Spring til indhold

3.5.8 Gødskning

Særlig beskrivelse for beplantning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Kunstgødning må kun spredes på bevoksede arealer, når planterne er tørre.
Den aftalte dosering skal overholdes og kunstgødningen skal altid fordeles jævnt og ensartet.

Ved grundgødskning før etablering af en nyplantning skal den spredte gødning bearbejdes ned i de øverste 5-10 cm jord inden plantning finder sted.

Ved punktgødskning udstrøs kunstgødningen på hele den enkelte plantes rodzone.

By- og Kulturforvaltningen