Spring til indhold

Drift og vedligehold af grønne områder

Odense Kommune forvalter driften af kommunens parker, skove, natur, vandløb, legepladser i det grønne, idrætsanlæg og kirkegårde.

Odense Kommune har ansvaret for at stille de grønne områder til rådighed for borgere og brugere. Kommunen skal også definere, beskrive og sikre det overordnede service- og kvalitetsniveau.

 

Udførelsen af de praktiske grønne pleje- og vedligeholdelsesopgaver er udliciteret til private entreprenører.

Odense Kommune (Park og Vej) samarbejder med de private entreprenører om styring og udvikling af den daglige drift.

 

Grundlaget for dette samarbejde er fastlagt i entreprisekontrakter. Det er et ufravigeligt vilkår, at samarbejdet skal baseres på gensidig tillid og respekt, samt inddragelse af alle parters kompetencer. Entrepriserne gennemføres under fælles målsætninger, fælles strategisk planlægning og med et konstant fokus på procesoptimering og udvikling.

Arbejds- og kvalitetsstandarden er fastlagt gennem kontraktlige kravspecifikationer.

 

Parker og grønne områder

Boldbanearealer

Kirkegårde 

Vandløbsvedligehold

Grønne udearealer ved kommunale bygninger og institutioner

By- og Kulturforvaltningen