Spring til indhold

FN's Verdensmål i Odense

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande 17 ambitiøse verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Det overordnede formål med verdensmålene er at løse klodens største problemer inden 2030. Med verdensmålene peger FN på, at den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling er tæt forbundne og kræver en integreret indsats. Grundtanken med verdensmålene er, at vi skal kunne leve et godt liv i dag, samtidig med, at vi giver verden videre i en ordentlig stand, så vores børn og børnebørn kan leve et lige så godt liv i fremtiden.

Læs Odense Kommunes verdensmålspolitik her. 

Realiseringen af FN's Verdensmål kræver politisk vilje, og det kræver handling nu. Det kræver også, at vi løser de globale udfordringer i fællesskab. Dermed er realiseringen også et ansvar for verdens byer, og siden verdensmålene blev vedtaget har flere og flere virksomheder, organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner taget målene til sig og er begyndt at omsætte dem til konkrete løsninger.

I Odense Kommune tror vi, at kommunerne i Danmark kan bidrage med rigtig meget, og vi er allerede på rette vej. Vi sætter for eksempel fokus på bæredygtighed, når vi uddeler Odense Verdensmålspris og sidepriser. Vi har fået andelen af økologi op på over 60 procent i Byens Køkken. Og i forhold til den sociale bæredygtighed sætter vi vores spor, fordi vi arbejder på at sætte krav til løn, arbejdsvilkår og uddannelse i vores udbud.

 

Verdensmål Udvalget

Bæredygtighed er ikke en dagsorden, man kan gå til og fra. Det kræver et kontinuerligt fokus. Og det kræver, at vi tænker verdensmålene ind i flere af de ting, vi laver i vores by og kommune. Derfor nedsatte Odense Byråd i 2018 Verdensmål Udvalget, der rådgiver om, hvordan vi kan integrere arbejdet med at leve op til verdensmålene i vores daglige arbejde. 

Udvalget består både af byrådsmedlemmer og repræsentanter fra erhvervslivet, Odense Kommunes selskaber, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutionerne, medarbejdere fra Odense Kommune og eksperter. 

 

Seks lokale verdensmålsprojekter

Verdensmål Udvalget har peget på seks konkrete projekter, som i første omgang skal bidrage til, at Odense Kommune tager sin del af ansvaret for at integrere arbejdet med verdensmålene i Odense.

Projekterne er:

  • Bæredygtig hverdag: Fra verdensmål til hverdagsmål
  • Bæredygtigt byggeri i Odense – med fokus på Vollsmose
  • Miljømærket indkøb i Odense
  • Uddannelse om Verdensmålene og ambassadører for forandring
  • Ligestilling på tværs af kønsopdelte brancher
  • Odense går foran på klimadagsordenen – forsyningsselskaber og bydele.

De seks projekter har Økonomiudvalget sat i gang i januar 2019.

 

Læs Odense Kommunes Verdensmålspolitik, hvis formål bliver at sætte en ambitiøs retning for, hvordan Odense - både som by og som kommune - kan arbejde med at integrere verdensmålene i dagligdagen og på sigt.

Lokale verdensmålsprojekter (pdf) 

Bystrategi 2019: FN's Verdensmål som metode.

 

 

Borgmesterforvaltningen