Spring til indhold

Officielle meddelelser

Læs officielle meddelelser og bekendtgørelser fra Odense Kommune. Du kan finde lokalplaner, kommuneplaner, VVM-redegørelser, aktuelle udbud og meget andet.

 

Aktuelle høringer

Oversigt over planforslag som er i høring 

Senest vedtagne planer

Lokalplaner

Tillæg til kommuneplanen 2020-2032

Bystrategi


 

Landzonetilladelser

Landzonetilladelser


Nedrivning at bevaringsværdige ejendomme

Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

 

 

Miljø og VVM

Afgørelser og godkendelser

Afgørelser om miljøvurderinger af lokalplaner

 

Udbud og indkøb

Se kommunens aktuelle udbud

      

Nye vejnavne

Ingen i øjeblikket

 

Nedlæggelse af offentligt vejareal

N. J. Haustrups Vej - del af vejen nedlægges som offentlig vejareal

 

 

Miljøzone 

Annoncering af forslag til miljøzone

 

Direkte adgang til denne side: www.odense.dk/officielt

 

By- og Kulturforvaltningen