Spring til indhold
Nyhed

Reduktion af skovbyggelinje ved Promenadebyen/Toldbodgade

02-06-2016

Naturstyrelsen har den 24. maj 2016 i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17 reduceret skovbyggelinjen inden for afgrænsningen af lokalplan nr. 1-772 Promenadebyen/Toldbodgade.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 6. april 2016.

 

Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages.

 

Odense Kommune

Byudvikling, Byplan