Spring til indhold

Reduktion af skovbyggelinje i lokalplan 5-706

Miljø- og Fødevareministeriet har den 22. april 2020 godkendt reduktionen af skovbyggelinjen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Reduktion af skovbyggelinje

Odense Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinjen for lokalplan 5-706 et område ved Energivej. Lokalplanen blev vedtaget i oktober 2014.

 

Miljø- og Fødevareministeriet har godkendt ansøgningen - du kan læse hele afgørelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 5-706.

 

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

By- og Kulturforvaltningen