Spring til indhold

Sagsbehandlingstider - Odense Kommune

Her kan du finde sagsbehandlingstider for Odense Kommunes forvaltninger og forskellige typer sager.

Som borger har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling, når kommunen skal behandle sager og træffe afgørelser i forhold til dig.

Når kommunen har modtaget en sag, vil du i de fleste tilfælde inden 8 dage modtage en kvitteringsskrivelse til dig som borger. Af denne skal det fremgå, hvor lang tid sagsbehandlingen forventes at tage, med mindre sagen afgøres indenfor en uge.

Der er fastsat en række konkrete sagsbehandlingstider for en række sagsområder. For sager der ikke har en konkret sagsbehandlingstid, følges kvitteringsskrivelsen op inden for en måned med oplysninger om, hvornår sagen forventes afgjort.

Skemaerne viser sagsbehandlingstiderne for forskellige typer sager.
Du kan søge i skemaerne ved at bruge Ctrl S og skrive søgeord i søgefeltet.

Sagsbehandlingstider i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Sagsbehandlingstider i Borgmesterforvaltningen

Sagsbehandlingstider i By- og Kulturforvaltningen

Sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen

Sagsbehandlingstider i Klima og Miljøforvaltningen

Sagsbehandlingstider i Ældre- og Handicapforvaltningen

Borgmesterforvaltningen