Spring til indhold

73 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Munkehatten

  Kunne du tænke dig en spændende hverdag sammen med livsbekræftende borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne i en velfungerende medarbejdergruppe, så er dette stillingen for dig! Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent til vores fantastiske borgere.

  <em>Kunne du tænke dig en spændende hverdag sammen med livsbekræftende borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne i en velfungerende medarbejdergruppe, så er dette stillingen for dig!</em><br /><br />Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent til vores fantastiske borgere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet.<br />Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br /><br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistent-elever</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads, som: <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er fast og på 33 timer om ugen. Der skal påregnes skiftende arbejdstider, samt arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 2421 0604.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. april 2020. Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du sans for analyseopgaver og datatræk og forstår du helheden uden at miste blikket for detaljen? Vil du være med til at udvikle økonomistyringen i en fagligt stærk og værdiskabende organisation? Er du ansvarsbevidst og selvstændig i din opgavevaretagelse?

  <em>Har du sans for analyseopgaver og datatræk og forstår du helheden uden at miste blikket for detaljen? Vil du være med til at udvikle økonomistyringen i en fagligt stærk og værdiskabende organisation? Er du ansvarsbevidst og selvstændig i din opgavevaretagelse? </em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børne- og Ungerådgivningen er en del af Familie og Velfærdsafdelingen og har ansvaret for sagsbehandlingen af en vifte af specialiserede tilbud til børn og unge i udsatte positioner eller med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Børn, unge og deres familier bliver her tilbudt specialiseret og helhedsorienteret hjælp og støtte.<br /><br />Vi er en afdeling med god trivsel og godt arbejdsmiljø. Medarbejderne arbejder selvstændigt og er kompetente og dedikerede. Vi værdsætter en uformel omgangstone og vægter fællesskabet højt - ligesom fagligheden.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I stillingen som økonomikonsulent vil du få en hverdag med stor variation og vidt forskellige opgaver. Det kan være planlagte opgaver, f.eks. økonomiopfølgning på et budget på ½ mia. kr. eller det kan være datatræk og analyse med kort varsel.<br /><br />Som økonomikonsulent i Børne- og Ungerådgivningen skal du, efter grundig oplæring, løse følgende opgaver: <ul> <li>Økonomiopfølgning i samarbejde med afdelingslederen</li> <li>Økonomisk sparringspartner for afdelingslederen</li> <li>Udarbejdelse af ledelsesinformation</li> <li>Datatræk og analyse</li> <li>Indgå i udviklingsprojekter</li> <li>Bidrage til udviklingen af økonomistyringen, herunder udarbejde og vedligeholde vejledning til økonomiopfølgning</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan dit håndværk og nyder og sætter en ære i at fordybe dig i tallene, bygge rapporter op, sætte i skemaer, skabe struktur og overblik, men, vigtigst af alt, du tager dit ansvar alvorligt, både som kollega og som medarbejder. <ul> <li>Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. Cand. Merc., Cand. Oecon. eller lignende akademisk uddannelse</li> <li>Du er stærk i Excel</li> <li>Kendskab til SAS-EG er en fordel, men ikke et krav, dog skal du have lyst til at lære det</li> </ul> Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring, det vigtigste er at du har mod på opgaven.<br /><br />Personlige kompetencer:<br />Personligt står du på et fundament baseret på tillid, empati, vilje og fokus. Du formår at skabe relationer og kommunikere med interessenter på mange niveauer i organisationen. Du trives bedst med struktur og ordentlighed samt motiveres af at nå dine og organisationen mål.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os vil du få en spændende stilling med mangeartede opgaver, som byder på gode udviklingsmuligheder – både som økonomikonsulent, men også som central aktør i det nære samarbejde med afdelingslederen. Du bliver en del af en gruppe engagerede og dygtige medarbejdere på en arbejdsplads, hvor man tydeligt mærker, at det, vi laver, giver mening.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. juni 2020. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om afdelingen <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd/boerne-og-ungeraadgivningen">her</a>. For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jonas Faarvang på 40 32 91 94 i tidsrummet mellem kl. 9 og 14 på hverdage eller på joko@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 27. april 2020.<br />Der kan også indgå case i samtaleprocessen. Desuden skal du medbringe referenceoplysninger til samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Konsulent til udvikling af turismen i Odense

  Er du vores nye kollega, der kan sætte ekstra fokus på turismen i Odense? Både her og nu, ved at styrke samarbejdet med byens turismeerhverv for at skabe omsætning i byen i et meget udfordrende år 2020.

  <em>Er du vores nye kollega, der kan sætte ekstra fokus på turismen i Odense? Både her og nu, ved at styrke samarbejdet med byens turismeerhverv for at skabe omsætning i byen i et meget udfordrende år 2020. Men også sikre at Odense udnytter de muligheder, som åbningen af det nye H.C. Andersens Museum i 2021 giver byen i årene fremover.</em><br /><br />Visit Odense / Odense Kommune søger en turismekonsulent med start hurtigst muligt, som i vores team Event & Turisme kan bidrage til at udvikle turismen i Odense til et nyt niveau.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære opgaver vil være tredelt:<strong> </strong> <ol> <li>Som del af teamet vil du være med til opfinde Odense som sommerferiedestination i 2020. Odense Kommune er indstillet på at investere i arbejdet – både i markedsføring og kulturelle aktiviteter. Sammen med byens partnere skal du sikre at byen summer af sommer- (og efterårs) liv.</li> <li>Du bliver projektleder for en indsats, der i de kommende år er knyttet til det nye H.C. Andersen Museum. Det ikoniske hus, der forventes åbnet i 2021, har potentialet til et enormt løft for turismen i Odense. Det bliver din opgave at forløse potentialet. Det gør du ved at identificere mulige delindsatser og etablere nye samarbejder. Det bliver din opgave at deltage i strategiprocessen frem mod åbningen sammen med en styregruppe, samt efterfølgende eksekvere og evaluere på igangsatte indsatser.</li> <li>Samtidig bliver du en del af et lille team med store ambitioner, og der vil løbende være behov for at understøtte teamets andre funktioner – altid i samarbejde med Visit Denmark, Destination Fyn og de lokale turismeaktører.</li> </ol> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os:<br />Du har erfaring med turisme eller events og projektledelse i en større organisation. Din baggrund kan være mangeartet og vi vægter især: <ul> <li>Mindst 3 års erhvervserfaring inden for turisme- eller eventområdet</li> <li>Dokumenteret projektledererfaring</li> <li>Udprægede og dokumenterede netværks- og samarbejdsevner</li> <li>Gode kommunikative evner, dansk og engelsk på højt niveau</li> <li>Evner til at arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Stillingen er placeret i Bystrategi & Vækst, som er en del af Borgmesterforvaltningen. Bystrategi & Vækst er Odense Kommunes udstrakte hånd til virksomheder, investorer, turister og klynger. Via internationalt udsyn og lokal indsigt bygger vi proaktive fællesskaber som er retningssættende for byens transformation og bidrager til vækst og nye arbejdspladser.<br />Bystrategi & Vækst består af tre teams; Invest in Odense, Event & Turisme og Bystrategi. Du vil komme til at arbejde i teamet Event & Turisme, der i dag består af 7 medarbejder.<br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et hav af spændende opgaver hvor du får mulighed for at udvikle og markedsføre Odense som (international) destination for event-, leisure og erhvervsturisme</li> <li>Muligheden for at udvikle dine faglige såvel som personlige kompetencer</li> <li>Fleksibilitet i både arbejdet, såvel som muligheden for at påvirke dine opgaver i forhold til dine kompetencer</li> <li>Et miljø, med humor og let omgangstone</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen som konsulent er på fuld tid med tiltrædelse 1. juni 2020 eller hurtigst muligt. <br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for at forhandle tillæg i forhold til kvalifikationer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Søren Brønserud på sobro@odense.dk, 3091 3646 eller kontorchef Joost Nijhoff på <a href="mailto:joni@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">joni@odense.dk</a>, 4046 9001.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 19. april 2020. Vi forventer at afholde online samtaler den 22. og 23. april 2020 (1. samtale) og den 29.april  2020 (2. samtale).<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design
 • Social- og Sundhedsassistent til Korsløkkehaven Plejecenter Social- og Sundhedsassistent søges til Plejecenteret Korsløkkehaven DAGVAGT - 32 eller 37 timer pr uge i gennemsnit

  <em>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre og, er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde? Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />En af vores gode kollegaer skal på velfortjent pension og i den forbindelse, har vi en ledig stilling som social- og sundhedsassistent. <br /><br />Plejecenteret Korsløkkehaven søger til dagvagt en social- og sundhedsassistent  på 32 - 37 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Plejecentret består af 40, 2 værelses lejligheder opdelt i 4 teams. Som ansat vil du blive tilknyttet et fast team med 10 lejligheder, hvor der i nogle lejligheder er samboende ægtepar. Man er tilknyttet et team, men hjælper selvfølgelig også i andre teams, hvis der er assistent opgaver, der skal løses eller, der mangler afløsning. Vores beboersammensætning er blandet dvs. vi har mennesker med demens, erhvervede og medfødte hjerneskader og progredierende sygdomme som f.eks. Parkinson. Vi ser det som en fordel, at vi ikke er specialiserede, da man som ansat hos os har stor mulighed for at anvende sin faglighed bredt.<br /><br />Plejecenter Korsløkkehaven er først og fremmest et hjem for vores beboere - og dernæst en arbejdsplads. Vi bestræber os meget på at gøre det hjemligt for vores beboere - vores rammer beskrives oftest som hjemlige frem for institutionelle. Vi har fokus på at kunne tilbyde en meningsfuld hverdag for vores beboere: F.eks. har vi indrettet en dagligstue med billardbord, stort 65” tv til filmhygge og spillebord til div. bræt, kort - og terningspil samt turneringer. Udendørs har vi udendørsinstrumenter i vores sansehave, og snart bygger vi et Orangeri – begge aktiviteter anvendes i samarbejde med den lokale børnehave.<br /><br />På Plejecentret arbejder dagvagten i faste teams med fast vagtrul. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Personalet i dagvagt skifter sjældent job, og det ser vi som anerkendelse for, at vi har det godt med hinanden. Ligesom vi løbende har sociale arrangementer for at lære hinanden bedre at kende og styrke den sociale kapital. <br /><br /><strong>Fagligt fokus</strong><br />Vi har flere kollegaer uddannet i den Neuropædagogiske tilgang. For at udbygge kendskabet til bl.a. sanseintegration udbydes der i 2020 og 2021 basis- og videregående kurser i Basal Stimulation – en teori der gør det muligt at få praktiske kompetencer, til at involvere sanser i daglige plejetiltag og hverdagsaktiviteter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>At gøre brug af dine kompetencer som social- og sundhedsassistent på bedste vis</li> <li>Arbejde med den rehabiliterende tilgang – understøttet af ”En plan” (FS3) dokumentation</li> <li>Skabe det gode meningsfulde liv for vores beboere</li> <li>Være medvirkende til, at vi som kollegaer, har det godt og trives i det daglig </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Dine personlige kompetencer: <ul> <li>Du er naturlig god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Du er mødestabil – fordi vi kan ikke undvære dig, hvis du ikke er her som aftalt</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og, er glad i samværet på arbejdspladsen</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde</li> </ul> <strong>Uddannelseskrav</strong> <br />Bestået social -og sundhedsassistentuddannelsen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet vil matche dine kvalifikationer. Ansættelsen er gennemsnitlig 32 timer/uge vagterne er skiftevis kl. 7-13 eller kl. 7-15. Dagvagten består af 8 personaler (social- og sundhedsassistenter/hjælpere), og et varierende antal elev- og praktikantforløb til at sørge for at beboere i vores 40 lejligheder får en god og meningsfuld hverdag. Obs. søndagstimer og overarbejde giver afspadsering.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 6551 3425 eller mail <a href="mailto:asu@odense.dk">asu@odense.dk</a><u> ,</u> assisterende rehabiliteringsleder Stefan Bjerre Callesen på 6551 3425 eller mail sbca@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 19. april 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 18, 2020.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skolesekretær til Rosengårdskolen

  Vil du have et spændende og alsidigt job som skolesekretær på en skole, hvor du er tæt på elever, personalet og skoleledelse – og vil du være en del af en fantastisk personalegruppe, så er du måske vores nye skolesekretær.

  Vil du have et spændende og alsidigt job som skolesekretær på en skole, hvor du er tæt på elever, personalet og skoleledelse – og vil du være en del af en fantastisk personalegruppe, så er du måske vores nye skolesekretær.<br /><br />Vi er fleksible i forhold til timetal, men forestiller os et sted imellem 30 og 37 timer pr. uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er en folkeskole med i alt 700 elever i en almen skole 0. – 9. klasse hvoraf ca. 90 elever går i skolens helhedsafdeling, Fønix, der er et undervisningstilbud til børn med særlige undervisningsbehov på grund af bevæge- eller funktionsnedsættelser. Vi er på alle måder en mangfoldig skole, hvilket vi ser som en stor styrke.<br />Vi er ca. 120 ansatte<br /> <br />Vi tror på at trivsel, faglighed og dannelse skaber livsduelige mennesker. Dette er grundlaget for arbejdet på Rosengårdskolen. Vi arbejder ud fra et inkluderende tankesæt – at alle elever skal opleve sig som en del af et fællesskab – samtidig med at vi har et stort fokus på fagligheden.<br /> <br />Kontoret er skolens ansigt udadtil og er ofte lidt af ”en hovedbanegård” med mange afbrydelser fra elever, medarbejdere, ledelse, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Her spiller vores skolesekretærer en vigtig rolle i at besvare alle henvendelser professionelt og fungere som bindeled mellem personale, forældre, elever og ledelse. Du skal derfor evne at indtage en central og imødekommende rolle i mødet med elever, forældre, personale og andre aktører i og omkring skolen. Du er udadvendt, venlig, imødekommende og god til at kommunikere både i tale og på skrift. Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket med et smil og sortere/løse det, som ”kommer ind ad døren”. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansvarsområder og overordnede opgaver: <ul> <li>Sikre skolens daglige administration i samarbejde med det administrative team og ledelsen</li> <li>Sikre, at der bliver fulgt op på alle henvendelser – personligt, telefonisk og på mail</li> <li>Varetagelse af løn- og personaleadministration</li> <li>Økonomistyring – herunder budgetlægning og normeringsberegning i samarbejde med ledelsen</li> <li>Skoleårets planlægning, herunder bl.a. fagfordeling og skemalægning</li> <li>Håndtering af diverse IT-systemer: Outlook, IST Tabulex TRIO, SD og kommunens øvrige IT-løsninger</li> <li>Evt. vikardækning</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en relevant administrativ uddannelse og er dygtig til dit fag – så du er professionelt klædt på til ovenstående opgaver på en kommunal folkeskole. </li> <li>Har kendskab til rammer og lovgivning inden for skolens arbejdsområder, herunder særligt inden for løn og personaleadministration</li> <li>Har stærke administrative-, kommunikative- og it- kompetencer</li> <li>Er omstillingsparat og fleksibel i tanke og handling samt arbejder systematisk og kan prioritere dine opgaver.</li> <li>Trives både med ad hoc opgaver og de mere rutineprægede opgaver</li> <li>Er god til at samarbejde med forskellige personalegrupper</li> <li>Er serviceminded, glad, ansvarlig, udadvendt, positiv og proaktiv</li> <li>Er god til plastre og lindrende snak med elever</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et godt, alsidig og varieret job med tæt kontakt til elever, forældre, personale og ledere</li> <li>Fællesskab, faglighed og plads til forskellighed</li> <li>Ledelsesmæssig sparring og opbakning</li> <li>Et dynamisk og uhøjtideligt arbejdsfællesskab med gode kollegaer</li> </ul> Udover dig, består teamet i frontkontoret af en skolesekretær og en kommunikationsmedarbejder. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, kunne du tænke dig at besøge skolen,  eller har du spørgsmål til stillingen så skynd dig at kontakte skolesekretær Kirsten Bager på 4042 4480 på hverdage mellem kl. 8 og 16.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 17 eller 18, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Stillingen som administrerende direktør giver dig en helt afgørende rolle i at få visionen til at leve. Folkeskoler, dagtilbud, sundhed og forebyggelse, det specialiserede socialområde og ungdomsskolen/musikskolen er samlet i Børn- og Ungeforvaltningen. Bemærk ny ansøgningsfrist 4.5.20.

  <strong>I Odense har vi en klar vision</strong> for vores by. Odense skal være en storby med omtanke, hvor et godt børne- og ungdomsliv er en selvfølge. Fællesskaberne er stærke, og friheden til at forfølge sine drømme er alle forundt. Alle gives de samme muligheder for at udvikle sig til voksne reflekterede mennesker. Vi tager hånd om både de talentfulde og de udfordrede børn. Vores børn og unge er fundamentet for, at den odenseanske drøm kan realiseres.<br /><br /><strong>Hvis det er en vision, du deler;</strong> hvis du professionelt er optaget af og øvet i at lede og lede ledere, der er dedikerede til kerneopgaverne; hvis du synes, det giver mening at spille op mod og sammen med en politisk ledelse, der vil noget med det politiske arbejde; hvis du motiveres af alsidige og komplekse udfordringer og sammen med mange andre kan lide at finde løsninger på dem; hvis du er et nærværende, modigt, empatisk og nysgerrigt menneske; hvis du er fagligt og resultatmæssigt ambitiøs og en lille smule vild med robotter; så forventer vi ikke ret meget mere af dig - og for dig har denne stilling alt.<br /><br /><img alt="" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=4030faae-8596-496d-9a0d-8147035f818a" style="width: 300px; float: left; height: 171px;" /><br /><a href="https://vimeo.com/398752385">Se og hør mere<br />om stillingen<br />i denne video</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><strong>Stillingen som administrerende direktør giver</strong> dig en helt afgørende rolle i at få visionen til at leve. Folkeskoler, dagtilbud, sundhed og forebyggelse, det specialiserede socialområde og ungdomsskolen/musikskolen er samlet i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor 6.500 dedikerede professionelle arbejder sammen med rådmand, udvalg og Byråd om at sikre, at alle er en del af fællesskabet og bliver dygtige og dannede mennesker. Vores faglige og organisatoriske udgangspunkt er solidt forankret i arbejdet med sprog, dannelse og rettidighed i håndtering af familiernes udfordringer. Derfor kan vi skabe plads til at investere i børn og unges arbejde med verdensmål på den ene side - balanceret af robotter og teknologi på den anden side.<br /><br /><strong>I Odense er der engagement</strong> og stærke holdninger til børn og unge fra interesseorganisationer, forældreorganisationer, faglige organisationer, fritids- og foreningslivet, virksomheder, politiske partier, forældre og andre borgere. Det er det helt centrale pejlemærke for Børn- og Ungeforvaltningen og dens direktør at respektere, anerkende og samle disse aktører om at skabe det gode børne- og ungeliv for alle i Odense Kommune.<br /><br />Læs mere om Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen og ansættelsesprocessen på <a href="http://www.odense.dk">odense.dk</a> og i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d9f403fd-813f-4cd4-b88f-e418c5fbbc34">det uddybende notat.</a><br /><br />Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på <a href="https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=61574&refno=DK-07240">www.mercuriurval.dk</a> (referencenummer: DK-07240). Ansøgningsfristen er forlænget og udløber nu den 4 maj 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Ernæringsassistent til Børnehuset Kosmos

  … Har du indbygget opmuntringshøjtaler ved for meget alenearbejde, bestikhånd, rygsøjle af stål, grydelaphånd, ben som kan justeres i højden eller indbygget emhætte, så skal du søge stillingen hos os … Vi søger en ernæringsassistent til Børnehuset Kosmos.

  <em>… Har du indbygget opmuntringshøjtaler ved for meget alenearbejde, bestikhånd, rygsøjle af stål, grydelaphånd, ben som kan justeres i højden eller indbygget emhætte, så skal du søge stillingen hos os …</em><br /><br />Vi søger en ernæringsassistent til Børnehuset Kosmos i en kombineret stilling bestående af 20 timer som ernæringsassistent og 10 timer som pædagogmedhjælper = 30 timer ugentligt med tiltrædelse 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /><br />Børnehuset Kosmos er en del af Børneinstitutionen Syd-Syd Vest, som består af Børnehusene Dyrup, Bellinge, Kærsgård, Ranunkelhaven, Livstræet, Svenstrup, Tranehøjen, Lungstedvangen og Kosmos.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har haft frokostordning siden 1. januar 2019 og ønsker maden lavet fra bunden. Dertil søger vi en ernæringsassistent med følgende kompetencer: <ul> <li>Du skal have ansvaret for at lave god, velsmagende, sund og indbydende mad fra bunden, som skal fungere som brændstof til vores kroppe.</li> <li>Du skal sammensætte og tilberede maden fra bunden med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens anbefalinger (se evt. <u><a href="https://altomkost.dk/">her</a>)</u>  samt tilstræbe, at vores mad indeholder min. 60-90 % økologi, da vi har erhvervet Fødevarestyrelsens Økologiske Spisemærke i sølv.</li> <li>Du skal være ansvarlig for, at to børn dagligt deltager i tilberedelsen af måltidet og skabe et læringsmiljø i køkkenet for de deltagende børn og at gøre det hygiejnisk forsvarligt.</li> <li>Du skal være glad for at være sammen med børn, kommunikere på en god og positiv måde med børn, og du skal kunne rumme, at der er børn, som interesserer sig for det, som foregår i vores store, åbne køkken.</li> <li>Du skal være stabil og robust, have kendskab til egenkontrol og hygiejnekursus.</li> <li>Du skal have et godt ”husholdningsblik” og overblik.</li> <li>Du skal være ansvarlig for at bestille mad fra Hørkram via Indkøbsportalen og have økonomisk sans ift. det lagte budget.</li> <li>Du skal kunne lide at have travlt, være effektiv og ikke gå af vejen for udfordringer, fordi du er god til at finde løsninger.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi har eksisteret som Børnehuset Kosmos i knap 6 år, og er vi normeret til 38-44 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. I Kosmos ønsker vi at skabe ét sammenhængende børnehus med udgangspunkt i social inklusion, motorik samt uderummet som en naturlig del af den daglige pædagogiske praksis, hvorved vi skaber gode betingelser for hvert enkelt barns udvikling.<br />Dermed er det særligt vigtigt for os, at børnene får rige muligheder for at udvikle sig optimalt personligt, sprogligt, socialt, motorisk og fysisk gennem bl.a. bevægelse i hverdagen og sund kost. For os er mad noget, der dækker et fysiologisk behov, der gør, at vi kan leve, fungere, tænke, vokse og udvikle os. Men mad er mere end det. Mad er udtryk, det er kultur, det er noget vi laver til hinanden, for hinanden og sammen med hinanden. Vi indtager det sammen. Det er grobund for fællesskab, det skaber samvær og samhørighed. Vi har tidligere haft madordning, og har derfor et rigtig lækkert køkken, lige i hjertet af huset.<br /><br />Vi ser forældre som en ressource og har et tæt og tillidsfuldt samarbejde og nyder stor opbakning i forhold til pædagogiske aktiviteter og traditioner.<br /><br />Derudover kan du forvente at blive en del af et hus med fokus på social kapital, hvor der lægges vægt på personale- og pædagogisk udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig pædagogisk leder Sabine Lunding på 6375 2481 / 20511483.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 18, 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Verdens bedste robotby i børnehøjde. Vil du være med til at bidrage til, at børnene i Odense bliver en del af det roboteventyr, som Odense står midt i i disse år? Brænder du for området og har masser af gå på mod, samt kan omsætte ideer til handlinger, så har vi måske en stilling til dig.

  <em>Vil du på skoleområdet være med til at bidrage til, at børnene i Odense bliver en del af det roboteventyr, som Odense står midt i i disse år? Brænder du for området og har masser af gå på mod, samt kan omsætte ideer til handlinger, så har vi måske en stilling til dig.</em><br /><br />Odense Kommune ønsker at stimulere børn og unges interesse for digitalisering og teknologi, så de gennem deres tid i daginstitution, folkeskole og ungdomsskole erhverver sig god teknologiforståelse og digitale kompetencer, som de forventes at skulle bruge i deres arbejds- og fritidsliv. Vi vil danne og uddanne de næste generationer i hvordan kodning, Micro bits og robotter fungerer, men også i hvilke faldgruber, den digitale verden rummer og hvor, de skal passe ekstra godt på sig selv – og på deres data. Vi mener at dannelse, 21. århundredes kompetencer, STEM-fagene, innovation og entreprenørskab er centrale elementer i dette arbejde.<br /><br />Odense Kommune har afsat 50 millioner kroner. de næste 10 år til implementeringen af  <br />strategien ”Verdens bedste robotby- strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde”, se strategien <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/verdens-bedste-robotby" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>. Derudover skal vi rejse yderligere 50 millioner kroner via fonde og partnerskaber. Odense Byråd har en ambition om, at Odense bliver den bedste robotby og Europas hovedstad for startups og udvikling af robotteknologi.<br /><br />Konsulentstillingen er en projektansættelse, på fuldtid. Der er pt. afsat midler til et år som robotkonsulent, men det forventes, at der bevilges yderligere, da projektet kører i 10 år. Du vil blive centralt placeret i afdelingen for Strategi og Politik i Børn- og Ungeforvaltningen. Dit team vil bestå af en programleder, en projektleder for dagtilbud og en understøttende konsulent. Derudover vil du samarbejde med vores læringskonsulenter, samt andre relevante aktører på tværs af kommunens forvaltninger og uden for forvaltningerne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er læreruddannet</li> <li>Har praktiske erfaringer med området – både i forhold til digitalisering, IT, teknologi, innovation og entreprenørskab</li> <li>Har erfaringer med deltagelse i og styring af forskellige projekter – og er en god holdspiller</li> <li>Har evnen og lysten til at koble teori, teknologi, pædagogik og praksis</li> <li>Har stærke kommunikative kompetencer – både i tale og skrift</li> <li>Er en god holdspiller</li> <li>Er glad for og god til at indgå i mange forskellige former for samarbejde</li> <li>Er vedholdende og ambitiøs</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne vil være: <ul> <li>Tovholder på projektet i skoleregi</li> <li>Koordinere med andre indsatser med eksempelvis dagtilbud</li> <li>Deltage aktivt i læringsforløb ude på skolerne i samarbejde med lærere og pædagoger</li> <li>Omsætte ideer til praksis</li> <li>Samarbejde på tværs af kommunen og i forvaltningen</li> <li>Planlægge og gennemføre forskellige events</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job i en organisation, hvor både faglig og tværfagligt samarbejde er vigtigt – og hvor vi opnår de bedste resultater, når vi formår at bringe hinandens forskellige kompetencer i spil</li> <li>En stilling med selvstændigt ansvar og samtidig mulighed for sparring</li> <li>En afdeling med et godt arbejdsmiljø, højt arbejdstempo og stor villighed til at ville hinanden</li> <li>Indflydelse på egne opgaver og tilrettelæggelsen af disse – herunder tilrettelæggelsen af de indsatser, der skal igangsættes</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. juni 2020.<strong> </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Lærke Kibsgaard Rask på 20 13 25 59. I forhold til det faglige indhold i stilling er du velkommen til at kontakte programleder Sanne Munk Doll på 21 75 71 69.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. april 2020. Der gennemføres to samtalerunder – henholdsvis den 21. og 23. april 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Højmeskolen

  Genopslag - Brænder du for folkeskolen? Kan du se styrken i fællesskaber? Er du ambitiøs? Vil du arbejde på en skole, der har som mål at være områdets foretrukne skole? Så søg om at blive Højmeskolens nye skoleleder.

  <em>Brænder du for folkeskolen?<br />Kan du se styrken i fællesskaber?<br />Er du ambitiøs?<br />Vil du arbejde på en skole, der har som mål at være områdets foretrukne skole?<br />Så er du måske Højmeskolens nye skoleleder.</em><br /><br /><strong>Vi genopslår stillingen for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.</strong><br /><br />Til Højmeskolen i Odense søger vi en skoleleder, der vil være en del af en mangfoldig og udviklingsorienteret skole med stærke værdier. Vi søger en dedikeret og ambitiøs skoleleder, som ønsker at stå i spidsen for vores fortsatte udvikling og stræben mod maksimal læring og trivsel – for elever og medarbejdere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som kommende skoleleder ser du styrken i mangfoldighed og i fællesskaber. Vi forventer, at du sætter dig selv i spidsen for en fortsat målrettet udvikling af Højmeskolen, og at du kan bevare det strategiske udsyn i en travl hverdag.<br /><br /><strong>Vi forestiller os en leder, der</strong> <ul> <li>har erfaring med offentlig ledelse - helst fra en lignende stilling eller en stilling som souschef</li> <li>er dedikeret, og som er i stand til at sætte en tydelig retning</li> <li>er passioneret omkring folkeskolen.</li> </ul> Vi forventer at både analyse, systematik og kreativitet indgår i den værktøjskasse, du bruger, når du udfylder stillingens brede rammer. Desuden er det værd at bemærke, at Højmeskolen er inde i en periode med økonomisk genopretning, og derfor kræver denne stilling både økonomisk fremsyn og handlekraft.<br /><br /><strong>Om Højmeskolen</strong><br />Højmeskolen er beliggende i Dyrup i den sydvestlige del af Odense. Skolen har ca. 600 elever, hvoraf ca. 100 elever er tilknyttet skolens læsecenter og profilspor for elever med behov for en særlig indsats i forhold til læsning og skrivning.<br /><br />Skolen er inddelt i tre afdelinger; ’yngste børnemiljø’ med Forårs-SFO, 0. klasse og 1. klasse, ’børnemiljø’ med 2.-5. klasse samt skolens læsecenter og ’ungemiljø’ med 6.-9. klasse samt skolens profilspor. Derudover er der skolens SFO, hvor dygtige medarbejdere dagligt tilbyder spændende aktiviteter for børnene.<br /><br />Højmeskolen har i en årrække haft et meget tæt samarbejde med lokalområdets børnehuse. Sammen stræbes efter at gøre Højmeskolen til det naturlige valg for alle familier i skoledistriktet. Det kræver en vedvarende indsats i et lokalområde med adskillige kompetente alternativer.<br /><br />Skolens elevgruppe er bredt sammensat og dermed medvirkende til at skabe en mangfoldig skole. Her er en stærk og dedikeret personalegruppe, en aktiv skolebestyrelse og forældrekreds, som samarbejder om at skabe stærke læringsmiljøer, hvor eleverne trives, dannes og udvikles. Viljen til at gå en ekstra mil viser en meget høj dedikation til skolens mission med at skabe stærke og demokratiske læringsmiljøer, der styrker børn og unges livsduelighed, således at de tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer.<br /><br />Under det nye slogan <em>’</em>vi øver os, vi oplever, vi fejler og vi fejrer succeserne – sammen!’ har Højmeskolen for nylig vedtaget en vision for skolens fortsatte udvikling. Vores fælles værdier er: Livsduelighed, Faglighed, Ansvarlighed, Motivation, Fællesskab, Relationer og Trivsel - og vi arbejder målrettet med at omsætte disse til strategiske handlinger.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation pr. 1. august 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Læs mere om stillingen, Skoleafdelingen og Børn- og Ungeforvaltningen i stillingens <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=5abb4d91-f47e-4110-8354-cef6fa39d965">job- og personprofil</a>.<br /><br />Vil du høre nærmere om Højmeskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller afdelingsleder Martin Trangbæk på 6375 3417.<br /><br />Du kan også finde informationer på skolens <a href="https://hojmeskolen.aula.dk/" style="color:blue; text-decoration:underline">hjemmeside</a>, som er under opbygning.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 26. april 2020.<br /><br />1. samtalerunde gennemføres mandag den 4. maj 2020 og 2. samtalerunde tirsdag den 19. maj 2020.<br /><br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Fællesadministrationen i Børn og Ungeforvaltningen søger en administrativ fleksjobber da en af vores kollegaer går på efterløn. Stillingen er et fleksjob på 10 – 12 timer pr. uge.

  <em>Vil du være en del af en ny administrativ enhed i Børn og Ungeforvaltningen? Kan du understøtte og samarbejde med mange forskellige faggrupper? Er du optaget af at optimere og udvikle opgaveløsningen?</em><br /><br />Kan du svare ja til ovenstående, er du måske den medarbejder vi søger. Det skal bemærkes at vi forventer, at forløbet starter med en virksomhedspraktik med henblik på at afdække match mellem dig og de beskrevne opgaver<br /><br />Fællesadministration søger en administrativ fleksjobber da en af vores kollegaer går på efterløn. Stillingen er et fleksjob på 10 – 12 timer pr. uge.<br />               <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en nyetableret administrativ enhed placeret i staben i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Vi understøtter forskellige faggrupper inden for det alment forebyggende og specialiserede børne- og ungeområde. De 3 afdelinger vi servicerer, er Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Børneterapien og Specialpædagogisk Rådgivning. Du kan læse mere om afdelingerne <u><a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen">her</a></u><br /><br />Vi assisterer de 3 afdelinger indenfor et bredt felt af administrative opgaver herunder personaleadministration, økonomi, bogføringer, udlæg, indkøb, regnskab, budgetopfølgninger, kursusadministration, mødebookinger, telefonpasning, håndtering af mail fra fællespostkasser, diverse opgaver i forhold til journalsystemer og meget mere. Vi arbejder tæt sammen med de forskellige faggrupper.<br /><br />Vi er en afdeling, som løbende forholder os til opgavesættet for at optimere og effektivisere opgaveløsningen. Dermed sikrer vi ambitionen om at være en ressourceeffektiv og velfungerende administration.<br /><br />I afdelingen vil du få 7 engagerede kollegaer, som sammen løser opgaverne i et uformelt miljø. Du vil indgå i et stærkt fagligt fællesskab med gode udviklingsmuligheder.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaver:   <ul> <li>Personaleadministrative opgaver – herunder ansættelsesbreve, lønskemaer, indscanne dokumenter på personalesag mm.</li> <li>Generel administrativ understøttelse af forskellige faggrupper.</li> <li>Fordeling/håndtering af mails i elektronisk fællespostkasse for forskellige faggrupper vi administrativt understøtter.</li> <li>Der vil være daglig kontakt med medarbejdere og ledere i forhold til de afdelinger vi administrativt understøtter. </li> </ul> Dit opgavesæt er ikke fuldt ud fastlagt fra første dag, men vil blive justeret ud fra afdelingens opgaveløsning og dine interesser. Der vil være oplæring i opgaverne, men det vil være en fordel med kendskab til ovenstående opgaver<br /><br /><strong>Om dig </strong>                                                                                                                <br />Vi forventer, at du <ul> <li>har erfaring fra en lignende stilling – gerne i en kommune eller anden offentlig myndighed</li> <li>er en kompetent it-bruger, der er hjemmevant i Office-pakken og har let ved at tilgå nye it-systemer</li> <li>har erfaring med eller mod på at arbejde med personaleadministrative opgaver – herunder at kunne læse en overenskomst og arbejde i Odense Kommunes lønsystem</li> <li>er vant til at arbejde med forskellige samarbejdspartnere</li> <li>er fleksibel og har et godt humør, også i travle perioder</li> </ul> Kendskab til børn og ungeområdet vil være en fordel, men ikke en forudsætning.<br />Forudsætningen for ansættelse er, at du SKAL være visiteret til fleksjob, og ansættelsesaftalen skal derfor godkendes af kommunen. Derfor ønsker vi KUN at modtage din ansøgning, hvis du er bevilget fleksjob via kommunen. Beskriv venligst dine skånehensyn i din ansøgning, samt hvad din effektive arbejdstid ligger på. Vi forestiller os som nævnt en effektiv arbejdstid på et sted mellem 10 og 12 timer pr. uge.<br /><br /><strong>Personlige kompetencer</strong><br />Vi søger en ny kollega, som har et godt overblik og systematisk sans, der gør dig i stand til at varetage og koordinere mange opgaver. Du kan arbejde selvstændigt og overholde deadlines. Du er serviceminded og fleksibel i forhold til arbejdsopgaver samt god til at samarbejde på tværs i organisationen.  <br /><br />Kan du se dig selv som administrativ medarbejder i afdelingen ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde dig et job med frihed under ansvar i et uformelt arbejdsmiljø og en udfordrende dagligdag, hvor du vil have mulighed for at gøre en forskel og i sidste ende skabe de bedste rammer for børn og unge i Odense.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat 1. juni 2020.<br />Arbejdsstedet er Børn- og Ungeforvaltningen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte administrativ leder Peter Petersen på 5177 7340.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. maj 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 14. maj 2020.<br />Alt efter status på Covid19 kan samtalerne blive afholdt virtuelt. Du vil blive orienteret herom inden.   <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Jobkonsulent til borgere i Jobafklaringsforløb

  Er du en lyttende og professionel jobkonsulent med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge vores stilling som jobkonsulent til borgere i Jobafklaringsforløb i Virksomhed.

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi har fokus på at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.?</em><br /><br />En afdeling hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe sygemeldte borgere til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en lyttende og professionel jobkonsulent med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge vores stilling som jobkonsulent til borgere i Jobafklaringsforløb i Virksomhed.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Virksomhed, som er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vores aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. Vi tror på at en effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at alle aktiviteter er virksomhedsrettede og at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.<br /><br />Jobkonsulenterne – Jobafklaring har base på Tolderlundsvej 2, 7. sal og deler storrum med kolleger, som også arbejder virksomhedsrettet. På tværs af målgrupper har vi således fokus på at skabe et fælles fagligt miljø, hvor der udveksles viden, erfaringer og netværk - samtidig med at vi prioriteter din og afdelingens trivsel gennem en humoristisk og uhøjtidelig tilgang.<br /><br /><strong>Om jobbet og dig</strong><br />Du skal være opsøgende overfor det lokale erhvervsliv og hele tiden have øje for et godt match for både borger og virksomhed.<br /><br /><strong>Derudover forventer vi:</strong> <ul> <li>At du både er teamplayer og en selvstændigt arbejdende konsulent</li> <li>At du forstår vigtigheden af at kunne arbejde og samarbejde på tværs af virksomhedsområdet og resten af forvaltningen</li> <li>Er administrativ stærk og kan dokumentere dine resultater</li> <li>Har mod og evne til at samarbejde med vores lokale og regionale erhvervsliv</li> <li>At du er serviceminded overfor såvel interne som eksterne samarbejds-partnere<br /> </li> </ul> Som jobkonsulent hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet eller rette forsørgelse. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Beskæftigelsesindsatsloven, hvorfor et godt kendskab til denne kan være fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs med bl.a. jobrådgivere på myndighedsområdet.<br />Du medvirker til at afklare, opkvalificere og vejlede borgeren sammen med andre fagprofessionelle. Dette gøres i samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv, da vi tror på at den virksomhedsrettede indsats er den korteste vej til selvforsørgelse.<br /><br /><strong>Kompetencer:</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende personlige og faglige kompetencer: <ul> <li>Kendskab til det lokale arbejdsmarked og høj grad af motivation for at være opsøgende på virksomhederne</li> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li> Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Forståelse og empati for målgruppen – at du kan agere professionelt i relationer</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger i storrum</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li> Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative arbejde skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Trives i kontinuerlige forandringer, hvor vi hele tiden bestræber os på at yde den indsats, som har mest mulig effekt</li> </ul> Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br />Stillingen som jobkonsulenter er til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdsplads og om forvaltningen <a href="https://www.odense.dk/">her</a>, hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.<br /><br />Du kan kontakte afdelingsleder Mette Nicolaisen på 21327238, jobkonsulent Aske Søby på  23 49 87 06 eller jobkonsulent Simon Pilegaard på 2168 5726 for yderligere information om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. april, 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 17 eller 18, 2020. Evt. via Skype eller Teams.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres pårørende? Trives du i en travl hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres pårørende? Trives du i en travl hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Erfaren og kompetent ergoterapeut eller fysioterapeut søges til Specialafsnittet i Børne- og Ungerådgivningen med start 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Om Specialafsnittet </strong><br />Specialafsnittet er en del af Børne- og Ungerådgivningen og har til huse i Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br />Specialafsnittets kerneopgave er at støtte børn og unge til trivsel, udvikling og selvstændighed. Vores målgruppe er børn og unge med alvorlige lidelser eller indgribende psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som er udfordret på grund af deres funktionsnedsættelse og/eller af andre sociale forhold.   <br /><br />Specialafsnittet består af to teams, Specialteamet og Kompensationsteamet. I Specialteamet varetages alle de sociale forhold omkring familien og som en del af deres målgruppe er ligeledes barnets eller den unges søskende, hvis de har ligeledes har sociale udfordringer.<br />I Kompensationsteamet tages der hånd om handicapkompenserende ydelser herunder hjælpemidler og boligændringer.<br /><br /><strong>Om stillingen i kompensationsteamet</strong><br />Som ergoterapeut/fysioterapeut i kompensationsteamet varetager man sagsbehandlingen efter servicelovens §§ 112, 113 og 116, når et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for et hjælpemiddel eller en boligændring. En stor del af jobbet er også at yde råd og vejledning til børnene og deres familier samt samarbejdspartnere. Teamet består af 1 faglig koordinator, 10 socialrådgivere/sagsbehandlere og 2 ergoterapeuter/fysioterapeuter.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut</li> <li>Du har erfaring med og lyst til at arbejde med børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</li> <li>Du går til arbejdet med nysgerrighed, glæde, lyst og mod til at samarbejde med børnene, de unge, deres familier og dine kollegaer</li> <li>Du har en ambition om at gøre det bedste for det enkelte barn, den unge og deres familier</li> <li>Du har lyst og evne til at agere i en myndighedsrolle</li> <li>Du befinder dig godt med den skriftlige dokumentation, har gode formidlingskompetencer og gerne erfaring med sagsbehandling indenfor hjælpemiddelområdet</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og struktureret</li> <li>Du kan bevare overblikket i en travl og til tider uforudsigelig hverdag</li> <li>Du har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, hvor det faglige niveau prioriteres højt</li> <li>Indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver</li> <li>En arbejdsplads med plads til mangfoldighed og humor</li> <li>Teammøder, ERFA-møder og supervision</li> <li>Fleksordning og mulighed for hjemmearbejdsdage</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer pr. uge. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettige organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Helle Larsen på 2477 8382 eller ergoterapeut Janne Bachmann på 2936 6086. <br /><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 28. april 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores ledige faste stilling på 28 timer om ugen i aftenvagten på Enrum Plejecenter. Vi arbejder efter 3-2 modellen.

  Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores ledige faste stilling på 28 timer om ugen i aftenvagten på Enrum Plejecenter. Vi arbejder efter 3-2 modellen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enrum Plejecenter er et hyggeligt lille plejecenter på 2 etager med plads til 24 beboere med middel til svær demens.<br /><br />Beboernes sanser er vigtige i vores arbejde, og vi bruger meget tid på at finde ud af, hvad der gør den enkelte beboer glad.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvorfor skal Enrum Plejecenter være DIN nye arbejdsplads? <ul> <li>Fantastisk mulighed for at blive specialiseret inden for demensområdet</li> <li>Rig mulighed for yderligere dygtiggørelse i form af kurser og uddannelse</li> <li>Du vil lære gode pædagogiske og terapeutiske principper</li> <li>Plads til nytænkning og medindflydelse</li> <li>Du skal være klar på at tage del i både rengøring og tøjvask</li> <li>Når man siger ”ja” til en stilling på Enrum Plejecenter, siger man ”ja” til at være på, fra man går ind ad døren, til man går hjem</li> <li>En socialpædagogisk indgangsvinkel er vigtig, fordi vi ofte oplever, at det som virker i dag, ikke nødvendigvis virker i morgen</li> <li>Beboerne kan ikke selv give udtryk for deres behov og det kræver derfor en meget høj faglighed at arbejde hos os</li> <li>Mange af vores beboere har en psykiatrisk diagnose</li> <li>Vores beboere bevarer et langt stykke hen ad vejen deres personlighed og sociale fornemmelser. Vi oplever dog også, at de er meget sårbare over for at blive korrigeret. Det betyder, at personalet ofte skal gå på kompromis med sig selv</li> <li>Det kan være meget udfordrende fagligt at arbejde på Enrum Plejecenter, idet vi skal være meget skarpe på, hvad vi ser og hvad vi har brug for hjælp til.  Hvornår er det rette tidspunkt at give PN? Hvornår skal der skærmes osv.</li> <li>Arbejdet skal hænge sammen i løbet af døgnet. Det kræver, at vi tør og kan handle. Både på det vi selv ser, men også på det som er givet videre fra aften og nattevagten</li> <li>Man skal hos os heller ikke være bange for fysisk kontakt. Mange af vores beboere lider af hudsult. Så vi krammer ofte vores beboere</li> <li>Det er ikke ualmindeligt at vi synger beboerne i bad eller i seng</li> <li>Humor fylder meget i dagligdagen</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er robust både fysisk og psykisk</li> <li>Positivt indstillet, du skal have ”JA hatten” på</li> <li>Har engagement og lyst til at arbejde med mennesker med demens</li> <li>Møder beboerne med den rehabiliterende tilgang</li> <li>Har flair for IT</li> <li>Er ansvarlig og tolerant</li> <li>Fremstår rolig i en presset hverdag, da det er meget vigtigt for vores beboere</li> <li>Du mister ikke så let overblikket og hvis du gør, så finder du det hurtigt igen</li> <li>Er rolig men samtidig udadvendt</li> <li>Borgerne på Enrum Plejecenter er middel til svært demente. Derfor kræver det, at du har erfaring med demens og brænder for området</li> <li>Vi ser gerne en ny kollega, som har arbejdet i et demensafsnit eller som har arbejdet i en skærmet enhed med udadreagerende borgere, men det er ikke et krav</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 10. juni 2020 eller hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at ringe til rehabiliteringsleder Lisa Pedersen på 30 59 43 58 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Nørgaard 30 91 35 74, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 19. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler onsdag, den 22. april 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemesteret 2020.

  <strong>Om os</strong><br />I Udbud & Kontraktstyring har vi det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb, og vi er rådgivende for hele kommunen vedrørende indkøbs-, udbuds- og kontraktspørgsmål. Vi gennemfører egne udbud, udbud i indkøbsfællesskaber (SKI og KomUdbud) samt yder rådgivning i forbindelse med udbud, der gennemføres i vores fagforvaltninger.<br />Vi er ca. 30 engagerede medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for udbudsområdet. Afdelingen er på nuværende tidspunkt opdelt i fire overordnede udbudsteams; Team Borger, Team Terræn, Team IT samt Team Byggeri & Anlæg. Derudover består afdelingen af en stabsenhed, Kontrolenheden mod Social Dumping og en Controlling og Compliance-funktion<br /><br /><strong>Om praktikken</strong><br />Ansættelsen kan tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå enten 10 eller 20 ECTS for opholdet. Arbejdstiden vil være ca. 14 eller 25 timer ugentligt, afhængig af om der ansøges om 10 eller 20 ECTS.<br />Vi foretrækker ansøgere, der ønsker at tage 20 ECTS-forløbet, men er også åbne over for det andet. Din arbejdstid kan efter nærmere aftale være fleksibel, så du har mulighed for at følge et eller to valgfag på universitetet sideløbende.<br />Du vil blive tilknyttet et eller flere udbudsprojekter i Udbud & Kontraktstyring med henblik på at forberede og understøtte de underliggende procestrin, der ligger i udbudsprojektet.<br />Herudover vil du indgå i kontorets daglige arbejde og have forskellige arbejdsopgaver. Det kan bl.a. omfatte: <ul> <li>Udarbejdelse af udkast til udbudsretlige vurderinger</li> <li>Kontraktkoncipering</li> <li>Vurdering af kontraktvilkår</li> <li>Sagsbehandling af aktindsigtsanmodninger og udarbejdelse af udkast til afgørelse</li> <li>Litteratursøgning</li> <li>Fakturakontrol</li> <li>Forfaldne opgaver af administrativ karakter.</li> </ul> Stillingen forudsætter ikke, at du har gennemført faget udbudsret, men det vil være en fordel. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. eller cand.merc.jur.</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i udbudsret og kontrakter.</li> <li>Du har gode skriftlige formuleringsevner.</li> <li>Du er fleksibel, engageret og serviceorienteret og i stand til at arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger.</li> <li>Du er i stand til at behandle oplysninger fortroligt.</li> <li>Du har lyst til at afprøve din teoretiske færdigheder i praksis.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om ulønnet praktikophold og din ansøgning tages kun i betragtning, såfremt du læser cand.jur. eller cand.merc.jur. og endnu ikke har færdiggjort uddannelsen.<br />Dit praktiksted vil være på Odense Rådhus.<br />Praktikopholdet starter den 1. september 2020 eller efter aftale.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Nedim Karahodzic på nekar@odense.dk eller 5133 0471.<br /><br /><strong>Det  praktiske<em> </em></strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. maj 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 19, 2020.<br />CV, karakterudskrift og evt. andre relevante bilag bedes vedhæftet ansøgningen. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Har du lyst til at arbejde på hele to spændende biblioteker og få udfordret din bibliotekarfaglighed, så er dette stillingen for dig.

  <em>Har du lyst til at arbejde på hele to spændende biblioteker og få udfordret din bibliotekarfaglighed, så er dette stillingen for dig. </em><br /><br />Stillingen er på 37 timer og en normal arbejdsuge vil fordele sig med tre dage på Historiens Hus og to dage i Team Viden og Information på hovedbiblioteket i Borgernes Hus.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Odense Biblioteker og Borgerservice er en af Fyns største kulturinstitutioner. Hvert år besøger flere end en million borgere Hoved- og musikbiblioteket samt Borgerservice i Borgernes Hus eller ét af vores 7 lokalbiblioteker i Odense. Her møder de et moderne og stærkt bibliotekstilbud både fysisk og online.<br /> <br />I Borgerservice hjælper vi byens borgerne med en bred vifte af opgaver lige fra pas og kørekort til hjælp med digital selvbetjening. Vi er bindeleddet til det digitale Danmark og yder hjælp til såvel de borgere, der er selvkørende, og dem, der har brug for ekstra støtte.<br /> <br />Odense Biblioteker og Borgerservice er er en del af By- og Kulturforvaltningen placeret under afdelingen Fritid og Kultur. Vi er en central del af Odenses transformation og byens liv, og samarbejder bredt med bl.a. uddannelsesinstitutioner, virksomheder og byens foreningsliv om at skabe en aktiv by og et moderne bibliotekstilbud, hvor alle kan udfolde deres livsprojekter. <br /><br />I Team Viden og Information, der er Odense Bibliotek og Borgerservices faglitterære team, vil du indgå i arbejdet med den faglitterære formidling og bibliotekets elektroniske ressourcer. På Historiens Hus er fokus på formidling af det lokalhistoriske.<br /><br />Historiens Hus er et samarbejde mellem Odense Biblioteker og Borgerservice / Lokalhistorisk Bibliotek og Odense Stadsarkiv. Der er en fælles læsesal og det er et fælles hus for Odenses og Fyns lokalhistorie. Herved ønsker vi at skabe optimale rammer for alle, der interesserer sig for lokalhistorie og slægtsforskning. I Lokalhistorisk Bibliotek er tilknyttet 1 bibliotekar og 1 assistent. Afdelingen er organisatorisk tilknyttet Team Viden og Information hvor vi er 12 personer i alt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I stillingen indgår katalogisering til Fyns Bibliografien (der er afsat 13 timer om ugen til opgaven), vedligehold af bogsamlingen i Historiens Hus, vagter på læsesalen i Historiens Hus plus enkelte udlånsvagter i Team Viden og Information i Borgernes Hus.<br />Derudover samarbejde med Stadsarkivet om formidling af den lokale historie og udvikling af Historiens Hus som lokalhistorisk og kulturelt forsamlingssted. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er uddannet bibliotekar/Cand. Scient. Bibl. <br /><br />Det vil være en fordel at have: <ul> <li>Bibliotekarisk erfaring</li> <li>Kendskab til katalogisering</li> <li>Interesse for lokalhistorie</li> <li>Interesse for faglitteratur</li> <li>Interesse for formidling også på digitale platforme</li> </ul> Du bliver del af et godt og socialt arbejdsfællesskab med en humoristisk tone og højt til loftet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og du skal være indstillet på lørdagsarbejde og en aftenvagt. Derudover kan der forekomme arbejde ud over almindelig arbejdstid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du meget velkommen til at kontakte teamleder Eva Falkesgaard Hansen på 5114 3772, efh@odense.dk eller hovedbibliotekschef Jens Winther Bang Petersen på 5154 4440, <a href="mailto:jwbp@odense.dk" target="_blank">jwbp@odense.dk</a>.<br /><br />Du finder mere information om Odense Biblioteker og Borgerservice på vores hjemmeside <a href="https://www.odensebib.dk/">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 24. april 2020. Samtaler forventes afholdt torsdag den 7. maj 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Kultur, Fritid og Design
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job og Karriere 4

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få jobparate kontanthjælpsmodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring?

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få jobparate kontanthjælpsmodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne faste stilling som jobrådgiver i Job og Karriere 4.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommune og Beskæftigelses- & Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør!<br />Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 4 beskæftiger vi os med jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv, understøtter vi processen hen imod job og uddannelse, med det klare mål at blive selvforsørgende.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed.<br />Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og klare definerede aftaler. Du skal således være både involverende og målrettet.<br />Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have<br />erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI).<br /><br />Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er væsentligt og afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /><br />I Job og Karriere 4 er vi p.t. organiseret i 6 branchegrupper, nemlig <ol> <li>IT</li> <li>Byg</li> <li>Industri</li> <li>Transport</li> <li>Service</li> <li>Offentlig & Sundhed</li> </ol> Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav. Generelt lægger vi stor vægt på, at du har gode kommunikationsevner, kan arbejde struktureret, analytisk og målrettet med dine opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer og kan navigere i flere systemer på samme tid</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Kan balancere i feltet mellem motiverende samarbejde med borgeren og myndighedsrollen</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye<br />veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32<br />i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br /><br />Stillingen som jobrådgiver er til besættelse 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Larsen på 2112 2036 eller rihla@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. april 2020. <br />Grundet situationen omkring Corona-krisen forventer vi at afholde samtaler, når vi igen er tilbage på arbejdspladsen.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en tillidsvækkende og tydelig pædagogisk leder med overblik og fokus på praksis? Kan du udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag? Vil du arbejde for de bedste løsninger for alle elever i et tæt og forpligtende samarbejde? Så er du måske vores nye afdelingsleder pr. 1.8.20!

  <em>Er du en tillidsvækkende og tydelig pædagogisk leder med overblik og fokus på praksis? </em><br /><em>Kan du udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag? </em><br /><em>Vil du arbejde for de bedste løsninger for alle elever i et tæt og forpligtende samarbejde?</em><br /><br />Så er det måske dig, som vi søger til stillingen som pædagogisk afdelingsleder for Yngste Børnemiljøet og SFO med tiltrædelse pr. 1. august 2020.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Tingkærskolen er en tosporet skole i Odense SØ.<br />Vi har Yngste Børnemiljø placeret i Fraugde. Vores Ældste Børnemiljø og Ungemiljøet er placeret på kanten mellem by og land i Birkum. Vi har 360 elever, 30 lærere og 10 pædagoger/medhjælpere.<br />På Tingkærskolen er vi ambitiøse på børnenes vegne. Vi vil ikke alene have, at de klarer sig godt i fagene, men også se, at de har troen på sig selv, og at de finder plads og bidrager i fællesskabet.<br /><br />Ledelsesteamet består af skoleleder, souschef og afdelingsleder. Du bliver en del af et nyetableret ledelsesteam, som ser den samlede ledelsesopgave i et teamperspektiv og ud fra en flad ledelsesstruktur. Vi arbejder for at skabe trivsel og læring gennem anerkendelse, positiv ledelsesstil, bottom-up processer og fokus på at have høje ambitioner for både elever og personale.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et udfordrende og spændende job på en unik skole, som har eleven i centrum</li> <li>Et professionelt, kompetent, engageret og konstruktivt pædagogisk personale, der bidrager aktivt til skolens fortsatte udvikling</li> <li>Deltagelse i ledernetværk og fokus på udvikling af dig som leder</li> <li>Et fællesskab hvor vi trives med hinanden og har grundlæggende respekt for hinandens fagligheder</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en robust, samarbejdsorienteret og pædagogisk stærk afdelingsleder med højt humør og energi, der brænder for at indgå i et stærkt ledelsesteam omkring videreudviklingen af vores skole.<br /><br />Vi er optaget af at: <ul> <li>Styrke elevernes faglige udvikling</li> <li>Arbejde med trivsel og inkluderende læringsmiljøer herunder udvikling af skolens ressourceteam</li> <li>Have blik for den enkeltes potentiale og styrker</li> <li>Brande skolen i lokalområdet for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn</li> <li>Arbejde med den varierede skoledag</li> <li>Udvikle professionelle læringsfællesskaber</li> <li>Åbne skolen mod det omgivende samfund</li> </ul> Som nyansat får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder ca. 6500 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle børn og unge fra 0-18 år - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund. <br /><br />I Børn- og Ungeforvaltningen understøtter tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børne- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er stærk i relationer og kan skabe lyst og begejstring for skolens virke. Derudover er du passioneret, engageret, synlig og har hjertet på rette sted.<br /><br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du: <ul> <li>Tager tydelig ledelse på videreudviklingen af samarbejdet omkring børn i udsatte positioner og deres familier</li> <li>Har erfaring med planlægning af undervisning samt håndtering af elevsager og forældresamarbejde</li> <li>Kan sætte retning og holde kursen i en omskiftelig hverdag</li> <li>Kommunikerer tydeligt og betragter dialog og medinddragelse som værdier</li> <li>Kan være strategisk og tage beslutninger i forlængelse af organisatorisk strategi</li> <li>Har en reflekterende tilgang og inviterer til sparring</li> <li>Har relevant lederuddannelse eller har mod på at tage en lederuddannelse</li> </ul> Personligt forventer vi, at du <ul> <li>Er ambitiøs, systematisk, velorganiseret og struktureret omkring din lederrolle</li> <li>Er fleksibel, rolig og robust</li> <li>Er åben og synlig blandt personalet</li> <li>Kan vise begejstring og skabe følgeskab</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen besættes i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Forventet tiltrædelse er pr. 1. august 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Tingkærskolen <a href="https://tingkaerskolen.aula.dk/" target="_blank">Her</a>.<br />Vil du høre mere om Tingkærskolen og forventningerne til den nye afdelingsleder eller aftale et besøg på skolen,så  er du velkommen til at kontakte skoleleder Bjarne Larsen på 4018 7801 eller souschef Jeppe Brix på 2399 1529.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 10. maj 2020.<br /><br />Indkaldelse til ansættelsessamtale sker telefonisk i perioden 11. maj til 15. maj 2020.<br />1. samtalerunde finder sted tirsdag d. 19. maj 2020 og 2. samtalerunde tirsdag d. 2. juni 2020. Vi tager dog forbehold for ændringer som følge af den igangværende corona-situation.<br /><br />Til en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en case, som du får udleveret og mulighed for at forberede dig på i 30 minutter inden samtalen.<br />Du skal desuden være indstillet på i dagene mellem samtalerunderne at gennemføre en personprofilanalyse sammen med en konsulent. Resultatet vil indgå i 2. samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for dit fag og for at arbejde med borgere med vedvarende funktions-nedsættelser, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Sanderum Plejecenters nye social og sundhedsassistent

  <em>Brænder du for dit fag og for at arbejde med borgere med vedvarende funktions-nedsættelser, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig?<br /><br />Så er du måske Sanderum Plejecenters nye social- og sundhedsassistent</em><br /><br />Stillingen er en dagvagt.<br />Vi arbejder efter 3-2-2-modellen med mødetid kl. 7.00-15.00.Vagt hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sanderum Plejecenter arbejder ud fra den holdning, at mennesker skal leve livet, så længe det overhovedet er muligt. Derfor er det meget væsentligt, at personalet besidder forståelse for rehabilitering og ser muligheder for, at det enkelte menneske har mulighed for at være så virksom som muligt.<br /><br />Vi arbejder i leve-/bo miljø i 7 enheder og i alt 67 boliger. Samarbejdet med borgeren, pårørende og borgerens øvrige personlige og professionelle netværk er en forudsætning for at vi lykkes i arbejdet. Rehabilitering er en tværfaglig indsats, hvor alle tilgange er væsent-lige for at den enkelte borger kan bevare et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Dertil kommer at borgernes forskelligheder, livsstil og livserfaring understøttes og rummes i fællesskabet.<br /><br /><strong>På Sanderum Plejecenter tilbyder vi:</strong> <ul> <li>God introduktion og oplæring</li> <li>Høj faglighed og læringsmiljø</li> <li>Frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>Rehabilitering som omdrejningspunkt for samarbejde med borgeren</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede tværfaglige kolleger</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse og du er bevidst om din faglighed og parat til at bringe den i spil i hverdagen. Du kan medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore indsatser efter den enkelte borgers behov.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer</strong>: <ul> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær – ”hjertet på rette sted”</li> <li>Initiativrig og har overblik</li> <li>Udviser stabilitet, mobilitet og pålidelighed</li> <li>Kan tilrettelægge og planlægge din tid</li> <li>Giver gerne en hånd, når nogen har brug for din hjælp</li> <li>Opmærksom på og kan anvende nonverbal kommunikation</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Alment brugerkendskab til it (gerne til én Plan og KMD Nexus)  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsbettigede organisation.<br />Tiltrædelse 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos rehabiliteringsleder Helle Lund Andersen på 6551 3646 eller assisterende rehabiliteringsleder Tine Riis Kristensen på 6551 3647.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 16. april 2020. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 21. april 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kunne du tænke dig, at blive en del af et tværfagligt team? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten?

  <em>Kunne du tænke dig, at blive en del af et tværfagligt team?</em><br /><br />Natgruppen søger en social- og sundhedsassistent til Sedenhuse. Stillingen er fast nattevagt 28 timer ugentligt. Der arbejdes 7-7 i lige uger. Start 1. maj 2020 eller hurtigst muligt derefter.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften.<br /><br />Sedenhuse er et botilbud for voksne mennesker med varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne, som har behov for hjælp og støtte.<br /><br />Læs mere om Sedenhuse <a href="https://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud/sedenhuse" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger dig, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedsassistentuddannelse </li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din sundhedsfaglige viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne.</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 24288838 eller assisterende rehabiliteringsleder Camilla Louise Hedegaard på 6551 3937.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 15. april 2020. Samtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås? </em><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i dit daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? </em><br /><em>Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi er i en rivende udvikling og flere opgaver bliver varetaget i hjemmene, derfor søger vi i Dalumgruppen en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd. <br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er dynamisk og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning samt plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Bidrager til et højt fagligt niveau</li> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>13 assistentkollegaer og 23 hjælpere</li> <li>Tæt samarbejde med et stærkt sygeplejefagligt team bestående af 14 sygeplejerske</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Sørensen på 21427453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 16. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 17 og 18. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  16-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen

  Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er denne stilling måske lige noget for dig.

  <em>Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er denne stilling måske lige noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til en fast stilling på 32 – 37 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang.<br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /><br />Sygeplejegruppen består af 12 sygeplejersker i aldersgruppen 30 til 60 år, herunder 1 sårsygeplejerske. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder. Vi kører som regel i bil, men du skal være indstillet på at cykle en gang imellem, når vi er mange på arbejde. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral</li> <li>Ernæring, stomipleje, kateter mm.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation i alle faser</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med ny opdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende - vi har kliniske vejledere</li> <li>Dokumentation og planlægning af opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgere, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og indimellempressede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer og evner at være novice i en periode</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sosu-gruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere</li> <li>Vi afholder tværfaglige møder i gruppen og holder udredningsmøder i borgers hjem</li> <li>Et stort flow af borgere med både korte forløb og livslange borger forløb</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden. Kontinuerlig kompetenceudvikling, samt individuelt tilrettelagt introduktionsprogram.</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hos os får du nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed. De fleste af os er erfarne primærsygeplejersker, som er vant til at lære fra os og hjælpe hinanden. Vi er gode til at sparre med hinanden og hos os er ingen spørgsmål dumme. Det du ikke kan, vil vi lære dig.<br /><br />Vil glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Bak Sørensen på 2142 7453, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 16. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 17 og 18. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  16-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Skibhusgruppen

  Har du lyst til udvikling? Trives du i en hverdag, der ikke altid er forudsigelig, og hvor faglighed og ansvarlighed vægtes høj, så er du måske vores nye kollega.

  <em>Har du lyst til udvikling? Trives du i en hverdag, der ikke altid er forudsigelig, og hvor faglighed og ansvarlighed vægtes høj, så er du måske vores nye kollega.. </em><br /><br />Vi ønsker os en kollega, der ser muligheder frem for begrænsninger, og har brug for en kollega, der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø med engagement, humor og positiv indstilling i en omskiftelig hverdag, hvor der er stor fokus på rehabilitering, dokumentation og udvikling.<br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent med mod på udvikling i en udkørende gruppe på 32-37 timer til dagvagter. Det er muligt at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. Hvis du vælger hver 3. weekend, er der behov for, at du hvert kvartal tager en ekstra weekendvagt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udkørende gruppe i Fysisk funktionsnedsættelse med 55 ansatte fordelt på fysio-/ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere/assistenter samt sygeplejersker. Vi vægter tværfagligheden højt, og vil gerne videreudvikle mere på den, så vi i endnu højere grad oplever, at vi løfter opgaverne hos borgerne.<br /><br />Vi er netop flyttet i nyrenoverede lokaler på V20 i Vollsmose og ser i den forbindelse frem til at skabe nogle nye måder at arbejde med det tværfaglige på, som du/I i høj grad kan være med til at forme.<br /><br />Vi forsøger at arbejde ud fra borgernes mål, for at øge deres livskvalitet.<br /><br />Skibhusgruppen er inddelt i 3 teams, hvor det ene team udreder nye borger og arbejder meget intens med at gøre borgerne selvhjulpne igen, og de 2 andre teams udfører mere vedvarende indsatser hos borgerne.  <br /><br />Vi bor ca. midt i vores område som geografisk strækker sig til Skibhus, Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup, Vester Kærby og Åsum. Vi kommer rundt på cykel og i elbiler. Vi forsøger i høj grad at inddrage pårørende og andre frivillige i rehabiliteringen af borgerne.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som social og sundhedsassistent bliver du koordinator for flere borgere, hvor du skal være tovholder for deres indsatser. Derudover vil du som social- og sundhedsassistent udføre helhedspleje og overdragede sygeplejeopgaver hos borgerne samt arbejde med korrespondancen til OUH på indlagte borgere.<br /><br />Vi arbejder konstant med at udvikle indsatser hos borgerne, og har taget teknologi i brug i form af skærmopkald til de borgere, som ikke har behov for et fysisk besøg. I 2020 skal vi have et større fokus på at forhindre genindlæggelser hos de borgere, vi kender. Dette vil kræve stærke monfaglige kompetencer, der skal spille sammen med de andre fagligheder i Skibhusgruppen så det kommer borgerne til gavn.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger dig, der har mod på udvikling og forandring. Du må meget gerne have flair for IT, have god menneskelig forståelse samt overblik.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Rikke Hyldig på 6551 3963/2325 0785 eller assisterende rehabiliteringsleder Lotte Lenius på 51366220. <br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 19. april 2020. Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 21. april 2020. Ansøgere vil blive kontaktet løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  19-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du understøtte den daglige drift med fokus på faglighed, så Herluf Trolle Plejecenter fortsat er et godt sted at bo og et godt sted at arbejde? Vil du medvirke til at sætte rammer, så borgerne kan opretholde et trygt og værdigt hverdagsliv?

  <em>Kan du understøtte den daglige drift med fokus på faglighed, så Herluf Trolle Plejecenter fortsat er et godt sted at bo og et godt sted at arbejde? Vil du medvirke til at sætte rammer, så borgerne kan opretholde et trygt og værdigt hverdagsliv?<br /><br />Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder</em><br /><br />På Herluf Trolle Plejecenter har vi sat alle sejl til for at blive en del af den rehabiliterende forvaltning. Du vil blive en del af en forvaltning, som er godt i gang med at implementere nye arbejdsgange i bestræbelserne på at være en rehabiliterende forvaltning. Og vi er godt på vej.<br /><br />Vi arbejder med hverdagsrehabilitering, så borgerne kan opretholde et trygt og værdigt hverdagsliv på vores plejecenter. Som assisterende rehabiliteringsleder vil du indgå i ledelsesteamet med rehabiliteringslederen. Hverdagen vil byde på mange forskelligartede ledelsesopgaver, som kræver forskellige ledelseskompetencer. Som leder er vi tæt på alle borgerne og deres pårørende – vi møder dem dagligt. Vi arbejder med driftsledelse, og det er derfor et godt udgangspunkt at være tæt på dem, som vi arbejder for.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Herluf Trolle Plejecenter ligger i Odense SØ og er et 15 år gammelt plejecenter. Der er 5 afdelinger med 9 eller 10 beboere på hver afdeling og 47 beboere i alt. Vi er en arbejdsplads med gang i udviklingen.<br /><br />Samarbejdet med beboerne og deres pårørende vægtes og prioriteres højt, og samarbejdet er præget af inddragelse, høj faglighed og rehabilitering. Lige nu har vi på en af husets afdelinger et projekt kørende med døgnrytmelys. Vi er ca. 40 medarbejdere på plejecentret, som døgnet rundt er klar til at støtte borgerne i deres mål og interesser, hvilket betyder at det er borgerens aktuelle livssituation der sætter retningen for vores arbejde. Vi har ansat pædagoger og en musikterapeut.<br /><br />Ledelsesteamet varetager den daglige ledelse i et tæt samarbejde, og arbejder målrettet med hverdagsrehabilitering. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde og vi faciliterer, at medarbejdernes faglige kompetencer kommer i spil i det tværfaglige samarbejde og understøtter dem i deres udvikling. Dette med fokus på kerneopgaven og for at opnå størst mulig effekt hos borgerne. Vi har et vældig godt samarbejde med centersygeplejerskerne og huset egen læge – størstedelen af beboerne har denne læge og lægen kommer fast en gang om ugen i huset. Vi har at stort tværfagligt samarbejde omkring beboeren og afholdelse af beboer-konferencer. Vi arbejder med social kapital og vægter det gode arbejdsmiljø meget højt. Vi har haft flere temadage omkring social kapital og har i den sidste trivselsundersøgelse scoret flot på trivsel på Herluf Trolle Plejecenter<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som assisterende rehabiliteringsleder skal du i samarbejde med rehabiliteringslederen omsætte Ældre- og Handikapforvaltningens strategier og effektmål, så de kan udmøntes i praksis.<br /><br /><strong>Dine primære opgaver:</strong> <ul> <li>Daglig personaleledelse, herunder vagtplanlægning, afvikler MUS/GRUS, indkalde til og afvikle møder mv.</li> <li>Bidrage til at Herluf Trolle Plejecenter har fokus på økonomi og overholdelse af budget</li> <li>Være med til at gøre projekter til en faglig- og kompetenceudviklende proces for medarbejderne</li> <li>Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven giver effekt</li> <li>Driftsledelse, herunder dialog og samtaler med både borgere og pårørende</li> <li>Faglig sparring i forhold til medarbejderne således at dokumentation sker efter gældende retningslinjer</li> <li>Medvirke til implementering af nye tiltag herunder et nyt dokumentationssystem</li> <li>Understøtte praktikvejledere i forhold til elever som er i gang med en social- og sundhedsuddannelse</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent med skarp faglig profil, og erfaring fra ældrepleje, demens og hverdagsrehabilitering</li> <li>Har ledelseserfaring og relevant lederuddannelse, gerne på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre den</li> <li>Er åben, lyttende og reflekterende i din tilgang til ledelse og har overvejet hvordan du sætter ledelse i spil</li> <li>Medvirker til at understøtte medarbejdernes faglige udvikling</li> <li>Kan give faglig sparring til medarbejderne i forhold til komplekse problemstillinger</li> <li>Har IT-erfaring og gerne kendskab til KMD Care, Én plan, Silkeborg Data og Nexus</li> <li>Har en anerkendende og motiverende kommunikation som afspejler sig i dit samarbejde med borgere, pårørende, medarbejdere, kolleger, i ledelsesteamet samt med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere</li> </ul> Som person er du <ul> <li>Autentisk, motiveret, engageret og anerkendende</li> <li>Omstillingsparat, tydelig og vedholdende</li> <li>Struktureret med evne til at bevare overblikket</li> <li>Iderig, kreativ og procestænkende</li> <li>En afslutter i dit arbejde og opgaveløsning</li> <li>En god kommunikator og formidler, med evne til at skabe og bevare relationer, såvel internt som eksternt</li> <li>Ledelsesmæssig robust</li> <li>Er optimistisk, positiv og humoristisk</li> <li>Reflekterende i din tilgang til sparring med medarbejdere og ledelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads hvor du vil indgå i et ledelsesteam, der arbejder værdibaseret, og hvor kerneopgaven, faglighed og arbejdsmiljø er højeste prioritet. Derudover er udvikling og forandringsprocesser en stor del af hverdagen, og du vil have mulighed for medindflydelse på udvikling af kulturen i organisationen.<br /><br />Vi tilbyder at arbejde i en forvaltning, hvor hverdagsrehabilitering er den faglige referenceramme. Vi tilbyder sparring og samarbejde i ledelsesteamet. Et ledelsesteam som har fokus på høj kvalitet, høj grad af professionalisme, konstruktiv sparring, nytænkning, gensidig respekt, anerkendende kommunikation og loyalitet.<br /><br />På Herluf Trolle Plejecenter vil du møde engagerende medarbejdere hvor frihed under ansvar væges højt i dagligdagen. Et spændende og udfordrende arbejdsområde med mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Ledermøder, LUS, bilaterale samtaler med rehabiliteringsleder og forløbschef.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Anne Askløf på 4022 7541.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 16. april 2020.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 17 2020 og 2. samtale den 29. april 2020.<br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer. Du kan også blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejepædagog til Dagplejen Syd

  Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at understøtte udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at inspirere, og arbejde systematisk og selvstændig? Så er du måske dagpl

  <em>Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at understøtte udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at inspirere, og arbejde systematisk og selvstændig? Så er du måske dagplejepædagogen, vi søger til Dagplejen Syd i Odense Kommune.</em><br /> <br />I Odense Kommune er dagplejen i en rivende udvikling. <br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejepædagog, der vil være med til at løse kerneopgaven i et tæt samarbejde med dagplejerne, tværfagligt med andre afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen samt med andre eksterne samarbejdspartnere. <br /><br />Vi søger en dagplejepædagog til stilling på 31 timer pr. uge med tiltrædelse 1. maj 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen er organiseret i 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder og et antal dagplejepædagoger. I Syd er der ansat 7 dagplejepædagoger og 125 dagplejere. Omkring halvdelen af kommunens småbørnspladser findes i Dagplejen.<br /><br />Alle ansatte i Dagplejen Syd har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /><br />Alle dagplejepædagoger har de to første moduler i ICDP, da vores kultur er at arbejde ud fra et ressourceorienteret blik, som er dialogbaseret for at understøtte og øge kvaliteten i samspillet mellem voksen/voksen og voksen/barn. Derfor ser vi gerne at du har nogle af ICDP-modulerne eller har kendskab til ICDP og/eller er indstillet på at tage de to første moduler.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får et tæt, tillidsbaseret samarbejde med dagplejerne og andre samarbejdspartnere om at udvikle og sikre den bedst mulige dagpleje. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med ca. 6 i hver, med tilsammen ca. 24 børn. Som dagplejeplejepædagog er du tilknyttet 2 legestuegrupper, hvor du er med til at sikre højest mulig kvalitet for børnene. Derudover varetager du et formelt tilsyn med den enkelte dagplejer. Som dagplejepædagog skal man nogle gange om året kunne varetage morgenvagter fra kl. 6.00.<br /><br />Du kan læse mere om opgaverne i funktionsbeskrivelsen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2d1928bd-fcad-4776-894f-5e8ad6cd26e6">her</a>.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en pædagogisk uddannelse og har pædagogisk erfaring</li> <li>Har lyst til et arbejde med mange forskelligartede opgaver, og i mange forskellige rammer</li> <li>Er god til at formidle både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har en positiv og anerkendende tilgang til og i dit arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>Har lyst til at indgå i et udviklende teamsamarbejde</li> <li>Har stærke IT kundskaber og stor interesse for at anvende IT i den pædagogiske praksis</li> </ul> Som dagplejepædagog kommer du ikke altid med et svar, men vil til alle tider bruge din faglighed som refleksionsramme, og du bruger dit team som sparringspartner.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd Karin Munk Bach på 2459 7647 eller kmba@odense.dk.<br /><br />Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby

  Er du bosiddende i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?

  <em>Bor du i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse efter aftale, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du i gang med din kandidatuddannelse, og skal du i praktik til efteråret? Læser du kommunikation, medievidenskab eller lign. og kunne du tænke dig at få både strategisk og hands-on erfaring med kommunikations- og brandingopgaver? Så er du måske vores nye praktikant.

  <em>Er du i gang med din kandidatuddannelse, og skal du i praktik til efteråret? Læser du kommunikation, medievidenskab eller lign. og kunne du tænke dig at få både strategisk og hands-on erfaring med kommunikations- og brandingopgaver? Så er du måske vores nye praktikant.</em><br /><br />Vi søger en praktikant til efterårssemestret 2020, som har lyst til at være med til at tiltrække flere elever til Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Som praktikant vil du have din daglige gang på Rådhuset, hvor du bliver en del af afdelingen Uddannelse, der fungerer som ”én indgang” til Odense Kommune for elever, studerende og uddannelsesinstitutioner. Vi er 26 medarbejdere, som koordinerer elev -og studiepladser internt i kommunen, håndterer administration og rekrutterer medarbejdere og elever. Vores mission er at gøre Odense Kommune til et attraktivt uddannelses- og arbejdssted, og vores opgaveløsning udspringer af Odense Kommunes <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=79dfcea0-c81f-4c8c-b0fa-eca3d523b522" style="color:blue; text-decoration:underline">strategi for uddannelsesområdet.</a> Lige nu arbejder vi rigtig meget med uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere som SOSU-elever og pædagoger, og det arbejde vil du også blive en del af som praktikant.<br /><br />Vi er en afdeling, som er kendetegnet af høj faglighed og stort engagement i opgaverne. Der er højt til loftet og store armbevægelser samtidig med, at vi passer godt på hinanden. Du bliver en del af et team, hvor udviklingsprojekter og kontakt til ledere, elever, studerende og eksterne samarbejdspartnere er centrale omdrejningspunkter.<br /><br /><strong>Om praktikken</strong><br />Du vil primært blive tilknyttet vores område for erhvervsuddannelser, hvor du skal være med til at sprede budskabet om, at Odense Kommune er et godt uddannelsessted. Til efteråret vil vi arbejde med flere store dagsordener som fx udvikling af et nyt website for vores erhvervsuddannelser samt branding af SOSU-uddannelserne i form af fx kampagner og content til sociale medier. Vi forestiller os, at du primært vil blive tilknyttet projektet med at udvikle et nyt website for vores erhvervsuddannelser, og i den forbindelse kunne dine opgaver være: <ul> <li>Research og interviews med erhvervselever</li> <li>Koordinering af aktiviteter og tiltag fx photoshoots</li> <li>Samarbejde med både interne og eksterne leverandører</li> <li>Tekstforfatning</li> </ul> Herudover vil der også være opgaver i praktikken, der ikke er relateret til websitet fx: <ul> <li>Udvikling og administration af sociale medier</li> <li>Tekstforfatning og videoproduktion</li> <li>Planlægning af events</li> <li>Diverse ad hoc-opgaver</li> </ul> Dine nærmeste samarbejdspartnere vil være en studentermedhjælper og en konsulent, der samtidig fungerer som ansvarlig for din praktik. Det er vigtigt for os, at du føler dig som en del af afdelingen, og du vil deltage i afdelingsmøder m.m. på lige fod med dine øvrige kolleger,<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Er kandidatstuderende på en videregående uddannelse inden for fx kommunikation, medievidenskab, cand.it. eller lign.</li> <li>Har mulighed for at opnå ECTS point for praktikopholdet</li> <li>Er struktureret og har et godt overblik</li> <li>Er udadvendt og initiativrig</li> <li>Er god til at kommunikere og skabe kontakt på tværs af en stor organisation</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og følger opgaverne til dørs.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hannah Stegger fra Uddannelse på <a href="mailto:haas@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">haas@odense.dk</a> og tlf. 2124 8090.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelse</strong><br />Arbejdstiden er ca. 25-30 timer ugentligt, og vi tilpasser naturligvis dit praktikophold, så det passer med dit studie og evt. valgfag. Herudover indretter vi dit forløb, så du kan opnå ECTS for opholdet jf. din studieordning. Praktikken er ulønnet.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Opstart er ifm. efterårssemestret 2020.<br />Ansøgningsfristen er den 13. april 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Team Stofreduktion søger en sygeplejerske eller social-og sundhedsassistent til en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt.

  Team Stofreduktion søger en sygeplejerske eller social-og sundhedsassistent til en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br />I Behandlingscenter Odense udreder, stabiliserer og behandler vi voksne med stofmisbrug. Der er indskrevet cirka 450 borgere i alt, hvoraf de 220 er indskrevet i Team Stofreduktion. Team Stofreduktion er et ambulant stabiliserende og skadesreducerende behandlingstilbud, der ud over den medicinske og sundhedsfaglige behandling, støtter borgerne i forhold til egenomsorg, bolig, sundhed og beskæftigelse, og vi tilstræber at behandle helhedsorienteret.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi arbejder anerkendende og rehabiliterende med borgerne ud fra vores fem overordnede principper: <ul> <li>Vi understøtter dine mål i misbrugsbehandlingen</li> <li>Vi møder dig, der hvor du ønsker at møde os</li> <li>Vi bruger dine ressourcer på at nå dine mål</li> <li>Vi møder dig som et menneske, der har et misbrug</li> <li>Vores udgangspunkt er, at alle skal have noget at leve af og leve for</li> </ul> Der arbejdes både med borgerne individuelt i samtaleforløb og i gruppeforløb. Der arbejdes tværfagligt med læger, pædagoger, socialrådgivere og sekretærer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne er mange og varieret, og du skal kunne navigere i et omskifteligt miljø. Primære arbejdsopgaver er administration, dosering og udlevering af medicin. Deltage aktivt i venterum og klinik. Vurdere borgerne og udarbejde individuelle behandlingsplaner i samarbejde med borgeren og den socialfaglige behandler. Individuelle samtaler og gruppeforløb. Medvirke til faglig metodeudvikling, klientkonference og supervision. Dokumentation og kvalitetssikring, bl.a. indberetning til Sundhedsstyrelsen.<br /><br />Arbejdstider er fordelt på alle hverdage og hverdage, der falder på helligdage.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer: <ul> <li>Autorisation som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.</li> <li>Evner at skabe relation til komplekse borgere, der ofte også har personlighedsforstyrrelser.</li> <li>Relation før metode – ingen kontakt ingen kontrakt!</li> <li>Psykisk og fysisk robusthed og kan håndtere borgere med frustreret adfærd.</li> <li>Fleksibilitet, kreativitet og øje for utraditionelle løsninger.</li> <li>Kommunikation i skrift, tale og handling på en fordomsfri og tydelig facon.</li> <li>Struktureret og målrettet arbejdsindsats.</li> </ul> I Team Stofreduktion arbejder vi ud fra TRO: Tillid, Rummelig og Omsorg for vores borgere. <ul> <li>Endvidere ønsker vi en kollega med høj grad af engagement, loyalitet og ansvarlighed.</li> <li>Evner at arbejde bredt tværfagligt.</li> <li>Behersker IT.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Mangfoldig borgergruppe.</li> <li>Engageret personalegruppe.</li> <li>Høj grad af faglighed.</li> <li>Teambehandling.</li> <li>Metodeudvikling.</li> <li>Supervision.</li> <li>Humor, omsorg og rummelighed er kendetegnende for Team Stofreduktion og hele Behandlingscenter Odense.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Beck Madsen på 2942 7462 og få yderligere oplysning om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. april 2020. Samtaler forventes afholdt den  20. april 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Motiveres du af faglige udfordringer, at udvikle dine faglige kompetencer og arbejde inden for fagområdet vejdrift? Er du god i pressede situationer, har du overblik og er stærk i tværfagligt samarbejde? Er det vigtigt for dig, at der er højt til loftet og kvalitet i det arbejde, du udfører.

  <strong><em>Motiveres du af faglige udfordringer, at udvikle dine faglige kompetencer og arbejde inden for fagområdet vejdrift?</em></strong><br /><strong><em>Kan du holde hovedet koldt i pressede situationer, har du det store overblik og er du stærk i tværfagligt samarbejde? </em></strong><br /><strong><em>Er det vigtigt for dig, at der er højt til loftet og kvalitet i det arbejde, du udfører? </em></strong><br /><strong><em>Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.</em></strong><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense by har vokseværk, og især bymidten vokser sig stor og i højden. I Odense sker det ikke på bekostning af vores drift. Det kræver dygtige og kompetente medarbejdere med sans for udvikling, planlægning og helhedstænkning for at fastholde Odense som en attraktiv levende storby.<br /><br />Vi har travlt i vejdriften i By- og Kulturforvaltningen og søger derfor en ny kollega til styrkelse af robustheden indenfor vores faglige driftsområder.<br /><br />Vi har fokus på at drive de offentlige trafikarealer mest optimalt inden for de givne rammer. Odense Kommune har foretaget ekstraordinære investeringer i udbygning og vedlige-holdelse af infrastrukturen, hvorfor vi er midt i en spændende tid med mange muligheder og høj aktivitet.<br /><br />Vi forventer derfor, at du er motiveret for at arbejde med både store og små opgaver. Opgaver som spænder over daglig drift, planlægning, prioritering, udbud samt styring af rådgivere og entreprenører. Stillingen indebærer i høj grad spændende tværfagligt samarbejde i og uden for kommunens organisation.<br /><br />Vi søger dig som evner at motivere dig selv og dine omgivelser samt skabe resultater gennem tværfagligt samarbejde med andre og gøre en positiv forskel.<br /><br />Vejdriften hører hjemme i Park- og Vejdrift, så udover 9 kollegaer indenfor vejområdet får du også 6 kollegaer, der drifter kommunens parker, grønne områder, skove og boldbaner. Vi er mange forskellige fagligheder samlet under loftet på Odense Slot, centralt i Odense og kun 5 minutters gang til banegården. Vi er fælles om god trivsel og et uformelt miljø kombineret med stor indflydelse på jobbet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Selvom to dage ikke er ens i By- og Kulturforvaltningen så skal du regne med, at du kommer til at arbejde indenfor de faglige områder vejafvanding, fortovs- og asfaltbelægninger, trafikskilte, gadelys og trafiksignaler samt vintertjeneste herunder: <ul> <li>Udbud og forhandling</li> <li>Kontraktstyring, projektledelse og tilsyn   </li> <li>Deltage i afleveringsforretninger og 1-års eftersyn</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sparring og opfølgning med andre enheder internt og eksternt på anlægsprojekter</li> <li>Vurdering og beregning af fremtidige driftsomkostninger ved anlægsprojekter</li> <li>Behandling af borgerhenvendelser <strong> </strong></li> <li>Formulere og formidle tekniske emner på en forståelig måde til borgere og medier samt til forvaltningens egen ledelse</li> <li>Deltagelse i udarbejdelse af budgetter for fagområderne samt økonomistyring</li> <li>Holde dig orienteret om udviklingen og deltage i relevante fora</li> <li>Opdatering af datagrundlag ved ændringer i vintertjenesten</li> <li>Teknisk vurdering af henvendelser om mangler eller udfordringer på vejområdet</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os: <ul> <li>En kollega med relevant teknisk uddannelse og erfaring indenfor fagområderne, f.eks. konstruktør eller ingeniør med anlægserfaring og gerne erfaring med vejdrift</li> <li>At du har erfaring med arbejdsområderne og kontraktstyring fra lignende job, men det er ikke et krav</li> <li style="text-align:justify">At du har en ballast, så du kan håndtere en til tider presset hverdag. Du skal kunne samarbejde med både kollegaer, samarbejdspartnere og odenseanere og skabe god og konstruktiv dialog, men også kunne sige fra</li> <li style="text-align:justify">Være indstillet på og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Har erfaring med signalanlæg og gadelys, kontraktstyring, økonomistyring, registrering, overvågning og udbud</li> <li>Har generelt IT-kendskab og erfaring med eks. vejman, vinterman, Ilocator samt GIS-systemer</li> <li>Har kørekort, da opgaverne geografisk er fordelt i hele Odense kommune</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li style="text-align:justify">En centralt placeret arbejdsplads i Danmarks grønne storby – Odense – meget tæt på Odense Banegård Center</li> <li style="text-align:justify">Et godt fagligt og socialt miljø samt ledelsens støtte og opbakning</li> <li style="text-align:justify">Stor frihed under ansvar.</li> <li style="text-align:justify">Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage- og motionstilbud, frugt og kantine</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. juni 2020 eller efter aftale.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Heine Risom på 2041 5553 eller på hrpou@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26.april 2020. Samtaler forventes afholdt den 14. maj 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Tilkaldevikarer til St. Dannesbo

  Vi søger tilkaldevikarer til pressede perioder, så har du en socialfaglig baggrund og har lyst til at arbejde med hjemløse, så står vi og mangler dig.

  Vi søger tilkaldevikarer til pressede perioder, så har du en socialfaglig baggrund og har lyst til at arbejde med hjemløse, så står vi og mangler dig.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På St. Dannesbo bor der 52 hjemløse med vidt forskellige problemstillinger.<br />St. Dannesbo er en kommunal boform for hjemløse, drevet af Odense Kommune. Vi har plads til 69 borgere, foruden borgere i aktivering. 12 af borgerne bor på Det alternative plejehjem Dannesbohus. Mange af vores borgere er udfordret på forskellig vis blandt andet med misbrug af stoffer og alkohol.<br /><br />Du kan læse mere om St. Dannesbo <a href="https://www.dannesbo.dk/" style="outline:none; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; text-align:start; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline">her</a><br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Som tilkaldevikar er uddannelse ikke et krav, men stillingerne kræver at: <ul> <li>Du er loyal og følger den struktur og de beslutninger, der ligger bag arbejdet</li> <li>Du er fleksibel og kan tage vagter med kort varsel</li> <li>Du er fysisk og psykisk robust</li> </ul> Er du over 24 år, og har du lyst til at være en del af vores skønne arbejdsplads, hører vi meget gerne fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Jespersen på 4016 6050, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-07-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusind borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?

  <em>Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusind borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til vores udekørende aftengruppe. <br /><br />Stillingen er på 29,75 timer/ugentligt og der arbejdes ud fa 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.00-23.30. Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br />Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et selvstændigt og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer,  at du:  <ul> <li>Ser positive udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort</li> <li>Er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår<strong> </strong>er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret assisterende rehabiliteringsleder Lisbeth Guldfeldt på 65513811 / 30910477, assisterende rehabiliteringsleder Laila Kalliomäki Frøslev på 65513818 / 30532061 eller rehabiliteringsleder Gitte Milling på 65513818 / 24993792. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 24. april 2020. Samtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusind borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?

  <em>Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusind borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?</em><br /><br />Vi søger social og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengruppe.<br /><br />Stillingerne er på 28 timer/ugentligt og der arbejdes ud fa 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.00-23.00. Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br />Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et selvstændigt og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Ser positive udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte  borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort</li> <li>Er sikker i egne kompetencer</li> <li>Er uddannet social- og sundhedshjælper</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret assisterende rehabiliteringsleder Lisbeth Guldfeldt på 65513811/30910477,  assisterende rehabiliteringsleder Laila Kalliomäki Frøslev på 65513818/ 30532061 eller rehabiliteringsleder Gitte Milling på 65513818/ 24993792. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 24. april 2020. Samtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tandklinikassistentelev til Center for Tandpleje

  Er du på jagt efter en elevplads som tandklinikassistent, hvor der er fokus på din faglige udvikling? Er du i gang med – eller har bestået grundforløbet? Så er du måske vores nye tandklinikassistentelev, der skal være med til at give Odenses borgere en positiv oplevelse hos tandlægen!

  <em>Er du på jagt efter en elevplads som tandklinikassistent, hvor der er fokus på din faglige udvikling? Er du i gang med – eller har bestået grundforløbet? Så er du måske vores nye tandklinikassistentelev, der skal være med til at give Odenses borgere en positiv oplevelse hos tandlægen! </em><br /><br />Center for Tandpleje i Odense Kommune søger 2 tandklinikassistentelever til et spændende uddannelsesforløb med opstart i august 2020.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Som vores nye tandklinikassistentelev i Center for Tandpleje bliver du en del af den arbejdsstyrke, der hver dag arbejder for sunde tænder og en god mundhygiejne blandt byens borgere. Grundlaget for vores arbejde er tryghed, forebyggelse og samarbejde, fordi et besøg hos tandlægen skal være en smertefri og positiv oplevelse for alle.<br /><br />Vi arbejder ca. 125 medarbejdere på forskellige klinikker i byen, hvor vores tandlæger og specialtandlæger udfører alle former for behandlinger inden for følgende områder: <ul> <li>Børn- og ungetandplejen: tandpleje til børn og unge under 18 år</li> <li>Omsorgstandplejen: tandpleje til ældre borger på plejecentre og i hjemmet</li> <li>Specialtandplejen: tandpleje til borgere, som har psykiske eller fysiske handicaps</li> </ul> <strong>Om tandklinikassistentuddannelsen i Odense Kommune</strong><br />Du bliver tilknyttet en af vores klinikker i Center for Tandpleje, hvor du også vil have din daglige gang. Her kommer du til at arbejde tæt sammen med tandlægen, tandplejer, klinikassistenter og ikke mindst patienterne, derudover får du en praktikvejleder, du altid kan gå til.<br /><br />Undervejs i uddannelsen får du en smagsprøve på fagets mange muligheder, fordi du kommer rundt på vores forskellige interne klinikker – fra børn- og ungetandplejen, specialtandplejen til vores kirurgiafdelingen, tandregulering og røntgenafdelingen.<br /><br />Dine arbejdsopgaver tager udgangspunkt i praktikplanen, hvor vi garanterer et uddannelsesforløb med spændende faglige udfordringer i takt med din udvikling. Du kommer bl.a. til at: <ul> <li>Assistere tandlægen ved alle former for behandlinger</li> <li>Have egne opgaver og patienter fx kontrol af traume-tænder, opfølgning på mundhygiejne, instruktioner i tandbørstning.</li> <li>Skrive journal på patienter med diagnoseringer</li> <li>Tage røntgenbilleder</li> <li>Tage aftryk til bideskinner og bøjler</li> <li>Lave afstøbninger til vores teknikere</li> </ul> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=K4276gsoJpA" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">Se hvad vores elev, Ditte, siger om praktikken <strong>her</strong>.</a><br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Du brænder for faget, tager initiativ og så er du klar til at dygtiggøre dig. Derudover kan du sætte kryds ved følgende: <ul> <li>Du er i gang med – eller har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til uddannelsens hovedforløb</li> <li>Du er nysgerrig og tager ansvar for egen læring</li> <li>Du har gå-på-mod</li> <li>Du er god til at samarbejde med mange forskellige kollegaer</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som tandklinikassistentelev i Center for Tandpleje garanterer vi, at du får lov til at snuse til mange afdelinger og forskellige specialer inden for tandpleje. Derudover får du: <ul> <li>En elevplads med kollegaer, der gerne vil lære fra sig</li> <li>Gode muligheder for faglig udvikling</li> <li>En arbejdsplads, hvor patientservice er første prioritet</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen er betinget af, at du har bestået grundforløbet ved ansættelsesstart. <br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Din arbejdstid er i gennemsnit 37 timer om ugen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/tandklinikassistent" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">tandklinikassistentuddannelsen i Odense Kommune <strong>her</strong>.</a> <br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte 1. klinikassistent og uddannelsesansvarlig, Anita Witte på 21331902 eller 65515525. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 3. maj 2020, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 20 og 21.  <br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser.<br /><br />Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=~"8961~"&vacancy_jobtitle=~"tandklinikassistentelever - august2020~"" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong>klikke her.</strong></a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for sygepleje til ældre og/eller demensramte? Kan du sætte din faglighed i spil og dele ud af din viden og eventuelt speciale? Er du træt af skiftende vagter, og har du en stærk monofaglighed?

  <em>Brænder du for sygepleje til ældre og/eller demensramte? Kan du sætte din faglighed i spil og dele ud af din viden og eventuelt speciale? Er du træt af skiftende vagter, og har du en stærk monofaglighed?</em><br /><br />Vi søger en ny kollega, som vil gå glad, engageret og positiv på arbejde sammen med os. Stillingen er en fast stilling i dagvagt på 32-37 timer om ugen med arbejde hver 4. weekend. Tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br />Som vores nye sygeplejerske bliver du en del af et sygeplejerske-team på 4 sygeplejersker, der er tilknyttet vores plejecentre Svovlhatten, Korsløkkehaven og Herluf Trolle. Vi møder primært ind på Svovlhatten og har kontor på Svovlhatten. <br /><br />Som sygeplejerske i teamet skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige arbejde i dagligdagen og rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både når vi snakker udredning af borgerne, uddelegering, dokumentation, effektmåling og undervisning.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores primære arbejdsområder i sygeplejen: <ul> <li>Sygepleje efter sundhedsloven § 138</li> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks. sårbehandling, hjemmeparenteral, palliation, ernæring, stomi-pleje, kateter etc.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Vejledning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> </ul> Vores arbejde består bl.a. i: <ul> <li>Opsporing og opfølgning af de komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Udvikle og styrke det faglige niveau - bl.a. gennem undervisning af basispersonale på plejecentrene</li> <li>Vejledning i forhold til den enkelte beboer</li> <li>Sikre pleje og behandling indenfor palliation, demens og andre lidelser</li> <li>Varetage kompleks sygdomsbehandling og medicinering i samarbejde med praktiserende læge og sygehus</li> <li>Medvirke til kvalitetsudvikling</li> </ul> Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte.<br /><br />Beboere på plejecentre er ofte præget af: <ul> <li>Et komplekst sygdomsbillede med store krav til behandling, pleje og medicinering</li> <li>Lav eller ingen evne til egenomsorg – har behov for helhedsindsats</li> <li>Et fysisk og/eller kognitivt skrøbeligt funktionsniveau med behov for rehabilitering</li> <li>Sundhedsfaglige, fysiske, psykiske og sociale problemstillinger</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Det er vigtigt for os, at du brænder for sygepleje til ældre og/eller demensramte, og at du i samspil med beboere og pårørende samt dine kollegaer, både fagligt og tværfagligt, er med til at give beboeren et godt sted at bo.<br /><br />Du skal: <ul> <li>Have viden og kompetencer - særligt inden for det medicinske ældreområde</li> <li>Holde af gerontologi og mennesker med demens</li> <li>Have lyst og evne til at koordinere, formidle og vejlede både kollegaer og studerende. Vi har sygeplejestuderende tilknyttet.</li> <li>Være nærværende, rolig og empatisk</li> <li>Skal kunne indgå i et team, hvor vi arbejder for den gode hverdag, og har stor fokus på hinanden og vores trivsel.</li> </ul> Har ovenstående vakt din interesse, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Svovlhatten Plejecenter, rehabiliteringsleder Rikke Valentin Jensen på 2139 2112, eller mail rivj@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt 22. april 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Provstegårdskolen søger en dygtig afdelingsleder, som med solid viden om pædagogik og læringsmiljøer kan balancere mellem fastholdelse af skolens værdier og samtidig stå i spidsen for at drive forandringer, der sikrer den fortsatte udvikling.

  <em>Har du solid viden om pædagogik og læringsmiljøer? Formår du at balancere mellem skolens værdier og samtidig stå i spidsen for at drive forandringer, der sikrer fortsat udvikling?</em><br /><em>Vi har brug for en dygtig og ambitiøs afdelingsleder. Er det dig?</em><br /><br /><strong>Om Provstegårdskolen</strong><br />Provstegårdskolen ligger i Odenses vestlige del, Bolbro. Vi har ca. 610 elever og sportsklasser på 8. og 9. årgang. Skolen på OUH er også en del af Provstegårdskolen.<br />Skolen er attraktiv for områdets familier og søges også af elever udenfor vores distrikt. Vi har en grundlæggende ambition om, at skolen både nu og i fremtiden er et aktivt tilvalg for børn og familier i lokalområdet.<br />Skolen overgår til en todelt skole ved begyndelsen af kommende skoleår med børnemiljø 0.-5.kl og ungemiljø med 6.-9. kl. Vi har desuden en velfungerende SFO og en meget velbesøgt SFO2.<br /><br />Provstegårdskolen har et tæt samarbejde med områdets børnehuse og i fællesskab har vi udviklet et målbaseret overleveringsmateriale. Vi har et fælles fokus på sprog og overgange.<br />Vi samarbejder godt med Ung Odense, uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber, plejehjem mm i lokalområdet.<br /><br />Provstegårdskolen er en mangfoldig skole med et dedikeret personale, der har blik for det enkelte barn. Vi har et fælles fokus på, at alle skal løftes til et højere niveau, det gælder både voksne og børn. Skolen arbejder for Odense Kommunes indsatser; dannelse, tidlig indsats, sprog og børnene i robotbyen.<br />Vi er kommet godt i gang med arbejdet omkring teknologiforståelse og i det kommende skoleår skruer vi op for ambitionerne, da vi forventer at blive en del af både lokale og internationale samarbejder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et ledelsesteam med skoleleder og souschef samt et dygtigt administrativt team.<br />Vi lægger vægt på, at du er en tydelig kommunikator, der trives med dialog og sparring og bedriver synlig og nærværende ledelse. Du er ambitiøs på skolens vegne og optaget af, at eleverne skal lære at trives og trives ved at lære.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os en afdelingsleder, der: <ul> <li>Er uddannet lærer eller pædagog og har ledelseserfaring fra folkeskolen og gerne med en relevant lederuddannelse</li> <li>Har en positiv og anerkendende tilgang og et godt humør</li> <li>Har et børne-/menneskesyn, som har fokus på ressourcer og tænker i inklusion frem for eksklusion</li> <li>Ønsker at være tæt på den pædagogiske praksis og er en synlig del af hverdagen</li> <li>Er god til at bevare overblikket, når der er mange bolde i luften</li> <li>Ser forældrene som en vigtig samarbejdspartner og kan navigere i krydsfeltet mellem personale, forældre og elever</li> <li>Lægger vægt på, at skolen er tæt forbundet med lokalområdet og kan udnytte det potentiale der er til elevernes fordel</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om Provstegårdskolen og forventningerne til den nye afdelingsleder, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Annemette Hovmand Petersen på 6155 8214.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 26. april 2020.<br />1.samtalerunde forventer vi at gennemføre onsdag den 6. maj 2020 og 2. samtalerunde onsdag den 13. maj 2020.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolecase.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du være med til at sikre en høj faglighed i vores samarbejde med borgerne og har du humor og et positivt sind? Er du selvstændig, under videreuddannelse eller savner du bare, at bruge din faglighed, så er du måske vores nye kollega.

  <em>Vil du være med til at sikre en høj faglighed i vores samarbejde med borgerne og har du humor og et positivt sind? </em><em>Er du </em><em>selvstændig, under videreuddannelse eller savner du bare, at bruge din faglighed, så er du måske vores nye kollega.</em><br /><br />Havebæk Plejecenter søger:<br />En uddannet sygeplejerske til en aftenvagt mandag til fredag fra kl.14.30 - 20.00, fri hver weekend. <br />Uddannede social- og sundhedsassistenter til aftenvagt 5-2 med arbejde hver 2. weekend fra kl. 15.00 - 20.00.<br />Tiltrædelse 1. juni 2020 eller efter aftale. <br /><br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Vi er Fyens største Plejecenter bestående af 7 afdelinger med plads til 130 beboere.  <br /><br />Vi har en stor tværfaglig personalegruppe hvor alle fagligheder arbejder tæt omkring beboerne. Der er på Havebæk Plejecenter 5 faste sygeplejersker tilknyttet. Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygehjælpere.  <br /><br />Vores arbejdsdag er præget af spændende og komplekse borgerforløb, hverdagsrehabilitering, koordinering, samarbejde og dokumentation. Vi arbejder ud fra relation koordinering og anvender beboerkonferencer som metode i vores arbejde ved borgere med udadreagerende adfærd.<br />Vi er en arbejdsplads med ny ledelse, der har stort fokus på udviklingen og ny retning. Samarbejdet med beboerne og de pårørende er præget af hverdagsrehabilitering og høj faglighed, og inddragelse af de pårørende vægtes meget højt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi leder efter en som kender sit område. Du er faglig stærk og kan arbejde selvstændigt. Du er ikke bange for at sætte en retning, og du er god til at formidle. Du har stærke samarbejdsevner og kan spille dine kollegaer gode!<br /><br />Vi ser også gerne, at du kan genkende nedenstående: <ul> <li>Du tager ansvar for din kommunikation, som er professionel, når du er på arbejde</li> <li>Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis</li> <li>Du løser udfordringer i stedet for at ”tale dem op”</li> <li>Du tør og er villig til at evaluere dine egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Du er indstillet på at udvikle dig fagligt i fællesskab med andre</li> <li>Du betragter skriftlighed og dokumentation som en vigtig del af din faglighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i fokus</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lene Fonnesbæk på 2428 8888 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Marnow Ragus på 2160 8201. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 18,2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.

  Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen. <br />Aktuelt har vi to stillinger i Udekørende gruppe i Nord. For stillingerne gælder at timetallet er på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge i ulige uge. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og sygehjælpere. <br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedshjælperuddannelse eller social- og sundhedsassistentuddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Som medarbejder i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>At blive en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne Guldborg Jasinski på 6551 3937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 16.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børnehuset Skatteøen

  Vi søger to pædagoger, der er klar til at bidrage til vores fællesskab både fagligt og personligt. Skatteøen er en integreret institution med 110 børn i alderen 0-6 år.

  Børnehuset Skatteøen søger to pædagoger, der er klar til at bidrage til vores fællesskab både fagligt og personligt. Stillingerne er 37 timer ugentlig med tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Skatteøen er en del af Børneinstitution Kragsbjerg, der består af 4 andre børnehuse: Tryllefløjten, Bifrost, Den Blå Planet og Elverhaven.<br /><br />I Børneinstitution Kragsbjerg arbejder vi med fokus på fælles faglig udvikling samt fælles ansvarlighed på tværs af børnehusene, hvor vi alle er fokuseret på udviklingen af dynamiske læringsmiljøer, der hele tiden tager afsat i børnegruppens behov og med øje for det enkelte barn udvikling i det forpligtende fællesskab.<br /> <br />Skatteøen er et nyt børnehus fra den 21. oktober 2019. Skatteøen er skabt af en sammenlægning af de to tidligere børnehuse Ønskeøen og Skattekisten. Skatteøen er en integreret institution med 110 børn i alderen 0-6 år. Skatteøen er fordelt på tre matrikler. Vi har en afdeling Skatten, hvor der er omkring 34 vuggestuebørn. I den anden afdeling Øen er der ca. 14 store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. De ældste børnehavebørn, førskolebørnene er i udflyttergruppen Elverhaven.<br /> <br />Skatteøen er et åbent hus, hvor vi bruger hinandens kompetencer på tværs af grupperne og i begge afdelinger Vi arbejder med stor fleksibilitet og åbenhed, hvilket bl.a. betyder at alle arbejder med både vuggestue- og børnehavebørn.<br /><br />Vi søger en pædagog med primær tilknytning til Skatten med vuggestuebørn og Øen med børnehavebørn.<br /><br />I Skatteøen arbejder vi ud fra et anerkendende synspunkt, hvor vi er bevidste om, at vi alle hele tiden påvirker og skaber os selv og hinanden gennem de relationer vi indgår i. Vi respekterer alle som den de er og samtidig lærer alle at respektere hinanden i fællesskabet. Samværet i fællesskabet bygger på harmoni, samhørighed og glæde. Det gælder i såvel samarbejdet med kollegaer, forældre og børn.<br /><br />Børn anerkendes som kompetente personer, der er unikke med hver deres særlige forudsætning. Vi voksne forholder os til dem individuelt og socialt, for der igennem at kunne skabe og udvikle det bedste for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen. Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil for derigennem at forstå det enkelte barn i forhold til dets udvikling.<br /><br />Med udgangspunkt i vores grundopfattelse af at se på børnene som hele mennesker og se på udviklingen som en helhed, kan vi styrke udviklingen og behovene gennem børnenes styrker. Vi arbejder med social inklusion i forhold til, at alle børn skal opleve sig selv som en vigtig del af fællesskabet. Med anerkendelsen styrkes oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået – dermed evnen til at mærke sig selv. At føle sig accepteret som den person man er.<br /> <br />Med afsæt i de styrkede pædagogiske lærerplaner og med viden om at have kroppen i centrum, som det bærende element og det primær grundlag for børns udvikling, tager vi altid udgangspunkt i barneperspektivet. Vi indretter læringsmiljøer og sammensætter læringsgrupper, som tager afsæt i børnegruppens og det enkelte barns behov, med forståelse for fleksibiliteten og dynamikken i hele tiden at tilbyde og opbygge de bedst mulige rammer. I rammerne prioriterer vi både inde- og ude-rummet som læringsrum og legerum.<br /><br />Vi er en personalegruppe, der er meget engageret, dynamisk og energiske i arbejdet, med en høj faglighed blandet med en god portion humor. Vi har et godt fagligt fællesskab med stor opmærksomhed på, at det er kerneopgaven, vi er sammen om.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi bruger meget motorik, bevægelse, musik og sang sammen med børnene. Du skal kunne lide at bevæge dig sammen med børnene og være aktiv, samtidig med at du skal have faglig interesse i at udvikle og udfordre børnenes færdigheder motorisk, kreativt og sprogligt.<br />Kan du bidrage til musikken med at kunne spille et instrument, så er det en kompetence vi godt kan bruge.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ved spørgsmål kan du kontakte daglig pædagogisk leder Lene Jepsen Borg på mail lbor@odense.dk.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 13. april 2020. Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt derefter.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børnehuset Tryllefløjten

  Vi søger to pædagoger til Børneinstitution Kragsbjerg, Børnehuset Tryllefløjten. Stillingerne er 35 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt. Børnehuset Tryllefløjten består af to børnehavegrupper, en mellemgruppe for de ældste vuggestuebørn og tre vuggestuegrupper.

  Vi søger to pædagoger til Børneinstitution Kragsbjerg, Børnehuset Tryllefløjten. Stillingerne er 35 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt. <br /> <br /><strong>Om Institution Kragsbjerg</strong><br />Institution Kragsbjerg består af Børnehusene Skatteøen, Den blå planet, Bifrost med udflyttergruppen Elverhaven og Tryllefløjten. Vi er altså ikke Odenses største område hvad angår antal børnehuse. Til gengæld rummer vores fortrinsvis store børnehuse mange børn og mange ansatte, der brænder for det pædagogiske arbejde med børnene.<br /> <br /><strong>Om Børnehuset Tryllefløjten </strong><br />Børnehuset Tryllefløjten består af to børnehavegrupper, en mellemgruppe for de ældste vuggestuebørn og tre vuggestuegrupper. Tryllefløjtens før-skolebørn nyder deres sidste år i børnehave i udflyttergruppen Elverhaven, der er beliggende i Ravnebjerg.<br /> <br />I Børnehuset Tryllefløjten tror vi på, at børn trives og udvikler sig, når de tilbydes forudsigelige, anerkendende, stimulerende læringsmiljøer med plads til leg. Det kan lyde højtravende, men i virkeligheden er det helt konkret.<br /><br />Børn trives og udvikler sig, når de: <ul> <li>er sammen med voksne, der gør dét, de siger de gør, og som er lige i nærheden til at opmuntre, guide, sætte grænser og give gode ideer.</li> <li>er sammen med voksne, der gør sig umage med at se barnets og børnegruppens udviklingspotentialer og styrker, når de voksne sætter deres faglighed og erfaringer i spil.</li> <li>har spændende legetøj og tydelige legemiljøer ved hånden, som de og kammeraterne kan skabe gode legeuniverser i.  </li> </ul> Sådan forstår vi i Tryllefløjten de centrale elementer i det gode børneliv.<br /> <br />Børnehuset Tryllefløjten er pt. i gang med en intern udviklingsproces ’God tid med børnene’, der handler om, at vi gerne vil være endnu bedre til at løfte kerneopgaven. Derfor øver vi os for tiden f.eks. i at understøtte samarbejdet på tværs af børnehuset.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har nær sammenhæng mellem teori og praksis i dit samvær med børn og kolleger.</li> <li>bidrager med faglige ideer og refleksioner over børn, praksis og kollegaskab.</li> <li>er ansvarsfuld overfor kerneopgaven og overfor arbejdspladsen.</li> <li>er positiv, fleksibel og ambitiøs i dit arbejdsliv med børn og kolleger.</li> <li>er nærværende, anerkendende og tager ledelse på børnegruppen.</li> <li>arbejder systematisk, er loyalt overfor aftaler og indgår i samarbejdet – både når samarbejdet kræver, at du lytter, og når du skal give din mening til kende.</li> <li> brænder for pædagogik – under tag og åben himmel.  </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et stort hus med mange muligheder.</li> <li>En personalegruppe, der har hjertet med i deres faglige arbejde.</li> <li>En spændende udviklingsproces med pædagogik og samarbejde i fokus.</li> <li>Engagerede kolleger og ledelse.</li> <li>Gode mennesker, du både vil nyde at arbejde sammen med og holde pause med. </li> <li>En alsidigt sammensat børnegruppe. <strong> </strong></li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret daglig pædagogisk leder Iben Due Lund på 61556136 eller ibbel@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 13. april 2020. Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt derefter.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere? Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift – så kan det være dig, vi søger.

  <em>Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere?<br />Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift? – så er det dig, vi søger!</em><br /><br />Genopslag. Vi slår stillingen op igen, da vi i første runde fik besat den ene af to stillinger som ass. rehabiliteringsleder.<br /><br />Odense er i forandring. Det er vi også på Havebæk plejecenter, hvor vi har sat alle sejl til en ny og spændende retning. På Havebæk plejecenter arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, og vores opgave er at samarbejde med borgerne, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed.<br /><br />Vi har derfor brug for en kompetent og solid assisterende rehabiliteringsleder, som ønsker at bidrage til dette arbejde og være en del af et helt nyt ledelsesteam.<br /><br /><strong>Om Havebæk plejecenter</strong><br />Vi er Fyns største Plejecenter bestående af 7 afdelinger med plads til 130 beboere og er en del af Vedvarende Sygdomsudvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br /><br />Vores arbejdsdag er præget af spændende og komplekse borgerforløb, hverdagsrehabilitering, koordinering, samarbejde og dokumentation. Vi arbejder ud fra relationel koordinering og anvender beboerkonferencer som metode i vores arbejde. Vi er en arbejdsplads, der rummer mange muligheder og har et stort udviklende potentiale.<br /><br />Samarbejdet med beboerne og de pårørende tager afsæt i Odense Kommunes pårørende politik. Vi ved, at pårørende trives i hverdagen, når der er forudsætning for den gode dialog med de medarbejdere, de møder i kommunen. Pårørende har  både brug for at blive mødt med forståelse for den aktuelle sårbare situation de befinder sig i og for at blive respekteret og inkluderet som ligeværdig samarbejdspartner. På Havebæk Plejecenter vil du som assisterende leder samarbejde med en meget engageret og ressourcestærk pårørendegruppe, som søger dialogen og samarbejdet med ledelsen. <br /><br />Du bliver en del af et nyt ledelsesteam, da vi netop har ansat en assisterende rehabiliteringssleder og på sigt søger en ny rehabiliteringsleder til Havebæk Plejecenter. Du vil derfor have stort fokus på udviklingen og indflydelse på en ny retning for Havebæk Plejecenter.<br /><br />Ledelsesteamet varetager den daglige ledelse i et tæt samarbejde og arbejder målrettet med hverdagsrehabilitering. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde, og vi faciliterer, at medarbejdernes faglige kompetencer kommer i spil og understøtter dem i deres udvikling. Dette med fokus på kerneopgaven og for at opnå størst mulig effekt hos borgerne.<br /><br />Vi er ca. 100 medarbejdere på Havebæk Plejecenter, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere, studerende og elever. Derudover har vi seniorjobber, flex-ansatte og virksomhedspraktikanter. Ledelsesteamet består af en rehabiliteringsleder og tre assisterende rehabiliteringsledere.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som assisterende rehabiliteringsleder samarbejder du med rehabiliteringslederen om at omsætte Ældre- og Handicapforvaltningens strategier og effektmål, så de bliver udmøntet i praksis. Du mestrer at være ”et skridt foran” i implementeringen af strategier og har erfaring med at udvikle handleplaner for processer i samspil med medarbejderne.<br /><br /><strong>Dine primære opgaver bliver at:</strong> <ul> <li>Varetage daglig personaleledelse, herunder vagtplanlægning, afvikle MUS/GRUS, indkalde til og afvikle møder med samarbejdspartnere, indflytningssamtaler, fravær og fastholdelsessamtaler.</li> <li>Bidrage til at Havebæk plejecenter har fokus på økonomi og budgetoverholdelse.</li> <li>Implementere politiske og organisatoriske beslutninger, herunder udvikle procesplaner for forandring.</li> <li>Motivere og sikre gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør.</li> <li>Fremme en kultur hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartner og borgere.</li> <li>Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven giver effekt.</li> <li>Varetage driftsledelse, herunder dialog og samtaler med pårørende.</li> </ul> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en sundhedsfaglig uddannelse, gerne med nogle års ledelseserfaring.</li> <li>Har lederuddannelse, eller er indstillet på at starte på den offentlige lederuddannelse.</li> <li>Indgår i lederteamet som sparringspartner og igangsætter på nye opgaver</li> <li>Motiverer og understøtter medarbejderne i det daglige arbejde og sikre faglighed, udvikling - og samtidig holde fokus på kerneopgaven.</li> <li>Evner at understøtte medarbejderne i deres behov for sparring og supervision</li> <li>Er empatisk, nærværende og autentisk i dit lederskab. Hvilket også betyder, at du er tydelig som leder.</li> <li>Har flair for administrative opgaver, arbejder struktureret og hurtig til at danne dig et overblik i en travl hverdag.</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li style="text-align:justify">En dynamisk og spændende stilling, hvor du selv kan være med til at sætte en ny retning</li> <li style="text-align:justify">En stilling der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling.</li> <li style="text-align:justify">En arbejdsplads med en høj social kapital.</li> <li style="text-align:justify">Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig udvikling.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lene Fonnesbæk på 6551 3258 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Marnow Ragus på 6551 3373<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce" target="_blank">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 19. april 2020.<br />Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 17, 2020 og 2. samtale i uge 18, 2020. Bemærk at vi indkalder med kort varsel.<br />Kandidater, vi inviterer til 2. samtale, bliver bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være vores nye social- og sundhedsassistent? Vil du være en del af Hunderupgruppen, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere, der har et vedvarende sygdomsforløb? Vi tilbyder frisk vind i håret og gratis motion på jobbet, da vi er en cykelgruppe.

  <em>Er du social- og sundhedsassistent, og har du lyst til nye udfordringer? Vil du være en del af Hunderupgruppen, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere, der har et vedvarende sygdomsforløb?</em><br /><br />Vores motto og tilgang til opgaverne er ” Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” fordi sammen lykkedes vi bedst.<br /><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter 30-35 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen, som er en udekørende daggruppe i Centrum, er en cykelgruppe og en daggruppe sammensat af flere faggrupper, som samarbejder mono- og tværfagligt i teams. Vi har en god social kapital, som vi vægter højt og værner om. Gruppen er uddannelsessted, så du må gerne kunne lære fra dig.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi har brug for social- og sundhedsassistenter, der kan handle på akutte og komplekse opgaver ud fra sundhed- og serviceloven </li> <li>Har kendskab til sygdomme ved borgere, der er i et vedvarende sygdomsforløb, og som har lyst og evner til blandt andet at arbejde med borgere, der har demens</li> </ul> <strong>Om dig </strong> <ul> <li>Er du frisk på nye og spændende opgaver som social- og sundhedsassistent? </li> <li>Har du mod på en hverdag, hvor arbejdsopgaverne er mangeartede, hvor borgerens mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?</li> <li>Har du mod på at få mange nye engagerede kollegaer, som alle har en sundhedsfaglig baggrund og som i fællesskab har en anerkendende tilgang til kerneopgaverne og samarbejdet? </li> </ul> Så er det nu du skal søge. <br /><br />Vi ligger vægt på følgende værdier:  <ul> <li>At du er åben og imødekommende og har lyst til at tilegne dig ny viden og kompetenceudvikle i samspil med dine kollegaer</li> <li>At du er positiv, motiverende og en god kollega</li> <li>At du kan planlægge, strukturer og dokumentere dine opgaver på en selvstændig måde</li> <li>At du kan kommunikere anerkendende i tale og skrift </li> <li>At du med godt humør, stabilitet og robusthed bidrager i en travl hverdag</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>er loyal og medvirker til at implementere OKÆ s strategier</li> <li>har flair for IT systemer</li> <li>er faglig kompetent</li> <li>du indgår i teamsamarbejde</li> <li>bidrager til et godt arbejdsmiljø med engagement og nysgerrighed </li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En arbejdsplads med god energi og humor, god social kapital</li> <li>En engageret og meget kompetent personale gruppe, der er i en konstant udvikling</li> <li>En uforudsigelig hverdag</li> <li>Faglig sparring og udvikling</li> <li>Kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings berettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse er hurtigst mulig eller senest 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Hansen på 65513711 for yderligere information om stillingerne. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. april  2020. Vi forventer at afholde samtaler den 29. april  2020.                 <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du gennemført grundforløbet og har du ambitioner med i bagagen? Brænder du for at lave mad af høj kvalitet, og vil du være med til at sætte gæsten i centrum? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev.

  <em>Har du gennemført grundforløbet og har du ambitioner med i bagagen? Brænder du for at lave mad af høj kvalitet, og vil du være med til at sætte gæsten i centrum? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev.</em><br /><br />Caféerne i Odense Kommune søger to dygtige og innovative gastronomelever med speciale i smørrebrød og catering med opstart hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Caféerne i Odense Kommune laver vi frokost til kommunens ansatte, mødeforplejning, middagsanretninger og meget mere. I vores 9 caféer arbejder vi ud fra det samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling. Vi tilpasser os hele tiden med nye tiltag omkring maden, rummet og dialogen. Vi arbejder med fælles menuplaner – med stort fokus på bæredygtighed, lokale råvarer, økologi og mindre madspild. I alle caféer har vi det økologiske spisemærke i sølv, og vi arbejder med råvarer i sæson af høj kvalitet.<br /><br />Vores caféer er kendetegnet ved godt håndværk med mad lavet fra bunden. Vi elsker at yde en god service og give gæsterne en god madoplevelse – og vi er altid åbne og klar til en snak om maden. <br /><br />Du kan læse mere om os og vores koncept <u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c706a32d-0f8d-4604-9c85-c63f7182d1b4" target="_blank"><strong>her.</strong></a></u><br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Under uddannelsen får du rig mulighed for at arbejde med netop den teori, du lærer på skoleforløbene. Som elev hos os bliver du indledningsvis tilknyttet caféen på Ørbækvej eller på Phønix, men du får i løbet af praktiktiden også mulighed for at arbejde i caféen på Odense Rådhus. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med: <ul> <li>Det varme køkken, syltning og fermentering</li> <li>Bagning af grove brødtyper</li> <li>Det kolde køkken, lækre salater, smørrebrød, sandwich, tapas m.v.</li> </ul> I Odense Kommune vægter vi læringsmiljøet højt, og du får derfor tilknyttet en praktikvejleder, som støtter og vejleder dig gennem din uddannelse. Du bliver en del af Fyns største arbejdsplads med ca. 13.000 ansatte, og du vil dermed blive en vigtig brik i et stort, alsidigt og spændende puslespil.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />For at komme i betragtning til stillingen skal du have bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til gastronomuddannelsens hovedforløb. Derudover leder vi efter en elev, der:  <ul> <li>Elsker at lave mad af høj kvalitet, og du vil være med til at lave sund mad fra bunden</li> <li>Er fleksibel, har energi, er mødestabil og trives godt med at have kontakt til gæsterne i caféen</li> <li>Er kvalitetsbevidst og sætter en ære i, at maden er præsenteret indbydende og lækkert</li> <li>Har fokus på, og lyst til at arbejde med at reducere madspild og fremme økologien</li> <li>Har et godt humør og er god til at samarbejde</li> <li>Glæder sig til at blive en del af vores madteam</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Som elev hos os tilbyder vi et højt fagligt niveau, hvor du får en bred uddannelse. Du får også: <ul> <li>Gode og fagligt dygtige kollegaer i en spændende madverden</li> <li>En arbejdsplads som hele tiden er i udvikling, og hvor to dage ikke er ens</li> <li>Mulighed for medbestemmelse og indflydelse på bl.a. menuplanlægning</li> <li>Engageret praktikvejleder og udviklende læringsmiljø</li> <li>Elevløn under din uddannelse</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Er du fyldt 25 år, og ønsker du at komme i betragtning som voksenelev, skal du være opmærksom på, at der er visse krav om timer og relevant arbejde, du skal opfylde. <br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Aften- og weekendarbejde kan forekomme ved særarrangementer. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om gastronomuddannelsen i Odense Kommune <u><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/catering" target="_blank"><strong>her.</strong></a></u><br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte leder af Caféen på Ørbækvej Christian Christiansen på 65 51 30 26 eller leder af Caféen på Phønix Per Bech på 63 75 04 96.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 23. april 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser.<br /><br />Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u></strong></a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Ernæringsassistentelev til Krisecenter Odense

  Har du interesse for at lave spændende og alsidig kost med gode råvarer? Kunne du tænke dig at blive elev på en anderledes arbejdsplads? Så er uddannelsen som ernæringsassistentelev på Krisecenter Odense måske noget for dig.

  <em>Har du interesse for at lave spændende og alsidig kost med gode råvarer? Kunne du tænke dig at blive elev på en anderledes arbejdsplads? Så er uddannelsen som ernæringsassistentelev på Krisecenter Odense måske noget for dig.</em><br /><br />Krisecenter Odense søger en ernæringsassistentelev med opstart den 1. august eller hurtigst muligt herefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Krisecenter Odense er et midlertidigt botilbud for kvinder og deres børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Personalegruppen består af socialrådgivere, pædagoger, psykolog, ernæringspersonale og administrative medarbejdere. Du kan læse mere om Krisecenter Odense på <a href="http://www.odense.dk/krisecenter">www.odense.dk/krisecenter</a>.<br /> <br />Køkkenet producerer mad til 15 kvinder og 20 børn, fordelt på morgenmad, varm middagsmad og kold aftensmad. Desuden producerer og serverer køkkenet til møder og større arrangementer. Der er fokus på økologi og bæredygtighed, og så har vi har en særlig opmærksomhed på det vegetariske køkken. I køkkenet er der ansat to medarbejdere, som vil blive dine nærmeste kolleger. Vi har stor fokus på at inddrage kvinderne i madlavningen, og vi gør meget for at tilpasse maden til kvindernes og børnenes ønsker og behov.<br /><br /><strong>Om praktikken</strong><br />Når du starter på dit hovedforløb hos os, vil du den første måneds tid starte ud med et introprogram, hvor du stille og roligt bliver introduceret til den forskellige opgaver og arbejdsgange. Vi gør vi meget ud af at tilpasse opgaver og ansvar til den enkelte elev, og derfor får du lov til at tage et ansvar og få egne selvstændige opgaver i takt med, at du er klar til det. Det kan fx være, at du får ansvaret for at planlægge en smørrebrødsdag eller du får mulighed for at planlægge og lave mad til møder og større arrangementer, der bliver afholdt på Krisecentret. Du bliver altså gradvist mere og mere selvstændig, og den sidste uge af din sidste praktik er det dig, der er ansvarlig for køkkenet mht. planlægning, indkøb, madlavning m.m. i samråd med din vejleder.<br /><br />Køkkenpersonalet og eleven på Krisecentret har deres eget lille kontor, hvor vi bl.a. sidder og planlægger menuer. Du får din egen plads på kontoret, og en gang i ugen får du mulighed for at bruge en times tid på at sidde og arbejde med dine opgaver fra skolen, og her er der også mulighed for at spørge din vejleder til råds om opgaverne.<br />    <br />Som elev bliver du en del af et større fællesskab, hvor vi har flere andre elever og studerende tilknyttet fx socialrådgiverpraktikanter, psykologistuderende og pædagogisk assistent-elever. Du vil også deltage på møder og arrangementer på lige fod med dine kolleger fx til personalemøder og faglig temadag.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Krisecentret er en anderledes, spændende og udfordrende arbejdsplads, og derfor er det vigtigt for os, at du har en personlighed og en indstilling, der passer ind hos os. Vi lægger bl.a. vægt på, at du er: <ul> <li>Omstillingsparat og idérig – Det er vigtigt, at du er åben overfor at lave om i planerne og tænke kreativt, hvis omstændighederne kræver det. Det kan fx være, at vores råvarer er forsinkede, og du skal være med til at lave en ny madplan på kort tid. Vi sætter stor pris dine input, og der er rig mulighed for at komme med dine idéer og tænke kreativt i opgaveløsningen.</li> <li>Rummelig og empatisk - Da du vil opleve at have stor kontakt med både kvinder og børn på Krisecentret hver dag, er det vigtigt, at du er empatisk, omsorgsfuld og kan rumme kvinderne og deres historier – også selvom det ikke nødvendigvis er solstrålehistorier, de bærer rundt på.</li> <li>Robust og professionel – Grænsen mellem personlig og professionel er hårfin, og derfor skal du have en vis portion robusthed og vide, hvornår du skal tage fat i én af dine øvrige kolleger, når det kommer for tæt på.</li> </ul> <strong>Adgangskrav </strong><br />Du har mulighed for at indgå uddannelsesaftale på flere måder: <ul> <li>Du har allerede færdiggjort dit grundforløb 2 eller</li> <li>Du er i gang med grundforløb 2 og afslutter det inden opstart hos os.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Din arbejdstid er 37 timer om ugen, og arbejdstiden ligger i hverdagene i dagtimerne.<br /><br />Er du fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års dokumenteret relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du være berettiget til voksenelevløn.<br /><br />Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende og aktuel børneattest<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om ernæringsassistentuddannelsen i Odense Kommune <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ernaeringsassistent" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til leder af Krisecentret Jannie Staal Andersen på tlf. 5149 5854 eller vejleder Jane Sølvbjerg Petersen på tlf. 63757500.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. maj 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 13. maj 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet.<br /><br />Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. <br /><br /><strong>Var det en god jobannonce?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=~"8954~"&vacancy_jobtitle=~"ernæring krisecenter~"" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">klikke her.</a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Skovmosen

  Er Du den sidste brik, der kan fuldende vores puslespil? Brænder du for udvikling? Har du overblik og sans for organisering? Er du en faglig velfunderet og engageret pædagog?

  <em>Er Du den sidste brik, der kan fuldende vores puslespil? Brænder du for udvikling? Har du overblik og sans for organisering? Er du en faglig velfunderet og engageret pædagog?</em><br /><br />Børneinstitution Centrum-Syd, Børnehuset Skovmosen søger en pædagog på 30 timer ugemtlig til vuggestuen med tiltrædelse 1. maj 2020 - meget gerne før. Stillingen er en tidsbegrænset stilling, der løber til udgangen af 2022, måske med muligheden for forlængelse, da det er regeringens opkvalificering af vuggestuer med særligt mange sociale indikatorer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Skovmosen er et kommunalt børnehus beliggende i Dalum. Vi hører til Institution Centrum-Syd, der består af 8 børnehuse foruden vores.<br /><br />I børnehaven er der plads til ca. 37-41 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi lægger særligt vægt på tre værdier: en anerkendende tilgang, ordentlighed og professionel autencitet. De er grundlaget for vores møde med både børn, kolleger, forældre samt eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at vi i vores møde med andre, respekterer flere oplevelser af virkeligheden og kan rumme flere forståelser, sandheder og betydninger. Vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene, der er åbent og ligeværdigt.<br /><br />Den inkluderende tænkning er integreret i arbejdet med børnene. Vi tager altid udgangspunkt i barneperspektivet og arbejder bevidst på at optimere vores praksis, så alle børn oplever, at de indgår i betydningsfulde fællesskaber. Det betyder, at vi forsøger at tilrettelægge en hverdag, hvor det enkelte barns behov for at blive støttet og guidet i store og små fællesskaber dagen igennem, bliver tilgodeset.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger efter en robust, empatisk og fagligt velfunderet pædagog, der vil indgå i et tæt samarbejde i huset. En pædagog, der er åben for sparring, feedback og samtidig har sans for orden og struktur.<br /><br />Du skal have lyst til at bidrage nysgerrigt og udviklende på Skovmosens nuværende praksis.<br />Desuden er humor og et positivt livssyn kvaliteter vi skatter højt.<br /><br />Derudover: <ul> <li>Kan planlægge og udvikle det daglige pædagogiske arbejde – både alene og i samarbejde med dine kolleger.</li> <li>Kan arbejde inkluderende og anerkendende – i forhold til børn, forældre og kolleger.</li> <li>Kan tage barnets perspektiv og opstille mål for det enkelte barn/den enkelte børnegruppe herudfra.</li> <li>Har kendskab til dynamiske læreplaner og kan arbejde struktureret ud fra disse.</li> <li>Kan understøtte børns sociale, sproglige og motoriske udvikling.</li> <li>Er fleksibel i forhold til at ændre retning, f.eks. hvis et opsat mål ikke giver mening.</li> <li>Kan opfange børnenes spor og følge disse.</li> <li>Kan være en tydelig og omsorgsfuld voksen.</li> <li>Tør være nysgerrig på egen og kollegers praksis.</li> <li>Kan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som læringsmiljøpædagoger, psykolog, ergoterapeut, tale-høre konsulent ect.</li> <li>Kan bidrage til et positivt forældresamarbejde.</li> <li>Kan bidrage positivt med åbenhed og nysgerrighed på husets kollegiale miljø.</li> <li>Har et godt humør og et positivt menneskesyn.</li> </ul> Ovenstående er en ønskeliste – det vigtigste er det rette drive og indstilling til ovenstående.<br /><br /><strong>Kort hvad vi tilbyder</strong> <ul> <li style="text-align:justify">Et børnehus i faglig udvikling.</li> <li style="text-align:justify">Et børnehus, der værdsætter stabile og ansvarlige medarbejdere.</li> <li style="text-align:justify">Et børnehus, hvor omsorg prioriteres højt.</li> <li style="text-align:justify">Et børnehus, som er påbegyndt arbejdet med at indrette læringsmiljøerne og integrere det i alle rum ude og inde.</li> <li style="text-align:justify">Vi lægger vægt på en indretning, der inviterer til leg og læring i både små og større grupper, og som skaber mulighed for fleksibilitet og samarbejde på tværs af grupperne.</li> <li style="text-align:justify">Vi har en skøn, stor legeplads, som er velindrettet til et bredt udvalg af lege og aktiviteter. Desuden er der mulighed for ture til små og store grønne områder.</li> <li style="text-align:justify">Der vil være mulighed for at kunne byde ind med egne interesseområder – udeliv er blandt andet et område der trænger til et stort løft! </li> </ul> Hvis stillingen som pædagog i Skovmosen har vakt din interesse, og ønsker du at komme i betragtning til en samtale, skal du kontakte daglig pædagogisk leder Britta Stenderup Lund på 29792368, <a href="mailto:brste@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">brste@odense.dk</a>.  <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte  daglig pædagogisk leder Britta Stenderup Lund på 29792368, <a href="mailto:brste@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">brste@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. april 2020, og der forventes afholdt samtaler den 27. april 2020. <br /><br />Ansøgning med relevante bilag og referencer fremsendes elektronisk via nedenstående link - Søg stilling.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du overblik og forstår at samarbejde tværfagligt og helhedsorienteret? Har du en anerkendende og motiverende tilgang, og tager du udgangspunkt i borgerens ressourcer og netværk? Vil du arbejde i en organisation med mange samarbejdspartnere og udfordringer? Så læs videre her.

  <em>Har du overblik og forstår at samarbejde tværfagligt og helhedsorienteret? Har du en anerkendende og motiverende tilgang, og tager du udgangspunkt i borgerens ressourcer og netværk? Vil du arbejde i en organisation med mange samarbejdspartnere og udfordringer?<br />Så læs videre her.</em><br /><br />Myndighedsområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen søger en rehabiliteringsrådgiver til behandling af sager vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer i en fast stilling på 35 timer ugentlig i Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling, med tiltrædelse den 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Myndighed i Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i 4 forløb/afdelinger. Stillingen er i Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling, hvor målgruppen er borgere med både fysiske og mentale funktionsnedsættelser på baggrund af f.eks. demens, parkinson o.lign.<br /><br />Du bliver en del af en gruppe, der er sammensat på tværs af både faglighed og funktioner. Du vil få en udekørende funktion, hvor du skal behandle ansøgninger efter Servicelovens §§ 112, 113 og 116. Vi arbejder med rehabilitering som metode til at støtte borgerne i at nå deres mål. Derfor er udredning, råd og vejledning samt henvisning til og samarbejde med bl.a. genoptræning, hjemmepleje og plejecentre, en væsentlig del af arbejdet.<br /><br />Myndighed Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling er beliggende på Vollsmose Alle 20 i Odense NØ.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling med fokus på det gode møde med borger og pårørende</li> <li>Afvekslende opgaver, som du selv har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af</li> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente og engagerede kolleger</li> <li>Erfamøder og fagkonsulenter, der yder faglig sparring</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Sagsbehandling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til voksne</li> <li>Råd og vejledning til borgere og pårørende i forhold til de ønsker og behov, der viser sig efter udredning</li> <li>Tværfagligt samarbejde med andre rådgivere i Myndighed og Hjælpemiddelservice, som også er en central samarbejdspartner</li> <li>Aktivt samarbejde i det koordinerende samarbejde med andre teams og afdelinger i forvaltningen</li> <li>Faglig og tværfaglig sparring med kolleger og fagkonsulenter</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut</li> <li>Har gode formidlingskompetencer og gerne erfaring med sagsbehandling indenfor hjælpemiddelområdet</li> <li>Har et godt kendskab til Serviceloven og til at træffe afgørelser herefter</li> <li>Er god til at skabe relationer og se muligheder for samarbejde</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge dit arbejde</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Har kørekort - vil være en fordel</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan høre mere om stillingen ved at kontakte rehabiliteringsleder Inge Kuhlmann 21 78 75 31 eller assisterende rehabiliteringsleder Lotte Skovgård på 24 66 43 05. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 13. april 2020. Samtaler forventes afholdt fredag, den 17. april 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du erfaring med økonomistyring? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Sætter du en ære i at have overblik og levere resultater af højeste kvalitet?

  <em>Har du erfaring med økonomistyring? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Sætter du en ære i at have overblik og levere resultater af højeste kvalitet? </em><br /><br />Vi søger to dygtige økonomifolk til at varetage økonomiopfølgningen og understøtte de budgetansvarlige samt kolleger i forvaltningen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Økonomikontoret er en del af Byudvikling og Økonomi i By- og Kulturforvaltningen og består af to funktioner/teams: Budget og Regnskab samt Personale og Løn. <br /> <br />Vi holder løbende økonomiopfølgningsmøder med vores samarbejdspartnere og gennemfører ad hoc analyser, udarbejder projektregnskaber mv. På den måde sikrer vi, at der til enhver tid er et korrekt og retvisende regnskab hos vores samarbejdspartnere, vi arbejder sammen med. Ligeledes sikrer vi, at budgetterne afspejler de lokalt eller centralt trufne beslutninger. Derved kan de budgetansvarlige altid træffe afgørelse om disponering af midler på et korrekt grundlag.<br /> <br /><strong>En del af Budget og Regnskab</strong> <br />Du bliver en del af Budget og Regnskab, der består af 22 engagerede medarbejdere, en teamleder samt en budget- og regnskabschef. Budget og Regnskab understøtter afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen med bilagshåndtering, budget- og økonomiopfølgning, ad hoc-analyser og -bistand, sagsudarbejdelser samt processtøtte.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger 2 nye kolleger, hvis arbejdsopgaver i stort omfang vil være ens, men med forskelligt fokus.<br /> <br />I begge stillinger har du ansvar for økonomiunderstøttelse af budgetansvarlige og skal sammen med øvrige kolleger på økonomistyringsområdet være med til at videreudvikle og øge styringsniveauet.<br /><br /><strong>Opgaverne omfatter:</strong> <ul> <li>løbende budgetopfølgninger og lønprognoser i henhold til det økonomiske årshjul</li> <li>bidrag til konsolidering af den samlede budgetopfølgning</li> <li>selvstændige drøftelser og sparring med kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>udarbejdelse af business cases i større eller mindre omfang</li> <li>deltagelse i tværgående arbejdsgrupper, der løser ad hoc opgaver af forskellig karakter</li> <li>budgetforespørgsler</li> <li>understøttelse af økonomiske vurderinger i politiske sager</li> <li>bidrage med kvalificering af økonomi i udarbejdelse af sager til det politiske system</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>har erfaring med økonomistyring - gerne inden for kommunal økonomi</li> <li>har relevant uddannelse</li> <li>er rutineret bruger af Excel og gerne af SAS Enterprise Guide eller lignende databehandlingsprogram</li> <li>kan formidle økonomiske budskaber overskueligt og let forståeligt både skriftligt og mundtligt</li> <li>er helhedsorienteret, løsningsorienteret og formår at skabe struktur</li> </ul> Vi lægger endvidere vægt på, at du er serviceminded og sætter en ære i at støtte kolleger og samarbejdspartnere. Derudover skal du kunne lide at lave beregninger og grave oplysninger frem, så beslutningstagere bliver klædt godt på.<br /><br /><strong>De to stillinger adskiller sig ved, at vi i stilling 1 forestiller os, at:</strong> <ul> <li>du har kendskab til lønopfølgning</li> </ul> Du kan være nyuddannet, og hvor erfaring med økonomistyring kan være opnået gennem relevant studiejob eller lign.<br /><br /><strong>I forhold til stilling 2 vil vi især have fokus på, at du:</strong> <ul> <li>kan lide at knække koder i Excel eller SAS EnterpriseGuide/andre databehandlingsprogrammer</li> <li>gerne har erfaring med VBA eller interesse for at arbejde med makroer</li> <li>synes at det er motiverende at drive processer</li> <li>kan koble IT og økonomi samt fungere som sparringspartner/problemløser</li> <li>gerne har kendskab til Navision</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder dig en central rolle i understøttelsen samt udviklingen af forvaltningens økonomistyring og en udfordrende hverdag med masser af ansvar. Du vil komme til at arbejde i et resultatorienteret kontor, hvor vi ønsker at skabe forandringer.<br /> <br />Vi holder af en uformel tone og lægger vægt på at hjælpe hinanden i hverdagen og spille hinanden gode. Vi går op i at have et godt arbejdsmiljø med stor fleksibilitet og tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling.<br /><br />By- og Kulturforvaltningen holder til på Odense Slot midt i byen kun få minutters gang fra banegården.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er med tiltrædelse pr. 1. maj 2020 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for Budget og Regnskab Michaël Desveaux på micd@odense.dk / 41 31 71 52 eller teamleder Brit Sand Andersen på brsa@odense.dk / 29 79 07 20.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. april 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter.<br /> <br />Du må meget gerne skrive i ansøgningen, hvilken stilling du er interesseret i at søge.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for. Vi søger en erfaren fagfaglig og velfunderet pædagog til Børnehuset Lærkereden.

  <em>Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.</em><br /><br />Vi søger en erfaren fagfaglig og velfunderet pædagog til Børnehuset Lærkereden med tiltrædelse 1. juni 2020 eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger.<br />Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælperne og de pædagogiske assistenter.<br />Du skal som pædagog sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur.  <br /><br />Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagog er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses. <ul> <li>I Børneinstitution Tarup Paarup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling.</li> <li>Børnehuset Lærkereden, er et af de 7 børnehuse i Tarup Pårup Børneinstituttion, har 44 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.</li> <li>Vi arbejder for en høj grad af sammenhængskraft mellem de enkelte huse.</li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne- og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi.</li> <li>Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament.</li> </ul> <strong>Det betyder:</strong> <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber.</li> <li>En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik.</li> <li>Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø.</li> <li>At de udendørs læringsmiljøer vægtes ligeså højt som de indendørs, både i tid og sted.</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP.</li> <li>At du som pædagog har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed.  </li> </ul> <strong>Om Børnehuset</strong><br />Lærkereden er et børnehus med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Herudover er Lærkereden et af Odense Kommunes 10 ressource huse, hvilket betyder, at der er 4 visiterede børn med særlige behov. Børnene er en del af det samlede hus, og det giver en særlig pædagogisk opgave for medarbejderne.<br /><br />I børnehuset Lærkereden er vi en stolt og engageret medarbejdergruppe som gør vores yderste for at løse vores kerneopgave hver dag. Vores kommunikation, planlægning, dokumentation og evaluering tager altid udgangspunkt i barnet, læringsgruppen eller læringsmiljøet. Vi er meget bevidste om hvorfor vi handler som vi gør. Vi stiller faglige krav til hinanden, og tager gerne en god snak om hvorfor og dernæst hvordan. Vi holder aftaler, vi er loyale og taler altid til hinanden frem for om hinanden.<br />Vi holder vores aftaler; det styrker vores sociale kapital samtidig med, at det gør os i stand til at løse vores kerneopgave bedst muligt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings- og udviklingsbetingelser for børnene.</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens- baseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden.</li> <li>At du holder dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.</li> <li>At du er i stand til at flytte dig selv og kontekst for at møde barnet.</li> <li>At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige.</li> <li>At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der er svært.</li> </ul> Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl.6.30 og 16.45, og du skal være fleksibel i forhold til dette.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings berettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Jakob Stenmann Hansen på 2380 5572.<br /><br />Vi forventer, at du besøger Lærkereden inden du søger stillingen. Kontakt os for nærmere aftale.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. april 2020. Samtaler forventes afholdt den 27. april 2020.<br /><br />Ved ansættelsessamtaler i Tarup - Pårup anvender vi Vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle samtale.<br /><br />Endvidere afholdes en 2. samtale med de kandidater, som kan komme i betragtning til stillingen. Det gør vi for at sikre et match til gavn for begge parter.<br /><br />Stillingen skal søges elektronisk.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega. Ejlstrup Plejecenter som er et hyggeligt lille plejecenter søger en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til et vikariat.

  <em>Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Ejlstrup Plejecenter som er et hyggeligt lille plejecenter søger en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske i midlertidig stilling fortrinsvis som aftenvagt. Vikariatet er på 28 timer i aftenvagter og weekendvagt hver anden uge med tiltrædelse 1. maj og foreløbig frem til 1. september.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er 26 ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter både er et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 20 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed.<br /><br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen. Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som aftenvagt har du overblik over alle beboerne, ansvar for medicin og særligt kompetencekrævende opgaver, sikrer beboerne altid varetages efter ”Best Practice” og samarbejder med dine kollegaer om opgaveløsning i alle fire huse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det vigtigste for os. Kan du derimod bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket i en travl hverdag, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og er skarp på dokumentation, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Jutta Kaiser på 61198 3669 mail <u>jukai<a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">@odense.dk</a> </u>eller rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 6551 3240 mail <a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kaha@odense.dk</a>, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Ansættelsessamtaler afvikles løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.

  <em>Brænder du som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Ejlstrup Plejecenter som er et lille hyggeligt plejecenter søger en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Vi har brug for, at du kan arbejde i blandede dag- og aftenvagter 32  timer, samt tage weekendvagt hver anden uge. Stillingen er med tiltrædelse 1. maj. Timetallet kan vi aftale nærmere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er 26 ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter både er et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 20 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed.<br /><br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen. Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske bliver du koordinator for 2-3 beboere, afholder indflytningssamtaler, deltager i beboerkonferencer, har ansvar for medicin og byder ind med din ajourførte viden, så beboerne altid varetages efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det vigtigste for os. Kan du derimod bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket i en travl hverdag, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og er skarp på dokumentation, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder<em> </em> Jutta Kaiser på 6119 3669  mail <u>jukai<a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">@odense.dk</a> </u>eller rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 6551 3240 mail <a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kaha@odense.dk</a>, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Ansættelsessamtaler afvikles løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-06-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Beredskab Fyn

  Er du på udkig efter et ansvarsfuldt og særdeles relevant studiejob? Har du mod på at varetage indflydelsesrige opgaver i en afdeling med mulighed for faglig og personlig udvikling? Vil du være med til at understøtte, udarbejde og udvikle analysearbejde og projekter - så vi på udkig efter dig!

  <em>Er du på udkig efter et ansvarsfuldt og særdeles relevant studiejob? Har du mod på at varetage indflydelsesrige opgaver i en afdeling med mulighed for faglig og personlig udvikling? Vil du være med til at understøtte, udarbejde og udvikle analysearbejde og projekter? Er du en stærk formidler af dine resultater til tredjepart – så er vi på udkig efter dig!</em><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Projekt & Analyse søger en ansvarsfuld og målrettet studentermedhjælper til at assistere afdelingens tværgående strategiske analyser og projekter. Du vil i samarbejde med viceberedskabsdirektøren og to konsulenter få medansvar for at understøtte organisationens afdelinger med videns- og analysebaseret arbejde. Derudover vil du stå for at løse afdelingens administrative ad hoc-opgaver.<br /><br />Du får blandt andet medansvar for at: <ul> <li>Sikre kvalitetsniveauet i månedlige dataopfølgninger samt afdelingens leverancer</li> <li>Udtænke og udarbejde analyser på tværs af organisationens afdelinger</li> <li>Være bindeled mellem afdelingens projekter og aftagerne på den anden side</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />For at komme i betragtning til stillingen er det en fordel, at: <ul> <li>Du er studerende på en videregående uddannelse og har minimum 1 år tilbage af din studietid (det er et krav, at du er studerende)</li> <li>Du er metodisk, analytisk stærk og kan behandle større datasæt – bl.a. i Excel. Du har indgående kendskab til Office pakken, herunder særligt Excel, og kan arbejde struktureret med større datasæt</li> <li>Du har interesse for geodata – kendskab til GIS-systemer er et plus, men ikke en forudsætning</li> <li>Du er analytisk og kommunikativt stærk samt interesserer dig for projektledelse</li> <li>Du er løsningsorienteret og kan arbejde selvstændigt</li> <li>Du trives med opgaver, der kræver fordybelse, og samtidigt evner du at arbejde med både korte og lange deadlines</li> <li>Du taler og skriver flydende dansk</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Afdelingen Projekt & Analyse er en del af Beredskab Fyn, som er et offentligt §60-selskab, der ejes af 9 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense. <em> </em><br /><em> </em><br />I afdelingen er der en ligefrem omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel i en til tider travl hverdag. Beredskab Fyn består af en bred vifte af faglige kompetencer og arbejdsopgaver på tværs af organisationen, hvor der er plads til dine meninger og fokus på personlig udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Dit arbejdssted bliver Beredskab Fyn med adresse på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ.<br /> <br />Forventet arbejdstid vil i gennemsnit være 8 timer ugentligt, hvor du selv har mulighed for at planlægge ugedage og tidspunkter i forhold til dit studie<u> </u>i samarbejde med den øvrige afdeling. Tiltrædelse snarest muligt.<br /><br />Du skal kunne opnå en sikkerhedsgodkendelse ved ansættelsen og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Jan-Erik Rasmussen på 4049 3291 / <a href="mailto:jera@beredskabfyn.dk" style="color:#0782c1; text-decoration:underline">jera@beredskabfyn.dk</a> eller konsulent Helene Heide-Jørgensen på 2926 8291 / <a href="mailto:hehei@beredskabfyn.dk" style="color:#0782c1; text-decoration:underline">hehei@beredskabfyn.dk</a> indenfor normal arbejdstid.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 20, 2020.<br />CV, referencer og anden relevant dokumentation bedes vedhæftet ansøgngningen.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Studerende||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Drømmer du om en uddannelse, der kombinerer madlavning og det at gøre en forskel for andre mennesker? Banker dit hjerte for gode råvarer og stolte håndværkstraditioner? Har du mod på en hverdag med fart over feltet og spændende udfordringer? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev!

  <em>Drømmer du om en uddannelse, der kombinerer madlavning og det at gøre en forskel for andre mennesker? Banker dit hjerte for gode råvarer og stolte håndværkstraditioner? Har du mod på en hverdag med fart over feltet og spændende udfordringer? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev!</em><br /><br />Odense Kommune søger to ernæringsassistentelever til Byens Køkken med opstart hurtigst muligt.  <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Byens Køkken er Odense Kommunes leverandør af mad og tilbereder hver dag 2.500 måltider til borgere på plejecentre, botilbud og hjemmeboende, der får madservice. Byens Køkken er et moderne og teknologisk produktionskøkken med egen bager- og delikatesseafdeling, hvor ærlighed i gryderne og økologi driver hverdagen.<br /><br />Som ernæringsassistentelev i Byens Køkken får du erfaring med alle processer fra råvarerne kommer ind, til den færdige mad bliver leveret ud til borgerne. Omdrejningspunktet for vores hverdag er traditionel madlavning på nye måder. Vi laver varm og kold mad til borgere i Odense Kommune med fokus på den gode smag og rette ernæring – både til hverdag og festarrangementer. Vi laver mad fra bunden i både store og små gryder, og så er vi specialister i mad, der smager godt, vækker sanserne og tilgodeser borgernes helbred.<br /><br />Du kan læse mere om Byens Køkken <a href="https://www.odense.dk/mad" target="_blank" title="her">her</a> eller følg med på instagram <a href="https://www.instagram.com/byenskoekken/?hl=da" target="_blank"><strong>@byenskoekken</strong></a><strong>. </strong><br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikforløb, så du får rig mulighed for lære håndværket. På skolen lærer du bl.a. om råvarer, tilberede og anrette sund mad til mange mennesker. Du lærer også om indkøb, økonomi og rengøring i et storkøkken.<br /><br />Under praktikken kommer du til at arbejde tæt sammen med dygtige fagfolk, der støtter dig i opgaver som fx: <ul> <li>Køleproduceret mad pakket i modificeret atmosfære (MAP)</li> <li>Forskellige diætformer og døgnkost</li> <li>Hygiejne i køkkenet</li> </ul> Du kan se filmen med vores nuværende ernæringsassistentelev <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2SbWosW8HDo&feature=youtu.be" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Du brænder for at lave mad fra bunden og en uddannelse, hvor du lærer om kost, der tilgodeser den rette ernæring. Du kan tage initiativ og medansvar for din egen uddannelse, ligesom du har lyst til at blive en del af et fagligt stærk team.<br /><br />Til gengæld tilbyder vi en uddannelse med fokus på dig og dine mål gennem bl.a.: <ul> <li>Praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb</li> <li>Samarbejde og sparring med andre ernæringsassistentelever</li> <li>Løn under hele uddannelsen</li> </ul> <strong>Adgangskrav </strong><br />Du har mulighed for at indgå uddannelsesaftale på flere måder: <ul> <li>Du har allerede færdiggjort dit grundforløb 2 eller</li> <li>Du er i gang med grundforløb 2</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen med arbejdstider fra kl. 7.00 – 14.30, samt senvagter fra kl. 11.30 – 19.00. Arbejdstiderne er skiftende i både skole- og praktikforløb, hvor du må påregne weekendarbejde og helligdage.<br /><br />Er du fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års dokumenteret relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du være berettiget til voksenelevløn.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan læse mere om ernæringsassistentuddannelsen i Odense Kommune <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ernaeringsassistent" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte produktionsleder, Siff Bjørholm Skov ved Byens Køkken på 5142 8495, på hverdage imellem kl. 8 – 11.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 19. april 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet.<br /><br />Er du fyldt 25 år og skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br /><br /><br /><strong>Var det en god jobannonce?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <strong><u><a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=~"8940~"&vacancy_jobtitle=~"ernæring-april 2020~"" target="_blank">klikke her.</a></u></strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Er du en engageret social- og sundhedsassistent, så er det måske dig, der tilbydes stillingen på 30 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt. I stillingen arbejdes der med skiftende arbejdstider og med weekendarbejde hver anden weekend.

  Vi er en skøn arbejdsplads med højt til loftet og mange spændende og udfordrende opgaver hver eneste dag.<br /><br />Så er du en engageret social- og sundhedsassistent, så er det måske dig, der tilbydes stillingen på 30 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt. I stillingen arbejdes der med skiftende arbejdstider og med weekendarbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fælledvej ligger på Roersvej 25 og 27 i Odense C og er et botilbud til 18 voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Enkelte af borgerne har en svær grad af sklerose og har heraf brug for meget hjælp. Medarbejderne er tværfagligt sammensatte og fagligt meget dygtige. En arbejdsplads med humor ,og hvor alle medarbejdere er engagerede i at skabe et godt hverdagsliv, god trivsel og livskvalitet for borgerne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 23.00</li> <li>Kan dokumentere i En plan, FMK og Nexus</li> <li>Er positiv og har en god fysik</li> <li>Arbejder ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerende og kompetente kollegaer og ledelse</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver.</li> <li>En anerkendende og rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Din ansættelse vil være begivenhedsbetinget på baggrund af at ansættelsesstedet modtager ekstra midler til borgere med sklerose.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For eventuelle spørgsmål til stillingen kan du mellem kl. 8-10 kontakte rehabiliteringsleder Pia Madsen på 2946 9605 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 5146 4568. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder løbende samtaler til vi finder den rette kandidat.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • På vores pædagogiske Botilbud Fælledvej søger vi endnu en engageret og velfunderet pædagog på 30 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt.

  På vores pædagogiske Botilbud Fælledvej søger vi endnu en engageret og velfunderet pædagog på 30 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br />I stillingen arbejdes der med skiftende arbejdstider og med weekendarbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fælledvej Fælledvej ligger på Roersvej 25 og 27 i Odense C og er et botilbud til 18 voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Medarbejderne er tværfagligt sammensatte og fagligt både dygtige og engagerede. Vi er en arbejdsplads hvor sunde og professionelle relationer til borgerne er afgørende for at lykkedes med kerneopgaven. Som botilbud er vi derfor optaget af at skabe et godt hverdagsliv, en god trivsel og ikke mindst livskvalitet for den enkelte borger.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en uddannelse som pædagog </li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 23.00</li> <li>Kan observerer og dokumenterer din praksis</li> <li>Er positiv og har en god fysik</li> <li>Arbejder ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerende og kompetente kollegaer og ledelse</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver</li> <li>En anerkendende og rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Din ansættelse vil være begivenhedsbetinget på baggrund af at ansættelsesstedet modtager ekstra midler til borgere med sklerose.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For eventuelle spørgsmål til stillingen kan du mellem kl. 8-10 kontakte rehabiliteringsleder Pia Madsen på 2946 9605 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 5146 4568. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder løbende samtaler til vi finder den rette kandidat.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du en skarp pen, er du systematisk og ivrig efter at lære? Vil du være med til at fortælle de gode historier om By- og Kulturforvaltningens arbejde og bidrag til en bæredygtige fremtid i Odense? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.

  <em>Har du en skarp pen, er du systematisk og ivrig efter at lære? Vil du være med til at fortælle de gode historier om By- og Kulturforvaltningens arbejde og bidrag til en bæredygtige fremtid i Odense? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.</em><br /> <br />I Odense har byrådet en klar vision for en bæredygtig fremtid, hvor den sociale, miljømæssige og økonomiske bundlinje spiller sammen. Odense skal være rammen om det gode liv, hvor man har lyst til at slå rod og blive boende, og hvor familier lever den gode hverdag.<br /> <br />Det betyder, at Odense skal være en by med stærke fællesskaber på tværs af generationer, sociale forskelle, by, forstad og landsby, og hvor en tryg barndom og alderdom er en selvfølge. Odense skal være en grøn og levevenlig by, hvor storbyens kreativitet og spontane oplevelser møder lokalområdernes nærhed og engagement. En by, hvor vi går forrest i klimaindsatsen, og bæredygtige transportvalg både er nemme og naturlige. En by, hvor vi hviler i vores egne kvaliteter og historie, men samtidig er åbne for nye ideer fra resten af verden.<br /> <br />Sammen med de øvrige medarbejdere i Ledelsessekretariatet skal du være med til at understøtte Odense Kommunes dialog med og information til borgere og erhvervsliv i Odense og til at styrke videndeling og fællesskab internt i en forvaltning med 1500 medarbejdere.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi søger en ny studentermedhjælper, som sammen med os kan være med til at løse både små og store kommunikations- og koordineringsopgaver og samtidig være klar til at gribe mange forskellige ad hoc-opgaver.<br /> <br />Du kommer blandt andet til at arbejde med at: <ul> <li>koordinere og understøtte udarbejdelsen af taler og oplæg</li> <li>planlægge interne dialogmøder og løse praktiske opgaver i forbindelse med møderne</li> <li>medvirke til udarbejdelse af interne nyheder og opdatere indhold på intranettet</li> <li>læse korrektur og skrive referater</li> <li>bidrage til den praktiske planlægning af ledelsesunderstøttende aktiviteter</li> </ul>  <strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du er: <ul> <li>i gang med en relevant kommunikations- eller samfundsfaglig uddannelse – gerne på kandidatniveau</li> <li>en god formidler, der skriver sikkert og har en god forståelse for visuel kommunikation</li> <li>empatisk og evner at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> <li>god til at skifte mellem mange forskellige opgaver</li> <li>systematisk, effektiv og ikke bange for at tage fat der, hvor der er brug for en ekstra hånd</li> </ul> <strong>Om os </strong><br />I By- og Kulturforvaltningen er vi knap 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder, drift af svømmehaller, veje og parker til lokalplaner, affaldsplanlægning og erhvervsudvikling. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte en bæredygtige fremtid for Odense. Vores fælles mål i forvaltningen er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.<br /> <br />Du bliver en del af Ledelsessekretariatet, som understøtter forvaltningen med kommunikativ rådgivning, samarbejde med pressen og strategisk projekt- og procesunderstøttelse.<br /> <br />Du vil referere til kontorchefen og have et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Ledelsessekretariatet.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder </strong><br />En arbejdsuge på 15 timer på en arbejdsplads med et højt aktivitetsniveau og mange forskellige opgaver.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelsen er begrænset til perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021. Tiltrædelse 1. maj 2020 eller hurtigst muligt. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Ivan Løvstrup på e-mail: iloe@odense.dk eller på 2460 4060.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 20, 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat på gennemsnitligt 32 timer ugentligt. Med denne stilling lærer du to forskellige boformer at kende, du kommer til at arbejde med en meget bred sammensat målgruppe, og så får du nogle rigtig dygtige og engagerede kollegaer.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat på gennemsnitligt 32 timer ugentligt med tiltrædelse 15. juni 2020. <br /><br />Med denne stilling lærer du to forskellige boformer at kende, du kommer til at arbejde med en meget bred sammensat målgruppe, og så får du nogle rigtig dygtige og engagerede kollegaer.<br /><br />I stillingen arbejdes der med skiftende arbejdstider og weekendarbejde hver anden weekend. Vikariat løber fra uge 26 til og med uge 35 2020. Stillingen indeholder vagter på både Plejecenter Sukkerkogeriet og Botilbuddet Fælledvej.<br /> <br /><strong>Fælledvej</strong><br />Fælledvej ligger på Roersvej 25 og 27 og er et botilbud til 18 voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Enkelte af borgerne har en svær grad af sklerose og har heraf brug for meget hjælp. Medarbejderne er tværfagligt sammensatte og fagligt meget dygtige og engagerede i at skabe et godt hverdagsliv, god trivsel og livskvalitet for borgerne.<br /><br /><strong>Sukkerkogeriet</strong><br />Plejecenter Sukkerkogeriet ligger ligeledes på Roersvej. Her bor 27 ældre borgere fordelt på 3 afdelinger. Plejecentret er et lev-bo miljø med egne 2. værelses lejligheder og fælles opholdsrum. Medarbejderne arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og stor medinddragelse af borgerne i hverdagslivet. Der arbejdes med de sundhedsfaglige indsatser ud fra sundhedsloven. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 23.00</li> <li>Kan dokumentere i En plan, FMK og Nexus</li> <li>Er positiv og har en god fysik</li> <li>Arbejder ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver, der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerende og kompetente kollegaer </li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver</li> <li>En anerkendende og rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For eventuelle spørgsmål til stillingen kan du mellem kl. 8-10 kontakte rehabiliteringsleder Pia Madsen på 2946 9605 eller assisterende  rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 5146 4568. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Assisterende rehabiliteringsleder til CSD Odense

  Brænder du for rehabilitering, og vil du være med til at understøtte og udvikle kvaliteten og det faglige indhold i Odense Kommunes Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud? Har du lyst til og mod på at udvikle dine ledelseskompetencer?

  <em>Brænder du for rehabilitering, og vil du være med til at understøtte og udvikle kvaliteten og det faglige indhold i Odense Kommunes Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud? Har du lyst til og mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og lyder det som det mest meningsfulde i verden, at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at mennesker med sindslidelse kan leve det liv de drømmer om?<br /><br />Så er du måske vores næste assisterende rehabiliteringsleder i CSD Odense </em><br /><br />I CSD Odense samarbejder vi med omkring 180 voksne, der lever med en sindslidelse og de udfordringer, det giver. Vores kerneopgave er at skabe muligheder for selvstændighed og deltagelse i samfundslivet igennem rehabiliterende indsatser.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />CSD Odense er et center med aktiviteter i Kochsgade i Odenses Centrum, og på en række interne og eksterne arbejdspladser rundt omkring i byen. Der er ca. 45 ansatte i CSD Odense, heraf 22 rehabiliteringsmedarbejdere som er det tværfaglige basispersonale der varetager alle opgaver i de systematiske rehabiliteringsforløb. Den resterende personalegruppe har opgaver i de praktiske forløbsrettede aktiviteter. Ledelsen i CSD Odense består af en rehabiliteringsleder, en assisterende rehabiliteringsleder og en produktionsleder.<br /><br />I CSD Odense leverer vi indsatser efter Servicelovens §103 og §104 og vi har en helt aktuel opgave i at udvikle tilbud der også kan matcher de krav der stilles til ca. en tredjedel af vores forløb, efter Lov om Aktiv Beskæftigelse. Vi er optaget af at udvikle et program som tilgodeser alle behov i vores meget forskelligartede forløb, samtidig med, at kvaliteten er i top. Vi ønsker ligeledes at have et meget specifikt fokus på job og uddannelse, idræt og sundhed og udviklende fællesskaber generelt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din opgave bliver <ul> <li>I samarbejde med rehabiliteringslederen, at skabe og holde overblik over opgaverne og fremdriften i løsningen af dem</li> <li>At holde fokus på udvikling og kvalitetssikring af de rehabiliterende socialfaglige indsatser og metoder i CSD Odense</li> <li>En løbende tilpasning af tilbuddet til den aktuelle opgaveløsning i samskabelse med borgere og medarbejdere</li> <li>Tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere i både Ældre- og Handicapforvaltningen og vores søsterforvaltning Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</li> <li>At understøtte arbejdet med relationel koordinering i meget specialiserede og komplekse borgerforløb med mange aktører</li> <li>At stå til rådighed med faglig sparring og opbakning til medarbejderne</li> <li>At implementere fagprogrammet Nexus i løbet af 2020</li> <li>Det fortløbende arbejde med at skabe trivsel og arbejdsglæde gennem løsning af kerneopgaven</li> </ul> <strong>Om dig<br />Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Kan drive og skabe mening i forandrings -og udviklingsprocesser for både organisation og medarbejdere</li> <li>Din formidling, skriftlighed og kommunikation i alle afskygninger er en spidskompetence</li> <li>Er en dygtig proceskonsulent</li> <li>Kan bidrage med stor faglighed i ledelsesteamets arbejde</li> <li>Kan arbejde respektfuldt i spændingsfeltet mellem centrets nuværende opgaveløsning og det som udvikles</li> <li>Har mod til at tænke og handle, ”ud af boksen” og lyst til at ”gå nye veje”</li> <li>Har kompetencer i forhold til at skabe kontakt og arbejde i et bredt felt med mange interessenter og samarbejdspartnere</li> <li>Har kendskab til og erfaring med socialpsykiatrien</li> <li>Enten har eller har lyst til, at tage den offentlige lederuddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med stor selvstændighed i opgaveløsningen og højt til loftet</li> <li>Dygtige og engagerede medarbejdere</li> <li>Mulighed for at du kan sætte dit præg på 2020´ernes udgave af Socialpsykiatriens dagområde i Odense Kommune</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Kurt Christensen på 2181 1165.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" style="color:blue; text-decoration:underline">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 13. april 2020.<br /><br />Vi forventer at afholde samtaler ultimo april 2020. Kandidater som inviteres til 2. samtale, skal være indstillet på at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer. Du kan også blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Autoriseret psykolog til Børnehus Syd i Esbjerg

  Vi udvider vores personalegruppe med endnu en psykolog, så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for, eller hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />På grund af fortsat travlhed og stigende efterspørgsel på vores behandlingsopgaver opnormerer Børnehus Syd i Esbjerg med en <strong>autoriseret </strong>psykolog med tiltrædelse den 1. maj 2020. Stillingen er på 32-37 timer om ugen, og du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.<br /><br />Så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for, eller hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams – socialrådgivere og psykologer – hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen</li> <li>en arbejdsplads, som vægter monofaglig sparring højt</li> <li>et arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor et uhøjtideligt arbejdsmiljø, humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder – gerne indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem</li> <li>har viden om – og praksiserfaring fra – området med udsatte børn og familier og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> <strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi er hver dag opmærksom på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering, konsulentbistand, og i nogen omfang behandlingsopgaver. Børnehus Syd har til huse i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores hus i Esbjerg, vi søger en autoriseret psykolog.<br /><br />Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på mail <a href="mailto:dkka@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">dkka@odense.dk</a>, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på mail <a href="mailto:lalun@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">lalun@odense.dk</a>, 30694497, eller psykolog Thomas Iversen på mail <a href="mailto:thvi@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">thvi@odense.dk</a>, 30694504.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 15. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt derefter. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  15-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tandplejer til Tandreguleringscenter Fyn

  Vi søger en autoriseret tandplejer med interesse for specialet ortodonti og lyst til at arbejde med børn og unge.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger til Tandreguleringscenter Fyn en autoriseret tandplejer med interesse for specialet ortodonti og lyst til at arbejde med børn og unge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn varetager hele spektret af ortodontiske behandlinger på børn og unge fra 5 fynske kommuner med omdrejningspunkt i vores nyligt renoverede klinikker på Grønløkkevej i Odense. Vi er et samlet hold på 45 engagerede kollegaer – klinikassistenter, tandplejere, specialtandlæger, kirurg og tandteknikere – der i små og større teams arbejder sammen om at sikre en effektiv drift og et godt samarbejde med børn, unge og deres forældre. Og du kan blive del af holdet.<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">www.odensetandpleje.dk</a>. <br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Jobbet giver dig mulighed for: <ul> <li>At indgå i et stærkt fagligt fællesskab med fokus på trivsel, læring og udvikling</li> <li>At arbejde i et tandreguleringscenter, der udføre hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger</li> <li>At indgå i et netværk med andre tandplejere</li> <li>At komme på efteruddannelse og kurser, der er relevante for dine arbejdsopgaver</li> <li>At arbejde på en professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads</li> </ul> Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr. 1.maj 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er autoriseret tandplejer, dit erfaringsniveau er ikke afgørende, vi har kapacitet til at oplære</li> <li>Har interesse for specialet ortodonti</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Er fagligt og kollegialt engageret</li> <li>Har interesse for efter- og videreuddannelse</li> <li>Trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få svar på uddybende spørgsmål ved drifts- og personaleleder Joan Trip på 65 51 55 64 eller på <a href="mailto:jobin@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jobin@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 13. april 2020. Vi afholder samtaler snarest herefter.  <br /><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen. Alle specialer er bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsrådgiver til Handicapområdet

  Har du lyst til at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale i at behandle sager indenfor handicapområdet? Brænder du for rehabilitering, og er du stærk på lovgivningen på området? Så er du måske vores nye medarbejder.

  <em>Har du lyst til at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale i at behandle sager indenfor handicapområdet?<br />Brænder du for rehabilitering, og er du stærk på lovgivningen på området?<br />Så er du måske vores nye medarbejder.</em><br /><br />Vi søger en rehabiliteringsrådgiver til en tidsbegrænset stilling på 6 måneder til behandling af handicapsager indenfor voksenområdet.<br />Stillingen er på fuld tid.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i 4 områder: Indgangen, Fysisk Funktionsnedsættelse, Vedvarende Sygdomsudvikling og Det specialiserede område (medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade og sindslidelse). Den ledige stilling er i Det specialiserede område.<br /> <br />Du bliver en del af et team bestående af rehabiliteringsrådgivere med erfaring i behandling af sager indenfor det specialiserede socialområde. Der er tale om erfarne kolleger, der vil tage godt imod dig. Der er tilknyttet en konsulent til teamet.<br /> <br />Derudover bliver du en del af et større team af medarbejdere, som visiterer til personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje og hjælpemidler.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver som rehabiliteringsrådgiver på handicapområdet vil bl.a. være: <ul> <li>Udredning, rådgivning og visitation i både nye og eksisterende sager indenfor Servicelovens § 84, § 85, § 96, § 97, § 98, §103, §104, § 107, §108</li> <li>Helhedsorienteret visitation og tværfaglig koordinering, så du skal være åben for at få kendskab til andre fagområder ud over det handicapfaglige, og du skal koordinere med relevante kolleger i sager, hvor det er påkrævet</li> <li>Rådgivning og vejledning til andre rehabiliteringsrådgivere og kolleger i driften</li> <li>Rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse</li> <li>Har viden om arbejdet med myndighedsopgaver, f.eks. viden om lovgivning, udarbejdelse af afgørelser og behandling af ankesager</li> <li>Har interesse for at arbejde med at forene borgerens rehabiliteringsmål, og de muligheder vi som kommune har for at yde støtte og hjælp</li> <li>Evner relationel koordinering og kan skabe et tillidsfuldt samarbejde med borgere, pårørende, og samarbejdspartnere og ledere og chefer i både myndighed og drift</li> <li>Evner at skabe struktur og overblik i komplekse sagsforløb</li> <li>Har en høj grad af ansvarlighed, fleksibilitet og robusthed</li> <li>Er omstillingsparat</li> <li>Har flair for at tænke rehabilitering, faglighed og økonomisk ansvarlighed sammen </li> <li>Har kørekort</li> <li>Har gode IT-kompetencer</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et udfordrende og alsidigt job i en travl hverdag i forandring</li> <li>Gode muligheder for at få et indgående kendskab til rehabilitering og til det specialiserede socialområde</li> <li>Erfarne kollegaer</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kollegaer</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse den 1. maj 2020<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos rehabiliteringsleder Brith Alleslev på 6551 3116 eller <a href="mailto:ball@odense.dk">ball@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Camilla Aagaard på 65513996 eller <a href="mailto:caag@odense.dk">caag@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. april 2020. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du afprøve dine akademiske kompetencer i et stort HR-fagligt og politisk prioriteret projekt, der skal skabe bedre betingelser for tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Odense Kommune? Har du kompetencer indenfor HR og/eller kommunikation. Så læs videre!

  <div><em>Vil du afprøve dine akademiske kompetencer i et stort HR-fagligt og politisk prioriteret projekt, der skal skabe bedre betingelser for tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Odense Kommune? Læser du på en videregående uddannelse og har kompetencer indenfor HR og/eller kommunikation – så er du måske vores nye praktikant! </em></div> <br />HR i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune søger en praktikant til et stort politisk prioriteret projekt, hvor vi skal skabe bedre betingelser for at tiltrække, rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere. Du vil både få indblik i udviklingen og implementeringen af projekter i en stor, politisk styret organisation og konkret erfaring med HR- samt kommunikationsopgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive en del af HR i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer indenfor bl.a. arbejdsmiljø samt politik, strategi og udvikling. Vores hverdag er præget af mange forskellige typer af arbejdsopgaver – som vi både løser sammen og hver for sig.<br /><br />HR i ÆHF, er en del af stabsenheden Økonomi og HR, som understøtter hele Ældre- og Handicapforvaltningen, herunder rådmand, udvalg og den øverste ledelse i forhold til økonomi og HR. I HR arbejder vi for – i samspil med ledere og medarbejdere – at fremme det gode arbejdsliv, så borgerne møder medarbejdere med høj faglighed, nærvær og arbejdsglæde. Vi arbejder bredt med alle former for opgaver indenfor HR, løn og personale.<br /><br /><strong>Projektet</strong><br />Ligesom resten af landet oplever Odense Kommune udfordringer ift. tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsfagligt personale, og det er denne udfordring, du skal være med til at løse. Vores mål er at gøre Odense Kommune til en attraktiv arbejdsplads for både kommende og nuværende medarbejdere. Vi arbejder derfor på at brande vores arbejdspladser samt på forskellige tiltag i relation til rekrutterings-processer og kommunikation, onboarding, efteruddannelse og opkvalificering for nuvæ-rende medarbejdere samt forskellige samarbejder med fagskolerne.<br /><br /><strong>Du får erfaring med: </strong> <ul> <li>Indsamling og bearbejdning af data</li> <li>Formidling og branding</li> <li>Konceptdesign og afholdelse af HR workshops målrettet ledere</li> <li>Udvikling af HR-tiltag og implementering i driften</li> <li>Research ift. forskning og viden om rekrutteringsudfordringer og arbejdsmiljø på området</li> <li>Udarbejdelse af materialer og tekster målrettet forskellige faggrupper og medier</li> <li>Annoncering via SoMe og andre platforme</li> <li>Ad hoc HR-opgaver.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du er kandidat eller bachelorstuderende på en videregående uddannelse. Du kan både være samfundsfaglig, humanist, negot. eller noget fjerde. Ideelt set har du viden om og erfaring med HR-relateret arbejde og/eller formidling samt kommunikation – eller en stor interesse for området.<br /><br /><strong>Derudover ser vi gerne at du:</strong> <ul> <li>Er struktureret og kan skabe overblik</li> <li>Kan indsamle og bearbejde store mængder data</li> <li>Er en dygtig mundtlig og skriftlig formidler og god til at udforme materialer samt kommunikere ideer og budskaber</li> <li>Har et godt grafisk øje og flair for opsætning af kommunikationsmaterialer</li> <li>Har indsigt i eller erfaring med annoncering på SoMe – eller hurtigt formår at tilegne dig denne viden</li> <li>Er imødekommende, samarbejdsorienteret og selvstændigt tør at skabe kontakt på tværs af organisationen</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Du får mulighed for at være med til at løse og sætte dit præg på en vigtig samfundsmæssig opgave, hvor der er stor frihed til at du kan præge dine arbejdsopgaver.<br /><br />Vi har fleksibel arbejdstid og din praktik tilrettelægges selvfølgelig i overensstemmelse med dit studie.<br /><br />Derudover har vi frugtordning, motionstilbud og et stort fokus på trivsel og et sundt arbejdsmiljø<br /><br />Du kommer fysisk til at sidde på vores kontor på Ørbækvej 100, Odense SØ sammen med dine 8 søde og engagerede HR-kollegaer, men der vil også være en del mødeaktiviteter ude af huset samt i Borgmesterforvaltningen på Rådhuset, som vi samarbejder tæt med.<br /><br />Du bliver en del af et socialt og imødekommende kontor med høj social kapital, hvor der er plads til faglig sparring og gode grin.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Line Mollerup Andersen på <a href="mailto:liman@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">liman@odense.dk</a> eller på 51 48 07 62.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 30. april 2020 og vi afholder samtaler umiddelbart efter.<br /><br />Tiltrædelse planlægges, så det passer ind i dit studie. Dette kan enten være forårs- eller efterårssemester.<br /><br />Praktikken er ulønnet.<br /><br /><strong>Studerende</strong><br />For at kommei betragtjning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. <br /><br />Følg vores Facebook side - <u>Studerende i Odense Kommune</u> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Så er du måske vores nye seje medarbejder.

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Så er du måske vores nye seje medarbejder.</em><br /><br />Bostedet Munkehatten søger en uddannet medarbejder til spændende flyveropgave. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 20 -76 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile, og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har de fleste borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi vægter, at borgernes støtte varetages af medarbejdere, der har et solidt kendskab til den enkelte borgers behov og ressourcer, og derfor søger vi en medarbejder med en flyveropgave.<br /><br />Flyveropgaven indebærer, at dine opgaver prioriteres ud fra, hvor der er behov for din opgavevaretagelse på vagten den pågældende dag. Det vil som ofte skyldes uventet opstået fravær.<br /><br />Du har en fast arbejdsplan og indgår på personalemøder. Du vil primært blive tilknyttet afdeling stuen, og på sigt vil du også kunne komme op på afdelingen på første sal. Det vil dog først blive, når du er kørt godt ind i stuen. Stillingen er på 33 timer om ugen med skiftende dag og aftenarbejde og arbejde hver 2. weekend.<br /><br />Du vil indgå i en tværfaglig medarbejdergruppe, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. Vi arbejder ud fra vores kerneopgave: ”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent, pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedshjælper</li> <li>Arbejder med borgerens ønsker, behov og ressourcer som grundlag og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Er fleksibel og trives i en foranderlig hverdag</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med: <ul> <li>Engagerede og faglige kompetente kollegaer</li> <li>Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med humor og højt til loftet</li> <li>Kontinuerlig ekstern supervision og personalemøder</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 51482325.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. april 2020, og vi afholder samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Drømmer du om at lære nyt inden for bl.a. sygepleje, anatomi, helhedspleje og sundhedspædagogik til borgere og patienter? Er du klar til en uddannelse, hvor du tager ansvar for din egen udvikling? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev!

  <em>Vil du gerne arbejde med sårbare mennesker i mange forskellige livssituationer? Drømmer du om at lære nyt inden for bl.a. sygepleje, anatomi, helhedspleje og sundhedspædagogik til borgere og patienter? Er du klar til en uddannelse, hvor du tager ansvar for din egen udvikling? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev!</em> <br /><br />Vi søger ca. 60 social- og sundhedsassistentelever inkl. EUX-elever til at starte på uddannelsen til august 2020.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />På uddannelsen til social- og sundhedsassistent lærer du at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. Du lærer bl.a. at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der fremmer sundhed og trivsel hos den enkelte borger. <br /><br />På uddannelsen lærer du bl.a.:  <ul> <li>Sygeplejefaglige opgaver, så du kan foretage observationer af borgeren</li> <li>Sundhedspædagogik, så du kan motivere borgerne til sundhedsfremme og forebyggelse</li> <li>Anatomi og fysiologi, så du kender til kroppens opbygning og sygdomme </li> <li>Lovgivning og ansvarsområder på arbejdspladsen, så du kender rammerne for dit arbejde</li> <li>Pleje og omsorg til alvorligt syge.</li> </ul> På dit hovedforløb skal du i praktik i hjemmepleje og på plejecenter i Odense Kommune, i psykiatrien og på et sygehus. Det betyder, at du får en alsidig uddannelse, hvor du efterfølgende kan arbejde inden for hjemmeplejen, handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Når du er færdiguddannet, kan du enten søge et job, eller læse videre på mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige uddannelser. <br /><br />Se, hvad Camilla siger om sin første praktik <a href="https://youtu.be/U2zxEDevYW8" target="_blank"><strong>her.</strong></a> <br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Når du begynder som elev hos os i Odense Kommune forventer vi ikke, at du kan en masse fagligt endnu – det skal du først lære. Det vigtigste for os er, at du kommer med en god indstilling til at være elev og har mod på at udvikle dig personligt og fagligt. Derfor lægger vi vægt på, at du: <ul> <li>Tager ansvar for din egen udvikling og for de opgaver, du skal løse i dit uddannelsesforløb</li> <li>Interesserer dig for mennesker og for at indgå i sociale relationer – både med borgerne, men også med dine kolleger</li> <li>Har lyst til at løse dine opgaver og udvikle dine kompetencer i et tværfagligt samarbejde med dine kolleger</li> <li>Er motiveret for at lære nyt, reflektere, udvikle og afprøve dig selv i nye sammenhænge</li> <li>Har gåpåmod og udviser vedholdenhed, så du hænger i – også hvis det bliver udfordrende.</li> </ul> <strong>Adgangskrav</strong><br />For at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev skal du senest den 1. august 2020<em>:</em> <ul> <li>Have bestået et SOSU-rettet grundforløb 2 eller have vurderet dine realkompetencer på en social- og sundhedsskole</li> <li>Kunne cykle sikkert, da vi har flere udekørende ruter, hvor man cykler rundt til borgerne i eget hjem.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en uddannelse med fokus på dig og dine mål, hvor vi tilbyder:  <ul> <li>Praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb og giver dig faglig sparring om dine mål </li> <li>Praktikpladsgaranti </li> <li>Individuelle tilrettelagte uddannelsesaftaler </li> <li>Introduktion ved hvert praktikforløb </li> <li>Løn under hele uddannelsen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du skal forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/praktikplanen.<br /><br /><strong>Voksenelevløn</strong><br />I Odense Kommune kan du ansøge om at få voksenelevløn, hvis du er over 25 år <strong>OG</strong> opfylder kriterierne. Du finder <u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=f16e998b-6e76-489f-827a-83d290a03329">skema til ansøgning samt kriterierne her.</a></u><br /><br />Hvis du ønsker at søge om voksenelevløn, <strong>SKAL</strong> du vedhæfte skemaet, når du ansøger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har brug for yderligere informationer om uddannelsen, kan du kontakte uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup på tlf. 2928 0758 eller uddannelseskoordinator Lisbet Guldborg Knudsen på tlf. 29 33 73 71. <br /><br /><strong>Det praktiske   </strong><br />Når du søger hos os, skal du vedlægge: <ul> <li>CV - vi vil gerne have, at du bruger <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=cbb79afe-1693-400d-a1cc-873d5eba2e4c">denne skabelon til dit CV.</a></li> <li>Kompetencebevis/uddannelsesplan</li> <li>Grundforløbsbevis (hvis du allerede har afsluttet dit grundforløb)</li> <li><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=f16e998b-6e76-489f-827a-83d290a03329">Voksenelevlønsskema</a> (hvis du ønsker at søge om voksenelevløn).</li> </ul> Hvis du bliver inviteret til en samtale, vil du blive præsenteret for et scenarie, som du skal forholde dig til, og som vi vil tage udgangspunkt i i samtalen. Herudover vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om, hvordan du reagerer i forskellige situationer fx ift. skole, studie, fritidsjob, praktik eller anden erhvervserfaring. Når du har svaret på spørgsmålene, modtager du en oversigt over dine svar, som vi vil tale med dig om under samtalen.<br /><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 14. april 2020. <br /><br />Vi indkalder til ansættelsessamtaler i uge 17, og afholder samtaler den 5., 6., 13., og 18. maj 2020.<br /><br />Vær opmærksom på, at mailen kan havne i ”uønsket post”.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Var det en god jobannonce?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=~"8872~"&vacancy_jobtitle=~"SSA-august 2020~"" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">klikke her.</a><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for eller, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />For at tiltrække flere kvalificerede kandidater genopslår vi stillingerne, hvor vi søger 2 autoriserede<strong> </strong>psykologer. Den ene stilling er ledig, fordi en af vores faste psykologer har valgt at emigrere, og den anden stilling er en opnormering. Stillingerne, der er ledige til besættelse snarest muligt, er på 32-37 timer om ugen. Du bedes i din ansøgning angive, hvilket timetal du søger.<br /><br />Så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for eller, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams – socialrådgivere og psykologer – hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen</li> <li>en arbejdsplads, som vægter monofaglig sparring højt</li> <li>et arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor et uhøjtideligt arbejdsmiljø, humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder – gerne indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem</li> <li>har viden om – og praksiserfaring fra – området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> <strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi er hver dag opmærksom på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores hus i Aabenraa, vi søger to autoriserede psykologer.<br /><br />Læs mere om Børnehus Syd <u><a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.</u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <a href="mailto:dkka@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">dkka@odense.dk</a>, 29104553, faglig teamleder Lane Lundpå <a href="mailto:lalun@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">lalun@odense.dk</a>, 30694497, eller psykolog Julie Stein Rasmussen på <a href="mailto:jusra@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jusra@odense.dk</a>, 29326268.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 15. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst mulig herefter. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  15-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du skarp på SoMe? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på nogle af de spændende ting, der sker i Odense lige nu? Og har du en ambition om at blive verdensmester i at omsætte din teoretiske viden fra studiet til praksis? Så har du muligheden for at komme i praktik i efterårssemestret 2020.

  <em>Er du skarp på SoMe? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på nogle af de spændende ting, der sker i Odense lige nu? Og har du en ambition om at blive verdensmester i at omsætte din teoretiske viden fra studiet til praksis? Så har du muligheden for </em><em>at komme i praktik i efterårssemestret 2020.  </em><br /> <br />Vi er på udkig efter byens mest ihærdige kommunikationsstuderende til at hjælpe os med efterårets kommunikationsopgaver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal være med til at formidle nogle af de spændende projekter, der er i gang i By- og Kulturforvaltningen. Det kan være alt fra områdefornyelsen i Bolbro, Ren By-projektet eller når vi forlænger en vej eller laver en ny cykelsti.<br /> <br />Du vil blive kastet ud i opgaver som fx at styre et projekts platforme på Facebook og Instagram, arbejde med borgerinvolvering, skrive en artikel, tilrettelægge en kampagne, lave en video eller en plakat – og alle mulige andre typer af kommunikationsopgaver, der hver dag lander hos os i kommunikationsteamet. Alt sammen selvstændigt men i tæt samarbejde med den kommunikationskonsulent, du får tilknyttet som din kontaktperson.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>er i gang med en kommunikationsfaglig uddannelse, gerne på kandidatniveau</li> <li>er en god formidler, der skriver sikkert og fejlfrit</li> <li>færdes hjemmevant på alle former for sociale og digitale medier</li> <li>har flair for grafisk design og videoproduktion.</li> </ul> Du skal kort sagt være skarp til det med kommunikation – og det lader du skinne igennem i den ansøgning, du sender os sammen med dit CV.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver tilknyttet kommunikationsteamet i By- og Kulturforvaltningens Ledelsessekretariat, og du vil få en fast kontaktperson, der er din sparringspartner på alle opgaver, og som løbende følger op på de konkrete opgaver og på praktikken som helhed sammen med dig. Du må meget gerne selv byde ind på opgaver, så du kommer til at arbejde med noget af det, du drømmer om at skulle beskæftige dig med, når du er færdig med din uddannelse.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikken er ulønnet. Til gengæld får du en masse oplevelser, kompetencer og ny viden med herfra. Arbejdstiden er 20-30 timer om ugen. Det ideelle vil være, at du starter i august, og at praktikken varer minimum tre måneder.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så kontakt kommunikationskonsulent Tanja Bruntse Ahler på tbah@odense.dk eller 2925 6101.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 18.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Vest

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye dagplejer.</em><br /><br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Vi søger dagplejere i følgende områder:</strong> <ul> <li>Fruens Bøge, Dalum og Sanderum </li> <li>Dyrup </li> <li>Bellinge, Brændekilde </li> </ul> Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse er efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med kommunikation og tekstproduktion, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!

  <em>Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med kommunikation og tekstproduktion, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!</em><br /><br />Vi søger en engageret kommunikationspraktikant, der bliver en del af vores team i det kommende efterår. Vi forventer at påbegynde praktikforløbet primo september 2020.<br /><br />UngOdense er Odenses samlede ungdomsskole med mange forskellige former for aktiviteter for børn og unge. ProjektTeamet arbejder på tværs af hele organisationen og understøtter UngOdenses udvikling. ProjektTeamet består af tre konsulenter, som du kommer til at arbejde tæt sammen med under hele praktikforløbet. Som kommunikationspraktikant hos os bliver du en del af et levende miljø med en uformel stemning, og du får mulighed for at sætte dit eget aftryk på en alsidig organisation.<br /><br /><strong>Om jobbet  </strong><strong> </strong><br />Som kommunikationspraktikant hos os kan du bl.a. komme til at: <ul> <li>Udarbejde forskelligt kommunikationsmateriale fx foldere og flyers</li> <li>Deltage i projekter og samarbejder</li> <li>Arbejde med videoproduktion til internt og eksternt brug</li> <li>Udarbejde tekst- og medieindhold til SoMe og hjemmeside</li> <li>Skrive artikler og udforme pressemeddelelser</li> <li>Udføre diverse administrative og kommunikative ad hoc-opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger kommunikationspraktikanter, som: <ul> <li>Læser på en videregående uddannelse</li> <li>Kan arbejde minimum 25 timer om ugen i ét semester</li> <li>Har gode kommunikations-, formidlings- og formuleringsevner</li> <li>Færdes hjemmevant på sociale medier og kan lide at udarbejde medieindhold</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i et tempofyldt miljø med en alsidig hverdag</li> <li>Er initiativrig, nysgerrig og åben overfor forskellige opgavetyper</li> <li>Har socialt engagement og kan se fordele i at sparre med kolleger</li> <li>Det er en fordel, hvis du har kendskab til Adobe programmer - fx InDesign, Illustrator og Premiere Pro</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune.<br /><br />UngOdense har et ungesyn, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.<br /><br />UngOdense opbygger og nytænker meningsfulde og attraktive fritids– og læringsfællesskaber med og for børn og unge, og som giver dem mulighed for at afprøve og udvikle deres drømme og visioner.<br /><br />UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timeløns ansatte.<br /><br />Vi holder til på Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ, og det er her, du kommer til at have din daglige gang som kommunikationspraktikant hos os.<br /><br />Se mere <a href="https://www.ungodense.dk/"><u>her</u></a> <br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En dynamisk og mangfoldig hverdag</li> <li>Et praktikforløb med fokus på dit læringsaspekt i forhold til dit studie og dine kompetencer</li> <li>Vejledning under hele praktikforløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie</li> <li>Muligheden for at arbejde med konkrete kommunikationsprojekter, og bruge produktet på dit CV og til din fremtidige jobsøgning</li> <li>En fleksibel praktikperiode, hvor arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så du har mulighed for fx at pendle</li> <li>En arbejdsplads, der har stor erfaring i at samarbejde med praktikanter</li> <li>Vi har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men du vil være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring</li> </ul> <strong>Vil du vide mere</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Camilla Rasmussen på  2399 6631 eller mail <a href="mailto:camr@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">camr@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt den 22. april 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med grafisk design, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!

  <em>Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med grafisk design, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!</em><br /><br />Vi søger en engageret multimediedesigner, der bliver en del af vores team i det kommende efterår. Vi forventer at påbegynde praktikforløbet primo september 2020.<br /><br />UngOdense er Odenses samlede ungdomsskole med mange forskellige former for aktiviteter for børn og unge. ProjektTeamet arbejder på tværs af hele organisationen og understøtter UngOdenses udvikling. ProjektTeamet består af tre konsulenter, som du kommer til at arbejde tæt sammen med under hele praktikforløbet. Som multimediedesignpraktikant hos os bliver du en del af et levende miljø med en uformel stemning, og du får mulighed for at sætte dit eget aftryk på en alsidig organisation.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><strong> </strong><br />Som multimediedesignpraktikant hos os kan du bl.a. komme til at: <ul> <li>Deltage i UngOdenses arbejde med kommunikation</li> <li>Arbejde kreativt med et bredt spænd af opgaver fra web til print</li> <li>Udarbejde foldere og flyers</li> <li>Arbejde med videoproduktion og fotoforløb til internt og eksternt brug</li> <li>Udarbejde medieindhold inden for SoMe og hjemmeside</li> <li>Deltage i projekter og samarbejde</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger en multimediedesignpraktikant, som: <ul> <li>Læser på en videregående uddannelse</li> <li>Kan arbejde minimum 25 timer om ugen i ét semester</li> <li>Har gode evner inden for kommunikation</li> <li>Færdes hjemmevant på sociale medier og kan lide at udarbejde medieindhold</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i et tempofyldt miljø med en alsidig hverdag</li> <li>Er initiativrig, nysgerrig og åben overfor forskellige opgavetyper</li> <li>Har socialt engagement og kan se fordele i at sparre med kolleger</li> <li>Du har kendskab til Adobe programmer - fx InDesign, Illustrator, Photoshop og Premiere Pro</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune.<br /><br />UngOdense har et ungesyn, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.<br /><br />UngOdense opbygger og nytænker meningsfulde og attraktive fritids– og læringsfællesskaber med og for børn og unge, og som giver dem mulighed for at afprøve og udvikle deres drømme og visioner.<br /><br />UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timeløns ansatte.<br /><br />Vi holder til på Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ, og det er her, du kommer til at have din daglige gang som multimediedesigner hos os.<br /><br />Se mere <a href="https://www.ungodense.dk/"><u>her</u></a> <br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En dynamisk og mangfoldig hverdag</li> <li>Et praktikforløb med fokus på dit læringsaspekt i forhold til dit studie og dine kompetencer</li> <li>Vejledning under hele praktikforløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie</li> <li>Muligheden for at arbejde med konkrete multimediedesignprojekter, og bruge produkterne på dit CV og til din fremtidige jobsøgning</li> <li>En fleksibel praktikperiode, hvor arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så du har mulighed for fx at pendle</li> <li>Stor selvbestemmelse inden for opgaveløsning</li> <li>En arbejdsplads, der har stor erfaring i at samarbejde med praktikanter</li> <li>Vi har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men du vil være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Camilla Rasmussen på  2399 6631 eller mail <a href="mailto:camr@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">camr@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt den 22. april 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Nord

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i det område vi søger til. <br /><br /><strong>Vi søger dagplejere til følgende områder: </strong> <ul> <li>Skibhus / Risingområdet </li> <li>Næsby</li> </ul> Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade. <br /><br />Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. <br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Stadiongruppen

  Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie - i juli og august 2020

  <em>Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie - i juli og august 2020? </em><br /><br />Vi søger sommerferieafløsere med tiltrædelse 22. juni 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stadiongruppen er en udekørende gruppe i Vest, vi kører ud fra Bolbro plejecenter. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdoms udvikling, bl.a.. demensramte, parkinson borgere m.m.<br />Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, social- og sundhedshjælpere/-sundhedsassistenter og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabilitering, dette vægtes meget højt.<br /><br />Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdoms udvikling.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger sommerferieafløsere, der:  <ul> <li>er ufaglært, uddannet social- og sundhedshjælpere/-sundhedsassistenter</li> <li>har flair for IT</li> <li>er positiv, mødestabil, fleksibel, god til at kommunikere med andre mennesker og til skriftlig dokumentation</li> <li>kan arbejde selvstændigt og ansvarligt i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>kan bevare overblikket i pressede situationer<em>? </em></li> </ul> Kan du sige ja til ovenstående, så send os straks din ansøgning.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig oplæring</li> <li>Faglige, engagerede og ansvarlige kollegaer</li> <li>Humor som en del af hverdagen</li> <li>En arbejdesplads med høj trivsel og fokus på det gode arbejdesmilløj</li> <li>Et job fyldt med udfordringer og udvikling </li> <li>En arbejdsplads, der arbejder med relationel koordinering og rehabilitering</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Vivian Winkel Møller Balle på 6551 3834 eller social- og sundhedshjælper Susanne Strøger på 6551 3835, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Samtaler afholdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Torpegården 5260 Odense S med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Torpegården 5260 Odense S. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har<em> </em>lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder </li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Dagplejen Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet