63 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Vi søger en faglig koordinator til vores folkeregister, som kan indgå i en travl hverdag sammen med Borgerservices 20 øvrige kollegaer. I stillingen indgår desuden sagsbehandling.

  Vi søger en faglig koordinator til vores Folkeregister, som kan indgå i en travl hverdag sammen med Borgerservices 20 øvrige kollegaer. I stillingen indgår desuden sagsbehandling. <br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Borgerservice er en del af Borgernes Hus, hvor vi hjælper borgerne med en bred vifte af opgaver lige fra pas og kørekort til hjælp med digital selvbetjening. Vi hjælper borgere, der er stærke og selvkørende, og vi hjælper dem, der har brug for ekstra støtte.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />En del af dit ansvarsområde som faglig koordinator vil være at sikre implementering af ny og eksisterende lovgivning, og at teamets opgaver varetages med høj faglig sikkerhed. Du vil også have en understøttende funktion i forhold til sparring med resten af Folkeregisteret og dine øvrige kollegaer i ekspeditionen, når de har brug for din ekspertise.<br /><strong> </strong><br />Udover dit arbejde som faglig koordinator vil dine opgaver også bestå af sagsbehandling indenfor følgende områder som fx. sygesikring, adressesager, børneflytninger, anmodning om agtindsigt, samt ind- og udrejser.<br />Derudover varetager vi vielsesområdet og foretager prøvelse og forbereder vielser på Rådhuset og til byrådsmedlemmer.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal have erfaring som kommunal sagsbehandler indenfor folkeregisterområdet, ligesom en kommunal uddannelsesmæssig baggrund er at foretrække.<br /> <br />Forventningerne til dig: <ul> <li>Du har indgående kendskab til folkeregisteropgaver</li> <li>Du er energisk og stabil</li> <li>Du tager udgangspunkt i borgerens behov</li> <li>Du er vant til at bruge IT i din dagligdag</li> <li>Du er stærk i skriftlig kommunikation</li> <li>Du kan hjælpe borgerne på engelsk og tysk</li> </ul> Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, kan vi tilbyde dig en spændende hverdag i en afdeling med godt sammenhold, som bygger på hjælpsomhed, åbenhed og humor.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>Gode muligheder for faglig og personlig udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer og et godt socialt fællesskab</li> <li>Deltage i udviklingen af arbejdsområder</li> <li>Videreuddannelse.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK. Stillingen er fast med 37 timer ugentlig og tiltrædelse 1. maj 2019.<br /><strong> <br />Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Mathias Pedersen på 6551 8025 eller chef for Folkeregisteret Lene Djurhuus på 5124 8586.<br /><strong> <br />Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 7. april 2019. Vi forventer at holde samtaler onsdag, den 24. april 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Ergoterapeut til Botilbuddet Rydsåvej

  Botilbuddet Rydsåvej søger en ergoterapeut på 34 timer ugentlig til en fast stilling pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag- og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend.

  Botilbuddet Rydsåvej søger en ergoterapeut på 34 timer ugentlig til en fast stilling pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag- og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud med 44 boliger, hvoraf den ene er en udregningsplads. Vi har i en periode haft lukket et par boliger som vi nu skal genåbne til nye borgere. Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. <br /><br />Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har interesse i gerontopsykiatri og gerne erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig og motiverende at arbejde sammen med</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte borgers</li> <li>ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Supervision ud fra den systemisk narrativ tilgang med ekstern supervisor</li> <li>Tilknytning til eget team</li> <li>Gode muligheder for faglig udvikling og indflydelse på kerneopgaven</li> <li>Kollegaer, der er åbne for faglig sparring i forhold til kerneopgaven</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Carina Baagøe Larsen på 20573359 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 21338091 for at få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 22. april 2019. Samtalerne afholdes fredag, den 26. april 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Hjallesegruppen

  Er du sygeplejerske, og har du lyst til at arbejde med borgere, som har en sindslidelse, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig.

  <div><em>Er du sygeplejerske, og har du lyst til at arbejde med borgere, som har en sindslidelse, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig.</em><br /> </div> Udekørende daggruppe i Forløb Sindslidende i Syd søger en sygeplejerske på 32-37 timer om ugen til en fast stilling med start 1. maj 2019. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 4. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet fra kl. 7-15.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallesegruppen er opdelt i Hjallese Centrum, som kører i bymidten og Hjallese Syd, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Bellinge, Blangstedgårdkvarteret, Birkum, Sanderum og Dalum m.v.<br /><br />I vores forløb arbejder vi med borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel. Aktuelt møder man ind på Østerbæksvej. Senere på året flytter vi til Bjergegade.<br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistent, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi samarbejder ligeledes tæt med vores rehabiliteringsrådgivere og mange andre samarbejdspartnere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt.</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang og har lyst til at drible med forandringer og udvikling.</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang.</li> <li>du har overblik og er god til at planlægge.</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden.</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder.</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske.</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne.</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling.</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere.</li> <li>en rummelig arbejdsplads.</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet.</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder for Hjallesegruppen Sara Mortensen på 65513265 for at få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 26. marts 2019. Samtalerne afholdes torsdag, den. 28. marts 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  26-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sekretær til Højmeskolen

  Højmeskolen søger en selvstændig, systematisk og engageret sekretær pr. 1. juni 2019, 25 timer ugentligt. Du vil i tæt samarbejde med ledelsen og skolens anden sekretær løse forskellige administrative opgaver.

  <em>Højmeskolen søger en selvstændig, systematisk og engageret sekretær pr. 1. juni 2019,<br />25 timer ugentligt. Du vil i tæt samarbejde med ledelsen og skolens anden sekretær løse forskellige administrative opgaver.</em><br /><br />Højmeskolen ønsker, at skolens børn, forældre og personale er glade for deres skole, samt at eleverne kan forlade skolen med gode kundskaber, tillid til egne evner og muligheder og med mod på livet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en afdelingsopdelt tre-sporet folkeskole med ca. 600 børn og 70 ansatte. Skolen arbejder udviklingsorienteret i såvel børnemiljøet fra 0.-5. klasse, som i ungemiljøet på 6.-9. klasse. Elevgruppen er bredt sammensat.<br /><br />Skolen har Kommunens Læsecenter for elever i 4.-6. klasse samt Profilspor for 7.-9. klasse som er et tilbud til elever med læse- og skrivevanskeligheder. Særlige styrkeområder på skolen er Læsning, Den internationale dimension og Inklusion.<br /> <br />Vi har stort fokus på, at livet i skolen er præget af glæde og positiv stemning med rum til humor. Vi lægger vægt på videndeling, samarbejde og indflydelse, giver plads til udvikling og prøver gerne nye veje.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en selvstændig, systematisk og engageret sekretær, der i tæt samarbejde med ledelsen og skolens anden sekretær kan løse forskellige administrative opgaver. Som sekretær hos os, vil du blive en del af et velfungerende administrativt team præget af en rar stemning og gensidig anerkendelse af hinanden.<br /><br />Dine primære opgaver vil blandt andet være: <ul> <li>Økonomisk analyse, budgetlægning og budgetopfølgning</li> <li>Personaleadministration</li> <li>Lønstyring</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig: <ul> <li>Du har relevant administrativ uddannelse og meget gerne med erfaring fra skole/institution eller kommunal forvaltning</li> <li>Du har kendskab til fx økononomistyring i  ØS Indsigt, løn- og ferieindberetning i Silkeborg Data, journalisering i SBSYS samt mail- og kalenderhåndtering i Outlook</li> <li>Du er imødekommende, serviceminded og møder de mange mennesker på skolen med et smil</li> <li>Du er struktureret, selvstændig og kan indgå i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse</li> <li>Du er fleksibilitet og åben overfor at hjælpe med forskellige typer af opgaver</li> <li>Du trives med en afvekslende hverdag og kan håndtere mange afbrydelser</li> <li>Du er omstillingsparat og fleksibel, i tanke og handling</li> </ul>    <strong>        <br />Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et alsidigt og varieret job med tæt kontakt til børn, forældre, personale og ledelse</li> <li>En Skole med dygtige og engagerede medarbejdere, som hver dag gør sig umage for at skabe en god hverdag for børnene </li> <li>Efteruddannelse efter behov og deltagelse i Kommunes netværk</li> <li>En flad struktur hvor der er kort fra tanke til handling</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jørn Mühl på 2037 8833 eller souschef Martin Hosbond på 2128 0149.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 11. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 23. april 2019 fra kl. 14.30.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, område Seden

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til område Seden med ansættelse snarest muligt. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - område Seden. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 30. april 2019.  Samtaler vil blive holdt løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsleder til Botilbuddet Fangelvej

  Vil du arbejde med ledelse i en organisation, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe optimale rammer for borgerens rehabiliteringsforløb? Brænder du for socialpsykiatri, rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng? Så er du måske vores nye, rehabiliteringsleder til Botilbuddet Fangelvej

  <em>Vil du arbejde med ledelse i en organisation, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe optimale rammer for borgerens rehabiliteringsforløb? Brænder du for socialpsykiatri, rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng? Så er du måske vores nye, rehabiliteringsleder til Botilbuddet Fangelvej.   </em><br /><br />Vi ønsker en kompetent og solid leder der er i stand til at sætte rammer for både det gode borger- og medarbejder liv, at du kan indgå i samspillet med lederne på tværs og blive en del af hele ældre- og handicapforvaltningen.<br /> <br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Fangelvej er et socialpsykiatrisk bosted efter §107/1§108 i serviceloven.<br />Der er 22 lejligheder og bostedets opgave er at samarbejde med borgeren om deres rehabiliterende indsatser.<br /> <br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, fysioterapeut. Derudover er vi uddannelsessted for elever og studerende.   <br /> <br />Ledelsen består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder. Til bostedet er der desuden tilknyttet en lægekonsulent.<br /> <br /><strong>Vi arbejder rehabiliterende</strong><br />Borgerne mødes af en rehabiliterende arbejdsform og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet indsats.  Det betyder, at vi samarbejder med borgere, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />I denne stilling skal du indgå i et tæt samarbejde med den assisterende leder, hvor hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver.<br /> <br /><strong>Dine opgaver:</strong> <ul> <li>Du har personaleansvar, det faglige ansvar og budgetansvar  </li> <li>Du skal bedrive ledelse i tæt samarbejde med din assisterende leder og sørge for at I er i stand til at give faglig sparring, coaching og opbakning, samt være med til skabe rum for at understøtte medarbejdernes faglige udvikling.   </li> <li>Som leder i en forvaltning der er i konstant forandring og udvikling, bliver det en del af din hverdag at sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel lokalt som centralt fra. Din rolle er at sikre en plan for implementeringen, holde fast i den røde tråd, evaluere og følge op og sikre implementeringen.</li> <li>Du skal samarbejde med konsulenter i forvaltningen og skal kunne samarbejde på tværs af ledelsesområder i forvaltningen</li> <li>Du skal være en del af et lederteam både på tværs i forløbet og i eget team, hvor det forventes at du sætter både dine og andres succeser og udfordringer i spil til sparring m.m.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br /><strong>Vi ønsker en leder der</strong> <ul> <li>Har ledelseserfaring, samt efteruddannelse i ledelse på diplomniveau/eller er parat til at påbegynde uddannelsen inden for det næste år </li> <li>Er en synlig leder, der har erfaring med ledelse og har en mellemlang videregående uddannelse f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, pædagog</li> <li>Har socialpsykiatrisk erfaring og kan oversætte og meningsgive visioner til hverdagens kerneopgave, samt lede på effekt</li> <li>Har overblik, samt evner at uddelegere og prioriterer store mængder af opgaver</li> <li>Anvender dialog, motivation og involvering til at understøtte udviklingen af arbejdsmiljøet i samarbejde med den assisterende ledere og lokaludvalget</li> <li>Har en anerkende og motiverende kommunikation, i samarbejdet med borger, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Til at understøtte vores forventninger til dig tilbyder vi <ul> <li>Engagerende assisterende leder og medarbejdere</li> <li>En faglig og ambitiøs ledergruppe</li> <li>Mulighed for videreuddannelse og faglig udvikling</li> <li>Ledernetværk med mulighed for faglig sparring, samt ledersupervision</li> <li>Mentorordning</li> </ul> Du refererer til forløbschefen i forløb sindslidende Syd, og du indgår i lederteam i samme område, ligesom du indgår i en række øvrige sammenhænge for sparring, erfaringsudveksling osv. på tværs af de geografiske områder. Du vil, som alle chefer, ledere og medarbejdere indgå i forskellige kompetenceudviklingstiltag.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse 1. juni 2019.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du interesseret i at høre nærmere er du velkommen til at kontakte forløbschef Yvonne Edvardson på 6551 6046.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 31. marts 2019. Vi forventer at holde 1. samtaler den 5. april 2019 og 2. samtaler den 26. april 2019. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren leder til Virksomhed og Arbejdskraft

  Vi søger en leder, der kan stå på mål for, at vores virksomhedskonsulenter er i stand til at yde virksomhederne en specialiseret service, herunder også at åbne nye døre og skabe nye jobåbninger.

  <em>Er du ledelsesfagligt velfunderet og evner du at opretholde en effektiv drift uden at miste blik for udviklingsperspektiver? Har du naturlig myndighed og samtidig et stort både fagligt og personligt overskud? Kan du møde både chefer, kolleger, samarbejdspartnere og medarbejdere i en åben, samarbejdende dialog? </em><br /> <br />Til Virksomhed & Arbejdskraft 1 søger Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning en erfaren leder til et spændende job af stor betydning for både kommunens virksomheder og for dens ledige borgere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Under overskriften 'Alle i job eller uddannelse'<strong> </strong>lægger forvaltningens beskæftigelsesindsats hovedvægten på det virksomhedsrettede. I Virksomhed & Arbejdskraft siger vi derfor, at erhvervslivet skal have nemmere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og i samme bevægelse skal ledigheden reduceres betragteligt, så vi kommer ned på – og gerne også under landsgennemsnittet. Vi skal skabe løsninger af værdi for virksomhederne og være deres stærkeste rekrutteringspartner.<br /><br />Vi har brug for en leder, der kan stå på mål for, at vores virksomhedskonsulenter er i stand til at yde virksomhederne en specialiseret service, herunder også at åbne nye døre og skabe nye jobåbninger. Baseret på virksomhedernes behov, skal vi understøtte den nødvendige opkvalificering – både for dagpengeberettigede og jobparate borgere – så deres kompetencer kan matche virksomhedernes behov.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får ansvar for<strong> </strong>den daglige ledelse af p.t. 18 dygtige virksomhedskonsulenter. Gennem nærledelse holder du dit og deres fokus på opgaven, sætter mål og prioriterer – både for afdelingen som helhed og for den enkelte medarbejder. Du tolker og handler på overordnede strategier og oversætter dem til forståelige og konkrete opgaver for medarbejderne. Du forstår afdelingens rolle både i en forvaltnings- og en samfundsmæssig kontekst og effektivt implementerer såvel nationalt som lokalt besluttede strategier i en sikker og lovmedholdelig drift. Du bidrager positivt til sammenhængskraften og resultaterne i hele forvaltningens arbejde.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du har stor faglig og ledelsesmæssig kompetence. Du færdes hjemmevant i gældende beskæftigelseslovgivning og har erfaringer med personaleledelse. Måske har du også erfaring med rekruttering til erhvervslivet? Du udvikler både opgaven, men også medarbejderne så deres kompetencer bringes endnu bedre i spil – i det hele taget brænder du for nær- og forandringsledelse.<br /><br />Desuden ønsker vi, at du: <ul> <li>har skabt klare resultater i dit tidligere job og ved, at mål- og resultatfokus er vigtigt</li> <li>har vilje og evne til samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere samt en stærk ansvarsfølelse</li> <li>kommunikerer ubesværet i mundtlige og skriftlige situationer</li> <li>skaber følgeskab hos dine medarbejdere og dine kollegaer</li> <li>skaber overblik i en travl hverdag uden at miste din sunde dømmekraft og uden at miste det langsigtede perspektiv</li> <li>har erfaring med budgetstyring og dokumentation</li> <li>omsætter lovgivning, strategier og beslutninger til konkrete handlinger og tiltag.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />​​​​​​Stillingen som afsnitsleder er på 37 timer og ledig til besættelse snarest muligt eller senest den 1.juni 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan kontakte chef for Virksomhed Lars Povlsen på 2441 3053 eller leder i Virksomhed og Arbejdskraft 2, Helle Greve på 2421 0050 for yderligere information om stillingen.<br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om Beskæftigelses- & Socialforvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 5. april 2019<br />Vi afholder 1. samtaler mandag den 15. april 2019 og 2. samtaler torsdag den 25. april 2019. Hvis du går videre til 2. samtale, skal du udfylde en KompetenceProfil.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vi søger en engageret tilkaldevikar til Værkstedet, Brunsegårdsvej i Tommerup. Værkstedet beskæftiger 20 borgere med autisme. Det er vigtigt, at du kan tage vagter med kort varsel samt kan arbejde med nogle af de aktiviteter, som værkstedet tilbyder. Arbejdstiderne ligger i dagtiden.

  Vi søger en engageret tilkaldevikar til Værkstedet Tornhuset Brunsegårdsvej, Brunsegårdsvej 55, 5690 Tommerup.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om os </strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af 4 bosteder, og 3 beskæftigelsestilbud beliggende i henholdsvis Tommerup og Odense.<br /><br />Der arbejder 20 borgere med autisme på værkstedet. Arbejdstiderne er indenfor tidsrummet<br />kl. 8.45-15.30. Der kan være enkelte dage fra kl. 7.<br /> <br />Handicappet autisme er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og alle har følgende afvigelser: <ul> <li>    afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>    afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>    indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>    manglende eller svag forestillingsevne </li> </ul> Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så beboernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Som tilkaldevikar er uddannelse ikke et krav, men stillingerne kræver at: <ul> <li>du er loyal og følger den struktur og de beslutninger, der ligger bag arbejdet</li> <li>at du kan arbejde med nogle af de forskellige aktiviteter, som værkstedet tilbyder: kreativt værksted, træ, brænde, køkken, have og fysisk aktivitet</li> <li>du er fleksibel og kan tage vagter med kort varsel</li> <li>du er fysisk og psykisk robust</li> <li>du må gerne være i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie Poulsgaard på 29493863 eller på kmbp@odense.dk. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 3. april 2019. Der vil løbende blive indkaldt til samtale også inden ansøgningsfristen. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger engagerede tilkaldevikarer til Tornhuset, Hvedevangen 1, 5210 Odense NV. Hvedevangen er et bosted for 8 borgere og derudover gives der støtte til 6 borgere i eget hjem. Alle har autisme. Vi søger personer, der er fleksible med hensyn til arbejdstider.

  Vi søger engagerede tilkaldevikarer til bostedet Tornhuset, Hvedevangen 1, 5210 Odense NV.  <br /><strong> </strong><br /><strong>Om os </strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af 4 bosteder, og 3 beskæftigelsestilbud beliggende i henholdsvis Odense og Tommerup.<br /><br />Hvedevangen er et bosted for 8 borgere og derudover gives der støtte til 6 borgere i eget hjem. Der er døgnbemanding, så vagterne ligger på forskellige tider af døgnet og der er også døgnvagter, hvor man er sovende nattevagt.<br /> <br />De fleste har handicappet autisme som er defineret, som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og alle har følgende afvigelser: <ul> <li>    afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>    afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>    indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>    manglende eller svag forestillingsevne </li> </ul> Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så beboernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Som tilkaldevikar er uddannelse ikke et krav, men stillingerne kræver at: <ul> <li>du er loyal og følger den struktur og de beslutninger, der ligger bag arbejdet</li> <li>du er fleksibel og kan tage vagter med kort varsel og er villig til at tage vagter både i hverdage og weekender samt på helligdage og i ferieperioder</li> <li>du er tydelig, rummelig og nærværende</li> <li>du er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie Poulsgaard på 29493863 eller på kmbp@odense.dk. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 3. april 2019. Der vil løbende blive indkaldt til samtale også inden ansøgningsfristen. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en dynamisk, fagligt velfunderet og hjertevarm social- og sundhedsassistent, der virkelig brænder for at arbejde med ældreomsorg.

  Ældre-handicapforvaltningen vedvarende sygdomsudvikling Nord/Øst, Marienlund plejecenter søger 1 social-og sundhedsassistent i aftenvagt på 26 timer/gennemsnit pr. uge, med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse 1. april 2019 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />På Marienlund har vi flere beboere med forskellige demens-lidelser og det stiller spændende krav til os som personale. Marienlund ønsker at tilføje nye indfaldsvinkler til opgaverne og skubbe til vores vanetænkning, med beboernes mål for øje. Der er mange plejeopgaver, samtidig er der også brug for støtte og rammer til det sociale liv, der giver beboerne nye oplevelser og livsglæde.<br /><br />Der er ansat pædagoger, ergoterapeut, social- og sundhedsassister/hjælpere på Marienlund Plejecenter. <br /> <br /><strong>Om dig</strong> <br />Som vores nye kollega, har du dokumenteret erfaring i arbejdet med ældre mennesker. Du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt væsen. Du er god til at møde nye mennesker og skabe relationer med både beboere og kollegaer. Du mister ikke så let overblikket, og hvis du gør, så finder du det nemt igen.<br /><br />Vi søger en dynamisk, fagligt velfunderet og hjertevarm social- og sundhedsassistent, der virkelig brænder for at arbejde med ældreomsorg.<br /> <br />Du har gode samarbejdsevner, er inspirerende og visionær, god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt og besidder tålmodighed i din tilgang til ældre mennesker.<br /> <br />Du skal kunne arbejde tværfagligt og se glæden i at dele af din egen viden og selv tage imod.<br /> <br />Du skal have erfaring med plejeopgaver og have interesse for at arbejde med ældre mennesker. Du skal have fokus på livskvalitet med en observerende, støttende og udviklende tilgang. <br /> <br />Vi ser gerne, at du har interesse for sang, højtlæsning, bagning eller andre småaktiviteter.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Charlotte Møllegaard Nielsen på 6551 3138 eller ass. rehabiliteringsleder Pia Vester på 6551 3130, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Kom og besøg os, så du kan se stedet og samtidig danne dig et indtryk af, om det er noget for dig.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 25. marts 2019. Samtaler forventes afholdt den 27. marts 2019.<br /><br /><strong>Genopslag</strong><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en sociallæge med samfundsmedicinsk uddannelse eller andet relevant speciale, alternativt en læge i introduktionsstilling til samfundsmedicin søges per 1. maj 2019 til familielivsvenlig stilling på fuld tid.

  <em>Vi søger en sociallæge med samfundsmedicinsk uddannelse eller andet relevant speciale, alternativt en læge i introduktionsstilling til samfundsmedicin søges per 1. maj 2019 til familielivsvenlig stilling på fuld tid.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Socialmedicinsk afdeling, Sociallæger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune bidrager til kerneopgaven Alle i Job eller Uddannelse, ved at løse socialmedicinske problemstillinger i forvaltningen. Formålet er at forebygge udstødning af borgere med en helbredsbetinget påvirkning af den sociale og arbejdsmæssige funktionsevne fra arbejdsmarkedet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det daglige socialmedicinske arbejde foregår i et tværprofessionelt samarbejde med forvaltningens job-, uddannelsesrådgivere og jobkonsulenter og med de øvrige ansatte i afdelingen. I afdelingen er vi, udover 6 læger, også 3 sekretærer, 2 psykologer og 1 fysioterapeut. Arbejdet er centreret omkring myndighedsafdelingerne på områderne sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob og enkeltydelser både internt i Odense kommune og i funktioner i andre kommuner. Kerneopgaven understøttes ved sociallægens oversættelse, forklaring og kvalificering af de indkomne helbredsmæssige oplysninger ind i et arbejdsmarkedsrettet perspektiv og kontekst, med formålet at styrke beskæftigelsesindsatsen, og som brobyggere mellem sundheds- og beskæftigelsessystemet.<br /> <br />I Socialmedicinsk afdeling, arbejder vi med en høj grad af videndeling, som understøtter at størstedelen af arbejdet foregår selvstændigt. Du bliver således en del af et aktivt team, der lægger stor vægt på faglig sparring, supervision og læring, og du vil også selv skulle deltage i videndeling og undervisning. Du får mulighed for at deltage i relevante arbejdsgrupper, og dermed i optimering og udvikling af socialmedicinske metoder.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en læge <ul> <li>Med speciallægeuddannelse eller tidligere erfaring med socialmedicin</li> <li>Der har forståelse for forskellige sociale og kulturelle baggrundes betydning for helbredsproblemer.</li> <li>Med gode samarbejds- og kommunikationsevner</li> <li>Der evner at bidrage aktivt til fremdrift og udvikling i et tværfagligt miljø</li> <li>Der er fleksibel og åben for nytænkning</li> </ul> Idet vores felt er et led af beskæftigelsesindsatsen- og politikken, skal du også kunne forstå og begå dig i en politisk funderet organisation.<br /> <br />Læge med samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse fortrækkes, men andre specialer kan være relevante afhængigt af personlige kvalifikationer. Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med speciallægeuddannelse, kan introduktionsstilling i samfundsmedicin oprettes.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Det er en fast stilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og vagtfri. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende socialoverlæge Lene Løgstrup på 2979 0709 / <u>LELO@odense.dk. </u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 4. april 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 8. april 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Lavsengruppen

  Har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind for at få borgernes mål og drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os du skal søge.

  <em>Har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind for at få borgernes mål og drømme til at gå i opfyldelse? Kan du leve med, at du ikke kan fikse alting men, at du som social- og sundhedsassistent i stedet kan vejlede, motivere og samarbejde med en sårbar borgergruppe om at tage ansvar for deres liv, og i forlængelse heraf få dem til at opleve større livskvalitet og selvstændighed i hverdagen? Så er det hos os du skal søge. </em><br /><br />Vi er i Lavsengruppen på udkig efter social- og sundhedsassistenter, som kan understøtte vores sårbare borgere i at leve så selvstændigt og meningsfuldt liv som overhovedet muligt.<br /><br />Odense er i forandring, det er vi ligeledes i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi sætter alle sejl ind for at blive den rehabiliterende forvaltning. Det betyder, at vi samarbejder med borgerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder tværfagligt for at tilrettelægge de bedste rehabiliteringsforløb for borgerne. Det er altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retning for vores arbejde.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem forløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for at kunne understøtte vores borgere bedst muligt. Det betyder at vi er lidt specialister. Det er fordi vi skal fastholde et øget fagligt fokus på én bestemt borgergruppe.<br /><br />Lyder det som noget du vil gerne vil være en del af?<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Lavsengruppen er en gruppe, der yder spændende kompleks pleje til borgere med erhvervet hjerneskade/sindslidelse. Vi kører i geografisk område Stige, Tarup og Bolbro.<br /><br />Vi arbejder ud fra borgernes mål og drømme, hvor selv det mindste lille mål er en succes. Vi arbejder i teams og har ansat flere fagligheder i gruppen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassisenter, ergo- og fysioterapeuter samt sygeplejersker, ligesom vi arbejder tæt sammen med myndighedsrådgivere. Vi lægger stor vægt på den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Vi vælger arbejdsmiljø og god trivsel højt. Vi lægger vægt på god og grundig introduktion til jobbet.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du skal være i Forløb Sindslidelse, som støtter borgere med en sindslidelse, erhvervet hjerneskade eller medfødt hjerneskade.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent skal du, ligesom os andre, arbejde rehabiliterende. Det betyder, at du møder borgerne som ligeværdige samarbejdspartnere. Du skal derfor samarbejde med borgerne og dine kollegaer om at borgerne når deres mål samt delmål.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du syntes, at det er spændende at arbejde tværfagligt, og spiller som en selvfølge din egen faglighed ind i teamet så indsatserne til borgerne bliver så kvalificerede som muligt.<br /><br />Det er vigtigt for os, at du besidder nede stående faglige kvalifikationer: <ul> <li>Du skal kunne arbejde selvstændigt i en travl hverdag</li> <li>Du skal kunne arbejde tværfagligt</li> <li>Du skal kunne planlægge din hverdag og kunne tage akutte opgaver, som kommer fra dine kollegaer</li> <li>Beherske KMD CARE og Én plan</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende og rehabiliterende forvaltning</li> <li>Kollegaer med høj faglighed</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingerne er ét barselsvikariat for 1 år samt en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 32 timer. Tiltrædelse hurtigst muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pia Ryberg eller assisterende rehabiliteringsleder Camilla Damhave på 65513264.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 14.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingerne for at tiltrække et bredere felt at ansøgere. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til byens bedste natgruppe

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på.

  <em><strong>Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog.</strong></em><br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som sommerferieafløsere i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige Social- og<br />sundhedshjælpere - Social- og sundhedsassistenter og Pædagoger som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Aktuelt søger vi sommerferie afløser til hele natgruppen i perioden 1. juni til 1. september 2019. For stillingerne gælder, at timetallet er på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge.<br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Nat området bestå af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på Social-og sundhedsassistenter, Pædagoger, Sygehjælpere og Social- og sundhedshjælpere.<br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores må er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li> Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdesplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Pernille Hilbert på 24288838 eller mail phja@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019 og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på 30-32 timer om ugen i faste stillinger med start 1. maj 2019 eller snarest muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv.

  Vi søger social -og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på 30-32 timer om ugen i faste stillinger med start 1. maj 2019 eller snarest muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 2. eller 3. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7-15, i nogle tilfælde fra kl. 6.30-14.30.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallese Syd er en udekørende hjemmeplejegruppe, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese-Højby-Skt. Klemens-Blangstedgårdkvarteret-Birkum, Sanderum og Bellinge m.m. Vores forløb er borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel højt.<br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi samarbejder ligeledes tæt med vores rehabiliteringsrådgivere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang</li> <li>du har overblik og er god til og planlægge</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>en rummelig arbejdsplads</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Louise Hvedstrup Brøchner på 65513293 eller 21396126, alternativt kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Sara Mortensen i Hjallese Centrum på 65513265.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 2. april 2019. Samtaler forventes afholdt den 8. april 2019. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingerne for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • I Team Dalum/Bolbro er vi stærke på skønlitteratur og børnelitteratur, men vi savner dig som brænder for faglitteraturen og for formidling af faglitteraturen i biblioteksrummet, digitalt og gennem spændende arrangementer.

  <em>I Team Dalum/Bolbro er vi stærke på skønlitteratur og børnelitteratur, men vi savner dig som brænder for faglitteraturen og for formidling af faglitteraturen i biblioteksrummet, digitalt og gennem spændende arrangementer. Har du lyst til at indgå i en afvekslende hverdag på et stort lokalbibliotek og blive en del af et stærkt, velfungerende team, kan du blive vores nye kollega.</em><br /> <br />Vi søger snarest muligt en bibliotekar, som er uddannet bibliotekar DB, cand. scient. bibl. eller har en tilsvarende uddannelse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dalum Bibliotek er et af Odenses store lokalbiblioteker. Biblioteket er et smukt hus i flere etager, som ligger midt i et ressourcestærkt område med krævende brugere. Vi har et godt netværk af samarbejdspartnere og er synlige i mange lokale sammenhænge.<br /><br />Bolbro Bibliotek er et lille, åbent bibliotek med begrænset bemanding.<br />  <br /><strong>Vi savner en kollega der:</strong> <ul> <li>har en bred interesse for faglitteratur og for formidling af faglitteratur</li> <li>er fleksibel og ser stort på faggrænser og giver en hånd med, når det er nødvendigt</li> <li>er udadvendt, har et åbent sind og er venlig og imødekommende overfor brugerne</li> <li>kan og vil samarbejde med kollegerne i teamet</li> <li>har let til smil og har humor. </li> </ul> <strong>Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at: </strong> <ul> <li>udvikle idéer til og stå for arrangementer med en faglitterær vinkel</li> <li>formidle bibliotekets databaser</li> <li>være engageret i og have flair for formidling på Instagram og Facebook</li> <li>undervise unge i digital dannelse og kildekritik i samarbejde med børnebibliotekaren</li> <li>indgå i driftsopgaver som f.eks. materialepleje, fremfinding/opfølgning på reserveringer og klargøring af udlån</li> <li>dække vagter både i børne- og voksenbiblioteket samt i skranken. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>at blive en del af et stærkt, velfungerende team med uhøjtidelige og dygtige kolleger</li> <li>en travl og afvekslende hverdag med mulighed for indflydelse på opgaverne</li> <li>en organisation med mulighed for faglig og personlig udvikling.</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 32 timer ugentligt. Du skal være indstillet på 1 - 2 ugentlige lukkevagter til kl.18.00, enkelte aftenarrangementer samt vagt hver 3. lørdag.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte teamleder Karen Korntved på 3012 0736, mail <a href="mailto:kmko@odense.dk">kmko@odense.dk</a> eller lokalbibliotekschef Anne Lauridsen på 5148 2359, mail <a href="mailto:ala@odense.dk">ala@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er lørdag den 30. marts 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 9. april 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på.

  <em><strong>Vil du være med i byens bedste nat gruppe, er du social og sundhedshedhjælper!</strong></em><br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere,som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Aktuelt har vi stillinger i de udekørende grupper. For stillingerne gælder, at timetallet er<br />på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge.<br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på<br />bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere.<br /><br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedshjælper uddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Er positiv og medmenneskeligt</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdsplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 24288838 eller mail phja@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019 og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Souschef til Ubberud Skole - genopslag

  Brænder du for den pædagogiske ledelse i indskolingen? Har du flair for økonomi, tal og regneark? Og drømmer du om at blive en del af et seriøst, loyalt og humoristisk lederteam? Så kan du være vores nye souschef på Ubberud Skole.

  <em>Brænder du for den pædagogiske ledelse i indskolingen? Har du flair for økonomi, tal og regneark? Og drømmer du om at blive en del af et seriøst, loyalt og humoristisk lederteam? Så kan du være vores nye souschef på Ubberud Skole.</em><br /><br /><strong>Om skolen</strong><br />Ubberud Skole er en tosporet skole med knap 400 elever og 40 ansatte beliggende i det vestlige Odense.<br /><br />Vi er en skole med højt til loftet og med et engageret personale, der gerne vil eleverne og hinanden på tværs af afdelinger. Sammenhold, hjælpsomhed og humor er vigtige nøgleord. Ubberud Skole er stærkt forankret i lokalområdet, og der er god forældreopbakning og tradition for en aktiv skolebestyrelse.<br /> <br />Skolen er opdelt i 3 afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling), hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i selvstyrende årgangs- og afdelingsteams i professionelle læringsfællesskaber.<br /><br />Vi arbejder bl.a. med parallellagte timer i årgangene, fordybelsesdage, målsamtaler, glidende overgange samt dannelses- og antimobbestrategier.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ledelsesteamet består af skoleleder, souschef (indskolingsleder) samt udskolings- og læringscenterleder. I ledelsen har vi udviklet et stærkt teamsamarbejde i løsning af opgaverne. Du bliver dermed en del af et ledelsesteam, hvor ordentlighed, respekt og teamsamarbejde er nøgleord i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.<br /><br />Dine opgaver i teamet bliver: <ul> <li>Pædagogisk ledelse i indskoling og SFO</li> <li>Pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet og medarbejderne</li> <li>administrative opgaver med fokus på økonomi og budgetstyring</li> <li>vikardækning</li> <li>Pædagogiske opgaver i forhold til skoleårets planlægning og daglige drift</li> <li>i samarbejde med skolens øvrige ledelse og engagerede medarbejdere at videreudvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt med fokus på alle elevernes faglige udvikling og trivsel.</li> </ul> <br /><strong>Ledelsesmæssigt forventer vi, at du</strong> <ul> <li>har en pædagogisk uddannelse og gerne en lederuddannelse</li> <li>har ledelseserfaring</li> <li>besidder en høj pædagogisk faglighed</li> <li>har gode kommunikations- og samarbejdsevner</li> <li>arbejder ud fra et anerkendende og positivt ledelsessyn</li> <li>har kendskab til Trio og Tabulex.</li> </ul> <br /><strong>Personligt håber vi, at du</strong> <ul> <li>er udadvendt og stærk i relationerne</li> <li>har humor</li> <li>er energisk og parat til at træffe hurtige beslutninger</li> <li>er igangsætter, har mod på udvikling og gerne sætter nye tanker i spil</li> <li>er synlig blandt elever og medarbejdere</li> <li>har lyst til at indgå i<em> </em>vores ledelsesteam</li> <li>besidder struktur og overblik.</li> </ul> <br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et åbent, loyalt og udviklingsorienteret ledelsesteam</li> <li>en rigtig god elevgruppe og deres engagerede forældre</li> <li>en medarbejdergruppe, der er fagligt dygtige og vil børnene, skolen og hinanden</li> <li>mulighed for kompetenceudvikling.</li> </ul> Vores nye souschef vil få en hverdag med en stor variation af samarbejder, udviklingsopgaver, ledelsesopgaver og administrative rutiner - og vil få en vigtig rolle i Ubberud Skoles fortsatte udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold gældende overenskomst.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på<strong> </strong>Ubberud Skoles <u><a href="http://ubberudskole.skoleporten.dk/sp">hjemmeside</a></u>.<strong> </strong><br />Ansøgere opfordres til at kontakte skolen for et besøg. Du er velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Madsen på 2341 4696 eller udskolingsleder Helle Pape Vestergaard på 4020 5791 for aftale.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 4. april 2019<br /><br />1. samtalerunde gennemføres den 9. april 2019 og 2. samtalerunde mandag den 29. april 2019.<br /><br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.<br /><br /><strong>Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.</strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Slåenhaven

  Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup søger en pædagog på 37 timer ugentligt, med flair for at bruge naturen i pædagogikken. Stillingen er til Børnehuset Slåenhavens børnehavegruppe.

  <em>Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup søger en pædagog på 37 timer om ugen, med flair for at bruge naturen i pædagogikken.<br />Stillingen er til Børnehuset Slåenhavens børnehavegruppe. <br /> </em><br />Bliv en del af en mangfoldig nystartet institution, der tilbyder: <ul> <li>Et udviklende og understøttende intro-forløb</li> <li>Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere</li> <li>En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler</li> <li>Relevant kompetenceudvikling</li> <li>Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en helt unik boligsammensætning</li> </ul> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er en nyligt fusioneret Børneinstitution bestående af 9 børnehuse: Kildegården/Muldvarpen, Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Hvenekilden, Seden, Fridasholm, Pilebækken og Slåenhaven.<br />Børnehuset Slåenhaven er et aldersintegreret børnehus med en vuggestuegruppe og to aldersopdelte børnehavegrupper.<br /><br />Vi har en velfungerende frokostordning i Slåenhaven, som tager afsæt i det enkelte barns madkultur med afsæt i "for at behandle børnene ens, så skal vi behandle dem forskelligt" og med en respekt for de mange madkulturer og den mangfoldige børnegruppe, vi møder i Børnehuset Slåenhaven, har vi valgt en tilgang til den forældrevalgte frokostordning, hvor vi serverer alle former for mad.<br /> <br />I Slåenhaven lægger vi stor vægt på mangfoldigheden i fællesskabet og understøtter det enkelte barn gennem vores læreplanstemaer. Vi vil skabe selvstændige børn, der er læringsparate og nysgerrige på verden. Dette gør vi sammen gennem høj faglighed, hvor vi tilbyder lærende og udviklende børnemiljøer ud fra det enkelte barn.<br />Vi vægter det gode forældresamarbejde, med ressourcesynet i fokus på alle vores forældre. Hvis du kan se dig selv i disse værdier, synes vi, du skal læse videre.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog, og at du målrettet søger aldersgruppen 3-6 år</li> <li>Har diplomuddannelse i social inklusion og/eller relationskompetence</li> <li>Er tydelig i din pædagogiske tilgang overfor børnegruppen</li> <li>Kan aflæse børnegruppens dynamik og med udgangspunkt i de enkelte børns behov igangsætte aktiviteter, som gerne tager afsæt i natur og udeliv</li> <li>Kan fordybe dig i nærværet med børnene ved at bruge naturen som pædagogisk platform</li> <li>Kan samarbejde og har fokus på ressourcesynet i forhold til forældrene</li> <li>Er omsorgsfuld og ser det unikke ved hvert barn</li> <li>Brænder for aktiviteter med afsæt i udepædagogik</li> <li>Kan samarbejde og tør stå ved din faglighed i samarbejdet med hele børnehuset</li> <li>Har let til smil og ønsker at bibringe vores personalegruppe humor</li> <li>Har erfaring med arbejdet med sprog og er teoretisk velfunderet</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et hus/et udeområde med stor mulighed for at lave udepædagogiske aktiviteter</li> <li>En masse børn, som er vilde med at komme i børnehuset hver dag</li> <li>En engageret forældregruppe, der bakker op om deres børns hus</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og masser af humor</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi i fællesskab hele tiden arbejder på at gøre tingene bedre</li> <li>Et børnehus, hvor vi i personalegruppen tilstræber et højt fagligt niveau at debattere ud fra</li> <li>Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden</li> </ul> Vi har mod på, og i fuld gang med, at skabe en ny Børneinstitution, hvor du som medarbejder inddrages til at skabe udviklende børnemiljøer og et godt arbejdsmiljø.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder John Knudsen på 5148 0663. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 7. april 2019.  <br /><br />Ansættelsessamtalen er i Børneinstitutionen HCA-Seden-Agedrup delt op i to. I første samtale er der indlagt et praktisk element, hvor du vil være sammen med os en formiddag eller eftermiddag omkring en praktisk opgave, der relaterer til stillingsopslaget. Fornemmer vi, at du efter første samtale matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til anden samtalerunde, som er en yderligere uddybende samtale.<br /> <br />Første samtalerunde (den praktiske samtale) foregår i Slåenhaven onsdag den 24. april 2019, hvor du vil få ansvaret for at lave en aktivitet med en mindre gruppe børn.<br /><br />Anden samtalerunde foregår på institutionslederens kontor, fredag den 26. april 2019. Adressen vil fremgå af indkaldelsen til 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du tage medansvar for at skabe sammenhæng på tværs? Vil du være med til at udvikle den rehabiliterende tankegang i Aftengruppe Nord? Er du uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut? Så er du måske en af vores nye kolleger?

  <em>Vil du tage medansvar for at skabe sammenhæng på tværs? Vil du være med til at udvikle den rehabiliterende tankegang i Aftengruppe Nord? Er du uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut? Så er du måske en af vores nye kolleger?</em><br /><br />Vi søger en hverdagsrehabiliterende terapeut til spændende og udfordrende vikariat i Aftengruppe Nord.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br />Aftengruppe Nord er en udekørende gruppe med bilruter og er den del af Ældre- og Handicapforvaltningen. Gruppen har til huse på Lavsenvænget 8, 5200 Odense V.<br /><br />Vi har berøring med ca. 900 borger dagligt, og vi dækker alle forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du vil referere til<strong> </strong>assisterende rehabiliteringsleder Linda Ball og rehabiliteringsleder Annette Johansen. <br /><br />Du vil dagligt indgå i tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, assisterende rehabiliteringsledere og andre udekørende hjemmepleje grupper i Odense Kommune.<br /><br />Ugentlig vil du indgå i tvær- og monofagligt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra andre udekørende hjemmepleje grupper i Odense Kommune.  <br /><br />Selvstændigt ansvarsområde: <ul> <li>Implementering af nye eller igangværende tiltag i hjemmeplejens arbejdsgang og arbejdsredskaber (FSIII, skærmbesøg og BBH (bedre brug af hjælpemidler))</li> <li>Forflytningsvejleder i samarbejde med øvrige forflytningsvejledere i gruppen (Brugen og viden omkring hjælpemidler)</li> <li>Kommunikationen og videregivelse af information imellem aften- og daggrupper.</li> </ul> Du vil få medansvar for den rehabiliterende tankegang i Aftengruppe Nord.<em> </em><br /><br />Arbejdsopgaver: <ul> <li>Tværfagligt samarbejde med social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent omkring den rehabiliterende tankegang, hvilket indebærer vurderinger af borgernes behov, fysiske kunnen samt psykiske med henblik på mulighederne for at blive mere selvhjulpne</li> <li>Korrekt anvendelse af hjælpemidler i hjemmeplejen med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige arbejdsstilling og vilkår for de ansatte</li> <li>Implementeringen af Velfærdsteknologi i hjemmeplejen, hvilket indebærer samtaler og vurdering hos borgerne</li> <li>Undervisning og oplæring i brugen af de forskellige hjælpemidler</li> <li>Ugentlige tværfaglige møder med andre udekørende grupper i Odense Kommune med henblik for kommunikation imellem aften og daggrupper</li> <li>Projekt omkring sammenhæng mellem dag/aften og nat i vedvarende rehabilitering, hvilket indebærer at støtte op omkring samarbejdet vagtlagene imellem.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:   <ul> <li>er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut</li> <li>har gode kommunikationsevner</li> <li>er ambitiøs</li> <li>selvtilrettelæggende</li> <li>er ansvarsbevidst</li> <li>har et godt overblik</li> <li>er fleksibel</li> <li>kan se muligheder i stedet for begrænsninger</li> <li>har en kreativ tankegang</li> </ul> Det er en fordel, at du har arbejdet inden for hjemmeplejen. <br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>Stor indflydelse på din jobbeskrivelse</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Et vikariat med tiltrædelse hurtigst muligt og indtil 31. december 2019 på en arbejdsplads, hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og styrke dine kompetencer</li> <li>Timetal 28-36 timer om ugen både dag og aften</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annette Johansen på 6551 3810 eller assisterende rehabiliteringsleder Linda Ball på 6551 3818. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 31. marts 2019. Samtaler forventes afholdt den 8. april 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Lysningen

  Mangler du et studiejob eller har du brug for en ekstra skilling, så er det lige DIG vi mangler! Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde på Lysningen, så send os en ansøgning.

  <em>Mangler du et studiejob eller har du brug for en ekstra skilling, så er det lige DIG vi mangler! Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde på Lysningen, så send os en ansøgning. </em><br /><br />Vi mangler afløsere til vores faste timelønnet afløserteam og som afløser i ferier. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />På Lysningen er der 64 midlertidige døgnrehabiliteringspladser fordelt på 4 afdelinger med hver sit ”speciale”/interesseområder. Varigheden af borgers ophold vil blive vurderet og tilrettelagt individuelt.<br /><br />Formålet med et ophold på Lysningen er at afklare borgers bolig- og plejebehov efter sygehusindlæggelse og blive rehabiliteret til at komme hjem i egen bolig.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>Har styr på den basale pleje - resten skal vi nok lære dig</li> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Oplæring og evt. enkelte vagter i oplæring</li> <li>Introduktion til Lysningens 4 afdelinger</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab – du er altid på job sammen med en eller flere kolleger</li> <li>Indblik i et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne og har du lyst til at høre mere, så kontakt endelig rehabiliteringsleder Kristine Kolberg på 23994781. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tilkaldeafløsere til NæsbyHus

  Vi søger tilkaldeafløsere, som enten har erfaring med at arbejde med mennesker, der har erhvervet en hjerneskade, eller er under uddannelse til pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller assistent.

  Vi søger tilkaldeafløsere, som enten har erfaring med at arbejde med mennesker, der har erhvervet en hjerneskade, eller er under uddannelse til pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller assistent. <br /><br />Stilingerne er med blandede vagter og weekendvagter. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />NæsbyHus har 40 lejligheder til mennesker med erhvervet hjerneskade og pt. bebos nogle af lejlighederne også af ældre plejecenter borgere. På NæsbyHus arbejder vi ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgere til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker.<br />Borgerne har en individuel plan, hvor omfanget af støtten gradueres ud fra graden af funktionsnedsættelse. Der arbejdes i team og indsatsen er tværfaglig og tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang.<br /> <br />NæsbyHus er et tilbud i udvikling, hvor der arbejdes målrettet med muligheder ud fra den ramme, der er givet. Personalegruppen er engageret, og der er fokus på medindflydelse.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> <li>Er psykisk robust og har et godt helbred</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring eller særlig interesse for hjerneskadeområdet</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver og en     bredt sammensat beboergruppe</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 51464568 mellem kl. 8 – 10 for mere information om stillingerne. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemesteret 2019.

  <em>Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemesteret 2019.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Udbud & Kontraktstyring er en spændende arbejdsplads med en masse forskellige opgaver inden for projektledelse på udbud, udbudsjuridisk rådgivning, strategisk indkøb, kontaktstyring samt E-handel og dagene ligner aldrig hinanden. Vi har et godt teamwork og sætter stor pris på humor og en uformel tone.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive tilknyttet et eller flere udbudsprojekter i Udbud & Kontraktstyring med henblik på at forberede og understøtte de underliggende procestrin, der ligger i udbudsprojektet. Stillingen forudsætter ikke, at du har gennemført faget udbudsret, men det vil være en fordel. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner.<br /><br />Arbejdstiden er ca. 14 timer ugentligt. Ansættelsen kan tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Din arbejdstid kan efter nærmere aftale være fleksibel, så du har mulighed for at følge to valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i udbudsret</li> <li>Du har gode skriftlige formuleringsevner</li> <li>Du er fleksibel, engageret og serviceorienteret og i stand til at arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger</li> <li>Du er i stand til at behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du har lyst til at afprøve din teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte udbudschef Cecilie Førby på 5115 8964 eller jurist Nedim Karahodzic på 5133 0471.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 9. april 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 11. april 2019.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og læser til enten cand.jur. eller cand.merc.jur. Du skal således også have afsluttet din bacheloruddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • NæsbyHus søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat fra uge 26 og til og med uge 35.

  NæsbyHus søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat fra uge 26 og til og med uge 35.  Arbejdstiden ligger på et gennemsnit på 32 til 35 timer om ugen i blandede vagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />NæsbyHus har 40 lejligheder til voksne mennesker med mange forskellige støttebehov og problemstillinger. Den primære målgruppe er borgere med en erhvervet hjerneskade. Der bor også ældre borgere og borgere med sindslidelser.<br /><br />På NæsbyHus arbejder vi ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgere til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker. Borgerne har en individuel plan, hvor indsatser og funktionsevne er beskrevet. Medarbejderne arbejder i teams og indsatsen er tværfaglig og tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> <li>Kan anvende følgende dokumentationsprogrammer Care (herunder FMK), og Én plan</li> <li>Har en god fysik</li> <li>Kan eller ønsker at arbejde ud fra en neuropædagogisk tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver, der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver og en bredt sammensat beboergruppe  </li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 51464568 mellem kl. 8 og 10 om formiddagen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Projektassistent til Det ny H.C. Andersens Hus

  Vil du sætte et solidt fodaftryk på opførelsen af et af Odenses største kulturelle bygningsprojekter, Det ny H. C. Andersens Hus? Så er det måske dig vi søger.

  Vil du sætte et solidt fodaftryk på opførelsen af et af Odenses største kulturelle bygningsprojekter, Det ny H. C. Andersens Hus? Så er det måske dig vi søger.<br /> <br />Jobbet medfører, at du bliver en aktiv deltager i planlægning og udførelse af dette spændende og prestigefyldte byggeprojekt, som er placeret i kernen af Odenses nye bymidte.<br /> <br />Du bliver ansat i Odense Kommune, som er bygherre på projektet, og du bliver dermed en del af bygherrens projektteam på opgaven.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver ansat i By- og Kulturforvaltningen funktionsområde, Byggeri og Vedligehold, og jobtitlen bliver projektassistent på byggeprojektet Det ny H. C. Andersens Hus.<br /> <br />Bygherrens projektteam på opgaven består, ud over projektassistenten, af følgende personer, som p.t. arbejder med projektet; projektchefen, byggelederen samt medarbejdere fra A.P. Møller Fonden, Odense Bys Museer og Odense Kommune.<br /> <br />Der er tilknyttet en ekstern totalrådgiver til opgaven, som har ansvaret for planlægning, projektering og fagtilsyn på byggeriet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du starter opgaven som projektassistent i projekteringens afsluttende fase og er en del af bygherres projektteam helt frem til aflevering og ibrugtagning af Det ny H.C. Andersens Hus. Du vil blive projektlederens højre hånd og assistere denne i udførelse af såvel bygge- som udstillingsprojektet.<br /><br /><strong>Projektassistents opgaver omfatter følgende:</strong> <ul> <li>Deltagelse i møder med rådgivere og entreprenører, hvor du vil fungere som referent</li> <li>Udarbejdelse af breve og notater til rådgivere og styregruppe</li> <li>Korrekturlæsning og oversættelsesopgaver</li> <li>Administration af projektweb og udbudsportal på Byggeweb</li> <li>Kommunikation af projektet via nyhedsbreve, informationsmøder, hjemmeside og SoMe</li> <li>Nabokontakt og besvarelse af spørgsmål fra borgere</li> <li>Koordinering af møder</li> <li>Planlægning og booking af rejser</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har følgende kvalifikationer<strong>:</strong> <ul> <li>Uddannelse som teknisk assistent eller tilsvarende uddannelse</li> <li>Byggeteknisk kendskab</li> <li>Fortrolig med at administrere projekter i Byggeweb</li> <li>Kendskab til Revit tegneprogram</li> <li>Naturlig tilgang til og interesse for IT.</li> <li>Har øje for rettidig kommunikation og inddragelse af naboer og byens øvrige borgere</li> <li>Kan jonglere med mange arbejdsopgaver samtidig</li> <li>Kan kommunikere mundtlig og skriftlig på både dansk og engelsk</li> </ul> <strong>Som person ønsker vi at du:</strong> <ul> <li>Trives med skiftende og pludselig opstået opgaver, der skal løses i samarbejde</li> <li>Indgår i byggeledelsesteamet med ansvar for de opgaver der tildeles dig</li> <li>Besidder en positiv indstilling til opgaver og kolleger</li> <li>Er bevidst om dine personlige kompetencer og din rolle i projektet</li> </ul> <strong> </strong><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Samarbejde i et projektteam bestående af erfarne kollegaer, frem til åbning af det nye H.C. Andersens Hus </li> <li>Godt socialt arbejdsmiljø</li> <li>Sundhedsordning</li> </ul> <strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingens opgaver eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer i forhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte Projektchef Charlotte Trillingsgaard på 4064 0858 / <u>cbtri@odense.dk</u>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. marts 2019 og vi forventer og holde samtaler ultimo marts. <br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt<br />Projektansættelse frem til 31. december 2020 med mulighed for forlængelse.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Demens, men ikke som du forventer det.​​​​​​​ Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores ledige faste stilling på 28 timer om ugen i aftenvagt på Enrum Plejecenter. Du vil fast skulle arbejde onsdag og torsdag samt hver 2. weekend i ulige uger.

  <strong>Demens, men ikke som du forventer det.</strong><br /><br />Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores ledige faste stilling på 28 timer om ugen i aftenvagt på Enrum Plejecenter. Du vil fast skulle arbejde onsdag og torsdag samt hver 2. weekend i ulige uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enrum Plejecenter er et hyggeligt lille plejecenter på 2 etager med plads til 24 beboere med middel til svær demens.<br />Beboernes sanser er vigtige i vores arbejde, og vi bruger meget tid på at finde ud af hvad, der gør den enkelte beboer glad.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvorfor skal Enrum Plejecenter være DIN nye arbejdsplads? <ul> <li>Fantastisk mulighed for at blive specialiseret inden for demensområdet.</li> <li>Rig mulighed for yderligere dygtiggørelse i form af kurser og uddannelse.</li> <li>Du vil lære gode pædagogiske og terapeutiske principper.</li> <li>Plads til nytænkning og medindflydelse.</li> <li>Du skal være klar på at tage del i både rengøring og tøjvask.</li> <li>Når man siger ”ja” til en stilling på Enrum Plejecenter, siger man ”ja” til at være på, fra man går ind ad døren, til man går hjem.</li> <li>En socialpædagogisk indgangsvinkel er vigtig, fordi vi ofte oplever, at det som virker i dag ikke nødvendigvis virker i morgen.</li> <li>Beboerne kan ikke selv give udtryk for deres behov og det kræver derfor en meget høj faglighed at arbejde hos os.</li> <li>Mange af vores beboere har en psykiatrisk diagnose.</li> <li>Vores beboere bevarer et langt stykke hen ad vejen deres personlighed og sociale fornemmelser. Vi oplever dog også, at de er meget sårbare over for at blive korrigeret. Det betyder, at personalet ofte skal gå på kompromis med sig selv.</li> <li>Det kræver en assistents faglighed, da vi har et tæt samarbejde med geronto psykiatrisk team. Det kan være meget udfordrende fagligt, idet vi skal være meget skarpe på, hvad vi ser og hvad vi har brug for hjælp til. Hvornår er det rette tidspunkt at give PN? Hvornår skal der skærmes osv.</li> <li>Arbejdet skal hænge sammen i løbet af døgnet. Det kræver, at vi i aftenvagten har assistenter, som tør og kan handle. Både på det de selv ser, men også på det, som er givet videre fra dagvagten.</li> <li>Du skal hos os heller ikke være bange for fysisk kontakt. Mange af vores beboere lider af hudsult. Så vi krammer ofte vores beboere.</li> <li>Det er ikke ualmindeligt at vi synger beboerne i bad eller i seng.</li> <li>Humor fylder meget i dagligdagen.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er robust både fysisk og psykisk.</li> <li>Positivt indstillet, du skal have ”JA hatten” på.</li> <li>Har engagement og lyst til at arbejde med mennesker med demens.</li> <li>Møder beboerne med den rehabiliterende tilgang.</li> <li>Har flair for IT.</li> <li>Er ansvarlig og tolerant.</li> <li>Fremstår rolig i en presset hverdag, da det er meget vigtigt for vores beboere.</li> <li>Du mister ikke så let overblikket og hvis du gør, så finder du det hurtigt igen.</li> <li>Er rolig men samtidig udadvendt.</li> <li>Kan have mange bolde i luften.</li> </ul> Borgerne på Enrum Plejecenter er middel til svært demente. Derfor kræver det, at du har erfaring med demens og brænder for området.<br /><br />Vi ser gerne en ny kollega, som har arbejdet i et demensafsnit eller som har arbejdet i en skærmet enhed med udadreagerende borgere. Vi ser helst, at du har kommunens 15 dages efteruddannelse inden for demens eller anden relevant demens uddannelse.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. maj 2019 eller hurtigst muligt derefter.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at komme på besøg eller ringe til rehabiliteringsleder Lisa Pedersen på 655138 40 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Nørgaard på 30913574.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 25. marts 2019. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag, den 28. marts 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Botilbuddet Rydsåvej søger 2 Social-og sundhedsassistenter pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

  Botilbuddet Rydsåvej søger 2 social-og sundhedsassistenter pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.<br />Der er tale om et barselsvikariat på 32 timer ugentligt og en fast stilling på 34-37 timer ugentligt. Stillingerne omfatter både dag- og aften arbejde, og der arbejdes hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud med 44 boliger, hvoraf den ene er en udredningsplads. Vi har i en periode haft lukket et par boliger, som vi nu skal genåbne til nye borgere.    <br /><br />Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker.<br /><br />Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har interesse i gerontopsykiatri</li> <li>Har erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Har erfaring med den ældre medicinske borger</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og med borgeren som nærmeste samarbejdspartner, hvor du naturligt inddrager borgerens netværk</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Supervision ud fra den systemisk narrativ tilgang med ekstern supervisor</li> <li>Tilknytning til eget team, hvor du i samarbejde med dine SSA-kollegaer vil stå for de grundlæggende sygeplejefaglige opgaver</li> <li>Gode muligheder for faglig udvikling og indflydelse på kerneopgaven</li> <li>Kollegaer der er åbne for fagligsparring i forhold til kerneopgaven</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Carina Baagøe Larsen på 2057 3359 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 21. marts 2019. Samtaler forventes afholdt den 26. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job og Karriere 2

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne faste fuldtidsstilling som jobrådgiver

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"> </div> Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense?<br />Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel<br />rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge<br />denne faste fuldtidsstilling som jobrådgiver i Job og Karriere 2.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommune og Beskæftigelses- &<br />Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved,<br />hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus<br />på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være<br />effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 2 beskæftiger vi os med dagpengemodtagere. Vores<br />primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den<br />ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med<br />selvforsørgelse som mål.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed</li> <li>Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og transparens. Du skal således være både involverende og målrettet</li> <li>Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI)</li> <li>Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet</li> <li>Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er afgørende</li> <li>Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan</li> </ul> I Job og Karriere er vi p.t. organiseret i 6 branchegrupper, nemlig <ol> <li>IT</li> <li>Byg</li> <li>Industri</li> <li>Transport</li> <li>Service</li> <li>Offentlig & Sundhed</li> </ol> Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye<br />veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32<br />i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br />Stillingen som jobrådgiver er til besættelse pr. 1. april 2019, eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Andrew Lauritsen på 3012 2329 / aalau@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. marts 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 28. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælpere til Aftengruppe Syd

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum. Vi tilbyder faste stillinger, korte og længerevarende vikariater på 28 timer ugentligt i faste aftenvagter.

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum.   <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har medarbejdere, der skal på barsel og efterløn, så vi tilbyder faste stillinger, korte og længerevarende vikariater i faste aftenvagter på 28 timer ugentligt med arbejde hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.  <br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650 eller rehabiliteringsleder Karin Vang på 25441436. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Håndværker til Hjælpemiddelservice

  Har du lyst til at være den del af en omfattende transformation med borgeren i centrum, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe den optimale struktur omkring borgeren? Og brænder du for også for rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Har du lyst til at være den del af en omfattende transformation med borgeren i centrum, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe den optimale struktur omkring borgeren? Og brænder du for også for rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Vi søger en uddannet mekaniker eller maskinarbejder på fuld tid med tiltrædelse 1. maj 2019. <br /><em> </em><br /><strong>Om os </strong><br />Ældre- og handicapforvaltningen har vedtaget et paradigmeskifte for forvaltningen med den overliggende vision ”vi vil med brugeren og borgeren i centrum være med til at skabe nye løsninger til det næste velfærdssamfund”.<br />I dette nye paradigme er Hjælpemiddelservice en central part. Hjælpemiddelservice skal med afsæt i strategierne arbejde med at spille hjælpemidlerne ind i den rehabiliterende og forebyggende indsats.<br /> <br />Odense Kommunes hjælpemiddelservice har til opgave at indkøbe, lagerføre vedligeholde og distribuere hjælpemidler og velfærdsteknologi til borgere, der har fået en bevilling. Hjælpemiddelservice fungerer som hele kommunens og har dermed samarbejde med flere forvaltninger i kommunen, hvilket kræver stor opmærksomhed på serviceorientering og en smidig sagsbehandling. Hjælpemiddelservice i Odense Kommune udlåner ca. 25.000 hjælpemidler om året.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være følgende: <ul> <li>reparation og vedligeholdelse af el kørestole</li> <li>vejledning af tekniske servicemedarbejdere og terapeuter</li> <li>bestilling af reservedele</li> <li>elektronisk registrering</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger en håndværker, der: <ul> <li>er uddannet mekaniker eller maskinarbejder</li> <li>kan arbejde selvstændigt</li> <li>er positiv, samarbejdsorienteret og har god ordenssans</li> <li>har IT-kundskaber på brugerniveau.</li> <li>har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et godt og humørfyldt arbejdsklima</li> <li>selvstændigt arbejdsområde</li> <li>udviklingsmuligheder</li> <li>en arbejdsplads hvor der er fokus på arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved koordinator Lars Trans Hansen på 6375 3033 eller tekniker Michael Kildemose Nielsen på 6551 3076. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 22. marts 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 27. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Jura i Borgmesterforvaltningen

  Er du nysgerrig på arbejdet som jurist? Ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis? Jura i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i forårssemestret 2019.

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist? Ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?  </em><br /><em> </em><br />Jura i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2019.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jura er en spændende og dynamisk arbejdsplads med højt fagligt niveau. Under praktikopholdet vil du blive en del af et engageret team af jurister, som vil give dig mulighed for udvikling inden for praktisk og teoretisk jura, og samtidig give dig indsigt i hverdagen på et kommunalt juridisk kontor.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at deltage i opgavevaretagelsen indenfor kontorets mange og varierende arbejdsområder, herunder <ul> <li>Juridisk rådgivning i Borgmesterforvaltningen og på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune – primært vedrørende forvaltningsret, kommunalret, erstatningsret, forsikringsret, kontraktsret og databeskyttelsesret</li> <li>Betjening af Odense Byråd og Økonomiudvalget</li> <li>Varetagelse af Odense Kommunes ejerinteresser i kommunens selskaber</li> <li>Sekretariatsbetjening af Børn og Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget)</li> <li>Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet (alkoholbevillinger)</li> <li>Projektansvar for afholdelse af valg</li> </ul> Arbejdstiden er ca. 30 timer om ugen. Ansættelsesforholdet tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Efter aftale kan arbejdstiden være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende med praktikopholdet.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. og har således afsluttet din bacheloruddannelse</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentligret</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger</li> <li>Du kan behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan lide at have flere bolde i luften på én gang</li> <li>Du er udadvendt og har et godt humør</li> <li>Du har mod på at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte juridisk chef Karina Elbrønd på 2372 8707.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 25. april 2019.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Har du lyst til et spændende og udfordrende job med at sikre og løbende tilpasse Odense Symfoniorkesters administrative processer samt bidrage til udvikling og innovation i et af landets førende symfoniorkestre, så har du nu muligheden for at blive en del af ledelsen i Odense Symfoniorkester.

  <em>Har du lyst til et spændende og udfordrende job med at sikre og løbende tilpasse Odense Symfoniorkesters administrative processer og funktioner samt bidrage til udvikling og innovation i et af landets førende symfoniorkestre, så har du nu muligheden for at blive en del af ledelsen i Odense Symfoniorkester.</em><br /><br />Odense Symfoniorkester er en del af Odenses igangværende transformation fra stor dansk by til dansk storby, hvor orkestret bidrager til det gode liv i Odense.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Symfoniorkester er organiseret i By- og Kulturforvaltningen, Fritid og Kultur. Orkestret er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 teknisk/administrative medarbejdere. Orkestret har hjemsted i Odense Koncerthus og har et årligt publikumstal på ca. 85.000. Orkestrets virksomhed omfatter symfoniske koncerter, skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger samt cd-produktioner. Herudover turnerer orkestret flittigt i ind- og udland. Det årlige budget er på ca. 60 mio. kr.<br /><br /><strong>Jobbet</strong><br />Din opgave bliver at styre Odense Symfoniorkesters økonomi og samtidig sikre den strategiske understøttelse af orkestrets kunstneriske udvikling. Derudover bliver du leder af administrationens medarbejdere. Du bliver en vigtig sparringspartner for musikchefen og skal assistere i det personaleadministrative arbejde i forhold til orkestrets musikere. Du bliver en aktiv medspiller i det odenseanske kulturliv og repræsenterer Odense Symfoniorkester udadtil i relevante sammenhænge.<br /><br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>har ledelseserfaring og gerne fra en kulturinstitution</li> <li>kan agere i en politisk styret organisation</li> <li>har indgående kendskab til og erfaring med økonomistyring på ledelsesniveau - herunder analyser og budgetopfølgning</li> <li>har erfaring med personaleadministration - herunder ansættelse/afsked og fortolkning af overenskomster</li> <li>har evnen til at analysere og definere Odense Symfoniorkesters rolle i samfundsudviklingen</li> <li>formår at skabe sammenhæng i en organisation under forandring og med mange forskellige interessenter.</li> </ul> <br /><strong>Vi ønsker også, at du</strong> <ul> <li>har en tydelig og åben ledelsesstil, og du er i stand til at motivere og skabe energi hos dine omgivelser</li> <li>er handlekraftig, robust og kan holde retningen</li> <li>er et socialt begavet menneske, der kan opbygge tillid og som kan samarbejde på tværs af mange forskellige fagligheder</li> <li>er et ydmygt menneske med humor og selvindsigt.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse den 1. juni 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Hvis du vil høre mere om stillingen eller drøfte dine kvalifikationer, er du velkommen til at kontakte musikchef Finn Schumacker på telefon: 6375 0065. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br />Få yderligere indblik i Odense Symfoniorkesters aktiviteter, struktur og faciliteter: <ul> <li>Websites:  <u><a href="https://odensesymfoni.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">odensesymfoni.dk</a></u></li> <li>Facebook: <u><a href="https://www.facebook.com/odensesymfoni" style="color:blue; text-decoration:underline">Odense Symfoniorkester</a></u></li> <li>Instagram: <u><a href="http://www.instagram.com/odensesymfoniorkester" style="color:blue; text-decoration:underline">odensesymfoniorkester</a></u></li> <li>By- og Kulturforvaltningens <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen">organisationsdiagram</a></li> <li>Odense Kommunes Kulturpolitik: <a href="https://www.odense.dk/kulturpolitik">Med odenseanerne i centrum</a></li> </ul> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning og CV med relevante oplysninger skal være os i hænde senest torsdag den 21. marts 2019.<br /><br />Der afholdes 1. samtale den 28. marts og 2. samtale den 2. april 2019.<br /><br />Mellem første og anden samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofiltest.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kultur, Fritid og Design||Ledelse og Projektledelse
 • Røgfrit Odense søger en konsulent inden for tobaksforebyggelse.

  <strong>Røgfrit Odense søger en konsulent inden for tobaksforebyggelse. </strong><br /><br />Odense er en by i rivende udvikling, også når det gælder forebyggelse af rygning og tobak. Odense byråd har vedtaget en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. En vision, der også rummer en målsætning om, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2025. Hvis du har lyst til at arbejde med tobaksforebyggelse, er det muligvis dig, vi leder efter som vores nye kollega.<br /> <br />Vi ved, at rygning smitter, og at det kan være svært at holde op med at ryge, når man først er begyndt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og hjælpes ad med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælper dem, der ønsker at stoppe. Dette gøres ved, at der indføres en flerstrenget indsats i samarbejde med byens grundskoler. Derudover indgår Røgfrit Odense partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kulturinstitutioner og foreninger i Odense.<br /><br />Dine arbejdsopgaver vil bla. bestå i kommunikationsopgaver, dialog med samarbejdspartnere, motiverende aktiviteter, forskellige borgerrettede forebyggelsesopgaver og mindre events.<br /> <br />Tobaksforebyggelse er højt prioriteret på den politiske dagsorden. Der er noget at vinde for både den enkelte, men også for fællesskabet. Tobaksforebyggelse handler om at skabe forandringer – forandringer kan møde modstand. Derfor vægter vi det kommunikative højt og arbejder brugerinddragende. Vi tænker ud af boksen og er i konstant udvikling, hvad angår tilbud, aktiviteter, samarbejdspartnere og den kommunikative strategi.<br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Røgfrit Odense er en afdeling i Odense Kommune, der i øjeblikket består af en projekt- og personaleleder og syv konsulenter. Vi står for en respektfuld kommunikation, hvor det handler om røgen og ikke om rygeren – en kommunikation, der bygger på respekt både for dem, der ryger og dem, der ikke ryger. Vi bestræber os på at nå bredt ud med vores tilbud og har et varieret udbud af rygestophold. Borgeren skal finde os troværdige qua høj faglighed, kort responstid og let tilgængelighed. Vi arbejder målrettet og udviklende og samarbejder på tværs af kommunen samt tværsektorielt i forhold til inddragelse af forskellige kompetencer og sparringspartnere. Vi er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhed og Forebyggelse, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du:<strong> </strong> <ul> <li>Har lyst til at arbejde med tobaksforebyggende opgaver</li> <li>Er SoMe ekspert</li> <li>Er initiativrig, kan arbejde selvstændigt og har høj grad af teamspirit</li> <li>Brænder for events, koordinering samt deltagelse i disse</li> <li>Er udviklingsorienteret og reflekterende med resultatet i fokus</li> <li>Er idérig, kreativt tænkende og brugerinddragende</li> <li>Kan se tingene i en større kontekst</li> <li>Er åben og udadvendt samt har let ved at skabe kontakt og relationer på alle niveauer</li> <li>Er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har et højt serviceniveau og søger at imødekomme målgruppens behov</li> <li>Kan lide at arbejde med en bred målgruppe og sammen med mange faggrupper</li> <li>Brænder for opsøgende arbejde, har gå-på-mod og iver til at nå i mål inden for deadlines</li> <li>Grafiske færdigheder er en fordel  </li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Vi tilbyder et: <ul> <li>Spændende og udviklende job i et stærkt team</li> <li>Job i konstant udvikling og med stor kontaktflade til borgere, grundskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige og øvrige netværk</li> <li>Job med masser af udfordringer og med variation både i arbejdsopgaver og i din hverdag</li> <li>Teamsamarbejde, hvor vi hjælper hinanden i et rart og uhøjtideligt miljø, og hvor arbejdsglæde og humor vægtes</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsorganisation og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden for stillingen er 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset på 1 år, men med mulighed for fastansættelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte projekt- og personaleleder Anette Stensgaard på <u>aste@odense.dk,</u> 30304927.<br /><br />Du kan yderligere besøge vores hjemmeside: odense.dk/røgfritodense, Facebook: Røgfrit Odense eller KysBedreOdense på Facebook og Instagram.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 21. marts 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 27. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Er du nysgerrig på arbejdet som jurist? Ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?   Ledelsessekretariatet i Børn- og Ungeforvaltningen søger en juridisk praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2019.

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist? Ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?  </em><br /><em> </em><br />Ledelsessekretariatet i Børn- og Ungeforvaltningen søger en juridisk praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2019.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Ørbækvej 100 sidder forvaltningens centrale administration, som blandt andet tæller stabsenheden Ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatets vigtigste opgave er understøtte det politiske niveau og den øverste administrative ledelse i de løbende dagsordener og processer på børn- og ungeområdet.<br /> <br />Ledelsessekretariatet er en spændende og dynamisk arbejdsplads med højt fagligt niveau. Under praktikopholdet vil du blive en del af et engageret team, som består af 8 konsulenter, 2 sekretærer, 1 jurist og 1 leder. Praktikopholdet vil give dig mulighed for udvikling inden for praktisk og teoretisk jura, og samtidig give dig indsigt i hverdagen på et kommunalt kontor, der blandt andet beskæftiger sig med juridiske opgaver.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at deltage i opgavevaretagelsen indenfor teamets mange og varierende arbejdsområder, herunder: <ul> <li>Juridisk rådgivning i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune blandt andet vedrørende forvaltningsret, kommunalret og databeskyttelsesret</li> <li>Håndtering af aktindsigt</li> <li>Research og udarbejdelse af juridiske notater</li> <li>Løsning af ad hoc opgaver i teamet</li> <li>Generel assistance til afdelingens jurist</li> </ul>  <br />Arbejdstid aftales nærmere afhængig af studieordning, men vi forventer, at du vil skulle arbejde cirka 30 timer ugentligt. Efter aftale kan arbejdstiden være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende med praktikopholdet. Praktikken er som udgangspunkt et helt semester begyndende fra 1. september 2019.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. og har således afsluttet din bacheloruddannelse</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentligret</li> <li>Du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner</li> <li>Du er selvstændig, initiativrig og ambitiøs</li> <li>Du kan behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan lide at have flere bolde i luften på én gang</li> <li>Du er udadvendt og har et godt humør</li> <li>Du har mod på at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En stilling tæt på beslutningerne i byens største forvaltning med ca. 6.500 ansatte</li> <li>Relevant erhvervserfaring, hvor du kan prøve kræfter med juraen i praksis</li> <li>Gode og fleksible arbejdsforhold</li> <li>En arbejdsplads med en uformel omgangstone med dygtige kolleger</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte jurist Maise Zinck Rasmussen på telefon 5170 5918 / mazr@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. april 2019, og vi forventer at afholde samtaler den 11. april 2019.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen 2. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - særligt området omkring Blangstedgård - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - særligt området omkring Blangstedgård. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juni 2019. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af Hunderupgruppen, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere, der har et vedvarende sygdomsforløb? Vores motto og tilgang til opgaverne er ” Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”

  <em>Er du social- og sundhedsassistent, og har du lyst til nye udfordringer i et vikariat indtil 31. december 2019? Vil du være en del af Hunderupgruppen, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere, der har et vedvarende sygdomsforløb? Vores motto og tilgang til opgaverne er ” Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. </em><br /><br />Hunderupgruppen, som er en udekørende hjemmeplejegruppe i Centrum søger to social- og sundhedsassistenter 30-37 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Hunderupgruppen er en cykelgruppe og en daggruppe sammensat af flere faggrupper, som samarbejder mono- og tværfagligt i teams. Vi har en god social kapital som vi vægter højt og værner om. Gruppen er uddannelsessted, så du må gerne kunne lære fra dig. <br /><br />Har du mod på en hverdag, hvor arbejdsopgaverne er mangeartede, hvor borgerens mål er omdrejningspunktet  kerneopgaven? <br /><br />Har du mod på at få mange nye engagerede kollegaer, som alle har en sundhedsfaglig baggrund og som i fællesskab ved en anerkendende tilgang til kerneopgaverne og samarbejdet ,så kan lad os høre fra dig..<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi har brug for social- og sundhedsassistenter, der kan handle på akutte og komplekse opgaver, har kendskab til sygdomme ved borgere, der er i et vedvarende sygdomsforløb, og  har lyst og evner til blandt andet at arbejde med borgere, der har demens.<br /><br />Vi ligger vægt på følgende værdier: <ul> <li>at du er åben og imødekommende og har lyst til at tilegne dig ny viden og kompetenceudvikle i samspil med dine kollegaer</li> <li>at du er positiv, motiverende og en god kollega</li> <li>at du kan planlægge, strukturere og dokumentere dine opgaver på en selvstændig måde</li> <li>at du kan kommunikere anerkendende i tale og skrift </li> <li>at du med godt humør, stabilitet og robusthed bidrager i en travl hverdag</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>er loyal og medvirker til at implementere OKÆ s strategier</li> <li>har flair for IT systemer som Care og én plan</li> <li>er faglig kompetent</li> <li>kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>bidrager til et godt arbejdsmiljø med engagement, nysgerrighed</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>en arbejdsplads med god energi og humor, god social kapital</li> <li>en engageret og meget kompetent personalegruppe, der er i en konstant udvikling</li> <li>en uforudsigelig hverdag</li> <li>faglig sparring og udvikling</li> <li>kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. maj 2019 eller før. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan ske ved henvendelse til rehabiliteringsleder Lone S. Hansen på 65513711 eller social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant Anette Grønbech på 65513710. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. marts 2019. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 28. marts 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver - Fleksjob og Udvikling

  Har du lyst til, sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: job og uddannelse til alle? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer – også når de står i udfordrende situationer?

  <em>Har du lyst til, sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: job og uddannelse til alle? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer – også når de står i udfordrende situationer? Brænder du for at udvikle og fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet? Så er det måske dig, vi leder efter til fast stilling!</em><br /> <br />Vi søger 2 nye kolleger til faste stillinger på 37 timer ugentligt. Stillingerne er til besættelse 1.april 2019 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Bliv en del af afdelingen Fleksjob & Udvikling</strong><br />Vi er et innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med borgere, der er visiteret til fleksjob. Vi møder borgerne, når de er blevet omfattet af  fleksjobbestemmelserne, og vi støtter dem hele vejen ud på arbejdsmarkedet, hvor vi har fokus på fortsat fastholdelse og udvikling. Det er vigtigt for os, at vore borgere oplever en helhedsorienteret indsats, og at der er kontinuitet og sammenhæng i vores sagsbehandling.<br /> <br />I Fleksjob & Udvikling er vi aktuelt 9 jobrådgivere og 2 administrative medarbejdere. Vi arbejder også tæt sammen med vores 15 kollegaer i Fleksjob & Match. Vi brænder, for det vi laver, og der er højt til loftet og en åben kultur i afdelingen. Vi samarbejder på tværs – også af sagsstammerne – fordi vi betragter vore borgers progression som et fælles ansvar, og vi er i løbende udvikling, fordi vi hele tiden udvikler den faglige kvalitet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvad laver vi i Fleksjob & Udvikling? <ul> <li>Vores primære målgruppe er borgere, der er udredt og visiteret til fleksjob</li> <li>Vi etablerer tidligt samarbejde på tværs i forvaltningen med fokus på job og  uddannelse til alle</li> <li>Vi motiverer og støtter, så vore borgere kan fokusere på deres muligheder og ressourcer i stedet for på deres begrænsningerr</li> <li>Vi understøtter og udvikler, så der kan laves match ifht. konkrete jobs.</li> <li>Vi rådgiver og vejleder arbejdsgivere og borgere om muligheder for udvikling og fastholdelse i jobl</li> <li>Vi afklarer borgernes fremtidige arbejdsmarkedstilknytning</li> <li>Arbejder med løntilskud til førtidspensionister</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vores nye kollega har: <ul> <li>Solid socialfaglig baggrund samt godt kendskab til og erfaring med Fleksjobområdet</li> <li>Lyst til at arbejde med myndighedsopgaven</li> <li>Fokus på at alt det, vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Evnen at have mange bolde i luften</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk opgavetilgang</li> <li>Erfaring med gode samtale og kan arbejde med borgerens motivation og  Empowerment</li> <li>Evnen til at arbejde team-orienteret og sætte vi før jeg </li> <li>Kørekort til bil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje, understøtter en positiv feedback-kultur og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker yderligere oplysninger i forhold til stillingen, kan du rette henvendelse til konstitueret afdelingsleder Laila Søby på 5136 0133.<br /> <br /><strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n- og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med DS.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist torsdag den 21. marts 2019. Samtaler afholdes onsdag den 27. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vi mangler dig! Vi søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som elsker udfordringer og trives med en storalsidighed i deres arbejde.

  <em>Vi mangler dig! </em><br /> <br />Lysningen, De midlertidige boliger i Odense Kommune søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som elsker udfordringer og trives med en storalsidighed i deres arbejde.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold (aflastning) af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består blandt andet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog samt kliniske sygeplejespecialister.<br />Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre.<br /><br />I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 3 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.<br /> <br />Så kort sagt ønsker du at være en del af organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! <br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af - pårørende meget højt.<br /><br />Stillingen er en fast stilling og med tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale. På Lysningen arbejdes hver 3. weekend i 8 timers vagter, primært i dag tiden. Timetal aftales individuelt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker en kollega, der <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin faglighed til glæde for kolleger, borgere m.m</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li> Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li> Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Til dig som kommende kollega på Lysningen kan vi blandt andet tilbyde: <ul> <li>12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der brænder for sine medarbejder samt Lysningen</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Arbejdstider primært i dagvagt</li> <li>Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, så kan du kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg på 23994781.<br /><br />Du kan læse mere om Lysningen på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. marts 2019. Samtaler forventes afholdt den 27. marts 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du udadvendt, serviceminded, byggeteknisk velfunderet, alsidig og har gode sociale kompetencer? - så er det måske dig vi søger.

  <em>Er du udadvendt, serviceminded, byggeteknisk velfunderet, alsidig og har gode sociale kompetencer? Har du mod på opgaver med bygningsvedligehold? Trives du i samarbejde med forskellige fagfolk lige fra tekniske driftsmedarbejdere, håndværkere, brugere og rådgivere? Er du god til både at varetage byggetekniske og projektorienterede opgaver? Så er du måske vores nye bygningsvedligeholder i Byggeri og Vedligehold.</em><br /> <br />Du vil få din daglige gang i Byggeri og Vedligehold, som er en del af Ejendom, der hører hjemme i afdelingen Drift og Anlæg. I Ejendom varetager vi driften og udviklingen af Odense Kommunes bygninger. Vi tager os af vedligehold, renholdelse, bygningsadministration, udlejning, om-, til- og nybygninger samt forbedringer med mere.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Byggeri og Vedligehold består af 33 engagerede medarbejdere af begge køn og i alle aldre.<br /><br />Ejendom er organiseret i fire tværgående geografiske teams, der ud over vedligehold også omfatter rengørings- og driftsledere samt ejendomsadministratorer. Hvert team har ansvar for budget, opgaveløsning og koordinering. Som kommende medarbejder i Byggeri og Vedligehold vil du derfor indgå i et team. Dit team er team SV, hvor alle aspekter af Facility Management af de kommunale ejendomme løses i fællesskab med kyndige kolleger.<br /> <br />Der er en god og uformel omgangstone samt et godt samarbejde i en hverdag præget af planlagte og akutte opgaver. Vi lægger vægt på at løfte opgaverne i fællesskab - både internt i kontoret, men også på tværs af organisationen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Dine kvalifikationer:<br /><br />Vi forestiller os, at: <ul> <li>du har en baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør, byggetekniker, maskinmester eller anden relevant baggrund</li> <li>du har kendskab til systematisk vedligehold af ejendomme – bygninger og tekniske installationer  </li> </ul> Vi lægger vægt på, at: <ul> <li>du har fokus på effektiv opgaveløsning – både selvstændigt og i et team</li> <li>du har gode samarbejdsevner</li> <li>du har gode skriftlige og mundtlige kommunikative egenskaber</li> <li>du har blik for helheder og tværgående samarbejde</li> <li>du sætter en ære i at yde god service</li> <li>du kan lide at have kontakt med mange mennesker</li> <li>du har en optimistisk og proaktiv tilgang til arbejdet - også når det går stærkt</li> <li>du anvender IT programmer, som en naturlig del af din arbejdsdag</li> </ul> Det er en fordel, hvis du har erfaring med et eller flere af følgende fagområder:  <ul> <li>vedligehold, energi, indeklima, bygningsreglementet og økonomistyring</li> </ul> Er du nyuddannet, hører vi også gerne fra dig.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en moderne organisation i udvikling</li> <li>tilrettelæggelse af eget arbejde</li> <li>sparring med fagligt stærke kollegaer - også på tværs af arbejdsområder</li> <li>et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen med flekstid. Tiltrædelse den 1. maj 2019 eller hurtigst muligt.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Per Rygaard på 51 20 78 43, perry@odense.dk eller bygningsvedligeholder Thomas Knudsen på 29 10 44 09, <a href="mailto:tsknu@odense.dk">tsknu@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 13. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt?

  <em>Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA/Seden-Agedrup, som vores nye daglige pædagogiske leder til Børnehusene Kildegården/Muldvarpen.</em><br /><br />Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer, er du visionær, energifuld, faglig dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? Og ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune. Så er denne lederstilling lige noget for dig.<br /><br /><strong>Om Børneinstitution HCA/Seden-Agedrup</strong><br />Vi er en nyligt fusioneret børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Kildegården/Muldvarpen, Atlantis, Bøgelund + Bus, Slåenhaven, Fjordager, Hvenekilden, Seden, Fridasholm og Pilebækken. <br /><br />Kildegården/Muldvarpen består af to børnehuse, hvor Kildegården er normeret til 42 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn og Muldvarpen er normeret til 23 børnehavebørn, med en afdelingsleder tilknyttet.<br /><br />De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør, sammen med institutionslederen, teamledelsen for hele Børneinstitutionen.<br /><br />Vi har særligt fokus på: <strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>. Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en ny børneinstitution, hvor du som leder skal være medskaber af udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø i såvel det lille, som det store fællesskab.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du i jobbet</strong> <ul> <li>Er en visionær, tydelig og motiverende leder, der kan sikre fremdrift og understøttelse af lege- og udviklingsmiljøer af høj kvalitet for børnene.</li> <li>Er involverende og rammesættende i forhold til overordnede mål og strategier både i Børnehuset og i Institutionen.</li> <li>Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i Børnehuset</li> <li>Er synlig, nærværende og samlende som leder og samtidig er du dig bevidst om din rolle, som kulturskaber i Børnehuset og Institutionen.</li> <li>Kan fungere som bindeled mellem Institutionens ledelsesteam og Børnehuset.</li> <li>Er bidragende ind i udviklingen af en nyligt fusioneret Institution, med kerneopgaven i centrum.</li> </ul> <strong>Lidt om dig</strong> <ul> <li>Du har ledelseserfaring fra lignende arbejdsområde, evt. suppleret med en lederuddannelse.</li> <li>Du leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Du er en god planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af børneinstitutionens børnehuse.</li> <li>Du er en tydelig leder med gode samarbejdsevner og med et godt humør</li> <li>Du er ledelsesfaglig dygtig, med gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Du evner at omsætte gældende strategier og politikker, til handling i børnehusene</li> <li>Du sikrer et højt informationsniveau på alle planer, samt sikrer medinvolvering og medindflydelse</li> <li>Du er aktivt bidragende og evner at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. juni 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan træffe aftale om besøg i institutionen HCA/Seden-Agedrup hos institutionsleder Malene Bundgaard Christensen på 2928 1287 eller via mail: <u><a href="mailto:mbjen@odense.dk">mbjen@odense.dk</a></u><br /><br />Du kan læse mere om os <u><a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/hca---seden---agedrup">her</a></u>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 10. april 2019. Vi forventer at holde 1. samtalerunde den 25. april 2019 og 2. samtalerunde den 3. maj 2019. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børnehjemmet Birkelund

  Vi søger pædagoger, der har lyst til at arbejde hovedsageligt om aftenen, hver anden weekend samt ferier, jul og helligdage. Du skal være etisk velovervejet og have gode skriftlige kompetencer.

  Børnehjemmet Birkelund søger 3 pædagoger på fuld tid med tiltrædelse den 1. maj 2019. Der er tale om faste stillinger.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Birkelund er ejet af KFUM’s Sociale Arbejde og har selvstændig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune.<br /><br />Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-18/23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.<br /><br />Institutionen består af 4 huse, som arbejder sammen på tværs. På selve Birkelund har vi tre afdelinger. Kvisten, Toppen og Lilletop. På Bullerupvej har vi en afdeling, hvor der er plads til 10 børn/unge.<br /><br />Endvidere har vi afdeling Kompasset med 4 pladser for mor/far og baby-ophold efter serviceloven §107 - § 52.3.4, se <a href="https://www.di-birkelund.dk/" target="_blank" title="hjemmesiden">hjemmesiden</a>. Der er tilknyttet en udslusningslejlighed til Kompasset.<br /><br />Ydermere har Birkelund en udslusningsbolig/projektafdeling med plads til 4 børn og unge.<br /><br />Det pædagogiske arbejde på Birkelund bliver hovedsageligt varetaget af uddannede pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge. Du skal som pædagog på Birkelund være indstillet på at være en aktiv del af supervisionen, som gives af ekstern supervisor.<br /><br />Vi prioriterer uddannelse højt, da sikring af ny viden og læring er udgangspunktet for en fortsat udvikling af vores børn og unges livskvalitet.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Faglige kompetencer: <ul> <li>Du skal være uddannet pædagog</li> <li>Du skal være etisk velovervejet og funderet med blik for, at hvert barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, stabilitet, opdragelse mm., der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed</li> <li>Du skal have forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i moderne pædagogisk arbejde</li> <li>Du skal have gode skriftlige kompetencer</li> <li>Du kan forholde dig reflekterende til din egen praksis og omsætte fælles refleksioner til nye praksisser for dig selv og dine kollegaer</li> <li>Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde</li> <li>Vi arbejder ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart</li> </ul> Personlige kompetencer: <ul> <li>Du skal have en robust personlighed og både kunne sætte personlige grænser og opretholde en professionel distance til arbejdet</li> <li>Du skal være rolig og kunne bevare overblikket, også når det går stærkt</li> <li>Du skal være fleksibel og indstillet på at gå konstruktivt til forandringer og gerne kunne tænke ud af boksen i forhold til det daglige socialpædagogiske arbejde</li> <li>Du skal have lyst til at samarbejde og bidrage positivt, både i forhold til dit team, og det øvrige Birkelund</li> <li>Du skal have lyst og engagement til et tæt samarbejde med de anbragte børns forældre og øvrige netværk</li> <li>Du skal have lyst til at arbejde hovedsageligt om aftenen, hver anden weekend (dag eller aften), samt ferier, jul og helligdage</li> <li>Du har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen</li> </ul> Du kan læse mere om Birkelund <a href="https://www.di-birkelund.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingerne, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 63 75 60 00 / 27 12 27 83, eller stedfortræder Anja Høegsberg på 24 65 06 35.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 21. marts 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 27. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Munkehatten

  Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br />På afdeling 2, hvor stillingen er ledig, bor 10 borgere, som for de flestes vedkommende er mobile og har verbalt sprog. Borgerne her er kendetegnet ved, at de ud over deres handicap har en psykiatrisk lidelse, gennemgribende udviklings- eller tilknytningsforstyrrelse eller andre udfordringer, som gør at de har brug for en særlig og individuelt tilrettelagt pædagogisk tilgang. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br /><br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”<br /><br />Du skal kunne se dig i et job, hvor du støtter og hjælper borgerne i alle livets gøremål. I hverdagene er de fleste borgere i beskæftigelse, dog er der dagligt enkelte borgere hjemme. Her ligger der opgaver som lægebesøg, indkøb, træning og andet arbejde med borgerens mål. I eftermiddags- og aftentimerne er alle som regel hjemme, og der ligger en stor opgave i at arbejde med strukturen omkring den enkelte for at muliggøre samværet i fællesarealet.<br /><br />Du skal være indstillet på at være på en afdeling, hvor du støder på begreber som udfordrende og udadreagerende adfærd og vold som udtryksform. Der arbejdes med udgangspunkt i en neuropædagogisk tænkning med tilgangen for at sikre trivsel hos borgerne.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben, tydelig og professionel i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borgere</li> <li>Er villig til at evaluerer dine egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, som: <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er en fast stilling på 30 timer om ugen med tiltrædelse hurtigst muligt. Du skal påregne skiftende arbejdstider, samt arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 2421 0604. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. marts 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 13. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ferie- og tilkaldevikarer til Tornhuset

  Engagerede ferie- og tilkaldevikarer søges til bostedet Tornhuset, Tornhus Syd, Munkehatten 8, 5220 Odense SØ.

  Engagerede ferie- og tilkaldevikarer søges til bostedet Tornhuset, Tornhus Syd, Munkehatten 8, 5220 Odense SØ. <br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af 4 bosteder, og 3 beskæftigelsestilbud beliggende i henholdsvis Odense og Tommerup.<br /><br />Tornhus Syd er et bosted for 10 borgere.<br /><br />Tornhus Syd er en nyopstartet enhed med start 1. marts 2019, vi har derfor behov for at opstarte et nyt vikarteam, der kan dække ved fravær af fast personale.<br /> <br />De fleste har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og alle har følgende afvigelser: <ul> <li>    afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>    afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>    indskrænkende og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>    manglende eller svag forestillingsevne</li> </ul>  <br />Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så beboernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som tilkaldevikar er uddannelse ikke et krav, men stillingerne kræver at: <ul> <li>du er loyal og følger den struktur og de beslutninger, der ligger bag arbejdet</li> <li>du er fleksibel og kan tage vagter med kort varsel</li> <li>du er i besiddelse af kørekort.</li> <li>du er i besiddelse af ro og overblik </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />er du velkommen til at kontakte ass. rehabiliteringsleder Tanja Vølund på 2326 5216 eller il tanvo@odense.dk.<br />  <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfrist den 15. april 2019. Der vil løbende blive indkaldt til samtale også inden ansøgningsfristen.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag er det bærende, og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.

  <em>Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag er det bærende, og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.</em><br /><br />Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog på 37 timer ugentlig til Børnehuset Tarup pr. 1. maj 2019 eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter.  <ul> <li>I Børneinstitution Tarup-Pårup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling</li> <li>Vi arbejder for en høj grad af sammenhængskraft mellem de enkelte huse</li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne- og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi.</li> <li>Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament</li> </ul> Det betyder: <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber</li> <li>En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik</li> <li>Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø</li> <li>At de udendørs læringsmiljøer vægtes ligeså højt som de indendørs, både i tid og sted</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP</li> <li>At du som pædagog har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed</li> </ul> Børnehuset Tarup er et af de 7 børnehuse i Børneinstitution Tarup-Pårup. Børnehuset har 61 børnehavebørn.<br /><br />Vi er et børnehus, der er placeret tæt på skov åer stisystemer og vores nærmeste naboer er rideskolen samt Tarup skole. Vi har derfor rig mulighed for at skabe alsidige læringsmiljøer sammen med vores børn.  <br /><br />Vi er et hus med 61 dejlige børn, som er fordelt på 3 stuer. Stuerne arbejder tæt sammen i læringsgrupper på tværs af stuerne og alle læringsgrupper har en udedag fra kl. 9-14. Dette giver rig mulighed for fordybelse, læring og dannelse af relationer på tværs af børnegrupperne.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du skal som pædagog sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations - og evalueringskultur.  <br /> <br />Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning, altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagog er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.<br /><br />Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl.6.30 og 16.45.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings– og udviklingsbetingelser for børnene</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens- baseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden</li> <li>At du holder dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses</li> <li>At du er i stand til at flytte dig selv og kontekst for at møde barnet</li> <li>At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige</li> <li>At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der er svært</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Lisbet Ewertsen på 51207903. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 27. marts 2019<strong>. </strong>Vi forventer at afholde samtaler den 8. april 2019.<br /><br />Ved ansættelsessamtaler i Børneinstitution Tarup-Pårup anvender vi Vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle samtale. Endvidere afholdes en 2. samtale med de kandidater, som kan komme i betragtning til stillingen. Det gør vi for at sikre et match til gavn for begge parter.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du vores nye holdspiller på vores plejecenter? Har du lyst til at være medskabende i udviklingen af vores sted? Kan du se dig selv som en del af holdet? Har du lyst og mod til at gøre ”livet værd at leve for vores beboere”?

  <em>Er du vores nye holdspiller på vores plejecenter? Har du lyst til at være medskabende i udviklingen af vores sted? Kan du se dig selv som en del af holdet? Har du lyst og mod til at gøre ”livet værd at leve for vores beboere”?</em><br /><br />Plejecenter Havebæk søger en ildsjæl, der kan understøtte borgeren i, så lang tid som  muligt, at leve sit liv, på den måde han eller hun hidtil har levet sit liv. <br /><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er en rehabiliterende forvaltning. På Plejecenter Havebæk arbejder vi, som i alle andre afdelinger i forvaltningen, med udgangspunkt i denne sætning:<br />Vi støtter derfor voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.<br /><br />Vi er delt op i tre afsnit med i alt 130 lejligheder, heraf otte ægtepar-boliger og et  bofællesskab for demente. Personalet er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet vores forløb.<br /><br />"På Havebæk ønsker vi at stedets beboere lever hele livet."<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi "ønsker " os en holdspiller, som er løsningsorienteret, idérig og har lyst til at være med til at sikre arbejdet med hverdagsrehabilitering, i et tæt tværfagligt samarbejde med borgerne, sygeplejerskerne og stedets social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi forventer, at du arbejder rehabiliterende, motiverende og anerkendende. Du arbejder selvstændigt og indgå samtidig i team og tværfagligt samarbejde.<br /><br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed</li> <li>Kan reflekterer over egen praksis og forholde dig konstruktivt hertil</li> <li>Er psykisk robust</li> <li>Har kendskab til IT, KMD- care</li> <li>Har faglig erfaring og tør tage ansvar</li> <li>Har et stabilt fremmøde</li> <li>Brænder for at arbejdet med ældre</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med stort fokus på konstant udvikling og med plads til personlig udvikling</li> <li>Super engagerede kollegaer</li> <li>Fleksibilitet</li> <li>Teamarbejde</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>En arbejdsplads med mange ressourcer og kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Plejecenter Havebæk <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/havebaek-plejecenter" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Meyer på 65513258/22493365 eller assisterende rehabiliteringsleder Maibritt Have på 21608201.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 13. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi har drømmejobbet! Vi søger to nye kolleger til team aften på Havebæk.

  <em>Vi har drømmejobbet!<br />Har du det vi søger, så vil vi rigtig gerne have en ansøgning fra dig. </em><br /><br />Vi søger to engagerede, udadvendte og faglige stærke social- og sundhedshjælpere til spændende stillinger som aftenvagter i "vores hus". <br /><br />Stillingerne er 28 timer pr. uge med weekendvagt hver anden uge og tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi møder borgeren med en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi samarbejder med  borgerne om at gøre deres må og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder, og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br />Vi arbejder ud fra et mål om at støtte til at leve det selvstændige og meningsfulde liv med størst mulig livskvalitet. Vores mål gruppe er borgere, der har vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br />Vi er delt op i tre afsnit med i alt 130 lejligheder, heraf otte ægtepar-boliger og et bofællesskab for demente. Personalet er tværfagligt sammensat af social- og  sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet vores forløb. <br /><br />På Havebæk skal livet leves hele livet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi "ønsker " os en teamplayer, som er løsningsorienteret, idérig og har lyst til at være med til at sikre arbejdet med hverdagsrehabilitering, i et tæt tværfagligt samarbejde med stedets beboere, sygeplejersker, aktivitetsmedarbejdere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi forventer, at du arbejder rehabiliterende, motiverende og anerkendende. Du arbejder selvstændigt og indgår samtidig positivt  i teamsamarbejdet.<br /><br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed</li> <li>Kan reflektere over egen praksis og forholde dig konstruktivt hertil</li> <li>Har humoristisk sans</li> <li>Har kendskab til IT, KMD- care</li> <li>Har faglig erfaring og tør tage ansvar</li> <li>Har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med stort fokus på udvikling og med plads til personlig udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Fleksibilitet</li> <li>Teamarbejde</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>En arbejdsplads med mange ressourcer og kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Plejecenter Havebæk <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/havebaek-plejecenter" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Meyer på 65513258/22493365 eller assisterende rehabiliteringsleder Maibritt Have på 21608201.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 13. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Tornhuset Hus 3

  Brænder du for at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tankegang, og ønsker du at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det lige dig vi mangler.

  Brænder du for at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tankegang, og ønsker du at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det lige dig vi mangler.<br /> <br />Vi søger en social- og sundhedsassistent pr. 1. april 2019 eller snarest muligt derefter til en fast stilling i Tornhuset Hus 3.<br />Stillingen er på 34 timer ugentlig og indebærer skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.<br /> <br />Vi søger en social- og sundhedsassistent med stor viden og interesse inden for det sundhedsfaglige område samt et godt overblik i forhold til medicin håndtering. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hus 3 er en afdeling under Tornhuset, et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low arousel, LA2 og KRAP.<br /> <br />På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv. Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br />Hus 3 er en særforanstaltning, hvor der bor 4 borgere, som alle har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte. Selvom arbejdet omkring den enkelte borger oftest er 1:1, er der megen kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag.<br /> <br />I dagtimerne har 2 borgere tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. De to øvrige borgere beskæftiges hjemmefra.<br /> <br />Tornhuset Hus 3 er beliggende på Brunsegårdsvej i Tommerup.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Din opgave som social- og sundhedsassistent vil være: <ul> <li>At varetage medicindosering og medicinbestilling</li> <li>At indgå i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsassistenter i organisationen</li> <li>Deltage i møder med psykiater sammen med assisterende rehabiliteringsleder</li> <li>Sørge for at informere det øvrige personale omkring virkning og bivirkninger af medicin</li> <li>Være tovholder omkring sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Derudover deltage i den personlige pleje og det pædagogiske arbejde på lige fod med det pædagogiske personale</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø </li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Deltagelse i netværk for sundhedsfagligt personale i Forløb Medfødt Hjerneskade Nord</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>Har en god indsigt i medicinhåndtering og håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>At du med afsæt i dine monofaglige kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet</li> <li>Er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation</li> <li>Er i besiddelse af kørekort<br /> </li> </ul> <strong> </strong><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Ane Marie Kristensen på 29 49 38 72.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. marts 2019. Samtaler forventes afholdt onsdag, den 27. marts 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske vores nye frontløber!

  <em>Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske vores nye frontløber! </em><br /><br />Odense Kommune satser målrettet på det kriminalitetsforebyggende arbejde, der er forankret i SSP Odense. Vi søger derfor tre dygtige kollegaer med metodisk erfaring og stærke relationelle kompetencer, der skal indgå i vores team.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />SSP Odense har til formål at opbygge netværk på tværs af Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense. Målet er at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.<br /><br />I Odense har vi stolte traditioner for den kriminalpræventive forebyggelse. Vi har arbejdet målrettet med indsatsen siden 1970érne, hvor Odense udviklede den platform, der i dag er kendt som SSP-samarbejdet. Organisationen arbejder og handler på tværs af administrative og organisatoriske grænser, og som noget særligt i Danmark er boligorganisationerne en ligeværdig partner og medspiller i dette arbejde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som ansat i SSP Odense vil du blive en del af et professionelt og topmotiveret team, og du vil i dit arbejde have stor indflydelse på udviklingen af såvel stillingen som SSP Odenses arbejde.<br /><br />Stillingen er på fuld tid med flekstid og indflydelse på planlægning af egen arbejdstid. Som kandidat til stillingen skal man dog være fleksibel i forhold til arbejdstiden, da stillingen rummer en del arbejde i aften- og weekendtimer.<br /><br />Vi søger en kollega, som skal: <ul> <li>varetage opsøgende gadeplansarbejde, hvor der er bekymrende/problemskabende ungegrupperinger. Tage kontakt til de unge, der vækker bekymring og efterfølgende vidensdele observationer</li> <li>afholde kriminalpræventive korttidssamtaleforløb med børn, unge og deres forældre, hvor du også samarbejder med barnets og/eller den unges skole, og metodisk sikrer dokumentation af forløb og progressionen</li> <li>arbejde og samarbejde i længere udviklingsprocesser som professionel støtte- og kontaktperson, herunder sikre dokumentation og koordinering</li> <li>deltage i afholdelse af forebyggelsesoplæg for børn, unge, deres forældre og fagpersonale i grundskole og på ungdomsuddannelse</li> <li>deltage i det koordinerende og forebyggende arbejde ved lokale og bydækkende kriser/uroligheder (hotspots) med deltagelse af børn og unge</li> <li>deltage i chat-funktion med børn og unge som gadeplansindsatsen på den ”digitale gade”</li> <li>deltage i formidlingen af erfaringer og viden på tværs i organisationen, så kriminalitetsforebyggelsen bliver kendt af relevante parter</li> <li>deltage i udvikling og drift af SSP Odense og medvirke til godt samspil mellem individindsatser, specifikke og generelle forebyggelsesindsatser</li> <li>deltage i ad hoc opgaver med relevans for organisationens drift</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har en pædagogisk eller lignede socialfaglig uddannelse og kan dokumentere solid, praktisk erfaring fra arbejde med mennesker i udsatte positioner. Du har lyst til at gøre den forskel, som gør en forskel. Og så forestiller vi os, at du: <ul> <li>har kendskab til forebyggelse og erfaring med målgruppen; børn og unge med risikoadfærd </li> <li>har teoretisk indsigt i forandringsprocesser og ungdomskulturer, og kan omsætte denne til praksis</li> <li>er en stærk administrator, der evner at holde mange bolde i luften</li> <li>kan arbejde selvstændigt inden for SSP Odenses rammer</li> <li>kan agere og fungere i krydsfeltet mellem forskellige dagsordener og interesser</li> <li>er relationelt stærk, empatisk og perspektivfleksibel</li> <li>har selvforståelse og selvregulering, som du kan bruge i komplekse samskabelsesprocesser med børn, unge og forældre, og i samarbejdet med kollegaer og andre professionelle </li> <li>du ved, at et team ikke bare er en gruppe mennesker, der arbejder sammen, men at det er en gruppe mennesker, der er afhængige af og stoler på hinanden</li> <li>er faglig stolt, og medvirker til at gøre arbejdspladsen til et godt redskab for andre</li> <li>har vilje og evne til løbende at kompetenceudvikle dig</li> <li>har kørekort </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen forventes besat pr. 1. maj 2019 eller hurtigst muligt derefter. Vi er dog klar til at vente på den rigtige kandidat.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For flere informationer opfordres du til at tjekke vores hjemmeside <u><a href="http://www.sspodense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">www.sspodense.dk</a></u>. Ønsker du at vide mere om jobbets mangeartede opgaver, er du også velkommen til at kontakte stillingens kommende afdelingsleder Helle Rønnemoss på 2913 0331 og leder af SSP Odense Tommy Holst på 6138 4243.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 21. marts 2019.<br /><br />Der udvælges kandidater til stillingen den 22. marts 2019, og der vil efterfølgende blive indkaldt til ansættelsessamtaler telefonisk. Ansættelsessamtalerne bliver fordelt over dagene fra den 25. til 27. marts 2019. Ved samtalerne vil lederen af SSP Odense, afdelingslederen for teamet og to medarbejderrepræsentanter deltage. Du vil i forbindelse med samtalen blive stillet en konkret opgave, der tilsendes inden samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lederkompetencer til at blive chef for en stor afdeling med 650 medarbejdere og et samlet drifts- og anlægsbudget på 1 mia. kr? Har du strategisk overblik, organisatorisk forståelse og politisk tæft? Og brænder du for at være en del af en spændende kultur- og lederudviklingsproces?

  <em>Har du lederkompetencer til at blive chef for en stor afdeling med 650 medarbejdere og et samlet drifts- og anlægsbudget på 1 mia. kr? Har du strategisk overblik, organisatorisk forståelse og politisk tæft? Og brænder du for at være en del af en spændende kultur- og lederudviklingsproces i By- og Kulturforvaltningen?</em><br /><br />Så kunne du godt være den afdelingschef vi søger til Drift og Anlæg. Vi har brug for en person med en stærk praktisk, teoretisk og tværfaglig baggrund til at stå i spidsen for en meget stor drifts- og anlægsafdeling, som tager del i mange aspekter af byens dagligdag og udvikling. Her sikrer vi solid drift og udvikling af dels kommunens hverdagsfundament i form af veje, stier, parker og broer og dels kommunens rammer for velfærden i form af bygninger og ejendomme.<br /><br />Og alt dette spiller ind og understøtter en by i rivende udvikling. Odense udvikler sig i disse år fra stor dansk by til en dansk storby. Der er investeret over 40 mia. kroner i byens udvikling og en lang række ambitiøse byggeprojekter skyder til stadighed op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, mens letbanen, Det ny H.C. Andersens Hus og det nye supersygehus tager form. Samtidig vokser byens boligmasse markant og opsluger det stigende befolkningstal.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Stillingen som afdelingschef er indplaceret på niveau 2. Du refererer direkte til forvaltningens administrerende direktør og vil ofte fungere direkte som rådgiver for rådmand og udvalg inden for dit faglige ansvarsområde. Derudover indgår du i en erfaren chefgruppe med 4 kolleger på tværs af forvaltningen og i forhold til egen afdeling skal du lede gennem ledere.<br /><br />I Drift og Anlæg løses der mange opgaver for kommunens øvrige forvaltninger. Derudover er der snitflader til mange andre af By- og Kulturforvaltningens afdelinger og kontorer. Derfor skal du være en holdspiller med blik for helheden.<br /><br />Du bliver leder af en afdeling med en bred, bred vifte af forskellige fagligheder, kulturer og personligheder. Derfor skal du have gode sociale kompetencer og have lyst til at arbejde med dine lederes potentialer.<br /><br />Du kommer til at stå i et politisk pres, i et samspil med mange interessenter og med en drift, som skal lykkes og udvikles i en stram økonomisk ramme. Odense Kommune står netop i disse måneder foran en større økonomisk omprioritering af midler til de traditionelle velfærdsområder. Det betyder budgetreduktioner i By- og Kulturforvaltningen og nogle at de udfordringer, der ligger først for, er derfor sammen med chefgruppen at få tilpasset forvaltningens opgaver og serviceniveauer til den reducerede økonomi. Det kræver fokus på at lede forandringen ved bl.a. at motivere, prioritere og implementere helt i bund.<br /><br />Det bliver således ikke udfordringer, der kommer til at mangle. Det kunne tale for at rekruttere en ”verdensmester”. Men det er ikke det, vi leder efter. Vi ønsker en afdelingschef, som er sulten efter at lykkes sammen med andre, der sætter organisationens mål foran sine egne, og som forstår egne styrker og svagheder og kan bruge disse hensigtsmæssigt i sin ledelsesgerning og samspil med andre.<br /><br />I Odense Kommune har vi besluttet at arbejde med effektledelse. Det betyder, at vi hele tiden skal være fokuseret på, hvilken effekt for borgere og virksomheder, der i sidste ende kommer ud af vores indsatser. Det er ikke altid let at måle og vurdere, så derfor er opfølgning, nysgerrighed og læring vigtige ledelsesværdier, som vi øver os i.<br /><br /><strong>Som afdelingschef for Drift og Anlæg skal du </strong> <ul> <li>skabe gode rammeforhold for afdelingens ledere og medarbejdere</li> <li>have det økonomiske ansvar for en driftsafdeling med et driftsbudget på ½ mia. og et lige så stort anlægsbudget</li> <li>være medlem af forvaltningens øverste ledelse og deltage aktivt i forvaltningens strategiske udvikling</li> <li>have det overordnede ansvar for afdelingens politiske sager, herunder for fremlæggelser for udvalg, byråd og økonomiudvalg</li> <li>have det overordnede ansvar for styring af alle kommunens anlægsopgaver</li> <li>løbende omsætte signaler fra det politiske niveau til strategier og konkret handling – og omvendt omsætte den konkrete dagligdag til strategiske dagsordener og politiske sager</li> <li>lede dine kontorchefer til at omsætte strategierne til handling.</li> <li>tage ansvar for arbejdet med afdelingens effektmål</li> <li>Samarbejde og forhandle med brancheforeninger og fagforeninger</li> <li>udvikle og optimere driften i takt med de økonomiske stramninger.</li> </ul> <br /><strong>Stillingen fordrer dermed bl.a., at du</strong> <ul> <li>har forståelse og sans for økonomisk styring og overblik</li> <li>har politisk tæft og gerne erfaring fra en politisk ledet organisation</li> <li>er en dygtig leder med solid lederidentitet, der både evner at lede sig selv, sit faglige felt, sine ledere og det kollektive ansvar</li> <li>er bevidst om eget værdigrundlag som leder</li> <li>har en veludviklet faglig og kommunikativ ballast og er i stand til at fortolke, oversætte og videreformidle opad og nedad i organisationen</li> <li>formår at rådgive dine politiske chefer indenfor dit område</li> <li>motiveres af udfordringer og stiller krav om at der findes løsninger</li> <li>gerne har erfaring med og forstår udbudsprocesser.</li> </ul> <br /><strong>Personligt forventer vi, at du</strong> <ul> <li>kan skabe og vedligeholde gode relationer</li> <li>til enhver tid insisterer på og er garant for det gode samarbejde</li> <li>har lyst til og motiveres af at reflektere over din egen ledelsesgerning i et tæt samarbejde med dine nærmeste kolleger</li> <li>har en naturlig pondus, som gør dig i stand til at tilføre personlighed og gennemslagskraft til dine projekter</li> <li>har respekt for helheden og den forskellighed, der er i forvaltningen.</li> </ul> <br /><strong>Ansættelsesprocessen </strong><br />Der er ansøgningsfrist den 24. marts 2019.<br /><br />Den 25. marts træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til samtale.<br />Første samtalerunde afvikles den 4. og 5. april 2019. Anden samtalerunde afvikles den 11. april.<br />Forud for 1. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofiltest.<br /><br />Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen som afdelingschef i Drift og Anlæg 1. juni 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Læs mere om stillingen i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=7ca69835-abf4-4f4b-bb10-757c71efda7f">job- og personprofilen</a>.<br /><br />Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer til stillingen, er du velkommen til at kontakte forvaltningens administrerende direktør Anne Velling på 2484 2432.<br /> <br />Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte HR-partner Kamilla Kjær Reng på 3012 1686.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Er børne- og ungekultur dit hjertebarn? Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet 15 timer ugentlig fra 15. august 2019 til den 31. december 2019

  <em>Er børne- og ungekultur dit hjertebarn? </em><br /><br />Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet, 15 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset og ønskes besat fra den 15. august 2019 til den 31. december 2019.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sekretariatet for Kulturregion Fyn er placeret i Odense Kommunes Kultursekretariat. Kultursekretariatet er tilknyttet afdelingen Fritid og Kultur i Odense Kommunes By-og Kulturforvaltning.<br /><br />Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i <a href="https://www.odense.dk/kulturpolitik" title="Læs mere om Odense Kommunes Kulturpolitik.">Odense Kommunes Kulturpolitik</a>. Desuden administreres tilskud og faste aftaler med en lang række kulturinstitutioner.<br /><br /><a href="https://www.odense.dk/kultur" target="_blank" title="Kultursekretariatet">Kultursekretariatet</a> har desuden sekretariatsfunktion for <a href="http://kulturregionfyn.dk/" target="_blank">Kulturregion Fyn</a>, <a href="https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-musik-og-kultur/odense-musikudvalg">Odense Musikudvalg</a> og <a href="https://www.odense.dk/brug-byen/kultur-og-oplevelser/museer-i-odense/odense-billedkunstraad">Odense Billedkunstråd</a>. <br /><br />Vores kontor er kendetegnet ved en uformel tone, hvor vi går meget op i, at alle trives. <br /><br />Kultursekretariatet holder ferielukket i uge 29 og 30.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du komme til at arbejde med opgaver knyttet til Kulturregion Fyns indsatsområde ”Skab dig selv”. Arbejdspladsen er beliggende på Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C.<br /><br />Kulturregion Fyn<strong> </strong>er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner, der hvert fjerde år indgår en kulturaftale med Kulturministeriet. I indeværende aftale opererer Kulturregion Fyn med tre indsatsområder. Som studentermedhjælper vil du arbejde med følgende to børne- og ungeprojekter under indsatsområdet ”Skab dig selv”: <ul> <li>Ungekulturpuljen står bag en række regionale projekter for og med unge på det kulturelle område, bl.a. ved at administrere Ung Kulturpuljen. De fleste opgaver vil knytte sig hertil, hvor der bl.a. skal følges op på projekter, der har fået tilskud, og kommunikeres på Kulturregion Fyns egne platforme herom. </li> <li>Kulturens laboratorium er en videndelende kulturtjeneste, der udvikler undervisningsforløb rettet mod skolebørn i samarbejde med kunstnere, kulturinstitutioner, skoler og lærerstuderende. Projektet skal i den kommende periode koordinere undervisningsforløb, videndele på sociale medier og skrive en større evaluering. Derudover forventer vi i perioden at afvikle et større event, der skal koordineres.  </li> </ul> Du vil som studentermedhjælp få lejlighed til at løse en bred vifte af opgaver og under hele forløbet arbejde tæt sammen med den konsulent, der står for området. Du vil have en stor indflydelse på, hvordan opgaverne tilrettelægges, så studierne kan passes tilfredsstillende ved siden af.<br /><br />Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2019, da den nuværende kulturaftale udløber i 2019.<br /><br /><strong>Om dig </strong>                                                                                                     <br />Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse, der giver dig de rette kompetencer: <ul> <li>Du interesserer dig for kunst- og kulturlivet i Odense og på Fyn og du har en særlig interesse i børne- og ungekultur og måske erfaring hermed</li> <li>Du er god til skriftligt arbejde og har gerne erfaring med kommunikation, udarbejdelse af rapporter/evalueringer og evt. undervisningsmaterialer</li> <li>Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan varetage opgaver selvstændigt</li> <li>Du har kørekort B (egen bil er ikke et krav)<br />Du kan læse mere om indsatsområdet og Kulturregion Fyn på <a href="https://www.kulturregionfyn.dk/" target="_blank" title="vores hjemmeside">vores hjemmeside</a>. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende studiejob, hvor du skal samarbejde og sparre med en række aktører. Stillingen vil være kendetegnet ved, at du i høj grad får lejlighed til at bringe dine egne kompetencer i spil, træffe beslutninger og tage ansvar.<br /><br />Du vil få et stort regionalt netværk blandt en masse spændende aktører. Du vil dertil opnå et godt kendskab til det administrative arbejde i en kommune/kulturregion, samt få indblik i hvordan en politisk organisation fungerer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent Cecilia de Jong på cecdj@odense.dk eller på 30514032 tirsdag til fredag i tidsrummet kl. 9 til 15. Alternativt kan kontorchef Nicolai Frank kontaktes på nfra@odense.dk.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 31. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler fredag, d. 14. juni 2019 i tidsrummet kl. 10 til 14.30. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design
 • Brænder du for børnebiblioteket og er vild med at udvikle og prøve nye ting af? Så er du måske vores nye kollega i Team Børn ved Odense Bibliotekerne. Vi skal bruge hele to nye børnebibliotekarer i teamet.

  <em>Brænder du for børnebiblioteket og er vild med at udvikle og prøve nye ting af? Så er du måske vores nye kollega i Team Børn ved Odense Bibliotekerne. </em><br /><br />Vi skal bruge hele to nye børnebibliotekarer i team Børn. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Team Børn er forankret i Odense Hovedbibliotek i Borgernes Hus, hvor børne- og ungeafdelingen ligger centralt i huset. Vi betjener brugere i alle aldre i vores tre områder i Borgernes Hus – småbørnsområdet, tweensområdet og ungeområdet.<br /> <br /><strong>Om stillingerne</strong><br />De to stillinger er forankret i Team Børn med fokus på brugerbetjening, materialepleje, arrangementer, biblioteksorienteringer, undervisning, pakning af depoter til byens børnehaver og meget mere. Der vil være rig mulighed og lejlighed til at indgå i relationer og projekter med kolleger fra teamet, andre teams/afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Du vil blive en del af et velfungerende team, hvor der vil være masser af potentiale for faglig og personlig udvikling på et af landets største folkebiblioteker.<br /><br /><strong>Særlige fokusområder i stilling 1 er:</strong> <ul> <li>Tovholder på bibliotekets samarbejde med skolerne i Odense</li> <li>Udvikling af nye tilbud til skolerne med fokus på læselyst, teknologiforståelse og kildekritik</li> <li>Formidling af børne- og ungebibliotekets tilbud på hjemmeside, Facebook, Instagram og andre relevante medier</li> <li>Udvikle et nyhedsbrev for børnefamilier</li> <li>Indgå i bibliotekets webredaktion og redaktion for sociale medier</li> <li>Indgå aktivt i planlægning og afviklingen af festivalen Magiske Dage, som biblioteket står for i efterårsferien</li> <li>Forskellige opgaver i forbindelse med materialevalg på børne- og ungeområde</li> </ul> <strong>Særlige fokusområder i stilling 2 er:</strong> <ul> <li>Tovholder for børne- og ungearrangementer i Borgernes Hus</li> <li>Udvikling af nye tilbud til børnehaver og dagplejere i Odense med udgangspunkt i nyoprettede børnehavebiblioteker</li> <li>Deltagelse i projektet Bibliotekernes Sprogspor</li> <li>Et særligt fokus på bibliotekets tilbud til tweens – herunder tweens tirsdage og fantasy fanklub</li> <li>Indgå aktivt i planlægning og afviklingen af festivalen Magiske Dage, som biblioteket står for i efterårsferien</li> <li>Forskellige opgaver i forbindelse med materialevalg på børne- og ungeområde</li> </ul> Du bedes skrive i din ansøgning, hvilken stilling du er mest interesseret i.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du er uddannet bibliotekar DB eller cand.scient.bibl. eller har en anden egnet uddannelse inden for kultur og/eller samfundsforhold.<br /><br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Er kreativ, initiativrig, udadvendt og engageret i dit arbejde</li> <li>Har gode relationskompetencer</li> <li>Du kender til børn og unges mediebrug og ved hvad, der rør sig både inden for film, spil, musik og litteratur og kan formidle det, såvel online som i og uden for det fysiske rum</li> <li>Er godt tilpas både i professionelt projektarbejde og helt nede på gulvet blandt børnene i biblioteket</li> <li>Sætter pris at være en del af et team, men kan også selv tage ansvar og arbejde på egen hånd</li> <li>Interesserer dig for børnekultur anno 2019</li> <li>Kan stå foran en gruppe og fortælle/undervise</li> <li>Er klar og tydelig i skrift og tale </li> </ul> <strong> Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Et velfungerende team med 4 dygtige kollegaer</li> <li>Et udfordrende og travlt arbejde med masser af muligheder</li> <li>Faglig og personlig udvikling i en projektorienteret organisation</li> <li>Et team, hvor der er plads til såvel alvor som grin og en masse skøre idéer</li> <li>At arbejde i et nyrenoveret bibliotek med tværfaglighed og nye samarbejdspartnere</li> </ul> Odense Biblioteker og Borgerservice er en af Odense Kommunes store kulturinstitutioner med mere end 1.000.000 besøgende om året, og er centralbibliotek for det meste af Fyn.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden på begge stillinger er 37 timer om ugen, og du vil få 1-2 ugentlige aftenvagter og indgå i en weekendturnus. Den ene stilling er med tiltrædelse 1. maj 2019 eller snarest muligt. Den anden stilling er med tiltrædelse 1. juni 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte publikumschef Jens Winther Bang Petersen på 51544440, <a href="mailto:jwbp@odense.dk. Heidi">jwbp@odense.dk. </a> eller teamleder Heidi Drasbek Martinussen på 51162676, <a href="mailto:hdm@odense.dk">hdm@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 24. marts 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag og onsdag den 9. og 10 april 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Har du lyst til at blive en del af et kompetent og serviceminded team, der vægter brugerservice og kvalitet meget højt? Er du nysgerrig på at lære nyt og deltage aktivt i en alsidig og til tider hektisk hverdag? Så er det måske dig, vi søger.

  Har du lyst til at blive en del af et kompetent og serviceminded team, der vægter brugerservice og kvalitet meget højt?<br />Forstår du værdiskabelse? Vil du være en del af et team der går det ekstra skridt, professionelt, for at bidrage til en særlig god oplevelse?<br /> <br />Så er det måske dig, vi søger<br /> <br /><strong>Om Odense Idrætspark</strong><br />Vi er en kommunal institution bestående af ni idrætsanlæg beliggende på Israels Plads 3 i Odense V samt fem svømmehaller, et friluftsbad og et havnebad i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Hvem er du?<br />En smilende og imødekommende person, som <ul> <li>Er ansvarsbevidst</li> <li>Har et stort servicegen</li> <li>Trives med en alsidig og ind imellem hektisk arbejdsdag</li> <li>Minimum har kørekort til almindelig personbil, og vi ser gerne, at du har truckcertifikat</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dit arbejde består bl.a. i at klargøre vores faciliteter til arrangementer og træning, vedligeholdelse af vores inden- og udendørsfaciliteter samt i at servicere vores brugere og gæster.<br /> <br />Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timer. Du må påregne skiftende arbejdstider og weekendarbejde.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte teamleder Jan Broch Laursen på 6551 5371.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 20.  marts 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. marts 2019<br /><br />Stillingen ønskes besat senest 1. maj 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Anlægsgartnerelev med speciale i plejeteknik til Teknisk Service Brænder du for dit gartnerfag? Er du fyldt med gode idéer, når det kommer til udvikling på området, og har du lyst til at sætte dine faglige kompetencer i spil for at skabe terrænplanløsning af høj kvalitet? Så er det måske dig, vi sø

  Anlægsgartnerelev med speciale i plejeteknik til Teknisk Service<br />Brænder du for dit gartnerfag? Er du fyldt med gode idéer, når det kommer til udvikling på området, og har du lyst til at sætte dine faglige kompetencer i spil for at skabe terrænplanløsning af høj kvalitet? Så er det måske dig, vi søger!<br /><br />Teknisk Service søger en anlægsgartnerelev med speciale i plejeteknik med forventet opstart den 1. juni 2019, men vi venter gerne på den helt rigtige elev. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af Teknisk Service under afdelingen ”Ejendom” i By- og Kulturforvaltningen, som varetager alle opgaver omkring Odense Kommunes ejendomme fra administration til udvikling og drift.<br /><br />I Teknisk Service arbejder vi med opgaver i forhold til Odense Kommunes terræn ved børnehusene, som fx etablering og renovering af legepladser, opsætning af hegn, afretning af græsplæner m.m.<br /><br />Vi ser samarbejde på tværs af fagligheder som en styrke, og derfor er vores teams sammensat af forskellige fagligheder. På den måde kan vi tilbyde den bedste service, fordi alle vores forskellige kompetencer kommer i spil.<br /><br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I dit uddannelsesforløb kommer du til at arbejde både indendørs og udendørs med forskellige typer arbejdsopgaver, som du enten skal løse selvstændigt eller i teams. Du kommer bl.a. til at løse opgaver som etablering af grønne områder, klipning af hæk, etablering af jordhøje, omlægning af flisegange mv. Det betyder også, at du får rig mulighed for at afprøve teori i praksis.<br /><br /> <br /><u>Under uddannelsen tilbyder vi: </u> <ul> <li>Faglig og personlig udvikling</li> <li>Ansvar med egne, selvstændige opgaver</li> <li>Et fagligt stærkt team, du kan sparre med </li> <li>En praktikvejleder, som du altid kan spørge til råds</li> <li>Løn under hele uddannelsen</li> </ul>  <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du er praktisk anlagt, og at du brænder for plejeteknik. Derudover har du: <ul> <li>Afsluttet og bestået grundforløb 2 til anlægsgartneruddannelsen (eller forventer at afslutte samt bestå senest den 21.06.2019)</li> <li>Kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Kørekort (B)</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Vi lægger vægt på, at du vil være med til at holde vores høje standard for service. Som person er du derfor: <ul> <li>Fleksibel og serviceminded af natur</li> <li>Nysgerrig og har masser af gå-på mod</li> <li>Ærlig, loyal og i stand til at overholde aftaler</li> <li>Udadvendt, hvor du kan lide at omgås og arbejde sammen med forskellige mennesker</li> <li>Mødestabil</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.<br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan læse mere om anlægsgartneruddannelsen <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/anlaegsgartner"><u><strong>her</strong></u></a>. <br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Leder af Håndværkerne Thomas Bossen Rich tlf. 3051 5263, eller Leder af Serviceafdelingen Thomas Pieler tlf. 3051 4037.<br /><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 25. marts 2019, og vi forventer at holde samtaler den 2. april 2019.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis (om muligt), anbefalinger og andet, der er relevant for stillingen.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  25-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelev

  Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder? Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet? Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?

  <em>Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder? </em><em>Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? </em><em>Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet? </em><em>Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?</em><br /><em> </em><br /><em> </em>Så kan du søge en social- og sundhedsassistentuddannelse med: <ul> <li>Praktikgaranti i hele forløbet</li> <li>Løn under hele uddannelsen - både i skole og praktik</li> <li>Mulighed for udlandspraktik, talentspor m.m.</li> </ul> <strong><em> </em></strong><br />Odense Kommune, Assens Kommune og Region Syddanmark samarbejder om at ansætte tilsammen ca. 250 SSA–elever pr. år til social- og sundhedsassistentuddannelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fyn. Du har mulighed for at prioritere mellem de tre skoleafdelinger på Fyn – Middelfart, Svendborg og Odense.<br /> <br /><strong>Om social- og sundhedsassistentuddannelsen</strong><br />Uddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og/eller har gennemført en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson.<br /><br />Som social– og sundhedsassistentelev uddannes du til selvstændigt at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg.<br /><br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.<br /><strong> </strong><br />Du kan læse mere om uddannelsen på <u><a href="https://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedsassistent/" target="_blank">Social- og Sundhedsskolen Fyns webside</a>.</u><br /><br />Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for hjemmepleje/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du kan også vælge at søge de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /><strong> </strong><br /><strong>VIGTIGT: </strong><u><strong><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d61e203c-7882-42aa-95c8-1cfa69b5e062">Læs denne vejledning</a></strong></u> inden du udfylder ansøgningen, så du får det hele med<br /><strong> </strong><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />Adgangskrav til uddannelsen er Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen.  <br /><br />Har du gennemført social– og sundhedshjælperuddannelsen, eller har du en anden faglig baggrund skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering på en SOSU–skole.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Engagerede praktikvejledere og udviklende læringsmiljøer</li> <li>Samtaler og opfølgning i dit uddannelsesforløb</li> <li>Samarbejde mellem skole og din ansættende virksomhed om dit uddannelsesforløb<br /><strong> </strong></li> </ul> <strong>Om dig</strong>  <ul> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev </li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende </li> <li>Du er robust og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare mennesker </li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer </li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft </li> <li>Du har forståelse for de pligter, der følger med en elevansættelse eksempelvis stabilt fremmøde </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />  <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik.<br /><br />Praktikpladserne er fordelt over hele Fyn. Du skal kunne transportere dig og være på praktikstedet til arbejdstids begyndelse og afslutning. Du skal kunne færdes på cykel.<br /> <br />Du kan blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for ansættelse og praktik. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn <strong><u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=f0c4f468-f452-44ca-be5f-7e3d23c2b332">her</a>.</u></strong>  Ansøgningsskemaet <strong>skal</strong> vedlægges ansøgningen.<br /> <br /><strong>Har du spørgsmål, kan du kontakte:</strong><br /><em> </em><br /><em>Odense Kommune</em><br /><em>Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf – </em><a href="mailto:lrkl@odense.dk">lrkl@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk?subject=bhfil%40odense.dk">bhfil@odense.dk</a>                <br /><em>Assens Kommune</em><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">www.assens.dk/uddannelsesafdelingen</a><br /><em> </em><br /><em>Region Syddanmark</em><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk?subject=anja.noerr.nielsen%40rsyd">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk?subject=bente.brogaard%40rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /><strong> </strong><br /><strong>Ansættelsesprocessen</strong><br />Alle dine oplysninger i ansøgningen afgiver du på tro og love mht. indhold og rigtighed.<br />Dit materiale behandles af et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra de 3 samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse. <br />  <br />Når du søger, giver du os samtykke til at dele informationerne mellem virksomhederne og Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler </strong><br />Vi afholder samtaler med de udvalgte kandidater <strong>den 2., 7. og 9. maj 2019</strong>.  <br />Skal du til samtale, modtager du en indkaldelse fra os pr. mail i <strong>uge 16 </strong>(vær opmærksom på at mailen kan havne i ”uønsket post”).<br /><strong> </strong><br /><strong>Ansøgningsfrist: Søg gerne nu – og senest den 3. april 2019</strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-04-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold.

  <em>Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA/Seden-Agedrup, som vores nye daglige pædagogiske leder til Børnehuset Atlantis.</em><br /><br />Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer, er du visionær, energifuld, faglig dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? OG ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune. Så er denne lederstilling lige noget for dig.<br /><br /><strong>Om Børneinstitution HCA/Seden-Agedrup</strong><br />Vi er en nyligt fusioneret børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Kildegården/Muldvarpen, Atlantis, Bøgelund + Bus, Slåenhaven, Fjordager, Hvenekilden, Seden, Fridasholm og Pilebækken. <br /><br />De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør, sammen med institutionslederen, Teamledelsen for hele Børneinstitutionen.<br /><br />Vi har særligt fokus på: <strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>. Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en ny børneinstitution, hvor du som leder skal være medskaber af udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø i såvel det lille, som det store fællesskab.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du i jobbet</strong> <ul> <li>Er en visionær, tydelig og motiverende leder, der kan sikre fremdrift og understøttelse af lege- og udviklingsmiljøer af høj kvalitet for børnene.</li> <li>Er involverende og rammesættende i forhold til overordnede mål og strategier både i Børnehuset og i Institutionen.</li> <li>Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i Børnehuset</li> <li>Er synlig, nærværende og samlende som leder og samtidig er du dig bevidst om din rolle, som kulturskaber i Børnehuset og Institutionen.</li> <li>Kan fungere som bindeled mellem Institutionens ledelsesteam og Børnehuset.</li> <li>Er bidragende ind i udviklingen af en nyligt fusioneret Institution, med kerneopgaven i centrum.</li> </ul> <strong>Lidt om dig</strong> <ul> <li>Du har ledelseserfaring fra lignende arbejdsområde, evt. suppleret med en lederuddannelse.</li> <li>Du leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Du er en god planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af børneinstitutionens børnehuse.</li> <li>Du har ledelseserfaring fra lign. arbejdsområde</li> <li>Du er en tydelig leder med gode samarbejdsevner og med et godt humør</li> <li>Du er ledelsesfaglig dygtig, med gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Du evner at omsætte gældende strategier og politikker, til handling i børnehusene</li> <li>Du sikrer et højt informationsniveau på alle planer, samt sikrer medinvolvering og medindflydelse</li> <li>Du er aktivt bidragende og evner at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan træffe aftale om besøg i institutionen HCA/Seden-Agedrup hos institutionsleder Malene Bundgaard Christensen på 2928 1287 eller via mail: <u><a href="mailto:mbjen@odense.dk">mbjen@odense.dk</a></u><br /><br />Du kan læse mere om os <u><a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/hca---seden---agedrup">her</a></u>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. maj 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 26. marts 2019. Vi forventer at holde 1. samtaler den 3. april 2019 og 2. samtaler den 9. april 2019. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Plejecenter Havebæk søger en sygeplejerske der har lyst til at udforske og stifte bekendskab med arbejdet som centersygeplejeske, og som har lyst til at være en del af teamet som arbejder målrettet for at gøre "livet værd at leve for vores beboere"

  <em>Plejecenter Havebæk søger en sygeplejerske der har lyst til at udforske og stifte bekendskab med arbejdet som centersygeplejeske, og som har lyst til at være en del af teamet som arbejder målrettet for at gøre "livet værd at leve for vores beboere"</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er en rehabiliterende forvaltning. På Plejecenter<br />Havebæk arbejder vi, som i alle andre afdelinger i forvaltningen, med udgangspunkt i<br />denne sætning: "Vi støtter derfor voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv".<br /><br />Teamet består af 6 sygeplejersker. Vi arbejder i to mindre teams på Plejecentret,  i enheder med ca. 22 beboere.<br />Sygeplejerskerne arbejder sammen i teams, så man aldrig er alene.<br /><br />Vi har opnormeret på sygeplejerskerne, fordi vi mener det kan være medskabende for<br />udviklingen til gavn for borgere og medarbejdere, og understøtter stedets vision.<br />Vi sætter og prioriterer såvel mono- som tværfaglig sparring højt. Vi har stort fokus på konstant kompetenceudvikling.<br />Vi har tilknyttet plejehjemslæger på stedet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som sygeplejerske i teamet bliver du en del af et velfungerende team, der sprudler med ideer og brænder for opgaverne.<br /><br />I teamet skal du blandt andet være med til at kvalificere det tværfaglige arbejde i dagligdagen og rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper.<br />Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du<br />spiller ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både,<br />når vi taler udredning af borgerne, dokumentation,  og undervisning.<br /><br />Hos os få du mulighed for at være medvirkende i forhold til udvikling af sygeplejen på stedet til gavn for husets beboere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet sygeplejerske</li> <li>Du har stor lyst til udvikling og læring</li> <li>Du trives med faglige udfordringer</li> <li>Du ser det tværfaglige samarbejde som en naturlig del i at skabe kvalitet i pleje og behandling af husets borgere</li> <li>Du er rummelig og har pædagogiske evner</li> <li>Du har lyst til at være medskabende til fremtidens sygepleje på Plejecenteret</li> <li>Du har lyst til et job, som aldrig er eller bliver kedeligt</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job på et velfungerende Plejecenter hvor husets beboeres trivsel prioriteres meget højt</li> <li>Et Plejecenter hvor du kommer til at samarbejde med stedets fagligt dygtige og kompetente social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, aktivitesmedarbejdere og pædagog</li> <li>Et sted hvor der er stor inddragelse af alle i opgaveløsningen og stedets daglige drift, og hvor samarbejde og god kommunikation vægtes højt</li> <li>En arbejdsplads hvor vi alle rigtigt gerne vil lykkedes med kerneopgaven</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældendeoverenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Meyer på 2249 3365 eller 6551 3258.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 24. marts 2019. Vi forventer, at afholde samtaler i uge 14, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-03-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Natgruppen

  Vi søger sommerferieafløsere, er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog studerende, eller er du ved at uddanne dig til social og sundhedsassistent eller social og sundhedshjælper. Står vi og mangler sommerferieafløsere til 2019, og til pressede perioder.

  Natgruppen søger sommerferieafløsere i Juni, juli, august, september 2019.<br /><br />Vi søger sommerferieafløsere, er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog studerende, eller er du ved at uddanne dig til social og sundhedsassistent eller social og sundhedshjælper. Står vi og mangler sommerferieafløsere til 2019, og til pressede perioder.<br /><br /><strong>Præsentation af arbejdspladsen</strong><br />Vi er by dækkende nat, som varetager plejeopgaver ved borgere i eget hjem og plejecenteret.<br />Medarbejdergruppen er tværfaglig, pædagog, assistenter, social- og sundhedshjælpere .<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Vi søger sommerferieafløsere som:</strong> <ul> <li>Brænder for, at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger</li> <li>og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et</li> <li>tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen nat.</li> <li>Har højt humør og smil på læben.</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl nattevagt</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3834.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019 og vi holder løbende samtaler<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tandlæger til Center for Tandpleje

  Center for Tandpleje søger dygtige og motiverede tandlæger, der som os brænder for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundhed for børn og unge. Du har erfaring fra en lignende stilling, eller du er måske nyuddannet tandlæge med mod på at udvikle dig i et fagligt stærkt miljø.

  <em>Er du tandlæge, og vil du bidrage til at styrke tandsundhed blandt Odenses børn og unge</em><br /><br />Center for Tandpleje søger dygtige og motiverede tandlæger, der som os brænder for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundhed for børn og unge. Du har erfaring fra en lignende stilling, eller du er måske nyuddannet tandlæge med mod på at udvikle dig i et fagligt stærkt miljø med stor variation i opgaverne.<br /> <br /><strong>Bliv en del af Center for Tandpleje i Odense</strong><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn samt Special- og Omsorgstandplejen, og vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Vores tværfaglige samarbejde sikrer, at vi altid er mange kompetencer, der kan løfte opgaverne og dermed yde den bedste service for borgerne. Arbejdet på tværs af tandpleje for børn, unge og voksne giver også gode muligheder for dig, som har ønske om at opnå Ret til selvstændigt virke. <br /><br />I det daglige vil du være tilknyttet en af vores 8 lokale børn- og ungeklinikker i Odense, der favner et bredt og varieret børnegrundlag. Du vil derfor kunne møde alle niveauer af tandpleje i din hverdag, og vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau.<br /> <br />Er du uddannet tandlæge, har du en anerkendende tilgang til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere, trives du som del af et hold, og går du på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden, så kan vi tilbyde: <ul> <li>Alsidige opgaver i et team, der prioriterer faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed</li> <li>En fast sparringspartner fra dag et, så vi sikrer en grundig og professionel introduktion</li> <li>Fokus på din fortsatte faglige udvikling – fx også inden for ledelse</li> <li>Netværk med et stort hold af fagligt erfarne og dygtige tandlæger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er mulighed for ansættelse på både fuld tid og deltid.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte klinikleder Pernille Andersen på  6551 5524 eller administrationsleder Nana Nyhuus på 2399 6661<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje på www.odensetandpleje.dk<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Stillingerne er til besættelse snarest. Vi tager løbende imod ansøgninger og kalder løbende ind til ansættelsessamtaler.<br /><strong> <br />OBS: Når du ans</strong><strong>øger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse.</strong><br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse snarest muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kig her.

  <em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kig her.</em> <br /><br />Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Kragsbjergvej 89, 1. sal, 5230 Odense M. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd. <br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Vi får mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>at du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>at du vil være med os i at udvikle</li> <li>at du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>at du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>at du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning,  indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> <li>Vurdere behov for forløbsændring</li> <li>Samarbejde med privat leverandør</li> <li>Sikre overgange mellem Lysningen og den udekørende gruppe  </li> </ul> Hvis du har viden om eller interesse for planlægning i KMD Care, er det en fordel.<br /> <br />Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen på 51715282 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 21125830. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense SV

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Vest søger 2 dagplejere til området Odense SV med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet