Spring til indhold

47 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Vi søger ergoterapeuter/ social- og sundhedsassistenter/ sygeplejersker på 34 timer/ugentlig i faste stillinger pr. 1.  januar 2020 eller snarest derefter. Stillingerne omfatter både dag- og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend.

  Botilbuddet Rydsåvej søger ergoterapeuter/ social- og sundhedsassistenter/ sygeplejersker på 34 timer/ugentlig i faste stillinger pr. 1.  januar 2020 eller snarest derefter. Stillingerne omfatter både dag- og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud for 43 borgere og en udredningsplads. Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har interesse i gerontopsykiatri og gerne erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Supervision ud fra den systemisk narrativ tilgang med ekstern supervisor</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Camilla Munck på 5116 7681 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde med dejlige børn, der har brug for særlige voksne for at udvikle sig og trives?

  Holluf Pile Skole, specialtilbuddet Pilehuset søger pr. 1. december 2019 en fuldtidsansat lærer, der har lyst til at arbejde med dejlige børn, der har brug for særlige voksne for at udvikle sig og trives.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som en vigtig voksen, i vores specialtilbud Pilehuset, skal du have kompetencer, erfaring med og brænde for arbejdet med børn i udsatte positioner. Specialtilbuddet består af to klasser med i alt 14 elever i alderen 10-14 år. Hver klasse har tilknyttet et team af tre lærere/pædagoger. Du vil blive en del af det ene team, som du i samspil skal udvikle praksis med. Dertil er der tilknyttet en koordinator, der deltager og støtter op omkring det pædagogiske arbejde i begge klasser. <br /> <br />Der arbejdes dynamisk med udarbejdelse af elevplaner/udviklingsplaner og planlægning af undervisning/elevudvikling i planlægningsværktøjet MinUddannelse. Hele hverdagen er præget af struktur, høj forudsigelighed samt et motiverende indhold, da vi ved, at børn gør det bedste, de kan, og det er vores opgave at skabe forudsætninger, der kan bringe dem i trivsel og udvikling. Det er vores udgangspunkt, at hverdagen skal gå hånd i hånd med faglighed, leg, oplevelsesrige og glædesfyldte aktiviteter gennem særligt tilrettelagt undervisning, specialpædagogiske indsatser, praktikmuligheder i almen og et tæt forældresamarbejde.<br /> <br />Vi har elever, som kan være både verbalt og fysisk udadreagerende, når de møder uforudsigelighed, for høje krav, voksnes usikkerhed eller manglende samstemthed. Du skal derfor kunne bevare roen og overblikket i pressede situationer samt have erfaring med og mod på at arbejde med udadreagerende børn.<br /><br />Vi samarbejder tæt med SPPR, hvilket afspejles i vores kultur, hvor supervision er en del af hverdagen.<br /> <br />Som nyansat i Pilehuset vil du indgå i videreudviklingen af et specialtilbud, der er i fuld gang med at opbygge en stærk faglig kultur. Vi tager udgangspunkt i arbejdet med børnene ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi med fokus på den enkeltes nærmeste udviklingszone, hvor vi gør brug af metoder, der støtter selvreguleringskompetencer, følelsesmæssig afstemning og mentalisering. Dertil har vi særligt fokus på vores egen selvagens, da forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser. Det er vores fineste formål, at eleverne udvikler sociale og følelsesmæssige færdigheder samt robusthed, så de kan vende tilbage til et alment undervisningsmiljø.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Skolen kan tilbyde: <ul> <li>En dejlig elevgruppe, der gerne vil ses, støttes og opleve krav, der bringer dem i udvikling</li> <li>En spændende stilling, hvor du får mulighed for at sætte dine aftryk på videreudviklingen af vores specialtilbud, der er et af tre specialtilbud i Odense Kommune til børn med socioemotionelle udfordringer</li> <li>Et pædagogisk og didaktisk miljø i udvikling, som løbende evalueres og udvikles gennem et bredt samarbejde og supervision</li> <li>Et lærer/pædagogsamarbejde, der sammen løfter opgaven om at bringe eleverne i trivsel og udvikling bl.a. ved et involverende forældre- og tværprofessionelt samarbejde</li> <li>Flotte og moderniserede undervisningslokaler og udefaciliteter heriblandt vores Haver til Maver-tilbud</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Forventninger til dine faglige kompetencer <ul> <li>At du har kompetence til at undervise i socialpædagogiske aktiviteter og tænker børns læring og udvikling på mange måder</li> <li>At du kan planlægge, udføre og evaluere differentierede pædagogiske aktiviteter med et motiverende indhold</li> <li>At du kan arbejde ud fra systemiske grundtanker – se sammenhænge og kan tage forskellige perspektiver samt have forståelse for din egen indflydelse på børnene </li> </ul> Forventninger til dine kompetencer i øvrigt: <ul> <li>At du er positiv, tydelig og anerkendende i dit møde med elever, forældre, kolleger og andre faggrupper</li> <li>At du er emotionel tilgængelig i dit samspil med eleverne og er fortrolig med at arbejde mentaliserende</li> <li>At du kan reflektere over egen praksis og på baggrund heraf udvikle nye tiltag, både på egen hånd og i tværprofessionelt samarbejde</li> <li>At du kan give og modtage konstruktiv feedback til og fra kolleger og holde dig nysgerrig i samspillet med andre</li> <li>At du kan indgå i en kultur, hvor supervision er en naturlig del af dit arbejde</li> <li>At du har humor og et positivt livssyn</li> <li>At du har lyst til, erfaring med og viden om et udvidet forældresamarbejde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For nærmere information om denne spændende stilling, så kontakt gerne souschef Cecilie Winther på 51428779.<br /><strong> <br />Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 24. oktober 2019. Samtaler vil blive afholdt onsdag, den 30. oktober 2019 fra kl. 8.00.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Madudbringer til Byens Køkken

  Kan du smile, mens du løfter to ton? Har du gode ben og hjertet på rette sted? Er du serviceminded, og vil du være vores ansigt udadtil?

  <em>Kan du smile mens, du løfter to ton? </em><em>Har du gode ben og hjertet på rette sted? </em><em>Er du serviceminded, og vil du være vores ansigt udadtil? </em><br /> <br />Byens Køkken har brug for endnu en madudbringer til at bringe mad ud til borgere, plejecentre og bosteder i Odense Kommune.<br /><br />Din arbejdsdag starter i tidsrummet kl. 5.30 til kl. 6.30, hvor du møder ind sammen med dine kollegaer. Sammen får I dagens info, hvorefter I pakker dagens udkørsel i bure. Pakning foregår på vores kølelager. Du pakker efter borgernes kostformer og bestillinger.<br /><br />Når maden er pakket, laster du varebilen og kører afsted for at aflevere mad hos borgerne – nogen dage hos hjemmeboende og andre dage på plejecentre og bosteder i Odense Kommune. Når du kører til hjemmeboende borgere, leverer du mad til mellem 80 og 110 borgere, afhængig af hvilken tur du kører.<br /><br />Når du kommer retur fra din tur, tømmer og rengører du varebilen. Det er også her, du har dialogen med CallCenteret om eventuelle ændringer på turen, opmærksomhedspunkter til kørelisten eller observationer, du har gjort dig.<br /><br />Du får en hverdag med mange stop og dermed også mange ind- og udstigninger af varebilen. Du får også en hverdag, hvor du møder mange forskellige mennesker.<br /><br />Vedligehold og rengøring af varebil og øvrigt materiel er en selvfølge for dig og en naturlig del af dine daglige rutiner. Du sætter en ære i at aflevere varebilen, som du selv ønsker at modtage den. Du tager ansvar for dine arbejdsopgaver, varebilen og maden, du leverer.  <br /><br />Det er vigtigt, at du trives i et job med retningslinjer og regler, da vi som det store køkken, der laver mad til mange, har mange standarder, procedurer og regler, vi skal efterleve og dokumentere i hverdagen. Som madudbringer i Byens Køkken får du en alsidig hverdag, hvor du udover opgaven med udbringning, også løser andre forefaldende opgaver, så som at lukke og pakke mad til udkørsel, afhente og levere mad og materiale til events og arrangementer, køre ud med pap og affald o.l.<br /><br />Du skal have kørekort, god fysik og være mødestabil.<br /><br />Du arbejder alene i løbet af dagen på dine ruter, men bliver også en del af en arbejdsplads med gode kollegaer. Gode kollegaer, der er opmærksomme på dig, giver gode grin og sætter en ære i, at I sammen kan sikre, at du kommer godt fra start – hver dag!<br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Byens Køkken er Odense Kommunes leverandør af mad. Vi producerer og leverer mad til omkring 2500 borgere.<br /><br />I Byens Køkken er vi professionelle madhåndværkere, der er stolte af vores håndværk. De fleste er uddannede økonomaer og ernæringsassistenter. Men vi har også seks madudbringere samt catere, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kokke og en bager, der bager vores brød og kager.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentlig og ønskes besat pr. 1. december 2019. Weekendarbejde skal påregnes.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte produktionsleder Siff Skov på 51428495 fredag den 18. oktober 2019, kl. 08.00-10.00 eller på mail <a href="mailto:sibs@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">sibs@odense.dk</a>, hvis du har spørgsmål til stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 23. oktober 2019, og vi forventer af holde samtaler den 29. oktober 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord.

  <em>Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord. </em><br /><br />Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt 28 timer ugentlig. Vi arbejder 5-2 med arbejde hver anden weekend.<br />Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Vi er en aftengruppe i stor udvikling, og vi dækker den nordlige del af Odense Kommune, hvor vi yder hjemme- og sygepleje til ca. 900 borgere. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften. <br /><br />Vores gruppe er sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, og vi sætter en ære i at løfte i samlet flok.<br /><br />Vi vægter samarbejdet højt, såvel på tværs af medarbejdergruppen som mellem medarbejdere og lederteamet, og på den baggrund er vi i stand til at udvise stor fleksibilitet. Vi har stor fokus på samarbejdet på tværs af faggrupper og på tværs af døgnet med andre vagtlag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Er faglig dygtig og fleksibel i din opgaveløsning</li> <li>Er frisk og kreativ </li> <li>Har lyst og evne til at samarbejde med borgere og kollegaer</li> </ul> Vi forventer, at du: <ul> <li>Har kørekort</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har højt humør</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Har en positiv tilgang til både borgere og kollegaer</li> <li>Kan arbejde tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Brænder for at arbejde med kerneopgaven</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 24288838.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 24. oktober 2019. Samtaler afholdes den 30. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Aftengruppe Nord

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er du måske vores nye aftensygeplejerske i Aftengruppe Nord?

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er du måske vores nye aftensygeplejerske i Aftengruppe Nord?</em><br /> <br />Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig sygeplejerske, som brænder for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper og som brænder for at arbejde på tværs med de øvrige tilbud i kommunen.<br /><br />Stillingen er på 28 timer ugentlig i fast aftenvagt. Vi arbejder 5-2 med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 900 borgerbesøg<br />Der er ansat 82 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften. Vi vægter samarbejdet højt, såvel på tværs af medarbejdergruppen som mellem medarbejdere og lederteamet, og på den baggrund er vi i stand til at udvise stor fleksibilitet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Er kreativ og fleksibel i din opgaveløsning</li> <li>Har lyst og evne til at samarbejde med borgere og kollegaer</li> <li>Har bred klinisk erfaring, pædagogisk indsigt og gerne erfaring fra hjemmesygepleje – men dette er ikke et krav</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>Har kørekort</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har en positiv tilgang til både borgere og kollegaer</li> <li>Brænder for at arbejder tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Har højt humør</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling </li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabilieringsleder Pernille Hilbert på 24288838. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 24. oktober 2019. Samtaler afholdes den 29. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du på jagt efter en praktikplads til forårssemesteret? Kan du lide at arbejde med kommunikation, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!

  Er du på jagt efter en praktikplads til forårssemesteret? Kan du lide at arbejde med kommunikation, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Vi søger to engagerede kommunikationspraktikanter, der bliver en del af vores team i det kommende forår. UngOdense er Odenses samlede ungdomsskole med mange forskellige former for aktiviteter for børn og unge. ProjektTeamet arbejder på tværs af hele organisationen og understøtter UngOdenses udvikling. ProjektTeamet består af tre konsulenter, som du kommer til at arbejde tæt sammen med under hele praktikforløbet. Som kommunikationspraktikant hos os bliver du en del af et levende miljø med en uformel stemning, og du får mulighed for at sætte dit eget aftryk på en alsidig organisation.<br /><br /><strong>Dine opgaver </strong><strong> </strong><br />Som kommunikationspraktikant hos os kan du bl.a. komme til at: <ul> <li>Udarbejde forskelligt kommunikationsmateriale fx foldere og flyers</li> <li>Arbejde med videoproduktion til internt og eksternt brug</li> <li>Udarbejde medieindhold inden for SoMe og hjemmeside</li> <li>Skrive artikler og udforme pressemeddelelser</li> <li>Deltage i projekter og samarbejder</li> <li>Udføre diverse administrative og kommunikative ad hoc-opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger kommunikationspraktikanter, som: <ul> <li>Læser på en videregående uddannelse</li> <li>Kan arbejde minimum 25 timer om ugen i ét semester</li> <li>Har gode kommunikations-, formidlings- og formuleringsevner</li> <li>Færdes hjemmevant på sociale medier og kan lide at udarbejde medieindhold</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i et tempofyldt miljø med en alsidig hverdag</li> <li>Er initiativrig, nysgerrig og åben overfor forskellige opgavetyper</li> <li>Har socialt engagement og kan se fordele i at sparre med kolleger</li> <li>Det er en fordel, hvis du har kendskab til Adobe programmer<br />- fx InDesign, Illustrator og Premiere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En dynamisk og mangfoldig hverdag</li> <li>Et praktikforløb med fokus på dit læringsaspekt i forhold til dit studie og dine kompetencer</li> <li>Vejledning under hele praktikforløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie</li> <li>Muligheden for at arbejde med konkrete kommunikationsprojekter, og bruge produktet på dit CV og til din fremtidige jobsøgning</li> <li>En fleksibel praktikperiode, hvor arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så du har mulighed for fx at pendle</li> <li>Vi har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men du vil være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Marie Lodberg på 63 75 08 54<br /><br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Vi forventer at påbegynde praktikforløbet primo februar 2020.<br />Vi holder til på <strong>Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ</strong>, og det er her, du kommer til at have din daglige gang som kommunikationspraktikant hos os.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 3. november 2019 og vi afholder samtaler den 7. november 2019.<br /><br /><strong>Studerende</strong><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. <br /><br />Følg vores Facebook side - <u>Studerende i Odense Kommune</u> - og hold dig opdateret på det nyeste studiejob og praktikstillinger<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Vil du være med til at udvikle det nye Odense og være en del af et travlt og vigtigt kontor? Og har du lyst til at skabe vækst og menneskelig værdi for Odenses borgere og virksomheder i et tæt samarbejde med resten af forvaltningen? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Vil du være med til at udvikle det nye Odense og være en del af et travlt og vigtigt kontor? Og har du lyst til at skabe vækst og menneskelig værdi for Odenses borgere og virksomheder i et tæt samarbejde med resten af forvaltningen? Så er du måske vores nye kollega.</em><br /><br />Du får chancen for at sætte dit præg på en vigtig afdeling og hjælpe med at gøre Odenses ambitioner til virkelighed. Du får mulighed for at være en del af udviklingen af en ny, moderne dansk storby og bringe din faglighed og personlighed i spil i en af landets største byer.<br />Der bliver investeret og bygget i Odense som aldrig før. Byggerier skyder op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye supersygehus tager form. Om få år gør letbanen det nemt, hurtigt og bæredygtigt at komme rundt i byen.<br />Byrådets prioritering af området har således skabt travlhed i kommunens byggesagskontor. I gennemsnit behandler Byggesag i Odense Kommune 3000-4000 byggesager hvert år.<br /><br />Derfor har vi nu brug for en god kollega, som kan være med til at realisere byrådets visioner om at gøre Odense til en moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer.<br /><br />Vi er et dynamisk hold, der mangler to barselsvikarer. Du skal sammen med både nye og erfarne kolleger i kontoret sikre en god, ordentlig og saglig byggesagsbehandling for alle borgere og virksomheder i Odense.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Byggesagskontoret hører hjemme i By- og Kulturforvaltningen på Odense Slot. Vi er i dag omkring 22 medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling og vi er en del af Erhverv og Bæredygtighed – en afdeling der arbejder med industri, klima, vand, natur og erhvervsservice. I By- og Kulturforvaltningen er vi i alt knap 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder, drift af svømmehaller, veje og parker til lokalplaner, affaldsplanlægning og erhvervsudvikling. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om understøtte Odenses udvikling til en moderne dansk storby.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at arbejde med konkret byggesagsbehandling, som tager udgangspunkt i: <ul> <li>Byggeloven</li> <li>Bygningsreglementet</li> <li>Planloven, lokalplaner og kommuneplanen</li> </ul> Du vil også skulle deltage i forskellige projekter i forvaltningen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>har en faglig relevant uddannelse som fx konstruktør, ingeniør, akademisk uddannelse, byggetekniker, teknisk assistent eller lignende</li> <li>har erfaring med eller lyst til at arbejde med kommunal byggesagsbehandling</li> <li>er serviceminded, udadvendt og løsningsorienteret</li> <li>er empatisk, tolerant og god til at bevare overblikket</li> <li>er struktureret, grundig med et godt blik for detaljer</li> <li> blandt andet har ordentlighed og integritet som personlige værdier</li> </ul> Du skal desuden være god til at: <ul> <li>gå i dialog med de borgere og virksomheder, som henvender sig til forvaltningen</li> <li>håndtere uenighed på en konstruktiv måde</li> <li>arbejde selvstændigt, men samtidig drives du af at arbejde sammen med andre for et fælles mål</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er tale om to barselsvikariater på 37 timer om ugen. Ansættelse ønskes hurtigst muligt<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anette Pihl Nielsen på 2933 5433.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist onsdag den 23. oktober 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 44.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Hjallese Syd

  Vi søger 6 engagerede social- og sundhedsassisterter til Hjallese syd. Vi vægter højt at der arbejdes med helhedspleje hos den enkelte social- og sundhedsassistent. I vil indgå i et tværfagligt team i det enkelte team.

  Vi søger 6 dygtige og engagerede social- og sundhedsassistenter kollegaer som har fokus på at løse opgaver i samarbejde med borgere og pårørende<br /><br />For at skabe rammer for borgerne arbejder vi tværfagligt omkring kerneopgaven. Vi løfter i fællesskab og deler vores faglige kompetencer med hinanden.<br /><br />Vi er i konstant udvikling og arbejder løbende med implementering af den nyeste viden. Vi er et uddannelsessted for både social-og sundhedsassistentelever og social- og sundhedshjælperelever og alle er en del af elevens uddannelsesforløb.<br /><br /><strong>Hvem er vi :</strong>  <ul> <li>Vi er en gruppe som er delt på 2 matrikler Hjallese syd og Hjallese centrum. Du / i skal være i Hjallese syd</li> <li>Hjallesegruppen består af ca. 700 borgere</li> <li>Vores gruppe består af borgere med sindslidelse , erhvervet hjerneskade og medfødt - hjerneskade</li> <li>Vores ruter er fordelt på biler og cykler</li> <li>Gruppen består af socila- og sundhedsassistenter , social- og sundhedshjælper, sygeplejersker  ( sidder i Hjallese centrum ) ,fysioterapeuter , ergoterapeuter , elever samt timeafløsere</li> </ul> <strong>Om dig :</strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Du er fagligt velfunderet og nysgerrig</li> <li>Du kan arbejde med IT - gerne kendskab til Care , én plan og nexus</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og struktureret i den daglige opgaveløsning</li> <li>Du er stabil og god til at samarbejde i teams og på tværs</li> <li>Du er opsøgende og engagereret og har fokus på egen udvikling</li> <li>Du har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder :</strong> <ul> <li>At udfordre dig fagligt i tæt samarbejde på tværs i hjemmeplejen</li> <li>Oplæring til arbejdsopgaverne</li> <li>Vi vægter helheds pleje ved den enkelte borger højt</li> <li>Godt arbejdsmiljø hvor vi vægter det sociale med plads til den enkelte</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Tine Riis Kristensen på 20415297<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019 og vi holder løbende samtaler<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du klar til at berige vores elever og give en ekstra hånd, når det kræves, så er du måske vores nye kollega! Bliv en del af vores fantastiske team på Rosengårdskolen.

  <em>Er du klar til </em><em>at berige vores elever og give en ekstra hånd, når det kræves, så er du måske vores nye kollega! Bliv en del af vores fantastiske team på Rosengårdskolen.</em><br /><br />Rosengårdskolen søger en erfaren dansk- og klasselærer til et barselsvikariat pr. 1. januar 2020. Stillingen er med delt klasselærerfunktion.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er en folkeskole med almen skole 0. – 9. klasse samt 91 elever i vores heldagsafdeling Fønix, der er et undervisningstilbud til børn med særlige undervisningsbehov på grund af bevæge- eller funktionsnedsættelser. Vi er på alle måder en mangfoldig skole, hvilket vi ser som en stor styrke.<br /><br />Vi er i alt 130 ansatte hvoraf de 70 er lærere.<br /> <br />Vi tror på at trivsel, faglighed og dannelse skaber livsduelige mennesker. Dette er grundlaget for arbejdet på Rosengårdskolen. Vi arbejder ud fra et inkluderende tankesæt – at alle elever skal opleve sig som en del af et fællesskab – samtidig med at vi har et stort fokus på fagligheden. Vores årgangs- og fagteams er grundstenene i samarbejdet om dette.<br /> <br />Vi arbejder naturligt med IT i undervisningen og bruger bl.a. Gyldendals læringsportaler i undervisningen. Vi bruger læringsplatformen Min Uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til denne.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong> <br />Rosengårdskolen søger en fagligt dygtig dansklærer og kristendomslærer til Fønix. Stillingen er dels som dansk- og klasselærer i vores I3 klasse og dels vores M2 klasse i vores helhedsafdeling. I3 har elever fra 2.- 4. klassetrin, og M2 har elever i 4.- 7. klassetrin, der er mellem 6 og 10 elever i hver klasse.<br /><br />Har du måske også idræt/og eller specialpædagogisk som linjefag eller erfaring i at arbejde med elever, der har funktionsnedsættelser og/eller elever nedsat fysisk funktionsevne, vil det være en fordel.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er god til relationsdannelse og er en dygtig klasseleder, som kan skabe et godt og inkluderende læringsmiljø i teamet og i samarbejde med storteamet. Arbejde i selvstyrende team. Tværfagligt samarbejde – omstillingsparat da ikke to dage er ens<br /><br />Vi forventer, at du som en naturlig del af din profil anerkender elevernes forskellige forudsætninger og kan differentiere din undervisning, så alle elever bliver så dygtige, som de kan blive. Du er reflekteret men også handlekraftig og en fagligt dygtig kollega med hjertet på rette sted.<br /><br />Du er positiv, kan motivere elever og kolleger, og du ser det tværprofessionelle samarbejde som et must i forhold til at styrke eleverne bedst muligt.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som lærer på Rosengårdskolen afdeling Fønix bliver du en del af en stærk faglig og social personalegruppe med engagerede og motiverede kolleger, hvor der er gode muligheder for videreudvikling.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard på 61553908 eller souschef Tor Bjerregaard på 51428737. <br />Du kan læse mere om os på vores <a href="http://rosengaardskolen.skoleporten.dk/sp/p327606/foreside?pageId=316e1748-1180-4d8d-8834-1d87fc07289d" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. oktober 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 45, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  29-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • International Community Odense is looking for two interns with strong writing skills, a solid understanding of social media and an interest in coordinating events from February 1st 2020.

  International Community Odense is looking for two interns from February 1st 2020. The internship is for a 5-month period, 25 hours a week. We try to plan the internship according to your semester schedule and our events.<br /><br /><strong>Who are we </strong><br />International Community Odense is an initiative from Odense Kommune (City of Odense) aimed at welcoming international employees and their families to Odense, helping them settle, and introducing them to social networks and activities around the city. We offer a wide range of services, such as events for internationals and their accompanying families throughout the year, and career counselling of accompanying partners.<br />We are looking for two interns with strong writing skills, a solid understanding of social media and an interest in coordinating events. As an intern you will be working with International Community Odense’s many initiatives. You will also assist with general office work as well as other tasks related to the Department of Employment and Social Services that International Community Odense is part of.<br /><br /><strong>The following skills and experience will come in handy, but of course you do not need to have them all. Ideally you would be able to identify with at least 3-4 of the skills bellow:</strong> <ul> <li>Intercultural competences and a service minded attitude</li> <li>Strong knowledge and understanding of digital communication and social media</li> <li>Experience in event planning</li> <li>Experience with graphic layout tasks and programs such as Photoshop, InDesign, Illustrator</li> <li>Knowledge of video editing</li> <li>Knowledge of website editing</li> <li>Basic knowledge of qualitative and quantitative analyses</li> <li>Volunteering experience</li> <li>Experience with and an interest in administrative tasks</li> </ul> <strong>Requirements</strong><br />You must be an active student and be able to get ECTS points for this internship in order to be considered for the position. You must be a proficient user of Microsoft Office. You must be fluent in English and have, at least, basic knowledge of Danish. The position is unpaid.<br /><em> </em> <br /><strong>Contact information </strong><br />For more information about the position please contact consultant Zivile Petronyte at <a href="mailto:internationalcommunity@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">internationalcommunity@odense.dk</a> / +45 29 10 62 76<br /><br /><strong>Application deadline</strong><br />November 24th 2019 at midnight.<br /><br />Learn more about International Community Odense: <a href="http://www.odense.dk/ico" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.odense.dk/ico</a><br /><br /><em>To start the application procedure click on "Søg stilling".</em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling||Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? </em><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger en uddannet social- og sundhedsassistent til fast dagvagt på 32-35 timer ugentlig med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse snarest muligt.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre. På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br /><br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe, som trives og har et godt arbejdsmiljø, som der bliver arbejdet  med løbende via dialoggrupper i og på tværs af afdelinger.  </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær den enkelte til at få et godt liv. Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br /><br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er nærmeste samarbejdspartner.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, hvor du udfolder dine social- og sundhedsassistent kompetencer</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT  </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 - hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 28. oktober 2019. Vi holder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du som social- og sundhedsassistent for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.

  <em>Brænder du som social- og sundhedsassistent for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Vi er 26 ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter er både et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 20 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent bliver du koordinator for 2-3 beboere, afholder indflytningssamtaler, deltager i beboerkonferencer, har ansvar for medicin og byder ind med din ajourførte viden, så beboerne altid varetages efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed.<br /><br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen. Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole.<br /><br />Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det vigtigste for os. Kan du derimod bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket i en travl hverdag, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og er skarp på dokumentation, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br />Vi har brug for, at du kan arbejde i blandede dag og aftenvagter, samt tage weekendvagt hver anden uge. Timetallet er mellem 28-35 timer og kan aftales nærmere.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen så kontakt gerne rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 65513240, <a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kaha@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Jutta Elisa Kaiser på 61193669, <a href="mailto:jukai@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jukai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 23. oktober 2019. Ansættelsessamtaler afholdes mandag, den 28. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at skabe livsduelige mennesker? Vil du være en del af vores ambitiøse, faglige og sociale medarbejderstab?  Grundet barsel i vores helhedsafdeling Fønix, søger vi en pædagog pr. 1. november 2019, eller snarest derefter.

  <em>Vil du være med til at skabe livsduelige mennesker? Vil du være en del af vores ambitiøse, faglige og sociale medarbejderstab?</em><br /> <br />Grundet barsel i vores helhedsafdeling Fønix, søger vi en pædagog på fuld tid pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet </strong><br />Vi vil opfordre ansøgere, der har kendskab og gerne erfaring til det at arbejde systemisk og anerkendende med børn med specielle behov, eller er villig til at blive videreuddannet inden for området, til at søge. Vores børn kan dels have udviklingsforstyrrelser og dels kognitive problematikker, der gør, at de kan være udfordret på områder som koncentration, hukommelse og adfærd.<br /><br />Vi søger en medarbejder, der brænder for deres fag og ikke er bange for at byde ind med deres faglighed. Vi arbejder i en meget struktureret hverdag, hvor humor og et ”glimt i øjet” er velkomment.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er en folkeskole med i alt 650 elever i en almen skole 0. – 9. klasse samt ca. 90 elever i en helhedsafdeling, der er et undervisningstilbud til børn med særlige undervisningsbehov på grund af bevæge- eller funktionsnedsættelser. Vi er i alt 120 ansatte, hvoraf de 70 er lærere.<br /><br />Vi arbejder i selvstyrende team i Fønix, og du vil blive en del af et team bestående af primært to lærere og to pædagoger på mellemtrinnet.<br /> <br />Vi tror på at trivsel, faglighed og dannelse skaber livsduelige mennesker. Dette er grundlaget for arbejdet på Rosengårdskolen. Vi arbejder ud fra et inkluderende tankesæt – at alle elever skal opleve sig som en del af et fællesskab – samtidig med at vi har et stort fokus på fagligheden.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard på 61553908 eller souschef Tor Bjerregaard på 51428737, hvis du har spørgsmål til stillingen. <br /><br />Du kan læse om os på vores <a href="https://fonix.nu/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2019. Vi forventer at holde samtaler i starten af uge 44 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Sygeplejerske/Social og sundhedsassistent til Kollegiet Roesskovsvej Vi søger en sygeplejerske/social og sundhedsassistent som har lyst til at arbejde i en velfungerende kollegagruppe og lyst til at samarbejde med 29 dejlige unge mennesker mellem 18 og 35 år. Stillingen er et vikariat

  Vi søger en sygeplejerske eller social-  og sundhedsassistent som har lyst til at arbejde i en velfungerende kollegagruppe og lyst til at samarbejde med 29 dejlige unge mennesker mellem 18 og 35 år.<br />Stillingen er et vikariat til og med 31. januar 2020- 35 timer ugentlig, og ønskes besat hurtigst  2019.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Der bor 29 unge i egne lejligheder, de er alle i et midlertidig rehabiliteringsforløb, som kan vare op til 3 år. Derudover har vi 5 udredningspladser, hvor opholdet kan vare op til 3 måneder.<br /><br />Borgergruppen er karakteriseret ved at have psykiatriske og sociale problemstillinger. Alle borgere arbejder med individuelle rehabiliteringsforløb, med henblik på at opøve kompetencer til fremadrettet at leve et hverdagsliv på egne betingelser.<br /><br />Vi er et tværfagligt sammensat kollegahold bestående af ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, lokalpsykiatrien, jobcenter, mentorer, peer to peer medarbejdere, psykiatrisk afd., frivillige organisationer, kommunale dagtilbud og mange andre.<br /> <br />Vi arbejder i blandede vagter dag, aften og sovevagter. Der arbejde hver 3 weekend.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som: <ul> <li>Har interesse og gerne erfaring inden for psykiatrien</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejde med borgerne</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed</li> <li>Mestre at arbejde målrettet</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har personlig integritet</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå dynamisk i en tværfaglig organisering</li> <li>Kan samarbejde med netværk</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold omkring borgerne</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende</li> <li>Interesse for vejledning i sund kost og ernæring</li> <li>Har lyst til at indgå i uddannelse at studerende</li> <li>Er stærk i sin monofaglighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til kreativitet</li> <li>Du bliver en del af et stærkt faglig og engageret team</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> <li>Stor medindflydelse på din hverdag</li> <li>En organisation i forandring</li> <li>Mange forskelligartede arbejdsopgaver</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i de unges hverdagsliv</li> <li>Teammøder hver 2. uge</li> <li>God korpsånd med stor hjælpsomhed blandt dine kolleger</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>Faglige metoder,miljøterapi. kognitiv og systemiske tilgange, MI, netværksmøder ud fra åben dialog</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gertie Egedal Sørensen på 2048 2214.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 16. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt den 17. og 18. oktober  2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skolesekretær til Tingløkkeskolen

  Dygtig, servicemindet og fleksibel skolesekretær søges til fast stilling ​​​​​​​Tingløkkeskolen søger en skolesekretær, der har lyst til at blive en del af et team i en travl hverdag!

  <em>Dygtig, servicemindet og fleksibel skolesekretær søges til fast stilling.<br />Tingløkkeskolen søger en skolesekretær, der har lyst til at blive en del af et team i en travl hverdag!</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du vil sammen med den anden sekretær blive omdrejningspunktet for Tingløkkeskolens kontor, der desuden består af en skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder samt teknisk serviceleder. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den samlede administration og skal kunne se dig selv som en del af hele skolen, der består af ca. 80 lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, ca. 800 børn og deres forældre.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Skoleområdet og vores administration er i konstant forandring, så det er afgørende, at du kan sætte dig ind i nye ting, navigere i forandringer og kan opbygge nye procedurer i samarbejde med den øvrige administration. Det er en forudsætning, at du er kontoruddannet, og har du erfaring fra skoleområdet er det et plus, men ikke en forudsætning.<br /><br />Da vi er et lille administrativt team, er det utrolig vigtigt med et stabilt fremmøde.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Personlige kompetencer:<br />Vi har brug for en medarbejder, der har en let tilgang til andre mennesker og er indlevende i, at børn, forældre og øvrige medarbejdere er forskellige. Du skal være imødekommende og have en positiv indstilling til et samarbejde med mange forskellige mennesker. Desuden vægter vi ansvarlighed og ordentlighed i opgaveløsningen i en hektisk hverdag, hvor der er mange afbrydelser og flere ”bolde i luften”.<br /><br />Det er vigtigt for os, at du kan arbejde selvstændigt og systematisk, og at du ikke er bleg for at give en ekstra hånd med, hvis det er nødvendigt.<br /><br />Faglige kompetencer:<br />Det er en forudsætning at have flair for IT, og at du er god til at sætte dig ind i nye programmer. Lige nu bruger vi Trio personale, KMD elev, SD-løn mm. Det er en fordel at have indsigt i personaleadministration samt et eller flere af disse programmer, men det er ingen forudsætning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelsen er på 30 timer ugentligt, men den ugentlige arbejdstid er ca. 32,5 timer, da arbejdstiden er placeret på i alt 42 uger. Arbejdstiden placeres i tidsrummet kl. 7.30 – 15.30 efter aftale. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen på  6375 3035. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2019. Der afholdes to samtalerunder. Første samtale er onsdag den 23. oktober 2019 og anden samtale er tirsdag den 29. oktober. 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Dalumgruppen

  Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor vi sætter en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås.

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor vi sætter en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås. </em><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i det daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br /><strong>Til dig som kommende medarbejder i Dalumgruppen</strong><br />Vi hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd og søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer ugentligt med mulighed for at lave aftale om arbejde hver 2. eller 3. weekend.<br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden.</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Sørensen på 21427453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 28. oktober 2019. Samtaler forventes at blive afholdt løbende, og du vil blive indkaldt telefonisk. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  28-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Stige Skoles OBS-afdeling

  Hos os ”Gør børn det rigtigt, hvis de kan”. Er du uddannet pædagog? Har du relationen for øje? Giver dette menig for dig og din måde at tænke pædagogik og har du interesse for specialundervisningsområdet?  Så fortsæt endelig med at læse dette stillingsopslag.

  <em>Hos os ”Gør børn det rigtigt, hvis de kan”.<br />Er du uddannet pædagog? Har du relationen for øje? Giver dette menig for dig og din måde at tænke pædagogik og har du interesse for specialundervisningsområdet?  Så fortsæt endelig med at læse dette stillingsopslag.<br /> </em><br />Hos os er elevens læring og trivsel i centrum, vi har højt til loftet og en anerkendende tilgang til vores elever og hinanden. Hos os vil du også få de bedste kollegaer i byen. Vil du være en del af dette? Så er du måske vores nye kollega.<br /> <br />OBS afdelingen Stige skole søger en pædagog på fuld tid den. 1. december 2019 eller før, hvis det er muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en af kommunens 3 OBS-afdelinger med elever fra 0.- 6. årgang. Vi har til huse på Stige Skole, som er en børneskole med elever fra 0.- 6. årgang. OBS afdelingen kendetegnes ved at rumme elever i situationer, der giver dem sociale og emotionelle vanskeligheder.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du har lyst, vilje og evne til at indgå i et tæt tværproffessionelt samarbejde omkring elever, der har udfordringer i forhold til deres trivsel og deres personlige og sociale kompetencer.<br />Hos os har vi de sidste år haft stort fokus på, hvordan vi bedst kan understøtte elevernes udvikling. Det betyder at vi møder eleverne med en tænkning om, at de gør det rigtige, hvis de kan. Når det vælter, ligger ansvaret hos os, hvilket betyder at det er os, der finder løsningerne. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du kan opfylde et eller flere af følgende krav:  <ul> <li>har en specialpædagogisk efteruddannelse og/eller erfaring</li> <li>har lyst til og interesse i special-pædagogik og didaktik</li> <li>har viden om neuroaffektiv pædagogik, Low arousal, mentalisering og relations pædagogik</li> <li>Har viden om, hvordan du klarer både psykiske og fysiske udfordringer  </li> </ul> Desuden forventer vi, at du: <ul> <li>arbejder målrettet, selvstændigt og fleksibelt </li> <li>kan skabe en klar og tydelig struktur i samarbejde med dine kolleger</li> <li>tænker tværfaglighed som en styrke og har lyst til at skabe resultater i samarbejde med andre faggrupper</li> <li>har lyst til pædagogisk udviklingsarbejde i en OBS-afdeling under forandring og udvikling </li> <li>Har interesse for det praktisk musiske</li> <li>Har interesse for udeliv</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et tværfagligt arbejdsmiljø </li> <li>et job med mange udfordringer </li> <li>en masse dejlige elever </li> <li>en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger </li> <li>en skole med gode faciliteter </li> <li>en arbejdsplads, som er udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Maybritt Bøye på 29444236. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 22. oktober 2019. Samtaler afholdes i uge 44. <br /> <br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning!  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en medarbejder, som er køkkenuddannet, husassistent eller kok. Frokostordningen er forældrevalgt og på valg hvert andet år. Stillingen er på 18 køkkentimer om ugen med mulighed for yderligere 13 pædagogmedhjælpertimer.

  Da vores dygtige køkkenleder har søgt nye udfordringer, søger Børnehuset Ejerslykke Vuggestue en ny husassistent med start den 1. november 2019 eller snarest derefter.<br /><br />Vi søger en medarbejder, som er køkkenuddannet, husassistent eller kok. Frokostordningen er forældrevalgt og på valg hvert andet år.<br />Stillingen er på 18 køkkentimer om ugen med mulighed for yderligere 13 pædagogmedhjælpertimer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ejerslykke Vuggestue, som er normeret til 46 vuggestuebørn, er en del af Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård, som består af Børnehusene Blangstedgård, Ørbækparken, Ejerslykke Børnehave, H. C. Ørsted og Niels Bohr. Alle børnehusene i institutionen har frokostordning.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores nye medarbejder har et godt overblik, er glad for at være sammen med børn, kommunikerer på en god måde og kan rumme, at der er børn, som interesserer sig for det, der foregår i køkkenet.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du skal lave sund og mættende økologisk mad, som er inspirerende og varieret, gør børnene nysgerrige og giver børnene lyst til at smage.</li> <li>Du skal være stabil og robust, have kendskab til sundhedsstyrelsens retningslinjer, egenkontrol samt hygiejnekursus.</li> <li>Du kan lide at have travlt, har et godt overblik, er effektiv og går ikke af vejen for udfordringer, fordi du er god til at finde løsninger.</li> <li>Du skal have lyst til at arbejde med børn og pædagogisk personale og indtænke mad, mod og glæde ind i projekter og hverdagen.</li> <li>Du deltager i køkkennetværksmøder 4 x årligt i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård samt i husets personalemøder.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En spændende arbejdsplads i udvikling med et godt arbejdsmiljø, hvor du skal være en aktiv del af den måde, vi arbejder på.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Anita Iroisch Vangsgaard på 2168 4575.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 20. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 29. oktober 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Aftengruppe Nord

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som afløsere i Aftengruppe Nord.<br /><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og<br />sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sundhedsfaglige studerende.<br /><br />Arbejdstiden vil være kl. 15-23 eller kl. 15.30 til 23.30 og tiltrædelse er hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 900 borgerbesøg. Der er ansat ca. 85 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften. Vi har næsten udelukkende grundlæggende sygeplejeopgaver. Vi er ikke verdensmestre – men arbejder på at blive det.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li> Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdsplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513937eller på <a href="mailto:phja@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">phja@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi er så heldige at vi kan ansætte nye kollegaer. Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for.

  <em>Vi er så heldige at vi kan ansætte nye kollegaer. </em><em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for.</em><br /><em> </em><br />Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt i gennemsnit hver 3. uge. Tiltrædelse 1. november 2019 eller snarest muligt. <br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning, indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Varetage komplekse sygeplejeopgaver efter sundhedslovens § 138</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> </ul> Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>At du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>At du vil være med os i at udvikle</li> <li>At du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>At du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>At du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle</li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd, der modtager hjælp på grund af forskellige fysiske funktionsnedsættelser.<br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Der er i hverdagen mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Yvonne L. Rasmussen på 2342 8861 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 2112 5830<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2019, og vi indkalder løbende til samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  30-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre? Er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?

  <em>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde? Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? <br />Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />En af vores gode kollegaer søger nye udfordringer, og vi søger derfor en social- og sundhedsassistent til aftenvagt med 28 timer pr. uge i gennemsnit og med tiltrædelse hurtigst muligt, senest 1. december 2019.    <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Korsløkkehaven<strong> </strong>Plejecenter består af 40 2 værelses lejligheder opdelt i 4 teams. Som ansat vil du blive tilknyttet et fast team med 10 lejligheder, hvor der i nogle lejligheder er samboende ægtepar. Du bliver tilknyttet et team, men hjælper selvfølgelig også i andre teams, hvis der er assistentopgaver, der skal løses eller der mangler afløsning.<br /><br />Vores beboersammensætning er blandet, dvs. vi har mennesker med demens, erhvervede og medfødte hjerneskader og progredierende sygdomme som f.eks. Parkinson. Vi ser det som en fordel, at vi ikke er specialiserede, da man som ansat hos os har stor mulighed for at anvende sin faglighed bredt.<br /><br />Plejecenter Korsløkkehaven er først og fremmest et hjem for vores beboere og dernæst en arbejdsplads. Vi bestræber os meget på at gøre det hjemligt for vores beboere. Vores rammer beskrives oftest som hjemlige frem for institutionelle. Vi har fokus på at kunne tilbyde en meningsfuld hverdag for vores beboere. F.eks. har vi indrettet en dagligstue med billardbord, stort 65” tv til filmhygge og spillebord til diverse bræt-, kort - og terningspilsturneringer. Udendørs har vi udendørsinstrumenter i vores sansehave og snart bygger vi et Orangeri – begge aktiviteter anvendes i samarbejde som den lokale børnehave.<br /><br />Personalet på plejecentret arbejder aftenvagten i faste teams ud fra deres vagtrul. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Personalet i aftenvagt skifter sjældent job, og det ser vi som en anerkendelse for, at vi har det godt med hinanden. Ligesom vi løbende har sociale arrangementer for at lære hinanden bedre at kende og styrke den sociale kapital. <br /><br />Fagligt fokus<br />Vi har flere kollegaer uddannet i den Neuropædagogiske tilgang. For at udbygge kendskabet til bl.a. sanseintegration udbydes der i 2019 og 2020 basis- og videregående kurser i Basal Stimulation – en teori, der gør det muligt at få praktiske håndelag, der involvere sanserne i plejetiltag og hverdagsaktiviteter.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong> <ul> <li>Dine opgaver bliver at gøre brug af dine kompetencer som social- og sundhedsassistent på bedste vis.</li> <li>Arbejde med den rehabiliterende tilgang – understøttet af ”En plan” (FS3) dokumentation.</li> <li>Skabe det gode meningsfulde liv for vores beboere.</li> <li>Være medvirkende til, at vi som kollegaer, har det godt og trives i det daglige. </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Dine personlige kompetencer: <ul> <li>Bestået social- og sundhedsassistentuddannelsen</li> <li>Du er naturlig og god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Du er mødestabil – fordi vi kan ikke undvære dig, hvis du ikke er her som aftalt.</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og, er glad i samværet på arbejdspladsen.</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings-berettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til i kontortid kl. 7 - 16 at kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 65513425, <a href="mailto:asu@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">asu@odense.dk</a> (træffes ikke i uge 43) eller assisterende rehabiliteringsleder Stefan Bjerre Callesen på 65513424, sbca@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 22. oktober 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 44. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger pædagoger til et énmandsprojekt til en dreng på 5 år. Der er stillinger af forventeligt 1 - 1½ års varighed.

  Børnehjemmet Birkelund søger 5 pædagoger på 30 til 37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt. Der er i første omgang tale om stillinger af 1 til 1½ års varighed – og måske længere. Da Birkelund er en meget dynamisk døgninstitution, kan der på sigt ikke afvises mulighed for en fastansættelse.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Birkelund er ejet af KFUM’s Sociale Arbejde og har selvstændig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune.<br /><br />Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-18/23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. <br /><br />Desuden har institutionen afdeling Kompasset med 4 pladser for mor/far og baby-ophold efter serviceloven §107 - § 52.3.4, <a href="https://www.di-birkelund.dk/" target="_blank" title="se hjemmesiden">se hjemmesiden</a>. Der er tilknyttet en udslusningslejlighed til Kompasset. Ydermere har Birkelund en udslusningsbolig/projektafdeling med plads til 4 børn og unge.<br /><br />Det pædagogiske arbejde på Birkelund bliver hovedsageligt varetaget af uddannede pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Forudsætninger og kompetencer:<br />Vi søger pædagoger til et énmandsprojekt til en dreng på 5 år, som pt. ikke kan være sammen med de øvrige børn og unge på Birkelund.<br /><br />Du skal som pædagog: <ul> <li>være indstillet på at arbejde alene og på ekstern adresse</li> <li>være indstillet på at arbejde med stram struktur</li> <li>være indstillet på at arbejde i rådighedsvagter og hver anden weekend</li> <li>have gode skriftlige kommunikative kompetencer</li> <li>have gode samarbejdskompetencer – og være loyal over for de fælles beslutninger, der bliver truffet i samarbejdet med kollegaer, psykolog og ledelse</li> <li>på Birkelund være indstillet på at være en aktiv del af supervisionen, som gives af ekstern supervisor</li> </ul> Vi prioriterer uddannelse højt, da sikring af ny viden og læring er udgangspunktet for en fortsat udvikling af vores børn og unges livskvalitet.<br /><br />Faglige kompetencer: <ul> <li>du skal være uddannet pædagog</li> <li>du skal være etisk velovervejet og funderet med blik for, at hvert barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, stabilitet, opdragelse mm., der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed</li> <li>du skal have forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i moderne pædagogisk arbejde</li> <li>du skal have gode skriftlige kompetencer</li> <li>du kan forholde dig reflekterende til din egen praksis og omsætte fælles refleksioner til nye praksisser for dig selv og dine kollegaer</li> <li>det vil være en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde</li> <li>vi arbejder ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart</li> </ul> Personlige kompetencer: <ul> <li>du skal have en robust personlighed – og både kunne sætte personlige grænser og opretholde en professionel distance til arbejdet</li> <li>du skal være rolig og kunne bevare overblikket – også når det går stærkt</li> <li>du skal være fleksibel og indstillet på at gå konstruktivt til forandringer, og gerne kunne tænke ud af boksen i forhold til det daglige socialpædagogiske arbejde</li> <li>du skal have lyst til at samarbejde og bidrage positivt, både i forhold til dit team og det øvrige Birkelund</li> <li>du skal have lyst og engagement til et tæt samarbejde med de anbragte børns forældre og øvrige netværk</li> <li>du skal have lyst til at arbejde hovedsageligt om aftenen, hver anden weekend (dag eller aften), samt ferier, jul og helligdage</li> <li>du har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen</li> </ul> Du kan læse mere om Birkelund på <a href="https://www.di-birkelund.dk/" target="_blank" title="hjemmesiden">hjemmesiden</a>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og SL. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 63 75 60 00 / 27 12 27 83, eller stedfortræder Anja Høegsberg på 24 65 06 35. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 20. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 30. oktober 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog eller ergoterapeut til Flexbostøtten

  Flexbostøtten har øget borgertilgang og udvider derfor teamet med en. Vi søger en pædagog eller en ergoterapeut til en begivenheds ansættelse på 30 timer ugentligt fra 1. november 2019. Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og søndage.

  <em>Teamplayer med psykiatrierfaring – ansvar, indflydelse og faglig udvikling</em><br /><br />Vi søger en pædagog eller en ergoterapeut til en begivenheds ansættelse på 30 timer ugentligt fra 1. november 2019.<br />Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og søndage, og for tiden er der 1 - 2 aftenvagter eller mellemvagter om ugen samt weekend svarende til hver 8. uge. Vi har åbent mandag til fredag fra 8.00 – 21.00 samt søndage fra 14.00 – 21.00.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Flexbostøtten er et tilbud i forløb sindslidelse som yder støtte til borgere, som har en længerevarende svær sindslidelse med særlige udfordringer og komplekse problemstillinger eksempelvis personlighedsforstyrrelser/borderline.<br />Borgerne har brug for omfattende støtte/et botilbudslignende tilbud, for at kunne forblive i eget hjem, og/eller fordi de ikke profiterer af at være på et botilbud.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Samarbejdet med borgerne spænder bredt fra at udvikle personlige færdigheder, opretholde det sociale netværk, støtte til større selvstændighed i hverdagslivet, herunder at motivere, yde hjælp og støtte til at vedligeholde/øge evnen til at mestre et hverdagsliv.<br /><br />Du bliver koordinator for 1 – 3 borgere hvor opgaven er at udrede, tilrettelægge, have overblik og evaluere rehabiliteringsforløbet sammen med borgeren samt sikre tilpas samarbejde med borgerens netværk og eksterne aktører.<br /><br />Flexbostøtten er et by dækkende tilbud og vi cykler rundt til borgerne. Vi har cykel el-cykel samt IPad og mobiltelefon til vores rådighed.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog eller ergoterapeut.</li> <li>At du har psykiatrierfaring og herigennem erfaring og lyst til at arbejde med personlighedsforstyrrelser/borderline.</li> <li>Har erfaring med rehabilitering og kan støtte borgere, der har en svær sindslidelse og komplekse sociale problemstillinger.</li> <li>Kan være medskaber i målrettede udviklingsforløb ud fra borgerens plan og den rehabiliterende referenceramme.</li> <li>Kan være koordinator for borgerforløb og mestre at inddrage relevante interne/eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Kender og er opmærksom på egne grænser.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde</li> <li>Har kommunikative kompetencer og kan praktisere en coachende og motiverende tilgang til borgerne.</li> <li>Kan dokumentere skriftligt og borgernært</li> <li>Er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>Kan cykle i arbejdstiden</li> <li>Vi benytter systemisk narrativ metode til sparring og Åben dialog til netværkssamtaler, så har du erfaring med disse vil det være et plus.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />At blive kollega i tværfagligt sammensat team med base på Solfaldsvej, hvor vi dagligt mødes til sparring og koordinering af vores opgaver samt afholdelse af de ugentlige teammøder og systematisk supervision.<br />Vi har et arbejdsmiljø præget af åbenhed og loyalitet samt ansvar, initiativ og faglighed i forhold til vores fælles opgave.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings-berettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Kenneth Bramming på  2942 8499 eller rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 6155 4553.<br /><br />Se vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse/flex-bostotten">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 22. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag 29. oktober 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Enghaveskolens Børnehave

  Har du specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret? Vi søger 3 pædagoger til faste fuldtidsstillinger snarest muligt.

  <em>Har du specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret?</em><br /><br />Vi søger 3 pædagoger til faste fuldtidsstillinger snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en integreret institution, der består af folkeskole fra 0.-10. klasse og børnehave for børn i alderen 2-6 år.<br /><br />Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum. Åbningstiden er fra kl. 7.00-16.00.<br /><br />Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.<br /><br />Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, Børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever. Undervisningen foregår fra kl. 8.30-15.00 og der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00-8.30 og fra kl. 15.00-16.00. Børnehavens åbningstid er i tidsrummet fra kl. 7.00-16.00.<br /><br /><strong>Vi</strong><strong> tilbyder</strong> <ul> <li>en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt</li> <li>introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal</li> <li>intern kompetenceudvikling</li> <li>uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)</li> <li>et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde</li> <li>en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord</li> <li>et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi har følgende forventninger til dig:<br /> <br />Organisering: <ul> <li>at kunne skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen</li> <li>at kunne bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen</li> <li>at kunne afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse</li> </ul> Pædagogfaglige kompetencer: <ul> <li>du har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret</li> <li>kan deltage i opstilling af kompetence- og læringsmål</li> <li>kan organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø</li> <li>kan skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile</li> <li>kan anvende IT</li> </ul> Relationskompetence: <ul> <li>af være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende</li> <li>være på forkant i relationen</li> <li>etablering af et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt</li> <li>er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende</li> <li>har en systemisk grundforståelse i forhold til sprog og relationer, har indfølingsevne</li> <li>at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere</li> <li>at være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information</li> <li>at planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder</li> </ul> Refleksiv kompetence: <ul> <li>at bidrage aktivt til en refleksionskultur,<strong> </strong>at kunne lytte og spørge</li> <li>at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer</li> <li>at kunne give og modtage feedback og feedforward  </li> <li>at være åben og nysgerrig i forhold til ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis</li> </ul> Medarbejderskab:<strong> </strong> <ul> <li>at vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier</li> <li>et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse er 1. november 2019 eller snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Jørgen Schoop eller afdelingsleder for børnehave og børnemiljø, Tina Storm på 6375 3500. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 16. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælper til Natgruppen

  Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social-og sundhedshjælper til Plejecenter Marienlund og Plejecenter Sct. Hans Parken, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.

  Natgruppen søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social-og sundhedshjælper til Plejecenter Marienlund og Plejecenter Sct. Hans Parken, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Stillingen er 28 timer om ugen i nattevagt, og der arbejdes i 5-2 vagter. Tiltrædelse senest 1. december 2019. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere<strong> </strong><br /><br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br />Læs mere om Plejecenter Marienlund <a href="https://plejehjemsoversigten.dk/da/Syddanmark/ODENSE-KOMMUNE/Plejecenter-Marienlund#tabContent1" target="_blank" title="her">her</a> og Plejecenter Sct. Hans Parken <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/sct-hans-parken-plejecenter" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsdagen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedshjælperuddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din sundhedsfaglige viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Camilla Hedegaard på 65513937 eller på clohe@odense.dk. <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt den 22. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? </em><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /><br />Bolbro Plejecenter søger en uddannet social- og sundhedsassistent til en fast aftenvagt på 24½ - 28 timer efter eget valg med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre. På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br /><br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /><br />Vi er 44 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe, som trives og har et godt arbejdsmiljø, som der bliver arbejdet  med løbende via dialoggrupper i og på tværs af afdelinger</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær til den enkelte til at få et godt liv. Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br /><br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er nærmeste samarbejdspartner.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, hvor du udfolder dine social- og sundhedsassistent kompetencer</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem kl. 8.00 og 9.30 – hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. oktober 2019. Vi holder løbende samtaler. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • En af vores sociale viceværter har søgt nye udfordringer- vi søger derfor en ny kollega. Vil du arbejde med de mest socialt udsatte borgere? Har du gode kontaktetableringsevner? Og har du en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil her.

  <em>En af vores sociale viceværter har søgt nye udfordringer- vi søger derfor en ny kollega. Vil du arbejde med de mest socialt udsatte borgere? Har du gode kontaktetableringsevner?<br />Og har du en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som social vicevært i Ældre- og Handicapforvaltningen</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tilbuddet om social vicevært har tidligere været organisatorisk placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Men i maj besluttede byrådet, at der skal været et nyt myndighedssnit mellem BSF og ÆHF. Det betyder i praksis at borgere, der modtager støtte efter Lov om Social Service §79 fremover modtager støtten fra ÆHF, hvis de er på førtidspension eller folkepension. Borgere på andre forsørgelsesydelser modtager stadig social støtte fra BSF.<br /><br />Den nye sociale vicevært vil derfor være en del af Ældre- og Handicapforvaltningen. Der vil foregå oplæring af, og sparring med, de sociale viceværter i BSF resten af 2019.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Opgaven som social vicevært er i høj grad af opsøgende karakter i form af social og skadesreducerende støtte. Der er tale om borgere som ikke er i stand til at arbejde ud fra en kontinuerlig handleplan og der arbejdes ikke med et konkret tidsperspektiv. Yderligere har vi et stort fokus på forebyggelse af hjemløshed. Arbejdet foregår oftest i borgerens eget hjem. Vi arbejder ud fra en tankegang om rehabilitering.<br /><br />Målgruppen er de mest socialt og sundhedsmæssigt udsatte voksne borgere i kommunen, oftest borgere med komplekse problemstillinger, som misbrug og sindslidelser. Der er tale om borgere der er i risiko for at miste deres bolig og/eller ikke kan opholde sig i eget hjem uden støtte. Målgruppen er borgere på førtidspension eller folkepension. Ofte er der dog tale om en målgruppe, der med en lille støtteindsats kan fastholde egen bolig. Eksempelvis kunne der være tale om et månedligt hjemmebesøg til at læse post og få handlet på det.<br />Den sociale vicevært har kontakt til ca. 30 borgere.<br /><br /><strong>Om dig - vi søger en kollega med:</strong> <ul> <li>En pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse</li> <li>Kendskab til den rehabiliterende tilgang samt til ”Housing First”</li> <li>Solid erfaring med at arbejde med målgruppen</li> <li>Solid erfaring med at arbejde i socialt udsatte borgeres eget hjem</li> <li>Stærke kommunikative evner som arbejder med en coachende og motiverende tilgang til borgerne</li> <li>Der er god til at varetage den relationelle koordinering i et arbejde med mange samarbejdspartnere</li> <li>Gode kontaktetableringsevner</li> <li>Faglig/personlig robusthed og gennemslagskraft</li> <li>Evne til at prioritere i det daglige arbejde med stor selvstændighed</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdspladsen kompetencer</li> <li>Evne til at trives i et lille team</li> <li>Cykler i arbejdstiden</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Bliv en del af en spændende arbejdsplads i konstant udvikling  </li> <li>En dynamisk og humørfyldt arbejdsplads, med højt til loftet på alle måder</li> <li>Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for personlig og faglig udvikling gennem sparring, uddannelse og supervision</li> <li>Kan du se dig selv som en del af et engageret team, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg, ser vi meget frem til en ansøgning fra dig</li> <li>Vi har altså<strong> </strong>et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2019<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder i ÆHF, Erik Holm på 20821833 <a href="mailto:eho@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">eho@odense.dk</a><u>.</u> eller leder for Boligsocial i BSF, Jacob Ludvigsen på 40 23 04 61 <a href="mailto:jblu@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">jblu@odense.dk</a><u>.</u><br />Du kan læse mere om Odense Kommune på <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.odense.dk&data=02%7C01%7Cgih%40odense.dk%7C316387a2cbcb48129cf708d74580aebf%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637054291300894972&sdata=bMGQGrgbYVLT%2FUIwfkoMIZkgsffYfLeVkXZeQ0h6wBY%3D&reserved=0" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske  </strong> <br />Ansøgningsfristen er den 20.oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 25. oktober 2019<br /><br /><strong>Genopslag<br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere</em></strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du sans for analyseopgaver og datatræk med god forståelse for både detaljen og helheden? Har du indgående kendskab til kommunal økonomi? Og trives du i rollen som ”spillende træner”? Så kan du være vores nye leder.

  <em>Har du sans for analyseopgaver og datatræk med god forståelse for både detaljen og helheden? Har du indgående kendskab til kommunal økonomi? Og trives du i rollen som ”spillende træner”? Så kan du være vores nye leder.</em><br /><br />Børne- og Ungerådgivningen søger en leder til vores sekretariatet, som vil få ansvar for økonomi, administration og personalemæssige forhold.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I stillingen som leder af økonomi og administration vil du få en hverdag med stor variation og vidt forskellige opgaver. Du skal lede en afdeling med 20 medarbejdere, samtidig med at du kan dit håndværk og har ansvar for datatræk og budgetopfølgning på et budget på ½ mia.<br /><br />En typisk dag vil indeholde elementer af mange forskellige opgaver. Du kan blive kontaktet tidligt, fordi der er kommet opgaver i løbet af aftenen eller den tidlige morgen, som du skal forholde dig til og igangsætte løsningen af. Det kan være en redegørelse til rådkvinden eller en sag i pressen, som skal undersøges og dokumenteres.<br /><br />Du møder ind og siger godmorgen til medarbejderne, som er fordelt på 3 etager. Vi bor i et hus for os selv og det er administrationens opgave at løse alle de praktiske opgaver, så der vil som regel være noget praktisk som skal håndteres. Samtidig vil dine medarbejdere opsøge dig med spørgsmål, som er vigtige for deres opgaveløsning. Måske skal du også hjælpe en kollega med et ledelsestilsyn, forholde dig til en kontoplan, lave afløsningsplan i receptionen, forberede opfølgning på trivselsundersøgelsen eller til ledermøde, økonomimøde eller møde i forvaltningen.<br /><br />Som leder er du meget inde omkring driften af økonomifunktionen. Det er din opgave at udarbejde de månedlige budgetopfølgninger på baggrund af tilgængelig data. Du trækker tal, bygger rapporter op, strukturerer og præsenterer. Målene er overholdelse af budget og sikre overholdelse af lovgivning, administrative producerer og interne retningslinjer i administrationen.<br /><br />Din samarbejdsflade er bred. Du bliver en del af Børne- og Ungerådgivningens ledelsesteam, du skal samarbejde med Familie- og Velfærdsafdelingen om koordinering og udvikling af den økonomiske og administrative styring, du skal samarbejde med fællessekretariatet i Børn- og Ungeforvaltningen og du kommer til at løse opgaver for forvaltningens administrative ledelse og politiske ledelse. Du vil også have tråde ud i de øvrige forvaltninger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børne- og Ungerådgivningen er en del af Familie og Velfærdsafdelingen, der består af en vifte af specialiserede tilbud til børn og unge i udsatte positioner eller med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Børn, unge og deres familier bliver her tilbudt specialiseret og helhedsorienteret hjælp og støtte.<br /><br />Det er en afdeling med god trivsel og godt arbejdsmiljø. Medarbejderne arbejder selvstændigt og er kompetente og dedikerede. Medarbejdergruppen består af flere små grupper, som er placeret forskellige steder i huset. Opgaveporteføljen er meget bred og det betyder, at dine medarbejdere vil have forskellige behov for ledelse i hverdagen og i opgaveløsningen.<br /><br />Vi bor i Birkeparken, hvor du vil få din daglige arbejdsplads.<br /><br /><strong>I afdelingen varetager vi bl.a. følgende opgaver:</strong> <ul> <li>Receptions- og sekretariatsopgaver for hele Børne- og Ungerådgivningen, herunder modtagelse af borgere og telefonekspeditioner</li> <li>Økonomifunktion for hele det samlede område</li> <li>Lettere sagsbehandling, specielt i forhold til området for handicappede børn</li> <li>Administrative opgaver i forhold til visitation af børn og unge</li> <li>Servicefunktioner i forhold til huset i almindelighed, herunder kantinefunktion</li> <li>Personaleadministration, sygefravær, lønforhandling.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Kombinationen af have ansvar for at økonomifunktionen og samtidig daglig leder af 20 fagligt og personligt meget forskellige medarbejdere, fordelt på 3 etager, kræver at du kan sætte mange personlige kompetencer i spil. Du skal kunne navigere mellem de store analyser, som kræver stor koncentration og detaljefokus - og de praktiske funktioner i huset, som kræver nærvær og tilgængelighed.<br /><br />Du tager dit ansvar alvorligt, både når det kommer til at opfange og formidle essensen i komplicerede sammenhænge, som rækker ind i den politiske ledelse, når du skal udvikle dit område og dine medarbejdere - og når du i hverdagen skal løfte, motivere, støtte og sparre med dine medarbejdere alt efter deres behov.<br /><br />Personligt står du på et fundament baseret på tillid, empati, vilje og fokus. Du formår at regulere din ledelse i nuet og rumme de store forskelligheder i din medarbejdergruppe, hvor nogen er meget selvkørende og andre har behov for mere support i deres opgaveløsning. Du er tydelig, har personlig autoritet og har evnen til at se en potentiel konflikt og løse den – inden den når at udvikle sig.<br /><br />Vigtigst er det dog, at du er en stærk økonom, der kan dit håndværk og nyder og sætter en ære i at fordybe dig i tallene, bygge rapporter op, sætte i skemaer og lave overskuelige og meningsfulde fremlæggelser. Erfaring med myndighedsområdet Børn og Unge er en fordel.<br />                                     <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong><br />Hos os vil du få en spændende stilling med mangeartede opgaver, som byder på gode udviklingsmuligheder – både af dig som økonomiansvarlig og som leder. Du bliver leder af en gruppe engagerede og dygtige medarbejdere på en arbejdsplads, hvor man tydeligt mærker, at det, vi laver, giver mening.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte centerchef Charlotte Jensen på <a href="mailto:chjen@odense.dk">chjen@odense.dk</a> eller på tlf. 5120 9986.<br />Du kan læse mere om afdelingen <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd/boerne-og-ungeraadgivningen">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 16. oktober 2019.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtale mandag den 21. oktober og 2. samtale den 25. oktober.<br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale. Der kan også indgå case i samtaleprocessen. Desuden skal du medbringe referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Vægter du trivsel og arbejdsmiljø højt så skal du arbejde i Sankt Hans Gruppen. Vi har to søde kolleger, som netop er gået på barsel - derfor søger vi to  social- og sundhedshjælpere/-assistenter i deres vikariater. Der vil dog være gode muligheder for senere fastansættelse.

  Vægter du trivsel og arbejdsmiljø højt så skal du arbejde i Sankt Hans Gruppen.<br /><br />Vi har to søde kolleger, som netop er gået på barsel - derfor søger vi to  social- og sundhedshjælpere/-assistenter i deres vikariater. Vikariaterne løber frem til den 31. august 2020, der vil dog være gode muligheder for senere fastansættelse. Timer pr. uge er hvad der passer dig, og der arbejdes hver 2. eller 3. weekend - alt efter hvad der passer ind i dit privatliv.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en stærk tværfaglig sammensat gruppe, der består af social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, en assisterende leder og en rehabiliteringsleder. Vi har et meget tæt og stærkt samarbejde med demenskoordinator og rådgiver til gavn for vores borgere.<br /><br />De fleste af vores borgere har en eller anden form for demens, men vi har også borgere med sclerose, cancer og andre diagnoser.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Det er vigtigt for os, at du brænder for demensområdet og er parat til og tage en demensuddannelse på 15 dage, det vil sige det er en uddannelse, vi giver dig.</li> <li>Du skal bidrage til fællesskabet - være positiv, imødekommende og have et godt humør.</li> <li>Du skal gå op i din faglighed og din udvikling og være initativtagende.</li> <li>Du skal have flair for IT og kunne se muligheder i stedet for begrænsninger.</li> <li>Du skal gå op i social kapital og bidrage til det gode arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />At give dig en god og grundig introduktion til jobbet - vi vil bidrage til at løfte dine kompetencer og faglighed. Vi vil være nogle gode og hjælpsomme kolleger, og ledelsen vil være lydhør.<br /><br />Du er velkommen til at besøge vores arbejdsplads og høre nærmere - dog skal du lige ringe og lave en aftale først - eller send os blot en ansøgning.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 2166 7110 eller assisterende rehabiliteringsleder Mette Brinkmann, hvis du har spørgsmål til stillingerne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 16. oktober 2019. Samtaler vil blive afholdt løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejder til Center for Mental Sundhed

  I Center for Mental Sundhed søger vi en ny kollega med viden om og interesse for at arbejde med mental sundhed ud fra et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv. Center for Mental Sundhed er Odense Kommunes rådgivnings- og informationscenter.

  <strong>I Center for Mental Sundhed søger vi en nye kollega med viden om og interesse for at arbejde med mental sundhed ud fra et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv.</strong><br /><br />Der er tale om en stilling på 32 timer <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Mental Sundhed er Odense Kommunes rådgivnings- og informationscenter omkring mental sundhed, psykisk sygdom og psykisk sårbarhed.<br /><br /><strong>Vores kerneopgaver er:</strong> <ul> <li>Åben anonym rådgivning til byens borgere, som er i en sårbar periode i deres liv</li> <li>Oplysningskampagner, arrangementer, undervisning, temadage mv. med henblik på at fremme fokus på mental sundhed hos den enkelte og det omkringliggende samfund</li> <li>Selvhjælpskurser til borgere med stress, angst og depression samt kurser for pårørende</li> </ul> <br /><strong>Vores gennemgående værdier er:</strong> <ul> <li>PIONER - vi finder vejen, vi tror på, det lykkes, vi er visionære og omstillingsparate</li> <li>SAMSKABELSE - nysgerrighed, medejerskab, netværk, kreativitet, fleksibilitet, samordning på tværs</li> <li>MØDET MED MENNESKET - medmenneskelig, faglighed, lethed, ordentlighed, rummelighed, ydmyghed</li> </ul> <br />Vi har en stor kontaktflade og samarbejder med mange forskellige faggrupper – internt og eksternt. Vi har stor omsorg for hinanden, og det er vigtigt for os, at der også er plads til det sociale og til at grine sammen. Vi arbejder tæt sammen om at løse opgaverne, og der er god mulighed for faglig sparring. Vi får fast supervision af ekstern supervisor.<br /><br /><strong>Uddannelsesniveau:</strong><br />Vi har ikke fastlagt en specifik faglig profil, du skal dog som minimum have en sundhedsfaglig, socialfaglig eller socialpædagogisk bachelor, og derudover have minimum to års relevant erhvervserfaring i at rådgive borgere, der oplever kriser og udfordringer i deres liv, samt en terapeutisk efteruddannelse / relevante kurser indenfor den terapeutiske samtale.<br /><br /><strong>Vi forventer derudover at du:</strong> <ul> <li>Er nysgerrig på samfundsmæssige tendenser, der fremmer eller udfordrer vores mentale sundhed</li> <li>Har interesse for/kendskab til at arbejde med holdningsbearbejdelse gennem kampagnearbejde og lyst til at videreudvikle områder</li> <li>Har erfaring med at undervise og tilrettelægge arrangementer</li> <li>Ser det som en force at arbejde med frivillige i det daglige arbejde</li> <li>Har kendskab til kommunale strukturer og har en god organisatorisk forståelse</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og er struktureret</li> <li>Er optaget af teamsamarbejde, hvor tilgangen er ”Hver især kan vi meget, og sammen kan vi rigtig meget”</li> <li>Kan navigere i et arbejdsfelt, der er under konstant udvikling</li> <li>Kan arbejde bredt tværfagligt i opgaveløsningen</li> <li>Har gode kommunikationsevner</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder dig:</strong> <ul> <li>Et varmt, visionært og inspirerende hus, hvor vi italesætter og udlever husets bærende værdier</li> <li>En varieret hverdag med stor mulighed for faglig sparring i et tæt samarbejde med varme og kompetente kollegaer</li> <li>Et rummeligt arbejdsfællesskab i en lille medarbejderstab og mange frivillige</li> <li>Et hus, hvor nye initiativer og tiltag udvikles og driftes i fællesskab</li> <li>En stor berøringsflade til kommunale, regionale og frivillige samarbejdspartnere</li> <li>Supervision</li> <li>Et hus med en grundlæggende tro på, at ting kan lykkes</li> </ul> Kan du se dig selv ind i ovennævnte, hører vi rigtig gerne fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Else Kirk på  51 16 76 18 eller på mail <a href="mailto:elki@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">elki@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2019 og vi forventer og holde samtaler den 23. og 24. oktober 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  16-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Drømmer du om en uddannelse, hvor du kombinerer det gode håndværk med dine kreative evner? Vil du gerne løse tekniske problemer ved at bearbejde data og udarbejde digitale kort? Har du bestået grundforløbet og er klar til at starte hovedforløbet? Så er du måske vores nye teknisk designerelev!

  <em>Drømmer du om en uddannelse, hvor du kombinerer det gode håndværk med dine kreative evner? Vil du gerne løse tekniske problemer ved at bearbejde data og udarbejde digitale kort? Har du bestået grundforløbet og er klar til at starte hovedforløbet? Så er du måske vores nye teknisk designerelev!</em><br /><br />Digitalisering og Data i By- og Kulturforvaltningen søger en teknisk designerelev til et spændende og varierende uddannelsesforløb med opstart 6. januar 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I By- og Kulturforvaltningen er vi cirka 1400 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte: biologer, violinister, jurister og vejmænd, som arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen. Vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger, der fremmer menneskelig og økonomisk vækst.<br /><br />Som vores nye teknisk designerelev bliver du en del af staben ”Digitalisering og Data”, hvor vi arbejder med digitalisering i By- og Kulturforvaltningen, BBR-registreringer, udstykning, GIS (Geografisk InformationsSystem) og scanning.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen til teknisk designer giver dig en grundlæggende viden om de opgaver, der skal løses, når man planlægger at bygge eller producere noget.<br /><br />Uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik, hvor du gennem 3 praktikperioder bl.a. skal arbejde med: <ul> <li>Digitale kort og geografisk temadata i webGIS (KortInfo) og desktopGIS (Qgis)</li> <li>Udarbejdelse af vejledninger, filhåndtering og databaseindberetninger</li> <li>Kundebetjening</li> </ul> <br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=c-a2kli1C2A&feature=youtu.be" target="_blank"><u>Se hvad vores elev, Jan, siger om praktikken <strong>her</strong>.</u></a><br /><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />For at blive teknisk designerelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til teknisk designeruddannelsens hovedforløb. Du kan læse mere om uddannelsen til teknisk designer på <u><strong><a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/teknisk-designer" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">UddannelsesGuiden</a></strong></u>.<br /><br />Husk at vedlægge dokumentation for grundforløb til din ansøgning.<br /><br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Som person er du åben og nysgerrig i forhold til at arbejde med kort og visualisere digitale geodata. Det er vigtigt, at du er en teamplayer og kan lide at løse opgaver sammen med andre.<br /><br />Derudover er du: <ul> <li>Empatisk og evner at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> <li>Struktureret, grundig og har et godt blik for detaljer</li> <li>Finder glæde ved at skabe resultater sammen med andre</li> <li>Kan arbejde selvstændigt med opgaver</li> <li>Har teknisk flair og lyst til at arbejde med data på teknik- og miljøområdet</li> </ul> Vi forventer, at du er aktiv og deltagende i både det faglige og sociale på kontoret. Til gengæld tilbyder vi en elevstilling, som byder på: <ul> <li>Solid oplæring i fagsystemerne</li> <li>Varierende opgaver, så du står bedre den dag, du er færdig med uddannelsen</li> <li>Et godt fællesskab med erfarne kollegaer, du kan sparre med</li> <li>Gode udviklingsmuligheder gennem selvstændige opgaver</li> <li>Frugt- og kantineordning</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Teknisk Landsforbund.<br /><br />Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer i ugen. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teknisk designer og oplæringsansvarlig, Sten Frandsen på tlf. 6551 25 63 eller til kontorchef Annette Vestergaard Christensen på telefon 6551 2551.<br /><br />Du kan læse mere om at være <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/teknisk-service" target="_blank"><u>teknisk designerelev i Odense Kommune <strong>her</strong>.</u></a><br /><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2019, og vi forventer at holde samtaler onsdag og fredag i uge 45.<br /><br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. <br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer, RKV og udtalelser.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever
 • Du har set denne annonce før

  Er du vores nye tandklinikassistentelev?

  Vil du være med til at give Odenses borgere får en positiv oplevelse, når de går til tandlægen? Er du på jagt efter en elevplads med gode udviklingsmuligheder og faglige udfordringer? Og har du bestået grundforløbet til tandklinikassistentuddannelsen? Så er du måske vores nye tandklinikassistentelev

  <em>Vil du være med til at give Odenses borgere en positiv oplevelse, når de går til tandlægen? Er du på jagt efter en elevplads med gode udviklingsmuligheder og faglige udfordringer? Og har du bestået grundforløbet til tandklinikassistentuddannelsen? Så er du måske</em> <em>vores nye tandklinikassistentelev!</em><br /><br />Center for Tandpleje i Odense Kommune søger 3 tandklinikassistentelever til et spændende og varieret uddannelsesforløb med opstart den 1. februar 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Som tandklinikassistentelev i Center for Tandpleje bliver du en del af et stærkt team<br />på ca. 150 ansatte bestående af forskellige faggrupper. Her bliver du en del af den arbejdsstyrke, der hver dag arbejder for sunde tænder og en god mundhygiejne blandt byens borgere. Vi har fokus på, at besøg hos tandlægen skal være en positiv og smertefri oplevelse, derfor er tryghed, forebyggelse og samarbejde også grundlaget for vores arbejde i tandplejen. <br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen til tandklinikassistent giver en grundlæggende viden om pasning af<br />tænder og tandkød. Du lærer bl.a. at gøre instrumenter og materialer klar til tandlægens behandling, tage røntgenbilleder og aftryk af tænder. Desuden får du en viden om, hvordan man:  <ul> <li>Rengør tænder </li> <li>Forebygger tandsygdomme </li> <li>Bestiller materiale </li> <li>Skriver og holder styr på journaler </li> <li>Skriver regninger </li> <li>Indkalder patienter til undersøgelse </li> </ul> Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleperioder, så derfor får du rig mulighed for at koble teori med praksis. Du kommer i to forskellige praktikker i Center for Tandpleje - første praktik i en af vores Børne- og ungeafdelinger og anden praktik i en af vores specialafdelinger. Fælles for vores afdelinger er vores ambition om at signalere imødekommenhed, faglighed samt omhu og samvittighedsfuldhed - en<br />ambition vi forventer, du vil bidrage med.<br /><br /><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=K4276gsoJpA" target="_blank">Se hvad vores elev, Ditte, siger om praktikken <strong>her</strong>.</a></u><br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som tandklinikassistentelev i Center for Tandpleje, tilbyder vi:   <ul> <li>En arbejdsplads med udfordringer</li> <li>Gode muligheder for samarbejde og sparring med kolleger</li> <li>Gode udviklingsmuligheder</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, faglighed og patientservice prioriteres højt</li> </ul> <br /><strong>Adgangskrav</strong><br />For at blive tandklinikassistentelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du<br />har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til tandklinikassistentuddannelsens<br />hovedforløb. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder<br />i kraft - altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om <u><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/tandklinikassistent" target="_blank">tandklinikassistentuddannelsen i Odense Kommune <strong>her</strong>.</a></u> <br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte 1. klinikassistent og uddannelsesansvarlig, Anita Witte på 21331902 eller 65515525. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 23 oktober 2019, og vi forventer at holder ansættelsessamtaler onsdag den 30. oktober 2019. <br /><br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. <br /><br />Husk at vedhæft relevante bilag og dokumentation til ansøgningen, som fx grundforløbsbevis, realkompetencevurdering (RKV), udtalelser m.m. <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du bosiddende i området Odense C og Odense M – i den sydlige del af Odense Kommune? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Odense C og Odense M – i den sydlige del af Odense Kommune? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer med ansættelse hurtigst muligt?</em><br />  <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Odense C og Odense M - den sydlige del af Odense Kommune. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagpleje-syd" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du gerne arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? Drømmer du om at have stærke kompetencer inden for sygepleje og gøre en forskel? Er du klar til en uddannelse, hvor helhedspleje og omsorg er nøgleordene? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev!

  <em>Vil du gerne arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? Drømmer du om at have stærke kompetencer inden for sygepleje og gøre en forskel? Er du klar til en uddannelse, hvor helhedspleje og omsorg er nøgleordene?</em> Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev! <br /><br />Vi søger ca. 60 social- og sundhedsassistentelever til at starte på uddannelsen den 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Du lærer at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. Du uddannes til at kunne strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der fremmer sundhed og trivsel hos den enkelte borger. <br /><br />På uddannelsen opnår du bl.a. kompetencer inden for:  <ul> <li>Sygeplejefaglige opgaver, så du kan foretage observationer og bl.a. give injektioner </li> <li>Sundhedspædagogik, så du kan motivere borgerne til fx et sundt liv  </li> <li>Anatomi og fysiologi, så du kender til kroppens opbygning og sygdomme </li> <li>Lovgivning og ansvarsområder på arbejdspladsen, så du ved inden for hvilke rammer, du arbejder </li> </ul> Hos os kommer du i praktik inden for det primære kommunale område, i psykiatrien og på somatisk afdeling på et sygehus. Det betyder, at du får en alsidig uddannelse, hvor du efterfølgende kan arbejde inden for hjemmeplejen, handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du kan også læse videre på mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige uddannelser. <br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Som vores nye social- og sundhedsassistentelev i Odense Kommune forventer vi, at du er faglig nysgerrig og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare borgere. Derudover har du:  <ul> <li>Gode samarbejdsevner, hvor du kan indgå i professionelle relationer  </li> <li>Overblik, situationsfornemmelse og handlekraft </li> <li>Lyst til læring, hvor du kan reflektere mellem teori og praksis </li> </ul> Til gengæld får du en uddannelse med fokus på dig og dine mål, hvor vi tilbyder:  <ul> <li>Praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb og giver dig faglig sparring om dine mål </li> <li>Praktikpladsgaranti </li> <li>Individuelle tilrettelagte uddannelsesaftaler </li> <li>Introduktion ved hvert praktikforløb </li> <li>Løn under hele uddannelsen</li> </ul> <br />Se, hvad Camilla siger om sin første praktik <strong><u><a href="https://youtu.be/U2zxEDevYW8" target="_blank">her.</a></u></strong> <br /><br /><strong>Adgangskrav </strong><br />For at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev skal du inden den 1. marts 2020 have bestået et SOSU-rettet grundforløb 2 eller have vurderet dine realkompetencer på en social- og sundhedsskole.<br /><br />Læs vejledningen inden du søger, så du får det hele med. Vejledningen finder du <strong><u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=190549a4-c1a6-4614-a4bf-a0165636f2b5">her.</a> </u></strong><br /><br /><strong>Husk</strong> at vedhæfte realkompetencevurdering eller din uddannelsesplan, når du ansøger.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du skal forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/praktikplanen. Du skal kunne færdes på cykel.  <br /><br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn <u><strong><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2bb09880-2522-425a-bf89-82c2fe888e5c">her.</a></strong></u> Ansøgningsskemaet <strong>skal</strong> vedlægges ansøgningen. <br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent <strong><u><a href="https://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedsassistent/" target="_blank">her.</a></u></strong><br /><br />Læs, hvad vores elev, Max, fortæller om sin hverdag <u><strong><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/social-og-sundhedsassistent" target="_blank">her</a></strong></u> eller følg med på instagram elev_i_odensekommune, hvor vores elever poster glimt fra deres hverdag. <br /><br />Hvis du har brug for yderligere informationer om uddannelsen, kan du kontakte uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup på tlf. 29 28 07 58 eller uddannelseskoordinator Lisbet Guldborg Knudsen på tlf. 29 33 73 71. <br /><br /><strong>Det praktiske   </strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 1. november 2019. <br /><br />Vi indkalder til ansættelsessamtaler i uge 45, og afholder samtaler den 13., 14. og 21. november 2019. <br /><br />Vær opmærksom på, at mailen kan havne i ”uønsket post”. <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Hunderupgruppen

  Er du frisk og har mod på at få vind i håret, så er det dig vi søger. Sygeplejerske til cykelgruppe i Odense C og M, søges til en spændende og udfordrende hverdag hvor sygeplejeopgaverne er mangeartede.

  Vil du være en del af Hunderupgruppen? En af vore sygeplejersker skal på barsel, så har du mod på at prøve noget nyt, hvor hver dag er uforudsigelig.<br /><br />Vi søger en sygeplejerske 32 timer ugentligt i dagvagt med vagt hver 4. weekend. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at: <ul> <li>er engageret og fagligt velfunderet i forhold til kroniske  sygdomme</li> <li>kan arbejde rehabiliterende og tværfagligt  </li> <li>har lyst til udvikling og læring</li> <li>sætter din faglighed i spil og deler din viden med andre.</li> <li>er dynamisk ,åben og faglig nysgerrig</li> <li>har en reflekterende tilgang til borgerne.</li> <li>behersker IT færdigheder, eventuelt har kendskab til En plan og Care.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Som vores nye sygeplejerske vil du blive en del af Hunderupgruppen, som er en udekørende cykelgruppe, hvor flere faggrupper samarbejder om at arbejde målrettet med borgere, der har en vedvarende lidelse.<br />Vi arbejder rehabiliterende og forebyggende ud fra borgerens retningsgivende mål på tværs af fagligheder. Der er masser af opgaver, som vi i fællesskab lykkedes med, og sammen er vi stærke, så vi støtter borgeren i sine mål.<br />Gruppen er en daggruppe, hvor fagligheden er mangfoldig.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et spændende og afvekslende job hvor alle sygepleje kompetencer kommer i spil</li> <li>faglig sparring</li> <li>en arbejdsplads i udvikling</li> <li>mangeartede komplekse sygeplejeopgaver ved komplekse borgere</li> <li>motiverede kollegaer som glæder sig til, sammen med dig til at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for en god trivsel og et godt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte  rehabiliteringsleder Lone Hansen på 6551 3711 eller sygeplejen på 6551 8992, og få yderligere oplysninger om stillingen. Du er også velkommen til at besøge os.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigende organisation.<br />Tiltrædelse 1. december 2019.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 20. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt mandag den 28. oktober 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Grundet øget borgergrundlag, har vi fået mange opgaver og travlt med at løse helhedspleje, derfor søger vi en assistent til gruppen. Det drejer sig om en fast stilling som social- og sundhedsassistent i dagvagt på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge.

  Grundet øget borgergrundlag, har vi fået mange opgaver og travlt med at løse helhedspleje, derfor søger vi en assistent til gruppen. Det drejer sig om en fast stilling som Social- og sundhedsassistent i dagvagt på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge med start 1. november 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om gruppen</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Kragsbjergvej i Odense M.<br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver fra helhedspleje til grundlæggende sygeplejeopgaver for Social- og sundhedsassistenterne.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi</li> </ul> <br /><strong>Vi sørger en kollega</strong> <ul> <li>Der er dygtig og engageret kollega</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsning</li> <li>Er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg</li> <li>Er interesseret i at udøve helhedspleje, pga. vores rehabiliterende fokus</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 65 51 34 65.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 23. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 29. oktober 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ergoterapeut til Botilbuddet Fangelvej

  Har du interesse og gerne erfaring indenfor psykiatrien? Vi søger en erfaren og kreativ ergoterapeut til en fast stilling på 35 timer ugentligt.

  Vi søger en erfaren og kreativ ergoterapeut til en fast stilling på 35 timer ugentligt til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender bl.a. miljøterapi, neuropædagogik, sanseintegration og kognitiv terapi. Vi ønsker at styrke den tværfaglige indsats med dine ergoterapeutiske kompetencer, så du vil derfor i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse opgaver i fællesskab med beboerne.<br /><br />Fangelvej Botilbud er en døgninstitution, hvor man skal kunne arbejde på alle tider af døgnet samt i weekender og på helligdage. Der vil ligeledes være sovevagter, hvor man har brandvagt.<br /><br />Personalegruppen består af sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeut samt socialrådgiver.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Udarbejde og tilrettelægge borgernes rehabiliteringsforløb i samarbejde med borgerne</li> <li>Ledsagelse ud af huset</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende, som er påvirket af sygdom og/eller er i krise</li> <li>Interesseret i at arbejde med netværk.</li> <li>Arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig organisering</li> <li>Bidrage til at uddanne studerende</li> <li>Dokumentation</li> <li>Træne ADL- aktiviteter</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en engageret og professionel kollega, som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor beboerne, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor Botilbuddet Fangelvej</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt velfunderet</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og ind imellem pressede situationer</li> <li>Har interesse og gerne erfaring indenfor psykiatrien</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejde med borgerne</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har personlig integritet</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes aktuelle situation</li> <li>Tværfaglige og monofaglige møder samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Systemisk sparring</li> <li>Engagerede kolleger og ledere, der sætter åbenhed og dialog højt</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt</li> <li>Supervision af ekstern supervisor</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til kreativitet og hvor der er plads til forskelligheder</li> <li>At blive en del af et team med stor faglighed og engagement</li> <li>Fokus på at bevare og styrke arbejdsmiljøet</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange forskelligartede arbejdsopgaver af både psykisk og somatisk karakter</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En organisation i forandring</li> <li>En god korpsånd med stor hjælpsomhed blandt kolleger</li> </ul> Kan du se dig selv i ovenstående, så er du velkommen til at sende en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere og har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Heidi Gohr Jespersen på 29 49 47 42 eller rehabiliteringsleder Tine Rønn på 61 55 67 86. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 21. oktober 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag, den 28. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du interesse og gerne erfaring indenfor psykiateren? Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 37 timer ugentligt.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 37 timer ugentligt til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Fangelvej er en døgninstitution, hvor man skal kunne arbejde på alle tider af døgnet samt i weekender og på helligdage. Der vil være sovevagter, hvor man har brandvagt.<br /><br />Personalegruppen består af sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeut samt socialrådgiver.<br /><br />Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender bl.a. miljøterapi, sanseintegration og kognitiv terapi.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med:  <ul> <li>Udarbejde og tilrettelægge borgernes rehabiliteringsforløb, samarbejde med borgerne</li> <li>Kan samarbejde med lægekonsulent og andre sundhedsprofessionelle</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag mod misbrug samt livstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende, som er påvirket af sygdom og/eller er i krise</li> <li>Interesseret i at arbejde med netværk</li> <li>Arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig organisering</li> <li>Bidrage til at uddanne studerende</li> <li>Dokumentation</li> <li>Træne ADL- aktiviteter</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en engageret og professionel kollega, som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor beboerne, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor Botilbuddet Fangelvej</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt velfunderet</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og ind imellem pressede situationer</li> <li>Har interesse og gerne erfaring indenfor psykiateren</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejde med borgerne</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har personlig integritet</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes aktuelle situation</li> <li>Tværfaglige og monofaglige møder samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Systemisk sparring</li> <li>Engagerede kolleger og ledere, der sætter åbenhed og dialog højt</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt</li> <li>Supervision af ekstern supervisor</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til kreativitet og hvor der er plads til forskelligheder</li> <li>At blive en del af et team med stor faglighed og engagement</li> <li>Fokus på at bevare og styrke arbejdsmiljøet</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange forskelligartede arbejdsopgaver af både psykisk og somatisk karakter</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Stor medindflydelse på din hverdag</li> <li>En organisation i forandring</li> <li>En god korpsånd med stor hjælpsomhed blandt kolleger</li> </ul> Kan du se dig selv i ovenstående, så er du velkommen til at sende en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere og har spørgsmål er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Tine Rønn på 61 55 67 86 eller afdelingsleder Heidi Gohr Jespersen på 29 49 47 42.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 16. oktober 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag, den 22. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejeske til Botilbuddet Fangelvej

  Har du interesse og gerne erfaring indenfor psykratiren? Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på 35 timer ugentlig.

  Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på 35 timer ugentlig til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Fangelvej er en døgninstitution, hvor man skal kunne arbejde på alle tider af døgnet samt i weekender og på helligdage. Der vil være sovevagter, hvor man har brandvagt.<br /><br />Personalegruppen består af sygeplejersker, ergoterapeuter, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeut samt socialrådgiver.<br /><br />Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud, som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender bl.a. miljøterapi, sanseintegration og kognitiv terapi.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Udarbejde og tilrettelægge borgernes rehabiliteringsforløb, samarbejde med borgerne</li> <li>Kompleks sygepleje, f.eks. sårbehandling</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag mod misbrug samt livstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende, som er påvirket af sygdom og/eller er i krise</li> <li>Interesseret i at arbejde med netværk</li> <li>Arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig organisering</li> <li>Bidrage til at uddanne studerende</li> <li>Dokumentation</li> <li>Træne ADL- aktiviteter</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en engageret og professionel kollega, som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor beboerne, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor Botilbuddet Fangelvej</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt velfunderet</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og ind i mellem pressede situationer</li> <li>Har interesse og gerne erfaring indenfor psykratiren</li> <li>Kan arbejde systematisk, strukteret og evaluerende i samarbejde med borgerne</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har personlig integritet</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes aktuelle situation</li> <li>Tværfaglige og monofaglige møder samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Systemisk sparring</li> <li>Engagerede kolleger og ledere, der sætter åbenhed og dialog højt</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt</li> <li>Supervision af ekstern supervisor</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til kreativitet og hvor der er plads til forskelligheder</li> <li>At blive en del af et team med stor faglighed og engagement</li> <li>Fokus på at bevare og styrke arbejdsmiljøet</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange forskelligartede arbejdsopgaver af både psykisk og somatisk karakter</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Stor medindflydelse på din hverdag</li> <li>En organisation i forandring</li> <li>En god korpsånd med stor hjælpsomhed blandt kolleger</li> </ul> Kan du se dig selv i ovenstående, så er du velkommen til at sende en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere og har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Heidi Gohr Jespersen på 29 49 47 42 eller rehabiliteringsleder Tine Rønn på 61556786.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 22. oktober 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag, den 29. oktober 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælperelev

  Vil du gerne yde omsorg for og pleje til mennesker, der har brug for hjælp? Er du god til at sætte dig ind i andres behov og situationer? Har du mod på at udvikle dig og gøre en forskel for andre mennesker? Så er du måske vores nye social- og sundhedshjælperelev!

  <em>Vil du gerne yde omsorg for og pleje til mennesker, der har brug for hjælp? </em><em>Er du god til at sætte dig ind i andres behov og situationer? </em><em>Har du mod på at udvikle dig og gøre en forskel for andre mennesker? </em>Så er du måske vores nye social- og sundhedshjælperelev!<br /><br />Vi søger ca. 40 social- og sundhedshjælperelever, som brænder for omsorg og kan starte på uddannelsen til social og sundhedshjælper den 1. februar 2020.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 14 måneder, og undervejs i uddannelsen er du både på skole og i praktik. Det betyder, at du får rig mulighed for at få faget ind under huden, når du afprøver din teoretiske viden i forskellige praktikforløb.<br /><br />På uddannelsen opnår du kompetencer inden for: <ul> <li>Den rehabiliterende tilgang, så du motiverer og støtter borgere til at klare hverdagen</li> <li>Professionel kommunikation med borgere, så du kan skabe en god relation</li> <li>Sygdomme og symptomer hos ældre borgere, så du kan reagere hensigtsmæssigt</li> <li>Tværfagligt samarbejde, så du forstår din vigtige rolle i samarbejdet med fx social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.</li> </ul> Hos os kommer du både i praktik på et plejecenter og i en hjemmeplejegruppe. I dine praktikforløb kommer du til at arbejde på borgernes hjemmebane, hvor du skal yde omsorg for og pleje til ældre, syge eller handicappede borgere.<br /><br />I praktikken lærer du bl.a. om: <ul> <li>Personlig hygiejne, hvor du kommer til at hjælpe med fx bad, toiletbesøg, af- og påklædning</li> <li>Praktiske gøremål, hvor du kommer til at hjælpe med fx rengøring, tøjvask og indkøb</li> <li>Ernæring, hvor du kommer til at hjælpe med fx at tilberede mad og spisning</li> </ul> <br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Som vores nye social- og sundhedshjælperelev i Odense Kommune forventer vi, at du er imødekommende, brænder for faget og har lyst til at gøre en forskel for den enkelte borger. Du skal kunne møde borgerne med respekt og hele tiden have fokus på borgernes livskvalitet og ønsker.<br /><br />Til gengæld får du en uddannelse med fokus på dig og dine mål, hvor vi tilbyder: <ul> <li>Praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb og giver dig faglig sparring om dine mål</li> <li>Praktikpladsgaranti</li> <li>Individuelle tilrettelagte uddannelsesaftaler</li> <li>Introduktion ved hvert praktikforløb</li> <li>Løn under hele uddannelsen</li> </ul> Se, hvad Siti siger om sin praktik <a href="https://youtu.be/NLgUPwO8zwk" target="_blank"><u><strong>her.</strong></u></a> <br /><br /><strong>Adgangskrav </strong><br />For at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev skal du inden den 1. februar 2020 have bestået et SOSU-rettet grundforløb 2 eller have vurderet dine realkompetencer på en social- og sundhedsskole.<br /><br />Læs vejledningen inden du søger, så du får det hele med. Vejledningen finder du <strong><u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=b5ec21e2-f6ce-4a17-8bb9-c9fee85c83ca">her.</a></u></strong><br /><br />Husk at vedhæfte realkompetencevurdering eller din uddannelsesplan, når du ansøger.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen, og du skal forvente skiftende arbejdstider i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/praktikplanen.<br /><br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne for voksenelev, kan du søge om voksenelevløn. Læs om kriterierne for voksenelevløn <strong><u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=7ddafda1-0b79-47a6-a517-1e5df7b62756">her.</a></u></strong><br /><br />Hvis du opfylder kriterierne, skal du vedhæfte det udfyldte og underskrevne skema til din ansøgning. Der gives ikke dispensation for kriterierne.<br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpaedagogik/social-og-sundhedshjaelper" target="_blank"><strong><u>her</u></strong>.</a><br /><br />Læs, hvad vores nuværende elev Belinda fortæller om sin hverdag <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/social-og-sundhedshjaelper" target="_blank"><strong><u>her,</u></strong></a> eller følg med på instagram elev_i_odensekommune, hvor vores elever poster glimt fra deres hverdag.<br /><br />Hvis du har brug for yderligere informationer om uddannelsen, kan du kontakte uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen på tlf. 51 42 89 58 eller uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen på tlf. 61 38 49 31.<br /><br /><strong>Det praktiske  </strong> <br />Ansøgningsfrist er søndag den 20. oktober 2019.<br /><br />Vi udsender samtaleindkaldelser i uge 43, og forventer at holde ansættelsessamtaler i<br />uge 44.<br /><br />Vær opmærksom på, at mailen kan havne i "uønsket post". <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-10-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse hurtigst muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse snarest muligt dog senest 1. december 2019, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagpleje-syd" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. <br />Ved ansættelse i Brændekilde vil stillingen eventuelt kunne oprettes som Trilledagpleje.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Bellinge/Brændekilde med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet