38 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Erfaren sygeplejerske med erfaring fra arbejdet borgere med erhvervet hjerneskade søges.

  <em>Vil du være en del af et specialiseret og tværfagligt team omkring borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende? Har du erfaring indenfor neurorehabilitering? Ønsker du i udvidet grad tværfagligt samarbejde i en anderledes opbygning? - Hvis ja, så glæder vi os til at se din ansøgning! </em><br /><br />Bjerggårdshavens Dag- og Døgnrehabilitering søger en sygeplejerske pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 35-37 timer og tilknyttet Døgnrehabiliteringsafsnittet. Stillingen indebærer skiftende arbejdstider mellem dag, aften og weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering hører under Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Forløb Erhvervet Hjerneskade Øst. Dagrehabiliteringen rummer 20 dagpladser, hvoraf 6 er forbeholdt vore 6 Døgn-rehabiliteringspladser. Vi tilbyder målrettet, tidsbegrænset og specialiseret træning og rehabilitering overfor voksne med erhvervet hjerneskade - i moderat til svær grad (§102 og 107 i Serviceloven) - i fase 2-3. Aldersgruppe 18 - 65 år.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Der er tæt samarbejde mellem Dag- og Døgnrehabiliteringen, og i begge funktioner er der fokus på individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade.<br /><br />Medarbejdere tilknyttet Døgnrehabiliteringen har tilsammen ansvar for at skabe et rehabiliterende miljø for borgeren døgnet rundt - alle ugens dage. Du skal varetage opgaver, der tager udgangspunkt i dine faglige kompetencer samt medvirke til, at rehabiliteringen bliver sammenhængende, meningsfuld og målrettet for borgeren.<br />Der vil være mulighed for at danne netværk med andre sygeplejersker tilknyttet plejeboliger i område Nord.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br /><strong>Du skal bidrage til at</strong> <ul> <li>Varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger</li> <li>Instruere kollegaer i sygeplejefaglige opgaver, i hht. Odense kommunes Retningslinier i Håndtering af medicin, på tværs af boenhederne.</li> <li>Der skabes individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker og behov bedst muligt, i forhold til såvel mål som træningsstrategier.</li> <li>Det tværfaglige team samarbejder om at yde rehabilitering på højt fagligt niveau.</li> <li>Relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførelse.</li> <li>Borgers effekt af rehabiliteringen bliver dokumenteret og videregivet.</li> <li>Relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførsel til næste forløb.</li> <li>Vores rehabiliteringstilbud udvikles i takt med ny viden / best practice på området.</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br /><strong>Der lægges vægt på at du: </strong> <ul> <li>Har erfaring med at arbejde med rehabiliterende pleje af borgere med erhvervet hjerneskade.</li> <li>Evner at samarbejde tæt med borger og pårørende, og er en god motivator / støtte for borger i at træffe valg vedrørende deres rehabiliterings-proces.</li> <li>Skal kunne fungere som koordinator og som sådan hjælpe borger til, at han eller hun oplever mening og sammenhæng i sit forløb.</li> <li>Har evne til at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde.</li> <li>Har erfaring med skriftlig dokumentation / elektronisk journalføring.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og målrettet, evner at have flere bolde i luften og kan favne bredere end eget fagområde.</li> <li>Evner at rumme og favne komplekse borgere og pårørende, som ofte er i krise eller på anden måde i en svær situation. </li> </ul> <strong>Personen vi leder efter</strong><br />Du er tillidsskabende og god til at skabe relation med dine medmennesker, borgere som kollegaer. Du er loyal, rummelig og fleksibel og med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Du er åben og anerkendende i din tilgang. Du ser muligheder frem for begrænsninger – også i en foranderlig hverdag og organisation. Humor er dejligt. Du har lyst til at indgå i nye opgaver, såvel omkring den enkelte borger, som i andre udviklingsområder på stedet.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige, tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig / faglig udvikling. Arbejdsopgaverne vil være alsidige og udfordrende, hvor kun sjældent to dage er ens.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vi ser gerne</strong><br />At du kontakter assisterende rehabiliteringsleder Annette Vestergaard Hansen på 2463 8209 inden du søger stillingen.           <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 14. maj 2017, og vi forventer at holde samtaler den 18. maj 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Bo- og rehabiliteringcenteret Bjerggårdshaven
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Som kontorchef for Organisations- og Kompetenceudvikling får du ansvar for at drive de HR-processer og projekter, som er iværksat og bliver iværksat i den kommende tid. Afdelingen er ny og medarbejderne kommer fra forskellige afdelinger i den gamle organisering.

  <em>Har du solid erfaring med at arbejde operationelt- og strategisk med ledelses- og kompetenceudvikling?</em><br /><em>Brænder du for at udvikle på tværs af en stor organisation?</em><br /><em>Og kan du tilføre en ny tilgang til organisations- og kompetenceudvikling?</em><br /> <br /><strong>Odense er en by i udvikling. Hvad der tidligere var en 4-sporet vej gennem byen, er i dag en kæmpestor byggeplads, hvor den ene spændende bygning efter den anden er i gang med at tage form. Rundt omkring i byen bliver der gravet og gjort klar til letbanen, som om få år vil kunne transportere borgere og besøgende hele vejen fra Tarup til det kommende supersygehus.</strong><br /> <br /><strong>Inde bag rådhusets mure er vi også i udvikling. Vi følger byens bevægelse og tænker nyt, tænker anderledes. Vi bidrager til vækst og velfærd i Odense gennem samarbejder og partnerskaber, og vi tilpasser os kontinuerligt de nødvendige omstillinger med mod og lyst til at prøve nyt. Vores nye kontorchef skal bidrage med viden om og en ny tilgang til organisations- og kompetenceudvikling.</strong><br /> <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />HR og Personale i Borgmesterforvaltningen har eksisteret siden januar 2016 – og blev pr. 1. april 2017 organiseret i 4 nye kontorer. Vi driver tværgående processer og strategisk HR til gavn for Odense Kommunes 5 forvaltninger, hvor det afgørende fokus er forankring i praksis. Konkret er det vores opgave at understøtte forvaltningerne i alt lige fra personalejura, løn og arbejdsmiljø til ledelsessparring, ledelsesudvikling, rekruttering og kompetenceudvikling.<br /> <br />Vores vigtigste fokus er at klæde lederne på til at kunne udfylde deres egen HR-rolle gennem rådgivning, træning, sparring, procesunderstøttelse og udvikling af HR-værktøjer.<br /> <br />Konkret arbejder vi ud fra 6 proces-spor med det formål at målrette HR-ydelserne til organisationens behov. Kontoret Organisations- og Kompetenceudvikling ejer processporene medarbejderudvikling og ledelsesudvikling og bærer et særligt ansvar i forhold til at udvikle nye måder at lave ledelses- og medarbejderudvikling, som skal tænkes ind i både et operationelt og et strategisk perspektiv. Kontoret skal levere et stort bidrag til at angive retningen af forandring i Odense Kommune med de klare forventninger til effekt, som organisationen også fordrer.<br /> <br />Udviklingen skal forankres i praksis – og et af kontorets øvrige ansvarsområder er udviklingen af nye HR-værktøjer, som fx mus-skemaer og evalueringssystemer, som giver mening for de enkelte lederes kerneopgave. På nuværende tidspunkt er vi kommet langt med udvikling af de strategiske tanker bag proces-spor og organisering, og vores nye kontorchef får stor indflydelse på, hvordan det skal udmøntes.<br /> <br />Kontoret består i øjeblikket af 6 erfarne og fagligt stærke konsulenter, som har base på Odense Rådhus.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Som kontorchef for Organisations- og Kompetenceudvikling kommer du dermed til at stå i spidsen for udviklingen af vores medarbejder- og ledelsesudvikling, og du får ansvar de processer og projekter, som er iværksat og bliver iværksat i den kommende tid. Afdelingen er ny og medarbejderne kommer fra forskellige afdelinger i den gamle organisering, som alle har arbejdet på den samme opgave – med forskellige indgangsvinkler. Så processen er sat i gang, men du skal gribe den og føre den et helt nyt sted hen med det for øje, at alle indsatser skal give mening og effekt.<br /> <br />Målet er at hjælpe lederne i deres ledelsesopgave – der hvor de har behov. Derfor skal vi skabe smidige aktiviteter, som understøtter denne udvikling. Vi skal gennem vores processer hjælpe med at løse organisationens udfordringer, så vi tager hele tiden udgangspunkt i deres forretning og skaber ud fra deres behov.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />HR og Personale vil være en anerkendt strategisk samarbejdspartner på hele HR-området, og den bevægelse skal du bidrage til. Derfor forventer vi, at du har solid erfaring med at arbejde både strategisk og operationelt med ledelses- og kompetenceudvikling i en stor organisation. Du har viden om og erfaring med at arbejde med medarbejder- og ledelsesudvikling som proces – og også gerne med undervisningserfaring.<br /> <br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du</strong> <ul> <li>har stærk HR-faglighed – både på uddannelse og erfaring</li> <li>har stor viden om og interesse for ledelsesteori</li> <li>er en god formidler, både mundtligt og skriftligt, og du har erfaring med at kommunikere til forskellige niveauer af en organisation</li> <li>i din tilgang til HR har fokus på forretningens behov, og hvad der har effekt for de enkelte forvaltningers kerneopgave</li> <li>sammen med afdelingens øvrige ledergruppe kan tænke i sammenhængende, strategiske løsninger, Så HR og Personale fremstår som én samlet enhed. </li> </ul> <br /><strong>Personligt forventer vi, at du</strong> <ul> <li>besidder en naturlig autoritet i forhold til både medarbejdere og ledere på alle niveauer i ledelsesstrengen</li> <li>drives af at arbejde med udviklingsprocesser</li> <li>ser processer som helheder, som spiller ind i og giver værdi til hinanden</li> <li>har gennemslagskraft i samarbejdet med alle niveauer i organisationen</li> <li>har interesse for politik og forståelse for det at arbejde i en politiske styret organisation</li> <li>er god til at motivere og sætte retning</li> <li>forholder dig analytisk til dine medmennesker og er i stand til at træffe de rigtige beslutninger</li> <li>har vinderinstinkt og motiveres af resultaterne – og samtidig holder gejsten i den lange proces.</li> </ul>  <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Stillingen som kontorchef for Organisations- og Kompetenceudvikling giver en unik chance for at sætte dit præg på fremtidens organisations- og kompetenceudvikling i Odense Kommune. Vi tilbyder en udviklingsorienteret stilling i en afdeling med højt til loftet og kompetente og motiverede kolleger og medarbejdere, der brænder for at lave løsninger, som giver værdi til hele organisationen.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for HR og Personale Mads Bundesen på 5133 5434.<br /> <br />Læs mere om de 6 proces-spor og tankerne bag vores måde at arbejde på i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=7f09cb17-0780-4d1e-aa11-ef87553a978d">Grundlag for at bedrive strategisk HR i Odense Kommune.</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 28. maj 2017.<br /> <br />Første samtalerunde afvikles den 6.  juni 2017 fra kl. 12.30. Anden samtalerunde afvikles den 20. juni fra kl. 12.30. Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofiltest.
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus, Flakhaven 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Chef til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

  Vi søger en dygtig chef med handle- og implementeringskraft, strategisk sans og talent for samarbejde.

  <em>Vi søger en dygtig chef med handle- og implementeringskraft, strategisk sans og talent for samarbejde.</em><br /><br /><strong>Kan du se dig selv som chef i en stor kommune? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om sociale problemer? Hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore borgere til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? </strong><br /><strong>Kan du i det hele taget se meningen med at forene fx misbrugsbehandling eller boligsociale tiltag med beskæftigelsesindsatsen? Kan du drive og holde tempo i en proces, hvor vi hele tiden ønsker at højne kvaliteten i vore tiltag i bl.a. misbrugsbehandling, boligsociale tiltag og drift af forsorgshjem og krisecenter? Er du tværfaglig og kan du arbejde med grænsekrydsende ledelse? Hvis dit svar er ”ja”, er du måske vores kommende chef for et stort område i Odense Kommune!</strong><br /><br />Vores chef på det sociale område har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi nu hendes afløser.<br /> <br />I Odense løftes dette område i <em>Jobrehabilitering. </em>Det udgør, sammen med områderne <em>Uddannelse</em>, <em>Job</em>,<em> Virksomhed </em>og <em>Borgerservice</em>, den koncernledede organisering af forvaltningen. Forvaltningen, arbejder helhedsorienteret med kerneopgaven: Uddannelse og Job – og skabelsen af de nødvendige forudsætninger herfor.<br /> <br />Lovgrundlaget for området er <em>Sundheds-</em> og <em>Servicelovene</em>, men vi arbejder samtidig også ind i <em>Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats</em> (LAB). Den politiske ramme udgøres af kommunens beskæftigelsespolitik og udsattepolitik (kan ses på www.odense.dk). Målgruppen er de borgere, der er længst væk fra at kunne tage en uddannelse eller fungere på arbejdsmarkedet og som har brug for særlige supplerende indsatser.<br /> <br />Vi interesserer os for at finde, understøtte og udvikle den enkeltes potentiale og derved holde borgeren i centrum, hvad enten denne har brug for megen eller blot begrænset hjælp. Med udgangspunkt i kerneopgaven – job og uddannelse – laver vi én plan for borgeren, der tilsvarende har én rådgiver. Vort felt rummer således en bred vifte af indsatser, herunder bl.a. mentorstøtte, misbrugsbehandling, boligsociale indsatser, kvindekrisecenter, forsorgshjem, specialplejehjem, udsatte- og hjemløseindsatser, etc., etc. Vi mener, at alt hvad vi gør, skal understøtte borgen i at opnå en større grad af selvforsørgelse. Derfor fortager vi hele tiden kerneopgavetesten for at sikre, at de indsatser, vi iværksætter, har det rigtige målfokus på job og uddannelse.<br /> <br />Som chef for Jobrehabilitering med ansvar for indsatser på det sociale område skal du stå i spidsen for de supplerende indsatser, der skal rydde sten af vejen for borgerne, så de bringes tættere på mere direkte job- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Det skal derfor være naturligt for dig at tænke det sociale område sammen med en målrettet beskæftigelsesindsats og se sammenhænge på tværs.<br /> <br />Du ansættes med reference til områdets koncernchef og du får det overordnede ansvar for en række afdelinger med hver mellem 12 og 18 medarbejdere. Hver af disse afdelinger har en leder på niveau 4.<br /> <br />Det er afgørende vigtigt, at du kan lede og implementere gennem dine ledere. Vi forventer, at du kan samarbejde med dine chefkolleger, at du er i stand til at lede opad og til at lede ind i myndighedsom-råderne. I det hele taget forstår du dig på grænsekrydsene ledelse. En meget stor del af at lykkes hos os handler nemlig om samarbejde, tværfaglighed, åbenhed og tværgående strategiske evner. Du vil således skulle indgå i samarbejder både på internt og eksternt og på lokalt og nationalt niveau.<br /> <br /><br /><strong>Vi ønsker os, at</strong> <ul> <li>du har interesse for det sociale område og udsatte borgeres vilkår og du kan indgå i et stadigt udviklings- og implementeringsarbejde, hvor beskæftigelsesindsatsen suppleres med de relevante sociale indsatser</li> <li>din ledelsesudøvelse får området til at fremstå sammenhængende. Du og dine afdelingsledere arbejder helhedsorienteret sammen med resten af forvaltningen til gavn for kommunes socialt udsattes større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelserne</li> <li>du indgår i et udviklingsorienteret samspil med både chefgruppen og koncernledelsen og kan på den baggrund iværksætte og lede de tiltag, der mest effektivt realiserer et samspil mellem den social- og den beskæftigelsespolitiske dagsorden</li> <li>du forstår betydningen af stærk implementeringskraft og kan sætte dig for bordenden og danne effektive og implementeringsdygtige lederteam</li> <li>du har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere og den offentlige organisation. Du kan arbejde med strategiudvikling både på dit eget driftområde og på tværs af forvaltningen og af kommunen og sikrer både kvalitet og optimal og fleksibel anvendelse af viden og ressourcer.</li> <li>du kan lede nedad i organisationen og stå i et dynamisk forhold til og være tydelig overfor dine afdelingsledere. Du skal således kunne implementere gennem ledelseslag og i højere grad varetage strategisk organisering og styring end egentlig håndtering.</li> <li>du tager ansvar og kan kommunikere og således rammesætte arbejdet bl.a. ved at reducere kompleksitet.</li> <li>du formår at holde momentum, overblik og tempo både i kortere forløb og projekter, men også på den lange bane og du har øje for både proces og resultat.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, at du har</strong> <ul> <li>solid erfaring med det sociale område (Sundheds- og Serviceloven) og gerne også kendskab til beskæftigelsesområdet (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, LAB)</li> <li>evne til at arbejde med strategiudvikling og til at operationalisere strategi på det sociale område i tæt kobling med den beskæftigelsespolitiske dagsorden</li> <li>personlig gennemslagskraft og særdeles stærke kommunikative kompetencer</li> <li>forståelse for de politiske mål, mekanismer og tankegange, der styrer det sociale og beskæftigelsespolitiske område</li> <li>solid erfaring med ledelse af ledere og en både motiverende og delegerende ledelsesstil</li> <li>en relevant uddannelsesbaggrund</li> <li>relevante og mangefacetterede professionelle netværk og kontaktflader.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /> <br />Du kan kontakte koncernchef Susanne Kvolsgaard på 2149 1236 for yderligere information om stillingen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2017.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 16. juni og 2. runde den 23. juni 2017. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.<br /> 
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Hjallese

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Derfor har vi nu brug for i Hjallese, at kun tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Hjallese kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Hjallese med ansættelse efter aftale september 2017.  <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til - Hjallese. </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte Dagplejen Syd, dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 18. juni 2017. Samtaler vil blive afholdt løbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd, Hjallese
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at lede medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Er du stolt af det, du kan? Og har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres arbejde? Så er du vores nye assisterende rehabiliteringsleder til Skibhusgruppen.

  <em>Har du lyst til at lede medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Er du stolt af det, du kan? Brænder du for motiverende ledelse og har du lyst til at bidrage til udviklingen af det nære sundhedsvæsen og det vigtige samarbejde med de borgere, vi møder? Kan du se dig selv i krydsfeltet mellem ledelse af monofaglighed og ledelse af tværfaglighed i en rehabiliterende kontekst? Og har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres arbejde?</em><br /><em>Så</em><em> er du vores nye assisterende rehabiliteringsleder til Skibhusgruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen. </em><br /> <br />Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. <br /> <br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder, og det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde. Det skal vi altid holde fokus på, og derfor har vi brug for stærke og engagerede ledere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Skibhusgruppen er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Nord. Vi yder indsatser til over 400 borgere med høj mestringsevne men med midlertidige eller vedvarerende, fysiske funktionsevnenedsættelser. Gruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Gruppens indsatser ydes i borgerens eget hjem. Borgeren kan samtidig være tilknyttet en af vores sundhedsklinikker eller et af vores genoptræningscentre.<br /> <br />Medarbejdergruppen på ca. 50 medarbejdere er tværfaglig sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er højt til loftet og godt humør. Alle er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde. Gruppen er ved at etablere en ny teamstruktur, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /><br />Borgerne mødes af en rehabiliterende arbejdsform og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du skal indgå i et tæt partnerskab med gruppens rehabiliteringsleder. Hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver, og sammen tager vi ansvar for at skabe en gruppe, hvor der altid er fokus på effektive og effektfulde borgerforløb samt trivsel. Vi har i den forgangne periode vægtet kompetenceudvikling indenfor den rehabiliterende arbejdsform højt. Nu er vi klar til også at fokusere på at højne fagfagligheden.<br /> <br />Vi er inde i en rivende udvikling, da grænserne for opgavevaretagelse på hospital og i kommune hele tiden flytter sig. Der er et højt borgerflow, og hverdagen kan derfor være hektisk og uforudsigelig – men altid spændende. Ofte står vi i nye situationer, som vi sætter en ære i at løse med borgeren i centrum.<br /> <br />Du får økonomisk medansvar. En del af dine opgaver vil foregå i vores dokumentationssystemer Care og én Plan (Odense Kommunes eget tværfaglige dokumentationssystem). <br /> <br />Vi tilbyder et individuelt introduktionsprogram skræddersyet til dig og gode muligheder for lederuddannelse.   <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du behøver ikke nødvendigvis have ledelseserfaring, men du skal have en sundhedsfaglig uddannelse, gerne som sygeplejerske. Det vigtigste er dog, at du har lyst til og mod på ledelse, og at du vil trives med at bidrage til styring og skabelse af den udvikling, der skal til lige nu i det nære sundhedsvæsen.<br /> <br />Vi er på udkig efter en, der kan genkende sig i en del af følgende:  <ul> <li>Formår at være i en samtidig ambition om at styre en stram økonomi og udvikle den rehabiliterende arbejdsform</li> <li>Er rolig, fleksibel og pragmatisk samtidig med at du formår at skabe rum, rammer og struktur for gruppen</li> <li>Agerer i en travl og uforudsigelig hverdag med mange bolde i luften – ved at arbejde vedholdende og i højt tempo samt prioritere opgaverne – men også huske at trække stikket ud</li> <li>Skaber gode samarbejdsrelationer gennem anerkendende og god kommunikation, både internt og eksternt</li> <li>Vægter god mødekultur og arbejdskultur samt rum for videndeling.</li> </ul> Kan du svare ja til størstedelen af vores ønsker, så send os din ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Eva Nabild på 6551 3304 eller mobil 2174 9090 eller forløbschef Lotte Hemmingsen på 3069 4640.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 17. maj 2017, og vi forventer at holde samtaler onsdag, den 24. maj 2017. Indkaldelser til samtaler vil ske den 22. maj 2017. 
  Arbejdssted:
  Skibhusgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Dannesbohus

  Det alternative plejehjem Dannesbohus søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på gennemsnitlig 30 timer ugentligt. Arbejdsplanen er sammensat primært af dagvagter med weekendvagt hver 3. uge.

  Det alternative plejehjem Dannesbohus søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på gennemsnitlig 30 timer ugentligt. Arbejdsplanen er sammensat primært af dagvagter med weekendvagt hver 3. uge.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dannesbohus ligger ved St. Dannesbo, Odense Kommunes botilbud for socialt udsatte borgere. Vi har 12 plejehjemsbeboere, der har eller har haft et aktivt alkohol- eller stofmisbrug. På en tilhørende omsorgsafdeling er der yderligere 6 pladser.<br /><br />Vi er et sundhedsfagligt team bestående primært af sygeplejersker og social- og sundhedspersonale. Vi har fokus på motiverende kommunikation.<br /><br />Læs mere om St. Dannesbo og nærmere om vores alternative plejehjem <a href="http://dannesbo.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal kunne arbejde selvstændigt med sundhedsmæssige og sygeplejefaglige<br />opgaver og have mod på at udvikle dig gennem anderledes opgaver og ansvar.<br />Du skal have kørekort.<br /><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har en bred er faring indenfor sygeplejen</li> <li>Er afklaret i forhold til at arbejde med misbrugere</li> <li>Er moden, robust og er i personlig balance</li> <li>Kan tænke i alternative løsninger</li> <li>Er loyal, og fleksibel i dit møde med borgerne og kollegaerne</li> <li>Har en anerkendende tilgang og er bevidst om din kommunikation og adfærd</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaver <ul> <li>Se det hele menneske med de særlige problematikker et langvarigt misbrug medfører</li> <li>Følge og støtte beboerne i en meningsfuld hverdag</li> <li>Plejemæssige opgaver herunder hjælp til personlig hygiejne</li> <li>Motivere til og igangsætte aktiviteter</li> <li>Yde tålmodigt nærvær båret af respekt og ligeværdighed</li> <li>Ansvar for medicin samt oplæring af kolleger</li> <li>Vi anvender HD-EKJ og FMK </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion</li> <li>Dokumentation i HD-EKJ og FMK</li> <li>Et spændende job på en dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel vægtes højt</li> <li>Engagerede kolleger og ledere, der sætter åbenhed og dialog højt</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt</li> <li>Samarbejde på tværs i ud fra borgerens behov</li> <li>Systemisk anerkendende tilgang og motiverende samtaler</li> <li>Supervision, udviklingssamtaler</li> <li>Gode fysiske rammer og smukke omgivelser</li> </ul> Vi håber, at ovenstående har givet dig lyst til at byde ind med en ansøgning.<br /><strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Grete<br />Steffensen på 2049 0282.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 21. maj 2017. <br />Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag, den 31. maj 2017.
  Arbejdssted:
  Dannesbohus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en pædagog / værkstedsassistent snarest muligt. Stillingen er på 37 timer ugentlig og vil ligge i tidsrummet kl. 8.00 -16.00, mandag – fredag.

  Vi søger en pædagog / værkstedsassistent snarest muligt. Stillingen er på 37 timer ugentlig og vil ligge i tidsrummet kl. 8.00 -16.00, mandag – fredag.<br /> <br /><strong>Odense Værkstederne</strong><br />Odense Værkstederne er et dagbeskæftigelsestilbud efter Lov om Social Service § 103 og § 104. Brugergruppen er mobile og immobile personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18-70 år.<br /><br />Odense Værkstederne består af 5 matrikler - Skovgården, Kulturhuset, Bregnevej og Havørnen. Afdelingerne beskæftiger sig med produktion, udplacering i skånejob, skovbrug og vedligehold, samværs-, aktivitets- og kulturtilbud.<br /><br />Vi er 66 personaler og har indskrevet 480 borgere, som vi omtaler som medarbejdere. Vi er beskyttet beskæftigelse, og derfor har borgerne en medarbejderidentitet, som er vigtig for dem. Når de er på Odense Værkstederne, er de på arbejde.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Værkstederne <a href="http://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/odense-vaerkstederne" target="_blank" title="her">her</a>. <br /> <br />Odense Værkstederne er i gang med en stor men spændende udviklingsproces, hvor vi har høj faglighed og en udviklende og indholdsrig hverdag for den enkelte borger i fokus. Vi arbejder videre med gamle rutiner og laver nye tiltag, som tilsammen giver dynamik og fleksibelt i det daglige arbejde. Borgere er kommet med input til, hvad de synes flere personaler skal bibringe<br /> <br />Odense værkstederne arbejder rehabiliterende. Vi er en organisation, hvor borgernes selvbestemmelsesret og retten til et meningsfyldt liv bliver understøttet og prioriteret højt. Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, med afsæt i borgerens retningsgivende mål, samt støttebehov. Alle borgere har i dagligdagen i varieret grad brug for hjælp, støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere.<br /><br /><strong>Skovgården</strong><br />På Skovgården er vi 115 borgere og 16 faste personaler samt 1 pædagog- og 1 Pau-studerende. Borgerne er beskæftiget indenfor køkken, kunst, medie, musik, have og samvær, ligesom der periodevis også er aktiviteter på tværs af grupperne.<br /> <br />Du vil blive tilknyttet en af de faste grupper til understøttelse af nuværende og nye aktiviteter, men vil ligeledes være tovholder og igangsætter på diverse aktiviteter på tværs af basisgrupperne.<br /><br />De tværgående aktiviteter har i en periode ikke været i spil, så der vil være en langsom opstart, hvor du vil få stor indflydelse på aktiviteternes tilrettelæggelse. På sigt forventer vi at de tværgående aktiviteter vil blive en fuld integreret del af hverdagen i form af moduler / intern kursusvirksomhed. Der har eksempelvis været ønske om kurser i, hvordan man begår sig på sociale medier, kærestekurser, hvordan man bruger Nem-id og lign.<br /> <br />Din ansættelse vil som udgangspunkt være fysisk placeret på Skovgården. Der er dog for nylig truffet politisk beslutning om at tre afdelinger, Skovgården, Camillagården og Kulturhuset, samles på Rytterkasernen i slutningen af 2018. Der vil derfor i de næste knap to år vil være en større proces omkring dette, som både borgere og personale også bliver en del af.    <br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger én, der: <ul> <li>Brænder for og har professionelt kendskab til borgergruppen</li> <li>Er helhedsorienteret og ser mennesket før handicap</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende, motiverende og har etikken i orden</li> <li>Er villig til at reflektere over egen praksis og indgå aktivt i faglig sparring</li> <li>Har gode samarbejdsevner</li> <li>Vil indgå i det tværgående samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere og andre faggrupper</li> <li>Kan bevare overblikket og roen i travle situationer</li> <li>Trives med at have mange borgere omkring sig og mange bolde i luften på én gang</li> <li>Er anerkendende, åben og omstillingsparat</li> <li>Arbejder ud fra den enkeltes ressourcer i stedet for begrænsninger</li> <li>I praksis understøtter alle aspekter omkring individuelle støttebehov</li> <li>Kan dokumentere både skriftligt og mundtligt</li> <li>Tilgår dagenes udfordringer med godt humør og et smil på læben  </li> </ul> <strong> Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En fantastisk borgergruppe</li> <li>En udfordrende arbejdsplads med åbenhed for nytænkning, kreativitet og muligheden for, at du kan føre det ud i livet</li> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement, med fokus på kerneopgaven</li> <li>Et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, gensidig respekt og viljen til at skabe et godt samarbejde</li> <li>En stilling du kan være med til at udvikle</li> <li>Et job, hvor du kan gøre en forskel</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til humor og et godt grin – det må gerne være sjovt, at gå på arbejde </li> </ul> Der vil være mulighed for en rundvisning og en uformel snak med personale og medarbejdere på Skovgården mandag, den 8. maj 2017, kl. 13. Tilmelding er ikke nødvendig.<br /><strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information kan du henvende dig til assisterende rehabiliteringsleder Rikke Lee på 63759606 eller rehabiliteringsleder Kristian Viskum på 24279612.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 10. maj 2017, og vi forventer at afholde samtaler i uge 21. 
  Arbejdssted:
  Odense Værkstederne, afd. Skovgården
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du erfaring med plejeopgaver og interesse for at arbejde med ældre mennesker? Har du fokus på livskvalitet med en observerende, støttende og udviklende tilgang? Vil du være med til at beboerne oplever medinddragelse og selvbestemmelse? Så er det måske dig, som vi søger.

  <em>Har du erfaring med plejeopgaver og interesse for at arbejde med ældre mennesker? Har du fokus på livskvalitet med en observerende, støttende og udviklende tilgang? Vil du være med til at beboerne oplever medinddragelse og selvbestemmelse? Så er det måske dig, som vi søger.</em><br /> <br />Ændringer i rehabiliterings-paradigmet har tydeliggjort et behov for at bringe flere kompetencer og anderledes tankegange ind i forhold til ældre i plejebolig. Til det arbejde søger Ældre- og Handicapforvaltningen - Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Øst en social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Marienlund plejecenter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Marienlund har vi flere beboere med forskellige demens-lidelser og det stiller spændende krav til os som personale. Marienlund ønsker at tilføje nye indfaldsvinkler til opgaverne og skubbe til vores vanetænkning, med beboernes mål for øje.<br /><br />Der er mange plejeopgaver i aftentimerne, samtidig er der også brug for støtte og rammer til det sociale liv, der giver beboerne nye oplevelser og livsglæde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en dynamisk, fagligt velfunderet og hjertevarm social- og sundhedsassistent, der virkelig brænder for at arbejde med ældreomsorg. <ul> <li>Som vores nye kollega, har du dokumenteret erfaring i arbejdet med ældre mennesker.</li> <li>Du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt væsen.</li> <li>Du er god til at møde nye mennesker og skabe relationer med både beboere og kollegaer.</li> <li>Du mister ikke så let overblikket, og hvis du gør, så finder du det nemt igen.</li> <li>Du har gode samarbejdsevner, er inspirerende og visionær, god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt og besidder tålmodighed i din tilgang til ældre mennesker.</li> <li>Du skal kunne arbejde tværfagligt og se glæden i at dele af din egen viden og selv tage imod.</li> <li>Vi ser gerne, at du har interesse for sang og musik, og at du evt. kan krydre det med guitar- eller klaverspil til husbehov.</li> </ul> Du skal have erfaring med plejeopgaver og have interesse for at arbejde med ældre mennesker. Du skal have fokus på livskvalitet med en observerende, støttende og udviklende tilgang. Beboerne skal opleve medinddragelse og selvbestemmelse, og vi skal have et øget fokus på et samarbejde på tværs, at skabe fællesskab mellem beboere, og vedligeholdelse af fysiske og kognitive færdigheder via aktiviteter, med henblik på beboernes mål for et værdigt liv - hver dag.<br /> <br />Der er på nuværende tidspunkt ansat pædagog, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent på Marienlund i aftentimerne. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 28 timer/gennemsnit pr uge, og med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ring til vores assisterende rehabiliteringsleder Pia Vester på 6551 3130 eller vores rehabiliteringsleder Kirsten Wilki på 6551 3138.<br /><br />Kom og besøg os, så du kan se stedet og samtidig danne dig et indtryk af, om det er noget for dig.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 14. maj 2017, og vi forventer at holde samtaler i uge 20 2017.
  Arbejdssted:
  Marienlund plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb med medfødt hjerneskade, søger to socialfaglige medarbejdere til område Nord, Bo- og støttecentre tilbud. Stillingerne er faste stillinger og er på henholdsvis 32 timer og 30 timer timer ugentlig med skiftende arbejdstider.

  Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb med medfødt hjerneskade, søger to socialfaglige medarbejdere til område Nord, Bo- og støttecentre tilbud.<br /><br />Stillingerne er faste stillinger og er på henholdsvis 32 timer og 30 timer ugentlig med skiftende arbejdstider og med placering på Bo- og støttetilbud Tarup Hvedevangen. Dog med mulighed for at rokere.<br />I den ene stilling vægtes, at du har erfaring indenfor psykiatrien og eller i løsningen af sygeplejefaglige opgaver. Stillingen kan evt. blive med placering på Præstegårdshaven.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bo- og støttecentrene er § 85-tilbud, som er placeret 3 forskellige steder i Odense, hvor 66 borgere er tilknyttet. Vi er opdelt i 4 teams, hvor teamstørrelsen svinger fra 4 medarbejdere op til 7 medarbejdere. Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe, der består af pædagoger, pædagogiskassistent og social- og sundhedsassistent. Der er tilknyttet pædagogstuderende på nogle af vores tilbud.<br /> <br />De tre botilbud / støttecentre er: Støttecentret Klostervej, Støttecentret Præstegårdshaven og Bo- og støttetilbud Tarup Hvedevangen.<br /> <br />Målgruppen er voksne borgere med fysisk - psykisk funktionsnedsættelse/ udviklingshæmmede.<br /><br />Vores kerneopgave er at tilrettelægge borgerforløb, der understøtter og udvikler borgernes evne til at mestre deres hverdagsliv. Vi vægter borgerens selvstændighed højt, arbejder ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang, hvor borgeren indgår som en ligeværdig samarbejdspartner.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>En organisation, der er præget af åbenhed og har mod på forandringer</li> <li>En organisation, som sætter målgruppen først</li> <li>En organisation, som hele tiden forsøger, at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø og samarbejde</li> <li>En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer, ansvarlighed og engagement og som har fokus på kerneopgaven, ud fra et positivt og anerkendende samarbejde</li> <li>Et ledelsesteam, der understøtter opgaveløsningen i hverdagen, samt giver opbakning og sparring</li> <li>Mulighed for sagssupervision</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en relevant socialfaglig grunduddannelse, med erfaring indenfor målgruppen og i at arbejde rehabiliterende</li> <li>Arbejder tillidsskabende og anerkendende</li> <li>Har en vis psykisk robusthed</li> <li>Vil samarbejdet med både borger, pårørende, kolleger og ledelsen</li> <li>Har kendskab til Èn plan</li> <li>Kan se dig selv arbejde ud fra Odense kommunes medarbejdergrundlag</li> <li>Er forandringsparat i en foranderlig hverdag og organisation </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Kirsten Bern på 65 51 39 79.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 15. maj 2017. Vi forventer at holde samtaler den 19. maj 2017.<br /> <br />Du modtager automatisk en kvittering for modtagelsen af din ansøgning på den mailadresse, som ansøgningen er afsendt fra. Samme mailadresse anvendes til yderligere kommunikation med dig i resten af processen.
  Arbejdssted:
  Forløb medfødt hjerneskade
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi har drømmejobbet! Har du det vi søger, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.

  <em>Vi har drømmejobbet!<br />Har du det vi søger, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.</em><br /><br />Vi søger tre engagerede, udadvendte og faglige stærke social og sundhedsassistenter / social- og sundhedshjælpere til spændende stillinger i "vores hus".<br /><br />Den ene stilling er blandede vagter dag og aften, ca. 25 aftenvagter på 12 uger, med weekendvagt hver 4 uge. Den anden stilling er en fast aftenvagtstilling 28 timer ugentlig med weekendvagt hver anden uge. Derudover en dagvagtstilling 32-35 timer ugentlig med weekendvagt hver 3 weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi møder borgeren med en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi samarbejder med borgerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder, og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /><br />Vi arbejder ud fra et mål om at støtte til at leve det selvstændige og meningsfulde liv med størst mulig livskvalitet. Vores målgruppe er borgere, der har vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br />Vi er delt op i tre afsnit med i alt 130 lejligheder, heraf otte ægtepar-boliger og et bofællesskab for demente.   Personalet er tværfagligt sammensat af social og sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet vores forløb.<br /><br />Her på Havebæk lever vi hele livet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi "ønsker " os en teamplayer, som er løsningsorienteret, idérig og har lyst til at være med til at sikre arbejdet med hverdagsrehabilitering, i et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, aktivitetsmedarbejdere, SSA'er og SSH'er m.v.<br /><br />Vi forventer, at du arbejder rehabiliterende, motiverende og anerkendende. Du arbejder selvstændigt og indgår samtidig i team og tværfagligt samarbejde. Derudover forventer vi, at du <ul> <li>Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed</li> <li>Kan reflekterer over egen praksis og forholde sig konstruktivt hertil.</li> <li>Har humoristisk sans.</li> <li>Er psykisk robust.</li> <li>Har kendskab til IT, KMD- care</li> <li>Har faglig erfaring og tør tage ansvar</li> <li>Har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling, med plads til personlig udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Fleksibilitet</li> <li>Teamarbejde</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>En arbejdsplads med mange ressourcer og kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Plejecenter Havebæk <a href="http://www.odense.dk/havebaek">her</a>.<br /><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Meyer på 65513258 eller assisterende rehabiliteringsleder Mads F. Nielsen på 21608201.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 14. maj 2017. Samtaler forventes afholdt den 22. og 23. maj 2017.
  Arbejdssted:
  Plejecenter Havebæk
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Vestre Skole

  Vil du sammen med skolens medarbejdere sætte pædagogisk retning? Vil du befordre det gode samarbejde? Kan du arbejde for at forankre skolen stærkere i lokalområdet? Så bliv den nye skoleleder for Vestre Skole med ca. 400 elever og 45 ansatte.

  <em>Vil du sammen med skolens medarbejdere sætte pædagogisk retning?<br />Vil du befordre det gode samarbejde?<br />Kan du arbejde for at forankre skolen stærkere i lokalområdet?</em><br /> <br />Så bliv den nye skoleleder for Vestre Skole!<br /><br />Vi søger en skoleleder, der sammen med skolens medarbejdere vil sætte pædagogisk retning for at forankre skolen stærkere i lokalområdet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vestre Skole er en tidssvarende folkeskole i historiske bygninger beliggende i centrum af Odense. Vores formulerede kerneopgave er :   <div style="margin-left: 40px;">”På Vestre Skole arbejder vi for, at eleverne i trygge og anerkendende rammer udvikler sig til hele mennesker, der lærer alt, hvad de kan - fagligt, socialt og personligt.”</div>  <br />Miljøet på Vestre Skole er mangfoldigt. Vestre Skole har et bredt udsnit af mange forskellige nationaliteter, og alle samfundets sociale grupper er repræsenteret blandt børn og forældre. Vi betragter vores alsidige børne- og forældresammensætning som en ressource, der giver et spændende, alsidigt og accepterende læringsmiljø.<br />Vores mangfoldighed er med til at udvikle kompetencer hos såvel børn som ansatte, og det giver alle gode kvalifikationer til at fungere i et bredt sammensat fællesskab.<br /> <br />Vi har fællesanvendelse i indskolingen, så skolens undervisning og SFO’ens aktiviteter er i samme lokaler og hænger tæt sammen. På årgangene fra 0. -  6. klasse arbejder vi derfor på, at vores elever på tværs af skolerne har kendskab til hinanden.<br />Vestre Skole er overbygningsskole for Åløkkeskolen. Ud over skolens almenklasser rummer skolen to modtage-klasser for nytilkomne udskolingselever.<br /> <br />Vestre Skole har et udbygget musikalsk samarbejde - Max-Musik - med flere musikinstitutioner i Odense, især Odense Musikskole. Vi har hver uge fællessamlinger i indskoling og mellemtrin med musik og sang.<br /> <br />Vestre Skole vægter samarbejdet mellem forældre, elever, hele skolens personale samt bestyrelse meget højt for at sikre en god dagligdag, fælles mål og udvikling af skolen.<br /> <br />Vestre Skole har ca. 400 elever og 45 ansatte. <br />Udover skolelederen består ledelsesteamet af en souschef, en afdelingsleder, en SFO-souschef og en sekretariatsleder.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Ledelsesmæssigt ønsker vi, at du: <ul> <li>Har fokus på skolens kerneydelse</li> <li>Er struktureret og kan sætte pædagogisk retning og skabe en rød tråd i skolens virke</li> <li>Har stærke kommunikative kompetencer internt og eksternt - og baserer din ledelse på dialog og medinddragelse</li> <li>Evner at facilitere et velfungerende samarbejde mellem ledelse, forældre og hele skolens personale til gavn for elevernes læring og trivsel</li> <li>Kan styrke skolens profil i nærmiljøet</li> <li>Har blik for vigtigheden af en god medarbejdertrivsel </li> </ul> Fagligt ønsker vi, at du: <ul> <li>Er læreruddannet og har relevant lederuddannelse (f.eks. PD, Master eller lign.)</li> <li>Har erfaring med skoleledelse og økonomistyring </li> </ul> Personligt ønsker vi, at du:<strong> </strong> <ul> <li>Er empatisk, rummelig og anerkendende</li> <li>Evner at reflektere over og videreudvikle eget virke og egen praksis</li> </ul>  <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt et musikskole. Vi har etableret velfungerende ledernetværk, og har tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.<br />Vi tilrettelægger et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen besættes i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i forhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at hente yderligere information hos skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller afdelingsleder Birte Knudsen på 6375 3324.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br /><strong>Vi genopslår stillingen for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 28. maj 2017.<br /><br />Vi holder 1. samtalerunde torsdag den 8. juni 2017 og 2. samtalerunde mandag den 19. juni 2017. <br />Forud for 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.
  Arbejdssted:
  Vestre Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Egebæk

  Vi søger en fast pædagogmedhjælper med et timetal på 15 timer pr. uge og ansættelse den 1. juni 2017.

  Børnehuset Egebæk søger en fast pædagogmedhjælper med et timetal på 15 timer pr. uge og ansættelse den 1. juni 2017. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Egebæk er et selvejende børnehus i Børneinstitutionen Sct. Hans og er beliggende i Skibhuskvarteret, overfor Sct. Hans skole. Vi har en normering på 44 børn i alderen fra 2,10-6 år.<br /><br />Vores kerneopgave i Børnehuset Egebæk er, at barnet indgår i fællesskaber, der giver mening for barnet og via leg og læring udvikler barnets sine kompetencer. Vi arbejder med læringsmiljøer og fordybelses-grupper.<br /><br />Vores kendetegn er bl.a., at vi arbejder med årstidsbestemte traditioner, eventyrfortælling, sang og har gymnastik for alle børn 1 time om ugen på Sct. Hans skole. Vi er rigtig meget ude og har vores egen lille kolonihave.<br />  <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer bl.a. at du <ul> <li>Er fuld af liv, energi og gå på mod.</li> <li>Er anerkende i din tilgang til børn, forældre og kollegaer.</li> <li>Er nysgerrig på børnenes intentioner og kan tage initiativ.</li> <li>Er fleksibel, samarbejdsvillig, ansvarlig og har en positiv arbejdsmoral/ tilgang.</li> <li>Har lyst til at tage ekstra vikartimer</li> <li>Kan klare en travl hverdag og samtidig bevare overblikket med et smil.</li> <li>Deltager i det praktiske arbejde i huset.</li> <li>Kan lide at være ude i al slags vejr og elsker at lege med børnene.</li> <li>At du har lyst til at tilegne dig pædagogisk viden.</li> <li>Parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.</li> <li>Er i gang med at samle erfaring til en uddannelse. </li> </ul> <strong> Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Christina Faltum på  61384959.<br /><br />Du kan læse mere om Børnehuset Egebæk og Børneinstitutionen Sct. Hans <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biscthans" target="_blank" title="her">her</a>.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 10. maj 2017.<br /> <br />Efter ansøgningsfristen forventer vi, at indkalde til et informationsmøde, og efterfølgende vil vi udvælge de ansøgere, som vil blive indkaldt til en ansættelsessamtale i uge 21.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Egebæk
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Egebæk

  Vi søger en fast pædagog med et timetal på 30 timer pr. uge og med ansættelse den 1. august 2017.

  Børnehuset Egebæk søger en fast pædagog med et timetal på 30 timer pr. uge og med ansættelse den 1. august 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Børnehuset Egebæk er et selvejende børnehus i Børneinstitutionen Sct. Hans og er beliggende i Skibhuskvarteret, overfor Sct. Hans skole. Vi har en normering på 44 børn i alderen fra 2,10 - 6 år.<br /><br />Vores kerneopgave er, at barnet indgår i fællesskaber, der giver mening for barnet og via leg og læring udvikler barnets sine kompetencer. Vi arbejder med læringsmiljøer og fordybelsesgrupper.<br /><br />Vores kendetegn er bl.a., at vi arbejder med årstidsbestemte traditioner, eventyrfortælling, sang og har gymnastik for alle børn 1 time om ugen på Sct. Hans skole. Vi er rigtig meget ude og har vores egen lille kolonihave.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, som bl.a. <ul> <li>Er teoretisk og fagligt velfunderet og kan omsætte det til praksis.</li> <li>Har lyst og er nysgerrig på faglig udvikling.</li> <li>Kan arbejde inkluderende og anerkendende i tilgangen til barnet, forældre og kollegaer.</li> <li>Kan formulere dig mundtligt og skriftligt.</li> <li>Kan klare en travl hverdag og samtidig bevare overblikket med et smil.</li> <li>Er indstillet på at være fleksibel, samarbejdsvillig, ansvarlig, har en positiv arbejdsmoral/tilgang og tager medansvar for arbejdsmiljøet.</li> <li>Kan anvende pc og iPad i det pædagogiske arbejde.</li> <li>Kan arbejde med afsæt i positioneringer og læringsgrupper/miljøer.</li> <li>Kan se kvaliteten i at arbejde dynamisk med de pædagogiske læreplaner og SMTTE modellen.</li> <li>Er idèrig og tager initiativ.</li> <li>Har lyst til at følge med vores store børn over i Forårs SFO på Sct. Hans skole fra 1. marts til 1. august. </li> <li>Har et godt humør og fuld af energi.</li> <li>Fysisk og psykisk robust.</li> <li>Parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt. </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Christina Faltum på 61384959.<br /><br />Du kan læse mere om Børnehuset Egebæk og Børneinstitutionen Sct. Hans <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biscthans" target="_blank" title="her">her</a>.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 18. maj 2017.<br /> <br />Efter ansøgningsfristen forventer vi, at indkalde kvalificerede ansøgere til et informationsmøde og efterfølgende vil vi udvælge ansøgere, som vil blive indkaldt til en ansættelsessamtale i uge 23.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Egebæk
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent/afløser til Ejendom

  Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i vores mange bygninger.

  <em>Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 550 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <strong>Dine opgaver</strong> <ul> <li>Fungere som afløser i vores forskellige bygninger i forbindelse med sygdom og andet fravær.</li> <li>Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.</li> <li>Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> </ul> AMU- Grundlæggende rengøringskursusSend os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen er tidbegrænset og ønskes besat fra den 1. juni 2017.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 30 timers arbejdsuge og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde dagligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Linda Holst Dræger på 21258038.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 10. maj 2017. Samtaler forventes afholdt den 16. maj 2017. 
  Arbejdssted:
  Bkf, Drift og Anlæg, Ejendom, Rengøring
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Socialrådgiver til Faglig Controlling

  Vil du arbejde med faglig controlling, og har du lyst til at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale indenfor nævnte områder? Har du lyst til at arbejde med sager indenfor disse fagområder og hvor borger er i botilbud udenfor Odense Kommune?

  <em>Vil du arbejde med faglig controlling, og har du lyst til at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale indenfor nævnte områder? Har du lyst til at arbejde med sager indenfor disse fagområder og hvor borger er i botilbud udenfor Odense Kommune? Brænder du for rehabilitering? Så er du måske vores nye medarbejder.</em><br /> <br />Vi søger en rehabiliteringsrådgiver til revurdering af sager indenfor områderne medfødt hjerneskade og sindslidelse.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i to geografiske områder, henholdsvis Område Syd og Område Nord. Den rådgiver vi søger tilknyttes organisatorisk Område Nord.<br /> <br />Du bliver en del af et team bestående af rehabiliteringsrådgivere med speciale i de specialiserede områder. Der er tale om erfarne kolleger, der vil tage godt imod dig. Din nærmeste samarbejdspartner internt vil blive en meget erfaren (primært) handicapfaglig konsulent.<br /> <br />Stillingen er i udgangspunktet tidsbegrænset i 12 måneder og på fuld tid. Der er tale om en midlertidig opnormering med det formål, at revurdere de sager, hvor borger er i botilbud udenfor Odense Kommune. Pt. drejer det sig om ca. 200 borgere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Udredning i eksisterende ”udenbyssager” og revisitation.</li> <li>Helhedsorienteret visitation, så du skal være åben for at få kendskab til andrefagområder.</li> <li>Rådgivning og vejledning til andre rehabiliteringsrådgivere og kolleger i driften.</li> <li>Rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har grunduddannelse som socialrådgiver.</li> <li>Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du tidligere har arbejdet inden for området.</li> <li>Har interesse for at arbejde med at forene borgerens rehabiliteringsmål, og de muligheder vi som kommune har for at yde støtte og hjælp.</li> <li>Evner at skabe struktur og overblik i komplekse sagsforløb.</li> <li>Har en høj grad af fleksibilitet og robusthed.</li> <li>Har kørekort.</li> <li>Har gode IT-kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et udfordrende og alsidig job i en travl hverdag i forandring.</li> <li>Gode muligheder for at få et indgående kendskab til rehabilitering og til handicapområdet.</li> <li>Erfarne kollegaer.</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kollegaer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen ønskes besat snarest og senest 1. juli 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte myndighedschef Lasse Grue Larsen på 5177 7536. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 21. maj 2017, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 30. maj 2017.
  Arbejdssted:
  Ældre og Handicap Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Søger du drømmejobbet, som indeholdender faglige udfordringer og en polyfoni af spændende og komplekse anlægsprojekter? Så har vi jobbet. Stillingen som projektleder til anlægsområdet vil indebære bl.a. arbejde med nyanlæg og fornyelsesopgaver og medansvar for store fagområder med bredde.

  <em>Søger du drømmejobbet som indeholdender faglige udfordringer og en polyfoni af spændende og komplekse anlægsprojekter? Så har vi jobbet!</em><br /> <br />Odense gennemgår i disse år en transformation, fra en stor dansk by til en dansk storby. Her foruden foregår der rigtig mange andre aktiviteter, som afleder store og små anlægsprojekter, som skal udvikles, designes og udføres.<br /><br />Vi søger i den forbindelse en ny medarbejder til at være projektleder for en del af denne store portefølje af spændende opgaver inden for anlægsområdet. Det er vores målsætning, at der skal indgå en vis egenprojektering i løsningen af opgaverne.<br /> <br />Jobbet vil indebære et tæt samarbejde med vores dygtige kollegaer i søsterafdelingerne i forbindelse med nyanlæg og fornyelsesopgaver, og som har ansvaret for fagområder med stor bredde. Der vil desuden være en stor grænseflade til vores fagansvarlige i vejdriften, så det sikres at både nye og eksisterende anlæg kan implementeres i driftsenheden efter gennemførelsen af projekterne.<br /> <br />Du vil blive forankret i Anlæg & Fornyelse, som er Odense Kommunes bygherrefunktion for anlægsområdet, og som varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter på vej- og trafikområdet.<br /> <br /><strong>Din profil</strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring som projekterende og nu er projektleder eller bygherre, og er i besiddelse af en personlig robusthed og evne til at skabe overblik og fastholde fokus. Vi forestiller os desuden, at du har drive og er motiveret for at bidrage til, at vi gennem høj faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger. Du har også et ønske om, og viljen til, at samskabe med borgere, kollegaer, rådgivere, entreprenører etc.<br /> <br />Vi har en forventning om, at du har forretningsforståelse og evnen til at udvise rettidig omhu – dvs. at handle på rette tidspunkt på rette sted.<br /> <br />Stillingen som projektleder til anlægsområdet, vil indebære stor frihed under ansvar, hvorfor vi søger dig som er åben og evner at skabe tillid omkring dig, er omgængelig, og kan prioritere de tildelte opgaver så de skaber størst mulig værdi for borgerne og brugerne.<br />Du skal være i stand til at sprede en positiv stemning og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet, og brænder for at gøre en positiv forskel, vil det være en fordel.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Anlæg & Fornyelse omfatter tre fagområder – Anlæg, Fornyelse og Kort & Data. Anlæg & Fornyelse er en af i alt fire enheder i Park & Vej, By- og Kulturforvaltningen. Medarbejderne i Anlæg & Fornyelse består af ingeniører, landinspektører, landskabsarkitekter, konstruktører, tekniske assistenter og IT-medarbejdere.<br /> <br />I Park og Vej er vi cirka 65 medarbejdere, som varetager nyanlæg, fornyelse, driftsmyndighed, kort- og langsigtet drift af trafikarealer og grønne områder i Odense Kommune. Her foruden varetager vi myndighedsrollen i forbindelse med de offentlige og private fællesveje.<br /> <br />Vi er overvejende placeret på Odense Slot, i hjertet af Odense. Vi har en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /> <br /><strong>Vi forventer at dine arbejdsopgaver vil være</strong> <ul> <li>Faglig bistand i forbindelse med planlægning og koordinering af projekter gennem alle projektfaserne, fra ide til drift.</li> <li>Varetagelse af bygherrefunktionen, herunder ansvaret for og deltagelse i processerne for projektering, udbud og udførelse af nyanlæg og fornyelsesarbejder, herunder infrastrukturkonstruktioner.</li> <li>Ledelse af tværgående projekter.</li> <li>Beregning, indberetning og opfølgning på afledt drift.</li> <li>Aflevering og overdragelse af færdigudførte projekter til drift samt efterfølgende garantigennemgange.</li> <li>Budget- og økonomistyring.  </li> </ul> <strong>Vi forventer, at du har følgende faglige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Relevant teknisk uddannelse, eksempelvis som bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller anden relevant uddannelse.</li> <li>Dokumenteret erhvervserfaring inden for anlægs- og trafikområdet.  </li> </ul> <strong>Vi ser gerne, at du har</strong> <ul> <li>Erfaring som projekterende inden for anlægsområdet, herunder gerne infrastrukturkonstruktioner som broer, tunneler o.l.</li> <li>Erfaring som projektleder, bygherre eller tilsvarende inden for anlægsområdet.</li> <li>God forretningsforståelse.</li> <li>En struktureret tilgang, som sikrer afstemte forventninger, aftaler og løsninger.</li> <li>God tværfaglig forståelse.</li> <li>Gode IT- kundskaber.</li> <li>God til at kommunikere relevant information i og ud af organisationen.  </li> </ul> <strong>Personlige egenskaber</strong> <ul> <li>Trives og evner at agere i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.</li> <li>Er åben, tillidsskabende og ærlig med humor.</li> <li>Evner at skabe og bevare overblik.</li> <li>Kan tænke ud af boksen og har fokus på værdiskabelse.</li> <li>Trives med udfordrende opgaver, og en til tider hektisk hverdag.  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, som er centralt placeret i Danmarks grønne storby - Odense - meget tæt på Odense Banegård Center med busterminal.</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø, ledelsens støtte og opbakning.</li> <li>Stor frihed under ansvar.</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage og motionstilbud.</li> <li>Frugtordning og kantine  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse pr. 1. juli 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Poul-Ivan Ikkala på 21 70 96 12.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 21. maj 2017.<br />Jobsamtaler forventes at bliver afholdt i uge 21, 2017, og der forventes indkaldt til samtale med kort varsel.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Vil du stå i spidsen for et velfungerende børnehus med højt fagligt niveau og engageret personale? Har du en involverende ledelsesstil med blik for samarbejde, medbestemmelse og dialog? Ser du forskellighed som en styrke, og kan du samarbejde med mange forskellige mennesker i hverdagen?

  <em>Vil du stå i spidsen for et velfungerende børnehus med højt fagligt niveau og engageret personale?</em><br /><em>Har du en involverende ledelsesstil med blik for samarbejde, medbestemmelse og dialog?</em><br /><em>Ser du forskellighed som en styrke, og kan du kommunikere og samarbejde med mange forskellige mennesker i hverdagen?</em><br /><em>Vil du i fællesskab med personalet videreudvikle børnehuset, så arbejdsglæden fortsat er i højsæde?</em><br /><em>Vil du være en del af et ledelsesteam, hvor vi i fællesskab sætter retning for den pædagogiske og ledelsesmæssig udvikling?</em><br /> <br />Børneinstitution Korup søger daglig pædagogisk leder til Elsdyrløkkens børnehus pr. 1. august 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Korup består af 6 børnehuse – 4 kommunale og 2 selvejende: Elsdyrløkken, Grævlingeløkken, Kronhjortløkken, Ejlstrup, Troldehavens børnehave og Troldehavens vuggestue.<br />Hvert børnehus har tilknyttet en daglig pædagogisk leder og et antal medarbejdere. De daglige pædagogiske ledere indgår i et ledelsesteam med institutionslederen for Børneinstitution Korup.<br /><br />Børnehuset Elsdyrløkken har 58 børn og er beliggende i et villakvarter tæt på skole, grønne områder og Hole skov. Børnehuset er indrettet med forskellige læringsrum, som understøtter børns udvikling og trivsel på forskellig vis. Børnene er opdelt i 6 grupper med én kontaktpædagog tilknyttet.     <br />I foråret 2017 er Elsdyrløkken i gang med renovering af bygninger og læringsmiljøer som en del af Odense Kommunes renoveringsplan ”fremtidens dagtilbud”.<br /><br />I børnehuset vægtes legen højt, fordi det er her igennem børn lærer, udvikler sig og trives. Udelivet er et særligt fokusområde for børnehuset og det udendørs læringsmiljø benyttes meget.<br />I Elsdyrløkken har vi en grundlæggende pædagogik, hvor børns medbestemmelse og egne initiativer bakkes op. Vi ser og behandler børnene som individer i det store fællesskab.                 <br /><br />Vi er i børnehuset 6 pædagoger med hver vores kompetencer, som vi bruger forskelligt i vores pædagogiske arbejde. Vi har respekt for hinandens forskelligheder og er en velfungerende personalegruppe som sætter pris på en hverdag med både pædagogik og humor. Vi har høje ambitioner for børnene samt det pædagogiske arbejde. Vi har fokus på traditioner, men har i særdeleshed også plads til fornyelse, spontanitet og nytænkning.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejderne i børnehuset Elsdyrløkken sætter pris på en tydelig, lyttende og imødekommende leder, der er synlig i hverdagen for både børn, personale og forældre. En leder der har blik for samskabelse og involvering, således at leder og medarbejdere i fællesskab finder løsninger på udfordringer. En omsorgsfuld leder, der har fokus på arbejdsmiljøets betydning for medarbejdernes evne til at lykkes med kerneopgaven.<br /><br />I Børneinstitution Korup arbejder vi med at udvikle inkluderende børnefællesskaber og lægger stor vægt på anerkendende samarbejdsrelationer mellem personale, kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere. På tværs af børnehusene arbejdes der med at udvikle pædagogikken og opgaveløsningen i forhold til kerneopgaven. Der samarbejdes bl.a. tæt omkring videndeling, overgang fra børnehus til skole/fleksibel indskoling, mødestrukturer og trivsel. Derudover har vi tradition for at indgå i tværfaglige fællesskaber med andre samarbejdspartnere. I 2017 har vi særligt fokus på at udvikle sprogstimulerende læringsmiljøer.<br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et spændende arbejde med pædagogiske og administrative udfordringer</li> <li>Et velfungerende børnehus med dygtige medarbejdere i god trivsel</li> <li>En medarbejdergruppe med højt fagligt niveau og ambitioner om at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene</li> <li>En forældregruppe der bakker op omkring børnehaven og deres børns hverdag</li> <li>Et velfungerende ledelsesteam, der sammen sætter retning for den pædagogiske udvikling og opgaveløsning i børnehuset, og hvor dialog og refleksion danner grundlag for løsning af de forskellige opgaver, vi har individuelt og fælles</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du som ansøger: <ul> <li>Har relevant uddannelsesmæssig baggrund fx er uddannet pædagog med ledererfaring. Du må gerne have en lederuddannelse, men det er ikke et krav</li> <li>Har gode administrative evner og IT-kundskaber</li> <li>Gerne er coachuddannet eller har erfaring med at benytte coaching som ledelsesredskab i forhold til personalegruppen</li> <li>Har en tydelig ledelsesstil og kan sætte retning i forhold til kerneopgaven og den faglige kvalitet</li> <li>Kan navigere mellem at have børnetimer og ledelsestimer</li> <li>Har en anerkendende, lyttende og omsorgsfuld ledelsesstil</li> <li>Har overblik og kan skabe det for andre</li> <li>Er relationsskabende og har gode samarbejdsevner</li> <li>Kan se ting fra flere perspektiver og har interesse i at samskabe</li> <li>Kan reflektere over børnehusets pædagogiske praksis og er i stand til at udvikle denne i samarbejde med medarbejderne, herunder være tovholdende på forskellige pædagogiske processer</li> <li>Kan indgå i anerkendende, involverende og konstruktive samarbejder med børn, forældre, medarbejdere, tværfaglige personer, øvrige daglige pædagogiske ledere samt institutionsleder</li> <li>Kan indgå i ledelsesteamet og derigennem udvikle de enkelte børnehuse i overensstemmelse med kerneopgaven</li> <li>Motiveres af børneperspektiver og målet om at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene</li> <li>Kan omsætte Institutionens og Kommunens strategi og målsætning til pædagogisk praksis</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Elsdyrløkkens børnehus <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bikorup/topmenu/boernehusene/boernehuset%20elsdyrloekken" target="_blank">her</a><br /><br />Vi holder desuden <strong>Åbent Hus</strong> for interesserede ansøgere tirsdag den 16. maj 2017 i tidsrummet 9-13.<br /><br />Hvis du har behov for yderligere information, er du også velkommen til at kontakte Institutionsleder Tina Skov Madsen på 6138 4348 eller <a href="mailto:timad@odense.dk">timad@odense.dk</a> alternativt Daglig pædagogisk leder af Grævlingeløkkens børnehus Lisbeth Jensen på 6138 4944 eller <a href="mailto:lije@odense.dk">lije@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj 2017.<br />Vi indkalder i uge 22 til samtaler, som afholdes i uge 23, 2017.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Korup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til NæsbyHus

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat på 32 timer ugentlig med skiftende arbejdstider og weekendarbejde. Vikariat løber fra uge 26 til og med uge 35.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat på 32 timer ugentligt. I stillingen arbejdes der med skiftende arbejdstider og weekendarbejde. Vikariat løber fra uge 26 til og med uge 35.<br /> <br /><strong>Om NæsbyHus</strong> <br />NæsbyHus har 40 lejligheder til voksne mennesker med mange forskellige støttebehov og problemstillinger. Den primære målgruppe er borgere med en erhvervet hjerneskade, dog beboes nogle af lejlighederne også af ældre plejecenter borgere eller borgere med sindslidelser. På NæsbyHus arbejder vi ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgere til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker.<br /> <br />Borgerne har en individuel plan, hvor omfanget af støtten gradueres ud fra graden af funktionsnedsættelse. Medarbejderne arbejder i teams og indsatsen er tværfaglig og tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang.<br /> <br />NæsbyHus er et tilbud i udvikling, hvor der arbejdes målrettet med muligheder ud fra den ramme, der er givet. Personalegruppen er engageret, og der er fokus på medindflydelse og udvikling.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> <li>At du kan anvende følgende dokumentationsprogrammer Care (herunder FMK), og En plan</li> <li>Er psykisk robust og har et godt helbred</li> <li>Kan eller ønsker at arbejde ud fra en neuropædagogisk tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver, der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet </li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer </li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver og en bredt sammensat beboergruppe </li> <li>Et godt arbejdsmiljø </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker i ugerne 17, 18 og 19 på 51464568 mellem kl. 8 - 10.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 12. maj 2017 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende.
  Arbejdssted:
  NæsbyHus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-05-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Stjerneskibet

  Interesserer du dig for iværksætteri og har styr på de sociale medier? Så får du her mulighed for at sætte dit præg på IVÆRKSÆTTERFESTIVAL 2017 i Odense.

  <em>Interesserer du dig for iværksætteri og har styr på de sociale medier?<br />Så får du her mulighed for at sætte dit præg på IVÆRKSÆTTERFESTIVAL 2017 i Odense.</em><br /> <br />Festivalen løber af stablen medio november, og vi har brug for dine kompetencer og hjælp i månederne op til. Du får arbejdsplads på Stjerneskibet, hvor vi afholder et væld af iværksætterarrangementer og huser 30 iværksætterfirmaer.<br /> <br /><strong>Jobbet</strong><br />Vi søger en praktikant som selvstændigt, og i samarbejde med projektlederen og det øvrige team, er med til at idéudvikle, arrangere og gennemføre festivalen. Dine vigtigste opgaver vil være at opbygge og markedsføre festivalen på de sociale medier og andre platforme, men der vil også være masser af andre opgaver - både i forbindelse med festivalen og den daglig drift på Stjerneskibet.<br /> <br /><strong>Du er…</strong><br />i gang med en videregående uddannelse (overbygning) i markedsføring, kommunikation eller lignende. Formodentlig er du en ørn til sociale medier, god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, tænder lige så meget på at idéudvikle som på at eksekvere. Du forstår kunsten i at samarbejde med mange forskellige interessenter og sidst men ikke mindst, har du lyst til at arbejde i politisk ledet organisation.<br /> <br /><strong>Vi er…</strong><br />en del af Erhvervskontakten, som er erhvervslivets indgang til det offentlige Odense. På Stjerneskibet hjælper vi iværksætterne med at blive klogere på at starte og drive selvstændig virksomhed. Det gør vi blandt andet med 1:1 samtaler med iværksætterne, iværksætterkurser, workshops og en årlig Iværksætterfestival.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Vi forestiller os omkring 30 timer om ugen i 4-6 måneder. Jobbet er ulønnet, men du får helt sikkert en masse kompetencer og ny viden med herfra. Det ideelle vil være, at du starter 15. august 2017 eller snarest muligt herefter.<br /><br />Læs mere om <a href="http://www.odense.dk/startup" target="_blank" title="Iværksætter">Iværksætter </a>og <a href="https://www.facebook.com/stjerneskibet/?fref=ts" target="_blank" title="Stjerneskibet">Stjerneskibet</a>.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte iværksætterkonsulent Laila Burcharth på 51482317 eller e-mail: <a href="mailto:labur@odense.dk">labur@odense.dk</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 21.<br /><br />Vi glæder os til at se din ansøgning og dit CV.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Stjerneskibet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent på 32 timer ugentlig pr. 1. juni 2016. På Hvedevangen bor der 8 borgere med handicappet autisme og derudover giver personalet §85 støtte til 4 borgere i eget hjem. Der er skiftende arbejdstider og vagter hver anden weekend.

  Tornhuset, Hvedevangen 1, 5210 Odense NV søger en social og sundhedsassistent på 32 timer ugentlig fra 1. juni 2017. Der er skiftende arbejdstider og vagter hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup. Stillingen er på Hvedevangen, hvor der bor 8 borgere. Derudover yder personalet §85 støtte til 4 borgere i eget hjem i Tornbjerg området.<br /> <br />De har alle handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og som har følgende afvigelser: <ul> <li>    afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>    afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>    indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>    manglende eller svag forestillingsevne </li> </ul> Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så beboernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din opgave som social og sundhedsassistent vil være <ul> <li>At varetage medicindosering og medicinbestilling på Hvedevangen. Ved behov vil du også skulle dosere på andre af Tornhusets afdelinger.</li> <li>Deltage i møder med psykiater sammen med afdelingsleder.</li> <li>Sørge for at informere det øvrige personaler omkring virkning og bivirkninger af medicin.</li> <li>Være tovholder omkring sundhedsfaglige problemstillinger. Du vil komme til at indgå i en netværksgruppe for SSA’er på tværs af afdelinger i ÆHF Nord.</li> <li>Derudover og det vil sige det meste af tiden, deltage i det pædagogiske arbejde på lige fod med det pædagogiske personale </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en god indsigt i medicinhåndtering og håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> <li>Kan handle respektfuld i overensstemmelse med beboernes behov</li> <li>Reflektere over egne og kollegaers handlinger</li> <li>Tænke positivt, kreativt og fremadrettet </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal</li> <li>Gruppemøder hver 14. dag</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse assisterende rehabiliteringsleder<br />Karen Marie B. Poulsgaard på 29493863 eller på <a href="mailto:kmbp@odense.dk">kmbp@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 9. maj 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. maj 2017. 
  Arbejdssted:
  Tornhuset, Hvedevangen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-05-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Leder til Centerafdelingen, Paarup Skole

  I Centerafdelingen er du på forkant med udviklingen, har fokus på at sikre eleverne optimal trivsel, vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø og en effektiv drift. Du er som udgangspunkt ansvarlig for centerafdelingen, men vil i lederteamet også få ledelsesmæssige opgaver på tværs af organisationen.

  <em>Har du en pædagogisk eller akademisk uddannelsesbaggrund?<br />Har du stor erfaring med specialundervisning?<br />Er du god til at inspirere og skabe arbejdsglæde gennem nærværende ledelse? </em><br /><br />Så er du måske vores nye leder af Centerafdelingen, Paarup Skole<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Centerafdelingen på Paarup Skole mangler en ny afdelingsleder fra 1. august 2017. Centerafdelingen har pt. 58 elever med autismespektrum forstyrrelser fordelt på 7 klasser fra 0.-9. klassetrin . Der er ansat 21 lærere og 11 pædagoger afdelingen.<br />Centerafdelingen er en del af Paarup Skole, som har 713 elever i almenskolen fordelt på 3 spor fra 0.-9. klasse<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som afdelingsleder vil du blive en del af vores ledelsesteam som består af skoleleder, souschef og afdelingsleder for børnemiljøet samt administrativ leder (på deltid).<br /> <br />I centerafdelingen skal du have fokus på at sikre eleverne optimal trivsel, vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø og en effektiv drift af afdelingen.<br /> <br />Du er som udgangspunkt ansvarlig for centerafdelingen, men vil også få ledelsesmæssige opgaver på tværs i organisationen.<br /><br />I den daglige drift af centerafdelingen varetager du følgende opgaver: <ul> <li>Udvikler og understøtter pædagogiske og faglige tiltag</li> <li>Deltager i møder med og om elever</li> <li>Ansvar for centerafdelingens driftsbudget</li> <li>Årsplanlægning</li> <li>Skemalægning</li> <li>Fag- og opgavefordeling</li> <li>Vikardækning</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du som leder er på forkant med områdets udviklingstendenser og at du er i stand til at facilitere og styre løbende udviklingsprojekter.<br />Desuden forventer vi, at du: <ul> <li>Er engageret og innovativ i din ledelse af centerafdelingen med blik for at skabe helhed ind i hele organisationen</li> <li>Formår at fortsætte og udbygge det gode samarbejde, vi har med de øvrige specialtilbud og PPR i Odense Kommune</li> <li>Har Diplom i Ledelse</li> <li>Har relevant pædagogisk og/eller akademisk uddannelse og erfaring på området</li> <li>Har erfaring med personaleledelse</li> </ul> Som person ønsker vi os, at du: <ul> <li>Har gode kommunikative kompetencer i både skrift og tale</li> <li>Kan inspirere og skabe arbejdsglæde i en travl hverdag</li> <li>Tager udfordringer med godt humør</li> <li>Tør gøre op med ”plejer”, hvis det ikke længere er godt</li> </ul>   <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er du velkommen til at aflægge skolen et besøg. Kontakt skoleleder Tina Skelgaard på telefon 3012 2040 for aftale eller for nærmere information om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 10. maj 2017 kl. 12.00.<br />1. samtalerunde forventer vi at afholde onsdag den 17. maj og 2. samtalerunde mandag den 29. maj 2017. <br />Du skal i den mellemliggende periode være indstillet på at gennemføre en personprofilanalyse.
  Arbejdssted:
  Paarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-05-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du mod på en kombineret medhjælper- og køkkenstilling i Børnehuset Molevitten? Vil du lave en kreativ løsning sammen med os?

  Har du mod på en kombineret køkken- og pædagogmedhjælper stilling i Børnehuset Molevitten? Vil du lave en kreativ løsning sammen med os?<br /><br />Vi søger en medarbejder, der kan lave lækker mad til alle Molevittens børn og har lyst til at være en del af det pædagogiske arbejde. Til at varetage dette søger vi en medarbejder til en kombinationsstilling, der består af en køkkenstilling på 18 timer og en pædagogmedhjælperstilling er på 19 timer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Molevitten er et af 6 børnehuse i institution Hunderup. Vi er et velfungerende børnehus<br />med 12 vuggestuebørn og 31 børnehavebørn. Molevitten har til huse i et hyggeligt<br />gammelt hus. Der er fuld kælder med masser af plads til store armbevægelser og der<br />er hyggehjørner med plads til kram og historier.<br /><br />Vores legeplads er måske byens mindste, men den er helt nyindrettet i 2015. Den er<br />godt udnyttet og tilgodeser alle de motoriske behov for børn i alderen 1-6 år. Forår og<br />sommer er der dejligt med blade og grønne buske.<br /><br />Vi ligger lige i midten af alle de grønne områder i centrum og benytter os ofte af disse,<br />ligesom zoo og dyrskuepladsen bliver besøgt ofte. Vi har egen kolonihave, adgang til<br />grønne naturområder samt 3 el Christianiacykler.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder en spændende stilling som en kombination af 2:<br /><strong>Køkkenstillingen på 18 timer:</strong><br />Her er dine ambitioner og ønsker realistiske i forhold til den begrænsede tid, der er til<br />rådighed i køkkenet. Derfor har du som køkkenmedarbejder et godt overblik, er<br />effektiv, i stand til at planlægge indkøb og lave sund og nærende mad, primært af<br />økologiske råvarer. Du laver en varieret og spændende menu, som børnene gerne vil<br />spise.<br /><br />Der vil være daglige praktiske opgaver forbundet med stillingen, herunder oprydning,<br />klargøring, opvask mv.<br /><br />Du er særdeles stabil, har kendskab til egenkontrol samt har hygiejnebevis.<br /><br /><strong>Pædagogmedhjælperstillingen på 19 timer:</strong><br />Vi er et børnehus, der vægter høj faglighed og udvikling med fokus på, at alle børn<br />oplever at være værdifulde og i trivsel via anerkendelse, læring og inklusion.<br />Vi har stort fokus på udelivet og er gang med at videreudvikle vores sprogpraksis. I<br />Molevitten er vores omgangstone varm og anerkendende. Vi er tydelige, skælder ikke<br />ud - men guider børnene i stedet. Vi vægter særligt børnenes personlige og sociale<br />udvikling.<br /><br />Vi arbejder ud fra læreplanstemaerne og deler os op i mindre grupper om formiddagen,<br />så nærvær og læring har de bedste betingelser. Vi arbejder tæt og ligeværdigt i forældresamarbejdet og møder altid forældrene med anerkendelse. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor medindflydelse på eget arbejdsliv, er en del af<br />kulturen.<br /><br />Du spiser på nuværende tidspunkt med i vuggestuen og er således brobygger mellem køkkenet og børnene. Dette er med til at sikre madglæden og lysten til at prøve nyt. Vi ændrer struktur efter behov og det kan give nogle ændringer i medhjælperstillingen.<br />Der vil med medhjælper funktionen være oprydningen i køkkenet efter spisning.<br />Du deltager i alle personale- og refleksionsmøder sammen med resten af huset.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Udover at kunne se dig sammen med os i vores værdier, er det vigtigt, at du er<br />fleksibel, har humor, er åben, har ideer, tager initiativ og ansvar.<br /><br />Vi laver en ny stilling, hvor vi kombinerer to funktioner og det kræver, at vi er kreative<br />sammen.<br /><br /><strong>Besøg os</strong><br />Vi holder åben hus, hvor du kan se vores køkken og resten af huset. Du kan møde en forældrerepræsentant fra forældrerådet, personale fra vuggestuen og børnehaven og daglig leder. <strong>Torsdag den 4. maj kl. 17-18 og vi opfordrer dig til at komme på besøg denne dag. Tilmelding skal ske senest den 3. maj 2017 på telefon 4029 0368.</strong><br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse er snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderlige oplysninger, kan du kontakte daglig pædagogisk leder Berit<br />Juul Hansen på 4029 0368 - bedst mellem kl. 12-13.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 9. maj 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 20 2017.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Molevitten
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Tornhuset Hvedevangen

  Vi søger en engageret uddannet pædagog, der har kendskab til autisme og neuropædagogik og som kan arbejde rehabiliterende med borgerne, d.v.s. opstille mål sammen med borgerne og arbejde struktureret, systematisk og målrettet. Der er skiftende arbejdstider og med arbejde hver anden weekend.

  Tornhuset Hvedevangen søger en pædagog på 37 timer ugentlig fra 1. juni 2017. Der er skiftende arbejdstider og med arbejde hver anden weekend. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme og/eller andre udviklingsforstyrrelser. Tornhuset består af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup. Stillingen er på Hvedevangen, hvor der bor 8 borgere. Personalet giver desuden støtte til 4 borgere i eget hjem. <br /><br />Tornhuset Hvedevangen har adresse på Hvedevangen 1, 5210 Odense NV.<br /> <br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Handicappet er defineret ved følgende: <ul> <li>    afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>    afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>    indskrækede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>    manglende eller svag forestillingsevne </li> </ul> Borgernes funktionsniveau er varieret, spændende fra svagt til godt fungerende. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes behov og interesser er meget forskellige.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt nogle af de pædagogiske metoder, vi arbejder efter, f.eks. Teacch og Low Arousal</li> <li>Personalemøder hver 14. dag</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt</li> </ul> <strong>Til gengæld forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Har kendskab til autisme samt den faglige tilgang til målgruppen</li> <li>Har kendskab til neuropædagogik</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende, d.v.s. sammen med borgerne opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver</li> <li>Kan handle respektfuld i overensstemmelse med beboernes behov</li> <li>Reflektere over egne og kollegaers handlinger</li> <li>Tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie B. Poulsgaard på 29493863 eller på mail <a href="mailto:kmbp@odense.dk">kmbp@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. maj 2017<strong> </strong>Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt 18. maj 2017.
  Arbejdssted:
  Tornhuset Hvedevangen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • UngNord, en af Ungdomsskolerne i Odense søger en studentermedhjælper, der skal arbejde med udvikling og koordinering af Den Frie Rådgivnings aktivitet PROP – privatøkonomisk oprydning. Stillingen er på 16 timer ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2017 eller snarest derefter.

  UngNord, en af Ungdomsskolerne i Odense søger en studentermedhjælper, der skal arbejde med udvikling og koordinering af  Den Frie Rådgivnings aktivitet PROP – privatøkonomisk oprydning.  Stillingen er på 16 timer ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2017 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om Den Frie Rådgivning og PROP</strong><br />Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening beliggende i Vollsmose, der fire dage om ugen yder rådgivning til borgere, der ikke har de fornødne ressourcer til selv at kontakte myndigheder, private firmaer, ansøge om familiesammenføring, mm. Pt. har foreningen omkring 70 frivillige fordelt på rådgivere i den ordinære rådgivning, PROP, cykelskole, bestyrelse og diverse udvalg.<br /><br />For 3 år siden oplevede foreningen et behov for at lave en mere koordineret indsats rettet mod økonomiske problemstillinger, hvilket har udmøntet sig i indsatsen Privatøkonomisk Oprydning – i daglig tale PROP. Her har brugeren den samme rådgiver gennem et 6 måneders forløb, hvor vedkommendes privatøkonomi gennemgås, og der lægges et budget, indgås afdragsordninger, samt snakkes om, hvordan brugeren ikke ender i samme situation igen. Gennem arbejdet lægges der vægt på hjælp-til-selvhjælp og et ønske om at møde brugerne i øjenhøjde, således at der opstår et ligeværdigt møde, hvorigennem brugeren lærer at tage ansvar for eget liv.<br /> <br /><strong>Arbejdsopgaver</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil være at understøtte ansvar for: <ul> <li>Koordinering af igangværende PROP-forløb</li> <li>Opstart af nye PROP-forløb</li> <li>Rekruttering og fastholdelse af frivillige</li> <li>Kontakt til samarbejdspartnere</li> <li>Udvikling af tilbuddet, så det hele tiden optimeres</li> <li>Deltagelse i relevante netværk for økonomiske rådgivere</li> <li>Udvikling af læringsmateriale til brugerne</li> <li>Løbende dokumentation og evaluering ud fra allerede eksisterende materiale.</li> </ul> Arbejdstiden er 16 timer ugentlig, der vil være varierende og fleksibel, og aftales løbende med de andre ansatte på kontoret. Du skal påregne eftermiddags- og aftenarbejde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du <ul> <li>Er studerende på en videregående uddannelse med økonomisk fokus eller har interesse for økonomi grundet din uddannelse eller nuværende/tidligere arbejdserfaring.</li> <li>er god til at kommunikere skriftligt såvel som mundtligt på tværs af kulturer og faggrupper.</li> <li>har erfaring med frivilligt arbejde</li> <li>er i stand til at arbejde selvstændigt, såvel som en del af et team</li> <li>kan lide at netværke og have kontakt med mange forskellige samarbejdspartnere  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes af UngNord, en af Ungdomsskolerne i Odense, med daglig opgaver hos Den Frie Rådgivning. Tiltrædelse 15. maj 2017 eller snarest. Ansættelsen er tidsbegrænset til 31. december 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Det er ikke muligt for Odense Kommune at give en frigørelsessattest.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Den Frie Rådgivning og PROP på vores <a href="http://www.dfr-odense.dk./" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br />Har du ydereligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden for Den Frie Rådgivning Karina Andersen på 51180417, <a href="mailto:formand@dfr-odense.com">formand@dfr-odense.com</a> eller projektmedarbejder Solveig Isadora Meier-Nielsen på 51510772, <a href="mailto:somei@dfr-odense.com">somei@dfr-odense.com</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 5. maj 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Værkstedsassistent til Odense Værkstederne

  Vi søger en værkstedsassistent 37 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt til afdeling Camillagården. Arbejdstiden er fortrinsvis placeret mandag til fredag mellem kl. 8 og 16.

  Vi søger en værkstedsassistent 37 timer med tiltrædelse snarest muligt til afdeling Camillagården. Arbejdstiden er fortrinsvis placeret mandag til fredag mellem kl. 8 og 16.<br /> <br /><strong>Om Odense Værkstederne</strong><br />Odense Værkstederne er et dagbeskæftigelsestilbud efter Lov om Social Service § 103 og § 104. Brugergruppen er mobile og immobile personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18-80 år.<br /><br />Odense Værkstederne består af 5 matrikler – Camillagården, Skovgården, Kulturhuset, Bregnevej og Havørnen, som er vores skovhjælpere i Tarup-Davinde området. Afdelingerne beskæftiger sig med produktion, udplacering i skånejob, samværs-, aktivitets- og kulturtilbud.<br /><br />Vi er ca. 60 personaler og har indskrevet ca. 450 borgere, som vi omtaler som medarbejdere. Vi er beskyttet beskæftigelse, og derfor har borgerne en medarbejderidentitet, som er vigtig for dem. Når de er på Odense Værkstederne, er de på arbejde.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Værkstederne <a href="http://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/odense-vaerkstederne" target="_blank" title="her">her</a>.<br /> <br />Vi arbejder ud fra Ældre- Handicapforvaltningens værdigrundlag omkring den rehabiliterende tænkning. Rehabilitering er måden, vi møder og hjælper borgeren på og hjælpen er i udgangspunktet midlertidig. Systematiske rehabiliteringsforløb skal hjælpe den enkelte til et hverdagsliv på egne præmisser.<br /><br /><em>Vi arbejder med udgangspunkt i denne sætning:</em><br />"At være voksen handler om at gøre selv, at bestemme selv og at føle sig uafhængig. Vi støtter derfor voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv."<br /> <br />Odense Værkstederne er i gang med en stor men spændende udviklingsproces, hvor vi har høj faglighed og en udviklende og indholdsrig hverdag for den enkelte borger i fokus. Vi arbejder videre med gamle rutiner og laver nye tiltag, som tilsammen giver dynamik og fleksibelt i det daglige arbejde. Borgere er kommet med input til, hvad de synes mere personale skal bibringe.<br /> <br /><strong>Camillagården</strong><br />Camillagården fungerer på nuværende tidspunkt som en selvstændig enhed men med stor samarbejdsflade med de andre matrikler. Vi er et livligt hus med mange aktiviteter og produktionsopgaver. Der er plads til både sang, dans og fysisk udfoldelse men også fordybelse og ro for borgerne.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Fagligt: <ul> <li>Er værkstedsassistent med stort kreativ tæft</li> <li>Kan sagtens have en grunduddannelse med fokus på noget kreativt eller musisk</li> <li>Skal kunne bidrage med ideer til vores egen produktion</li> <li>Skal i samarbejde med kollegaer udvikle på eksisterende produktion</li> <li>Kendskab til målgruppen en fordel men ikke et must</li> <li>Har en god pædagogisk forståelse</li> <li>Du deltager i de praktiske opgaver omkring den enkelte medarbejder</li> <li>Du kan varetage kontaktperson-rollen for flere medarbejdere</li> <li>Du er interesseret i at lære at bruge En Plan-systemet til dokumentation</li> <li>At du bidrager konstruktivt og positivt med den faglighed du kommer med  </li> </ul> Personligt: <ul> <li>At du har en stor tålmodighed</li> <li>At du har gode kommunikative evner både i tale og på skrift</li> <li>At du har en humoristisk tilgang til hverdagen</li> <li>At du ser, motiverer og stimulerer den enkelte medarbejders udvikling</li> <li>At du er omstillingsparat og kan varetage opgaver i hele huset, hvis det er nødvendigt  </li> </ul> <strong>Hvem er vi</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med fokus på pædagogisk aktivitet og produktion</li> <li>En uhøjtidelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og hvor det er en styrke</li> <li>En unik chance for at være med til at udvikle den rehabiliterende tilgang i en kultur, hvor borgeren er i centrum</li> <li>En udfordrende arbejdsplads med åbenhed for nytænkning, kreativitet og muligheden for at du kan føre det ud i livet</li> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement, med fokus på kerneopgaven</li> <li>Et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, gensidig respekt og viljen til at skabe et godt samarbejde</li> <li>En stilling du kan være med til at udvikle</li> <li>Et job, hvor du kan gøre en forskel</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til humor og et godt grin – det må gerne være sjovt, at gå på arbejde</li> </ul> Der vil være mulighed for en rundvisning og en uformel snak med personale og medarbejdere på Camillagården torsdag, den 27. april 2017, kl. 13.00 - 15.30 og tirsdag, den 2. maj 2017, kl. 13.00 - 15.30. Når du kommer, skal du henvende dig i cafeen til venstre, når du kommer ind i bygningen gennem orangeriet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information kan du henvende dig til assisterende rehabiliteringsleder Mette Rotborg på 63759601 eller rehabiliteringsleder Kristian Viskum på 24279612, hverdage mellem kl. 9 og 12.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er søndag, den 7. maj 2017, og vi forventer at afholde samtaler i uge 20. 
  Arbejdssted:
  Odense Værkstederne
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Hans Christian Andersen Airport har sat gang i en udvikling. Vi har ambitioner om at udvikle lufthavnen med mere trafik og til lokal vækstdanner på nye områder. Vi søger en ny direktør til at være en aktiv partner i denne spændende vækstopgave. Vi vil gerne have dig med om bord!

  <em>Kan du skabe luft under vingerne? </em><br /><br />Hans Christian Andersen Airport har sat gang i en udvikling. Vi har ambitioner om at udvikle lufthavnen med mere trafik og til lokal vækstdanner på nye områder.<br />Vi vil gerne have dig med om bord!<br /><br />Vi søger en ny direktør til at være en aktiv partner i denne spændende vækstopgave og til at videreføre den lagte strategi.<br /><br /><strong>Organisation </strong><br />Lufthavnen ligger nord for Odense og har de seneste år haft charterflyvninger og droneaktiviteter som sine primære indtægtskilder.<br /><br />De godt 18.000 gæster årligt er meget tilfredse med lufthavnens nærhed og ydelser. Passagerantallet skal øges markant de kommende år gennem tiltrækning af nye charter- og ruteflyvninger.<br /><br />Hans Christian Andersen Airport har også en ambition om at huse Europas førende testcenter for UAS (Unmanned Aircraft Systems) og dermed bidrage til at skabe en industriklynge i og omkring lufthavnen.<br /><br />Lufthavnens placering og lette adgang til resten af Fyn gør den oplagt som aktiv samarbejdspartner for turismen på Fyn. En udviklingsmulighed, du vil skulle arbejde målrettet med de kommende år, så potentialet kan udfolde sig til gavn for lufthavnen og Fyn.<br /><br />Det er vigtigt, at lufthavnen også fortsat vil blive drevet med baggrund i de strategiske muligheder, der er for at kunne udvikle lufthavnen i årene fremover med den centrale placering Hans Christian Andersen Airport har - midt i Danmark.<br /><br />Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a. er et fælleskommunalt samarbejde mellem Odense Kommune og Nordfyns Kommune i medfør af § 60 i Lov om kommuners styrelse. Lufthavnens øverste myndighed er et repræsentantskab, der er valgt af de to ejerkommuner, og med Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør i Odense Kommune som formand og bestyrelsesmedlem Jan Lockhart som næstformand for en upolitisk bestyrelse.<br /><br /><strong>Opgaven </strong><br />Som lufthavnsdirektør forestår du den daglige ledelse og drift af lufthavnen, herunder det daglige personale- og økonomiansvar. Du er over for luftfartsmyndighederne og bestyrelsen ansvarlig for alle driftsforhold i lufthavnen samt for sikker og reglementeret drift i forhold til lovgivningen.<br /><br />Videreudvikling og udmøntning af lufthavnens strategiske mål vil også være en af dine kerneopgaver. Du vil derfor skulle have fokus på både at sikre vækst i trafikdriften og et godt samarbejde til alle interessenter.<br /><br />Du refererer til bestyrelsen for Hans Christian Andersen Airport.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Den ideelle kandidat: <ul> <li>har ledelseserfaring - evt. fra det private erhvervsliv - samt gerne myndigheds- og branchekendskab</li> <li>er eksekverende og udførende i rollen som Driftschef</li> <li>har klare ambitioner om at udvikle forretningen - men også om selv at tage fat - og udvise beslutningskraft og initiativ</li> <li>evner at arbejde med nye muligheder - også internationalt - mod udfordrende mål</li> <li>har forhandlingserfaring og kundefokus</li> <li>har forståelse for betydningen af netværk og kommunikation</li> <li>har erfaring med at inddrage og referere til en aktiv bestyrelse.</li> </ul> <br /><strong>Som person agerer du</strong> <ul> <li>forretningsorienteret med fokus på købmandsskab</li> <li>med initiativ, gennemslagskraft og troværdig autoritet</li> <li>planlæggende med sans for detaljer og deadlines</li> <li>aktivt deltagende i den daglige drift i samarbejde med dine medarbejdere</li> <li>eksekverende og tager selv og løser opgaver</li> <li>positivt, engagerende og med politisk tæft i en travl og kompleks hverdag.</li> </ul> <br /><strong>Ansættelsesvilkår </strong><br />Forventet ansættelsestidspunkt er 1. august 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter forhandling.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Læs mere om Hans Christian Andersen Airport og jobbet i stillingens <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=7bd1864c-7542-4f1b-81ec-9ec0e41a76b2">job- og personprofil</a>.<br /><br />Du er velkommen til at tage kontakt med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br />Henvendelse kan rettes til bestyrelsens formand Stefan Birkebjerg Andersen på 2490 4141 eller bestyrelsesmedlem Kim Kenlev på 2293 8986.<br />Spørgsmål til processen rettes til rekrutteringskonsulent Jesper Hee Andersen, Odense Kommune, på telefon 6138 4786.<br /><br /><strong>Ansættelsesprocessen </strong><br />Der er ansøgningsfrist mandag den 15. maj 2017.<br /><br />Du søger stillingen elektronisk på www.odense.dk/job.<br /><br />Du modtager automatisk en kvittering for modtagelsen af ansøgningen på den mailadresse, ansøgningen er afsendt fra. Samme mailadresse anvendes til yderligere kommunikation med dig i resten af ansættelsesprocessen.<br /><br />Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesformand Stefan Birkebjerg Andersen, bestyrelsesmedlem Kim Kenlev samt en medarbejderrepræsentant. Herudover medvirker to konsulenter fra Odense Kommune i ansættelsen. Endelig deltager den samlede bestyrelse i 2. samtalerunde.<br /><br />Den første samtalerunde afholdes den 24. maj 2017 og anden samtalerunde den 12. juni 2017 - begge dage i Odense.<br /><br />Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.
  Arbejdssted:
  Hans Christian Andersen Airport
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Vil du være en del af et spændende og udviklende team? Kan du kommunikere anerkendende og skabe motivation? Vil du være en del af Hunderupgruppen og har du mod på at prøve noget nyt?

  <em>Vil du være en del af et spændende og udviklende team? Kan du kommunikere anerkendende og skabe motivation? Vil du være en del af Hunderupgruppen og har du mod på at prøve noget nyt?</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent 35 timer ugentlig samt en social- og sundhedshjælper 30 timer ugentlig til Hunderupgruppen, vedvarende sygdomsudvikling Centrum Syd. Stillingerne er vikariater med tiltrædelse snarest muligt og til den 1. februar  2017.<br />                                                <br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, og vi arbejder rehabiliterende ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Vi arbejder tværfagligt ud fra borgerens retningsgivende mål og har fokus på kerneopgaven og kvalitet.<br /><br />Hunderupgruppen er en daggruppe, og den ugentlig arbejdstid er 30 til 35 timer med weekendvagt hver anden weekend.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende og motiverende tilgang til opgaverne og er bevidste om hinandens kompetencer. Vi arbejder ud fra overbevisningen: ”Det har jeg ikke prøvet før ,så det kan jeg sikkert også", med det formål at bevare det gode hverdagsliv for borgeren.<br /><br />Vi er en nyetableret gruppe, som er ved at skabe en fælles kultur og har en anerkendende tilgang til hinanden. Vi er en cykelgruppe, som primært arbejder i Odense centrum, og vores borgergrundlag er borgere med vedvarende lidelser som f.eks. demens.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du er uddannet SSA /SSH og har mod på mangeartede opgaver ved borgerne, hvor hver dag er en ny dag i jobbet.<br /><br />Der er fokus på dine faglige og personlige kompetencer og arbejdsopgaverne bliver mangeartede i samspil med kollegaer og øvrige samarbejdspartnere <ul> <li>Det bliver din opgave at medvirke til det gode hverdagsliv for borgeren med den kompenserende støtte der er behov for.</li> <li>Konkret kommer du til at varetage kompenserende støtte og vejledning til borgere i forløb</li> <li>Du får ansvaret for at skabe den bedste tværfaglige opgaveløsning via din faglighed.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er uddannet</li> <li>er fagligt velfunderet og kender dine kompetencer som SSA/SSH</li> <li>har kendskab til Care og En plan, og har flair for IT</li> <li>har mod på en spændende hverdag</li> <li>har faglige og personlige kompetencer i forhold til borgergrundlaget</li> <li>har gode samarbejdsevner og er en god kollega</li> <li>motiveres af gode kollegaer og bidrager til god trivsel på jobbet</li> </ul> Herudover forventer vi, at du er relationsskabende og formår at kommunikere med samarbejdspartnere på mange niveauer for at skabe det bedste arbejdsmiljø. Derudover er du igangsættende og fagligt kompetent.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med en travl hverdag og med gode udviklingsmuligheder, blandt andet i form af kompetenceudvikling. Derudover kommer du til at indgå i faglige og tværfaglige fællesskaber både på vores lokale arbejdsplads og i samspil med andre i organisationen.<br />Vores gruppe er beliggende centralt i Odense C .<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes forløb og værdigrundlag <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-handicapforvaltningen/rehabilitering">her</a>.<br /><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Susanne Hansen på <a href="mailto:lsha@odense.dk">lsha@odense.dk</a> eller på 6551 3711.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. maj 2017, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 11. maj 2017.
  Arbejdssted:
  Hunderupgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-05-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Bliv vores nye Social- og Sundhedshjælperelev

  Har du lyst til og mod på at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker? Har du mod på at lære nyt og udvikle dig? Så bliv Social- og Sundhedshjælperelev i Odense Kommune!

  <em>Har du lyst til og mod på at pleje og yde omsorg for andre mennesker? </em><br /><em>Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? </em><br /><em>Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker? </em><br /><em>Har du mod på at lære nyt og udvikle dig?</em><br /> <br />Så er en elevuddannelse som Social- og Sundhedshjælper (SSH) måske noget for dig!<br />Vi søger ca. 40 elever, der kan starte på SSH-elevuddannelsen den 1. september 2017.<br /> <br /><strong>Om SSH elevuddannelsen</strong><br />Uddannelsen til SSH er en erhvervsuddannelse, som varer 14 måneder - fordelt med 17 uger på skole og resten af tiden i praktik. I dine praktikperioder tilbyder vi faglig vejledning om de mål, som du skal arbejde med.<br /> <br />Skoleundervisningen og praktikperioderne sikrer, at du opnår en række erhvervsfaglige kompetencer.<br />Du får som uddannet SSH fokus på at: <ul> <li>Skabe struktur i borgerens hverdag</li> <li>Kende egen rolle og kunne arbejde tværfagligt</li> <li>Kunne arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende</li> <li>Kunne understøtte arbejdet med demente borgere og deres pårørende</li> <li>Bistå borgeren ift. det Digitale Danmark</li> </ul> <br /><strong>Dine praktikopgaver </strong><br />I praktikken arbejder du hos ældre, syge og handicappede borgere, der har behov for hjælp for at få hverdagen til at  fungere. Du skal her kunne møde borgerne med respekt og fokus på deres livskvalitet og ønsker.<br />I løser i samarbejde følgende opgaver: <ul> <li>Hjælp til personlig hygiejne, fx bad, toiletbesøg, hjælp med af- og påklædning</li> <li>Praktisk bistand, som f.eks. rengøring, tøjvask</li> <li>Tilberedning af mad og hjælp med spisning</li> </ul> Du kommer i praktik både på et plejecenter og i en hjemmeplejegruppe.<br /><br />Når du er færdiguddannet, har du opnået viden, færdigheder og kompetencer til at udføre pleje og rehabiliterende opgaver i hjemmeplejen, på plejehjem eller hos private leverandører.<br /><br />Læs om en <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/social-og-sundhedshjaelper" target="_blank">nuværende elevs hverdag her</a>.<br /> <br /><strong>Vi har forventninger til dig</strong><br />Dine faglige kompetencer<br />For at blive ansat som SSH elev skal du inden den 1. september 2017 have bestået et SOSU-rettet Grundforløb 2 eller have vurderet dine realkompetencer på en social- og sundhedsskole.<br />Husk at vedhæfte realkompetencevurderingen samt din uddannelsesplan, når du ansøger.<br /><br /><strong>Dine personlige kompetencer</strong><br />Det er vigtigt for at gennemføre uddannelsen, at du: <ul> <li>Er selvstændig og har gode samarbejdsevner</li> <li>Anser dig som personlig robust eller har lyst og vilje til at udvikle din robusthed, når opgaverne kræver det</li> <li>Er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Har overblik</li> <li>Kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Er mødestabil</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen.<br />Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må forventes.<br /><br />Du får løn i hele uddannelsesperioden.<br />Er du under 25 år, er lønnen ca. 10.500 kr. om måneden.<br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne for voksenelev, kan du søge om voksenelevløn. Lønnen er ca. 19.700 kr. om måneden. Læs om kriterierne og udfyld dokumentationsskemaet for voksenelevløn og vedhæft det ved din ansøgning. Skemaet finder du <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=9e8434db-a784-4eb7-b176-9e91fec15eca" target="_blank">her</a>. <strong>Der gives ikke dispensation for kriterierne.</strong> <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse meget mere om <a href="http://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedshjaelper/" target="_blank">SSH elevuddannelsen her</a>.<br />Har du brug for yderligere informationer om uddannelsen, kan du kontakte uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen på 6138 4931 eller uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen på 5142 8958.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er <strong>senest</strong> <strong>torsdag den 18. maj 2017</strong>.<br />Vi opfordrer dig til at checke <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c658fa2d-50f9-4738-888c-cd73444625df" target="_blank">søgevejledningen</a>, inden du sender din ansøgning - så du er sikker på at få det hele med!<br />Vi forventer at holde samtaler i uge 23, 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Odense Bibliotekerne søger mediegrafikerelev

  Til nyoprettet elevplads søges til Odense Bibliotekerne en dygtig og kreativ mediegrafikerelev, der kan være med til at løse en lang række forskelligartede grafiske opgaver af høj kvalitet på biblioteket.

  Til nyoprettet elevplads søges til Odense Bibliotekerne en dygtig og kreativ mediegrafikerelev, der kan være med til at løse en lang række forskelligartede grafiske opgaver af høj kvalitet på biblioteket.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du vil indgå i et formidlingsteam på fire medarbejdere - og du vil især komme til at arbejde tæt sammen med grafikeren. Formidlingsteamet er en del af bibliotekets sekretariat, der betjener biblioteket med en række forskellige funktioner. Hovedbiblioteket vil fra efteråret 2017 være en del af Borgernes Hus, hvilket vil medføre flere spændende grafiske arbejdsopgaver.<br />  <br /><strong>Primære arbejdsopgaver </strong> <ul> <li>Design og opsætning af foldere, plakater, roll-ups og outdoor</li> <li>Produktion af filer til digitale outdoormedier</li> <li>Ad hoc grafiske opgaver</li> <li>Deltage i planlægning og afvikling af kampagner</li> <li>Markedsføring af events og festivaler både på off- og online medier</li> <li>Annoncering og udvikling af kampagner til sociale medier  </li> </ul> <br /><strong>Hvem er du?</strong> <ul> <li>Du har afsluttet grundforløbet på mediegrafikeruddannelsen</li> <li>Du er positiv, udadvendt og du har humor</li> <li>Du arbejder godt selvstændigt, og har samtidig gode samarbejdsevner</li> <li>Du er åben og klar til at lære nyt</li> <li>Du har sans for detaljer, og ‘godt nok’ kan næsten altid blive bedre i din optik </li> </ul>  <br /><strong>Hvad kan vi tilbyde?</strong> <ul> <li>En elevplads til dig i en spændende tid, hvor Hovedbiblioteket bliver en del af Borgernes Hus i Odense</li> <li>Meget alsidige opgaver og muligheden for at være en del af projekter i en udviklingsorienteret organisation</li> <li>Gode kolleger i et sekretariat, hvor der er højt til loftet og godt humør</li> <li>Vi har licens til Adobe CC, og vi arbejder udelukkende på Mac i de grafiske programmer.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Grafier Pernille Nielsen på 65514415 /mail <a href="mailto:pern@odense.dk">pern@odense.dk</a> eller Sekretariatschef, Steffen Nissen på telefon 65514402 / mail: <a href="mailto:snis@odense.dk">snis</a>@odense.dk. Du kan også læse mere om Odense Bibliotekerne på <a href="http://www.odensebib.dk">www.odensebib.dk</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Du ansættes i henhold til gældende overenskomst med HK på fuld tid 37 timer om ugen. Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du under 25 år, er lønnen ca. 13.400 kr. om måneden. Er du over 25 år, er lønnen ca. 20.000 kr. om måneden.<br /><br />Husk at vedhæft dine relevante eksamensbeviser samt eksempler på grafisk arbejde du har lavet. Hvis du endnu ikke har modtaget dit eksamenbevis, så vedhæft dine standpunktskarakter. Har du modtaget merit for dele af adgangskravene, skal disse også vedhæftes. Jobbet er med tiltrædelse 1. september 2017 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt, torsdag den 22. juni 2017<br />Ansøgningsfrist, torsdag den 1. juni 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Bibliotekerne
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Elever
 • Vil du være med til at identificere og planlægge den succesfulde onboarding blandt Odense Kommunes medarbejdere?

  <em>Vil du være med til at identificere og planlægge den succesfulde onboarding blandt Odense Kommunes medarbejdere? </em><br /> <br />HR & Personale i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune søger en praktikant til efteråret 2017. Du skal være med til at udvikle vores store nye onboarding-projekt, der skydes i gang i løbet af efteråret.<br /> <br /><strong>Teamet</strong><br />Du kommer til at arbejde på rådhuset, hvor du bliver en del af afdelingen Ledelsesunderstøttelse og Studiepartnere.<br /> <br /><strong>Projektet</strong><br />Det overordnede formål med projektet er at få ensartet onboarding-processerne i Odense Kommunes fem forvaltninger, så der kommer mere gennemsigtighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi skal skabe en fælles onboarding-platform for alle nye medarbejdere og ledere i Odense Kommune, som strækker sig fra de bliver ansat og til de er landet godt i deres nye stilling, hvilket er ca. tre måneders tid.<br /> <br />Du bliver en del af projektets fase 1 og 2, hvor vi skal afdække behovet i organisationen, snakke med ledere og medarbejdere i alle forvaltninger gennem fokusgruppeinterviews, og det skal på baggrund af dette besluttes, hvordan projektet skal udmøntes.<br /> <br /><strong>Dine arbejdsopgaver</strong> <ul> <li>Udarbejde koncepter og tekster til web og trykt materiale</li> <li>Assistere ved indhentning af tilbud</li> <li>Afdækning af behov</li> <li>Lave fokusgruppeinterviews af nuværende og kommende medarbejdere</li> <li>Skrive historier på vores forskellige sociale medier </li> </ul> <br /><strong>Vi forestiller os, at du</strong> <ul> <li>læser på en fagrelevant kandidatuddannelse som cand.merc. HRM, cand.merc. i strategisk ledelse og organisationsdesign, international virksomhedskommunikation eller anden relevant uddannelse</li> <li>har en knivskarp skriftlig pen, da kommunikation kommer til at fylde meget i den periode</li> <li>har gode grafiske kompetencer.</li> <li>gerne vil dygtiggøre dig yderligere indenfor for HR-området .</li> </ul> <br /><strong>Det vigtigste er, at du</strong> <ul> <li>er god til at danne et overbliksbillede – samtidig med, at du har styr på detaljerne</li> <li>kan lide at prøve nye ting af og gerne imødekommer dem</li> <li>er god til at kommunikere og skabe kontakt på tværs af en stor organisation.</li> </ul>  <br /><strong>Til gengæld tilbyder vi</strong> <ul> <li>en uhøjtidelig omgangstone med respekt for hinandens arbejde</li> <li>at du indgår i et team af dygtige og kompetente kolleger</li> <li>at du får kompetencer indenfor alsidige HR-opgaveløsninger</li> <li>at du får erfaring inden for projektarbejde og projektledelse i en stor politisk organisation</li> <li>at du får erfaring indenfor mundtlig og skriftlig formidling, herunder interviews og transskribering.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til praktikforløbet, er du velkommen til at kontakte Kamilla Kjær Reng på <a href="mailto:kamkr@odense.dk">kamkr@odense.dk</a> og tlf. 3012 1686 eller Line Mollerup Andersen på <a href="mailto:liman@odense.dk">liman@odense.dk</a> og tlf. 6551 1399<br /> <br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikken er ulønnet. Arbejdstiden er 25-37 timer ugentligt fra august til december, eller efter aftale. Ansættelsesforholdet tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Efter aftale kan arbejdstiden således være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag d. 30. april 2017<br />Vi forventer at holde samtaler torsdag d. 4. maj.
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  30-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • UngSyd søger en lærer til et barselsvikariat i dagundervisningen pr 1. august. Stillingen er en fuldtidsstilling og er tilknyttet Alléskolen, et helhedsorienteret skoletilbud, der er tilrettelagt for elever med socio-emotionelle udfordringer og ofte grænsesøgende og udadreagerende adfærd.

  <em>UngSyd søger en lærer til et barselsvikariat i dagundervisningen pr. 1. august.<br />Stillingen er en fuldtidsstilling og er tilknyttet Alléskolen, som er et helhedsorienteret skoletilbud, der i særlig grad er tilrettelagt for elever med socio-emotionelle udfordringer og ofte grænsesøgende samt udadreagerende adfærd.</em><br /><br /><strong>OM JOBBET</strong><br />I barselsvikariatet vil du blive en del af et team af lærere og pædagoger, der arbejder tæt sammen om at bringe vores elever i trivsel og læring. Elevernes udfordringer, der ofte er komplekse og omfattende, gør at vi skal møde dem med en struktureret hverdag præget af tryghed og tillid. Vi prioriterer at opbygge stærke relationer til vores elever – og inddrager gerne mange forskellige former for ressourcer og personer for at styrke elevernes udvikling.<br /> <br />Alléskolen er lige nu i gang med at undergå en ny pædagogisk og strukturel udvikling. Vi har fokus på at opbygge en stærk faglig kultur, hvor der er mod og vilje til at afprøve nye metoder og tænke læring på nye måder.<br /> <br /><strong>OM DIG:</strong><br />Vi har brug for en lærer, der <ul> <li>Tror på, at børn gør det bedste, de kan</li> <li>Er tydelig, struktureret og anerkendende </li> <li>Har erfaring med og brænder for arbejdet med børn i udsatte positioner</li> <li>Kan rumme vores elever og danne brugbare professionelle relationer til dem.</li> <li>Er fagligt dygtig i dansk og engelsk</li> <li>Kan varetage forskellige socialpædagogiske aktiviteter</li> <li>Kan tage udgangspunkt i elevernes faglige niveau og specifikke potentialer og behov</li> <li>Har viden og erfaring vedrørende anderledes læringstilgange i relation til målgruppen</li> <li>Kan skabe undervisningsformer og -forløb, der både forstås og giver mening for den enkelte elev og dermed skaber motivation  </li> </ul> <strong>Endelig forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>Er engageret, ansvarlig og respektfuld som samarbejdspartner</li> <li>Er indstillet på at samarbejde med UngSyds andre aktivitetsområder  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og LC / Uddannelsesforbundet.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du lyst til at høre nærmere om stillingerne, så kontakt viceungdomsskoleleder<br />Kristina Munk<strong> </strong>på 2963 1016.<br /><br />Ansøgningsfrist er mandag den 1. maj 2017, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler onsdag den 10. maj 2017.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Alléskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Daglig leder til Alléskolen

  UngSyd søger en engageret og faglig dygtig daglig leder. Stillingen er tilknyttet Alléskolen, som er et helhedsorienteret skoletilbud i særlig grad er tilrettelagt for elever med socio-emotionelle problemer med deraf følgende ofte grænsesøgende og udadreagerende adfærd. Ansættelse senest 1. august.

  <em>UngSyd søger til dagundervisningen en engageret og faglig dygtig daglig leder, der kan indgå i et tæt samarbejde med dagundervisningens øvrige ledelse. Stillingen er tilknyttet Alléskolen, som er et helhedsorienteret skoletilbud, der i særlig grad er tilrettelagt for elever med socio-emotionelle problemer med deraf følgende ofte grænsesøgende og udadreagerende adfærd. Ansættelse efter aftale - men senest 1. august 2017.</em><br /> <br /><strong>Hvem er vi? </strong><br />Alléskolen er et nyt særligt læringstilbud under ungdomsskolen. Medarbejderne og eleverne var før en del af en specialskole. Vi har p.t. 18 elever (primært på 7. – 9. klassetrin), og der er tilknyttet 8 medarbejdere.<br /><br />Vi er lige nu i fuld gang med at undergå en ny pædagogisk og strukturel udvikling, hvor vi har fokus på at opbygge en stærk faglig kultur, hvor der er både mod og vilje til at afprøve nye metoder og tænke læring på nye måder.<br /><br />Vores mål er at få skabt meningsfulde helhedsorienterede indsatser, der bringer alle vores elever i trivsel og læring. Derfor samarbejder vi tæt med forældre og andre faggrupper.<br />Vores elevers ofte komplekse og omfattende udfordringer gør, at vi skal møde dem med en meget struktureret hverdag, der er præget af tryghed og tillid. Vi prioriterer højt at opbygge stærke relationer til vores elever, og vi tror på, at børn gør det bedste, de kan.<br /> <br /><strong>Hvad består jobbet i?</strong><br />Som daglig leder arbejder du tæt sammen med områdelederen omkring drift og udvikling.<br /><br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Er en stærk drivkraft i den pædagogiske udvikling</li> <li>Kan oversætte strategier til arbejdet på det operationelle niveau</li> <li>Opstiller mål – både faglige mål, trivselsmål og dannelsesmål</li> <li>Kan bidrage med pædagogiske og didaktiske perspektiver</li> <li>Udvikler og udbreder en samarbejdsbaseret læringskultur</li> <li>Understøtter udviklingen af et stærkt professionelt læringsfællesskab</li> </ul> <strong>I den daglige drift forventer vi, at du varetager følgende opgaver:</strong> <ul> <li>Administrative opgaver: <ul> <li>Årsplanlægning</li> <li>Skemalægning</li> <li>Fag- og opgavefordeling </li> </ul> </li> <li>Undervisning og anden formidling, hvor det drejer sig om: <ul> <li>At planlægge, udføre og evaluere differentieret undervisning med et motiverende indhold</li> <li>At planlægge og gennemføre socialpædagogiske aktiviteter</li> <li>At deltage i møder med og vedrørende elever</li> </ul> </li> </ul> <strong>Endelig forventer vi, at du:</strong> <ul> <li>Er et troværdigt forbillede, som kan inspirere elever og medarbejdere i forhold til læring og udvikling</li> <li>Er empatisk og har nemt ved at etablere gode relationer til andre</li> <li>Er synlig i hverdagen for både elever, forældre og medarbejdere</li> <li>Har humor og et positivt livssyn</li> <li>Er indstillet på at samarbejde med ungdomsskolens andre aktivitetsområder </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU).<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du lyst til at høre nærmere om stillingen, så kontakt viceungdomsskoleleder<br /><strong>Kristina Munk </strong>på 2963 1016.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 1. maj 2017, og ansættelsessamtaler forventes gennemført den 10. maj 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Alléskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Er du udadvendt, flittig og god til teamwork? Er du i gang med en videregående uddannelse inden for miljø- eller spildevandsområdet, og har du lyst til at få indblik i de kommunale myndighedsopgaver inden for spildevandsområdet? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.

  <div><em>Er du udadvendt, flittig og god til teamwork? Er du i gang med en videregående uddannelse inden for miljø- eller spildevandsområdet, og har du lyst til at få indblik i de kommunale myndighedsopgaver inden for spildevandsområdet? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.</em><br /> <br /><em>I spildevandsteamet i Erhverv og Bæredygtighed søger vi snarest muligt 1-2 studentermedhjælpere 7-15 timer om ugen. </em><br /> <br /><strong>Den ideelle kandidat</strong><br />Du interesserer dig for miljø og spildevand og har lyst til at gøre en forskel for det lokale miljø, samtidigt med at du yder en god service over for samarbejdspartnere, borgere mm. Du er ved at uddanne dig til fx biolog, ingeniør, tekniker eller lignende, gerne inden for miljø- eller spildevandsområdet.<br /> <br />Vi betragter et vist kendskab til miljølovgivningen og kloak-/spildevandsområdet som en fordel, men ikke et krav. Vi sætter stor pris på engagement, et venligt og åbent sind samt lyst til at kaste sig over arbejdet og nå i mål.<br /> <br />Opgaverne vil bl.a. omfatte: <ul> <li>Hjælp til projekter/planlægningsopgaver (mødeindkaldelser, referater og evt. faglige input)</li> <li>Lettere sagsbehandling, fx tilladelser til nedsivning af regnvand mm.</li> <li>Besvarelse af henvendelser fra borgere og virksomheder om spildevands- og kloakforhold.</li> <li>Diverse ad hoc opgaver, fx journalisering, fremsøgning af diverse oplysninger mm.</li> </ul> <strong>Hvem er vi?</strong><br />Spildevandsteamet er et tværgående team med medarbejdere i de to myndighedskontorer Byggesag og Industri & Klima under afdelingen Erhverv og Bæredygtighed. Byggesag og Industri & Klima er to alsidige myndighedskontorer med kompetencer inden for byggesager, spildevand, støj, miljøtilsyn/-godkendelser og andre miljøopgaver. Vi er organiseret i selvstændige teams med ansvar for planlægning og udførelse af det daglige arbejde.<br /> <br />Du vil blive en del af spildevandsteamet, hvor vi er 8 kollegaer, der varetager myndighedsfunktionen i forbindelse med afgørelser og tilladelser efter spildevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven, spildevands- og vandplanlægning, afløbsgodkendelser efter byggelovgivningen samt diverse andre opgaver fx i forbindelse med henvendelser om spildevands- og kloakforhold.<br /> <br />Vi tilbyder en alsidig og travl hverdag, hvor du får mulighed for at få indblik i forskellige myndighedsopgaver inden for spildevandsområdet.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen ophører, når du ikke længere er indskrevet på studiet.<br /><br />Arbejdssted er Erhverv og Bæredygtighed, Odense Slot, Nørregade 36 - 38, 5000 Odense C<br /> <br />Tiltrædelse er snarest muligt. Arbejdstid er<strong> </strong>7-15 timer ugentlig, og ansættelsen ophører, når du ikke længere er indskrevet på studiet.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om studiejobbet kan du kontakte Dorte Lund Bucholtz på 6551 2417 eller Birgitte Olsen på 6551 2492.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er<strong> </strong>søndag den 7. maj 2017, og vi forventer at holde samtaler kort efter ansøgningsfristens udløb.</div>
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Byggesag
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-05-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Arbejdet som tilsynsførende består bl.a. i at sikre korrekt myndighedsbehandling, skiltning og afspærring, sikring af kvaliteten og dokumentation af gravearbejdet samt at bidrage til god og rettidig kommunikation og information. Vi optimere løbende til bedst mulige fremkommelighed for trafikanter.

  Vores trofaste medarbejder gennem mere end 40 år, har meddelt at han ønsker at påbegynde sin 3. levealder. Vi søger derfor en ny, gerne erfaren, kollega til området.<br /> <br />Odense Kommune giver en gravetilladelse, når en entreprenør skal grave i ”vores” vej, fortov eller jord. Det kan fx være, der skal installeres et forsyningsskab i fortovet. Eller i den anden ende af skalaen, kan det være store kloakledninger, der skal lægges i et større område, eller langs en højt trafikeret vej.  <br /> <br />Alle ansøgninger behandles i Drift og Anlægs myndighedskontor, som kontrollerer alle ansøgninger. Nogle er hurtigt klaret, mens andre kræver større projektorganisering, skilteplaner og tilladelser fra politi og myndigheder.<br /> <br />På et år gives der pt. over 2.200 gravetilladelser og samt ca. 1000 tilladelser til stilladser, containere ol.<br /> <br />Arbejdet består i at sikre korrekt myndighedsbehandling, skiltning og afspærring, sikring af kvaliteten og dokumentation af gravearbejdet samt at bidrage til god og rettidig kommunikation og information til entreprenører, borgere, erhvervsliv og løbende optimere til den bedst mulige fremkommelighed for trafikanter. Tilsynsarbejdet er ligeledes af højt prioritet.<br /> <br /><strong>Arbejdsopgaverne vil primært bestå i:</strong> <ul> <li>Myndighedsbehandling ”råden over vej”</li> <li>Tilsyn med afspærringer og gravearbejder</li> <li>Kommunikation i bred forstand</li> <li>Trafikafvikling i forbindelse med løbs- og koncertarrangementer m.v.</li> <li>Administration af kommunes lystbådepladser</li> <li>Administration af Mobilt Gadesalg og pølsevogne</li> <li>Tilladelse til indretning af bygge- og arbejdspladser på offentlige vejarealer</li> <li>Tilladelse til midlertidige overkørsler</li> </ul> <strong>Om dig <br />Vi ønsker en kollega der:</strong> <ul> <li>Har dokumenteret erfaring med enten anlægsarbejder eller tilsyn med opgravningsarbejder</li> <li>Har dokumenteret erfaring med afmærkning af vejarbejder</li> <li>Kan samarbejde med entreprenører</li> <li>Er udadvendt og god til at kommunikere med borgere og andre som er afhængige af dit arbejde</li> <li>Trives med både at løse selvstændige opgaver fra start til slut og til at arbejde i teams, hvor I tager et fælles ansvar</li> <li>Er kreativ, løsningsorienteret og samarbejdsminded</li> <li>Har et godt kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> Det er et krav at du har kørekort. Visse tilsyn kan foregå via cykel eller ”gåben”.<br /> <br />Vi vægter en humoristisk tone og et godt kollegialt sammenhold. Det er vigtigt at du kan lide borgerkontakt og kan bevare overblikket samt prioritere, da der til tider kan være travlt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Park og Vej er et af to kontorer i Drift og Anlæg og en del af By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />Kontoret består af ca. 60 medarbejdere, som arbejder med drift og vedligehold af de kommunale grønne områder og kirkegårde samt vejarealer herunder myndighedsbehandling inden for vejlovene. Kontoret har blandt andet ansvar for vedligeholdelse af kommunens 950 km veje og 340 km cykelstier.<br /> <br />Park og Vejkontoret er et driftskontor, der har udliciteret alle sine driftsopgaver. Kontoret har stor berøringsflade med kommunens borgere og erhverv. Anlægsaktiviteten er rigtig stor i Odense i de kommende år, hvilket har stor betydning for kontorets opgaveløsning. Kontoret har via sin vejmyndighedsmedarbejdere et tæt samarbejde med og koordinering med disse større og mindre anlægsprojekter.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde en attraktiv stilling inden for vejområdet i Danmarks trediestørste by. Odense er en by i en omfattende og spændende udvikling, som du har mulighed for at blive en del af.<br /><br />Vi arbejder i et godt fagligt og socialt miljø på Odense Slot, som er centralt placeret i Odense.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Odense Kommunes medarbejdere har adgang til medarbejderfordele som f.eks. sundhedsordning. Dertil kommer frugt- og kantineordning.<br /> <br />Vi forventer ansættelse 1. august 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jacob Juhl Harberg på telefon 2325 0094.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 30. april 2017, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 16. maj 2017.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere. Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af områderne, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere.<br /><br />Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /> <br /><strong>Om os<br />Aftenområdet</strong> består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Natområdet </strong>dækker ligeledes hele Odense Kommune og består udover de udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Aften- og Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Aftenområdet ved Annette Johansen på <a href="mailto:asjo@odense.dk">asjo@odense.dk</a>, 65513610 eller Natområdets ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>, 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Aften- eller natområdet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, Seden

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Dagpleje Nord søger en dagplejer i Seden med ansættelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i Seden.  </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende og vi holder løbende samtaler.<br />Vi forbeholder os ret til at fjerne opslaget fra hjemmesiden, når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagpleje Nord, Seden
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet