Spring til indhold

68 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Socialfaglig medarbejder til Bækholmen

  Bækholmen søger en kollega med uddannelse som pædagog, ergoterapeut, pædagogisk assistent eller lignende uddannelses baggrund til en fast stilling på 30 timer ugentligt. Bækholmen er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for voksne borgere med medfødt hjerneskade 18 og 30 år

  Bækholmen søger en kollega med uddannelse som pædagog, ergoterapeut, pædagogisk assistent eller lignende uddannelsesbaggrund til en fast stilling på 30 timer ugentligt.<br /><br />Bækholmen er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for 10 voksne borgere med medfødt hjerneskade mellem 18 og 30 år.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Bækholmen arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i borgeren. Alle borger har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierende og<br />individuelle behov for omsorg og praktisk støtte til dagligdagens personlige gøremål. Vi understøtter og guider borgerne til et selvstændigt voksenliv, med fokus på at udvikle borgerens selvstændighed og fastholde borgerne i deres sociale netværk i familien og blandt ligestillede. De unge flytter typisk ind direkte fra forældrene og er i gang med en<br />identitetsudvikling og løsrivelsesproces.<br /><br />De fleste ting foregå omkring den enkelte borgers individuelle udviklingsmål, indsatser og ønsker.<br /><br />Der tilbydes socialpædagogisk støtte i form af økonomi forståelse, øve transport til uddannelse og beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig<br />pleje, støtte til medicinhåndtering, lægebesøg, indkøb og kost.<br /><br />Alle borger har dag tilbud eller skoletilbud i dagtimerne. Borgeren får i dag tilbudt  en<br />ugentlig fridag. Borgerne deltager alle i de praktiske opgaver, så meget de formår og<br />efter individuelle mål.<br /><br />Målsætningen på Bækholmen er, at beboerne, via den rehabiliterende tilgang skal opnå styrke i deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter<br />deres behov. Derfor er det de daglige gøremål der er i fokus.<br /><br />Borgerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1 - 3 å kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kognitive niveau og evner.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt at udvikle unges muligheder for at mestre eget liv</li> <li>En engageret personalegruppe, bestående af pædagoger, pædagogiskassistent, ergoterapeuter, som er med til at sætte deres faglige præg. Vi har således medarbejdere, som ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til eksempelvis seksualvejledning, neuropædagogik, sanseintegration, pædagogiskmassage, MI, velfærdsteknologi og tegn til tale</li> <li>Et uhøjtidelig miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt</li> <li>En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks.TR, AMR, MED-udvalg og være praktikvejleder for både pædagogstuderende, ergostuderende og PAU-elever</li> <li>En organisation, hvor borgerne sammen med pårørende og 8 kollegaer har store forventninger og vil indgå i dialog med dig herom.</li> </ul> <strong>Om dig<br />Vi søger en kollega som</strong> <ul> <li>I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte borgers kompetencer og udfordringer</li> <li>Er stærk i skriftlighed og kan udføre dokumentationsarbejde samt arbejde med it</li> </ul> <strong>Jobområde</strong> <ul> <li>Tør og er villig til at evaluere egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Kan glæde sig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles og egen udvikling</li> <li>At du er villig til at arbejde i en hverdag der aldrig er ens</li> <li>Har kørekort og villig til at køre Bækholmens bus</li> <li>Har kendskab til og erfaring med målgruppens specielle problemstillinger og gerne har specialviden inden for neuropædagogik, autisme, psykiatri m.m.</li> <li>At du kan håndtere en vis grad af udadreagerende adfærd og har kendskab til konflikthådtering</li> <li>Er indstillet på at have skiftende arbejdstider - dag, aften og hver anden weekend - i tidsrummet 6.00-22.30</li> <li>Mestrer at kommunikerer i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og øvrige samarbejdspartner</li> <li>Forholder sig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne</li> <li>Er reflekterende, både alene og i fællesskab og kan omsætte refleksioner til handling</li> <li>Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler</li> <li>Er tålmodig og trives med at arbejde i lange pædagogiske processer</li> <li>At du har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv</li> <li>At du i perioder er villig til at arbejde alene afhængig af borgergruppens sammensætning</li> <li>At du kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter individuel aftale.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan få hos assisterende rehabiliteringsleder<br />Marlene Olsen på 21322079 eller <a href="mailto:maols@odense.dk">maols</a>@odense.dk  eller rehabiliteringsleder Thomas<br />Laugesen på 24472937 eller <a href="mailto:tla@odense.dk">tla</a><a href="mailto:tla@odense.dk">@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 28. november 2019.<br />Ved eventuel ansættelse indhentes §22 straffeattest.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Ønsker du nye faglige udfordringer, lyst til at afprøve dig selv i en anden myndighedsopgav? Og blive en del af et team med "højt til loftet", så er der her en oplagt mulighed!

  Børne- og Ungerådgivningen, Vagt & Visistation søger socialrådgivere til en fast stilling pr. 1. januar 2020 samt et barselsvikariat for perioden 1. januar - 31. august 2020.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Socialrådgiverne i Vagt- og Visitationsteamet: <ul> <li>Yder råd og vejledning i forbindelse med alle nye henvendelser og underretninger</li> <li>Afklarer, vurderer og træffer afgørelser om, hvorvidt børn og unge er omfattet af målgruppen, der har et særligt behov for støtte efter servicelovens bestemmelser</li> <li>Handler i akutte, nye henvendelser og er specialister i overgrebspakken</li> <li>Deltager i daginstitutioners og skolers tværfaglige samarbejdsfora</li> <li>Arbejder med impowerment, netværksinddragelse og forebyggelse</li> <li>Påtager sig ad hoc-opgaver, tilsynsbesøg og ”gå med funktion” efter behov</li> </ul> I forbindelse med den styrkede indsats, socialrådgivning på skolerne, hvor hver enkelt socialrådgiver har ca. 8 timer pr. uge på skolerne, har vi opstillet følgende mål for det udvidede samarbejdet med skolerne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at: <ul> <li>Du har indsigt og erfaring i børn og familiers livsvilkår</li> <li>Du har erfaring i myndighedsområdet, er god til børnesamtaler og samarbejde med familier og samarbejdspartere</li> <li>Du har evnen til at koordinere og systematisere i en meget travl hverdag</li> <li>Du kan handle i akutte situationer, bevare roen og træffe selvstændige afgørelser</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi skal: <ul> <li>Understøtte dialogen mellem familie, skole og Børne- og Ungerådgivningen, når børn og unge er i sociale vanskeligheder</li> <li>Understøtte skolernes arbejde med at forebygge og afhjælpe fraværsproblematikker hos eleverne</li> <li>Supplere skolernes inklusionsindsatser og bidrage til at fastholde børn og unge i udsatte positioner i almenområdet</li> <li>Understøtte skolernes forebyggelsesarbejde ved hjælp af frivillige og andre kommunale instanser</li> <li>Indgå i skolernes ressourcecentre efter behov og aftale</li> <li>Sikre hurtig og koordineret hjælp til elever med et særligt støttebehov efter servicelovens bestemmelser</li> </ul>  Og indsatsens indhold kan blandt andet være <ul> <li>Deltage i samarbejdsmøder med skolens ansatte</li> <li>Give faglig sparring til skolens ansatte, så faglige og sociale vanskeligheder for enkelte eller grupper af elever så vidt muligt bliver løst der, hvor de opstår</li> <li>Afholde samtaler med børn og/eller forældre – med og uden skolens ansatte</li> <li>Indgå i trivselsindsatser på klasseniveau</li> <li>Anbefale og sparre omkring underretninger, når skolens ansatte har behov for det</li> <li>Afholde Familierådslagninger</li> <li>Indgå i inklusionsarbejdet, når elever er i fare for at blive ekskluderet af fællesskabet</li> <li>Træffe afgørelse om børnefaglig undersøgelse</li> <li>Iværksætte akutte indsatser på baggrund af en foreløbig vurdering</li> </ul> Samlet set er socialrådgivernes funktion at yde konsultativ bistand, sparring, rådgivning, vejledning, iværksætte forebyggende indsatser samt myndighedsudøvelse i relation til beslutning om børnefaglig undersøgelse og iværksættelse af foranstaltning på et foreløbigt grundlag.<br />  <br /><strong>Vi tilbyder</strong>                   <ul> <li>En afdeling hvor vi er 12 socialrådgivere, 1 kriminalitets forebyggende medarbejder samt 1 rådgiver med særlig B&U handicaprelateret viden og 1 afdelingsleder</li> <li>Fagligt ambitiøse, energiske, kreative kolleger som har lyst til faglig udvikling</li> <li>Turnusvagt og høj ansvarlighed i opgaveløsningen</li> <li>Faglig sparring og udvikling højt</li> <li>God humor, godt humør, høj trivsel og god samarbejdskultur</li> <li>Fast supervision</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der ydes særligt tillæg for specialfunktion.<br />Børne- og ungerådgivningen – Vagt & Visitation- har til huse i lokaler på adressen Egeparken 2A, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis vi har vakt din nysgerrighed, og du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til socialrådgiver Louise Fogt på 4012 9688 eller til afdelingsleder Ruth Bäckström Jensen på 2117 3762<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. november 2019. Samtaler forventes afholdt onsdag den 27. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord.

  <em>Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord. </em><br /><br />Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt 28 timer ugentlig. Vi arbejder 5-2 med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Vi er en aftengruppe i stor udvikling, og vi dækker den nordlige del af Odense Kommune, hvor vi yder hjemme- og sygepleje til ca. 900 borgere. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften. <br /><br />Vores gruppe er sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, og vi sætter en ære i at løfte i samlet flok.<br /><br />Vi vægter samarbejdet højt, såvel på tværs af medarbejdergruppen som mellem medarbejdere og lederteamet, og på den baggrund er vi i stand til at udvise stor fleksibilitet. Vi har stor fokus på samarbejdet på tværs af faggrupper og på tværs af døgnet med andre vagtlag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Er faglig dygtig og fleksibel i din opgaveløsning</li> <li>Er frisk og kreativ </li> <li>Har lyst og evne til at samarbejde med borgere og kollegaer</li> </ul> Vi forventer, at du: <ul> <li>Har kørekort</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har højt humør</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Har en positiv tilgang til både borgere og kollegaer</li> <li>Kan arbejde tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Brænder for at arbejde med kerneopgaven</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 24288838.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 8. december 2019. Samtaler afholdes løbende. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du kendskab til at arbejde med demente og med området generelt? Kan du både arbejde selvstændigt og som teamplayer?

  Vi søger en ny kollega til en stilling som social- og sundhedsassistent til en fast stilling på Plejecenter Sukkerkogeriet i Odense C. <br /><br />Arbejdstiden vil i gennemsnit være 32 timer om ugen med opstart hurtigst muligt og senest 1. januar 2020. Du ansættes i blandede vagter, men vil få overvejende dagvagter (6-8 aftener på 6 uger) med arbejdsweekend hver anden uge.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Jobbet indebærer: <ul> <li>at du vil være i et tæt og anerkendende samarbejde med beboerne.</li> <li>at du vil tage kurser og være med til at understøtte udviklingen på vores arbejdsplads</li> <li>at du tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, hvor du inddrager beboerne i alle de ting, der er betydningsfulde for dem og tager udgangspunkt i beboernes mål og ressourcer</li> <li>at du i samarbejde med beboerne involverer deres pårørende i at skabe så gode forudsætninger som muligt, for et godt ældreliv på Sukkerkogeriet</li> <li>koordinatorfunktion for udvalgte beboere samt social og sundhedsfaglige ansvarsopgaver</li> </ul> <strong>Beboergruppen</strong><br />Der bor 27 beboere på Plejecenter Sukkerkogeriet, fordelt på 3 etager. Beboerne bor i egne lejligheder med stue, soveværelse og bad. Lejlighederne ligger ud til fællesarealer, som et leve-bo miljø.<br /><br />Beboerne har meget forskellige støttebehov både fysisk og kognitivt. Flere af beboerne lider af demens. <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Forventninger til dig: <ul> <li>du både kan arbejde selvstændigt og som teamplayer</li> <li>du kan koordinere beboernes tværfaglige indsatser</li> <li>du deler viden med kollegaer</li> <li>du er ansvarsfuld</li> <li>du bidrager til det gode arbejdsmiljø</li> <li>du tænker kreativt i en travl hverdag, så opgaverne løses på bedste vis</li> <li>du har kendskab til at arbejde med demente og med området generelt</li> <li>du er anerkendende i kommunikationen med kollegaer, beboere og pårørende</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at tænke nyt og innovativt</li> <li>dygtige tværfagligt sammensatte kollegaer med fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø</li> <li>en hverdag, hvor vi samarbejder om at gøre en forskel for beboerne</li> <li>god introduktion og faglig sparring</li> <li>en nærværende og engageret ledelse </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte rehabiliteringsleder Pia Tofte Madsen på 29469605 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 51464568.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 25. november 2019 fra kl. 8.00 - 13.00. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Bostøttemedarbejder til Forløb Sindslidelse

  Har du psykiatrierfaring, interesse i bostøttearbejde og lyst til at deltage i udviklingen af bostøtteområdet – så er det måske lige dig, vi står og mangler. Bostøtten i Forløb Sindslidende i Odense Kommune, søger sygeplejerske eller pædagog til en fast stilling 37 timer ugentlig pr.1. januar 2020

  <em>Har du psykiatrierfaring, interesse i bostøttearbejdet og lyst til at deltage i udviklingen af bostøtteområdet,  – så er det måske lige dig, vi står og mangler. </em><br /><br />Bostøtten i Forløb Sindslidende i Odense Kommune, søger sygeplejerske eller pædagog til: <ul> <li>En fast stilling på 37 timer ugentligt</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Bostøtten, et tilbud i Ældre- og Handicapafdelingen i Odense Kommune, er målrettet voksne borgere, der dels har en sindslidelse og/eller komplekse sociale problemstillinger, dels har behov for professionel støtte, for at kunne udvikle kompetencer ifht. at mestre hverdagen i egen bolig. Vi arbejder ud fra servicelovens § 85 med borgerens §141 handleplan og bevilling som retningsgivende for det daglige samarbejde mellem borgere og medarbejdere.<br /><br />Rehabilitering er vores fælles faglige referenceramme, og det overordnede mål for indsatsen er at fremme borgerens muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringsforløbet tager afsæt i borgerens drømme/mål og ressourcer, og indsatserne udvikles i en samarbejdsproces mellem borgeren, dennes netværk samt øvrige involverede fagpersoner.<br /><br />Arbejdsopgaverne spænder bredt fra at støtte borgerne i udvikling af personlige færdigheder, udvikle/ opretholde sociale netværk, støtte til større selvstændighed i hverdagslivet – herunder at motivere til og yde hjælp og støtte til praktiske gøremål, opgaver i samværstilbud, koordinering med netværk og andre fagpersoner.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som medarbejder i Bostøtten vil du indgå i et tværfagligt sammensat og dynamisk team. Vores fælles fokus i samarbejdet med borgeren er at sætte det bedste hold, at kvalitetssikre den faglige indsats, at være innovative, åbne og nysgerrige i forhold til nye indsatser og faglige metoder, samt at støtte hinanden i de opgaver og udfordringer man, som medarbejder, møder i hverdagen.<br /><br />Arbejdstiderne for stillingerne er fordelt på dag- og aftenarbejde, primært i hverdagene. For tiden har man som bostøttemedarbejder en ugentlig aftenvagt til kl. 20, samt arbejder få lørdage og helligdage om året.<br /><br /><strong>Vi vægter at du</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog eller sygeplejerske og har erfaring med at samarbejde med borgere, der har en svær sindslidelse og komplekse sociale problemstillinger</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på at arbejde aktivt for at skabe målrettede forløb i forhold til borgerens plan</li> <li>Er bevidst om egne monofaglige kompetencer, og kan bringe disse i spil i det tværfaglige samarbejde, i de enkelte borgerforløb</li> <li>Er fysisk og psykisk robust og opmærksom på egne grænser</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i borgerens hjem og samtidig indgå dynamisk i et team samarbejde</li> <li>Har gode kommunikative evner, samt arbejder med en coachende og motiverende tilgang til borgerne</li> <li>Har kendskab til/uddannelse i åben dialog</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> <li>Evner selvplanlægning</li> <li>Har IT- kompetencer på brugerniveau og har flair for at lære og implementere nye systemer</li> <li>Kan dokumentere skriftligt  </li> <li>Arbejder aktivt, konstruktivt og loyalt i forhold til beslutning</li> <li>Cykler i arbejdstiden op til 30 km dagligt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En plads i et tværfagligt og dynamisk team</li> <li>Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ</li> <li>Jævnlige møder med kollegaer med mulighed for sparring</li> <li>Supervision - ekstern såvel som kollegial</li> <li>Mulighed for at præge den fremtidige bostøtteordning</li> <li>Vi stiller I-Pad, telefon og cykel/elcykel til rådighe</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der kan indhentes § 22 straffeattest ved ansættelse.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos rehabiliteringsleder Birthe Bang Jakobsen eller assisterende rehabiliteringsleder Kenneth Bramming på 29 42 84 99<br /><br />Det praktiske<br />Ansøgningsfristen er den 24. november 2019 og vi forventer og holde samtaler den 27. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng? Har du indgående kendskab til hjælpemiddelområdet? Vil du arbejde med tydelig ledelse i en organisation, der til stadighed arbejdet på at skabe optimale rehabiliteringsforløb? Så bliv vor nye leder med jobstart 1. januar 2020!

  <em>Brænder du for rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng?</em><br /><em>Har du indgående kendskab til hjælpemiddelområdet?<br />Vil du arbejde med tydelig ledelse i en organisation, som til stadighed arbejder på at skabe optimale rehabiliteringsforløb?</em><br /><br />Så er du måske vores nye myndighedsleder til Team Fysisk Funktionsnedsættelse med jobstart senest 1. januar 2020!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Myndighed i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning er hovedopgaven at sikre, at borgere, der har behov for støtte, gennem faglig og professionel indsigt og dialog får det rigtige tilbud enten i kommunalt regi eller i civilsamfundet.<br />Efterfølgende samarbejder vi med relevante samarbejdspartnere om at understøtte borgeren i at nå sine mål.<br />Myndighedsområdet er opdelt i 2 områder, der hver især arbejder inden for forskellige rehabiliteringsforløb.<br /><br />I Team Fysisk Funktionsnedsættelse er der 36 fagligt dygtige, engagerede og erfarne sundhedsfaglige medarbejdere samt 3 tværgående fagkonsulenter. Ledelsen består af dig som daglig leder og en assisterende leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive daglig leder for Myndighed, Fysisk Funktionsnedsættelse, som arbejder med visitation til plejeindsatser og hjælpemidler til borgere i fysiske forløb. Forløbet er kendetegnet ved, at borgeren alene har fysiske funktionsnedsættelser og således selv er i stand til at styre/mestre sit rehabiliteringsforløb.<br /><br />Hovedopgaven er at aktivere borgerens egne ressourcer samt udrede og visitere. Et arbejde, der foregår i tæt samarbejde med borgeren og kolleger i driften. Sammen med din assisterede leder evaluerer du kontinuerligt på vores evne til i samarbejde med driften at skabe effekt for borgerne.<br /><br />Du får sammen med myndighedschefen det faglige ansvar for hjælpemiddel- samt plejeområdet på tværs af de 2 myndighedsområder.<br />Det faglige ansvar for plejeområdet dækkes dygtigt ind af den nuværende, assisterende leder. Derfor er det en forudsætning, at du har indgående kendskab til hjælpemiddelområdet.<br /><br />Du vil som myndighedsleder referere direkte til områdets myndighedschef. Du indgår i områdets lederteam, ligesom du indgår i en række øvrige sammenhænge for sparring, erfaringsudveksling osv. på tværs af organisationen.<br />Du vil - ligesom alle chefer, ledere og medarbejdere - indgå i forskellige kompetenceudviklingstiltag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig som leder er mange - men også realistiske.<br />Du vil komme ind i en forvaltning, som fortsat implementerer nye arbejdsgange i bestræbelserne på at blive den bedste, rehabiliterende forvaltning.<br />Vi vil rehabilitering bla. gennem tværfaglige indsatser, så ledelse af tværfaglighed vil være en central ledelsesopgave for dig.<br /><br />Vi prioriterer også "en sikker drift". Du skal således kunne se dig selv som leder i og under implementering af arbejdsgange sideløbende med, at sagsbehandlingstider, retssikkerhedsmæssige principper osv. indgår som naturlige og sammenhængende elementer i hverdagen.<br /><br />Du har en sundhedsfaglig uddannelse gerne med relevant faglig overbygning. Du har viden om myndighedsarbejdet og er allerede leder i dag. Du har en lederuddannelse eller er i gang med en.<br /><br />Du mestrer kommunikation - mundtligt såvel som skriftligt. Du er tydelig i din rammesætning, eftertænksom og så forstår du værdien af at give plads til andre mennesker - ligesom du forstår værdien i at sikre og udvikle ”det gode borgermøde”.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse ønskes senest 1. januar 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Karen Nymann på 2340 6030.<br /><br />Du kan læse om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" target="_blank">her</a>.<br />Du kan læse om roller og ansvarsbeskrivelser i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce" target="_blank">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 17. november 2019.<br />Ansøgere, der ønskes til samtale, vil blive kontaktet telefonisk mandag den 18. november 2019.<br /><br />Der afholdes 1. samtale onsdag den 20. november og 2. samtale onsdag den 27. november 2020.<br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale.<br />Der kan også indgå case i samtaleprocessen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Børnehaveklasseleder til Åløkkeskolen

  Åløkkeskolen søger en fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. 1.februar 2020. Vores børnehaveklasseleder gennem mange år har valgt at afslutte sit arbejdsliv og gå på velfortjent efterløn, derfor søger vi en kompetent afløser for hende.

  Åløkkeskolen søger en fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. 1.februar 2020.<br /><br />Vores børnehaveklasseleder gennem mange år har valgt at afslutte sit arbejdsliv og gå på velfortjent efterløn, derfor søger vi en kompetent afløser for hende.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Åløkkeskolen er en mindre byskole med ca. 225 elever. Skolen er placeret i Åløkkekvarteret midt i Odense, og tæt på Åløkkeskoven, Odense Havn og andre skønne omgivelser. Vi bruger byens uderum og kulturinstitutioner i stor udstrækning.<br />På skolen har vi elever fra 0.-6.klasse. For tiden har vi to klasser i 4.-6. årgang og en på de yngste klassetrin, men der bygges boliger mange steder i vores skoledistrikt og forventningen er, at vi bliver to-sporet igen i løbet af de kommende år.<br /><br />På skolen arbejder 20 lærere, 8 pædagoger og pædagogmedhjælpere og en teknisk/administrativ enhed – i alt ca. 35 medarbejdere. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af høj faglighed, gensidig respekt og tæt samarbejde. Arbejdet på skolen er præget af et stort ønske om at gøre en forskel for vores elever og tilbyde dem en varieret og udbytterig skolegang.<br /><br />Skolens elever sendes hver morgen i skole af forældre, der engagerer sig i deres børns skolehverdag. Vi arbejder tæt sammen med forældrene om børnenes læring og trivsel og lægger vægt på god kommunikation og gensidig tillid.<br /><br /><strong>Som børnehaveklasseleder forventer vi, at du:</strong> <ul> <li>Er en tydelig og omsorgsfuld klasseleder, der formår at kombinere faglig og social læring med trivsel for den enkelte elev og for klassefællesskabet</li> <li>Har blik for, at eleverne er i gang med at lære skolemiljøet at kende, og at du derfor tilbyder dem tilpassede udviklingsmuligheder – og i den sammenhæng ser, at leg og læring går hånd i hånd for børn i den alder</li> <li>Er kommunikativ stærk både i tale og skrift, at du har indsigt i børnehaveklassens mål og indhold og ved hvilket indhold, der er relevant at inddrage i hverdagen</li> <li>Er indstillet på et tæt tværprofessionelt samarbejde både med kollegaerne på skolen og med medarbejderne i de lokale børnehuse</li> <li>Udviser glæde og entusiasme i dit daglige arbejde med børnene. Vi ved, at de voksnes energi og nærvær smitter eleverne, og derved skaber vi et godt læringsmiljø</li> <li>Er uddannet pædagog. Du må gerne have erfaring med skoleverdenen eller have arbejdet med børn i 5-6 årsalderen i anden sammenhæng</li> </ul> <br /><strong>Som medarbejder hos os på Åløkkeskolen kan du forvente:</strong> <ul> <li>Gode rammer om dit arbejde, vores fysiske omgivelser er velholdte og rummelige</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at være gode kollegaer for hinanden, udvikle vores professionalisme og faglige viden om læring og trivsel</li> <li>Godt humør og en god portion humor på daglig basis</li> <li>Et nært tværfagligt samarbejde i personalegruppen.</li> <li>Et godt forhold mellem ledelse og medarbejdere, der er præget af tillid og gensidig respekt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte skoleleder Pia Larsen på 24450940 eller mail pihl@odense.dk<br />Vi håber, at ovenstående har vakt din interesse og ser frem til, at du kontakter os for at lave en aftale om et besøg på skolen, hvor vi kan uddybe ovenstående.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt på skolen i uge 49.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en fag-faglig og professionel pædagog til vuggestuen i Børnehuset Willeruplund pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt med en ugentlig arbejdstid på 34 timer.

  Vi søger en fag-faglig og professionel pædagog til vuggestuen i Børnehuset Willeruplund pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt med en ugentlig arbejdstid på 34 timer. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Willeruplund er et af 7 børnehuse i Børneinstitution Tarup -Pårup. Vi huser 32 vuggestuebørn og 55 - 59 børnehavebørn og i alt 19 ansatte.<br /><br />Vuggestuen er delt i 3 baser – Mejser, Spurve og Solsorte. Mejserne er vores modtagergruppe, og der tager vi imod alle de nye børn til vuggestuen. Vi tilstræber, at der er 10 børn. Efterhånden som børnene bliver større og har brug for nye udfordringer rykker de til enten Spurve eller Solsorte.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Du skal kunne se den pædagogiske værdi i hverdagens rutiner og have en kreativ og innovativ tilgang. Hverdagen med vuggestuebørn er uforudsigelig. Derfor skal du kunne håndtere balancen mellem at planlægge på forhånd og droppe planerne delvist eller helt til fordel for den aktuelle situation. Det kræver stort nærvær og opmærksomhed at lære børnenes perspektiver at kende og ad den vej støtte op om det betydningsfulde for det enkelte barn.<br /><br />I vuggestuen præsenteres børnene for et større fællesskab måske for første gang, og det kræver derfor en særlig opmærksomhed i forhold til at sikre, at dette møde er positivt for både børn og forældre.<br /><br />Vi forventer, at du som vores ny kollega kendetegnes ved: <ul> <li>En kommunikativ faglighed, så du kan være i professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Kan planlægge, udføre, dokumentere samt evaluere egen og andres pædagogiske praksis. Ligesom du skal reflektere over egen og andres praksis, og kunne give og tage imod feedback.</li> <li>En didaktisk faglighed så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings – og udviklingsbetingelser for børnene – ud fra de organisatoriske og læringsmæssige effekter vi i børnehuset ønsker at opnå</li> <li>Er god i relations arbejde</li> <li>Kan skabe tryghed og omsorg for mindre børn</li> <li>En positiv og humoristisk tilgang til dagligdagen</li> </ul> Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.45 og 17.00, og du skal være fleksibel i forhold til begge dele. Diverse aftenmøder både i institutionen og i Willeruplund ligger udenfor denne åbningstid. <br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan forvente følgende: <ul> <li>Fokus på kerneopgaven og en forventning om at alle bidrager positivt til fælles opgaveløsning</li> <li>Kollegaer, der udvikler sig i fællesskab</li> <li>Kollegaer, der er omstillingsparate og handlekraftige</li> <li>Kollegaer med masser af energi og lyst til arbejdet</li> <li>Kollegaer, der leger med og ser barneperspektivet</li> <li>Kollegaer, der har det sjovt sammen samtidig med, at der arbejdes seriøst</li> <li>Engagerede forældre</li> <li>Et professionelt og tydeligt lederskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du blevet nysgerrig, kan yderligere oplysninger fås hos daglig pædagogisk leder Dorthe Fannikke Lade på 30661561 / 63750240. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 25. november 2019. Vi afholder samtaler i uge 49 og 50.<br /><br />Ved ansættelsessamtaler i Børneinstitution Tarup - Pårup anvender vi Vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle samtale, hvilket du skal være indstillet på.<br /><br />Du søger stillingen via nedenstående link - Søg stilling. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Abildgårdskolen - 0. klasse

  På Abildgårdskolen går der 450 dejlige elever. Det er en rummelig skole der hylder mangfoldighed og som kontinuerligt arbejder for at alle elever bliver så dygtige de kan. Ca. 95% af eleverne har en to- eller flersproglig baggrund. Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

  Vi søger en lærer til en tidsbegrænset stilling i perioden 2. januar - 18. december 2020 med tiltrædelse 2. januar 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Abildgårdskolen går der 450 dejlige elever. Det er en rummelig skole, der hylder mangfoldighed, og som kontinuerligt arbejder for at alle elever bliver så dygtige, de kan. Ca. 95% af eleverne har en to- eller flersproglig baggrund. Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.<br /><br />På skolen er der ansat 50 lærere, 8 pædagoger og teknisk administravt personale.<br /><br />Skolens 3 indsatsområder er: <ul> <li>Høje faglige forventninger til alle elever.</li> <li>Trivsel for elever og medarbejdere.</li> <li>Høj grad af forældreinddragelse.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er på 0. årgang (børnehaveklassen) og ansøgere med danskfaglige kompetencer vil blive foretrukket.<br />Der ligger 16 lektioner i 0. klassen. Der ud over ønskes der ca. 8 lektioner besat i skolens Obs.<br />Obs`en er en aflastningsfunktion for elever, der trænger til ekstra hjælp og støtte og som en kortere periode ikke kan være en del af klassefællesskabet. Her foretrækkes ansøgere med inklusionskompetencer.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Generelle forventninger til dig: <ul> <li>Faglig dygtig og ambitiøs</li> <li>Indstillet på at samarbejde i professionelle læringsfællesskaber</li> <li>Åben og fordomsfri</li> <li>Erfaring med og lyst til at arbejde med to-sprogede elever, gerne DSA-kompetencer</li> <li>Tydelig, konsekvent og med fokus på relationer og klasserumsledelse</li> <li>Positiv, anerkendende, engageret og loyal</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Opbakning, råd & vejledning</li> <li>En rummelig og udviklingsorienteret skole</li> <li>Et tæt og forpligtende samarbejde</li> <li>De bedste kolleger der findes</li> </ul> Abildgårdskolen er kendetegnet ved et tæt og forpligtende teamsamarbejde og en hverdag fyldt med udfordringer.<br /><br />Besøg skolens hjemmeside <a href="http://abildgaardskolen.skoleporten.dk/sp"><u>her</u></a>  <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om stillingen på 6375 2233. Spørg efter indskolingsleder Charlotte Rieck eller skoleleder Allan E. Feldskou<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 22. november 2019. Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 48, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Dalumgård

  Vil du arbejde med en mangfoldig børnegruppe og er du uddannet pædagog? Børnehuset Dalumgård ligger i Heliosvænget i det sydvestlige Odense. Hver dag kommer der 13 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn og boltre sig i vores dejlige hus og på vores fede legeplads.

  <em>Vil du arbejde med en mangfoldig børnegruppe og er du uddannet pædagog?<br />Hvis du kan svare ja til begge spørgsmål synes vi du skal læse videre.</em><br /><br />Børnehuset Dalumgård ligger i Heliosvænget i det sydvestlige Odense. Hver dag kommer der 13 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn og boltre sig i vores dejlige hus og på vores fede legeplads. Det fede på legepladsen er ikke legeredskaberne, men alt det sjov, leg og læring børn og medarbejder laver sammen.<br /> <br />Du er en erfaren pædagog, måske arbejder du i et andet område og tænker, at nye udfordringer vil være spændende. Det er en motivation for dig at børnene i Dalumgård har forskellige kulturelle baggrunde og modersmål.<br /><br />Du kommer hver dag med et smil, og du møder forældrene uden fordomme og med et åbent sind. Inden du giver gode råd og vejleder forældrene, stiller du spørgsmål, som gør dig klogere på den aktuelle situation. Efterfølgende følger du op på jeres samtale.<br /><br />Alle børn har en plads i de fællesskaber du arbejder med. I de fællesskaber guider du børnene, du lytter, støtter og stiller krav som børnene kan leve op til, men også står på tæer for at nå. Din rolige stemme og dit rolige kropssprog gør børnene trygge ved dig, og de kan mærke, du kan lide dem, og du stortrives i deres selskab, derfor respekterer børnene dig.<br /><br />Du er optaget af naturvidenskab, og hvordan du kan undersøge denne spændende verden sammen med børnene. Din fornemmelse for hvad børnene er optaget af, formår du at få afspejlet i læringsmiljøet omkring børnene.<br /><br />Hvis du observerer noget i læringsmiljøet eller hos dine kollegaer, som ikke giver mening, er du nysgerrig og reflekterende over det du ser eller hører. Du deler din undren og dine refleksioner med dine kollegaer og i fællesskab iværksætter I nye handlinger, der kvalificerer børnene læringsmiljø. Du er dygtig fordi du forbereder dig, arbejder systematisk og altid har et mål med din pædagogiske praksis. Du har nemt ved brug af computer og det er en naturlig del af dit arbejde.<br /><br />Du ved, at når du samarbejder med dine kollegaer, lykkes I i højere grad med opgaven end hvis du løste den alene. Det betyder, at du er god til at bede om hjælp i tide. Du har tillid til dig selv og til verden, så når du har fri, går du hjem og holder fri.<br /><br />Hos os i Dalumgård vil du få nye kollegaer, som er ekstraordinært engageret og motiveret i deres arbejde. Det er de fordi de 45 små og lidt større sjæle, der forventningsfuldt kommer ind ad døren hver morgen, kommer med et festfyrværkeri af personligheder, kulturer og kompetencer. De elsker alle voksne der ved hvad de vil og gør som de siger.<br /> <br />Du vil få en daglig leder som bakker op, stiller krav, udfordre din vanetænkning, vil have konkrete budskaber, der er til at handle på og som sammen med dig har fokus på, at du trives i jobbet. Hos os betragter vi nemlig arbejdsmiljøet som et fælles anliggende som hele tiden skal ”trænes” og være i bevægelse.<br /><br />Kort fortalt vil du blive inkluderet i et fællesskab som konsekvent arbejder på at gøre vores pædagogiske praksis endnu bedre for børnene.<br /><br />Nu har du læst stillingsopslaget og det har vakt din interesse. I morgen vil du læse det igen og begynde at sætte ord på din ansøgning, du er fristet af jobbet. Din ansøgning tager form, skrivearbejdet skrider frem, og du bliver sikker på, at præcis dette job er det helt rigtige for dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 33 timer ugentlig og med tiltrædelse 1. februar 2020. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglige leder Helle Jensen på 23728780 eller institutionsleder Vivi Rasmussen på 29429687, for at få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 10. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du stor erfaring fra tale-sprogområdet? Brænder du for strategisk udvikling af sprog, dannelse og tidlig indsats? Evner du driftsledelse af selvtilrettelæggende medarbejdere?

  <strong>Har du stor erfaring fra tale-sprogområdet? Brænder du for strategisk udvikling af sprog, dannelse og tidlig indsats? Evner du driftsledelse af selvtilrettelæggende medarbejdere? </strong><br /><br />Stillingen som leder for en del af PPR i Odense, nemlig Tale/Sprog- og høreområdet er ledig. Derfor søger Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse nu en ny leder på området.<br />Tale/Sprog og Høre-konsulenterne er forankret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. En tværfaglig enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier primært på almenområdet.<br /><br />Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse har en central opgave ind i Børn og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge. Læs mere <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/strategi-for-tidlig-indsats">her </a><br />Udover Tale/Sprog- og høre- konsulenterne består Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse af familiebehandlere, sundhedsplejersker, småbørns- og skolepsykologer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt ergo- og fysioterapeuter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver ansvarlig for personaleledelsen af 25 selvtilrettelæggende medarbejdere med forankring ind på tale-/sprogområdet. Desuden bliver du ansvarlig for den strategiske udvikling og driften af medarbejderne ind i sporene under de prioriterede strategier, herunder bl.a. strategierne for sprog, dannelse og tidlig indsats. Strategien for tidlig indsats har bl.a. stort fokus på sammenhæng i de yngstes liv, inkluderende læringsmiljøer, fravær og fremmøde og gode overgange mellem både dagtilbud til skole og skole til ungdomsuddannelse.<br /><br />Som teamleder for tale-/sprogområdet bidrager du ind på den tværfaglige dagsorden, i tæt og koordineret samarbejde med de øvrige 6 teamledere i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Du skal medvirke til at sikre den tværfaglige indsats i lokalområderne på tværs af byen, herunder samarbejde med de lokale dagpleje-/institutions- og skoleledere. Som teamleder har du en særlig opgave i forhold til at lede, skabe og understøtte meningsfulde og værdiskabende arbejdsfællesskaber mellem medarbejderne på tale-/sprogområdet og de øvrige faggrupper i afdelingen. Der et tæt samarbejde med ledelsen i henholdsvis dagtilbuds- og skoleafdelingen samt med ledelsen af Specialpædagogisk Rådgivning/SPPR, som yder rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.<br /><br />Du refererer til øverste leder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du evner at lede en faglig stærk medarbejdergruppe, som værdsætter tydelige rammer og retning ind i forhold til en selvtilrettelagt praksis. Du arbejder med en tydelig ledelsesmæssig kobling af kerneopgaven og trivsel. Du har erfaring med ledelse af tale-/sprogområdet eller anden del af PPR-feltet, i forhold til børn og unge, eller ledelseserfaring fra anden relevant kontekst. Eller du har lyst og mod til at udvikle dig til leder og har stor erfaring med tale-/sprogområdet enten direkte eller indirekte. <br /><br />Du har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Et ledelsesteam som arbejder ud fra tillidsbaseret ledelse og vægter høj kvalitet i samarbejdet. Desuden vægtes et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem faglighed og trivsel såvel i det monofaglige- som i det tværfaglige regi i organisationen. Du har blik for sammenhæng mellem indsatser og ønsket om effekt for børn, unge og deres familie.<br /><br />Du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift.<br /><br />Du har en faglig baggrund fra tale-/sprogområdet eller anden relevant baggrund med flere års erfaring. Gerne erfaring med driftsledelse og/eller erfaring med at koordinere og lede processer i praksis.<br /><br />Du har ambitioner for tale-/sprogområdet, som du sætter i spil med faggruppen, nøglepersoner og ledelsesteam. Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og kan navigere sikkert i den økonomiske virkelighed kombineret med krav til kvalitet, effekt og faglig udvikling.<br /><br />Du er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål, herunder kan du navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører. Endvidere har du blik for de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet.<br /><br />Du begår dig naturligt blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig.<br />Du indgår i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen.<br /><br />Kan du se dig selv som teamleder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse ud fra de beskrevne opgaver, og genkender du dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat den 1. februar 2020 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på 2147 0283 eller <a href="mailto:tbs@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">tbs@odense.dk</a>.<br />Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist tirsdag den 3. december 2019. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde henholdsvis med 1. samtale den 9. december og 2. samtale den 13. december. Der er imellem samtalerne en test for de udvalgte kandidater.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Assisterende rehabiliteringsleder til Aften Nord

  Vil du være med til at udvikle det nære, rehabiliterende sundhedsvæsen? Er du stolt af det, du kan? Har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres rehabiliterende arbejde? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til det bydækkende Aften Nord område

  <em>Vil du være med til at udvikle det nære, rehabiliterende sundhedsvæsen? Er du stolt af det, du kan? Har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres rehabiliterende arbejde? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til det bydækkende Aften Nord område i Odense Kommune.</em><br /><br />Da vores assisterende leder har søgt nye udfordringer, søger vi en ny assisterende leder med en sygepleje- og sundhedsfaglig baggrund. Vi ser gerne, at du har erfaring med ledelse - dette er dog ikke et krav.<br /><br />Tiltrædelse pr. 1. februar 2020, og som assisterende leder af en aftengruppe vil der forekomme en del aftenvagter om måneden.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er en arbejdsplads i udvikling. Denne udvikling gør sig bestemt også gældende på aftenområdet, da vi som organisation har et fælles ansvar for at nå i mål med at blive en rehabiliterende forvaltning, hvor rehabiliteringstankegangen gennemsyrer alt det, vi gør.<br /><br />I aftengruppen arbejder vi helt konkret på, at borgerne får hjælp til personlig pleje samt grundlæggende og komplekse sygeplejeopgaver. Vores vigtigste opgave er at sikre, at borgerne får en god afslutning på dagen.<br /><br />Vi dækker hele byen, og kommer derfor på besøg hos samtlige borgere, der har brug for aftenhjælp i kommunen. Vi er en tværfaglig sammensat arbejdsplads, der rummer sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. I aften Nord er der ansat ca. 80 medarbejdere, fordelt på to vagthold.<br /><br />Det er vigtigt for os er, at du passer ind ift. både faglighed og personlighed og har engagement, drivkraft og humor, som kan medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø.<br />Som assisterende rehabiliteringsleder skal du indgå i et tæt partnerskab med rehabiliteringslederen og du bliver en del af en lederteamet med den assisterende rehabiliteringsleder i den pågældende aftengruppe. Derudover skal du indgå i et mere perifert samarbejde med de øvrige ledere på aftenområdet, såvel som dag- og natområdet. Endvidere indgår du i den samlede ledergruppe i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi kontinuerligt arbejder på tværs, når det giver mening.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br /><strong>Dine opgaver i stillingen:</strong>  <ul> <li>Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven efterleves</li> <li>Tage ansvar for et sundt arbejdsmiljø i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne</li> <li>Støtte og vejlede medarbejdere i deres faglige arbejde. Herunder afholdelse MUS/GRUS</li> <li>Tovholder på mødeaktivitet, herunder team- og personalemøder</li> <li>I samarbejde med lederen af området at koordinere opgavevaretagelsen i området, og som udgangspunkt varetager den daglige personaleledelse i teamet</li> <li>Som assisterende leder er du en stor del af at omsætte strategi til praksis. Det vil sige ledelse på det operationelle og taktiske niveau</li> <li>Deltage i lokalt medarbejderudvalg</li> </ul> <strong>Ressourcerne i Aften Nord skal anvendes optimalt, og herunder skal du bl.a i samarbejde med leder varetage opgaver omkring:</strong> <ul> <li>Daglig ruteplanlægning. Dels vagtplanlægning i samarbejde de øvrige ledere, og dels fagligt i de enkelte teams</li> <li>Samarbejde om at sikre effektiv drift ud fra en økonomisk forståelse, med øje for at løfte en fælles økonomi</li> <li>Facilitere og sætte ramme for udvikling af dokumentationsredskaber i En plan</li> <li>Orientere og inddrage medarbejdere så kontinuitet og udvikling tilgodeses</li> <li>Inddrage Interne og eksterne samarbejder vedrørende borgerne</li> <li>Øvrige faglige og økonomiske forhold</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>Løser opgaver med et systemisk kendskab og med øje for Odense kommunes personalepolitik</li> <li>Har et stærkt sundhedsfagligt fundament</li> <li>Tør handle på "det der giver mening"</li> <li>Har forståelse for krydspresset i offentlig ledelse, herunder mekanismerne i en politisk styret organisation, hvilket sætter rammen for dit arbejde</li> <li>Kan afgive ejerskab af beslutninger</li> <li>Er tydelig, transparent og nærværende i din ledelsesstil, også selvom du ikke altid kan være fysisk tilstede</li> <li>Er god til at sætte retning og kommunikere den</li> <li>Ser konflikter som et afsæt for udvikling og går forrest i at skabe et miljø hvor forskelligheder sættes i spil</li> <li>Har en lederuddannelse, eller er villig til at påbegynde uddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende job med store udviklingsmuligheder – både fagligt og personligt</li> <li>Engagerede og dedikerede ledere og medarbejdere.</li> <li>Gensidig sparring om succes og udfordringer</li> <li>Dynamiske arbejdspladser, der altid er i udvikling</li> <li>Systematiseret lederevaluering, som følges op af en ledersamtale og munder ud i en lederaftale til understøttelse af din udvikling som leder.</li> <li>Lederuddannelse</li> <li>En arbejdsplads præget af fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3811 eller<br />2428 8838, hvis du har spørgsmål til stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 24. november 2019. Vi afholder 1. samtale mandag den 2. december eller tirsdag den 3. december 2019. 2. samtale finder sted onsdag den 11. december 2019. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om udarbejdelse af en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Hunderupgruppen

  Er du frisk på at have studierelevant arbejde? Er du uddannet, studerende eller brænder for at arbejde indenfor det sundhedsfaglige område, så send gerne din ansøgning.

  Hunderupgruppen søger timelønnede afløsere og faste afløser til hver anden eller tredje weekend  . <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen er en udekørende gruppe som dækker  Odense C og Odense M.<br />Vi er en cykel gruppe i Centrum , som varetager opgaver ved borgere i vedvarende sygdomsudvikling.Gruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og Fys- og Ergo terapeuter. Vi har stort fokus på det gode hverdagsliv og rehabilitering ved borgere med varige lidelser, hvor vi understøtter borgerens mål og har som oftest et tæt samarbejde med pårørende.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger afløsere, som <ul> <li>Arbejder selvstændigt, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har viden om og lyst til at lære om den rehabiliterende tilgang ved bl.a demens</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en uforudsigelig hverdag</li> <li>Besidder åbenhed, humor og engagement ,</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Får motion i arbejdstiden, idet vi er en cykelgruppe, der stilles el cykel til rådighed</li> </ul>   <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag, der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med høj social kapital</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og den rehabiliterende tilgang for borgergrundlaget</li> </ul> Vi arbejder anerkendende og har et godt samarbejde, har fokus på kvalitet, engagement, respekt . Du vil få den fornødne oplæring og være i tæt samarbejde, med sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Hansen på <a href="mailto:lsha@odense.dk" style="color:black; text-decoration:none">lsha@odense.dk</a> eller 65513711 eller ass rehabiliteringsleder Ken Simonsen på ksi@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende men send endelig din ansøgning hurtigst muligt. <br />Jeg holder samtaler løbende, og du vil derfor kunne blive kontaktet efter din ansøgning er modtaget.<br /><br />.<br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at gøre en forskel for elever med særlige udfordringer og komplekse læringsbehov, og kan du se succeserne i de små detaljer, så har vi jobbet til dig!

  <em>Vil du være med til at gøre en forskel for elever med særlige udfordringer og komplekse læringsbehov, og kan du se succeserne i de små detaljer, så har vi jobbet til dig!</em><br /><br />CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, søger pædagog til udviklingshæmmede og kommunikationssvage elever. <br /><br />Stillingen er en fast stilling på 33 timer om ugen til den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />STU´en er et 3-årigt ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse - læs mere <a href="https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse" target="_blank" title="her">her</a>. STU’en har til formål, at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.<br /><br />Som ansat på CSV er du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler. Derfor skal du på sigt kunne se dig selv i alle centerets afdelinger, alt efter hvordan den samlede elevgruppe ser ud år for år. Den opslåede stilling er i team Sans 2 på CSV Rismarksvej.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen er i et team, der pt. rummer 3 unge med stort behov for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Det er kommunikationssvage unge med uhensigtsmæssige mestringsstrategier såsom selvskadende og udadreagerende adfærd.<br /><br />Elevernes meget individuelle og specifikke behov er tænkt ind i al tilrettelæggelse af aktiviteter. Alle har et individuelt skema med visualisering i form af Boardmaker-symboler, som er sammensat ud fra den enkeltes mål, kompetencer, udfordringer og interesser. Udgangspunktet er at skabe så meget ro og tryghed som muligt, for dermed at danne det bedste fundament for at udvikle og udfordre de unge. Der er hele tiden fokus på at udvikle metoder og pædagogiske strategier, der virker hos den enkelte elev. Vi bruger Tegn til Tale og en Low Arousal-tilgang.<br /><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>sammen med det tværfaglige team at varetage de pædagogiske opgaver</li> <li>selvstændigt at sætte individuelle mål og udarbejde skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb </li> <li>samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter</li> <li>at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret</li> <li>at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud</li> <li>at arbejde med omsorgsopgaver i spisesituationer og personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg</li> <li>håndtering af diverse daglige hjælpemidler; ex kørestole og lift</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>har en pædagogfaglig grunduddannelse</li> <li>har erfaring med arbejde med mennesker med udadreagerende adfærd, andre adfærdsproblematikker</li> <li>har erfaring med alternative kommunikationsformer</li> <li>kan arbejde motiverende, selvstændigt, tværfagligt og tage ansvar for at løse kerneopgaven</li> <li>er fysisk og psykisk robust</li> <li>kan tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>er energisk, anerkendende, engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig</li> <li>er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation</li> <li>har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams</li> <li>en spændende og engageret personalegruppe, der agerer inkluderende</li> <li>en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde</li> <li>en spændende arbejdsplads, hvor der altid er plads til nye ideer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er med tiltrædelse hurtigst mulig. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på kaboe@odense.dk eller på 3051 6527.<br /> <br />Se også vores <u><a href="https://www.odense.dk/csv" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.</u><br /><br /><strong>Det </strong><strong>praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. november 2019. Vi forventer at holde jobsamtaler tirsdag, den 26. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Tornhuset, værkstedet Brunsegårdsvej søger en professions bachelor i sundhed og ernæring, der kan stå for bl.a. at lave den varme mad i hverdagene i samarbejde med borgere, der har handicappet autisme og er udviklingshæmmede. Det vil være en fordel med kendskab til området.

  Vi søger en professionsbachelor i sundhed og ernæring til en fast stilling på 34 timer ugentligt med tiltrædelse 1. januar 2020.<br /><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af flere afdelinger. Værkstedet Brunsegårdsvej ligger på Brunsegårdsvej 51, 5690 Tommerup. På samme matrikel er der 3 boenheder. Der er pt. tilknyttet 20 borgere til værkstedet, som er et §104 aktivitets- og samværstilbud.<br /><br />Tilbuddet til borgerne spænder bredt fra at deltage i køkkenet, der står for den daglige fremstilling af den varme mad, til motion, svømning, sansemotorik, løbehold, træværksted, kreative værksteder, sang, havearbejde, save og kløve brænde. Alle borgere har handicappet autisme og er udviklingshæmmede.<br /><br />Handicappet autisme er defineret ved følgende: <ul> <li>Afvigelser i den sociale udvikling.</li> <li>Afvigelser i kommunikationsevnen.</li> <li>Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre.</li> <li>Manglende eller svag forestillingsevne.</li> </ul> Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk, og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så borgernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en individuel struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som professionsbarchelor i sundhed og ernæring vil dine opgaver bl.a. være følgende: <ul> <li>Lave den varme mad til ca. 25 personer sammen med 3-4 borgere. Der vil samtidig være en anden medarbejder i køkkenet, som sammen med en borger ordner grønsager til salatbaren.</li> <li>Brødbagning.</li> <li>Lave madplaner med fokus på borgerinddragelse.</li> <li>Varebestillinger både til det store køkken og til de 3 boliggrupper, der er på matriklen.</li> <li>Egenkontrol.</li> <li>Kostberegning.</li> <li>Kostvejledning ud fra de officielle kostråd og anbefalinger for den danske institutionskost.</li> <li>Rådgivning til øvrige personalegrupper i sund kost samt planlægning af specialkost/diæter til bestemte borgere.</li> <li>Økonomi.</li> <li>Opvask og rengøring af køkkenet og opbevarings lokale.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder der: <ul> <li>Har erfaring med at arbejde med madfremstilling og samtidig kan have borgere med forskelligt funktionsniveau med i arbejdet.</li> <li>Skal kunne systematisere arbejdsopgaverne i køkkenet, så borgerne reelt deltager i delprocesser, og du skal kunne rumme, at de færdige produkter delvist bliver efter borgernes formåen. For at der er tid til borgernes deltagelse, kan der forekomme brug af halvfabrikata.</li> <li>Vil komme til at samarbejde med pædagoger og andre fagligheder i det daglige og indgå i de pædagogiske personalemøder.</li> </ul> Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til det pædagogiske eller specialpædagogiske område. Vi har borgere, der kan udvise udadrettet eller selvskadende adfærd, når de har det svært. Derfor er det også nødvendigt, at man har en vis psykisk robusthed i forhold til at kunne være i dette og tackle borgerne med en ikke konfronterende tilgang.<br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong><br />Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø. Engagerede og omsorgsfulde kollegaer. Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder, vi arbejder efter f.eks. Teacch, Low Arousal og Neuropædagogik. Personalemøde en gang om ugen. Indimellem er der også køkkenmøder på tværs af to af Tornhusets afdelinger. En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstider hverdage mellem kl. 07.30 og 16.00. Der kan forekomme enkelte vagter om aftenen i forhold til pårørende arrangementer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie B. Poulsgaard på 2949 3863 eller mail kmbp@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 28. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Synes du det lyder spændende at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.

  <em>Synes du det lyder spændende at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br />På afdeling 2, hvor stillingen er ledig, bor 10 borgere, som for de flestes vedkommende er mobile og har verbalt sprog. Borgerne her er kendetegnet ved, at de ud over deres handicap har en psykiatrisk lidelse, gennemgribende udviklings-eller tilknytningsforstyrrelse eller andre udfordringer, som gør at de har brug for en særlig og individuelt tilrettelagt pædagogisk tilgang. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”. <br /><br />Du skal kunne se dig i et job, hvor du støtter og hjælper borgerne i alle livets gøremål. I hverdagene er de fleste borgere i beskæftigelse, dog er der dagligt enkelte borgere hjemme. Her ligger der opgaver som lægebesøg, indkøb, træning og andet arbejde med borgerens mål. I eftermiddags- og aftentimerne er alle som regel hjemme og der ligger en stor opgave i at arbejde med strukturen omkring den enkelte for at muliggøre samværet i fællesarealet eller støtte den enkelte til meningsfyldte aktiviteter i egen bolig. <br /><br />Du skal være indstillet på at være på en afdeling, hvor du støder på begreber som udfordrende og udadreagerende adfærd og vold som udtryksform. Der arbejdes med udgangspunkt i en neuropædagogisk tænkning med tilgangen, for at sikre trivsel hos borgerne.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig og professionel i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borgere</li> <li>Er villig til at evaluerer dine egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er fast. Arbejdstiden er på 34 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider, samt arbejde hver anden weekend. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 2421 0604. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 22. november 2019. Vi afholder samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tilgang og ønsker at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det måske lige dig vi står og mangler!

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tilgang og ønsker at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det måske lige dig vi står og mangler!</em><br /><br />Tornhuset, Hvedevangen søger uddannede personer til to fuldtidsstillinger. Pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter kan komme i betragtning.<br /><br />Vi søger en pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent fra henholdsvis 1. januar og en fra 1. februar 2020. Der er skiftende arbejdstider med arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme og/eller andre udviklingsforstyrrelser. Tornhuset består af flere afdelinger. Stillingerne er på Hvedevangen 1, Odense NV, hvor der bor 8 borgere. Personalet giver desuden støtte til 6 borgere i eget hjem forskellige steder i byen.<br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Handicappet er defineret ved følgende: <ul> <li>    afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>    afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>    indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>    manglende eller svag forestillingsevne</li> </ul> Borgernes funktionsniveau er meget forskellige.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende det vil sige sammen med borgerne opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Kan tage ansvar og både arbejde selvstændigt og indgå i et tæt teamsamarbejde</li> <li>Kan bringe din faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation</li> <li>Er rummelig og kan handle respektfuld i overensstemmelse med beboernes behov</li> <li>Reflektere over egne og kollegaers handlinger</li> <li>Tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er i besiddelse af kørekort.</li> </ul> Derudover vil det være en fordel, at du: <ul> <li>har kendskab til autisme</li> <li>har kendskab til neuropædagogik og/eller nogle af de andre pædagogiske metoder vi arbejder efter.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Fokus på TEACCH, neuropædagogik, KRAP og Low Arousal.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv.</li> <li>Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt nogle af de pædagogiske metoder vi arbejder efter</li> <li>Personalemøder/teammøder 3 gange på 4 uger</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend. Der indgår også døgnvagter.</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie B. Poulsgaard på 2949 3863 eller på mail <a href="mailto:kmbp@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kmbp@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 21. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 26. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Grundet øget borgergrundlagt, har vi fået mange opgaver og ekstra travlt, derfor søger vi to social- og sundhedshjælpere til gruppen. Det drejer sig om to faste stillinger som social- og sundhedshjælpere i dagvagt på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge.

  Grundet øget borgergrundlag, har vi fået mange opgaver og ekstra travlt, derfor søger vi to social- og sundhedshjælpere til gruppen. Det drejer sig om to faste stillinger som social- og sundhedshjælpere i dagvagt på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge. Tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb.<br />Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Kragsbjergvej i Odense M.<br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver fra helhedspleje til grundlæggende sygeplejeopgaver for social- og sundhedsassistenterne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi sørger en kollega: <ul> <li>Der er dygtig og engageret kollega.</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsning.</li> <li>Er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg.</li> <li>Har kørekort.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper.</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 6551 3465.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 20. november 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 26. november 2019.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Da vi udvider med endnu en afdeling og derfor reorganiserer, søger Grevenlundsvej to assisterende rehabiliteringsledere med socialfaglig baggrund pr. 1. januar 2020. Du skal have lyst til faglig udvikling og personaleledelse.

  <em>Da vi udvider med endnu en afdeling og derfor reorganiserer, søger Grevenlundsvej to assisterende rehabiliteringsledere med socialfaglig baggrund, som har mod på faglig udvikling og personaleledelse. Stillingerne er med tiltrædelse 1. januar 2020. </em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund er et af Odense Kommunes specialiserede særforanstaltningstilbud for voksne borgere med medfødt hjerneskade. Grevenlund er et 4½ år gammelt tilbud, som ligger naturskønt i det sydøstlige Odense.<br /><br />Her bor pt. 17 borgere, som alle er kendetegnet af at have massive behov for støtte og miljøtilrettelæggelse, et aktivitetstilbud, derudover er der tilknyttet en ekstern borger, som bor i eget hjem samt fra 1. januar 2020 et bofællesskab med 12 pladser og ekstern bostøtte. Der er ca. 44 ansatte.<br /><br />Borgergruppen er uhomogen i forhold til funktionsniveau og har specifikke behov for specielpædagogik eller anden indsats. Nogle borgere er anbragt på baggrund af en dom, hvilket medfører særlige regler og forbehold. Andre modtager tilbuddet grundet de særlige forudsætninger, som er etableret på Grevenlund, herunder arkitektonisk indretning, specialviden eller personalenormering. <br /><br />Som et helhedstilbud rummer Grevenlund også et aktivitets- og samværstilbud. Dette er samtidig dagtilbud for få eksterne borgere. Samtlige medarbejdere er involveret i den daglige afvikling af aktiviteter.<br /><br />Solfaldsvej er et bosted for lettere udviklingshæmmede som alle har psykiatriske tillægshandicaps. Åbningstiden er kl. 8 - 21 hverdage, 365 dage om året. Weekend kl. 10 - 18 (dog pt. udvidet 8 - 21 pga. ekstrabevilling borger). På Solfaldsvej er der 5 medarbejdere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen som assisterende rehabiliteringsleder er ledelsesmæssigt placeret på niveau 5 i organisationen, og du vil i din hverdag være meget tæt på driften.<br /><br />Du vil være nærmeste leder for medarbejderne på botilbuddene og refererer til rehabiliteringslederen. Som assisterende rehabiliteringsleder er du en del af Særforanstaltningernes samlede lederteam, som omfatter tre assisterende rehabiliteringsledere og en rehabiliteringsleder.  <br /><br />Du skal bedrive ledelse tæt på medarbejderne og kende deres hverdag, og give faglig sparring, coaching og opbakning. Din opgave bliver i høj grad at være med til at vedligeholde og understøtte den faglige udvikling, hvor vi arbejder med LA2, samt understøtte organisationens fælles målsætninger. Du skal kunne have fokus på at arbejde kreativt inden for de rammer, der er sat, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.<br /><br />De to assisterende rehabiliteringslederes opgaver vil være fordelt således: den en skal være assisterende rehabiliteringsleder for to teams i bodelen + aktivitetstilbuddet og den anden skal være assisterende rehabiliteringsleder for to teams i bodelen, Solfaldsvej + ekstern bostøtte.<br /><br />Det forventes at de to assisterende afdelingsledere har et tæt samarbejde i dagligdagen.<br /> <br />Som leder i en forvaltning og en arbejdsplads i løbende udvikling skal du sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel centralt som lokalt fra. Vi har stort fokus på den faglige udvikling og på arbejdsmiljøet. Derfor forventes det at den assisterende rehabiliteringsleder har lyst og interesse i disse områder.<br /> <br />I stillingen ligger også en del administrative opgaver, som forventes løst lokalt af dig. Der er i den forbindelse ledelsesmæssig understøttelse fra centraladministrationen.<br /> <br />Dine opgaver bliver at <ul> <li>Varetage personaleledelse, faglig udvikling af personalet og kompetenceudvikling</li> <li>Sikre at der er den nødvendige pædagogiske viden i afdelingen</li> <li>Sikre at der løbende sker en tilpasning af afdelingen efter de til enhver tid udmeldte indsatsområder, både fagligt, strukturmæssigt og af økonomisk art</li> <li>Sikre et pædagogisk miljø, hvor borgeren får hjælp til at træffe egne valg</li> <li>Medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø</li> <li>Have fokus på at beboernes psykiske habitus påvirker medarbejderne</li> <li>Være en del af det pædagogiske team med henblik på sparring og ledelse både på Lindegården som på tværs af Særforanstaltningerne</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer at du <ul> <li>Har en socialfaglig grunduddannelse og erfaring inden for området</li> <li>Erfaring med at lede – gerne et større pædagogisk arbejdssted</li> <li>Kan inspirere den pædagogiske og tværfaglige debat</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og er robust</li> <li>Har en dialogbaseret ledelsesstil og er god til at kommunikere og samarbejde</li> <li>Brænder for denne specielle målgruppe og de faglige opgaver og udfordringer, som styrker beboernes indflydelse på eget liv</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger og kan gøre forskelligheder til en styrke</li> <li>Tager udgangspunkt i Odense Kommunes ledelsesgrundlag (se <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>)</li> <li>Er fleksibel og god til at uddelegere opgaver</li> <li>Kan arbejde med samarbejdsplaner og dokumentation.</li> <li>Har IT-erfaring, og gerne med kendskab til forskellige IT-systemer</li> <li>Ambitiøs på Grevenlundsvej og Solfaldsvejs vegne i udvikling af vores faglighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>To spændende lederstillinger på højt specialiseret arbejdspladser.</li> <li>Et højt specialfagligt/tværfagligt kvalificeret personale, som gerne vil være med til at tage ansvar for den pædagogiske udvikling og daglige drift.</li> <li>En bred sammensat beboergruppe med mange pædagogiske udfordringer.</li> <li>En organisation præget af dialog og forandring.</li> <li>En ledergruppe, som samarbejder.</li> <li>En ledergruppe som hjælper og støtter hinanden.</li> <li>Et aktivt Lokaludvalg.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen, og med tiltrædelse pr. 1. januar 2020.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ulla Leth 2949 9319 (afholder ferie i uge 44+45), forløbschef Vagn Hansen 2167 1739 og assisterende rehabiliteringsleder Jesper Møller Nielsen 2462 9279.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 19. november 2019.<br /> <br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 25. november 2019, og evt. 2. samtalerunde den 29. november 2019. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om udarbejdelse af en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Lærer på Dalumskolen - barselsvikar

  Dalumskolen søger en lærer til et barselsvikariat pr. 1. januar 2020

  <em>Vi søger en lærer til en fuldtidsstilling pr. 1. januar 2020. Stillingen er et barselsvikariat.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. På Dalumskolen lægger vi vægt på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan og samtidig er i god trivsel gennem hele deres skoleforløb.<br /><br />Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.<br /><br />Skolen har 80 ansatte: 52 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer samt 2 tekniske servicemedarbejdere.<br /><br />Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på <ul> <li>Almenklasser fra 0.-9. klasse</li> <li>En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder</li> <li>Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer</li> <li>En modtageklasse</li> <li>130  børn i SFO</li> <li>40 børn i Forårs-SFO</li> </ul> Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.<br /><br />Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.<br /><br />Dalumskolen er kendetegnet ved at de fleste lærere på skolen har et ben i både vores special- og almenafdeling. Til denne stilling vil alle timerne dog være i vores specialklasserække.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en lærer der kan varetage undervisning i overbygningen i vores specialklasser. Vores specialklasser er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Hvert klasseteam består af flere lærere og en pædagog der er fast tilknyttet klassen i alle timerne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Linjefag:<br />Matematik og engelsk<br /> <br />Udover linjefagene søger vi en lærer der: <ul> <li>Skaber trygge og varierede læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt</li> <li>Evner at være en tydelig klasserumsleder og skaber tydelige rammer om elevernes læring</li> <li>Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse</li> <li>Motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke</li> <li>Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen</li> <li>En institution med mange samarbejdspartnere</li> <li>En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt</li> <li>En masse dejlige elever og forældre</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller souschef Mette J. Madsen på 6155 5144.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 18. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 22. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Dalumskolen

  Dalumskolen søger en fuldtidspædagog pr. 1. januar 2020

  <em>Vi søger en pædagog til fuldtidsstilling pr. 1. januar 2020. Det er en fast stilling.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. På Dalumskolen lægger vi vægt på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan og samtidig er i god trivsel gennem hele deres skoleforløb.<br /><br />Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.<br /><br />Skolen har 80 ansatte: 52 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer samt 2 tekniske servicemedarbejdere.<br /><br />Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på <ul> <li>Almenklasser fra 0.-9. klasse</li> <li>En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder</li> <li>Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer</li> <li>En modtageklasse</li> <li>130 børn i SFO</li> <li>40 børn i Forårs-SFO</li> </ul> Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.<br /><br />Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.<br /><br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en pædagog til vores yngste funktionsklasser. Funktionsklasserne er et tilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Langt de fleste af vores elever i funktionsklasserne vil i løbet af deres skolegang blive indsluset i større eller mindre grad i vores almenklasser.<br />Der vil både være timer i skoledelen og i SFO/klub tilbud.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog der: <ul> <li>Skaber trygge og varierede læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt</li> <li>Evner at være en tydelig klasserumsleder og skaber tydelige rammer om elevernes læring</li> <li>Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse</li> <li>Motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke</li> <li>Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen</li> <li>En institution med mange samarbejdspartnere</li> <li>En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt</li> <li>En masse dejlige elever og forældre</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller souschef Mette J. Madsen på 6155 5144.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 18. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler fredag den 22. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for en pædagogik, der tager udgangspunkt i skabelsen af dynamiske, udviklende, legende, inkluderende og sprogstimulerende læringsmiljøer? Vi søger en pædagog på 32,5 time ugentlig til Dyrup Børnehus med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

  Vi søger en pædagog på 32,5 time ugentlig til Dyrup Børnehus med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Dyrup er en del af Børneinstitution Rasmus Rask-Højme, som består af Børnehusene Tranehøjen, Bellinge, Ranunkelhaven, Lungstedvangen, Kosmos og Kærsgård. <br /><br />I Børneinstitution Rasmus Rask-Højme arbejder vi med fokus på vores kerneopgave, som vi har defineret som "Deltagelse i fællesskaber" og med udvikling af inkluderende læringsmiljøer samta fokus på tidlig indsats, dannelse og sprog.<br /><br />Vi er et mindre børnehus normeret til 37/45 børn i alderen 2,1 - 6 år.<br /><br />I Dyrup arbejder vi struktureret med de pædagogiske og fysiske læringsrum. Vi arbejder funktionsopdelt og med faste spiseteams. Formiddagens læringsgrupper dannes ud fra personlige, sociale og relationelle overvejelser. Der arbejdes i læringsgrupperne med den styrkede pædagogiske læreplan som et dynamisk redskab. Vi vægter vokseninitieret leg og læring hele dagen.<br /><br />Vi arbejder med udvikling af ny fælles struktur, tydelig positionering af de voksne og  dynamisk at udvikle vores pædagogiske fysiske læringsmiljø samt øge den sociale kapital.<br /><br />I Dyrup Børnehus er der 45 glade børn, en engageret forældregruppe samt en  personalegruppe på 5 pædagoger (inkl. daglig pædagogisk leder), en pædagogmedhjælper, en pædagogstuderende, en flexjobber og en i skånejob i køkkenet. Vi har forskellige kompetencer og ser dette som en gevinst.<br /><br />Vi har en dejlig legeplads og masser af grønne områder rundt omkring i lokalområdet. Vi arbejder tæt sammen med tværfaglige samarbejdspartnere, dagplejen og de lokale skoler.<br /><br />Vi har særligt fokus på skriftlighed, nytænkning, optimisme, forældresamarbejde og et inspirerende udviklingsmiljø for alle.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog med følgende faglige og personlige kompetencer: <ul> <li>Du brænder for en pædagogik, der tager udgangspunkt i skabelsen af dynamiske, udviklende, legende, inkluderende og sprogstimulerende læringsmiljøer.</li> <li>Du arbejder inkluderende og anerkendende i tilgangen til barnet, forældre, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Du kan arbejde med afsæt i positioneringer og mindre læringsgrupper/miljøer og ser værdien af dette.</li> <li>Du har fokus på kerneopgaven og bidrager til et arbejdsmiljø med høj social kapital.</li> <li>Du har erfaring med at arbejde med de pædagogiske læreplaner og kendskab til den nye styrkede pædagogiske læreplan, smitte modellen og evt. anvendelse af vækstmodellen ved bl.a. forældresamtaler.</li> <li>Du evner at formidle dine pædagogiske overvejelser gennem dokumentation og skriftlighed bl.a. på Mit Barn og handleplaner på børn og finder værdi i at arbejde systematisk med dette i din pædagogiske praksis.</li> <li>Du evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde.</li> <li>Du mestrer at reflektere over egen og kollegaers praksis og at være nysgerrig på dette.</li> <li>Du mestrer at skabe dig overblik og derigennem trygge pædagogiske rammer, til gavn for børn, forældre og kollegaer.</li> <li>Du mestrer at organisere meningsfulde og realistiske samt dynamiske læringsmiljøer for børnene - både selvstændigt og i tæt samarbejde med kollegaer.</li> <li>Du er robust – hvilket vil sige, at du skal kunne justere og udvikle dig i forhold til, hvad der er nødvendigt for at trives i et arbejdsmiljø.</li> <li>Du besidder samarbejdsevner, stabilitet, selvstændighed, æstetisk sans, fleksibilitet, engagement.</li> <li>Du har HUMOR og er fuld af energi.</li> <li>Hvis du brænder for noget helt specielt, er det bare et plus.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiden vil ligge mellem kl. 6.30-16.45. <br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Vi forventer, at du besøger os eller ringer, inden du sender din ansøgning. Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Dorthe Elkrog på 29 99 37 30 eller på mail de@odense.dk for at aftale besøg.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 17. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 48.<br /><br />I Børneinstitution Rasmus Rask-Højme afholder vi ansættelsessamtaler ud fra vækstmodellen. I forbindelse med indkaldelse til samtale vil du få en case, som vi vil bede dig reflektere over således, at du kan komme med et bud på denne til samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Så er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for.

  <em>Så er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for.</em><br /><br />Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt i gennemsnit hver 3. uge. Tiltrædelse 1. Januar 2020 eller snarest muligt. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd, der modtager hjælp på grund af forskellige fysiske funktionsnedsættelser.<br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Der er i hverdagen mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning, indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Varetage komplekse sygeplejeopgaver efter sundhedslovens § 138</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> </ul> Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>At du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>At du vil være med os i at udvikle</li> <li>At du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>At du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>At du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 2342 8861 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 2112 5830<br />Hvis du er nysgerrig på vores hverdag, er det også muligt at komme med på cyklen en dag og se, hvad vi laver.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. november 2019, og vi holder løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Bostedet Munkehatten

  Har du erfaring med at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som samtidig har en udfordrende adfærd? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen?

  <em>Har du erfaring med at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som samtidig har en udfordrende adfærd? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen? Så er du måske Munkehattens nye pædagog.</em><br /><br />Bostedet Munkehatten søger en dygtig og engageret pædagog, som arbejder innovativt med at finde løsninger, for at fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br />På afdeling 2, hvor stillingen er ledig, bor 10 borgere, som for de flestes vedkommende er mobile og har verbalt sprog. Borgerne her er kendetegnet ved, at de ud over deres handicap har en psykiatrisk lidelse, gennemgribende udviklings- eller tilknytningsforstyrrelse eller andre udfordringer, som gør, at de har brug for en særlig og individuelt tilrettelagt pædagogisk tilgang. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br />Du skal kunne se dig i et job, hvor du støtter og hjælper borgerne i alle livets gøremål. I hverdagene er de fleste borgere i beskæftigelse, dog er der dagligt enkelte borgere hjemme. Her ligger der opgaver som lægebesøg, indkøb, træning og andet arbejde med borgerens mål. I eftermiddags og aftentimerne, er alle som regel hjemme og der ligger en stor opgave i at arbejde med strukturen omkring den enkelte for at muliggøre samværet i fællesarealet.<br /><br />Du skal være indstillet på at være på en afdeling, hvor du støder på begreber som udfordrende og udadreagerende adfærd og vold som udtryksform. Vi er på afdelingen i gang med at tilrette pædagogiske tiltag som i højere grad imødekommer borgerens udfordringer, så der vil være rig mulighed for at være med til at påvirke beslutningerne.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog, evt. en neuropædagogisk efteruddannelse eller andet relevant</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig og professionel i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og være koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>Er villig til at evaluerer dine egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø</li> <li>Bidrager positivt til en stærk og engageret arbejdsplads</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> <strong>Personlige egenskaber</strong><br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Du skal kende egne grænser og være i stand til at markerer dig i en diskussionslysten gruppe af medarbejder og ikke mindst blandt borgere, som har stort behov for tydelighed. Desuden er det væsentlig at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Timetallet på stillingen er 33 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /><br />Tiltrædelse er 1. januar 2020. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 24210604 eller kius@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 21. november 2019, og samtaler afholdes i uge 48. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for hverdagsrehabilitering? Kan du samarbejde på tværs af forskellige fagligheder, og skabe et ligeværdigt samarbejde med de borger du møder? Så er du måske vores hverdagsrehabiliterende ergoterapeut.

  <em>Brænder du for hverdagsrehabilitering? Kan du samarbejde på tværs af forskellige fagligheder, og skabe et ligeværdigt samarbejde med de borger du møder? Så er du måske vores hverdagsrehabiliterende ergoterapeut.</em><br /><br />Da vi er så heldig, at vi har en kollega, som skal på barsel, søger vi en ny kollega til et alsidigt og spændende job til et barselsvikariat på fuld tid med tiltrædelse 1. januar 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi tror på, at god trivsel og faglig stolthed er med til at skabe en god oplevelse for borgerne hver dag. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt  terapeuter. Vi har stort fokus på tværfaglighed og rehabilitering. <br /><br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang, betyder at vi samarbejder med de borger vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder på tværs af fagligheder og så er det altid borgerens aktuelle livsituation der sætter retning for vores samarbejde. <br /><br />Lyder det som noget du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os du skal være.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som hverdagsrehabiliterende ergoterapeut i Stadiongruppen foregår arbejdet selvtilrettelæggende. Arbejdsopgaverne består bl.a. i at udføre hverdagsrehabilitering, således borgerne oplever at have en så selvstændig hverdag som muligt. Forløbet kan f.eks. foregå gennem træning af diverse hverdagsaktiviteter som toiletbesøg og bad.<br /><br />Arbejdet består af, at du som ergoterapeut er kompetent i at udføre opsøgende og forebyggende arbejde. Konkret kan dette bestå i at der deltages i tværfaglige møder, samt at der etableres et tæt og ligeværdigt samarbejde med resten af gruppens personale.<br /><br />I jobbet indgår også undervisning af gruppens personale i f.eks. forflytninger, arbejdsstillinger og anvendelsen af diverse hjælpemidler. SOSU-personalet er i jobbet nogle af de tætteste og vigtigste samarbejdspartnere, og arbejdet består derfor af en gensidig sparring og refleksion, som samlet set er til gavn for borgernes hele hverdag. På baggrund af dette er tværfaglighed en ressource som vægtes højt.<br /><br />For at dette kan lade sig gøre møder de hverdagsrehabiliterende ergoterapeuter kl. 07:00 sammen med det resterende personale i Stadiongruppen. Derudover står den hverdagsrehabiliterende ergoterapeut for håndtering af alt vedrørende hjælpemidler til borger og personale. Herved muliggøres det at der kommer en terapeutisk vurdering ind over alle udleverede hjælpemidler. Slutteligt udføres der løbende dokumentation af det arbejde der udføres, hvor dokumentationssystemet én Plan anvendes.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig som ergoterapeut, at du kan og vil: <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang i Stadiongruppen, i et tværfagligt samarbejde, faggrupper imellem</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfagligt samarbejde. </li> <li>Reflektere og være åben, faglig nysgerrig og tage del i at udviklingen sker i praksis </li> <li>Dokumentere gennem IT </li> <li>Kan have mange bolde i luften og samtidig bevare et godt og smittende humør</li> <li>Være en del af plejen med fokus på rehabilitering</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os for du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem: <ul> <li>En tværfaglig arbejdesplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønske og mål udfra den rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig udvikling og sparring</li> <li>En udviklingsorienteret og rummelig arbejdesplads</li> <li>Høj social kapital</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Vivian Winkel Møller Balle på 65513834 eller ergoterapeut Mia Hansen på 40286889. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 25. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Hjallesegruppen

  Er du sygeplejerske, og har du lyst til at arbejde med borgere, som har en sindslidelse, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig.

  <em>Er du sygeplejerske, og har du lyst til at arbejde med borgere, som har en sindslidelse, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig.</em><br /><br />Udekørende daggruppe i Forløb Sindslidende i Syd søger en sygeplejerske på 32-37 timer om ugen til en fast stilling med tiltrædelse snarest muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 4. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet fra kl. 7-15.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallesegruppen er opdelt i Hjallese Centrum, som kører i bymidten og Hjallese Syd, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Bellinge, Blangstedgårdkvarteret, Birkum, Sanderum og Dalum m.v.<br /><br />I vores forløb arbejder vi med borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel. Vi møder ind på Bjergegade 15. <br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistent, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi samarbejder ligeledes tæt med vores rehabiliteringsrådgivere og mange andre samarbejdspartnere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt.</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang og har lyst til at drible med forandringer og udvikling.</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang.</li> <li>du har overblik og er god til at planlægge.</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden.</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder.</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske.</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne.</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling.</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere.</li> <li>en rummelig arbejdsplads.</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet.</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder for Hjallesegruppen Sara Mortensen på 65513265 for at få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er 17. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 47/48.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  17-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn, som har alvorlige lidelser eller funktionsnedsættelser? Trives du i en travl foranderlig hverdag med mange forskelligartede arbejdsopgaver i et stærkt fagligt miljø?

  <em>Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn, som har alvorlige lidelser eller funktionsnedsættelser? Trives du i en travl foranderlig hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Specialafsnittet i Børne- og Ungerådgivningen søger to socialrådgivere til faste stillinger med tiltrædelse 1. januar 2020.<br /> <br /><strong>Om Specialafsnittet</strong><br />Specialafsnittet er en del af Børne- og Ungerådgivningen, som har til huse i Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br />Specialafsnittet består af to teams, og vi mangler en socialrådgiver i hvert team. Vores kerneopgave er at støtte børn til udvikling, trivsel og selvstændighed. Vores målgruppe er børn og unge med alvorlige lidelser eller indgribende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse samt deres familie, herunder også deres søskende, som er udfordret på grund af deres funktionsnedsættelse og/eller andre sociale forhold. I dette arbejde vægter vi dialogen og samarbejdet med børnene og de unge samt deres forældre højt. Ligesom der tværfaglige samarbejde er en prioritet for os. De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgivningen til en spændende arbejdsplads i stadig udvikling og forandring.<br /> <br /><strong>Om stillingen i kompensationsteamet</strong><br />Vores arbejdsopgaver er bl.a. at sagsbehandle i forhold til kompenserende ydelser, herunder tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og aflastning/afløsning i henhold til Servicelovens bestemmelser.<br />Det er en forudsætning, at du har flair for tolkning af lovgivning og er glad for at en stor del af arbejdet er administrativt sagsbehandling.<br /> <br /><strong>Om stillingen i Specialteamet</strong><br />Vores arbejdsopgaver er bl.a. i samarbejde med familierne at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner, iværksættelse af foranstaltninger samt opfølgning i henhold til Servicelovens bestemmelser.<br />Det er klart en fordel, hvis du har kendskab til ICS, ligesom det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at håndtere komplekse sociale børne- og unge sager.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet socialrådgiver.</li> <li>Du er engageret, omstillingsparat, nysgerrig og har modet, lysten og evnen til at agere i en myndighedsrolle.</li> <li>Du kan tænke løsninger på både en kreativ og utraditionel måde, som kommer vores børn, unge og deres familier til gode.</li> <li>Du er sikker i din formidlingsevne, både skriftligt og mundtligt.</li> <li>Du befinder dig godt med den skriftlige dokumentation, der er i arbejdet som socialrådgiver.</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og ikke mindst, kan du bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag.</li> <li>Du har kørekort.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, hvor det faglige niveau prioriteres højt</li> <li>Indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver</li> <li>Supervision</li> <li>Ugentlige teammøder</li> <li>Plads til mangfoldighed og humor</li> </ul> Du bliver tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen via vores faglige koordinatorer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er med ansættelse 37 timer om ugen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Helle Larsen på 2477 8382, faglig koordinator i Specialteamet Inge Rasmussen på 2462 1922 eller faglig koordinator i Kompensationsteamet Hanne Pedersen på 2942 7539.<br /><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <a href="https://www.odense.dk/specialafsnittet">her</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfristen er den 14. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 47, 2019.<br />Angiv venligst i ansøgningen hvilken stilling du søger, eller om det er begge.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du udadvendt, serviceminded og kan skabe overblik i en travl hverdag, så er du måske vores nye skolesekretær. Vores skolesekretær skal på barselsorlov, så vi søger en dygtig, engageret og selvstændig barselsvikar på 30 timer om ugen fra 2. januar 2020.

  <em>Er du udadvendt, serviceminded og kan skabe overblik i en travl hverdag, så er du måske vores nye skolesekretær.</em><br /><br />Vores skolesekretær skal på barselsorlov, så vi søger en dygtig, engageret og selvstændig barselsvikar på 30 timer om ugen fra 2. januar 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Højby Skole ligger i den sydlige del af Odense. Vi har 339 elever fra 0. til 9. årgang. Du bliver en del af et sekretariat med en skoleleder, ungemiljøleder, børnemiljøleder og teknisk serviceleder. Vi har derudover 40 ansatte.<br />Vi er kendetegnet ved en dygtig og engageret personalegruppe. Vi sætter fagligheden højt og vægter elevernes trivsel. Vi er en udpræget udviklingsorienteret skole, der generelt er på forkant med politiske, didaktiske og pædagogiske strømninger.<br /><br />På Højby Skole vil du møde en venlig og imødekommende personalegruppe og organisation, som lægger stor vægt på personaletrivsel.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Personaleadministration herunder løn, arbejdstid og ferie</li> <li>Elevadministration</li> <li>Kontering af regninger</li> <li>Vikarregnskab og aflønning</li> <li>Indberetninger til Ministeriet og forvaltning</li> <li>Forskellige sekretæropgaver fx indkøb af kontorhold, klargøring til møder, arrangementer, kalenderstyrring m.m.</li> <li>Daglig ekspedition på kontoret herunder telefon</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Det er vigtigt, at du ser dig selv som en del af skolens helhed og hverdag, og derfor er meget fleksibel i din tilgang til opgaveløsningen og jobbet i det hele taget. Kontoret er skolens ansigt udadtil og bruges flittigt af både medarbejdere, forældre, børn og ledelsen. Det er derfor væsentligt, at du har et blik for helheder og samtidig møder det liv, der er på kontoret med smil, ro og overskud.<br />Derfor har vi brug for en person, der er venlig og imødekommende, og som samtidig kan få arbejdsopgaver fra hånden i en travl hverdag. Derudover skal du som en god skolesekretær kunne tage telefonen, trøste et sygt barn, pille fast­klemt papir ud af kopimaskinen og sørge for forplejning til møder – gerne samtidigt.<br /><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er kontoruddannet</li> <li>Har erfaring fra en uddannelsesinstitution - gerne en folkeskole</li> <li>Er god til relationer</li> <li>Er serviceminded</li> <li>Gode IT-kundskaber med kendskab til SD, TRIO, ØS og KMD-elev</li> <li>Gode kommunikationsevner, taler og skriver dansk og engelsk</li> <li>Kendskab til løn- og personaleforhold</li> <li>Arbejder struktureret, selvstændigt og ansvarsbevidst med dine opgaver</li> <li>Har gode formidlingsevner på flere planer</li> <li>God til at koordinere, prioritere og planlægge</li> <li>Flair for at koordinere og have mange bolde i luften på én gang</li> <li>Være omstillingsparat til nye opgaver og systemer</li> <li>Kan håndtere et arbejde i, til tider, hektiske omgivelser med en del afbrydelser i løbet af dagen</li> <li>Erfaring med lignende administrative opgaver vil være en fordel</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø med gode kolleger</li> <li>En åben og uformel omgangstone blandt gode kollegaer</li> <li>Gode arbejds- og samarbejdsforhold</li> <li>Mulighed for sparring omkring faglige opgaver</li> <li>Et spændende job, hvor dagene sjældent ligner hinanden</li> <li>Selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver med ansvar i opgaveløsningen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pia Smiszek Nielsen på 5115 7759 eller sekretær Kia Rasmussen på 6375 0900.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 15. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 48, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Engageret logopæd (med lærerbaggrund) eller lærer med en PD i logopædi til ”Det særlige sprogtilbud” på Holluf Pile Skole.

  Engageret logopæd (med lærerbaggrund) eller lærer med en PD i logopædi søges til ”Det særlige sprogtilbud” på Holluf Pile Skole pr. 1. januar 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Holluf Pile Skole er en topmoderniseret 3-sporet skole med ca. 700 elever. Skolen ligger i et parcelhuskvarter i udkanten af Odense med dejlige udeområder, der indbyder til aktivitet og har kort afstand til skov, å og grønne områder.<br /> <br />Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar vision: ”Vi udvikler børn og unge, der kan forandre fremtiden”.<br /><br />Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed, og skolen er et tilvalg for områdets familier. Det er af afgørende betydning for os, at vi har et tæt, respektfuldt forældresamarbejde med fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling.  <br /><br />Vi har fokus på udviklende børne- og ungemiljøer og peger på, at sprog, dannelse, vurdering for læring og teknologiforståelse er vigtige faktorer i den gode undervisning anno 2020.<br /> <br />Vi har gode samarbejdsrelationer med bl.a. Syddansk Universitet, Odense Centralbibliotek, Odense Musikskole og Tornbjerg Gymnasium, og vi vægter det internationale samarbejde højt. Derudover er vi med i UVM’s nationale TEK-forsøg.<br /><br /> <strong>Det særlige sprogtilbud</strong><br />”Det særlige sprogtilbud” er en specialpædagogisk enhed under SPPR for børn i Odense Kommune med sprogforstyrrelser.<br />Eleverne i ”Det særlige sprogtilbud” går i en af vores almenklasser og modtager sideløbende talesprogundervisning. Vi har et tæt samarbejde med forældrene og de klasseteams, hvor eleverne er tilknyttet. Der samarbejdes ligeledes med tværfaglige samarbejdspartnere som ergoterapeuter og speciallæger.<br /><br />Tilbuddet er lykkes med at inkludere elever med sprogforstyrrelser i folkeskolen, så de oplever sig som en del af et alment fællesskab med jævnaldrende og samtidig udvikler deres sproglige kompetencer med målbare positive resultater.<br />Det er derfor en forudsætning, at du drives af at samarbejde bredt, er tydelig i din kommunikation og er stærk i relationsdannelse.<br /><br />I stillingen ligger, foruden den daglige talesprogundervisning af eleverne, opgaven som koordinator for ”Det særlige sprogtilbud”. Du vil indgå i et tæt samarbejde med en anden talehørelærer i Det særlige sprogtilbud, hvor I sammen sparrer omkring elevernes sproglige udfordringer og udvikling samt trivsel.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine ansvarsområder vil være: <ul> <li>Skemalægning</li> <li>Overordnede rammer og retning for sprogtilbuddet</li> <li>Organisering af visiterede elever i samarbejde med ledelse og SPPR</li> </ul> Hver elev får tilrettelagt et skræddersyet forløb, som understøtter den enkeltes sprogudvikling. Det er derfor en fordel, hvis du er fortrolig med diverse testmaterialer som: Logofova, TROG-2, CELF-4 og GrUD.  Det er derudover et fortrin, hvis du kan anvende Oral Placement Therapy samt har erfaring med Verbal dyspraksi.<br /><br />Vi har stort fokus på høj faglighed, som vi opnår gennem kurser, efteruddannelse og sparring.<br />Dette er en helt unik mulighed for at få et job, hvor du følger eleven ”hele vejen” og kan ”brænde igennem” som talehørelærer.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er logopæd (med lærerbaggrund) eller lærer med en PD i logopædi</li> <li>Du er en teamspiller og ser fordelen i professionelle fællesskaber</li> <li>Du møder både elever, forældre og kolleger med et smil</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?:</strong><br />Du kan kontakte skoleleder Jesper Lund på 5146 4587, hvis du vil vide mere om stillingen.  <br /><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. november 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 19. november 2019 mellem kl. 12.00 – 15.00.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Hus C på Tornbjerggård

  Har du lyst til at arbejde med mennesker med komplekse psykosociale problemstillinger? Er du faglig ambiøs, nysgerrig og udviklingsorienteret? Kan du arbejde systematisk og samtidig rumme en ofte uforudsigelig hverdag, så er du sandsynligvis vores nye kollega.

  <em>Har du lyst til at samarbejde med mennesker med komplekse psykosociale problemstillinger? Er du faglig ambiøs, nysgerrig og udviklingsorienteret? Kan du arbejde systematisk og samtidig rumme en ofte uforudsigelig hverdag? Så er du sandsynligvis vores nye kollega.</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på 32 timer ugentlig med tiltrædelse 1. januar 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornbjerggård er et botilbud med borgere med svære sindslidelser. Vi er organiseret i to afdelinger Hus B og Hus C, som i det daglige har tæt samarbejde.<br /><br />På Tornbjerggård bor der 35 borgere, som altid yder deres bedste i vores samarbejde: 14 borgere i Hus B og 21 borgere i Hus C. Karateristisk for målgruppen er, at borgerne har såvel somatiske som komplekse psykosociale problemstillinger. Nogle borgere har et omfattende forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger, fysioterapeut, socialrådgiver samt plejer.<br />Vi har desuden køkkenpersonale, husassistenter samt en lægekonsulent.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdet tager udgangspunkt i hverdagsrehabilitering, hvor vi med borgeren som nærmeste samarbejdspartner, sigter mod, at den enkelte borger kan leve et selvstændigt og meningsfyldt hverdagsliv. Vi skal med andre ord være dygtige til, at inddrage borgeren, borgerens netværk samt relevante faglige kompetencer i samarbejdet omkring den enkelte borgers behov og ønsker. Foruden den enkelte borgers rehabiliteringsforløb har vi også fokus på at skabe et socialt miljø, med mulighed for samvær og aktiviteter.<br /><br />Borgerne i Hus C er generelt svært præget af symptomer fra deres sindslidelse og de fleste har mange somatiske sygdomme. Kompleksiteten er stor og din sygeplejefaglig viden vil komme meget i spil.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har erfaring med psykiatri</li> <li>Du har somatisk erfaring</li> <li>Du har lyst til og mod på at samarbejde med borgere, som ofte er præget af symptomerne på deres udfordringer, somatisk samt psykisk</li> <li>Du bliver vedvarende ved med at fokusere på mennesket og hverdagslivet som udgangspunkt for samarbejdet</li> <li>Du udviser rummelighed og respekt for borgerens værdier og livsform</li> <li>Du ønsker at udvikle dig fagligt samt personligt</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og faciliterende som koordinator for den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>Du indgår i det tværprofessionelle samarbejde omkring borgerens individuelle rehabiliteringsforløb, hvor du aktivt bidrager med dine egne faglige vinkler og kompetencer samtidig med, at du er nysgerrig på andres</li> <li>Du inddrager pårørende i samarbejdet</li> <li>Du er villig til at videreformidle din faglige viden til kollegaer</li> <li>Du bidrager til et godt arbejdsmiljø </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsdag med mangeartede og komplekse kliniske sygeplejefaglige opgaver</li> <li>Procesorienteret samarbejde omkring borgerens ønsker til en meningsfuld og selvstændig hverdag</li> <li>Et kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper og støtter hinanden, når arbejdet bliver svært</li> <li>En arbejdsplads, hvor samarbejdet tager afsæt i systemiske, narrative og dialogiske samtaleformer</li> <li>En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellige indfaldsvinkler og hvor der er åbenhed overfor nye ideer og tiltag</li> <li>En uhøjtidelig omgangsform med plads til forskellighed</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> <li>En arbejdsplads med fokus på udvikling og læring</li> <li>Ugentlig lærringsrum, hvor forskellige faglige metoder øves og der deles læring og gives faglig sparring</li> <li>En organisation i stadig forandring og på vej mod den rehabiliterende forvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås hos konstitueret rehabiligeringsleder Gitte Spangtoft på 21154539 eller sygeplejerske Leyla Ashournia på 30563519. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 17. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag, den 21. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du som social- og sundhedsassistent for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.

  <em>Brænder du som social- og sundhedsassistent for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Vi er 26 ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter er både et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 20 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent bliver du koordinator for 2-3 beboere, afholder indflytningssamtaler, deltager i beboerkonferencer, har ansvar for medicin og byder ind med din ajourførte viden, så beboerne altid varetages efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed.<br /><br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen. Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole.<br /><br />Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det vigtigste for os. Kan du derimod bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket i en travl hverdag, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og er skarp på dokumentation eller ønsker at blive det, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til dagvagt i ulige weekend, en social- og sundhedsassistent til aftenvagter mandag og tirsdag og weekendvagt i ulige uger og en social- og sundhedsassistent til blandede vagter med aftenvagt onsdag - søndag i ulige uge og dagvagt onsdag - fredag i lige uge.<br />Timetallet er mellem 28-32 timer og kan aftales nærmere. Vi er åbne for individuelle aftaler.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen så kontakt gerne rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 65513240, <a href="mailto:kaha@odense.dk">kaha@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Jutta Elisa Kaiser på 61193669, <a href="mailto:jukai@odense.dk">jukai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 21. november 2019, men vi er åbne for at møde dig inden og aftale nærmere. Ansættelsessamtaler afholdes mandag, den 25. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du studerende indenfor det sundhedsfaglige eller socialfaglige område ser vi gerne en ansøgning fra dig. Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og vil du gerne engagere dig i et meningsfuldt arbejde?

  <em>Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og vil du gerne engagere dig i et meningsfuldt arbejde? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Vi er 26 ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter er både et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 18 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Som fast medarbejder i weekend bliver du tilknyttet et team og i samarbejder omkring beboerne og deres dagligdag, som I altid varetager efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed.<br /><br />Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole.<br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står i hverdagen for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen.<br /><br />Kan du bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket på travle dage, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og bidrage til den gode dokumentation, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br />Vi søger faste og stabile medarbejdere, der kan arbejde i dagvagt hver 2. weekend. Vi søger en til weekend i lige uger og en til weekend i ulige uger. Timetallet er 8 timer pr. uge, planlagt som arbejde hver anden weekend.<br /><br />Er du studerende indenfor det sundhedsfaglige eller socialfaglige område ser vi gerne en ansøgning fra dig. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen så kontakt gerne rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 65513240, <a href="mailto:kaha@odense.dk">kaha@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Jutta Elisa Kaiser på 61193669, <a href="mailto:jukai@odense.dk">jukai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 21. november 2019, men vi er åbne for at møde dig inden og aftale nærmere. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt mandag, den 25. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du generalisten, der hurtigt og sikkert kan strukturere, analysere og formidle komplekse problemstillinger, og har du solid erfaring med ledelsesunderstøttelse? Brænder du for tværfaglighed, samarbejde og det at sikre gode resultater? Er du visionær og har mod?

  <em>Er du generalisten, der hurtigt og sikkert kan strukturere, analysere og formidle komplekse problemstillinger, og har du solid erfaring med ledelsesunderstøttelse? Brænder du for tværfaglighed, samarbejde og det at sikre gode resultater? Er du visionær og har mod? Besidder du stor selvstændighed, og er du initiativrig i varetagelse af opgaverne – også i pressede situationer?</em><br />Så er du måske vores kommende leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som leder af Udvikling og Matchning, bliver du leder for 6 medarbejdere, som <ul> <li>understøtter implementering af ny lovgivning</li> <li>understøtter og faciliterer projekter</li> <li>udarbejder dagsordener, strategier og politiske redegørelser</li> <li>matcher alle foranstaltninger</li> <li>forhandler priser, så vi sikrer, at vi får den faglige bedste løsning til den bedste pris</li> <li>planlægger, koordinerer og leder processer og projekter og i den forbindelse udarbejder projektbeskrivelser, kommissorier, beslutningsoplæg, evalueringer mv.</li> <li>bistår ledergruppen i ledelsestilsyn</li> <li>løser øvrige udviklingsopgaver ad hoc.</li> </ul> Du vil blive en del af en ledergruppe på 9 og vil indgå i tværfaglig opgaveløsning inden for egen afdeling og på tværs af afdelinger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Udvikling og Matching understøtter hele børn og ungerådgivningen og har to ben af stå på.<br /><strong>Det ene ben</strong>, matchingsdelen, sikrer at alle børn eller familier efter en indstilling, matches til den rette foranstaltning. Formålet er at sikre faglig kvalitet i ydelse til den rette pris, så du skal motiveres af at nå de økonomiske målsætninger i en fagligt kompleks organisation, hvor det vigtigste er at få leveret de bedst mulige ydelser til børn og unge, inden for de økonomiske, juridiske og politiske rammer. Så der må gerne være en købmand i dig så du finder det spændende at forhandle priser.<br /><strong>Det anden ben</strong>, varetager opgaver i relation til projekt- og procesledelse i alle afdelinger i Børn og Unge rådgivningen, udarbejder sagsfremstillinger, foretager analyse- og evalueringsopgaver, afvikler workshops, og yde forskellige former for konsulentunderstøttelse.<br /><br />Afdelingen er lige blevet opnormeret og består af 1 jurist, 2 jurastuderende, der sidder med aktindsigter, 1 socialfaglig konsulent, 3 matchingskonsulenter og en administrativ koordinator.<br /><br />De ca. 165 medarbejdere, der er ansat i Børn og Ungerådgivningen, arbejder alle med det samme mål, nemlig at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv med en oplevelse af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.<br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Du har sikkert en akademisk uddannelse inden for fx det samfundsvidenskabelige område og har gerne kendskab til området Børn, Unge og Uddannelse.<br /><br />Vi ønsker os, at du <ul> <li>er positiv og god til at opbygge netværk og samarbejdsrelationer</li> <li>har en pragmatisk tilgang, er nysgerrig på driften og kan lide at være praksisnær.</li> <li>har politisk tæft og organisatorisk forståelse og er interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation.</li> <li>har erfaring med udarbejdelse af analyser og politisk.</li> <li>har erfaring med at drive og facilitere udviklings- og forandringsprocesser.</li> <li>har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt.</li> <li>kan lide at arbejde målrettet og løsningsorienteret med opgaverne.</li> <li>har et godt humør, er positiv og naturligt nysgerrig.</li> </ul> Vi forventer, at du trives med en travl og ofte uforudsigelig hverdag og kan levere resultater – også når det går hurtigt. Du skal have evnen til at agere proaktivt og udvikle kreative løsningsforslag på komplekse problemstillinger<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse pr. 1. januar 2020.<br /><br />Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Charlotte Jensen på 5120 9986.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist mandag den 18. november.<br /><br />Vi afholder 1. samtalerunde mandag den 25. november og 2. samtale torsdag den 28. november. Kandidater, som går videre til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Socialfaglig medarbejder til Ungefælleskabet Rømersvej. Ungefællesskabet Rømersvej søger pr. 1. januar 2020 en medarbejder med en socialfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 30 - 37 timer ugentlig med skiftende arbejdstider.

  Ungefællesskabet Rømersvej søger pr. 1. januar 2020 en medarbejder med en socialfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 30 - 37 timer ugentlig med skiftende arbejdstider.<br /><br />Ungefællesskabet Rømersvej er et §107 midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i Odense kommune for 10 unge borgere med nedsat psykisk funktionsevne (udviklingshæmning).<br />Støtten gives efter § 85 i Serviceloven<br />Ungefællesskabet er organisatorisk en del af Hjemmevejlederteamet i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br /> <br /><strong>Målgruppen</strong><br />De fleste unge, der flytter ind i Ungefællesskabet kommer enten fra en special efter-/kostskole der udbyder STU-forløb eller hjemme fra forældrene.<br />De unge på Rømersvej er typisk i gang med den sidste del af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), eller i afklaringsforløb i BSF (jobcentret) i forhold til fleksjob eller pension.<br />Støtten i Ungefællesskabet gives af tre hjemmevejledere, som dækker alle ugens dage. <br /> <br /><strong>Rehabilitering og målarbejde</strong><br />Det er formålet at man ud fra en rehabiliterende tilgang støtter de unge i at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Det er en forudsætning at de unge ved indflytning accepterer at tilbuddet gælder ca. et år, og at Rømersvej ikke kun er et sted man bor, men også arbejder målrettet på at udvikle færdigheder til at flytte i en mere selvstændig boform (f.eks. egen lejlighed) med støtte.<br /><br />Vi søger en kollega der: <ul> <li>Har socialfaglig uddannelse og baggrund - gerne specifik erfaring med målgruppen</li> <li>Evner og har erfaring med at arbejde selvstændigt og motiverende</li> <li>Er tillidsskabende og anerkendende i sin grundlæggende relation til både de unge og kolleger</li> <li>Kan arbejde med personlige handle/ samarbejdsplaner (skriftlighed) med udgangspunkt i de unges behov og perspektiver (rehabiliterende tilgang)</li> <li>Er engageret, psykisk robust (alenearbejde), ansvarlig, åben og har et godt humør</li> <li>Er fleksibel i forhold til fælles opgaveløsning, og ønsker at være en del af et team, hvor støtte til de unge er omdrejningspunktet i en faglig og uhøjtidelig hverdag</li> <li>Primært kan handle og agere selvstændigt i hverdagen, men også som dynamisk holdspiller</li> <li>Kan arbejde mellem 8.00 og 20.00 på hverdage og hver 3. weekend</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Kia eller Kathrine på 6138 4113 eller ved rehabiliteringsleder Kaj Johansen på 4022 8755.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. november 2019 og vi forventer og holde samtaler den 28. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til bostedet Grevenlund

  Spændende og ansvarsfuld stilling som sygeplejerske til bostedet Grevenlund Brænder du for at arbejde med sundhedsfaglige indsatser i en socialfaglig kontekst - med borgere med en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – så er det måske Dig, vi søger

  <strong>Spændende og ansvarsfuld stilling som sygeplejerske til bostedet Grevenlund</strong><br /><br /><strong>Brænder du for at arbejde med sundhedsfaglige indsatser i en socialfaglig kontekst - med borgere med en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – så er det måske Dig, vi søger</strong><br /><br />Grevenlund søger en sygeplejerske til en fast stilling på 32 timer om ugen. Det vil primært være dagvagter - med enkelte aftenvagter og weekender.<br />Du vil blive en del af et team sammen med SSA´er, som løser opgaver på tværs af afdelingerne: Grevenlund, Lindegården og Hollufgårdsvej.<br />På sigt vil du også komme til at indgå i en sygeplejerskegruppe, som skal varetage opgaver for flere bosteder.<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Grevenlund er et 4½ år gammelt tilbud, som ligger naturskønt i det sydøstlige Odense.<br />Her bor pt. 17 borgere, som alle er kendetegnet af at have massive behov for støtte og miljøtilrettelæggelse, et aktivitetstilbud, derudover er der tilknyttet en ekstern borger, som bor i eget hjem. Der er ca. 45 ansatte.<br /><br />Borgergruppen er uhomogen i forhold til funktionsniveau og har specifikke behov for specielpædagogik eller anden indsats. Nogle borgere er anbragt på baggrund af en dom, hvilket medfører særlige regler og forbehold. Andre modtager tilbuddet grundet de særlige forudsætninger, som er etableret på Grevenlund, herunder arkitektonisk indretning, specialviden eller personalenormering. <br /><br />Som et helhedstilbud rummer Grevenlund også et aktivitets- og samværstilbud. Dette er samtidig dagtilbud for få eksterne borgere.<br />Samtlige medarbejdere er involveret i den daglige afvikling af aktiviteter.<br />Der er en tværfaglig sammensat personalegruppe på ca. 45 medarbejdere ansat i organisationen, bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og ergo- og fysioterapeuter og enkelte andre faggrupper.<br />Fagligt arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor Grevenlunds kerneopgave er gennemgående i alt det faglige arbejde. Vi arbejder ud fra LA2 metoden.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Der er tale om en ansvarsfuld stilling med stor indflydelse og behov for selvstændig arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning</li> <li>Du vil få en vigtig nøgleposition i forhold til Grevenlunds/Hele særforanstaltningens sygepleje- og plejeopgaver</li> <li>Du vil stå for at sikre den sygeplejefaglige praksis implementeret ud fra foreskrevne retningslinjer og instrukser</li> <li>Herunder planlægning, udførelse og oplæring af medarbejderne i samtlige bosteder under særforanstaltningerne</li> <li>Dine arbejdsopgaver vil også rumme beskrivelser og dokumentation i vores dokumentationssystem En plan og Nexus</li> <li>Der vil også være direkte borgerkontakt, både hvor der/ikke er sygeplejefaglige behov</li> <li>Du vil referere til rehabiliteringslederen</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændig, udfordrende og afvekslende arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag og opgaveløsning</li> <li>En spændende stilling på en højt specialiseret arbejdsplads med fokus på kerneopgaven og det gode arbejdsmiljø</li> <li>Engagerede og faglige kompetente kollegaer med fokus på kvalitet, konstruktiv sparring og nytænkning</li> <li>Et tværfagligt bosted, hvor forskellige faggrupper indgår i et godt og frugtbart samarbejde i en forvaltning, hvor rehabilitering er den fælles referenceramme</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Har erfaring med sygeplejefaglige opgaver i primærsektoren</li> <li>Har solid viden om sygeplejefaglige standarder, og kan stå for det samlede overblik samt være tovholder for implementering af relevante retningslinjer i organisationens praksis</li> <li>Kan stå for oplæring af medarbejdere</li> <li>Kan planlægge din arbejdsdag og i stor grad arbejde selvstændigt</li> <li>Har stærke skriftlige og it-kompetencer</li> <li>Brænder for det tværfaglige samarbejde, herunder integration af den sundhedsfaglige indsats og den socialfaglige indsats i organisationen</li> </ul> <strong>Som person er du</strong> <ul> <li>Både en starter og en afslutter i din opgaveløsning, som kan overskue komplekse forløb</li> <li>En holdspiller som også kan arbejde selvstændigt</li> <li>Omstillingsparat i en foranderlig hverdag</li> <li>En god kommunikator og formidler, der kan skabe relationer til mange forskellige mennesker</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte<br />Rehabiliteringschef Vagn Allan Hansen på 21671739<br /><br />Det praktiske<br />Ansøgningsfristen er 19.november 2019. Samtaler afholdes i uge 47<br />Grevenlund/Særforanstaltningerne er en del af fagområdet Borgere med en medfødt hjerneskade.<strong> </strong><br />Vi glæder os til at høre fra dig.<br /><br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at blive en del af et kompetent og serviceminded team, der vægter brugerservice og kvalitet meget højt? Forstår du værdiskabelse? Vil du være en del af et team, der går det ekstra skridt, professionelt, for at bidrage til en særlig god oplevelse?

  <em>Har du lyst til at blive en del af et kompetent og serviceminded team, der vægter brugerservice og kvalitet meget højt? Forstår du værdiskabelse? Vil du være en del af et team, der går det ekstra skridt, professionelt, for at bidrage til en særlig god oplevelse? Er du nysgerrig på at lære nyt og deltage aktivt i en alsidig og til tider hektisk hverdag?<br />Så er det måske dig, vi søger.</em><br /> <br /><strong>Om Odense Idrætspark</strong><br />Vi er en kommunal institution bestående af ni idrætsanlæg beliggende på Højstrupvej i Odense V samt fem svømmehaller, et friluftsbad og et havnebad i Odense Kommune.<br /><br />Stillingen er placeret ved idrætsanlæggene på Højstrupvej.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Hvem er du?<br />En smilende og imødekommende person, som: <ul> <li>er ansvarsbevidst</li> <li>har et stort servicegen</li> <li>trives med en alsidig og ind imellem hektisk arbejdsdag</li> <li>minimum har kørekort til almindelig personbil, og vi ser gerne, at du har truckcertifikat  </li> </ul> Det er ønskeligt, at du har en nysgerrig tilgang og ikke holder dig tilbage for at lære nye ting i en alsidig og til tider udfordrende hverdag.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dit arbejde består bl.a. i at klargøre vores faciliteter til arrangementer og træning, vedligeholdelse af vores inden- og udendørsfaciliteter samt i at servicere vores brugere og gæster.<br /><br />Har du erfaring fra et lignende job er det klart en fordel men ingen betingelse.<br /><br />Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timer. Du vil indgå i en vagtplan med skiftende arbejdstider og weekendarbejde.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>grundig oplæring i jobbet</li> <li>at vi både tør stille krav til dig og vise dig tillid</li> <li>at vi har en uformel og tillidsvækkende omgangsform </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat senest 1. januar 2020. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte koordinator Finn Henningsen på 65515377 eller teknisk servicemedarbejder og tillidsrepræsentant Frank Palm Hansen på 30601624.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Idrætspark <a href="https://odense-idraetspark.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 15. november 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag, den 22. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Ejerslykkeskolen - barselsvikariat

  Ejerslykkeskolen søger en engageret, tydelig og ansvarsbevidst lærer, der kan varetage undervisningen i matematik, idræt og kulturfag i 7. og 9. klasse

  <div><em>Ejerslykkeskolen søger en engageret, tydelig og ansvarsbevidst lærer, der kan varetage undervisningen i matematik, idræt og kulturfag i 7. og 9. klasse </em></div> <br /><strong>Om os</strong><br />På Ejerslykkeskolen har vi 540 glade elever fordelt i et børnemiljø fra 0. til 6. klasse, et ungemiljø fra 7. til 9. klasse samt OBS- og specialklasser.<br /><br />Samarbejdet på skolen er præget af høj faglighed, en udstrakt grad af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem skolens forskellige personalegrupper og en generel anerkendelse af, at forskellighed styrker.<br />Der er i personalegruppen en høj grad af professionel kapital og der udvises generelt vedholdenhed, engagement og kreativitet i arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling.<br /><br /><strong>Vikariatet</strong><br />En af vores dygtige lærere skal på barsel i to måneder. Derfor søger vi en vikar, der kan varetage undervisningen<em> </em><em>i matematik, idræt og kulturfag i 7. og 9. klasse </em>i denne periode. På Ejerslykkeskolen har vi fokus på høj faglighed og trivsel for alle elever. Vi har en styrkebaseret tilgang til eleverne og en udstrakt integration af IT i undervisningen og det kollegiale samarbejde.<br /><br /><strong>Om dig som lærer:</strong> <ul> <li>Du har linjefag i matematik, idræt og gerne et af kulturfagene</li> <li>Du har et stort fagligt overblik</li> <li>Du er god til klasserumsledelse</li> <li>Du har stærke samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid i to måneder med tiltrædelse 1. december 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder for ungemiljøet René Pedersen på 5142 8960 eller skoleleder Jan Beck-Larsen på 2459 7753.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 19. november 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af et spændende, værdiskabende arbejdsmiljø med fokus på kunderne og gode muligheder for personlig udvikling, og kan du inspirere, udvikle og lede medarbejdere så du sætter det helt rigtige tekniske team ? Så er du måske vores nye tekniske funktionsleder.

  <em>Vil du være en del af et spændende, værdiskabende arbejdsmiljø med fokus på kunderne og gode muligheder for personlig udvikling? Og kan du inspirere, udvikle og lede medarbejdere, så du sætter det helt rigtige tekniske team? Så er du måske vores nye tekniske funktionsleder.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Idrætspark er en kommunal institution bestående af ni idrætsanlæg beliggende i Odense V samt fem svømmehaller, et friluftsbad og et havnebad geografisk spredt i Odense Kommune. Anlæggene anvendes til afholdelse af nationale og internationale idrætsarrangementer samt til daglig træning, undervisning samt kampafvikling for bl.a. skoler, foreninger og kommercielle idrætsaktører i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som funktionsleder får du det daglige ansvar for den tekniske drift af alle anlæggene. Dette betyder et tæt samarbejde med funktionslederen for den daglige drift i idrætshallerne, funktionslederen for den daglige drift i svømmehallerne, funktionslederen for administrationen og selvfølgelig med chefen for Odense Idrætspark.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du forventes sammen med det øvrige ledelsesteam at forene idrætsparkens kultur og værdier med dine sociale kompetencer, din ydmyghed og din sult for at ville mere. Du skal kunne eksekvere samtidigt med, at du har øje og flair for medarbejdernes trivsel og udvikling.<br /><br />Du skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og kunne forholde dig konstruktivt til udfordrende rammer. Du skal være dygtig til at skabe overblik, gå i dialog og sætte retning.<br /><br />Derudover forventes det, at du: <ul> <li>har relevant ledererfaring, gerne fra en lignende stilling</li> <li>kan skabe tillid og samarbejde både internt og eksternt</li> <li>kan planlægge, prioritere og organisere samt arbejde målbevidst og effektivt med løsning af opgaver</li> <li>er tydelig, anerkendende og tillidsvækkende</li> <li>har godt humør og kan bevare roen i en rigtig kompleks hverdag.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et spændende og alsidigt job. Jobbet er krævende, og du skal være indstillet på fleksible arbejdstider.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på Odense Idrætsparks hjemmeside. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chefen for Odense Idrætspark Rune Bille på tlf. 2140 9734.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Stillingen ønskes besat 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes holdt onsdag den 20. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Spurvelundskolen

  Kan du gøre en god skole endnu bedre? Brænder du for børns rettigheder? Har du indsigt i og interesse for den nyeste faglige viden? Og har du visioner for den fortsatte faglige udvikling? Så er du måske Spurvelundskolens nye skoleleder.

  <em>Kan du gøre en god skole endnu bedre? Brænder du for børns rettigheder? Har du indsigt i og interesse for den nyeste faglige viden? Og har du visioner for den fortsatte faglige udvikling? Så er du måske Spurvelundskolens nye skoleleder.</em><br /><br />Til Spurvelundskolen i Odense søger vi en skoleleder, der vil være en del af en udviklingsorienteret UNICEF rettighedsskole, der udmærker sig ved et højt fagligt niveau og flotte præstationer. Spurvelundskolen styrer efter tydelige faglige mål og har indsatser som eksempelvis rettighedsskole, fokus læsning samt ’børnene i robotbyen’.  <br /><br /><strong>Om Spurvelundskolen</strong><br />Spurvelundskolen er beliggende i Næsbyhoved Broby i den nordlige del af Odense Kommune - tæt på skov og rekreative områder. Skolen er kendt for sine attraktive fysiske rammer, der bygger på tanken om transparens og plads til synlig læring. Skolen er solidt forankret i et stærkt lokalmiljø, som er en markant og betydningsfuld del af skolens DNA. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, og forældre på Spurvelundskolen udviser stort engagement for såvel egne børn, som for skolens generelle virke. Vores forældre er aktive medspillere og en ressource for skolen.<br /><br />På samme matrikel som skolen ligger også Børnehuset Spurvelund. Vi har gennem et udvidet samarbejde opbygget et fælles ”børneunivers”, hvor vi skaber en rød tråd i børnenes liv fra 0-13 år.<br /><br />Spurvelundskolen har pt. 270 elever fordelt på klasser fra 0.-6. årgang. Skolen er attraktiv blandt distriktets familier, ligesom at der også er børn udenfor distriktet der ønsker optag på skolen. Prognoser viser et faldende elevtal i distriktet de kommende år. <br />Ledelsesteamet består af en skoleleder og en souschef, flankeret af et stærkt administrativt team bestående af sekretær og pedel.<br /><br />Vores 26 lærere og pædagoger udgør et stærkt hold. Der udvises faglig nysgerrighed, og der er plads til projekter. Vi arbejder med læringsfokuseret undervisning og bruger data til systematisk at følge elevernes læringsudbytte og trivsel. Skolens pædagogiske udvikling løftes af en stærk vejlederkultur, der er frontløber i forhold til udviklingen af skolens professionelle læringsfællesskab, hvor medarbejderne har en nysgerrig og undersøgende tilgang til elevernes læring og trivsel. Det forsatte arbejde med udviklingen af det professionelle læringsfællesskab tager afsæt i både årgangsteam og klasseteam, som er et omdrejningspunkt i organiseringen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som skoleleder på Spurvelundskolen bliver du en del af en velfungerende og udviklingsorienteret skole med store visioner for børns læring og trivsel. Du vil opleve en medarbejdergruppe med fagligt ambitiøse medarbejdere, der er dedikerede til Spurvelundskolen, og som er stolte af deres forskellige fag.<br /><br />Skolen har en høj social kapital, en positiv og uhøjtidelig omgangstone og godt humør som et væsentligt element i en travl hverdag.<br /><br />Vi forventer en tydelig og handlekraftig leder, der har et anerkendende menneskesyn og kan se styrken i fællesskaber.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre nærmere om Spurvelundskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller Spurvelundskolens souschef Anne Kristine Kajberg Riis på 6155 3543.<br /><br />Læs mere om stillingen, skolen og organisationen i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ed47db92-301e-43c2-8cae-98de5ac4bafc">Job- og Personprofilen</a> samt på Spurvelundskolens <a href="http://spurvelundskolen.dk/sp" style="color:blue; text-decoration:underline">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. november 2019.<br />1. samtalerunde gennemføres onsdag den 4. december 2019 og 2. samtalerunde tirsdag den 17. december 2019. <br /><br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i løbet af uge 49, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold.

  <em>Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? <br />Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, som vores nye daglige pædagogiske leder til Børnehuset Pilebækken.</em><br /><br />Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer, er du visionær, energifuld, faglig dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? OG ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune. Så er denne lederstilling lige noget for dig.<br /><br /><strong>Om Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup</strong><br />Vi er en nyligt fusioneret børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Fridasholm, Hvenekilden, Kildegården/Muldvarpen, Seden, Slåenhaven og Pilebækken. <br /><br />De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør, sammen med institutions-lederen, teamledelsen for hele børneinstitutionen.<br /><br />Vi har særligt fokus på: <strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>. Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en ny børneinstitution, hvor du som leder skal være medskaber af udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø i såvel det lille, som det store fællesskab.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du i jobbet</strong> <ul> <li>Er en visionær, tydelig og motiverende leder, der kan sikre fremdrift og understøttelse af lege- og udviklingsmiljøer af høj kvalitet for børnene</li> <li>Er involverende og rammesættende i forhold til overordnede mål og strategier både i børnehuset og i institutionen</li> <li>Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i børnehuset</li> <li>Har blik for organiseringen af hverdagen</li> <li>Er synlig, nærværende og samlende som leder og samtidig er du dig bevidst om din rolle, som kulturskaber i børnehuset og institutionen.</li> <li>Kan fungere som bindeled mellem institutionens ledelsesteam og børnehuset.</li> <li>Er bidragende ind i udviklingen af en nyligt fusioneret Institution, med kerneopgaven i centrum.</li> <li>Har interesse for og lyst til at videreføre Pilebækken som et DGI certificeret Børnehus</li> </ul> <strong>Lidt om dig</strong><br /><strong>Vi forventer også, at du</strong> <ul> <li>Har ledelseserfaring fra lignende arbejdsområde, evt. suppleret med en lederuddannelse.</li> <li>Leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Er en god planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af børneinstitutionens børnehuse.</li> <li>Er en tydelig leder med gode samarbejdsevner og med et godt humør</li> <li>Er ledelsesfaglig dygtig, med gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Evner at omsætte gældende strategier og politikker, til handling i børnehusene</li> <li>Sikrer et højt informationsniveau på alle planer, samt sikrer involvering og medindflydelse</li> <li>Er aktivt bidragende og evner at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan træffe aftale om besøg i institutionen HCA-Seden-Agedrup hos institutionsleder Malene Bundgaard Christensen på 2928 1287 eller via mail: <a href="mailto:mbjen@odense.dk">mbjen@odense.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om os <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/hca---seden---agedrup">her</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. december 2019. Vi forventer at holde 1. samtaler den fredag den 6. december 2019 og 2. samtaler fredag den 13. december 2019. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en medarbejder til ansættelse snarest muligt til vores hjælperteam på Kollegiet Rytterkasernen, primært som vågen nattevagt. Stillingen er på 29 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger primært mellem 23.00 og 07.00. Man har hver 4. uge en dag- og en aftenvagt

  Vi søger en medarbejder til ansættelse snarest muligt til vores hjælperteam på Kollegiet Rytterkasernen, primært som vågen nattevagt.<br /><br />Stillingen er på 29 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger primært mellem 23.00 og 07.00. Hver 4. uge har man en dag- og en aftenvagt.<br />Arbejdsugen er planlagt sådan, at der arbejdes 7 dage sammenhængende, hvorefter der er 7 dages sammenhængene fri. Arbejdsugen starter onsdag.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hjælperteamet har to typer af opgaver: Én overvågningsopgave om natten omkring en borger med epilepsi og én opgave som respiratorisk hjælp døgnet rundt. Det betyder, at der fast er to på arbejde om natten. De to typer af opgaver er fast fordelt på de 7 medarbejdere i teamet, men alle er oplært til at kunne varetage alle opgaver.<br />Den ledige stilling er som medarbejder på den respiratoriske opgave omkring en kvinde på 42 år. Det er en opgave, der kræver et 60 timers oplæringsforløb med en afsluttende certificering på Respirationscenter Syd - OUH, og er en del af ansættelsen.<br /><br />Man skal forvente at skulle på arbejde den 24. december kl. 23.00.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder som: <ul> <li>Kan bevare roen og håndtere evt. nødsituationer</li> <li>Kan arbejde selvstændig</li> <li>Anerkender borgerens selvbestemmelsesret</li> <li>Er fleksibel i arbejdsplanlægning</li> <li>Meget gerne har den klinisk uddannelse af hjælpere til hjemmerespiratorbrugere fra RCS</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Uddannelsesforløb på 60 timer ift. den respiratoriske opgave</li> <li>Sparring</li> <li>Gode kollegaer</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Det er en begivenhedsansættelse ift. opgaven ved den konkrete borger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 2399 6559.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 13. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 21. november 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du 2 års praktisk erfaring efter endt sygeplejerskeuddannelse? Har du specifik interesse for vejledning og læreprocesser og har et målrettet ønske om at dygtiggøre dig inden for vejledning og klinisk undervisning? Er du til frisk luft og spændende udfordringer?

  <em>Har du 2 års praktisk erfaring efter endt sygeplejerskeuddannelse? Har du specifik interesse for vejledning og læreprocesser og har et målrettet ønske om at dygtiggøre dig inden for vejledning og klinisk undervisning? </em><em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for. </em><br /><br /> Vi er så heldige, at vi kan ansætte en ny kollega. <br /><br />Vi søger en sygeplejerske til klinisk vejlederfunktion for sygeplejestuderende i Ældre- og Handicapforvaltningen, Munkebjerggruppen. Arbejdstiden er 32-37 timer ugentlig i dagvagt med weekendvagt hver 4. uge og tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på sygepleje, social- og sundhedspersonale og træningspersonale, Vi møder ind på Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd. <br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. <br /><br />Sygeplejegruppen består af 12 sygeplejersker. Gruppen har en høj faglighed, og vi er vant til at lære fra os og hjælpe hinanden.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har klinisk vejledermodul eller hvis ikke, så at du gennemfører klinisk vejlederuddannelsen – 1/6 diplommodul – efter aftale med din leder og uddannelseskoordinator</li> <li>Prioriterer samarbejde højt og er dygtig til at strukturere og bevare overblik</li> <li>Reflekterer systematisk over faglige situationer og sammenhænge og herved medvirker til læring og faglig udvikling på arbejdspladsen</li> <li>Bidrager aktivt til et godt studie-, lærings- og arbejdsmiljø</li> <li>Vejleder andre med anerkendelse og respekt for dennes læreproces</li> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkende og empatisk overfor borgere, pårørende og kolleger</li> <li>Vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Klinisk vejleder: <ul> <li>Er opsøgende og åben overfor studerendes forskellige måder at lære på</li> <li>Holder dig ajour vedrørende studiematerialer og uddannelsen og bidrager med udvikling af den kliniske undervisning i Ældre- og Handicapforvaltningen</li> <li>Inspirerer og inddrager kolleger i vejledningsopgaver og løbende informerer om den studerendes forløb og fokusområder, der arbejdes med</li> <li>Deltager i netværksmøder for kliniske vejledere, i fælles kliniske vejledermøder samt i relevante møder arrangeret af UCL sygeplejerskeuddannelsen</li> <li>Samarbejder med leder, uddannelseskoordinator og kliniske vejledere om udvikling af den kliniske undervisning</li> <li>Inddrager uddannelseskoordinator, leder og evt. studiekoordinator efter behov og ved særlige udfordringer</li> </ul> Vores primære arbejdsområder i sygeplejen: <ul> <li>Sygepleje efter sundhedsloven § 138</li> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks. sårbehandling, hjemmeparenteral, palliation, ernæring, stomi-pleje, kateter etc.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Vejledning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende arbejdsplads i udvikling</li> <li>Faglig sparring med en masse dygtige kolleger</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Store muligheder for faglig og personlig udvikling</li> <li>Et individuelt introduktionsforløb til funktionen v./uddannelseskoordinator</li> <li>Sparring og feedback efter behov v./ uddannelseskoordinator</li> <li>Vejledning og feedback på eksaminatorrollen v./uddannelseskoordinator</li> <li>Tæt samarbejde med uddannelseskoordinator</li> <li>Netværksmøder for kliniske vejledere</li> <li>Fælles klinisk-vejledermøder v./ uddannelseskoordinator</li> <li>Relevante møder på UCL Lillebælt sygeplejerskeuddannelsen</li> <li>Klinisk vejlederuddannelse – 1/6 diplommodul på UCL - tidspunkt efter aftale med din leder og uddannelseskoordinator</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Funktionstillæg efter gældende overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 23428861 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 21125830.<br /> <br />Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /><br />Vil glæder os til at høre fra dig.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. november 2019, og vi forventer at holde samtaler den 21. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  18-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Souschef til Skt. Klemensskolen

  Er du relationel stærk og god til kommunikation? Trives du med ordentlighed og struktur? Vil du være en del af et åbent og udviklingsorienteret ledelsesteam, som prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø højt? Så er du måske Skt. Klemensskolens nye souschef.

  <em>Er du relationelt stærk og god til kommunikation? Trives du med ordentlighed og struktur? Vil du være en del af et åbent og udviklingsorienteret ledelsesteam, som prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø højt?</em><br />Så er du måske vores nye souschef.<br /><br />Da Skt. Klemensskolens souschef går på pension, søger vi en dygtig og engageret souschef, der brænder for læring og trivsel for elever og ansatte.<br /><br /><strong>Primære ledelsesopgaver</strong><br />Som souschef på Skt. Klemensskolen indgår du i et ledelsesteam, som desuden består af en indskolingsleder og en skoleleder, og med et meget tæt samarbejde med skolens sekretær. <br /><br />Som souschef forestiller vi os, at dine arbejdsopgaver bliver: <ul> <li>Strategisk udvikling i samarbejde med ledelsesteamet</li> <li>Faglig ledelse</li> <li>Udskolingen, herunder prøveafvikling og samarbejde med UUO mm. </li> <li>Personaleledelse og pædagogisk udvikling</li> <li>Lyst til og flair for administrative opgaver, herunder overordnet økonomi i tæt samarbejde med skolens sekretær, skoleårets planlægning og vikardækning.</li> </ul> <br /><strong>Profil af Skt. Klemensskolens souschef</strong><br />Forventningerne til vores nye souschef er mange. Vi håber, at du: <ul> <li>er dialogsøgende, anerkendende og åben i din tilgang til andre</li> <li>er lyttende, reflekterende, beslutsom og robust</li> <li>har god humor samt en undersøgende tilgang til udfordringer og konfliktløsning</li> <li>kan arbejde systematisk og struktureret med blik for både detaljer og helhed</li> <li>vil være synlig i hverdagen og være en god rollemodel for andre</li> <li>har gode relationelle og kommunikative kompetencer i forhold til medarbejdere, elever og forældre</li> <li>kan begejstres og ser udvikling af arbejdsglæde som vigtig</li> <li>er modig, tager ansvar og har et positivt livssyn</li> <li>er ærlig og autentisk</li> <li>er empatisk, god til at samarbejde og kan bidrage til et trygt arbejdsmiljø</li> <li>ser en værdi i at videreudvikle eget virke og egen praksis i samspil med<br />ledelsesteamet</li> <li>er læreruddannet, har god undervisnings- og ledelseserfaring</li> <li>har eller er i gang med relevant lederuddannelse. </li> </ul> <br /><strong>Skt. Klemensskolen</strong><br />Skt. Klemensskolen er en tosporet skole med 400 elever. Derudover har skolen 2 OBS-klasser med 14 elever. <br /><br />Vi har 47 ansatte, heriblandt 30 lærere, 10 pædagoger, 1 sekretær og ledelsesteamet. Skt. Klemensskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi har en høj social kapital som prioriterer det kollegiale fællesskab højt, og som det er vigtigt for os, at alle tager del i.  <br /><br />Skt. Klemensskolen ligger i det sydlige Odense, nær grønne områder og tæt på motorvejen. Det er en velfungerende og faglig stærk skole. Skolen er en del af et lokalsamfund, hvor der er en utrolig stor forældreopbakning til alt, hvad der foregår på skolen. Skolen har et meget stort skoledistrikt og elev- og forældregrundlaget afspejler derfor samfundets diversitet. Vi har en velfungerende skolebestyrelse og en aktiv forældreforening, der bakker op om hele skolens dagligdag.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Aaris på tlf. 5177 7378 eller på mail: <a href="mailto:maar@odense.dk">maar@odense.dk</a>. Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Ansættelsesprocessen</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 22. november 2019.<br /><br />1. samtalerunde holdes den 6. december 2019 og 2. samtalerunde den 18. december 2019. Forud for 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofil-analyse og løse en skolepolitisk case. Du vil også blive bedt om at oplyse referencer.<br /><br />Stillingen forventes besat den 1. februar 2020.<br /><br /><strong>Skt. Klemensskolen: Et fællesskab, hvor det hele menneske og faglighed er i fokus.</strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du medvirke til at tiltrække nye virksomheder til Odense, ved at fortælle de gode historier om robotter, medicinsk cannabis og kapitalrejsning i Odense – og synes du, det lyder spændende at arrangere erhvervsarrangementer?

  <em>Vil du medvirke til at tiltrække nye virksomheder til Odense, ved at fortælle de gode historier om robotter, medicinsk cannabis og kapitalrejsning i Odense – og synes du, det lyder spændende at arrangere erhvervsarrangementer? </em><br /><br />Invest in Odense søger en studentermedhjælper med flair for marketing og planlægning fra januar 2020, som kan assistere vores team i arbejdet med at tiltrække nye virksomheder til Odense. Du vil bistå i kommunikation og marketing af vores initiativer, såvel som planlægning og koordinering af delegationsbesøg.<br /><br />Vi søger en studerende med skarp forretningsforståelse til Invest in Odense. Dit arbejde vil være en del af vores kommunikation i et nationalt såvel som globalt perspektiv.<br /><br /><strong>Dine primære opgaver vil være</strong> <ul> <li>Marketing og kommunikation i relation til vores fokusområder og erhvervsarrangementer</li> <li>Indsamle og udfærdige gode historier til både nyhedsbreve, online marketing og SoMe aktiviteter</li> <li>Planlægning og afvikling af delegationsbesøg</li> <li>Assistere Investment Managers i deres daglige arbejde</li> </ul> <strong>Det vigtigste er, at du</strong> <ul> <li>arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst</li> <li>er udviklingsorienteret og kan lide at skabe resultater</li> <li>tør at tage udfordringer op og gerne vil prøve nye ting af</li> <li>taler og skriver engelsk flydende</li> <li>har en god forretningsforståelse</li> </ul> <strong>Vi forestiller os, at du</strong> <ul> <li>er kandidatstuderende på en længere videregående uddannelse som cand.merc., cand. negot, IVK eller anden relevant uddannelse</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner</li> <li>har en struktureret tilgang og øje for detaljer</li> <li>kan se muligheder frem for begrænsninger</li> <li>har en venlig og imødekommende personlighed</li> </ul> <strong>Til gengæld tilbyder vi</strong> <ul> <li>et miljø, med humor og en let omgangstone</li> <li>muligheden for at udvikle dine akademiske såvel som personlige kompetencer</li> <li>fleksibilitet i både arbejdet, såvel som muligheden for at påvirke dine opgaver i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Teamet</strong><br />Invest in Odense er en del Bystrategi og Vækst, i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Du vil blive en del af vores team, med base på Odense Rådhus, hvor du vil arbejde tæt sammen med vores Investment Managers og marketing team, og vil blive inddraget i mange forskellige opgaver og få stort ansvar. Vi har et bredt netværk, viden og praktisk erfaring, som vi er klar til at dele med den rigtige ansøger.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen som studentermedhjælper er med start primo januar 2020 (fleksibilitet er muligt i forhold til studiet). Stillingen er deltid med 15 timer ugentligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Vær opmærksom på at du skal være universitetsstuderende for at søge denne stilling.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til studentermedhjælperstillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Sanne E. Vinderslev på SAVRA@odense.dk, 3012 0734 eller chefkonsulent Thomas Mølgaard på THMGA@odense.dk, 5114 4027. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 28. november 2019, og samtaler forventes afholdt den 5. december 2019. <br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til natgruppen

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.<br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som sommerferieafløsere i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige Social- og<br />sundhedshjælpere - Social- og sundhedsassistenter og Pædagoger som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Nat området bestå af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på Social-og sundhedsassistenter, Pædagoger, Sygehjælpere og Social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores må er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdesplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder  Anne Guldborg Jasinski på 65513937 eller mail agul@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er ikke fast og annoncen vil blive taget af nettet når vi har ansøgere nok og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Hurtigst muligt
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at motivere og lede børn og voksne i et velfungerende børnehus? Er du målrettet, beslutningsdygtig og nytænkende? Og står du på et fundament af faglighed som kan danne basis for en videreudvikling af det pædagogiske arbejde?

  <em>Brænder du for at motivere og lede børn og voksne i et velfungerende børnehus? </em><em>Er du målrettet, beslutningsdygtig og nytænkende? Og står du på et fundament af faglighed som kan danne basis for en videreudvikling af det pædagogiske arbejde? </em><br />Så kan det være dig vi leder efter!<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder i Børnehuset Klostergården vil du få en hverdag med en bred vifte af opgaver. Du bliver leder for en børnegruppe på 63 børnehavebørn, 12 vuggestuebørn samt en medarbejdergruppe på 13 personer, der er fordelt på to huse. Du får primært din gang i det ene hus, hvor du selv har børnetid, og får som leder en opgave i at være nærværende i begge huse.<br /><br />Det bliver dit ansvar at tage udgangspunkt i de styrker, der er blandt medarbejdere, børn og forældre i børnehuset, for derfra at videreudvikle og idegenerere. Du skal i samarbejde med forældre og medarbejdere sætte mål for det pædagogiske arbejde, så det hele tiden udvikler sig og det pædagogiske læringsmiljø understøtter de overordnede mål for Odense Kommune og Børneinstitutionen Nord.<br /><br />Du vil som daglig pædagogisk leder blive en del af et ledelsesteam med 7 andre daglige ledere og institutionslederen. Lederteamet mødes jævnligt og arbejder på at bruge hinandens kompetencer til fælles bedste. Du vil derfor som leder kunne hente inspiration og viden både fra dit team og fra hyppige sparringsmøder med institutionslederen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du <ul> <li>er fleksibel og nytænkende</li> <li>er handlekraftig og går foran fagligt</li> <li>sætter pris på vores faglighed og skubber til os på samme tid</li> <li>ser udfordringerne og inspirerer til løsningen af dem</li> <li>udtrykker en stabilitet og ro, som giver tryghed hos børn og voksne.</li> </ul> <br />Som en del af ledelsesteamet i institution Nord skal du vægte teamarbejdet højt. Vi forventer, at du bidrager tillidsfuldt og aktivt i arbejdet og bakker op om de beslutninger, der træffes i lederteamet.<br /><br />Fagligt forventer vi, at du har en relevant uddannelse og at du har ledelseserfaring - eller som minimum har gennemgået et førlederforløb.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Klostergården er et aldersintegreret hus med 63 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn fordelt på to huse – Det Røde Hus og Det Gule Hus. Børnehuset er en idrætsinstitution.<br /><br />Børnene har behov for at udfolde sig fysisk og det er en naturlig del af børns udvikling at løbe, klatre og prøve sig selv af. Dette prøver vi at tilgodese via indretningen af de forskellige rum så der både er plads til de store bevægelser og det mere stillesiddende. Udendørs er en stor del af legepladsen indrettet som natur legeplads. Her har vi kuperet terræn, buske til huler, træer til at klatre i mm. Vi har også mulighed for at løbe stærkt, cykle, rutsje, gynge, balancere og meget andet.<br /><br />Klostergården er placeret midt i et stort grønt rekreativt område med et veludbygget stinet, der er lukket for kørende trafik. Der skabes mange oplevelser og indtryk gennem en flittig brug af dette område, og både traveture og cykelture er hyppige beskæftigelser. I det hele taget er udelivet højt prioriteret i hverdagen, og det skal være særdeles dårligt vejr, hvis ikke alle er ude mindst en gang om dagen.<br /><br /><strong>Børneinstitution Nord</strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />Vi betragter hele børneinstitutionen som vores fællesskab og har som en fælles opgave at få institutionen til at fungere som en helhed. Vi søger inspiration ved hinanden via inspirationsgrupper, og vi gør meget ud af at dyrke det sociale og faglige fællesskab.<br /><br /><strong>I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag</strong> <ul> <li>Medarbejdere og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Det vil være en god ide at kontakte institutionsleder Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen inden du søger. Så kan vi tale videre om jobbet, og du vil også have mulighed for at se Børnehuset Klostergården. Jan kan kontaktes på 2963 1124.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Hvis du kan se dig selv i dette opslag, kan genkende refleksionerne og udfordringerne, så stryg til tasterne og søg stillingen.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 19. november 2019.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 27. november og 2. runde den 5. december.<br /><br />Kandidater som indkaldes til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en erfaren og engageret fysioterapeut, 37 timer/uge. Det primære arbejdsområde er indenfor ryg, ortopædkirurgi og geriatri. Det forventes, at du har interesse og erfaring med genoptræning til denne målgruppe og de komplekse problemstillinger borgerne ofte har.

  Vi søger en erfaren og engageret fysioterapeut til Genoptræning Syd, Team Syd. Stillingen er på 37 timer/uge og tiltrædelse ønskes pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Team Syd er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af 4 ergoterapeuter, 3 træningsassistenter og 13 fysioterapeuter. Vi løser genoptræningsopgaver på 3 træningscentre, Træningscenter Frederiksbroen, Hollufgård og Sanderum, og i borgers eget hjem/nærmiljø ved behov.   <br /><br />Vi arbejder med rehabilitering, som metode til at støtte borgeren i at nå dennes mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus. Derudover varetager vi også den almene genoptræning af yngre borgere med håndkirurgiske, neurologiske problemstillinger og kroniske smerteproblemstillinger.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Genoptræning efter Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86.1; udredningssamtaler med borgere (tidligt indsatsbesøg og henvendelsesbesøg). Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i forhold til borgernes genoptræningsplan. Primært holdtræning på træningscentre og individuelle træninger på træningscenter.<br /><br />I stillingen ligger det primære arbejdsområde indenfor ryg, ortopædkirurgi og geriatri. Det forventes, at du har interesse og erfaring med genoptræning til denne målgruppe og de komplekse problemstillinger borgerne ofte har.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet fysioterapeut og konsolideret i din fysioterapeutiske rolle.</li> <li>Har et bredt erfaringsgrundlag og dermed kan løse fysioterapeutiske opgaver i en varieret målgruppe.</li> <li>Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang.</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge og strukturere egen arbejdsdag og arbejdsopgaver.</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker.</li> <li>Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger.</li> <li>Har en reflekterende, ansvarstagende og løsningsorienteret tilgang i det daglige arbejde.</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt.</li> </ul> <strong> Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job.</li> <li>Et godt, robust og kollegialt arbejdsklima.</li> <li>Gode vilkår for tvær- og monofaglig sparring.</li> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere.</li> <li>En dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse.</li> <li>En arbejdsplads, der vægter at have studerende.</li> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål vedrørende arbejdsfunktionen, arbejdsstedet og dets drift bedes du rette til rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 48.<br /><br />Din ansøgning skal som minimum bilægges: Dokumentation for tidligere ansættelser og for uddannelse og autorisationsbevis.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Socialrådgiver til Børne- og Ungerådgivningen

  Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Trives du i en travlt hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!

  <em>Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Trives du i en travlt hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!</em><br /><br />Vi søger en socialrådgiver til en fast stilling med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. januar 2020.<br /><br />Odense Kommune ønsker at sætte yderligere særligt fokus på den gode barndom med udgangspunkt i så tidlig indsats om muligt.<br /><br />I Børne- og Ungerågivningen i Odense Kommune møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn få præcis den støtte, der er behov for. De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerågivningen til en spændende arbejdsplads i udvikling og forandring. Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børne- og Ungerågivningen vægtes det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.<br /><br />Børne- og Ungerågivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Som socialrådgiver i Børne- og Ungerågivningen bliver du en del af et faglig stærkt team med fagligt dygtige og kompetente kollegaer. Du bliver ansvarlig for din egen sagsstamme, og vi vægter faglig sparring og samarbejde højt.<br /><br />I en hverdag med mange opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du fagligt er: <ul> <li>Dygtig til at planlægge aktiviteter og systematisere samt tager hensyn til mulige skiftende omstændigheder.</li> <li>Stærk på lovgivningen og kan omsætte den til praksis og er opsøgende i forhold til ny lovgivning og anden relevant viden</li> <li>God til at kommunikere med alle typer mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos borgerne</li> <li>En del af et større system, hvor du har forståelse for, hvordan del og helhed spiller sammen</li> </ul> Derudover, at faglighed og samarbejde er vigtigt for dig.<br /><br /><strong>Dine personlige kompetencer</strong>:<br />Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn. Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav. Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at lære af de borgere, kolleger og samarbejdspartnere, som du interagerer med.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig, og hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig med at du får et hav af dygtige kolleger at sparre med. Som ny medarbejder bliver du tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerågivningen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmå til stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Merete Brandt Hasen på 2942 8423.<br /><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerågivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <strong><a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd" target="_blank" title="her">her</a></strong>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 13. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 20. november 2019.<br /><br />Forud for en eventuel samtale forventer vi, at du har sat dig ind i vores opgaver, organisation og vigtigste samarbejdspartnere. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Elsker du udfordringer, og trives du med en stor alsidighed i dit arbejde? Så mangler vi dig.

  <em>Elsker du udfordringer, og trives du med en stor alsidighed i dit arbejde? Så mangler vi dig.    </em> <br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en spændende stilling i aftenvagt til Lysningen, De midlertidige boliger i Odense Kommune.   <br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold, primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold (aflastning) af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består blandt andet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog samt kliniske sygeplejespecialister. Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre.<br /><br />I marts 2018 har vi startet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 3 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.<br /> <br />Så kort sagt ønsker du at være en del af organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af pårørende meget højt.<br /><br />Stillingen er i afd. D, som primært varetager demente borgere.<br /><br />Stillingen er en fast stilling på 28 timer og med tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker en kollega, som: <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin faglighed til glæde for kolleger, borgere m.m.</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li>Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li>Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der brænder for medarbejderne samt borgerne</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Introduktionsprogram, som er udarbejdet af kliniske sygeplejespecialister, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker at høre mere om stillingen så kan du kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg Madsen på 23994781 eller assisterende rehabiliteringsleder Lars Rønager Olesen på 30607855.<br /><br />Du kan læse mere om Lysningen på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 17. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 21. november 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kunne du tænke dig at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Så er du måske vores nye vikar!

  <em>Kunne du tænke dig at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Så er du måske vores nye vikar!</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br />Borgere på døgnafdelingerne får støtte til personlig pleje, spisning, kontakt til netværk, træning af færdigheder og opretholdelse af disse.<br /><br />Munkehatten arbejder ud fra en kerneopgave med afsæt i den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Er i stand til at varetage pleje om omsorg hos borgere, som har brug for meget støtte til alle hverdagens gøremål</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> Personlige egenskaber:<br />Vi søger medarbejdere, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation og ikke at være utryg ved at hjælpe voksne mennesker med personlig pleje.<br /><br /><strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er som tilkaldevikar. Vagterne kan ligge fra kl. 7.00 og til kl. 23.00. Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 24210604 eller assisterende rehabiliteringsleder Gitte Egsvang Laugesen på 51482325. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 15. november 2019. Vi kalder kvalificerede ansøgere ind til samtale løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  DPO for Odense Kommune

  Odense Kommune skal have en ny DPO, da vores nuværende DPO fortsætter som Odense Kommunes IT-sikkerhedsansvarlige. Kunne du være vores nye DPO?

  Odense Kommune skal have en ny DPO, da vores nuværende DPO fortsætter som Odense Kommunes IT-sikkerhedsansvarlige. Kunne du være vores nye DPO?<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Kommune er Danmarks 4. største kommune og Fyns største arbejdsplads med omkring 14.000 medarbejdere. Vi har et bredt og komplekst opgavefelt med lokationer spredt over hele byen.  <br /><br /><strong>Jobbeskrivelse</strong><br />Som DPO for Odense Kommune får du ansvaret for at: <ul> <li>Underrette og rådgive organisationen og de ansatte om databeskyttelse</li> <li>Overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen</li> <li>Rådgive i forbindelse med udarbejdelse af organisationens risikovurderinger og konsekvensanalyser på det persondataretlige område</li> <li>Samarbejde med Datatilsynet på vegne af organisationen</li> <li>Være tilgængelig for den registrerede (borger såvel som medarbejder) angående spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om deres rettigheder i henhold til persondataretlige regler</li> </ul> <br />Se vedhæftede <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=142f467a-c7f0-4cde-b544-394135d48243">Funktionsbeskrivelse</a> for DPO i Odense Kommune.<br /><br />Stillingen er placeret i Odense Kommunes borgmesterforvaltning. Som DPO skal du samarbejde med Kommunens IT-sikkerhedsansvarlige, -konsulenter, -arkitekter og projektledere. Du vil få tætte relationer til Kommunens jurister og indgå i samarbejde med Kommunens forvaltninger.<br /> <br /><strong>Profil og kvalifikationer </strong><br />Du skal have viden om persondataområdet og offentlig administration. Du skal være selvdreven, have pondus og udstråle myndighed inden for området. Du skal kunne skabe faglig legitimitet og accept i kommunens forvaltninger om din rolle som DPO. Samtidig skal du være lydhør overfor de lokale forhold, der er gældende i organisationens mange og alsidige forretningsområder.<br /><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller har stor praktisk erfaring med administration af persondata i offentlige myndigheder, som i kombination med relevant teoretisk efteruddannelse, giver dig kompetence svarende til en formel uddannelse på området</li> <li>Har et solidt kendskab til persondatalovgivningen og generel regulering af offentlige myndigheder</li> <li>Har relevant erfaring fra arbejdet med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og informationssikkerhed</li> <li>Brænder for at forstå den juridiske, ITsikkerhedsmæssige og tekniske side af datasikkerhed</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettige organisation.<br /><br />Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter. Der er fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på social kapital, åbenhed, respekt og godt humør.<br /><br />Ansættelsessted er Egeparken 2A i Vollsmose i Odense.<br /><br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Jørgen Brolykke Rasmussen, IT- & Digitaliseringschef, på 40 14 14 31 eller Morten Hougaard, nuværende DPO, på 21 68 48 89.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 21. november  2019. Vi forventer at afholde samtaler den 26. november 2019 om eftermiddagen på rådhuset.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Seden og Vollsmose

  Bor du i Seden eller Vollsmose? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Seden eller Vollsmose? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Seden og Vollsmose med ansættelse 1. januar 2020. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Seden eller Vollsmose. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du på Biskorupvej, Vollsmose eller Åsumvej? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du på Biskorupvej, Vollsmose eller Åsumvej? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Biskorupvej, Vollmose eller Åsumvej med ansættelse 1. januar 2020. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Biskorupvej, Vollsmose eller Åsumvej. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Næsby

  Bor du i Næsby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Næsby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Næsby med ansættelse 1. januar 2020. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Næsby. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at arbejde med borgere med nedsat funktionsevne i et cafetilbud? Stillingen er på 34 timer og vil primært ligge i tidsrummet kl. 8-16 mandag – fredag; dog vil der også være aftenarbejde i forbindelse med arrangementer.

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere med nedsat funktionsevne i et cafetilbud?</em><br /><br />Stillingen er på 34 timer og vil primært ligge i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 mandag – fredag; dog vil der også være aftenarbejde i forbindelse med arrangementer.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Odense Værkstederne er et dagbeskæftigelsestilbud efter Lov om Social Service § 103 og § 104 og består af tre afdelinger: Bregnevej, Havørnen og Midtbyen. Brugergruppen er mobile og immobile personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18 - 70 år.<br />Vi er 60 personaler og har indskrevet 480 borgere, som vi omtaler som medarbejdere. Vi er beskyttet beskæftigelse, og derfor har borgerne en medarbejderidentitet, som er vigtig for dem. Når de er på Odense Værkstederne, er de på arbejde.<br />Du kan læse mere <a href="https://www.odense.dk/odensevaerkstederne">her</a> <br /><em> </em><br />Odense Værkstederne arbejder rehabiliterende ud fra en neuropædagogisk tænkning. Vi er en organisation, hvor borgernes selvbestemmelsesret og retten til et meningsfyldt liv bliver understøttet og prioriteret højt.<br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder rehabiliterende med afsæt i borgerens retningsgivende mål samt støttebehov. Alle borgere har i dagligdagen i varieret grad brug for hjælp, støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere.<br />Du kan læse mere <a href="https://www.odense.dk/odensevaerkstederne/odense-v%C3%A6rkstederne/om-os/rehabilitering-og-p%C3%A6dagogisk-tilgang">her</a><br /><strong> </strong><br />Midtbyen åbnede ultimo 2018 som følge af en sammenlægning af tre afdelinger, og vi er omkring 250 borgere og 40 faste personaler. Borgerne er beskæftiget indenfor en lang række områder, blandt andet køkken, cafe, egenproduktion, medie og samværsaktiviteter.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive tilknyttet Caféen til understøttelse af nuværende og nye arbejdsopgaver i en rehabiliterende kontekst.<br />I Caféen arbejder der pt. 25 medarbejdere og tre personaler. Arbejdsopgaverne er alt omkring driften af en cafe; primært at støtte medarbejderne i dagligdagen – både pædagogisk og praktisk – i forhold til kassebetjening, håndtering af varer, salg og udlevering af mad og drikke, opvask samt rengøring og vedligehold af caférummet. Derudover vil din opgave også omhandle det økonomiske overblik, varebestilling, egenkontrol og andre administrative aspekter.<br />Fysisk er caféen delt i to; en cafe i nr. 17 og én i nr. 19. Personalet er ét team, men med en primær tilknytning til en af cafeerne. Din primære café vil være i nr. 17.<br /> <br />Vi arbejder tæt sammen med Midtbyens Produktionskøkken, der er den primære leverandør af morgenbrød og frokost. Caféen har dog også sit eget mindre køkken i nr. 19. Der er hver dag salg fra begge cafeer.<br />Caféen er åben i dagtimerne mandag - fredag, og derudover er der åbent hver torsdag til kl. 20.30, hvor der også er salg af aftensmad. Derudover holder vi fredagsdisko hver den første fredag i måneden, ligesom det også er muligt for organisationer, der har samme borgergruppe som målgruppe, at låne caféen til arrangementer – med eller uden medarbejdere og personale.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en kollega, der: <ul> <li>Har pædagogisk, ergo- eller anden socialfaglig uddannelse</li> <li>Kan arbejde struktureret og har gode organisatoriske evner</li> <li>Ser mennesket før handicap; finder den enkeltes ressourcer og rehabiliterer med udgangspunkt i disse</li> <li>Har et godt overblik – og kan bevare det i travle situationer</li> <li>Kan se værdien i de praktiske opgaver og i at udføre dem sammen med medarbejderne</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Vil indgå i det tværgående samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere og andre faggrupper</li> <li>Er initiativrig og innovativ; kan se flere perspektiver og udvikle indenfor den ramme, der er</li> <li>Kan dokumentere på skrift</li> <li>Gerne har erfaring med cafedrift, eks. omkring økonomi</li> <li>Gerne har interesse for madproduktion også</li> <li>Tilgår dagenes udfordringer med godt humør og et smil på læben</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En fantastisk borgergruppe</li> <li>En udfordrende arbejdsplads med åbenhed for nytænkning og kreativitet</li> <li>Et stærkt fagligt miljø og kollegaer med stort fagligt engagement</li> <li>Et fællesskab hvor vi vægter loyalitet, gensidig respekt og viljen til at skabe et godt samarbejde</li> <li>En nystartet afdeling, du kan være med til at udvikle og sætte dit præg på</li> <li>Et job hvor du kan gøre en forskel</li> <li>En arbejdsplads med plads til humor og et godt grin – det må gerne være sjovt, at gå på arbejde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />For yderligere information kan du henvende dig til assisterende rehabiliteringsleder Rikke Lee på 2895 9863.<br /><br />Der er mulighed for besøg tirsdag den 12. november 2019 kl. 10.00. Vi mødes i Cafeen, Rytterkasernen 19, 5000 Odense C.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist torsdag den 21. november 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 26. november 2019 i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00.<br /> <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Afdelingen består af 15 lærere og 8 klasser fordelt på 7.-9. årgang, og snart mangler vi en kollega, som kan varetage undervisningen i dansk, håndværk/design, kristendom, historie og samfundsfag.

  Sanderumskolen søger en barselsvikar i Ungemiljøet pr. 1. januar 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Afdelingen består af 15 lærere og 8 klasser fordelt på 7.-9. årgang, og snart mangler vi en kollega, som kan varetage undervisningen i dansk, håndværk/design, kristendom, historie og samfundsfag.<br /><br />Det aktuelle skema indeholder flere fag med udsigt til afgangsprøve/udtræksprøve til sommer: Dansk, historie, samfundsfag og kristendom. Desuden er der to håndværk/design-hold, et obligatorisk hold og et praksisfagligt hold, der afvikler prøve i 2021. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Særligt for Ungemiljøet er, at de unge har timer i lærerens faglokale. Alle lektioner er af 60 minutters varighed fordelt over et 14-dagsskema med tirsdage som faste fordybelsesdage. <br /><br />De seneste år har skolen med stort udbytte praktiseret co-teaching og har i indeværende skoleår skemalagt to-voksenundervisning i dansk. Det betyder et tæt teamsamarbejde med fokus på både fagligt indhold, pædagogiske redskaber og didaktiske overvejelser.<br /><br />Både det tætte teamsamarbejde og afdelingens samarbejde er kittet, der får hverdagen til at hænge sammen. Beslutninger træffes tæt på elevernes læring, og ansvar er noget alle tager for at sikre kvalitet i alle afkroge.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet lærer med undervisningskompetencer i dansk, H/D, kristendom, historie og samfundsfag</li> <li>Du evner at indgå i mange former for teamsamarbejde med åbent sind og fokus på elevernes læring</li> <li>Du kan løse kontaktlæreropgaven i en 9.klasse med elever, forældre og kolleger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Arbejdstiden er fuldtid, og stillingen er et tidsbegrænset barselsvikariat. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte souschef Charlotte Jørgensen 40490887 eller skoleleder Claus Fagerlund 51777342. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 13 . november 2019. Ansættelsessamtaler afholdes den 21. november 2019 mellem 14.00 og 18.00.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse snarest muligt dog senest 1. december 2019, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagpleje-syd" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Odense C og Odense M – i den sydlige del af Odense Kommune? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Odense C og Odense M – i den sydlige del af Odense Kommune? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer med ansættelse hurtigst muligt?</em><br />  <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Odense C og Odense M - den sydlige del af Odense Kommune. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagpleje-syd" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Drømmer du om en uddannelse, der kombinerer madlavning og det at gøre en forskel for andre mennesker? Banker dit hjerte for gode råvarer og stolte håndværkstraditioner? Har du mod på en hverdag med fart over feltet og spændende udfordringer? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev!

  <em>Drømmer du om en uddannelse, der kombinerer madlavning og det at gøre en forskel for andre mennesker? Banker dit hjerte for gode råvarer og stolte håndværkstraditioner? Har du mod på en hverdag med fart over feltet og spændende udfordringer? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev!</em><br /><br />Odense Kommune søger 2 ernæringsassistentelever til Byens Køkken med opstart hurtigst muligt.  <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Byens Køkken er Odense Kommunes leverandør af mad og tilbereder hver dag 2.500 måltider til borgere på plejecentre, botilbud og hjemmeboende, der får madservice. Byens Køkken er et moderne og teknologisk produktionskøkken med egen bager- og delikatesseafdeling, hvor ærlighed i gryderne og økologi driver hverdagen.<br /><br />Som ernæringsassistentelev i Byens Køkken får du erfaring med alle processer fra råvarerne kommer ind, til den færdige mad bliver leveret ud til borgerne. Omdrejningspunktet for vores hverdag er traditionel madlavning på nye måder. Vi laver varm og kold mad til borgere i Odense Kommune med fokus på den gode smag og rette ernæring – både til hverdag og festarrangementer. Vi laver mad fra bunden i både store og små gryder, og så er vi specialister i mad, der smager godt, vækker sanserne og tilgodeser borgernes helbred.<br /><br />Du kan læse mere om Byens Køkken <a href="https://www.odense.dk/mad" target="_blank" title="her"><u>her</u></a> eller følg med på instagram <strong><a href="https://www.instagram.com/byenskoekken/?hl=da" target="_blank">@byenskoekken</a>. </strong><br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikforløb, så du får rig mulighed for lære håndværket. På skolen lærer du bl.a. om råvarer, tilberede og anrette sund mad til mange mennesker. Du lærer også om indkøb, økonomi og rengøring i et storkøkken.<br /><br />Under praktikken kommer du til at arbejde tæt sammen med dygtige fagfolk, der støtter dig i opgaver som fx: <ul> <li>Køleproduceret mad pakket i modificeret atmosfære (MAP)</li> <li>Forskellige diætformer og døgnkost</li> <li>Hygiejne i køkkenet</li> </ul> Du kan se filmen med vores nuværende ernæringsassistentelev <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2SbWosW8HDo&feature=youtu.be" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Du brænder for at lave mad fra bunden og en uddannelse, hvor du lærer om kost, der tilgodeser den rette ernæring. Du kan tage initiativ og medansvar for din egen uddannelse, ligesom du har lyst til at blive en del af et fagligt stærk team.<br /><br />Til gengæld tilbyder vi en uddannelse med fokus på dig og dine mål gennem bl.a.: <ul> <li>Praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb</li> <li>Samarbejde og sparring med andre ernæringsassistentelever</li> <li>Løn under hele uddannelsen</li> </ul> <strong>Adgangskrav </strong><br />Du har mulighed for at indgå uddannelsesaftale på flere måder: <ul> <li>Du har allerede færdiggjort dit grundforløb 2 eller</li> <li>Du er i gang med grundforløb 2</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen med arbejdstider fra kl. 7.00 – 14.30, samt senvagter fra kl. 11.30 – 19.00. Arbejdstiderne er skiftende i både skole- og praktikforløb, hvor du må påregne weekendarbejde og helligdage.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan læse mere om ernæringsassistentuddannelsen i Odense Kommune <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ernaeringsassistent" target="_blank" title="her"><u>her</u></a>.<br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte produktionsleder, Siff Bjørholm Skov ved Byens Køkken på 5142 8495, på hverdage imellem kl. 8 – 11.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. november 2019, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af uge 50.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet.<br /><br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. Er du fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års dokumenteret relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du være berettiget til voksenelevløn.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Teknisk serviceleder til Beredskab Fyn

  Trives du med mangeartede opgaver? Kan du lede andre og samtidig selv tage fat? Har du kendskab til koordinerende arbejdsmiljøarbejde? Du får en bred vifte af opgaver primært som leder af Drift & Vedligeholdelsesafdelingen, så du skal trives med mangeartede opgaver.

  <em>Trives du med mangeartede opgaver?<br />Kan du lede andre og samtidig selv tage fat?<br />Har du kendskab til koordinerende arbejdsmiljøarbejde?</em><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får en bred vifte af opgaver primært som leder af Drift & Vedligeholdelsesafdelingen ved Beredskab Fyn, så du skal trives med mangeartede opgaver.<br />Du vil få personaleledelse af syv medarbejdere, som alle er ansat i fleksjob - hvoraf to er i mentorordning - samt ansvaret for praktikanter i virksomhedspraktik.<br /><br />Håndværksfaglige opgaver løser du selv, når det er muligt - og ellers sikrer du en opgavebeskrivelse til eksterne håndværkere, som du indhenter tilbud hos.<br />Du har ansvaret for vedligeholdelse af alle de bygninger, som Beredskab Fyn ejer eller har vedligeholdelsesforpligtelse af.<br /><br />Dine medarbejdere udfører praktisk arbejde samt sikrer kørsel af materialer mm. til, fra og mellem Beredskab Fyns matrikler .<br /><br />Da dine medarbejdere vil have opgaver omkring forplejning ved møder/kurser mm., er det en fordel, hvis du har indsigt i hygiejnereglerne på området.<br /><br /><strong>Dine primære opgaver bliver:</strong> <ul> <li>Ledelse af afdelingen Drift & Vedligehold</li> <li>Ansvar for bygningsvedligehold af alle Beredskab Fyns bygninger</li> <li>Ansvar for virksomhedspraktikanter</li> <li>Arbejdsmiljøkoordinator for hele Beredskab Fyn</li> <li>Indkøb og fakturering</li> <li>Journalisering i SBSYS</li> <li>Koordinering med øvrige afdelinger</li> <li>Kontaktperson ift. eksterne firmaer omkring rengøring og vinterbekæmpelse</li> <li>Nøglesystemsadministrator (Assa abloy - cliq)</li> <li>Hjælpe med prioritering af budget for bygningsvedligehold</li> <li>Ad-hoc opgaver efter aftale</li> </ul> Dit job spænder således bredt. Der er en god blanding mellem opgaver, der skal klares hver dag, og opgaver, der klares i takt med, at behovet opstår, ligesom der er et miks af selvstændige opgaver og udfordringer, som løses i samarbejde med andre.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har en solid og alsidig erfaring inden for ledelse - og gerne med ledelse af medarbejdere i fleksjob.<br />Du lærer hurtigt nye opgaver og er fleksibel mht. hvilke typer af opgaver, der skal løses.<br />Du er vedholdende og løsningsorienteret.<br /><br />Du har en baggrund som teknisk serviceleder og/eller en håndværksfaglig baggrund og kender gerne til Odense Kommunes programmer og systemer.<br />Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med arbejdsmiljø, da du skal være arbejdsmiljøkoordinator for hele Beredskab Fyn.<br /><br />Du har stort kørekort, således du kan hjælpe med transport, hvis det er nødvendigt.<br /><br />Du falder naturligt ind i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor frihed under ansvar er normen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Aflønning sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. januar 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Beredskab Fyn på <a href="http://www.beredskabfyn.dk/">www.beredskabfyn.dk</a>  <br />Nærmere oplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Administrationschef Anders Jul Pedersen på 5124 5318.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag den 12. november 2019.<br />Samtaler forventer vi at afholde i uge 47.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • International Community Odense is looking for two interns with strong writing skills, a solid understanding of social media and an interest in coordinating events from February 1st 2020.

  International Community Odense is looking for two interns from February 1st 2020. The internship is for a 5-month period, 25 hours a week. We try to plan the internship according to your semester schedule and our events.<br /><br /><strong>Who are we </strong><br />International Community Odense is an initiative from Odense Kommune (City of Odense) aimed at welcoming international employees and their families to Odense, helping them settle, and introducing them to social networks and activities around the city. We offer a wide range of services, such as events for internationals and their accompanying families throughout the year, and career counselling of accompanying partners.<br />We are looking for two interns with strong writing skills, a solid understanding of social media and an interest in coordinating events. As an intern you will be working with International Community Odense’s many initiatives. You will also assist with general office work as well as other tasks related to the Department of Employment and Social Services that International Community Odense is part of.<br /><br /><strong>The following skills and experience will come in handy, but of course you do not need to have them all. Ideally you would be able to identify with at least 3-4 of the skills bellow:</strong> <ul> <li>Intercultural competences and a service minded attitude</li> <li>Strong knowledge and understanding of digital communication and social media</li> <li>Experience in event planning</li> <li>Experience with graphic layout tasks and programs such as Photoshop, InDesign, Illustrator</li> <li>Knowledge of video editing</li> <li>Knowledge of website editing</li> <li>Basic knowledge of qualitative and quantitative analyses</li> <li>Volunteering experience</li> <li>Experience with and an interest in administrative tasks</li> </ul> <strong>Requirements</strong><br />You must be an active student and be able to get ECTS points for this internship in order to be considered for the position. You must be a proficient user of Microsoft Office. You must be fluent in English and have, at least, basic knowledge of Danish. The position is unpaid.<br /><em> </em> <br /><strong>Contact information </strong><br />For more information about the position please contact consultant Zivile Petronyte at <a href="mailto:internationalcommunity@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">internationalcommunity@odense.dk</a> / +45 29 10 62 76<br /><br /><strong>Application deadline</strong><br />November 24th 2019 at midnight.<br /><br />Learn more about International Community Odense: <a href="http://www.odense.dk/ico" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.odense.dk/ico</a><br /><br /><em>To start the application procedure click on "Søg stilling".</em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-11-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling||Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Aftengruppe Nord

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som afløsere i Aftengruppe Nord.<br /><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og<br />sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sundhedsfaglige studerende.<br /><br />Arbejdstiden vil være kl. 15-23 eller kl. 15.30 til 23.30 og tiltrædelse er hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 900 borgerbesøg. Der er ansat ca. 85 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften. Vi har næsten udelukkende grundlæggende sygeplejeopgaver. Vi er ikke verdensmestre – men arbejder på at blive det.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li> Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdsplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513937eller på <a href="mailto:phja@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">phja@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse hurtigst muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. <br />Ved ansættelse i Brændekilde vil stillingen eventuelt kunne oprettes som Trilledagpleje.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Bellinge/Brændekilde med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet