Spring til indhold

93 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Logopæd til Rosengårdskolen afdeling Fønix

  Vi søger en logopæd til vores specialafdeling Fønix på 15 timer om ugen i en fast stilling.

  Nu har du chancen for at blive fast logopæd for en gruppe børn med særlige behov og samtidig indgå i tværprofessionelt samarbejde med dygtige lærere, pædagoger og terapeuter. Fønix søger en logopæd 15 timer om ugen med mulighed for på sigt at supplere med arbejdstimer som lærer eller pædagog. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er en folkeskole med ca. 550 elever i en almen skole 0-9 klasse samt ca. 90 elever i vores helhedsafdeling Fønix, hvor vi underviser børn med særlige læringsforudsætninger og undervisningsbehov. Fønix er både et tilbud til børn med bevæge handicaps og/eller kognitive funktionsnedsættelser. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I denne stilling vil du få det privilegium at være tæt på den gruppe børn, der modtager logopædisk undervisning og have mulighed for at følge deres hverdag, da du ikke skal flytte dig mellem fysiske adresser i hverdagen. Dette giver i høj grad mulighed for at gå i dybden med relationsarbejdet, hvilket er med til at forstærke effekten af det logopædiske arbejde og samtidig skabe arbejdsglæde. I Fønix får du mulighed for at prøve kræfter med alsidigt logopædisk arbejde, både inden for sproglige og talesproglige områder. Du vil have et tæt samarbejde og mulighed for sparring med høre- og sprogkonsulenter fra Odense kommune.<br /><br /><strong>Dit arbejde</strong> <ul> <li>Udredning og vurdering af sproglige og talesproglige vanskeligheder</li> <li>Undervisning af børn med sproglige og tale sproglige vanskeligheder og særlige læringsforudsætninger</li> <li>Tæt tværprofessionelt samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer </li> <li>Tæt samarbejde og sparring med lærere og pædagoger i Fønix</li> <li>Rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger, samt forældre</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som logopæd i Fønix arbejder du selvstændigt, da du er den eneste logopæd på stedet. Du har rig mulighed for at have indflydelse på planlægning af den logopædiske undervisning, og du står selv for at koordinere undervisningen med de forskellige klasseteams. Du dokumenterer dit arbejde to gange om året ved at udfylde den specialpædagogiske undervisningsplan SPES. I Fønix tilpasses den logopædiske undervisning børnenes forskellige læringsforudsætninger, og det er derfor en fordel hvis du evner at arbejde tålmodigt, kan tænke ud af boksen og ikke lader dig slå ud af at børnene ikke altid følger de forløb, der beskrives i den logopædiske faglitteratur. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med børn, enten i pædagogisk sammenhæng eller undervisningssammenhæng.<br /><br /><strong>Relevant uddannelse</strong><br />logopæd/audiologopæd, pædagogisk diplomuddannelse i logopædi eller speciallæreruddannelse med tale-høre specialerne.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard på 61553908 eller Tor Bjerregaard på 51428737.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Skibhusgruppen - vikariat

  Kunne du tænke dig et fagligt udfordrende job som sygeplejerske? Har du lyst til at samarbejde med dygtige engagerede kolleger i en spændende og varieret hverdag? Så er vi måske et match.

  <em>Kunne du tænke dig et fagligt udfordrende job som sygeplejerske? Har du lyst til at samarbejde med dygtige engagerede kolleger i en spændende og varieret hverdag? Så er vi måske et match.</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til 6 måneders vikariat i dagvagt med weekendvagt hver 4. weekend til Skibhusgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Nord, gerne med ansættelse 1/9 eller snarest derefter. Timetal 32-37 timer om ugen. <br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udkørende gruppe i fysisk funktionsnedsættelse med 55 ansatte fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker. Vi er beliggende i et godt område med base i Vollsmose og dækker Skibhus, Risinge, Vollsmose, Seden samt Bullerup.<br />Vi vægter tværfagligheden højt, og vil gerne videreudvikle mere på den, så vi i endnu højere grad oplever at vi løfter opgaverne hos borgerne. Vi er netop flyttet i nyrenoverede lokaler på V22 i Vollsmose, og ser i den forbindelse frem til at skabe nogle nye måder at arbejde med det tværfaglige på, som du i høj grad kan være med til at forme.<br />Vi forsøger at arbejde ud fra borgernes mål, for at øge deres livskvalitet.<br />Skibhusgruppen er inddelt i 3 teams, hvor det ene team udreder nye borger og arbejder meget intens med at gøre borgerne selvhjulpne igen, og de 2 andre teams udfører mere vedvarende indsatser hos borgerne.<br />Vi er en arbejdsplads med ”højt” til loftet og hvor intet er umuligt før det er afprøvet. Vi er gode til at samarbejde og tage vare på hinanden, og der er gode muligheder for kompetenceudvikling. <br /> <br />Foruden dig består sygeplejegruppen af 18 sygeplejersker. Vi er organiseret i tre teams med 4-5 sygeplejersker i hvert. Vi er en stabil gruppe, som består både af nyuddannede og meget erfarne primærsygeplejersker. Nogle dage er særdeles travle, dog aldrig mere end at vi kan have det sjovt. For os er det grundlæggende, at vi passer på, hjælper og støtter hinanden.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som sygeplejerske er du med til at udvikle og fastholde kvaliteten i både sygeplejen og plejen i Odense Kommune, herunder sikre hensigtsmæssig brug af sårartikler. Derfor skal du holde dig ajourført på fagområdet.<br /><br />Af konkrete opgaver kan nævnes: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje i eks. sårbehandling, HPN, hjemmedialyse, tracheostomipleje, stomipleje, katetre, dræn, sondeernæring og kompression</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger. Du er god til at samarbejde, planlægge og kan bevare overblikket. Du arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt. <br />Kendskab til primærsygeplejen er en fordel, men er ikke et krav.<br /> <br />Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD Care og Èn Plan (Odense Kommunes dokumentationssystem) og Nexus, som vi snart overgår til.<br /> <br />Vi drømmer om at få positiv og engageret kollega, som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæden og humor i teamet</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgerne, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærkt</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i pressede og varierede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer hos os</li> <li>Kan lide at arbejde i mindre teams og spiller en aktiv rolle i ind i det </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan love, at du får en fantastisk arbejdsplads med søde kolleger, lyttende chefer, fokus på arbejdsmiljøet, udvikling, stor faglighed og stort fokus på borgerne. Og det du ikke allerede kan, det vil vi lære dig.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Skibhusgruppens rehabiliteringsleder Rikke Hyldig på 65513304 / 23250785, eller sygeplejerske Vibeke Beith på 22493324.<br /><br />Du er også meget velkommen til at komme på en rundvisning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 25. august 2020. Vi afholder samtaler i uge 35. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  25-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi er en spændende arbejdsplads i positiv udvikling, og vi tilbyder en plads på aftenvagtholdet til ny kollega.

  Vi er en spændende arbejdsplads i positiv udvikling, og vi tilbyder en plads på aftenvagtholdet til ny kollega.<br /><br />Vi søger snarest muligt eller 1. oktober i 2020 en social- og sundhedsassistent 28 timer ugentlig med mulighed for ekstratimer. <br /><br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Vi er Fyens største Plejecenter bestående af 7 afdelinger med plads til 130 beboere. Anemonehaven huser 10 beboere.<br /><br />Vi har en stor tværfaglig personalegruppe hvor alle fagligheder arbejder tæt omkring beboerne. Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere, aktivitetsmedarbejdere og medarbejdere ansat i fleksjob Der er også ansat 5 faste sygeplejersker. <br /><br />Vores arbejdsdag er præget af spændende og komplekse borgerforløb, hverdagsrehabilitering, koordinering, samarbejde og dokumentation. Vi arbejder ud fra relationel koordinering og anvender beboerkonferencer som metode i vores arbejde ved borgere med udadreagerende adfærd. Vores dokumentation vil fra december 2020 være i systemet Nexus<br /><br />Vi er en arbejdsplads med ny ledelse, der har stort fokus på udviklingen og ny retning. Samarbejdet med beboerne og de pårørende er præget af hverdagsrehabilitering og høj faglighed, og inddragelse af de pårørende vægtes meget højt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at: <ul> <li>du som medarbejder på Havebæk Plejecenter er en vigtig del af beboernes hverdagsliv.</li> <li>du som medarbejder har en tæt kontakt til pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på at skabe en meningsfuld hverdag, samt er med til at beboere og pårørende får en oplevelse af sammenhæng.</li> <li>du finder glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne.</li> <li>du har interesse i at følge og udvikle den faglige viden og indsats på demensområdet.</li> <li>du har flair for IT, og du overholder de faglige krav omkring dokumentation.</li> <li>du har humor og har lyst til et godt grin samt at være med til at løfte den Sociale Kapital.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med højt til loftet og mulighed for indflydelse på planlægning af arbejdsopgaverne, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning.  </li> <li>Kollegaer med forskellige kompetencer og med mulighed for egen kompetenceudvikling.</li> <li>Samarbejde med huset egne læger – en stor gruppe af beboerne er tilknyttet plejecenterlægerne, som kommer her i huset et par gange om ugen.</li> <li>Samarbejde med øvrige tværfaglige samarbejdspartnere omkring beboernes rehabilitering.</li> <li>Vi vægter det gode arbejdsmiljø meget højt og arbejder med at have den Sociale Kapital i fokus. Vi tilbyder et godt introduktionsprogram.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Lærke Knudsen på 30715738 (ferie i uge 34) eller rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541 for yderligere oplysninger omkring stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 27. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35 og 36. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du bosiddende i området Villestofte/Paarup/Tarup/Bolbro? Brænder du for, at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye gæstedagplejer.

  <em>Er du bosiddende i området Villestofte/Paarup/Tarup/Bolbro? Brænder du for, at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye gæstedagplejer.</em><br /><br />Dagplejen Vest er en attraktiv arbejdsplads i udvikling, hvor vi i dag er ca. 110 dagplejere og en gæstedagplejer. Vi vil gerne styrke kvaliteten i vores tilbud til familierne, og derfor søger vi endnu en kollega snarest muligt, som vil hjælpe os med vores gæstedagpleje.  <br /><br />Som gæstedagplejer modtager du dagplejebørn, hvis dagplejerne har fri, syg eller andet. Det betyder, at du vil møde mange forskellige børn og deres familier. Derfor er jobbet som gæstedagplejer lige noget for dig, som elsker at møde mange, forskellige mennesker med et smil. Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil få en masse dygtige og engagerede kollegaer, som meget gerne vil samarbejde med dig i et fagligt udviklende miljø. Vi arbejder med glæde, tillid og gode relationer som afsæt for vores arbejde og samarbejde.<br /><br />Som gæstedagplejer er det vigtigt, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det afgørende, at du er bosiddende i det område vi søger til, altså Villestofte/Paarup/Tarup/Bolbro.</strong><br /> <br /><strong>Om at være gæstedagplejer</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som gæstedagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>et særligt skattefradrag  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at: <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> <li>at du har interesse for de digitale muligheder i arbejdet med børn</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte teamleder Gitte Løv på 2979 0555 eller dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi vil gerne ansætte en gæstedagplejer hurtigst muligt, så bare send din ansøgning med det samme.<br /> <br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som gæstedagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Fuglereden

  Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.

  Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog på 32,5 timer til Børnehuset Fuglereden senest pr. 1. november 2020. Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Fuglereden er en børnehave normeret til 42 børn med vippe op til 46 børn.<br /><br />Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælperne og de pædagogiske assistenter.<br /><br />Pædagogerne skal sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur.   <ul> <li>I Børneinstitution Tarup Paarup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling</li> <li style="text-align:justify">Børnehuset Fuglereden er et af de 7 børnehuse i Tarup Pårup </li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det sammenhængende Børne - og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi</li> <li>Vi er uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament</li> </ul> Fuglereden er et rart hus at komme i og vi arbejder sammen i hele huset. Huset er inddelt således vi har 2 børnegrupper, men hvor der arbejdes med aldersopdelte grupper i løbet af ugen. Vi arbejder med læringsgrupper og miljøer både inde og ude. Før-skole-børnene er i læringsgruppe et helt år og vi samarbejder med andre af institutions børnehuse omkring de ældste børn. Vi er faglige, engagerede og har en afsmittende arbejdsglæde. Vi bruger dagligt vores legeplads og har et dejligt lokalområde med skov, å og et godt stisystem. Vi arbejder dynamisk, systemisk og struktureret med implementering af sprog, dannelse og tidlig indsats<br /><br /><strong>Det betyder:</strong> <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for den enkelte, gruppen og de betydningsfulde fællesskaber</li> <li>Er faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik</li> <li>Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Vi forventer, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forsknings-baseret viden. Du skal holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og vilkår for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.<br /><br />Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 – 16.45<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings – og udviklingsbetingelser for børnene</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens- baseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden</li> <li>At du holder dig opdateret i den nyeste viden</li> <li>At du er i stand til at flytte dig selv for at møde barnet</li> <li>At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige</li> <li>At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der er svært</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br /><strong>L</strong>øn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings- berettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Mia Quist Larsen på 63751470 eller <a href="mailto:mql@odense.dk">mql@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. september 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 39<br /><br />Der afholdes en 2. samtale med de kandidater, som kommer i betragtning til stillingen. Ved ansættelsessamtaler i Tarup Pårup anvender vi vækstmodellen. Derfor vil samtalen have en anden form end den mere traditionelle.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-09-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger to engagerede tale- sprogkonsulenter til Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse – en fast stilling på 37 timer ugentligt med opstart snarest muligt eller senest pr. 1. november 2020 samt et barselsvikariat på 37 timer med opstart pr. 1. december 2020.

  Vi søger to engagerede tale- sprogkonsulenter til Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse – en fast stilling på 37 timer ugentligt med opstart snarest muligt eller senest pr. 1. november 2020 samt et barselsvikariat på 37 timer ugentlig med opstart pr. 1. december 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen består af seks afdelinger; Skole, Dagtilbud, Familie og Velfærd, Økonomi og Styring, Politik og Strategi samt Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.<br /><br />Du vil indgå i en faglig stærk og udviklingsorienteret afdeling. Du vil få et spændende, udfordrende og afvekslende job med engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde og for tværfagligt at løfte og udvikle de aktuelle arbejdsopgaver.<br /><br />Sprogindsatsen i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse tager udgangspunkt i at forebygge og inkludere i almenområdet i dagtilbud og skoleregi. Tilgangen til arbejdet er relations- og procesorienteret, hvor vi samarbejder med forældre, pædagoger, lærere og barnets øvrige netværk, i de lærings- og udviklingsmiljøer, børnene befinder sig i.<br />Samarbejdet foregår på tværs af faggrænser, hvor fagligheden bringes i spil, som led i en undersøgende og udviklende proces i bl.a. det tværfaglige team.<br />Det forventes at der arbejdes ind i den vedtagne Børn- og Ungepolitik, sprogstrategi og strategi for tidlig indsats.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Tale- sprogkonsulentens hovedopgaver er konsultativ rådgivning og vejledning til forældre og fagpersoner i forhold til barnets sproglige udviklingsmuligheder og behov i læringsmiljøet. I vejledningsforløbet kan indgå observation, kortere eller længere undervisningsforløb eller test som grundlag for udarbejdelse af konkret mål/handleplaner sammen med barnet omgivelser.<br />Du vil som tale- sprogkonsulent blive en del af et team bestående af 23 engagerede konsulenter som arbejder indenfor tale- sprogområdet, høreområdet og stammeområdet.<br /><br /><strong>Om dig - Fast stilling</strong><br />Vi søger en tale- sprogkonsulent, der: <ul> <li>Er uddannet logopæd/audiologopæd eller har en pædagogisk uddannelse med en overbygning i specialpædagogisk diplom i tale-sprogområdet.</li> <li>Har en bred faglig viden på småbørnsområdet. <strong> </strong></li> <li>Et godt kendskab til og erfaring med skoleområdet – gerne have læsemodulet.</li> <li>Er faglig stærk og god til at kommunikere det faglige budskab i mange sammenhænge.</li> <li>Mestrer mentalisering og det konsultative arbejde.</li> <li>Har viden om, og erfaring med at arbejde didaktisk.</li> <li>Vil være en del af et team som vægter faglig sparring og kollegial feedback.</li> <li>Kan og har evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt.</li> <li>Er fleksibel og har overblik til at prioritere imellem mange forskelligartede opgaver.</li> <li>Er udviklings- og omstillingsparat.</li> </ul> <br /><strong>Om dig – Barselsvikariat</strong><br />Vi søger en tale- sprogkonsulent, der: <ul> <li>Er uddannet logopæd/audiologopæd eller har en pædagogisk uddannelse med en overbygning i specialpædagogisk diplom i tale-sprogområdet.</li> <li>Har kendskab til og erfaring med arbejdet i en PPR kontekst – evt. fra praktik på området.</li> <li>Har en bred faglig viden på småbørnsområdet og kendskab til skoleområdet.</li> <li>Er faglig stærk og god til at kommunikere det faglige budskab i mange sammenhænge.</li> <li>Mestrer mentalisering og det konsultative arbejde.</li> <li>Har viden om, og måske erfaring med at arbejde didaktisk.</li> <li>Vil være en del af et team som vægter faglig sparring og kollegial feedback.</li> <li>Kan og har evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt.</li> <li>Er fleksibel og har overblik til at prioritere imellem mange opgaver.</li> <li>Er udviklings- og omstillingsparat.</li> </ul> <br /><strong>For begge stillinger tilbyder vi</strong><br />Du bliver en del af et stærkt kollegialt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil have indflydelse på opgaveløsningen og kan være med til at udvikle arbejdspladsen. Vi betragter fleksibilitet i opgaveløsningen, et godt og fagligt udviklende miljø og positivitet som selvfølgelige elementer på en god arbejdsplads.<br />Vi er en harmonisk personalegruppe som har let til smil og har det godt med hinanden. Vi er optaget af at få ting til at virke i praksis.<br /><br />Når du begynder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, tilrettelægger vi et introduktionforløb for dig. Du vil få sparring på opgaver, funktion og organisation.<br /><br />Lyder ovenstående som noget for dig, vil det glæde os at læse din ansøgning.<br />Husk at notere i din ansøgning, om du er interesseret i den faste stilling og/eller barselsvikariatet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte teamleder Simone de Lemos <a href="mailto:sidl@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">sidl@odense.dk</a> / 2935 1716 eller faglig koordinator Helle Courdt <a href="mailto:hcni@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">hcni@odense.dk</a> / 3071 3514<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. august 2020. vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 3. september 2020<br /><br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  25-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Har du kendskab til unge med udfordringer inden for autismespektret? Har du viden om autismepædagogik og -didaktik? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov? Så har vi det perfekte lærerjob til dig i en skoleverden for unge med særlige behov.

  <em>Har du kendskab til unge med udfordringer inden for autismespektret? Har du viden om autismepædagogik og -didaktik? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov?<br />Så har vi det perfekte lærerjob til dig i en skoleverden for unge med særlige behov, hvor vi danner og uddanner unge mennesker!</em><br /><br />Vi søger en lærer med autismekendskab til vores STU-team, hvor elevernes primære udfordring er autismespektrum-forstyrrelser. Der er tale om en begivenhedsansættelse på fuld tid på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V. Stillingen er til besættelse den 8. september 2020 eller snarest mulig efter.<br /> <br /><strong>Om os og dig</strong><br />STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål, at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt ud fra deres forudsætninger.<br /><br />Som ansat på CSV bliver du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på 4 matrikler. Derfor skal du som udgangspunkt kunne se dig selv i centerets øvrige afdelinger.<br /> <br />Stillingen er i STU Struktur 2, hvor eleverne generelt er meget udfordrede af autismespektrum-forstyrrelser. Foruden den ledige lærerstilling består teamet af en pædagog og en pædagogmedhjælper til de 8 elever i teamet. Som lærer og teammedlem forventes det, at man tager del i planlægning og udførsel af undervisningen og aktiviteterne med respekt for faglighederne.<br /> <br />Undervisningen tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Undervisningen skal blandt andet bestå af brug af tekniske kommunikationshjælpemidler (ShowMyDay), som lærer de unge at blive bærere af deres egen struktur. Der er desuden fokus på at opøve og afklare de unges personlige og sociale kompetencer, så de bliver bedst muligt rustet til tilværelsen efter endt STU.<br /> <br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har en lærerfaglig grunduddannelse</li> <li>har kendskab til og erfaring med autismepædagogik</li> <li>kan arbejde selvstændigt og samtidigt tage ansvar for, at I som team lykkes med opgaven</li> <li>er bekendt med din egen faglighed og kan arbejde tværfagligt</li> <li>kan begå dig i den skriftlige dokumentation, opstilling af delmål og evaluering af disse</li> <li>er engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig</li> <li>har en anerkendende tilgang til elever med særlige behov</li> <li>er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation</li> <li>er fysisk og psykisk robust</li> <li>har kørekort  </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>sammen i et tværfagligt team at varetage undervisningsmæssige opgaver</li> <li>at tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret</li> <li>at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud</li> <li>at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb</li> <li>at samarbejde med forældre/pårørende, bosteder, værksteder og andre centrale personer i de unges liv  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams</li> <li>en spændende, engageret og fagligt stærk personalegruppe, der agerer inkluderende</li> <li>en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde</li> <li>mulighed for kollegial sparring  </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller 29291488, hvis du har brug for flere oplysninger om stillingen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 20. august 2020. Samtaler forventes afholdt mandag, den  24. august 2020 fra kl. 14.00.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger assistenter til Hjallese syd som er en udekørende gruppe i forløb sindslidelse. Forløb sindslidelse består af borgere med erhvervet hjerneskade , medfødt hjerneskade samt borgere med sindslidelse.

  Vi er en udekørende hjemmeplejegruppe der har til huse i Hjallese. Vi servicerer borgere i Odense syd. Vi lægger vægt på at yde en god service i tæt samarbejde med borgerne. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og ønsker , vi arbejder udfra de visiterede ydelser , der arbejdes målrettet med det rehabiliterende forløb.<br /><br /><strong>Vi forventer :</strong> <ul> <li>Du er uddannet SSA</li> <li>Har en positiv og kreativ tilgang til nye udfordringer og forandringer</li> <li>Har forståelse for kerneopgaven i løsning af de forskellige arbejdsopgaver</li> <li>Kan arbejde med udgangspunkt i den enkelte borger , udvise medmenneskelighed , forståelse , respekt og omsorg i relationen</li> <li>Kan skabe overblik og priotere opgaverne i hverdagen</li> <li>Arbejder selvstændigt , ansvarsfuldt og bruger dine kompetancer</li> <li>Er omstillingsparat , fleksibel og samarbejder tværfagligt</li> <li>Er loyal overfor ledelsesmæssige beslutninger og strategier</li> <li>Kan udvise ansvarlighed og ordentlighed i opgaveløsningen</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder :</strong> <ul> <li>En hverdag med mange forskellige opgaver og muligheder</li> <li>Positive og glade kollegaer</li> <li>Et godt samarbejde på tværs af faggrupper</li> <li>Udfordringer i hverdagen hvor der er mulighed for at sparre med øvrige kollegaer til opgaveløsningen</li> <li>En arbejdsplads der arbejder med at udvikle sig</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pia Ryberg Olsen på 65513293.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 30. august 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 7. september 2020.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du uddannet social- og sundhedsassistent og har et ønske om at arbejde i dagvagt med gennemsnit hver 3. weekend, så får du her mulighed for at blive en del af Havebæk Plejecenter og kollega til nogle super engagerede kollegaer på Demensafsnittet ” Forglemmigej”.

  <em>Er du uddannet social- og sundhedsassistent og har et ønske om at arbejde i dagvagt med gennemsnit hver 3. weekend, så får du her mulighed for at blive en del af Havebæk Plejecenter og kollega til nogle super engagerede kollegaer på Demensafsnittet ” Forglemmigej”.</em><br /><br />Vi er en spændende arbejdsplads i positiv udvikling, og vi tilbyder to pladser på holdet til nye kollegaer.<br /><br />Vi søger snarest muligt eller 1. oktober i 2020 to social- og sundhedsassistenter 32-37 timer ugentlig med arbejde i gennemsnit hver 3. weekend. <br /><br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Vi er Fyens største plejecenter bestående af 7 afdelinger med plads til 130 beboere.  Demensafsnittet ”Forglemmigej” huser 18 beboere.<br /><br />Vi har en stor tværfaglig personalegruppe, hvor alle fagligheder arbejder tæt omkring beboerne. Der er på Havebæk Plejecenter 5 faste sygeplejersker ansat. Personalegruppen består af også af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygehjælpere samt aktivitetsmedarbejdere og medarbejdere ansat i fleksjob  <br /><br />Vores arbejdsdag er præget af spændende og komplekse borgerforløb, hverdagsrehabilitering, koordinering, samarbejde og dokumentation. Vi arbejder ud fra relationel koordinering og anvender beboerkonferencer som metode i vores arbejde ved borgere med udadreagerende adfærd. Vores dokumentation vil fra december 2020 være i systemet Nexus. <br /><br />Vi er en arbejdsplads med ny ledelse, der har stort fokus på udviklingen og ny retning. Samarbejdet med beboerne og de pårørende er præget af hverdagsrehabilitering og høj faglighed, og inddragelse af de pårørende vægtes meget højt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at: <ul> <li>du som medarbejder på Havebæk Plejecenter er en vigtig del af beboernes hverdagsliv.</li> <li>du som medarbejder har en tæt kontakt til pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på at skabe en meningsfuld hverdag, samt er med til at beboere og pårørende får en oplevelse af sammenhæng.</li> <li>du finder glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne.</li> <li>du har interesse i at følge og udvikle den faglige viden og indsats på demensområdet.</li> <li>du har flair for IT, og du overholder de faglige krav omkring dokumentation.</li> <li>du har humor og har lyst til et godt grin samt at være med til at løfte den Sociale Kapital.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med højt til loftet og mulighed for indflydelse på planlægning af arbejdsopgaverne, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning.  </li> <li>Kollegaer med forskellige kompetencer og med mulighed for egen kompetenceudvikling.</li> <li>Samarbejde med huset egne læger – en stor gruppe af beboerne er tilknyttet plejecenterlægerne, som kommer her i huset et par gange om ugen.</li> <li>Samarbejde med øvrige tværfaglige samarbejdspartnere omkring beboernes rehabilitering.</li> <li>Vi vægter det gode arbejdsmiljø meget højt og arbejder med at have den Sociale Kapital i fokus. Vi tilbyder et godt introduktionsprogram.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Lærke Knudsen på 30715738 (ferie i uge 34) eller rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541 for yderligere oplysninger omkring stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 27. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35 og 36. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  27-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Dalumgruppen

  Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, så mestring af hverdagen opnås?

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, så mestring af hverdagen opnås? </em><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i dit daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? </em><br /><em>Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi er i en rivende udvikling og flere opgaver bliver varetaget i hjemmene, derfor søger vi i Dalumgruppen en uddannet social- og sundhedsassistent til en fast stilling i dagvagt på 32-37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd. <br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er dynamisk, og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning samt plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Bidrager til et højt fagligt niveau</li> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>12 assistentkollegaer med et højt fagligt niveau og et stærkt sammenhold</li> <li>Tæt samarbejde med et stærkt sygeplejefagligt team bestående af 13 sygeplejersker</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 2340 6077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Sørensen på 2142 7453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 26. august 2020. Vi afholder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  26-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset den blå planet

  Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 0-6 år? Er du frisk, robust, og parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt? Er du fleksibel og kan tage ansvar? Så er det måske lige dig, vi har brug for.

  <em>Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 0-6 år? Er du frisk, robust, og parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt? Er du fleksibel og kan tage ansvar? Så er det måske lige dig, vi har brug for.</em><br /><br />Vi søger en pædagog 35 timer om ugen i vikariat fra den 15. september 2020 til den 31. december 2021. Stillingen er pt. i gruppen med de ældste børnehavebørn.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Den blå planet er en del af Børneinstitution Kragsbjerg som desuden består af børnehusene: Tryllefløjten, Skatteøen, Bifrost og Elverhaven.<br /><br />Børneinstitution Kragsbjerg arbejder ud fra et børnesyn, hvor barnets leg, anerkendelse og høj faglighed er centrale elementer.<br /> <br />Den blå planet er et integreret børnehus med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset  er normeret til 38 vuggestuebørn og 61 børnehavebørn. Børnene er fordelt i grupper med udgangspunkt i deres alder og udvikling og med hensyntagen til deres indbyrdes relationer.<br /> <br />Vores åbningstid er kl. 6.30-16.30, undtagen torsdag hvor vi har åbent kl. 6.30-16.45. Derudover skal du være forberedt på, at personalemøder ligger udenfor åbningstiden, ca. en gang om måneden.<br /> <br />Vi har en kultur og pædagogik i børnehuset, hvor anerkendelse og social inklusion er i fokus. Vi har stort fokus på arbejdet med børnenes sproglige udvikling og dannelse. Vi tror på, at vi alle vokser og udvikles igennem de relationer vi indgår i og af de gode historier andre fortæller om os. Vi vægter, at børnenes udvikling sker i deres eget tempo, på deres eget initiativ med inspiration og støtte fra os. Vi anerkender børn for deres forskellighed, så de føler sig trygge og værdifulde samt får mod på at afprøve sig selv i verden.<br /><br />Vi skaber dynamiske læringsmiljøer for børnene, med en bevidsthed på den fysiske indretning, børnehusets pædagogik og pædagogens rolle i disse. I personalesamarbejdet vægter vi faglighed og professionalisme, anerkendelse og respekt, åben og ærlig kommunikation, en innovativ og fleksibel tilgang til jobbet, ansvar og ejerskab, omsorg og tryghed samt en god portion humor i hverdagen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer bl.a., at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog og har erfaring med aldersgruppen</li> <li>Er teoretisk og fagligt velfunderet, og kan omsætte det i praksis</li> <li>Er indstillet på løbende at udvikle dig selv, samt holde dig ajour med den faglige udvikling</li> <li>Vil være bevidst og aktiv i forhold til at videreudvikle vores kultur, pædagogik og læringsmiljøer</li> <li>Har erfaring med og brænder for anerkendende pædagogik og inklusion, både i forhold til barnet, forældrene og kollegaerne</li> <li>Kan give og modtage kollegial sparring</li> <li>Har kendskab til og kan se vigtigheden i arbejdet med pædagogiske læreplaner og dokumentation</li> <li>Kan se muligheder frem for begrænsninger og kan bevare overblikket i travle situationer</li> <li>Er fleksibel og vil indtræde i en kultur, hvor vi voksne flytter os fysisk i huset efter behov</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong><br />Vi kan tilbyde, at du bliver en del af en faglig, erfaren, innovativ og engageret personalegruppe i et stort hus, hvor nøgleordene som indflydelse, ansvar, initiativ, glæde, leg og læring er gældende.<br /><br />Lyder ovenstående som noget for dig, så send en elektronisk ansøgning hurtigst muligt.<br />Vi glæder os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />På grund af Covid-19, ser vi os ikke i stand til at lave rundvisninger, men du er velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Maria Stensgaard på 63751040.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 25. august 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 36/37.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • En af vores dygtige lærere skal på barsel i fire uger fra uge 38-41, og vi drømmer om at besætte vikariatet med en dygtig lærer med spidskompetence i relationsdannelse og klasseledelse.

  En af vores dygtige lærere skal på barsel i fire uger fra uge 38-41, og vi drømmer om at besætte vikariatet med en dygtig lærer med spidskompetence i relationsdannelse og klasseledelse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hjalleseskolen er beliggende i Odense S i et godt lokalmiljø og med rigtig gode udeområder. Vi har ca. 555 elever fordelt fra 0.-10. årgang, 36 fantastiske lærere og 10 fantastiske pædagoger.<br /><br />Hjalleseskolen er en dynamisk arbejdsplads, hvor fælles fokus, fælles systematik og fælles udvikling er nøgleord. Vi er en skole med stor vægt på elevernes faglighed såvel som på deres dannelse og trivsel. Vi er UNICEF rettighedsskole, hvilket betyder et dagligt fokus på elevernes medindflydelse samt deres egne og andres rettigheder. Hele Hjalleseskolens virke er gennemsyret af mindsetbaseret undervisning med udgangspunkt i Vurdering for Læring.<br />  <br />På Hjalleseskolen vil du møde en hjertevarm og imødekommende personalegruppe og en organisation, som lægger stor vægt på professionel kapital med deraf følgende fokus på både det faglige og det sociale. Du vil også møde en organisation, hvor vi ved at fællesskab gør os stærkere også fagligt stærkere og vi vægter derfor det professionelle læringsfællesskab højt.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Stillingen er på fuld tid og dækker matematik, f/k, geografi og idræt i vores ungemiljø. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du er uddannet lærer med linjefag eller tilsvarende kompetence, og du brænder for at bidrage til en i forvejen fantastisk folkeskole. Du indgår naturligt i værdiskabende relationer med både elever, kollegaer, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Tryghed og trivsel er en selvfølgelighed og spiller for dig en stor rolle i samarbejdet med eleverne. Du er en tydelig kommunikator til både elever og forældre. Du er fagligt og didaktisk velfunderet og praktiserer tydelig klasseledelse til gavn for alle. Du kender til eller er nysgerrig på teorien om mindsetbaseret undervisning og særligt om Vurdering for læring. Du trives i et professionelt teamsamarbejde og ser kollegial sparring som en rig mulighed for at udvikle praksis.<br /><br />Du har humor og kan bidrage aktivt til vores i forvejen gode personalefælleskab.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis jobbet har din interesse er du velkommen til at henvende dig til skoleleder Louise Theil på 61553342 eller souschef og afdelingsleder for ungemiljøet Michael Lindstrøm på 30600684. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende og ansættelsessamtaler afholdes også løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Kan du udføre rehabiliterende pleje, og er du uddannet social- og sundhedsassistent? Så kan du være vores kommende kollega. Vi søger en social- og sundhedsassistent til en stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig. Der arbejdes onsdag, torsdag og weekend i ulige uger.

  <em>Kan du udføre rehabiliterende pleje, og er du uddannet social- og sundhedsassistent? Så kan du være vores kommende kollega.</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig. Der arbejdes onsdag, torsdag og weekend i ulige uger. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Sanderum arbejder ud fra den holdning, at mennesker skal leve liv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor er det meget væsentligt, at personalet besidder forståelse for rehabilitering, og ser muligheder for at det enkelte menneske har mulighed for at være så virksom som muligt.<br /><br />Vi arbejder i leve-/bo miljø i 7 enheder og i alt 67 boliger. Samarbejdet med borgeren, pårørende og borgerens øvrige personlige og professionelle netværk er en forudsætning for, at vi lykkes i arbejdet. Rehabilitering er en tværfaglig indsats, hvor alle tilgange er væsentlige for, at den enkelte borger kan bevare et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Dertil kommer at borgernes forskelligheder, livsstil og livserfaring understøttes og rummes i fællesskabet.<br /><br />Ved Sanderum Plejecenter tilbyder vi: <ul> <li>God introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Høj faglighed og læringsmiljø</li> <li>Frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>Rehabilitering som omdrejningspunkt for det, vi ved, kan, vil og gør</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede tværfaglige kolleger</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse, og du er bevidst om din faglighed og parat til at bringe den i spil i hverdagen. Du kan medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore indsatser efter den enkelte borgers behov.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer: <ul> <li>Uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Tålmodighed og nærvær – ”hjertet på rette sted”</li> <li>Initiativrig og har overblik</li> <li>Udviser stabilitet, mobilitet og pålidelighed</li> <li>Kan tilrettelægge og planlægge din tid</li> <li>Giver gerne en hånd, når nogen har brug for din hjælp</li> <li>Opmærksom på og kan anvende nonverbal kommunikation</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Alment brugerkendskab til IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse ønskes 1. september 2020 eller snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos rehabiliteringsleder Helle Lund Andersen på 6551 3646 eller assisterende rehabiliteringsleder Tine Riis Kristensen på 65513647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 27. august 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du udføre rehabiliterende pleje, og er du uddannet social- og sundhedsassistent? Så kan du være vores kommende kollega. Vi søger en social- og sundhedsassistent til en stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig. Der arbejdes mandag, tirsdag og hver anden weekend i lige uger.

  <em>Kan du udføre rehabiliterende pleje, og er du uddannet social- og sundhedsassistent? Så kan du være vores kommende kollega.</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig. Der arbejdes mandag, tirsdag og hver anden weekend i lige uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Sanderum arbejder ud fra den holdning, at mennesker skal leve liv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor er det meget væsentligt, at personalet besidder forståelse for rehabilitering, og ser muligheder for at det enkelte menneske har mulighed for at være så virksom som muligt.<br /><br />Vi arbejder i leve-/bo miljø i 7 enheder og i alt 67 boliger. Samarbejdet med borgeren, pårørende og borgerens øvrige personlige og professionelle netværk er en forudsætning for, at vi lykkes i arbejdet. Rehabilitering er en tværfaglig indsats, hvor alle tilgange er væsentlige for, at den enkelte borger kan bevare et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Dertil kommer at borgernes forskelligheder, livsstil og livserfaring understøttes og rummes i fællesskabet.<br /><br />Ved Sanderum Plejecenter tilbyder vi: <ul> <li>God introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Høj faglighed og læringsmiljø</li> <li>Frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>Rehabilitering som omdrejningspunkt for det, vi ved, kan, vil og gør</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede tværfaglige kolleger</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse, og du er bevidst om din faglighed og parat til at bringe den i spil i hverdagen. Du kan medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore indsatser efter den enkelte borgers behov.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer: <ul> <li>Uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Tålmodighed og nærvær – ”hjertet på rette sted”</li> <li>Initiativrig og har overblik</li> <li>Udviser stabilitet, mobilitet og pålidelighed</li> <li>Kan tilrettelægge og planlægge din tid</li> <li>Giver gerne en hånd, når nogen har brug for din hjælp</li> <li>Opmærksom på og kan anvende nonverbal kommunikation</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Alment brugerkendskab til IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse ønskes 1. september 2020 eller snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos rehabiliteringsleder Helle Lund Andersen på 6551 3646 eller assisterende rehabiliteringsleder Tine Riis Kristensen på 65513647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 27. august 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Brandchef til Hans Christian Andersen Airport

  Hans Christian Andersen Airport søger brandchef til Brand & Redning (BOR). Hans Christian Andersen Airport er placeret på Nordfyn – 10 km udenfor Danmarks tredje største by Odense. Lufthavnen beskæftiger 15 fuldtidsansatte og ca. 45 deltidsansatte.

  Hans Christian Andersen Airport søger brandchef til Brand & Redning (BOR), da vores nuværende brandchef har valgt nye udfordringer.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Hans Christian Andersen Airport er placeret på Nordfyn – 10 km udenfor Danmarks tredje største by Odense. Lufthavnen beskæftiger 15 fuldtidsansatte og ca. 45 deltidsansatte. Lufthavnen er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Flere virksomheder har etableret sig i lufthavnen og fælles for disse virksomheder er, at der er tale om luftfartsrelateret aktivitet – herunder bl.a. droneaktivitet, idet lufthavnen også er Drone Test Center.<br /><br />Vi arbejder i en afslappet og uformel atmosfære. Vi er ambitiøse og har krav om altid at være compliant, og vi tænker safety i alt, hvad vi foretager os. Vi vil altid være effektive og omkostningsbevidste med en serviceminded tilgang til kunder og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære opgaver og ansvarsområde: <ul> <li>Sikre at BOR lever op til gældende myndighedskrav og interne krav</li> <li>At sikre uddannelse og vedligeholdende træning for medarbejdere i BOR</li> <li>Sikre at BOR udstyr, rullende materiel og håndværktøj lever op til gældende krav</li> <li>Samarbejde omkring Safety- og Compliance</li> <li>Sikre optimal bemanding og vagtplanlægning i henhold til gældende overenskomst under hensyntagen til åbningstider og ad hoc aktivitet</li> <li>Rekruttering og on-boarding i BOR</li> <li>Vedligeholdelse af manualer, dokumenter og kontroller relateret til BOR</li> <li>Der er i BOR-teamet 4 fastansatte brandmænd inkl. brandchef og ca. 10 timelønnede tilkaldere</li> </ul> Brandchefen sikrer, at Hans Christian Andersen Airport er compliant indenfor områder relateret til BOR i henhold til gældende BL’er (Bestemmelser for Civil Luftfart) og fra årsskiftet EU Forordning 139/2014.<br /><br />Brandchefen indgår i teamet af områdeansvarlige med koordinerende møder, vidensdeling og sparring omkring opgaver, projekter, risikovurderinger. Som kvalitetsstyringssystem benyttes OpsCom.<br /><br />Brandchefen arbejder i henhold til lufthavnens SMS- & QMS-manualer samt NASP (National Aviation Security Programme) og sikrer, at du altid er opdateret omkring nævnte.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Din profil – krav: <ul> <li>Du er uddannet brandmand, brandmand fly og indsatsleder fly</li> <li>Du har gode formuleringsevner på dansk og engelsk og kommunikerer tydeligt, enkelt og respektfuldt</li> <li>Du er rutineret bruger af IT</li> <li>Du har drive og overblik – også i pressede situationer</li> <li>Du leder og motiverer</li> <li>Du er administrativt velfunderet</li> <li>Du er systematisk, velforberedt og planlægger på forkant</li> <li>Du er empatisk, stiller høje krav til dig selv og dine kolleger – og du er det gode eksempel</li> <li>Du tager konflikten – du tager den, inden den eskalerer – og kun med de personer, der er en del af konflikten</li> <li>Du har fokus på aftaler og deadlines</li> <li>Ledelseserfaring en fordel</li> <li>Jobbet kræver fortrolighedsgodkendelse hos PET</li> </ul> Du arbejder selvstændigt og målrettet, og evner at kommunikere og samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere, så du sikrer nødvendig fremdrift i opgaver og projekter. Du når dine mål og trives med i perioder at arbejde under tidspres.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende 3F-overenskomst på området.<br /><br />Stillingen er en fuldtidsstilling med 37-timers arbejdsuge med skiftende arbejdstider og er til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om jobbet hos direktør Hans Okholm Vejrup på <a href="mailto:hov@hca-airport.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">hov@hca-airport.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. august 2020. Vi afholder løbende samtaler for ansættelse snarest muligt. Vedhæft venligst ansøgningen og CV.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Beredskab Fyn søger til senest 1. oktober 2020, en Instruktør/Beredskabsmester til Uddannelsesafdelingen. Vi er en afdeling på fire fast ansatte og ca. 20 deltidsinstruktører.

  Vi søger en faglig kompetent kollega, der ikke er bange for at få beskidte fingre, til en fuldtidsstilling med frihed under ansvar.<br /><br /><strong>Om os</strong> Uddannelsesafdelingen, er p.t. på fire fast ansatte og ca. 20 deltidsinstruktører, som er en del af Beredskab Fyn, i et offentligt §60-selskab, der ejes af 9 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense.<br /><br />Vores kunder er en bred pallette af offentlige arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, internt ansatte, bl.a. i det operative beredskab, og frivillige i beredskabet.<br /><br /><strong>Dine primære arbejdsopgaver består i</strong> <ul> <li>Undervisning og fagopgaver i beredskabsrelaterede fag, som røgdykning, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og STCW kurser</li> <li>Vedligeholdelse og reparationer på øvelsesanlæg- og gasmoduler</li> <li>Udvikling af undervisning med fokus på miljøvenlig markering i gasmoduler</li> <li>Øvrige forefaldende beredskabsfaglige og administrative opgaver under Uddannelsesafdelingen</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du kan tilbyde os følgende faglige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Gerne en håndværksmæssig uddannelse, ”Handyman”</li> <li>Holdleder INDSATS, Røgdykker- og førstehjælpsinstruktør, gerne med god erfaring</li> <li>Administrative kompetencer på PC- brugerniveau</li> </ul> <strong>Personlige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Du er en god kollega, glad, formidlende, service- og samarbejdsorienteret med et stort overblik</li> <li>Du har en dialog- og værdibasere tilgang</li> <li>Du er holdspiller og arbejder gerne selvstændigt, også som ”Handyman”</li> <li>Har kørekort til kategori B og C og gerne E</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et udfordrende og afvekslende job med en meget høj grad af selvstændighed og ansvar</li> <li>Dit mødested er på uddannelsescentrene i Svendborg og Odense, samt hos vores kunder over hele Fyn</li> <li>Gode kolleger, der giver dig et godt socialt- og fagligt netværk</li> <li>Stillingen er tidsbegrænset frem til 31. december 2021 med mulighed for fastansættelse, der er afhængig af aktiviteten</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsevilkår</strong><br />Aflønning som beredskabsmester efter principperne om Ny Løn i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Den gennemsnitlige arbejdstid er på 37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Knud-Otto Westergaard på 30 33 42 21 eller Beredskabsmester Daniel Birkebæk på 30 66 19 86.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Du skal ved ansættelse kunne fremvise egnethed i form af ”Helbredsattest til brug i Redningsberedskabet”, der betales af Beredskab Fyn.<br /><br />Ansøgningen vedlagt relevant dokumentation herunder referencer og straffeattest skal være os i hænde senest den 31. august 2020. Der vil blive afholdt én samtalerunde, der forventes afholdt primo september 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold.

  <em>Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup.</em><br /><br />Børneinstitution i bevægelse søger en pædagog på 35 timer ugentligt med start snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund, Fjordager, Fridasholm, Hvenekilden, Kildegården/Muldvarpen, Pilebækken, Slåenhaven og Seden.<br />Vi har særligt fokus på:<br /><br /><strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>.<br />Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en børneinstitution, hvor du som medarbejder inddrages til at skabe udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø<br /><br /><strong>Bliv en del af en mangfoldig børneinstitution i bevægelse, der tilbyder</strong> <ul> <li>Et udviklende og understøttende intro-forløb.</li> <li>Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler.</li> <li>Relevant kompetenceudvikling.</li> <li>Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en helt unik boligsammensætning.</li> </ul> <strong>Seden Børnehus</strong> rummer en masse glade børn, en engageret forældregruppe, samt en personalegruppe, der er et godt miks af både erfarne og nyligt uddannede kollegaer samt pædagogstuderende. Husets personale består af nogle stærke profiler, hvor der er mange kompetencer indenfor, kreativitet, drama/musik, sprog/kommunikation samt udeliv, natur og science samt en stærk fagfaglighed.<br /><br />Vores børnehus blev i starten af 2019 renoveret indvendigt, og i den forbindelse opstartede vi det pædagogiske arbejde omkring den styrkede læreplan, hvilket betyder, at vi arbejder målrettet med både det børneinitieret og vokseinitieret læringsmiljø samt vores evaluerings- og mødekultur. Vi arbejder med læringsgrupper 4 dage om ugen som understøtter det enkelte barns udvikling.<br /><br />I 2020 påbegyndte vi uddannelse (12 mdr.) i sprogklar for hele personalegruppen, som skal være med til at skærpe vores sprogarbejde i vores daglige pædagogiske arbejde.  Ydermere deltager vi i et forskningsprojekt omkring børns leg, samt vores rolle som medarbejder, dette sker i tæt samarbejde med BUPL og UCL.<br /><br />Vi har en skøn legeplads med et sciencerum, samt masser af grønne områder rundt omkring i lokalområdet. Vi har en skurvogn stående ved Seden Enggård, hvorfor vi også har skoven som et defineret læringsmiljø.<br /><br />Seden børnehus er beliggende Hyldegårdsvej 43, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi er et hus med fart på, som gerne vil udvikling, derfor søger vi dig, der sammen med os vil videreudvikle vores børnehus samt finder energi i dette.<br /><br />Vi søger en pædagog, der udover de forventelige pædagogiske kompetencer, også: <ul> <li>Mestrer og evner at inddrage pædagogiske metoder i egen praksis</li> <li>Kan arbejde inkluderende og anerkendende i tilgangen til barnet, forældrene og kollegaerne.</li> <li>Har viden og interesse om børns sprogtilegnelse.</li> <li>Kan organisere meningsfulde, realistiske og dynamiske læringsmiljøer.</li> <li>Mestrer og evner det skriftlige arbejde og finder værdi i at arbejde systematisk i sin pædagogiske praksis.</li> <li>Kan arbejde progressivt med børns udvikling.</li> <li>Kan arbejde med afsæt i positioneringer og læringsgrupper/miljøer.</li> <li>Er robust – hvilket vil sige, at du skal kunne justere og udvikle dig i forhold til, hvad der er nødvendigt for at trives i et arbejdsmiljø.</li> <li>Besidder samarbejdsevner, stabilitet, selvstændighed, æstetisk sans, fleksibilitet, engagement.</li> <li>Evner at skabe sig overblik og derigennem trygge pædagogiske rammer, til gavn for børn, forældre og kollegaer.</li> <li>Evner at reflektere over egen og kollegaers praksis og være nysgerrig på dette. </li> <li>HAR HUMOR og er fuld af energi.</li> </ul> Alle børn skal opleve sig forstået og udfordret. Gennem leg og læring skal de opleve sig betydningsfulde – vi gør det sammen i vores børnehus – vil du være med?<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til daglig pædagogisk leder Pernille Tange på  6375 1460 / 2041 6523. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 10. september 2020. Samtaler finder sted den 16. september 2020 på Ejby Kirkevej 15.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-09-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du flair for administration, og kan du få de løse ender til at nå sammen i en travl hverdag, er det måske dig, som skal understøtte vores chefer som sekretær.

  <em>Flere skal i job, unge på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes videre i livet, og hjemløsheden skal afskaffes. Det er bare nogle af de meningsfulde opgaver, som chefgruppen og resten af forvaltningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense arbejder med.</em><em> Har du flair for administration, og kan du få de løse ender til at nå sammen i en travl hverdag, er det måske dig, som skal understøtte vores chefer som sekretær.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ledelsessekretariatet er ansvarlig for betjening af det øverste politiske og administrative niveau. Ledelsessekretariatet er en del af forvaltningens samlede stab. Til daglig sidder vi i samme bygning og tæt sammen med chefgruppen og rådmanden. Der vil derfor være gode muligheder for at sparre med både nærmeste kolleger og kolleger i hele staben. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive ansat i Ledelsessekretariatet og vil referere til sekretariatschefen. Stillingen er i forvaltningens ledelsessekretariat, hvor du bliver en del af forvaltningens sekretærgruppe. Jobbet er spændende og udfordrende. Du kommer til at arbejde tæt på den øverste ledelse for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Dine opgave er at være sekretær for koncernchefer og områdechefer og dine hovedopgaver vil være: <ul> <li>Sekretærarbejde for en gruppe af chefer i forvaltningen, herunder: <ul> <li>Koordinering af kalendere og mødeplanlægning</li> <li>Telefonbetjening og journalisering</li> <li>Sekretærbistand i forbindelse med lokaludvalg/MED-systemet, herunder referatskrivning</li> <li>Planlægning og praktisk bistand til møder og større arrangementer</li> </ul> </li> <li>Hertil kommer en række generelle opgaver på tværs: <ul> <li>Ekspedering af henvendelser fra forvaltningens hovedpostkasse til relevante personer i forvaltningen</li> <li>Diverse ad hoc-opgaver</li> </ul> </li> </ul> <strong>Om dig  </strong>            <br />Du elsker og er dygtig til at servicere, skabe struktur, følge op på opgaverne og har sans for detaljen. Du kan både bevare overblik og have gang i mange ting på en gang. I hektiske situationer kan du derfor holde hovedet koldt og stadig få opgaverne løst, fordi du trives med omskiftelige situationer og med betjening af chefer med mange bolde i luften. Du er god til at servicere forskellige typer af chefer, konsulenter og samarbejdspartnere, som har forskellige behov. Du kan også tænke fremadrettet og få lavet gode arbejdsgange og strukturer omkring dig. Endelig skal du være en god kollega, som er klar på både at have travlt og have det sjovt sammen med os.<br /><br />Vi ser rigtig gerne, at du har erfaring med sekretariatsbetjening på chefniveau og har en relevant uddannelse. Du er god til at formidle dig skriftligt og overholde retskrivningen. Vi vægter herudover, at du er fortrolig med elektronisk journalisering og sagsstyring samt mestrer office-pakken. Du skal desuden kunne navigere i en politisk styret organisation, hvor samarbejdet mellem områderne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er højt prioriteret. Det er derfor væsentligt, at du har flair og evne til at samarbejde med borgere, kolleger, andre forvaltninger og eksterne parter.  <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er med ansættelse på fuld tid med forventet start 1. oktober 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på <a href="http://www.odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">www.odense.dk</a>. For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Rikke Thaisen på 40229938 eller <a href="mailto:rkt@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">rkt@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 28. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du idérig, og har du lyst til at være bannerfører for kliniksygepleje både over for borgere og kolleger? Har du lyst til at være med til at forme fremtidens sygepleje, så er det dig, vi har brug for i vores klinikker!?

  <em>Er du idérig, og har du lyst til at være bannerfører for kliniksygepleje både over for borgere og kolleger? Har du lyst til at være med til at forme fremtidens sygepleje, så er det dig, vi har brug for i vores klinikker!? </em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til Sundhedsklinikkerne i Odense Kommune, da en af vores sygeplejersker skal på barsel. Barselsvikariatet er på 37 timer ugentligt eller efter aftale. Tiltrædelse snarest muligt og senest fra 1. oktober 2020. Der er weekendvagt hver 5. weekend. Vi dækker ind for hinanden ved fravær.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sundhedsklinikkerne er organiseret selvstændigt og deler leder med kommunens vidensansvarlige sygeplejerske på sår- og kontinensområdet. Gruppen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Nord. Sundhedsklinikkerne er et tilbud for alle de borgere, der er visiteret til kommunal sygepleje, og som kan modtage sygepleje i klinik. Sundhedsklinikkerne består af fire klinikker, som fysisk er placeret på forskellige lokationer i Odense. Opgaverne for sygeplejerskerne i sundhedsklinikkerne består primært af sårbehandling, måling af blodtryk og blodsukker, medicindosering, stomiproblemer, inkontinensproblemer og injektionsgivning.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Kliniksygepleje er en del af fremtiden på Ældre- og Handicapområdet, og du kan være med til at forme den.<br /><br />Som sygeplejerske i en af vores fire sundhedsklinikker får du 12 fantastiske sygeplejerskekolleger med et godt humør. Du får en varieret hverdag med tæt borgerkontakt og et godt arbejdsmiljø med masser af udvikling og faglig sparring. Du får mulighed for at dygtiggøre dig og udvikle din sygeplejefaglighed i et tværfagligt miljø, hvor en af dine hovedopgaver bliver at samarbejde med hele forvaltningen om at få anvendt klinikkerne optimalt.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende, hvilket betyder, at vi i samarbejde med borgerne har fokus på, hvordan borgernes funktionsniveau bliver bedre. Som kliniksygeplejerske har du et tæt samarbejde med vores udekørende grupper, de alment praktiserende læger, speciallæger, OUH og naturligvis andre kolleger i kommunen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du ser lyset i kliniksygepleje og er ikke bange for at bryde med gamle traditioner om hjemmesygepleje.<br /><br />Herudover forventer vi, at du: <ul> <li>Er engageret, selvstændig og ansvarlig</li> <li>Har erfaring med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er god til at dokumentere</li> <li>Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger</li> <li>Du er god til at planlægge og kan bevare overblikket</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD care og Èn plan eller Nexus (Odense Kommunes nye dokumentationssystem)</li> <li>Erfaring fra hjemmesygepleje, sygeplejeklinik, lægeklinik eller ambulatoriearbejde vil være en fordel   </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Louise Damgaard på 29447092.  <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 24. august 2020. Samtaler forventes afholdt fredag, den 28. august 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Vi søger en rengøringsassistent til Dyrup Børnehave på 5,50 time ugentlig med tiltrædelse 1. september 2020.

  <em>Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Hvem er Rengøring?</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme. I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger bl.a. smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere, samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår. <br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> </ul> Medarbejderarrangement:<br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til et årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.<br /><br />Sundhedsordning:<br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud, der<strong> </strong>har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge.<br /><br /><u>LogBuy fordelskort:</u><br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.<br /><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen. Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i. <br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Arbejdstiden er 5,50 time ugentlig og tiltrædelse er 1. september 2020. Du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Jette Trolle på 21258346.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. august 2020.  Samtaler forventes afholdt den 20. august 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Vi søger en rengøringsassistent til Højmeskolen på 17,5 time ugentlig med tiltrædelse 1. september 2020.

  <em>Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Hvem er Rengøring?</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme. I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger bl.a. smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere, samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår. <br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> </ul> Medarbejderarrangement:<br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til et årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.<br /><br />Sundhedsordning:<br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud, der<strong> </strong>har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge.<br /><br /><u>LogBuy fordelskort:</u><br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.<br /><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen. Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i. <br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Arbejdstiden er 17,5 time ugentlig og tiltrædelse er 1. september 2020. Du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Jette Trolle på 21258346.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. august 2020.  Samtaler forventes afholdt den 20. august 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til heldagsafdeling ved Korup Skole

  Har du et varmt og inspirerende børnesyn, som får det bedste frem i alle? Har du stærke relationskompetencer og evner at fremme trivsel, tryghed og fællesskab hos børn såvel som voksne?

  Vi søger en dygtig pædagog i ungemiljøet pr. 1. oktober 2020 i heldagsafdelingen på Korup Skole.<br /><br />Elevers læring og trivsel er afhængig af de professionelles kompetencer og udvikling af undervisning gennem kollektiv læring. Derfor er vi i heldagsafdelingen optaget af at arbejde med professionelle læringsfællesskaber (PLF), hvilket sker i samarbejde med vores to specialvejledere. Vi glæder os til at få dig med om bord.<br /><br />Vi ser det gode teamsamarbejde som en vigtig forudsætning for, at vi kan lykkes med at lave skole og skabe læring og trivsel for alle børn. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Heldagsafdelingen er et skoletilbud målrettet elever fra Odense Kommune med generelle indlæringsvanskeligheder, heraf nogle med socioemotionelle udfordringer og/eller funktionsnedsættelser af forskellig karakter. Elevernes behov for støtte og særlige hensyn er individuelle og aftales med hjemmet og vores samarbejdspartnere. <br /><br />Vi praktiserer alle Low Arousal (rogivende pædagogik) som pædagogisk metode, herunder i forbindelse med konflikthåndtering og stressreduktion hos vores elever.<br /><br />Vi er systematiske omkring vores kommunikation og planlægning af dagen, og vi har altid fokus på elevernes trivsel og læring. Vores hverdag er som udgangspunkt velstruktureret og planlagt til mindste detalje, da vores elever ikke selv kan organisere og planlægge dagen.<br />Eleverne i afdelingen har brug for forudsigelighed og tydelige voksne, som kan stilladsere, hjælpe og guide, herunder bl.a. gennem ADL-træning. <br /><br />I heldagsafdelingen har vi regelmæssig udeskole på skoleskemaet, hvor undervisningen er flyttet væk fra klasselokalet og ud i naturen eller de nære omgivelser.<br /><br />Co-teaching og det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger og lærere er et bærende fundament i vores afdeling. Undervisningen tilrettelægges, afvikles og evalueres af såvel lærere som pædagoger, og vi benytter alle MinUddannelse som fælles elektronisk læringsplatform.<br /><br />Afdelingen består af ca. 73 dejlige og nysgerrige elever fordelt i henholdsvis et børnemiljø og ungemiljø svarende til 0. – 10. klassetrin. Personalet består af 14 lærere og 14 pædagoger fordelt på fem teams. I afdelingen har vi medarbejderkompetencer indenfor områderne inklusion, specialvejledning, sprog- og kommunikation, som vi omsætter i vores praksis. Derudover samarbejder vi tæt med S-PPR, ergo- og fysioterapeut samt myndighedsområdet.<br /><br />Vi har morgenpasning alle dage fra kl. 7.00 – 8.00. Undervisningen foregår fra kl. 8.00 - 14.00.  Team- og afdelingsmøder afholdes om tirsdagen kl. 14.00 - 17.00.<br />Om eftermiddagen tilbyder vi pasning/værksteder fra 14.00 - 16.00, hvor eleverne kan vælge sig ind på forskellige aktiviteter som f.eks. yoga/mindfulness, hjemkundskab, krea, spil, dans, sløjd, gaming, teens, cykling, MGP og bevægelse m.m.<br /><br />Heldagsafdelingen hører under Korup Skole med et samlet elevtal på ca. 500 elever og 75 fastansatte. <br />Ledelsen på Korup skole består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du skal kunne lade dig forstyrre og erkende og iagttage egne handlinger – også i samarbejde med omverden</li> <li>Du er nysgerrig og har udviklingslyst til at blive klogere på eleverne og din pædagogiske praksis</li> <li>Du har evnen til at ændre egne handlinger og egen kommunikation i arbejdet med elevers læring og trivsel på baggrund af refleksioner, der er hjælpsomme for opgaveløsningen</li> </ul> Faglighed: <ul> <li>Du kender til og praktiserer Low Arousal som den tydelige voksne, du er</li> <li>Du arbejder målrettet med elevernes personlige og sociale udvikling og trivsel</li> <li>Du kan koble ADL-rettede aktiviteter til undervisningen, herunder i samarbejde med dine kolleger</li> <li>Du kan inkorporere Co-teaching i undervisningen</li> <li>Du kan praktisere udeskoleundervisning som supplement til undervisningen i klasselokalet</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>har et varmt og inspirerende børnesyn, som får det bedste frem i alle</li> <li>har stærke relationskompetencer og evner at fremme trivsel, tryghed og fællesskab hos børn såvel som voksne</li> <li>er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>bidrager til det gode og konstruktive teamsamarbejde</li> <li>er robust og mødestabil</li> <li>er omstillingsparat og fleksibel</li> <li>bruger læringsplatformen MinUddannelse og AULA</li> <li>vægter forældresamarbejdet højt</li> </ul> Du skal foruden den daglige undervisning kunne varetage én morgenpasning om ugen kl. 7 - 8 samt to ugentlige eftermiddagsværksteder kl. 14 .00 – 16.00. Derudover skal du kunne deltage i team- og afdelingsmøder hver tirsdag til kl. 17.00.  <br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et job med spændende udviklingsmuligheder og medindflydelse</li> <li>En dynamisk arbejdsplads med en innovativ personalegruppe med respekt for hinandens fagligheder og kompetencer</li> </ul> Du kan i øvrigt med fordel orientere dig om skolens kerneopgave, elev- og samarbejdssyn på skolens <a href="https://korupskole.aula.dk/" target="_blank" title="hjemmeside"><u>hjemmeside</u></a>, hvor du også kan læse mere om heldagsafdelingen.<br /><br />Kan du se dig selv i denne profil, er du måske vores nye kollega. Vi ser frem til, at du sender os en motiveret ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Malene Bøggild på 61 55 46 23 eller skoleleder Simon Hempel-Jørgensen på 40 36 85 53.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 23. august 2020. Kandidater til stillingen udvælges den 24. august 2020. Hvis du er blandt dem, som går videre til samtale, vil du et par dage i forvejen få tilsendt en case, som du skal fremlægge under selve ansættelsessamtalen. Samtalens varighed er ca. 30-35 minutter. <br /><br />Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag, den 26. august 2020 i tidsperioden kl. 14.00 - 16.30.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job og Karriere 3

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne faste stilling

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"> </div> <em><strong>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense?<br />Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel<br />rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring?</strong></em><br /><br />Så skal du søge denne faste stilling som jobrådgiver i Job og Karriere 3.<br /><br /><strong>Om os:</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes og Beskæftigelses- &<br />Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved,<br />hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus<br />på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være<br />effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 3 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores<br />primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den<br />ledige selv, understøtter vi med empowerment processen hen imod job og uddannelse, med det klare mål at blive selvforsørgende.<br /><br /><strong>Om jobbet:</strong><br />Som jobrådgiver hos os, får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed.<br />Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at<br />skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet,<br />bevægelse og klare definerede aftaler og rammer. Du skal således være både involverende og målrettet.<br /><br />Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have<br />erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig<br />til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /><br />Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er væsentligt og afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejde på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /><br /><strong>I Job og Karriere 1,2,3 er vi p.t. organiseret i 7 branchegrupper, nemlig</strong> <ol> <li>IT</li> <li>Byg</li> <li>Industri og Fremstilling</li> <li>Transport</li> <li>Service og Detail</li> <li>Offentlig & Sundhed</li> <li>Akademikerindsatsen</li> </ol> <br />Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre<br />opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav. Generelt lægger vi stor vægt på, at du har gode kommunikationsevner,  kan arbejde struktureret, analytisk og målrettet med dine opgaver.<br /><br /><br /><strong>Om dig:</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige, samt have relevant arbejdsmarkedsviden</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker</li> <li>Kan inspirere motivere og hjælpe den ledige med at opstille realistiske mål</li> <li>Kendskab til at understøtte CV-udformning</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder:</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye<br />veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32<br />i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br />Stillingen som jobrådgiver er til besættelse pr. 1. oktober 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Claus Rasmussen på 2136 4363 - E-mail clras@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansøgningsfrist er den 23. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 26. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Ditte & Kirsten er social- og sundhedsassistenter på verdens bedste arbejdsplads - vil du være deres nye kollega? Lige nu søger vi flere social- og sundhedsassistenter til Aftengruppen Syd, der har lige så meget fokus på faglighed og godt kollegaskab som os.

  <em>Ditte & Kirsten er social- og sundhedsassistenter på verdens bedste arbejdsplads - vil du være deres nye kollega?</em><br /><br />Lige nu søger vi flere social- og sundhedsassistenter til Aftengruppen Syd, der har lige så meget fokus på faglighed og godt kollegaskab som os. Vi kan både tilbyde dig en fast stilling eller et vikariat i rene aftenvagter fra kl. 15:00 – 23:30. Der er stor fleksibilitet og du kan selv være med til at bestemme hvor mange timer du ønsker at være ansat.<br /><br /><strong>Om vores arbejdsplads - Aftengruppen Syd </strong><br />Vi er en medarbejdergruppe med ca. 100 faste medarbejdere bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, en vagtplanlægger og en rehabiliteringsterapeut samt et lederteam på 3 ledere. Vi består af to enheder, der møder ind på to forskellige adresser på Kragsbjergvej og Jacob Hansens vej. Det er nemt at komme til og fra vores to matrikler, der begge ligger i dejlige områder med fine fællesfaciliteter.<br /><br /><strong>De bedste borgere i byen og rehabilitering i fokus</strong><br />Vi dækker den sydlige del af Odense Kommunes hjemmepleje om aftenen, og vi synes selv, at vi har byens bedste borgere. I vores arbejde møder vi mange forskellige borgere i alle aldre med forskellige diagnoser og livsomstændigheder. Det giver en spændende og afvekslende hverdag med fuld fart på samt mange nye opgaver og problemstillinger der dagligt skal håndteres. Vi ved aldrig hvordan dagen har været, før vi lukker døren til den sidste borger.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen og Aftengruppen Syd, er rehabilitering grundlaget for samarbejdet med vores borgere. Alle borgerne tildeles et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation de befinder sig i – og som aftengruppe, kommer vi rundt til borgere fra alle vores forløb. Læs mere om vores forvaltning, de forskellige forløb og borgergrupper <a href="https://www.odense.dk/job/sundhedsfaglig-i-fokus" style="color:blue; text-decoration:underline">her.</a><br /><br /><strong>Humor, godt kollegaskab og høj faglighed</strong><br />Vi er en personale- og ledergruppe, der i det daglige har fokus på høj faglighed, omsorg for hinanden, humor samt tværfaglig og monofaglig udvikling. Vi er en gruppe i flere aldre, hvor vi alle bidrager med noget forskelligt og hjælper hinanden. Vi hygger os sammen, selv når der er travlt.<br /><br />Her kan du møde to af dine nye kollegaer, Ditte og Kirsten, der begge er ansat som SSA’ere i Aftengruppe Syd. De har aldrig været i tvivl om, at arbejdet som social- og sundhedsassistent i en udekørende gruppe er det helt rigtige for dem. Ligesom de begge er enige om at Aftengruppen Syd er den helt rigtige arbejdsplads for dem:<br /><br /><img align="left" hspace="12" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCALuAcIDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD5t1WytppI4CeGG5XVf4geF9+BmrmnWOvXcAtrm5aHnmULnp0H0qDSbM63qbxwSxxy+ewMUjYCLjrzXSxQveQzIk6yRx/K7Lzt4r9jlUs7H47W0SW5X0rwjHqLNDca4FmDcKI/kIx0z61e1/4b+HdP0K4eLWJJNViZDbwwrhAv8eT7D9azdOebS7R7a3+ZVct/tbsYB967DwdceEnP/FY300cfll0aFcs7ZA281l7SZwVJ1Keqeh5tFp19p0dw2mXO3ap3QSrwR36/Wtnwrc6nJbJpmm6b9oMkyCOFowWLehGOmcVseJ9P0IarNdfaNlsbiQ2rRjc0ibuAax317V4/FEur+GJfJvNwZty7VPGMgdO1VzSlsbqp7aOq8+1vI6XX/hT4t+HwWXxPoZazvhujXzNoOMZHBJGM1geItGfSdPjS6jm8m8XNrNuB2t6Zz056kVeHxr8VajpiWmpyfaJY1ZGaZi2STkqB2H0rstP+Nnw78a+DP+EW+I/hS3hRVEUF1ZqEeM9sZ69K0jKXKlI4eWtTlzNaI4Hw9aQTzrZz3EgvI0UYjBbzcHoPwr0XXtJ8Kz6XDJDLIt0rbbiGRNrvxxV39mSz+Dqapr1z4t0qTVBp9rnTLyOYrg45P681z3xH8R+HF1+Sfw5fSSR5xCZV3EH0z3HbNczlL23Kr6fcFaXtZJour4F1DS9HXxNpekTQ28iFrppDuVFHQhv/AKwq1ofxAu9AJitbtrrT5I2+WUcDjkD/ABrm3+JniLWtHXRHvjb26r5b2UbYWRauaDBoTW32e83rbyfKyqvMf+fWq97lfOc047XMP4l6jqc+rR+VF9nj+WW1G7cMdaoabrb63bvZXUccNyjZ3dAy+g96938JfBv4beIvBF5rXiTV2m+zNss2klAbkcL7GvMPGvw8sbbVoNO0W28t5JNkXz5ZiO3096dHGUZS5excYx9na2vQvfD218IXQmvNSkVjDDj7PuwGb1p+pal4f01ZrS2mcwquQzY4z6Yq54h/Z1+Ivhjw4fFE2lyQ2seC0yR5jZcckkVz+i3knhXTvNkjtr6O8bEkVzBnaPr2o+tU60f3cr+hm6HvOT+4uWnjvVp2t9FvLvdbxyZhdod2/wCvSvqT9lr9pP4HeCtVj17xFpIsdUitTE09laEqzH5d5A54HpXy9a3kXimd/K0ayghtV8xWiO0DJwAPWtD4f2F3deLYRcJ5axt8zR8gr6mvNzDDUcVh3GbcX5Ox0YerLC1VOMdu5+puufD39nP9sDwBp6pdjUtPs87bWP8AdtLLgBQ3cY5P418s23/BNfVdF+Neq2viXQpD4fkYtpcNvJlQpOFVmwTwO1afwb+Ldx+zsLfULj7P9g2lpPOYKys2OfyFfVHw7/ab8J/GLwjJqfh91haTiGSQcMex+lfm+KzLMsppzjQb5Hon0/4c+0w88pzuCdZWmt/M8i8N/wDBP74VeDbS3nttPiu5I5BcTJN8jO2eFH+yPTvVm+0fwh4GmVD8OVut0hVvMhX9yucDkA17fceXe23k6zBHcSbPmkt2/wAK8z8Ra/4N0LWZpYZ5pCsoXYzZRGIyevbIr5eGZY7E1L15OT9TrxWBwmHp3pJR8znbHw/4M1iD7F4blESvvlvLdTkqSR8pB9/0FfPn7UXhzR9CuFk8O2yq8TKZlwMPk4/mK978T6l4R8Z24v8ARpI4LiK4LzNbSqGfjkEDscV5b8R/h9qMujw6uYvPkuLkM1vKv3o8/u8k8jNe5lNSWHxXtJyaXZny+YU/bQapxTtrdHjmmXOteE7OHXtBiO6ZHaRU43qAfl9ulcb4inu/HNvcX+v2tzNpLXYjvrdmP7mQcb+PTOe3Ndt42t/FXg7SfsM/h/y42dWmdm67icKh7Vz3wt+Kel6Pqdv4KGk3VxH4imMV5BNb72V3/dp/wIk96+6o1I1KbqU7N/oeJTpzjKzTPO9Z8BxfDa+D2t/Hd2GqKPs0rY8xADwMZ4IHevStC0jXvCd1Dpw1GMTTWaSQpbgspj6Bt2eTnOR2zXnfx0+CXxV8BeKNU8VWuj3EvhvT9SmjsbqVTtdYifMKj+4p+Un1OKw7D9pLXNd03SdFZUH9k3pmW5aTDCM7d0XA+7x+td0oTxOHTjK51VMHUk1JnsWk+M59H1aGDxPbpbLcTNbzahNGG2E8AAepFaXhDQfBs8XiCx0p1Q+W8kbfZgftHynaCc8L/UV538SviTd6/wCI18Q3fheO1sbqFHs7P7KUWOLJVZVB+8Qc/N36034Y/EqXW/Ei+C7CaRskQR3O3b5/HBPpz19BXmPB1Kb9orq5nLDy5dNTjfiD/bel2dxo2mXMLLMzMsnfd3H6dK8N8QeJ9X069j0+5tdnkrhgvQ8/19a9U+Ml7400fxbL4WubfDWB3O0EBIkY8jBNc9rXhyw8V2w1zVkWOaFilwFTrxgV9Pg5csVfr1PQw/saNNOoYH9gaVPaQ6jZbJLWaRWMMcgEjcAuR6c/yqey1efwverp0lwzLcRBpEbqoJ4HHoAKqWWlP4XvfsrS+ZCjZhbb16dM1T+IGpRma3uVj8tWGPO7jgcfnXoqot0CoyrS5N0yTxzqVtb6wbu4gVJJIACzfNnrzXOx69b3Fzum3qOceX2rS8YT2Wr6Wt7DC3mELvVgScCqfgDwZH4z1aPSI79LcNJgux9u1ays1e50YWNKlRvNeRVsNVuNHufKt0ZkkYjzDx8uKIYNRvbpZYZ4tkxP+itksR+XFbWteC7nQdWhsdbtpo4VywmkQjdHuIz+OK0vDtrY6a634sZWO4SBihHHqCR0xWXNHc0niIxpuUEc7Z+HNetbp7iLRZJNmC5AJ2nrjFTXelaprOoeZZ27QNMgRYWB3M3txxX0t8BbnwH4vja8muF+22uZmtRtESnIGXJ+8T2Fdl4//Zy8LeJ9Fm8b/Cqy8vU7OETXumq26UR55faOjdSB716tHDxq0OdSsfIYziSph8ZySp/PU+Pf7N1OOf8AsXXI/LuI4w0cflluBXQaB4QW81aaeSKN2iVGX7RGNhY+g6HivpHU/gCfijpcetQ+E7jTfFWk2qt9lhiLvd254QBF4Lbc596g+HP7M/xPg+K2iyav4ImsdJkbabnVoQoi4wMq5AB9O9dlPK4/V/bTnax5WK4tqyxCoYelK73tex478QPCN7o+mLPpOtrZ6bNarL9jhjZSgJwx+X1PrWT8PPAGvatfJqfgO71a6hjzHefN5cQz2ySc/Sv0i+Fn7ENhqMt4mv2um3lvN+786RQ5kXPtwuM9K774bf8ABOD4U+AtLvtMtIGl+3TrMWj+XyWXoVFebmGZZZg4xXtLy8j2sny/PsfTbdJpa6tnyJ+yr+z/AC/Ebxzp58eeFgs2gxyTXUKxnbcbAfky3Xdx8w/Cvovxb+zj8JP2q/gVqHhnwp4C0/QfEWkwv5NpBCBjAICtgDP613nwz/Z38XfDX4h3WtXOt3NxBNbsqxSW+F2buPm/vY4rq/Cnw+1jwn8UI/Fei2zLbzOReY+VWT0NeJUzWMqrq0qlnHWOtlfqe9h8jl9X9nWpJqbalpquzTPLP2Q/2SvBXgLwrbaD4v8ABtrDqUsardScN+8UfKvqeOcnpXM/FH9jy88OfG4x+HreRdM2+Zawg9JyFIP0H6V9XeKPCxh8VWuv2C/6PId+1eMEitP4laI7WS67a2jyXEkIjj2L8wyOT+NRh86xFLFe2lU/ib9kduJ4WwNbBew9n/Dd0+rPkd9S8F/s0atH4F8GwStq2st/xMNedA4i4+4hY/LgmsmHwxr/AMUvEy6NdX02oWP2zzzcQp+6kZXOEkbPG0c4A613ur/sW+N/iv8AEVtT8RyNZ6JHHlbJVIJkz94HORmvbfh38IfDPwt8Pnwd4Z0ZY41/eNJ5ecv/ABEn1PNe6+JMvy26pNSqS3e+vqfJU+Dc2zqpbFL2dCL92Ouq/wCCeOab8CbtNZt5pdQZodzGaOBmwMjkc4wOnQV31jZS6ZoaeHtVgivLO3uWCBs7iccZ9hXeWvhzfcx/Z4iqybgy49P/ANdcb4r0rU7bxNM2kyiSS4/drDtyqgA/N7HJrzqedVMyxHvs+glw3h8mw16cXruVl1HRItQS+8K2FudZtrhXezhY7Tk4LHGOcYP4V6N4YuI9Tla91ieR7i3XDLt2rGc9Pc1514E8DxeCvHVnfazeeZPfSBVjD/ffnH4Yr0bR9Lv7vxnrEouI1tggSKIf3yPmJrbHOnsnsr3/AAsc+XwrqXNJW1ty9PJm9bXW47nIZW+661YjEhGZE/8Ar1T0a3aPTfLuB/qWIbAqew13R73/AEeK9VivA5ArxZJ9EfRe61q7GXN4Os5ZWkNgnzMT93/69FaD+KPCsbtG/iOzVlOCrXScfrRRzVPMx5cP3X4H5lft9/sFajP8YNY8Tfs4+Ao7LQdLgjS9m+1BVuZSoP7sZ4Cjjt1rwPWv2e/jz4F8Mx63qHhxmsZ/MMbW7iQyhT0IBx1/Sv0Q+Omg/En4kTWvg3RtVsdN0X7Yqa9qVrdjzJoCoxsA55yc/hXy78QNA+Mnw1W+8PeEdbm1DQ9MkYQQzTF9vz9RnqSCP8ivm8mzbGypRp1Wk/Pt/mZ5hWoRk1FHy5a+I9Qs5v8AStHkhVZDHOsi4Lnuo/zip5Nbt7u6ZNPVhG7/AL6PoV5HHNdx8RoILu/kubwbgS0m1Wx9mdsHp35rzy+t1lvEijmWNFUv9oj/AIuTwT619nTqRqRuebGUKnS34lrVby5tfLcM069WWTkqp5qr/bEkYisr2HbHI21JtvzJ1PT/ADiqcyTC7W6aVo5FXGeoPv8AWkvmlntpI2j3SKwk+70GMfrmnzRWptTouVvMvXD2klwRC6Lt+UOG4JxWXqFrLKszMroyyfKOocdOPeorm7+xTRl4FaDOJMfeX3rReeO40wh5JNrf6ll4GeuKOZ7mnseS1xun69fWsKxi5kNo3yzQrhfm7D8aIb+WJ4xJc7oN5PP8PoKpzW5lsm8tysm3OOz4HT+dQ2sPlyidtypNGBJHRz9zT6vT5XJHWWN3axX8PnSKHkiLJKy5Un0qb/hLNc0HVY9ThlBuIzlrdo9yMv0rnwrpb4e4R4l+4ytynpmrul3EGtKIbmXZcoP3Mh71pzq1mefLDxjqzbsfiz4lsbq4uo9wtbhtzwr8qo3sO1bXwv8AiB4Ut/G2m6l4vs5LuxhuklkSaZtrc/Nk/TtXE3d1LDqnkTJGG8sedD/e9xV7QdNsL9ls51/cOSNyn7tctWnTlBpq1+pXsYximkfob4y+Of7PepfDmz0jwPcx6lDNHltBWZmkY/Univnn4wf8IH4l05U8P6XHosJbFzZxyZKY6cZ6+9cT4d/Z8165tFvPDHi1bfyVVoJGbBLEZwD9KxfEXgLxjDrlxBqevfaGVf36CQ7ievTvXzmFy2hgZP2dR73MqlT6xVu3a36EFlJo9lOun2zq+1htkkbANegeD9c8Xi3/ALb8O+HEup7SRFkjaEN5me20ckYFeV6t8MfFugH7dPaXElncQieCSNThfr9K739nvVPE1n4stLqBnkmWaLEbZ2tzxXp4ipGWHlK99DGvSjbRn1J8PNc8AfGjwm/hfx14SbT767VS0wyAGAIAGfu4rQ+G3wq8WfA/xA2jeF47+fTzLut75JN2c4bp0xXe/DP4O+AtU1K61zxLBe2slw4LszbFKkZJ2jtnvmvbfDcvwz0TSI9PbxNbzWvHlrLIMgDjrX5LmeLpwqThTbs90+/kfS5flsqlNSqNRts1p955ifGfjrRrgapDbXS7bNri6+1RtskUYwF2dyOma6u1+IXwh+JVu3hrVtPWC7YbNs1vwflznJHv0q5488feFPCdiW0e4WaAqAqrhgcGs/RtC8DeO83Vupim8nzW2MFZpDwPwr52jUjXfK1Zrqj14+0pz9nGSknumczffAjSvD+sQ67YQq2nwsrs1vjnHYgdR0/WvRPCPg7QbmyhvtZ0mKSa5YOkjL8wA+4Meg/TNXm8ONoNsthPcKwU28O6HvIQeOevFVVk2ag13baj+5t4WQQY+ZmzgjH5fhU4ieK5kpSehvSwtPDTbUd+hV+IX7POieJrPdo1pZ/aI1wv2pNysx9R2xk1z/w5/Yr8I+HdYj1i/wBFtX1Zpjd24SEFbeVV2I+ewXcSB0zz1rY1/wCNuoeDYymuWLSK2wma3wxOV4U/3eRVfwP+2NpE119h8S6FcW9lJcbZZgwbb82ApPXGOTXrZfWxlGFoydmR/wAIv1pOpZSOg8RfCbwT4h0sfDzxLYRxWdxbtbwTSQqFm25JxxyGYkn16dK/K39qj9lTV/2ZPjNq2jeJ9FuJtP1K8afR7jaY4ZRtU/Ls6kEsducdK/ZrVx4X8faEJ7e4jeOaDFvdxkbkBH/LP0+tfDP/AAUo0zXfGum2+gX2nTXmsaXNnRJ4VyssZxyoHVxgBj0Br6nI8dXwuK5Oa8WZcQYfD08Mqkfk119T49ufBGva1Ctlf+GpriR7dE2qzubRCwIdtvGdhzt9/avTv2evhrB4cElx4n0GzXWNOHmR3UYUq8Z4JPuVzkeuK4/9mv496LoV5q3hX4lfatPe8m8rUnik/fTOp+QquMDDdW9jUMn7Yek6f4z/AOEL8MzRqkNzIn2gx7hP/CSSevBNfUYz69iX7KELLufCxpVXJuO3U9v+Oeh/DnxX4gsdct47Wa3mtFEzGMA7TwG9ihGfpXzf+0V8OdJ0HGv+Dr2F7eaby7+KH7sTqAFkHs45x2Ir1PwTrF14n8KXmr6HCskkUgjnt7iTbncTyPQYwPqa8S+LcWr6NE2oNteO6DCa1VjsiZeOfetcDTqUbRc9VpY5YyqVMTynmXjyxtrezYQFpIZocwzOOPfH4ivK9W1FjbeVPGXh3Y+h9a67WPGj32kf2PfzHELbbfb97HfHtWHoXhk+IbeSNJtscaH5mX75z0Fe1GTitT7DAUVh6fNUKMNzGmmJIkIZuVz5hHmf/qrW0CKK3vbfVNNRbd1YShtxOCv40mkfDzUiFsELFVYmOPktk8YFaun+EtUsW8iZBlmKxuzYCgdc12/WoyppHHiKNFylyvzPQPHmrTfGDw9pt9o43ahDGsV/HI21XIzgKPfNdL8HPhFr/jHxJaW/ivw5FbW90jzRwyKdhCceWAD93A/Ck+AnhSy1/T5JrmIqizKVaI4MkmcAfSvf7660y20eOd7E2+oWuHt7iPOyONScqPduleNjMY6NNwjv0PBrVfYSdNbHIfFT9lDR/hbpWi/Ef4eQvLB5cTX33VWW7Y58hYx/cHJ/nXrnwt+F938ZG0jxP4R8Rz6brFpHt1bau23lzwE29GkAzyc4rY8DawPjFo82nt/qZmdZoSc/ZZmXblBjk4r1j4B/sY6H4DltJLbXL6ZrfMgDTbV8xv4sDrxXkUs2x0KPvytJPQ7MPlUcyrKUKd11MnQPDHiDwdJoVjp1lLNMLuW3v7iS13XOCcjJHQY54wM10B+Amr+LfEi63rVrc29jHIrx2SyYAYH7zEEkkivo7R/AtnalbnYsk2zDSMOTxWxa6bNCvlyWysvTp1PrWv8ArHjPZ8i+8+mw/B2DjJTl0exwvg7wdo2l2K/2Vp6x7vvbQc12Vjo7GPzYGz/s4rUtdK0/fvjj8s4wy9qtW9n9mQiMdDXhVq1SrU5pSPssPhadGkoRVjHg0q0vbzy7uPEiL26U280C0a62yW/0+XpW1FDGJjIq/N3NB2tIGZfumqlWtYqNDXYrW3hy1ksY7eSLcqsNoPYVoR6dCXVFhVgqkZYD5aY12F2xDoThqjutUjsomZ2xx19q4a2MktLnZTw8V0DWHiigWw0+NfMbl5GxWfb6fHbBVuArttPXrUdlqAu7hpiNzs35CrIgXeZGJ575rKni3KW5rKlHlsULu0Rrd2CLb9dp29q4LXPD8sl+t1pUpaSMk7tvTp3r0XUYGmiMoHtyM1y/iNr60ha4jjbavGNuMe9etgcZUo1LpnmY7C06lP31oczcabJEtjczorXVu+8StgsGx1H4Va1fxvH4dlbWbHQZLq42hJI7cAb898+361w/i74oGz8RyaXb6a08kUeZFXjrzjP6Vi6F4r8OeOdNXUILi/0O+hlZGt7g7lPPGcetfaUcRKpTUqkdD4HFRpRqyhSnaQ7xv8RfE/ijV59X0DWLrR7W0Xdf25biYdvcdDWbpeua5dx2tzf60bi3nbbd3EcxTy+6cDGf4R+dTeML/WNDXbDoq3iywF7m9hb5QMcr/PrXH6jqGseLPCnn+BImhlhkWQW8y4kjCOAQR6kDP4V11sdz0UqaSS7fqfOPDVKFdym277/8A6yXTfEzys39iRtlidzW3Joq1ZeLPEP2OHzpdzeWu5ix5OOtFcH1qv8AzI39lS7M+AfFXxa+IejeJltf7T1COCOELDHEz4KD/OPWus8D/GDwnPFG/i43V9HHAJbyH94WDE/IxxjGCR3I+te5fH3Vf2dPDsd14c0rS9KutVlMc0d6rCQQqWwFwO4UH65ryI/EvwvoNkNKvPCumzWi2c1rcTW7FDOgP7tiP7w4PuBXmRq08ZTUoU7fgzkqU40ZKm3r5Hmvx1tPhVrHhL/hJPhk0ltqVxORfQyTfKrYOTg9847+vFeFaHDdQqseofu5WJDW+fvHrkE/WvWfHkWmTQSNDLbh2jAZYeN2ScH615tqNi8Zliupg37w+TJn5l4HIr18L7tOzf3np4V/u+W27C8e2ddmnQM/lN80L9UPr71j61fG4le58lYVaPYuxjhT/jx+FTR2upW0ZuTL96QHzI/T3qjdRXN0JIxaMs277v8ACwro5onqYWioy3JI0drRop0XzmQMvdWx7+tWo9Y0yzVHaNtrKwkt1+YA+orS0yxEFg0Udr5gaLLRyL90juKqp4Vma4867ttsMjARzL157YojUign7Kd1J7EmveF9ck0C11mHw9dQ2rZj83a3LnkH8jVa1sbo6f8A6dGomjX93Iv8iK9dstH+Lx8F30un6tY3Wkw2+6S3upI8jYvG0H+LGMV5efFNpAJCR8z/ACyQsv3WqI1nUvY56dSpblSvqVJo9OgsluYiPMbPnxhuTjofesv7fcC9822fMS8/eGUNaLHS9WsDKtuySBivmI2MHNWrTwlo81t9otdQj3q22SHeOT6mr9pZanVyUYxbnr+RavrrwprOk6aYmuIdajjP2uaaQeTOM8YXGVwPfmnaRNc2Uv2mBt0ak+dCv86ra74Vm0FobbxPYzRNOnmW0sKgpInYqaW1ttZkb7Tplku1o8qJTnf+FNVEcdTDx5bRenY9F8HfF690RlsUgmuI1k3LGJj8pIwB07V7DoWueFfGNtb3F94Akh1RitvB5bFmmZupOcfN7181aOnizTZ11DULSZFjmDRvAo69cHFeleFviVqMmsx660rR3yLlfL4GSMcnscelceIw8a0G4s8bEUOWfur5n0NpHiHwDpizeFtesfJSSyZVuGjJVscFF7E+9LpNp4S03Wzq3h/wBLDdeWGW6EeEhjCffbHBOOh9a4vwb8UbDxAYvDni2wDWsdr80iwgyRxjkqh7bu5617H8DfEGiz26eFT4it/skknnXXnMDiNgRHDk9T04r5DMKNTCxur+a6CoRUqnLt+Jt+Ev2tfHf9mtYaP4FXWLCKzW2hh1KPy/MbOcCUdSewPFekaB8Ofhx8b0tNekhuvDOrSWon1DS7ictH5an7vJwvQjI+veuS0z4R/FKz1C48S/ClLWW5RVdtNvY1MUmWwMD+HA5p+ufEH4p6Xq1x4M1/4c3Wm39vaG2k1K3XdHOzfMVQ9QP8a+ZxEaMo3oRSfX/hj6LC1MRTp/7QnJdNP1PdbD4S/CC1it7O6aNWRHiVpJty7SMjOePxxVCXwL4X8EvH4i0S/aeFI1865jmMm5fuhSBxjnsO1fPPxN8M/H27sG8Talo93p9vHp6zXaNJzGFGOcdGIx+deU+CfjF8TNO+IOmeBdKtLyzvpGC2Vrc3LJA248PLuOCO/NcdHKKlam5QmtDpqZpGFRL2FttT9CvDWuab4j0WOONJJZFfe8jL8sbDI3H/aANcH4q1DQNF1OOCbW0ggSOcRXEjFS0jODgknniub+D/ivUtN1uaw1eaaZ7RkOqajGD9kmmk42KR8rYPHBrqPjt4X8M+PPDclzOsLXttF8jPJsWNhxgc4zz/KvJqYeUcRyyke1LFfWMHzcuq+R538ZV1fTPCtzcRWzX1izCS61KS6EcVuNw5IwS2PQZNfO+i/HMeG/EaWsGoR31oXzctJFkMrNjCq3tyOMj9Kxdd+NHxP+AHiiTRtWlOqaKs00i2eoMXjMgU7evUA/yrhfH0F54s+JNjqdtp9zpeq3Vwl7rULx+Wib48r8gHyqAetfdZXlcadFqr8LV0z4bHVHWqKpF2Ptb4VfGaB9BuLbwT4oZbfUpGGm2vmgyKqbt2WOQgJxxgcV5p8Yv2j9YENxpeo+EkXUNO3FX85prjb/ABKj44Vsc4GfeuI1P9nTxd4JtIPEfhrxHdap5EJjKadIfJZSQ5Uscc4z78VNp+rv4v0ObwzrEXm39vDm3kgYFoc5ZkZur8LU4bAYanXcr8y8uhnisbipUlCTat9x84ftBeKvCvjTXV8T+FPCUehTRWi+ZY2p2rCFONueSTn5iT3PtmvPv2c7nwu/xDuLDWf7PF3eI0tvfag28WrjLkgDBbOMdep6dq1/i3a+KdP8V3UhtVjtr7HkSKo+cb8Y/PrXmF1o+o2WvKfDVnNcX5mJWNYSW2ZyRj6ZNfbxqRjhORLS29z1MDgo1qLUpatH3B4D8d+CdR8WQyRRXbWtza+TdSLcJDF52Tj5ccA/eAPPFeXfHI6hfeKdU8Psn2dFGY3jdGVzjCuCARjGM++a9H/Zr+DXw98UfDN9eshD598u+++1XAma3v1BKhRniNlJ5PAYYrnPidoOo/2mdTs7mGZrZdiiNQ0rqG5X6eleNRqR+s+4ePKP1bEcvbqeCar8N9A125N3dXDWd8zeQyyR4SJeBuAH9457VqeC/gbfadaQrqMS+TbwJIsdtCS0rHhSWz+J6cetReMdH1nxncNr+gC4d1+S6jV8Nt/hyPbt6Gu3+H3xq1fTPCUOl+KdOEKtN5KM0gEh2IBGT3Pf869DEzqqjeLPSqYrESo2hK/dHL6nplmA3jDTWjs7izcJbwt97YvBkI56mq3jDTpdY8J/8JPbaMsNsEEU00kgMjyknLAe9aHxSu7XUddhn0BWWxuFVrgxr86yDjb9M9a2fhwst3LbwX/h6G7SGQ/6LIu5QCNu5hnr3HvV4WVT6vzM5JVFCSm0cr8IfGl7YaJZSLaSTW8WqlL6KP8AuqBs9Ov4d6+vPhR4Dn+I8ECm1mghvrWOG4luUG23bYWPlLwSD6nNeb/CDwovwv8AFt1rtx4Ts5tB1C+H2hb63BKoEK5C9c56e9fang/R/C19Y6Z4j8I+FzbQzwqqxGEZihA4A9MmuPHShOKlB2fXsXGhHHYqy7lj4K/AnQfhzpqaZbwYkuJt91cbfmk9D7V7R4cXSrFhHbW4Tbxz3rO8P6VJclUnCg4/hH3a6W08EQ3P7/7WUCnO5Wr56vWctLn6LluBjhKKUEbEMqtBmEHdjirtreNGq+cyr/smo7LSY7aLyIbn5cYLdzSSeGyctJqDKuf7tc8eaO57PLpoaKvpt6Mb+f7y0osrqH5mPmRn7u3tWfBpOnQPsfWpP93b1rUtoLOJMw618390iq5nLY0jG25TnBTLxjH17VnnUXgcH7y5w2a2ryzlaPzEkEh/vCuT8Qi5sm8xY2C9+K5qlSpHQ25Y7mlJqUWQwO3JrN8TX5Z1bPy1jtrWIlWWTa3J5qnrWvRAKpk3Z/xxXlVK0bO7OmEJXNzTb9LUGRhy3StS0vlddzvwfu15nr/xJ0bwzb/adY1COFR93e2M1Tsfi1caxeeRpMEhjX/lpJwvvRh8VThKzCrSqONz2e3ubSSLL8+vzUk9jp1yucrhl+6wrzXT/EuqzH97dxqu7+E1u2GuXAjz9vj+u6vap1oy2OCUrOzGeL/g94U8QJMrQ+RJN/y0hUBvz9a8r1D9l7/hGRcNofii6Vbj5pM/P82e2en/ANevak1Ka4VcsrZ6nNQ3+6SH7rEN7V7WFzDFUlyxen3nkYzK8vxUuZx17nzK2n/E34azyz2UkeqWrSBbqKX5tydzz0P+NbkWm2niZrbxJ4XhNjNJbbZbFcLgluWBHYAdD6n6V6t4h0CO6t96xNHIykLIijd+I7iuLuPC2s6WsclrCJn3sdqrt619Jg6lHFq8vi7bI+RxmWzwdRpXcPvt6HF3Hh/xwlxIkN7DtVyF+90z9KK7P/hINQj+R/DL7l4b5RRXb9R8l95wf7P/AHvuPyq1HxfrGqXH9qR2yR3FwgDHzM98DHocfrVTUdflS3aHVbaZI5Iv3cysTtfoMjHGQTW3c/AjVZrm91SLUbizjs5Qsi3mF3A8Zx7GtXT/AIR63eWF5FBq8WpwqjfKsX3lAJ+X2BFcf1rD2smeRKNGmt/w1POPFNl4e/saeXT9ZK3HymP7RJtJx1H1HauJXWr23lS01uPzOc+YP7vWu18ffCnVLKeafW7SaGSNVIUfdy5+U598VnW1npElh9tu2hllUqu1VOOOMVunGUbxZ7eFqUadPvco2az6jexrpLM1q7FXLJ37119r8NdYfRI2s9LkuJGmKSRx253KPXPPSucskj0GRpLB2TzipRGAIOa7/wCFHxj+I+heIBZaFdpJG7K00bQbsMDxz16Vy1qlSEXyWfqKvUnyp0nZIx/+EI1vRdSbR9VPlwNGPKnmjKsOR83TpijxCbGzRY4r2INCN3nKPvkexr2X4r+K7r4uWLXo8J2sF1CqiE25OSOOvtXnZ8AS6jePAll52MBt0f8AFjoKwo4mXKnN2PM+te0qcz6HAvrFxCJBHJcMrsNsavgHPeu2+Hnwc03xhcCbUNCk+0zWrSxsi5hlB6Zb+Fgefeuu+Gf7LeoeO77/AEOS4srxZFWztms2Kyt6sT93mvorw7+zX8TfCWj2OgX8ttYwMxE0gZQZu5w2ciuXFZzhcPeEZK5tU9tUgnRT9T4Z+JnwVtvBdra6wfFaXFwJil3pXllWjTP+sBHBFWLf4AeMPDsdvqjW0Zs9VZWtbqO4UrtboDmvvvU/2Jfhh4z0ttLfRruWQsj/AGoyfec/ez7CvGvjx8KvFP7Kl2vhLWpo9f0OFgdJu3hw8XH3XA6bfWuWhxLRxVT2NJ+92fX0O7/aqWHTnY+X/ih4J+JHgO+XQvEumiNo418mPzPMDRno647Gue0B9YZ2cf6Oq8oSxUj867L4n+NrnVNQXVH2FlAXKuWIHpWNq3j/AE2705bVNKMcjL+8VeQ49c+tfQ05VXSXOVDnlFWibnhPxZ4vngGhaTYQ6hc3SsPs88gVnIXqrdM1z+pal4t8NTfZfEHhi80+4VgCslu6mM++QPzqHw94ltbC4VnWaPbIJI5Ifvqy9B7V1Hi34ya3440ZRreorNJAgUNJECzhenPX8zRFyjUVloZyoxpytyb7lHw58adX0K9WHT18wuoSaFpMmbnoOK9g8PfHTwn47s5ptU0ebS9XkmhMclvlPKWLoiLgck96+b4IIb/Ukn3rGNwYTBvuH0rs9H0rXZ4W1PRX+WBtjMyjcxPJI/CorU6NaL5jPFYOiknHRs+o/hz+0v8AtI+BbtLnQb64vrVc3k9urB2eEN/y0KZK/jiu+8Zf8FTtduNGSbxD8Gbhb3T5xcPe2pIiDYwoLMOmOv0r5w+Cnxt1vw9fXWkTTpZLeKI5mbJjlRedrd+TWl8U/jj4F1u4ni8YeAk+zNtMiWf7tQy/dYr3H1PNfPVMrw8qjbppnPTxWLw/7pN2Pvf9kD/goH8If2m9D/4RLxeIdP1hZlg8u6XaZ2xkYDcNg+5z1rY+LPwS8IeEr/UvH66db3lvNKiWojjEtxdXTN8q8Kdqjnp6dq/O+D4FW3jyw/4WF8I71meOY3n27TZNszfKD5QhzgBcdepr1f4TfGX4v2a6V4Pm8a3eoR6GyXN3pN0Ns6kYBdSw5IB45I9q8XEZTCNRyoTt3XY9iWcUqlFQrRvbZ9vU+xx408CeF9BXwnGYJFtbyL7dHa/vBYvIMgYA+ZgewryfxV450vxJqM3hfRvFK3OnK00+oXE8LfaYpD8nMfACgfNkZrzzwtDoP9j51vVZrPUNa1C5a6/0grK5j+ZWdR0BU8FevNYmg3In8Y2+l69osWoW90u231DS/wDWQRhtrMcnJ6Dr3rzf7OjTk6j1scNbMqmIlGnZJHD/ABa/Z7+LUWmS+Ip2j1jR5pbj7KsMjSTSIFyxClcjK5PGcYOehrF+DfxNsPFfxWOueNdRlWS+jNl5dxhmMYTaiMxx0wOTX0p4q+G17qPh6bx18NfG81q0dmqabp0cxeWRCfKldxngnJ59K+JP2l9D8T+EPHV3Pq0Xl3FrdNaSXEMO0sycZ3DgnB5r6HLcSswoyp3s9jmxGElRqcltHqmfpZ4C8HRav8Ojc+Arr7c0kaMLFdr/AGPeCGfOQoOAPXivM4Pg94Q1vxGthoGpLpmtWupfab681BlAlGz96NoIADZxzx3FfOX7IP7aereFpms3vZGFrCFkgkztTjCll/jHU1D+0L+1o9l46umgn+1C8XfDqFqwh3PgDBVfuopHC9c1yU8nx1Ou405Wv9xdapRqQjBwvJbr9UfSXxs/Yp8NftC/DO48TeG9NOm+MvKjFj4bhZIo0ZSih5OpVCoLFvfB54r80fCnxMvPhj8XLvwp8UtIn02LUM2eqmOJRdRbRkRxsfueYflZuysTX2R+zh/wUS16LxjCni2WO4GoRrBdajDH++kUDAQoCMDp0xWB/wAFSv2frj4x+D/+Fz6J4XYaxZzRu135sYeeN2AEaQxL1GcljnAFaUa2Jwtb6piftbM9rA18C7RnFro/8z5uvfjne+CPEt1o/ga+is9L4WSCx3+SkJbcy7usuDgBsck8da9Q1nx94Cl8H6Pqlh4olUakGnb95ultpkUArIQfmUk5AH415p+zb8D/ABL4/lsLe4tMt8kgdjx5WC3zZ7dB+ldz8X/Dmi+E5vsX/CLR/O2CIG27JMt8yDsp/XFfU4dUaNqcLOXU+czP6rWxCjDo7X7lPQLGSzSTX9HnjuIL5d0aldm/LDJx/CN3TNcrqck2ha3a3N9ZqCsg8l5B+6DjnDEjjPQVN4X0/wAQeLmWy0dmhntWVzblsecN2MKD1HfFdv8AHy+0LX/BFr4oW2j8+5uBA7W6hVMexcZ/6aDqadWpFvlkYU/crKKe+5yXjWTw+02l/E/wbOy2t2XS80Ms0klnIgHLtgKVbJI6HFdV4X026j0W08baEwe3huAIrgbQDMW3eW4zz7dq8lmlhj0qbR5bp4UkkB+WQ446V6N+yj41tpfE174UFz5Pkxjy4DF5vnztkGQEjC4G0AVtHDv2Oj+RpjIvkVlsz7A+A/iX/hYL6a2o+GmaZZBHcQ3ka73YDPmYHRCelfQXhq7TwzI1rdXazSsq+Xarjyrf2GOv9K+X9G8e6J8KV/4Qm2Zhq8luGnvOPNiDkYTPcnP4V9LfBHRZ7/T4fEWt7duALQzc7j7n0r57FYWWEg3smetw7UhWrcsdX17I9Y8NQTyxrcak20NgiNR0rafXbC3kFpbI0zJ/yzj+7n3rh9U+IWj6Lp8lzdaisccLbGnJxvc/09K1PCGqw6zbLc24IikXKtjl/evnvbe8fpEY2skdxpuoahdDIjjhHcL8xre07SJblFa7duR/F3rB0meKyhVdnzE/dHWui067nnfZAm3IyzGumn5m0Uy1/YGnAgNCGb3qRtK02zQyNEi46/L+lV7zW0sm8i1+Z/4n75rCvvEUi3pt7qSTfjKrj7w9qu6eyKtLqzR1O8Kp5VmFUVxfib+0BuaW+yp52ba66WTT/sazvOVB529WrhvHvjWw0m3klsrBZpcHaJGrnxEOaO5UZWOG8Ua3JpF0TcSbhI2FXPSuN17xlrFpr7Mh220Nvvk8xgAW6gU7xT8R4Nc1NLeys1S8DATMv8J7Yz0+tcj8QNXs/CFrjUNOm1C+uoyz4lPlx54wSOteH/ZtWrWVtjqlmFGjSba1H+LLK38ex2vxFnZvJssmTT2YlSw+63vnjjiqP/Cf3OnaZM7Xf2cyfLCqyfMy59q4Ky+IXimOymuLvU7NbFdwa3XEaxxjqcde3U+1Z198Z/hZoGhSeIPGmo/Z7WNcK0LBxFzhcV7cchrSinBXPJ/t6LlyyfkTeP8A4y/FjSpGtPDiX0zdYxCxdnYjhfRVHUknuBg1haD8dfjdp8ZgudZljmmdWZWk3CNh95F/vEg4x61HoH7U3wimsLq98JPLq8cP+sjRlUqcfKT6V5d8Vv28fi34bgaXwb4E8N6XAWI+2zRm4m2+vHevXwuQY2ppyW9TGWdYP4Lan1z4D+OvxRWZBrM1xHDIuVF3DtYHPT6+1ew+Evib4pnXGqmN1+9GUk/g/wAa/K5P+ClPxJ1Fo9Tv/EtjcMG2JH9nWPIzgsOPw/Gu00b9tz4ja/bx/wBkagsf9wluc/XvXdT4YzFS0aR5+KzajRV+Rn6jJ8QdDlmVNQhbepx+7GCK0Le+8OeILuO3iZY5mXMYlwu76EHB/OvzP8Gft6fFjQtXH/CQPHNH5ina8Y2svTHHQ/WvrD4H/tEeF/iro0Sfa4bGZuWWSTGz6fnmvVjk+KwsU29TzY51h60rSWh79L8O2aRmaJ8liT8worze1+MHxAS2jSKSzkVYwFcyfeGOtFafU8y/mNPr+V/ynHfFn4DeEfE922n3Aty1xMvmXUUKjG7IYY9+Dk1xWqfsOadouk3F14Bv7yaazZgqiMqso2HKDHocfUV3OreCdR+K/hPTfE3w28TXVqxVWha6ustGrEjJwf4cbuOuaxB43/aF+F+pXEeqac08MWP9TIpQxgZI5PJI71+SYHEYynJRnOy6pni4jD4XmcpU9H1Wx4H8YP2WPGGq6Dd6VJBdrNHGjzXDRHYcYK/QKc9cYrw3Tf2cNYtdUk8LzyQSLcTFFH32LewUc9D0r9DrP9rnU9cZtC1vwBKwa18p5mVPv46Nk9wePerVn8YfhtFrhms/h9ZiR7ULHJdQptXaTxxnJyTjHNfaf2ssPh0qTuzy6dGntCraPmfm341/Z81vw9cbE024k8uH7QzQwMTs/Ace/p3rk7O/Xw5qsk1vcNZ3TKW2SqQVbsSK/XnVNS0XxBp7a7D4ME3naY6CzsrEN5sZ6ITx3/8A1V8PfGL9mct8RX8R/FCzntI9UvNxt9PjjaVFd8DcVGSO3GTXoYTM8PXw7dWSTXmbVYyw8VGT5k+tjzv4aeMdAnuLaLxT4oaNrqaNJvKUNuTHzDb1zn9K9xsfHXwi1MTf8I48cl5Cu2NpIUVUbHzdPbNcZ4w+D/wN0nWrG08O+Br63WabZHNdKzbH284B5P44Ar0b4P8A7EvhayWLVIPG726vItyIpBn5Tjd34HPNeFj8bhKkedNoxo4eVSVqR6R4c8ZapoXgiGLRL21k1K6YeY1jCjvzjABxxxiuf/aD+GviS58Ay+JtA+It5Y3dk3nzw3zbg7kfdT19PrXqnw1+Efh/wz4ra80TVIdStfLw6+T8qMvBxnr2rm/iTcS/GT4iN4M8HK1hp8cDnU9SuFCLHsGX2j2HfFfL4PES+u+6r66tnqVMNU+q2m9Xolc+e/hx8cNetn03wL4o8UXEd7eQyNHcW0r73x/AR1JPbFZf7X0Xxti0uwvF8JXX2G4j/eySSec5/wB7GdpI7V6drH7L3wo+Fnh24/aC0X46WJvbW5P2e32i6aWAHooU5Vjyap3n7X/wF8J+E44PC/hnWPFl4pmW7uPE7lIdzDh44skjb26V9bTp0frSrUYX+VjkeDqUly1J228z4j8YeFtH0/Vre5uLma33R5uIkxlW9MHvmud1C21i8ghs5LVWhhfMLRKBkn37/SvbvHfgg/Gmwt/GFvplvZQzO4jvoY9qu27kNz1HAx1xU3gz9kT45X6NBovhibUrbyy0F7HH8j+wyBk/TmvrPrlOnSTqSSIpVui1kuh4lY2eraHqSXsSrBdwjdGTGGVvqKv6h4h1C90dLG48M2kc6q3mXEUIDOzNncf5V6H4i+Ad94duZtP8dPqWj6nDIw+yz2J2SZ6BT1zmjR/gnqtxarKkUlx8o3MV7ds9cVP1mM9YO5r9cp00pVNHc5D4d+FvC+sTMdejaNWuFF0u3aNmckjj0r6F039lPw7q/hH+2PDXjSaESXjRaPHc2rYSEj75IHGD3PFc94G/Zx1t0ZtWlaxtfMGFnJO4k4wPQV9h/sqeB/DdnpB8OeINUsLqyn/dtbzNtlCjq2QeV4HtXjZtjpYeKlGWvYxp1FjsVyKVkz4gPwcWO71Gy1rxrDDqdvqEaWcKp+6lj6OSw+6Bwa5DXk1TSLhtL8U6XZ6liZ1SaFuJVBwM92r9E/2hPgF8IpZrAWOvabbNGzTQGa3ijWMH5Tu4G898uT04rzbxx8CP2F7HwTaHWPGeoXWpCQQx3ui3QaSW475QZAUZ+9itcHmTlFOUWbvA1LyvKOnmfFnwr+IHib4Za7ca54S1SbSZZFKGFm3QMufu7exr6KuP2itI8Y6LHqOseHNPbV5rKEx3UbKskUajB+cHj6HmvB/jP8I7rwX4nv7TSdTa80pbqQQGTAaRB/Ex9a5ew+HnjG8sk8U6JeR3NnZ6S93qCRs42Lu2mEg8E8jpnrXpV8PQxFpbeZ5/s6eIXuyR7tb/ALQEOutdT+JIzYeTGyWt6p8y6vZdhVEjPcEjB2+1afgSXxD4QX+17a+ks73UNIVo7eFtzWsUrkEyZzhvY814ZoOl6DeTWEL6sNP1yJXY2t1GFhiAUPGSME5IBHTrism41XXdcvhpWn+I30++upMJMt1t887s8njjjOOlYLL6co8sXvuYywu6ifbmq+O7288GXFr4M1VFt7Ozg0mzuYn2yTzkje+euCeK+Wfjd44+K2oyz3uv6PHJBbtJgvGG8yRyFZm7lv5U3w7D8afA/iWy1vxjq00ljDbtdWbJC0kMkqnhMrwSf73TkVs+K9V1uTSbSx1TSfIvrOzjkvDBP532lmJPOOFznnJ7Vhh8DDB1fdsKUq3to81pLtc8a0jVvC+oAyWDNpWvW8zNCxz+9bcoAb0AHr61yfi/xfbaxqj2OqkQ38E22eaNv3c/JG4DoDkc1N8RdP1e5VvE8emqjqzGTy2AzluNxHU4HSvNb+W81a/QSTlWI8tV/unJJP45r2YU72a3PrcFgKdT943svuPVvhzf/Z7pnspG+1WqCaNY8sXUDJbtwB1r72/Yp+P0Gq6bB4L8cxt5FxC0a7o4t4jOELKzHJyXx6gc1+ePwjdP7YsbDV7Y74cfZ9rlY7lNwyJD3BGRjv0r7O8deOfCml+F4/iV4CihsdYtZFl1bQ7dPJEJwBvt1ySEAGTkDk14meZfLFUeVR1WzPDzKpCjibwabPoy8/Ze0/w1rn2jwL4dX+x7+RFuhayiSRoySVTsAgwrPjoMe9ea/tHfsi+JfEtowtZi2qWpja1ureNn+2p/Cgx8oCLwee9dV+zB+3lpnizRFsGsJbm4h2xvbPIW81SPmAHbAHOcZr23VfEvhf45eD9+hRyRrFGVkXiKRU5ymB936/Svh6WIzvCYhSqLRaXFLD5fWpvldp72Pgrx38IH8FeFYvGmiqy31hMpaaNCNs8YUywgfXP1rw/x78TI9S1fzdSsfJsdQmBlDJjyrhl25Vf4QcD8q+rPjxaa9FqkOhtaWv27TyPLjRQsNzbA7kUerDccnrXzn8SfCHgXXLiK5ntZdPnmkMciSSSTeUCQgVABwoyW3HFfoWWYX63RdWTPFw+Kp08RySV/M8T8c+II7Lxj/Y9rcSlJpm+zibgke4r279jfWrP4Y6drXxd8RNCraXbtP5dwyrG88hZIIznudrt9Fr5w8ZfD/XZdZOhTiUzWruYnblpgTgZPrxn8a+j4/ht8RdI+HHgDwJ4a8Lz3suoSvqeoRrbgpINywQo/T7uyf6eZXsU6fJHdn1OMjh5YWKTV3uey/Aoa38bPic/izW7cLpsFuk+uX0n3I8kMqK3HzH09CPWvpnQ/2hBrXh++Ph5Fg03TpP7O0yNXDGR+d7t74Bx71xOn/AHx74E/Z5i8DeA/D6x3WpT/AGrUZDJtXO3pnI+UAquP+mbeta3gH9nnUPA/hPRNOv8AxbZz3i3jXd1Z25L+ZvI+Y9uFXn6mvLzarRxVG83tokvI5cpw9TL8R+7W+rfqeheDLD/hNPEdrZ61byTw6bGrfZ2b5Wmb5iW9cDGAa910EQ2sccUSqHUAbR0WvLPhnpTaKV0yJhLqN9MZbiZV/wBWp5x+VewaDZxRhSdrADG4ivh5QUah+iYeXNTvc6LRYXH+kXY+b19K1m1cSYtrKX5f4n7n/wCtXN6hq+0/YNMO1W+8xb9BThqkWk2vmSspZm2tt/hraPNLRbHdeMVqzqrS4srePdczIo/ibvXJ/EDxBbw3a6jYPuMf3j6+/tXJfEv44+CvAelNqnjDxJbafbr91ppgucnAAHc18hfEv/gqTo+reNLr4ZfDrwldTGFvKm1SdgEJbPzAdcDvXqYXLsXitKa0POxeYYbDr3mfWXiP4weG9DgaXxD4kitIgR5nmSBcZ6c+led+OvjFa6hpjDwjFHdRTKwjuN/B9856V8f/ABI+OOo/EbTbnR97NM2k70mMn3nXhuPr09q8Dk+Kfj7UvD1+LHX7mN7OOSLakzBVwRtIHTnkV9BhuFZVo80panzlbiSV2oKy79T7muPi14V8Dq1946121sryRgXRZl+YDsB1xXkvxr/be2JcW3hC0jnt4VxDMqhmZAMlhn8vzr5Vj8S+OPiR4fSzE0LSWMSzX9xcNjEZdQWb8PbOa6a1+G91NBpui6SG+z3ULK1zL1aPJJOOwGcep717GF4bwlConPX8jy8RnFaVNpM4/wAb/F7x54l8b/6Pql5PpOrKDcXFu33XPJXA42gDHvmug1PU9V8UaDrXhHT5vOjtNHjJUr0uwd7L9cbh+FaHhL4Iazo+nzWrWi+TbTMtqrLy0YkHOfpn866P4T/BHW9J1K+sJ4F8y5uHurx8kqgYH5T9FJFe26eDw8dLK3Y4ZYipW1UXdf1c4f4OaTeaD4R1/Xb6xW3N3Yo8NvjaQQWVj9Aelc58Nr7XNRGpeHJy0i2qeba3Uke793kk9e3yuPYAeor2zxR4Uey0CbSl01/9MmCxxhDkxqS2PfOQcVS8PfA/WfDPh298qCSOTUbYRSs/y53HeyD2AbGe/wCFa06mHlFtvfYzqVMV7Ry5WfOWuJpXijVB4f1Hw9Db3ltEzwzQwgK8ZOR+n61N4C0zXfDOux2EMrvayOphAYt827gfma9S8RfDqPTdbvtTewFy3lrDHth+RABlsdyePatVPhxqXhrR7fVYLJTPa25DOqgbXcBQBx9MemCa2apx2Z0PH1a0eRrp9xledcw2NzqmpfuwrH93jLP9B/KvQfh94u1nS/HUkWjSsbWz06IzIp+VpCm4D684/CsGy+G+rzo2qTQN5O5ZYVaMlnk24Xt75/Cuv8G+AdW8LaZJrHiO1MVxeZ/cR/eKdFz6EjH0GB1Brnr4nD8vK2jgWDxEnzRTO8h/aU1K1iW2mmUvGoVv9HzyODRXMLp2sKuIfh4zr/C7Jyw9aK4vbYXuH1TGfy/gb/w7+OmpfCO6bwtL4jEka3TI0d5c4VVXAAXB9B/hXpusftX6d4g0yS00uzgjdncyTjLDEi7cc9ud3tXyp8edL8BeFdQt7H4M2lxqkO0yTX13MGdtvy5xt4zxiuF0b4lyaZeibWdcSAoDm0kdRjI9uv5/jX5pHKcLipKbWpvGON9k1Tb9Ov8AwD7s+GsUeuzXGreKvE8zJ51vt8mMAtGDy/8AvY71h/HjxfoGn3yw+E7r7HsupJGkZslwQMD6DP5k18u2P7XvxHtNsGmXlpbwiEr8seWVT/EOce3esTxF8Zta8SXRvdR1t7p5JGLKO2ecewqVkdWGI529CPY1pUVFxtqfc/7OPxznt7qHw/eeOovJ27ovM+YuQpyOTxzXq/jSwtviRpC39rpMWpXEtuskKswjzhsjn+FvSvze8CeP9DsbS4k1S78m6haN7SbccH5vmU8e5r6cP7ZHwb8PeHYPD/hPW9RNx9rS6upLONsRgwqXjRmx8vm5HfHavLzDI6kantKd35Hfg60qdN0qvwrY2fiTq2jQPHZ+Po5rJ9NUXNm1jCczDoW3H+JcgsK43w58YL7UdbSHQ9RumtbfhjNIFDRYHbP6VyX7TP7Svh/4n+HFg8OaTdW7MN0kzXGNjkYYjA+bIwCOK8R068a4DaprfiowtHH+7jhkPmPnjIx2GK9DA5V7TD3qKzMZNzbcXoj9CL34v3PwrthFoz29zfS24b7Lby7kgLBThyOrd9o/GvF/iD+1h4cTXbvwNaarJp+p6g23UtT7qj8OqZHAxxXzPa/HO58LRyW9pqV5cTSLtjkac/nnrmuU8Tawniu6m8Q+JtRVZ+kSq3zL9e9dWH4fpRqczCVbEVNOnTyPpO68T+BL+4m0DwpqUv8AZ0MYLTyODvIB4xWH8ONf+HOu+NJo/G9tPqMbZgtbWGEKxY8KeOoFeF/D3xndDUBYzagEj8zazbv4K9z8ITeCfg94dtvib4X8dRSa40spkhu7VZEC9goIP6V3VML9Wp8qbd+x57p1KdRuTZ6d4N8FeCPBWkah8MPFDSeVJfNcyRf8+4YZBU/lX0X8Gfht4e8efBtPDGq+L9Qjhhk3aVc2twY2UA5XOP618g/Cn48Sa34ufxV44tLXUhe8zC4+XBz09h7V6J8Sf2p49G8PLL8OPD8OlxxMPtENnOdpGeo44+tfM5rluKqyiot6/dc7svxUKNZymr9LdT174wWsV34Uk8GeI9Ej1i4hGy3vmt/3+B0Occ/Wvn/w7Y+KNA1u8k1jwRqXlMxFrJYwndtB2jcp9CK7zwJ+2t8HvHFha+HPGl5dabdsqpHqEV4MxuO+4jt6HvXTn4233wgnkku9ebxPpd3u+zXl1ceZKi4yqnbwcZr0OH6NbC4n2dbZ9zPM5KrHnvb9Dx7UPiz48vtTXSXFyY45v9Te26qxJ9f8a3NJ8TRXVrJcXFrPpdz9lYfaLefIAByTgeo7dq4H4kftKeHrz4hSa5oXhaO+jYHybe6yqK545Dc8e2KrfEX9ojULfS2g0TwVoUUDxpAslrehmXI3SZHP4mvosdlaq1lKmkzwaMqnwv7zE+P2u+K/Ea3WnW/jCa5iiVZTbyTt93Hy/VsV5F4O1Xx/oXiKzsLWymkupHxZ2qtnzCT90ivevhHpUHxtvHg0PQBJcyQq2GKjKk/eJPQCn/ED9l39ofwtqlv4l8J/DuZYre8EsE0Nv5mzyz/rDjt3x3rbCTjKuqE0kdUK1alRkuW/mZN/onj/AMTeHI73VvhDfKMOs00cLNvZeorjtM07xNp002hxaXcWH2gqy2sh27m7Ag9jxX2f+yP8SfF3iHRpdC8Y3/8AZjx3geFbjSwoYMf3pwynBPOBW58T/wBknQdb1K31DRNd0u7uPtEySLMqx+VHkvuyD98cAE9K9eplsKdS11boceHxXtKHPTi7p6o+Cbz4aeMPEd41xr3gKe+a4824uL63cxyNJt2qu4fwr6dDXD6h+zp4+t7m01O0t71VghaV1ulyy4JIIHXFfpp4W+CU2gaO13qmj/Y9kbbVhvPMURJ948gfMeDXL+Mrjwhr2rXWgvpTzw2dq0l9eSQACOIphcsB0+nU181jMwxWBrcvLoetRxVeMFrv0sfHPw8+OfivwH4QuPDgih1Szubb7NHY6lHu8tSQcJ3zx2rcn+NuheKtL1Rrn4Rx28N627y9MvSsypD8zNsPzEdfQc1U+K/7OmpWms2+s+GtbitGWFjax3D4lVcExSbTggN938ea5LxV8KvEGkWn277UyyR26+ZcWswjuJPN+VlI6FQTj1we9ddD6vj7TUrMzTo297qch4suPDPjLxFMvhQSW101032W3kxtROSS69OF715g/hCD/hOIJ7+6htkjbzLndyksYJXKY6sxHAp/iXQfF+meI5LLV1k8yFXM8gwGXA2kHB+nHen+JX8S+II7eTWpJJpI4Y44pGiw0SKdqqu3GOvoTXt4elKg17rZ7nvRp+zhWSTXzR7h4b8FfDTx2bdPDU8Npc6p8un2ZuAjQN90K5Odq/Jlh97nivb0+BXxE+KPg2LXNc03T2ke3aVpreYxtLEWyPMz1LgKADyOMjmvkLwf4F8Z+Il/tDwLY3k8kEjJcbo2V2kDFSMg/Jj1OOeOa+u7z4eftU+CPCsGq3Wg6xb2W3Zf2zMjSBeAZcoP3aDAHGTs68E19FHCxxlC8oKL7vqfmuPqfUcZaNV1F1trb5ngHgnxZr3wB8aTQmBmktJi95atGQqupALBvQE7fSvqr9lj9qLxL4t+K8V3p0Kz6Pdaf5epw28I2pNH90sB0yG7dSK+fP2hvDHh3xB4ck8QaTFcBmUK0Sx7ZGAYKrMTklSwZufTPWvPP2W/jL4v+AvxVhu5lhktLiRJVWTBh3oSAR2IB6n1FeDjMnUsPNzgtVue9hMfRxfLUpz/AHitdd0foR+0D+zr8SNR8f2nibSPLjtWkjljadsrCcAfN7HH3a43xP8AslfC6fxIvibxp46+0LcQ7by1tZD802c8KnRRzxXrHxK/aQ8O+I/hpNqmn+GZdd1PTbaO4ure3vgsZYgMzApkHAJ45xXgvhD4nftCfG24kuvhrpGg6Hos02ywMmn5mmkVMtHvckKc98DPueK8HK8HjqlPkpO1vyOzGVMuw8ufe/5nWaN+zR8JdM16PVNF8ANdxzI0kWpaouAW4HOenbHFdL4j8U+GfBnxx8O+DtS8R6XpUMlvbRWtpDCGkdmLHaPQbie1eNftL6b8Zr3wvqVh8V9a1awudP0tZ7RrbWGtrGC5aM7MAEbjnk8Edqf8FPhMvxu1j4a+Pzqs19qmi28cWpXsBIt5praQ4LE/efawGD6Z71739i1uVSnPucVPO8O5OKTvdH0P+0b8Y/DXgdobiDT9R1lftSWlrb2d8sYM24JsIz0y2Tx3pp/aBsb64k0uw8M2+nXNraQ28kzxjcZmQMyA99oJzjqa+WfFfgH4tfBnxJ4s8beNNXudM/tfxLcf2a021o47aSQnzSWBKlTuYKCDnbng4r3X4Hz6T4k8Q/2V4nSO4jsrf7RDqMigPIegV+5/3u9TWyTB08JzdUrnZRzvGTx7p6K7t8j6O+FNjc2ulNq9/F/pt8oAbukf/wBeu2u9c+zW6wW5w23C5I+X/wCvXlumfECHTPOeS4VhCuPYnHQCobL4gWbJN4g1XUBb28QMkjs3X0Ar83rYeU6jfmfp+GxVOnRSvseonWtO8O2R1PVrn5+salutfOv7TH/BQjw/4GW88L+EbmG61plaO1VjlVmxwOO/tXnPxv8A2ovEfi3xB/Z3gO7Mlksnl6g0MoaSIDsB1Ga+QfijeiXXYlvctq0LS3MkrAksXPUD2GBX1mR8O+2aqV9u3+Z4maZ84v2dLTzM34sfE74p/GbxnH4n+MPiS8nuop9trp8cjLbxgHcW2+wxisv4f+P2k8aLBIMTXl1JHIWxuZdpx/Ota61PS/HdzHZ/ara21TSWRW24/wBIhI5GM9feuGudA1uy8Z2muW2jJi2uZCwjl+YEfd4r7qNKjRo8kVax4cKk8ZUvWZ7PdzSJEs1nMxktdzSL0JjI3bfzX9aq6F4KF1Z3Wm2MB8y+VZ0b1AkVv8a0PAnhnVNX1NU8qTy7tSvzjlAw6c+hNfRXwu/ZrnnsdPt7yIm4hh8iRhHyU968upmlPBO0jWGS1MZpG6PFdE+CskdzqUel2LeXf2sa/wCrx0kDEfSvUtN+Ct4stnZQWhZY1CRyN1JZiSPzr6V8EfAWx0u3iWeCMqrdBH19ua7C3+FNq88f2aw4WXK5/h96+bx3ElapUtFaH1mB4Rpxp3qPU8K0v4Et9ig06bT99zI25sL/AKtc5ya6/Qf2YIre3K2ilZJm3TSSL1P+FfQfhr4e2Nn+8ksg7Y67evvXU6V4UsbMs8qZZud20flXh1MdiKifvbn0lHJ8JR2gfOVl+y1ob3iTzWIkaBQFdovX0FaF7+yPaa1+8njfaOUBX7p9a+kbPQ4IVwIVP86tjTV8ojbxWX1ytGV4yOiWX4WSs4o+VIP2DvCUdupmszJN5hbzGHXvmnar+w34dv7RWgtlXa27Z5fDNjAJ+lfU62Vs/AX8qG0uCOPKr2q5ZrjP5jOOT5f/ACI+WoP2ToNHgjhTSI2EXIkkXJ3YrlfGX7Od7NdrdwWwkkQn5ZV+Uen8q+w5YI3TbJErD0YVk6v4a029Uk2y5/2VHFefUzDEc3M5M7I5XhOVRcdD4t/4U74xj/dkx/Lx0or6xb4faQWJMZ60Vl/auI7j/sTBn4R+F/iVPo6H7G3mQhR98dfUZ7jNUfFGj6P48uZLm4ttsn3lZTgf5zTPE2s2DzR2k2iXEbW0Kw3slvbqsEeAAAMdTwST707SU024t5rq21q1gt47V2dJZCXxwQMAH5jjj3PNe7TlUjomfLTwtD46cbFzQ/BPiPQ9MW71PWtPFqqhBC7Asowen1qpp93BeXbQ2ms28Me7b5kjYP4Via5ftPYSWlnd7o1cYVm+b/8AVVBxHwkdj5IaIN5m7LNzgkfjXZGtKMbtmP8AZdSopSk7fI7eHWoIb3dJfySRrw0rZy34VuaHrWh3RVIJZGkDEsqtzivNx8SfEOg20lpH4etrq1ZVP2gx5kQjirXg7UrS/vI5Y9UVfOmVmb7pRSe/tWka3M0kzzsRkko05TqLb+tjtta8QyTgxFZSF3DburlxrWqW1w0VruZdv8Xaugk8TaNLqckF6m3aNsfkfNvI79uteufDfwD4H8Q6TBBp/gZ9WvLx1SGNJRuEhb5QxPyovqTVTk4x9Dhp8mHtFw3PAR4g8srLcJh/4c8fU1jy+Ilkmc3MhOT1LcGvWP2nP2ZvHXwy8cqvjKTTmkmtzJJYaXfCb7ANx/dSbBtDDOcAnjmuV8YfBC78IR6fHrIgNxqEKSR28cyt5W7kBsdMjmqjUqSjzI9VU8DStzbv8CjoVwkMqz2S+Y8hUYBwBXcajHdtZ6fJY6v5lvG+25jj5Cse1dl+yd+xx/wseW88UeK/EVtp+n28LPDDJKD5xU8gH/PvXo/hP4C+HNc1y68M+EhZrb2EpuNRvL0hVjQHpkn+Vc7xlOU3Dr1Pm8diMLSre5qeB6f4f8b65dvJoKSKlvOsUkf8ZzyMKOTxXvPg39lf4lanodvqGs63p9pHe24a1iurrDk+mO/0qfTvCyeJ/jxY6R8JPE2n2erRyBortVCx/KCMYPBBHrXsPhDTvCfwp02bTf2xdDDWLky6Xrem6s7q8mSVJAwU5/AVz4uUaNPnbs+3UxhivbWjGK9ex4PD8HdIj1yHwbrmrQwTR3gVriK3LFT7Y5Ndd8TdGh+Ffh6203VLya8jK/u9Qs1ZSPQEN04rXh+J9n4i+J83iL4F+Ap9SsbYqZlbZLKQP4xnGfxqv+1hdfFDx14XttdHhSMwq2Jg37p4cdQy5Ix2zmro4qLnGnJLXr1R4+Kg51Pi2Pmjxz4/tbhfsP29plX5ImmhG4LuyeetcAvjBodQkfMke5iFx6Gu38QeArq9aORbCeOTyfMZY13r1/lWdofwv8P6o4+2x30c27O/5WGzvhR7+9d9bFOm7I9vB08vhScpa3Oi+DPx21/wRqQvrTWWht3kQzbl+8FPC/Q196/CD9sXwvqvhaFtU8Vxx3M8qvJG0o/dpjgDNfBumeAdGgsZodT0i3uIo4Sybm2tkdOe1QN4YttJmCaZPdLEreaPLmLhvlyFHPY15OIpQrTUotqXc5peznNuk+Xy6M+w/ipr+l6veL4u8H+OprN1kWRFh5Xfu6/WuC1z9pm/ktJtDv8AxeZHyyNInyktnJf9K+cdR+I/jDwUIYbC/wDtEduyzbVb7rt6+uK5bUfEPjTxOx1fT5I7hFkaMsq/OcnOSK6KNTFxWtRuxy08jlVnzSaSfVH09YftQ/EbVtRjstJ8XXF0s11hbdrkncSAvf6Ve1DxL8XJYrwX2m3SxrdRtdyRzZRmB+UccN64r5l8J6t4m0V4r/VNH3N9oVoriNirLgcng4zXtFh+0FpyaZcWt1NfQM0cf2bdIJQGx8zduv1oxUY1Kab3OXE5fWw9S0Vdd7mt49tvGHiqJrLxTqk0jalfiLULr/loqjlV+g449K8r8cajp1ppraZZeNrxlmDLJG6kveNGckDHO0qD1rc8Z/Eu2eKYadrd48hvEks+oaRuhY55rjdH0vXRq0fiq1vLebUre68jT/N+VEzkMemCcZGD61nhacqEuZHXg6MlC9V2XT1Kvw41L4J69cweHvFXimbTdQXXPtYkxvjMJThXP1C9vX2xY+Ifga207UE11NahFnJLN5N5pa71Ajk3ZZR90bWT5scVwPxktvD1lptvGfDn9l6xaeasdxarthky+4GQcnPJwe4rj/C3xa+IHgm+e8tR9qiW2kRwjAxurH5shuK+0w+aVK0YxaSsFThWVSnPEYabbt8Le/zP0+/4J9/EPwj8Ofh1/wAIl4k0uze3t4WVtN8oSzbQxZ5nk6OH3hgo5r1CT9sf4ceLNZm8KeC76O402a3O9ZlwIzhiVyeRgDpXzD+x38W/hJ8Y/BNvofiO3bS/ElpLJc217aLta4nZQFDDHzD5R1IH0wTXF/HzxX4V8EX19puj6rcaTrVlG3mRW+BHPISQxfHVW6ADsa9zMK2D5+eEtdNen3HwOX082V8NONld6at/N9j6Y+JfwP0PxHar4o0rT4byGSZPtkenpulcsSSWXowGeAeleN/Hn/gn6vhaKH4kfCK0GtWt7debJo6L5rxyRq/B2jA/i+Xoa4H4Cftq+LNCh1rw1rtnN5d2ryqtlIWkRgD8wJPzRjp1HOK+mP2OPjp/w0/8KtX8BX19PovibSWl/wCEfe3mCvfysG2fuwR0z87E45ryczzmdPBpy6P7z28ryKNLGO65br8fIv8A7K+v6Vr2jaYp1DOo2csi6roTKIIEjKruWMKoHXOM85Br3Oy0/wCB3wDvLfxDqOj2ul6XqyBItS8v5Qcf6ph/CcDv6etfPPwk8N2um/FrxB4Q+LFoui3t98l4ttMI7VJVRQ0kHO9mO7jtkE17BYeBtasn1PwF4z1SDxJ4I1axZ44bhy17aFT8gUk4JPXOeK872dbD4dVacW09Xbsz0MNUo1azpStdOyv0foeV/wDBR6z8Fa38ILrxX8P/ABf50MyqW+y3AaN1TnB68/yr5J/ZK+Plhovim38K22rtpt3JqEd5Zq8hZZXGFdRnqXU/mor7JX9n/wCFOgeMbr4SW/jdYzBHI91Yanbr5LRzZ2oAerAZ579a8U/aH/4Je+B9HvLf4vfBu8NtJpfk/Zbf+0P3ckqsPnAHI9sHr2r6fC0XiMPH37XWl137+Z49ephqOIm5Qu09eXdMx/8Agot+0FrsfxN0/wCGM+mxz2t5ptvJcK6/JPuAA6dxIrdPQV03gnxdbeEtZ0WW5vFjn1hYyVLYDbVGI/8Avok++2qHx1/Ze1n4v+KYvGfk6h/aenSI1qkkOUOSCVJY/MAwLcdnNcr8U7W8g+JbTfZmhWz02GH7Ps+UTKoJZMcqd2ea58Vg6ypqnJ301N6OKwdSt7WKad1q9Ls+h9X8WS2t7b6XBcs7GRjMF6/MOlef/GH4xz6FocnhyzllLRrtmkUbl3EdfcVT0rxzc6Z4Sh1G4haS8a3Xb5i72XI9jyfyrzzxlr1zLKjS300Mkhy22FSG9+TXx1PAxjiLSWiZ9tRxMqtK6Me28cajpsVv4n0/SrebeT9qWFtrP1GfrXKfFa709tctfHGkxedHND+9WRirJkdCPrXTT63oFufK1V4ZGZsfLbsmT6/LV640W31uxSKLQNPaNm4+0AnOe+cV9PhalOGqPOrU5cyTR5LqHgCPx4v9ueDraa31FlGwwKTkZ5HvXpXgD9njxx4us7Oz1zQpJHUY+0tH155zXsH7O37K2q6trUOolLe3hhkDoLfO3B7V9m/Dr4N6F4cthMbbLquPmUYJ9q8HOuIo4a8KerPssh4dq4yzmrLoeLfs+/s13ek6NDB4gtFmWHAgEi5YD1B619IeBfhzp2mxOsag78Zz2q/YabHbFfJiA2jHFdDpKLGoYr1r4GtmVbE1m2fpGHyajg6a5UOt/DsEcIi8peOntWrp+iWttEpRF3EdaIrkxxkBQ1Swylvm3Vj7TU6fZy7FwWSJHujI3d+ant/lwZD2xVBJdhyZD+NWEuImAyfwrRVCORmksgkG+Hn3qSKKYKS7D3qhBcJGQFDfNVoXWQ209envT5jOVKV7EriKPpHt/rUjBGi3VXWZG+Y/eqRptq5dqmUkVy2IJ7UY3KKqPAw6VeeTI/1mR16VXIEoDg1wVZG1OJRNkM8mirBtZs8GisbmnKfgzpnxCsPAPhjVtC/4Rez1q9v543trm5j/AOPYrkM4X+JmyVOcjHvzXkvirw/c7vLm037G00jHy1+Ukjkgj05/Sp7ifVoLpLPw9qWWvLp0hupZMfLkfPk9ATWj8RvBkvhrU7fSdR8eW+qap+8W8jhdmFsytgLuIGc19kpx6I+KwtKNCqlKV+b+vkeUazH4m0RY5Cyzxs21VjB3Yz3rqvDbza/JHCi7CiuWEnOBx39P5V6N4M+DHh7UfDT3OtamsVxI3l255dkfG4MccYOMdeM9PTkPEXw38a6X4qHhyfw5efblmWGO2t1JZndQwXC5JOCuRycnnoaucvdu0ejHHYXFJ04tJrr3K+qafd6OPMkO6OT+Lb8p9qp23hOz1NJL221BrdkycxttyPpX098N/wDgk/8AtF+LNKt/FXxL8aaD4V05psrpeva/FFdRjnBZBnaOOhOevArjfjL8H/A/wovpPCln4ntdUurhQkF1orGS1V1HzB5XClsYb7q4PGDWFGoqk7R6HDiMXSo2indv7jxoPqOiXEe6/wDMXZ8s0YIbriuj8L+LPE+lndofiO6RXYeZbpcMkbEdCcEEH8a6O6+A/ivWfBM3j+JIbXS7CMB5byZYwWKkhBnlicVwl9o+r3Xh5m0rTJmW3jDNIo27SPvKfX6da9jD87j7yPGqVMLiHaLXMtDt9B8QeF9d1k6/8R/F2oSncxmht7g7mbHcnqp745rmNSvhPdvcafeyRwtOXgjnuPMaBOy5rJ8JfDvxj8QtQjSyRLeHyzLJNPJsjjUdcE/ePsMmvQLT9lDxH4ht7UeFdYiuo9xOpXsc37m2jAPzFvugEjAyc+1dEfZ8muh5uKlRw9ZQlPfp2MHSvit410G6WOw8SXEcQ/jWYhcVqR/HHxHPHMs+uXDfaHDXLecR5/PQ+1cvf+E4YHm0PTbhruOBmHnKpHTjP0riLxNR0m7W3uoJmZpPl44xms+WHNpY1pZbhcbBs+mvBfj7Sde8U211b6Itg0VqqBreQqPM6eYTnrXs/jf4wXfiPwkvwlmtLXVLiC33m7uJt4dV6bSeh9q+S/A13NrPhyx0XS9djt7jzyZd0m1jk8Z9q9k1D4GfEDwt4a8+/wDD15K0cUdzPdQZJ8lv4gR1H0rzcwpc0ozfTufP4jAU6NXV2fRH0H+yb4f8I/2XeDxrfx6LdXCj7LeEspjPoGBwRV/41yeD7Tw/caFc+KLy4uIw7R3ljeCRZhnAyp9TXzzefEDUtK8Grp3hvUJJLGFVW6julOYSe+eormG1vRtelK3HjtbO4t+pZiyEnpk9q8qGVYqWJ9u3p0OP2ca8eV99zZvbpdMa4m0m727laN0kyM/Ws/TZvit4h0NdT0DRrS8FxMtvDBHHido4wWIXaeFI6tXaW/wd1m48FR6lba5peqTNbtNcQxXSsHRQcfMOn55zXlGhfEfxX8K/Ey6dHpT29uZVNyFk+ZlJ5VTn5QQcH2r2I03Wj7u514OnGScUrtdylrHj/wARfa5bPxHpv9nrMThRnAX0Ge1bHw/udW+0/wBqeH9St1kWBvluDlWVvlGBnk16B/wzt4k/aLeOfQdNjh1BIZpLiK6nMMdtbqNylSw54PXvXM+JfgH8UfhfZabD4l8J6hDa29o09neWbJKoiZid5xg9en1rGNWh7T2cpWl2O7ESwssOvZpKXXscv8VtUkWWS2v/AApFayxxpb+dC+A7L952Hv1rgV1ac22yxuHil83cZo3xnHTiuo8TeMG1K2XS9T1M3S+cWk+0xlZiff3ri7iSK1lzBbArjO3d29+a76dNcpvhINUkmtja07xp4rgnVrm/Y/MAGSMY5P8APFeheHdd0i7sI5PFXhqby1jkSCa3ba0jk/Kxz2z19q898O+MdEETWeqeXHmVT5bJwQDwucfrW9NqXiDR9QhSwuGuIVuSGi3LNF8y7iqtnGQD+GKxqUaktjLExjKXLblfc622j0rRXk1K1xdST2LRqt1CHFvkHJX/AGhng1Feah4bs7M3GgX+1rW3+SKZdyyz92A9DzWr4B1bw3rrLIZ0sby91YJHp80ZOy3C8uT0GearfEP4dwWsFvJDbzWV1eu0lvGUwnk929+Kzpe0jUszyJVKarctT/hzw/4k3uo6tfAX1zG7KP3jL91yeent0rkZdNle0afTrlldd3yDo447dq7Hxnoj7JLmC7jkMRMa87WchgCQO9Z3h3wxealqdvprW0wluZkVE28nPf3FehGt7PQ+1w3s44RSvZIPhl8a7/4f63J9jk8uaa1ltpkdiAQ8RTOQe2dw962Pi74nk8f+PB4i8N6pPMkzMYYJJMtHHu4U/h+grrdf/ZEvL+G3v7m3WxguFzb3N9lMqq8seMjLcc4rzz/hCtU+H/imzYwSQyRyRSW7XGVVlPIf3T3HWqeMjWvy722OCnHKa03WoP3knc9X+EPgnxYmltrt1p0yttJhCjbJJ1G3Hcf1rv8A4f8Ajfxp8KdaTxv4eka2uFbyp5oZNrE55RiOcetfb/wV8NfCn4lfs6W+qX+m28d6lhGv9rWlqo3zbclU5LbQTycD618hfGbwG9lbatr/AMNtWhmZZpI9QtZ8INwbH59814WDziWYV54eStZ2s9j4/Ge7WU5217dDC/am/bF8ZyXWi+NdPFq2rWWoPcx3EsIYTArsH3uoGOPfmqXiD9ufxrqHhySKDV9S8ubT7cw6uJv3lndBctGGUBSpGeMcCvE/iRFrGp2KQ+IWF0bVm+aGTdtA/hX1A/LNcD4inn0SzTSrfVJ1spWDrCWyrH6c1+k5TmH1PC+ykro83EcK4fNKkJwk1O+rvufXnwe/br1D4leP7F/2hIbe4t5fLt21m3hPznB2eZk4BAy3HcV9yfDj41/s/wA+mC0ivIfsaW6rZS3k24tz95R6ZPX3Ffirp/iW+0xlMs52pjy1OCjMOFZh64r2P4PeK/EcK2+p+AvGUOoahYwk3FrezBVXncFi8zG7jjbjORxnIr6rB1MHmmH9m7xttZ2/A+LzzKcy4YxbxVBKSk9ea7/HofuHY6Z8L/GPgX+2I7mzuLi1tCzN5g3EgV8q/tJfCu3TSrSbQdE8ya8uftE2EG5xg8Z/hAHrXJfs6/tb6Z4+8PyaRrX2VNYW623FvaSeXJtVR1U9Bz0/WvR18UpcSfbfEWpSSQ7D9nhmOW59x2+tfPypPLKk1Kbkr7M92OOhnGHpv2ai7K7Xc8h0v4danB4eu9T1UJZxo22GObLE++a+a/jL8ZfD2leJZNJtyZirGOORXCqcHnFfUf7RHxB0vVdDbQfDzue90+eB6KOetfDXxAstKuPETXN/bIGjY+XG0ZbHPtXgSm6tR1GrH3PD+Fpynyyd1Y6jRPjRf6swsbFLePbgbmxuI+pHWvcPgB4Y8TePNft0uPPdJOWZm3D6CvBvgx8K7z4keKLe1s0dYo5Q0nlrwFFfpP8As4fCbRvBumxy2lou9YwPmXvjrXiZvm8cDR5Y7s+0wOR0cZiFZe6j0f4V+BrTwlo0NqkPzMq7s9RxXoNrEqRbT6Vh6a+0/MK0oZpCFXd0561+c4jFVK1TnkfqGDwNPD0VGOyNa1jVyvtVzzjFBnHQ1kWtyRNkyH5aum9IG35W/wB41jGotzs+rtytc1Eu2aMDOPQ09LvYMbqxo7syAMGwyt93NXI77EeVHzVvHER6kywtjSNwQilnPT71TWspJ+c7f7p9aps4liV89FqO0vZLedoJ+VI+Td2pusT7GPKbUNyzMwJG361YldplVPM6dNtZKEvJsc1cjumB5PyqOxrSNRzOedLld7FyGJ9oZ2Yr0xVxMBdrfhVUXDNEojX5mqZI5d4kdwPer6HPUjzDhvbjP40SQuzLtfA71JtQgc0KGQZ8wn2rmmZwfQZsxxuNFS7n/u0VnY0P55/EPgO4+I3iK38f2VtDpejxahK1y23qWbnavcZI9sCneIPhRo+r+NV1nxn4/kkkurwz3ctvCFG04YIuOBz2wBWb8OPjRJoluwtLaOSA2Oz7NqShtkhGGUA8Huc1a+HFt4w8TeM4fGlytq2k6fdP9ovL6YLarIsMkiocfeb5R8ozzgHrX10FWVbktqfAypYyjzc0uWMVo+uvQ+wPDP7MPwr1/wAB2OraV4b8Sal9ovLe3gjsZVhAkliZtrM3yspOMkcgfUZ6H4f/ALNba5q02uata6f4fh0e4ktJGvLorulQ7ku1kIyxAZc9Pu1w2iftXfFTUdOmnh1OzW3sbuC9b7Cqoiv0KW4HHUDj0UCvP/jD8Y9R1fT9Q0a/8d63cS3kxuILCaFoRArkZbawGdwxjHGBnvU1KGMlF80kvmfH1Ksq2J5IX8zI/bL8aG8+IFvFoPju31d9BVt2qWMzESOrsDnPXr1+teEQ/EG9tp/NdftEil2jM67ghPUjPQ10Gg+FZ9T0m8gWWdWjumRrVYyZJemRI2OAMcjjk1i+O9Q8JWSRaZofh4x3W/Esm4srZHUfT+Yrrw7lRioo+swtPD8qotX8zltT+J/jC+glzrs00SycWskhKDn+70qzovxN8Uazo7+EobVkt47nzWKtzJnsfTmsm98NXekedevZlFuP3ibjgbf/ANdaHh/TNQ0KOG7urOSMT5dZHQjcvTIPfH867/aVIxs0zrrYXLvY3p2utvNnuX7Mfwai8X6tDY+Ntda3t4YzcWcEbfPOzHlFXv2r6q8N/ADRp7Kbwz4k8Tr4Z0WxYG+tZmEZnGcgyY6sw6dQPavmX4OfGCP4YtZ+INAsY7i8WJ1i1iZd3ltjnap6Efzrkfj1+1D8QPFN5JErStqE0nmXF/JNlJRyBtTt7j1ry8ZgcZiqvuVLRPja2HxGOxnw2t8lbuejfthn9nzwZ4pt/DXwevGa3MPm6pqjNxKwPyxIvp7nFeZ+BvEHhXXp/wCz102OTUbhvLtYyo+UEYGPesu2+C3jXXtFtfEms62n2W5003lzdTMAyIMBQAe5JwB1NeW3uk+JLbVP7Z0a9mg+xyZjkyfm49q68LReDnGnXd/M9vC5fh8XhZqjU95Kyt3Ppy7/AGYvhr4d0PWtR8R+MFi1a1SNtFazmyEmBBfdj06V1Xg/9rP4ufBv4Z79ZeDxLYtM9hJceYxljTbnGT2wa+OdU/aA+IE9hH4f1e8aG3t2bYVU/vG9SepJosvjDq3kxpNfLJGCSsbNlWJGOR64r1cVHA4q1LeK3Z5dPhzO4x58W+Z30XkepeNf2oduvf2p4e09Job6NluLWaHgZ7e/1riZPH9hqJR9Mt2t7gyMbmMsDGyk8be4IriZtQi1FjG6j5myrDjb7VWsDc6frzebDuVv9WBk4FdUJRhFQWyPQp5Hh8PDnSaktT0uz8da9pEMtrpN3cRrIuJY4pCFf2PNZ93rN8bw6hNeySqzKv7yQ5Hes1tci0mSOIRLcRsMu+7rx/SqWtXLKRc2d2zx8blkXpxzU8tGltuRRw0p1NY2v1Pq39n/APaiuNDs5LBPEkNxZSXOJtP1ZfmumEY2Lu5xGpGccZrv/iX+0Kvj7RlQa/JHcXEKLcSHBiDAf6uMA5CKOlfBlpqUlpqCPbXbRsn8Sse4rq9O8Ra/Fp8aJePsVfmXfkEentWNWlgcRNVJU0n5Hh4jhutRqOUal03ezPX9Z8Paf4mEUd7qFvLctNs82EhtvBOTnp9TXm+reF5NNu44bS9UqN3mSjueeMfWnQx+I2sYr/Tn84u/mrHE2WXHTOKzJ/F8lsJUvEWSYv8AM8inj6Y967XTwvs7WaOfD08yo1HyyTXYfBBJCr2t/pgk85FaRWXDhQ3Y9q9C8NpptzO0mjMGjhjEdvpt85LQZH3w44bnP4EV5uPEer7G1SJ7edZ5ceVMMMFU9Poc0P8AGO9tGeK+0hY5JAqiWD5RGAeOP61yVYRpytBnofV8XjKeq17XPpD4Yax4as57e28TeE1Hl2/2cfZmGZZCed3HWui+IvxH8PaHp6vpix3bTbob6O6jBaKIL91S3TPTjtXy/wCGvjvqujDaLv8Adi483e3Llh71py/HrTfE19DYavp8d1vn2QqZAmA/BDH09+2Kzp4ZVqyTPIxOU4ijL2ri5W7FbUvEfhW6njv7nSzb7bgnyofuqORgDr061t/CdPCP9u2WrebdMdNYNFN525GJkYZI/h4wPbb7isvxX4a09be41nT8TeVctaSTQR7rZJQMgBhkElcnr2pnhDyLS7tz4ZumheNo2WGUDy55OpLeuDg4963r4P2EmpndTxlPFYHkpXT6p9D7u174l/CYfDC4GqJZ/bobRUkhij+e3TaH6sAXYlu3rivi/wCPeraDraSSadqM0kkdw3lo0Pl+Wo46fwjHQCrnjz4geJdT06Sz8W6UtpeXEqyrqCHbHJkFVPoq4x+XtXNJ4jvdMsLy5m0qz1C4ubC5tpZWbeqLJGV3gf3lJ3A9iK8anl8aEm4vczyjBVKNb2knt0Ov+BH7bnxM+EvhabwPNqUs9jJtFqzTNiNAPu4HrXqHwB+Llj4p8ez2etabHCuvRq0aySFlZ8+mcDOelfIs2n3jDzbUr8uPm9sf4112gaN4+0XTofEGiysYZiBHJ5m3awGSAc8Hp+GaqWCwsYyvGzfVHdm2T4fEL2lN2b6P9D2D9tTwAfg5rkcWhzvHp7TMFsXj/wCPeR8MUBH8JzkD3rwvXvAz6rpVxdJe/vkkIVWP8IXJHtzXceMvjx8Y/HHh7TtK8UaNa6lb6S032f7Zabn+ZCNz922g5BPTaK82bx1c6DfWfh/xFY3McN4ctI0ZHn5OSwJ/hOK9jK4zlh1Bu7Rw0aOKwfKklzLz3RyFtpYu9Qb7FcPFsz5lvMMg89eK9H+HfhXWJr2Gw8K2q3F1PcW6zWMkeYZ8NkhiMMOQOlZuu+LPDXhq1m0i48JLcSyWarY3kbBGi+feS2Pv5+7619k/8E0NN8H/ABTuVk1T4VXQvtPMMtrqUPyjhj8w6ZHOD16V9bleFjG84y2V2fPcUZvialCFKdH3ZuyvtfuUvD2qX3gnS7/xteeF20jyYuVhVXh8wqAREQAWHGMkZ45rp/A3xG1vV9CW+mvZ9mp3CwwxMB+67Hkdhzk+1faXxC8Bfs96/wCFW8IatYQW955LKsl1CI9zemcY5PFfJfxMj8NaNu0nRrKG3NnattWMYRMdwenJrHGVI4mLnazv17Hz2Fw/1WoqektOmx5h8WviFBa29xHaR/uVJCvu+ZgP4vx7V89zQ+JPGOqNPYadcKs022EPJ8rMT1J/pXZ+NfFGmebPc3lx5qxttaJWPWuz/ZR0ez+I/jy1sYtHWO3tWM0jyLn6EZ7e9eJipLD0XPsfpeT05YeHux3/AFPof9k34GxfDzwfaXOqrHJqV2okuJV7ewr6n8IRLZ2HlgbWYfKPSvPNB0y2tTFFFHwuAq/hXoGh3PyKrLnkADPSvyXNMXLEVnJ9T9YyfD+zprudVp1wAcN2q7FdP0Vt3972rJsolXdIh+8BV+2Xy5NoB+avIlL3T7HD63NKGRhNsVPlPVs9KuK6kAmTiqMR2cyN/FUyyeYVCgbc1kpHRb3i5bYSYyP0NWkKKN+fmqhE4AOx92P0qW2cythuvpnpTvY05ZS1NO2u9g2Sd+adJPk7uPeqUbEDc3rUd5qSwgrJ+AqvaEqjzPQ1rS7hlcRmQcc1dspogu1JOK5q3lXcA5UM/IHfFaVjcCGTygm4Y6/0rqo1TCrhTora6Rx8rfw1esY1eMMxasezuBG2duPetCLU4LbbEz/6wfrXfCSkjyq0OXY0UYRNgVKhQKDtH41Rl1O0hTMky81RuPF+nJiBXVmz2NVJUlrJo440qkpaJm8J4v7n6UVz3/CVWn9//wAiUVPNR7h9XrdmfgF4V/Zx1q+P2rxA/k6TJcOsl7Gw/dMEJyRnoeB7V9BfsNfsv/A/4kXy+C/GuoXF/Itm95DYi8aKJGLHIJU5DbV3Akcjg4FfTfiT9gnUfGvwm1xPhk39nnxRZqkNinzJFKp+f5x91G4PHUY9a8a8Mf8ABNH9qDwAq+NNM3W181o0L2ltMf3gXgFv7vP1r6qvhcV9Vu3yv8T8hq5tiMfBupJ90raNH0D4S/Z0/ZR+FGs6l4r0lbGa6jhljaEMJLdGRflZoidvGCQ3Aya+Xfjb8Pvgj4SNzqD+IS+tX00U8NxNGwjWFvmXZuyylQNvUKABtHpy/jHxP8VfhZf3WgeLrmaS+lkkLRtJjDDhzn+IV5d4h1q78bSCwW0uLq58wbeD9znhfUdOnTGK8nB4SpTrN1KnN8ziUqlazj7q8t2XL3xf4P8ACEdz/Zqz6rqlxazR3VzNdfu0ZicOjjqehOfQ15bf624vG1a4t4GmLfMphHl4zwMDg1sz2FiuoIQ0kiwO3mWuNqq2TgH1Oa5b4neJ/E9rcQaXdaKsMZgU28ca5ab0Ne5TjGGqPoMvw8pVORat7tvoE8jX6realO00kV150cUuDCfYr6dvpUGt+J9d1K48/XFjkg3N9ngt1CxxAfwqowEH0Ayeetc/Z6vqt5efYtbt/srR/L5J+90zzV2e4VoDCky7kbcfm5K+ldH1mUrRb0Pa/sqFCadru3TojsvCtzeeIbBlF8tukEO2NQvJPYYBz171lS2GszTy3r2gljt3+a4ZA0cEhPVm7A+9T+D9Q8N29zHda5qzQ26jLLaqNzt2Brf8XfHHw7pfgpvCug6WtvayszXFvJ8zStgjee2f5Zruoxw9OnzymfPVZ46OOVKlRum7X7IqeBvFKTG60zxJ4vm/s95I1aBZj5cgj7Yzz7DpjpVzxVpkVm81xDpKQw3EPmwrD/yziPQ4ycE15ZoevWs8sUlrbn7R5rOfMU7V9PrXWaP8YdbtJJvt88NxMzKGeRN2AOij0Fc9oV6nNN7nqYjLauFvLDK73a6XJfE3wH1Sz0TR/E2u2/k2t5Gz+WVAbZu4Oe+fauD8ffC3TrnVptQ8NTtDC3+rjkb29R0r1DxD4+vPiglvol5eeSyx7pJt+1WYdB9K8/8AFD6xpc91ZXtv/wAe6bWXdyfeuyWHpyi3SjocmXZhmlOooYipafbyZi2ngi6s7BLp7gOzS4Jhfdg4p0sskVwu07WX5WbvVez1qG0t1SK5bavz7Wk9R0p17f22sXUV7ZYhbAWRAcq3/wBep5o8qPTlHFSqc1TVGsukQ+UvzNuxlTu4NVo2/s/zLae3+Xdk9MEUl1dahY2q7m2xtzu3ZDVHp+rjVZVtZFWNsf6yTp+dTpJmEfawT6omt0W4nMkFpvjyBtY9P/1V1GjeELRrfMOpSq1wwO0y7Y4v971/OuVu31rQbnzGs90cgOGXlTWlpHjeS5tTarblWZhvwOnFbRjy6HDjFiq0bw28juNJ1KbQxNcHU4JoY7VYbdbeQq0r5xyncH361xXjOLWJtWYfY3/csQ6qnPSqWpXWuxXS6zplvIw5l3p1OOwrotH+LFnrunNaeIdNVNQeSMC4b5GVcemOeKxlUfNqZUsDUwn7+mua+5h+G9QkFm41N9rMwNvu/g9R9aq+L4xKvnW3zIx+UKRWhrsxCGUWEckTSMYz0bAPeqC32iTII5QV+ckn046UubW53U480/aJWOesQS8ZWVlLv8rbveryuis3nJubp8vUinT2NjLcLLY3G3awGeuatR2cN28m3EcgYFTt+XvkGtY1OXVnRWjzK76l7QtX1e1j+zaDqt1HGkhdbVZCEDEfeCk4Jx3xVmxvtWE2La+VZtxUxydzxljnvUWieHLxZrWKK3S6k2s5WCX5jz0rqdT0aLVI2g1LwvfWeoOokDbflG0fN168YP1ruo044iNnLXpc+VzCvDL6l1C8Xu1a/wBxjXXi34k/2V/Zqan50ZKr5b4bOOi89ADVnTfhp8ddFmh1i08JyJHcI32c3UfySgDJ2n0PqeK9+/ZB/Y60D4+i+s/FfxVs9Hk+yrFaw3lofM/eEbGDfdwTgc96+hPEn/BOj9pz4T+B7hPhR8dNB8Taf9lRZdNvFB2YUsVjYk/KAPxxXp4fK8PSkliJO72PmMXxdX9m/wCzoRaWjb3PzyvvGL6DqL+GvEvgm6t1ZGLRzZ2iTGN4K+hzjtVTSPiJ4p0aK4tNI1JlsZlaPyJ8NkYxxnJB56iveh+y18XPFni21XUfCn9qXltHuurC3ul84L1zsbqM+lYn7QH7J/ji20qPV9B+HV5p91DL5U1vNamNscc47968jOKFPBzs9mfQ8P59gcwjGNVJN79kzyPQ/G/jnSNc+2J4gd45F2TQzTZR1/un9K6q/wBZTxH4KvPDHie+sfMmk87T3uowWikCfcjk+8o5xg/LiuXufhlq/h9IrHxdoUwbqrHO1ufX+lY+t+DdRtI0k0xbieNY/wB4swwFPoPWssrrQhdrW562bYLC4ypBwlyuPVbM7S1+HF9qfhKHxO1n/al5p/Bht/mhCju7Dg444HWvff2JdT/aE0WeN/hL4gjsZjeCPUtHkdTGgf7iRQv/ABHBJ24xmvEP2UfGNr4B8YtN4wtlXQ5m2XlnJcspPcbOwyQc19meDP2cfhTqF7dfFb4Q+KLj7ds82MSXH7y3YxrIdgz/AHT96vpP7WwGS0VVqO/Npbf7z4jFcNZ1xJing4rSLTUr2+49a+JfiH9orxvodxD4v0L7VdQ71PkwiN4kAABBXHzHvjj618y/Gjxj4ts/D0ek6nps1vqX2d1nhn+8pydo474xX0N8Gvjv8Q30KaxsdSs9bmZnnki1InzQq8BAcYJyOK+dPjtr2v8AivxhqWv6vpEdu0ys0kPUxGvlctzzHZpj6lKpBRprWNj7HMuD8l4fy+jOnVlOq9JXZ89eLfFemaXJ5l0WmvYQPtDrjy4mz1wcAt9Mmvqr/gm3aPq9pqHiVLNlBAX7RLndKx789sdP0r4613T1vNQknv5jMWmPy+WAPrmvv/8A4J96OLD4Q2s8cDIs7FshetXxFU9jlsj08Dh6bnTS7n0NpJzdq0jcbsV2WiSg9W56KfQVxNrC3mMS2MNXUaNcyGVQvU/dr8hqS5on6Pg6coy0O0sGPlhXcfX1rRhlxg5xisTRzNhXl+bHU1tW0gZFIT7zc8VzP4T36PuyLUKySfMjYzzn1qSEyG52uu1VOc+tMB2/d4AOalUDbvkb8Kw80ejD3ixDE0fyoPvN1qyhwPMyR23LVCzeWP8A1xH3quCRUHlrIMH71T7SPc1lTlHYkiWUbSZCFHXd3qHUJCN04i38jFSXkyrbrHHL8zcLVMXDRReXu3YPJrOVZRNaVGT1JFnf7SsijLbfventVu31aaObHmfxelZ5mAhbepXd9056Vh61qRsRI6ScqgKfN941z1MwjRR2UcH9YumdZqHjO10+1kmvrxVXryew5rlPEvx1kt4I4NNTdcbiIzIfu/8A1/X/AOtXGTLrfiK48rcSsTMy89RngflinWXgC4a++3alP15K/wCfWvNrZ7XkrQZ6VHI8BT1qu5M/xn8TajM0X2iSQh/mVFwufr3rf8K2/jjWX+1yQtGH4ZZT0X29PpUnh3wxolp5c6W8fyt/EBkmus0ySU3f/HuVj7fLwa0wlTF4q0qstDhxv1GlFxowtYavhbWNo/0xv+/horoReIBghfyor1vYw/mf3nh+0qfyr7jyv9hL4ueFLf4K2OmaBNqF9HDMBd2t1HuuLEthtr46jaeGGRggZyK9Q+LHxjt9L0C8udG0CS48u1mk8xQF3MiFtnPTPT8a/Gr9mz9rn4qfsO/E+Gwt9f8At2jtMvmS+d5ytGXUlWyfu7RxjBDfiK+nvij+2T41+Ofw+1vx3ba7DotnPorS6Ho1qoLytnc8jMecYVunQgV+65jgI46c5Uo6vzP5RhjK2W4SNObutk7aNHM+PfBX/CUfEK6+Mvx+a3WzhiuJoPDtm3/HsiHejS56qScEdSF/PwvU/i/ZfGfxpceHPhH4Ns9JsHuo7e3lk/1cZA4KTkDyATk4PBPApdV0nxJ418JXHiPxx4yLksC2ntcfM0r/AHAw7gqSfYelcV4i8F+JfDmmXf8AY5OnWN5bRW0+nqvlmXB35OfvYbo1eHHJfqsbz3/A2y/E0a0nGU9dl2Xcta+3w+8K6+y3uoXV80MhF5+5RvLmDnKkq2XXI+9jPPpzXOajr3hK58TyePdf8PK1z5si2lnCSsQXBwyhskYPbNY/h/4fTat4njJnkaPzh5kezdycjP0zXd6n8FfEvh7w3JrWreQ/+kGO2t5ixLnbu47DjGfrWvs3USUT6H22Dwcvem22rHl2s6bpXiDUJZntmRm3MszfLIAe+R1Nc7rvwr1CKRptI1dpJJFG2GRvnPoBjr+lekaR4VudYvLyS6hZWt4MxxwZZVHvXNXU99oWoefC2ZI2wHc42H8a5eXlqWPo8LmV7RpvZLRnmN9p+u6HJJHrr7JIVLNGMhuveq8niKDXYuSysPk2t3PtXZatbi7uWv78iRpGIZpD1z3rMg8MWd1eotpbgdWPljFbRUXK1tT3o4unyc01Z/ga/gjw/bnSmuntz5DLtNwW43+nXrTk+FVpqeorLo2ptDJu3SRkk7sHpjiqZ13U9M01tFSRfs9vN5pT+JmxxVrwj8RWsiuuX9mVj3/Ou39BXZLD3tKD+R83LEY7mnPa709DN1LVzoWtLFc2Kt9nuN2zOBJtPQ+xo8TeNrnxtq994je2t0aZds8dvEEWPjAwB9PfNZXjnVYNc1ZtT04rtkBbb/drlL6QW0Kqr7ZG5bA610RxVTD0eTudtHJ6OZVIV2veSsXr60triGQ2+c9Vk96h8M6TrUm5wysqyArz+tVzJLBoyXEV3+88zEkbdcetX9J1ryZY5FdY3ClT/tj3rno1acqnvP0PaxWFrU8Py09ejN3XLqRJFv7OJlt5OEEnPzAcjFY8V3AJ2muIt/DfuxKVAJ6HoenpUMuqahfq4jdnjWTCxrjg+ta3gjwjeeIH+3mxaeKGUL5Z6M5PAHqa2jJ1K3LT3PMqUaOX4VzxGliSzeXWZZbHQ/Ekt15aRnyri3KsSR8xGD0B45PNaXhaz1Hw/rUkeoaJHeWzIUKtIEeR2HVWOMkenT3roNL8ReEvAuuR69pcn2HVDIwullt1ZJI+PlMeCMZGPWuw1L4kfDj4nR2+hap4Nt7HUJpi7XWmsDEiBf7vUN9PWuz2Nb2iVtTwa2OhKi5U43pvdnQeCPDGjfEbRLe40vwrcWaq0dpbwzxbphgYkK4+8eOvSm+Nf2IfiFqmgr4x0Kxtbq1+ztLKLecLJbopwQVPLt0xtp3wV8dfGPwZqkemeDdJur63l2QRqLdnaGI/wqpBwX45HPNdx46+KnxPYNfx6WdLuHTakUbGIwoOHjUN1I7kVw11mFOvrT09D5Spjq1Csvq1VWfmfIevpq3hm4bStSS4jkjkJa3niZGReh4Prx2rPiv9j51C0ZozxlDyD2rvvi1ql34m1X7frZkaSRiNxxuY8ZYnvXmsmn3ouvs1lcfMm5vpjvWkuV7I+9yvmq4e9S3NY7z4XfCb/haHiP8A4RjQ7uZbz+yby+t4YU3GSS3t3m8rB6khD0rPtYZwscbsvm/aCjQtkFcHnOad8DvjL4s+DPxM0L4maCYv7R0XUUu7b7VDvjcg8qw7gjIPsasa1q0msST63coPMvLoybo12jcWyeB25/KnyxlFu2hz15VqdWz2L1t4cvdO1L+1yZ1EN2ArW7bSeM8V6Z4a+LurQad9gfUpZmbzEmF3aox2MAHUPjPIx1xg15R4c8Q3lhcMtw9xPD9oRo4hN1PcfWuxu73SrhhNYvNDI00nmRzsG2g42/jXI8PiF70WeZmEKdZclWF+zPqD4D/tNad8LLWZ7rQtLhFxHArR39mPL/dKGQFgCRnH4tzVH41/tXLfTTarpd/faHHcKysdF1USW7k7uSCO4POBgYr5R1XUdTkuTFfFY4ZEXaytkDAAx9D1ra8NfDjwrrMY3+NHtvPYbUtmDbcjncp68Z/KvqMtx2O51d3srH55mvCuUU6ftak3Fb6LY+vv2Lfgr4e8ZeMrX4zR/tR2d9LY3BeO3muTFMjDBIZZM/L06enSvuKw8R6f8RVuNMvNEtL660+MKbqS38yG6O0YbzApGfrivy3+F37FX7Rl/eWLeAtJu9Q0m+IZb7zMW8m4HqMfLxxnsa+6v2A/2bv2svg3qM1t4u0K7/s7yczWM9+HAIx80R9CoAx22+9dWdZXg80o+2xM+VpfDdI+dy2ti8vxSoYaPtISfxJP5Ox73Y/sUfs+fEfSmufiR8OtNZdQXZN9nO1V7cAdD7jFfOX7Yv8AwSL+GNh4fum+B8k9ixUPHFLMHjHB3Y3HPpjmvYvj3N+0hrerjw78N/DrSaWrRm4uLeTyby1bfzx0fGc+9eT/ALbnxQ1D4W/B6C91H4hapea4oVI7FpDG5kxgHAHTd15r4WpRlgqkcPhatk/mfrGWxo1MK51qDbW19NT4D8V/ArWPDtnNoPxF0e3to7eQB7q1jIkRARuJzxwB+tdd8Bf2gPgr8ETq1prnh/WvEN1ZrHHp6R3IjV42QEluR7D7p4rybx5+0F8TtfuLq08URzItyWZpo8lHJ+v8q57xJdadb3NrelWMl1p8b3LK3zdCM/livZjhY4ik4zd11OieKxlPlpVFbtb9T7K0v9ui/vmaf4c+APCPhOI7V8m4f7RcMuOu47FHX0NeT/FP4laj8TNUuZzcKupbnjk+zxhY3YDkenb3r510W8sbrxRBZ2sTNH5i7s/TO4/4V2WjeML4u2rXcMcOC+xVb76nrxXVg8Nh8PLmpx17nn4uniKlePtG3116HE3+o2E919lubwfvbgAxqScndg8AcV+pH7Hmj2dl8K9LtbGIrCLVNvHtX5RaRaGbxzb/AGe2k3Ncb5HkX1PQCv1r/ZPv4z8NdPRRxHGBn14rxeKJSeX2fc+0wNGnSxVFJ3urnpstsIpN6x7trfnWrpsTMYpIF24bDe1Vs+cREMfMRXT6Bp0UShXRW444r8unHofc4fWWhqWMTRKuec9cVq2oOAVQ46CoLCKJl867kVEqPWfG3h3w9AJXl3H+FAtHJGMdWd1OpLmstTXa242k+7Uk10YUVUz9WrgNR+OumH99aXcGF42yHFcze/GaS+SS4Mwby2wEjJxXk4nFUoXSZ9Jg8Fiqlm46Hq8l/EZd8kv3e+atQ6tk5XaTivIYfGdzqlq03nsrBfun+LNbHhfxXdtbLFcT/Nu4rw6uNfNoz6GOV1PZu6PQ7zW44otzn5hyvoKltbpJoVcct1+tcvd6jHcKCr/N3PatPw5HNcQqgm3NnIK9KiOKqSlsYzw8KdPQ1ryZ8eUqdOawdUt4765MEqtkfdYrxjNde9sbiAMU56Zx1qlqlhCqqCu75fTpXn451HJWNMHWpqVjmZFg0nCwRgDpn1rNudeSSTAQt9O9M8X3UsDsgOARhQK8p+L/AMYz4N0YaHoEiyaxeIduORbr03t/Qd6nCUZOaW7PWhh54pKyPUL/AOI3hzwsYrrW9U8tsYhtoyWZj6BRWppnxH8ceJUUeGfDkNtC2DHc6jMdxz32KM/ma+MdY+Nfhf4L2C+LviT4nabUryZlgtt2+6uuRkKOwFcPp3/BQr4z/Gb4i3Xwi+CKWGg31vbSJHJqUymZ9wAQKv8Az0O18DtkGvv8s4ZxeMhzWaj32R8fnWZYHK6jUpJyXc/RRW+JzqHHi3S/mGflsGP/ALNRX5f3v7X/APwVK0m8m0uLQHVbaVolVtJJICnHXv0or2v9S6f86+8+b/11wvl9yPAV8MzeINSawfWm+zyHEN0ygvEpZm2kcY5bv6V1Hw38S+LP2YPjX4btvjXNLd+B9S2xXGqaepniNpIeWVejLn7ydSu4V7F4n/4J2/HbwjcrqVl4X3RyhWjjt7gBlXJzuUksCQP1qHw58K/EWj+LvD/n+Gb7XNLOpYuPCusRgkK4fhN4I4AB6c4NfquBq05N3av3TP5zzXGRVP2bjeDVrPSz7ndaH43/AGXND8Qf8J9Ztbx291Gi6JpMieZHeMwZH+U8gtuQ57ZwM1l/tC2+jtosOuNokifbrfdpKSSFvscSysWV+M5JyFz2ryeb9kT47+KLrVvi7D4Rj0u1sdUL6fayqIcuXJxCOBhSc/niu1+E/hyTxbr8ml/FOS8P2VY7u40pP9dfTeXhWJPJXop/TFejiPZ1ovS3mfJ08HUwM4TjPmtrbseQ2OpeKtInN/pU7I3/AC28uP5QuehPYZxnNaWl+JdY1bXYodQ18GGaVRJHGcpE2RltxOPrjNe4+KP2S/F3iLX5j4ZsV0/R7xorqaO3yYoonTc0DD7xKvkZzjHFbfgf9iRrW0+3ajLC/ltsaaWMLHGTzuGRwK+ZrUvZzcYyPsqeLp4qhzype93NDwZ4H8Gt8NLmDTPDSwwzf8ft1JHtluOOGBx93/Gvln9pj4AfEWC+uNS0HRGSz/1siiQBgowOh59PrnivrO78IahoAk0q48WG4W3hMUCwJuV89BjI9Byc1c8NfBu48XaJd6v4n8ZPJII2hFgjEMu3BVs5BPpXJh8LRjUk5O9zmwdfGZfiPaxV/Lc/MjXfDvjS3Yw6jBJAUYGNJJMbv1qCw1/VdOnWO5ZR8wQLHyzZ7en61+hg/Y38ReM9XuGHhpUs47cvJcXQ+WTk/KQe+O/WseT/AIJ2+Dtc0Gz0rw9pMcepGdnuZpGIiUc4B/2cnjivXp4WjGzct+p9HPiqnKk06b9D4ltEh1fVsncsQbbNJt6VN4k0WPw9cx20eppcLIgZo1wwTP0717l/wyH4x03432vwztbyxeQyYkuoZCsMa/3z3PFea/Ff9mv4or8SNQ0f4aeGLnVvs14yq9upIfHG7p0yM1nUjGjeKetz0cvxlPMK0PetFrboec69pejXIaSGFrdigA8t92D3JFcfc2F9aymKfbJ5i5TDZyPWvW7b9kv9qCznbVNQ+FmobZm+bzFxtyfQVB4g+CfxK8NXUel634GvlvI/k2m3YIuefvdK5Jc03qfW4fFYLA+6pJ/M838J6VBrOswaZNPGsjNnZM2FPsfStTxR4Th0XUp9HkmVWjk+SVTuUj0yK7HQ/wBm7xx4y0//AISHw8n+putkke7EkRAz09Pen+DvhR4r8b/GnTfB2pQxvdXVxHaCGT92kp6DLD7v1rvwuFo16fJa0r6M8jMM/jh8Q6tOonFLVdb+hwuj6VBY273Mt6YmaQLG6jKtXQ6FctbymHRJLi31dFaS3uNPfKvxjDL24zk19S/G3/gk18V/DXxZ8P8Awz+HWmrJD4jh8y0h1K8/495sZdDIByPQmvGfjj+y38fv2KfiFZ6Z8U/AFzos7NvsdSGLi1uT7HoQe4znFKFOWBxsYze+zOKpmGF4iy+UqTvJdH38zyHUtf1zUtRbSNf0L7RdKhW3dbdlYqCSWHHOfU1d+EFpZ6d8TrO98SarPpWnx5kuLprF5vJTI+Yooy3+FfQtn8YdF+NXk+CviN+zJZ6nrUVuwt9c8Kg288n3Mbk6EAZ4BxzXmPxu0m08LX9xLo8Oo6cx2xLZ6nCUmWMcYyw9RjivZ5qVLFRq890tfM8ONapiMBUwE6HJOUbb3Xqj7s+Gf7R/w++GGn2eq6Nc+DfGa2wuNSn+wTPZ3UTIu2MNFKmcADgfiKj+Of7Zf7MH7RXgUeHB8L5LPVjasYfJlRZUaY4ZATgM+Tng4968A/ZRvP2bfj5p914a+Nnj+10HVru+WC3kktFiSGHA+fzEIJ4GBuGAea9uvPgto37Lt7ceNPhz4r8G/E7w/qN8BJo+stHNex2cYJAjkyCrkZycdcV9TbBYmSla8mr/ANPY/D8Vh8zy+VSi24qMku/o+58TeOPBWpaDqUlhPp94sccxSF5Yyc4P3QRkH3wetYf/AAgumahZXVzfXQsZI7hY83Eb5aR+2VBxwCea+6NU/aV/4J7fHPwzPpV18Jf+EJ163jWxsVtb54Uikdy2YwDsY5B3OQK+W/iZovhzwN42k1H4b+MIdQsY5GW1jvJEk2vnJJ7OM7sZ9a8CeU4d1HUkreWh91geJ80p0I4dL3rKz7/geX658NbzRfNitdd0zUIY38tZrS43FjnoAQD1qx4f1zxDaSrZzwxyKpfdlQcBl2nHv+Nbmvav/wAJLGsVt4TtUaNpFhnt18uSSSToXwdrbT0AA4rkZ9D16yugVvZLdtw52Y4I5/WvHxnscPUtT1R95ldbFZlQ5cXZS8y9PoSXmoRXMd0beQWoG5R8gPv7+9WLiy1GxtJIrkK+4gqVbDMwGD3965eXVtfsJVaZ9wH3vf1BroPCXxbvRF/Ycml2E4kWVd1xGGIDAdCR14rhpSp1aju+U9XGYPMKOHTpxVS2+pe03UUlH2SbTpj5jcNtPytgZX617N+zN8Hbv4i622neE/FOiw6qzNJHpepgq0kKIdxViAuTwuM5rz/wP8VNN8Oa1puuaj4OtZrOG6N3d2CthZ4toHlgnO0HGenBr668Nf8ABQz9l7x1pUdjrnwVuNF1CB4R9usQkqgDoMgBgoGRjqc819JluGpSmve5j8v4oxuO+rySo8sVu9/yPYPhN8V/jL+x9ohsvFumw6tpEEey50/T7tJprUAgB9g+YrluSB149a+pPBf/AAUN+ENr8PP7c1TxGkO+PMMd1GdysQDtOBkckZ9Kb+zT+z7+yt8d/hrpvi210W11bbahLbULiRhcIuOjdM9uCMcetXvFf7D/AMEbjUf7Rj0W1i+xSMxjhULHMMDCsvTPHbH61wZ1meWQU6dWDcovf0OThnJc+nKNbD1o8kltvb5/ocfp/wC3v4fTSbjX9T8JP/pHzRTQ3CurjnBPccD61j2vgDwb+1xZ3PxA1PwzK0nklbWObkKCchgCMhvWqvjX9nH4b33jc+JPDmgrBb6fErXMCEmOSQDgYzgc4Jr3H9m1tKvdO22tiLRWVlRY+Ow7etfCU8ThcTVk6Sae5+mUcLmVCnbFSTS2Xc/Lz9oD9lPW/AMGoaUbRL2xaZhG0UeWUc9sZH4V8heKvCOr2GuXdhHY3Hmxt5bTeWQinrtBI9DX7u/GP9j7wr8Q9fW9mt5mZbvM0EkhWN1znqtQ6r/wTu+B03hSeN/B0aPMrF9uCyttxuUnPNefDjbD4O9OpByadnbQ92hw1iJ1Pacys1prqfg/8O/Buo3niaO61DTrrybRz5v2eNt0jdscetd54A8Da74rbVL+w8K332fT45HlaaHsB1wD0r9g/hF/wTu+D/h7SIdH13QhczNcSPDqABjmUFuAWB5wB3rR+Ln7Dfg7wf4XvH8Bstu01m8XMK/NlTktxzx+ta0PELDysoUmle1zpxfCdSpJuU1zNbeh+HAtjZa1/aMcRDbQiuy4xzwB+Nfor+xn4sivPhraW/mYa1VUJ3dTjqa+FfjB4YfwZ4pvdKmmWZrfUJF4XGNjda+gv2EPiX9usL7w7MVWRHU7d3Svq84/27LPaR7XPPw9P2NanLtp9x9y6ZqYeZInf5uvB5Ndfb+II9IsluXXzGXpHu5Y15HoeuCa4gYMvbndjFdoNWiuHjQzjaF4ya/M68fZ7n2WCnKvKyLWveK/GOtPt01VRW7K3QVVt/BPjjXXBu5lA24+VieK1rG40eLZtXLenY11miapEU2LtjXbk8Yr5vFTqSk7uyPtMLSjh4pqKbPPR8BpJpnlaGaTcfmDdPypz/CtNGHlxaayZ4+avSdS+InhPw4M6prUKHptJ5Ncp4j+PPw6VsW17JIA3zFY2IH6V4OIpRXwzufS4XFZhU05NPuOXvdMutOj8sWyh8cVzB8U3Oi3uy5+Q5+ZmPFdbP8AGPwDrRaGDUYJGPBDNtYfnXI+N7PTdeh/4l7q3Hzbec1nh8JKrUs+vkeu8VLD026sbHWaB4ys9XmAhvP3h4VVzivV/BjEGBFbnaMr3r5K8O6trHhTWvssu6SMOCvTr27V9NfCTxFDqkMd2V/e4w5zXuU8rjTqI+bx2PVWLcVoeuJYD7IqRxZyM1l3mnSNcCMRNjufeui0eRH07eowdvFVbjbDN5vbHJrrxmVQlKJ87hcfUjzK2p5l4u8FXdzbXd4pCbIy25h096+BPjX8V7eXxlfaX8LNKvPEGozTNHcahBZyGOJgcEA4wdv1xx71+nurW6S2zRqu5ZFwfx/pXmmu/Dl4y0Xh/SbO3i5JS3hVSx/AdaWFy+jg8R7Rq59Dgc+rKjKns3pfsfmb8cf2UPGnxW8PaLqXhm0nm16K7L3lxrNx5Kt5nykZ7DOMDFWPgb/wTH8daJ8TYvihrvjnT9I1axnjea40eN55kkwMYZsKG6HODgYr721H4ReJS633/COeZuYcMw4I9q2PDXw58a2zebDp8McjNv2yNuHQD09v5V9J/rpmuFw/1ejR09DwMRwdk+Mm69bEO73uzxO7/Zla8upLvUviF4te4lkZ7ho7gbWcnLEc9M5or6MTwJ8SSgL3lrnHP7qivP8A9a8+/wCfX4I4/wDUnhn/AJ+r72fnf4s0vx/pPxBhl8FfG/X79T50trNc3D8xqwEbN/sncM+wIo8Yx/t2+IfD2n/EHwd4Za/kgzZzWUUf75pEY7LlV6q/IHH419z+A/2dvhrGk99rEOn3FxMpVWggVFCg5I2jjlsE8YHauek8Nal4Q8ST67oMxhsbO6kkMfmMzCVvkQqDxjofy/H7yrn+FjL2lCG3c/n2jleOlFRxdpXZ5n8Cf2zYPjtrbeEPjn8NV0mDQBJE2ltanbdXCyY8xz/dX09a6v4lxeBZtch1nQNDgkuGQRLJbxBTBGCSFyB05IxUWoeHPB0IuNT1C4X73nzMqjdu+98zD73OcjrXJ+IPihpmnG6m0x9qrhzcSpwc55UfnXFjOIsXiouFBWPpcs4bwXtuepG/yOqh+L7aHZf2JpuiuqeWPO3QMzH9Khg1fw/4huxdapqcsMbIUkjKFVfjrjGP8K+Rfjp+3dd6Lqd1oHg3UtQunU7ZJLZVC+nPOK8rsP2z/HEuoIt7dmRd2Wt5LpY5gTx8rKeD+GK5PqmaVqd3Jpn6Lg+GKcqalGikmj9KZfAGk6lpEs2lRpdNCB8qEBlB6HivCvi3qH/CvtRjddZbT7hdzeVM+wtIMHH5eleD+Bf2ofiX8O/Glh4gs/E1xeaDft5YW4Y5jJGSje46/hkZ5r1r43fFbwd8ePCUlnrOkRyPC3QtmSNwMb0ce/t9a8+NTMsHiEql3F9UdUuG8LK2i1PVvAvxL1Dxf4cUnWFjaaMNtE48u5wOSGHfFbvhbxvYzQTaNqxjUyT+W3mYHXtur8/PBfxl8c/CLxVPYC4uL7TLliq202f3Q7FecZX1AHFdhpX7Tkl9qM2ma40qQXnEdz55/cSj7p9dufevUqVszhP3XddDnr8E4CtF8sUm1bRH1J4x8PQfD+/u9e8+xVSriykihHmSZH8R78cYrldL8ReLbHTf7VLw2UkxyFht1VmX/aJ5Oa8uh+Net+KZNN8O3crGeORQq3DZ878a7jUtWN+jS3F2yRW6sJ2LHOQOg+vSuPF4zMKms3uZ5fwrgcBJRUEbMvxL8S3Nv9jvLtvJ3dGReTnp0p0ngb4efETUF1PUra4tNSYYW8tb6RYlb/aUNg/jXl+oeJ/E2p6nHaaEi5lcBWkb5U9Bx396zZPiV4s8NawdOPiO1NwshWbY2D9Plx+tVhcdjI+7FnVjuEcvxEXONr2PqzRP2b/h34f8O/8ACReI/D8fmPHj7Xa7mLLjqdnGSPxFef8Ajn9jP4U+M7mHx3+zn48hj8SWiiZdGuG/ezFe8bNzuz68VlfCb42+LVtmj3NFMvzIxfer8cqwPXNeqfC6/wDgv4x8SxeJfEGj/wBn6vHcA/atPuCpR/Xaehr2sPmmIw15OTv+B+a5pwtKnUsopp6PufKnxZ/bb/aX8KfGLwy/jqe7mvPD0iwqtmwhmnw23/vr2P41s/tj/wDBQqz/AGp/h3H8M/FGl3FzJHHvht7rSyLu1kA+Y/L94Z6EV7v+37+wBeftIJa+OPhJqVndNDIJbzTZpDHLI4HLow+8x64yOa+FvEP7NtvF8ZV8P+IviZN4M1K3j3W8mpI5Tzx8oDsT8oIHqa+zy3F4fOow5mrr5W9D43EYOOQ80k2lu2tU30ueWeEPHnjLwX4pj1HQdTm2wyYFrJJtYMRwM9ew4rW+NPx2f4w+F00/xVe3b31rbqjXc+JGd85c56gdsVa+Onw2+NEeq+frPhi31aOz3KniDw/JuW6RG5cqvIHIArxHXG1C0uCJpJY5FZlMM6ncgJ6GnjsPPC1H1Xc+syPEYTOacKzajLtcz2uGS4/0eXzE6q2Np5ro9K+IesWlusUmp3BVef8AWN97p+NYVjbactxHdrfr5kIUtDPDndJnPToR9eK9I+FvxDsPD/i6x1O+8I6Jfrbzu0k01mCpDjBLqAchf4QAOeldGW061TRVLXK4oqYGlTcpYdTtrskzD8MLpviDBuJFfym3Sxy7kJ9wfWtLVfCPhyK8W2El1p0iyMzK0oliUFcrg88mvqbwX8a/C/hHVdN8TW/wf8H+IrXT4kQ6ehEH2i6YO32mRSv3yhKgtnleMZ46rUfij/wT18X3Gm63ffBTU/C94rxq2nzBJIZ/labzjLksq+Z8nqQB24H0E8ByWXNfzPyePFFSU3UhScbbR6/kfF+ka7qfg9C6GG+iVdyqOqO44znuDWpF4r0/xjM2m6bb4nZhDDbvIA5YjJbnrz+VfQHx4/aE/YX8VeF/s2gfDSTT9SaW1ZZoLFFChWzJgJgHPQE5JzzXhOn+EbS1u18aeEfG9ra3lra/aIlZWjk3F9u3djGQDnPpXF9RpxlyqzT37nqQzmOKp+1qQlTn0etmzlptIuribzNPLSMWGYpgM7sHJ44AyO/FU38KXf2iN5tDcNHubbH8uVHJNeraD401HxBBH4e1C6s4WtWjjtd0abWj3HzBnGOuH3tk11+jfCnxx4h0+S4sZbW6Yqf39uw/fqCMEZH4E/oK8rMMtwMNacrPsexgeMs0o3hiKS23vueMaMkLXcluwWNp08qZ51+VUcc8dsA/UV9N/skfsX+Jf2gNQW58I6T4fnj85RKsl08SyYwNq4I6L8xx1ryfxN4GSDVY7DxlbzaXdTLI7XElqWXcuQmNvUHoa7D4ceBPjN8PrG1134Q/GuaOSJs28dlclozNPH8x2ZwuI85YgHjiujK6cqTv22e/4HkcS5jTzCmlGVubdd/mj7e8Q/Bv9of9jrwW1/4Nj1i0VcDy9N1o3EErcYAjflR9K8bs/wBrX9qnxl4vEFnrOp6fFuxef2gz+XvGOp6AV4z48/aO/bp0bS9nxM8X641tHxHcXibkRjkZBxjketdF8Av+Cidz4Ujfwv4x0TS5pJ1UfbXjKgr6EgEZ+tcuPlPGScZcs39wZTln9m0VUpJ8u9k7s/Uz9nG11/XfhjbDxHZ2/wBrkgzNLBMJY5iSfmzjI4xXYfss/DzUZ2nmnvFEdnfyL5PcAHA/OvBf+CdP7bPwW+LePD2ueJLLS7q3mkT7DJcr7MGB7jrX2h4c0TQ9O1m6vfCd7HGtx80jRkFWPr1r87zL6xlddcsLX3P1HKZYfMMLzTlqlp/wS1r+nLYOpht8t8uWVevPNTCy+1WgeVN3y9KvSeWDsP3s/ex1p0oAXCNzt/u18jisLGVedToz3I4ipGnGK3XXuc7ouly2t2wvISsaqxXd6Z//AF1w/wAVjJd/arA30zLJCybI1/1akcn6/wCNeh6pMwEhLhdq/KCa89u7MQ6df+IdbkUpGrsAV5kYA4z7A4r5bFf7Oowgtb3ufQZf+9k6su1j8Pv+Cg3w+1P4e/HPUdFFlIlk9w0lvLs+WTJPy7j1I71yP7IPjceFfizDYzz7Vvv3LH/a7V91f8Fc/hQNf+Evha7ms4/7YXUmuLq5j4WONwcoOOzYr8x9H1CXw78R4zb3H/HnfqFeM9WDda/ceHsd/aeRwuulmeHjMCqdacV01P1K0TVFs7cXROYxHhm9Dmt4eMbSO0VZpRGzL8pri/CE0WqeC7W8wNs1rHJ2OTtFc74snv4B59wzFf4VXsK+axWF9pUcWzbKa3s5Hq3/AAtrT9MsGvNS1BFihUmSRjgbaZ4f+NHib4izsdJ1WPRtFjjJF5NjzJlHUqD0Hua+Uvi58RbGGaGHV9TSHS7T95ciSQhZ5f4UJ9O5r59+IH7VnxL+NWtH4b+D76a00lZBFJeWOThemFIA4NGE4XhjI803ofXzzapCKVGN7K7b2X+Z+mWv/tQfsn/BKxe48b/EKxvb0R+ZtEwnlk4zgdea888Y/wDBSP4SXnh1fF3gn4Va1faTJNiS7WFI4xjr244r86tP/ZR+N9/8R7g+GvB2ra1pt9H8t0WbARhggs5+Ug++K+rv2Zv+CefxVPw4u/hZ4/8AiB/Ymg3t0tzdabHeG5uWI6LkZVB7Z59K9l8J8P4Gjz4ia+8+axfFGeVaip4K8pfgenfFf4h6re+D4/iVF8JGfTbq1F3bvDIFbyyM53Dqen510H7EXiPxx8TDea54g+G+taFoowtvNrWR55P9wMASK9S8NfDjwL4J0PSvCjrNqyabGsFit8xfbtAAG3p29K9IFvqZtYxqEOPmHlwKu0IMe1fKV6WV01JYePXRn2FPMc4ngFSxiTlLrfY4Pxb4FtvMea2C7VGV3VvfAq9lstS/st3LbmzuPGMdql8Q3JkHlz24TCkbfwrK8G3d1HrsciNt/ecgd1//AF1x1amqM8HhansWpbn1H4O1KCe0Nsw+Zflz26Vb1iwZlOxuWH3a5bwJqStAznK7tvbiurnlMlv5kUuecEmu/wBnHE4e6PP5ZYfEPUybtroKu4MqqcNtHWiS0BHmKnuF9q00AnG1Pm2gZ4qyYohBtliyw6N6CvPjBU37x1TrrTlRjrp5aNWaTa2M/QU6OBbcrkbs8blWjVNUsrePzEuMMOFXdVODxTDK3l5/8erSnj8HGpZtGkcDiq1PnS0NTePQ/wDfNFZp8S2qnBK/mKK7vr2A/mRl9QxX8pzrR6Hplp5uo2NujSKcndt3ZGM8d/5V41+0N8W/7I0ebS/CFnDuN5DtkXDh2YZ2++APzp3x98deGdPinkbxdtWNseUjksW6bR+ma4P4aXX/AAnUTWcrtcQW+qRy/vlySoQ5yTXlyrSjDna0R8NRwsKsrJHCfFfXtdstPtdGyY5LmZYli/vyHpx3Ocn6CvOf2hvEMfhjwJcC5vvL8iPZdSIOWG37q/5717t470nSb/xi2qXGnRvcWczC14z5TkfMw9+3tXyP+2XFd67DH4U8OrNJ9tvFjuJfMzgbPMkYY/2Cnr1xXvZPOliKkLJeZ6uGwt8TGPTqfEnxD+It3rXiGaKwka2tfMIjhjbt6k9yayNBR/Ec/kzaxcRzK/yiZdyg59c5Fa3gj4X678QPHc2k6VaSSf6UyrhSxG09OK+2PgT/AMEtdW8U3UPia9j8mOdA/kyRkEsepP5H0r6bG5pgsvh+8lr2P1/91ToRhHTT+rnm/wCyXpl98RLO6+F3jMfLMM6fqStuVZVyFJ9wTj3BNfQXw2+CXijTZ28P6zaPNlevckDBwffqK92+Fv8AwTX0zwhdQ6hpZ+yyrIJWdVPLZz/P+Ve9eEv2dbrTi3mSeZ5n/PSMfKfavz3NOIlVrP6vFtenU8SVDD+0blNI+S7n9heLxosGo2FwsciqG23EfJPoTXMan/wTT1hr4rJYb42yC1rJj9Pav0b8O/BKOxWOR/vfxKFH+FdZpvwytY5lmltkbjqVrDB5tmlTRp2PMr4yjhpXpzufnP4S/YV1bw0tvPfytcSWLK9nJtO5V9DXVa98ADYpIZ7Rmt76Il8juR+hr9BR8O9FC5exjPuF5qlq3wf8K6vF/pWnRndwQFrrm8VP7SZ5ks0o1JXkmj8hfEfhzUvhP4nJ1ISQx2UjPbqykiTIOM18deKfH3jGbx5qey5lWRbySSby88ZbIFfvz8SP2H/hP8QbXytV0pZdqkKsnP8AX/61fLHxj/4I+fAeyuL7xVpuj6qJnO+b7HfbGBx1UMpXP517WBzHD0fdrR17rY7cFmOHot1Piv0Pz6+AHx18TQa3DFf6zKI2m2M0hyue30r6L1fVdXSxt/GnhKJJi0ZaSHeQCQfnHHTB5Hsa8l+I/wCzV8JfhLrhOk+LdaNwLws1rqVoCBj+9hF/PNdp8F9V+xahceCJdUV4r61+1WXmP9yUcOgHfcvPfpXtVFSqR56eqPHzGVDFVnUpRa9T2n4M/HOT4i2kelWev3ljfwyBI0+0/ddeqEjrzXq0nhXwl8czu+I/hS1m1qyjxFfXNorfaYh1jbP3h6dwa+BPH0/iT4G/FS18f6TK66TfzJFqPy4B3fcmBxxn88ivu/8AZ/8AjH4e8YeDYbmd7eaaPb/pEbfMP9rP+c15U608BWjOk9L/ANI8PPuG6eJwX1iOqkrNdmfOfj79jrxXN8Xl8W/s++KI7OxkdY5IYX3QpKWyd0ZPAUZwOpNfPv7eX7MHxK+H2zxH4u0K3bLsn262hKZUc73x1d+TjsOtfXHiLWfiV8D/AIr6h8R/gnNHrlrdTNJfeH7uQqxwxLvA44DY4IwciuJ/ao/a6+Fv7SPw3urW1vLPTdc09cX+h6hmGa3k+7tXI2scH72MntX2dPN8fVcYOCcJLV9UfidHCVctx0KlN35XbTa3mfnt8LrbwlD460efx5pv2rRZrjF9GJSjGPBB2kdD6V9Oap8BP2SE8LW/i34X/EHVre7+yxXNxo96qSFS3AXI+8VPODjFfMlhZ33gTx/a+IbfRbe+hsb/AHJaX2WgYg5CuARlT9RmvrrwP8e/hh4l8KtYeP8A9me0sZZrVw1/otw+xpHI3NtbOwIPlHJABr6rJa1KF01dnR4hUswnGnXoTai1rZnzj4ouvB2mCYaF4kv4THqEh8m6t9pkRBlZNwOOpKgdqx7Xx6ZbOGK4vpJoduZEf+JdxIGew5Nd58aPBPgnxrcXcvgO/wDsfnK6RWl1dBfLjXaFQbuSScn615jpXgqLwVqjR+M5ZpEDfe3DgADHPenmUsRTre4tyuG8DluYZepVG3NdHv8AkZviJdH1Gdry1u5IZm/1cbdMCnaXqHiuzb7FB4kSOE/xDnjNbPiWX4Xaisf2DzGkMZ+Uzc7vTIrMsbHTbL/SbS/l27CFjkO7I9K86m8VLW1j6/2GF9ioSW3Ro2/DOpnQYrie+u4b43duyfMpBXDBgfbofwNdz4f/AGubvw4IbDSLK4tYo5GXakoK7GQKVGeg3AsPrXn62sV9bM8U0W/bwo+U/T8vzrGvNGn/ALQ8prBo4WZA0yxb+OO3FYVvrMZJNHH/AGTlGMjKVdbL0PS/E3xqv/Etwt7qWqzSzou3ZNMpVsLkfQbvSqth8VnS8huLCW4svJj/AHPz5+ZVIB4/EVH4a+Hlitit2ul2uoQqnmSM0csTNGXA47ZyeeOMVna34B0uzlOoBfJXef3ccmQrYzz9BzWmIqY6jFLlS/U8zL8u4bxFRwWtuv6G/rn7SPxW8QaRN4Zu/FDX1pN800F50LA4zzXR/s6/AHxv8dddkt/D2hrcXEMeZlt93yKTyTjtiuR8HaH4e1i9+w2GLyb/AJZwmTyuAMtk5xzgn8K99+EP7XvxC/Zuu4/Bnw18B2H9pzQjy2htyLho2w2WeNvm/pXjOOKheeh7mM+qQw/sMLTt0btr6mfon7I3xv0X4p/8I98N9DvJ75VVr1bST/j23DILDg56fQ1+s37B83xZ8K+ALDRvFenXDSW6iO6j1C8PnxnA5z3714f+zv8AtP8AxC0z4eXXxG+K37LGp6bcbWk1HxBDIJnwoGZG+Xd74ORXc6Z/wU++B0Whnxbr2p6lpumo20XtraxzLO3XYflypP0FfE5xiM2zKXslTVl1W56GU0svwMYyqTtJ6a7H3Ba6gL1VljucFeWVuTj1zUV14k0qxJWa9VpMfdVgSK+WbD/gqH+yjrHw9/tXRvHkkl86/wCg2c0ZiklJ7EV5Lrv7a3inWtWutR0oWmm25TavnTs25M4B5+XPPYZ5rz6mT5tKMfdt6hiOIcnwlXknJvXofbF1420y/aSOz33PkDdIsa5Bf0z6CuN+Lvxt+Hmi+HBZX7qGuZ0trpJHC4DH5iPoK+M/C37R3xou7qTXfBVxZx2MEZWWG3vm82Vgec5ypz16VD4a+Pt18VfiTpvh/wCPnw/ha086VvtU0JV2GwqqHaQD8xGDjtzXk1eH8wjN89muvc93A8RZZWpRkrrXqdJ+274s8L/EX4M3Wtku1nHqML+asefIj34PzHsRzX4y67r1r/wn1wlpMxjbUpPLYjkr5h5r9lv+Cij/AAU8KfsvXWj+EtYmgjnkiitLZZj5bkMCxwBkkD8P51+JOp6pDcfEu4tYl+9qTqnt81fecE4eVPL5RaaV+p6vtqOKqVJKzfLrY/Wj9me7TXvhBodwPm8yzRWJ56cV13j/AOGdzqOmk2Me35Mt8vFeb/sK6nNrfwU021kKx/Z5Gi3R/ewDX1fpOnwXthFHNb43qOK8XOJTw+YyS6M4ctj+55lufn18Sv2MfFHxl8QJYapfT2OiqWa4VGw0jfw/nXffBH/gnp8I/AyrvvZEZVB2rLjOP5n1r7Tk+Htrc2+6G0hVn+9Jt5/Ksa/+CPhPUZl/tASMwP8AyymZfr0rOWfY72PJBo9yjhKmIl+9uo9keV3ng/4ReDNJjsbfUX3rglftW53x2wO1dF4Vi8YeMp2bwX4aa2SUBWvL5Sq7R3UdTXp3hX4I+BdIlW4tPDtqrK3DtHub8Sc5rt7LS47D91bWyxoF7f54rzZSqYiXNiJt+R7FGOHwcOXD09e7Ryfgz4V6b4Zhj1DVZ/tl9s+aZxwp/wBkdq1b61Sc71+Za2Lpk8vEibcHjLda5PxV400jQreRZGXP8Sk4FY1q0YyUII6KOGryTqT1Zk+KNHihHm3P/LZifpVPwroNpc6ismzhWHzCsfXvHd14gu2kihdYI8KrbuPwrpPhxqEDTqjSruJ+UVnOXLA0oyqc1+x6z4O8r7FshXb84Xaf512empBEgD4YYz9K4PSNYggRY40AkJ456muu0rUYzC3mthsY9c11YXM8PTjaTOHGYOtUnzJbmukglJWOLaGGQVqpqbXMQ8oN1FV/+Eihs1/ekcL681XbXItQbezgrj+I1x1s0wlSpuiaOX4iLu46HK/Ei2urbS2vkDBeTkdq8s/4TLUNPvmM8jfK2F29CK9n8canaS6TJpblWEkTd84OK8rvfBPn2PdmPJ+WviM8lGOK56D0P07hudOOD5MRH0ZD/wALKzyVWiuWl8Fa0JGCo2Nxxx/9eivE+vYjufQ/V8r8j528a6nqOreIYdB0O2ht9Pt5MTz6gwLyMeQig+vr2r1P4A+KdItfB2s6zNqX2hdNfa0zvw7CPdt9MY2j8q+avDqaz8TPjPYGymlksSLmRZ4VHlkxISrZLE8thun4V6DZW3iDQ/AenfDaz2rqGqXz3OseSCPJVjuC+5EYX8a/Xs2hL2UaVz+ccvwtKNn5nY6LqsmsWtn4ru5XWLULv7Uqt28wfy6V53438A2es6BputX1oskmmpeQyR7ecmUoT9QoH5+1eqeM9Ei8C/DnS18hfLa6hhgw2SE2/wD1x+VZc0cHiLVleCNVs76MzW6uvUSKvmA/7QdDzXBHH1MHRVRdz6PKcDTxeJdulzn/APgn5+xfoHh2wGv3mirJdXUxeS4ZeTuOf5mvvbwf8OtN0q0WG3sY12r8u0VzfwK8IwaT4Xs4reJV/cr/AADn5ev4/wBa9g0PTmaP51wvrUKUswre0nqdGZ4qpSfJfbQp2HhlcZMfy+5rb07w0gXeYxgHrWjaWcajHFWkEcYx2r2MPg6cnqfJVsdV6Mjt9It4V5TOP4qtx6bbovHU9KYkozgGppZ1Iyr/AE9q9SNGjHY8ypOtJq5BNYx5woINV5bLII3H8atvcLj71M+0xbcZP5VEqdORcJTjuZdxD82MrWZq+kRXULRTKrK3Va3LmeNDkq3/AHzVCYwON2Tz+ledUhFS0PRoSlufH37bH7EmhfF/SXu9D22eox7jHIrELJx0bHWvy9+OWiePP2e/iFD5yj7Tpd7E/kt328MF9QR/Ov3h8U6Wl7bMqncOc18Bf8FCv2Pl+MPgrxFrXhu1b/hI9Cm+2WS+X/rU2/Mnv04rsyjMnhcQsPWfuyPYp2laVttzxrUvC/hb41/CBdMWSOS31K326fNcN8+ZF8yPPoQ2R7YFct+wb4r1HQtcvfAPineZrFmtisjdcHj+VZf7M2sXWufA7xNoEkk0d9pE6tZ/L88LA7wcezAgY7Gr3hG8tv8Ahaui/FXSl2W3iOJvt1uqlRFeJ/rB+OM/jWmMjLmnT6J3R62H/wBzqUpLSS2Ppj4rfDPxJrxj+IPw6mbdaqvn2tu3zxnHUD0618ef8FB/2b59btdJ+PWh2n2a8vB9g8TW8fy+ZIOUlx7jIPuua/Qn4ESTattvdEkVJJoy6rMf3bnoUNaH7R3wL0P4k/DbVPB2vWdvpVzexJMLxV3xqUPcjHYkZx3r1spzpU+VVVotD8RzHJquX5hOrh3byex+IeorbWZvEWXcrW2xGLZ2MnPT1wCPxqhp37Qfijw1Yf2PHBJ9nebdPNHMUmlTH+rznAXODXpv7cX7DfxU/ZZik+JA1OPVvCupX0tvDfWykG1k5wkgz1I6EZBHftXyq+o3VzcCN2Kruy3X5fWv0jD4ijpUpPc7MNk9LM8PbEJSWnyZ1Xijxh4m8QvHeajdt++YyKueUXOMFu9Zt1q+ppH5L38xXH3GmYr+WaxL3Ur64ndvPk2k4+VuigcAVOuosq7pirMVzg1VTE+2vc+iy/J6GBioxgvuNLSdTnjnSclTtYk8V1EPji2t9MW2v9Pt5NvPmKu0kVx9hewzyfJ5K5/vZxVrUZRJbNFst5B5Z2tDISRx7iinWlTiTi8vpYir78behtWnjdJLnNrCvLfdK9Biuq8K/EO0hvo0kgj85f8AV+YoZR74PevJtDvrmzuvOWRSyN8u4V1vl2eoaet+JY1nUA5XjGDXRRqe0jzM8fNMpwsf3bi7S6n2B8Cv2o/A3w48KTWXjb4X2WvNIJJ3lZljxISCpUDvgYPYivFf2ovj34H8e+P5tc8B+CrfRY2vJXmtbWYlXBGB7YwcZrifC3jC2hnj03UZf3bNt3MuRjtVvXvh7Fr0K3fh2EPIdw8nZ8zYGdufXAozDFSnR92Ovc+TyzhfB5bmntas5cr1tfS5xep+JhKvm21r5bMoDbXPvn+db/wZ8cfFHwV4zj8c/DjWbiz1Gzj+WeGQbgnBxz2wKwtd8L6zoGwXWmtGJFWRflypBzgfWun+BHgl/GfjbT9Jvb+6htbq9jhuBYwhpFjZgCVBYBiBnjjpXzvNzaSR+hVqeFo4OU42tbrqfQ+hf8FY/wBqjwhLJc61rEOrNdW+y8tbq32wzKy7TlVwMkZz71k6X8Rf2ktW8BaxrVx8O7iw8P6s0l1CyrmNOQ/y55GAB9QK9f8AHX7KnwO+Fmp6V8OJ/jTHDb6taiae517R4hcWwWV8sqoxDeoG8eld58SfA/7Kvhf4DW76h+3Vb+NoNPdYbXT7Gxe0uLbepUrKvmEMqjrwenepjSo0alox1l5HwdTGUa1O9OmtH13+R8g/Bnwt8T/ijrX9n+F/EUUN1Zr500d5MEYqDnAz/SvqTRv2g49H8MWPw/8AFGtLeQRwyQXbRxiTEq7cKrduSfxFeJ/Eq9/Z+s/Dw8TfDa7vobxoxD9ujY+ZLj73koxB/wCBHgDPXgHym2+I3iu202zlutBuLbTWmlikbks23GGLY5JLHpwa2lC1P34/ecuJy3+2qqlTtFLps/8Agn2Xo/xvNvY31p8P5LW3vI5m3Wslx++AYffwccZ9K5WT46+ONR1KHV/Ef2yH7OFK+c5+b5u3oCa8WsvBHxA8Zaxpsvw8+G/iTVrp7bfJLDpMreYNvA+X9M19E/Bb9gT9sDxjbxyah8Mr7RbFrPMj61dRRxqQwZfkLl1PY/KazoxwLTnNJM83FZbVwL9nGbkvU4b41eP/AI4ftBaSuh6W8bxq6rb7pCRGueu0/nx1rwvxb8MPhj8PpdP0EWV5da9HOZ77UJoTtlcnnnPY9sV+nXwU/wCCUPxgsdQ/tPxt8WvD9hbyR7dmm6fJcXCrnpvJRQfwNd34g/4Izfs5XyNquueKNe1q+3eYrXkyRxh/ZY1B/MmtKGPwNCfIrWOzC4jMaNHRtJfez5p/YSuLOx8NNpcUm1I5g5Xd1yB/Wvr3wzroWeKAE7V9+v0rwbT/ANms/s1+L7qxtNQ8yzmkZPL5LRNndg8dMYxXqvhu/jurO32HnbuXj0r4XiejF4r2kdmfonBeLjiqLjLo+p7FY3RuIlCxYB42mrVpa20twwWH94qctnoPSuc8H6g9wkdtOx/3jXWWNs0e65OPm45r5G3KfptP2ajyrcs2FrE7NHyCOc5qS55UyBfl6cnrTILuKNsMvOMfLTy9pFEYpZP3jfd4NcuIxEadNnXSw86lRGXrpeK2WdRyo4r5m+N3jy303XPs2pXO1RNtky/UmvpHXZVWykE0rcrXyL+1V8LrjxiJDZX7QuzEtIG6HPBrwcPmdOWOtU2Ps8vyiOIoyh1tod1c65bJ4WjtLCQCQRhxz3x/hXK6L8VNW0K63yyv1x973rzvwj8QtQ0yCHw74pEy3VriFrgLxKBwG/KuN/aN+O194VFvoXwt0mPUNUuHzcTyRO0MA9OMZb8a+h97EVlTjqn1LwvDNaEnTdr+Z9p/Dr44xanEsM9z+8XGSzDgV6zovj6C4t0lgmH/AH1X5jfBn4mftGm5t7rxZo+myWjN+8NrGySDn3Jr6c8IfEbVbmOFJbuTawAZQp3LXzGcYWrgZuUJJr1O3+waFSXK9180fSXjX4j2HhuxfUr67Z8dI4xuZ/YAd680X9pXxxq04tdI8CzQwM+1WuHCsR64re8OwJ4lhhjgs9zquBJNg4/+vXdeHPhDp5nTULmFJG2/Lx/Svk4Rx2LrWpmsamR5PSaxMOeXS7/RGf4QGueJPLu9Wj2/JuEddNc6KGtP3AVW781vWnhuGyhUQoVYDAXb0qxF4cklXfIce1fYUcpqex5Zaux8Xis9ozxDlDRdEcKfDpzy4ortT4Wkz0/8h0Vn/Ycuxn/b9PuvuPgL4e/Cnw94I8S2154WW51LVLcSD7RNCscKM6kZ2L94gHqSBx3rfXSrTRvEBjuHFxqd5crFNIcsELkAtn2JrrdX1u2tbCSHwno8ejaerbrm+mYKQoz8zM3J9h1Ncj4G1m88VfETTU0u0l/sWK4m864ulPmXL+W2CeOBuIIXrwPSvdxGIqVpucz4XDUZKm7dToPivpjS3mg+ErrJjtYRNN8vAYCRgD9SoH41w/wmvf7c1HS9MEJ/0fzkXb1Kh2ANesfEjTf7UuvtVvF/pHkQL5ucfvPLJx+ua4H4HaOv/C24ILZDtjs5Btx1w5B/U142Oxilg+WJ9rwpQ5ZTnLsz7G+F0EMHh2IIufKXb9Of8MV6NazSCPfv2qOWHvXC+B1SPTY44EwOrcdcDFdhb3DGIivSyvES9ir9j5zNoxq4iTXc27eaI4YPVgOrcY4rDiu1LfuhV6C4fb8ytX0eHxOlrHztXDuLLxKE5Ap6n5cYqqs2BvANOEuRlSc13xqe7scsqbuWG+btUbOQmd2KjNwBxTGl8sbXOacqkUEaZFdXZjj5bIrKuLp5E2lepq7OZrg7Vt/lz948Vn3UU8e7dF/F/frzMVKUtUethoRjoU7nd5ZVG4968u+IWiLbeJ11q2X5LiMw3iHow7GvTrppY13belc54psRex5EY9d1eDXqTjqj1qMYxvZH5YfGX4dx/s6ftf6ldWIW10HxJDuSNchRu5C49jWb8L/ByWPiLUPCt05MUGrG/sOejYPI9iDzXvP/AAU5+HratpeneNLGGMXGmX0fmBupUt6ivJ/Bx/tDV9P8S20iqF8tLgerbT+fQV70cwdbCqb3as/VbHt08PzYeM16H19+zaV0r4YWMhjh+0SSSiNpo921R1/pW5L4sl1KWZLjxBDqisrLJp7RhXHsjDr9CK5n4M6pEnhiGylmVZIcvsYgYDGqcuhz23xXhliQQwx3BabYu1WXGc0ZbWjWpyZ+XcQ0ZU8dboefftr+FbDxB+y5488H22jw3mmyaOdRs7eVM7JYjksAeh254GOnavxG8b+HF0K9/wCJaGeC6jEsLMv3IyM49utfu98fPEcFv8KvFsG6Sa2n8O3IjeOMbQzKyYz7lhn6Zr8Q/jbBqmkXq6JqFusP2ezRdi4w4jIUOD3Ug544r9M4VrSlgail0Z5eXzccwUIv4jgAjRv8+VUc/N3+lNnspZolcMw5xyOvpSxXalfs8+3y9rd/unGRV7TFiluW0+SRW6bpN3TC19BGceW59dKnVjUSfQr6fbyQ7M7W+b+9WlawyiQlPxqqsKxfvFkwM/eC/rWha3Hlr/rv/r1O+v6lTk6aTe3mZL2ax3joZduGyRWlbzw/ZvLWT5hlflyav6N8NPiT8SfEP2H4d/D3XtfnZR+40XSZrpvyiVq+hfgp/wAEfv8AgoJ8UB9ssPgHqmi2s2PLuvEs0dlj3KSMJP8Ax2t6c6a3kkeHmGNwdKPNOor9tzwvwFZalc38Ju9N86HPzM46cV9DfDvSbezMT2mm2rfKxPmAthivXr6V9RfBb/g39+NyzQ3HxR+L+h6Sn/LS306J7lhx03MFH86+s/hL/wAEbv2dfAsEL+KNf1jW5girJvmEMbEeyj+tOtmmX0KXK5XPznOMViMdieajokfmvqvxk+G3hXQbbwhqvwa8P6h/osltJcTRFXffKkgkDZOGCAp9GNcto3gHUfFFnDd/C74O6mNULPJb3OirLKoYyfKBtHYCv208Jf8ABPP9kXwjKlxpvwR0WSZFULcXlsJ346ctmvT9L+H3hbwtAtl4e8O2NjCq4SO1tEjAH/AQK+elm1CM26cfvMadPFRgoub8+zPxG8K/8E2P+ChP7Q9vDP4h+H19awRoFtrzXrgROqZyByScfhnFeteA/wDg3o+MWvTrc/Fv4z6PYwquVs9NtHmO7tuztBx9ea/ZHw3oWh6hYNb6kWhmPEbngVma1baTp0v2SzLSSq5V2fp9a4JZtXlKyR6iVanTXK0l6H55/DX/AIIMfs1eG7+PW/iP478U+KLqPaG3TpawkDttQHAHoCK+kvhr+wp+yZ4Mit9NtfhBpcy2rZt5NUja6Kt6/vCa9shE1zKtkpXLtj5e5NdhH4AsvstvKtmY5f8Alo3r71y4jMK0o2k2TSw88RJSb2OP07wboVlp6WmgeHLW0RRsiFnbLGoA6D5QKpal4T1EQSW1xAdrKQ2PSvSdO0GfStQCtDuhbv2+uK1ZvD9lcIGdMrXmwxVaPw/id1TL6NS3MzxTw/b6rbK2n3keDbnDs3BZexq8BJcN5Y54q78Y7aTRtQjurJCg2nePVa5i31Z7iAGK4bnkH19q9ShGVaHP1PFxXJh58jd7HlP7YPgq1j8IXHjG4wv2NTJMw79ufevB/A+uoUSw81t0PQ7jytfU3xh0Sbxn8NNc8OSnzGuNLnWNW5G/Ydv64r4J+BXxD/4S/wACWPiGU7byEyWWpIGA23ELFGBGeOlVmGFlXwV3uj1+F8V9Xx0nH4ZfmfUnhXxVEbhJFIXaPu/Suxg8bxTDyN/zZ6DsK8A8IeKHuJWWa4Yqinn8Oldl4V8RQz2y31tuY7tu5lwa/O8d7TDtpn71lNLDYqCk9z1xtXKK1zDMrLjO2mxeJFnkSORPm/lXM2mrmdAzhVDcZp1xey202/AI67s18PmGMlzH2eAwMJRsaHinWlQNG74Vhge1eK+Prr+0NXWyhCne3zd8j1rqPH3jCeSBo7OMszLjiuV8JeH7vVJhf3aMfn+UsvzVy5dg6mIqOoz2pYijltNzk9kYLfDqDUb57t7JfXaV5PvTf+FVWUiqkuiW+4N8z+SOBnrXrmnaJaxQNI8O5tu0YxxVXXNc8E+FnVtX1GFXZANkbBmP4V9R7OtTjaLPkqmfYvG4q9JN+hj+CPgzoEkKzLZLzwFVRyfpXYQ/DHwxorxv5CpM391RmuXh+O/h7QJVn03TZpI1yBuP60L+0naLdebHocO4njz/AJq+fxNCdSq3UufU4HKeIsRFezi7Ndz1jwHpaWk7DT7Rm2n722vTtM1XTrGyWa+vY43/ALpYflXzDqPx/wBVv4NkV9HajusfGOPas1Pip4hlt2ezkuLnAzuRSw+taYbFYbL9UgxXAuY46XNiZqJ9ZXPxA8H2JMl1qyfL97DVnn47eBLeXy5dRQfVq+cvC3hr4x/EmKa70ez8uGP7zXGQScdAK6DTf2Xtc134e3XiHxP4gnjvDBI1vDC21UPbPetP9ZMRNfu46eh5OI4S4Yy/3cbidU7NLVr5Hs7/ALRXw4VyP+Egtuv96ivELL9k/wAIRWUMd69/LMsSiaVbggO2OT17misv7fzD+X8Gc/8AYfAn/P8An9x4NpV944+NF/deNfHOstbaDb3BTR9MjJ8vaMZnc8BiTwAB1HHrXXeDrd7OZddtJNlvH8tirr98qCWJ9z6+prmfFHiiLxPqtnoFtqKWXh3S7fzFt7TCPdNgEMf7sa56/wARPHUVseCW1XxJf2qXEhhjY5jhUAbIhzyO2QOa93GqUKLltfofD4Wmq0rbJHpWoalY39iL1s/uYUaZcdCEIH481V/Zz8Kte/ES81qNeLXT1gcbf+W0hDH9AD/wKuD8R+M1u9SvPD2j/KgvgJGjbOVBBC59T/KvpL9n3wOPD3hn+0bg7rq/k864k243MQB+i4H4V8u6NapUUV6n1lL2WX5fKezlpbqemaHaTQRRxonG0YPrW9aKyAsByelUdPiVVVs4wvStBDbLjzZVXaePmr6zB0o0aauz4XE1JVJ6Iv2wMa5dR69KtqGVQd3y/wAqy49Z0+H5pLlW2991TSeJNFtFBudQjC9vmFe3Rr0YauS+9Hlzo4if2W7mhcTRKNuOT6VC1xF5i/N0OMVnN4g027j820u1b/gXWq0l64voiJR98H5ecCnLMKcpWjb5DjgqlveuuprahcrGA2PvH8qc1yodYf4sZrD1nUpDOpB+Xd09abqXiOON0MXDRqDyf0rGrmFON23sdEcDUlGNkbMt0hbZIc89KqXklu+d0q4JxndXnXjn4m6jYRn7HbSNuHJXtXlms/FXx7JdNpdpBN82SrLIck9q8OrxFRu4rU93B8M4qtFSvY+grq4sW3QG4XnsaydStGkQpn5T91vSvnfT7/8AaIu7xpoYFZR/euTnH5V0WnfEn43eHvn8R+HPOt143JlmPvxUxx2HxDvovmehPIcRRXuST+Z5n/wUIePw54HmvL2082GSVFmzwBk/e/CvkDwT4z0zQvENv4dMsh8tllO5s7ye49sV9y/tT6Vpv7RPwF1rRtPj8vVobNpIYX6yMvO0e9fmDZa1Jba1b+ZvjuIP3M27hl2nAFfQYHC0sThWoP1N8FUnToyjPdf1ofdWgeMbKzihngf5HVc9ycGu8HiwXFmLfTb4H7dAPMYr8yjOOPU/4V8geCPjXbWF5ateRvLHDIiSxnJIzkfrX0N8PfGnhK/l0/WGv2jh88LIgXcF6/KfSt8Pga2BlfdH55xFGnW1a1Mb9q+bVrD4Hr4W0SHb/aMrQyTybt2CcZXHU5P0xX5uftYfs3/ErU/EelaF4T8A6nqN1HaMrRabprudrSFkXgcsRiv278H2fw1+Ittatq2jW939jykU0iAhefuj0PvXpmk+HdC0sg2Gi2sLKoG6O3UHH1xX6PkmI9jg+Xl319T8rq46pluY+2ptNrp2P56/hZ/wSK/b4+KLxzaT+zzqFjbyL/rdddLVCD3/AHhBr6Q+Gv8AwbpftKeKIre4+Kvxg8N+G4woRrfT43upVUdiFCr0/wBqv2UZUJ+Y/e6VHLtA2gV6X1qo1ZGuI4szStqpKPoj87/ht/wblfst+HVhuviZ8VfFPiORFBeG1MdnC3twGbH419J/CP8A4Jd/sF/BuaO58K/s6aHNdRY23mtRm9kyO+Zi2D9BXvTFQcheaiuJ7hTtgjDfPhyx6Ljr+dZyqT2TPIr5vjsU71Kjfqx2heHPDfhu2W08OaHaWMMS4jjs7ZIlUegCgVfVoycuM8etUY55F4ZuO9PSdFbcXrlnGUt2csazl8TNKORNqiM/hVqJio5/Ssu1uB5meuelbFppl7fIpgVcEZ6+1cNTTVndR5prQgmmY/M0rVCdQZTh2yPzqxc6ddwsY5kxUkPhB7uDzkn5INc7lTteRooVpStHcLfxTNHGInX5Vq/ok9hf3UbecjSO20rIelYF5oOo2z7cZqPT9Jvrm7WKKNg394UOnRlG6ZpTrYiNRRmrnoM3g60tCl7FeJ5iyAqq13CANaoxHOBXG+EvBl6BDeX11JtU/MjNXaHyYowm4Abe5rz5aOzeh71OMeW6RIgU43AUMFUYRaoS63bQuYy/K1Lb6rbTjPmY+tZqpC9kzTkluea/tAyLC9kxUncxHyivLzN/ZU+MEwyHKt/dr1D47SibUbdI3DDYTxXm91DDOnlMh/pXvZeouimz5XOHbENDjdIw3gD5mG73FflT4B1JvhR+1/8AFj9nO6jWG3XxBNq2kjH3lmO5wPzzX6k5e1doH5X+E1+Zn/BTTwhdfDz9vLwz8W/DkQhuNT0uMykcLcBG2Mre+DXtYOgsRGVLuvyMcDi/q1RuW2h6d4duJLeb7LJM33iysvH513una3qEMsJGwRKvzHvXn2lhLlo7thsZ13KrehFdT4emE8kduQcr8p9K/Oc6wm9/M/bOGc2kuV9D1HQddkuoVSGbJZfl3Vt2KTCzkmu85Knjtmue8IWqkxwpGyrHj5sdeOlejaJ4ftdUtJIXDcphTX5HmlOSqtI/Y8HmVFUeY8Zvbt3v5muk/i6f4VoaV410rTNOaa8u4otiGtzxz8OruzW4nVdv2fJ3L/EtfL/x/fxRZm5sbPU/IhWLedqElwf4a9jJcRR0py0L/s2txBiFGlLTqb/xd/ayuopLjR/CkscNvuxNdMOTj0ryi8/ab0C3bzr2/mmnjbDeVGX3fjz+tfKf7QX/AAujRon8U3ms3Umjx3C7kjm2gDPQgc4r6O/Yr0v4TeI7FvDOpXdrcLqsK3OmvNMrSK2Pmjz1yOuK+8llsFg/bR19D3sZUybg+MIV6bk32W52mlfFDxn4q05tZ0HwVqH2ZWKrNNHtVj+NejfCH9n39oX4v6Y3iS1t7W0gd/3QklIYjOO1ewfsyXnwm8N+DLzwh4tv9Pjis7qRZFvpUX5SeCcmu4/Zh+OHwohbXvCOl+IrFYdH1iaOBvtShWiLblYEnkc4z7V8ljMLiKsmrWj+J58fErHUMLN5bhdU1q02mmed+Ff2VdS0zW7G38a3l19oeTBib5YX9vevsbwF8G/BGk+GE0i30W3H7n58R8nivn/9q79rb4OeH/BsLeHfGtlea1pesWs8VrptwsrkCQbkbbnAYZXn1qF/+CifiG/01Ivhj8I7y9upFCmS/uVjjjbGTkLkn8xXBhMop08RL2nvX20PMz3GcacW4OjWhGUdXdfCl5+h7B4M8WeCfhRDrmjeK9Uhs0tb6QvLPIACmcqR7bSBXgf7Qf7deiaz4C8UfDL4HWt7qGvalb3Fro81pCVWCSRdqzMx4UKTuH0rj7nwP8b/AI/eMW8V+O9cWCGaTzpNNtYf3KnAATnkge9eu/Dv9nbwr4eZr+ewj+1TNmWQKNznpzx+Vexl+SuCTdlyu680byyXI8rqfWMym6lRpNxT0Ul3PhSx+Av/AAU4lsoZZ/2wbqKRolLxfY422HHIz5fOPWiv0sT4ZaQEAGmL0/u0V9D+47R/8BK/tzhn/oGR+ePw51C8uvEDT6vYTLNfbIbybUlWNdsbIT8gOc/J03EEdumPR4fFl4ts+ieArZrzUJl2yXx6L7kjgfQc18gfAr9obxV491m6bW1haOO1+WGNjl5sYHPcbsf99V+hHwE8E2cXh6K5uLFVzGo2KvHC9a+dzyMqNT95ufG08HPL5e+trHH/AA7+E9w2q2dzezNJdXE3mXO4dJD3/Hp7Dpivsbwxpn9jaFDFKu3bGD83avP/AAX4SsLS/XVJoFWNZPMz06Hr+Fa2s+JLvxnLJYaRJItvG2zcON1eJHlpRdWfyRniMRWzGqqcdluzU1n4oy2l8bDS0Nw27DGPnFcprXjX4oapK40rTJlVnwjsn867fwn4MtrC0V4ljaSRf3h2V1Fro9qIGRmjjX+KVgAq1jH65ipe47XNFiMDgtORSa7nz/r0/wC0H5SxpasGz87LN8qj1xVGK0+KFxD9p8Xai25mwqQy7dq++K9t8Y+KfhfofnW+r+N7O3e2i8ydRJvYL6kDPvXIr8TPgbfFVh8W28zON0bTRsikYz1IArHFZbmFONpySR7GBzSjWhenQvbsit4K8QGzhVb/AFBlKfwNISD+tejeFfFVnKfMLZkK4h77R61494vvvC90+7QbyGRj92S3YYI/rTPhv47bSPFMOk6hP5kcjBVk+tebhauJwuISUrnRj8vpYrDyqcrTtse4ySSvNvlib7wO4d65r4neJLPQLL7XcSLDGPuu3Ga7qwsIbq2WaKX5cA/Lya+e/wBtDxG1jLp+nQtuj875o8/ebOAK+uxmBl9T5ubc+VyiaxGYKly7Elp4n1zx3MbTQrJnjY4ZyPlPvk12Xh34N3TbJdRvPn252hRtX2rz3wX8QY9G0HzLV0V4QFEKqGZjjpXlP7QP7Y/xQ8DTQtZSXE0l0zpaWNi2yNWVckvJznA6gV5eUZJSzLEqkk5Sb9EfSZzjK+V4OVaclSpxWre59kWHgu1shsl2nbx5a/KT9Kh1fRrFVEVoPl6MsnX/AOvX5OePf2vP2tf+EnttS0/4otDNfRgLa2dw7xWqucKWBHXJq3Z/t+ftm/sy+OLPw/8AH+T7XpdwVFvdBgR5fdgepJr7/MPD+tgcP7kVe17X/I/P8l4mwueYi1Gvza2P0a8beBbAxvqtparHMG3blyPzFflH+2n4a0/4S/HPUPEZtmhsZ7ljqFuUO2PJzvHp/Kv09+GXxes/ih4FtfFNpqMd0t5ArK0b+ozivmb/AIKf/s8X/ir4aT/EzwvZ/wCnWts0U8fl5V17bvX0/GvP4Z/d4t0amnRo9XMsVUwslzel/I+UPho3gbx5Erab48t7VWbfuuID90HIIdePzxXu3hPxhem8g0KBbe4sUkVIbpLiFxJxzISMMD7V+afgX4h6Xp3iMwSC60u8t3aNoLWUiNznkYPSve/BfxI11fFdhpNtJO1vMqTeY7Asq98fSv0OtltOmj53OMtxGIjzRlpa5+vn7N3gfRbjwjDrl1aiSZpGeNn/AIRnj6/jXqV0+rz3EdvZQKq9Xmk6fl618+fsq/FxfDfgXTYvEwnWyuEVba+YZhBIHDkfd57nivoqw1KG6TzgVOVyrKeGU9CPUV2YBS9iuy0PxHNFGniJRu2yWETKNrgsemcU5kfPzCka9ycJTDcbvv13cstzyuaIGTa3C01nOOfyqrrXiPw/oVu15rWtWtjH0866nWNf/HjTZtRtjEZVnVl27tysPu461XLLszPmSloywzEjNRhgo4P4eteB/Bb/AIKQfsyftA/HC6+AXwu8VXl/rVna3E0kjWZW3cQuFcK5PzH5vTpXmPx//bz/AGv/AA58YNc+EvwK/Y51HXBpN0sEetXEjfZ58oGDg8DGG9TXTHL8RKo4Oy66voEqyja6ep9nw3/lnkj29q2dP8S29pFvu7lY0UfeaTbj8zX5ZftC/Gf/AILA+HPhVqXxd8YaVpHhDQdPMP2u3sWR7iNXkCAgc8bmGeeBXt/wP8FeIf8AgoZ+xv8ADvXde+Ler6RqWntLFr11YzEPeyR5jZXAI6na3P8AWssVldNUeec1a9rrWx1UcXXpu0Y6vZH1p8R/2jPgt4Fhabxb8XtF035T8t1qSbh17ZzWH8K/22fgT8R/EkvhL4ceOhrV5DYSXXl2kblWjU84cjBOa+G/2w/+Cedj8I/FnhPxF4Qh1LxFY3DM2sLfTA7zG6HHsGUkV+hPwC+A/wAF/BXhzTdT8C/Dyw0szafG8ciW48wKy5Kljz3rycZTy/D4e6blc0wtbMMVjHBWjY1PCHxQ1r4i6GureHPBF1HHKp8ttQG0t74Hv2zWv4c1fxZp95bxeJLGCCQyjcsMZHGfUk/0rpjqFloIXT7ezJ+XcqouBWB4p1S8nkjvZbMw7eFZ+M96/P8AGY6pCo+STtfY+so4f2cU5u77ndjxBfKm3zgq/wC7XIza7qmtT3c8N7IywMfusRgZq7PqwOhtfK//ACw3Z7dK5jQPFkOlwXSWOmyXMkmPlX+Ljnt61hj68p1YQT0audHt/dsjs/DniGPWLFSJFMynbKvpV2W9EWVB5HWvJ7PxNrXhe/XV77TJreGaY7on6BT2z7V6NY31tf20eoW0oeORdyt6iu3Cy5o2l0JWKexynxMuDLqsLEn/AFfQ1ykjlVLLXTfEo+ZqUJH9yudMULLhq+6y/wD3WJ8nmEubEspzN8uZMf71fGP/AAWE+HkuoeCvBvxJsbf95pmrSW806ryI3XIH03CvuKI2QXabdW+teH/8FKvDD+JP2OPE11awZk0hEv8Aaq84jbn9DXrZbXjTx1O662OHEUJTw0nB62PlX4ZfECx+IHgXT9b2wpdWIFrexxcFgo+ViK77w7fRrIrqMKzfK1fGf7Onxah0bWGhuJolt7qIq+T1/wADX1R4G8TwTpHbGdWVhmNvUetcHFmSPDzlUgvdeq+Z9JwTn05U1hqrtJdz3LwXqskybJCvy8e5r1v4e3sAgLyANlfunmvnnwzr32GZVU7lY53eles/D7xfCZlQsAG4+avxLNMvcal7H75gMw9pR5W+x6N4s8M2+t6S0X2XcZI+GFfPfjH4UeHdS1STR9d09V+UrHcsv3a+mNF1O31K3WAsGFcf8SfAsM0n9r28avkYkjxyfeuPC4WMaimz0sLnOKwM37KTi+58Q/GT9inSdZjuNHvLOa5024jYSfZ32b1I9vzr5yvP+CZ2leH9ft9d+H/iXxFp13aXAltWt51zGR1wcZHpX6Y3VtbhJLS5+ZG4+Yfd4rItvA1gXaXyY5NzZ+Udv8a+ywuKrYenanKy7H1GH46p4qKjmVFTtomz4V8I/sj+JbPxdea34zvrjxQt5BgQ6tqD8SZGWJB544HYV7J8LP2SvDtvpSwapp9qirIzHyf3hfJOFJck4FfRi/CG0m3PYrHGx5UMta/h/wCDOp26fvNQRU/6Zx9a48VmlafuzPewuccOu1WilDyOD8H/AAJ8BaFo6w2mi2yxlgZFaMfMQwIPTmuw0zR9GtfvWkKqJD5Swx44znHFdzpXwrsNNh8u4uWlXH3TxjNdLong3RLUxyCyhUr9xmGTXnfXl/y7jr3ObFcS0uZ2m5LstDN8FaVdXqKdO04xI3Akdetej+HvCMMBWW+xJJ69hVLS1WM5Qfd4+7WsLq6ZfKVsYHWuuliq9RXk2fm2b46pjajUFa/3mqIbVRt9Pais4XM+OZf1orX2k+x8/wDV6v8AMfgb+wz4Pv8AxH4/tbG2t/Ot5tR+VlU5MSMMsfQZAr9ifhp4Qgs9OhsUVflUL9Rj/wCvX5/f8ErPht5lpa+ILxP3ieXHGzLj5QM5/Eq1fpj4QhhjT93Gq81ycRSjWzTle0T67NcdKtKVv+HGahZLY2H2dUxhPLYK361k+HNKXw6RbMGk+Yt8p5IJPP1rutW0iG5/f3UixqB1z1rkdc17wzok7Ce48zbyWEmcf/rr53MafNZXsjhyyUtVFNt9h3j741+APgt4HvPG/jTXEt7Ozj3OrH5if7oHcnsO5r83/wBrv/grb458U6vcaH8I7+Z1WSLzlt491rYRmUKBIwILuwO1gTtG4HORg+1ftseHfiX+1ppr/Dv4XQyW+mWr+Ze3Ein5nzxz6jqK8g+GH7KWjfB3wrqHgGf4SXWrQ6lasmqXDDe0rH0yOPUEHINfbcI4bLYU1VxKvK+i6Jd2GdYSth8LJ0/4jV169jhfCn7QHxV+IFw+j+LfHt9b38kK262ulRIoFvtY+bIxH3R93jk56nFfWvwt8N694p/Z40T4p6X4huLqTyHgvNJ1JFkSVopGj3RkLuXOMgHIFcf8Fv2QdAm1q3gufAnii4iSALtvr5IwqkYCsUXLD8c19W+AvAWoeBtDi8NtpOmaHpNnCEsbGz+eQdzknnJP619RxTLIcThFRoJKXdLofG8FR4wwGbPE4up7n8rej17HnGgeCdT1WOGytNLOm3kkOUjjbzIyPTIAxz6inL4M1vwfr32XWJ4d0kfmwmNvuuD39MivVNU1hdEga7t02uFwv979Peubs9MuddsW1nUrZ2mkkIWR+qrmvyvEZXhMLF1IyufsFbOsVjJcjioxZ7L8Ptaabw7Ak7t5xhUsB9PevLP2ifBWn+LruGXU4WZYZg5MTBW4OcfjXongC3VLCOWPuij5vasv4iabLez7yh4YDG39a9GnOVTLVfofL0eXD5lKUHbqeb3fwq8Mat4cRfCmpNaNO2bhWH708Y27uNp+lcf4/wD2XfDHi/whp/hq81XVbZtJvWmtry2sEkILAht4J+ZSK9Cg07XNOv5prFlkSZ9zQMnGcdRXUaTqd5bwpJeRyQ7vvKBkV6GW4yjllSNSjG0lrc3zTCzzrAvDYqXNB7ps+G9c/Ya8MeB545fD/ijWNWja8+1SWNr4a8t7hVfdtLPMAFJrP+OXwK+IX7U8q6bq/wADrjT00/i0vNVmG4LjqscR/ma/QaXVop40S5tYZuPlVtpb/wAeqncTWvn+Zb2ASTpgwg/yNfQ4njCvjJJ1ldrbSx8xkvCOByOXPg4ct3rqfK/7L/wZ8efs/wDhK18Ja74Rmkh3ZtrrS7jeD3wyuw2/rXunxT0+88U/CTVtI1Hww0ccmnyO3mSqWJC57Z59q7XTbC+luVnuI1kVec8qVP0q3rVvZajp82nTLjzo2Qqw6gjFfO4d3x/t02m3fY9bOan1nD8jirpd7n80/wAe9HHg3466kfsvlJJqBmVV6Mu7qPTNe6fDSFNb0fS9StI/9Lsl3ROrD7p6g1zf7ffw9n8O/E3V7adf3mleIbi1/wBoRliQp9h1/Gm/sx+LZLmyj0gTL9ptTja38a+9frOM96nGfkvyJwUamN4eUo7xdvuP1L/Ya+J+gT+B5PB3iMxGFgqvDc/Mu1uCD7V9R+ERFo2nHSrSVpIbZd1qWIP7lvur+HSvzB+GPxKvPA15D4ggi+VWUXVuw4/75r7v/Z1+OHh34madpd1puob5Jrd4GUsMqygMFPuMH8K8zB1Kkajj9m6PxfinLVRqe1tve57OtwWXgnpmnB/M4ZvzqG2fAy5H1okdi+UH0Fe8fnfNynw3/wAF8/A2u6z+yVp/j7Q9TubdvD+vxG+aG4ZM28wMfOPR9lb/AMS/2zI/C/8AwSbt/wBpGLUdur6x4HtrKyK/eGoTxiA/ijF3I9Er2r9uf4Ut8av2SfH/AMPUtPPmvPDNzJZxgctcRL50X/j8aivxQ8HfFz4k/tHfCX4X/wDBPbR4bjZD44kJf725Z3CoMekatK3oK+iwVOOJwcb/AGHd+hpRo+0k2lorN+hvfsBv45/Zg/bI+DHxS8ZI1rp3jpibWXcf31rcyS2pZun8ahhz0I9a/Wj9tv8Aac+Nf7OFv4dk+B37O138QLvxDPcQTLazSgWTRrGUZhHGxKtubrgfKa+Vf+C23wF034W/AT4P/EPwHp62qfD/AFJNIjkhjxsjMSSQ/gHt2/FjX1p4y/bY+H/wT/ZW8H/tG+NNO1G+sfEmn2Ihj0u381vtEsG/aR25Uj61nipKtKnWjG97q3oaYqp7ZKd0v+AfO/xGvf8Agrb+1T8Lta8J+J/gr4b8L+G9UsWF3ZzKFuGiHz7VLu7FztGPlU59K6v/AIIQeNJ7n4aeLPhbfvubS9WS+tUyfljmXa456fMg/OltP+Cp/wAcviXIbX4EfsW+KNQRv9TdalbvGrD1+70/Gui/4JL/ALKHx5+FfxQ8RfEr4o+Bf+EftddjkT+zfMB2FmMgwoPQH5fxrhx37vAVI1FGPVJG2DcqlaEYJv5H0n+1po0t98M4tRtLC6uJtPvo2VLOMFiH+TGfTLAn6V6T8EbbVNT+Geh3F+8iXENqsc0bvu+ZeOT9Oa9BtvAehX2lta6rBuWRQCjL6d/0q3beHdB0ey+w6VabFznA9a/O8RiHKSilp1Z9Zh8qjTrOvfVrYp28SBMyoNy8VzfxMR7nwzIbSJ2eKRTGqjJ646fQ1vXcd/bylDbMf93vWbfS6uYspYnj1rheHp1YtPqdVTmUbM5m/j1+X4aLpWmWzyXjYjVchTt3e/tWj4GsbrQ/DEFpqUAW4GWl53Hk9OKs+Rq13NvEckfy/Mu2pI7LWxuRLGRuOp71pHA0IyUnK7Rx/vObRP7ivrukWPi7T30u/WRY2YfOrYIx6VZ0PTrPQ9MTTrCSRooxhfNfJFLB4e8SzyLJIm3/AGe1WV8K+IWfKsq/7Naexw3Ne6KjTq78pka7oVvrzqzFlZawdR8I3tk3ALfhXoGm+CdYi/eXd2vXptrQPhojHmNu9AK7qWNeHVk9CZZb9Y1kjx/7JcxNu8pvTiud+NHhmDxz8IPE3gu6j3LqGh3MOz1JjOP1xX0TbeENKRGkngG49q474i/DyNUk1PTIlEYjxNG3THeu/D5nGpiI3VrdThrZTUw9Nyi7rsfzY+CtSk8Pa7e6LqM7LNY3csMhdsAFGIP8q9I8J/t9aB4X8Y6X4M1RPMtdnlz6hG+PKbOAMd68n/4KReEtQ+Dn7YnxA8EwXLW9rJrT3MK/dzHJ8wA9uTXzjcatbq2EboT83qa/ZaeFw+Oy+Ma9rNdTysPlXtMd9botp20S2+Z+2Xwx+Jul6/Zwi2l3RzR7opAchvfNeqeEPFrWk4DdOgx2r8h/2MP24tS+G2uW/gvx7q3maTLIq2903Jtznv6j+VfpN8PviZp3inTob3T75ZlkTckqtkMOxH1r8Z4q4XlhakpUleD69j9JybOq1KXscQrS0+Z9ZfDj4gK6rCZDv3febvXeXmp2WoIqyqW3DNfMvgTxjDZyrNcTryevcetewaN4ssdV0nFpcfvFTK5PU1+W1MLPC1XbY/QKdZYqCaIvFXg2Wa9mvbJx5Z/hrCtUu9FYrK7Mv8Py8iu48Ia9Fq8C/akAZQVbPrV7WvCdlcxMyRr8vOdoyK6fetdGcZxlLlmcrpOrSSDbcHBLfL/hXQaTql0y7In+RW+bP4Vh614Kn1exMNpK0EiSAxt61veEdGvLbTYbG8m3SKP3jY56151SFatW0VvM+oo0cJTwvM5Xl2Ny3Ml1tIdfetS28NvNMs0czZY/h0qPS7FYpFROTt5rqNJgSJAV9Oc9q9fB5fTdvaank4rHOnpAZp2htbodo+bH3qv2tmV2mRt279Kt27IycNViK1xGRL83OVr3aeFw9OOiPnqmKrSldlP+yoTzxRV3CDjY1FV7Gh2RHt5H5m/8E59He1k86JN1r5JThcKNnCAfqffNfbvh2eIYiJ4Zj07V8ufsr6JB4Z1OeKyi22926uq4xsPOVx9f0r6Nsb+HzYxu24avg80xEa+OdRbM+pr0alOXJLdHcWFnZu+Y4jK7f89G3AfnUOreCNL1FG8+zhkbH3I4xmn6IzxQISPlZcs3vVw281+rLK22P/ZPJrNRpyjqrnJCdSE7xdjCs9A8NaJbNp1lYKsh5khtYwR9WPTP15qK40bTjIqf8Iqs23lTMwRR7+p/KumezgtoD9mhWMnABp1jp08szTXB6j5WDfe5rvoxqOyi7eht7aN3KV35s58w36pul1WGyh28R2dt8w9smq0mkxXv/IEt3mk43S3a/MT68/59q7VNAt2Cq6BvQVYt9Pt4CS6Be+7pXfHBy3m7jWYxhH3EcTafDqF5ft2oDzZsZ2ljhfpV6TwdaR2uGKx5GAo9am8c/Eix8MgWOmRrJczDbGD/ABH/AArJ09/F10qXmrzptZstGg6fjXlYnEYedR0qa5rbvsbTjjvYqtVfKnsn+h0Hh3TZLELF5gGOOKs+JdJjubdlkB+b2pmn3UBiVt1aVwDc2WOCMeterg6dOVB00eVVq1Y11JnFz6NYrGDcSBTHxuWrWlWdjLFtWeOZRx1zmm63b71MM33Sea4/xy+q/Daybxj4cdpLWPBvLXk8Z5YGuOrKphffjG6W57GBh9al7Jys3tfr5HeLommOu97OPfn05WpDpdlC2+GNV49Olc34L+KOheLbFbiOdVLKD96tyS+OzzTKNmeDWlHNcHVp3SVzWvl+Ow9RwqXViO9uFgXy85b2qrcGO4jYcZ6j29qbezJK2VbnOaqvdL5pZT93g1xxzKLrL1FWwD+r6bn4+/8ABX/4bjwf+0/4mkaAfZfEGnW2oQBU5MmCrn8xXx38P5dQ8I+Jv7VtgxSHaW5IyvNfp9/wXB8IWl5F4N8bxwbp3NxZzN/eRQGAP/fRr4P8AfD2O/1O6t5U3YhVuF6LjpX6/g8UsVgab8rHDleNp5bl9Xn1V9j3LwJet4t8Mw6zp5/feWAvmDBbjo1dR8BvjHrXwp+Jun6tJBfQrFdZktbfLq45yQPpntXJ/s8ahaaZrF34d1PUIYWi3FF3cGMDgP1OfftXYeEbO5t/jL/YN5BbyJb6oiwmRdpILcFhyD78VtTwzwsk5bM/Mc2zSlmka1GK2Ta9D9M/hX8TPCHxV8Ox+I/CGqJPEwxNFkrJFJjlWU8qfrXVeVtbJWvnj4Btb+DvFhsf7KuNHvpoczW80nmQ3DZ4dGz0Kjp7Cvoq1l+1Wq3Cg/OOlevNctrH5CpKpzXVrDTBHImJ4wysMOuOo7iviv8AY8/4I4+CP2Yf2j5v2jNT+IMmtXFvJeNoel/2f5cVn524Bt24lmVGK9BgmvtpFCjleKcoRRzV08VWo03GG0tzSPNvqv8AI474vfBP4afHnwc3w/8Aiz4St9a0dryO4+x3SHaZIySrHH1P51e0H4Y+AfDfhHTvAOleE7GPR9LjVLHTmt1aKAKDt2qwwMZ4+tdDtH3g30qe2tVkXJrnlWqRhy30RvRpqUtg023trWJbOyto41CgKsaBQPoAK9J8G6K1paLPJGqttyTWX4R+HEkqR6tqU0aL1Re/Fdzpem2UcZM7/L164r5rMK0qvuxdz6/K8LKjH2k16CWxcj5m4pzlD1WrgfR4eh49MmoptR0hOkea8f6pKWrPY9tBFF/LU4z17UeVC5+Ubv8AgNWW1/TU4Sz3VC/itI+EtuPeqjg5dyfax6oBaTHlLRs+u2rEFpdlcC3+u7FUH8W3TE+VGq1A/iTUHH+t+96VrHAuOtxe29DYFjdA/wDLNf6fpTniWNf313HWDJqV445nb86jaWV+szZ+taRwcepPtjoPP09RiS8VvpTRqml24xhmrDEpHVqa9xFj5pBWscOuxEq3dm5L4isY1ZxBwq5y1eZfEz4nXWurJpOl4jt1z5jL/wAtK1fHGvnTtGaK3dfMm+Tr0HrXnDSq6Nu67vzr1sDg4uXPI+dzbMJ0/wB3B+p+If8AwcU/D5PDX7XeleNbaHbH4k8ORuzL0MkTbD+NfnpJCUbcCOvNfsf/AMHIPwxi1P4U+BfilBa7jpusTWNzMB91JEyo/wC+hX49XMI8wgcV+lYGnLEYGDT8j1uH8XD6mluUWDr86tjnt2r6G/ZE/bk1/wCCmpR6D43ubi80Viix/MS1uc/e+leAMAfkK1DLAfLyKurg5ThyyV0e5Wjh8VHllo+j6n7V/Cb4+eFPH+g2+t6Dr9vdW8yKUljmBwfQ47+1erfD/wAf3en6mokvh5RxjMnBavwz+CH7QvxG+BOsJfeFtVkks93+kafM+Y5Bnt6Gvvb9mz9vHwV8UbW3tHvPsmqRj99Z3Dck/wCyT1Ffn+b8JU63NOj9xths3zDKfdkrw7/5n6VaP40RdYRYpNp+98v3T7V6x4Q8W2euRNBIVEg4KnvXwr4d+Nr/AGVUFwNvVR3z9a9b+GXx50+9Ebm9xcDk726+1fDYzJcVhad7HrYPOsLiKtm9z6gfTgqNLbyqrb87W7j0pbJWkkWSHauD8y5ri/CvxU0nXLZIJ7oJNuwGduCa14dQvbGVm+0LIhbKhG4Ar52UvZStLQ+ywv7yndO53OkXCJP5jQNjoTjpW1FOsKNvb7xri9K8TW7oN56enetKTxTapBueTG3mpWOjG6TM6mGlKpsdVZyW46SfKTncDWp9pgSNWRw270avL3+Iel2zYNztDN0FOPxV0yxHz3ytn7o4rSObJRsyKuU1JWaPRjPf54l/WivND8bLMHAlX/voUUf2tT7C/srEeR4B4R0TUtM+IOoNbSbreGOOZQvrjDD8jXqyXIBjMDYyea8x8KeIb/QPizqFhqWjXBtLlkRrryyY0yOjHtzXpVzA0M6CI5VXw3vXzEotRSep9BnWuMc1orI9P0aVTaQhf4lxWuIHiXf/AMs27Vy/hjVov7Khkf8AhTaxPYitf+2Z2UAtuRf0rp9tRp09dzw4Ua05aGj5rbtikct/d6VZgufm2LHWP9vjaHzix+b+8aW31RhuPme49qVLMIU5bnY8HKUTeS5ZYWEi/Q1y/wAQfGo0Kwkk83btTkmrWo65HHbNJERkc/N0ryP4qate63cppsEjfv5McL/nis8yzyXsfZ03qetkeTKrilKqtFuc/pmqeINb8b2fi++l3Wa3WNjdFj6A/jXvlnrGkXdkircJ9zivI10KM6XHbxoqrHGFO0dfeuR1/wAMeJkVhYeJ9QtVHKfZbhlx+RrwqGZVcCrpXvufT5jlmHzicY8/Jy6JdD6Bk1zTbc7QykYPKmrdj4vsPsDLHKpYNjbn2r5p03x38RPDscbXjXGrW6nDRzRkSY9QR1rY1D4pXd1bK2laddQvIMurRnK13U+IKi1joeVU4TcPdvzLuj0T4lfEG109ljgn2yP0H933rjdV+OHh7XdOm8K6RfLey+XsmZeVGf0rzXxVN4s8ZXDWiiW3j6PJJnc4rovh54BsPD1tG0dkm/qzqvX61zyzSvWk0pas9yjkeCweHjUqbx2RRsoNb8C6l/bdiH+yyt+8iwcJ7ivXvBPjT+2bMRSS4bGfm+lYdzpMGqaQ1tKuVYfd965XwhqF1oGoS6POjK0bnyy5+8teTUqVMPV5ov1PSl7DNMO00ueJ6w9xcW5/0iXfuP3gMYFRnUYfMXLj/arHj1V5LZZnbqOmeKo3+qqOfOx/StsPi5+00PCrYL920+x8v/8ABY82MnwX8P3Vy0aqviVY1Zs5+aM8D64FfEvw61fTfBT22uGONpriRoWWTBU45AP5Yr6T/wCC3Xja4vf2dtD0S1O6W58UK8LBsMvlxnkfnXwz8FvDPjvxdbQ3MmoSNGrDa0jElce9f0Lw/wC9lNOUj8wzLLJSy+rWlO0btH1L4Z8NfDfxN49tfiDYWw02S4aFbqzx/rskbnUdOPyr0b4bfCLUvFet+JvGl3FJts9QWKzVU+YqoJDA9+gNeN6F4UvtI0tNa0zWPM1C3lRpo5mwCemPX3r7y/Z9tbfWfh1Ha/2eqyXG6437eo8tif8A0LFfQ4j97QUXv0PxGtU+p4pypO62+TOh+EULeLvA1rqWpjzLzS9qJJtwcDn/ANmr23w7DNDpNvDK2XWMbjXmX7P2nRw6JeW2B812zbfr2/lXr8UUVvFH5jKvyhRnvRha0pUFzbo8PGUqdPEvk2auRlccMKQoW4UVb2qTkpSNCpPFbc0rGPulIRS7sZrQ0WJ2lAfP3x2pqQjpitHTII4ZVYqx+YVyV5e7Y7sHT99M7fSxJ5A3SHbj5farXmv03sax38RWGj20YuHO5vur/Wo5vEGpurTx6eqxquWaTsPWvIkpX2PrqfvRWptNJjrUMhdjlSa5Xw/8TvDfi23vrbTPE9vNcWjASfZ5BmPPQHH0ryTVv20IvAPxe/4VN4606a1iuMG11SRT5eScAlv7p9ex6114fL8ViJOEY67nDis0weEipVJ76abHvt/qVrpyCW9vY4VP/PRwKzfEfjjwz4V0ltZ8Q63bWtsvPmzTBQfbmvjfxN+0X8Xvjn+2BH8IvBd40fhjS7hRqU8cAwyRjdId3uflr0z9pL4D6P8AHrw3Z6d4w8W6hpWm6ZcfabhrWbZvAXGGJ6YzXr/2H9XqQhiJ25lfTc8H/WaOJoVJYSm5crsr6J/M9Km/aZ8ES27XukytfW8ed9xawvIox3LKCK0vhp+0N8KvijDcf8Iv4otriazIF1bI+ZI88cjtXy54n/aFbwD4Pt/hZ+zl4XW+uLW3+zWt3dNhc4xuCgFnJ75xk0v7B37MXxG+F2pa98Uvi5qapqHiBsx2EeV8tS5dmI7Ek9OwrqnkeDo4WdScuW3wrq/keXHirHVcfToUqaafxNbR+fU+wL3xzpUClbQlm+lZcvju6b7kY61mw6fp2NzSt/wKnRWlmzYP4fLXixo4eJ7ksXi6j0di1J4w1a5Gxpdqn0qI6jeTNvErt9M0829nGOI/yqzFfNDCsCwptz/CvNVan9lCjOtLSUjnvEepTM6wSj7q5y3rWM8iFfmqx4numudWnCEhQcYzWYiswzJ0xx7V6NKPLBWPnMZVlKu23sfLH/BaL4fJ8Rf2APGDxR7ptDEGqR/Lk/un5/8AQq/n4lvluDneBntnpX9Pnx28BW3xN+D3ij4fX8Ykj1jQ7m22noS0Zx+uK/mh8S+Cx4Y8Q6h4Tv4v31jqE1uy4w25XK8flX1WT4ipGg6cdT6bhqtQ5Zqp01OZMzxk/KKkWaGUb1+VvRu9epeBf2Mvip4ytl1qb7LoensuVm1abZI6n+6g+Zvyr0LQv2Vvg54HeObxHqV1r91H8zRlfLgDfQckfWvrsHl2ZVPeqK0fNnPnXiJwrlsvZ06jq1F0hr8n0XzZ4P4N+G3irx7era6RppWNm2tdTKRGv49/w5r2j4f/ALPfw8+HV1H4p8U69eardWiGRorbNvDGw5HzZ3MBXY6h4qubZY9C8LaNDa2qttWO2jCqBjpivMPj3r0mg6PHocc7/bL3mRVflIv/AK5roxVHL8voyrcvM11ff9T5HDZ5xJxhmFPBxl7CE91F3ly9W2tj7A/Zf+NfhT9ovw5dWukytY6ppUzLLbrJ8zR/wuPUEda9KSTxr4clW6jbzMfdaNTuOPavzF/Z6+M+v/AT4p6b470dmaCOXytQtVb/AI+Lc/fX69x7iv1o8Ba94T+Kng2x8YeHbqG5s763WW3uI/Q9j6H1r8izLF8tR1Gk4t7WP1rE8PvA2jBu1lZ9SLwv+0frukf8fskm5eGyCCK9O8F/tjCFFi1BmZQo+82SPavMte+Hcd0/mPbbhu+Vj96uU1PwFe2BZreGRefl+frXz+IweS5jG7Vn5Hbl+Y5zl7sm2l3PrLTv2xvCkgwL6OFh13djVi//AGvPDP2XzItVEhbOVjbOfwr40bT9XgZso7c96sW/9pRw/KW/3a8epwrlvNzKR9NDirMJRtyan0F4l/ae1vUIsaMu1dxyxXqK5uf48+PGXadQ2ccmvNdKOoT/ACMzKvT71acOnyb1dld+/wBaqOV5Xh42UUzKpnGdYr7bSOnPxi8Yk5/tqb/vqisD+y5zyIP/AB2iq+r5b/z7Rj9YzX/n4z74+EFo2qeGJ7PxFBHcXKyYlm2Y86PoGHvViawn0y5+w3DltmAjkfeHrXFfsN/tBeAv2jfgDoXxE8P6jCt5HZhdas45R5lpdbf3sZGeAWGQT1UqRXYeKmuLnxpappupzSQf2U888e1fLkXzEUSD0Oc8dMHpkZP5HUp1aMuSruuh+q5rD2mLmrb6+XyNjQ7+WGKa0dxtVt2OnBrSXXYEh8rzAOtctdXvkSx3f8Eg2H39KkacTIrKvQ5rycdUnCegstjTqU1dHRnWf+WLXGMdBTn1tDFtMuM+9cVquvPFJlThv71LY6rLqJ+WHPy53Z4FeM8RU5mfVU8FSlFNnS6p4giSzZfN4Vf71efx6lPr3i1EiVmjhyGYdiRVzxTe3kFjIzRsAflXP8VP8O6J/wAIhobajqjrG3+umcnt7ntU05VK1Q9KnToYTDuSerOytoIUtI0kZd2zBBHWmt4dguosIfruGMivH9T/AGvPh7JNead4duf7Zu7PCyLpv71Y2JwMkcVtaT4w/aA8etcWnhbwbHYSWse5jfZ3MD0KjuK9v6vV0jUg/uPF+rVZL2jqxir9XY7eTRrWyvFhC9Vz06VX1PT4YSrvAo+bJ+X71cFoXw7/AGovFkiahd6hbWDC68oswPrjOM81tXf7O37Q13qUOi6j8WYY4mLLLLb2pyBjOevNZf2NXqPSm0d31rKcO1GpjYNrfVv8jS1yTwlaRLd6hdwxt0BZgPwrLufiX8P9Ms2SLXrTd0b98vHFU9Y/YZddXX/hMPirql9aNbF9xcLh++MZAFef/HC4/Yn+Gfwiklk1nTbi6gtLqCNo7jzZri7RDiNtvQlsV7+W8M4utUUUkrnn47iLhqnQvCrOpZ9ItL7z0LQfit4PvP8ARbHxHaySE48tZlJ/LNHjBRd2Ueu2YYz27Zf0ZfevzF/Y8/Z1+Lnxv+MN58SfG8V5oqyXMY0+ztLl4jEBznAII+X9a/UTwx8O7vTNBWxe/urhYYQr/aJCzMQOuTz+ZrHibIf7IrezU+Zpa6bHrYCthZYSni6Urc2tuti1oOuNf6airFjcoKse9VdemmihYqD6Zrc+Hnhy3m8MtPNFuwxCnuOaj8V6elrYzKI/vfcPoa+XwVOXtldGGPxVO8lE/Pf/AIKr2154ul8I+DmO3a1xcsOhBOFH8q+f/hb4dvvA8CCzvVfc25oXGGDDt9a98/b88U2158dLDQJ5ov8AiW6Yv1VmYnB/CsDwz4C0/wATW2+zsPOEgDboZCGVsdeDzX9GZPKnHLKVOWmh+NZ5jMVhac1a8JX0K03irSNUWBdWuJLa7R0DPbxhtyj/AGe/0r6V/Ze/bF+Den6RJ4cu/E9uLzT7TyI4Z1aJm6/wt39R6CvAtS+CGuWXlandJHJJGQItykSEdeTx/WvpD9nb4HfDzxzLper+L/Bumy3lmVn/AOPFGZyp43Pjcevr+dfQc1O6UpXXkfj+Onhpxk6cXF/ge3fssarf+IdEuPFCov2KSXELbW+c9S3Ne2W4ju0WSQbl4Zfaud0O70bTVXRrG1itQqfu4I49q49sda6SwKpAo9u1bclOEfc6nzkpVKkkpk3R/lbilDZ7UhIL/LTkXByanmZcYIdHjOWq7FcMqq47VSMZLZBp0W48VhUjzanVTk4aHyj+1f8AtM+O/AP7bfg34cy6ncRaBqEOmCby26rJdOkhPt0FfYV1NdXdvJby7irKV2/UV8sf8FE/2cvF/jTStL+O3wm8Mx6p4l8KDD6awYteWm4NtXaRl0Ybh6gkVR+G3/BWKXVfDNto3jL9n7xEviaGEJfWtja5ikkUYOC/K884I4966a0XWw9OeHivd36HBh8VLCYirDFTdpO63Yz9iy6vfCP7THjb4Z3+j30YdZmWS5U7XMc3ynPurE1798evgdoXxf8AB01re2Ea31rC76fdYG5GxwP908cV8z/DL4xftPfED9rqw8dQfB/VtF8KaheBbyG407/Vx+XsLtJgZ5O76V9mrDLqatGbnhl5/wAKnG47GxxMa7aTstvIjLMLRq4KeHacld7ro+x8v/8ABPbRotNvfFMWrR2/9rRyRKxWQMfLJP8A7MBXoX7Z+iePdf8A2f8AWtP+HllNcXy+W8kMJO94ldS4Hqdua2P2ef2QT8EvHeueOYdSs5l1qSVmijikDhDJvUEl9vHsor3O2FpCP3sELL3HGK83H51Univa/E9D0MsyRwy90J+5uvvPjf8AZG8Q/DzwH8LoJPE3hC+0zXld/t011ZtJJMc8FTjgY7e1c9Nrn7Qv7Rf7U1p/whFjq+leDdJkh+0SySGNJUQ5ZiO5bpivtnUrbwTGxkuNIsS3/XFTVeDxHoWkc6Zp9soZuVhj2/yrmpZpjqlSU5QvfYmOR06cYUpVfdj2Vm/UxRpGoLH81sfTkVNY6JqczbIrZh7muxtPFnh5bVZ7rTNznsaS4+ItikZ+yWEa7fu4iqIVsRL7J731DDRs3PQp6d8O5ni8zV7xY061cPhLwYqeU99Izf7NY+o+OtUvwyNJtXP5Vl3evXMUTy/aN3yntito08RUd5MqVXB0Y+7H5nF640K63crF/q/OYAn0zVOV1CHC1HcXBluGdh95iWqG5uRbxO0h+XaTvPSvoqcZaRXZHwOIkvbSk9ENuJIVXfK22NR825u1fh38fP2afCHhz9rvx94r1K+t7nS/+Egmn0W3t5N2SzbtzY9819w/8FAf27tSiE/wb+DOueS0bbNW1WBuT6xoe3uc18OTy6heSNNcXPmb2LSbmJZj3NfqvCfD9TCx+s1+u0f1Z+Y8QcXVvfwmBlyp6Sl38l/mR3+sz3zrEAfl4Rd3SseWyN1cMJotq5xuPc1sQx2Nokk102XbkN/SqOpiQwGW3O1tufpX1+I99Xn06HxeDqclTlpq19LvuZ91aWNgyyCNfMX5vlr5e+KHiWbxV44vtUdjt84pF7KvAH0r6J8Q6rPbaJc6rOwbyLeRt3TAC/44r5dumMxknK/Mzbl/E18DxZin7GNKOx/THg3lF6tfF1PeaSin+JNpVl9qk3kfd6fWvtj/AIJjfG1/BtxL8MtZ+0TWN3cGSFpGzHbt7emTXx/oWmuII4yOW4Hua+uf2PfhsYbT+0JI8tIylW6Y5r8zxnLKg1I/oTNqdHDZX7y952sfodZ6ZZahB50b53crxxUV18Pr2/QssCOoXIOa5T4VeMLmxCaLqjFo1GFkkPXgV7V4dOn6hArwbcbcjHIr8yzCWIwVS6ejPNy/2OIpqL3PINT+G2pwSCNNH5PNZbeAL6J90+jkMtfQj+GoZssvVuwqvN4ESRsMmM/7Nckc7rpWZ6n1GjTV7HhMfgW/A/cWCqW9TWtp3w41GeJN8yr64XpXs0fgLT02l0Yn/dqxa+FrWN90kTBF7etTLNq0jN0aUeh5KvwshCgG9b/viivbhptgBgWX/joorn/tLFdw/dfyn5J/Bbxr8cP2YfFM/in4S+LbjTZPLDzQr80VyAC2yRDw3TGevPBr6E8Rf8Fof2iW8CSaLa+AtBXUmtspqUe4b1/3fr2rwvxOj2eordSputlUSs2Dny8Hj6jnjv8AjXlHii9ih0K3jt2LNZSNBIR/eHX9cV9VLA5fmVRVakE33P1XBqpV0rpSVrL7j9sfgJ8a9E/aH+Bnh/4reH5U8vV7KOWaND/qZxxJGfQqwYV3mmo7FVByvtX5lf8ABEf9pGbRNe1r9mDxLd5g1COTV/Dyv1Ei8TR9eAVw31Q+tfpboVyCjQxzfMvJr834syyWBxEorbdeh8/hoPCZhOlfRu6Ld/4ca8DO0O7J+UDr9ab4B05w01hdR/PFIykN6dRXX+HUS6jV2P7zHzLTbvTItM8Qm7KALLHy2O+K+IhR5lc9+eOtH2b+RRv/AAG2qtDNcIz7JN7IB0Fc78evhkvxL0IeAZbiaHT7q3ZL9YZCpeM8bSR+NeteH5Y5gbdmHIyKytZtSdekQfNlQQNvTFerh8PTp01OG91qefTzKt9YSl9lOx8jeC/2HNT/AGZ21TU/gVrEkK31sIo7W8Jmihbs208/rTvFv7R37dfgzxlpN9oHwx8P32m6fppg1Hyrgxy3UpXAfDfdAPO3mvrL7MkqOH53HPP8vzqjdeFNA1qORL2yXO3GSvU19VRzeSs6q5tEbRxGX1KvtMVSUv1Pj3wB+1l+35DpM+iXfgLT8rdNMl5eY35LbtvBxgZwK1Na+NP7f/i/XNP1a0Oi6cLN2aSONgolJXGG65xX0jL8GvD7Mzwsy5/umkh+HNtp7gLFuVWG1SAeldizfAytzJ/oe1TfDcYt08NG/mj5j8U/Cb9rf4vX8esfE344XccEcRWKx02YwxoG67tmN341l+BP2dtB+HsV5ZWnhy31fWLpldtQuY9+xgc5X05r63uvC7zIyfYwqs2dvQVnDwna6arPawxiTdlsL1qpcTRwsk8MrPuTNZbisNKlXpR5ekUrL52PNPhd8O28Kagdb1C1jW8uJMSSKgGWP0r18MwtU2qxL9cDrWXZ2kUt1skh2quGOf73rW9AgDsFG1Ykxu9zXzWLxFTHVXVqu9zz6uIj7sIR5VFWSW1uxJ4M0yHS/C83yAKHY8npzXIeM9bs7Wyna4b5vLIVcjlu1dbqur2On+EHbLDzMhvrXh/xc8X2eheEdS8R3U37uztXkwx+8QOBXBg6PtMZTpR7nNUlL6vUrTPzt/aRu5fiP+0l4lurdvuyCGCTd1Ma4IrJ+HHxMuPCusjQNV1BoZYphtjkcrjHTFVZtXsdS1bVNXsL9WvjJNO0eOSxOSM96yfEukab488GTeK4EKXWnr5t0YcLKwHG2v6UwOWUp4WMZLZI/D81z2pTrTpyV4s+wtH8e6pqHhiO81VoZo/K+RohvkFerfBnx7pfh6HRddu5JrW2u7iS3uJPJO5WK/LkDpnFfl34T/bR+I3hbV4bHwXIsFqsGLeGTEpZlO0L8w6n1r6+sf2spfB/hDw5rHxPlSO+l1awuHtVxiPa4LqccYCk11VMkr4epHlV/wCux+eZhifdm5u3ZH6GaNZ2mv6XmxdlZwWt5ZFKkH1B6jtXW+GZL+DR4bXWrpZrpV2ySRrgMR3/ACrM0G9t9S02HUbaVdtxCkkZHoRnitKBSoy0uQT1xW04yjo9D52nJvW5pCdAc08zDopqorALy1BmCj7/ADXNynVGRc8w7OtLHPj5gKpG8UjCtTftYRvmfFLl3RrGpbU3IdQtXVluF3dBio5IdBVzeJp8SuOTJ5S7s465xWDNqOxsgj+VS2+sZDRkBm/u881jPDyUfdb1NPrSlo+httcRlt4fINNW9aFt8JIPtWTJq1rtzLdxx85HmMB+tcf43/aJ+EHgFGl8TfEXTbXaPmUTeY3/AHygJz+FcvK+blaHLEU4K8pW+Z6M2sao/wAq3cu303VC96xb55pOf9qvAtc/4KFfA7S7Jr3QH1TWgPumxsdob6GVk/lXKat/wUQ8R6vF5ngb4TW+HUlZtX1ryfTskbfzqfZcrtZHPUzbD7e0v6H1I93FuBZ//rVNZvAzbvlwa/PH4x/t/ftj20jW/hfRPCunx7dzTWqm4ZePV3A/SvHtS/bq/aR1+LyvFHxzlgdshraztRHj2GwV7eByKvjI3i0kebiM+oYf3rNn646l4q0fQIvP1XWrW1RerXNwqgf99GuF8Wftk/s8+Eo2i8Q/GXQ1x1jhu1kP5Jmvy9A8e/EiWFdb1bUL1rr5vtWvahJBAqnuST0/CvYP2e/2X/2b/Aeq3XjT48/HXwHcQrAWgsbW+edY/XI4LEemK7a2S4TC0uatNt9oq7Zrg87zDMKvJh4pLq5OyPqvUv8AgoX8C7nzP+EMtNa17b0ksdNbyz/wI4ry79qf/gqBcfAv4N3/AMRk+F8tuy27Gxt9UmKGZ+y8CnX37ff/AAT3+Avh/wCy+ELsa1NApKm101ool/76AzX5N/8ABTf/AIKAa/8AtqfEq5/smR7PwvpUyx6bpwwATg7mIHWs8vwntsSk8O4w7y3+4+hw+AeKu3iFJrdRWn3nbeOP+C/n7aPjS/aDwpB4e8PwSfKvk6eZZF/4Ex/pWD8OP21f21Pjbq9zqvxF+P2uT6Pa5H2a2mW3jmkP8P7sDIH1r4xtop7m8hsrJWM8kwSNVXuTjFfYnw+8Hp4T8L2Ph23jXzI4h5oHRnI+Y5+tfpnD+V4etiOfkVoeR8b4mYrB5BlKoUIpTq6X6pLdm408lw011cbpZGyzMzZP51nx3j3LbllPs3pVq0n+wXT2V4+3zR8uR+lWU0ODTbaa5xlc9fQ+gr7abey0P5yVSnSl73W1jmdRmnSckTMys35Cs+41u902bKQeYsjZVWrS1OAuPMEjfeyV9ao30NldbYZ1dZODtVeozXiVXPmZ9vgY4eVKPNG6scZ8d9Xa0+G11LbRvCLiaO3Yf72SR+grwWyT7VcLCw4YjAr2f9ppiPA9ikRbyzqzbvlOOE4/r714/oaCS9hVhyOlfCcSXnWt2P6m8IqNGOTRt9qTv956D8N/Dsut6/b2qw7hvH4V+hX7PXwtfTfC8C/Zjwq/d7V8p/sffDOfxJr9vOLbc0kmfoK/ST4c+CZrTSo1aEDbGB0r8vz7HfVaPKtz9Gzuf17MOSHwxKFr4XFuyS+UqvtAAIr0z4YCykZba4G07cN5bGs6LQJnYedHtwcgZFSaNZJo3iuzuLp2Xk+Wd3BJxnI718Diq31im4s58LT9jWuz2nSPCllNAoUHn35NbsHgaxjRQzfw/NVPwxdJPbI8TAhVzXSWrl413uPWvnY6SZ61SVRRu2Z0/g3Q7aHKhmY/3jVZ9B0eB1YWnzHpW9JCZW3YqCaEn5vT2rT0OOXNylAWkGOIk/75oq3sPYUU+aRjzSPyU+O3gC50zw3a39lpjRyXDCBAMkFm4wPxr5x+KVhb+H7fT/CLDy7661DfcKPvIjSjk+5Jr7e+PHjfTLuO30Pw1F9quLexCWdrGgaR7jB+YL1zkYHHXnpzXxz448D3lteQeNfEUjfbZLpXuYZj80W1wfLI7HI/M19vw/GpKLlW06o/SJZpCjGMI7s6D9h++Twb+314JFqfLEjtaRnp8zwOoH4kiv2Qs72XTbiG8mTbuUFx6j/61fiz8I9Qg0X9qrwh4piY/wCi+LLB5G6YXeuf0r9vBo66ppUIVc7l+VvU4z/KvF42jGVanK26OPEN1JRmnrY6jwhqkN1Ku2fquUx35rc1pDdwpN3Thq8x8P3914fvvsN0cJGw8lj/AJ6V6HpWqxanBsZvmZcqGr8onT9nLyZ3q8o83Ys6TqTxyrGc9Oa3rcW5u5JlUZZV+Y81yKmeGfrhs/drYsNTBX5WX5uv1Fa4Wt7OSv3MsTS543j2LmqaRJYzGWM7oXGfl6qf8Kg+xMeYJFx/FV221hJJPLaZSOm3FTGwQkSwx/LXuKFLERTief7SpT92fTqZaw7Bgn61XvIZMggYz0+ataWFIz865FEcFnPH5piA2/3u1b0cv9p8TOqGK5Em1cwBFcl8sG296iudPErhYkwzdK6SVLF1McRXd7GsPU1kjm+/t2nhhV1MHhqcdXc7KOIlWlorGfb6YltueYA7fve9VdU1BbWxZ8Y82TOP5VY1bVIbaPZI/wA2cbR/Ea8++KHxEt9OgihgO5mbCqDzxXnv2blyUzoUJy95lrxXrm+2j0qKU7i2WWvhL/gqL+1ZF4I0q1+DHhnUF+3agxl1Jom5SFf4fbNetftQfti+Cv2ffBVzr+u6xHJq11Gy6bp6PmSV+wA67Qepr8vfHS/Er4/eJdQ8eXt3Dc6lqUxbdNdKpVeyKGPQDpX2PBvDs5Yv65XVora/fuTmFaH1Xke3XzKvwb8X6nq3xlt5LaNpbeZykke48qx5z71774c0W28PWnxC09r1TaxWIMHmfws/y4+vNef/AAP+Elx8MiuueLIo1uo8u21wQrHhVz3OOfxq78Y/ilpngr4d6jolzcrHfeIb7z5HUgtDbr93d7Ma/acC5VqyjHyPw/jONGpil7BaWsfP/gn4mWnw28Yz6tb2SzOuY45iAzR4bkqCMZqt8TPj146+I2om71++ZrWNlNksf3Y15xj1J71xV1d2bai5ifdlsn5T/Wq95fzLF5H/ACz6ha+yhLl957nzv9mYes1Jq7as7n9G37CPxctPjF+yV4F8fxTCSS50KGO4dT/y0QbGH/fQr1rRbXUdPnvJb3VWuo5rjzLeNo8eSu0fL155/nX4J/sqf8FhP2gv2S/gTD8Dvh34b0W6gt72ae1vtTjeR4lc7igUHGAc07xt/wAFr/29PF5WKX4srpCc/JotlHDtB98Z/WvHqZbUrVJWaSbPk5cP5hGs1GOl3bXofvpdeILGxdYruby938T8L+Zrh/HP7XH7N/w3gkn8bfG3w3pqwkho7jVot/H+yCTX88vjT9rj9on4kvJqHjP44+I9SXlnMmsSfyBFeRarrGo63eSX2p3kk0kjEs80hYj05NbU8hp29+f3HVhcjxVST9pK1j9/PiV/wXD/AOCfPgLzI7b4rya1MhI8nRbF5cke+AK8E+I//Byh8H9Llktvhr8Dta1TbxHNqF0kCt74GTX46qkacg7mqFydxOWr0KWS5fTjqrnp0+H6O05Nn6O+O/8Ag40/af8AEVxJaeCfhp4X0GFuFkm8y6cDt1KjNeJ/Er/grx+3j473faPjze6bHITmPRbeK3A+hClh+dfJh3Fs7qvMyXFgHc/OjYNdlOjg6OkaaOqWQ4GNpJbdz6y+An/BST4raJK0HxN8Tapr120mbPUNQ1J5PLPdXVjgqfpXsmr/ALa03xUvI47/AE+KCN1Cy29l8qq2MbgTzzX52WF20bbi2On4V9Cfsr/tJ6H8JJVa9+H2l6xfEkR3GpDeFVunHsRXPmmV4OpR9vTh7y6HzWaZPGlJumtOx9O6F+1zefDXT5LHwX8PdNkuIVC/bdUjNw3C4yAxwK8z+KP7X/xt8eX/AJt3rENrn/lna24jUc9gKxvin8f5viHfy6qdDs7HcgMcOn24RV49K86XxBe6nthXTp2ZuPM8rivkaODpc/M4e8zPA5ZT9nzTgtO512meJvE+t3TXGv8Aiy6ZWX5o/tLAH8jXTaRrN1bIt5p8LMyH5ZJGPFcd4b0TURJ9o1H5VONsROT9a6u4eWGD7Pb5KsvCr3r7TLaUaNFJKx8dnypvF8sbP0Na78aeLNfUz6jrU8vzbFDTtgew5qv9nlnXy5wx2nOd2c1Rs8xW62sfyncGO6tZbl4VSWVmH+yK9aHJbRHy1eM+a6eh55+0rr+teFfhe19bQsn2i7SBSVxkHr+lfOWgNJfaffeazd3Xnqa+iP2rrObWvh3tgZiLafzmBPUAV866Rci2sUhhXaZNwYeteViJS+vKUtktEfs3BcaS4b9xe85e9/w513wB8EXniHxxba5NEn2XT382Tc3VsccV9YeGovtD+ZNgBV4XHWvAf2VbFmstVvtvDSJErHsRya+iPD0fkwAMh35ypr7jIaPscDf+bU/BfFzMp4vPJUm/gSS8u5l+LLVrXWLe8dMf3fStS7hW7tozEGOVzw36VJ44s7r7LbzLbeZHg/Oqk1HpJc6Ssn3cZH0r1JW9pY/LfbOeFpz6rQ5nVIc3Hkf99D0FZ5itZ7tZQfu8L781t38SBmkWPdu43ZxWZpdjHdaj5aBivLYBryq0L1D6zAYvlwrvtFHF/GjwpJ4k+G+q6dAv77T5vtsa4PQZ3foa8B8H2j3usQBI2+7kDHvX1dqfl2OoNcyxK8EqmKdW6EEf4VxukfADQ9G8ZwapoEkjW9xdq0kDYIij4PB+ua+Tz3L6lSn7SCv3P6A8K+MsHl8PquJna+sW9r9j7G/4J9/AtrXw5ba7c2eJG+ZWZeq19naV4RS0tgoHztgbRXH/ALKul+HdN8C2Nrb+X+7t1QMO/HWvZdN02MuXIX5fu571/NHEVbEVswldWS0P33L6ka1N1E731uczd+HUt03lN2O/rXPeL9KlAt5VQjZJkGvUW0UG3YmPaN275j1FY/iXw4J7NkkXv8rV8+qkou52uKNf4c3E506GJ3+XbjNekaVZw+WA+M7a80+HVldW0JtyrbV/iB6V6doNtOUWRpM8d+9ci/iM6K1pUk7luey2xbo481Tks1T5gK2GcBcP6Y4qndIDuf7q10ckbXRwKfRlDy4/+ea/lRSMwz92ij3SOZn5A+MdG8IL8R28Z/C/4qXEeoRLDcnS7qEqrQSRLKm08jOH2nBHIrwr9o/4sW/irxD513atb6jDu+1SKwH2gAfKWA4yPWt3x9+0l8NkunXwl4ckVlsYre383vGqhV56g4HSvE9ajfxbr0mt+INQWGFl6M+5selfpuFwUvac0tkj7nKKLivaVdex6B8KhJf+JtJ18k4ivYJ9zdW5Vf6V+7/gqaPVfBtuPM+dVR93uV6flX4tfsX+ELH4t/HnwV8LtMG61nkVr1u5iiBkb9FxX7NeCgNP0xrNH2rGwVd3bAr4bjivGM4R7Jnf9Xc6ltupZ8SaNLdp5qfe2jb71naD4lfSHMd1IRtfCk/59K6qER6hbGUuuF4ZQenFcl4k0SF3aa2cqv3un3q/Lak+bR9T0MPQlGVpI7Wx8W2GoRYuPmyuVf0NRz6+umlpN26FufMXt7GvMLHWNUs5GhWTMbfdq2Nbubz92TJHjpzwa4faOMtT0ZZdGWqZ6Jp/jC3FzmKZT82a6S08VW7NuEmC3evCWvLyOYNakr/tZq9p/jvU9KdbeUblH3ie1dVLGSp6xZlLKYylbc9sbxPauSoPNDeJIUgb94ozx97rXjcnxDmRPMCu3935qzbz4sTv8jxS8f3f5VvHNMT0ZpDI4HsFz4mt42LQyrWbqPi/T4IGee4XdyeteO6t8WdWSNRYWAZW5+Zua53VfGnibUYmk+0LH269PpVU6uIqOzZ2Qy2nDc9A8afFCxsne4ku1jhjU7lz8zfSvk39rj9rjR/hPoMniTVZlkupyV0vT9+GmPr7L6mvRtce48p9W8QXDeTCu7ax61+d/wC2z4V1v4x/Fu+8aap4mntdN0uNbXTNNhUEyMBliM/qa/UPD3hGpn2O5IR5mtXc+B484yyjg/CRrY+fLFuysrtvyPHfH/xJ8W/HTxhdeJPiDrTTXjSMYBI3yQxk8Io7AfrTdD0G5sLz7TBMm2M/LI0g4+gqTxR8KrjStLXXdF1N8DaALgYEw9vRgeD2qr4O/tO1U2t2MsrfeznjPSv6NyvgicKypYqNo9LbH4rxF4yYfGZO6uSTV9mpLVeZ3HxO+IniXwP8PtI8a3rC4sb26ltbOFW4WVACdw9cEGvnnxv441zxzdtq2rTs/mP+8+Y5IHT8BXu/xAA8V/sy+INHl2mXQdYtdRtI+4VwY5MfklfN0sqwDM3Tb90V3ZnkuHyfEctFaNaHzvB/EOL4kwc6uMadSMmnbTToTrPHbW6lvnj6qM8j6VUupor3dPEWXHRWqKeRG27w3+zioo3kjDIo5bpXn6n2Ch73MNmlKt5afjTGuNq4zktTJmUDy1HzfxNULK7HKg4FL2mtkbRj1J7Zd8jSD5FXsO9OwHO4n5VP3fWkVtxVF9OTRkFwoY+/NXGpy6CdFt3RFM+HJXikA5zmnXj7DsX8TUaTJ1Jrsw9Sm92ROEorYkC7e9TWJEhkjY9Vqn5xOSTVrTo5Hl3MPlZcVrzKUtDOSap6hnPetLQtR+x3aYbbubG709P1rMkiWNtmO9KrHGB6da6IyjrE461P2kD3DQtfsby1tnuJJG3LtkVfUcV1miCPUz5sSOqkYw3HFeQ/DHxG83kwzkBlkxkL6gV7p4b0dbq2+1RtyoxmvOlgaVOqpHwub4iWGjKDLmk2UaS/vTgbeua0IrbT5rjZ9nY7eWffwadb6RaYVLi5WMd23ZrRW28NaXaeVHqDSO3Le1deulj4ep7OUuZlJ7uBL1pYV5Hy7cVahjuJOHG//ZYfd96fp+p+HbC1VpLBrl9xbe7Y/lTn8YwRFjY6dFE0nG7aWIrWn7XseXWeHbtFHN/FvSpb34falDKjMz2jKo29Pevkx4XsJI0Yf6sY5X3r648Z65qGvabNprX7FvJPyquNwxXyDrvnRT3VvLu3RzMC27kc15+NjJSUmfrHh/UjLCVafbWx9I/szaW9p4DguFhU/bLiSZV9RnA/ka9nS/NtqUNrj+ELux09q8++AmitYeAtFsJDjydPVs+5JP8AWvSZNNmGoQvJGv3Q2096/S8BBRwcV5I/lfjbGxxnEWIk/wCaRJrN9qGkKJ5YsLIdqsO1V9OWCazabO7d1+tbl/p663Y/Z5Crb1+838Fc1awXmj339kqzeTuy3Fa1IyVS9j5ChKnWo8q0kjO1eAIzBztUcjNR+GNLjMsk0Z+8cE+ma1PF9mIov3W3pubjpR4WtpINKklkjAFwuE68VyypqVQ9WGItgfitdmRc2dobiSCW3jmCyEbW6HpkVSi0y7n1KTT9JsDNG3AtxknA5/ya0ra387WYrdFO7zMmtbwFdXWj/GbR7eJ/JW6v0ikkXpt3gsOndQRXLWham5I97JqlSpjI0E/it+f5n258OdB0rwJBZ6bp161xbWOhod20rIZtq4Qk/eYknGeuBXbwfFPWdFtmSTUPOFrIsEkk3y+ZNtBIQ9xgOc+i98iuH0/QmtvhxfeLbjU7q7064aIR31vbl5VlZj8u0Hqnr0HFVviPJqen2U+uvpFw8U3lz6RDJH5cLieUH7RIT0VGkhDAd0C9M5/LMVk+TZriHTqxXN5H9NZXmeYZbRSpye2z10PefAHxctPEV/8A2JqLqtz0kjbqhHFeg3OgrNbKNgkHUV8Vr8bfD+m+JNB8A+Brc31814JJtSdiGEfRn9/MYZx0UKB1yT90+CjJfeHrO5vU2uYV3N74r8b4r4ejlOO5abvFn61k2bSx+DjKorMoaPo4t5Plj24X0rq9MRbZI97fw85p8VvZZzFEp9/SqWv+JvCnh2BbnxFrNraRtlkae4VAQOvX0FfMUcuxNaVqcW35I9Ctj8PRjerJJebsaslzG6l028etZup6iwiADY288d68X+OX7fPwJ+DsJt31ObVrxR8lrp8YIPybuXPyjge/UV8Y/tE/8FLPjL8R57nTvCDx+H9Nby44bWzk3SOCuX3t1zyBxgV91kfh1xBnMk3D2cO7VvwPzviLxP4ZyKLg6iqT6Rjr97P0Ol8d+GY5Gjk8T6erKxDK14mQfSivxrl+IXxPmlaY+J7r5mJ/1xor7X/iC9f/AKCfwPzv/iOtL/oGX/gR5P4u+GXxU8IXk2j6hG2kXCkLcWniaxVZQ/A2B3UE45+nQ5xmvPZtBg024e48Ta3C0hkbMcMgO4/h0+gr6G/4LV/8FC7P9tz9p6UfDd1i8F+EfMsNBmhjCtqJ3fvbpiOSHZcJn+EA9WNeP/sa/sueJP2i/F8ZnEy6XDJ+8mdT+8yeg+lPFYGeDwiq1vd0vY/pjh3iD20XOat6fofV3/BC7wXP4p/asvPHNzpzjT9H8OzJbyMvyiWUqg/HZur9VWhis7ua2Uf8tCW+XoQcV4J+wz8DvCXwS0y8tvC+mrDtaNWbbjzQnysfz5r6I1eFDOt8ijbIMMR9OR9a/nvi/GRxWMm4vRKx+h4HEPEYpTkrJpfgV7a+iiG6NmwPvKvenX0Usxwm14/fqKy5bhFdVWQ7eu0D3rQsppBtESq24/NnPSvzWVSTPrZYaPLzGZqPh9PmeIbSVyp4qlaxCCcRzsN393HX3rqPkPQ/KOBntxTW8Px3r/aooV+Xhqnn5jn5ZRtdnN/2bLIN8kO3D8qO49ajmsUjfLwKy9OR2rp/7AljJKHOT0p//CKtId4X5jziotK+htHEU1ZvQ4XULVmbbBbbcfdIWsuTQ9Wvl8vc+PTyxXpv/CIldzSkN6LUsHhqGJd3ljmtIylE2+uRUbJnmOm/Dy4k+SZZAn93jFT3/gTTIUDeWcJzXp7aXFbJ5jbeF9K4X4k6kmnabIbf/WNwqj+dd2Hc6kkmcdTEyqSseC/GbUPtEzWFvlbWFyZJPX/9VfA3j7xXN4x8f6prOpalZQ6fYzGK18xkZSoPLH0Y/UGvtf8Aac8QQ+BvhJrfia9OFtdOlmc7uSdp5/WvzJ0fw1BrWlx+I545Zor5vO+aTavzHPJr+uPAmhFUqta3ZH8m/SUj7fDYahKXKr3vuaHxC8Sr4o117qzb9woxCFXAJ7sB71k2zGBWRgqt/OumtYLfTLdmfRzF5a/8s4d2B9TXL6jqKXV1LdoGCs33X6/jX9JU4Lm53ufzHl0qcofV6cbRj16m94BMOry654TmXI1bQbmFPaRV3r+q181z2rpvFwrbgxQ+xFe6+CfEA0jxzpupSPhVvEWT/dJwf515R8WLEeHvHmt6ENu6LU5dgH90kkfpXy3FlG9GnV7XR+qeH9SWFzSth+k4p/docyDmJVX73fNQ3kwtUMKcsfvNTpZI7aPcp+dv4d3SqXlTXE3lqc/Lnd6V8DKolotz9pp0dOboN85gNzNSiTf+7UfeOOKmuLOOPaq/N8vze5p0MCwjeKlRfQv0EETQLS7NkQKqck/lTnPmHcegobg781nKTepUY3ZDMuf3ZPJqu8ZReverQxkzMfpUPl733PnaTU0ueUtGa1IxjuJBGJXwPm6ZrUgPlgRxr0qm8kX25Uij24Vfx4q9bjeDIRXtYeR5WKWmpS1AFbnBGM1Fl1XANWdUjJ2yqPu1RldivStJVo05aiow5qehq6Jrt1o83mQH+IFs+nevqX4MLoGo+D45dZ1+bftwyxc55/wr5JWTI4WvoT4Ea/CNEjsF52IpY9Ow/rXZTrKor2PguNMvlLAqUN762PdNP8AWXiKPdpd6traR/eub6YLu9gOprct/gx8Po7iztNR8dKnnEtcNtBWNR3rzH+0prm+3G6Ztq/KmflH0q3b31/LdNIzFlbAVd1Q4ylL4rH5bzew0ep2+t/DXweLl4/CnirzoY+PMmQDd7j0rF1LwC2laadTudbtmBPyRxtlmrMDXtw/3mHepYLS4uW+yQ+ZIxP3QCa1pwly/FexwVK0ZX0tcy5ZFN/sNuPmhKmTb0r5b+L+j/wBi/EG8sShVZJd49819hWnw+8WX94zLp0gj2DaCpyTXi/7S/wAIrqDVYfEN7YHdHMiTQqpDOufXtWGKpRrRUYPVNH2vB2Z08vxU1U0UoNfM9V8BSSf2BZi1DApZwrwv+wPau9RZrlIfPH7x1BWuX8AWi/2CIrdcBIkwpHIAUCuwsrXz0SUMuVXHSv0SjHloxXkj+aeIMRGeZVWl9qRJc3F/px8pFXbnHmdcmp7zSrK8sBfmVfMK8sVIZjUk1jIdEa7Ma/u/u88irogWTSVlzuXy921mxmtJXZ837TZx0d7Hn+t2rIj25mZ2kbDLt+77VuWdm2naTG1yGXYhMasvylsVnXlnPea3EVTP7zO3Pf0rpPEdqLbSnilQbYlHlru7kcmsoxtc9SrUvGEL76/oc54RsZdSurjUJpPmXICiPg12/wCzJ4N8Ra18cZNa03RobldH0959lyuY9zHYM5/2Sx+imsL4aSAW11BsVN3KtjjFfYn7HXwy0rwX8Po9e1S0gN54mlM8ksv8FsBsjVv9lgxc/wCyWFeTnFaOGy992fZcD4PEZhxRZL3YK78jsvD3iptN+H03hPwr4xfR7XVJ2uCPsccqfZ3xm2wY3KsmMbsZY5weMVT+I2qr8WdDvfC8WnTDQ7PQU0nRpJIfKkvCvG4qB8vm3Utsw6fKnPTjU8W+C4rnXLe40hTatOsNvIycSREruGf9rYUY+hbFUfCuuT+IPD1xrFpHtvJXQ2MK4CpPIfKg49N9wH+lv7V+cU8Lh6dZ4iN77ryP6R/eczv6fI8B+AfhtD8ftP0/U7mG6uNL0nyJpoWCqzx3EiD9EFeqftB/tqfFr4QePP8AhErbxFHY6arNJCLTT4ZJXt1CrwZOM7lft2+lee/DrRLPQ/2tte0rQ022Wn28ayyZyHxuYvn0bIb8a4X9pj45+GPEPxJhuta8JQTW+m3zLiRWMkwWVmKnOPl9uldOBy3C5pxJUniKanTUequkfO8eZ1mGT8N0KeEqyp1ZSVuV6tdTa/aa/bo+ON34q1jQfB/xd1e20+0ufJhitzFCXZeGJaNA2M8fe4ry7W/iX8Q/HXhnTbHV/EV5fETizj86QyMwMfLEnJLMWPOa4LUfEt7ql9I9lpkCSLDNMtu8XmfaGAMjLkfxY3YHXIxUmn65eW2jh7m+kRtNszeW8aRnaZiAVBHrgAZ9RX2+Ay3J6cVHDUoq29kr/kfi2aY7ijERjPGV5vnb0cn+V+5e+I41C48cax/auoeXapdSCGWWT/lnuONoz0wuKw9FeXUtv2G0xbwk77ibkyEk9PQYwKr6Loeo6pPv1cfvJFLzbu7Gumb7La6bHpttGoKnc5XjJPWvoacHp0PnMVWjTvTT5pO3ovPzbJFktUUIFj446UVWFlYEZN8v/fVFbnm/N/cfDFzJ50uMZA61+sH/AATy8NaLo3w00/w74H0bzL6azH2u8YHZAp5Jz6/41+SttdFyu/73RhX6uf8ABGD9pvwr4p+G7fB3V5YYde0UZbd966tc4WT/AGiCcH86/BOPIV62UutRV7aPyP8ASHhv2dPExozel7n394L8IR+E/C9mgQiSNSj/ADdfr+tdZoN5Bqdo2m3w+7x9fes/QbmPU7HyWG7aQV55BHP+NWBp/wBjvIr+2BXzCVYejZ/qDX8n47n9pJyP2bDxjovuK93pptJZra8ChUz5bLwcVBYzj7asS3DMu3jK9DXQ3tjHcwrNKOcffHcen0rNubSeyP7hVXaOMjr718nXp2lofVYWtzU1GW5PpkU1wjCVvmVvvNWnaSW0LbbiUKNuN3bNY9hdMkbQXJ3F+cjpTmnUpJburMvu1cvPGJNalKpJp7G9BFBIzSG4WTHAZV6VMsJi+b5sfSuftHtIHWISsuFyK29PvGkiVRPkf7VbUqkZbnm1sPKn8JO8fkoXcfr1pjmN03IvFSy3Fq3yylahub6ygT/R2UtW0lG5jThO1rMz9XleONgU428fNXlPxCnNxcKhbOZMcV3/AIr16SOJghGNvze1eNfEDWpC32tX2pbqz/KOpxxW2FlzVEontYXBS5eeSPmL/gplrU0X7NXjCexLLHHZJbuV6ZZxkV8Ifs7eKluPhtDaXltDIuns8cgYsrMM8DuPzFfbX/BUJZNM/Yc1aa4bE+oapbNJJj7wLnivzr/Zf8RmPxLdeD7qTbFeR74R6OP8RX9ieB+mBaXV2P5Z+kRl/wBey2crfB73yXY+j9CuNC1F1kMDwq3Xoy/4fyrpJ/hN4S8URC3ns7aRZFyJFj2kfl/jWBoekpDAAsPysO3rWjpL3tnPiOSSIf8ATNiK/pqnTceh/nvi6taNRyw1VxttqZV/+yH4XuLhZLC9uYJA4YeXJnOD/tVwPxs/YW+IHinxRe+MPCet2crXeC0N5ujbIGOoyOa9007U74tue+n3Y+VvObP862tI1TVZSsiahL5i9BIdwPFTistweYUvZ14GmW8dcXZDiliKGITa095X0Pzn8ffAv4t/Dy++yeLvBV1EO08C+bEffcP64rnbMJZyMssbKyrhuK/VDTPF9xHOsWseHLS8XdhlkjUq4zyCCD1rN134afs0+OnZPF/7PGnbm3D7RZxhJD+IxzXyOM4Doyqc2Gk/Rn7Rkn0i8RGjGnmuFTa6wej87M/MOImW48yR12/wj0oDC5J8scd896/Rp/2G/wBh/UyZJvCet6arNywuHIHH1NY/jT/gl/8Asx614emuvhV8UNQhvo0Zvs87BgPTIIHGeK8OrwXmFPZp/efcYTx84PxGs4ziu7SdvxPz7lXYcbcbvu+9RvIZCqqvyjhq7L44fBDxz8B/Fv8AwjHjC1aSNl3WF/GD5VxH6qf5jqDmuOzhcgfjXx2Nw9fA1pUqsbNH7bkuYYHOsFTxeEqKcJq6aGSBduATj0prkgfdPHNSRoG4xTZRzjFclGtY9OpQchpQRSrK/tVgX8canDbaqzux2ue6ik2kqSwrt+tez0RyywqqfET3V4ZY9q5b03VXEbO+M4pyYA+7REx3sCKj20qlRNlKlGnHliNRSsoxwf4q9N+DfiNrOVbYyqCvZerLnJFeZMg+YmtrwzqrWVwrRzbW3fLz+le1l9SCk0z5zPsD9bwbgfanwy8C6L4otA638dqpX/WTNndnvXqnhL4CfDm7m+wT+NYyyL+9laPhT6e9eD/BuO61LwnY3EcTSMz8L68Zr1v/AIQ250/QxqWos0Jbk/w4ratfm0lY/AK8JUcROE9bM1/Fnh74K+F7a4sLXVXvLqEbY2jbAY+9cj4E8QeFtB1v7dqlgWjXPlj1Nc9qMlvG8nkEttf5m6k1FZaRrGqTfZ7CBppHHyRKuSTW1Oj+7fNJs8yVTmrLlie/+C/2nfAPgq0mkuvCcN1cPkp+7HHoOa8S+Lvjtfitqt5qFxosdv8AaLjMcSxDCAGtx/2dPizYeGj4g1Hw60Vuqbmkkbn8q41Q8EscM2NxYjafY1rl2Gw31jmpyvfQWZ43FUsHJONklddDY8ACYNNaxH70W3afrXX2KQQXEKmP5M5YVy/gGFv7V8vH3/fpXoenadtaQ+WS3C8rnNfoNOHuWPwnOcQlipN9dSa1tNM1LTLqScAnyz5axnbj0rLtCG8OrGj7t2VfzP4fpWzBaKLWZU+VtpAj9q5zSraeS0mtJt3lwuwUqOc9qHGSPIo1FOMtdmmUPDFsg1yR5TGzR5YFs4FaPiyGWfRmvrmJdn3YyvepvDmizee1wUA35XGOTVrWbPZ4dkill+Vc+2G/rU8nunTLERli42fYf+zh8L5/ip4qsfCtiJEl1C+S2bafuREFnbp2VW59cV+id94O8P2mmL4as9JaG3s4/scElvtyYwPL2r65DcHPXA4Ck189f8Es/hzc6T4b1z4sa5Ysrqzafo0jDh2fl26dAMH6Bq+grHUdZF6tjd2aMxmaBWlQYSTJyf8AdIYH2DSGvzviDGPEY72Udofn1P6a8NMljg8rnjJr3qr0fknoZ+p2c9pMuqM3zRzG8kEfzK5Mm+UrkdNgdV9Qi/3hXKeCfBkugeJbu1W7Z1sfMaP5eE2IIonx7G73Y/2M9q9Ek+16sFkSSTbJIhhkkjDMqZHlyMPUnM232jX0rndVs5PC/hzxV4nD4hbw3Msce7PlMUbyhu7nd5Kg852g968NVY+zaWmh+kVEnG58oaRrMumaT4y+JtxLHHda9qjxWbSTFFFurYVeBnlBt+prwn4pRyXWnx+LWt/tJub1lk3SncGXDN6/KQwGTx+Rr3/4xmx8J+CND+Gli/8ApJUGaN4x827G4E+7Y/Fa8r8QrHCVsPsqPDbtsRJFX5TyT+bZ/SvvOHstj/Zspy0lU1+XQ/m3j/iqpU4qgoPmjRVkul+pi+Hbmx0vQdPtJL+xvtQXT57ezsbWTcbVZYWWS5nmwE8wIz7EBJ3gFsAYPL63JJrGpw2u5luA32i8ZgBvX/lmuBgep4HAA/DodVhtpYXuCi25UDzJFj+6nVnA9gK5zwSZNc1K68USo6x3DblVuqr0RfwFezg8DTwd1F3b3Z4OMzitmlN4iaUVFWS83/wDQtEa0ja5mjCyO3G7uKlis7RrVi67/M+8d3Kjj+opdThS4njeRypX5tpzTVeW3t3ZyFLY+Yjr9K9PlueDzSlG6erKb6Zp4YgR9/U0U43AJzv/APHqKXKa3q92fBuo2pt5RcLjB+9jius+Dfxb8V/Bfx7pvxK8B6mYdQ024DhVbCyp0aNsdVZTgisOaMTr5TjrWYUewutqH5d351+eZhhKbvFq8Zbo/v8AwGMlKzWko7M/oV/YZ/am8D/tMfB3TPiP4Tu1aRlEWoWzPmS2nCKXifpyDyD3BBr3uLT2ubNpLY8eZu2nuDzx+Jr+fz/gnX+2rrf7H/xghv8AULmabwrrEixa9ZKx+THCXCj+8pPblhkelfv98KPF3h7xx4C0/wAZeHdSt7uz1G0WW3mhfKvG3II59/1r+W/EPhOWTY11IR/dy1T6eh+zcM51HMMOm370dGTWBmKbZV+62OT0qa7smu4TE54/3c/5FND/AGW5aKVwmZPlbGcj3rbtIraWHfJ19BX43Kk5TaPuvbckeY4y9tZLCVQlm3y+kmc0MI5yrpdFcf6xR1rqNS0dZV3AZ9P9mstdBVZt7R/+O9R615lbDSjI9CjjKdSmrmTfXCxyb4F3bRjcf89ahHiaS2O3yv8A61ar6BEwZ8Fv7vtWZd+GrhizpMp9dtclSnWi7o7KNTC1NJEy+J1kh3g9arXniaGPCI6/7W0mqj6VPDZtDEfmXrUNpof2xftNyg29MKvU1nzVZWOmNHCr3nsUdZvZNQkEdsu7efm5rzf4mWbWz+WznE0yr5ZPqenpXs2keC5b2ZmVCqKuWbb1rzX4t21ifFmm+GbQ523ivcN64r1stUoyuzT21GpL2NPtc+N/+Cy0txZ/sqW2nKCqSavCSFPTAPWvzA+GuqzaJ8QdF1NTjbfRhz6gnB/nX60/8Fg/Ck2v/sx3TW9v8trdJJGq9TjvivyD099urWZAbK3C4/BhX9heDM+XKYcu/Nc/nTxcw8cRTqqWzg1+B+gGl2kLWh2xrt4/lVy30tZrfCqPMX7tV9ElBtLXYjIpt42+Ze+0Vs2cTRP5oXA9a/q2m7xTP8q8bKVHETjfZv8AAy7aCSJyrn5u3vW3o0qouSfmXhvYetSSWcF2myNdr9RxVCwFxa3rwyENziuiMOc4alRYim+50dxFGYlngIbj5vlp0enM0JuFuAm5eP7wNOgnW4txEqbdq4PvTbS+tLO5a1vHyrDjjoav3oo8b95st1+RYsUuI/3V5dLjP3m6H61dt3+yHzUCsrLt/DrUUDG5+UlQVTAwvUVI8DmNUO3j72eOK1pyUkclSXNLU5T4/fCjwv8AGj4d3Xh/W44z5kJNtceXlrWTtIO4+bAPsfevzQ8TeGdY8F+JL/wrr9sYbqxuWimVgR0PBGexHIr9YdMaLzP7OuFZ0kjyyjHA6YHvj9a+LP8Ago98Fbzw34otfiNYWhe3mUQX08K/KSeY3PsR3+lfBcdZJHGYD6xTV5w19Uf0d9Hnjupk+fPJcTU/c1fhu9peXqfMe5lUuev8NM2jJRfvdWpC25d+flp29ipOeT0r8Vpxif3RUlNbdRkqhkWPfykn+FNfk7SeP508FSrhz/CCPrUYyeT9K2nH3kzOmrKzBcKMZpo4l3VIq4703JY9OM1UfiIFY5OAv/fNS2DMJ1AJXLfLUcgC8gU6NsYZTz613U3yyTOStHng0foh+ypq3w28DfBGz1GayXVtakTzDEqhktlwMbj6n068UfEfx743+J05Sy0zy7OEYENtHhQPevFf2PfGi3tja+GZkaSFWUGKHrJgd6+2vBfg7WvE2nR2y6dZ6Lpqp+8WJQXI7sfeuypOGFkqstW+5/P+bYWp/aFSlbqfLb21xpzZuVbdnEila6H4aeP38FeIl1VLbzmb7vy5xX3H8Ev2Nf2aPjFFNp+s66sdxG37y4bHmMfYZxV/9q/9k34D/s+/DbT4vDOmQXF202PtUiKJGUD+teZ/rVgZ4lYVxbk/Kw4cI4+WGeLUkorXfU+arL4v+K/iFHInidLqLR8DeqRsAB715V4903w0/jZJfDcT/ZIzu3SZwT69O9ffP7NHxz/Za8K+C18K+L9BtfOuFEcqXEauHNcP/wAFItG+GU/ww0nxD8N/ANnp0DagsbXVsiq0gPIHHatckzzlz+GGdFxTdk+hx8ScP/8AGL1cYq8W4rbqfHHheUWviGOUKvQhV9a9d0uykvvnK7fLg3BVYDHHWvI4gLS9i+Q7t273HNe/eC9KsPEdlG8E6NceSCtu+VBA68+tftXNyXutj+Vs6jKrUhy9V+Riabpib7dLrdvkdg24E5X09q5fUbKPSfEc0bSCNZlJWINwGz+td/4l0i+8P30M07Quwbc6LhlB9MZrhvGtne3GsRySQ7FkYvyemap+9G6PJwcpRquE9N0y34dH7jzFbLtNgbjx9RUXjW0lltZNMtLeWaeZhHbwRLu3OSAOR15qz4UEMt0tojqWUbBk/rXqX7L3w5t/Gvx70uK8R2sLGT7ZdGRQeIyNo+pYrisMXXjhcHOs9oq53ZNg6mY5/Rw0F8ckvx/yPqz4AfDyb4PfCrw94Ks8yyWlismpo3/LK4ZSxPQ5U/MDzkFVHer+rvY311L9oiVl3yfaGhXDGMDLbQSM5Qqi88tNgdK3NU0TXLVjcWd+u6S88xmY/wDLMgb1HvvWL8GrClW4F1OsEKzS+ZGLUSLlXbd+5U+yyb5G/wBmJa/GZVqlapKo3q2f3ThcJTwGAhQpqyikjHvLbWrqZkt7/wAmRZ3jult2ODKdySspPQRyOqr6C3JHAqPxZDqN74K0fQtT05oZLoHWtftd24xxxY8q22gE4MmxAMc+TWtomjprDw6PHHiGbYqTTMTttQOhzyC8Zdm7g3HWvOf2kviJPo3wn1T4l2bSLceIrtYNJzII3j0+IlIScdzy596dOEsRXpUI7ydvxPPznGRy3J62LntCLZ8v/EXxRa+NvH+oeJNVhh8mx8z7KrxMFkYDCqRj7zMd2Dj7prhbuSNY1lm2/Mp8tEb7rdj9M10Ws/b/AOy4LaKeaE3H+k3dvtwspIxH7njLZP8AfOB6875S284Etp5jNuRlaPKg46fUZBr9mw9KFCiororL5H8VYjFzx2LlWm7yk2382cz8SZ9LlFroWm3XmTXjgXixyZ8tFH7w9hhm44zwT71ctYNPsraMhfvLhlUgAehrM0LTF1O6vPFmdysTBp4A2gRrkbvqTlvxq3Pp1xfSKz4254+b6Af41cYvc9bEckYxoKXw7+r/AMtvkSQQLdXbTSqVjZuN3PA7flVa6jW9vRaF93VU/p+BrRuIo7bT2kWba6qFVeOTWj8LvCn9qXcmp6s8eVXMccmcso6/jiumnHm0OOpiYYejKtJ7aL1M6PwN8i77WTdt54or01fsaqFS6jUY4Xd0oro9jE8P+3q3Zn5aTRy211JZXMLRzRMUkR1wysDggg9DVXUYVkiz3Wv0G/b+/wCCf83xISb44fBDQ401lYXl8RaLbxGMXcinJuIUxjdjllHcZyT1/Py7S4s7hrDUonjkRiGVxghh1FfB1oxlTaep/ffDefYXOsPGvRdn1XVFa1YOOVJz/Ca/TD/ghr+37c+GdfT9kf4q+Itun3RMnhO8u5f9XIT89pkno33l9DkdwK/M+LME+GPXvmtPStU1bw9qtr4i8P6hJa3tjcJcWdxC+1opFO5SCO+ec+tfL8QZDh8+ymeFqK7to+zPvcrzaWU46FZPR7n9PWoymWBblVaSLHWMdvWr+kpPZoJYrjdG3IPb6e1fNn/BNT9sWz/ax/Zr0jxlf6gq69ZKbHxDCrjMd3GBl8cfLIMOP94jtX01pchECtJFtJb7y8hq/jbPcjq5ZjJUZqzi7H75gcwjisPGcXdNE88jzR7lXPriqEtxsO9s+m01sRpazIyADPoKqXWjo/Czivmq2DqWuj0qNantLQx9VkiuLbbaI0fy/Mc1gWclxBc7PtXy5+7iuv8A7N8ndFNMu3bwa5bxBYLZXHmLIu3/AGa8rFYepF3Z7OBqU53pl2G3hR/OOXLf7PSpIrQySKsMY29WwKq6JdWs6bIo8P23Nmuj0u0CgSuaVHCyq2sRiKkqN7i29p9ns3J+TcvVe1eGahpv9q/Ee61a4jKx2rlY/wDab0Fe+6u6JpEzpxhD+deb2Phm4+yzXTjdLNI20tnjNetHDOFRInLa3LTqSk99D5z/AGsNOsfHHw+1fRNbt91q9q0ZJXlOucV+KWp+G18OfF7/AIRyePZHDriqu7/nmZBiv6DfFPwhn120k0+6t1kjmyrLt6j3r84/2wv2F/DPwx/ac0vxjdxrDpuqWbOttGeWmToTxxmv6O8G8yoRzKOBvrJqx+N+NUo4HhfEY+W0Yvb0H3BhfT45bI8xqqnjsBV+zgFxpf2gfeX71RRxhIntYLcbZISFX0UCtPQdMvP7IjdRgn+838q/tCOh/kfi60bOTfX8ytZTvA/72P5fWrdxpL3EKzQQ7WYZB9ade6dKI18+PaM/L9fSrWhavts/shhKzQyktJu6qcYraLl0OCpUk488Om5X0NnVmim/hGCCvWn+IdLzaLfoNpRvxNb+qaBdXlkNZtGXMUaliGBz61FDNa3+jyxdHAPmJn73GK0hONROxzVKtSNRVLfLyGaG8VzYqsIaSbpwOhrU/s+KGfeG+0SFT8gToehBHtnNYnwya4uNYWwLMoW4B+Z8Fa9PhsbOKzZp/vzSMP3jdcj1965a9ZUKiNI4B1pz1tb/ACPO4DcwzSzeX5bKwMLehz0/nWP8WvBOgfEvwRfeFdeghlt57d4I0Zvm2Fd8bfh2PtXT6xpGoWr6f4cdVZr7UEWOTzM4DkA/QAZpfGGgJC18ujoBHa2qS7VwoCRv5RPv1/KtKlSjU92ez/Jk4P61hMRDEUm1KMlZre6Pyc+J3w81r4VeO9Q8Ca3CyyWU2IWYf6yI5KuPqKwWJ5Ar6/8A2/fhWPFXg63+L+i2K/a9KbytQ2LgyW7EYY+u1sfga+QWC+XwfmbnOe1fg/EeTvKs0lCC92Wq9D/STw04yjxdwtSxNR/vYLlmv7y0v8yNi23DU0nKkimuxM3HSjnHDV4NTR2P0KnLm1Y4bjzRI4VeKaCQeTQ439TUp2KYhk3SZzUiTY+6PrUW3vRsycY+hruh70UcctJHsX7L3iy/0bXTBp8nlybv3cmOnHSvpyL4ufFHStO8q21eWK3bjud1fH/7PmqvpfjGOWMk8Aru/vZ/wr6OvdTub2EGW5+Xg7Qe9e3Rp061GLkj8S41jUw+buUNLo9K+GH7Qnib4f6r/bx1a4+0bs5WQ4P1FWvjV+1V8UvjpdwvrHiqVY4F2xxK3CivKIkiKtFNNz0x3FJAYrS8ZImZl24Hzd6csrwTrKryK/c+ShmmNjh50ozZraj4n8QaHax3SavJNNHMpVs8jmvTdd+PviH4ifDOx8K6tqsky29wrSQvn5WxxXjl7cQZjWdflkbapJ610Xg3R1bw/dagxbet8vlnttAr2stwVGpjozcVp+B8zxHj6tHJ5QlK3O7PzOqmtJ5Z0uXK7niwG+le6fAqx07WNEM8l2WnVcGFFOVXHP4GvH47Waa3hd4/u8ZHuOK9K/Zx1SKFbrS2kdZpGKsrKdpX3xX2VTmUXyn4dUlGo481tGbnjq0+06pbPHYPCgUea23cBzx+Nc18TrBINWtRCzMFtFY5XHNeleM7aztNKVV/0hI1IkkSM7S2OCAfSuD8TxHVNPsNYsWj8yH91cQu2WYev0optzppI8nERVDFSba11Oe0tVtpUvHi3fMokPf6V9YfsEeDHltfEevyhlXUHS2s5CwbKr8wQEcg7iuT7GvlG8jMtysaRFtsgMkK+mcV+hXwC+GEfgT4QaR4auYyuoeStzdAn7ruG3dB/dZ+/QCvm+MsZDDZX7JPWf6H6v4M5HLMuInjZL3aSv8AN6I34tWbz5LW4fdNbqBMgU8Ahtjj0AxLz3+Wsgma4ima+fcB5gmWFPmCbMySKO5MWyNf9qRqteLrNtLupvF1tIzXENjs2HO1l3oeQO4BRB9Gqno1zp+rObixudrfumhgZvlLbg8Stg55nkBP+zDjmvzGH8NzXc/qysvsmL49udVh8Gp4b0+WSPWvE2pHSVZVOImYk3TL3ARR5YPYBa+e/wBr7xjY+IPipY/DfT71G03w1ZiOVGjIT92vyrkfe3Y4x/fr3y9eC8/aJv7iS6ZtO8AeHxbtKzFsXMi73OSeWHAz7V8V+PPEN9NrWreMHvppn1jWHjVXUHMaYIGe33hwOOBX03CeFWIzJ1ZbQirerPxnxiziWDyOngqT96o9fSP/AAStrGoreXkk7hIzIxcRx9I1xwoz2/oK474m6hfaZpMOl2kjHzbjauyYNmWQDey49EUZ9CK7C6fzLffcw2scrRBmZum0fwgDua8/19P7R1lYkhjK6apC7UA3TO25j+CkL7bTX6nsrI/mfKIr27qT6avzfT8bEdiscDQ2VinlQxgrtH9auRwraWxuwu5Xx5fzVJ/ZcWmWjDcnmMf9YOdvSmalC1knlHc3JBUN0x1xT5UdkpxqS0e5Tt7O41zVYdNii2h5Acr2HSvV9L8Nx6f4ZTWv9TNu8tI2XAk5IDA9+4/4DWP8KPBFxcXcVtpsXm3GoMsVu038LnDYB9hXo934H1TW/Er+G47eaGOFDNHHu3JDhQT7ZDFx65BraMqdJ++7dTycdKtjJxhSi3FO2ncyoPDekGBDcwRmTaPMPndWxz29aK9O/wCFHyHkeLoYv+mR2/J/s/hRU/2rhf5/wZP+r+bf8+n95b8M+Ll8R2bx6XeEXVnMzNGkeQCQDwOhx8+ewC18rftf/wDBNvQfjVJdeNfh3BHpHiiaJpGs2Xbb3rIPmJx9xztJ92avdvDlzqOkatfQ2MUcck8jbZI/vbOoYfgSB9M89D2Gj6tNr8k1prUG2SSJt92q+XGxKHdz/CxJ7cDFfK1qEcPUfL8LP1/h/iLHYeUa0JOM49tn8j8RvGvgDxf8OPENx4Q8Z6Hc2F/ZzFJYbiMqQwOMfSqEEnnxAr1U4ZW7Yr9jvj/+z98Lfjf4Ih8LfGDwvBfyMhXT9YtoxHfQnLAESgYYcH5SOfUV8N/HD/glN8Y/AT3HiP4Q3UPizSRl2t0Pl3sC9drRnG8gY+76iuVRW9tD97yPj/L8wpxpYv3Klt3s/maX/BGv9oa8+Dv7UMXw9ur/AG6T4yj+zSRu2FW5XmJh7/eX/gVftf4b+IE0FqsV7a71xhs9q/m80C78Z/BT4o6P4kvNGutN1PQtXhuViu7dkMbxyBu/biv6P/h6uhePvBuj+N9AuIXtdW02C7j2sGGySMP+fNfzd4xZPVw+Y08VRj7s1Z+qP6q8Nc1wGOyt06kk+V3VnfQ6Gz8Ww3DeaEkVP7wXNXpNSN7H5lnIrezcVVtvDPkEGEjyzzt9auR6cI9vyhTu64r8S9hW2kj9GlLDRleBTun1aJWcx5GOVrF1m7F3CY3jxJ6GuuubYLbrKHzuXpmuV16CNJDMBkn+GuDGYaUY9TuwFanOouhR0JJY5sxIAMHf6102n3joFQu23Gaw9HW3Dk78bhgjFb1pZwkIqY56rmow9P2e2htjpRlJ3RNqN6slo0EI3BvvNVfRtO+XYg9qkv2ihHkI3tUmnmS2wfKwCM9elditz3POUrUbRGX2nQW58tAQcDd3yK+KP27dV0Hxd8evDug/Z1mi08Fbxv4QxI+X64r7N8ZeIbfQPD97rV23yWsDzFfXaM4r4A8b3Fn4n+Jugaxq6NdTatqDz3yRybdqsxIx6YAFfunghkzxmeTxkr8tJO3qfzR9JTiSplfB8Mvptc1eSTu+nU88+KHgPUPhv44+yeRI2n3cTS6fMV+8p7fUd6oeEJ5b/T1Rs4XIXb9a+ovG3wx0b4j6avgSWQ3KTSLJZ6kxCtZ+pDdPqp614J4s+EXiT4I61JpGt3CzWrbmsdQh+7cKT+jeor+vspzWjiYqjN++unc/zs4myGtgaMqsI3jdfJ9jB1bdbRtBs3b2yP8AZqvqmmyWUcep2UTbWXLA/wAqnur3+0L828SbiCC2K6vwlZ/2lo89hLErBEY/vFLYzXsSn7PV9D5CjGpzRhbX9Cp4H8WWIsVtNXtmlG5do7Eehqz4lsLLTNShnsoVRmJaSPqGB5H6VgXuly+HL1QU3Bmw6jPFdr4UtbLxJJ9n1aOMxnbtbzOR/snqT9ampy0Ze1T0NIuWK/cJb7Pt3RwWnXCweKJoHHlrNzGMdPpXrljPpviPwAUSDzPsqgXR3fvC2eDivM/iLoEHhfxfDc2k0bR+Zjav8IOK9K+HN5fzWvkSvDHb3y7Vjj/h49Pf8azx0lUw8ai6andl9Plxnspfai4v1WhyevXEMOtaIk6Ffs7K8rBsnZxzXQpo6X3wmWW6ZfO1aC8MwMeN2JHkRAfqm76LWB8QVWy8WTNptrGI4Y/KkVVJ5xzjP9K7rWIXsvhpaxTOrS/bFtkupMDAmJgcqGBIwiSDqPvZrnxkvdpOPVo1wMf32IUteSPTutD5x1XRYfFfhTUvB1/b7obiJ7WTcP4WBGcfrX5wfEvwPqPw38ear4J1KPD6fePGhx96POUP4qQa/Tu80yTStVmjeb5mkycd6+Pf+Cknw0+weJdJ+LFnFti1CFrK+2L8okjOY2J9SpI/4AK8fjDARxWW+3itYP8AA/afAXiiWW8Tyy6crU8QtO3OtvvPmNggfcDSqM5KmmjaSPSlAVSdpNfidTWTbP7kpK0dRwzQTxQBjmkIz/DSKkIx3fIBigodhUmnbc8gU3noRya6KL6HJUXU6r4UaiLTWIYm+Vi6kSeg7ivs74X+OPgjpGjLN4k0eS8uFj3KJOhbH8q+H/Ct7HY6jG5H8Q5r3bw/NFf6SrZz8vJr6PCw58LY/KONsL7TFRmz0jXPFvhzWLuaSxsEhjaTcoj9OwrNspoQ7TDLf3R6VzdlJbwMqsdqr90V0lleQW6qsEO5ccse9dcWkrdj83xWH9nflTdyHWHlnW3a2gz5M28gjrxXqng3TFh8Co85HmTnzGWvM31CKWRbZVbMkgAr2ZLEw+EbcRRfOqLuBXpX0uSU+ZzmfmXHWKqU6NDD2td3NbRrW5j0dJEtFZM5JDc9K6T4ItOfHcelpfC3kuJMNuOFPPQ/WszwvbzW+iq0rfIevtUvhq6udB8c2uqxFV/fBoyy8Dn0+le9VXuWXY/JqdaP1iSlsnf7j3L4h+DtavbySx0m8jEMUYIYLtVm79OwrysJdWEc1jJDuZpCM88gGvdzLpPxH8Ofb7BZra48rbbMrEKuBwcZ5ya8atbPV9Y8Tx6NqKSLJZFkkVuSu1s9Pf09658DW0cZ6cp0Z9gYe2jUpptT2e66aI3P2bvhZL8TfjPouli3YrFcfabyNlIXy0IYA/VsD8a/QL+y9a1G9Sz0TTGmm+Vf3LdImbqcf7MYH/Aq8l/Yo+EljpPhW7+J+qwyfbtak+zWbGLaEt1OGI9Nx449q+ivD8vijQNKu9R8BabaXV803+l291JtEiBQEVCOiDkE1+O8a5zLE45+z1UNF2v1Z/WXhHw3LI+GVUqp89V8z9Oi+4868c6BrWh2Md94q0S4hj2b2mJG1pFA2L15BknPH/TOuOufAem6XqMmvxeIZLHazXM277gWMIXc5/unKgdy3tXo3xS8FeKF8NW8Or63HcX2q6tHcNpKqTbaaqGQsyAEZb51UZ64JIODXjvxg1G/g8MH4fQRq2oa1NDa/aEUt/o/mZVSSfvNzI3HO8V5uV4itUoOS0bb9LWP0StKMZarQ5Xx/NNo/wCyl4y+Jcsh/tLxlrE7WvnSbXkR22gjv05Ar5A1XQZdDubPRb+6Z5Le1WeY+ZuVnkG4fQ42j8K+sf2/df03RYPCfwK0zUo7OGzsY5blY4fuYHLA/wBPavlHxLfW2p+I472OFIxcXHm3SmTZGFHUD+6OOB1r9M4Lo1IZe60vttv5aJH8r+L2ZU8ZxF9Wg/4cbfN6sh8QXp0zQ/7cikkjuLWQNIuBtYsAIRj1yGP0rmNJsbiYAXkvmXE0rSTFvvEnksfxNWfFU9v4r8ZzWmjQ/ZrJNs0kP2hpAJOdqZJ52qevuatWVid32spu2D5trYx+fWvtI6K5+Ye7hcOqd9Xq/wBP8ys8c6P/AGapysfMjMvb0+tLYWLapfLDd7Y13bd/px1qzf8AlwwNc72Xc3yswrpvhXoA1W6/tKd4W8kBmjkYjKZALDjtkH/Grik73OapWdOi5JeR6D8GJLKF4Lh9I86bRhJLG7S7QqshG0jGCQqnB/2q6yHx54juvMuBoMMcVtD59zhd2MgsNvTPB61yXhjxFZ6NpIkutSmha81INGiKMNGP3bF+PQnOMZx3rZ8f3c8XhqG80i7jjhuoZLVtineQnTscKwbhs84rCpSpyxNnHfRP8zTCYqpTy/3JtON5NK3V2Ocv/jnrr30z2bWKwtMxiVoTkLnjPPpRXNN4R1OFjFJpxVl4ZWZODRXX/Z+G8jj/ALax/wDz8Z61Yw2ZvlESbZngXuD0A4GfQU2LVbazu1tPEUMj28MivGnIyedwz9M1zngi9+22kd8mqeY1mrRtu4254B55yRUniXU49Qkmtv7T86825Xao+TI+vuK+dnQkqjg22kfcUcwhLCxrQVr9NNe51+ueK4tK0uQ6Vpy3C7iYYJHDbW5GR6EZOMetQx63FqbKNPBhS4t2aTzGKsH3YwGA5HyhufauRsNQtZZ/7LnkkVvJQq/OMDnP59+9a+j3Nvse1mlkaONsqzLyuRx+lc8sPGnHRHoUc0qV5avTb0G+M/hL4I8a6e3/AAsv4W6Zr1tHFvkmuLTdIcnu4Gc5UnrXV/s/fHuw+G9hY/CrTNbOk2NnGIdJtdUjbaka5AQP7ADg9q4HUp/Ec1ybTwrq88CzSbZJJJD5Z3ZyNp6jPoO9Yvivw6ut+JJNO8e3cun3yruhuEXcjOSCenA/PNcWMyHLc3ounjoqS6d0e1lPH3EXDeKVXLKkkk7NP4WfZUX7SFtCUja6t7yRl3n7JeIQq+4OMV1HgT4uyePdRXSdM0uTz5FZkVtuDtGeuetfnj4g+JPhr4eXRs/iZ4Y1KzDLJD9u0m6EkcqcbW2v0IweM55r6s/Yh8SfDPW/iBoniHwN4rvr61ls7hzHJGnykRnhsMcEemK/O878NcgwuElVjB6K67H7twf448XZpjqdCty2k7eZ9GS23iBoGk8mNWSPzHG8cDLD/wBlNQ3fhLxJqR2qYV+YD5mzn5gOPzrdkspdSvp/IuY47aO1P2iaQn90pecA4GSSTxgAnmres2Wm6PPHOmqtNIs0bzQtbyRSLHJLkNtbqucDI6d8V+ZT4ZyaVouJ/QNLjbNaM78yvZdDkZ/CF3aW0ivOu6KRVVlGCScnjPXgU2zuF8oSwy5962tVuLW6lhksVlmaOJtm1wfmPyg/mf1re8G/s36rf2/2vWPFcaxTN5kcNvEW2qeQMkjmvluIODacZRng1ZPc+vyLjyLoz/tKWvTTdHJwyBkWeYqyn1PSrEUs984hsoJJWLY2xoT/ACr13Qf2fvBmmv5l1512wOf3zfL+QrrrHw9omkRKun6bDCB3jjFeZh+E6cf4s/kicd4gYezWHp383ofJn7SngHx1cfBPWrxrGGxt/JRd9xJhipYZAA7kV8j3Xg61l8Sf8JHpVl50kMfkW0WMAYTBb6ivvL/goD4v0rRPhLHosssbSXd+haLdyUXJJr4qvbLX7fSZNR00Ltkl8xVVjvTJ+nHHIxwRX9I+GmW08ryduirc0t+5/HvjNn2I4izyFPEe8qaTSXR7kVnqd94PtJtIs3kutLw76pc4L+TnHTHUZ6flXm/xX8YeMPitpb6nbRJH4f0aP/iXqE2tOM4aV/8Aa6celfVX7JV1p134J16+8K+HLfX9W0seVHFKynzSVJ8wFwPlLfL8w4rwP4j6N4y03wT4utfiPoM2kXlspe10+OJVVd7gnDD5XHBwR1r7jKs2w/8Aas6TppSg0k76u/Wx+R5/kOLlkEK8ardOabsltbZN+p4Po5+16ti3jYvt/h/ir1LwpcwadLHpr2MivPN5chjj2/N1HWvJPCtyJr+OeSFvvYJHevarXyra1tdWjvnkZkXCSnoRxjPc195jpR5Vc/IMDT5cU5J7WI/GHhv+2dEup/7KXzooWLz7BuXaOD+P9K5T4UTpb6j5F++ySbKQtjOGxxxXplvYXjpHPtVbe4UrMy4yMg5HXn8K8y1LS08G+NAJrxViSYSLIwOQmcjpn9KzwNR1qM6UnfTQ684w8sLWp4mKtrr+n4D/AI0aLeSWaXbwfvI2/ebTg8D9c10HwOmt9c8Mw3ECy7rJss0a98k8Z744q14xNp4r8OvfaWizN5Jddvtxzn8ax/2XNbSyuNY8Lz4LL+9ji2/eOcdfbitak5PLWrao0wdOP9rRs7qWqfrv+JqfEHSW1DxBprW9k0b3d3DFI2fmcFwp6dK1PjMLS+8HaRpk7Kv264RWY5wrNC0inPpvcH6Uvi5ZJfGGkyaNas7wX0c00bDqoO9jn221W+P8af8ACL6VZxSFUS+cCMxkEFYIlJ4HH/164oylUxFCJ0VqMcPSxs15a2+88d+KV8095p2uRW3lW93b/KqoB8yuVI/MH8K4P4/fDG2+Mfwc1Dwi0Y85oTLYsf4Zh9w/nx+NegeP44NU0LzFvl3wzefFaoB+7QtsccdPmwf+BVl2F4h0vJf5kPI9BXuyoxrUZU57NWPHy7HVsvrUMZQ0nTkmvkz8r72wvNLv59K1GBobm1naK4jZcFHU4II+tNAz0Fe5ft6fB+TwZ8Tf+Fh6VaMNM8QfNK6rwt0B83T+8Pm/OvC0fL7K/n/PMuqZdmU6Mvl5o/0o4M4hw/E3D1DHU38UVddn1THDmg56ijoaG3V5XTc+pkve0BTg5IpGwTkCnrC7DFCwup5FEKkeYidGUo3RNZFkuY2Dc7hzXt3w41JZ9JWNpgeegrw1QySZ3dOtel/Cu/QTwwMxHt619NgPgcT4Hi7DOphebqj0/dC37yRf0q9a6hLGm0PxjAFUzABDvbjuKgBLvtBwa7T8slBVvkdH4SjbV/F1jYl9264Ut9BX0dqcMsOkKVj5KBNuOpxXg3wB8N3XiP4iwi3GZbdf3ScfOx7detfQvjO11W1vY9Ou7fy5LaMBhx97v0r7PJacVhObuz8C8SMRGpn1OlF6Qjr67lzw7bhtDCn5vly67fu1n6o6W2pWc8aKqr8rbc5NbXw9vbiAJcnZIj585d4G5fQ0vxZ0q5sTJerYrH+8X5Y2BC57cdK9SUuWoos/NqNFuo5J9WmvU+j/AIMXsVr4FjvNQAZGgXyFVM4PbB/zivPfhr4dv/HHxKm0jTopJJtU1YRLKBkKM5JJ9hz+Fdp8I/Escvgu30yNGZV0tVjeOPKq2Mk9euTivUP2GfhtpmntqXxF1GxuY1tN8MP2iPBaZsksv0X3618nmWYRy3D4itL4novV7H6zw/kX+sGZYDDQ1hHWWnbc+gtN8I6dpvh2z0KwvzFFa2P2eOKBRhcgjcPXqMVVk0y6vH8hJ2a0jUKrZ5bbzIQfThVB9mxWheM8tq4slXdIF8loWA+VjgE/3cjPsCaa+qkMmlWNvhREpA67hnCJ7E4yR/dJNfjd+aT5z+wqNCnh6MacVZJJHM6vFY2lm0j7reLzGluNucyO55+rMAVUdhuPevL/AALjx/8AHiW/uIvM0/Qd011MfuNP6D2VRgfT2rQ/as+M9l8PNDhs7R/O1LUJGh02HdgSSHh5SP7oGAOnGMHkiuLsvF2ifs6fs36p4k1S+jbUr6xlkVJJAjSsw5IJJ5ANexDD1JUVGC96o7LyXVnzmZZrh8HKXO1aCbfy2+88K/aU+Itt8Qfjl4o8YMC8FrL9k02C4h3ZOcMAenABNeP65JdW6zarqNgnl3kDLbBogQ2GHI98jH51maR41vfHjrY+Ck1CfT5NRVbq8vNsaG5l3dCTwAqnliM4z0q9ppbx14lg0Cxnx/Z8zrHDPPlVJPCk9M5P5mv2jLKMMPg4Uaf2UkfxZxA8ZiM2q4rEJrmbl8m9P8jmX0y40gfa5UaOS5kG6X0z610lnYSXUShWLBWUyBWwG4q5qOkzzalJZ3cKstquZ1+8AM44x3qhpm62kaHzeAcbR39K9bpY8CpiJV6d/tL+kRJYXGu6xa6DEW2yTbV3dAc8Z9hXu/jP4f6d4DtNGj8KbI4ZrRLK7MWWeW8kIAT6DcTx6H2rzL4W3ltpXjJNUn8lkt7d3/fDcobacZH19K+gvBfiOO8vIbfUNMCyM3n2+6HiNshSGJ6MDx9M1w4qpWpyhKOyT07np5bTwmNhLD1XZu1n26t/PY5m7/Z08T2+lYj1K3dFjTbFNwI2Jwxz7H+dZetW+q6d4XNvr9k2dKkjhmuIWBgljTeNmf4Xz5fHcAV7Pq+ranr0sfh/SItisyjUbjzIyscJU5x8wzzsz9Rgda8m+LksGsatH8FfCFxujtJVmvJJZ9q3Lkb89PmwAOf9oelcmDxmKxFRQqW3v6L/AIPY7s2ybK8uw8p0G1pbe6bfRJ/ffyPK73VPtV7NdRpCqySsyqzZIBOcGirw0PQpB5lzrsMcjcyR/ZZPkbuOnaivd/c9z4LnRs6vY/8ACFePm0W3mX7LqEgZYWbIA7A/Q8Zq1JFZW17Jc6lo24+YhhkjO75eQck/T9arfFnRYZGs/Eraj5jyW8flzLz5nAYbPoWIPvVrwjd2viGwj8PrdsJPs7PJNg7VXPHX615tS86Eam+mv+Z9fGKpY6WH2V7x7a7L8SPXN97pVu9hbNDJGqiSRmBzzkflVpDqFtHFqImaZgyhmLcbMcHHSrlhZq1v/Ztw5llxlmVMbcZ4/EU63tbm8tZLdrV4fs7FXj8wZHv7cY/M1yOfu2sepHD1Pac1+n4jrrS5Ut7iJJWZVtw6yA8MvH696b/wjsXiqwU6o0kjRyLwq7dg9c9zVp7+KW2kttjSmOPozbecdOOtOtNdvbaHzZrLy5LhxHnadm8dD071h+85dNz0Yxo8yc9uvXVGLq+gSalZTeHPGemW82nzbo1aYbtw6BgcfKa4b4fSeKP2H/jfpvxd8MXEupeDbi4aLVrFssbZXXaW44GOzY6da7/WPEWqXRtUvLb/AEeZdkm4grGwPBH16VpaXqPh+4kn07U/Jlju4/KaFiGwpHPHfOKzrQdbDulUV4tNM9PJ8wll2YxrUnZprf8Ar5H2/wDA/wCOPgz4h6QupMGkhu4Id+2Qbio3SiRPUHd0rr/iFNpuqWLaP4avbiaSSKMSXVwDmKNOQqn+Inbjn1r8+/h9ez/BvxlHBpOvXEPh/wC1JOtqzHy4W3A7FP8AdbGMHGD7V9b+APjHa6g1vZ6hciQ7YyLrttEgGCOxwo/77Ga/Gc6ySpleM9qk3F7Pof2BwxnGX8TYBTpS/eKylHqmdy/hm081p7Wfa8C7l3dCQTg/99BTXr3w01/Hh2GAJuMY249s8fpivL7K4tJYo2Uq7MqrkHOR8rHp/utXWfCvVS7zaa67fLKlT68Y/mhrwcV+/otM96tTlT95npR1G9mX92qpUZlmkO2S6Zj6DinWbrINhb8arakWs287Lbe9eLFR5rIylUla58w/8FAtXktrzQdH05FkmUvIY+7AnG4cEHHcEV8xfG/Urjwv8PJ49IRLe4mmSJmWMfKH68dq9+/bo1qOX4l6ZLZo7XVnZ7laPom5sZYEYx/Wvl34/awLrRI9NtYJpJ1vEnuG3fLtB5Jz1FfuXCdFxyvDq3dv7z+aOOsVz5li3fXRI7zwLrviL4OeHLXWfhvdyWeoRW67ZIT/AK9iOhznJJ7EYrzP9p/4ofFbxXrEl98V9Rkvo9WsFiby41jFo68pjaoGR0YH1r0jS1uIrS0kvoT+8SMWIjcbWUqOfrnpXif7U3xV0d51+GnhktPc28xk1iZv+WT/APPEepBySRXuYHB0ambRq8ic9bu2qXqfI51j8RTyGWHVRxhZWXn6HnXh+ySBVcZVg2773WvYfD+nfZtHtEmgMiYyN/zCPJzjp1rynwpcfulnmTd5I3MgX36f59K9V07VpNQ0OE6dI8TFQ0g6FRnjivtcdzckUkfk+UqP1qpKe9tPPU7fQtEuLyyXRLsMse/f5ycbOPauQ+JXwo1BXm1vRLVZo9g3eYQWyo5xXf8AhyaVY1C6sm6SMLIzdD6EVe1LS7q/0Z7Ysyxq2PN24HX175r5yjjauDxXN95+kYrJMLmmVqM4u6WjW6PI/CRiuPCN2t3lWKleQRsxzjFcPpOs3HgP4lw6rYyuYZI8TKq/e3cj9a9Ov/DF9Y6zNLp1y3lzxsvkMCduO4+uf0ryXxnaajpd8lxfCTzIrjJ3d8HOK+swcqWIU3fSXQ/NcVHEYGpThJWcbpP9T6Gt9NiuLWbUSzed9jnkt3ZO/kuc49Mmsv8AaO06PUraxhe28qSCS+cfMByrovTHPCn8q0fA/i2DXoIb0tJDb/2e43zKVB/cn196T4yQy3+sx6JeWUkhkkvHtpCpAbM3B+mDya+ZoyqU83ipdD7bHQp1+H5ez3lb7z5n1szx201s5ZVkkxn1X0+hIU/hWDpN6d0sMa7i/GD+ldV8c9WtdK1bT8Wi280y+VLAyjhs9/fkVxdlLHZ30xdduV3A+mcEfpX20aik9EfC4bDz+r2kvT5OzOZ/aC8E2nxV+E194SuIVa4lXNhJn/V3A5VvzGPoa/PNbOaGRreaMq0UjKyt1DA8/jX6NSXrzyW0Mb5VpST+dfFn7S/w+m8A/GbU7XyvLg1Bvt1suOMP94D6NmvzXj7COphY4uC+HRn9VfR3zqWHxtbJ6stJrnivNbo8+MG4YIoW2IPP8qtLD8u5j+lKCAcZr8hdST2P67jQSV2RrAMU8xKvAj/GnHg04kg4FZ8slK5vGnBxKcvy/Nnvg4rqfA+ofYtShydvI+bNc0+d4dxw3DVesbp7NoVJ/wBXJtb6dq+uymvHZnw3EOFdSlKNj6DbULWTT4gcbmQc7qyL/VbDSYTeaherGi8lnbHFZ+hanbarZxrC2fJjG5veuN8T6hc6pq0/9qxxXCwOQizRg4A6CvpMPQVeTPx6jgWsQ4t6bvv8j6b/AGLvEeheINb1DWdFvPNks2/1gB4JGBXuMmrancQXF9eu08cbFcs3P518U/s6fFi6+FsrR6Vo6smoXGGW343HoOPxr6/+H/iD/hMvArvFBLbzb2SSO4XaTIDzgHk4zz6Zr7PAezhhY076o/nXxMyDGYPPquL5W6UnFJ7273tseh/Dawt4GheHSpJI5rNZZIZfm2nJ68dDiqnxOtrjU76SzFoY2jG+aQN97jsPQV0/wgiLJqF1B51nCFVUVWyp2qATk9sgmsPxNqN/q9pcXF0fnhZ03bcFlz+tXrKve2yR+b1JexoKS+1L8j0T9l3xjZP4Yh0u4jCyQxtGswb5uvoa+9PhhosHhH4aaTpVxbeY8m2S7+bnzZTk59flwfxr8+/2KvC1t4w+IWneH5I1dpLpIUU9wX3E/XAr9Hrm/t7PURAkX7uKUEFl5/dqQFPpgL+Rr8t48qRjjIUY9uZ/of054I4epiMJUxMl8L5Y/qY9xbwWV7caOZZI7e3tcTsxxyG5x9FwRVLxdq82gWkOrz3caQi3mur7zmA8pdvytn/ZTKge5rTvr3RzFLd6yWaZgySNK2znaRk9ucj8Oa8s1LWdR1mxbwjrVlLd2dvZFXkbDCYA53ZH3lA/PFfLYDB/WpKTWi3P1zPc9o5PQet5u9l/n2Pji98efEz9pD9oG/8AH66S0ej6e0lvoaXKMiiGM8Y4+8xOc+9cX+27q3xl1+98N+ELud0sNQvliS1ZeIlwp3NtH3ST+lfSlv488MeKvEraR4Sn5tZGgt7iOz2GTdwd2O2egxmuR+ITaZ4Z8K6lq9xNPcXNpfKraqzeZk7eLdFPQ5yDj0r9Xw+FowlGHIouyS72fU/lvMuIMfiKk8V7XnjdtpP3Xbp526Hl2talpvwl8AXvwq0G2sZrlmEsJjtFbz7h0AMnHCBF4A5IBPOSa4jwP4dl8EaT/aN2rSXGobjNJI2GZs/MfzH6V1k2l6fqWkSaxdt5viLUp/M+zx4WO1iH8P1x/Wq92tvchYL993kqxZY2zg+o9q+pweEo0I8sE79bn5jm+dYjGWpzd49bdui9P1OW1fx/Pp1tImkabIZGbEkjjl+mR9B1rntBvfFWta7FJebooJG/eMR1APSuq1K806HUtkduhjCn/vrjiptG0O+udSjuLG3aVZWCxxqMnP8A+qtpR11MaeIo0cO7U0m1u9TS0krZWkwljUM0illUeg6frXbeHfiNfw3t6YLlvsa6fiG28zOdhB3Z/vH5ia5rxDZIkEdklq0ckDESSBfvu3IPuMCqnhaRPsk08ztut1kYDbwzc457cZNKUaco2aPLp1K1OTqU3Z/cereBPjMltZXwmO9pLeaXzWY7RyFRSOuB3x61yVj4vso727mvtMhvprySQyXCsQ2woQAp6jaOPpXIWVzbzRN5Un75Y3x8+OMqRx+f557U7w3ZzXl4LmJZpJIcmQp/CvQ8fj+tTTw1GE20rXOqtjsZWpxhKXwbGymhXcqCWKKR1YZVmlPzD1orT07wj4rk0+3e2ify2hUx7mYHbjj9KK6OWn3PJ9nU/lf3MfpOq3eueA1sLclrrTpNypIoAUE4IH4c/hXP+DNfj0nXljmTy1uMIZF5OOePzrpvhTa6Zp+pXFre3S3P2hRG0O75QAev1z+lcz4n8PXOla/dfZLZVawuA8fz/dXPHFcWHlTqSqUX6r5n1GLp1adOjipb7Pytsej6pJHf3pjYMqbgYmRfv7eufrSWeo2kEq2l6dsk25PLWLGSfu8/n1rG8Fa1q/iOzlu7yaICGQCPyo/mORk5rV1KwMksM8wWM+YxTyzyAMYPPevMrUvZy5ZH0mGxHtqMasevcktb6ysdUuIfJXzoF/iX+H1/D+lWhHetMLhLdG3ozqy8gr1/Mj9azDoU1zfQ+JluZN00ZiuIZG6HJyeK3NH1IwsqO7qEBVemPx9s5rnqe7aUTuw8ZSly1Fa708ySTTLfVNMhsprdvs08e3aq/Kh9OufrXC3vheX4ZeKP7d0yEzW+5h5aruXOK7fVZtStZFigk8y1uP30bFtpU/T0/wAKnOg3DWsMusPGtvLzGPXPck1kpOKvfRnbVw8a0uWMdYdehj6D4y8FeMRAbrT8mWPbdxzvlQ/rt9xXo/wwuv7As2sIh5n2C6EpjX+O33q+QD94hkAPsa8e8R+Criz12TVvCdjsuLdlU24PyzL3IPrXV+AvipDaX9rcXtvNb31nx5c6jbInQqfXI4rgzLB08XhXCzat9x9XwjxFisjzaE5O2qTt1X+aPqfwLrVxpCwz6fd/aLdo1Hks3+wc49OFf867zR/ixoukahFrN0zW8LSbLhW/hPrx153DPqa8u04xRaHH8QvC67tNe1xdWuD+7YKVJHHo5OPauu0e90fUooNdtrRJbWRdrwyL0OQ3/tTNfj+MwM8PW9z4b2179j+vsHjsPmWFTq7tXVj6Z8Ia5puvaVDqGlXMc0Ui5SSNgc1d8QME0yV3P3UzXmH7OupQWEd14YSRdsT+dGPZiTjH0K10/wAcPGA8J/DjVtbQ/NDZuU92xgfrivnvqs5Y6MEt2vxPLx1SOGw05vaKb+5Hw9+0d42s9Q8Y+INev3Zl2tb2itIcAr3/ADrxbwdplwfC7eJvEdq0jTSNG0OdqNk8KfbODyOa6nWRdeM9X1DRbknzGtfNnMgzhycscegH51j/ABb8Xaf4V8KLbXMLMklmkVnBCmPMnJ4/PGTjpX9BYGjHD4eFCK7X+4/kvNsV9axc8VN2S5rebv1Kfjbx7qcXhlfB3giUjxBDbtFcSW8e1baNurg4wWI4x2FeCv4atbOTeIzujP72Q/xMTySfrXv/AMNfCkukeH7nV7yxk/tKa1e4vryY/Mz7eij0HSvFNTeKSZgbjd+8wSFPJz6V9VlFOjT54xXz/M/NeJq2MnKlUqS+LotEv+Cbnwy02G/uZLaG2/fK/wC7kUZC13en6fqEmqbdadgstu0a+Tzk888e5qt8LNNTQr5be1hJW6+Y+YAWX5een8q7G30+SK9kuDKwhVjIFVcAfgeaWMxHLWaWyKyfK/bYeNXW9/6v3NP4eXUtlo9vY3WltJNC21mP8Xpj0r0Ca2b7IrR2m7zQJmjZecDsDXK6bCbGS1W3dn85cL5fQMBkE/Wun0nV4pIDLqFydyx7dm0ltp4wPxNfJ4yUpVOdH6tlMFSoezm/T7jz/WIpn8S+dJtjt2bKwMoAz6A968O/aFkks/GUFirYjaNX+XoASe/4Zr6C8f6XqUsNvFZadJshuj97G4Ann9K8L/aS8O3Vv4mt9Zmj2xyx+UApHy7e2O3BFfU5DVjOtG73R+d8U4b2XNdOylv6npXwk117jw7Jt+WMaXMizLxvYRODjHP4V6D48k8jWLKYss0Mi3fmSbDuQ+Z1+g5zz3rzD9m66tNW0s6DJCzyK25Cq9N0bAr9ea9C+I+rQaRDo2q6ujCG5naApGhO5ZIon+b0GTXn5jDlzj10PUyWpzcN88npo/SzsfGP7SV1bJ8VFlubn7PFHqAO7JYIMjJ9cd6o63dWGoa6w07WVvreS1jVLlITGHwgHQjIxjFQftS2U1x8Q57eSRi32oqWbqQCRg+9ZVg8VrcwWtsCAtuBz1zX1VP+J8kfMunGWFhJPW8vuuY1jLNaNHlt37zO3+leSft4eFftmi6P47i5a0l+zXDBeivkjn2YAfjXrkmDNbx4+9I386o/G/wifGnwl1nw4U3THT5JIMDP7xP3igf8CUV52cYRY3KatF63X5H2XB2cPI+LMHjU7Wmk/RuzPh4u6rkUozv3A1DBJvi+8fvU9W2vlhX89yp+zla2x/olGuqlNSWt1f7x7A5wwpyIoFAfHyY96cjAnDVMjSDGyRjYQV4P3qhm3pBsDfdO1m/UVaZcrtH/AOuoZIgVOTjcvP1Heu7AVvZ1ThzTDqtRudh4K8Qx2WmxiclvMfBbd04qr4vYfap/KH+tkzx1PFc/4XbVLy/t9J06FnMs21owP/Hq6DX5Y5dca2jG8QttOxTyR+FfoWWuVSjzRR+R5hRo4PMHrq1fdbHo37PXgO+8SazusLofa9J099Rt7JbdpJLt0/5ZIACM9+eMCvr79kPwrf3nh++8Zays3lwyGBJPspJUx5kmZlP/AE0IX/gNfLfweutc8Naeur6Fc/Z766YJbN5LiRsD7qsOhZsLj3r7l+H+jXPw2+CVv4V1NH+1MixyxvNtfzpD5krED73cHJr6ChGp7RI/n3xKzSi8JODldyutNrLV/odH8HHTXre+SdY3bzvMmSRAAwOe3pmm6dodn4mn1DRtQvvs62bN5kkZ3sepAA749qr/ALPUAu/Et5aXbeWzLhl6cA5xVjwVdLB8XtT0+eCQCSOR4z049SK7KnNGpJJ9EfhtKnGph6Ta0u0z03/gmRo1t/wuPWbpg00ek2sswfy+FOMK+e1fZMuvwWEjX93fQBVO4Nn5QSvyhvqgzn3r5f8A+CZ2kC8174iaikZ8m4kitC78BnJJ69hivUvip4s8nxc3wv0iGQyXaK9xOZBt2LHjAH0HWvyviCi8x4inTvslfySX/BP6i4Bx1Lh3gOFZr3pt2823oXNc8fW3iCK70rS5Ga2t4+TdSBlkAHZu4/nXD+M7221LwZcjw6qw/KQl55e1+Rhgo7Ln86i1fX7OytrXw5pyK9vIwaSSbHmOwHTj0PQelJ4c1nSNS0+6uNZ068hsbW48iFmKnLsDgnPbIr1cNhY4SiqkY6LZd/8Ahz5XMs3q5pXlCtNXldPy+ZyfhTwK3ww8HWt0ssFxfvcGW6vo7oL9kBbqw/z16V4j8Q/G8nxD8Y3CaWsf9k2MzOkaEst3c5Ia4OMZ77fT8a9J/av8SXvhC2m07w1c3C6l4mt9kmzb5KW6hd8vsew7cmvOPDXgu6bVdK0nQ2jDLAv2lmYLuIHJyeuRX2mTx5oyxVd3b2v/AF06H5JxROOHUctwcbJaNKzdv831K6aD/ZXgybVL+2Zb+6lZYTL/AMs1XB4B9a4nXPFUem20kMlruZlKtIeD9P5V6X8WbbXJbSGS83LHDt8wNINoZuw4+bpXjXjm+bUb6SJoOXk4XtgGvaw1SUqfO3ufJSwlNY1UWtIr0ZS0JJdSupHk+aFSflcH/PeuzsGgtGjtLW5ZWAHyBtrZx04/KmeDfDinwvJr00TLi6SJbcLy/AJGfpXQ+PpvDVl4l0+/0DSZbaWIrJMs2MSSLj/6/FHP76il3JxS9u5Nuyjsur80Zuoyy6pNbI+qMrQyLy7fcxjr/ntXN61LLLLdW32hwrjIVW6ZPI4rQ1p5dUuZ7yRvLa4mZ1VRjB3ZrOj0E/2h5rSZZcD8M4/xq3d6WOehyQ1lL8CXw4sBvmW4tiUaBts24Arjg9e+MgDvmuu8FzXWlaZda3axt9njhEdwvmY8wswO0gYz8ufpjNYPho2aXsou9ghSL94znvjHy/jitaxvY0X7ILZZIvs/zKsgG45bAP8A31+VRGPNEitWtUT7HpWneOtduNPt7iKSxjWSFWVGj5UEdKK4+LxDpCxKqaSqrtG1fPHFFL6rS/lD+0sR/wA/CxeeH9O8FePpLsSD7FcfOoU/M4Yf+O81f+LPhN9U8Or4w0lQWVWXUB5/QBuDjvg1L8RdP1C8tn06SBVmtYyFmZDmZduePT0571N4I01r/wAI/wDCNnVVP2yzliZchm3HJx+deTGq4ctVS20fofbzw8ZSq4NwfK05R8mc78I9QjZLzRZ7qOFvvQ/MdzN6AV3aado9x5d9qbSFVT5Y1b7vqR+NeXeDrm38I+McawgYRy7JCp+ZdrYIr1z7DpGjsJbImSNWK/vX3fuyM5OehBNaZlHlrKX8yXoXw3aphXGVnyMLaAQxfZLS3hVZIW8pWblug/PB/CsfRS+n2M1nfs7TRqfP+XIx3Ht09q3vs9s+ntrdlcM8iQl13L1bgD/x0Cs2KF7KSe6vpvOh1GUSKAOB8v3fpkV5cXGV1/Vz6KdNwlF2727WNJbZdS0pJrS2j3xtmHaf4SOR/n1ohe+063XTbqbcknzR7oxJ3PHXiofDdtfaXIt1HLst5vl8on7oIzu/z6VrTapdN5dqLFZjHxHJxlOeuaxlzRlZao76VpRU3o/wIdIs7Fr7bdyr+8bDN/dYDAI9M1x/jHw3rGj31xfxW6yQhgfKX5sLmuuurOzhuHSe4/eyfehjk+Yc4J/OpLvT9VukN3bvHtg3GSCXqy9OPwrPm5KnNfc0lR9vTUEtVqmvzPRP2L/ipYarrDfD7W5PJhv42jt4pshlkA4Az03DgV69rVhd/DS/k1uysmvNPaYvdWsaliJMryvtjBP6dK+W4bpLDU7fxHZWU2nahp7CeCa3cMr7eR0719dfDn4heH/jD4BsPGGm4ZbmPZeQ/wAUM44ZSO3OfwavhOIMO8NilWivcluuz/4J/QfhznX17L/qdWadSnt3a/4BvfCzXdOTxVZa7YSoY75XhlO7HzEkgEdjgLxxVf8AbR8YPb/D6Pw/DNh9QulQgd1Xk1w/jrSfEfgWWPxZ4GVZoLS6FzPpsC/6xt43MPfH65rnv2h/iRpnjbx/pWk2146pptgb2RmX5U3jAVv7rHpXk5Zlsa+ZUq8dYrX7u56vGuYfVctnTlo56ff2PHruCztrd8tNHqNxNG94qR5Z4ATtX2/wryWbVpPjV8Xmaykn/sLw/MYbONlYLLMPvSbW+6R0wAOK7r9ozxdqugfDtprSVpNY1qT7JFEmPMWDPzNz1GOAfWq/wM8Av4W/0a0sJGX7QrSLy3UAnJPQ+tfqeFlGnQdaW/T9T+Z8dGVbHRwkV7ujlb8DtH0250fwbcNLdJbyBNvZmZSeTz6/pXyrqTXL+IJvKQqVuiE3cA89a+sfivP9k0CQCyjmk2riPdnAPf8ACvlLxFLK3jSSG3iZW8zIST69K9rh+U5U5yfU+V47p06delSj0TPXPg9oV34chh8RXjN58rlg3JwP68eldNqGv3yX4utN0+2IuIpI2ab5f3vYD+tXPBt3cyeELQXUB3BV3bRjOB0rD1271CHXlnsrRVhjuBK0RPKL3OPQ1zSqSxGKk5JX1PSpU45dlNKNNuzt97On8E6j4huIms7kxrcQukisq/KgzyBxXU6To32a7k1ZX8ySRcs3XjNc/o6Tw6hb39ujt50O04/5ag812NlFH9nWRSfmHzLCeAOOK8bGVOWeh9jlVN+yjzO/L1YktjFqo8tm+ZlJyFHOeteKfHPwHDfW014LrMtnIfM3LuQAY/I817Pp2sG0dRsVSs/lBW7D1rN8XabbalesGsUkikjZZF2jEjDpn/PatMsxdTB4qMlsY8QZXh81y2UOv9WPAfgv4vvvAnxZ0OGeZY7O8vILe5iEZKsjsAMD15r274+6LPrfwshii3R3dr9klh/h3ERqePT7hHNfPHxUsb7w38TreC52xLa3cc9u0OCEUHI/EYr608Y6dp9x4LklMas5g8qOZ26cyIv/AKMBP1r2M8lCOYYbFR+1/X6nx3CNGUslxuBqP4b77r0+aufnh8f3judYl8VSlt11qG6ONv4VLE5/I1zUd9ENQhZ/umMLuU967P8AaS8K3OjeDPCd9dPuk1KSZm+bgBCMfzrzvQlfUtXMYIby4+BX0cq0alZcn9WPHwuHq08ui626v93QfqF0tpLbiLh9zHlatwXxulxMv3utZ17AZdbjgc/dVvw5NT6eTDdtC46fd3fWqUn1OqUYxhFrda/ifFvxk8JyeB/irrHh9YtsH2g3FrjgeXJlh/UfhXOk8bs171+3B4MRtS0PxjaKq7o2tbltv/Alz/49XiMGlJtzJcZyv8Nfh3EWB+pZtVgtnqvmf3p4c59HPOEcLXb95LlfrHQrxOGJJHNWre0nmwY0O33q1a6bbxfMV+brVhQF4U14PJ3PvFWa2Kx08Bdz5/Cmm0i2EAbh/eYVZkVtm0URJs+Yn5em2qp2jUTRdaUp4eVze/Z6eCx+M+kmT/VSu0bD1JGK+8v2cfhx8O9f+JFtBrPhyznO1mWOa3VkZscZ/H1r88dMvBoXibT9ehO1obyN+O3IzX6CfB3WIxdjV7O4Kny1eGQdskHNfqXDFT2uCnT7M/jjx2p4nL80o42MmoyVmk2tme9fFvwB4S0nwHq2uReDLWNrE2dtZSfYkwGkl3DBwQMEAjGDx1qv40X7baaHo+otKfsulm7mkkh2SCSQ55ycsuAMfWrXxO1fToPhFHdW8bf8TDxNbxKyzNlzBH5hJU9s1g+G/ELeLbzVtT1GYPNcWyoi4J2qq449OnSvYwNOTjzPaLdvyPwLP8R7XljzO84rfVd/xNL4H3Vpa67dXN95cb+WWZl6kf1rF0y+mv8A43XEej3zSfaoZPmkj2kJ3Ws/TdRi0PxEs1vEzQyLsZS2CfUfWqfiDW/+EZ8dWet2pdfIb5tzYYIf4TXoSp/vJSW7R4WFxUXRhQktE29D7D/Yo1LTfhJ4D8YeJr2/RbaTXDJlum1IMnp70a1qaR2lx8W7ye1uG1ebdpv7vcbeP2OeM9M+lYnwQtoNQ+D0Pgq2uZFj8UahPdTSSR5Hk4GWz6cYq98btNlbwrpeg2EqxWMMir+4jx+7XGOnrX59DD0/7VqOT1lJ3/wr/gn7pLG1v9WqFOC92lBWX999fuI7y0vtY0e111bOOK4un3FpJPvDsMY4qTxZe+HPE3he8tbm202x/sF2e6kFw0aXojwWBZhj8f1rUbWLfSdIsfFU1jNbR2zC2s/9HG2Vhxk57YzzXn/xd8R6B4unt/hDoU0v+mXkdxr3mWWx7aBOQmSOd55rroxnXrJRTsn93f8AA8nGVKOFw0pTavJbd7rS3zPFdHu/EXjvx6/iON5FjuZnjs45rkuILUHhAW7H8jXWS+J7zwtYyXVp4XjkaDclveNtIUkYb5R3z+lamn6ZptvHdal4ftlW3VxGQmV3bWPI9O1cn4y8WTeI5pvMfy7OGYpbyoOvrnPckCvs42r1FC3upI/KcRVlhaMqzl+8ne1tvI4/xN42Oq32+9txLNHEVjZpGJ3k5zyf8iueWKK7v2a5O/5d7KOSSau63Gb+VZVO1lOWVe59am8PaPeteC6FoJZllTbtwcncBn8q7+WNONuh5MZrl5r6vTz1O60LTHuPht5lrbwqh1FCUm43jgblORznj6VN4m0WPWLqxt9QEMawSAs7SffXA3yBumBkjmtDx14eZvDFvGzf6VG3m28McY+YEKGxgdBjp71i6b4ytLq2h0PWtPVDbyK32jft2ovRMelcUJSkuePd6HXiIwov2VTR8q/ry3Of1XRbBJd8CshG7arSZVST0B78Vzmt67Kk7W1nb7cLguqkjp1z+tdH4wnj1OO31QxxofLYpHCu0LtJA/SubFpbXD+fJdFI9pXdnknBrpcnyX6nBRjTjLmlqiTQJXuI2FxZdV/1jep4/pW5NcQwReaL0NK0KbN0Pyo/OVH4D9azdK8uztLi2L7SqjapYZOWBq2YrV7SO3uJJN27azEHGAMr+PJ/StKb91GNfllU8id48sTE8e3Py5j7flRUb/Yt7bNRwuflGDxRW/tJHPyy/pHs3iPxNZ6v4Us7iJFjm4WeTruG7rn3BHfqK4Pwxd614c8YJ5cUq7ZJGiibHKkkcn+tdto91oU9vJqtyn2eHy1MUckYJyQcDFcJrWp3ra3DewnZHDKBJJxypYZH+fWvmsNCK5oJfefpmazk3SxDlqmrW67XbGfFrw8tnrMnieO7ZV1Bo5IYDHyHI+dc+3866j4fXP8Ab3hfztS1aRln3BpCwzu5GMfhUHijw3p+v+D5pf332mJ/OtGwfTlcehH61xngW5bTsQrNuZJMLE+SAcn5se3p3xXoR/2rA8t9YvseTOpHLc19pKPuzV9+/wDwfzPVNBtv7Di/4R8+dJE1uQrSAE7hyB24q1p62ltpcgcs0luzOtuyA5OMYHPXvVey1mUst1tVn2oWaMbVHAyR9fSr2nSQT3y6rbwmaOaMsoft6/1rw6nNzNs+yw3s5QUY+nonYr6fDeW9uzTXZfYu5o88qpI+X6jNaV3enS7ZYpkSQmLcskcZyVPTcPUVk6Ybp9ZvZrq1VY13Zw3bIwfrWgY5bxJLuzXzBbxqC6jOVJ5X8KzqqMpXlsrHXh/gtHd6L5PexJZXGmxeVqF1aklk2Jv/AK9yM1oaXdtezNaT3BikB/d7ugAH9adYiOZZLLUdsgj/ANSrDpwD1qGwj/svUGGocRqhMjNywU9xXNLllddtj0acZU+V9L6/8Epu51O+aPVLj7O0cpELJ3jxzn0r0r9nLxfp3w78Tt4TutU36VrjAW3AUrdD9PmHH1x1rgTY2c1k97IIZY5JMwyKcN+IzVn7Hpa6D9gaRRcKvmWkyDDIwOQQfrXDj8PTxmFdFrf8z6Dh3MK2T5pDFX2/FH1zramPTJpkwyGM7mAzjjPT/POa+S9JjvdQk1zUrlmkvNQ1hlVZNwkSBG+VfcD5m4+nOK98+BfxKvPiL8KV1HV4RDdW6vDdKq4AkTIJH16/VjXzX8SvFF94M+Cvib4k2l9a3V1bw3P9i2qqU8yRmPAweGC5/HNfOcP05YWpVpzWqsvxP07xBxFPH4PC1aeqd3vseb/8J3B8fvjBrEnh3WGbT/C9wunwxeQzMu3kyK/AAZs8EGvb/AOoyWuqXtnqE7MW8tmmWYSbtyDjIUV8g/8ABOK38XT+JPFnirxFo/2G11xY47VZcnMqOZMgfxdSM19StPdWMS6xp8EkgjPkTDA+dhyuMDoAe9fYVvfp+ytZLb+vU/G/Y08HjHVg7ydm9fvR0nxA0uO20ye4tLRWjMJG7JO3j1z1r5Vs4f7Y8dJEC7DzD+9kf5iAetfVHiuHVrnwndWiSx/vIfMLKBnJHSvlnQ9M1T/hMHlKzNFa3TecEXtnn617XD2mHmm9j4vjyHNjqLS3Pojw5a3S6bCAGm8mNXXoAW/unJ44qbxB4chuNQXULyRY1a12yKrfexyO3X1q1omrWTfD6NjbkSdYQyn5h3/IVHaKlxpCwKVmW0ffvbO5QRzXkupL2rfnY+uhRovCwhvomvUj0PVLFVt7GwiuJr23wpkx8p29ufau70KFUY2D/u2IZ18s/wAJ5Gc/jWBpfh/RI7hTbXzFn+Zo9vTIzwa6K1srG0uZLzzpPmKgNnAAFcGMnTnse5ltKpTXvW/4BJPp1rHqSzW8KMgiH3m+63qRWbrcOralpBmaRY5be6MkbR/LvUZAz7Y/lWhca5EbWXyYV/cy7c46qe+fzprX1rfWDWBRt0iMrMi+uawpyqRkn2OytTpVISj37Hyp8arS5i8fRS3upiXCqyzFQFGWOD9K+lrfWLLUvhHHcgSMy6OLqSZWbayqkMnUj5uQfSvBPjr4bktLZ5ry22z28gSNiv3lz3r1jwj4jur79mGbykDI/g2ZIXVCNrJazqRn6xivqs5n7XAYaaV7Ox+XcM3w+cY+nU6xenU+Sf2vpvs/wl+Hju24tDdSrntnYBXj/gmcaWEmum+ZtxZuO+K9q/bx0nUbT4TfDuaayWBYLcwLGGyX+VTu/HNeH6VbPPbq+7/lmQ2a9XAyvJNeZriqcI4FRvo/v2RNe3xOprdxIcsuf1q5LK0yRzRR8kVmzIy3QVOAqVf0O9SST+zyfmb7u4V6EZe9qeZUio004rb8jiP2jfDi+JfhJqhjG6SyVbqM8Zyh5H5ZH418pWlyjbSfusPl/OvuPxLokN5pF3o9wv7u5gKMuPUYr4b1XTZND1y80OcFWtbqSLp6N1/KvznjjCuNanX76H9L+AmbRrYHEYGT+BqUfR7/AImgrADhqVRg5ZuKqRKNgO77vWpg3y4x9K/PJn9JUrOxIzf7XXpTWJAzxTVbd1X7v3acSPlyOP5VktHc6uVOLjcjvLctb7scqd2d1fdH7M7hfD+kw6zqTQtJpMbSM0XUYBGPfGK+HYii7XcblVssnqK/Zzw9+xV8EPiX+yNpfxq+DXiLUU1zSfAdnq1xpk8iNDcL5YEqDADL8wYDrX2fDua4XL7utf3mle17evY/m7x3yPGZngKKoJPl5m7tJ7dF12OG+Mlzp8nwU8KwaJ4gkvJF8X3TMk8OG2fZuua4Lwh4m1Cw1f7Kk/lqzfKwXB57Vb8TBm8IaRK6LHH/AGixXy2YL80PJwe/HXvWPHYyPOt1aqGMUm7juK/RsHH2NOVne8m/vP48zOpGv7OM42tFL7up1PjO7ls9Wt7q0csNwYxmPbtbHTmtDQ/BN98ZfiTp/htCqtfSBZpPuhFAyzH6DP410njk6F42+G2m+K9Kt/8ASYwscu1Rhe2DjuK7D9j7wvo1rd694j1tIZW8kWVi3mHdGzj5iB64rmxmM9ngZVEveWnz7jynKXPNqeGbVt2+63/4B734W8EWfhfQluNEu/LtbKEWmmpy/lwgYckdyfrjmua1u7vtWRrC7lia3kv1ihIUg9PT2rpPB0dnoWovoCzSbbOARMt03DO3OcdMVj36XOteI9QW2SCaHT4jNFazsVWR+6gjnOfSvhqUpRqSlJ36pn7RiI01hYQgrdLIveOte0CbRr+zvrG+js9AhDX1xYyCQKVXJdR+v4V4T4e/te48U3HxA160vGm1+SWe3jMpV4IQoEasCpyCPYYrpPjfM4trDwrZ2t9Y33iaRRdwxyfu2t15fI6nnAz6V0V/pWl29lpqw3S7re3MMkfG0qF4b2r2sClhaN9+fT5f8Fnymbc2aYlx2dOz8vT5I4PxrLb6BPb22jzFmkhJkX5cAnkcdzzXlWqs8d7JpAuZjbiTcUZcZbHzHHavWfFugDVbKedonZo4cW8icjJP/wCquB8Y2dlo+iLLP5EmqxzLHMFYjcvrjv8AWvpsDUhFJPfY/Oc+w9aVSTStHp2+RwuqmSK/kkkjVdzj7v8AMcV13w6jhsp18xl83ydxt5oThwCOd3rnrWDpA0y68RvNfjbbxQNhmHCt2Fe0TeEvCkPhCyRJ0Dm1VZriPHBIyGyfX8q2xuIVGPK1vocuV4Cpi37RNe4k3c53xPq8c2kLqF3NGs9tkLDHJ+8VcHhiDyORnpmvPbzVzd+IZb6a1hkWSYTJDGo2bQF+T3713PiDwboVr4Kurm4Y/wBowzExTxsM3AIBGRn09K4K4sY47be8e2ZYQ8aopAOevJowfI43izPNZVo1VGpbVLbUhbXEtdOuEXToX3KY286PIBLHp6ZBrDkutM0u/wDsZsvMDA5KyEAHsceorsJLDQT4Ns9SUtDfM2bhJl+WZgQ2R7YNcjrenh5orwJ8zSbWYcYycfnk1tzKWpz04xhPkl17eexcsjps1611IGjfyk24XPOBj8Ota1te6qLae1dWbzmDCMwj5cdxnnp0/WqHg+ym1W4mAtsiCz3blHXBx+lbOtpe6aomgvjJ9ogLLIVw8bFQcfTPA+hqozMa1Obu0tFYgS91lEVFkssAYG6AZ/HjrRUCeN9aiRYndtyjDf6P/wDWorXm8zL2cu34HqFvc3culW+om2RWjmljlidefkfCkj+vTBrF+JlpJpU4vLOSJoSylx8oAGCfXn8M1reH9Sk1xbXVbuN4ob6FnLcYEgAUgj3P+NY/iXRJ7/TN2omNpJroIseOYiOv0rw4xdPEe90P0HEVI4nAvlb2Xrp1XqaXgTxH9q8PTxXsm4NuLtggqOMjGPu4zzXDa14avfCGuK63iL5jboXjYn5A3yE8dcH1rp/hgq2z3EWsXMZ2sYF8xuSQ2B+tP+LOi2b27aiH/wCPXauztg4+b8/5V04aoqWKcOkjhx1GeIymFa95Q272Oj09ItVeaxt5trTWINrJG3G7bkn8+1bmnxfZNLjtYkYNGjbpN2duByCPrXA/CXXp98cSrJLHCzbmB+7kDGPXv+delW2n7ZTrForNFuz82BubH8683HR9jV5WfSZHUji8OqsV3v6eX3EN9aWsmlyS+dHHJJHhWPVyDnH6U7wek0DvCp2ptXMqsPnUg8fT/Cox5Ed5HZ30ql5dyruXOD/CPx9aiubOSTUrfRLi6aORpt++P5Sq5yo47Vy8t6dr+Z6/Ny1lOK20Ni30y9jnuJLvbbxxnfuklUnHbvwKfdXsMtuuqMXfyuJPJ5IGeVI9Kh8Q2lzbXVrc3cfnR48qaR2PK5+XjvUyQWum3U7iOT7LdKuY1Hbp1+lc0uWyl3PRhzRk0lbv/mWLLRrKXb/ZUYNqzbotvHPWpLuw/s9XgBYzKN+1Yw2xTxwSRWhpUltpNtHGWjVY/u+wNJO15Pq0jtp7fZ1RWjuF+7Jnt+FcUqkuby6HrU6UXTT69TtfgHeGzvdZ0aGaQ280EbxxMML0wzAf4V8n+IZtf8a+OofAdwY7e30nUrqVty7Q7tM+zcM/MAD6d6+pPhPMbfxjNaWwJlurGSJdw+VGAJAH19a+ZdXh1GD473kUDLcDVUkMcfGVeA4PzH7vIOfWjJ6MP7RrStrypo9DjLFTrcM4SN3pJxdux2/wu0a08NNdab4pSO1m85RYXEY2wtz0VscZ716TfW9nptrcaPpwWaOeH7TH5JARSvJfLdQR6cmud062t7mwhuxOJhIV8yPbuMYI5/Wum8PWVzpekLd2UTXDQSNGzTfNiM9AAewHFaYypzVeZ+luh5OV4f2VBUt+z627GBrep2EGkTfZ9UjiHkFpFY5ZeOv0rxD4b3dzc+Ib+wsr3zLea43x+Zjc7buo49K9I+IGoGynvPDUqFYbdmeWXeNxUjjkcV5h8Ep7CPx1HJcRSv8AaGkEKx9+DzX0eV0vZ4GpPvqj4DiHF+2zrD0dkpWfqe/6dLfrcW0+lrDNbZEbRqmTGcc5FTWiahpxuFu7MiO9WRfNXqM8D8aXwpezo/2e+tktbdoy/wC7bczN7jsa3ljt76eC3tLRpBb/ADN5vbHc8+h9K+crV+WpZo/R8NhVKiuV+hkaRbb/AA9DBHdSQ+RJsE9wuC2P8a6rQtCeEvHfMjxyL8reZn6HjNZcejC6v5PJVZI9xIVm2qG68fhWnb35Mcd0A+4RqjKq8ADuPpXHiJua909TC0YQ1fp9xWudOubO4Fvp9uvmSZWQbdykZ4J44qOaBrILE7rGqjKtv6tjnP0NaAlt/MW6sJixuFUTqc7vlJ4/KszXLi0g1Em5kaZZDtVe45wP60U5SloXUjThdnnH7Q2gadfeFbu+nuyWSITbYWGSoGAeDzg//qrlPhZr7r+zxcWRMzrHYakjPGW2hQk55/779MetemfFLQ7bUtEvrK4m27bV1t34wuASP/r14V8F9Qt2+HHijTJbWSSaO3v2VVU7V3QL6emDX1eDX1jKuV68rR+Z5v8A7FxF7WFlzwfza7nBf8FCtf8AN8D+AbYzrtuLIyxr/cXCgfyrwjSZxDY+ax3FlIUD3r0r9uOWXXr3wHp9tNst9N8K20qwr0LPuyf0FeU2VxHNEsSseCBXq4WMqUU38i68adbBwcXdvV+WiLjXGNRiwfvLz+VDu0EwuYUwVbKstR3yRxalbySv1XH6VNfqqDdC2Vrsj8Nzz9Pd80a41KPVbRZ42Xcowy96+MP2hIv7I+M+tQbMLJJHKvb70a5/XNfW2jSG1uSgT71fMn7ZugNpnxTh1xFIj1GxHzdt6Egj8iK+X4vpyxGUKot4u5+reCtaOB4vlQvpODS+WtjzyDVYgMmT3xV2PVLVo13S8nrzXPLndU0ZKc+lfkMrn9iUuW2hvDUbUKCWB54xQL5C2QfzrLhKEZ3/AKVOh2jkZrCUpnbT5dy7HfKX3PFlTwwzX7kf8EhPEsHxB/4Jryav9hhS90bRdV0hp4/9ZLGqF1VvYZ44r8LCFUEA1+zn/BtF8RNJ8Zfs3fFT4DX80bXVlK95awtjcUmhZGOO/IWtlWnRwsm9bNfgz4bxCy+njctUlvFS/FHlPjK8vr7wBoKzu/lw6t/EgA2mB8YI+nSsuzcvH/os20r94eo9Kn1jS7mw8K6jolzLIP7H1hf3bNlQwkaI/T71U7RR9n81JU+Xltp6V+6YWUfZJ99T/OXNYy5lF/ZuvubO3+DfiNL66T4X3+Ira4vGm87d04zivefgrpuhWml6XotkVuI21Ke/m24EpIOFQnPAwOM18p3M5trG21yBf31u+75OGK5r6B8N63qv/CurHXPC80NwLPQpJpZGba0EuCcH1Hp715ebU/3dr7/1dnu8NyviLuN2vv8AT0PVbu91I+PbxtQv5BZy2rXEiyKR5TdQpOMZx70yzl8V2mn6X4t8INb31rfal5l9E0g3wgfKuSc8H/69eLfsj/FHxN8XbrU/hx4xmmhvb0MNDv3ZhHLdKhYW0mc7g44yOhxXr3hvxvqnhvSZLS70a3vdPtdD8yW1j+XyGiB3oSepB/OvmI1o1Kropaq1+zXSx+g1cLKlTVabajK7TW6d7mfdxQfEj4m694osrRrf+woxa2abtzQyDmZg2cMpY447U7UtG/4pgtZXL3FxnasijGQRllOT2rF/Z7hbTtIa+h0u4hdbh5by4kG4FWbcCO5GCK7bXNM0yFru6+1LJHNGzRxrxtyMlq9q7o1VS6Kx4MKccRhJVpfFJu+vfZnmM+oX2lww6cjSG1urj5hJN+8gOOnuMjI5rzX4meILHWNclkhg3tGvkrMi7d+D1xmu48Talb6NptxqlwVZd/lQbs7skdcdseorz/Q9O0fVL64vtWF9LHbbS5jj3A575r6XBxjTj7Rn5rmNWdaoqCel727WOl8JeALew0SaDXbVJLq88uRYixASMc/eHykn0zngcVtXPhe70bSobjUbuObT5FUeTJcDEXTC54ORn0rR8NaZpXizQ5I7TV5obeOENb27Rj5hgZBOc4zTr/TFm+GzeGpppFkVmjhWEBVj2nILA9eT69K8uripVK1m3vr5H0GGyunSw/Ny391u6e77HL6/pUceoXF3bXAe2NqdkLSgrvRVGAfXGfwribHU7nW4mWW3CKrMsK+YAyswwQfbiu48RGytfhnb6dbLK+qRSf6Qyw5C5XaRn3OT+A968/sZd000D2qxzRhhJxg162DnzRZ8rm1JU5bWuk99vI0pJZ5kj0DVHDNawpEskjbVjHHzc9cAVg6xa/a9KS5W+ZdzDYzf72e30Fb1xdyPIfOZt01jGI1Zc8FB8v8AnvWXdybtGFqLSLdGAY5Gbjlx+XGa6ZLQ82EmqvzQeGL65tbiZluPLBjcSSL0Vccn6GrV1fzX04iuLlY7d1Qwrt++o9D6cmsO1u0066c3T4WTcjqD/CR/hW4dbs7zw7BpFvbQyNAqiORn+bI4z9duB+FZxly9DWpHW+v6FKUzLKyo7bQxA5NFbkVvaCJQ2mx52jP75qK09oc15difw/4zvtNjj025vf3dvNuV5F6ZYBh7jbW34nj1UXk2qJMJRKVkt4euBnPr1NUvitpKjWbWfTwsflfJPCsIXvw2B6jipPDeuf2rpzaJNOICkJHmLjdxkj8cDb9TntWdaMa0FWgt9z3Kcp4es8JUnfs79Vsref8AwDG8RD+zdXLLeNHDLCk0kZUBg2T+uCK7yxew8ReDUEthJJHNAqu/VuCV+vXk+ma5TVrS1hvfJuPLeby1KS3GCPlGAOc9ufetzwjfT3Ph1rO1lxPDI3mMnyoNrDgcdxjpxya46/8ADi1umj08uqcuJnCb0kmradDF0S9l8L38NtpICys2ybzjwcH07V6v4W1k69bOsFs00kS71DH5CAeecemcV47r+sWfiXxAq2Uxh3SBuVwxfPT2HFek/D/xBdm4RJLJVhkjYYK5ZX56nuOvtU5nR9pQU2vesdvDWM9jjp0FL3b6dvl95uR/2VrOtNMbRkaFUVuffhvqKt61pI+02+r3Vuqqx2NJuPC9jx0OaztPs76y1u6tFlj8gykxYxnaeQDj/IrbW0n1PSZND+bbC2Wfd97PP6cV4dT93JO+lvzPvML/ALRFpx1u/vWwa1MZ7SE2x+1KOPKB9+D9cVPObmIm1jKrt2iMSDOeO9VCbjTLhbW0gk+YqY/MA+ZcD5efT35rXne4l0KGKO5X7UseYVfDDcD+Vc8vd5bbHoU/e5nK6dtSO1sNkUkupNvaTay7W4Jx0HtWxe6xcvDDZtHtCxY4rA+2eI/7KNuLdmkkUyCMJ1XrjPb8K2YI7h4o7SK3xiEMfM+8GI6ZrkrRas33O7D1Fy2jdaE3hbV5bDxtpN7PuVVuE8yQNjjOMfrXm/xh+H1p4Y+LOoWiTYeHxI/2Vx/BaypvJx3yc16Bfz6rb7bCwtl87cGZ5GG0DPNa/wC0X4dutftrHxnpmnx7dY0m2E8oiBJ8k7W5PQ4z+Fc9GtLC5lTlspJp/meliMOsw4fq0mruElJK35HKeB7Hz4ZNFt4njeAn5nURkJ2bHfiun0AvCbjTo3lFu0BfiQAbgec+v0qHR10mG0j1LS9LSO4kt9iqsec7eDk+/tS2+p3ljr8bw20ce7a0xeEMipnDcHvirrylWlKy/wCHRz4OKw9OCb18uzOJ+M/hCymgtr0ZtYbq12cQ7RLsPfPUkd64X4L2vh+wkm1QRQs9rKwkkZvuDPBGK9U/aK8N2eueEDrMEvkQ2V0Dva5fcqnj7nTnjnHevOfgZ4ItNGtW1bV5WjuLpsKskhzt3Eg4969/La6llDvJ72sfD53gpQ4shyQVrX5n59fvPWtEuYoLndbypIZI2OVj3DDdPxrS8OXVraajfxXqFVeMNDLIOrYwfp9KqaLJoovARqfkhVBREXlm7jPpU91dag8k3moqry0c0q7jt7++a8SpaUmrH3WHl7OnFt6rtt/mWLcRzxK32iSOe2mJ8pR1GOAfzrW0nTrmJjBfT+UjN5kbKc9RUcX2IWFpNYqJHkQCR2Y4LY/SqsEF9uW41O9kkk5CxBunPA9q5n71+h6EVy20v1Hq403Uhaaa32qZSrSZ/gR85Y/iKo6joFxdC4lSdX8uSN1iJxnkn/H862E+0XNzFZXlgsKsuXk6kkdBUGuaLdadf2t00schkUmQRk8KRx+NOnU5ZJXtcJUeeHM9UvwOX+INzCFaS4T5EiXcFyQMNyDXgnwttodH8Wa74VMzeZdW8sFqI1BEm5XXH/jwr6H8X21rDFHdNOHmX5huB2lT2Yd+a+d/HF7aR/Fi31KOyKq9yiTl4w2QR2HYlhjjp0r63I/3tGdO26/I/LeNorD4qjXutJWt5NHh/wC1Do97beJPDT3TN++8JWjbSv3QC64P5frXkbxtY3Pl7dvzArjuvavp79s7wpcTr4X8YWVntiXTXs5VEPl+W6SM2CoGB97pXzr4ssxGtvdGLbu4b3/zmvpaMViMvVXqn+pnh60addUN09Pw0IdeuIZr6zjQdUxj8Cc1JbOWHzJ9BVPWQqzWsxfDKw2t+FWRdpb7Jyc9iM1zjlTth4qPn+ZNDcL9oCGLBH8XpXjv7aOhT6l4RsdZht/Me1vAflXlUYEH9cV7X9nacefCF2lc1T1TWX8NXcGuSaUt01vGX+zMq/vMc7RkVz5hQjiMDKnLZo9PhnNquUZ5RxdCN5Rfw33fa/S58O6d4T8X6qAuk+EdSuN33RDZu2fyFdVoX7N/7QPiBl/sn4Ra2wbvJalB/wCPYr37Uv8AgpzcWwFr4Z+E6x7DjFxdnB/BRWVL/wAFJP2gNUlZPDHgLT7bd8q+Tp7zN+uf5V+X1Mry+nJpzbfkj+lIcXce1o89PB06el05TT/I4zwx+wb+09ru0N4FWzzx/pV0i/1rttE/4JffHjUESbVtb0mxVuuZGcj/AL5qGP8Aai/4KCeOpdnhnRtYXcflGn+Gk498+Xn9a1rL4d/8FYviGu600n4itHN02mW3U/lgVn9Ry6PRv1M6mf8AHko3q4qhST7as6PRP+CSmvOq/wDCQ/F63hXq3k2f9WNe4fscfDT4T/8ABO34izfE678bap4guriJIo9PsNUS2JYOCGIX76+qnjFeEaX/AMExv+CmXjx/tOv6DqkSyNlm1bXtv57nzXU+Dv8Agjb+134V8Q2/jLX/ABV4asTpsn2ho5tYDs4XkjuM/jXVh8PlvOoONk/M+dzrHZ1icFP6xmsZNK6UY3TaPX5/Fdj42uPFms6lBHbTa011exW+77jlvNUD1wcAetcxoVyoXbPxHIMZx933qt4QvTBqiDULhYtk5SaTywwGDg8YpsznS9WuYoRuiWZlXcpG4Z4IHbIwa/QqcYU0lFaafcfyvioVaspqeur187mxJGjNiGbzPLXa3cEV9DfCzWdP0bwLpum38ccdrqGhyxXD3DBQSCcAfn1r5z0XZPfyIDt/djbHnGf8mvePhRrMz/DW1j1m1XzFuJbZJp4VPlD7wx7V52ax9pRR3cPzlh8XKz1tdP8AQ891X9oAfC/X9Fs9B0cxto+pR3UcsceTNtPY9yRxXtHxg8Q+J7bwZqXiWOz2x33h5JWdf3Rhkkf7u3ucMQa4PwhdaVNJdXl5pFub2wlMm97dXBXP6c103x61fxjfeBr2TxDZpeW9xbW8lvqQAjZELjIC8cduleRTwdKljouHpqfTVs3xGMyicZq1m3p80em/DG23/DJLiANCs9iiQ/KM42jPfmsL4jRa34f0pY7KVlYqCJe/OMg845Hasv4W+P5pvhPZ+HNIRGulxA8kg6c8Zzx/jW149hS8sI9A1CKSKSTZ500EmCqg8Y+v6V6FOEqWKcp7XZ5+IrUcXlqjRdnyrXz/AMzx7x14h1DxTK6RWgmtbBQoaOLaMnHX1Nb/AIf0yW5vrnStKstix2kc3kwrnJVOVPtUviKS3tbRtN8xFiXcY5Ifl2orcAkdT796t/Du6j1O7fWra/kkWWJYWZmwpwfmPv6c134jFWw+i0R8zl+Wy+uL2km5Pf5foXPCtw7ai2j2Ggm383Td0L7SuF25IA7dKwfDl3NYWeoXniS4Zo553VZZXyFXAAcAe5/Suztr+a28bqfOFrLJGkIDfvI5IyOuPbOK5y80G1zqvh9VmmjaeR7mI52YJ4HfoRkcj9a4aNTmnqt0j6DEYepGnHlesXJLp000ON8T3niDTvDVu73WBL85mX70xySCPoDzXJ2WuhmubrUYppmVZPLWRPmbjg59ia1rj/hIbvTVsJbeRobWYpbhsLkdAB+X6e1ZHha6MXimPTJlW4WbcjQMBuVipGM/jXtU3ywt1PhsRfEVNn03/H5G7Hp2r6rJpsGmeW5k02Jt8ef3fy8g/jgCk8R+Htdi0j7LJcLc/u2DCNBkhWUjPvyavya0yxLpr6fJZW/2dYryO2YhiF4DKT/tYJ9aD/Zt/pU8U+qHe1vmRnbcyOrRjJ9c8c98fWn7Sad3sZSpYeVT3NW3vslb1OE1V5bXULdJ7RmXbiRVHPHB/nT9dfSLyK0udHsxBHCB5jb8tI3HX8jVz4itf6L4jn07csiMFImjbKOSoJK+n9KydYj2wwXDLuVlGAIwoT5fbqa2T5o3DllTlGL0Orh12KKFYhby/KoH+sFFP06Lwt/Z9v8AaLCNpPJXzG+blscmiqOG3n/X3mx401TxDLqVxLduoEvUKvHHAwe/vXIm21vwheQXdxI26WMtHn+6R/OtfX57yy1abS3u1mWHDW8yuD5kbAMrcdypUkZ46Hms7xVqV5q2mxtM2ZoWO2Q9duMkfSvQw6jGnGKtaxUpSliJc/V/1r/kaGqXH2y0hubi4MjKcMv93gEf4VP4Euktdde2N3JFHcW5xtJwTnpXPaffzXGm+Wyqc/KTnsO1P0+WO0lV3lL+XIQihsHB606lCPK4mdGVShUcm9Uzsx4c0QSTeJGukjjt59jK3dt2QfqM498Ve03xbPb6tJp8MvmRqwkhaFOi54JP0PNYdldXepWt9azzM0Qh3tbhcsSCO/bPeq8Wo3k+myC0jhhXy9jY+8QeP88Vzew5k1PXovwOmOO9nKM6ScerZ7JbLMm3VpFUb4g0jfxHnr+Va1l4y0+3vPs9hF5cEafu5GcYkOen515J4W8Tanc2sD3VxNJ5TBWRnx5n+z04HGfxr0PSJ/BuqWsdvFocn26NhNLub5NuNpz6n6V89jMGqfxe96H6Lk2bPERXs2ovfXd97HT6hc3t7dq90iRR3ceYmj+8p9Afemtdx29lJcIuW8xQWz0bgD86g03S5Jdt/BIq28Ks0MMjEnH4fj1rQsQLuL7DNbwx+aokMgUnP45ryZqKVkfXUXUm+aWlzQt9Rm0xLRbvEsmCrc8Yqxb6c1vfNcXV/vWU5XH930/CsC/nvNWtRZNZPDJFuBbPUjoPxrb0CFJLKOK6k2yxxcKec1yVKfLG667npUK3NPl7Ws/0I9QvY7G1kukuE2uCrNtJ2ntXZW183ir4Bafdw3SzPo2rSWt1GyncElXA4Hp1rjxpYw0UNq0zCYuysp8sd+cV0XwxuLuVfEnheCFo2vtP+0RtCwUCSIglhnuV4rz8fGP1dTitYNP5dfwPaympL606ctFUi4/PozL8NXGoatpa3U1utq1nNsiWSXaWDcH5fqM1gy+Inb4hp4IV9vnNIJZm/hBHHP1rtrawSXUZbq4t5Ylj3NHbxSK5YEbhkkc9685vLeEfGRdRubxYWvbcC2tY4yzMB1fJyBXVhXCr7S66XXkebmEa2H9lyv7ST80bnxfuLK+8L6toEl79nhv9NXyxG6quFwc89Twa43wlpUlxqWn3Nvcy3dvHaqLebbwflxzXc61o1jdXcMviWzik0/yXsvOuF3lWbKqQvU43VkeBrRLHRIXt45VMR8r95Hs27TjoOhNdmDqOlhXTXr+h5mYYWWKzKNWWlvyTudNpujvLpkFnfaf9ljUnbI33sZz+VWFXT59UjglvfmjVvL29CfQ/UVNE888kdw0jt5K7mTbnjvWzFpGjYWSONFTO5XUdzz3rz51uXc+io4Xmj7pQ0nV7XVkuNPgi3eTJ0UYIP0+lTNHHp19DK7q3+8361A1pfaV4l+xT3KeXdw7maHt+PrWnDHoBgz5ayOiYYsSSvHfnrWMnGL02Z0005Rs90xuvS2yss6ssm11MfzYGTWfe6m8l0umXhYTSbvJ8lPSrWs6XFeLb3NvORH8x2Qrw2cdffjIrLurWBpYbuXVFt7xcmGS4Y7VJPI9+n61VFU7CrSqJtLZmf4itnewiljhEmcxMX+UN36V418c/BtkNBTxRax+TdT7Z4ufljZBvx78r+Oa92ddHtdFN3I/2qfzgB5mfv9emcY7fWvKvjBosuv8AgSXUJGkjms8stuG+UpnLD1ztzX0GT1nHEJPRX18z4bi7B+2wE5xV5JXXk11OR+JHhe7+JXguKSG+3yR2c2tWHAKyKyqJIWx0IAXHcsrV8nfEOyjljVQm1Vlz/Livsf4M66118Omt7iOOQ6e+JudrG3VRgEAdCjlQD1PvXyx8b49MXX9bbR4tln9ukey46Rg8Y/CvrsDKpH2uHktFqj4OlKEpUMRCWslr+X4Hl2vyNLe2dsmT+8Hy+2KdNavKhkRSrYqjaXL3OsLcyk7VTOPc9P0rWtWk+1NDN91uVqafv3Z9ZWjLDxjBdFf7y14cuZZrD7PvO6NscVW1fcdUj3jcVBJVulSaXdxW+tSW8cexWTLHtnpVLxasq3X25ZSq+YqhR1xzRV92izjw9N/XrLS+q+Z6x8LfFnwtg0yz0/4ef8E1rrxhqVrCEvNYs7B5obmbA3MNqMM5xkZ617J4Uk/be1Uo/wAI/wDglRZaapP7uS+01Ux7/OFr7d/4IxeFvEfg/wDYd0S71i6jddX1W7vdPQQjdDAXCBCcZPzIzA+je1fXNvdX8g+a5Zs/hX8/Z5xhUwuYVaVOkrRbV7tn9K5LwfRxmW0atepK7im1ds/KvRvgl/wWm8WxbdE+BPhHwrGxBX7RJChX8i1bmkf8E8/+CzPi/dH4v/aB8LaDE2f+PW4EhUf8BQfzr9QI/Ocjc5P1NSCDPG0V81V42zSWkYxXyufQ0uB8ngtbv5n5l2f/AARW/bc8S7ZPiF/wUCkjVn/eR6fbzZx6A7gK3tP/AODfTwpqLLL8Q/2xvG2oHb+8jhwFY/8AAia/Rjy0TjFRyDcMBa4ZcW51N/xLeiR3R4TyWMbezv6n4O/tF/BTRf2bf2gde+D2majcXun6TdLHbz3eBJIhQEM2O/Ncb4ihmbVVuCZGW4hWRZJP48fKT9OK+iP+Cu3htNB/bY1e5CAf2ho9tdrt74BU/wAq8B17UftmhabdwxKjWsjwsVPzSBwGyR6Ar6d6/ozI8XUxmU0K0ndyirn8b8VYGOXcR4nDwVkpOy/L8DNhnkhvo5opNrK3X0r134Ha5ca3a6pY75N1vGsq7ZM4IPXH0ryi6sHu0R7QqVEY8xVXBNbvwX8Qr4Y8f2s7y7be5DW11vbgIwxn6iu7Fx9pQaXQ8XAShHERk/Q7/XzfaLq0njGHP2dn23UKrjKnrkV0vj7xJf8AjfwM1rC6/YJLFZbeS7fEkCqRuxj7w9BT/EOgyT+HZJYiLpY7kwXCwrglcfK5GeMVl+FEvyo0nULJPItFaJxMm7zo27bcjBA7g9a8NVoy5Z9Yn0X1WtHmpWaU/wCvuOf8LapceGr6a3W/keKH5VkQHa/IO4Cuml+ItzcXNvrOsrJNhcM0f90cDrXKX2jXdjrDWOpcLbs0TSRt8odTwvTnjFacO290j7L5yqlv86hl5kP+FdVTFOSUkeZRwEqUnTWlugzWNTu0sZNSjXzrdpGjTzjjap5/Pmtv4a6/bWOj/wBhw27tMYncsv3AeoOa4/X1TUEksIU/d/Z97bXPp6DvUPwz1HydSWGKXy8OYplZ8kr0raMVUo2ZyylUwuJjKFux7AupaTrVxZ69FrEkVxBeMLiMqACmOgHc5GKsap4miGu6x4Xs4JDJL+8triNQrMCwyhz2wTUkXhZfF0Yv9L075Y4925SE27e/bJxVaOxfxB4mkMtlJGYbWIG6VSTk++O5HrxWMPZy1V9Ft53PTqSxCikt29PNW19DlPEfh7xLaT/2hNGZLGCRsQ7gG3MMfz/KvNRY39x4uaSGGSOYTmSEDgryOK9a8faBJc6deQ6dqFxNcWsrStbs38OOPwx368V5r440y/02Z2sJmEkkwMMitghWwSM+nNetRqRlHofK46nKjWsk1G/rvvqa0PiK9g0yVZCJN58vYyk5IPY+uTXQaVMiyST32jxx2+o20ix5T5xKi5+YemQa4nSdUkhmjnbb1aWaGTBw+eVH5V1Vtewa7ZQ3WsXrxQ20TNcNAw3gHIz/AL2McdMZrSpGXLsclCXLJ63l0XQzfH+n+Vp9jfK0EsbxhTJAcZyeDt7f/Xrm59ftBbw6K+nM/wBohZWkk/hkDZBX2INWPFFtMuhW97ass0LIyOpb5lbcTkYPps4PFZs10s2gRtBb4lj3L5g4wBxuOT14/WtoX5dzCpGMqnM0t/xtudRaaTZNaRNN4hWNzGu6PaflOOlFdJY/8INPYwz3t0qzPErTL5vRiOR09aK05pGf1SP8y+8xPDXh+w8efETTfCmn6lHDaTXCfvmZVPkSMM89WcZAxzg59K+nfHn7J/wW8DeArrxP4lmt/s9vaswuBM25jj64r8df2h/2zfF8fjZdM+F+pvYppdwk1veQqUaKXAZkUeivkZ77fevvz/gnZ8Mvj5+2F8HYf2sP23/jTJpPwZ8J2bXl99umMa6j5DF5nf1iAXb6sxxjAOfk+MquMwkoV6WI5IQteK3k77Luz9q4f8KM0/s6NTEUYuVTa71iu7/Mg+G/wB+M3xF83UPA/wALdZvtNkw9vcR2jGNlIyCG6EY9Kg8f/BL4p/DSxXUPHngPUtJjZ8eZcWjbFbPALYxzXqvxU/4LAfEL4uaFb+HP2TbBfAvge2gEenzQwIL25tgMK2eRCCuCFHIJ6noOB8Hft7/tC/CFpfEniXx3ceOtBDbtb8L+KpDdRXUBOHKMwJjYDJGOK2o5lxm8D9bnQgoJX5W3zNeuyfkePV4X4CpZmssliajrNqLmkuRS2tbe3QxvBGqalbapChsGmmk+TbEvLE4GDX0v4E/Yc8DeEfCdv8Sf2mvipZeE4NSHmW2kzfNdMhPykoPmwfpiur0/4T/Cz4Z/G+X9qbSfD6x+B7H4d2/ifT9NkxtN3ecQWvpkMD7DAr5Z+Lfxc8XfFnx9qHjXxjq32q5vJ/MU7jthXPEaA9FA6Y7V5lDPsw4xrezy+bowilzy3d/5V006np43hPJfDbD+3zimsRUk37OG0eXT3n5eR9J/8KC/Zu8aRnw38BfjlaX2vKCbXS9ViNv9rPZEcgLuPYZyfSvF9d0bxN4A8byaTrltNDNHL5VxYypho2U8j/PXrXmx16O7uLmzivZ2eT5rO4im8toJAdyupHcHpX0t8RdZ1b4o/su+BvjxrlvGdeuIXsNYndfmnkgbCuSOrFCMnuRVKeY8P5lTw2IrOrTq6Jy+JP8AyNYrI+MsjrY3BUFh69BptR2cfQytAZ9QtINRvRJCsfyheg3E9xW3New2rR3NzIcRny9vvmud0mS91K0DxOIyYlPDZKH6HqOnWuiuNLjutLkaHNw0bAsxkAEh4P0rrrqPN72zFgvaOinHpbUsa3qFutzDcs23G4rEvcAdTVjQJ7fVbY3E83zKuGVSMjmsu9Q3yx6deRFWaHdHxyPXBpvhGA2TzW9zEY2ZgvmKpLOQe+OnFZezj9X3O6NaosVZrR/8A0F1HVINQlt7T5VGQoPRvr71c8F6nf6R4ssTOCCtyI5tzf8ALNxg/hzWPfQSpqMl3ZXIKhlLRt6d6tFFvimp3ci7o5g0ccLHcQvQN9ayq0o1KLjbdHTh8Q6VZST1TT+R2EV2k2uQiKxYyQSNC7SR4VzG+3HuMHNcb460qOz8Wz+NbmTy5tJtZm8sLtG0+grqbPxNaa8kd/Z26b5ZFl8qMt5qSEbW3A8bcjseawPi80OqPcWDoq29xpfn6jdeduaJQMH+X4V5+B5qeIUXppZnpZpyYnCua1s7r9Crpd9p/iDw2JdQBm86SC6ktljO4DrkN26dKveDLa01HWta02QtCtteM0W2Td8hwQOeteO/s7ftJfCH4o+PLj4faBrCrdWdvtitpnKG48tv4Ozn8a+hdVtWt9Ys547H7PJqFqFkdpEXJTjGAeuK7MVahWdOPXb8zhwNOriKMK1SNrPW/wBxWttUlsPEEllbxp5aw/Nu6j2x71pa1c6nLo8aQxoFZR82MEetVZvDmi2Fx/bFxPK0k0ZTcrAjPrwadZ2n2vTGjS53sm5fmzg46HFckuSVnY9aPtI03Fv0G6rHPdw2+q2kq/Z+gkY+tamnNDPZNBa23mNcr87YwAQOOfrUOlabZX+n/wBkakzBY493/wBb6VHJa3GnzMls3lq0ebf5SRtznt34qJSUlbsXTjKn7+9y3GbYaKyR3HlXEbL53qMHnFY3iq2N3PHIFZJINhDKgIkHvVy7uTeahC9vbOqzKPMaXgbu5qK6gWG4a1u7jDu21pGJ2kVpR92SYq/72m0Y14k+jwrdR2Lyxy/8fCj7ynI24/GvPrmfVbk3WkatcK0a3TJI8gHG5MZ/I16b4oMk1hHPFaBkj+QbXwXXux4rznxb4TEtkuu6feSq321ZXVQSWjbII59K9vLqlO95Hx3EFGty/uruy1V7aPQ4v4Dz6Na+JLzwUGLNcQyW0pdcZKOxUA9zgk89MV4L+1T4Tk8LWOqWM+IpLXVpUt4SPmMEg8xG9xghfqK9MkuJPA/jyTWbZCix6sF8syAMecnoT/CT+dYP7elpbLpGm+ILibnUNP8ALZWh2s2yVmEnXuJCv0TPevreZ0MZzJ3U4/ij81yrlxGHjHltKlU/8lbPlfQomuE3ww7mYY/AVrW2nstws9xOqr6BsnNUdC1GBYZbKIBAn3PVhj/GjQrsrH5Mjbm+0uw3dcE9PwrSjKMIpLqfY4qOIqSnJK1tDWt00uHxGjPHI3mIdyn+dd9+z58ErL9pj9oLw78Gb/Vf7Nh1SfE1yqfMETLED3I4rzG4vt2vQueMIfx45r66/wCCQPwA1v4m/tQQ/FpZ2h03wbbmaSRojieV/lSMHp0yT6CvF4izCODyetVc7NJperO/hnK547PsNCSbva/ofrF8MPA3h74Y+A9J+HPhOzW303RdPitLSMcYRFwD9T39666BwqqwNZFuVOAW9607Qgpmv5RrzlWqOcne+p/YNCEaUVCKslZI0InGMjrU8b5TJqtA3y8Gp0kDDmvPludQ5hxnFMKMpzmn7h60P92oW5oz8sv+C6/hKXwx8ePA/wATvsBe11jSZ9OuJOg8xWDLn8MmvjOG6a/8PtEV2vDG2CE3FyrZGPTjNfrp/wAFaf2WdV/aa/ZbvB4RtDP4g8L3A1TSY1X55dg/eRr7suRX4++F724njCSo0V0reVcwyDDRtnDLjsfWv6L8PMyp43Io0b+9T087dD+TfGDJKmX8QfW0rRqWdzc8NEX8csBys27dH9MVk6jBc2F9NNJJtkhAeNlXqQak0drzStUmtJFZZLfdGULe/BP4Vs/2THcaTvu4mdpFLMXr7yXvRPx2MvYYix9B+C01fxD4C0vxK9oxt9asUSaaJMkyxnHPpziufu5b/wAJalJNdRjy5cx3EbKGKYPI9q7b9i7VNOvvgTfWUgZrzRdWD+W03DQuOm30yM1y/wAfPF3w9bxxBFqPi/StAbUIQ00187CFHH+4pPI9q+FlWlHF1KU1om9fyP1ajhI4jL6NelrJpWX4GL42ltLu1bUNPuY99soW/PmhvMX+GT8M4JrE0zWLyOYAJGyxkll/vcfyrZ8NadcJG7y29vcW9wGNpe28yyW15D0bY46nvg4K9wK4DWdKu/D/AIpufDa3zKeHt51Y/vIW5U59R0Nd2FdOouWLukeTj6VSjLnnGz2ZPe6rOt5Jcwh1S43EBV4HPK1SstWgsXk3QrHM0m5Srfe96txbm0yW2ecrIr565HHc1lzNBBbulxGrMdpVmU5ZD1x/+uvUjzR2PAqRp1G+b+vuPW/h/wDE6SxdfDWpMVW4/wCWiuTg+n413Vj4k0CdltX1o2qyqp3FMeXztBJr5qWeWEf2nZ6gytby4+z7ui9efyrs/BfxAsdOtptO1cQvJdsHhaSTIZhzt56dKJU4v3loKnWqUXyy1S2PVtcsfDthPqGoWGtySLIyJcNu8xjGE+Y/TNeSeJ4rl7qSK31F7hFwY7crlgvUDP4133h/xB4X1bWFNjJDHLNDhIW+XMhA3Lz16cVg/ETTLu9uDf6ZpsNrut1mlEbc7toUj9Oa7ML7suVnl5l+/oucbLXZXZxVlasYPteq5EkfmYT+6Su0Ee/eutsbfSZ/Dlxa6csgfynG6QZV1UE7h+ArlprZJ7OZFnXf567dx6rySa2dGu77TrK1XWHkjtYVkti0a7j8/TI7dTXc7ng0UuZNrocxNMYvDMN5apuSZ2Rc9mD9R7Y/lWdf3w0SJLm7uWaOZCGCtnDjGf51u+J3t9F09dJ00JPDGH+zSYO7GQ3K+uD+hqtrWmWnifR7fSUt/LmtZGHmL3bOccexFae0tEIU4e011V/v/wCGNSHw1ZXESzrq1xh1DDr3oqa38Sz28EduYW/doF/1bdhRWftX3Or6vh/5X9x+Wgax8TfEKS01Hd5epa9EjNH95UaU5x+Br9uv+C8R8N/s+f8ABMPw/wDsm/BtW0zw/pFlozT29tJ/roBMqxJIR97cytK3qwzX4X297Ponii1vTxJa3kcjexRs1+qf/BYP4zf8Jv8AsUeD/FXiB3b/AITr4a+D77SLo/cmngBW7jB/voxJK9a/POIlUxmd4Dmfuczdul9LH+gdCl7Gh7q+yvxPnj9lrWbtfhZY2k06SR/ZUETL246H8q7W+bWNfA8KaXE815qTLbWscY5d3+QL+deL/sf6zeR+F10uZJNyLuWFozllIGMeuc1+mH/BJn/gn744+LfxetP2hPij4TurDwvocwl0db+Foze3IOQ6qw5RfXGCcehr9Bz7PMFk+Q1KtSavZpLu7H8tVOFsTmHiBOhTi7e0TbS0Wtz6L/4KE6BffBT/AIJx+HvD0bN9pj07RNN1CRT8zCKNmIPtuNfnlb6rDe6esdmfmkUF93fB5x+Vfst+2R+z7p/7U/7OmvfDyG4WORbgyaY24AeZEoAH5givy90b/gnR+1poGqw6dP8ADG9l82ZY4pEQtGATjLMBhR75r8w8LuIMowuW1qeIqKEnJy10umfS+NfCOe5pjsNXwlKVSKio6a2a7o8x04Pd3FvplkT51xcBI1jGWL9AK+5Pit8Prj4U/s/fDP4L3hWS6Sxlv9TjzgiSUgjP6ipvhR+w98G/2LLFvjn+1d4u0+/1O3Im0bw/btu/fDkbV6uQe+MDqa4H4lfH3xL8X/ifceMpbOOL7cAlgCuVtYAPlUfh7ck17OYZjHibOaUsJd0aN25W0lLZJf5ngcP5PLgnh+vHHtKviLJQWrjHvLtr0Dw5otxZ6g0jaf8AJG/lh3OP/wBYroNP1DSfD0sNs1ozRyTOGZs7QxHHT3rOs/t15fxwNcNLMsKtIrehHXFVpjPEZ57hpJmaddq7RtAB5HtXfUjKrK0n0Ioyjh0nBdfuNzxfuvbD+1YdyzQyhWaHHCn8KzNOubiaR7W2zuZSyXG777d607eZ9RZbaKBYxIGEZY5BBGMHIpfD9vZabo6Ex7pYpWMkRGCuevas4y9lTcXqdcoyr1OZOye5lQWl4UMekW/nXG1hNM33V/lWh4bsbSWbbqXltMiqy4Py5HUVe0+WCOKW0jRBHOGZXXjHsTWOmp6fbaa08MLK1vI63G9T8uO/0NPmlW9xE8tPDyUtyXS9Zv8ASfi7JplrK62OqaCzQQooVPPhfcW/75NP+JPhzWfFHwy8RT+FbhptRl8P3lnaxLCBuaRd6gep+8BWBNqtu8ug/EeWbamm6r5LyqhZRDMNjcD8K7JLC7bRdct5WngaOITRvboyypsPBXuG5zXHjaUo/Do9PvW56WVYiNST5ldJ3t5NaH56fs9at4I079oz4W6b8MrG6tNdt7oQeJhKvR8Msn3sjp+FfpF8SLBrmwa6gjzNaz+fHGiD5VAwWLZ57cAV4j8Kv2QPAfg7Xr74k2CTXmu6qkklve3SZZGfvx0bJr3f4Y7rvw9DNrdx9ruArWt5JMo+/wDdJAHp1+tPFSjDlqp3a3RtRviOagotJ3abdzC8MWl7renQ319qSrhiPLPZuxFa2lytaPG0Nq0kYkaKbHUsehrN0pH0q+1DR9Uhmjis7jZbvJHtdlz1xWoizaPAq2lx5zSR+ZzxnmlUqc17bMWGioU99Vo36FzT4YWvZHmn2LIN0f8AhVpZkubiG3jj8x4/lDN3HOaoiLULp4ru8tI4fNOVCDLICec1YjWS2f7RZozKNysSp59xXJLe56EfhtYhv7gSu1vZlW8tiV3Dr6is/U5JDd28rSRszR4LN8w69R+dWpLmKPVZbOG23YcMX9OORTbiG3k0r7RI6xyRybmXb/D3ArWEuWRjUh7SLTMnUxJHYzsJdqYEuVPChuorz7xL4i1YGQ21vHHYwrsh99wxn8Cc13l3rN1Nppmt4FdsYkaMj5QfY15Z45eX/hF9Rt9MaSS6W4JWRT/qx05PtivcyyPNOzR8hxJUlTwznCT2b+7oeT+M/E+m39vfapaupuF1RZN0i/e+TYSPxFcd+1Vqd54p+Cei6vrGqyT3FvdGNuuFjKMVA7fp6Vo6v5S6bJbG3kkujMc7mG3GOmPXPNU/F1j/AMLEhsPC8+ZLZriESxLHwFVGJHsOT719Vm+JoZbgXiJLSCv/AMA/M+CcNic54ip4Om/eqyS8t936HzX4asb/AFS+MVjps1w5bCiOMn+VegeCP2W/jRrnmak/h37HbmbMclwdpKeuK+qPh94C8L+EY7bTdK0S2iT+JlhXLN9cetekfYku4Wu7rKWqrhlVfvew9q/m3PvGzHxm6eBpKNnu9T/RDIPo65PFKrmdZzcktFovQ+MdX/Zpu9EhXUtTuz9ojJ2RqMjpj0r78/4IveMNPsvht4k+EtxCq6hpuqreiTaA0sMi7RnA52sp/OvDvidYwXk7W1pDhWyFwO3rVn9kHxw/wE/aJ0nW5p1itNUYafqe7/nm5GCe3DYNfK0+NM2z6Lp42pdS1t0+4+7zjwx4ZyHJ1PKsOoSj13f3n6nWz/OprWtmAHTtWFbXEYRWLfL/AHqvrrul2q7r2/hiAGd0kgUfrU+zqS2TPzKnKKlqzZtn71ZG7AwK4nVPjn8F/DCNN4i+K/h2yVfvNda1AmPzcVxOv/8ABRj9hbwoWTXf2tPAdvIrfNH/AMJNbsw/BWNY/U8U5aQf3HVF9Ue4LtPalJUivlLxd/wWz/4Jk+DXaDUP2qdHuJO0em289zn6eWhFea+K/wDg44/4JveH2aHSfFPiLVpI+cWfh+UA/wDfe2rjlOYVPgps06XR95T5IKnBU8NmvxY/4Kafs/f8M+/tfa1d+HrH7PpPiQpqNiiLtXc5/eBfcNyfrXuuvf8ABzr+y6LeWXwX8FfFmqLGpZZJvKt1bH1JrwH9rX/gq54K/b/8P6fo1v8ABKTw7eaTfA2uoXF4ssjIy8pwo471+jcCZfneW5tGcqf7uSs9fuZ+T+K8cvx3Dk4Sl78HdafgeNXNw2n+KHe5gZPtcCvhmz8/T+grrbVVn01Gk2zbWwyt/d71xfjCaS80rS9R81fOVmgVv73et74d6y2oRR6JqAVd0g/ef3a/c/s2P4/xVGUqca0fR/LQ9o/YWMFn8TfEPhqaFVj1DQZGiWRuhU5yPfFcz+3R8ExoereHfitGI7nRo5Bb3wXGYctnP0PTNdZ+zFp50L9o/S5bOeCaJ7GeORpz8p3RnI+texaF4e03WvDeveCfGx027068mXy9Pn5bksPlz0xXw+c05Rx0nHqlofrXBuMX9mUubeLkk+x8q/DT4l/DLwv8bI/BXhq+urfwtr1gZVtppQ4sL4Rk+ZHnpuAKkd8ium+MnhW/svDc+vvBJb3Gi30YEbqA4tpOuc5z/CePU1R8Q/sceHPB/jS48R2OkXh06zufMgVJsgKDkdecV6L4t0WPXNfsItStZrOHXdLX7PLqzbo51YbC/BPQ9B2rHB0ZYeopp6P9D0s6xuHzCj7KEXzR6vrfT8zwyS7hshDezrItqy5lkU5ySajFnYXWqwzQXvmW7KylWft1zWlP4W1Xwo+oeEfE+n/aJLGRkSaFvleMHhvpjHWucawVbv7bpR3RqfmTPI9cV9NTcZx5kfnOIhKnPlfQtvpel2+vTJCzxzTjDbpOD7iqc9xDYyNC3zSRyqqmYAgc8kGr0+pSTXKyyKqtbru3eXnePSqa6Xaa+/2uyiE3lt+8G4j3/wAaqnyvUxqKVtTpNJ1qHRNRsdTeIyN5/wAxV/lIxwf5122p3a6voM99BErGeE7tsnRc4/D/AOvXmM0f2VEA/dxyELHu7Ng4qbwx8RpkLaVqMQVdpEiN8oB9c1SlLm5uxjLDwlT5U7XRqWVnZWeuwTNbSNKr/KA3ytwcDFanivUGl8RvFZjylaTfIuT8pK42/Tk1Tl1yysmheOTzFVg2WGNrduay5NfZtYtb8/6UVZfMBbO7sR74ArojV5nc8uWDnGi4N6nTajoukX+kR29uGdoJJJn+b5j+7TPPpxgfjUNp4YvbPw5ba9Gu2GW6dkdWyVXCkfjiq8vjSys783VpCotxGUmhAOXyMYPpV7wz4mgtNHg05rWRrWLJkt9pbKuSMn6Zx+VZ1KlXl0OqhhMPzXbtp+PcyjC0x85J7ja3Izjv+FFbc01m0zGKSJV3Hau3oPSisfbS7M6PqtH+dfcflH4103T4fipqGjXTvHFHrU1vO6r91RKVOPfrX7mad4f/AGYP2ef2EfDvwZ/4KH+C/wC3PhEtrY3Xg/xdJam6n0iW8Us1qyqPMCrN5mHTOBIAcYr8XvjT4cuPDH7ROsXE6R7ZvF100OVzgeex5H41+k//AAU0/bF+A/7R/wDwSD8O+H/hL4qm1TUNH1DRbTU1khK/Z8Rsdhz33KTgZr4zPsFis2o4NUU1FvWS3Wm9+h/bGU4yjUjTnJ3Tgra77aep9GfBP4n/APBB39lvwP8A8LZ+Fek2njOe1iEtiseky3M8KZ+VMTHahBOAWII9RivoT9j3/grV4S/bV+PWp/s5fC34Nat4ehsfDL6murX80LBVVlRYykZYKSGBBz0Ffg/+zZDHd/BhYr59rLH5bc5LRschgPVW5/4F7V+kX/Btd4JuIvjb8XvHWpStJLpOh2dhGxHRZJHkx+SL+FfPcXcM4fAZDUxNarOc7aOT2foeHw7nzxfFNbB06cYKDd7LV9tT6r/4Ke/tLfEL9nT9nnwr4L+HPiZtL1rxJqU8K3cKgukYZmZl9+g/XrXxR4Z/aN/azs9Hjsf+Gi/FhVySwOrSKZMjsVPH0GK92/4LUXP9q/Gn4T+F5Z1CQaDd3TL6HMAz9fmNeEt4q+HHw50trHxNqsK3Nltm+aQDfkZx7da9Lw5yDCV+HoYidNSlJ9UnovyPznxY4mzTD8ULCUKrhFRV7PW712X4Ghdya74h1aO78Qate6lqEm3zbrULh5pTxnJZiTwc12Wk6Xd6fpUFzdTqJrf70j4VduffrxXyn8Vv+ClngDwnuh8DWQnvY5GOV/eAgdATXzx8U/8AgoX8fviRJcQ22sf2dazNzHCc1+mRy2nh6ai2opdFqfDZdkPEedVPbOk9ftTdvwep+l/j744fDb4c2Z8Y6n4ttfKs1Vbvy7jcyL3OB2/Csfwd+2p8CfHWqaFo/g2/vLuPWtYexhupLFkUXBTcvXqCQcN6ivzH/Z3+J+sSfGu1s/GWrS3th4gt5dPvlujvVBMpXcAeMg4rsv2ZPi74x0r4i3+h+IUa4l067g1CH5Pl02W1nDOQBwuUDoT71w4inTjO0Fotbt2P0TD8H0cHl9SeKrN1LXUYrT53P1i0vxBCLuaGWI/aIW8r/Z4Ocr71d1GdZv8AS9MtGjRh+8ZhhTnv+eaxL/WtLi1+O9tJopYbqFJ7WaN9ysrLnORWxfav9n0RYHKkCblVHZuevQc15lSKjJSj1PjoVNJU5yV4+RC+l3Fu9tdXM4jtY1bzIy2N1Znjq2RtHvmsZSqyWzeZNn/Vrtz09cVav/FFrLAJbl1jEZCx/wAW7ivOPFnxb8Ozavc6Jp8kksl5+4lm3YCbuP5V24PD1qkk0jx80zLA4TDtSkry89TqNNutE8Z/ByOw8I6rHIskKYm/jDoc5x25Fdk3j/SPCt/p1tq63jTX1qu5Ibjc0hK7WVmPTn1rwf4V+INP+GXjafQ7GGZvOzE0OQVTjAavVvjTdTDTNFutNshJ9shBSbZhI2Iy347qWY4L2eKjSkrxlqvmjPI82+sZbKvCynTtFrpZEOu+PvGHh55pdBhihWFmcQyyb2GD0yOOa6f4L/GzRvE2mXckFkllMW3LG3EnmZwx9PxrzO+1bVr/AFa4e4Ysy28cu3yQuQy9B6jin+HtBk0nUrHWbmVYVaRhN8wjDM2cL+BxSrYTD1MO4SST0s0bYXNswo45VKcrwe6fT0Pa/Ewu9U8QWt1byxlb6133EiSGRtycEn0PTpWnHpWnLEqIyyHy9zZ6/Qelcbo2qTXehrpti8/nWd1ve642DzRyvvytdJa3HkaZCEUm4UN5567ua+flzU4qF9tD7bDzhVk5231dzQt42t9Ka+s5V8stsY/xD6e9Twf2sGheJGZbhVDMrDfHx+vrTLKSK40eWBLQpHavvDZ43DnNMurm4MA8udvMik/dtH94LgVyyq6tHoRpx5UxbvTb+aRpRdxtHG21pGAVmb6VXlu4Xj8qR0aSNfmYd/lPT36UGN5pf9JcMoyzbW6kjvVDU2iBhhtbRlZW+Y9MgVpGT0Mqmkbr8TntRhmvnmiceXJwY0jk24P4V5h470qddIvZEaaMrbyySSL67fl+vNeu6n57XzXXkLuWMyKq+g7VzXiiMa74IukQiGbyCwk284ycj6Gvcy/Eyp1o+qPjs6y+GKwtRX1SZ8xayvh281DTYbaaRoZGUXWD8zHnJ/lVP4Ux6jqvj1tFkGI4J5JpMr0zj29CPpim6rq9lpvi+2uEsjDBZrH5zN7sRux7V6B8PvDllZfEjXGgnV1lkhffGvGCoJxXR4iY6WF4ZqpL4kcXgDkv1vxEw8p/8u3c6bU7ea2k8qCBlVFG7aOi+taGkDxN4snSy0+1aGAfdfJxtHUmtCTTl164aCKRtrcMO/Suv8G6MumnyZE2qy/M2evpX8UY+nbVn+ruFx8Y00lHU5rUPhpNDp63BdXbOBHt7eprz3x94Yith9oi+Zlcs8kZ+73GPpX0TeaUbm1KRx8Mv3vavKPiZoEenRSWyw8yIV+hriwWOlQxEddmbqhLG0ZQkrp9D81/21P2tv21Ph98YtQ8JD9pXxyulS+XNpsMPiKeJFiYYCDaw4GMde1eAeLfjR8ZPFOmrL4n+LPiXUGmbMi3muTyDn2Zua+o/wDgpd4DtG0ax8by2nmXVq3kzf7rHj8jXxfe3rXKRwLCFVOcV/RuU4unisshUiltY/AMyyWGCzSVNwtaRetnub3TJJ724muJGb/lrIW/HnNaXgy3Rb+NBCAucH5a5/Tr6e1kxCeM5+tbWjareC9hCNt+bLYWu+Mo8yZzVaPs6UlFblvxDK9x4hVYht2n07VBqEEscq20Y3zzSABVx8oPc0a3FfSM18oJMkgXcvrWnomgXFzfxqknmSeaxkdvu7QO9e1gcN7V3aPnMzzKOCor3rWWx0fg/TIV0PMxRljh+buvX9a7z4flrQrciZkWTVFLbm/hC8/hXFQWi2pa183CrGgO0cZz6V0eiOYNJiL7lD6oV3H+LivsMPTVFLlPxDiCpLHRm5v4n+jPZJfEGo+L761uWCwaXbE/ZYVX7+ONxPrWppmo3mnXkbQnCiTqvYVkaBHGumpbmRd0e0Rr/s1rukSWjRIcPnrX0FP3Yps/n7HcvtXTS91aJeR7P8CvF8nh34t+F/EcsscsH9qRrItzwuCcc+1fUep6loeqa1rGr2NjYiaO4RZo2bG0eYTlPzr4P8F+KvszQwXu5hBdIy/Njoc9fpX29q+jWmtG01CGwtI11bSN0c0cuFb5Q3X+8AK+dzilF14z7qx7nC8qlHC1KC1UXe3qiv8AErQfEB0Xz11Vvs8smzzIYzjaf4SfpUfiS01rS/DekWZsbj7DJABb3V4u5SwbjbnoPatKx1+bWfADaInzfYp1xHv+Zvc10Wu3dxpPgbQdM1jTrh471JBHPcf6rdnhV9DXh1KlSHKrLf8AA+qp4ehUc6ybS5U/nfY+d9S8HNqXxm1TS7++S4jvoY5BcIfk+VdpA+pBrk/iv8Jx4R1C313SIytsu5VjVsgtXtfjPTIo/i9b6ibmzkjTw2qzJathEfzThfdiP1rnJdMh8Q6ZdW2pNNIsdxuiSQfKRnOBn0r0IV6qcZLay0PHr4PDy547tts8LcOY2SbavmNtZo+iN1wayX0XWbK+lvfDt+wZuZ0J+UjP8s12nirwTNZaxJ9mspFSdgXlH3fp7HpWNLb3ugSSC2CsgQ89ffmvSp1OiPnauHiuhQW6ubyJoJ2UPuQlW9aYdIhm1spHCojmCm4Zh8se0H+fFS2Vwl5JJMqIP3vmDnj3qvfPcWVu1zaPxuJY/wB7v+VaRqWJ9muWxqT6Umpw3WnabIh6SLC0nUqw6fgKpyaKbS3VruRY1VWVfL+9zjofXNSaTfyWu3V3Ed00kebeONgu7jp9Kjc3styzRruik+YRsP8AVED5h+JrSNSxzywspGgq6NoLx+QHuh9nzcyKu5nGMrx6np+FbWm2Gny2rXWmNcxiXzJFjZRkN8vGfTqao6WmjarElrpEm26kkWPzANyqRwVP4kVr2FvZaa5sNTvm8yONf9XJyiNwTj03A/kaiVboVDBtblBNUuGRW82TkZ/1Yop0c9kiKh1BlwuNoxxRU+2H9Tj5fgfn/wDtiara3/xBvtX0edWWTXbuRJ4/QvkEGt7w7qFhaf8ABOTxZps9/Gs03jvS5FhZ/mdRDMDgd/14o/a3/ZM8dfs6XkmreKdQj1nwzNqkcGi36yFH1AeUsjbV6jZu2t6McVD8Uv2jfgJ4j/ZT0f8AZ8+En7Mt1pesQ6gt5q3ii+1J7iS4mCFCEUAYBzwD0rfC1qNDLYU4RvrvdaW67n9W5PRjHLaNOjLmjB6vyQn7OvjWTT/Af9m3M0a/ZlPCrgvEx5z9Dj8K/XT/AIN6bzT/AAr+z/8AGz42eLLu1sLK81i0tlvLhgkeIYHUnJ92Fflx4L/Yb+L7+EvBvi74dv8Abode8NXepa1bzL5L6TDCyRyNLu6KfMXb61y/xR+Mfxx8G/CSx/ZatPHGoab4bh1SfVNasrG8Krqk0m3yzIBgsqovAPHPTPT5ri3C/wCsWW/UqE0m2r9dDPIKOBwfElTFw+1d/jb8z7w/4Ll/8FC/Cmgftj6bo/wN1TRfEVxofg9tMvrpWE0dpdPICV4OCyqq/mK/Nvxn8VfiR8TNSn1Pxl4ruriS4cs6iTansMDjArjbtp76WTUbqRmkaUtuc5ZjnOc/WpRdOkgJb5a9HIcL/YWWwwUJO0VbtfzPZx2VZfjMwljXSTquy5mr7LZdi4IQj7fLHPep0UH60xctCGLdaTfsX37e9e1zXjc5pR6di9od62k6/Y6o+5o7W7ilkEfUqrgnH5V99f8ADf8A+yv+zb4/1Lwf8Cf2TdP8zxZpsQvvF2p3v2m4mkuVWRgFkBURh2IK+oxXwn4B+Hnjj4t69D4V+HOgXGpX80iqsNvGTt57noAPev0m+AH/AASd8D+I/DPhfxx+0Z4guLi80e1+x3Wm6euxEZGLqrP3PzHn2rwc6w+AnOFXEt+69Eur87Hn4jOKeCvh4tNzTT7rzPTvgH8Wtd+IHwi0XXPEa6e11bXEtlqX2W1SGNJIyR0XAHT6V1Fl4tfW5Z7e2dVS5DJEscZf7vIPXrkde1aXjf4efBb4beI7ex8KRxaPoOpaX53krkLJcxlQxA7uRkk964u8+Jlloom0/wCHGiW8ka7o5ridQzFT3X0Nelg+TF0k6ELLz6H89Z5WqZfipqtVVrvbVu+1rGHpXjBdV0jULPU2cyxzOYQrcr/k1w+naFd69e/2jZSbXQ+fHI6/KxQ5Kn681HdahMurSLbRtEzSHdzwM07w/fX1nf8AlWkhyzbAp+7j1r6unRVKD5dLn5JWxtTFVIe0u+Vv1avobEOuS3XxEXUWtY7Nrq3AX29/qa+mvBFhYfEH4WWtrEiy3OnzPBJJIc7QRvBX8c18qalb639rN7fRs0dtIoa4VeAvpmvcf2bNTa3v7+ystQkntdSiSeNWk2ndGcMvtndXgcRYf2mFjUg9YO/9fI+44Fx3s8wnh60dKm9/wdjc1T4daXo/ljRgzTBClxLHIzSSHqDzwMdB7Vi+KkZ/B8d2TLGlvcKTJtDEYOc49a9G1LXEutD1PRoUNnLasHVo2GBhsEk/jXzr+0X8Tbv4TeHrHxJ4ujuG0vUrp47a3tuftDKfmcD0rw8JUlU/iSt/Vz7zMMK6dTlw0HK66LZn0Sl27+C3ttKjh8mSGOZppbfEjncPmGOn8q2fC88q6FNbyS/dcv8AMOSPeuS+HGv+GPHvwm0Xx3pmtxSaTc2O22jj3Id4Xdg9TwQePWt34a+MYddSaBbVpJJP+WrD5eBxXj1FzRnZbM+moyjTrQjN2bjax1GjXDWeku800cm75ivb/wDXTLXVNPvY5FuLdt0kxXcTt2tn27VFaXX9q2UkUBTzLZSGVFxuOahklRIibhBGvmAsqnknvXDyu7PW9ooxjZ6BeXNukn7qE7wGCybT0x9eagtL3zrOWW8jUeU2I2xy3OarR6lcXGqNLa/u1jG2NW6BSOaZryQQaNJC1yIWVvM69farjGSlYx54fEVJXhvrt3vX2xsvAXrkdq5XxVcXtvZqsf8Aq5iYnKp9wYOCf1H4112jaasMC3csvmMyblJ5FW9ZsrW905ltreNi3LAKOvcfWuujilRqJNXPMxODWKovofGn7THhi88LPb6tIP3d/EII2jyQdpG1s++T+VdD8Jdfs7/x3L4Ue68t7extgzKf9Z8mWYn/AHuPwrpf2mPCdz4i+F99b2avJNYz/aVCx/dEfXHtg4r5SX4jap4I+LOh+NzeSeT9ljgvFXPzJuOSR7Zr6HiDAy4g4ZnTi9Uj5/w/zCPB/HtKrtGbab7H6EaDptnbIskUS7l25Yda6eCygS3UxoD8uW3DmvPfh94xh1ewt3t5d0Myq8LgdQcH8q77T74ytvBztG3rX8WZ3SqYWtKE+5/prkdRYzDQqwd00tTZtI/Kg2uBt615f8ZoCp85YN0jqSrY4FelmV2t9w/u/d9K89+MSebYmRpG+Q7W2n1FfD+0l9aWp+iZPh05pM+KP2zPDtl4m8H32k3Nt5yyW+Fcjo3XP4Yr81preS3lkgfqj7T+Ffqp8d9OhnsGeEh1YkFmPtX5qfGzw03hb4iahYkBY5pvMhVR2PNf0NwPivb5WoPofkXiFl/1XN3VWikjk4pmSXhM/hW34UiebUmlkziNf4axV+Vfk61u+DInKyTbiG3bVx3r7ilH3lc/OsRKMaDOru9MuZbSztI0VluLoNt9vetvTmtLTV4YBtCrGzN8uEH+NRXMbwPp9t52793ny+/Tv6UtihuNTYllby7Vf9xOa+/wVFU8PFn4PnWMniq0uZ6K5raw0Ud0ZYztYvGPMZece1X7W/hg8Ix4ysg1KQhm5JrOuZVfUJdkucSKPMkHTjoK1NL06CTwxZuysTJqEnzPz+Nd8dIvyTPkcS4xpwUu6/Jnp/ha6RLa1W6fAaFct3ziuwtvs95p6yKnOPmz/OuP1CzOnGOFRzFHHuH/AAEV2HhaRU08QMoYSf3u1exhpc1NXPw/PKfJWlNfzMz23W9xlI2P9K+5vgTrukeLvh34Nl1hoxG1gsSx7sfOhKHP9a+Ir61ktxychW4NfUv7IHjTSNd+CknhvWYIZpNB1VlgVR85jl+bPHOAwrzc8g3QjJdHr8zu4drR+suL6r8jqviRt+H2tr4l0O6WXbcKLi1VuHj6ZHb8a9Gm8XWd34G0W5vtJu5bWaaRo2nG6GM8cD0bmvMvFgmsPERsPscX2eElQV+ZWXGQR7c13mgand2Pgqyt7m+W7sLm4bbEvCRkgYB9Dxx9K8HFQUqVOW7X5WPpsvrVI4qtBaRfTonf8mc14s0Wyl+LbLdadb2iNoMUsdvbMCn+sb5jjHJGPoajOlXeu6PcXFlatahXxt29fRskVH8SfDgf4u6Xb6XBJZfbtE/eRzSFjPiQ9PQc549a63RJ5rfzLTUEb7PZJ5bLt+bf0H1qZ1HToxlHexpTo+1xE4y2WmnU8p8TeDr6zsc3JaWCOYFRsJ2k9ee4715p4v0SGS+WONvmXJVVTAcAc819Fa5dXEgkjsVRdyqvleueDxXl/i7RhDcmG707y8MPIkCn5snBH0xW+HxE5ayPNzDBwp/wzyDWdGvpUj1DS5IoP+ekLL1TucCstZba3k2Y3MGHmBecqfQfj+VdrqWgy6drX2yKLzEhZozGD1U81y+rWcV7rz/ZNsc8beXJGeOCMivTjK+54PLGMrMjttMjt9jtcrIyEfZyqYKqT0/Krl/qc1vaEx26gxMHZdvUVlrDrFmPJisfMfnyxu6Yq3b6istxClxEJJH2iZc425NEr9Dojyx0NHw9pp0vZqMN3IomYTKY1+6317HgVrWbLNEdQFj563TukzSr84KyZ2n8eR7Gud0+T7DrIsLSZxHJmWTzMleG2la3NUurjT7iNdO+driPzJA33eW+8PwH61jNvmNIRi9jqbbRfBrW0bHRQMxjjHTj60ViR3riNQbFj8vUSUVneX8zOj3e34H0CP8AgqF/wSh+Kfw60vxbH+xBrWuaDHqt5baWdW0OyZY7kBZJ8K07EZ3oc45J9q4nxz/wWr/4JcfCPUIdB0r/AIJyrNdeWJYYodJsI1Re3zc4Oa/Mj9jqx1fWfG1x4aSS6k02302aZLUSMYo5mZBuC9Ax4568VJ+2R8P9e8J+LNK8Q3ukzQ6fqemZs7plOyZo3ZXwfUHHHvXwtPJMPTrqlUqy/wDAnqf1tDEYeOKdGnSio+h+l/hb/g5T/ZsvPEMPhzwp+wKtnJeAWkclzrFuiMpI+QhIDwcdOnSvzW/4KHfG2H9oP9sbxv8AF228FW/h2HVri3NrodrOJFtUW1iTAYKo5K7z8oxurI/ZT+Gx8T+NJvGesWxWx0ODz1kkXCmTsM+wy34VxPxT8S2viTxzrvieBlFvPeMsG3gGNcKD+IH617mVZbg8BjZVKN9Fu22Z1MRTrYn2NOKSVtl1ZzTTrFAuWO7tUc9wi74Wf5lw30FN0K017xbr8Ok+HtJuL24mYLFb20ZZmP0FfWX7NH/BKPxr8RrlPGHx31OTQdLkXzBp8LZuJB2U9lzX0UarrQ5jDM8zy3JdcTUSdr2639D5j8ERap4u1aHQNB0m6vrqZ9sNvbxFi59Bivqf4G/8Eufi18QfL134pMPD+l7lZrVubiZfbj5fxr7g+An7LPwL/Z+8uLwV4GtIZGRduoyxhp2Pu55r0bUjZxXkbretIty2wRheFraliraPU/Js84wxOMk1gl7NbX3fr5HJfAH9m/4b/AbQF0b4eeGI7dvLUzXn3pHPqWI616+bq1i0e60mOaONpIfP82Zj8uwc7QD1I4/GuatdftLLU4/D4Zi4GAMcVeutT8k2JnG2OSYBvLjDMV9K8/FqdXWS1vofMYXEWbk5Nvq357nH+PvFOm6R4at9W1GNlXT75/3zKk37uVCu1Y29SRk9hXl8Gnz+HLePU5+PtKkqFOd3fp2/Ou0+IXgzxL4g0rUrC301tqQv5aiHzGLRnK8n7uSOTXL2d/dXGhWc9zGs0xjX9ywAEfGDX0GV8kMO1F7vVH59xPGVTHJ1Fqlo7dbr79Dn/E9hpdoEu3il8y4bc3TaVrLtrj7Lq3+hxGRB8ysvPT1q14qt9VutUiuLq1ZI4vlyPuqKbZ3KadpLDTCrXW9t3y5ypGMe1fRU3H2a1PzvEW+sN2t67mtqPimbW9Mk0yyj+aaNflbABfPbmuu+CumwadfR69bXsiTKBDJGzAIC3Bz7VxPhqS203w5JrE5K3EEgWRjyuD0NdB4NCtfXS/a7h1uGD5jbbniuHFU4yw86cdj6LKMRL69Rr1dX91keweJJnbxvYxTahJNDq1v5fli3+Qjb1wDzyODXgf7d3xO+D1z8QodE1ZptSt9J8KW1noem2qDalw43SMeepYkH3r17RdZu9QtND1N4WSSGMJu83n5X9f4TivF/HXwR0HSPj2dW8R2kd0txfNPbxyMWU98D6GvjZZfPEYiFpfCmfr9HPKeXYepKpBvnas10uezfsVTweGf2eNB8I6hoci3XnSSx28dxuZHkYg5BHyja1eq+CNOg023W4tYGi+do5vmz0JHBFef/AAT+2StfQRwpHLHdboS2FSNGUfiTlTXf6Prmk2l/qQvJHUtcZK7dqOzDPT3rhxVP2NScEetga0sbThWqfK5uadpr6UJryyl8xQ+9FWT+f41h+ItbF7pf/CRhXWFJDsjj/jb0xWraavcC2k0yNI41uISq8cpkHBqppfhyBNAkgvpmZFU/MO/vXPSlT3kddaM5xUae1n95m6beXpSW5uEjjt2iUrBk7t2eTmmpO2vRMdP/AH3lM3mbumM9ao2txAmtr9rnaSCZthb+7weMVBNd3nh28njiUxW8quikNj5c8NXVKintv0PMjiHGPvvRPU6HToJlIuIr9khVcCKaP5Rx2Iqd7GK3dZLRnUSf8fB65z1IrnNJ15tQ0trSyvOUXCtnk9P061vXk9/Dp5WL5ZmX963XAx2rzalOpTq2kj1sPVp1Kd46o5fxTLZX0d1oNtpfnLdwvEZGPzbWHII9Mda/On9o3w5feC9dmQwSJax3kqxrJ3Qvjj9Pzr9E9ato9KSfxL5vliO3I2+rEYBr5O/bL8KWuuw6fBA4kdrEsJNwzv8AvHd+lfZcO4jlk6S2kj4jPv8AZ8VSxM9ouz9GdB+xb8Xh4o8KQ+HL+423GmxhI9zctEOhr6l8Nal5scgyfmbg7vbrX5qfAjxdfeAfH2n3FxJthaYW9wg4+UnH86++vh5rolt/OacM2CVG7qtfzd4xcM/2Xmzr017tTX59Uf3p4D8WRz7htYepK86L5fVdGelTaqsNuxWf8BXA/EHVYruxdWLEbug57VuajrxjsBJGwjZuNu3OeK4fxiXW0keHJc/e+lfzxOm41vmf1bktGMrSZ4V8ZbOOz0QxRyN5bMwDHqP/AK1fAf7YHhprbVbDxDEnyyExblUfX/Gv0K+JNta3++xuV3L5f7uNv518gftc+GE1LwBdTQwqrWE3mqFXnAPP6V+3eHeMUY+yfU/OPFbLXKnCv/KfJyqGcAZxXWeCLeOCKNXy26T7yr71yymMqrYPWu28CIpe2i2LuL9x71+uYeMp1rM/n/NKvssHK3ZnUX7bdfh+XbH9nbO0/e4xyam00I2oziSRV/dRqi4+Xk/rVWaVW1+ZEdRJDZ8qw/djJos5I/7R1CWCXZtkhQyTL8vX+Gv0Ki0qcYn4LjI88pPyNJ4Zl1CRrp/Mdr5drEcDium8Lzq/h/TbKYN5kmoyLGyruzz6Vyen3G6WUozRK2oEYm+9Jgfw12nwZ0Zdb8Q+FtLiSSHz9Yfcs3f5+lXWl7PD1JPomeTWoqtUp03/ADI9q/aB8FT+DtW0u68pl+3aPDJJ8uAzBQKyfC+omTR43+XK8Pzj8K90/wCCgPh2PSfDXgu5aMb2gkRz3IwOK+efCd1ayadJbyp8qT5/3avhvGSxuXQm/P8ABn5xx7llPBZhOmls0/vR2F1HC8LWrzqdy741xzz2r1X9gbXhZ/FLUPB93eLDBrOmSRtvh35ZPmXHofevJmljlS3O7OyPt6Zq98PPGM/w1+J2k+M9NlCtp94rt8p27CcHPqMV6mOouphZx8j4TKa/1fHQb7o+0vGnhl9I8LrqcF9arNbyCOPfk+b3APXk9K4/4SePrrVbbxB4Q8Wed9nimR7WO0BODznPHQc1N+15o+tH4dXni34d6hJJatZx6i0dsxXeuAwdR26muD/ZP+KfhHxVpi3Uul6pHrW3bdafdTfLqmB85gkAHzheTGeo6V8jCpRp4K83e727H6HLA46rmPNQjyxS1/veh3vxN1e78E674F8W6RLeXS3V1cW8k10ob93tTaEweB16+lenzalGNOYW0aPJJMCqyt/GcYYn+leQ+OZtRTwJdW2jw3TLpGrW+pW1vcYY28e4qwGen3+fpXf+HdTfVJbSWNPPt2hXc7cYfG7n1orU/aYaLX9InD1vZYqcNrpO34P5lvV9Jt7i5ZyigPKA8sR6c/41geKfDM39qwLdXEhZXZ441+bK8HP5V17R6fq2kRyCV1kWRd0YXuDyfpUWqWcdvKsIXc6yE7ynRSOlccanK7I76lGNSL5lueJ+MNLgtfFV4kbx/PCLiJccehrza9WWe7uSbVWuJZkcLH6evt3r3jxH4XsNS1ZLlUXzXZk8xR/D3H04rzvxv4COhanJrOnN+6aZQy8DKhhx+Ve5h68H7rPjcdg6kZupFdX+J5nOurfa5I7eY/LGVKt/Awzz+Jx+VULjRJH1O31l9Qj8syNGykHJycD8a7+38NWUV/NfWu1vtGCqyODn+9+dTT+H9GuLk2Yt1hSQN5iRdmPTHoQea6HWhF6HHSo1pJNs8/stSWHVv7LE8Kusbb1kX5mXOflbpnpx9a6zSLxpbdnt40keK38sQyLkuhJyM9e/6Vn+M/hfA2iLe6WGkmsrojzpDyc4I5FZPg6W+vLPz7i58tlkXa8bE5BypIz3yP1pS5akOY3jKVKpyyRvTa9p0ErQxXKqqMVVWbkAdqKtL4R0Jxva43FuSxXr70Vz/u+518tfsemeF/8Agkt8fvC7XE3wx+CFroEN1Jukh+1IWHPQuxyRj8jXaeGv+Cav7VljoVxovi/wR4b1TSNru1l4ijjuIYGIBMibs7DwORjpWb/wTx/4Ll/HrSvBkHw7/bW+Deqatd6bapFa+LtHhUS3aKMZuIyR+8IHLLkE9QKvftz/APBRf4r/ALYnge6+DfwcmvPh/wCFb+Notc1LeP7U1GIn5oEKnEMbDhjncwyOATX5RT4d49qY5QqpKN0+by+/c/pnGcXcB4FN+2vK2iTu39x+bf7T/wAXtLj1bU/gf8E4bK4j+1SW15e6DGGhnIbBSEqPnHbcODnjNN+BP/BKj4y/GNrDVPiTL/wjej3EgaG04e7uRnsoPyA/7XOO1fTPwR/Z6+F/wqsLWLwx4Vt/7Sa8VRqV1iSVskfkM+lfZf7O/ji1+HPw0u/Hel+HrW88SLqE1tZz6hal47SGORYzIF/vF847YX3r9AzTFU8hy1K3NLbtd/5Hx2S59Wz7HSo4H93DdyesreXmeB/CP9ir4ZfstzWvhXT/AAVDbzyoJJNRmVWlyAOWbk/hXpVxBpVrdQlJ90Lqf9WQVPp39K7D9pX47eP7j4Uyah481bQdSubq8jGnXKaeIJ4GC7iFI5K5G0/WvEbTxJfeJLH93K2Zs7I4lwyKemR+dLI8wxGbYdzqR5OV2a/yPleMMHTyfGJKo6rnrd7/AInaajfx/wBpx2VtLGPl+Qev/wBerUF8y+VFJaZZdpJGOM0aH8JdSltre+1aZVTyd7SXDbNn9e9a7ap4C8GEpDbzaleTHEYt1O1XHqepB9q9WVSltDVnhUaNaUear7qepiy+GdX1LWYbnQ7PdItwRN844OOpPbpXSyaHa6N4ZmkvriO+v4mDR2cMpwGz0Y+v0NdR4E+Gvxm+KTbbbRV0vSZlV1upI/L59T3at3wfrX7PXw38b2Xh7xx9p1W4vPOjj1N7fNsZYw29CuSc8HGRzXn4jNLxcIe+4q7UdfvZ7ODyX3lOXuRk7Jy018kfPXx08a/ELWoIdKsr+CxsTEgmhsm8lF3DkMTgk56mvI/DIa1s5tNn1dWkt5ZIwIm3DjvmvqL/AIKGfDzQdC1bRvEnh6xMOj6pY4jaPiNSCDjH0Oa+YrfT9Ng1mS2tRIy3QDruQAtxgnj/ADivp8hxVKvl8ZwVk09PM/N+NMDiMNnEqVV3atZ30s+w/WdV068sW05r7bI0al2U53EVkaHd3ttdl9NtBIW+URlSc1p2Hgi8upttpbuxLbY228DnvXTaN4OtdP8AEFor3Eiv5G6RQvG70Fe7LEUacLI+Kp4DGYqsm42V0r/PzMvwbb3uuQXGja3CYoZv9ZtjALEHpj0rd+G2mX9l4pGlXAJtmdvLXGWCgV22mWOm6W7/AGBVknMnAbHQiqtr4fbwj4rXxC9iXO/M0aNng/zrzJ472kZxWl1ofW4fInhZUZt3alr6Ghr99baB4dm060jk8y3mV/mUABc44P41Q8WeA9T+I2p2Ov3KeTcW2mrdrIzKM8YOMdM4+td1rHhuDxDaXM62gNvNsKxrb/MMrn8DkVP4zFx4b+E32+e3bz4wI9qqMxxkcEsOvXpXgU8Vyyio/E3Z/M+8xmWRnTlz/BZNeqF+G8ejaTavrV1pzTxzWY/exxk7WU8g+nJrT0aCGbWG1LV4ojBdQrJFHHGf3bKSAOR8xx3rM8P6nb2HgXRNWtb1Zrcq0Mka7vnZumcehqxaS6el4rXdwbWdvMibJJA4BGO2OtefiIylUk5HqYOpCnhqcI9LP7za1pI5NRtRp6NlQDJ7r2IHtUukRyzWktlbZZXYiUsOi1DJqsN2YZoGy6rsjm243kVo/aLvTsX6W8e7aOfX2rzpt07dT2KKhUk5X9UYut2mjKqxadD/AKQv3VQcMw9c9K5PxfdtLa21zI8jDGJIF/5acgY9q9Dv59MkvIbz7Mpadv3i44zjpXFeNLLWNVspbqNo7eGGbHl7f4R/d9zXqYGt+8XN+J4ebYflhLl69EcT4V1B9P8AFa2clwsLMjKIZJBjPUH8q9r0ma0nnuXeMSNDhYyr/I2BXy98YdZm0Tx/puqW9tIIljEUmWwSV6Nn6Yr1L4S/EI+JNFuJLCRiscqqyu3LN3Ir084y+c8PGvHtqfO8MZ7SjmFXBS3TuvNWOo+Ill9p0ie3sBGzSIBtVs4IPSvnX9p3wzaTHTbW2iX7Qto7yY9QOmfrXvPiO/vLIRRxff8AOZ3VW7ADg/n+lecfEXT47TVbq81Cz8y1ubJjEW5ZNyksv6GufJaksPWTOnimj9cws4x02+R8cfEnwPJ4d1P7TDA0f2pVmib/AHuw+nNfRf7LPxIsNa0KE3DM80cQjm8w9GHFeU/F60k1SwsreFm228jKuf4hhePzFZ/wC8Vt4T8YPpUzbUvMbc9mFc3idkcc94adWK96Gp939HTjWXD/ABZTwuIl7tX3Xr16H2RNqCSw+YR8y/c29AKyvEc8txCotY/mK5+Y1W8Pakt5pqgdWwWY9qv6hYBovNjYbdv3m71/DGPw0qNZ3Wx/q9k+MozpRaZ5Z44gT7F5sMRMrKwzt6V88/GHw4NV0i9tLmz3edA6cj5jkV9TeKtEiVGhWUDnc3vXi/xU0F7iykeVkXyx8ox15r7Dg/HewxUbHn8bYGOPymV+1z8z9Z02XTdZn0uTcGhmKMO/XpXZeB0DX0cZTcsce7b3PFL8evD40H4qXiLE3lzSCTPPfmk8EpbGW8upJXXam1do9a/ozAfvK0Gup/HOfP2WCqX6JmxcG5uNRvdwinVYol+zx/8ALP3Y1c0mTz5LwJ5V4y30asx+VIMfXriqsFuVmvBNbyRA30aLHDyZeB96ptICSSqbu0Xc2pMY4rf7i4H8dfeRtZXPxWt8Ml6FnQ1luY/tUEgukW+kL3U/HlYH8IPJ/KvaP2KNB/4Sr4p+E1t7uS6WK6nlZpl6YNeLaMTIbV7lFkk86do/I4hj4719hf8ABLnwdd654us9evEt5BBC6RyQ4IOWrzc+xX1XJ61TtFiy+g8RnFCH95H0b/wUc8DWd/8As56T4ulsWWbSdQjCyKOVVxgiviDwlPb3Ut5ZwkhlQPz35r9Vf2i/AP8AwsX9nTxN4GgjjaaTSXeAbekiDcCPfivyk8AT+R4layvTsZreSNlZedwr5/wvzJ4rL5UpPWMn9zPO8ZsnjRxf1iC+KK+9HcaTLB9hWKaTG75Sfao79Ps87BHVv3YGVbmqunSeU8kEg4Vdw9qks2WXaWA3HP3q/Wn5n81uPLJs+vP2cPG1548+Aml3DT3VxcaKz6dqAmiLo0ecqnTBGw14v+0B4K+JXwR1KY/DK4muPD41ZdQ0mdYcTWkqkOvuOfzHFbH7FHjvWtC1DxL4K0wyTG4tVvIoN2EBThvxIIFewfG3WdMvdOsdYuoGa3eKIzx+Xwrj5XXPp/OvjcRgo08fKm17r/U/RcLm0qeXRrxesUr/AC/4Bxvw3+JmqfGLwla+KtQ0tYbq/vrnT76OylG6clciVl6ABmPX04o+BHxW1HwN4lHg7xeJ1hN+YPMmx+7cEr83pmtbSfDNjp+q6loGkPa2y31nFfafdxjDQop+YKexO4ZHtXJfGPRm0fxeb5jst9ct1vFQtueOT7rkHt84J+ldFDD0oJ0OjPHxmYYmrJY5LWL1V9LP+r/M96jvtXttffQ7s7bHzMLIy4LDPrW3LNPa2Mlw8pij8xmE0n8I9K8b+GHxJ1TWriz0bxBrirc2u0x+YM+ao6H3969c1W/1NrVtJnlWR3Quu37rrgZPtXmYjDunUUWfQ5fjqeJw8pxbf+fY5+6ey1bSodY0q5jnaOZvLkj4VsEhl9yc1yniIW+t6e1lPo80YuHaPczZCsFJB+npXfeEJ7PTtAhkeCNQsjjyVXH8RJbHrXL+ONG1V2vbzSSuGzLCzngccD+da0nGVRx7HLiYy9gqj1utrHBeJvBkKz79Mt40ZNv2dc4J45FZdzoz6ZqMfnJ5crW+Rzk59+eOK3kn1rUFSW4R1dV2NyeSeDgj0NWLu4is7Q6RqEbNNJbsVkK528HFdUqUjx44infaxwZtbuK5lgspB5d0ytdQM3zJ6EfrUMHhjS9PWMKsZPMkkY4G4np/jXUTTRajoTTfZm8yGQpLNt+ZMYIx+dc3cTwzw3FxGzLEsmBtU7snPH15z+FV7GrZ2M/rmHjNOW77nWW+k2bwI/8AwjknKg/KvHSiuXT4orbItvFc3BWMbVOeoFFcn1TEHof2tge/4GDDHHZXbhVDfL8xHfnNbEGqKMRkKqyKDtxyDnk/ypsPh3UX1LDR/wCs4Xbk5PqK6bSPg1etpkep6hI1rCkuZJLpgvyZ5OTivbqVox0bPDwOFrSi5KP/AADn9I84DdaO7NHIu6bOCnIwfr0/Kur0Tx78RtIkvZ/BWvXCS3QeO6s5490TFwMuM9Oin0yM962/CXgzwvc381rpGn3WuTOoS3htI22GTPVscnjP516t4T/Ye+OPxAt1trs2ug2MhzIzLtbg/wB1Rk8HuRXz+aVMuqx5cU0kur3PvchoZ1hnz4BNyejstPm9j521/wAN6t4hvbfUPi38Q2uLixkikW3U7wq9cY7CvW/hwNHhS1tPAHh2S41CaP8A14j81nI9FxgV9EfDz/gmn8GfD07v40lvNcnO1s3E5jQ49FQg/mTXvHgH4U/Dz4e2v2Dwn4UsbCNeFW1t1XP1OK8PEcSZXg6PssLByt12R9bg+B8/zHFfWMfUUb6d5f5I+Zfh7+x/8XPiVLb618TvEcmlQqwY26Nudlz93HAX9a9x8KfsyfCz4Z6fNqWi+GY76+hiZo5r394xYDtn+len7oLeIySuEWPkt6Co4b20vI1ubKdJEZseYjAivlMXnmYYyV27R7LRH6Dl3C+U5fGyjzTtvLV37nzb+0V+0jo+lfDTQbK21638O67qF0JDDeZRbRY3wxkUchSQAM8cisX4H+I/Anxe07U9Z8N/D/7NcafeQ6o2pzRnbdeY7K3lluV+ZCcDjBFd1+3x8Hj43+Emoa/o89xZ3FnptwtzLYW6u7RFM9D1Ixx6Gud/Y/8AB+i/s/fDjSdJ165ujpGvael1b6nrl0GbmPzSrH7qKOoHXk819Dh6mXvh9VKN/bc219bbteenqfIYrD5o+LvZ4lr6soaNrTTZ+WvU2P2oPhTL8R/2ZDZ6ovmXWi3O+J9gVggOP/Qa+JD4GbQfEFjei2RYWjeJpGTqe3PrX6FN+0b8IfiLHrXgbw/cTalZ2+lzPqWrW9uTZQ4U4QzfdLH0BJr4e16fRdQ8OS3LTNNHDqIMK7TlUz+X4mvS4TxOLoqpRqRas729T5/j/A5bia1KvSkpO1r9+UhWBdE0g7IFVUk/1ijqfSuL+Jkl/ol3a+ILZ22s21lToB1r0nXNBN7pULmYR2mzcwZ+WOPas5/BFn8T/CTCGaSIQ220PIDsZk79K+3wuIo05803pezPzLMcBia9OVKgveSvGxofDvRf7R0+11iYnMlru+b1NdZ4k0jSbGG11G727mRSvzAbSemRXhGk+N/HPwr1y10XxbPM2itOq+Yqltijptr3mLXdP8WaZb654ZvYdQikhRWjdxhSD1x2NcWaYXEYevGqneL2a2sezw1mGDx2FdCatVja6e9+/mTXuvzaDprXZkkZo4o5dy8KQsgBHHs35VXe6utafWtA16ZWjnhaW0jVTtIRskD2w3WrGt2+mPJ9muLkMLizlg8lum54yqn8H2muf0vU/suh6FqEpla4vljt5bhmOCuCjhsHgEgV5OH96TVtd7n1uOVR4OMui0a7kfh0hvhnfahY3LLZ6fN5dvArfxB8nFbWkyWh0KznvCzRwXAkmRpMlmfj8cV57+0v8XI/2a/hLb+JNP8AC63A1TUmt7OMSbfMZRmQgewI5/Ot34AeNbj4nfCk/ELTLGQR6lZhtswQlGUZYH2DAitq1SNSMpxa3ODDYatRcYyi9t+h3zahBf3sMdpD5aqvK9MY5rp10a5vrVtQlul+ztIvlqv3qzYbzw9eaPb3kVrGLiaHdu8vjkdPzo0vULzRLGO11Bg8fy7WJPavHrRco6aWPoMLyUfi1vrp0G6hKlvqc1oIw2wxtGx7nPP41m+K9Ja9iultLlkjmbLL18s1evFQb7h2yGUlm3HcRwfzqa3lt5dO228BaSXJkYjgHr/KinUlRkmZ1qdPFU5Rlpc+Z/jveR26NY31g0nnRr5TbcFG/vD8Biq/7OnxKsNNuLjwReyrHJKd8cjH9P6V6x8dfBml+I/D8h1TT0W5+zFbdgxGGH3Tke9fI7XevfC/x5FeXMP7xMF1fnIbof5Gv0LL5Uc0yuVN7/qfi2aYXE5BxL7ZPR7adOx9mPbSz6Yt6ZAcTEbuuc4rk/HFvfNeWumX7faLfDM7L16cCtLwH47vPFPhaGaazURfuwxjUY5XPbvV3x/pGqXWiNe6fLs8tvMmRl5aNR0z2r5OEZ4fFckj9FqezxuX+0pXaaTPlb4jWAvNPvWMiRC1vnkXcf4iTxnpjFeOveSWeox6nAvzQyblx9a9K+LWuR3VotsX8tri43zIvQgbjjP5V5vqNqtuV8h87hn8K+2o041sG6VTVSVvvR+c4PFVMDmUcRS0nGV16p3PpL4I/EaDWNNjg3ksqhZB74r2WziTUbRUb7u3pnpXxp8F/Gkug6wtlbzKpnYDavXIP8yK+q/BOpCey2qTtZvmPrmv4t8SOHZZRm1SMVo3deh/rb4O8XU+KuGMPinL3uVX9Voyv4sshcL9m2ttXO4jrivF/iLpq3EEy28ZxtztZq938U2Lm0kW0b73zMT7Yrx/xXYs95Ink/u2B2lu/wDk18HksnRrRaex+z5h+/wMo73Vj4V/a88JrpfiKy1tI/8AWKYpFbvjn/GuM+H9o66Xc6l5ixkzKNzqTxmvof8Aa48HQXvh6e4nsQZrVhNH83Kgdfz5r598LIw0fdPCOZN1vuPAx3//AF1/UnCuIWIoU5+R/FPiFRngp1qHW5Joskf2SSWG7a3W41KQt53Ly49Kk8Ox7dPjdmaHzriZvsYOWm4PeodHkkbTrf8AdrNI0s0v25sbYh3xVzRL5odHsVyGVbeZ2v2HzDr0+tfokZRZ+I1rx5ku5JoqNFp9qqR/Z0aKZm01W5f3z1r9Bv8Agkp4USD4cr4ii0z7KzSsfLYk9+oNfn7pexbBJon3QjTZS99Ix8xc+ma/Ub/gmV4V/sr4A6EXuGdZLXzBJJncwJzzXxXHuJ9hkskuuh9FwdhfrWcJ9mfV1tcI1kUlAZZEZWX2Ir8g/ijo48F/tBa1phXasGtTiNSvRWkJx+tfsRYacbuzjMCL0ywr8w/+Cj/gxPCP7VV9dW1m0Ed9aJcRhejtj5j+dfH+FeO9nm1Sjf4kn9x7HjDlftMhjVttdfecLM5/tF9uSGXHHcVYjikfdEHOU5X8ay7K4uZVt5vK3K0I3Z9a0lnnYfvTtFf0b8UT+KK0ZRlY7T9mzWm8PfHLRrh4pJI7l5LWWOE4Lb0IH5HB/CvrAajbeJfhfewaptaCxvp4IXaMBmGP57q+UPgNHG/xY8MmctsTXIC2Dg7SwBA9+a+w7+Kz0bS7jR7m4t20y81J/JjwAyEEjk9jxXz2aKMcXF210/Nn0OT1JVMHOL+HVO/ojgfg9PpWp6xarqunLNJ5U1s7uxIHyHArU8Z+EdO1PwTpeuXmnJNHHq0ltJJH1VZBtA+gIHtzVTw14Jfwhr9prvh1zMP7Q86a3aTHeugvzZz+DfFputPmjSzjW4FvA3yxMjbmZcHp2rkxTbrKcPI6cthFYN06qWz+fVHhl/o11pHidrHT7lpJbOXFrIRtwo/hPvXpXgz4i6xr2pR263McU6QHmZgdp6Mo/pXJ+MlXWr6yt7KGTzpot9vcsu0Sq3Rs9zXNw6xqfgzX1t715I5mIW5VcMBID1zXfKj7WmrrU+eoYiWDxD5W+W+p9GaD4t1DTNCmtG0Frj7PJJHNJJyxc5PFPSOx16NpbpmhZm/49W/iIA49Kwvhx8StO8TeGLrTp7n/AImUV0JVZYxul4wCT6YzxW1pU8B0qeOZWaT5pSsZGU64z+IOK8aVKUJSjazPt6GIp1qUGp8ytfX8vUo+IdL0O0uXb7HtVn5ROx6ZH55rJ1rThqBF/aW6qqR7ZGVe2CDWpreq2N3oy3DMqRu26OYJ8w9vy4+tVdSnmvZYodMmjSGOzJnjYjGNp/mO/c4rSnGpo2ceIdO8oxaS/wAzlbi+tbTSF1CKy/d/aNszNjZwOTXM+EdR0pY7y6TT03KQVjY5Xry35V0WpR2cnhOSwjWb7RJcx/aNsZKcjJK+gOcZ9a5gWskWlSotv9nWOCWSYSRlSSp4X8gf0r0KUYyiz57ESlCtFqzsn06i/ZdA/gsbcr/CdvWismCXUDChivbdV2javmdBjpRW3sIfzM4f7Ql2R7t8Mv2Y/j7ryw/YfBZs2XAhmuECquMDnPPT0Fe0fD//AIJ0XM8zS/FXxtNcQyL/AMeNsxwOQcZNfVUewr8q4+lOBU9BX5TiuKsyxGlO0PRa/ef1Blvh9kmB5fa3qNd3p9xy/wAPvgf8NvhnafZ/CfhyCFunmeWN34nrXWtGkY3FlXHes7xHfahpvhy61LSYFkuIY90aydK8ntbP45fG74aWJ1qFPD95/aV7b6rHBM8ReFXcQzRHryu1vYlsdK8eNOrjW6tWppe13ufVyqYfLYqlQpa2uklp/wAA9R8TeOPB/hK/s08Sa9b2015MtvbxyScu56D8awNS+N2n2vju8+HGm6FdS6tHpM15ZoVAS48sgFAc9ec/QGuf8b/D/wCD0OsaR4m+JvjAyXlvbwactvJdjy2udu0Sf3t/J5z79qh8XfHbQtM8Y31h4R+HE95r1he/ZkluIwguP3YdxG3OSFxxjnPpkjelg6c0lCLk7PySd9/NHFWzKtGVqklFXW2rt5+ZsaHD8U/iEdUstdulsbBjY3mmXDQ7TuBLTW7g844Az/tGui+GqeDfDWpXvgnTPEEd1qF1cS6nNaxvxGpKoQo7KCBx6n3rm/F2peKo9W/t3V/Esek6XFdWl1Y3D3AjT7PwZo3U9XI4GRgZ9RXjvij9r34NfDPx/f6h8JvCUniDxBcSSPcalJN5MKK+3Kjg7h8gOADzz3zWtPL8VmF40o3urpLa+m7/ADObE5xgcr5Z1ppW6y3t5I9E+NX7QHxD14a58LfgZ8HL7WtShVrS61TVl+y6bCxHOZG5fAPO0V4v420C3vPB2l6D+1R8XbbUrXR4Ylh8D+EQywsVXaEllzlwB16A1yvjn9qr4ufFK6mg1LXn0u1ZmL2VgoVSP9o4y35iuE82TUXWxuh+5Vm3SZ+d2zwa+uwGS1MHSipcset1rL73t8kj83zfiXD47ESnFufRc2kbf4Vv8zvfGPxg1/x1pq/DvwXpln4a8N267bXSbOPb5ijoX24z9O9ct4U+HSP4c1C21vV8PPuAVsj5wcg4FZ9jcvY3/wBpubuMSK+1F6Erj1rp9Am0oav9nGouzSsHXyc4GevzH0r1oxWFjyUtFv5t+b6nz/NHHVFUq6vb0Xkuha0vw7bX/hCFLq6RhjDZ6KRxWX4O1eKw02XRGnGyO4dP3Y4ILdKm0TWoLGS/0G93MYLphGpwV2k8HIrI8MDTbLxXqttevIWkUGHbGAqHOc5rspxlKlK7OOrUhTrUuXTdM3vE/gvSdd0K6sLrR1kkmgwpZdxi9CK8esrjxF+zr4kkMkUl1p0y/vI0ztRj0z6GvfP7S3XKR2d6dskSiQLyM4ql4w8L+FdV0R7XUJJLhrgZmSMZLN2PccVtgcw+r/uK65oS3XY5M4yNYu2JwkuSrDVPa/k+5U0nxZ4c8e6Nb+IrK93TW8SSiGPqhX5sH8RVrwnZ+Erzwf4i0OW5Zp9Funnb1VHO4c/WvHvBt1cfCH4mXHgvVY91nqUe63mbIK5/h+td74fuwnxC1OxeCNY9b8Oq7jdtLyBjjj6fpWOY4H6vXj7Jvlauj6HhrNP7SyWqsTH95TdpLz2ueJft5/tA+G7Hxz4e8EaN4Sn1w2nhFrSGzZcrDezybmlx3O3C16j+zJY3Pgr4E6L4H1a0ktdQmSRL5PLO1Czb+fU4YCsn4hfDPSW8S+G/jdq2hk6xazJDcJHGDDNEpK7seowOa9F0PUV8R6gsdssMlsyvLe3Rk2mMZ+6uBg8Yzz2FY0cDGhhuaWqu9fmRis8+uYhUILlaSTXfzLFl4kl0Pw/aWtpbyXlxE3lmNm+bOetb8F7d3f2c36PHGy/MrclawdKNjaePry4VljsbqBX0+JufLwOcZznmtjTb6NJWmvLuSQofNWM8549KxxFOna8V5mmDxFTWEpPsl007mi+p2MZm8mSSbgfLJHz3GKv6DqUdzZ+eWCBWw2en+etM0gWU8nnXcDKJlzt6ZOMj+dUoYfs0kscEAlUs3yscZryZq+h70ejLWtx2ElkIJgs0YXIlfopzXzX+1t8MlvoY/FGl2y/NHsmSNeVAwAfpX0Vf/aLjw82jXsKRboSQ0fbr3rn/ABZoOk3/AINutFdmbzbaTawGSOOP1r1slxzweIUr6bWPm+Jct/tLCygl7yV0+zR87/shePbuPVZPh7NfqpjkEqrM3ULxgfnX0fretQal4euxFeRs0ySQqsf+7j/GviTxbb6j8LfiLFr8AaNmmJbb8u5D1r6G+GPxM0PUNPht2VZJftG6BWcA7SOSPavos6y5VJrE01fufI8N517Gi8HWdr6a/c0eJfFzwXdnTdYCwRtdWcgdUVeduVyR+FeMQXe2QxXLndjDbu1fY/xL0CG+8aXCxIf9O0pYuF3YdlK5C+39K+VPHHhIIi3FpxJtz8vt6ivWy2p7elr5HiYqNPB4x0Z7NuzMWwuDpOpQ3sBK7ZVPynnrX1R8HfE6app1vLJOfm52k+1fJs4Bs1jOVYDlvQ16p8AfHi6ey6TeM37uNdrNJ1Nfk/i5w48dgVi6cdUrM/rf6M/Gn9n46plVeejd43/Gx9Qa7qqy2LQKqrK6/d/2a898VeHzeNHcBtyoMnbXT6Xfy6ssIMOJGjzJuPQf/qqDU9JL3iwNI6h1Ysewr+TVRlg8TZn+hmGxKxGHtfRnzr8ZfBa6nYXkd2u8tGyg4+9XxnrAfS7u5sLkMDbzyJ5IXtzX6HfE7wtFFGX3/KRz8vavgb9pHS5/D/xXvJIl8uG7j3IdvCnof8+9fuvAGZc9NQufz54oZPGdfnto1uYdhNbxWUUXkMPL0+R1sx057mltr37NbwSi2ZpodKZo4B9wZ7mnTRXMWnXTOVhhXSlXz16nPamzf2jb6M8F0Y4bVdJANwvzOwP5V+0xk+VH8vVKcOaX+LubHh7zbi+tYSTJdTacFa1UfIMmv2W/Y08Hro3wj0WySFd32CHAUcD5RxX5HfA3QZNd+Img6TJCi2ZhhP2jP7x/m6V+4fwM8KWnhr4ZWcgG4RWqEt+A6V+W+KWOVHA06fdn3PhrgfbZhUnbRHcabo7QwtJKcZX8q/P3/grz4KEXifwt8Q7BdyHzbOZjzg9RX6A397P/AMI/JcQqw3R18h/8FLvBT6z+zl/wlNwpaTTdWhZcseAxwT+Vfm/h5jpYfiqi2/idn8z7jxLy6OK4NxKS1ir/AHHwxpL79Pj3XHzRkjitO1jinXE8n/AqwNAutpkt17jd93Nb2mN5ufOXblsfX3r+xoyUkmf51Y6nKnVl6nQfDS6g0n4gaHd3Fy6rHrVudyckL5i19sfErw80PhHXNORmNtcXKyKcZkjYHIPt1r4ThuX0vXrS4h6291HIrD/ZYGvvTUtR1DUP7WsNMmjuobzRxOZpm+6zKhxx3614ecRar05f1uetkvLUwdWL6/qmcx4MsrmPTIUmkW4aFwJBM2HYfWug8QWmla14x1Lw7odnJa/aLNYpbOHn/WR5zj+Ic81wni/xBY+HtDW4ktGaaOZTctDITlOOn412VhqGnn4haB4p0qO4sIdW0WOOGRgHkl+XaxHXk9MV51aM1JTfZ2/A7sHWp8n1dW0av6O6OL11NPPw30LxHavm302+WC4kI5T5sED2NWv2hfhZo/iHRY/EWiFYbjapjWKPb5gODzWHrs2qaTqOsfCKF/Ns7q8uFtJpFAw6OeCD3OPUEV13wa8R6t410+88I+J1iWXSrfYyqm5ht7lieeRXTWjWpU41b/D+TOKhUwuIrVMLbWStftKJ478MvFVx4A8XjWrlJIzBAxxIvDNkDBr1ez8W6TeWzMlyFk1K43qsLEDofkz+Oa82+KPhW+s/El689vNtuFkkhZY8BhgZ/nXCeGvFOtaVdf2RcTTArMrx8/cZR/h6e9dfsIYpe0T1seRHHVstqOg17t3959Lx6LZeJdIm01bz7G0cfnblXgRqaL/4fXV9qNhqOm6rH9nfTVSTyu+Bhc+vvWN4f8S2niTSLf7A+1pIXhmZW+Z/lPGPSvRvD/hxl06ytNI+VrOx/fqy8kZP615FapUwx9Vg8Ph8fTtba2q3OY8OaA1voMyahYF5nkaNvUpu4xXB+JXTUvEV7pklrIsUMe3/AH2yK9MXVkTULq2OYGt1jn3bifmJ+Zf6/TNZEmlf8TS81O8WRhJI3lyKoxyMrn8etVQrSjJuROOwsJU4wg9nqeRP4U1vedml/Ln5cx//AF6K9HjutIaNWuLKbzNv7zaBjd370V2fWp9jxf7Ho/zH6ZwsVGCPwqHVtbsPD9jLqepTeXDGuXbGa5n4PfE6x+LHwy0H4lWmnzWsesaXFdeRJjdHvUEjg471wv7Sv7VngP4LeHLpPFXhbVNQjMe1o7Xyxn05Lj+Vfi9HB1qmI9m1d311R/XeJx1Gjg3Xvpa6dn/w5s+OP2kLP/hEdH1P4XaY2sXHiRjHor+WTC8gmSNlfjggOzHPZGqt478R/EM2kOp6n4ls9C02az0y8824uUiNrMkpa5ifPVWTav518g67/wAFD/GF1okPhv4L+CdP8L6bBOzRblEswMjFiwOMKTkk4HU9TXkXxW8RfEDx3e/a/G/jS9vgzZ2yXLEDPseK+6y/g+rWaU2oLV/zNr8j8hzzxKw+CbVPmqS0Vl7sdvPU+ufHP7RH7Hmg+KtQuLfVrzxJe3VxcTtb2alomeRSoGT3G5sEHPPsK5LxR/wUC8e+ILe6n8E+ELDQ1kk3JdXCh5s7du8+jYGPwr5w8P8AhnTNJS11uZ5HY/8ALNVA9B1rQSMXc91pu3bHJyDnkYBr6L+xMpwbipJ1GtLyf6HxUeLOI80u01Si+kfPuza1T4nfEb4g67cal8RfGF9qCx5MaSTHyhzgYQcfpVnTZNMi1dXLMqy4G7b146Vz2jJb2ztazpufbsBH3TzW9p1pv1FY8rtTaVG3pXV+7S91JLolocEZYibvOTk76tu5f1LyGvpLexmdsBSj+p9K15bNrxLdmk8tfL2syj9az9Qt4vsy3EA2tGSG962LucyaJGlvGqfuRn8K46kvhsd9CMXKXMvMadMtbOCNJ1WaTYWLsucgdK1J9XX+ytP1PS4cMu5JHKkZ56GuRv8AxJdWwWPbu8v5Rk9a6yGe91DwAs0Uqr5UmAp+7n1rCpCUVFvv+Z3YfEU5ykoroLq1/caT4waOGJW/tm1R4Y/l+QgYzgdKYI0sfENvfXVsZFkGxl/2vX8Kpa3bz+f4Y1yOVRcSyGOb92OV+taWsQJPcZORJFlo2HaumnL93FeTMakf3knvqmrmzb6vOljILeBY9sm0D1HrVf8A4SNBpRaGKIzC6KybW+6e1Q+Hrw3ts9uAc+ZsLNXFfEbWbX4cG61KDTfPjurndJG0nRscmqw2HjWq8vW+hONx8sHh1Vfw2dy/8RPAdv4w1G1GuTKsl2vlW8iHDwSDkNn0qnoWmPoWj+H9f17UJBfafqx0i+kZseZC+VV8+x/nVH4efEK2+J/jTTLYae8KLEz/ALxgTxxgVrePPDj+L/A/jLw9p12bX+x5Yr+zkbkiRSDg+3B/Stsd7ejGMJvaz+TO7hWtgMZVrzpR+NNa9Wle50Hg20EsWpeEL2VbqG21Y29szKSXjYZ79ADn865u01a9+EHiS48GafpUl1oVxeZmlj+aRS4wV5/hyRmuo8C6nd6j4gjlULtk0NHuGbgtcMmfMAAxxt+vNR+MvBk114Vg1fTLtIZrKF7i4kkBbz2BzjHYfjRTqxjUcJ/DLp0ueTicHL2aqUnacG9fLqjD+K3h7xTd2un6v4f1hVksWa2jj8wZORkIFHvn86f4B+I8vh/xV/wjXi8LDc/2bGwZl6NgZA9q2wdP8ZaZ9rkia3ll0VrmQwqABNjII54AI+ted/FAXlve6X49uvJdYW8iONVw5ULgZP1GeprswkY4qm8PJHkZpVqZXWWPoyetm10a66dz36x1RNREF2kbbVwQOnWqct1NaazttFEkeQNg/hz1NcL8IviLL4ztVtTaNCFVvNO772PSvSbuxtLWyttThjws7KFj9PXJr5fGYf6nWcZn3uW5h/aeFjWg9NytJaXkrLLdOfL/AIh047Cp1ms47S3RoVEaqCuV79KX7Je6xFIY7lY18woBtzWeNHGlXxtftUkkcURCqx755Ncau9bnqcttUtzw/wDa1+Etprfhb+0dHsvMvLd/nRU/hx1Hp0rw34ZeKrzQtZ0u/wDKaT7FmC5TuVyf5Zr7e8Q+GrXxJZXNlKdomhwT74PNfDPxZ0Nfhl8VL7SbCdnhW42Y9yAc/rX33D+M+tYV0J62R+T8XZZPBY5V6XV3t5rf7z6LupIPEPiizu7TzFWfT2e3kx1wOn1Ga+ePip4Vu9E8V6lZSMfJjuJWtz0yh+ZcfhivaPAPiN9Zi8I2qoytJDMvmM3I+Q88e6iuR/aD0mJPFnnSY3S6e2/b6ruUfoBW2X81DGul0sebm04Vstjilumr/NHznrMSQyqSvyygFcUeHdUXRNdt7uRm8tTiT3yf8RWjrOnqbCKYH7suB+RrEmtUdhG5+8cV35xgaeY5bUoT6o9/g3PKmS51h8XSesZK/pfX8D7K+EN7FqulW175+VZMCRvTH+P8q7DWrFSdiIGGMq2OteIfs0eI7y88OwxSKCqjYASeMf8A6q96s7dbmwWWUZ2r8vtX8G8UYF4LNKlPs2f638I5n9fyejXX2kvyOD8aeH4b2JlWItx91uma+GP25Ph7c2t+NUig3Lbz5Y7P4T1HSv0B1e3z5kTNwWzXzh+1H4WsPEmgX0dzGAyAoje1erwLmNTD5pGm9m7E+IeWwxGQzq21itPuPifU43+xah5H+kSC1ijWH+GMcdqm121kWzvJbctcTLZxItv1WPNOv3kWC/03TAsLrdRRyzHq/Nad9p95rltqWnWLR27RPCJJudzjg+lf1VD3oq3Y/gnFTdKvZ92emfsZeEhr/wC0LpMTXO+SO2i3WxHEfT9c1+5/gDSbSDwOul3UW0Gz2L9cV+Mf/BONbS7/AGkZbIW4Elktusknd8sK/aa7Z9P8Kefb4B8gfyr8L8Uq0p4yFJ9D9j8MafLhak+rsZHhmeLU9DFjIGLQsyPj2OK8y/bs8AW+ufsq+KLWD5RDZeeO+SpzXovwlR76xldiBuuG3fnUX7Tuhw6h8DPE2lyv8kmjy5/75r4HIf8AZ84oTXSUfzPrOJL18lxMO8Zfkfi7oN35F+ijB3NtrqrNFnmfG3aozXGzWi21+yZzsmZVbv1rptMc+Ush7EdK/tvCy5qK+X5H+cmfUIxxLcX/AFcuuZ47hnhXcw42jvX3Z4Tub59P0XxJa2kM9rfaDC9xD0YMIcHP6818PaTZIZ5nH3dp4NfcHwhu4tE8PeC9X1S2W5hv/C8cckI/h4Kj2rzs792MX6lcPzUq04f4dTkNf0zR9T16PT59MZdPEIluG3ksVYnit/StJ03w9J4f1Jor17FcppdzM5ZYXEpbauf9kg1zPjjStR+HPxDyNTa6tbj5RC55RScgfhXoNzYiP4T6OTPI+zVJmijdsqi4U8e/NebipctGmuj/AMjoyuKqYiumvei9fvVjz+4gj/4WPdeHtQtGWWa4+128jDkF1Dg+2c84qD4PeLYfDnxI1TT7x2ja/n/0fb3bPIPtjpXW/Gzw7aXvxSWzhkbzprWO7kuCu1s4244+n0ryDQNc1Gz8e25uCsy6fKwXsXCnvxya6sPGOKwbT6o4MfOvl+aQtup6ejPdfjN4U/4SGextUMfmOsnlfL8zrtGea+cviT4UvHv5rzTwsMabY42UfxL/APqr6qh19fFHh2z8SSWipKJBBtIzg7ex9MfrXi/xe8BNb2l5qGl3McP2eaSV15O72H51y5XWdOXJLoenxFg41LVoLfU8d8K+OdY0nVdN0zWA0JW+BW4L7VHJB/Sve/B3xamYx6V9umluJJQu5OGILY59u9eTfGvwTZ2uiWDPFGzR24fK5Gc8+lZfw9126sLe1eSaRpvO+SZW5UZA/H1r1KlKjiqd2u587h8XWy/ELkfr6H1BFpcdrLeXrXPnyMgE2587gP4fpRZw6tZ21zNFAWt49hEci7udvIB781yen6u2hQ2+qXKfajJbmPDMfXOevtXSaR4ja81m3tCjJDcWokXa3zKxGfyrwalOUP67H22GxVKty2Vm/wBSEW9nKPMiJVW5VeOB6dKK1pdd0C3laD7HP8jFfur2/GisPaHd9Xff8D//2Q==" style="width:196px; height:328px" /><br />” Hos Aften Syd bliver man fagligt udfordret og man skal hele tiden være klar. Vi skal altid være oppe på tæerne, og det kan jeg godt lide”. (Kirsten tv.)<br /><br /><br />”Jeg står på egne ben her i Aftengruppen og får en masse ansvar. Jeg kan virkelig bruge mine kompetencer og uddannelse – og bliver fagligt udfordret hver dag. Jeg har tætte kollegaer at sparre med, både sygeplejersker, hjælpere og assistenter - og så har vi det altid hyggeligt og sjovt sammen (Ditte th).<br /><br /><br /><strong>Har du lyst til at være vores kollega?</strong><br />Lige nu søger vi flere social- og sundhedsassistenter, der har lige så meget fokus på faglighed og godt kollegaskab som os.<br /><br />Vi kan både tilbyde dig en fast stilling eller et vikariat i rene aftenvagter fra kl. 15:30 – 23:30. Der er stor fleksibilitet og du kan selv være med til at bestemme, hvor mange timer du ønsker at være ansat. Mange af vores medarbejdere er ansat på 29 ¾ timer med arbejde hver anden weekend. Derudover er vi meget fleksible i forhold til planlægning af vagter samt ferie og fri, så der er balance mellem dit arbejdsliv og privatliv.<br /><br /><strong>Vi mangler dig, der har evnerne og lysten til at</strong> <ul> <li>Arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og dine kollegaers arbejde.</li> <li>Støtte den enkelte borger og tilpasse støtten løbende i forhold til borgerens behov.</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et ligeværdigt og udviklende teamsamarbejde med de andre faggrupper.</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig, involverende, hjælpsom og motiverende.</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør tage ansvar.</li> <li>Møde stabilt op på alle vagter med gå-på-mod og smil, klar til at møde vores dejlige borgergruppe og dine kompetente kollegaer.</li> </ul> Derudover ser vi gerne at du har kørekort, og at du er sikker i egne kompetencer og din faglighed.<br /><br /><strong>Hvad kan vi tilbyde dig?</strong><br />Både Ditte og Kirsten er enige om at du som medarbejder hos Aftengruppen Syd, får en ledergruppe, der altid har døren åben og som sætter en ære i at få enderne til at nå sammen, så alle bliver mødt i deres behov:<br /><br />”Vi har nogle kanon gode ledere der altid er der for os. De lytter på hvad vi siger, og vi kan altid ringe til dem – lige meget hvad klokken er. Her i vores gruppe kan du få det som du vil have det, så længe du passer dit arbejde godt. Det er sjældent at man har det så godt, som vi har det hos os (Kirsten).<br /><br /><strong>Derudover får du som medarbejder hos os</strong> <ul> <li>En grundig introduktion til dine arbejdsopgaver og vores omsorgssystemer.</li> <li>Sidemandsoplæring – du bliver koblet på en kollega i din opstartsperiode, indtil du er tryg i dine arbejdsopgaver.</li> <li>Mulighed for kompetenceudvikling – vi arbejder lige nu på at opdatere vores tilbud, så endnu flere af vores dygtige medarbejdere kan blive opkvalificeret.</li> <li>En dedikeret og samarbejdsfokuseret medarbejder- og ledergruppe.</li> <li>Mulighed for både at arbejde med din monofaglighed og indgå i tværfagligt samarbejde.</li> <li>Socialt sammenhold, kollegahygge og sammenkomster.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Karin Vang på 65513232 eller assisterende rehabiliteringsleder Annette Johansen på 65513214 og Marlene Willumsen på 65513611.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. september 2020, og vi forventer at holde samtaler løbende. <br /><br /><strong>Til deres kommende kollegaer vil Ditte og Kristen gerne sige</strong><br /><br />”Hvis du er positiv og fagligt dygtig og har lyst til at være en del af en arbejdsplads med kanon gode ledere og en tæt medarbejdergruppe, så er Aftengruppen Syd det helt rigtige sted for dig. Så, kom bare – vi skal nok tage os godt af dig!”<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  07-09-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Administrativ medarbejder til Risingskolen

  Har du en relevant administrativ uddannelse? Har du flair for IT og er du talstærk? Er du serviceminded og dygtig til at skabe struktur og overblik? Har du tålmodighed selvom arbejdsopgaverne er mange?

  Risingskolen søger en administrativ medarbejder til skolens kontor.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen har ca. 850 elever fordelt på en stor almendel samt en række med specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og administrativt personale.<br /><br />Ledelsesmæssigt er Risingskolen er organiseret med en skoleleder, en souschef, to afdelingsledere og en administrativ leder. På skolens kontor er pt. ansat en skolesekretær samt en medarbejder på fleksordning. Da skolesekretæren varetager et tillidshverv, og da medarbejderen på fleksordning går på efterløn, har vi brug for en administrativ medarbejder på 30 - 37 timer til at hjælpe med at løse opgaver på kontoret.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker os og forventer en medarbejder, der: <ul> <li>Har en relevant administrativ uddannelse</li> <li>Er serviceminded</li> <li>Har flair for IT samt er talstærk</li> <li>Er dygtig til at skabe struktur og overblik</li> <li>Trives i en hverdag med meget uforudsigelighed</li> <li>Har tålmodighed selvom arbejdsopgaverne er mange</li> <li>Kan tiltræde den 1. oktober 2020</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Eksempler på arbejdsopgaver <ul> <li>Daglig bogføring</li> <li>Tovholder på IT-opgaver fx vedligeholdelse af skolens hjemmeside</li> <li>Ajourføre elever i KMD-elev</li> <li>Løse administrative opgaver i Aula og Trio</li> <li>Forestå mindre indkøb</li> <li>Booke møder i Outlook-kalendere</li> <li>Administrativ tovholder på indskrivning af elever til specialklasserne</li> </ul> Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med Trio/Tabulex, KMD, Silkeborg Data, ØS Indsigt samt har kendskab til de administrative opgaver, der findes på et skolekontor.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel eller souschef Sine Erlandsen via skolens kontor på 63752300.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 23. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 27. august 2020 efter kl. 12.00.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Betina og Susanne elsker deres arbejdsplads! De er lige nu på udkig efter en kollega, til vores bosted for skønne borgere med en medfødt hjerneskade - måske er det dig?

  <em>Betina og Susanne elsker deres arbejdsplads! De er lige nu på udkig efter en kollega, til vores bosted for skønne borgere med en medfødt hjerneskade - måske er det dig? Vi søger en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske, der har fokus på faglighed og lærerigt kollegaskab,  til blandende dag og aftenvagter, samt med weekendvagt hver 2 uge. Timeantal fra 32 timer.</em><br /><br /><strong>Om vores arbejdsplads - Sedenhuse</strong><br />Vi er en gruppe på ca. 50 faste medarbejdere bestående af en sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, ledere, samt studerende og elever. Ud over dem, så har vi pedel samt køkken - og rengøringspersonale. Vi har et skønt hus, hvor der er 40 beboere med en medfødt hjerneskade og et fantastisk inspirerende udenomsareal.<br /><br /><strong>De bedste borgere og rehabilitering i fokus </strong><br />Alle beboerne har deres egen lejlighed og har i hverdagen et tilbud om skole, værksted eller andet dagtilbud, samt en ugentlig hjemmedag, hvor de bliver støttet af personalet i at leve deres liv og hvad der hører med til det. Det giver en spændende og varierende dag, hvor opgaverne og problemstillingerne løses sammen.<br /><br /><strong>Humor, godt kollegaskab og høj faglighed</strong><br />Vi er en personale- og ledergruppe, der i det daglige har fokus på høj faglighed, omsorg for hinanden, god humor, samt tvær- og monofaglig udvikling. Vi er fordelt på 4 teams i forskellige aldre og fagligheder, hvor vi alle bidrager med noget forskelligt og samarbejder til alles bedste. Vi har det også godt sammen, når her er travlt.<br /><br />Her kan du læse lidt udtalelser fra dine 2 nye kollegaer- Susanne og Betina, der begge er SSA' ere på Sedenhuse. Og de er fuldstændigt klar på at, Sedenhuse er den helt rigtige arbejdsplads for dem. <br /><br />”På Sedenhuse bliver vi fagligt udfordret på både det sundhedsfaglige og det pædagogiske område - og vi bliver mødt med en utrolig livsglæde og taknemmelighed fra borgerne hver dag” (Betina) <br /><br />”Vi skal være parate hver dag og tage selvstændige beslutninger, det kan jeg virkelig godt lide” (Susanne) <br /><br /><strong>Fra Betina og Susanne - Til vores kommende kollega</strong><br />"Vi glæder os til at, møde en fagligt velfunderet, smilende, samarbejdsvillig, positiv og åben ny kollega, som kan lære os en masse - og omvendt"  (Betina)<br /><br />"Sedenhuse er det helt rigtige sted for dig, der nyder at arbejde med mennesker, have fantastiske kollegaer og bruge din faglighed, samtidig med du udvider din horisont indenfor det pædagogiske. Så kom bare, vi tager godt imod dig!" (Susanne).<br /><br /><strong>Har du lyst til at være vores nye kollega?</strong><br />Lige nu søger vi 1 Social- og sundhedsassistent eller 1 sygeplejerske, der har fokus på faglighed, samarbejde, trivsel og udvikling på Sedenhuse.<br /><br />Vi kan tilbyde dig en fast stilling med blandede dag- og aftenvagter, samt weekendvagt hver 2. uge. Timeantal har vi ikke låst os fast på, men gerne minimum 32 timer. Vi er fleksible i forhold til planlægning af dine vagter, ferie, fridage, så du har er en god work/life balance.<br /><br /><strong>Vi mangler dig, der har evnerne og lysten til at:</strong> <ul> <li>Arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang, fokus på faglige tiltag, der kan understøtte beboeren og støtte op om kollegaernes arbejde</li> <li>Arbejde selvstændigt og indgå i et ligeværdigt, samt udviklende teamsamarbejde med de andre faggrupper</li> <li>Være åben, dynamisk, faglig nysgerrig, engageret, hjælpsom og motiverende</li> <li>Arbejde med dig selv og tage ansvar</li> <li>Møde stabilt op, have gå- på mod, smil og nysgerrighed med på jobbet </li> <li>Møde den fantastiske borgergruppe og dine kompetente kollegaer</li> </ul> Derudover ser vi gerne at, du er sikker på egne kompetencer og faglighed.<br /><br /><strong>Hvad kan vi tilbyde dig?</strong><br />Både Betina og Susanne er enige om at, du som medarbejder får en ledergruppe, der har døren åben, er lyttende og har en åben tilgang til dig - og som sætter en ære i at, løse udfordringerne sammen, så alle behov bliver mødt.<br /><br /><strong>Derudover får du, som medarbejder hos os:</strong> <ul> <li>En grundig introduktion til dine arbejdsopgaver og Sedenhuse</li> <li>Tid til at blive tryg i arbejdsopgaverne</li> <li>Mulighed for kompetenceudvikling</li> <li>En dedikeret- og samarbejdsfokuseret medarbejder- og ledergruppe</li> <li>Arbejde med din monofaglighed og tværfagligt samarbejde</li> <li>Socialt sammenhold, høj social kapital og hyggelige sammenkomster</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om os, så er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Thomas Laugesen på 24472937 eller assisterende rehabiliteringleder Sussi Qvist på 61207859.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. august  2020 og der vil være løbende samtaler i uge 35 eller mandag i uge 36.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 0-2,10 år? Er du frisk, robust og har masser af gå på mod, og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

  <em>Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 0-2,10 år? Er du frisk, robust og har masser af gå på mod, og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br />Børnehuset Åløkke søger en pædagogmedhjælper til vores vuggestue på 37 timer ugentlig.<br />Tiltrædelse pr. 1. september 2020 eller hurtigst muligt derefter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br /><br />Børnehuset Åløkke er normeret 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement. Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, lægger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Vi søger en pædagogmedhjælper med følgende faglighed</strong> <ul> <li>Du brænder for vuggestuebørn.</li> <li>Du er åben og imødekommende, tydelig og anerkendende.</li> <li>Du har overblik og er der, hvor børnene er.</li> <li>Du inspirerer til og igangsætter mindre lege- og læringsmiljøer og deltager aktivt.</li> <li>Du referer til stuens pædagoger i forhold til organisering, tilrettelæggelse og udførelse af den daglige pædagogiske praksis.</li> <li>Du er opmærksom på det enkelte barn og bidrager med iagttagelser.</li> <li>Deltager i de daglige rutiner med børnene.</li> <li>Indgår i faste turnusordninger ex. i forhold til dækning af legeplads, børn der skal sove.</li> </ul> Uddyb i din ansøgning, hvordan du tænker, du ville kunne opfylde de forventninger, vi har til dig.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et hus, der er klar til at tænke ud af boksen i forbindelse med afprøvning af nye tiltag. </li> <li>En personalegruppe, der har fokus på det gode samarbejde, såvel i teams som i hele huset.</li> <li>Et hus, hvor du får mulighed for at afprøve det engagement, du er i besiddelse af.</li> </ul> Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til <u><a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre" target="_blank" title="institutionens hjemmeside">institutionen hjemmeside</a>.</u> <br /> <br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 24. august 2020 . <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Så er dette noget for dig.

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Så er dette noget for dig.</em><br /><br />Bostedet Munkehatten søger omsorgsmedhjælpere til vikariater i efteråret 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 20 -76 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile, og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har de fleste borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi vægter, at borgernes støtte varetages af medarbejdere, der har et solidt kendskab til den enkelte borgers behov og ressourcer, og derfor søger vi medarbejdere til de forskellige afdelinger, da det faste personale skal på kursus.<br /><br />Du får en fast arbejdsplan. Du vil primært blive tilknyttet en afdeling. Stillingerne er på 25 timer om ugen med skiftende dag og aftenarbejde og arbejde hver 2. weekend.<br /><br />Du vil indgå i en tværfaglig medarbejdergruppe, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger.<br /><br />Vi arbejder ud fra vores kerneopgave: ”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Arbejder med borgerens ønsker, behov og ressourcer som grundlag og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Er fleksibel og trives i en foranderlig hverdag</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med: <ul> <li>Engagerede og faglige kompetente kollegaer</li> <li>Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med humor og højt til loftet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse er 15. september 2020 til 1. december 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte en af de assisterende rehabiliteringsledere Gitte Laugesen på 51482325, Kirsten Stehmann på 24210604 eller Susanne Lending på 23839551. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en sundhedsplejerske til en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2020. Det bliver din opgave at vejlede børn og familier i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv.

  Vi søger en sundhedsplejerske til en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sundhedsplejerskerne i Odense Kommune arbejder i kombinerede stillinger.<br /><br />Sundhedsplejen i Odense Kommune er opdelt i tre områder i Sundhedshusene Syd, Vest og Nord, hvor sundhedsplejerskerne har kontorfaciliteter og konsultationer. Jordemødre, der betjener områderne, afholder også deres konsultationer i Sundhedshusene. Den ledige stilling er i Vest, og Sundhedshuset i Vest er placeret i Slotsgade i centrum af Odense.<br /><br />Sundhedsplejen er organiseret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelsesenhed bestående af sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, psykologer, tale-/sprogkonsulenter, ergo-/fysioterapeuter, familiebehandlere, ernæringsbachelorer, der indgår i et tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudsafdelingen, Børn- og Unge Rådgivningen og samarbejder med andre forskellige eksterne samarbejdspartnere.<br /> <br />Sundhedsplejen i Odense Kommune satser på tidlig indsats, der indebærer graviditetsbesøg til alle familier med tilbud om screening for fødselsdepression af begge forældre. I 2019 har sundhedsplejen desuden implementeret screeningsmetoden ADBB.<br /><br />Der kan læses mere om sundhedsplejen på Odense Kommunes hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det bliver din opgave at vejlede børn og familier i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv.<br />Konkret kommer du til at varetage sundhedspleje til både gravide, småbørns familier og skolebørn, og du vil blandt andet samarbejde med jordemødre, læger, psykologer, familiebehandlere, socialrådgivere, ergo-/fysioterapeuter, kostvejledere og tale/sprog konsulenter.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Er uddannet sundhedsplejerske og fagligt engageret</li> <li>Forstår at arbejde selvstændigt som selvtilrettelægger og samtidig være teamplayer</li> <li>Kan arbejde tværfagligt</li> <li>Er fleksibel, åben og positiv</li> <li>Er udviklings- og omstillingsparat</li> <li>Har lyst og evne til at facilitere mødegange i vores fødsels- og forældreforberedende forløb ”Sund Start Sammen”</li> <li>Kan arbejde i alle familietyper og i alle områder af byen</li> <li>Er organisatorisk nysgerrig – kan se sundhedsplejen og sig selv som en del af organisationen / Odense Kommune i et sammenhængende perspektiv til gavn for børn og familier.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling og forandring</li> <li>Et selvstændigt job med mange udfordringer og et stort ansvar</li> <li>Engagerede kollegaer og et forpligtende teamsamarbejde, hvor vi i fællesskab fordeler og løser vores kerneopgaver</li> <li>Sundhedsplejerskerne i de tre områder arbejder sammen i forskellige gruppeaktiviteter på byplan</li> <li>Kollegial faglig sparring og supervision</li> <li>En arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt</li> </ul> Lyder ovenstående som noget for dig, og ønsker du at blive en del af et stort kollegafællesskab, så ser vi gerne en ansøgning fra dig<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte teamleder Mette Lind Sørensen på 2168 4985 mail mels@odense.dk eller tillidsrepræsentant Lotte Høy på 2331 3073 mail lohni@odense.dk, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 19. august 2020. Samtaler forventes afholdt mandag den 24. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Rosengårdskolen

  Er du lidt af en multikunstner, kan du bevare overblikket og møde børnene der hvor de er? Så er du vores nye pædagog på Rosengårdskolen!

  <em><strong>Kan du inspirere, begejstre og motivere børn? Så er du måske den pædagog vi mangler? Rosengårdskolen søger en uddannet pædagog på 35 timer pr. 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt</strong></em><br /><br />Vi søger en pædagog, der kan lidt af det hele og samtidig har det store overblik. Måske har du erfaring med dans og akrobatik, kreative projekter, grovværksted, bevægelsesaktiviteter, udeliv, tricks med skateboard eller du kan bidrage med noget andet. Om du er nyuddannet eller erfaren er mindre afgørende, derimod er humør, entusiasme og engagement nøgleord.<br /><br /><strong>Lidt om os i SFO:</strong><br />Vi er en lille personalegruppe i det store fælles personale på hele skolen. Vi har en stor aldersspredning, hvilket medfører forskellige kompetencer og viden. Vi har det godt sammen socialt på arbejde, og vi har let til latter. Vi vægter en fælles pause sammen om ugen, hvor vi mødes på et uformelt plan og har mulighed for at se hinanden i øjnene. Vi har stort fokus på, at vi er rollemodeller, og vi praktiserer en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger. Vi lægger vægt på børns leg og venskaber og støtter dem i at udvikle selvstændighed og selvværd. I SFO har vi fokus på, at det er børnenes frie tid, som vi er en del af. Derfor vægter vi deres medbestemmelse og idéer højt. <br />Vi glæder os til at se, hvad du kan bidrage med i vores personale- og børnegruppe.<br /> <br /><br /><strong>Som pædagog på Rosengårdskolen skal du:</strong> <ul> <li>Være årgangspædagog men med primært tilhør til en klasse, hvor du i samarbejde med klassens lærere arbejder med at udvikle klassens trivsel og børnefællesskaber</li> <li>Stå for den understøttende undervisning på fagdage</li> <li>Bidrage aktivt til undervisningen, når du er med i denne</li> <li>Varetage forskellige funktioner i skoledel og SFO som f.eks. forældremøde, skole/hjem samtaler, eksternt samarbejde og aftenarrangementer i SFO</li> <li>Arbejde i overensstemmelse med skolens og SFO’ens værdier </li> <li>Have egne idéer og arbejde selvstændigt med planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter i SFO</li> <li>Være indstillet på at vi i SFO arbejder som et helt team, hvor alle bidrager for at skabe en god dag for vores børn</li> <li>Have en anerkendende tilgang i dit pædagogiske arbejde og et velfunderet børnesyn med udgangspunkt i barnets perspektiv</li> <li>Se udeområdet som et stort aktivitetsrum</li> <li>Være nærværende og tydelig i kontakten med børnene</li> <li>Være indstillet på at arbejdstiden spænder fra 6.30-16.45 i løbet af ugen med timer i både skole- og SFO-del</li> </ul> <strong>Vores forventninger til dig:</strong> <ul> <li>Du er uddannet pædagog og brænder for både skole- og fritidsdelen</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til børn og voksne</li> <li>Du er nysgerrig på at gå på opdagelse i børnenes univers</li> <li>Du brænder for at arbejde med en børnegruppe med diversitet og forskelligartede udfordringer</li> <li>Du har humor og gå-på-mod med evnen til at navigere samt bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>Du kommunikerer klart og konstruktivt – både mundtligt og skriftligt</li> <li>Du bidrager til faglige refleksioner i åben dialog. </li> <li>Du tager medansvar for det gode arbejdsmiljø og den pædagogiske praksis</li> <li>Du er med til at tænke nyt indenfor børnenes frie tid</li> <li>Børnene er ude hver dag og derfor forventer vi, at du har lyst til og kan se de pædagogiske muligheder i at være ude i naturen året rundt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte souschef i SFO Line Voldsgaard på 51 21 18 17 - hverdage mellem kl. 10.00 - 11.00.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 20. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 25. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Kan du inspirere, begejstre og motivere børn? Så er du måske den medhjælper/assistent vi mangler?

  <em><strong>Kan du inspirere, begejstre og motivere børn? Så er du måske den medhjælper/assistent vi mangler? Rosengårdskolens SFO søger 2 medhjælpere/assistenter på 20 timer.</strong></em><br /><br />Vi søger 2 medhjælpere/pæd.assistenter, der kan lidt af det hele og samtidig har det store overblik. Måske har du erfaring med dans og akrobatik, kreative projekter, grovværksted, bevægelsesaktiviteter, udeliv, tricks med skateboard eller du kan bidrage med noget andet. Om du ingen erfaren har er mindre afgørende, derimod er humør, entusiasme og engagement nøgleord.<br /><br /><strong>Lidt om os i SFO:</strong><br />Vi er en lille personalegruppe i det store fælles personale på hele skolen. Vi har en stor aldersspredning, hvilket medfører forskellige kompetencer og viden. Vi har det godt sammen socialt på arbejde, og vi har let til latter. Vi har stort fokus på, at vi er rollemodeller, og vi praktiserer en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger. Vi lægger vægt på børns leg og venskaber og støtter dem i at udvikle selvstændighed og selvværd. I SFO har vi fokus på, at det er børnenes frie tid, som vi er en del af. Derfor vægter vi deres medbestemmelse og idéer højt. <br />Vi glæder os til at se, hvad du kan bidrage med i vores personale- og børnegruppe.<br /><br /><strong>Som medhjælper/assistent på Rosengårdskolen skal du:</strong> <ul> <li>Varetage forskellige funktioner i SFO som f.eks. krydser, lave aktiviteter og aftenarrangementer i SFO</li> <li>Arbejde i overensstemmelse med skolens og SFO’ens værdier </li> <li>Have egne idéer og arbejde selvstændigt med planlægning og udførelse aktiviteter i SFO</li> <li>Være indstillet på at vi i SFO arbejder som et helt team, hvor alle bidrager for at skabe en god dag for vores børn</li> <li>Have en anerkendende tilgang i dit arbejde med udgangspunkt i barnets perspektiv</li> <li>Se ude området som et stort aktivitetsrum</li> <li>Være nærværende og tydelig i kontakten med børnene</li> <li>Være indstillet på at arbejdstiden spænder fra 11.30-16.45 i løbet af ugen</li> </ul>  <br /><strong>Vores forventninger til dig:</strong> <ul> <li>Du brænder for fritidsdelen, men har også lyst til at være med i skoletiden</li> <li>Du har en anerkendelse tilgang til børn og voksne</li> <li>Du er nysgerrig på at gå på opdagelse i børnenes univers</li> <li>Du brænder for at arbejde med en børnegruppe med diversitet og forskelligartede udfordringer</li> <li>Du har humor og gå-på-mod med evnen til at navigere samt bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>Du kommunikerer klart og konstruktivt – både mundtligt og skriftligt</li> <li>Du bidrager til faglige refleksioner i åben dialog. </li> <li>Du tager medansvar for det gode arbejdsmiljø og den pædagogiske praksis</li> <li>Du er med til at tænke nyt indenfor børnenes frie tid</li> <li>Børnene er ude hver dag og derfor forventer vi, at du har lyst til og kan se de pædagogiske muligheder i at være ude i naturen året rundt</li> </ul> Løn- og ansættelsesvilkår<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Er du velkommen til at kontakte Souschef i SFO Line Voldsgaard på 51 21 18 17 hverdage mellem kl. 10.00 - 11.00.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 20. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 28. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Uddannelsesambassadør til Job & Karriere 2

  Vil du være med til at understøtte vores ambition om at blive endnu bedre til at vejlede jobparate borgere om de uddannelsesmuligheder, som kan bringe borgeren tættere på beskæftigelse – og vil du være med til at udbygge organisationens viden om uddannelsesområdet… så er det dig, vi har brug for.

  <strong>Brænder du for koordinering og vejledning i krydsfeltet mellem uddannelse og beskæftigelse? </strong><br /><br />Vil du være med til at understøtte vores ambition om at blive endnu bedre til at vejlede jobparate borgere om de uddannelsesmuligheder, som kan bringe borgeren tættere på beskæftigelse – og vil du være med til at udbygge organisationens viden om uddannelsesområdet… så er det dig, vi har brug for.<br /><br />Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Odense Kommune søger 1 uddannelsesambas-sadør til en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. oktober 2020.<br /><br />Der er tale om en spændende stilling med mange faglige udfordringer og mulighed for at være med helt i front for at skabe synergi imellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt bidrage til at uddannelse er helt fremme i bevidstheden hos alle, der arbejder med de jobparate ledige.<br /><br /><strong>De centrale opgaver i stillingen vil bl.a. være:</strong> <ul> <li>At oparbejde, systematisere og formidle viden om muligheder og betingelser for efteruddannelse og kompetenceudvikling for forskellige grupper af jobparate borgere  </li> <li>At rådgive, vejlede og motivere de jobparate ledige, som har behov for og udviser interesse for at forfølge mulighederne for kompetenceudvikling  </li> <li>At afholde informationsmøder for jobparate ledige  </li> <li>At deltage i forvaltningens branchegruppemøder som ankerperson for formidling af aktuel og relevant viden om muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling  </li> <li>At være ressourceperson for kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere, internt og eksternt, når det drejer sig om at afdække muligheder for at skabe synergi imellem uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder</li> </ul> <br /><strong>Vores forventninger til dig:</strong> <ul> <li>At du har en solid viden om uddannelsesområdet og indsigt i sammenhængen imellem uddannelse og beskæftigelse</li> <li>At du har dokumenteret erfaring med kvalitetssikring og udarbejdelse af ledelsesinformation</li> <li>At du har erfaring med undervisning, vejledning og anden form for formidling</li> <li>At du arbejder struktureret og målrettet</li> <li>At du er stærk i kommunikation – skriftligt og mundtligt</li> <li>At du er god til at skabe og vedligeholde netværk internt og eksternt</li> <li>At du trives i en travl og omskiftelig hverdag</li> </ul> <br /><strong>Vi tager for givet, at du:</strong> <ul> <li>Har en værdsættende og anerkendende tilgang til mennesker</li> <li>Er empatisk og tillidsvækkende</li> <li>Er nysgerrig og opsøgende i kontakten med andre</li> <li>Hviler i dig selv og kan træde ind i de forskellige samarbejdsfora og etablere samarbejde og koordinering på tværs</li> </ul> Job & Karriere 2 er en afdeling med 20 medarbejdere, der engageret varetager kontaktforløb og aktivering i forhold til målgruppen forsikrede ledige med fokus på løbende faglig udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten eller grundløn 31 i DS-overenskomsten.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er man velkommen til at kontakte afdelingsleder Andrew Lauritsen på 30 12 23 29.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 23. august 2020. Samtaler forventes afholdt torsdag den 27. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Dansk- og engelsklærer til Spurvelundskolen

  Kan du svare ja til nedenstående? Har du linjefag i dansk og engelsk? Har du fokus på faglighed, klasserumsledelse og blik for trivsel i læringsmiljø? Har du erfaring med aktionslæring og kollegial sparring? Så er du måske den lærer, vi lige står og mangler.

  Spurvelundskolen søger lærer med linjefag eller tilsvarende kompetence i dansk og engelsk.<br /><br />Vi søger en dygtig og ambitiøs lærer med fokus på faglighed, klasserumsledelse og blik for god trivsel i læringsmiljøet. Ønsker du at arbejde på en skole med gode rammer og engagerede kolleger, så er vi den skole, du leder efter.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Spurvelundskolen er en tosporet skole beliggende i Næsbyhoved Broby i den nordlige del af Odense Kommune med klasser fra 0. - 6. årgang og cirka 250 elever. Skolen ligger tæt på skov og rekreative områder, og er kendt for sine attraktive rammer og moderne læringsmiljøer.<br /><br />Vi er certificeret Unicef Rettighedsskole, og vi prioriterer, at eleverne har indflydelse og tager ansvar for at være med til at skabe en god skole. Vi har etableret fagteam, hvor der er mulighed for faglig sparring, og mulighed for at få gode ideer til, hvordan den gode undervisning kan styrkes. Den faglige sparring kan være med til at gavne både nye og erfarne undervisere, og derfor er det også vigtigt for os, at vi har et trygt og respektfuldt læringsmiljø.<br /><br />Spurvelundskolen deler matrikel med en børnehave. Der er således et samlet børneunivers, hvor vi arbejder med at skabe trygge overgange fra børnehave til skole, og fra børneskole til ungemiljøet på en nærliggende skole. Vi prioriterer tidlig indsats og sprogstøttende aktiviteter, der kan gøre eleverne så dygtige som muligt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en lærer med gode faglige kompetencer inden for fagene dansk og engelsk.<br /><br />Derudover skal du som lærer på Spurvelundskolen: <ul> <li>Mestre tydelig klasserumsledelse</li> <li>Have blik for inkluderende aktiviteter</li> <li>Være dygtig til at samarbejde og være aktivt deltagende i teamsamarbejdet</li> <li>Kunne bede om hjælp når der er behov for det</li> <li>Se værdien i lærende fællesskaber.</li> <li>Have erfaring med aktionslæring og kollegial sparring</li> <li>Kunne samarbejde med skolens øvrige faggrupper</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder dig en udviklingsorienteret skole, som er tæt knyttet til lokalsamfundet. Vi har et godt samarbejde mellem alle faggrupper på skolen, og vi har fokus professionelle læringsfælleskaber og trivsel.<br /><br />Så er du klar til faglig udvikling og har du lyst til at indgå i et inspirerende læringsfælleskab bestående af pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere og ledere, så er du måske vores nye kollega.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Det er en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse 1. september 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information om skolen og stillingen, og eventuel aftale et besøg på skolen, kontakt skoleleder Mette Madsen på 61555144 og på mail <a href="mailto:mjm@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mjm@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 17. august 2020. <br />Vi forventer at sende indkaldelse ud torsdag, den 20. august 2020 til de kandidater, som bliver indkaldt, og ansættelsessamtale vil finde sted tirsdag, den 25. august 2020 fra kl. 14.00. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Kan du svare ja til nedenstående? Har du linjefag i matematik, natur/teknologi og engelsk? Har du fokus på faglighed, klasserumsledelse og blik for trivsel i læringsmiljø? Har du erfaring med aktionslæring og kollegial sparring? Så er du måske den lærer, vi lige står og mangler.

  Spurvelundskolen søger lærer med linjefag eller tilsvarende kompetence i matematik, natur/teknologi og engelsk.<br /><br />Vi søger en dygtig og ambitiøs lærer med fokus på faglighed, klasserumsledelse og blik for god trivsel i læringsmiljøet. Ønsker du at arbejde på en skole med gode rammer og engagerede kolleger, så er vi den skole, du leder efter.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Spurvelundskolen er en tosporet skole beliggende i Næsbyhoved Broby i den nordlige del af Odense Kommune med klasser fra 0. - 6. årgang og cirka 250 elever. Skolen ligger tæt på skov og rekreative områder, og er kendt for sine attraktive rammer og moderne læringsmiljøer.<br /><br />Vi er certificeret Unicef Rettighedsskole, og vi prioriterer, at eleverne har indflydelse og tager ansvar for at være med til at skabe en god skole. Derudover er vi udviklingsskole for ”Børnene i Robotbyen”, og arbejder derfor aktivt med teknologiforståelse og teknologidannelse. Vi prioriterer, at eleverne får teknologi mellem hænderne, og lærer at knække koden til sproget bag teknologierne, så de er bedre rustet til fremtiden.<br /><br />Spurvelundskolen deler matrikel med en børnehave. Der er således et samlet børneunivers, hvor vi arbejder med at skabe trygge overgange fra børnehave til skole, og fra børneskole til ungemiljøet på en nærliggende skole. Vi prioriterer tidlig indsats og sprogstøttende aktiviteter, der kan gøre eleverne så dygtige som muligt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en lærer med gode faglige kompetencer inden for fagene matematik, natur og teknologi og engelsk.<br /><br />Derudover skal du som lærer på Spurvelundskolen: <ul> <li>Mestre tydelig klasserumsledelse</li> <li>Have blik for inkluderende aktiviteter</li> <li>Være dygtig til at samarbejde og være aktivt deltagende i teamsamarbejdet</li> <li>Kunne bede om hjælp når der er behov for det</li> <li>Se værdien i lærende fællesskaber.</li> <li>Have erfaring med aktionslæring og kollegial sparring</li> <li>Kunne samarbejde med skolens øvrige faggrupper</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder dig en udviklingsorienteret skole, som er tæt knyttet til lokalsamfundet. Vi har et godt samarbejde mellem alle faggrupper på skolen, og vi har fokus professionelle læringsfælleskaber og trivsel.<br /><br />Så er du klar til faglig udvikling og har du lyst til at indgå i et inspirerende læringsfælleskab bestående af pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere og ledere, så er du måske vores nye kollega.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Det er en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse 1. september 2020. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information om skolen og stillingen, og eventuel aftale et besøg på skolen, kontakt skoleleder Mette Madsen på 61555144 og på mail <a href="mailto:mjm@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mjm@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 17. august 2020. <br />Vi forventer at sende indkaldelse ud torsdag, den 20. august 2020 til de kandidater, som bliver indkaldt, og ansættelsessamtale vil finde sted mandag, den 24. august 2020 fra kl. 14.00. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Vestre Skole

  Pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter søges en lærer til en fast stilling på fuld tid

  <strong>Pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter søges en lærer til en fast stilling på fuld tid, der kan dække:</strong> <ul> <li>Dansk, Kristendom og Engelsk i 1. klasse</li> <li>Idræt i udskolingen</li> <li>Evt. Tysk på mellemtrin / udskoling</li> <li>Evt. musik i indskoling / mellemtrin</li> <li>Opgaver omkring elever der er udfordret trivsels -og læringsmæssigt</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vores lærerværelse er kendetegnet ved stor rummelighed, god kollegial opbakning og nærvær omkring skolens opgaver. Vi holder meget af at grine sammen – og vi har en anerkendende pædagogisk tilgang til alle aktører på skolen.<br /><br />Vestre skole er en 2-3-sporet skole med ca. 360 elever og 18 klasser.<br /><br />Miljøet på Vestre Skole er mangfoldigt. Vi betragter vores alsidige børne- og forældresammensætning som en ressource, der giver et spændende og rummeligt læringsmiljø.<br /><br />Vestre skole er en udviklingsorienteret skole, hvor pædagogisk og fagligt engagement sættes i højsædet. Skolen er præget af en positiv ånd, hvor samarbejde og fleksibilitet er en del af hverdagen.<br /><br />Vestre skole er en byskole med landsbylignende forhold, hvor vi arbejder med bedre læring gennem tryghed og nærvær og samtidig prioriterer vi fællesskabet højt.<br /><br /><strong>Vestre skoles ambition:</strong> <ul> <li>Vi sikrer, at vore elever på alle alderstrin får mulighed for at udnytte deres potentiale for at lære fuldt ud både fagligt og menneskeligt</li> <li>Vi giver rum og mulighed for læring på et højt fagligt niveau med vægt på udvikling af praksis-faglige kompetencer.</li> <li>Vi lægger stor vægt på et trygt skolemiljø med et godt og tæt samarbejde mellem skole og forældre.</li> </ul> <br /><strong>Om dig:</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Kan skabe optimal trivsel og læring for vore elever</li> <li>Har lyst og kompetence til differentieret og inkluderende undervisning</li> <li>Er en kompetent klasseleder</li> <li>Har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt og kan gå i dialog med forældrene og eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Kan indgå i et tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvikår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte skoleleder Jesper Thygesen på 65 51 50 33 eller på mail jbt@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen sendes elektronisk via Odense Kommunes hjemmeside.Vi tager kun de ansøgninger i betragtning, hvor der er vedhæftet CV, eksamenspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, samt relevante udtalelser/referencer.<br /><br />Ansøgningsfristen er søndag den 23. august 2020 kl. 23.59. Samtaler afholdes i uge 35 - 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Social- og sundhedsassistent søges til Bostedet Svovlhatten der er et botilbud for borgere med en erhvervet hjerneskade

  <em>Vil du være en del af et team, som samarbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, og har deres hjem på Svovlhatten? Brænder du for at samarbejde med borger og deres pårørende ud fra en rehabiliterende tankegang? Ønsker du i udvidet grad tværfagligt samarbejde? Hvis ja, så er det lige netop dig, vi står og mangler.</em><br /><br />Bjerggårdshavens afdeling Svovlhatten søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling. Stillingen er på 30 - 32 timer ugentlig og indebærer skiftende arbejdstider mellem dag, aften og hver 2. weekend. Tiltrædelse 1. oktober 2020.<br /><br />Der er i alt tilknyttet 5 social- og sundhedsassistenter, 5 pædagoger, 1 ergoterapeut og 1 social- og sundhedshjælper i Flexjob. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bjerggårdshavens afdeling Svovlhatten er et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade<br />under Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Erhvervet Hjerneskade - Bydækkende. Bostedet har 7 døgnpladser og besøger 3 borgere i deres hjem efter § 85 i serviceloven.<br />Bostedet er et botilbud, der tilbyder bolig til voksne borgere med erhvervet hjerneskade - i moderat til svær grad, hvori der tilbydes pædagogisk støtte, pleje og omsorg.<br /><br />Som medarbejder vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder med borgerne omkring deres rehabiliteringsplan. De pårørende inddrages også i denne proces. Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger i alt 12 kollegaer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejderne på Svovlhatten har tilsammen ansvar for at skabe et rehabiliterende miljø for borgeren i tæt samarbejde i ens team og i den samlede personalegruppe. Du skal varetage opgaver, der tager udgangspunkt i dine faglige kompetencer samt medvirke til, at tilbuddet bliver sammenhængende, meningsfuldt og med fokus på det levede liv.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal bidrage til: <ul> <li>At du med afsæt i din faglighed arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>At det tværfaglige team samarbejder om at yde rehabilitering på højt fagligt niveau</li> <li>At relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførelse</li> </ul> Faglige kvalifikationer<br />Der lægges vægt på følgende: <ul> <li>Vi ser gerne, at du har erfaring med at arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade, herunder erfaring fra botilbud</li> <li>Evt. har kendskab til den neuropædagogiske tankegang</li> <li>At du selvstændigt og i samarbejde med øvrige social– og sundhedsassistenter kan udføre de grundlæggende sygeplejeopgaver</li> <li>Du evner at samarbejde tæt med borger og pårørende og være en god motivator / støtte for borgeren i at træffe valg vedrørende deres rehabiliterings-proces</li> <li>Du skal kunne fungere som koordinator og herved hjælpe borger til, at han eller hun oplever mening og sammenhæng i sit liv</li> <li>Du har evne til at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde</li> </ul> Kollegaen vi leder efter:<br />Du er tillidsskabende og god til at skabe relation med dine medmennesker, borgere, pårørende samt kollegaer. Du er loyal, fleksibel og rummelig og med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Du er åben og anerkendende i din tilgang. Du ser muligheder frem for begrænsninger, også i en foranderlig hverdag og organisation. Du har lyst til at indgå i nye opgaver, såvel omkring den enkelte borger, som i andre udviklingsområder på stedet.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig udvikling. Alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, hvor to dage sjældent er ens. En arbejdsplads med en humoristisk og uformel omgangstone.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet er du meget velkommen til at kontakte bostedet for at høre nærmere om stillingen på 6551 3952, hvor personalet vil kunne fortælle om bostedet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 26. august 2020 om formiddagen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ydelsessagsbehandlere til Kontanthjælp

  Er du rutineret og har du erfaring i at arbejde med Lov om aktiv socialpolitik?

  Kontanthjælp søger 2 erfarne ydelsessagsbehandlere til faste stillinger, 37 timer ugentligt. Forventet tiltrædelse 1. oktober 2020 eller snarest muligt.  <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at få borgerne i uddannelse og job. I Kontanthjælp understøtter vi dette ved at sikre borgerens forsørgelsesgrundlag, så de kan fokusere på at komme i beskæftigelse.<br /><br />Vi er 55 medarbejdere, som arbejder helhedsorienteret med administrative og borgerrettede myndighedsopgaver primært indenfor Lov om aktiv socialpolitik.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære arbejdsopgaver bliver, at: <ul> <li>Behandle digitale ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse</li> <li>Sikre korrekt udbetaling af ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik</li> <li>Foretage opfølgning på løbende forsørgelsessager - § 10 sager</li> <li>Yde råd og helhedsorienteret vejledning til borgerne</li> </ul> Andre opgaver bliver, at: <ul> <li>Afholde samtaler om forsørgelsesydelser for de borgere, der ikke er digitale</li> <li>Udføre administrative opgaver, der er tilknyttet til udbetalingen af de ydelser vi varetager</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er rutineret og har erfaring i at arbejde med Lov om aktiv socialpolitik og inden for kort tid vil kunne indgå i de daglige driftsopgaver</li> <li>På en professionel måde håndterer mødet med borgeren og er bevidst om din kommunikation</li> <li>Har flair for at arbejde med IT, og solid erfaring med KMD Aktiv</li> <li>Har flair for tal og kompleks lovgivning</li> <li>Er struktureret og god til at prioritere din tid i forhold til de daglige arbejdsopgaver</li> <li>Er kontoruddannet, socialrådgiver, administrationsbachelor, socialformidler eller har lignende relevant uddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En stor afdeling, hvor vi arbejder med tilpasset LEAN, hvilket betyder, at vi ikke arbejder med egne sagsstammer</li> <li>Et rigtig godt arbejdsmiljø med en positiv stemning og et fantastisk kollegaskab</li> <li>En arbejdsplads, hvor der er mulighed for at man kan indrette arbejdsdagen fleksibelt</li> <li>Høj faglighed og sparring med fagligt dygtige kollegaer</li> <li>En mangfoldig gruppe kollegaer, både hvad angår alder, baggrund og personlighed, hvor vi sætter pris på godt humør og hjælpsomhed</li> <li>Stort fokus på medinddragelse</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvikår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK eller Dansk Socialrådgiverforening.<br />Aflønning vil tage udgangspunkt i grundløn 22 i HK’s overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Hvis du vil vide mere om stillingen eller vores arbejdsplads, så er du velkommen til at ringe til ydelsessagsbehandler Dorte Nørgaard på 63 75 84 65 eller ydelsessagsbehandler Helle Tolberg på 63 75 84 63.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 16. august 2020. Vi forventer at holde samtaler den 20. august 2020 og 21. august 2020.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du er pædagogen der altid er nysgerrig på barnets intentioner. Du samarbejder og reflekterer med dine kollegaer om praksis, for at i sammen kan præstere den bedste faglighed til gavn for børnene. Du guider til deltagelse i børnefællesskaber, og du udfolder dig pædagogisk kreativt såvel ude som inde.

  <em>Høj faglighed, mod, ordentlighed og samarbejde, er grundpiller som dit arbejde er bygget op omkring. Er det dig – så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Børneinstitutionen Korup-Næsby består af 10 børnehuse der geografisk ligger i Korup og Næsby.<br /><br />Vi søger en pædagog til en 37 timers stilling i Børnehuset Elsdyrløkken i Korup med tiltrædelse 1. oktober 2020<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitutionen Korup-Næsby vil kendes på: <ul> <li>Børnemiljøer hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber</li> <li>At vi tilbyder inspirerende lærings- og deltagelsesmiljøer</li> <li>Pædagogiske medarbejdere, der er tydelige i at tage ledelse af børnegrupper og læringsmiljøer</li> <li>Pædagogiske medarbejdere der er nysgerrige på at forstå børnenes intentioner og kan arbejde kontekstbestemt</li> <li>Høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>Et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>Et arbejdsmiljø hvor medarbejdere og ledelse oplever sig, som betydningsfulde deltagere i et spændende arbejdsfællesskab og hvor fokus er på kerneopgaven</li> </ul> <strong>Børnehuset Elsdyrløkken</strong> er et børnehus med 56-60 børnehavebørn i alderen 2,10 – 6 år.<br />Vi har rullende skolestart som betyder, at det kvartal et barn fylder seks år, begynder det i skolen. Vi har et spændende fagligt samarbejde med områdets to skoler og øvrige børnehuse, om sammenhæng i overgangen fra børnehus til skole.<br /><br />Elsdyrløkken er et børnehus der er funktionsopdelt således, at de forskellige rum såvel ude som inde, understøtter børns læring på forskellig vis.<br />Udelivet er et særligt fokusområde for børnehuset, og det udendørs læringsmiljø benyttes meget<strong>.</strong><br /><br />Vi arbejder med handleplaner og evalueringer, for børnenes trivsel, læring og udvikling, og det faglige fokus er social inklusion og den pædagogiske læreplans temaer. Vi er i proces med at spejle vores nuværende praksis ind i den styrkede pædagogiske læreplans intention og barnesyn, og vi glæder os til at tage imod en ny pædagog kollega, der vil bidrage ind i den proces med måske nye perspektiver på vores faglige refleksioner over praksis.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker om vores kommende kollega at:du: <ul> <li>Med din faglige dømmekraft og kompetencer kan etablere læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabet</li> <li>Altid er nysgerrig på at forstå barneperspektivet</li> <li>Kan organisere og dokumentere dit pædagogiske arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og du kan samarbejde</li> <li>Er reflekterende i forhold til egen og kollegaers faglige praksis</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt og digitalt</li> <li>Møder børn, forældre og kollegaer med oprigtighed, engagement og faglighed</li> <li>Indgår aktivt i Elsdyrløkken og institutionen Korup-Næsbys arbejdsfællesskaber</li> </ul> Kan du se dig selv som engageret ny kollega på vores hold, så søg stillingen hos os.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Elsdyrløkken Helle Spillehus på  6375 1245, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du en særlig kompetence indenfor musik, natur, motorik, sprog, digitalisering eller lignende? Er du interesseret i at være med til at udvikle en pædagogisk praksis, hvor social inklusion er det overordnede pejlepunkt?

  Børneinstitutionen Tornbjerg-Rosengård søger en pædagog 30 timer om ugen og en pædagog på 35 timer om ugen til en ekstra pulje stilling på 2 ½ år til Børnehuset Niels Bohr. Derudover en pædagog 35 timer om ugen til Børnehuset H. C. Ørsted.<br /><br />Tiltrædelse er 1. september 2020 eller hurtigst muligt derefter.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitutionen<strong> </strong>Tornbjerg-Rosengård består af 7 børnehuse: Børnehuset Blangstedgård, Børnehuset Ejerslykke Børnehave, Børnehuset Ejerslykke Vuggestue, Børnehuset H.C. Ørsted, Børnehuset Niels Bohr, Børnehuset Ørbækparken og Specialbørnehaven Platanhaven.<br /><br />Børnehuset Niels Bohr er normeret til 22 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Børnehuset H. C. Ørsted, er normeret til 11 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. <br /><br />I Tornbjerg-Rosengård arbejder vi ud fra et inkluderende grundsyn, hvilket i praksis betyder, at vores hverdag er meget foranderlig, da vi justerer praksis løbende, for bedst muligt at imødekomme de forskellige behov, der er i den aktuelle børnegruppe.<br /><br />I Tornbjerg-Rosengård er vi åbne for udfordringer, udvikling af det pædagogiske arbejde, og vi arbejder med udvikling af hele personalegruppen. Vi vægter et åbent og godt arbejdsmiljø, og forventer at du har lyst og mod til aktivt at indgå i dette arbejde.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger pædagoger: <ul> <li>Der med stor faglighed, engagement, glæde og entusiasme vil deltage aktivt i udviklingen af det pædagogiske arbejde.</li> <li>Der har en særlig kompetence indenfor musik, natur, motorik, sprog, digitalisering eller lignende.</li> <li>Der er interesseret i at være med til at udvikle en pædagogisk praksis, hvor social inklusion er det overordnede pejlepunkt.</li> <li>Der i alle sammenhænge vil arbejde med at tage barneperspektivet og brugerperspektivet.</li> <li>Der kan se god mening med at arbejde systematisk med praksisfortællinger, dokumentation og pædagogiske læreplaner.</li> <li>Der har et godt overblik og kan tilrettelægge fleksible og trygge pædagogiske rammer som børn trives i.</li> <li>Der har en anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde.</li> <li>Der er tydelig i egne holdninger og åben overfor andres.</li> <li>Der er udadvendt og kan lide at tage initiativer og ansvar.</li> <li>Der har evne til at reflektere over egen og andres praksis.</li> <li>Du vægter et godt arbejdsmiljø, hvor du vil arbejde med åbenhed, alle problemstillinger tages op de rette steder, så det ikke vokser og fylder.</li> <li>Der har lyst og evne til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer i alle sammenhænge.</li> <li>Du ser muligheder i en ansættelse i hele Tornbjerg-Rosengård og er åben for, at det kan give mening at løse opgaver i forhold til et af vores andre huse.</li> </ul> Ved udvælgelsen af kandidater lægger vi stor vægt på, at man i ansøgningen har forholdt sig til de kompetencer, som vi har nævnt. <br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En institution med høj faglighed og med fokus på pædagogisk udvikling. Vi har særligt fokus på sprog, dannelse, tidlig indsats og digitalisering.</li> <li>7 børnehuse med engagerede og gode kollegaer, der vægter refleksion og åbenhed.</li> <li>Nogle skønne børn og interesserede og engagerede forældre.</li> <li>En spændende dagligdag ,som ikke lignede den i går.</li> <li>En institution med plads til mangfoldighed og humor. </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse med yderligere oplysninger kan ske til daglig pædagogisk leder Jeannette Moos, Børnehuset Niels Bohr på 63752930 eller daglig pædagogisk leder Majbrit  Lorentzen, Børnehuset H. C. Ørsted på 6375 5750.  <br /><br />Der opfordres til, at du evt. kontakter børnehuset for afklarende spørgsmål og besøg.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. august 2020.<br /><br />Der vil være en første samtale, hvorefter man kan gå videre til anden samtale. Til anden samtale skal der forberedes en lille oplæg ud fra en case.<br /><br />Samtalerne finder sted den 21. august 2020 i dagtimerne, og hvis du går videre til anden samtale, er det den 24. august 2020 i dagtimerne. <br /><br />Ansøgningen vedhæftes eksamenspapirer, relevante bilag og referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Skarntyden

  Børnehuset Skarntyden søger en fagligt velfunderet og engageret pædagog på 35 timer ugentligt pr. 1/10 2020.

  <strong>Børnehuset Skarntyden søger en fagligt velfunderet og engageret pædagog på 35 timer ugentligt pr. 1. oktober 2020.</strong><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Skarntyden er en selvejende institution beliggende i Skibhuskvarteret. Børne-huset har et pladstal på 44 børn. Der er ansat leder, 4 pædagoger, 2 pædagogmed-hjælpere og 1 studerende. Vi er en del af områdeinstitutionen Sct. Hans.<br /><br />Vi har til huse i en villa, der er indrettet med forskellige læringsmiljøer. Vi har rigtig god plads, både inde og ude, hvilket giver mulighed for at arbejde i mindre fællesskaber og læringsgrupper og understøtte børnenes leg og udvikling.<br /><br />Vores udgangspunkt tager altid afsæt i børnenes kompetencer og potentialer og vi støtter børnenes egen motivation for udvikling, da vores grundoverbevisning er, at børn bedst udvikler sig i samspil med andre.<br /><br /><strong>Vi forventer</strong> <ul> <li>At du kan arbejde selvstændigt og systemisk, men ser samarbejde og flere perspektiver, som en væsentlig faktor for dit pædagogiske arbejde</li> <li>At din faglighed er så forankret at den altid vil afspejle sig i relationer og dine handlemønstre i praksis</li> <li>At du kan aflæse børnegruppens dynamik og altid med barneperspektivet som udgangspunkt</li> <li>At du udviser omsorg, nærvær, stabilitet og engagement</li> <li>At du kan bidrage positivt med åbenhed, ærlighed og nysgerrighed ift. kolleger og huset praksis</li> <li>At du er refleksiv, fleksibel, omstillingsparat og ansvarsbevidst</li> <li>At du kan arbejde med positionering i dynamiske læringsmiljøer</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er psykisk og fysisk robust, har overblik og en god situationsfornemmelse</li> <li>Du udviser stabilitet, har humor og energi</li> <li>Du skal kunne tage udgangspunkt i børnenes egen leg og motivation, men også kunne planlægge pædagogisk praksis både for grupper og enkelte børn og arbejde struktureret herefter</li> <li>Dit forældresamarbejde er båret af en anerkendende tilgang og du ser dem som en ressource</li> <li>Du kan anvende digitale medier i dit arbejde, som pædagogisk redskab, og til dokumentation</li> <li>Du har gode skriftlige kompetencer, og kan give og modtage konstruktiv feedback</li> <li>Du har på sigt mod på at være praktikvejleder for forskellige studerende</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig leder Rasmus Parsum på 21704545 eller mail rlp@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 34 & 35.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Fritidsvejleder til UngOdense, Fritidsbutikken

  UngOdense – ungdomsskolen i Odense søger en fritidsvejleder 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. september 2020 eller snarest derefter. Stillingerne hører under UngOdenses afdeling Fritid & Læring Nord, Fritidsbutikken.

  UngOdense – ungdomsskolen i Odense søger en fritidsvejleder 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. september 2020 eller snarest derefter. Stillingen hører under UngOdenses afdeling Fritid & Læring Nord, Fritidsbutikken.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fritid & Læring Nord er en afdeling i UngOdense, som er den kommunale ungdomsskole i Odense. UngOdense varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, lokale aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune. UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timeløns ansatte.<br />Vi har et ungesyn i UngOdense, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Vi tror på at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage til fællesskabet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som fritidsvejleder bliver du bl.a. en del af et team på 7-8 vejledere under ungdomsskolens indsats Fritidsvejledning Uden Grænser, som dækker hele Odense Kommune.<br /><br />Fritidsvejlederen har en særlig opgave, der går ud på at integrere børn og unge i udsatte positioner i det organiserede fritidsliv, hvor en stor del af den pædagogiske opgave består i at koordinere og følge børn og unge til og fra fritidsaktiviteter. Herudover er din rolle at samarbejde med forskellige fagpersoner og barnets forældre. Her er der et særligt fokus på de børn og unge, som ikke har en betydningsfuld tilknytning til det organiserede fritidsliv.<br /><br />Fritidsvejlederen er en del af ungdomsskolens Fritids- og Forebyggelsesteam, som er forankret i UngOdense ungdomscentertilbud. Teamet tilbyder fritidsvejledning til børn og unge på alle folkeskoler i Odense Kommune. Der er indgået en partnerskabsaftale med Red Barnet om frivillig følgeven ordning.Derudover kan der forekomme deltagelse i diverse projektopgaver i samarbejde med andre aktører i Fritid & Læring Nord ift. børn og unges fritid.<br /><br />Som fritidsvejleder vil du have følgende arbejdsopgaver: <ul> <li>Være opsøgende i forhold til målgruppen</li> <li>Fritidsvejledning rettet mod målgruppen – individuel og gruppevis</li> <li>Tæt kontakt og samarbejde med områdets fritids- og foreningsliv, skoler og institutioner m.m.</li> <li>Skabe relationer med både børn og unge, forældre og relevante samarbejdspartnere</li> <li>Foretage systematisk registrering</li> <li>Fastholde målgruppen i fritidsaktiviteterne</li> <li>Ledsagelse af børn til aktiviteter indtil de er klare til at blive overdraget til en frivillig følgeven fra Red Barnet. UngOdense har indgået en partnerskabsaftale med Red Barnet om frivillig følgeven ordning, hvor de frivillige overtager følgeskab af børn til fritidsaktiviteter, når barnet er klar til det.</li> <li>Afgrænsede projektopgaver med andre aktører i Fritid & Læring Nord, herunder relevante projektopgaver i forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan.</li> </ul> <strong>VIGTIGT! </strong>Der må forventes skiftende arbejdstider, da en stor del af arbejdsopgaven ligger i eftermiddags- og aftentimerne, typisk 3-4 dage om ugen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne at du har pædagogisk uddannelse/indsigt og erfaring med integration og inklusion af udsatte børn og unge. Derudover ser vi gerne at du: <ul> <li>Er engageret, har et godt humør og er nem at samarbejde med</li> <li>Har godt kendskab til og gerne erfaring med det frivillige fritids- og foreningsliv</li> <li>Har erfaring og kendskab til målgruppes mange udfordringer</li> <li>Er rummelig og har en motiverende og anerkendende tilgang</li> <li>Kan lide at arbejde mangfoldigt og har kendskab til andre kulturer</li> <li>Har evne til at kommunikere og skabe relationer på tværs af kulturer og faggrupper</li> <li>Er i stand til at arbejde selvstændigt såvel som en del af et team</li> </ul> Har ovennævnte beskrivelse vakt din interesse, og har du lyst til et spændende og udfordrende job, hvor du vil være med til at gøre en forskel for børn og unge, og hvor dine faglige kompetencer kommer i spil, så hører vi gerne fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Damir Balalic på e-mail: dab@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Livstræet

  Vi søger dig, der er vild med at være ude i alt slags vejr, og som har let til smil.

  <em>Vi søger dig, der er vild med at være ude i alt slags vejr, og som har let til smil.</em><br /><br />Børnehuset Livstræet søger en pædagog på 32 timer ugentligt pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt på børnehavegruppen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Syd–Syd Vest består af børnehusene Tranehøjen, Ranunkelhaven, Kosmos, Kærsgård, Bellinge, Lungstedvangen, Svenstrup, Dyrup og Livstræet.<br /><br />Børnehuset er kommunalt og er normeret til 12 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn.<br /><br />Vores børnehus ligger midt i naturskønne omgivelser omgivet af marker og med udsigt over Odense Å. Vi har en stor kuperet legeplads med mange motoriske udfordringer med klatretræer, bålplads, frugttræer, og på den anden side af åen er vores skurvogn, som flittigt besøges.<br /><br />Der er mange skønne turmuligheder i lokalområdet, som vi ofte gør brug af.<br /><br /><strong>Vi tilbyder et børnehus</strong> <ul> <li>med en meget høj social kapital, hvor medarbejderne drager omsorg for hinanden, og hvor humor spiller en stor rolle.</li> <li>hvor vi er nysgerrige, og hvor faglighed og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø hele tiden er i fokus, da vi ønsker at give børnene de bedste betingelser for leg, læring, udvikling og trivsel.</li> <li>hvor kerneværdierne er tryghed, nærvær, relationer og anerkendelse, hvilket betyder, at vi i vores møde med andre respekterer flere oplevelser af virkeligheden, og at vi kan rumme flere forståelser og betydninger.</li> <li>et børnehus, som vægter det tætte og forpligtende samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven højt, og hvor der er ekstra fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.</li> <li>hvor ledelsesformen bæger præg af stor medindflydelse, hvilket betyder, at du inddrages og forventes at bidrage positivt til børnehusets kultur og udvikling.</li> <li>hvor vi udviser glæde, engagement og nærvær i vores samspil med børnene, og hvor vi er lydhøre overfor børnenes ideer, så du skal trives med at være i et børnehus, hvor ikke alt er planlagt.</li> <li>hvor vi dagligt mødes af skønne børn og engagerede forældre, som alle kender hinanden.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet pædagog og har stærke faglige og personlige kvalifikationer.</li> <li>Du har et positivt menneskesyn.</li> <li>Du formår at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med børnene i mindre læringsgrupper.</li> <li>Du har stærke relationelle kompetencer og formår at etablere en nærværende og tillidsvækkende kontakt til børnene og forældrene.</li> <li>Du er udadvendt.</li> <li>Du kan finde plads til smil og et godt grin i hverdagen.</li> <li>Du har stærke kompetencer i at guide og støtte børnene i næste skridt i deres udvikling.</li> <li>Du arbejder inkluderende ud fra en anerkendende tilgang.</li> <li>Du er fleksibel og omstillingsparat.</li> <li>Du brænder for i hverdagen at arbejde udenfor og ligeledes kunne inddrage lokalområdets mange muligheder.</li> <li>Du kan bidrage positivt med åbenhed og nysgerrighed til husets kollegiale miljø.</li> <li>Du kan, ud fra de overordnede aftaler i huset, tage selvstændige initiativer, når det er aktuelt.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte daglig leder Rikke Pedersen på rilp@odense.dk eller på 61611856.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 14. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Dalumgård

  Børnehuset Dalumgård søger en pædagogmedhjælper til en stilling på 31 timer med tiltrædelse 1. september 2020.  Børnehuset Dalumgård er beliggende i Heliosvænget i Odense SV. Børnehuset er normeret til 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

  Børnehuset Dalumgård søger en pædagogmedhjælper til en stilling på 31 timer med tiltrædelse 1. september 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Dalumgård er beliggende i Heliosvænget i Odense SV.. Børnehuset er normeret til 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.<br /><br />Børnehuset Dalumgård afspejler i stor udstrækning det danske samfund, idet vores børn og forældre er en mangfoldig gruppe bestående af mennesker med forskellige livssituationer og herkomst, dette er med til at gøre Dalumgård til et særligt spændende børnehus at arbejde i.<br /><br />Dalumgård er ét ud af otte børnehuse i Børneinstitution Sanderum-Tingløkke.<br /><br />Dalumgård er et kommunalt dagtilbud i Odense kommune. Vores arbejde har afsæt i overordnede pædagogiske rammer herunder dagtilbudsloven og Odense Kommunes børn og unge politikker.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har et naturligt talent for at tale og være sammen med børn.</li> <li>Du er opsøgende og nysgerrig på hvad børnene vil og kan.</li> <li>Du er tålmodig overfor børnene.</li> <li>Du er omsorgsfuld, og du gør, hvad du siger.</li> <li>Du er mental robust, også i situationer hvor børn udfordrer dine grænser.</li> <li>Du sætter lege og aktiviteter i gang og synes, det er sjovt.</li> <li>Du kan lide at arbejde struktureret og løse praktiske opgaver fx oprydning.</li> <li>Du er moden, fleksibel og møder på arbejde hver dag.</li> <li>Du kan modtage feedback og konstruktiv kritik.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En mindre arbejdsplads, hvor der er fokus på børn.</li> <li>Hvor vi mener hvad vi siger, men ikke skælder ud.</li> <li>Hvor fagligheden vægtes og er høj.</li> <li>Hvor der er gode muligheder for at udvikle sin personlighed.</li> <li>Et godt arbejdsmiljø og en uhøjtidelig atmosfære.</li> <li>En arbejdsplads hvor vi kommer hver dag. </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Grundet ferie er der ikke mulighed for besøg.eller kontakt til Børnehuset.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. august 2020. Samtaler 1. runde forventes gennemført den 24. august 2020.<br /><br />1. runde foregår blandt børnene, hvor du skal stå for en aktivitet eller en leg, hvor 5 børn i alderen 3-4 år deltager samt en pædagog. Aktiviteten/legens varighed skal være mellem 20 og 30 minutter. Inviteres du til første 1. runde, vil du med invitationen få tilsendt to billeder af et læringsmiljø, hvor aktiviteten skal foregå. Du skal vælge ét af miljøerne. Pædagogen der deltager, vil vurdere efter punkterne ”vi forventer af dig”<br /><br />Ansøger der inviteres til 2. runde bliver indkaldt til en samtale, som  forventes gennemført 25. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Torpegården 5260 Odense S med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Torpegården 5260 Odense S. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har<em> </em>lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder </li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Dagplejen Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse efter aftale, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børnehuset Munke Mose

  Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

  <em>Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br />Børnehuset Munke Mose søger 2 pædagoger til børnehavegruppen. En fast stilling på 30 timer ugentlig og en tidsbegrænset stilling på 25 timer ugentlig indtil 28. februar 2021.<br />Tiltrædelse 1. september 2020 eller snarest derefter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br /><br />Børnehuset Munke Mose er normeret til 30 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 45 børnehavebørn. Derudover er Børnehuset Munke Mose et af Odense Kommunes ressourcehuse, pt. har vi 3 ressourcebørn tilknyttet huset. Børnehuset er placeret i Odense centrum og ligger tæt på grønne områder og Odense Å. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement. Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Munke Mose er vi engagerede, lægger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Børnehuset Munke Mose kendetegnes ved</strong> <ul> <li>At være et velfungerende hus, hvor det gode børneliv er i fokus.</li> <li>At vi vægter samarbejdet med forældrene højt.  </li> <li>En pædagogisk praksis, der indebærer, at vi hele tiden arbejder med udvikling af pædagogikken, børnemiljøet og den pædagogiske læreplan. Vi har fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg.</li> <li>At vi har et alsidigt læringsmiljø, der er fleksibelt og tager udgangspunkt i børnenes behov og interesser.</li> <li>At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer, trivsel og potentialer.</li> <li>At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden, faglige refleksioner og selvfølgelig vores kerneopgave.</li> <li>At personalet er nærværende, anerkende og imødekommende.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, der <ul> <li>Skaber tryghed, nærvær og læring i børnehøjde.</li> <li>Har en anerkendende tilgang til både børn og kolleger.</li> <li>Kan lede en børnegruppe og planlægge og strukturere læringsmiljøer efter børnenes behov.</li> <li>Giver alle børn plads til medbestemmelse og medinddragelse.</li> <li>Har god energi, godt humør samt en positiv og understøttende kommunikation i relationen til børn, forældre og personale.</li> <li>Er faglig kompetent og har vilje og mod til at undres og være nysgerrig på egne såvel som kollegaers praksis.</li> <li>Er omstillingsparat og fleksibel.</li> <li>Kan reflektere over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele din viden og erfaringer i sparring med kolleger.</li> <li>Kan håndtere forandringer og være en aktiv del i at få implementeret den nye styrkede læreplan.</li> <li>Har erfaring med systematik, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.</li> </ul> Uddyb i din ansøgning, hvordan du tænker, du ville kunne opfylde de forventninger, vi har til dig.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et hus, der er klar til at tænke ud af boksen i forbindelse med afprøvning af nye tiltag. </li> <li>En personalegruppe, der har fokus på det gode samarbejde, såvel på stuerne, som i hele huset.</li> <li>Et hus, hvor du får mulighed for at afprøve det engagement, du er i besiddelse af.</li> <li>Et hus, der arbejder med Odense Kommunes fokusområder: Sprog, Dannelse og tidlig indsats – i sammenhæng med den nye styrkede læreplan.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til Institution Vestres <u><a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.</u><br /> <br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Gitte Pedersen på 6138 4341.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du glad, positiv og loyal? Vi søger pr. 1. september 2020 eller snarest derefter en pædagogmedhjælper på 37 timer ugentlig.

  <em>Er du glad, positiv og loyal?</em><br /><br />Børneinstitutionen Nord, Børnehuset Kastaniegården søger pr. 1. september 2020 eller snarest derefter en pædagogmedhjælper på 37 timer ugentlig. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i henholdsvis Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i, de for Odense Kommune gældende strategier, med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag: <ul> <li>I Børneinstitutionen Nord samarbejder medarbejder og ledelse med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for, at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Af dig forventer vi, at du skal have lysten og viljen til at engagere dig i det daglige arbejde med vores dejlige børn, så de kan få en indholdsrig, lærerig og tryg hverdag. Vi forventer også, at du har lysten og viljen til at være en dygtig og vigtig drivkraft blandt dine kommende kollegaer i Kastaniegården.<br /><br />Som ansat i Kastaniegården og på det personlige plan forventer vi bl.a. at: <ul> <li>du er god til at omgås alle mennesker i den rette ånd.</li> <li>du er livsglad og har et lyst syn på tilværelsen.</li> <li>du virker motiverende på din omgivelser.</li> <li>du ser mulighed frem for begrænsninger.</li> <li>du er et godt forbillede for kollegaer og børn.</li> </ul> Som ansat i Kastaniegården og på det faglige plan forventer vi bl.a. at: <ul> <li>du har interesse i at være med til at fastholde og udvikle børnehuset i en positiv retning.</li> <li>du går ind for åbenhed, ligeværdighed og demokrati.</li> <li>du indgår i et positivt samarbejde med dine kollegaer og den daglig pædagogisk leder.</li> <li>du kan være loyal overfor de beslutninger der bliver truffet.</li> <li>du kan forholde dig konstruktivt til store, som små problemstillinger.</li> <li>du er en engageret medarbejder og har et godt overblik.</li> <li>du er igangsættende i forhold til aktiviteter og ikke bange for at kaste dig ud i nye ting.</li> <li>du har kørekort til personvogn, da vi har en bus.</li> </ul> Vi kunne godt tænke os, at du vil blive hos os i en årrække og ikke blot er på "gennemrejse" - det kunne også være interessant, hvis du har planer om at læse til pædagog i fremtiden. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at ringe til daglig pædagogisk leder Torben Bennekov på 63751950 eller 29467174, inden du beslutter dig for at søge stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Vi forventer, at der vil blive afholdt samtaler onsdag, den 26. august 2020.<br /><br />Den 19. august 2020 vil vi evt. indbyde nogle udvalgte ansøgere til et åbent hus inden samtalen. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du uddannet social- og sundhedshjælper? Kan du arbejde selvstændigt, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation? Kan du arbejde rehabiliterende og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens og kollegaernes arbejde?

  Vi søger social- og sundhedshjælpere til faste stillinger til vores udekørende aftengruppe.<br /><br />Stillingerne er på 28 timer/ugentligt og der arbejdes ud fa 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.00-23.00 og tiltrædelse er 1. september 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en stor medarbejdergruppe bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker og som dækker den nordlige del af Odense Kommunes hjemmepleje om aftenen.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være<br />grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor tildeles alle borgere et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i rivende udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Et selvstændigt og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Kollegaer, der arbejder på, at der er godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedshjælper</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Er sikker i egne kompetencer</li> <li>Kan håndtere IT og telefoner med en vis sikkerhed</li> <li>Ser positive udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens og kollegaernes arbejde</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte konstitueret assisterende rehabiliteringsleder Lisbeth Guldfeldt på 65513811 / 30910477 eller assisterende rehabiliteringsleder Laila Kalliomäki Frøslev på 65513818 / 30532061. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Samtaler vil blive afholdt i uge 34.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag?

  <em>Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br />Hos Børnehuset Åløkke søger vi en pædagog i et barselvikariat på 33 timer ugentlig.  Tiltrædelse pr. 1. september 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br /><br />Børnehuset Åløkke er normeret 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement. Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, lægger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et velfungerende hus, hvor det gode børneliv er i fokus,</li> <li>En pædagogisk praksis, der indebærer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af pædagogikken, børnemiljøet og den pædagogiske læreplan. Vi har fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg. Som dokumentation og evalueringsmetoder anvender vi skriftlighed, video og billeder.</li> <li>At vi vægter social inklusion og en anerkendende tilgang højt, et miljø hvor alle indgår i udviklende og meningsfulde fællesskaber og med fokus på zonen for nærmeste udvikling</li> <li>At vi har et alsidigt læringsmiljø, et fleksibelt miljø med mange forskellige læringsmiljøer.</li> <li>At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer og potentialer.</li> <li>At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden, faglige refleksioner og selvfølgelig vores kerneopgave.</li> <li>At personalet er nærværende, anerkende og imødekommende.</li> <li>At vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt.  </li> </ul> Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.<br /> <br /><strong>Du kan tilbyde</strong> <ul> <li>En anerkendende tilgang, som giver børnene plads til medbestemmelse og medinddragelse.</li> <li>At skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde.</li> <li>Faglig viden om brug af naturen og et brændende ønske om at bruge udelivet i den pædagogiske praksis.</li> <li>Sang og musik i den pædagogiske praksis.</li> <li>Gode evner i forhold til at understøtte det allerede gode forældresamarbejde.</li> <li>Masser af energi, godt humør samt en positiv og understøttende kommunikation i relationen til børn, forældre og personale.</li> <li>Vilje og mod til at undres og være nysgerrig i forhold til egne såvel som kollegaers praksis.</li> <li>Godt overblik, samt tage spontane initiativer og besidde omstillingsparathed.</li> <li>Refleksion over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele din viden og erfaringer i sparring med kolleger for at bevare og udvikle pædagogikken og den røde tråd på tværs af hele huset.</li> <li>Faglig kompetent, gerne et kendskab til ICDP, og gerne erfaring med at arbejde med det.</li> <li>Er fleksibel og indstillet på at ”flytte sig” alt efter hvor der er behov i huset.</li> <li>Kan håndtere forandringer og være en aktiv del i at få implementeret de nye læreplanstemaer.</li> <li>Har erfaring med systematik, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.</li> </ul> <strong>Børnene forventer, at du</strong> <ul> <li>Er lyttende, tålmodig og nærværende.</li> <li>Er en tydelig voksen, som sætter en udviklende og anerkendende praksis i spil i deres hverdag.</li> <li>Ser dem og bruger din tid aktivt med dem.</li> <li>Kan se verden med deres blik.</li> <li>Lader dem udforske verden, gerne med en støttende hånd.</li> <li>Kan lide at gå på opdagelse<strong> </strong>og bruge fantasi til styrke de gode lege og den gode relation.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre" target="_blank" title="institutionens hjemmeside"><u>institutionen hjemmeside.</u></a><br /><br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 24. august 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolesekretær til Paarup Skole

  Vil du være vores nye kollega? Vi søger en skolesekretær, der brænder for at arbejde med tal og som har lyst til at arbejde i et til tider hektisk kontormiljø. Arbejdstiden er 35 timer ugentlig.

  <em>Vil du være vores nye kollega? </em><br /><br />Paarup skoles sekretariat består af 1 administrativ leder og 2 skolesekretærer. Den ene sekretær har opsagt sin stilling for at gå på efterløn, og derfor søger vi en sekretær med 35 ugentlige arbejdstimer.<br /><br />Skolen har 690 elever fra 0.-9.klasse, samt en centerafdeling for ca. 60 elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Der er ca. 110 medarbejdere på skolen.<br />Paarup skoles ledelse består af skolelederen, en souschef, en indskolingsleder, en afdelingsleder for centerafdelingen samt en administrativ leder.<br /><br />Det er af stor betydning, at du er i stand til at se dig selv som en del af skolens helhed og hverdag. Vi forventer at du er fleksibel i din tilgang til opgaveløsningen og jobbet i det hele taget. Det vil ofte være dig, der skal hjælpe børn, forældre og skolens personale med at finde løsninger på store og små udfordringer i hverdagen. Derfor har vi brug for at du er venlig og imødekommende, samtidig med at du kan få arbejdsopgaverne fra hånden i en travl hverdag. Skoleområdet er under konstant forandring, så det er afgørende, at du er god til at sætte dig ind i nye regler og arbejdsopgaver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Daglig bogføring og afstemning af diverse konti</li> <li>Håndtering af MobilePay og skolepenge.dk</li> <li>Digitalt indkøb af varer til skolen</li> <li>Daglig ekspedition på kontoret herunder telefon</li> <li>Koordinering af arrangementer på skolen</li> <li>Bookning af lokaleudlån på skolen</li> <li>Opslag og ajourføring af opslag på AULA</li> <li>Og mange mange andre opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig: <ul> <li>Er kontoruddannet og du har særlig interesse for tal</li> <li>Er serviceminded</li> <li>Er fortrolig med Office pakken</li> <li>Har gode kommunikationsevner, taler og skriver dansk og engelsk</li> <li>Arbejder struktureret, selvstændigt og ansvarsbevidst med dine opgaver</li> <li>Kan håndtere et arbejde i, til tider, hektiske omgivelser med en del afbrydelser i løbet af dagen</li> <li>Erfaring med lignende administrative opgaver vil være en fordel</li> <li>Du skal kunne tiltræde senest 1. oktober 2020</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med en åben og uformel omgangstone</li> <li>Faglig sparring og udvikling</li> <li>Selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver med ansvar i opgaveløsningen</li> <li>Et spændende job, hvor dagene sjældent ligner hinanden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om jobbet, så er du velkommen til at kontakte administrativ leder Anette Brøndum Skau på 4020 3642.<br /><br />Læs mere om os og vores værdier på skolens <a href="https://paarupskole.aula.dk/vores-skole/vision-og-vaerdigrundlag" style="color:blue; text-decoration:underline">hjemmeside</a><br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 27. august 2020.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Tandplejer til Tandreguleringscenter Fyn

  Er du autoriseret tandplejer med interesse for specialet ortodonti og lyst til at arbejde med børn og unge?

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger til Tandreguleringscenter Fyn en autoriseret tandplejer med interesse for specialet ortodonti og lyst til at arbejde med børn og unge.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn varetager hele spektret af ortodontiske behandlinger på børn og unge fra 5 fynske kommuner med omdrejningspunkt i vores nyligt renoverede klinikker på Grønløkkevej i Odense. Vi er et samlet hold på 45 engagerede kollegaer – klinikassistenter, tandplejere, specialtandlæger, kirurg og tandteknikere – der i små og større teams arbejder sammen om at sikre en effektiv drift og et godt samarbejde med børn, unge og deres forældre. Og du kan blive del af holdet.<br /><strong> </strong><br /><strong>Jobbet giver dig mulighed for</strong> <ul> <li>At indgå i et stærkt fagligt fællesskab med fokus på trivsel, læring og udvikling</li> <li>At arbejde i et tandreguleringscenter, der udføre hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger</li> <li>At indgå i et netværk med andre tandplejere</li> <li>At komme på efteruddannelse og kurser, der er relevante for dine arbejdsopgaver</li> <li>At arbejde på en professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads <strong> </strong></li> </ul> Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr. 1.oktober 2020 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er autoriseret tandplejer, dit erfaringsniveau er ikke afgørende, vi har kapacitet til at oplære</li> <li>Har interesse for specialet ortodonti</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Er fagligt og kollegialt engageret</li> <li>Har interesse for efter- og videreuddannelse</li> <li>Trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få svar på uddybende spørgsmål ved drifts- og personaleleder Joan Trip på 65 51 55 64 eller på jobin@odense.dk. <br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler den  21. august 2020.  <br /><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen. Alle specialer er bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne.<br /><br />Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Klinikassistenter til Tandreguleringscenter Fyn

  Har du interesse for specialet ortodonti? Har du en klinikassistentuddannelse med solidt fagligt opdateret fundamenT? Er du anerkendende i din tilgang til patienter, pårørende og kollegaer?

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger dygtige og motiverede klinikassistenter med interesse for specialet ortodonti og lyst til at arbejde med børn og unge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn varetager hele spektret af ortodontiske behandlinger på børn og unge fra 5 fynske kommuner med omdrejningspunkt i vores nyligt renoverede klinikker på Grønløkkevej i Odense. Vi er et samlet hold på 45 engagerede kollegaer – klinikassistenter, tandplejere, specialtandlæger, kirurg og tandteknikere – der i små og større teams arbejder sammen om at sikre en effektiv drift og et godt samarbejde med børn, unge og deres forældre. Og du kan blive del af holdet.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Efter- og videreuddannelse</li> <li>Delegerede opgaver</li> <li>En professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong>:<br />Stillingen omfatter dels assistance af specialtandlæger og tandplejere og dels delegerede kliniske opgaver.<br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en klinikassistentuddannelse med solidt fagligt opdateret fundament</li> <li>Har interesse for specialet ortodonti</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Er fagligt og kollegialt engageret</li> <li>Har interesse for efter- og videreuddannelse</li> <li>Trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> </ul> Er du klinikassistentelev og uddannet i første halvdel af 2020 med interesse for specialet ortodonti, ser vi gerne en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få svar på uddybende spørgsmål ved drifts- og personaleleder Joan Trip på  65 51 55 64 eller på <a href="mailto:jobin@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jobin@odense.dk</a>.<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35. <br /><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen. Alle specialer er bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi er i alt 140 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne.<br /><br />Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagoger til Nørrebjergskolen

  Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole? Har du ydmyghed til at gøre andre gode? Er du intelligent i din omgang med andre mennesker? Så har du noget af det vi leder efter.

  <em>Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole? Har du ydmyghed til at gøre andre gode? Er du intelligent i din omgang med andre mennesker? Så har du noget af det vi leder efter.</em><br /><br />Vi søger tre skolepædagoger til elever med komplekse læringsbehov. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Nørrebjergskolen er en specialskole for elever med særlige behov – vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen er 6-17 år, og en stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser. Eleverne kommer fra de fynske kommuner. I skoleåret 2020-21 er der indskrevet 140 elever på skolen. Der er ansat 33 lærere, 33 pædagoger og 29 pædagogmedhjælpere. Skoledagen er i tidsrummet kl. 8.30-15.00, og der er pasning på skolen i tidsrummet kl. 7.00-16.00 på skole- og skolefridage.<br /><br />Skolen er i gang med et større udviklingsarbejde med udvikling og implementering af ny elevplan og low arousal med fokus på elevernes læring og udvikling. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har forventninger om, at du kan: <ul> <li>planlægge, gennemføre og vurdere understøttende læreprocesser for skolens elevgruppe</li> <li>arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>skabe læring og udvikling hos elever med multiple funktionsnedsættelser</li> <li>skabe læring hos elever med et meget lavt kognitivt niveau</li> <li>arbejde tværfagligt</li> <li>arbejde på grundlag af lavaffektive metoder, som Low Arousal</li> </ul> Forventninger til faglige kompetencer: <ul> <li>krav om uddannelse som pædagog - gerne med PD, neuropsykologi, speciapædagogik</li> <li>kan etablere præcise pædagogiske strategier for elever på tidlige udviklingstrin i forhold til læringsmål og elevplaner</li> <li>mestrer specialpædagogiske metoder</li> <li>kan håndtere elever med udadreagerende adfærd</li> <li>har dokumenteret specialpædagogisk erfaring</li> </ul> Forventning til kompetencer i øvrigt:  <ul> <li>kan samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter</li> <li>kan sætte læringsmål for de kognitivt svagest fungerende elever</li> <li>kan arbejde med høj faglighed og kompleksitet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Skolen kan tilbyde: <ul> <li>et specialfagligt miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere</li> <li>en engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fys- og ergoterapeuter, psykolog og sygeplejerske m.fl.</li> <li>en flot skole med nogle fantastiske rammer</li> <li>Nørrebjergskolen er VISO leverandør af specialydelser til de øvrige kommuner i Danmark</li> <li>deltagelse i målrettet udviklingsarbejde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Stillingerne er faste med 37 timer ugentlig og med tiltrædelse snarest muligt, senest 1. oktober 2020. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Kontakt gerne souschef Mads Møller eller skoleleder Simon Bay Andersen på 63751800 for yderligere information og eventuel aftale om besøg på skolen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Søhus / Stige

  Bor du i Søhus / Stige? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Søhus / Stige? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Søhus / Stige. </strong><br /><br />Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. <br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Næsby

  Bor du i Næsby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Næsby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Næsby. </strong><br /><br />Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. <br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Skibhus / Rising

  Bor du i Skibhus / Risingområdet? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skibhus / Risingområdet? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skibhus / Risingområdet.</strong><br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade. <br /><br />Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. <br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du på Åsumvej, Biskorupvej eller i Vollsmose? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du på Åsumvej, Biskorupvej eller i Vollsmose? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Åsumvej, Biskorupvej eller Vollmose med ansættelse efter aftale. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Åsumvej, Biskorupvej eller Vollsmose.  </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du erfaring med at drive projekter i en offentlig kontekst med forskellige interessenter og interesser? Er du analytisk, procesorienteret og har du tidligere arbejdet med sygefraværsindsatser? - så er du måske vores nye kollega.

  Har du erfaring med at drive projekter i en offentlig kontekst med forskellige interessenter og interesser? Er du analytisk, procesorienteret og formår at udvikle og implementere indsatser på baggrund af både kvantitative og kvalitative data? Og har du tidligere arbejdet med sygefraværsindsatser? - så er du måske vores nye kollega! Vi søger nemlig en faglig stærk konsulent, til at drive vores nye sygefraværsprojekt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Odense Kommune har fået tildelt puljemidler fra STAR, til at igangsætte projektet ”Ny kurs på sygefraværet”, hvor vi skal arbejde målrettet og systematisk med at nedbringe sygefraværet. Der er i alt ansat ca. 5.500 medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br /><br />Projektet ”Ny kurs på sygefraværet” skal udvikles og implementeres i et tæt samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som på baggrund af en dybdegående analyse vil udarbejde forslag til indsatser. Der er dig som projektleder, der skal sikre at vi lykkes med implementeringen af indsatserne, med øje for den langsigtede effekt. Der er afsat midler til at projektet kan løbe frem til og med marts 2022.<br /><br /><strong>Mere konkret skal du som, projektleder:</strong> <ul> <li>Sætte dig ind i og analysere Ældre- og Handicapforvaltningens data, strategier og indsatser ift. sygefraværet og sygefraværshåndtering.</li> <li>Tilegne dig et godt kendskab til vores forvaltningen og opbygge gode relationer til de berørte arbejdspladser.</li> <li>Samarbejde med konsulentfirmaet omkring dataindsamling, bearbejdning, analyser og anbefalinger med udgangspunkt i din viden om vores organisation, de berørte arbejdspladser samt sygefraværshåndtering generelt.</li> <li>Være ansvarlig for implementeringen af de prioriterede indsatser på arbejdspladserne.</li> <li>Have fokus på at designe indsatserne med blik for både effekt samt den efterfølgende evaluering.</li> <li>Være ansvarlig for den løbende samt afsluttende påkrævede evaluering af projektet.</li> <li>Stå for løbende afrapporteringer og indstillinger til ledelsen og relevante samarbejdsudvalg / MED-udvalg.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi har behov for en profil, der: <ul> <li>Har viden om sygefraværsindsatser, både fra praksis og gerne den nyeste forskning på området.</li> <li>Har en coachende og faciliterende tilgang og som kan sikre implementering ud fra en systematisk tilgang.</li> <li>Er samarbejdsorienteret, har politisk tæft og er god til at koordinere og kommunikere med mange forskellige interessenter og målgrupper, ofte med forskellige perspektiver på vores fælles udfordring.</li> <li>Er analytisk, har et godt organisatorisk blik og er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation.</li> <li>Har pondus, gå-på-mod og formår at ramme og engagere vores mange interessenter, både i mødelokalet og i driften.</li> <li>Har erfaring fra en politisk styret organisation, gerne indenfor Ældre- og Handicap eller sundhedsområdet.</li> <li>Har en relevant videregående uddannelse enten på bachelor eller kandidatniveau.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Du vil blive en del af HR i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer indenfor bl.a. HR, arbejdsmiljø samt strategi og udvikling. Vores hverdag er præget af mange forskellige typer af arbejdsopgaver – som vi både løser sammen og hver for sig. Samarbejdsformen på kontoret og i de forskellige samarbejdsfora er præget af udviklingsfokus, drive, rum til sparring og godt humør.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du får mulighed for at være med til at løse og sætte dit præg på et vigtigt projekt, hvor du får en afgørende rolle Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og et fagligt, humoristisk og uhøjtideligt miljø. Du kommer fysisk til at sidde på vores kontor på Ørbækvej 100, 5220 Odense, sammen med dine HR-kollegaer, men der vil også være en del mødeaktiviteter ude af huset. Vi har frugtordning, sundhedsordning, forskellige motionstilbud og et stort fokus på trivsel og et sundt arbejdsmiljø.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR chef Susanne Lundsgaard på 6551 1309 mail <a href="mailto:suluj@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">suluj@odense.dk</a> eller HR-konsulent Flemming Laurits Brendebjerg på 2928 5664 mail <a href="mailto:fbha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">fbha@odense.dk</a><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er tidsbegrænset indtil den 31. marts 2022<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 13. august 2020. 1. samtale afholde torsdag<em> </em>den 20. august og 2. samtale onsdag den 26 august 2020. Du vil blive bedt om at udfylde en personlighedstest samt en case. <br /><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du glad for og dygtig til registreringsarbejde? Vil du bidrage til faglig udvikling på BBR-området? Kan du li’ at have kontakt med mange mennesker? Har du lyst til et interessant og afvekslende job med gode kolleger og masser af udfordringer? Så hører vi gerne fra dig.​​​​​​​

  <em>Er du glad for og dygtig til registreringsarbejde? </em><em>Vil du bidrage til faglig udvikling på BBR-området? Kan du li’ at have kontakt med mange mennesker? Har du lyst til et interessant og afvekslende job med gode kolleger og masser af udfordringer? Så hører vi gerne fra dig.</em><br /><br />Byggesag og Erhverv, By- og Kulturforvaltningen søger to BBR-medarbejdere med start 1. oktober 2020 eller efter aftale. Den ene stilling er en fast fuldtidsstilling 37 timer ugentlig. Den anden stilling er også på fuld tid men foreløbig 1-årig.<br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Byggesag og Erhverv er en del af afdelingen Bæredygtighed og Mobilitet i By- og Kulturforvaltningen. Kontorets medarbejdere er krumtappen i løsningen af en lang række myndigheds- og serviceopgaver i byens udvikling.<br /><br />I Byggesag og Erhverv er vi 44 medarbejdere, som er forankret i fire teams afhængig af opgaveportefølje. De fire teams er Odense Iværksætterservice, Erhvervskontakten, BBR/Adresse/Udstykning og Byggesag.<br /><br />Kontoret har en stor berøringsflade og vores arbejde har betydning for mange. Opgaverne i kontoret spreder sig fra byggesagsbehandling, klagesagsbehandling og tilsynsopgaver over til myndighedskoordinering for virksomheder og store udviklingsprojekter i Odense, sikring af korrekt boligregistrering og adresser, til erhvervsservice for iværksættere og drift af Odense Kommunes iværksætterfællesskab Stjerneskibet. Kontoret har et tæt samarbejde internt i forvaltningen, med de øvrige forvaltninger i Odense Kommune samt med borgere, virksomheder og en række erhvervsorganisationer. BBR/Adresse/Udstykning er fysisk placeret på Odense Slot, Nørregade 36 - midt i Odense by og tæt på banegården.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i BBR/Adresse/Udstykning-teamet, hvor der er 5 medarbejdere. Du skal være med til at sikre vedligeholdelse og udbygning af BBR-registeret, så det til enhver tid er opdateret og kan bruges bredt i de kommunale forvaltninger. Systemet er også grundlaget for den nye offentlige ejendomsvurdering fra SKAT.<br /><br />BBR-oplysningerne har også stor betydning for borgere og virksomheder, som vi dagligt er i tæt kontakt med. Du skal derfor kunne lide at være i dialog med mange forskellige mennesker og tænde på at levere god service.<br /><br />Vi tilbyder et uformelt arbejdsklima med en åben og ærlig omgangstone. Du vil få dygtige, engagerede og imødekommende kolleger og gode personaleforhold.<br /><br />Arbejdet indebærer blandt andet registrering af byggesagsoplysninger, nye bygninger, geokodning, kontrol af ejers oplysninger i forhold til meddelte tilladelser, faglige vurderinger i forhold til relevant lovgivning (BBR-Loven, Byggeloven m.m.) samt forbedring og udbygning af kvaliteten af oplysningerne.<br /><br />Du skal i din ansøgning oplyse, hvilken af de to stillinger du søger.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du har en relevant uddannelse. Du er f.eks. kontoruddannet, byggetekniker, teknisk designer eller lignende. Vi lægger særlig vægt på, at du har forståelse for registerarbejde og gerne kendskab til byggeriets processer.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og afvekslende job i en drifts- og udviklingsorienteret organisation</li> <li>Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde</li> <li>En åben og uformel atmosfære, hvor den enkelte medarbejder har høj grad af selvstændighed, kompetence og ansvar</li> <li>Engagerede kolleger med høj faglig stolthed</li> <li>Gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt</li> <li>Bred, tværfaglig kontaktflade – internt som eksternt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anette Pihl Nielsen på 29 33 54 33, <a href="mailto:apn@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">apn@odense.dk</a> (træffes fra 10. august 2020) eller funktionsleder Jane Immerkær på 65 51 24 93, <a href="mailto:jimn@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jimn@odense.dk</a> (træffes fra den 17. august 2020).  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 18. august 2020. Vi forventer at holde samtaler den 25. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Aften Nord søger sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. Stillingerne er på 29,75 timer/ugentligt. Vi arbejder ud fa 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend og arbejdstiden er fra kl. 15.00-23.30.Tiltrædelse 1. september 2020 eller senere.

  Aften Nord søger sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. Stillingerne er på 29,75 timer/ugentligt. Vi arbejder ud fa 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend og arbejdstiden er fra kl. 15.00-23.30. Tiltrædelse 1. september 2020 eller senere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en stor medarbejdergruppe bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, som dækker den nordlige del af Odense Kommunes hjemmepleje om aftenen.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor tildeles alle borgere et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i.<br /><br />I efteråret 2020 skal vi overgå til nyt it system, Nexus, således vil det være en ekstra fordel, hvis du er interesseret i it og forandringer.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Ser positive udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte  borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde reflektere, arbejde selvstændigt og rumme forskelligheder</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde, samt kan stå på egne ben, også når ”der er stormvejr”</li> <li>Har kørekort</li> <li>Er sikker i egne kompetencer, samt en vis grad af sikkerhed i IT og telefoner</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv</li> <li>En arbejdsplads i rivende udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Et selvstændigt og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Kollegaer der arbejder på at der er godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Laila Kalliomäki Frøslev på 6551 3818 / 3053 2061 eller kont. assisterende rehabiliteringsleder Lisbeth Guldfeldt på 6551 3811 / 3091 0477<em>.</em><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen e den 15. august 2020. Samtaler bliver afholdt løbende samt i uge 34, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Nye kollegaer til Tornhuset Hvedevangen

  Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler. Tornhuset Hvedevangen og støttecenter søger 3 nye kollegaer pr. 15 september 2020 eller snarest derefter.

  <em>Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.</em><br /><br />Tornhuset Hvedevangen og støttecenter søger 3 nye kollegaer pr. 15 september 2020 eller snarest derefter.<br /><br />Stilling 1: Fast stilling på 30 timer.<br />Stilling 2: Tidsbegrænset stilling på 30 timer med udløb august 2021. <br />Stilling 3: Barselsvikariat på 30 timer med udløb maj 2021. <br /><br />Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend, samt 3-4 rådighedsvagter på 4 uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup.<br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, LA2 og KRAP.<br />På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.<br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk problemstilling. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /><br />Hvedevangen er et bosted for 8 borgere og derudover, gives der støtte til 6 borgere i eget hjem. Der er døgnbemanding, så vagterne ligger på forskellige tider af døgnet, og der er også døgnvagter, hvor man er sovende nattevagt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i teamsamarbejde</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> Ansøgere med en neuropædagogisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i højt fagligt miljø</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får grundig introduktion i arbejdet.</li> <li>Introdag for nyansatte.</li> <li>Faglig supervision</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tina Brockdorff på 2949 6861 eller på mail tinb@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. august 2020. Samtaler forventes afviklet i uge 35, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du frisk på nye udfordringer i en cykelgruppe ? Er du erfaren eller nyuddannet ,så send din ansøgning.Vi mangler nye SSA ,så overvejer du nyt job ,så kan vi tilbyde høj faglighed og plads til udvikling og kompetenceudvikling, og så arbejder vi hver 3 week., du får gratis motion i arbejdstiden !

  <em>Mod og lyst til nyt job? Vil du være en del af Hunderupgruppen der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere der har et vedvarende sygdomsforløb?</em><br /><br />Vores motto og tilgang til opgaverne er ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” og fordi sammen lykkedes vi bedst …<br /><br />På grund af stor borgertilgang søger Hunderupgruppen social- og sundhedsassistenter til stillinger på 30-35 timer/ugentligt med arbejde hver 3 weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen er en udekørende daggruppe i Centrum. Vi er en cykelgruppe og sammensat af flere faggrupper, som samarbejder mono- og tværfagligt i teams. Vi har en god social kapital, som vi vægter højt og værner om.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Har du mod på en hverdag, hvor arbejdsopgaverne er mangeartede, hvor borgerens mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven? Har du mod på at få mange nye engagerede kollegaer, som alle har en sundhedsfaglig baggrund og som i fællesskab ved en anerkendende tilgang til kerneopgaverne og samarbejdet, så lad os høre fra dig.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har brug for social- og sundhedsassistenter, der kan handle på akutte og komplekse opgaver, har kendskab til sygdomme ved borgere der er i et vedvarende sygdomsforløb. Har lyst og evner til blandt andet at arbejde med borgere der har demens.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du:</strong> <ul> <li>er åben og imødekommende og har lyst til at tilegne dig ny viden og kompetenceudvikle i samspil med dine kollegaer</li> <li>er positiv, motiverende og en god kollega</li> <li>kan planlægge, strukturer og dokumentere dine opgaver på en selvstændig måde</li> <li>kan kommunikere anerkendende i tale og skrift </li> <li>med godt humør, stabilitet og robusthed bidrager i en travl hverdag</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>er loyal og medvirker til at implementere OKÆ's strategier</li> <li>har flair for IT systemer som Nexus og én plan</li> <li>er faglig kompetent</li> <li>indgår i teamsamarbejde</li> <li>bidrager til et godt arbejdsmiljø med engagement og nysgerrighed .</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en arbejdsplads med god energi, humor og god social kapital</li> <li>en engageret og meget kompetent personale gruppe, der er i konstant udvikling</li> <li>en uforudsigelig hverdag</li> <li>faglig sparring og udvikling</li> <li>kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Hansen på 6551 3711 eller ass. rehabiliteringsleder Karina Bastrup 6551 3710, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 27. august 2020.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Chr. Sonnes Vej

  Børnehuset Chr. Sonnes Vej søger en pædagog 35 timer ugentligt pr. 1. september eller snarest derefter. Børnehuset Chr. Sonnes Vej er en selvejende institution. Vi er normeret til 32 -36 børn i alderen 2,10 til 6 år.

  Børnehuset Chr. Sonnes Vej søger en pædagog 35 timer ugentligt pr. 1. september 2020 eller snarest derefter.<br /><br />Børnehuset Chr. Sonnes Vej er en del af Børneinstitution Munkebjerg, som også består af børnehusene Albanigade, Dr. Asyl, Strikkegården, Globehuset, Børneborgen og Vandtårnet.<br /><br />I Munkebjerg arbejder vi med fokus på dannelse-udvikling-læring-trivsel (DULT), dokumentation/evalueringskultur og er i gang med et 1-årigt ”Sprogklar” - et uddannelsesforløb for alle ansatte <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Chr. Sonnes Vej er en selvejende institution. Vi er normeret til 32 -36 børn i alderen 2,10 til 6 år.<br />Vi har til huse i en ældre villa i området nær Munkebjergskolen. Personalegruppen består af daglig pædagogisk leder, 3 pædagoger, en medhjælper, en person i fleksjob og en lønnet praktikant fra UCL. Derudover er der periodevis praktikanter i kortere forløb.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog som: <ul> <li>er fleksibel</li> <li>er i stand til på en positiv måde at være nysgerrig og reflekterende over egen og andres praksis</li> <li>er en god sparringspartner</li> <li>vægter et godt arbejdsmiljø</li> <li>kan arbejde i en foranderlig hverdag</li> <li>kan lide at bruge naturen</li> <li>kan se muligheder fremfor begrænsninger</li> <li>er i stand til at arbejde i et hus, hvor børnene ikke er delt op på stuer, men inddeles efter mange andre kriterier, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov</li> <li>har interesse for sang og musik – og gerne må mestre et instrument</li> <li>er indstillet på at arbejde systematisk med praksisfortællinger, dokumentation/evaluering set i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan</li> <li>vil være med til at skabe de bedst mulige betingelser for børnene</li> <li>kan og vil tage medansvar for at skabe gode relationer til børn, forældre og kollegaer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder et hus</strong> <ul> <li>med et fagligt højt engagement. Vi matcher ovenstående kompetenceprofil, og vi bærer et fælles ansvar for at skabe et godt voksen og børnemiljø</li> <li>med engagerede og stabile medarbejdere med høj arbejdsmoral </li> <li>hvor vi har en god og inkluderende omgangstone</li> <li>hvor vi færdes meget ude. Vi har 2 ladcykler, som giver mulighed for at udforske forskellige læringsmiljøer i vores by. Samtidig bevæger vi os gerne rundt i nærmiljøet til fods.</li> <li>hvor vi sætter pris på den daglige nære kontakt til forældrene</li> <li>hvor vi sætter humor højt, og hvor vi gerne griner af os selv</li> <li>med rummelige og nytænkende kollegaer, som er indstillet på at bakke op om nye ideer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Lone Nielsen på 6375 1746.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Rugårdsgruppen

  Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne og støtte dem til et meningsfuldt og selvstændigt liv. Vil du være med til at forme fremtidens sygepleje i Odense Kommune, så hører vi gerne fra dig.

  <em>Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne og støtte dem til et meningsfuldt og selvstændigt liv. Vil du være med til at forme fremtidens sygepleje i Odense Kommune, så hører vi gerne fra dig.</em><br /><br />Byens største hjemmeplejegruppe søger en sygeplejerske<strong> </strong>til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt. Tiltrædelse 1. oktober 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rugårdsgruppen er en del af Område Nord, Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi yder indsatser til borgere med høj mestringsevne med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Indsatserne ydes i borgers hjem.<br /><br />Du får i alt 25 sygeplejefaglige kollegaer, som du kan sparre med. Mange har årelang erfaring og andre er nyere i faget. De vægter et godt arbejdsmiljø højt og alle hjælper til i en travl hverdag. Gruppen består desuden af ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedspersonale, elever og studerende. Vi er i alt omkring 85 medarbejdere.<br /><br />Alle borgere mødes af en rehabiliterende arbejdsform, og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.<br /><br />Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.<br /><br />Vi arbejder ud fra Odense Kommunes medarbejdergrundlag: Mod, udvikling, handlekraft og fællesskab.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi udfører kompleks og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem jf. Lov om Sygepleje.</li> <li>Vi udfører dagligt planlagte og akutte opgaver i en meget omskiftelig hverdag.</li> <li>Vi oplever et meget stort flow af borgere i vores forløb, som kan være både korte forløb, men også livslange borgerforløb.</li> <li>Vi yder sygepleje til mange svært syge og døende borgere i terminale forløb.</li> <li>Vi deltager i tværfaglige møder i gruppen og i udredningsmøder i borgers hjem.</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med social- og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere.</li> <li>Vi vægter hurtig udredning og iværksættelse af indsatser med henblik på at samarbejde med borger og pårørende om et godt rehabiliteringsforløb.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger.</li> <li>Du er god til at planlægge og kan bevare overblikket.</li> <li>Du kan arbejde målrettet, struktureret og selvstændigt.</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og er imødekommende.</li> <li>Du er kvalitetsbevidst, og prioriterer tværfagligt samarbejde og medinddragelse af borger og pårørende højt.</li> <li>Du er interesseret i at yde sygepleje til borgere i eget hjem. Kendskab til kommunal sygepleje er en fordel.</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD Care og Èn plan, samt KMD Nexus.</li> <li>Du er indstillet på at søge mod et højt fagligt niveau med maksimal inddragelse af borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Gode muligheder for faglig og personlig udvikling</li> <li>Målrettet introduktionsprogram</li> <li>En stor gruppe med høj faglighed, humor og en god omgangstone.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Ann von Qualen på 6551 3749 / 2337 9345, mellem 7-15 på hverdage, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den søndag den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 34, 2020.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Engagerede tilkaldevikarer til Tornhuset - Hus 2

  Engagerede og seriøse vikarer søges til Hus 2. Da flere af vores dygtige vikarer skal i gang med at studere eller har fået fast job søger vi nye vikarer.

  Da flere af vore vikarer skal i gang med at studere eller har fået fast arbejde, har vi brug for nye tilkaldevikarer. Antallet af timer vil variere, og du skal kunne håndtere at komme på arbejde med kort varsel.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af 3 bosteder, og to beskæftigelsestilbud beliggende i henholdsvis Odense og Tommerup.<br /><br />Hus 2 er et bosted for 7 borgere og er beliggende på Brunsegårdsvej i Tommerup.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />De fleste har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og alle har følgende afvigelser: <ul> <li>  afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>  afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>  indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>  manglende eller svag forestillingsevne</li> </ul> Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så beboernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som tilkaldevikar er uddannelse ikke et krav, men stillingerne kræver at: <ul> <li>du er loyal og følger den struktur og de beslutninger, der ligger bag arbejdet</li> <li>du er fleksibel og kan tage vagter med kort varsel</li> <li>at du også ind imellem aflyser en privat aftale for at kunne tage en vagt</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tina Brockdorff på 2949 3861 eller mail tinb@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. august 2020. Samtaler holdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Svanegården

  Besidder du en høj faglighed, og brænder du for at udvikle den sammen med os?  Vil du tage ejerskab for at opfylde kerneopgaven? Det selvejende børnehus Svangården søger en pædagog til en stilling på 35 timer pr. uge med tiltrædelse 1. oktober 2020.

  <div style="text-align:center"><img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=efff02d9-f9e3-427b-a7c3-159d4d919c68" /></div> <strong> </strong><br /><em>Besidder du en høj faglighed, og brænder du for at udvikle den sammen med os? <br />Vil du tage ejerskab for at opfylde kerneopgaven? </em><br /><br />Det selvejende børnehus Svangården søger en pædagog til en stilling på 35 timer pr. uge med tiltrædelse 1. oktober 2020.<br />Stillingen er pt. i yngste og mellemste børnehavegruppe. <br /><strong> </strong><br /><strong>Vores kerneopgave</strong><br />Børnene skal opleve at ha’ det sjovt, så de gennem leg og læring udvikler troen på sig selv og egne evner.<br /> <br />Kan du, og vil du være med til at sikre dette for en masse dejlige børn?<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig er, at du: <ul> <li>Tænker og handler ud fra børneperspektivet.</li> <li>Er god til at skabe relationer, er nærværende og i børnehøjde i samværet med børnene og forældrene.</li> <li>Er reflekterende, kan arbejde systematisk og altid har tanke for barnet og børnegruppen.</li> <li>Har et godt overblik – kan arbejde i en struktureret hverdag, men også kan agere når strukturen brydes.</li> <li>Bidrager aktivt i samarbejdet med kollegaerne til glæde for hele huset.</li> <li>Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.  </li> <li>Er fleksibel, og indstillet på både at kunne arbejde i vuggestue og børnehave.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Børnehuset Svanegården er beliggende i Skibhuskvarteret, Odense C. Vi er en del af Børneinstitution Rising, som består af 8 børnehuse. Vi er et stort selvejende aldersintegrereret børnehus normeret til 16 vuggestuebørn og 60 – 70 børnehavebørn.<br /><br />Vi er et børnehus, hvor kerneopgaven er i centrum. Derfor er vi i konstant udvikling, og vores fokus er på faglighed og trivsel for både børn og voksne. Dette opnår vi blandt andet ved kollegial sparring, viden udefra via kurser og relevant læsestof.  <br /><br />Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og ser mulighederne i hverdagen. Vores hus er inddelt i læringsmiljøer, der justeres løbende, så børnene hele tiden udfordres. Børnehuset Svanegården har en alsidig profil, hvor vi favner bredt og sætter pris på pladsen til at være forskellige.<br /><br />Vi har et stort hus med mange skønne børn, aktive forældre, en engageret forældrebestyrelse.<br /><br />Vi er en personalegruppe, der har høj faglighed, og ser muligheder frem for begrænsninger.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig leder Jannie Toftegaard Kofoed på 6375 1251 og muligvis aftale et besøg.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 16. august 2020.<br /><br />Ansættelsesproceduren er delt op i to. Første del er placeret i uge 35 eller 36, hvor vi inviterer dig til et uformelt praktisk element, hvor du vil være her i 1 times tid. Du skal stå for en aktivitet i ca. 15 minutter, derefter vil du få en rundvisning. De ansøgere som indkaldes til samtale, vil få mere information herom.<br />Fornemmer vi, at du efter første ”scenarie” matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til en yderligere uddybende samtale i uge 37.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger 4 pædagoger til projektstillinger af 1- 1½ års varighed til afdeling Enggården, hvor der er plads til 3 børn med særlige behandlingsmæssige behov.

  Børnehjemmet Birkelund søger 4 pædagoger på 30-37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt. Der er i første omgang tale om projektstillinger af 1 til 1½ års varighed – og måske længere. Da Birkelund er en meget dynamisk døgninstitution, kan der på sigt ikke afvises mulighed for en fastansættelse.<br /><br />Birkelund er ejet af KFUM’s Sociale Arbejde og har selvstændig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune på pt. 20 pladser.<br /><br /><strong>Arbejdsplads</strong><br />Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har plads til 35 børn i alderen 0-18/23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.<br /><br />Desuden har institutionen afdeling Kompasset med 4 pladser for mor/far og baby-ophold efter serviceloven §107 - § 52.3.4 (se hjemmeside). Der er tilknyttet en udslusningslejlighed til Kompasset.<br /><br />Birkelund har desuden en udslusningsbolig/projektafdeling med plads til 4 børn og unge.<br /><br />Derudover har Birkelund afdeling <strong>Enggården</strong>, som varetager børn og unge med særlige behandlingsmæssige behov. Der er pt. plads til 3 børn og unge, hvoraf de 2 af pladserne er besat. Afdelingen ligger ca. 400 m. fra Birkelunds hovedbygning, i landlige og naturskønne omgivelser. Naturen på Enggården inddrages aktivt som et fælles 3. element, der både virker nærende og beroligende, men samtidigt også udfordrende for børnene.<br /><br />Børn og unge, der anbringes på Birkelund, er ofte i deres adfærd præget af; traumer, tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser, overgreb etc., hvorfor de kan være både udadrettede og selvdestruktive i deres samspil med andre børn og voksne.<br /><br />På afd. Enggården arbejdes der mentaliseringsbaseret og ud fra den neuroaffektive udviklingsforståelse, herunder en daglig struktureret miljøterapi, specielt tilrettelagt efter det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Rammerne på Enggården er trygge med en fast rytmisk struktur og et antal overskuelige relationer som afsæt for udvikling i samspillet med både nærværende og tydelige voksne.<br />Tilgangen er helhedsorienteret, anerkendende og ressourcefokuseret, hvor der sikres en forudsigelig hverdag, som forudsætning for, at børnene opnår kontinuerlig udvikling og nye muligheder i deres liv.<br /><br />Der kan være tale om intensive tidsbegrænsede behandlingsforløb – med henblik på udslusning til mindre skærmet anbringelse efterfølgende – eller mulighed for at blive på Enggården i en længere periode/årrække.<br /><br />Der arbejdes ud fra opstillede delmål, jf. SEL §140, som løbende evalueres af det pædagogiske personale med udgangspunkt i dagligdagen og metoderne ICS og NAP. Derudover udarbejdes der i teamet trivselsskemaer på hvert barn, som løbende og aktivt bruges i den pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.<br /><br />Overordnet set bliver det pædagogiske arbejde på Birkelund varetaget af relevant uddannede personale med hovedvægt på pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge.<br /><br /><strong>Forudsætninger og kompetencer </strong><br />Du skal som pædagog være indstillet på at: <ul> <li>arbejde både alene og sammen i et team</li> <li>arbejde med stram struktur og mange gentagelser</li> <li>arbejde i både døgn- og rådighedsvagter og hver anden weekend</li> <li>være en aktiv del af supervisionen, som gives af ekstern supervisor</li> </ul> <strong>Derudover skal du som pædagog have</strong> <ul> <li>gode skriftlige og kommunikative kompetencer</li> <li>gode samarbejdskompetencer – og være loyal over for de fælles beslutninger, der bliver truffet i samarbejdet med kollegaer, psykolog og ledelse</li> </ul> Vi prioriterer uddannelse højt, da sikring af ny viden og læring er udgangspunktet for en fortsat udvikling af vores børn og unges livskvalitet.<br /><br /><strong>Faglige kompetencer</strong><br />Du skal: <ul> <li>være uddannet pædagog</li> <li>være etisk velovervejet og funderet med blik for, at hvert barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, stabilitet, opdragelse mm., der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed</li> <li>have forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i moderne pædagogisk arbejde</li> <li>kunne forholde dig reflekterende til din egen praksis og omsætte fælles refleksioner til nye praksisser for dig selv og dine kollegaer</li> <li>helst have erfaring med lignende arbejde/målgruppe</li> <li>være indstillet på, at vi arbejder ud fra Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Du skal: <ul> <li>have en robust personlighed – og både kunne sætte personlige grænser og opretholde en professionel distance til arbejdet</li> <li>være rolig og kunne bevare overblikket – også når det går stærkt, eller bølgerne går højt</li> <li>være fleksibel og indstillet på at gå konstruktivt til forandringer – og gerne kunne tænke ud af boksen i forhold til det daglige miljøterapeutiske og socialpædagogiske arbejde</li> <li>have lyst til at samarbejde og bidrage positivt – både i forhold til dit team og det øvrige Birkelund</li> <li>have lyst og engagement til et tæt samarbejde med de anbragte børns forældre og øvrige netværk</li> <li>være nysgerrig på forståelsen og det teoretiske fundament i det daglige behandlingsarbejde og på at omsætte dette i henhold til det enkelte individ/barn</li> <li>have et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen</li> </ul> Du kan læse mere om Birkelund på <a href="http://www.di-birkelund.dk">www.di-birkelund.dk</a><br /><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 6375 6000 / 2712 2783. Ved fagrelevante spørgsmål kan du henvende dig til teamkoordinator Anne Kristine Scheffmann Meier på 2175 5501.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 18. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den. 26. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  18-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for. ​​​​​​​

  <em>Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for. </em><br /><br />Vi søger en erfaren fagfaglig og velfunderet pædagog på 37 timer ugentlig til Børnehuset Lærkereden med funktion på Kålormen pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter.<br /><br />Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 og 16.45, og du skal være fleksibel i forhold til begge dele.<br /><br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med pædgogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter.<br /><br />Du skal som pædagog sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations - og evalueringskultur.  <br /><br />Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagog er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses. <ul> <li>I Børneinstitution Tarup Paarup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling.</li> <li style="text-align:justify">Børnehuset Lærkereden er et af de 7 børnehuse i Tarup Pårup. Børnehuset har 44 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.</li> <li>Vi arbejder for en høj grad af sammenhængskraft mellem de enkelte huse.</li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne - og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi.</li> <li>Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament.</li> </ul> Det betyder: <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber.</li> <li>En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik.</li> <li>Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø.</li> <li>At de udendørs læringsmiljøer vægtes ligeså højt som de indendørs, både i tid og sted.</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP.</li> <li>At du som pædagog har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed.  </li> </ul> <strong>Om Børnehuset</strong><br />Lærkereden er et børnehus med 12 vuggestuebørn på Kålormen og 44 børnehavebørn på Brumbasserne og Mariehønerne. Herudover er Lærkereden et af Odense Kommunes 10 ressource huse, hvilket betyder, at der er 4 visiterede børn med særlige behov. Børnene er en del af det samlede hus, og det giver en særlig pædagogisk opgave for medarbejderne.<br /><br />I  Lærkereden er vi en stolt og engageret medarbejdergruppe, som gør vores yderste for at løse vores kerneopgave hver dag. Vores kommunikation, planlægning, dokumentation og evaluering tager altid udgangspunkt i barnet, læringsgruppen eller læringsmiljøet. Vi er meget bevidste om, hvorfor vi handler som vi gør. Vi stiller faglige krav til hinanden, og tager gerne en god snak om hvorfor og dernæst hvordan. Vi holder aftaler, vi er loyale og taler altid til hinanden frem for om hinanden.<br /><br />Vi holder vores aftaler; det styrker vores sociale kapital samtidig med at det gør os i stand til at løse vores kerneopgave bedst muligt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed, så du kan være i en professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed, så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings – og udviklingsbetingelser for børnene.</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens- baseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden.</li> <li>At du holder dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.</li> <li>At du er i stand til at flytte dig selv og kontekst for at møde barnet.</li> <li>At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige.</li> <li>At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der er svært.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Jakob Stenmann Hansen på 23805572. <br /><br />Vi forventer, at du besøger Lærkereden inden du søger stillingen. Når vi udvælger til samtale, så vil vi foretrække ansøgere, som har besøgt huset. Kontakt os for nærmere aftale.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Vi forventer at afholde første samtale mandag, 24. august 2020 om formiddagen. <br /><br />Ved ansættelsessamtaler i Tarup - Pårup anvender vi Vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle samtale.<br /><br />Endvidere afholdes en 2. samtale torsdag, den 27. august 2020 med de kandidater, som kan komme i betragtning til stillingen. Det gør vi for at sikre et match til gavn for begge parter.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en studentermedhjælper med interesse og flair for databearbejdning, spørgeskemaundersøgelser og understøttelse af fagsystemer, og derved fungere som projektassistent for forskellige opgaver for børn i alderen 0-6 år.

  Vi søger en studentermedhjælper med interesse og flair for databearbejdning, spørgeskemaundersøgelser og understøttelse af fagsystemer, og derved fungere som projektassistent for forskellige opgaver for børn i alderen 0-6 år.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagtilbudssekretariatetet er bindeled mellem den politiske og administrative ledelse i Børn- og Ungeforvaltningen og de decentrale børnehuse og dagplejeenheder i forhold til udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Vi bor på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver <ul> <li>Databearbejdning, udarbejdelse af statistikker og oversigter m.v.</li> <li>Understøttelse af fagsystemer – brugeroprettelse og opsamling af systemfejl</li> <li>Projektassistent for diverse projekter – koordinering af kursusafholdelse, møder og indkøb samt andre understøttende opgaver</li> <li>Korrektur, referater og udarbejdelse af informationsmaterialer</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du studerer på 2.-3. år på BA-uddannelsen, f.eks. en samfundsvidenskabelig uddannelse</li> <li>Du interesserer dig for offentlig virksomhed</li> <li>Du arbejder systematisk og har overblik</li> <li>Du har lyst og interesse for at arbejde med bl.a. regneark</li> <li>Du kan formulere dig i et forståeligt sprog, hvor hovedpointen fremgår tydeligt</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 10 timer ugentligt og er til besættelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Søren Weber på  30 12 07 25.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. august 2020. Samtaler forventes afholdt mandag den 31. august 2020. Vi glæder os til at høre fra dig.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Har du lyst til at bidrage til en kontinuerlig standardisering og digitalisering, til gavn for byens borgerne. I Arbejdsgange & Projekter, som er en del af Fælles løsninger & Økonomi søger vi en engageret projektleder, der brænder for at skabe udvikling og forandringer i en stor kommune.

  <em>Har du lyst til at bidrage til en kontinuerlig standardisering og digitalisering, til gavn for byens borgerne.</em><br /><br />I Arbejdsgange & Projekter, som er en del af Fælles løsninger & Økonomi søger vi en engageret projektleder, der brænder for at skabe udvikling og forandringer i en stor kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Arbejdsgange & Projekter understøtter hele Odense Kommune med en professionel gennemgang af arbejdsprocesser (i relation til projekter og RPA -løsninger) og projektledelse primært inden for standardisering og digitalisering. Vi indgår i et tæt samarbejde med ledelsesniveauer og medarbejdere i forvaltningerne for at opnå fælles mål.<br /><br />Vi arbejder med såvel udvikling af løsning som gevinstrealisering. Herunder bl.a. foranalyse, potentialevurdering, udbud, implementeringen og gevinstrealisering. <br /><br />Vi arbejder med udgangspunkt i Odense Kommunes projektmodel for IT- og digitaliserings projekter. I projektarbejdet sørger vi for, at alle forhold er afdækket, og at relevante kontorer som fx Udbud & Kontraktstyring, Arkitektur & Digitalisering er involveret i processen.<br /><br />Arbejdsgange & Projekter er en del af Borgmesterforvaltningen og har fysisk base på Odense Rådhus. Som projektleder vil du også have din gang i kommunens øvrige forvaltninger. Du vil indgå i et team af 15 dygtige, erfarne og engagerede kolleger, der har forskellige faglige kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde. Vi lægger vægt på gode relationer, god dialog og sparring, og vi har stor respekt for hindanens forskelligheder, som vi ser som en styrke for funktionen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som projektleder skal du lede og koordinere både små og store digitaliseringsprojekter i Odense Kommune. Som projektleder vil du typisk indgå i en projektorganisation med en projektejer, styregruppe og en projektgruppe.<br />Du vil have ansvar for bl.a. planlægning af projektet sammen med projektejer, samt motivation af deltagerne og fremdrift.<br />Din portefølje af opgaver vil blive aftalt med lederen af Arbejdsgange & Projekter<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig er at du: <ul> <li> har erfaring med projektledelse i større organisationer, -metode og -værktøjer</li> <li>evner at omsætte forretningskrav til IT-krav </li> <li>har stærke kommunikative kompetencer og erfaringer som du bringer i spil for at opnå et godt samarbejde med projektejer, styregruppe, projektgruppe samt interessenter.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om et barselsvikariat på  fuld tid med tiltrædelse 1. september 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om jobbet hos os, er du velkommen til at kontakte funktionsleder for Arbejdsgange & Projekter Marianne Carlsson på 4037 1434.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 17.august 2020. Samtaler forventes afholdt den 26. august 2020.<br /><br />Ansøgere vurderes ud fra faglige kompetencer, tidligere erfaringer og personlige egenskaber.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Munkehatten

  Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? – så er du måske en af Munkehattens nye social- og sundhedsassistenter.

  <em>Livsbekræftende borgere søger Social og sundhedsassistenter, som vil være med til at fremme borgerens livskvalitet.</em><br /><br /><img align="left" hspace="12" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=eb3a94fc-4665-452f-a031-75acd0d901fb" style="width:158px; height:211px" />”Min relation til borgerne er alt afgørende for at jeg kan lykkes med de sundhedsfaglige opgaver hos  den enkelte. Det betyder at jeg som Assistentfår mulighed for at bruge mine sundhedsfagligekompetencer udover det sædvanlige.”<br />Mette Jensen. SSA, Munkehatten<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? – så er du måske en af Munkehattens nye social- og sundhedsassistenter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-77 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet.<br />Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br /><br /><strong>”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”</strong><br /><br />Du vil som social- og sundhedsassistent på Munkehatten komme til at arbejde med sonde, sårpleje, medicinhåndtering, respirationsbehandling og være den primære kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det.</li> <li>Vil dække sundhedsfaglige opgaver på tværs af afdelingerne på Munkehatten</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads, som: <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Afholder møder med sundhedsfagligt fokus</li> <li>Afholder SSA møder for alle assistenter på Munkehatten.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er på 33 og 35 timer om ugen med skiftende dag og aften arbejde og arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1. september 2020 eller derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 5148 2325 eller Susanne Lending på 2383 9551.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. august 2020. Samtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Jobkonsulenter til Unge Aktivitetsparate

  Vil du arbejde målrettet på at hjælpe vore unge borgere med andre problemer end blot ledighed til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en dygtig, lyttende og professionel jobkonsulent/jobmentor med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring?

  <em>Vil du arbejde målrettet på at hjælpe vore unge borgere med andre problemer end blot ledighed til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en dygtig, lyttende og professionel jobkonsulent/jobmentor med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge stillingen som jobkonsulent. </em><br /><br />To af vores dygtige kolleger er stoppet. Denne ene er gået på efterløn og den anden er gået på barsel, så vi søger derfor to nye kolleger til en fast stilling og til et barselsvikariat. Den faste stilling er på nedsat tid 32-35 t/ugen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vores aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, som er Job og Uddannelse til alle. Vores arbejde er blandt andet baseret på den forskning og evidens, der viser, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at gavne både ledige og erhvervsliv. Vi retter fokus på praktikker, løntilskud og opkvalificering – alt sammen med udgangspunkt i virksomhedernes behov og den enkeltes muligheder. Vi lægger vægt på det tværgående samarbejde med forvaltningens øvrige områder og prioriterer derfor en lærende feed back-kultur.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />I afdelingen Jobkonsulenter Unge Aktivitetsparate håndterer du som jobkonsulent understøttelse af unge under 30, som har problemer ud over ledighed og derfor skal have støtte til at bevæge sig tættere på et job eller en uddannelse. Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker støtter og guider vi unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv og dermed også uddannelses- eller arbejdsliv. De er typisk psykisk sårbare og har eventuelt flere diagnoser. Det skønnes, at der er mere end et år til, at de vil kunne påbegynde reel uddannelse. De har brug for guidning i forhold til at være på en arbejdsplads.<br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Der er en del skriftlighed i forbindelse med jobbet.<br />Som jobkonsulent hos os får du en væsentlig rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du kommer til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du kommer til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Erfaring med at etablere kontakt med virksomheder, også opsøgende</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Gode skriftlige kompetencer</li> <li>Forståelsen for målgruppen, der har problemer ud over ledighed</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen tager udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br />Tiltrædelse 1. september 2020 eller hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte jobkonsulent og TR Pia Nørby på 2012 9707 eller mail plin@odense.dk for yderligere information om stillingen.<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen samt se Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi <a href="http://www.odense.dk/">her</a><strong> </strong><br /><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 19. august 2020. Samtaler finder sted torsdag den 27. august 2020. Udvælgelse af kandidater sker fredag 21. august 2020 og indkaldte vil få besked mandag 24. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.

  <em>Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.</em><br /><br />Tornhuset Hus 2, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup søger to nye kollegaer i faste stillinger på 30 timer ugentligt. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest eller senest 1 oktober 2020.<br /><br />Du skal være uddannet pædagog eller ergoterapeut.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup.<br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, LA2 og KRAP.<br />På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.<br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br />Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk problemstilling. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /><br />Der bor 7 borgere i Hus 2.<br />I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog eller ergoterapeut</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet. </li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> Ansøgere med en neuropædagoisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Uddelegering af div. ansvars- og udviklingsopgaver</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal.</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Faglig supervision</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend.</li> <li>Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på mail <a href="mailto:amkr@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">amkr@odense.dk</a><u> </u>frem til den 24. juli 2020, herefter Tina Brockdorff på 2949 3861 eller mail <a href="mailto:tinb@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">tinb@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 20. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Social- og Sundhedsassistent søges til stilling med blandede vagter på Specialplejecenter Lille Glasvej.

  Social- og Sundhedsassistent søges til stilling med blandede vagter på Specialplejecenter Lille Glasvej.<br /><br /><strong>Vil du være vores nye kollega</strong><br />Vi har en ledig social- og sundhedsassistent stilling pr. 1. september eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 32 timer om ugen i blandede vagter fordelt med 7 aftenvagter og 10 dagvagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et hus i udvikling, hvor fokus er på rehabilitering på borgernes præmisser. Tværfaglighed og anerkendende tankegang prioriteres højt, og borgerne er med til selv at definere de mål, de ønsker at arbejde imod.<br />Alle beboere der visiteres til Lille Glasvej, har en erhvervet hjerneskade, men de kan også have andre problemstillinger indenfor både det somatiske og psykiatriske område.<br />Vi har et tæt samarbejde med både pårørende og andre faglige samarbejdspartnere som Hjerneskaderådgivningen.<br />Vi har 45 selvstændige lejligheder tilknyttet, samt en fællesbygning med opholds- og aktivitetsrum.<br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og en sygeplejerske.<br /><br />Vi arbejder alle ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejdere har, eller vil over tid blive tilbudt, en neuropædagogisk efteruddannelse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Hvad ønsker vi, at du kan bidrage med: <ul> <li>Erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader.</li> <li>Kan indgå i et tværfagligt team med bevidsthed om, hvad din monofaglige kerneydelse er og evner til at videreformidle denne.</li> <li>Kendskab eller interesse for neuropædagogik.</li> <li>Kender til medicinhåndtering og brug af FMK.</li> <li>Erfaring med pårørende samarbejde.</li> <li>At du kan handle og agere med selv- og medbestemmelse i et respektfuldt miljø.</li> <li>Fokus på borgernes ressourcer og mål i dit arbejde.</li> <li>Kan skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet.</li> <li>Kan reflektere over den igangværende rehabilitering.</li> <li>Kan støtte borgeren i deres rehabilitering, mål, indsatser, her er dialog og dokumentation en væsentlig faktor.</li> <li>At du med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet.</li> <li>En spændende og alsidig hverdag.</li> <li>Tværfaglige teams med engagerede og kompetente kollegaer.</li> <li>En spændende beboergruppe, med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> <li>Monofaglige møder med dine social- og sundhedsassistent kollegaer</li> <li>Supervision med ekstern supervisor.</li> <li>Grundig introduktion.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås på hjemmesiden <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/oversigt-over-plejecentre/specialplejecenter-lille-glasvej"><u>her</u></a><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen på 2940 4281 eller ass. rehabiliteringsleder Tanja Nielsen på 2999 8726, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den søndag 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt  mandag den 24. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Munkebjerggruppen

  Kan du sætte rehabilitering på dagsordenen? Vi søger en fysioterapeut til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt fra den 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

  Munkebjerggruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen søger en fysioterapeut til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt fra den 1. oktober 2020 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Munkebjerggruppen er en udekørende gruppe bestående af SOSU-personale, sygeplejersker, træningsassistenter samt ergo- og fysioterapeuter. Vi arbejder med borgere, der kan mestre deres eget rehabiliteringsforløb og primært har en fysisk problemstilling. Vi sætter rehabilitering højt på dagsordenen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsområder omfatter: <ul> <li>Genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven i borgers eget hjem</li> <li>Visitation af ydelser jf. servicelovens §86.1 og §86.2</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Tidlig indsats hos borgere, der har behov for genoptræning efter indlæggelse, jf. Sundhedslovens §140</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, SOSU-personale og rehabiliteringsrådgiver med stærkt fokus på borgerens rehabilitering</li> <li>Akutte besøg hos borgere, hvor der er behov for terapeutfaglig vurdering</li> <li>Strukturere og planlægge oplæg for kollegaer i den tværfaglige gruppe</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Kan sætte rehabilitering på dagsordenen</li> <li>Har en stærk monofaglighed, der kan spilles ind i den tværfaglige sammensatte gruppe til gavn for kollegaer og borgere</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne, når de kommer</li> <li>Behersker IT på brugerniveau – vi arbejder i KMD Care og én Plan. Det er en fordel med kendskab til NEXUS, da vi skifter til efteråret</li> <li>Kan arbejde effektfuldt og reflekterende i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Bidrager til arbejdspladsen, og har lyst til at præge træningsteamet både fagligt og personligt</li> <li>Tænker sammenhængende, at det ikke nødvendigvis kun er den gruppe du er ansat i, der er din samarbejdspartner, men hele Ældre- og Handicapforvaltningen</li> <li>Er en kollega med en god portion humor</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med udfordringer, hvor du bliver en stærk del af det bindeled, der udgør borgerens rehabilitering</li> <li>Et spændende og godt kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig udvikling monofagligt, tværfagligt og organisatorisk</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Louise Hvedstrup Brøchner på 21 39 61 26 (træffes i juli måned) eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 21 12 58 30( træffes i august måned).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 16. august 2020, og vi forventer af afholde samtaler torsdag, den 27. august 2020.<br /><br />Kandidater, der inviteres til samtale, vil blive indkaldt telefonisk fredag, den 21. august 2020 over middag.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • I Center for Mental Sundhed søger vi ny en kollega med viden om og interesse for at arbejde med mental sundhed ud fra et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv.

  I Center for Mental Sundhed søger vi ny en kollega med viden om og interesse for at arbejde med mental sundhed ud fra et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv.<br /><br />Stillingen er på 30 timer om ugen med tiltrædelse 1. november 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Mental Sundhed er Odense Kommunes rådgivnings- og informationscenter indenfor fremme af mental sundhed, psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Vi arbejder tæt sammen om centrets mange forskellige opgaver, men mangler specifikt en koordinator med psykiatrisk erfaring til vores ”Lær-at- tackle” kurser.<br /><br /><strong>Vores grundlæggende værdier:</strong> <ul> <li>PIONERER<br /> - vi finder vejen, vi tror på, det lykkes, vi er visionære og omstillingsparate.</li> <li>SAMSKABELSE<br />- nysgerrighed, medejerskab, netværk, kreativitet, fleksibilitet og samordning på tværs.</li> <li>MØDET MED MENNESKET<br /> - medmenneskelighed, faglighed, lethed, ordentlighed, rummelighed og ydmyghed.</li> </ul> <strong>Vores kerneopgaver er:</strong> <ul> <li>Åben anonym rådgivning til byens borgere, som er i en sårbar periode i deres liv.</li> <li>”Lær-at-tackle” kurser til borgere med stress, angst og depression samt kurser for pårørende.</li> <li>Oplysningskampagner, arrangementer, undervisning, temadage mv. med henblik på at fremme fokus på mental sundhed hos den enkelte og det omkringliggende samfund.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Kan leve op til centrets grundlæggende værdier</li> <li>Har uddannelsesmæssig baggrund og arbejdsmæssig erfaring fra psykiatrien indenfor voksenområdet</li> <li>Har uddannelse som ”Lær-at-tackle” koordinator eller er villig til at tage denne</li> <li>Kan afvikle for-samtaler i forbindelse med ”Lær-at-tackle” kurser og vurdere om borgeren kan profitere af tilbuddet eller skal tilbydes andet.</li> <li>Har kendskab til kommunale strukturer og har en god organisatorisk forståelse.</li> <li>Har erfaring med at undervise og tilrettelægge arrangementer</li> <li>Ser det som en force at arbejde med frivillige i det daglige arbejde</li> <li>Har gode kommunikationsevner og kan arbejde bredt tværfagligt</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og er struktureret i et arbejdsfelt, der er under konstant udvikling.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et varmt, visionært og inspirerende hus, hvor vi italesætter og udlever husets bærende værdier.</li> <li>En varieret hverdag med stor mulighed for faglig sparring i et tæt samarbejde med varme og kompetente kollegaer.</li> <li>Et rummeligt arbejdsfællesskab i en lille medarbejderstab og mange frivillige.</li> <li>Et hus, hvor nye initiativer og tiltag udvikles og driftes i fællesskab ud fra tilgangen:<br /> ”Hver især kan vi meget, og sammen kan vi rigtig meget”.</li> <li>En stor berøringsflade til kommunale, regionale og frivillige samarbejdspartnere.</li> <li>Supervision i fast rutine</li> <li>Vi har et tæt teamsamarbejde med omsorg for hinanden, plads til det sociale og til at grine sammen.</li> </ul> Kan du se dig selv ind i ovennævnte, hører vi rigtig gerne fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Jenny Havn på 3094 2757 eller på mail jhcl@odense.dk.<br /><br />Du kan læse mere om Center for Mental Sundhed <a href="https://www.odense.dk/pio"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 30. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 16. og 17. september 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Tingvallagården

  Pædagog til Børneinstitution Tarup-Pårup, Børnehuset Tingvallagården Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog til 37 timer i børnehuset Tingvallagården pr. 1. september eller snarest derefter.

  <em>Pædagog til Børneinstitution Tarup-Pårup, Børnehuset Tingvallagården<br />Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog til 37 timer i Børnehuset Tingvallagården pr. 1. september 2020 eller snarest derefter.</em><br /><br />Børnehuset Tingvallagården er en børnehave normeret til 45 børn med vippe op til 51 børn<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælpere og pædagogiske assistenter. Pædagogerne skal sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur.  <br />  <ul> <li>I Børneinstitution Tarup-Pårup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling</li> <li style="text-align:justify">Børnehuset Tingvallagården er et af de 7 børnehuse i Tarup-Pårup</li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi og indsatsområder: Sprog, tidlig indsats og dannelse</li> <li>Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament</li> </ul> <br />Tingvallagården er et rart hus at komme i, og vi arbejder sammen i hele huset.<br />De yngste børn starter på Katla, som er en mindre gruppe, og øvrige børn går på Loa/Falke, som udgør mellem- og ældstebørnene. Vi arbejder med varierede læringsgrupper og miljøer både inde og ude. Før-skole-børnene er i læringsgrupper et helt år, og vi samarbejder med andre af institutionens børnehuse omkring de ældste børn. Vi er faglige, engagerede og har en afsmittende arbejdsglæde. Vi bruger dagligt vores dejlige legeplads og færdes ofte i lokalområdet. Vi arbejder dynamisk, systemisk og struktureret med implementering af sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br /><strong>Det betyder</strong> <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for den enkelte, gruppen og de betydningsfulde fællesskaber</li> <li>En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik</li> <li>At du som pædagog tager et stort medansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Vi forventer, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forsknings-baseret viden. Du skal holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og vilkår for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.<br /><br /><strong>Om dig                                                                                                                                </strong><br />Vi forventer, at du<strong> </strong>er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed så du kan indgå i en professionel dialog med forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed med viden og kompetencer til at tilrettelægge og skabe optimale lærings– og udviklingsbetingelser for børnene</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis</li> <li>At du holder dig opdateret i den nyeste viden</li> <li>At du er i stand til at flytte dig for at møde barnet</li> <li>At du har blik for faglige og praktiske opgaver</li> <li>At du er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og tør gå i dialog – også om det, der er svært</li> </ul> Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 og 16.45<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlings- berettigede organisation.<br />Ansøgere opfordres til at ringe for en uddybende snak med Harriet, inden stillingen søges.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Harriet Kjeldsen på 63756151 eller mail: <a href="mailto:hskk@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">hskk@odense.dk</a><u>.</u> efter d. 28. juli på grund af ferie.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34<br />Der afholdes 2. samtale med de kandidater som kommer i betragtning til stillingen.<br />Ved ansættelsessamtaler i Tarup-Pårup anvender vi vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være med til at skabe rammerne for et specialiseret plejecenter og er du leder med de rette kompetencer inden for vores målgruppe, som er borgere, der er ramt af en hjerneskade – typisk efter blodprop eller hjerneblødning?

  <em>Vil du være med til at skabe rammerne for et specialiseret plejecenter og er du leder med de rette kompetencer inden for vores målgruppe, som er borgere, der er ramt af en hjerneskade – typisk efter blodprop eller hjerneblødning - så er du måske den nye assisterende rehabiliteringsleder, som vi leder efter.</em><br /><br />Lille Glasvej har gennem de sidste fem år været i en proces hvor målgruppen ændrer sig fra, at have huset ældre borgere til yngre borgere, der er ramt af en hjerneskade. Vi er derfor inde i en spændende proces, hvor der er behov for ny viden og erfaring, som skal omsættes til praksis for den nye målgruppe.<br /><br />Vi har stadig en lille gruppe ældre borgere på Lille Glasvej, der har stor gavn af den rehabiliterende tilgang, som alle borgere bliver mødt med dagligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Hver dag arbejder vi på kryds og tværs af fagligheder for sammen med borgerne at (gen)skabe deres identitet og at de kan mestre- og finde meningsfuldt indhold i hverdagen. Vores fineste mål er at samarbejde med beboerne om at gøre deres mål og drømme for deres liv til virkelighed. For livet går langt fra i stå, fordi man rammes af en hjerneskade. Der er masser af opgaver, man stadigvæk kan løse, fællesskaber man kan indgå i, og drømme der kan gå i opfyldelse.<br /> <br />Plejecenter Lille Glasvej er et hus med 45 beboere, som bor i selvstændige lejligheder og ca. 40 medarbejdere. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere/-assistenter, pædagoger, ergoterapeuter og en sygeplejerske, studerende, flexjobbere. Derforuden er der tilknyttet et tværfagligt neuropædagogisk team på 10 medarbejdere, som kører ud til borgerne i deres eget hjem, hvor de bidrager med pædagogisk støtte (§85). Ledelsesteamet består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.<br /> <br />Din rolle bliver bl.a. at understøtte de komplekse borgerforløb, vi hver dag står over for, og derfor skal du både have det store overblik, men det er også vigtigt, at du kan indgå som sparringspartner på opgaveniveau efter Ældre- og Handicapforvaltningens rolle- og ansvarsmodel - læs mere <a href="https://intranet.odense.dk/~/media/SkyFish/Files/R/Ro/Rolle%20og%20ansvarsbeskrivelser%20_HF%20juni%202017%201.ashx">her</a>.<br /> <br />Vi ønsker et ledelsesteam som arbejder målrettet, som inddrager og motiverer medarbejdere og borger, der skaber et miljø for viden og erfaring, er kreative og som elsker nye udfordringer.  <br /> <br />Kan du svare ja til størstedelen af nedenstående, så send os din ansøgning<u>.</u><br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />For at komme i betragtning som assisterende rehabiliteringsleder hos os, skal du have en sundhedsfaglig baggrund som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, og meget gerne en vis portion ledelseserfaring. Det er et krav, at du har erfaring med at samarbejde med borgere, der er ramt af en erhvervet hjerneskade.<br /><br /><strong>Derudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Kan lide at fordybe dig i enkelte opgaver og vigtige detaljer – samtidig med at du har et godt overblik</li> <li>Kan træffe beslutninger på områder, hvor konsekvenserne er kontante</li> <li>Bevarer roen og holder hovedet koldt i pressede situationer</li> <li>Har let ved at skære igennem, men også skabe rammer som medarbejderne kan agere selvstændigt inden for</li> <li>Arbejder selvstændigt og uafhængigt, inden for de rammer og spilleregler organisationen har opstillet</li> </ul> <strong>Som</strong><strong> person ønsker vi dig, der</strong> <ul> <li>Sætter dig nye og højere mål. Målet og ambitionen om sammen at gøre Lille Glasvej til ét af de bedste steder at bo bør være en væsentlig energikilde</li> <li>Ikke går udenom eller holder dig tilbage ved udsigten til at møde vanskeligheder eller personlig modstand</li> <li>Tilgår tingene på en god og konstruktiv måde – også hvis det ikke lige går din vej</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> tilbyder til gengæld</strong> <ul> <li>En hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling</li> <li>Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig uddannelse</li> <li>Ansvarlige, dygtige og engagerede medarbejdere</li> <li>Daglig gang i et hus med beboere i godt humør</li> <li>En ledelse, som sætter pris på samarbejde, faglighed og trivsel</li> </ul> <strong>Løn</strong><strong>- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse er den 1. oktober 2020.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen på 2940 4281 (<strong>Træffes ikke i uge 32 og 33</strong>) eller forløbschef Dorthe Krogh Rokkedal på 6138 4785 (<strong>Træffes ikke i ugerne 30, 31, 32 og 33</strong>).<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledelsesgrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 16. august 2020.<br /><br />Vi forventer, at afholde 1. samtalerunde den 21. august 2020 og 2. samtalerunde den 28. august 2020. Kandidater der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Der kan også indgå case i 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • 2 erfarne, udadvendte, stabile og selvstændige medarbejdere søges, med gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i en afdeling med mange administrative udfordringer. Det er essentielt for os, at både arbejdsgivere og borgere oplever en venlig og professionel sagsbehandling når de er i kontakt med os

  <em>Vi søger 2 erfarne, udadvendte, stabile og selvstændige medarbejdere med gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i en afdeling med mange administrative udfordringer. Det er essentielt for os, at både arbejdsgivere og borgere oplever en venlig, effektiv og professionel sagsbehandling, når de er i kontakt med os.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi kan tilbyde dig 50 dygtige kollegaer, der prioriterer en høj faglighed og sætter pris på en god og respektfuld omgangstone og som gerne vil hjælpe hinanden, også når det brænder på.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil bestå af sagsbehandling i et eller flere af følgende områder: fleksløntilskud, ledighedsydelse, arbejdsgiverrefusion. Derudover kan du forvente ekspedition af borgere og arbejdsgivere både telefonisk, skriftligt og personligt. Vi har travlt, så det er en forudsætning, at du har erfaring på området.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Er struktureret og har stor erfaring med arbejdet med beregning og udbetaling af fleksløntilskud, ledighedsydelse og arbejdsgiverrefusion</li> <li>Har stor rutine i at arbejde med tal og kompleks (ydelses)lovgivning</li> <li>Har solid erfaring med IT-løsninger og systemer, herunder KMD-aktiv</li> <li>Er god til at formulere og forklare dig både skriftligt og mundtligt   </li> <li>Er en stabil person, der ved, hvad det indebærer at have travlt og arbejde med tidsfrister</li> <li>Er god til at samarbejde både internt i afdelingen og eksternt i forhold til andre afdelinger</li> <li>Går professionelt til eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser</li> <li>Er omstillingsparat og udviklingsorienteret</li> <li>Har humor og en positiv tilgang</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingerne er et vikariat på 37 timer ugentligt og løber frem til og med juni 2021.<br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem HK/Kommunal og Kommunernes Landsforening med udgangspunkt i trin 22.<br /><br /><strong>Tiltrædelse</strong>: snarest<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Afdelingsleder Karina Ditlevsen, på 40294271, <a href="mailto:kad@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kad@odense.dk</a> (fra uge 32) eller Afdelingsleder Heidi Nielsen på 24750747, <a href="mailto:heini@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">heini@odense.dk</a> (til og med uge 29 samt fra uge 34)<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist:</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. august 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 24. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Kan du spejle dig i vores værdier: mod, faglighed og ordentlighed, og har du lyst til at arbejde med borgere i ressourceforløb i et dynamisk team i en stor forvaltning, så se videre her.

  <em>Kan du spejle dig i vores værdier: mod, faglighed og ordentlighed, og har du lyst til at arbejde med borgere i ressourceforløb i et dynamisk team i en stor forvaltning, så se videre her.</em><br /><br />Forvaltningen er i gang med yderligere at forstærke indsatsen vedrørende ressourceforløb, så vi kan hjælpe endnu flere (også sårbare) borgere ind i uddannelse og/eller varig beskæftigelse. Derfor ansættes pr. 1. november 2020 et antal jobrådgivere/jobformidlere med myndighedserfaring samt et antal IPS-konsulenter. Har du erfaring med myndighed eller med IPS-værktøjerne – eller måske med begge dele – modtager vi gerne en ansøgning fra dig.<br /><br />Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning søger at antal IPS-konsulenter – gerne erfarne samt et antal jobformidlere med myndighedserfaring.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Job og Udvikling 4 i Jobrehabilitering 1 arbejder ca. 25 dedikerede medarbejdere dagligt på at skabe de allerbedste løsninger for de borgere i Odense, der af den ene eller anden grund har større eller mindre udfordringer i forhold til at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Forvaltningens ressourceforløbsteam er forankret her og til en forstærket indsats omkring netop ressourceforløbene søger vi nu nogle jobformidlere med myndighedserfaring. Vi har gode erfaringer med IPS-metoden og søger derfor også dygtige IPS-konsulenter, der kan indgå i teamet.<br /><br />I Odense har vi en ambition om, sammen med borgerne, at levere landets bedste ressourceforløb. At blive de bedste kræver, at vi har troen på borgeren, at vi tør tage modige valg, at vi altid er fagligt skarpe og at vi har stor arbejdsglæde og -stolthed. Vi skal arbejde målrettet med progression og effekt og have blik for det tværfaglige samarbejde.  Vi skal have det bedste hold for at lykkes - et hold hvor teamet er større end den enkelte, men hvor der også er plads til det individuelle; vi tror på, at forskelligheder giver det bedste hold, så dine gode samarbejdsevner vil blive værdsat! Vi lægger stor vægt på det individuelle kontaktforløb og vi ved, at samtalen er en indsats i sig selv. Vi udvikler løbende på det tværfaglige samarbejde og har således et højt ambitionsniveau.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br /><strong>IPS-konsulentstillingerne: </strong><br />Tanken i IPS (<strong>I</strong>ndividuelt <strong>P</strong>lanlagt job med <strong>S</strong>tøtte) er, at hvis det rette job og de rette arbejdsomgivelser findes, kan personer med psykisk diagnose eller sårbarhed komme i uddannelse eller få arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, men med en sideløbende støtte. Succesen bag IPS-indsatsen skyldes blandt andet samarbejdet mellem borgeren, den eller de psykiatriske behandlere og en særligt uddannet IPS-konsulent, som har kendskab til det danske arbejdsmarked og lovgivningen inden for området. Vi har tidligere benyttet eksterne IPS-konsulenter, men ved at samle indsatsen <em>in house</em> i Ressourceforløbsteamet ønsker vi at opnå højere synergi, læring herunder endnu bedre tværfaglighed  internt til gavn for den helhedsorienterede indsats for borgeren.<br /><br />Som<strong> </strong>IPS-konsulent skal du gerne have kendskab til IPS som metode. Har du ikke formelle kompetencer, skal du være villig til at indgå i uddannelsesforløb.<br /><br /><strong>Jobrådgivere/jobformidlere:</strong><br />Her skal man på den ene side varetage den koordinerende myndighedsrolle, men på den anden side også varetage den arbejdsmarkedsrelaterede rolle. Sagernes kompleksitet fordrer høj grad af helhedsorienterede indsatser med tværfagligt samarbejde og frihed i opgaveløsningen. Det er også vigtigt med kreativitet og tæt dialog samt samspil med den enkelte. Blandt de mange myndighedsopgaver kan fx nævnes: Udarbejdelse af jobplaner, bevilling af virksomhedspraktik og sagsbehandling i den forbindelse herunder sikring af relevante underskrifter fx i forbindelse med rimelighedskrav, beslutning om visitation til tilbud, etc., etc.<br /><br />Som jobrådgiver/jobformidler skal du have erfaring med myndighedssagsbehandling og skabelse af virksomhedsrettede indsatser gerne i samarbejde med andre aktører på det område, der omhandler etablering af indsatser, der understøtter borgere med problemer udover ledighed – oftest af både psykisk/fysisk, og/eller social karakter, så deres vej til det ordinære arbejdsmarked lettes. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Fælles for stillingerne er, at de rette kandidater: <ul> <li>Har relevant uddannelsesbaggrund</li> <li>Har erfaring med målgruppen</li> <li>Er godt bekendt med <em>Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats</em> (LAB)</li> <li>Har viden om kommunale ressourceforløb – eller lyst til at få det </li> </ul> Herudover ønsker vi os, at du: <ul> <li>Er en stærk, men også lyttende, kommunikator</li> <li>At du skriver et godt, flydende og forståeligt dansk</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger, og gør det, der virker</li> <li>Er relationsskabende og kan kommunikere – også med borgere med psykiske udfordringer</li> <li>Har borgerblik, med fokus på empowerment og borgeren som herre i eget hus</li> <li>Motiveres af deadlines og kompleksitet</li> <li>Er robust, selvstændig, og har humor</li> <li>Har lyst til at være del af en dynamisk gruppe, der konstant søger nye veje udadtil og fagligt udvikler os sammen indadtil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En organisation i bevægelse, spændende arbejdsopgaver samt gode og dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, såvel som resten af Odense Kommune. Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes.<br />Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra banegården.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i enten grundløn 32 iht. HK-Kommunals og KL’s overenskomst eller i grundløn 31 + 2.000,-  i Dansk Socialrådgiverforenings overenskomst med KL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Sandy Højgaard Nielsen på 6138 4355.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. september 2020. Samtaler forventes afholdt<strong> </strong>i uge 39, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-09-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en faglig stærk trafikplanlægger/ingeniør med viden om og interesse for signalanlæg. Dit daglige arbejdsfelt vil være med fokus på trafikafvikling for både biler, cyklister, busser, fodgængere og den kommende letbane.

  En af vores dygtige trafikplanlæggere er flyttet til en anden landsdel, og derfor har vi brug for at finde en anden dygtig og kompetent trafikplanlægger, som har lyst til at arbejde med signalstyring i en storby under transformation.<br /><br />Vi søger en faglig stærk trafikplanlægger/ingeniør med viden om og interesse for signalanlæg. Dit daglige arbejdsfelt vil være med fokus på trafikafvikling for både biler, cyklister, busser, fodgængere og den kommende letbane. Det er en fordel, hvis du har erfaring med styring-/overvågning af trafiksignaler.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Odense er midt i en transformation fra ”stor dansk by til dansk storby” med omtanke. Bystrategien har fokus på bæredygtig mobilitet og ambitiøse klimamål samtidig med, at kommunen og byen udvikles. Mange store og spændende projekter er i gang og flere er på vej.<br /><br />Dine kerneopgaver bliver trafikteknisk drift af Odenses 202 aktive signalanlæg + 25 fremtidige – hvoraf letbanen kører igennem de 55. Herunder løbende optimering af eksisterende signaler, justering af signaler i forbindelse med vejarbejder, planlægning og godkendelse af nye signalanlæg.<br />Vi forventer desuden, at du kommer til at arbejde med trafikplanlægning i forbindelse med byens udvikling både i eksisterende og nye udviklingsområder. I forbindelse med den fysiske planlægning vil dine arbejdsopgaver blandt andet være at foretage modelberegninger og konsekvensvurderinger af trafikale tiltag.<br /><br />Ud over kerneopgaverne i stillingen vil du få mulighed for at være med til at sætte et præg på stillingen. Der vil være mulighed for projektledelse og/eller projektering mv.   <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Dine kompetencer: <ul> <li>God forståelse for trafikteknisk drift. Det er et plus, hvis du kan eller har kendskab til projektering af signalanlæg.</li> <li>Helhedsorienteret blik for trafikafvikling og trafikplanlægning, hvor bæredygtig mobilitet og cykelfremme er lige så vigtige elementer i signalstyringen som afvikling af biltrafik.</li> <li>Udarbejdelse af kapacitetsberegninger.</li> <li>Erfaring med trafikplanlægning og forståelse for konsekvenser ved ændringer i infrastruktur.</li> <li>Gerne erfaring/kendskab for arbejdet i trafikmodeller (VISUM).</li> <li>Kan kommunikere med borgerne.</li> <li>Evne og vilje til videndeling og sparring.</li> <li>Nysgerrig og nytænkende.</li> <li>Gode samarbejdsevner.</li> </ul> Tværfagligt samarbejde er en kerneværdi i vores kontor og forvaltning. Derfor skal du være god til at samarbejde.<br /><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er en teamplayer, der ser værdi i og har lyst til at være en del af et kontor, hvor mange opgaver løses i projektgrupper og på tværs af faglige og personlige kompetencer.</li> <li>At du kan arbejde selvstændigt, når opgaven tilsiger dette.</li> <li>Er ansvarsfuld og initiativrig med interesse for at udvikle din faglighed både i samarbejde og samspil med gode kollegaer.</li> <li> Er en positiv bidragsyder til det faglige såvel som sociale miljø i kontoret og i forvaltningen.</li> <li>Ser dine kollegaer som medspillere og samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />By- og Kulturforvaltningen holder til på Slottet i Nørregade 36 i Odense - 5 min. gang fra Odense Banegårdscenter. Din arbejdsdag vil primært være på Slottet, men du vil også skulle færdes rundt i kommunen på besigtigelser, møder med borgere, rådgivere, leverandører, virksomheder og samarbejdspartnere.  <br /><br />Du vil blive en del af kontoret Trafik og Mobilitet, som er et farverigt kontor med ca. 30 dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige fagligheder og opgaver. Vi planlægger og udvikler vejprojekter/tiltag på kommunens veje – og er en del af vejmyndigheden i kommunen. Kontoret er organiseret i 3 Teams: Team trafik, Team Mobilitet og Mobil i Odense. Du vil blive en del af Team Trafik med 11 trafikplanlæggere. I Team Trafik tager vi hånd om fremkommeligheden, trafiksikkerheden og mobiliteten i Odense. Dette sker i tæt samarbejde med den øvrige del af kontoret og på tværs i forvaltningen herunder med andre afdelinger og kontorer afhængigt af opgaven. Vi er et kontor hvor samarbejde, faglig sparring, forskellighed og respekt for den enkelte vægtes højt. Du vil opleve fleksibilitet i hverdagen, forskelligartede opgaver og med varierende deadlines.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. oktober 2020.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder i Team Trafik Mie Brøchner på 4020 7986 mail <a href="mailto:mibr@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mibr@odense.dk</a> eller kontorchef Trafik og Mobilitet Rasmus Bach Mandø på 5148 0071 mail <a href="mailto:rbma@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">rbma@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist og forløb.</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Vi forventer at holde samtaler torsdag i uge 34, 2020. Der kan muligvis blive tale om en 2. samtale.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Vest

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye dagplejer.</em><br /><br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Vi søger dagplejere i følgende områder:</strong> <ul> <li>Fruens Bøge, Dalum og Sanderum </li> <li>Dyrup </li> <li>Bellinge, Brændekilde </li> <li>Bolbro</li> <li>Korup</li> </ul> Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Er du interesseret i at se en hverdag hos dagplejen, inden du søger stillingen, så kontakt dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse er efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby

  Er du bosiddende i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?

  <em>Bor du i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Hjallese

  Er du bosiddende i Hjallese? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Hjallese?

  <em>Bor du i Hjallese? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Hjallese?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Hjallese-området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Hjallese. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Konsulent til frivillighedsindsats i Odense

  Vil du en spændende stilling tæt på borgmesteren og topledelsen i landets tredjestørste by? Har du lyst til at arbejde med at udvikle frivillighedsindsatser, borgerstyret budgettering og borgerinddragelse? Vil du arbejde med store politiske projekter? Så er det sandsynligvis dig, vi søger.

  <em>Vil du en spændende stilling tæt på borgmesteren og topledelsen i landets tredjestørste by? H</em><em>ar du lyst til at arbejde med at udvikle frivillighedsindsatser, borgerstyret budgettering og borgerinddragelse? Vil du arbejde med store politiske projekter? Og trives du med høj intensitet og uforudsigelighed? Så er det sandsynligvis dig, vi søger til Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse i Odense Kommune</em><strong>.</strong><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med omtanke. Odense Byråd har sat en ambitiøs retning for, hvordan Odense skal udvikle sig i de kommende ti år. Velfærd, vækst og beskæftigelse skal gå hånd i hånd og forandre byen.<br /><br />I de kommende to år får Borgmesterforvaltningen en afgørende rolle i at udvikle og gennemføre en række store politiske planer. Det drejer sig eksempelvis om en velfærdsplan for udviklingen af velfærden frem mod 2030, en ny erhvervs- og vækstpolitik og en klimaplan. Derudover skal Borgmesterforvaltningen være med til at skabe en fremtid, hvor endnu flere odeseanere vil være frivillige. Allerede nu har Odense gode erfaringer med frivillighed, og den erfaring får Odense brug for at bygge videre på. For de næste 10 års udvikling på velfærdsområderne er med til at udfordre den måde, den nære velfærd tænkes på. I samspil med den nære velfærd i i dagsinstitutionerne, på skolerne og hos de ældre skal den frivillige kraft derfor udfolde sig.<br /><br />Arbejdet med frivillighed og de andre projekter skal ske med udgangspunkt i demokratiske samtaler med byen, hvor Borgmesterforvaltningen skal være med til at sætte helt nye standarder.<br /><br />Brænder du derfor for frivillighedsområdet og synes, at det er spændende at arbejde med demokratiske samtaler, er det måske dig, vi leder efter. I Borgmesterforvaltningen søger vi nemlig en dygtig konsulent, der kan arbejde med Odense Kommunes arbejde med frivillighed. I arbejdet vil du blive tæt involveret i mange af de store og gennemgående opgaver, hvor Borgmesterforvaltningen skal understøtte Odense Byråds ambitiøse retning.<br /><br />Vi søger derfor en konsulent, der har styr på processerne. En konsulent, der kan være med til at tænke projekter fra start og bidrage i idégenereringen, men samtidig en person, der formår at følge projekterne til dørs og særligt i de mange detaljer, som omfattende processer ofte kræver. Samtidig skal du fagligt være i stand til at bidrage til, at Odense får flere frivillige og bliver stærkere på arbejdet med frivillighed på de store velfærdsområder – til gavn for både borgere, medarbejdere og frivillige.<br /><br />Du vil komme til at opleve en travl, men spændende hverdag tæt på ledelsen i en af landet største kommuner. Du bliver en del af et team, der både skaber strategierne og følger dem til dørs.<br /><br />Borgmesterforvaltningen er den mindste af Odenses fem forvaltninger, men har det overordnede ansvar for at understøtte byrådet og Økonomiudvalget. Det skaber store forventninger til vores evne til at understøtte projekter.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsopgaver bliver: <ul> <li>At bidrage strategisk og operationelt med indsatser, der understøtter en fremtid med flere frivillige, styrker den frivillige kraft i samspillet med den nære velfærd og lægger mere beslutningskraft ud til de frivillige</li> <li>At administrere Borgerne Bestemmer-puljen og arbejde sammen med borgere i lokalområdet om processen</li> <li>At sikre en stærkere tværgående indsats på tværs af kommunens forvaltninger til gavn for det frivillige område</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Profil:: <ul> <li>Erfaring med udvikling af det frivillige område og samspillet mellem kommunale aktiviteter og frivillige områder</li> <li>Du har idéer og forslag til udvikling af samspillet mellem det frivillige område og de store velfærdsområder</li> <li>Du har formentlig en akademisk baggrund (f.eks. sociologi, historie, filosofi, antropologi, statskundskab)</li> <li>Du er stærk i dialogen med borgere og frivillige foreninger</li> <li>Du er en dygtig kommunikator – både hvad angår det skriftlige og digitale</li> <li>Du har god indsigt i den offentlige sektor, herunder den kommunale sektor</li> <li>Du har en god portion humor og let til en uformel omgangstone, da du ved, at de fleste udfordringer løses bedst via uformelle og menneskelige relationer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er placeret i Borgmestersekretariatet & Borgerinddragelse i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stilingen, er det på grund af ferie ikke muligt at kontakte chef for Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse Kåre Nygård Pedersen på 3012 2077 før den 10 august 2020.  <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Der er ansøgningsfrist torsdag den 13. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 34, 2020. I forbindelse med samtalen kan du blive bedt om at løse en case.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling||Kultur, Fritid og Design
 • Odense er i gang med den største transformation i byens historie. Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, anlægget af Odense Letbane, og en række andre større og mindre projekter forandrer byen fysisk og skubber til den måde vi taler om Odense på.

  <em>Odense er i gang med den største transformation i byens historie. Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, anlægget af Odense Letbane, og en række andre større og mindre projekter forandrer byen fysisk og skubber til den måde vi taler om Odense på.</em><br /><br />Med Bystrategi 2019 har Odense Byråd formuleret en vision om, at Odense skal være en storby med omtanke. En storby, hvor storbyens dynamik, mangfoldighed og oplevelser møder lokalområdets nærhed, fællesskaber og grønne kvaliteter. Hvor udviklingen tager udgangspunkt i mennesker og væksten er bæredygtig læs mere om Bystrategi 2019 <a href="https://www.odense.dk/bystrategi2019">her</a><br /><br />Derfor har vi brug for to stærke byudviklere, der både tænker og arbejder strategisk og har lyst til at skabe konkrete resultater i dialog og tæt samarbejde med både interne og eksterne parter.  <br />Du skal samtidig have lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, tæt på topledelsen, hvor vi både skal levere det faglige grundlag for langsigtede politiske beslutninger og løbende håndtere større og mindre opgaver effektivt.<br /><br /><strong>Om stillingerne</strong><br />Afhængig af din profil vil du få gode muligheder for selv at præge stillingen og løsningen af de konkrete opgaver. Men det er vigtigt, at du har lyst til at kaste dig ind i et job, hvor du er del af en stor organisation og er i stand til at navigere sikkert og selvstændigt i relation til både opgaveløsning og kolleger med mange forskellige perspektiver og fagligheder.<br /><br /><strong>Din profil</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har en videregående uddannelse som fx arkitekt, byplanlægger eller anden relevant akademisk uddannelse</li> <li>har mindst tre års erfaring med byudvikling, som f.eks. bystrategiske projekter, udviklingsplaner og en god forståelse for plansystemet fra byvision til udførsel. Det er et plus, hvis du har arbejdet med bæredygtig mobilitet, fx i form af letbane, strategisk infrastrukturplanlægning og fremtidens mobilitet</li> <li>er fagligt ambitiøs, driftssikker og har mod og handlekraft til at forfølge de vigtigste dagsordener for Odense</li> <li>har erfaring med både projektledelse samt projektsamarbejder, hvor du ikke nødvendigvis er tovholder</li> <li>er i stand til at sætte retning og formidle dine budskaber klart til forskellige målgrupper, både mundtligt, skriftligt og meget gerne visuelt</li> <li>er dygtig til at facilitere processer og har nogle gode værktøjer hertil</li> <li>har udpræget sans for samarbejde og samtale med mange forskellige aktører, interessenter og borgere</li> <li>har lyst til at indgå i et team, et kontor og en forvaltning, hvor vi samarbejder på tværs om byens udvikling</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder to varierede jobs med mange spændende opgaver og faglige udfordringer, som blandt andet kan omfatte følgende; <ul> <li>Udvikling af større og mindre bystrategiske projekter, fx udarbejdelse af udviklingsplaner, i samarbejde med grundejere, investorer og lokale aktører -se mere om bystrategiske projekter <a href="https://www.odense.dk/byens-udvikling/byudviklingsprojekter">her</a> </li> <li>Procesledelse og facilitering af processer omkring Odense Letbane og andre former for bæredygtig mobilitet</li> <li>Visionsudvikling på by, bydels- og områdeniveau</li> <li>Nye typer projekter med fokus på den demokratiske samtale mellem kommunen og borgerne – det kan fx være at facilitere processer for og udvikle aftaler om og med lokalområder i Odense</li> <li>Udarbejdelse af oplæg, notater og beslutningsgrundlag til ledelse og politisk niveau inden for teamets arbejdsområde</li> <li>Planlægning og facilitering af møder, workshops mv. med både interne og eksterne parter</li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Stillingernen er placeret i Bystrategi og Vækst, som er et kontor i Borgmesterforvaltningen.<br />Bystrategi og Vækst omfatter tre teams med i alt 25 medarbejder, som tilsammen er Odense Kommunens udstrakte hånd til virksomheder, investorer, turister, klynger og civilsamfund.<br />Vi er et ambitiøst og udviklingsorienteret kontor. Vi laver proaktive samarbejder, som er retningssættende for byens transformation og bidrager til vækst og nye arbejdspladser. Vækstinitiativerne skal være med til at skabe en bæredygtig fremtid for byens udvikling.<br />I Team Bystrategi får du 5 engagerede kolleger med fokus på helhedsorienteret byudvikling, samarbejde med civilsamfundet og tilrettelæggelse af gode processer, der sikrer strategisk fokus og kvalitet i resultaterne – fra byrådets visioner til den byggede virkelighed, der er rammen om borgernes liv.<br />Vi arbejder tæt sammen i en uformel tone, har stor tillid til hinanden og stærk social sammenhængskraft.<br />Teamets opgavefelt dækker i planhierarkiet strategisk planlægning og byudvikling, mens vi løbende samarbejder med især By- og Kulturforvaltningen, som har ansvar for kommuneplan og lokalplanlægning, byggesagsbehandling mv. for at sikre sammenhæng fra visioner og strategier til den konkrete fysiske planlægning.<br /><br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for at forhandle tillæg i forhold til kvalifikationer. Arbejdsstedet er Odense.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål til stillingerne kan rettes til kontorchef for Bystrategi & Vækst, Joost Nijhoff, på 4046 9001 – dog ikke i ferieperioden 10. juli – 2. august 2020.<br />Forventet tiltrædelse den 1. oktober 2020 eller snarest muligt derefter.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist fredag den 14. august 2020. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde onsdag den 19. august 2020 og 2. samtalerunde onsdag den 26. august 2020. I forbindelse med 2. samtale skal du udfylde en Kompetenceprofil.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Afdelingsleder til Løkkehus Børnehjem

  At arbejde på en døgninstitution i dagens Danmark kræver sin mand eller kvinde… Hvis du har lyst til og mod på at blive en del af Odense Kommunes døgninstitution, så læs videre!

  <strong><em>At arbejde på en døgninstitution i dagens Danmark kræver sin mand eller kvinde… Har du har lyst til og mod på at blive en del af Odense Kommunes døgninstitution, så læs videre! </em></strong><br /><br /><strong>Om Løkkehus</strong><br />Løkkehus Børnehjem er Odense Kommunes eget tilbud på døgninstitutionsområdet. Løkkehus er placeret i den sydvestlige del af Odense – i bydelen Sanderum. Her disponerer vi over et meget stort hus, der rummer 3 døgngrupper. Løkkehus er en del af det specialiserede børne- og ungeområde i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, der organisatorisk er samlet i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU).<br /><br />Personalet på Løkkehus består af en forstander, 2 afdelingsledere, 36 faste (pædagoger, psykolog, socialrådgiver og teknisk-administrativt personale) og 30 timelønnede fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Løkkehus er pt. godkendt til 31 døgnpladser til børn og unge i alderen fra 0 til 23 år, men drifter med 24 pladser. Foruden døgnanbringelser løser Løkkehus observationsopgaver og støttet/overvåget samvær. Der er desuden et familierettet døgntilbud i støbeskeen.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Som afdelingsleder bliver du en del af et udviklingsorienteret lederteam bestående af forstander og afdelingsleder, hvor samarbejde og inddragelse af medarbejderne vægtes højt. I lederteamet mangler vi en afdelingsleder, som får energi af at arbejde med at skabe struktur og rammer for udviklings- og driftsopgaver i et omskifteligt miljø.<br /><br />Som afdelingsleder får du personaleledelse for en gruppe af medarbejdere og har et særligt ansvar for arbejdstidsplanlægning, udvikling og koordinering af vikarer og understøttelse af det daglige pædagogiske arbejde med vores børn, unge og familier.<br /><br />Lederteamet på Løkkehus arbejder fagligt og visionært; på den ene side skal den daglige drift hele tiden sikres og understøttes, og på den anden side er vi stærkt optaget af at finde nye veje til at understøtte udsatte børn og unge. Vi vægter at møde kollegaer, medarbejdere, børn og familier med tillid, åbenhed og nysgerrighed.<br /><br /><strong>Som vores nye afdelingsleder skal du:</strong> <ul> <li>være uddannet pædagog med ledelseserfaring</li> <li>have erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge</li> <li>trives med at arbejde systematisk og velorganiseret med både drifts- og udviklingsopgaver</li> <li>få energi af at koordinere og prioritere i opgaver, hvor fordybelsen ofte bliver forstyrret</li> <li>være engageret og interesseret i medarbejdernes faglige trivsel og udvikling</li> <li>være i stand til at agere i en foranderlig og kompleks hverdag med en kontrolleret puls</li> <li>kunne finde løsninger, der ikke er der</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>en positiv og udviklingsorienteret arbejdsplads med engagerede, kreative og inspirerende medarbejdere og ledere</li> <li>et uhøjtideligt arbejdsmiljø</li> <li>faglig og personlig udvikling</li> <li>mulighed for at være med til at forme og videreudvikle tilbud til udsatte børn, unge og deres familier</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse den 1. oktober 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og SL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen og huset, kan du henvende dig til forstander Annette Tokkesdal Dunker (kan ikke træffes i uge 30, 31 og 32), <a href="mailto:atd@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">atd@odense.dk</a><u>,eller på</u> 3069 3751 eller afdelingsleder Marlene Ørkeby Eriksen (kan ikke træffes i uge 27, 28 og 29), <a href="mailto:maroe@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">maroe@odense.dk</a><u>,</u> eller på 3053 9187.<br /><br /><strong>Praktiske informationer</strong><br />Ansøgningsfrist er den 13. august 2020.<br />Vi holder to samtalerunder til stillingen, hvor der mellem første og anden samtale vil være en test og en case-opgave. Første samtale forventes afholdt onsdag den 19. august 2020, og anden samtale forventes afholdt tirsdag den 25. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn eller unge, som har alvorlige lidelser eller funktionsnedsættelser? Trives du i en travl foranderlig hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn eller unge, som har alvorlige lidelser eller funktionsnedsættelser? Trives du i en travl foranderlig hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Specialafsnittet i Børne- og Ungerådgivningen søger to socialrådgivere til barselsvikariater med tiltrædelse henholdsvis 1. september 2020 og 1. oktober 2020 eller snarest herefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Specialafsnittet er en del af Børne- og Ungerådgivningen, som har til huse i Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br />Specialafsnittet består af to teams. Begge vikariater er i kompensationstemaet. Vores kerneopgave er at støtte børn til udvikling, trivsel og selvstændighed. Vores målgruppe er børn og unge med alvorlige lidelser eller indgribende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse samt deres familie, som er udfordret på grund af deres funktionsnedsættelse eller lidelse. I dette arbejde vægter vi dialogen og samarbejdet med børnene og de unge samt deres forældre højt. Ligesom det tværfaglige samarbejde er en prioritet for os. De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgivningen til en spændende arbejdsplads.<br /> <br /><strong>Om jobbet i kompensationsteamet</strong><br />Vores arbejdsopgaver er primært at sagsbehandle i forhold til kompenserende ydelser, herunder tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og aflastning/afløsning i henhold til Servicelovens bestemmelser.<br />Det er en forudsætning, at du har flair for tolkning af lovgivning og er glad for at en stor del af arbejdet er administrativ sagsbehandling.<br />  <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet socialrådgiver.</li> <li>Du er engageret, omstillingsparat, nysgerrig og har modet, lysten og evnen til at agere i en myndighedsrolle.</li> <li>Du kan tænke løsninger på både en kreativ og utraditionel måde, som kommer vores børn, unge og deres familier til gode.</li> <li>Du er sikker i din formidlingsevne, både skriftligt og mundtligt.</li> <li>Du befinder dig godt med den skriftlige dokumentation, der er i arbejdet som socialrådgiver.</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og ikke mindst, kan du bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag.</li> <li>Du har kørekort.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig, og hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig med at du får et hav af dygtige kolleger at sparre med. Som ny medarbejder bliver du tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen. Der tilbydes supervision.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er med ansættelse 37 timer om ugen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Helle Larsen på 2477 8382 eller faglig koordinator i Kompensationsteamet Hanne Pedersen på 2942 7539.<br /><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <a href="https://www.odense.dk/specialafsnittet">her</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i 26. august 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi ønsker os flere kollegaer, der ser muligheder frem for begrænsninger. Har du lyst til udvikling? Trives du i en hverdag, der ikke altid er forudsigelig, og hvor faglighed og ansvarlighed vægtes højt, så er du måske vores nye kollega.

  <em>Vi ønsker os flere kollegaer, der ser muligheder frem for begrænsninger. Har du lyst til udvikling? Trives du i en hverdag, der ikke altid er forudsigelig, og hvor faglighed og ansvarlighed vægtes højt, så er du måske vores nye kollega.</em><br /><br />Vi har brug for flere kollegaer, der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø med engagement, humor og positiv indstilling i en omskiftelig hverdag, hvor der er stor fokus på rehabilitering, dokumentation og udvikling.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Vi er en udkørende gruppe i fysisk funktionsnedsættelse med 60 ansatte fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker. Vi vægter tværfagligheden højt, og vil gerne videreudvikle mere på den, så vi i endnu højere grad oplever, at vi løfter opgaverne hos borgerne.<br /><br />Vi er netop flyttet i nyrenoverede lokaler på V20 i Vollsmose og ser i den forbindelse frem til at skabe nogle nye måder at arbejde med det tværfaglige på, som du i høj grad kan være med til at forme.<br /><br />Vi forsøger at arbejde ud fra borgernes mål, for at øge deres livskvalitet. Skibhusgruppen er inddelt i 3 teams, hvor det ene team udreder nye borger og arbejder meget intens med at gøre borgerne selvhjulpne igen, og de 2 andre teams udfører mere vedvarende indsatser hos borgerne.<br /><br />Vi er en arbejdsplads med ”højt” til loftet og hvor intet er umuligt før det er afprøvet. Vi er gode til at samarbejde og tage vare på hinanden, og der er gode muligheder for kompetenceudvikling.  <br /><br />Vi bor ca. midt i vores område, som geografisk strækker sig til Skibhus, Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup, Vester Kærby og Åsum. Vi kommer rundt på cykel og i elbiler. Vi forsøger i høj grad at inddrage pårørende og andre frivillige i rehabiliteringen af borgerne.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet </strong><br />Som ansat bliver du koordinator for flere borgere, hvor du skal være tovholder for deres indsatser. Der er derfor behov for, at du er dus med IT udstyr, og ser det som en helt naturlig og vigtig opgave at dokumentere oplysninger omkring borgerne.<br /><br />Derudover vil social- og sundhedsassisten udføre helhedspleje og overdragede sygeplejeopgaver hos borgerne samt arbejde med korrespondancen til OUH på indlagte borgere.<br /><br />Vi arbejder konstant med at udvikle indsatser hos borgerne, og har taget teknologi i brug i form af skærmopkald til de borgere, som ikke har behov for et fysisk besøg.<br /><br />I 2020 skal vi have et større fokus på at forhindre genindlæggelser hos de borgere vi kender. Dette vil kræve stærke monfaglige kompetencer hos dig, der skal spille sammen med de andre fagligheder i Skibhusgruppen så det kommer borgerne til gavn.<br /><br />Vi søger social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter med mod på udvikling og forandring i en udkørende gruppe på 32-37 timer til dagvagter. Du må meget gerne have flair for IT, have god menneskelig forståelse samt overblik. Det er muligt at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. Hvis du vælger hver 3. weekend, er der behov for, at du hvert kvartal tager en ekstra weekendvagt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Rikke Hyldig på 65513963/23250785, eller assisterende rehabiliteringsleder Lotte Lenius på 65513304/51366220, samt tillidsrepræsentant Tabitha Sørensen på 21429117, og få yderligere oplysninger om stillingerne.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejder til bosted med fokus på udredning

  Bækholmen, som er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for 10 voksne borgere med medfødt hjerneskade mellem 18 og 40 år. - søger en kollega med uddannelse som pædagog, ergoterapeut, pædagogisk assistent og social og sundhedsassistent til en fast stilling på 30 timer.

  <em>Bækholmen, som er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for 10 voksne borgere med medfødt hjerneskade mellem 18 og 40 år.<br />- søger en kollega med uddannelse som pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske og social og sundhedsassistent til en fast stilling på 30 timer.</em><br /><br />Vi ønsker at vores kommende kollega har erfaring fra fx psykiatrien, og har motivation i arbejdet med denne borgergruppe.<br />At du har fokus på implementering af nye systemer og nye tiltag da vi planlægger implementering af nyt dokumentationssystem Nexus.   <br /><br />Stillingen er til besættelse 1. september/oktober eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Bækholmen arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i borgeren. Alle borger har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierende og individuelle behov for omsorg samt praktisk støtte til dagligdagens individuelle gøremål. Vi understøtter og guider borgerne til et selvstændigt voksenliv, med fokus på at udvikle borgerens selvstændighed og fastholde borgerne i deres sociale netværk. Vi samarbej-der med borgere om indsatser, individuelle udviklingsmål og ønsker for fremtiden.<br /><br />Der tilbydes socialpædagogisk støtte i form af identitetsudvikling, løsrivelse fra pårørende, seksualvejledning, økonomiforståelse, øve transport til uddannelse og beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig pleje, støtte til jeg støttende samtaler, støtte til medicinhåntering, lægebesøg, indkøb og kost m.m.<br /><br />Alle borger har dagtilbud eller skoletilbud i dagtimerne. Borgeren i dagtilbud har en ugentlig fridag. Borgerne deltager alle i de praktiske opgaver, så meget de formår og efter indivi-duelle mål.<br /><br />Målsætningen på Bækholmen er, at borgerne, via den rehabiliterende tilgang skal opnå/styrke deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter deres behov. Derfor er det de daglige gøremål der er i fokus. Borgerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1 - 3 år kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kognitive niveau og evner.<br /><br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt at udvikle den unges muligheder for at mestre eget liv</li> <li>En engageret personalegruppe, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter og ergoterapeuter som er med til at sætte deres faglige præg. Vi har således medarbejdere, som ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til f.eks. seksualvejledning, neuropædagogik, sanseintegration, pædagogisk massage, MI, velfærdsteknologi og tegn til tale</li> <li>Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt</li> <li>En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks. TR, AMR, MED-udvalg og være praktikvejleder for både pædagogstuderende, ergo studerende og PAU-elever</li> <li>Vi tilbyder virksomhedspraktikker og samarbejder med jobcentre og møder spændende mennesker</li> <li>En arbejdsplads hvor arbejdsmiljø og høj social kapital prioriteres højt</li> <li>Et hus hvor trivsel gælder for alle-borgere som ansatte og ledere</li> <li>Hvor vi vægter dialog og den anerkendende tilgang, som et vigtigt værktøj for et godt arbejdsliv</li> <li>Hvor vi løser alle tænkelige udfordringer i fællesskab, med udgangspunkt i den enkelte</li> <li>Hvor fleksibilitet og medindflydelse er daglig praksis</li> <li>Hvor udredning, indsatsbeskrivelser og dokumentation er omdrejningspunktet i arbejdet</li> </ul> En organisation, hvor borgerne sammen med forældre og 9 kollegaer har store forventninger og vil indgå i dialog med dig herom.<br /> <br /><strong>Vi søger en kollega som:</strong> <ul> <li>I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte borgers kompetencer og udfordringer</li> <li>Er stærk i skriftlighed og kan udføre dokumentationsarbejde samt arbejde med IT</li> <li>Tør og er villige til at evaluere egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Kan glæde sig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles og egen udvikling.</li> <li>At du er villig til at arbejde i en hverdag der aldrig er ens</li> <li>At du ser ind og udflytning af nye som gamle borgere som en naturlig del af arbejdet på Bækholmen</li> <li>Har kørekort og er villig til at køre Bækholmens bil</li> <li>Har kendskab til og erfaring med målgruppens specielle problemstillinger og gerne har specialviden inden for neuropædagogik, autisme, psykiatri m.m.</li> <li>At du kan håndtere en vis grad af uhensigtsmæssigt og udadreagerende adfærd samt har kendskab til konflikthåndtering</li> <li>Er indstillet på at have skiftende arbejdstider - dag, aften og hver anden weekend - i tidsrummet 6.00-22.30</li> <li>Mestrer at kommunikerer i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, pårørende og kollegaer</li> <li>Forholder sig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne</li> <li>Er reflekterende, både alene og i fællesskab og kan omsætte refleksioner til handling</li> <li>Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler</li> <li>Er tålmodig og trives med at arbejde i omskiftelige og lange pædagogiske processer</li> <li>At du har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv</li> <li>At du i perioder er villig til at arbejde alene afhængig af borgergruppens sammensætning</li> <li>At du kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Se vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud/baekholmen">her</a><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Marlene Olsen på telefon 21322079 eller på mail <a href="mailto:maols@odense.dk">maols</a>@odense.dk eller rehabiliteringsleder Thomas Laugesen på telefon 24472937 og på mail <a href="file:///C:/Users/regp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1DZA5CB6/tla@odense.dk">tla@odense.dk.</a><br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. august 2020 kl. 23.59. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35. Stillingen er til besættelse pr. 1. september/oktober 2020 eller efter individuel aftale.<br />Ved evt. ansættelse indhentes §22 straffeattest.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-08-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet