53 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Munkehatten

  Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? – så er du måske én af Munkehattens nye social- og sundhedsassistenter.

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? – så er du måske én af Munkehattens nye social- og sundhedsassistenter. </em><br /><br />Livsbekræftende borgere søger social- og sundhedsassistenter, som vil være med til at fremme borgerens livskvalitet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”. <br /><br />Arbejdstiden er på 30 timer om ugen. Der er mulighed for fast stilling og vikariater. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. december 2018. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 51482325 eller assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehman på 24210604.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. oktober 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 44.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du vores nye daglige pædagogiske leder i Børneinstitutionen Korup-Næsby, der sammen medarbejdere, forældre og lederkollegaer, vil udfolde og bedrive ledelse i Børnehuset Grævlingeløkken, der understøtter de bedste lege- og læringsmiljøer for børnehusets børn.

  <em>Er du vores nye daglige pædagogiske leder i Børneinstitutionen Korup-Næsby, der sammen medarbejdere, forældre og lederkollegaer, vil udfolde og bedrive ledelse i Børnehuset Grævlingeløkken, der understøtter de bedste lege- og læringsmiljøer for børnehusets børn.</em><br /><br />Børneinstitutionen Korup-Næsby tilbyder en stilling som daglig pædagogisk leder af<br />Børnehuset Grævlingeløkken.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitutionen Korup-Næsby består af 10 børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder. De daglige pædagogiske ledere indgår sammen med institutionslederen i et ledelsesteam, som samarbejder om udviklingen af faglig retning og handlinger og støtter hinanden i kvalificeret pædagogisk ledelse i børnehusene.<br /><br />Vi arbejder med Odense kommunes nuværende tre strategiske faglige spor - sprog, dannelse og tidlig indsats. I 2019 indgår børnehuset Grævlingeløkken sammen med børneinstitutionens øvrige børnehuse, i et 12 måneders kompetenceudviklings forløb omkring sprogarbejde. Dette forløb, vil sammen med implementering af den ny styrkede læreplan, være nogen af de opgaver, der kalder på ledelsesmæssig fokus og understøttelse.<br /><br /><strong>Børneinstitutionen Korup-Næsby vil kendes på</strong> <ul> <li>Børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber</li> <li>Lærings- og legemiljøer, som alle børn profiterer af</li> <li>Et inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>Høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere i et spændende fagligt fællesskab</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor der er høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven</li> </ul> <strong>Børnehuset Grævlingeløkken vil kendes på:</strong> <ul> <li>At børn og forældre oplever, at børnehuset er et godt sted at være, og at de har mulighed for at være med til at sætte deres præg på, hvordan den gode hverdag kan udfolde sig</li> <li>At medarbejdere i børnehuset opleves at være fagligt kompetente voksne, der sætter mål og rammer for børns trivsel og læring, og med en god portion hjertevarme</li> <li>At børnehuset har fleksible lærings- og legemiljøer, såvel ude som inde, der også følger børnenes ideer og støtter op om relationer</li> <li>At arbejdet er organiseret med udgangspunkt i et børneperspektiv. De voksne positionerer sig i det pædagogiske arbejde med tydelige og synlige funktioner i forhold til børnegruppen, lærings- og legemiljøer og andet arbejde </li> </ul> Børnehuset er normeret til 52 børnehavebørn.<br /><br /><strong>Om dig<br />Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Er en visionær pædagogisk leder med nogen ledelseserfaring, som både brænder for ledelse og kan lide at deltage i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.</li> <li>Har en solid viden om pædagogik og er nysgerrig på forskning på området.</li> <li>Er udviklingsorienteret og er tydelig i din ledelsesstil. Du har indsigt i, hvem du er, og gjort dig klart, hvordan du ønsker at virke og være som leder.</li> <li>Har fokus på, med afsæt i Odense kommune og Børneinstitutionens overordnede mål og strategier, at sætte den pædagogiske ramme, som bedst understøtter børns trivsel og udvikling.</li> <li>Sætter retning og handler i forhold til at skabe samarbejdskultur, hvor medarbejderne trives og motiveres til at udfolde deres faglighed, med fokus på kerneopgaven.</li> <li>Har en åben og nysgerrig tilgang til dine opgaver, og du har et anerkendende menneskesyn.</li> <li>Har uddannelse eller kompetenceudvikling inden for pædagogisk ledelse eller er indforstået med, at deltage i relevant uddannelse sideløbende med dit job.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 37 timer og til besættelse 1. januar 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så kontakt institutionsleder Dorthe Holm på telefon 4019 6947, og der er også mulighed for at aftale besøg i børnehuset.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 7. november 2018.<br /> <br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde onsdag den 14. november 2018, og 2. samtalerunde mandag 26. november 2018. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Kunne du tænke dig at blive en del af et tværfagligt team?  Vi søger en social- og sundhedsassistent til bo-afdeling i Fraugde.

  <em>Kunne du tænke dig at blive en del af et tværfagligt team?</em> <br /><br />Bostedet Munkehatten søger en social- og sundhedsassistent til bo-afdeling i Fraugde. Stillingen ønskes besat fra 1. januar 2019 eller efter aftale og er en fast stilling på 35 timer ugentligt. Du skal påregne skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Afdelingen i Fraugde<strong> </strong>er en bo-afdeling med internt aktivitets- og samværstilbud for 8 borgere. Pt. er borgerne i alderen fra 52 til 81 år. Borgerne har betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Afdelingen er nystartet i juni 2017 og er beliggende på Festgræsset 14 i Fraugde, Odense SØ, og er tæt tilknyttet til Bostedet Munkehatten i forhold til ledelse, lokaludvalg, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant m.m.<br /><br />Munkehattens kerneopgave:<br /> <br /><strong>”</strong><strong>Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv</strong><strong>”</strong><strong>.</strong> <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med medicinhåndtering og dokumentation på det sundhedsfaglige område, der benyttes én Plan samt FMK. Derudover skal du varetage kontakten til læge og sygehus og andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere<br /><br />Du vil indgå sammen med det øvrige personale omkring opgaver omkring pleje samt daglige aktiviteter, samt vejlede og hjælpe borgeren med diverse praktiske gøremål såsom bl.a. planlægning, økonomi og læsning af post. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>kan arbejde struktureret</li> <li>har sans for detaljen</li> <li>har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>respekterer beboerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>kan arbejde i et miljø med tværfaglighed med en stærk monofaglighed</li> <li>har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>er åben og tydelig i din kommunikation</li> <li>kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>har kørekort og kendskab til edb på brugerniveau  </li> </ul> Personlige egenskaber:<br />Vi søger dig, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt.<br /><br />Du skal kunne arbejde vedholdende med udvikling i små detaljer, hos enkelte borgere handler det om at vedligeholde deres funktionsniveau samt sikre en værdig afvikling. Desuden er det væsentligt at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>arbejder med borgernes sansestimulering</li> <li>har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>arbejder med neuropædagogik, ressourceblomst, SMARTE-modellen</li> <li>arbejder med én Plan som IT system  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte koordinator Hanne Hammond på 29792529, assisterende rehabiliteringsleder Søren Oldmark Hansen på 4035 3317 eller assisterende rehabiliteringsleder Gitte Egsvang Laugesen på 51482325. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 11. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 47.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Pædagog søgens til afd. Svovlhatten under Bjerggårdshaven. Svovlhatten er et botilbud for 7 borgere med erhvervet hjerneskade

  <em>Vil du være en del af et team, som samarbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, og har deres hjem på Svovlhatten? Brænder du for at samarbejde med borger og deres pårørende ud fra en rehabiliterende tankegang? Ønsker du i udvidet grad tværfagligt samarbejde? Hvis ja, så er det lige netop dig, vi står og mangler.</em><br /><br />Bjerggårdshaven afdeling Svovlhatten et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade, søger pædagog pr. 1. januar 2019 til en fast stilling. Stillingen er på 32 timer ugentlig og indebærer skiftende arbejdstider mellem dag, aften og hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bjerggårdshaven afdeling Svovlhatten er et bosted under Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune, Forløb Erhvervet Hjerneskade - Bydækkende. Bostedet har 7 døgnpladser og besøger 3 borgere i deres hjem efter § 85 i serviceloven.<br /><br />Bostedet er et botilbud der tilbyder bolig til voksne borgere med erhvervet hjerneskade - i moderat til svær grad, hvori der tilbydes pædagogisk støtte, pleje og omsorg, samt strukturerede aktiviteter.<br /><br />Som medarbejder vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder med borgerne omkring deres rehabiliteringsplan. De pårørende inddrages også i denne proces. Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, i alt 13 kollegaer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejderne på Svovlhatten har tilsammen ansvar for at skabe et rehabiliterende miljø for borgeren i tæt samarbejde i eget team og i den samlede personalegruppe. Du skal varetage opgaver, der tager udgangspunkt i dine faglige kompetencer samt medvirke til, at tilbuddet bliver sammenhængende, meningsfuldt og med fokus på det levede liv.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal bidrage til: <ul> <li>Varetagelse af opgaver, der tager udgangspunkt i dine monofaglige kompetencer</li> <li>At du med afsæt i din faglighed arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb.</li> <li>At det tværfaglige team samarbejder om, at yde rehabilitering på højt fagligt niveau.</li> <li>At relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførelse.</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br />Der lægges vægt på følgende: <ul> <li>Du er stærk i egen faglighed og har kompetencer til at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde</li> <li>Vi ser gerne, at du har erfaring med at arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade, herunder erfaring fra botilbud.</li> <li>Du evner at samarbejde tæt med borger og pårørende, og være en god motivator/støtte for borgeren i at træffe valg vedrørende deres rehabiliterings-proces.</li> <li>Du skal kunne fungere som koordinator og herved hjælpe borger til, at han/hun oplever mening og sammenhæng i sit liv</li> <li>Du har erfaring med at arbejde med mennesker, der har følger efter en hjerneskade og kendskab til den neuropædagogiske tankegang.</li> <li>Du har kompetencer indenfor relations arbejde og har erfaring i at samtale med såvel borgere som pårørende vedr. følelsesmæssige samt adfærdsmæssige udfordringer</li> <li>Du er stærk i egen faglighed og har kompetencer til at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde.</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er tillidsskabende og god til at skabe relation med dine medmennesker, borgere, pårørende samt kollegaer.</li> <li>Du er loyal, fleksibel og rummelig og med til at skabe et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Du er åben og anerkendende i din tilgang.</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger – også i en foranderlig hverdag og organisation.</li> <li>Du har lyst til at indgå i nye opgaver, såvel omkring den enkelte borger, som i andre udviklingsområder på stedet.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig udvikling. Alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, hvor to dage sjældent er ens. En arbejdsplads med en humoristisk og uformel omgangstone.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Peder Sobarnia Dichmann på 2810 9467.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist søndag den 18. november 2018. Samtaler forventes afholdt onsdag, den 21. november 2018. 
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Kollegiet Roeskovsvej

  Vi søger en sygeplejerske som har lyst til at arbejde i en velfungerende kollegagruppe, lyst til at samarbejde med 29 dejlige unge mennesker mellem 18 og 35 år .Lyst til en hverdag fuld af spændende og varierende opgaver.

  Kollegiet Roesskovsvej søger en sygeplejerske til en stilling på 32 - 35 timer ugentlig. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2018 eller snarest derefter. <br /> <br />Vi søger en sygeplejerske som har lyst til at arbejde i en velfungerende kollegagruppe,  lyst til at samarbejde med 29 dejlige unge mennesker mellem 18 og 35 år.<br /><br />Der bor 29 unge i egne lejligheder, de er alle i et midlertidig rehabiliteringsforløb, som kan vare op til 3 år. Derudover har vi 5 udredningspladser, hvor opholdet kan vare op til 3 måneder.<br /><br />Borgergruppen er karakteriseret ved at have psykiatriske og sociale problemstillinger. Alle borgere arbejder med individuelle rehabiliteringsforløb, med henblik på at opøve kompetencer til fremadrettet at leve et hverdagsliv på egne betingelser.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et tværfagligt sammensat kollegahold bestående af ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, social-og sundhedsassistenter og socialrådgivere.<br />Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, lokalpsykiatrien, jobcenter, mentorer, peer to peer medarbejdere, psykiatrisk afd., frivillige organisationer, kommunale dagtilbud og mange andre.<br /> <br />Vi arbejder i blandede vagter dag, aften og sovevagter. Der arbejde hver 3 weekend.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske som: <ul> <li>Har interesse og gerne erfaring inden for psykiatrien</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejde med borgerne</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed.</li> <li>Mestre at arbejde målrettet</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har personlig integritet</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå dynamisk i en tværfaglig organisering</li> <li>Kan samarbejde med netværk</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold omkring borgerne</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende</li> <li>Interesse for vejledning i sund kost og ernæring</li> <li>Har lyst til at indgå i uddannelse at studerende</li> <li>Er stærk i sin monofaglighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et godt arbejdsmiljø, med plads til kreativitet</li> <li>Du bliver en del af et stærkt faglig og engageret team</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> <li>Stor medindflydelse på din hverdag</li> <li>En organisation i forandring</li> <li>Mange forskelligartede arbejdsopgaver</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i de unges hverdagsliv</li> <li>Teammøder hver 2 uge</li> <li>God korpsånd med stor hjælpsomhed blandt dine kolleger</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>Faglige metoder,miljøterapi. kognitiv og systemiske tilgange, MI, netværksmøder ud fra åben dialog</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte<br />assisterende rehabiliteringsleder Tine Rønn 6375 5049 eller rehabiliteringsleder Gertie Egedal Sørensen 2048 2214.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 5. november 2018. Samtaler forventes afholdt den 19. november 2018.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du sundhedsplejerske og har du lyst til at være med til udvikling af sundhedsplejen i Odense Kommune? Odense Kommune satser på tidlig indsats.

  <em>Er du sundhedsplejerske og har du lyst til at være med til udvikling af sundhedsplejen i Odense Kommune?</em><br /><br />Odense Kommune satser på tidlig indsats.<br /><br />Sundhedsplejen i Odense søger derfor engagerede sundhedsplejersker, der har lyst til at være med i implementeringen af en styrket sundhedsplejeindsats i tiden før og lige efter fødslen. Sundhedsplejerskerne er ved at blive uddannet og certificeret i screeningsmetoden ADBB, der netop understøtter en tidlig indsats.<br /> <br />Pr 1. januar 2019 forankres det tættere samarbejde med dagtilbud, der blev igangsat med projektet ”Sundt Børneliv Sammen” i 2015 til at være en del af sundhedsplejens faste tilbud, hvorfor projektstillingerne pr 1. januar 2019 overgår til faste stillinger. Dette tættere samarbejde med dagtilbud vil blive udviklet yderligere med udgangspunkt i slutevalueringen af projektet.<br /> <br />Ovenstående er med baggrund i en politisk prioritering af varige ressourcer til 0 - 6 års området med særligt fokus på de første 1000 dage i barnets liv. Dette er derfor første opslag af forventeligt endnu et, i forhold til denne politiske prioritering.<br /> <br />En sundhedsplejerske går på pension efter mange år i sundhedsplejen i Odense Kommune og en anden sundhedsplejerske holder et års orlov, hvorfor disse stillinger er ledige fra 1. januar 2019.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Alle sundhedsplejersker i Odense Kommune arbejder i kombinerede stillinger med både småbørns- og skolearbejde<br /> <br />Sundhedsplejen i Odense Kommune er opdelt i tre områder i Sundhedshusene Syd, Vest og Nord, hvor sundhedsplejerskerne har kontorfaciliteter og konsultationer. Jordemødrene, der betjener områderne afholder også deres konsultationer i Sundhedshusene.<br /> <br />Du vil blive en del af en tværfaglig Sundhed- og Forebyggelsesenhed, bestående af sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, psykologer, tale- /sprogkonsulenter, ergo-/fysioterapeuter, familiebehandlere, ernæringsbachelorer samt eksterne samarbejdspartnere.<br /> <br />Du kan læse mere om sundhedsplejen på <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen" target="_blank" title="Odense Kommunes hjemmeside">Odense Kommunes hjemmeside.</a><br />De centrale politikker for området er <a href="https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/vidensbank/sundhedspolitik" target="_blank" title="sundhedspolitkken "Sund Sammen"">sundhedspolitikken ”Sund Sammen”</a> og <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/udvalgspolitikker/born-og-ungepolitik" target="_blank" title="Børn- og Ungepolitikken "Sammen på Spring"">Børn- og Ungepolitikken ”Sammen på Spring”</a><br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Er uddannet sundhedsplejerske og fagligt engageret</li> <li>Forstår at arbejde selvstændigt som selvtilrettelægger og samtidig være teamplayer.</li> <li>Kan arbejde tværfagligt</li> <li>Er fleksibel, åben og positiv</li> <li>Er udviklings- og omstillingsparat</li> <li>Har lyst og evne til at facilitere mødegange i det fødsels- og forældreforberedende forløb ”Sund Start Sammen”</li> <li>Kan arbejde i alle familietyper og i alle områder af byen</li> <li>Er organisatorisk interesseret og kan se sundhedsplejen og sig selv som en del af Odense Kommune i et sammenhængende perspektiv til gavn for børn og familier. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling og forandring</li> <li>Et selvstændigt job med mange udfordringer og et stort ansvar</li> <li>Engagerede kollegaer, der samarbejder i teams</li> <li>Sundhedsplejerskerne i de tre områder arbejder sammen i forskellige gruppeaktiviteter på byplan</li> <li>Faglig sparring og supervision</li> <li>En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt</li> </ul> Lyder ovenstående som noget for dig og ønsker du at blive en del af et stort kollegafællesskab, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:<br /> <br />Sundhedshus Vest, Slotsgade 5, 5000 Odense C – teamleder Mette Lind Sørensen på : 2168 4985, mels@odense.dk<br /> <br />Sundhedshus Syd, Olfert Fischers Vej 15, 5220 Odense SØ – teamleder Lotte Opstrup Christensen på 2365 7270, loch@odense.dk<br /> <br />Sundhedshus Nord, Vollsmose Allé 14 E, 1. sal, 5240 Odense NØ – teamleder Lissi Skodborg Jørgensen på 4045 5658, likj@odense.dk<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist 6. november 2018.<br />Samtaler afholdes mandag den 19. november og tirsdag den 20. november 2018.<br />Efter samtalerne tages der beslutning om, i hvilke Sundhedshuse ansøgere tilbydes en stilling.
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  06-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med henblik på en aktiv bevægelse hen imod selvforsørgelse? Så skal du søge en af vores ledige jobrådgiverstillinger.

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med  henblik på en aktiv bevægelse hen imod selvforsørgelse? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet, og evner du at være medskaber af motivation for forandring? </em><em>Så skal du søge en af vores ledige jobrådgiverstillinger i Job & Udvikling.</em><br /> <br />Vi har ledige faste stillinger, som vi ønsker besat snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Job & Udvikling 5 er en afdeling bestående af jobrådgivere med forskellige faglig uddannelsesbaggrund, som alle har myndighedsopgaven i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år. Endvidere har Job & Udvikling 5 ansvaret for fremskudt sagsbehandling i forbindelse med helhedsplanerne for sociale boligområder, og sidder derfor fremskudt i Vollsmose, Stærmosegård, Skt. Klemens samt i Rising.<br /><br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br /> <br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Vi forventer, at du kan skabe den nødvendige struktur og prioritering i et caseload på omkring 75, samt at du er indstillet på at leve op til de forventninger om rettidighed i forhold til både tilbud og samtalekadence, som lovgivningen foreskriver.<br /> <br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br />Vi anvender i udstrakt grad ”Samtalen som indsats”, hvilket blandt andet betyder at din samtale-teknik således er helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /> <br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Gode IT-kompetencer </li> <li>Forståelsen for målgruppen, som har væsentlige problemer ud over ledighed. Dette i forhold til f.eks. mange års ledighed, ringe eller ingen skolegang, misbrug, sindslidelser samt integrationsmæssige udfordringer </li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste</li> <li>systematik og grundighed </li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt </li> <li>Du ser dig selv som medansvarlig for opretholdelsen af et positivt arbejdsmiljø med fokus på kerneopgaven; Job og Uddannelse til alle. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer. <br /><br />Vi har gode rammer for faglig sparring samt intern gruppesupervision.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingerne er til besættelse pr. 1. november, 2018, eller snarest derefter.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Vil du vide mere kan du kontakte afdelingsleder Mette Nicolaisen, Job & Udvikling 5 på 2132 7238. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 25. oktober, 2018. Vi forventer at afholde samtaler den 29. oktober 2018. 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  25-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Faste afløsere til Korsløkkehaven Plejecenter

  Vi søger social- og sundhedshjælpere som faste afløsere til weekendarbejde i dagvagt i både lige og ulige weekender. Stillingerne er 8 timer om ugen i gennemsnit med mulighed for flere timer på hverdage ved sygefravær, kursus eller ferie.

  Korsløkkehaven Plejecenter søger faste afløsere til weekendarbejde i dagvagt i både lige og ulige weekender. Stillingerne er 8 timer om ugen i gennemsnit med mulighed for flere timer på hverdage ved sygefravær, kursus eller ferie.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Korsløkkehaven Plejecenter er et plejecenter med 40 lejligheder. Det er toværelses boliger, hvor der kan bo ægtepar. Plejecentret er ikke specialiseret, men har mange forskellige diagnoser.<br /><br />Vi er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Vedvarende sygdomsudvikling. Du kan læse mere om Korsløkkehaven Plejecenter <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/korsloekkehaven-plejecenter" target="_blank" title="her">her</a>.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger social- og sundhedshjælpere, der <ul> <li>Ønsker at arbejde for, at beboerne får de bedste betingelser for at have et godt otium, hvor der lægges vægt på, hvordan den enkelte beboer ønsker at leve sit liv</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i monofaglige og tværfaglige arbejdsrelationer</li> <li>Vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Har flair for IT, dokumentation – Én Plan- KMD, Care og Sekoia  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde gode veluddannede kolleger, med et stort engagement i arbejdet med beboernes ønsker og behov.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 6551 3425.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45. 
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Vuggestuen Spiloppen

  Børnehuset Vuggestuen Spiloppen søger en pædagog på 35 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2018 eller snarest herefter.

  Børnehuset Vuggestuen Spiloppen søger en pædagog på 35 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2018 eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Vuggestuen Spiloppen er en del af Børneinstitution Bolbro – Højstrup. Områdeinstitutionen består af 8 børnehuse af forskelligartet karakter, herunder børnehave, ressourcehus, integrerede børnehuse og vuggestue.<br /> <br />Børnehuset Vuggestuen Spiloppen er en vuggestue med gennemsnitlig normering på 44 børn fordelt på 3 grupper. Børnehuset huser børn i alderen 0 til 2,10 år samt 15 ansatte. Børnehuset er beliggende i Bolbro, og børnene kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde.<br /> <br />Vi er et børnehus, som er ved at finde nye ben at gå på efter en stor personaleudskiftning og et lederskifte for ca. et år siden. Det betyder i praksis, at husets faglige identitet endnu tilpasses en ny personalegruppe. En proces med masser af energi og mulighed for indflydelse.<br /> <br />Børnehuset Vuggestuen Spiloppen ønsker at kendes ved en eksperimenterende praksis. Vi er engagerede og lægger stor vægt på at have en imødekommende og positive atmosfære.<br /> <br />Nogle af vores nøgleord er:   <ul> <li>En idrætsvuggestue med særligt fokus omkring børns egen mestring og selvhjulpenhed, med særlig omdrejning omkring udeliv, musik og bevægelse</li> <li>En pædagogik med afsæt i systemisk relationel tænkning, hvor personalet er rollemodeller</li> <li>En stærk faglighed på 0-3 års området</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan arbejde struktureret</li> <li>Du er aktiv og har lyst til bevægelse</li> <li>Du er handlekraftig. Godt gjort er bedre end godt sagt</li> <li>Du skal være god i relationen. Det er i relationen og i nærværet med hinanden, at mennesker udvikles. Det er vigtigt, du fungerer godt relationelt og er socialt intelligent</li> <li>Du skal kunne motivere andre. Vores opgaver er at medvirke til børns udvikling og dannelse. Nogle gange skal de hjælpes lidt på vej</li> <li>Du skal være tydelig i din kommunikation. En meget stor del af vores arbejde handler om kommunikation. Du skal være åben for og nysgerrig på andres perspektiver</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver. Eksempler på disse kan være: <ul> <li>Skabe omsorg og tryghed for mindre børn. Bland andet gennem nærvær og ved at imødekomme deres behov</li> <li>Igangsætte aktiviteter. Eksempelvis leg ude og inde, sang, motorik, ture mm. </li> <li>Deltage i de daglige rutiner med alt fra bleskift, putning af sovebørn, klargøring til- og oprydning efter måltider osv. </li> <li>Deltage ved forældresamtaler og møder </li> <li>Kommunikere med forældre om deres barn og det praktiske samarbejde herom i dagligdagen </li> <li>Koordinere og samarbejde med kollegaer om opgaverne over dagen </li> <li>Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for vores børn </li> <li>Det er bestemt ikke en ulempe, hvis du har gjort dig erfaringer med dagtilbudsområdet eller lignende. Børnehuset er beliggende i et område med mange udsatte familier. Der er derfor behov for et tæt samarbejde med familierne og ofte mange samtaler  </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et job i et børnehus, der lige nu er i en unik situation, hvor en masse nyt personale sammen med en ny leder sætter retning for fremtiden</li> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær og opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt</li> <li>Et sted, hvor små fejl blot ses som et udtryk for handling, og hvor vi sammen bliver bedre</li> <li>Et børnehus, hvor ambitionen er at være i front på dagtilbudsområdet</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor</li> <li>Et fællesskab med masser af energi og lyst til arbejdet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Christian Kliem på 61 55 55 26.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler primo november 2018. 
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Byggesagsmedarbejdere til Odense Kommune

  Vil du være en del af et travlt og vigtigt kontor? Og har du lyst til at skabe økonomisk vækst og menneskelig værdi for Odenses borgere og virksomheder i et tæt samarbejde med resten af forvaltningen? Så er du måske en af vores nye kolleger.

  <em>Vil du være en del af et travlt og vigtigt kontor? Og har du lyst til at skabe økonomisk vækst og menneskelig værdi for Odenses borgere og virksomheder i et tæt samarbejde med resten af forvaltningen? Så er du måske en af vores nye kolleger.</em><br /> <br />Du får chancen for at sætte dit præg på en vigtig afdeling og hjælpe med at gøre Odenses ambitioner til virkelighed. Du får mulighed for at spille en nøglerolle i udviklingen af en ny, moderne dansk storby og bringe din faglighed og personlighed i spil i en af landets største byer.<br /> <br />Der bliver investeret og bygget i Odense som aldrig før. Byggerier skyder op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye supersygehus tager form. Om få år gør letbanen det nemt, hurtigt og bæredygtigt at komme rundt i byen.<br /> <br />Det betyder travlhed i kommunens byggesagskontor. I gennemsnit behandler Byggesag i Odense Kommune 3000 - 4000 byggesager hvert år. Derfor har vi nu brug for flere gode kolleger, som kan være med til at realisere byrådets visioner om at gøre Odense til en moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer.<br /> <br />Midt i travlheden står Byggesag i en brydningstid. Derfor har vi ansat en række nye medarbejdere, men mangler endnu flere kolleger. Du skal sammen med nye og de erfarne kolleger i kontoret sikre en god, ordentlig og saglig byggesagsbehandling for alle borgere og virksomheder i Odense.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Byggesagskontoret hører hjemme i By- og Kulturforvaltningen, og vi er placeret på Odense Slot. Vi er i dag omkring 25 medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling, og andre miljømæssige vurderinger som f.eks. støj og VVM.<br /> <br />I By- og Kulturforvaltningen er vi knap 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder, drift af svømmehaller, veje og parker til lokalplaner, affaldsplanlægning og erhvervsudvikling.<br /> <br />Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte Odenses udvikling til en moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer.<br /> <br />Vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at arbejde med konkret byggesagsbehandling som f.eks. <ul> <li>Byggeloven</li> <li>Bygningsreglementet</li> <li>Planloven, lokalplaner og kommuneplanen  </li> </ul> Du vil også skulle deltage i forskellige projekter i forvaltningen.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>faglig relevant uddannelse som fx konstruktør eller ingeniør eller akademisk uddannelse</li> <li>har erfaring med kommunal byggesagsbehandling</li> <li>erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>er serviceminded, udadvendt og løsningsorienteret</li> <li>er empatisk, tolerant og god til at bevare roen og overblikket i pressede situationer</li> <li>er struktureret, grundig og har et godt blik for detaljer</li> <li>har blandt andet ordentlighed og integritet som dine personlige værdier  </li> </ul> Du skal desuden være god til at: <ul> <li>gå i dialog med de borgere og virksomheder, som henvender sig til forvaltningen</li> <li>håndtere uenighed eller konflikter og løse dem på en konstruktiv måde</li> <li>arbejde selvstændigt, men samtidig drives du af at arbejde sammen med andre for et fælles mål  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Der er tale om faste stillinger på 37 timer om ugen. Ansættelse ønskes hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Brian Bundsgaard på 5114 3728.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 30. oktober 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 45.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Sygeplejerske til barselsvikariat på plejecentre i område sydvest minimum 30 timer ugentligt med start den 1. december 2018 eller så hurtigt som muligt.

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? </em><br /><br />Så er du sygeplejersken, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br />Vi søger 1 ny kollega, som vil gå glad, engageret og positiv på arbejde sammen med os -  minimum 30 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Vi er en gruppe af 7 sygeplejersker fordelt i to teams som arbejder på 5 plejecentre i område sydvest (Albanigades plejecenter, Frederiksbroens plejecenter, Rytterkasernen, Hjallese plejecenter samt Sanderum plejecenter.)<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte.<br /><br /><strong>Beboere på plejecentre er ofte præget af</strong> <ul> <li>Et komplekst sygdomsbillede med store krav til behandling, pleje og medicinering</li> <li>Lav eller ingen evne til egen omsorg - har behov for helhedsindsats</li> <li>Et fysisk og/eller kognitivt skrøbeligt funktionsniveau med behov for rehabilitering</li> <li>Sundhedsfaglige, fysiske, psykiske og sociale problemstillinger</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Det er vigtigt for os, at du brænder for sygepleje til gamle og/eller demensramte og at du i samspil med beboere, pårørende samt dine kollegaer, både fagligt og tværfagligt, er med til at give beboeren et godt sted at bo.<br /><br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Har brede kompetencer - særligt inden for det medicinske ældre område</li> <li>Holder af gerontologi og mennesker med demens</li> <li>Har lyst og evne til at koordinere, formidle og vejlede både kollegaer og studerende. Vi har sygeplejestuderende tilknyttet</li> <li>Er nærværende og empatisk</li> <li>Kan indgå i et team, hvor vi arbejder for den gode hverdag og har stort fokus på hinanden og vores trivsel</li> <li>Har ovenstående vakt din interesse, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Britt Jaug på 6551 3311.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 26 oktober 2018, kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler tirsdag den 30 oktober 2018.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Skibhusgruppen

  Kunne du tænke dig et fagligt udfordrende job som sygeplejerske? Har du lyst til at samarbejde med dygtige engagerede kolleger i en spændende og varieret hverdag? Så er vi måske et match.

  Vi søger en sygeplejerske til et barselsvikariat til Skibhusgruppens Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Nord<br /><strong> </strong><br />Kunne du tænke dig et fagligt udfordrende job som sygeplejerske? Har du lyst til at samarbejde med dygtige engagerede kolleger i en spændende og varieret hverdag? Så er vi måske et match.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi er beliggende i et godt område med base på Ældrecenter Øst og dækker Skibhus, Risinge, Vollsmose, Seden samt Bullerup.<br /><br />Vi er en udekørende gruppe og leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 400 borgere med høj mestringsevne med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Vi har et stort flow af borgere.<br /> <br />Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. Vi har nu i et år arbejdet med en ny teamstruktur, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /> <br />Foruden dig består sygeplejegruppen af 13 sygeplejersker. Vi er organiseret i tre teams med 3-4 sygeplejersker i hvert. Vi er i gang med flere tiltag i hele Skibhusgruppen, samt i sygeplejegruppen. Vi er en stabil gruppe, som består både af nyuddannede og meget erfarne primærsygeplejersker. Nogle dage er særdeles travle, dog aldrig mere end at vi kan have det sjovt. For os er det grundlæggende, at vi passer på, hjælper og støtter hinanden.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som sygeplejerske er du med til at udvikle og fastholde kvaliteten i både sygeplejen og plejen i Odense Kommune, herunder sikre hensigtsmæssig brug af sårartikler. Derfor skal du holde dig ajourført på fagområdet.<br /><br />Af konkrete opgaver kan nævnes: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje i eks. sårbehandling, HPN, hjemmedialyse, stomapleje, tracheostomipleje, stomipleje, katetre, dræn, sondeernæring, kompression, tracheostomipleje</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger</li> <li>Du er god til at samarbejde, planlægge og kan bevare overblikket</li> <li>Du arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt</li> <li>Kendskab til primærsygeplejen er en fordel, men er ikke et krav</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD Care og Èn Plan (Odense Kommunes dokumentationssystem). </li> </ul>  <br /><strong>Vi drømmer om at få positiv og engageret kollegaer som:</strong>  <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæden og humor i teamet</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgerne, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærkt</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i pressede og varierede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer hos os</li> <li>Kan lide at arbejde i mindre teams og spiller en aktiv rolle i ind i det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan love, at du får en fantastisk arbejdsplads med søde kolleger, lyttende chefer, fokus på arbejdsmiljøet, udvikling, stor faglighed og stort fokus på borgerne. Og det du ikke allerede kan, det vil vi lære dig.<br /> <br />Vi glæder os til at høre fra dig<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Vi søger 1 sygeplejerske, til et barselsvikariat på ca. 1 år. Vi kan tilbyde 37 timer i dagvagt, med arbejde hver 4. weekend.<br /><strong> <br />Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Skibhusgruppens rehabiliteringsleder Eva Nabild på 6551 3304 / 2174 9090, assisterende rehabiliteringsleder Rikke Hyldig på 6551 3963 / 2325 0785 eller sygeplejerske Vibeke Beith på 24258766.<br /><br />Du er også meget velkommen til at komme på en rundvisning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 4. november 2018, Vi forventer, at afholde samtaler  den 7. november  2018, overmiddag.<br /><br />Vi vil vurdere ansøgningerne løbende.<br /><br /><strong>Genopslag</strong><br />Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Bifrost Børnehus

  Børnehuset Bifrost er et integreret børnehus med 1 vuggestuegruppe og en børnehavegruppe opdelt i 3 læringsfællesskaber. Vi har et tæt samarbejde med lokalmiljøet som bl.a. omfatter plejehjemmet, boligkonsulenterne, skole mm. Vi er visionær og tør forandringer.

  Vi har fået mulighed for at udvide vores personalegruppe og søger derfor 3 pædagoger til Børnehuset Bifrost i Børneinstitution Kragsbjerg tidsbegrænset frem til 31. august 2021.<br /> <br />I Børneinstitution Kragsbjerg hyldes forskelligheden blandt børn, forældre og personale. Det giver derfor ikke mening at fremhæve udvalgte, specifikke kompetencer, der værdsættes frem for andre. Vores kompetenceprofil er derfor centreret om begreberne Ejerskab, Følgeskab og Fællesskab.<br /> <br /><strong>Ejerskab og lederskab på Kerneopgaven</strong><br />Den pædagogiske praksis i Børneinstitution Kragsbjerg tager nært afsæt i Dagtilbudslovens beskrivelse af kerneopgaven: ’Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv’. Det prioriteres og værdsættes, at kerneopgaven løftes alsidigt i de individuelle børnehuse i Børneinstitution Kragsbjerg. Det forventes derfor, at du: <ul> <li>tager ejerskab for den overordnede målsætning</li> <li>tager lederskab på at omsætte målsætningen i fantasifulde, kvalitative og lærerige lege- og læringsmiljøer </li> </ul> <strong>Følgeskab omkring opgaven</strong><br />I Børneinstitution Kragsbjerg løftes kerneopgaven i et følgeskab mellem alle Børneinstitution Kragsbjergs ansatte. Det forventes derfor, at du: <ul> <li>spiller professionelt sammen med ledelsen – formelt og uformelt</li> <li>har aktive og konstruktive og udviklende bidrag i handlinger og din kommunikation</li> <li>har respekt for organisationens kerneopgave, kommandoveje, rammer, vilkår, målsætninger og ressourcer</li> </ul> <strong>Fællesskab omkring kerneopgaven</strong><br />I Dagtilbudsloven tydeliggøres det, at ’dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst’. Det forventes derfor, at du <ul> <li>formår at skabe en konstruktiv, ærlig og inddragende dialog til og med forældrene</li> <li>formår at understøtte og give plads til forældrenes aktive ageren i forhold til deres barns trivsel og udvikling.</li> <li>Understøtter et inkluderende samarbejde forældrene imellem.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Børnehuset Bifrost er en del af Børneinstitution Kragsbjerg. Institutionen består desuden af Børnehuset Skattekisten, Ønskeøen, Tryllefløjten, Elverhaven og Den blå Planet. Den daglige leder i Børnehuset Bifrost deles med Børnehuset Skattekisten, hvorfor vi har et meget tæt samarbejde med dette børnehus.<br />Børnehuset Bifrost er et integreret børnehus med 1 vuggestuegruppe og en børnehavegruppe opdelt i 3 læringsfællesskaber. Børnehuset Bifrost er placeret i Korsløkkehaven, hvorfor vi har et tæt samarbejde med lokalmiljøet som bl.a. omfatter plejehjemmet, boligkonsulenterne, skole m.m. Vi er et visionært Børnehus i udvikling som tør forandring og som sætter en ære i at være faglig engageret, nytænkende og rollemodeller for børnene. I Børnehuset Bifrost kan vi tilbyde dig en arbejdsplads med god trivsel, høj social kapital, indlæring, ansvar og kreativitet.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiget organisation.<br />Pædagogstillingerne er alle på 37 timer og vil fordeles både i vuggestuen og børnehaven. Stillingerne er en del af opnormering af vuggestuepladser samt tilførelse af ekstra midler. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ved spørgsmål kan du kontakte daglig leder Heidi Svensson på 2310 7044 eller mail heisv@odense.dk eller pædagog og arbejdsmiljørepræsentant Christina Gørlev Hansen på 6375 1130.<br /> <br />Besøg for rundvisning den 6. november 2018 kl. 16-17 i Bifrost Børnehus, Korsløkkehaven 87, 5220 Odense SØ, tilmelding pr. mail: heisv@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist 12. november 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 47 og 48.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Lavsengruppen

  Lavsengruppen søger sygeplejerske, der vægter arbejdsmiljø højt. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentlig eller hvad du ønsker. Du vælger hvad, der passer ind i dit familie liv. Der er weekendvagt hver 4. uge.

  Lavsengruppen søger sygeplejerske, der vægter arbejdsmiljø højt. <br /><br />Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentlig eller hvad du ønsker. Du vælger hvad, der passer ind i dit familieliv. Der er weekendvagt hver 4. uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lavsengruppen er en gruppe, der yder spændende kompleks sygepleje til borgere med erhvervet hjerneskade/sindslidelse. Man køre i et geografisk område Stige-Tarup og Bolbro.<br /><br />Vi arbejder ud fra borgernes mål og drømme, hvor selv det mindste lille mål er en succes. Vi arbejder i teams og har ansat flere fagligheder i gruppen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassisent, ergo- og fysioterapeuter, ligesom vi arbejder tæt sammen med myndighedsrådgivere. Vi lægger stor vægt på den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Vi vælger arbejdsmiljø og god trivsel højt. Vi lægger vægt på god og grundig introduktion til jobbet.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde i bred tværfaglighed, og bidrager til at spille hinanden gode</li> <li>du sætter en ære i og udføre din sygepleje med stor kvalitet</li> <li>du besidder gode kommunikative kompetencer</li> <li>du har et godt humør og bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø</li> <li>du vægter samspillet med dine kolleger og ledelsen højt</li> <li> du brænder for at oplære/undervise andre fagligheder</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en arbejdsplads i udvikling</li> <li>dygtige og erfarne kolleger</li> <li>en arbejdsplads, hvor der er plads og rum til forandringer og udvikling af den enkelte</li> <li>en arbejdsplads, hvor der er høt til loftet og intet er umuligt før det er afprøvet</li> <li>en arbejdplads, der vægter arbejdsmiljø, god trivsel og høj faglighed</li> </ul> Er du frisk på dette så fat pennen og skriv til os. Du er også velkommen til at besøge arbejdspladsen, dog skal du lige ringe og lave en aftale først.<br /><br />Vi glæder os til og høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong> <br />Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 21667110 eller rehabiliteringsleder Pia Ryberg på 24863645.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. oktober 2018. Samtaler afholdes løbende, dog senest tirsdag, den 30. oktober 2018. 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  IT-supporter til Helpdesk

  Vil du være vores nye kollega på Fyns bedste IT-arbejdsplads? Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et at Fyns største IT-miljøer. Stillingen er placeret i Odense Kommunes Helpdesk - Support og Infrastruktur afdeling.

  <em>Vil du være vores nye kollega på Fyns bedste IT-arbejdsplads?</em><br /><br />Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et at Fyns<br />største IT-miljøer.<br /><br />Stillingen er placeret i Odense Kommunes Helpdesk - Support og Infrastruktur afdeling.<br /><br />I vores afdeling fokuserer vi på at få afsluttet vores opgaver effektivt, være omstillingsparate og trives med at dagene er forskellige.<br />Vi værdsætter gode samarbejdsrelationer, effektivitet og udviklingsmuligheder, og vi har en<br />spændende hverdag, hvor humøret er højt. Hovedparten af vores arbejdstid beskæftiger vi os med telefonisk support af kommunens medarbejdere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi har i IT og Digitalisering en forretningsorienteret tilgang til vores opgaver. Vi arbejder efter ITIL principper og sætter fremfor alt brugeren i fokus.<br /><br />Vores vision er: Vi vil være et skridt foran!<br /><br />Vi vil være en professionel organisation, hvor vi skaber resultater og som samarbejdspartner opleves som innovativ og dialogorienteret.<br /><br />IT og Digitalisering er en del af Borgmesterforvaltningen. Support og Infrastruktur er i dag 55+ medarbejdere, der løser opgaver for Odense Kommune inden for drift og support af netværk, servere, software og klienter og telefoni. Vi er en dynamisk enhed med stor arbejdsglæde, godt humør og højt fagligt niveau. Vi giver plads til faglige og personlige ambitioner og familieliv.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver: <ul> <li>Telefonisk support af samtlige medarbejdere i Odense kommune i fællesskab med dine dygtige kollegaer.</li> <li>Vedligeholde dokumentation og udarbejde guides til kollegaer og brugere.</li> <li>Tværfagligt samarbejde i teamet og andre afdelinger i kommunen.</li> <li>Support af Hardware og software på PC, Mac, Smartphones, tablets etc.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, du har en IT-supporter uddannelse eller lignende, er lærenem og har let ved at sætte dig ind i nye produkter. Du interesserer dig for it, er selvstændig, servicemindet, og kan lide når tingene gå stærkt. Du kan sætte dig i brugerens sted og evner at formidle tekniske svar i et let forståeligt sprog. Derudover sætter du en ære i at levere god kvalitet.<br /><br />Vi kigger lige så meget efter talentet, personligheden og kemien som efter den erfarne med mange års erfaring.<br /><br />Er du frisk på en omskiftelig hverdag med masser af udfordringer, hvor du i høj grad selv er med til at præge din dagligdag og din udviklingsretning, så er her stillingen for dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er tale om en midlertidig stilling på 37 timer ugentligt fra nu og frem til 31. januar 2019. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos funktionsleder Stefan Søberg på 40108365 eller hos team-koordinator Ketty Boysen på 65511573.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende og vi holder samtaler løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Hurtigst muligt
  Jobområder:
  Data og IT
 • Udviklings- og Projektafsnittet (UPA) søger to praktikanter med passion for intern/ekstern kommunikation, projektudvikling, samarbejde samt dokumentation og evaluering til forårssemesteret 2019.

  <strong>Om os</strong><br />Udviklings- og Projektafsnittet (UPA) søger to praktikanter med passion for <strong>intern/ekstern kommunikation</strong>, <strong>projektudvikling</strong>,<strong> samarbejde</strong> samt <strong>dokumentation og evaluering </strong>til forårssemesteret 2019.<br /><br />Savner du mulighed for at sammenkoble <strong>teori og praksis</strong>? Og er du til <strong>udvikling</strong>, <strong>kommunikation</strong> og <strong>muligheden for at sætte dit aftryk på en alsidig organisation</strong> – så er Udviklings- og Projektafsnittet stedet for dig.<br /> <br />UPA er UngOdenses tværorganisatoriske drivkraft, der på strategisk niveau understøtter UngOdenses udvikling til størst mulig gavn for Odenses børn og unge. Vi sætter stort fokus på dit læringsaspekt og giver dig mulighed for at arbejde med netop dét projekt, du finder interessant og relevant i forhold til dit studie. Marie Lodberg - én af de fire konsulenter i Udviklings- og Projektafsnittet, er en erfaren praktikvejleder, og hun vil bistå dig som vejleder under hele forløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie.<br /> <br /><strong>Som praktikant hos Udviklings- og Projektafsnittet får du mulighed for</strong> <ul> <li>At projektudvikle ud fra dine faglige kompetencer, hvor du selv kan være med til at tilrettelægge dine arbejdsopgaver</li> <li>At udvikle standardiserede evaluerings- og dokumentationsmetoder til brug i forskellige afdelinger  </li> <li>At være med fra starten i udviklingen af nye initiativer på tværs af afdelingerne af UngOdense</li> <li>At arbejde med intern/ekstern kommunikation</li> <li>At arbejde i et dynamisk og fleksibelt arbejdsteam, hvor dit netværk med garanti bliver udvidet</li> <li>At udvikle en bred vifte af dine faglige og personlige kompetencer, som kan skrives direkte på CV’et</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> søger en praktikant, som</strong> <ul> <li>Læser på en videregående uddannelse</li> <li>Har mod på ansvar, er selvstændig og initiativrig</li> <li>Er iderig, har <em>gå-på-mod</em> og interesse for projektudvikling og kommunikation</li> <li>Er åben og villig til at hjælpe, hvor der er brug for det</li> <li>Har gode kommunikations-, formidlings- og formuleringsevner</li> <li>Har socialt engagement og ser fordele i at sparre med kolleger</li> <li>Kan arbejde minimum 20 timer om ugen i ét semester, hvor du kan få en masse <em>hands-on</em> erfaring.Som praktikant hos UPA, bliver du en del af et levende miljø med en uformel stemning, hvor du arbejder tæt sammen med konsulenterne. Du skal kunne agere selvstændigt i en travl, alsidig og mangfoldig hverdag</li> </ul> <strong>Yderligere information</strong><br />Arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så der er mulighed for fx at pendle til praktikstedet. Udviklings- og Projektafsnittet har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men som praktikant vil du være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring.<br /><br />Udviklings- og Projektafsnittet understøtter og omsætter UngOdenses vision og mission på tværs af afdelingerne i ungdomsskolen – især når det drejer sig om:<br /><br />- At positionere ungdomsskolen som frontløber på fritids- og læringsområdet<br />- At søge nye veje til øget kvalitet, læring og udvikling<br />- At skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet i aktiviteterne<br /><br />Praktikforløbet forventes påbegyndt primo februar 2019. Arbejdsadressen er Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ<br /> <br /><strong>Har du spørgsmål, kan du kontakte</strong><br />Praktikvejleder Marie Lodberg på 63 75 08 54 eller praktikant Camilla Østerberg på 23306670<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest den 7. novmember 2018 på Odense.dk/job. Vi afholder praktiksamtaler den 14. november 2018.<br /><br /><strong>Studerende</strong><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående udannelse. <br /><br />Følg vores Facebook side - <u>Studerende i Odense Kommune</u> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Rasmus Rask-Skolen søger lærer/læsevejleder i barselsvikariat på fuld tid fra 9. januar 2019. Vi søger en person, der er anerkendende og tydelig i sin tilgang til børnene, og som lægger vægt på trivsel og læring.

  Rasmus Rask-Skolen søger lærer/læsevejleder i barselsvikariat på fuld tid fra 9. januar 2019.<br /><br />Lærerstillingen er primært tilknyttet skolens Børnemiljø (0. – 5. årgang), men med læsevejlederfunktioner i både skolens Børnemiljø og i skolens Ungemiljø (6.-9. klasse) i form af UUV timer og faglig fordybelse.<br />Indholdet i lærerstilling: dansk, musik, understøttende undervisning og faglig fordybelse/lektiecafé på 5. årgang.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der er anerkendende og tydelig i sin tilgang til børnene, og som lægger vægt på trivsel og læring. Det er vigtigt, at du har fokus på undervisningsdifferentiering og forstår at bevare overblikket.<br />Vi forventer, at du vil arbejde for et konstruktivt team- og forældresamarbejde<br /> <br /><strong>Lidt om Rasmus Rask-Skolen</strong><br />Rasmus Rask-Skolen er en folkeskole, der er godt forankret i lokalmiljøet i Bellinge, tæt på Brændekilde.<br />Vi er en tosporet skole med lidt over 400 elever fra 0.-9. klasse og en skolefritidsordning. Ung Odense tilbyder desuden eftermiddagstilbud på enkelte hverdage for 5. og 6. årgang.<br />En rigtig god folkeskole med fokus på fællesskab og faglighed.<br /> <br />Vi er optaget af, at fællesskabet er stærkt, både ind- og udadtil i skolen, og at vi deltager aktivt i lokalmiljøet. Vi arbejder for, at det enkelte barn får de rette udviklingsmuligheder, så barnet kan nå sit fulde potentiale.<br /> <br />Vi har dygtige, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe den bedst tænkelige skole, der udvikler fagligt dygtige børn i trygge og inspirerende omgivelser.<br />Samtidig er vi ambitiøse i forhold til alles trivsel, til at være på forkant med udviklingen i samfundet og til at skabe gode og inspirerende fysiske rammer, både ude og inde.<br /> <br /><strong>Faktuelt om Rasmus Rask-Skolen</strong> <ul> <li>Udviklingsområder: Bevægelse, sprog, it/teknologi og læsning</li> <li>Bevægelses- og læsebånd hver dag i forbindelse med lektiecaféen på alle årgange og en fordybelsesdag hver måned</li> <li>Godt samarbejde med børnehusene om skolestart</li> <li>Engelsk fra 0. klasse</li> <li>Nyrenoverede madkundskabs- og håndværk & design-lokaler</li> <li>Bring Your Own Device-skole som er fra 7.-9. klasse. 3.-6. klasse anvender udleverede Chromebooks</li> <li>FABLAB med robotter, 3d-printer, Lego mindstorm etc.</li> <li>Stor skolefest for hele skolen med skolekomedie af 6. årgang</li> <li>Klasserne i indskolingen har venskabsklasser i de ældre klasser</li> <li>Aktiv og effektfuld anti-mobbe-strategi</li> <li>Spændende SFO</li> <li>Aktivitetsområder: Boldbaner, multibaner, fitnessredskaber, cykelbane, skaterrampe, bålhus mm.</li> </ul>   <strong>Skolen har:</strong> <ul> <li>gode fysiske rammer og er beliggende i grønne omgivelser tæt ved Odense Å</li> <li>416 rare og velfungerende elever</li> <li>engagerede medarbejdere, 29 lærere, 2 børnehaveklasseledere og 9 pædagoger/pæd. medhjælpere</li> <li>en engageret og positiv forældrekreds </li> </ul>  <strong>Skolens værdigrundlag:</strong><br /><strong><em> at vi omgås hinanden på en god måde</em></strong> <ul> <li>vi udviser gensidig respekt</li> <li>vi giver plads for hinanden</li> <li>vi skaber tryghed<strong><em>      </em></strong></li> </ul> <strong><em>at vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner</em></strong> <ul> <li>vi udviser vilje til forandring</li> <li>vi tænker i muligheder frem for begrænsninger</li> <li>vi værner om skolens kulturbærende traditioner<strong><em>      </em></strong></li> </ul> <strong><em>at vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling</em></strong> <ul> <li>vi skaber gode læringssituationer/miljøer</li> <li>vi skaber et godt socialt miljø</li> <li>vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn </li> </ul> <strong>Skolen forventer at ansøgere:</strong> <ul> <li>vil indgå engageret i teamsamarbejdet og den fortsatte udvikling af skolen</li> <li>i arbejdet med børnene tør vise både glæde, personlighed og holdninger</li> <li>har lune og et lyst syn på livet </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse til souschef Rie Storm på 2926 8294 eller på mals@odense.dk eller skoleleder Lasse Bach Sørensen på 5177 7321 eller på labs@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 26.oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du stud.jur. med lyst til at prøve kræfter med juraen uden for universitetets mure? Er du interesseret i lejeret? Kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med til at understøtte den øverste politiske og administrative ledelse med forberedelse af mødemateriale og udarbejdelse af dagsordner?

  <strong>Hvem er vi</strong><br />Jura er en del af Staben i By- og Kulturforvaltningen. Staben er en støttefunktion for de forskellige fagafdelinger i By- og Kulturforvaltningen, og skal bidrage til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne til gavn for borgere og erhvervsliv i Odense.<br /> <br />I Jura arbejder vi primært med betjening af By- og Kulturudvalget, sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe, juridisk rådgivning, projektledelse samt sekretariatsbistand for huslejenævnet og beboerklagenævnet.<br /> <br />Sekretariatet for huslejenævnet og beboerklagenævnet beskæftiger sig bl.a. med klagesager over huslejens størrelse, lejeforhøjelser, istandsættelse i forbindelse med fraflytning, afregning af depositum, vedligeholdelsespligt, forbrugsregnskaber og mangler ved lejeforholdets begyndelse.<br /><br /><strong>Hvem søger vi</strong><br />Er du stud.jur. med lyst til at prøve kræfter med juraen uden for universitetets mure?  Er du interesseret i lejeret? Kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med til at understøtte den øverste politiske og administrative ledelse med forberedelse af mødemateriale og udarbejdelse af dagsordner?<br /><br />Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, så er det måske dig, vi søger som studentermedhjælper i vores juridiske kontor i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Hvilke opgaver skal du løse</strong><br />Vi søger en energisk og serviceminded student, der kan hjælpe med at løse følgende forskellige opgaver:<br />  <ul> <li>Bistå Huslejenævnets sekretariat i deres sagsbehandling. Arbejdet vil bestå i skriftlig høring af sagsparterne, indhentning af dokumentation, udarbejdelse af sagsfremstillinger og forslag til afgørelser samt besvarelse af aktindsigts-anmodninger</li> <li>Bistå kontorets jurister i deres arbejde, bl.a. i form af udarbejdelse af juridiske baggrundsnotater samt besvarelse af aktindsigtsanmodninger</li> <li>Bistå Ledelsessekretariatet med at løse generelle sekretariatsunderstøttende opgaver. Opgaverne består bl.a. i at udarbejde dagsordener og referater i forbindelse med interne møder</li> <li>Bistand til løsning af opgaver af mere praktisk karakter</li> </ul> <strong>Hvad forventer vi af dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er en ambitiøs, imødekommende, hjælpsom og engageret stud.jur.</li> <li>Er på minimum 6. semester i jurauddannelsen</li> <li>God til at formidle</li> <li>God til at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> <li>God til at have ”mange bolde i luften” – og ikke mindst at ”gribe dem” igen</li> <li>Er ansvarsbevidst, effektiv og initiativrig</li> <li>God til at bevare overblikket i en hektisk hverdag</li> </ul> <strong>Hvad vi kan tilbyde dig</strong><br />En arbejdsuge på 15 timer og en spændende og dynamisk arbejdsplads, der giver dig en indsigt, der rækker helt ind i det kommunalpolitiske maskinrum.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune og By- og Kulturforvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Berith Jensen e-mail beje@odense.dk eller på 2999 2484 eller Lillian Skov Petersen e-mail lipet@odense.dk eller på 65 51 26 68.<br /> <br /><strong>Hvornår skal du tiltræde</strong><br />Så hurtigt som muligt, og senest den 1. december 2018. Ansøgningsfrist: 26. oktober 2018. Vi forventer og holde samtaler den 1. november 2018.<br /><br /><strong>Studerende </strong><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det er krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. <br /><br />Følg vores Facebook side - <u>Studerende i Odense Kommune</u> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Projektledere til IT & Digitalisering

  Vi mangler to dygtige projektledere, som kan lede og koordinere både små og store digitaliseringsprojekter i Odense Kommune.

  Vi har i Forvaltningsunderstøttelse og Projekter brug for to nye erfarne kollegaer, der kan løse projektlederopgaver inden for IT og digitalisering i Odense Kommunes 5 forvaltninger.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />IT & Digitalisering tilbyder digitaliseringskompetencer og professionel projektledelse til alle 5 forvaltninger. Vi indgår i et tæt samarbejde med den faglige ledelse og medarbejdere i forvaltningerne for at nå de fælles mål for løsningen.<br /> <br />Vi indgår meget gerne fra den første tanke til den færdige løsning har vist sit værd. Herunder i f.eks. foranalyse og potentialevurdering over prototype og udbud til selve implementeringen m.v.<br /> <br />Vi hjælper med f.eks. arbejdsgangsbeskrivelser og Use Cases til brug for udarbejdelse af en kravspecifikation. Vi arbejder med udgangspunkt i Odense Kommunes projektmodel for IT– og digitaliseringsprojekter. I projektarbejdet sørger vi for, at alle forhold er afdækket, og at interne samarbejdspartnere som Udbud og Kontraktstyring, Sikkerhed og Arkitektur er involveret i processen.<br /><br />Som projektleder skal du: <ul> <li>Lede og koordinere både små og store digitaliseringsprojekter i Odense Kommune. Som projektleder vil du typisk indgå i en projektorganisation med en projektejer og en projektgruppe.</li> <li>Du vil have ansvar for bl.a. planlægning af projektet samt motivation af deltagerne og fremdrift.</li> <li>Din portefølje af opgaver vil blive aftalt med lederen af Forvaltningsunderstøttelse & Projekter.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Hvis du er interesseret og vil byde ind på stillingen som projektleder forventer vi, at du: <ul> <li>Har erfaring med projektledelse i større organisationer, -metode og -værktøjer</li> <li>God forståelse for IT </li> <li>Evne til at omsætte forretningskrav til IT-krav </li> </ul> <strong>Om os</strong><br />IT & Digitalisering består af et fællessekretariat og fire afdelinger med ca. 150 medarbejdere.<br /><br />IT & Digitalisering’s formål er:<br />”IT & Digitalisering leverer drift og udvikling og medvirker til løsning og effektivisering af Odense Kommunes kerneopgaver”<br /><br />I Forvaltningsunderstøttelse og Projekter er vi 15 medarbejdere, og funktionens primære opgaver er projektledelse, forvaltningssamarbejde, understøttelse af systemansvarlige og gevinstrealisering. Du indgå i et team af dygtige, erfarne og engagerede kolleger, der har forskellige faglige kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde. Vi lægger vægt på gode relationer, god dialog og sparring og vi har stor respekt for hinandens forskelligheder, som vi ser som en styrke for funktionen.<br /> <br />Ansøgere vurderes ud fra faglige kompetencer, tidligere erfaringer og personlige egenskaber.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om fuldtidsstillinger og med ansættelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomsten mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om jobbet hos os, er du velkommen til at kontakte chef for Forvaltningsunderstøttelse og Projekter Marianne Carlsson, 4037 1434 eller chefkonsulent Carl Østergaard på 23345135. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 43 eller starten af uge 44.  
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Er du vild med at lave god mad, og har du interesse for gode råvarer og ernæring? Er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? Så er uddannelsen som ernæringsassistent helt sikkert noget for dig!

  <em>Er du vild med at lave god mad, og har du interesse for gode råvarer og ernæring? Er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? Så er uddannelsen som ernæringsassistent helt sikkert noget for dig!</em><br /> <br />Odense Kommune søger 3 elever til ernæringsassistentuddannelsen med ansættelse fra den 1. januar 2019 og én elev til ansættelse sommeren 2019.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Byens Køkken leverer mad til 2.500 borgere i Odense Kommune. For os i Byens Køkken handler det om ærlighed i gryderne. Vores mad, bliver lavet fra bunden af friske, lokale råvarer - og efter sæson. Vi har det økologiske spisemærke i sølv, hvilket betyder, at vores mad indeholder mellem 60-90 % økologi. Vi har et nyt stort produktionskøkken, fem døgnkostenheder og et selvejende plejecenter med eget køkken. Vores produktionskøkken er et teknologisk og moderne køkken, hvor du vil få kendskab til køleproduktion, MAP, hotfill og forskellige diætformer. Desuden har vi egen bager- og delikatesseafdeling.<br /> <br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Uddannelsen tager op til 3 år og er en blanding af praktikforløb og skoleforløb.<br />Skoleforløbet består af et grundforløb, hvor du vil stifte bekendtskab med fag som: Grundtilberedning, naturfag, hygiejne, sundhed og meget andet. Du vil også komme til at lære en masse om menu sammensætning og kulinarisk sensorik (duft, smag, udseende m.m.).<br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen til ernæringsassistent på <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/foedevarerjordbrugogoplevelser/ernaeringsassistent">UddannelsesGuiden</a><u>.</u><br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Som ernæringsassistentelev hos Odense Kommune bliver du en del af et stort team med et stærkt sammenhold. Vi har meget varierende arbejdsopgaver, hvilket betyder, at du skal have lyst til at lave mad til ung som gammel, hverdagsmad samt festmad. Vi sætter også stor pris på, at du er systematisk og har praktisk sans.<br /><br />Der er to veje til at blive elev hos os: <ul> <li>Du har allerede færdiggjort dit grundforløb 2, og er derfor klar til at starte uddannelse den 1. januar 2019</li> <li>Du har endnu ikke færdiggjort dit grundforløb, og du kan derfor indgå en uddannelsesaftale med løn på den resterende del af grundforløbet. Opstart hos os vil være til sommer 2019.</li> </ul> Ift. dine personlige kompetencer forventer vi, at: <ul> <li>Du er en omfavnende kollega med stor lyst til at lære.</li> <li>Du har lyst til kontakt med borgere og samarbejdspartnere.</li> <li>Du kan tage ansvar for egen læring og søge medbestemmelse på eget arbejde. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos Byens Køkken kan vi tilbyde dig de bedste muligheder for starten på en god og succesfuld karriere. Vi laver varm og kold mad, vi har egen bager, og vi har egen delikatesseafdeling. Alle disse områder har du mulighed for at få erfaring med, hvilket betyder, at du hos Byens Køkken vil få de bedste muligheder for at skræddersy din karriere.<br /> <br />Hvis du vil se, hvordan det ser ud, når to Youtubere besøger Byens Køkken og vores ernæringsassistentelever, så kig med her på <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oZL8itJq608">YouTube</a>.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt.<br /> <br /><u><strong>Husk</strong></u> at vedlægge dokumentation for din skolegang og/eller anden relevant uddannelse som bilag til din ansøgning. Hvis du er fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års relevant beskæftigelse kan du være berettiget til at få voksenelevløn.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Byens Køkken på <a href="http://www.odense.dk/mad">www.odense.dk/mad</a>. Eller find os på Instagram @byenskoekken.<br /> <br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte produktionsleder Siff Bjørholm Skov på sibs@odense.dk. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er d. 31. oktober 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 47.<br /> 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Dalumskolen

  Dalumskolen søger en lærer pr. 1. januar 2019 med linjefag/linjefagskompetence i fysik og med erfaring og interesse for undervisning i specialpædagogik.

  <div>Dalumskolen søger en lærer pr. 1. januar 2019 med linjefag/linjefagskompetence i fysik og med erfaring og interesse for undervisning i specialpædagogik.</div>  <br /><strong>Om os</strong><br />Dalumskolen er en odenseansk folkeskole. Skolen ligger tæt på et naturskønt område i Odense S, som giver mange muligheder for aktiviteter i både undervisnings- og fritidsdel. På Dalumskolen går ca. 551 elever i enten almen-, special-, modtagelses- eller funktionsklasser.<br /> <br />Vi har 80 ansatte, hvoraf 50 er lærere, 2 er børnehaveklasseledere og 21 er pædagoger/medhjælpere. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde højt og forventer, at alle deltager aktivt i det. Samarbejdet er med til at højne kvaliteten af vores arbejde og fastholde arbejdsglæden for den enkelte medarbejder.<br />Dalumskolen har en positiv og engageret forældrekreds. En skolebestyrelse som aktivt og konstruktivt bakker op om skolens arbejde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer med linjefag/linjefagskompetence i fysik og med erfaring og interesse for undervisning i specialpædagogik.<br />Fysikundervisningen er i vores almenklasser og naturfag/fysik er i vores funktions- og specialklasser.<br /> <br />Udover din naturfaglige profil må du gerne være optaget af Odenses satsning på ”børnene i robotbyen” og teknologiforståelse, og måske har du nogle kompetencer indenfor kodning og programmering, som du kan sætte i spil her på Dalumskolen.  <br /> <br />Udover linjefagene søger vi en lærer der: <ul> <li>Skaber trygge og varierede læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt</li> <li>Evner at være en tydelig klasserumsleder og skaber tydelige rammer om elevernes læring</li> <li>Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse</li> <li>Motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke</li> <li>Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen</li> <li>En institution med mange samarbejdspartnere</li> <li>En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt</li> <li>En masse dejlige elever og forældre</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller afdelingsleder Mette J. Madsen på 6155 5144.<br /><br />Kontakt gerne skolen i forbindelse med din ansøgning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 5. november 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 12. november 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til barselsvikariat på Stige Skole

  Stige Skole søger en læreruddannet, dygtig og engageret lærer til et barselsvikariat. Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og, hvor elevens udvikling er i centrum? Så er du måske vores nye kollega.

  Vi på Stige Skole søger en læreruddannet, dygtig og engageret lærer, til et barselsvikariat.<br /> <br />Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og, hvor elevens udvikling er i centrum?<br />Så er du måske vores nye kollega.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stige Skole er byens folkeskole for 0. – 6. klasse. Den ligger centralt placeret i Stige og indgår i Skolefællesskabet Søhus, Stige og Lumby.<br /><br />På Stige Skole arbejder vi med fleksibel indskoling og aldersintegreret undervisning. Til skolen er der knyttet en OBS afdeling for 0.-6. klasse for elever med sociale og emotionelle udfordringer.<br />Som skole sætter vi den faglige udvikling og sociale trivsel i fokus. Stige Skole har et meget attraktivt ude-areal, som indbyder til masser af aktiviteter på boldbaner og legepladser.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Forventning til faglige kompetencer: <ul> <li>linjefag i dansk</li> <li>linjefag i engelsk</li> <li>gerne linjefag billedkunst og musik </li> </ul> <br />Desuden forventer vi, at du: <ul> <li>arbejder målrettet, selvstændigt og fleksibelt </li> <li>kan skabe en klar og tydelig struktur i din ledelse af klassen</li> <li>tænker tværfaglighed som en styrke og har lyst til at skabe resultater i samarbejde med andre faggrupper, herunder fælles forberedelse og teamsamarbejde</li> <li>har lyst til pædagogisk udviklingsarbejde </li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et tværfagligt arbejdsmiljø </li> <li>et job med mange udfordringer </li> <li>en masse dejlige elever </li> <li>en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger </li> <li>en skole med gode faciliteter</li> <li>en arbejdsplads som er udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Barselsvikariatet er fra den 1. december 2018 til den 1. juli 2019 med mulighed for forlængelse.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Maggie Aagaard på 2399 1557.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den tirsdag den 23. oktober 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler i uge 43/44, 2018.<br /> <br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Forældrene har tilvalgt frokostordningen i Ørbækparkens Børnehus. Vores nuværende køkkenassistent har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi en medarbejder, som er køkkenuddannet, husassistent eller kok.

  Forældrene har tilvalgt frokostordningen i Ørbækparkens Børnehus. Vores nuværende køkkenassistent har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi en medarbejder, som er køkkenuddannet, husassistent eller kok.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ørbækparkens Børnehus er en del af børneinstitutionen Tornbjerg - Rosengård. Vi er et integreret hus med en vuggestuegruppe på 12 børn og en børnehavegruppe på 38-43 børn. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder med et godt overblik, som er glad for at være sammen med børn, kommunikerer på en god måde, og kan rumme at der er børn som interesserer sig for det som foregår i køkkenet. <ul> <li>Du skal lave sund og mættende økologisk mad, som er inspirerende og varieret, gør børnene nysgerrige og giver børnene lyst til at smage</li> <li>Du skal være stabil og robust, have kendskab til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, egenkontrol og hygiejnekursus</li> <li>Du kan lide at have travlt, har godt overblik, er effektiv og går ikke af vejen for udfordringer, fordi du er god til at finde løsninger</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i udvikling med et godt arbejdsmiljø, hvor du skal være en aktiv del af den måde, vi arbejder på.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Vi søger en medarbejder, der udover køkkenfunktionen skal have 10 medhjælpertimer om ugen i vuggestuen og børnehaven. Det betyder at stillingen er på 30 timer om ugen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Annemette Vest på 3045 4332 eller institutionsleder Gitte Hermansen på 5114 9221.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 25. oktober 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 30. oktober 2018.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Sagsbehandler til Ejendomsudvikling og Salg

  Vi leder efter en dygtig kollega, som i By- og Kulturforvaltningens afdeling for Ejendomsudvikling og Salg kan være med til at skabe de bedst mulige rammer for både den offentlige og private udvikling af Odense.

  Odense er i en rivende udvikling. Transformationen til moderne storby er i fuld gang og sætter sit præg på dagligdagen for rigtig mange odenseanere og for medarbejderne i By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />Vi leder derfor efter en dygtig kollega, som i By- og Kulturforvaltningens afdeling for Ejendomsudvikling og Salg kan være med til at skabe de bedst mulige rammer for både den offentlige og private udvikling af Odense.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du skal primært arbejde med:<strong> </strong> <ul> <li>Salg af parcelhusgrunde og storparceller</li> <li>Salg af erhvervsjord</li> <li>Køb af arealer til byudvikling</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Dine kvalifikationer:<br />Det er vigtigt for os at du er udadvendt og evner den gode forhandling og dialog med borgere og erhvervsvirksomheder.<br /><br />Vi forventer desuden, at du: <ul> <li>har erfaring fra lignende stilling</li> <li>har lyst til at arbejde både selvstændigt og i projektgrupper</li> <li>trives med en varieret arbejdsdag</li> <li>evner at planlægge din egen arbejdsdag og have stor frihed under ansvar</li> <li>er serviceminded</li> <li>har en struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaverne</li> </ul> <strong>Hvem er vi? </strong><br />Du vil blive ansat i Ejendomsudvikling og Salg, som organisatorisk er en del af Staben i By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />I forvaltningen er vi cirka 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vi er derfor mange forskellige typer ansatte, og alle sammen arbejder vi på at skabe de bedste rammer for byen.<br /> <br />Vi er en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder - på kryds og tværs - og sætter byens behov i centrum. Vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger, der fremmer menneskelig og økonomisk vækst.<br /> <br /><strong>Hvad kan vi tilbyde dig? </strong><br />Vi tilbyder en spændende stilling med udviklingsmuligheder. <br /><br />I Ejendomsudvikling og Salg får du 10 kollegaer, som vil sikre din oplæring og blive dine nærmeste sparringspartnere. Vi har et særdeles uformelt miljø med gode, faglige diskussioner, hvor vi hjælper hinanden.<br /> <br />Vi arbejder bl.a. med: <ul> <li>Store byudviklingsprojekter, f.eks. Odeon og Letbanen</li> <li>Ekspropriationer</li> <li>Salg af parcelhusgrunde</li> <li>Salg og køb af erhvervsgrunde og bygninger</li> <li>Lejeret</li> <li>Udvikling og anvendelse af Odense Kommunes ejendomme, ialt mere end 1.000.000 m2</li> <li>Bortforpagtning af landbrugsarealer</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Ole Madsen på 6551 2656 eller kontorchef Pia Bay på 6551 2653.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.<br />Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 2. november 2018. Vi forventer at holde samtaler den 15. november 2018 og evt. den 22. november 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog med autismekendskab til STU Rismarksvej

  Har du kendskab til unge med udfordringer inden for autismespektret? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov? Så har vi det perfekte pædagogjob til dig i en skoleverden, hvor vi danner og uddanner unge mennesker!

  <em>Har du kendskab til unge med udfordringer inden for autismespektret? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov? Så har vi det perfekte pædagogjob til dig i en skoleverden, hvor vi danner og uddanner unge mennesker!</em><br /> <br />På grund af elevstigning søger CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup en pædagog til en 33 timers stilling til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V. Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2019 og er til besættelse 1. december 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />STU'en er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt ud fra deres forudsætninger.<br /><br />Stillingen er i skolens ene team med unge inden for autismespektrumområdet. Som ansat på CSV bliver du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler, og derfor skal man som udgangspunkt kunne se sig selv i centerets øvrige afdelinger.<br /> <br />Stillingen er i STU Struktur 2, hvor eleverne generelt er meget udfordret af autismespektrumforstyrrelser. Foruden den ledige pædagogstilling består teamet af yderligere en pædagog, en lærer og en pædagogmedhjælper til de 12 elever, der er i teamet. Som pædagog og teammedlem forventes det, at man tager del i planlægning og udførsel af aktiviteterne og undervisningen med respekt for faglighederne.<br /> <br />Både aktiviteter og undervisning tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Aktiviteter og undervisning skal blandt andet bestå af brug af tekniske kommunikationshjælpemidler, som lærer de unge at blive bærere af deres egen struktur. Der er desuden fokus på at opøve og afklare de unges personlige og sociale kompetencer, så de bliver bedst muligt rustet til tilværelsen efter endt STU.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>sammen i et tværfagligt team at varetage undervisningsmæssige opgaver og aktiviteter</li> <li>at tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret</li> <li>at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud</li> <li>at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb</li> <li>at samarbejde med forældre/pårørende, bosteder, værksteder og andre centrale personer i de unges liv</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer: <ul> <li>at du har en pædagogfaglig grunduddannelse; gerne med PD i specialpædagogik eller dele heraf</li> <li>at du har kendskab til og erfaring med autismepædagogik</li> <li>at du kan arbejde selvstændigt og samtidigt tage ansvar for, at I som team lykkes med opgaven</li> <li>at du er bekendt med din egen faglighed og kan arbejde tværfagligt</li> <li>at du kan begå dig i den skriftlige dokumentation, opstilling af delmål og evaluering af disse</li> <li>at du er engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig</li> <li>at du har en anerkendende tilgang til elever med særlige behov</li> <li>at du er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation</li> <li>at du møder verden med et smil</li> <li>at du har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams</li> <li>en spændende, engageret og fagligt stærk personalegruppe, der agerer inkluderende</li> <li>en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde</li> <li>kollegial sparring/coaching</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller på 2929 1488, hvis du har brug for flere oplysninger om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 24. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt fredag den 26. oktober 2018 fra kl. 12.00. 
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Hvis du brænder for at arbejde med tidligt forebyggende indsatser til børn og unge fra 0-18 år, og deres familier, er det måske noget for dig at være familierådgiver/-behandler hos Sundhed og Forebyggelse.

  <em>Hvis du brænder for at arbejde med tidligt forebyggende indsatser til børn og unge fra 0-18 år, og deres familier, er det måske noget for dig at være familierådgiver/-behandler hos Sundhed og Forebyggelse.</em><br /> <br />Vi søger ën familierådgiver/behandler med en ugentlig arbejdstid på 37 timer pr. 1. januar 2019.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen består af 6 afdelinger; Skole- og Dagtilbud, Familie og Velfærd, Økonomi og Styring, Politik og Strategi samt Sundhed og Forebyggelse (SoF).<br /><br />SoF er en afdeling, som vi ønsker skal være præget af nytænkning, innovative processer og høj faglighed.<br /><br />Det forventes, at der arbejdes ind i den vedtagne Børn- og ungepolitik ”Tidlig og rettidig indsats”, som bl.a. har fokus på trivsel, sundhed og stærke fællesskaber. I Sundhed og Forebyggelse har vi fokus på tidlig og rettidig indsats, sprog og dannelse som forudsætninger for udvikling, trivsel og læring.<br /> <br />Som familierådgiver/-behandler vil du indgå i en udviklingsorienteret afdeling. Du vil få et spændende, udfordrende og afvekslende job med engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde og for tværfagligt at løfte og udvikle på de aktuelle arbejdsopgaver.<br /><br />Du vil som familierådgiver/behandler blive en del af et team på 17 kolleger, fordelt i tre lokale teams, der sammen løser opgaver på tværs af geografisk placerede lokalområder. Endvidere vil du være er en del af en større tværfaglig enhed bestående af psykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter og ergo- og fysioterapeuter, ekstra sprogstøtte samt professionsbachelor i ernæring og sundhed.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <br />Hovedopgaverne for familierådgiver/-behandlerne i Sundheds- og Forebyggelsesenhederne er:  <ul> <li>familieorienteret rådgivning jf. servicelovens §11, herunder åben anonym rådgivning</li> <li>Rådgivning i de geografiske lokalområder med tilknytning til skoler og daginstitutioner, i tæt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer m.fl.</li> <li>Familiebehandling i form af henviste rådgivningsforløb jf. SL §11 stk. 3 og 7</li> <li>Rådgivning via forskellige samarbejdsaftaler, partnerskabsaftaler samt gruppetilbud </li> </ul> <strong>Om dig</strong> <br />Vi søger en kollega og familiebehandler, der:  <ul> <li>Har en grunduddannelse som socialrådgiver eller pædagog samt diplomuddannelse i familieterapi eller anden relevant efter- og videreuddannelse indenfor arbejdet med børn, unge og familier</li> <li>Har lyst til og er optaget af at arbejde med tidligt forebyggende indsatser med børn, unge og familier</li> <li>Har stor lyst til at være en del af en tværfaglig enhed</li> <li>Har erfaring/viden om familierådgivning/familiebehandling</li> <li>Er engageret, fagligt dygtig og udviklingsorienteret og har lyst til at udvikle egen praksis i forhold til arbejdet med børn, unge, familie og netværket</li> <li>Vil bidrage positivt til at skabe en god arbejdsplads, med høj faglighed og socialt fællesskab </li> </ul> <strong>Vi tilbyder et arbejde, hvor</strong>  <ul> <li>du bliver en del af et stærkt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære</li> <li>du får indflydelse på opgaveløsningen og arbejdspladsens udvikling</li> <li>fleksibilitet i opgaveløsningen, omstillingsparathed og positivitet er en naturlig del af hverdagen</li> <li>humor er velkommen</li> <li>ekstern supervision vægtes højt</li> <li>du vil blive indført i arbejdet gennem planlagt introduktionsperiode og mentorordning</li> <li>Selvstændighed og fællesskab følges ad </li> </ul> Er ovenstående noget for dig er ansøgningsfristen mandag d. 1. november kl.23.59<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte faglig koordinator og familiebehandler Gitte Schroll Andersen på 2341 4165, teamleder Kim Juul Larsen på 2013 6073 eller familiebehandler Stine Wittrup 2940 1076. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 1. november 2018. Samtaler forventes afholdt torsdag, den 22. november 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen - barselsvikariat

  Er du sygeplejerske og ønsker at være en del af den rehabiliterende forvaltning? Brænder du for at komme hjem til borgere i eget hjem, så er stillingen måske den rette for dig.

  <em>Er du sygeplejerske og ønsker at være en del af den rehabiliterende forvaltning? Brænder du for at komme hjem til borgere i eget hjem, så er stillingen måske den rette for dig.</em><br /><br />Vores fælles vision er - At støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, område Syd. Vi er et forløb med "Borgere med fysiske funktionsnedsættelser". <br /><br />Dalumgruppen består af sosu-personale, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, studerende og elever. Alle samarbejder tæt sammen med den rehabiliterende tilgang. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og mange forskellige sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br />Vi har fokus på at skabe træningsmuligheder sammen med borgeren, så borgerens<br />funktionsniveau bedres. Ud over den tværfaglige indsats, tænker vi i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Fokus for indsatsen er at skabe et godt rehabiliteringsforløb, så borgerne så vidt muligt opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.<br /><br />Borgergrundlaget fordrer tæt samarbejde med almen praktiserende læger, speciallæger, OUH og på tværs af forvaltningen og kommunen. Borgere i dette forløb har ingen mentale funktionsnedsættelser, men er udfordret af enten midlertidige eller varige fysiske funktionsnedsættelser. <br /><br />Borgerne og deres problemstillinger kan variere fra meget enkelte til meget komplekse. Her er borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud og borgere med senkomplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicap. Borgere i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og</li> <li>socialfaglige problemstillinger. Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sosu-gruppen, terapeuter og</li> <li>rehabiliteringsrådgivere</li> <li>Vi afholder tværfaglige møder i gruppen og holder udredningsmøder i borgers</li> <li>hjem</li> <li>Et stort flow af borgere med både korte forløb og livslange borger forløb</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af</li> <li>tværfagligheden. Kontinuerlig kompetenceudvikling, samt individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat på 32-37 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge. Tiltrædelse 1. december 2018 til den 31. januar 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Dalumgruppens rehabiliteringsleder<br />Lene Pedersen på 65513666 eller assisterende rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 65513630.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 24. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 30. oktober 2018. 
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehuset Holluf Pile søger pr. 1. november 2018 en 32 timers pædagog i en midlertidig stilling. Børnehuset ligger i det sydøstlige Odense omgivet af en dejlig natur. Vi er en del af Børneinstitution Holluf Pile-Tingkærs i alt otte børnehuse - Alle beliggende i Odense SØ

  Børnehuset Holluf Pile søger pr. 1. november 2018 en pædagog 32 timer ugentligt i en midlertidig stilling. Børnehuset ligger i det sydøstlige Odense omgivet af en dejlig natur.<br /><br />Børnehuset Holluf Pile er en del af Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær der består af 8 børnehuse, hvor fællesskab, sparring og vidensdeling er af høj prioritering. <br /><br />Børnehuset Holluf Pile består af en vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper. I vores hus er det tætte og forpligtende samarbejde på tværs af grupperne, noget vi vægter højt.<br /> <br />Stillingen er på en børnehavegruppe med 14 børn i alderen 2,10 til 4 år, hvor der også er tilknyttet en pædagogisk assistent. I løbet af efteråret, vil der komme flere børn på gruppen fra vores vuggestue.<br /> <br /><strong>Om vores hus kan vi kort sige:</strong><br />Det er vigtigt at vi skaber tryghed og trivsel for det enkelte barn, gennem gode læringsmiljøer og nærværende voksne. Et godt læringsmiljø er der, hvor børnene gives mulighed for at udvikle sig gennem gode relationer til de andre børn og gode relationer til de voksne. Derfor har vi en bevidst tilgang til, hvad det er børnene skal lære og kan lære i vores børnehus. Vi arbejder med selvhjulpenhed, vedholdenhed og ihærdighed for at give børnene de bedste forudsætninger for at udvikle en stærk robusthed.<br /> <br /><strong>Vi ønsker en medarbejder der:</strong> <ul> <li>Har høje faglige kompetencer, hvor kerneydelsen for børnenes tryghed, trivsel, læring og udvikling er i højsædet</li> <li>Har evnen til at kunne samarbejde og kommunikere med en positiv omgangstone</li> <li>Kan omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogisk handling i hverdagen i samarbejde med kollegaer og kunne reflektere over egen praksis</li> <li>At du danner overblik og er fleksibel i forhold til opgaveløsning, samt at dagen kan være omskiftelig</li> <li>At du kan se det enkelte barn og de udfordringer det måtte have</li> </ul>   <strong>Vi er:</strong> <ul> <li>En personalegruppe med et højt fagligt niveau</li> <li>Et hus med dejlige børn og gode forældre, der samarbejder godt med personalet</li> <li>Et hus med god omgangstone og mulighed for faglig sparring</li> <li>Skønne kollegaer med godt humør, god humor og høj arbejdsmoral</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig leder Lisbeth Steen Olsen på 29 65 07 31 - Du kan også læse mere på vores hjemmeside<br /><u>https://www.odense.dk/sitecore/content/home/børneinstitutioner.</u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. oktober 2018 og vi forventer at afholde samtaler mandag den 29. oktober 2018. 
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dannesbohus

  Dannesbohus søger sygeplejerske til arbejde med socialt udsatte borgere. Du må gerne have en bred sygeplejeerfaring, idet du selvstændigt skal kunne arbejde med sundhedsmæssige og sygeplejefaglige opgaver og have mod på at udvikle dig gennem anderledes opgaver og ansvar.

  Vi søger en sygeplejerske der kan bidrage til udvikling og fastholde kvaliteten i vores kerneopgave.<br /><br />Du må gerne have en bred sygeplejeerfaring, idet du selvstændigt skal kunne arbejde med sundhedsmæssige og sygeplejefaglige opgaver og have mod på at udvikle dig gennem anderledes opgaver og ansvar.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dannesbohus ligger ved St. Dannesbo, Odense Kommunes botilbud for socialt udsatte borgere. Medarbejderne består primært af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi forventer, at du ser det hele menneske med de særlige problematikker et langvarigt misbrug medfører, hvilket blandt andet betyder: <ul> <li> Følge og støtte beboerne i en meningsfuld hverdag</li> <li> Plejemæssige opgaver herunder hjælp til personlig hygiejne</li> <li> Motivere til og igangsætte aktiviteter ud fra en anerkendende tilgang</li> <li> Yde tålmodigt nærvær båret af respekt og ligeværdighed</li> <li> Ansvar for medicin samt oplæring af kolleger</li> <li>Have fokus på hygiejne og ville undervise beboere og medarbejder i dette</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har erfaring med at arbejde med socialt udsatte borgere og ser en udfordring i det</li> <li>Er moden og fleksibel</li> <li>Udviser robusthed og er i personlig balance</li> <li>Anvender systemisk anerkendende tilgang</li> <li>Kendskab til motiverende samtaler MI</li> <li>Kan tænke i alternative problemstillinger</li> <li>Er loyal, anerkendende og bevidst om din kommunikation og adfærd</li> <li>Kan anvende PC på brugerniveau, gerne kendskab til EKJ</li> <li>Du skal have kørekort</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et spændende job på en dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel vægtes<br />højt; <ul> <li>Grundig introduktion</li> <li>Engagerede kolleger og ledere, der sætter åbenhed og dialog højt</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt</li> <li>Tværfagligt samarbejde</li> <li>Vi har en systemisk anerkendende tilgang til borgerne og hinanden</li> <li>Supervision, udviklingssamtaler og relevante kurser</li> <li>Gode fysiske rammer og smukke omgivelser </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 32 timer i gennemsnit ugentligt. Arbejdsplanen er en blanding af<br />dagvagter og aftenvagter, samt nogle mellemvagter, der er weekendvagt hver 3. uge i<br />dagvagt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Grete Steffensen på 2049 0282.<br /><br /><a href="https://www.dannesbo.dk/">Læs mere om St. Dannesbo og nærmere om vores alternative plejehjem</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 24. oktober 2018.<br />Vi forventer, at holde samtaler den 30. oktober 2018.<br /><br />Vi håber, at ovenstående har givet dig lyst til at byde ind med en ansøgning.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger to engagerede psykologer med flair for relationer, børn og inklusion hos Sundhed og Forebyggelse. Den ene stilling er en fast stilling  og den anden stilling er et barselsvikariat.

  Vi søger to engagerede psykologer med flair for relationer, børn og inklusion hos Sundhed og Forebyggelse. Den ene stilling er en fast stilling og den anden stilling er et barselsvikariat. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune består af 6 afdelinger; Skole, Dagtilbud, Familie og Velfærd, Økonomi og Styring, Politik og Strategi samt Sundhed og Forebyggelse (SoF).<br /><br />SoF er en afdeling, som vi ønsker skal være præget af nytænkning, innovative processer og høj faglighed.<br /> <br />Som psykolog vil du indgå i en udviklingsorienteret afdeling, og du vil få et spændende, udfordrende og afvekslende job med engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde og for tværfagligt at løfte og udvikle på de aktuelle arbejdsopgaver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil som psykolog på småbørnsområdet indgå i et småbørnspsykologisk team på 13 psykologer og samtidig indgå i en tværfaglig enhed bestående af skolepsykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter, ekstra sprogstøtte, ergo-/fysioterapeuter og familiebehandlere i SoF.<br /> <br />Dit arbejdsfelt vil være PPR opgaver inden for dagtilbuddene i lokalområderne. Der er også<br />arbejdsopgaver rettet mod fagligt samarbejde både internt og eksternt til gavn for småbørn og deres familier i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger psykologer: <ul> <li>Der er på vej til at blive autoriseret, og som har erfaring og/eller interesse for småbørnsområdet</li> <li>Der er interesseret og engageret i forhold til at bestride en stilling som både indeholder klinisk arbejde med førskolebørn og indgå i et fagligt udviklingsarbejde på småbørnsområdet</li> <li>Har stor lyst til at være en del af en tværfaglig enhed</li> <li>Er god til at kommunikere faglighed og budskaber</li> <li>Er engageret, fagligt dygtig og udviklingsorienteret</li> <li>Der har erfaring med og /eller interesse for at anvende ICDP i sit arbejde.  </li> </ul> Som psykolog i Sundhed og Forebyggelse har du kompetencer til konsultativ rådgivning og vejledning med henblik på samarbejde om inkluderende indsatser i dagtilbud. Vi forventer, at du kan give pædagogisk-psykologisk sparring, rådgivning og vejledning til pædagogisk personale, ledelse og forældre.<br /><br />Det forventes, at der arbejdes ind i den vedtagne Børn- og ungepolitik ”Sammen på spring”, som bl.a. har fokus på trivsel, sundhed og stærke fællesskaber. I Sundhed og Forebyggelse har vi fokus på tidlig og rettidig indsats, sprog og dannelse som forudsætninger for udvikling, trivsel og læring. Vi arbejder ligeledes med ICDP, som en fælles forståelsesramme i arbejdet med børn og børnefælleskaber. <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <br />Du vil blive en del af et stærkt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil have indflydelse på opgaverne og kan være med til at udvikle arbejdspladsen. Vi betragter fleksibilitet i opgaveløsningen, omstillingsparathed og positivitet som selvfølgelige elementer på en god arbejdsplads.<br /> <br />Når du starter i Sundhed og Forebyggelse, tilrettelægger vi en introduktionsperiode for dig. Du vil få målrettet supervision på opgaver, funktion og organisation. Som nyuddannet psykolog vil du indgå i et autorisationsforløb. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Begge stillinger er på 37 timer pr. uge, og med tiltrædelse 1. januar 2019.<br /> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Kim Juul Larsen på <a href="mailto:kjla@odense.dk">kjla@odense.dk</a>, 20 13 60 73 eller til koordinator Maria Schousboe på mars@odense.dk,  29 38 62 33. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 1. november 2018. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. november 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Højby Skoles Ungemiljø

  Brænder du for dansk, matematik, og har du fingeren på pulsen indenfor nyeste viden? Har du styr på de tyske gloser og kan sprede din viden og begejstring for tyskfaget? Idræt er din hjemmebane, og du trives med at undervise unge mennesker.

  <em><strong>Brænder du for dansk, matematik, og har du fingeren på pulsen indenfor nyeste viden?</strong><br /><strong>Har du styr på de tyske gloser og kan sprede din viden og begejstring for tyskfaget?</strong><br /><strong>Idræt er din hjemmebane, og du trives med at undervise unge mennesker.</strong></em><br /><br />Så brænder du for dansk, matematik, tysk og idræt, så har vi jobbet, hvor du kan sætte dine relationelle kompetencer og faglighed i spil i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.<br /><br /><strong>Om Højby Skole</strong><br />Højby Skole er kendetegnet ved en dygtig og engageret personalegruppe. Vi har gennem årene udviklet et givtigt samarbejde mellem lærere og pædagoger samt med eksterne samarbejdspartnere.<br /><br />Vi har en stor flok dejlige og nysgerrige elever, der gerne vil lære. Vi har fokus på faglighed og trivsel, og vi arbejder undersøgende med, hvad der bidrager til bedst mulig læring. Vi har gode faciliteter for elever og medarbejdere og et rigtig godt kollegialt fællesskab.<br />Vi er en udpræget udviklingsorienteret skole, der generelt er på forkant med politiske, didaktiske og pædagogiske strømninger.<br /><br />Højby Skole afspejler det omkringliggende samfund og er godt forankret i et aktivt lokalmiljø med konstruktivt samarbejde med foreninger, erhvervsliv, børnehuse m.m. Vi har en engageret forældregruppe og skolebestyrelse, der bakker op om skolens værdier.<br /><br />Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside<a href="http://www.hoejbyskole.odense.dk/"> www.hoejbyskole.odense.dk</a>, og se glimt fra skolehverdagen på vores facebookside<a href="https://www.facebook.com/hoejbyskole/"> https://www.facebook.com/hoejbyskole/</a><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en dygtig klasserumsleder, der kan formidle inspirerende undervisning til vores elever. Du skal kunne se dig selv undervise i ungemiljøet fra 6. – 9. årgang.<br /><br />Udover at være en fagligt dygtig lærer, så er du også en teamplayer, der positivt kan indgå i professionelle forpligtende fællesskaber på en skole med et udviklende læringsmiljø, hvor hverdagen kan være travl.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet lærer med linjefagene tysk og idræt og enten matematik eller dansk</li> <li>Du anvender og tænker digitale ressourcer i din undervisning</li> <li>Du er altid optaget af at udvikle din didaktik i et tæt teamsamarbejde med dine kolleger</li> <li>Du er fagligt velfunderet, ambitiøs og interesseret i udfordringer</li> <li>Du har stærke kompetencer inden for klasserumsledelse og dygtig til at skabe relationer</li> <li>Du har et grundsyn på børn og læring, som matcher skolens værdigrundlag – herunder en positiv tilgang til den inkluderende skole</li> </ul>   <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte skoleleder Pia Smiszek Nielsen, på 51157759.<br />Vi ser gerne, at du kommer på besøg på skolen til en rundvisning, inden du søger.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2018 og vi forventer og holde samtaler den 30. oktober 2018. Ansættelse pr. 1. december 2018 eller snarest derefter. 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for unge med særlige behov? Og brænder du for at hjælpe dem videre i uddannelse eller beskæftigelse? CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup (Center for Specialundervisning for Voksne) afdelingen for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), søger en vejleder på 37 timer

  <em><strong>Brænder du for unge med særlige behov?</strong><br /><strong>Og brænder du for at hjælpe dem videre i uddannelse eller beskæftigelse?</strong></em><br /> <br /><strong>CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup </strong>(<strong>C</strong>enter for <strong>S</strong>pecialundervisning for <strong>V</strong>oksne) afdelingen for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (<strong>STU</strong>), søger en vejleder på 37 timer, hvis primære arbejde bliver at stå for alt arbejdet i forhold til udslusning af vores STU-elever bl.a. via praktikforløb.<br /><br /><strong>Om os og dig</strong><br />STU er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål, at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt og til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.<br /><br />I forhold til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse har vejledernes arbejde en central funktion, idet vejledernes arbejde er at være tovholdere for STU elevernes udslusning fra STU´en. Dette indebærer bl.a. etablering af praktikker, opfølgning af disse og tæt samarbejde med eleven samt alle personer omkring hver enkelt elev (forældre, kontaktpersoner, sagsbehandlere, jobkonsulenter, UU-vejledere m.fl.).<br /><br />Som ansat på CSV er du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler. Derfor skal man som udgangspunkt kunne se sig selv i alle centerets afdelinger.<br />Du vil blive en del af et vejlederteam på i alt 3 vejledere.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har erfaring med at vejlede praksisnært inden for STU – og har lyst til at arbejde med at skabe praktikpladser til eleverne gennem brug af virksomhedsbesøg og opsøgende arbejde</li> <li>Du kan indgå skriftlige praktikaftaler samt evaluering heraf med fokus på læringsmål</li> <li>Du har kendskab til relevante uddannelsesinstitutioner, beskyttede værksteder og arbejdspladser</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og let ved at skabe relationer til andre samarbejdspartnere</li> <li>Du har systematiske og skriftlige evner i forhold til at afdække elevernes kompetencer, støttebehov og skånehensyn inden for håndværksfag og livsduelighed</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til elever, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>Du har indsigt i STU-målgruppens anderledes kognitive forudsætninger</li> <li>Du er målrettet og resultatorienteret</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og tage ansvar for at understøtte CSV´s kerneopgave</li> <li>Du har kørekort og bil</li> <li>Du er fx lærer, pædagog eller sagsbehandler af profession, gerne suppleret med en anden faglig uddannelse</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>Arbejde med de unges motivation via vejledningssamtaler ud fra f.eks. følgende teorier stilladsering, narrativ fortælling, empowerment og flow-teori</li> <li>Arbejde med de unges selvforståelse og egenindsigt</li> <li>Etablering og opfølgning af praktikker</li> <li>Deltage i faglige netværk med diverse relevante samarbejdspartnere</li> <li>I samarbejde med primærkommunens sagsbehandler at være med til at afdække elevens forsørgelsesgrundlag</li> <li>Vejlede eleven i forbindelse med erhvervsplacering og videreuddannelse i den forbindelse tæt samarbejde med fleksjobkonsulenter, EGU-vejledere, UU-vejledere m.fl.</li> <li>Samarbejde med elevernes kontaktpersoner på STU og boafdelinger</li> <li>Samarbejde med forskellige kommuner med de udfordringer det kalder på</li> <li>Indkalde og afholde uddannelsesplansmøder og udslusningsmøder (sende diverse dokumenter i forbindelse med mødet)</li> <li>Man kan påregne, at arbejdet indebærer, at man arbejder i alle vore afdelinger </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med meningsfulde og afvekslende opgaver til gavn for elevernes fremtidige muligheder og læring</li> <li>En spændende og engageret personalegruppe, der tænker positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>En personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende team</li> <li>Mulighed for i stor udstrækning at være med til at tilrettelægge eget arbejde</li> </ul> En spændende arbejdsplads med plads til nye ideer <br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er til besættelse 1. december 2018. Se også vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/csv">www.odense.dk/csv</a><br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte afdelingsleder, Gitte Clasen på  2459 7638<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2018.  Ansættelsessamtaler afholdes 29. oktober 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du vores nye dansk- og tysklærer til ungemiljøet? En af vores dygtige ungemiljølærere er blevet afdelingsleder på en anden skole. Vi søger derfor en ny visionær lærer til vores ungemiljø fra 6.-10. årgang med spidskompetence i relationer, didaktik og klasseledelse.

  <em>Er du vores nye dansk- og tysklærer til ungemiljøet?</em><br /> <br />En af vores dygtige ungemiljølærere er blevet afdelingsleder på en anden skole. Vi søger derfor en ny visionær lærer til vores ungemiljø fra 6.-10. årgang med spidskompetence i relationer, didaktik og klasseledelse.<br /> <br />Hvis det er dig og du i øvrigt har lyst til at arbejde på en folkeskole med stort fokus på både dannelse, uddannelse og elevtrivsel, så opfordrer vi dig til at besøge os og siden sende en ansøgning.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hjalleseskolen er en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord. Vi er en skole med stor vægt på elevernes faglighed såvel som på deres dannelse og trivsel. Vi er UNICEF rettighedsskole, hvilket betyder et dagligt fokus på elevernes medindflydelse samt deres egne og andres rettigheder. Hele Hjalleseskolens virke er gennemsyret af mindsetbaseret undervisning med udgangspunkt i growth mindset.<br /> <br />På Hjalleseskolen vil du møde en hjertevarm og imødekommende personalegruppe og en organisation, som lægger stor vægt på professionel kapital sideløbende med udvikling af hele organisationen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen indeholder i indeværende skoleår dansk i en 7. klasse samt tysk i 4 klasser i ungemiljøet. For at ansætte den helt rigtige er vi villige til at se på indholdet i skemaet allerede i indeværende skoleår.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du er uddannet lærer med linjefag eller tilsvarende kompetence, og du brænder for at bidrage til en i forvejen fantastisk folkeskole. Du indgår naturligt i værdiskabende relationer med både elever, kollegaer, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Tryghed og trivsel er en selvfølgelighed og spiller for dig en stor rolle i samarbejdet med eleverne. Du er en tydelig kommunikator til både elever og forældre. Du er fagligt og didaktisk velfunderet og tydelig klasserumsledelse er for dig en selvfølgelighed. Du kender til eller er nysgerrig på teorien om growth mindset. Du har humor og kan bidrage aktivt til vores i forvejen gode personalefælleskab.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. december 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis jobbet har din interesse er du velkommen til at henvende dig til skoleleder Louise Theil på 6155 3342 eller souschef og afdelingsleder for ungemiljøet Michael Lindstrøm på 3060 0684.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 23. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt mandag den 29. oktober 2018. 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en data- og systemstærk konsulent med evnen til at omsætte data og viden til understøttelse af kerneopgaven.

  Vi søger en data- og systemstærk konsulent med evnen til at omsætte data og viden til understøttelse af kerneopgaven.<br /> <br />I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune tager vi afsæt i den rehabiliterende tankegang. I den forbindelse er fokus på de indsatser, der iværksættes, og den effekt, som borgeren opnår. Vi vil skabe en styringspraksis, hvor det ledelsesmæssige fokus er på borgeren, økonomi og resultater. Vi ønsker at levere en systematisk og evidensbaseret tilgang til samarbejdet med borgeren, hvilket stiller store krav til den ledelsesunderstøttelse, vi leverer.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Som vores nye kollega bliver du del af Team Data & Ledelsesinformation på i alt 5 medarbejdere samt 2 studerende, der organisatorisk er en del af Økonomi & Effekt. Afdelingen servicerer det politiske niveau og forvaltningens enheder i forhold til bl.a. budgettildeling, bilagsbehandling samt økonomisk og effektbaseret ledelsesunderstøttelse.<br /> <br />Teamet har ansvar for at udvikle og vedligeholde forvaltningens ledelsesinformation samt servicere myndighed, driftsenheder og den øvrige administration med relevante data og større tværgående analyser.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Essensen er at skabe relevant ledelsesinformation for beslutningstagere mv., som de kan handle på i forhold til at løse kerneopgaven bedst muligt. Det indebærer at vende, dreje og beregne på data fra vores fagsystemer, så de enten kan anvendes i den løbende ledelsesinformation på vores portal eller bruges i en konkret forespørgsel eller analyse.<br />Du skal derfor kunne kombinere forståelsen for en god brugeroplevelse med evnen til at programmere/sammenstille det i praksis.<br />Opgavestillerne kan være alle lige fra kolleger i afdelingen over mellemledere til direktør og rådmand samt eksterne interessenter som f.eks. Danmarks Statistik, journalister mv. Deadlines kan i nogle tilfælde være meget korte.<br /> <br />Det handler om hele tiden at kunne imødekomme morgendagens behov. Det stiller krav til dit overblik, din systematik og kreativitet samt dine analytiske evner. Vi oplever i stigende et ønske om at supplere vores data og analyser med kommentarer, mulige konklusioner, der kan drages mv. Ved større analyser vil du typisk indgå som deltager i en projektgruppe mv. Vi anvender i stor stil SAS-produkter i arbejdet med data, eksempelvis Enterprise Guide og Visual Analytics.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse, f.eks. cand.oecon. eller cand.scient.pol. Erfaring med brug af SAS eller lignende værktøjer samt Excel er en fordel.<br /> <br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Har en analytisk tilgang</li> <li>Kan anvende forskellige kvantitative analysemetoder og kommentere på data</li> <li>Både kan arbejde selvstændigt og i teams i forbindelse med opgaveløsning</li> <li>Er ambitiøs</li> <li>Er serviceminded</li> <li>Er omstillingsparat</li> </ul>   <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en stilling med afvekslende arbejdsdage, gode kolleger med stor faglig viden samt en humoristisk og uformel omgangstone i hverdagen. Odense Kommune er en stor arbejdsplads, hvor vi vægter faglig sparring højt. Der vil i den forbindelse være mulighed for at indgå i netværk mv. med andre ligesindede konsulenter på tværs af forvaltninger.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Du ansættes som udgangspunkt på fuld tid, 37 timer ugentligt, pr. 1. december 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Tommy Rewers på 4029 4544.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 25. oktober 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Brænder du for offentlig økonomistyring – også når det er allermest komplekst? Kan du se dig selv som del af en moderne helhedsorienteret forvaltning, der arbejder med grænsekrydsende ledelse? Kan du stå i spidsen for en tværgående perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback?

  <em>Brænder du for offentlig økonomistyring – også når det er allermest komplekst?</em><br /><em>Kan du se dig selv som del af en moderne helhedsorienteret forvaltning, der arbejder med grænsekrydsende ledelse?</em><br /><em>Kan du stå i spidsen for en tværgående perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback?</em><br /><em>Vil du være det strategiske omdrejningspunkt for forvaltningens økonomi?</em><br /> <br />Odense Kommune søger en dygtig økonomichef til Beskæftigelses- & Socialforvaltningen.<br /> <br />Som ny økonomichef i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen skal du være med til at drive og videreudvikle en velfungerende økonomiafdeling, hvor vi prioriterer både en sikker drift og en progressiv udvikling. Vi har det store overblik over forvaltningens økonomi, og vi understøtter den enkelte leder med økonomi- og effektstyring.<br />Vort ståsted er således forvaltningens målsætninger, der spiller ind i byrådets effektmål.<br /> <br />Vi tilbyder dig en unik chance for at sætte dit præg på central økonomistyring i en af Danmarks største kommuner og arbejde med kompetente og motiverede kolleger og medarbejdere, der brænder for at lave løsninger, som giver værdi.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at styrke vores fælles læring og implementeringsevne gennem en dynamisk feedback kultur. Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder og finder nye veje og metoder.<br /> <br />I Staben, hvor Økonomi er placeret, er vi ca. 120 medarbejdere fordelt på 4 chefområder. Her løftes opgaver inden for bla. økonomistyring, kommunikation, betjening af forvaltningens politiske udvalg og koncernledelse, juridisk og personalemæssig rådgivning, strategisk projekt- og procesunderstøttelse samt digitalisering og brug af data.<br /><br />Økonomi er organiseret i 3 afdelinger: Beskæftigelsesøkonomi, Socialøkonomi og Regnskab & Intern Drift. Her har vi bla. fokus på: <ul> <li>Solid økonomistyring</li> <li>Aktiv styring af effekt, kapacitet og ressourcer</li> <li>Specialiseret understøttelse af forvaltningens mange afdelinger, herunder træning af ledernes økonomifaglige kunnen</li> </ul> Se forvaltningens organisationsdiagram <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=79dedcb4-2091-46e5-ae16-45b8b29391aa">her</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I Økonomi understøtter vi kerneopgaven og servicerer forvaltningens enheder gennem dialog og sparring, hvor vores tilgang er økonomisk overblik af høj faglig kvalitet, samt varetager daglig bilagsbehandling, indkøb og understøttelse det takstfinansierede institutionsområde.<br /> <br />Økonomichefen skal indgå i et stærkt og velfunderet samspil med forvaltningens øvrige fagchefer og bidrage til den fortsatte udvikling af en dynamisk feedbackkultur. En stor del af at lykkes hos os handler om samarbejde, kommunikation, tværfaglighed og åbenhed.<br /> <br />Odense Kommune er stærkt optaget af en resultatskabende effektkultur og gøre det, der virker bedst! Dette er også et særligt område i kommunens beskæftigelsespolitik og understreger, at det er resultatskabelsen, der er i fokus, med sigte på reel og målbar effekt helt ud til den enkelte borger.<br /> <br />Som økonomichef ansættes du med reference til koncernchef for Ydelse og Økonomi Camilla Staal Axelsen, som er en af forvaltningens fem koncernchefer<br />Du får det overordnede ansvar for økonomiområdets 3 afdelingsledere og ca. 40 medarbejdere.<br /> <br />Læs mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d62930a6-b8b1-4be8-bc07-91dca7a11add">Job- og Personprofilen</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som person ønsker vi os, at du: <ul> <li>Er en konsekvent afslutter, der med kompetent kommunikation, analytisk sans og solidt overblik kan sikre realisering af strategiske mål og politiske beslutninger</li> <li>Via din ledelse får området til at fremstå sammenhængende, fordi du og dine afdelingsledere arbejder helhedsorienteret sammen med resten af forvaltningen til gavn for en velfungerende forvaltningsøkonomi</li> <li>Indgår i et udviklingsorienteret samspil med både chefgruppen og koncernledelsen og på den baggrund kan du iværksætte og lede de tiltag, der mest effektivt realiserer forvaltningens mål</li> <li>Forstår betydningen af stærk implementeringskraft og kan sætte dig for bordenden og lede et effektivt og implementeringsdygtigt lederteam</li> <li>Besidder personlig gennemslagskraft og meget stærke kommunikative kompetencer</li> <li>Evner at lede nedad i organisationen og være tydelig som leder</li> <li>Tager ansvar og kommunikerer og således rammesætter arbejdet bl.a. ved at reducere kompleksitet</li> <li>Gennem robusthed og høj arbejdskapacitet formår at holde momentum og overblik med øje for både proces og resultat - både i kortere forløb og projekter – og på den lange bane</li> </ul>  Af dine øvrige kvalifikationer vægter vi: <ul> <li>Solidt kendskab til offentlig økonomi og økonomistyring samt beskæftigelses- og servicelovsområderne</li> <li>Velforankret ledelseserfaring inden for det økonomiske område – herunder som central samarbejdspartner med revisionen og deraf afledte aktiviteter</li> <li>Dokumenteret ledelseserfaring - gerne suppleret med ledelsesmæssig efteruddannelse -</li> <li>hvor omdrejningspunktet har været ledelse gennem andre via en motiverende og delegerende ledelsesstil</li> <li>Evne til at arbejde med udvikling og operationalisering af strategi</li> <li>Forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Forståelse for at arbejde med de politiske mål, mekanismer og tankegange, der styrer det sociale og beskæftigelsespolitiske område</li> <li>Relevante professionelle netværk og kontaktflader</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er som kontorchef i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d62930a6-b8b1-4be8-bc07-91dca7a11add">Job- og Personprofilen</a> samt om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a><br /> <br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller ønsker du at drøfte din profil ift. jobbet, er du velkommen til at kontakte koncernchef for Ydelse og Økonomi Camilla Staal Axelsen på 3053 9034 eller <a href="mailto:csax@odense.dk">csax@odense.dk</a>.<br />Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 1. november 2018.<br />1. samtalerunde afholdes onsdag den 14. november 2018.<br />Inden 2. samtalerunde, som afholdes torsdag den 29. november 2018, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, præsentere referencer samt arbejde med en case.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Ubberud Skole

  Er du en stærk kommunikator og relationsskaber? Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Ubberud Skole? Vi søger en skoleleder med glimt i øjet, gode kommunikative evner og forståelse for skolens rolle i og for lokalområdet.

  <em>Er du en stærk kommunikator og relationsskaber?</em><br /><em><em>Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Ubberud Skole?</em></em><br /> <br />Vores skoleleder går på pension, og derfor søger vi en ny skoleleder til Ubberud Skole.<br />Vi søger en skoleleder med glimt i øjet, gode kommunikative evner og forståelse for skolens rolle i og for lokalområdet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ubberud Skole er en tosporet skole med knap 400 elever og 40 ansatte beliggende i det vestlige Odense.<br />Vi er en skole med højt til loftet og med et engageret personale, der gerne vil eleverne og hinanden på tværs af afdelinger. Sammenhold, hjælpsomhed og humor er vigtige nøgleord. Ubberud Skole er stærkt forankret i lokalområdet, og der er god forældreopbakning og tradition for en aktiv skolebestyrelse.<br /> <br />Skolen er opdelt i 3 afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling), hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i selvstyrende årgangs- og afdelingsteams i professionelle læringsfællesskaber. Ledelsesteamet består af skoleleder, souschef (indskolingsleder), udskolings- og læringscenterleder samt en administrativ leder, der deles med de to naboskoler Korup Skole og Paarup Skole.<br /> <br />Vi arbejder bl.a. med parallellagte timer i årgangene, fordybelsesdage, målsamtaler, glidende overgange samt dannelses- og antimobbestrategier.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt med fokus på alle elevernes faglige udvikling og trivsel.<br /> <br />Den nye skoleleder forventes - sammen med det øvrige ledelsesteam - at forene skolens kultur, traditioner og værdier med nye visioner og ideer. Vi forventer, at du har ambitioner på skolens vegne - fagligt og pædagogisk, men blik også for medarbejdernes trivsel og udvikling og fortsat vil have fokus på den daglige trivsel i medarbejdergruppen.<br /> <br />Du skal have øje for at vedligeholde, motivere og fremme et arbejdsmiljø, som giver mulighed for at videreudvikle personalets innovative og visionære pædagogiske kompetencer.<br /> <br />Du bliver leder for et ledelsesteam, hvor ordentlighed, respekt og teamsamarbejde er nøgleord. Vi forventer fagligt og ledelsesmæssig sparring i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.<br /> <br />Læs mere om stillingen, skolen og organisationen i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=1581d1fe-b597-4fbf-ac6c-dc9a50031ae4">Job- og Personprofilen</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du: <ul> <li>Er en stærk kommunikator, der informerer og skaber transparens internt samt giver omverdenen indblik i skolens hverdag</li> <li>Griber dagens udfordringer</li> <li>Besidder en høj pædagogisk faglighed</li> <li>Blik for den enkelte medarbejders kompetencer, ressourcer og udviklingsperspektiver</li> <li>Har mod til at fastholde en retning over længere tid</li> <li>Involverer lokalsamfundet som en vigtig medspiller i skolens virke</li> </ul> Personligt forventer vi, at du: <ul> <li>Er stærk i relationerne og møder elever, forældre og medarbejdere med et smil og åbent sind</li> <li>Har humor</li> <li>Er nærværende</li> <li>Er vedholdende</li> <li>Er synlig blandt elever og medarbejdere</li> <li>Har lyst til både at indgå i og være chef for et ledelsesteam</li> </ul>  <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />Som nyansat skoleleder får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen understøttes tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring, og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børn- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området. Desuden etableres et mentorforløb med en af vores erfarne skoleledere.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på Ubberud Skoles <a href="http://ubberudskole.skoleporten.dk/sp">hjemmeside</a>.<br />Læs mere om stillingen, skolen og organisationen i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=1581d1fe-b597-4fbf-ac6c-dc9a50031ae4">Job- og Personprofilen</a>.<br /><br />Vil du høre mere om Ubberud Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller udskolingsleder Helle Pape Vestergaard på 4020 5791 eller <a href="mailto:hepve@odense.dk">hepve@odense.dk</a> – og til sidstnævnte hvis du ønsker du at aftale besøg på skolen.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 28. oktober 2018.<br /><br />1. samtalerunde gennemføres tirsdag den 6. november 2018 og 2. samtalerunde tirsdag den 20. november 2018.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du selv bestemme om du vil arbejder hver 2 eller 3 weekend

  <strong><em>Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og vil du selv vælge, om du vil arbejder hver 2. eller 3. weekend, så er det i stadiongruppen du skal søge!</em></strong><br /> <br /><em>Brænder du for hverdags rehabilitering? Så er du måske vores nye kollega til stadiongruppen!</em><br /> <br />Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder?<br />Vil du være med til at skabe en familie arbejdsplads hvor der er højt til loftet<em>?</em><br /> <br />Er du uddannet Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, og vil du rigtig gerne med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Så har du muligheden her.<br />Vi søger en social- og sundhedsassistent/hjælper på 35 timer pr. uge arbejdstid 7 til 15 med arbejde hver 2. eller 3. weekend .<br /> <br /><strong>Hvem er vi</strong> <br />Der er ansat 2 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter, 3 pædagoger, 16 social- og sundhedsassistenter 35 social- og sundhedshjælper. 7 sygeplejer.  <strong>  </strong><br /> <br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv med størst mulige livskvaliteter.<br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Og vi har brug for dig. <br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i Stadiongruppen skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og være med til at sætte fokus på hverdagsrehabilitering i dagligdagen samt brænde for tværfagligheden. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne.  <br /> <br /><strong>Vi forventer</strong><br />At du som medarbejder i stadiongruppen, kan og vil <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfagligt samarbejde</li> <li>Reflektere, være åbne, fagligt nysgerrige og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care og En plan</li> <li>Kan have mange bolde i luften, og har højt humør.</li> <li>Være en del af plejen med fokus på rehabilitering</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem<br />  <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital</li> <li>En rummelig arbejdsplads</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513834, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. oktober 2018 og vi holder samtaler løbende.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  29-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelever

  Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder? Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet? Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?

  <em>Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder?</em><br /><em>Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer?</em><br /><em>Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet?  </em><br /><em>Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?</em><br /><br />Så kan du søge en social- og sundhedsassistentuddannelse med: <ul> <li>Praktikgaranti i hele forløbet</li> <li>Løn under hele uddannelsen - både i skole og praktik</li> <li>Mulighed for udlandspraktik, talentspor m.m.</li> </ul> Odense Kommune, Assens Kommune og Region Syddanmark samarbejder om at ansætte tilsammen ca. 250 SSA–elever pr. år til social- og sundhedsassistentuddannelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fyn. Du har mulighed for at prioritere mellem de tre skoleafdelinger på Fyn – Middelfart, Svendborg og Odense.<br /> <br /><strong>Om social- og sundhedsassistentuddannelsen</strong><br />Uddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og/eller har gennemført en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson.<br /><br />Som social– og sundhedsassistentelev uddannes du til selvstændigt at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg.<br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.   <br />Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.<br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="http://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedsassistent/">Social- og Sundhedsskolen Fyns webside</a>.<br /> <br />Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for hjemmepleje/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du kan også vælge at søge de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /> <br /><strong>VIGTIGT:</strong><br /><strong><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2daf330c-d0bd-4f72-aebd-0f388ab8fc22">LÆS DENNE VEJLEDNING</a></strong>, inden du udfylder ansøgningen, så du får det hele med<br /><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />Adgangskrav til uddannelsen er Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen.<br />Har du gennemført social– og sundhedshjælperuddannelsen, eller har du en anden faglig baggrund <u>skal</u> du have udarbejdet en realkompetencevurdering på en SOSU–skole.<br /><br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Engagerede praktikvejledere og udviklende læringsmiljøer</li> <li>Samtaler og opfølgning i dit uddannelsesforløb</li> <li>Samarbejde mellem skole og din ansættende virksomhed om dit uddannelsesforløb</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft</li> <li>Du har forståelse for de pligter, der følger med en elevansættelse eksempelvis stabilt fremmøde</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=5cf8bd82-e539-4336-abd0-2072f97f66b7">HER</a>. Ansøgningsskemaet skal vedlægges ansøgningen.<br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik.<br /> <br />Du skal være indstillet på, at praktikpladserne er fordelt over hele Fyn. Du skal kunne transportere dig og være på praktikstedet til arbejdstids begyndelse og afslutning. Du skal kunne færdes på cykel.<br /> <br />Du kan blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for ansættelse og praktik.<br /> <br /><strong>Har du spørgsmål, kan du kontakte:</strong><br /> <br /><em>Odense Kommune</em><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf – <a href="mailto:lrkl@odense.dk">lrkl@odense.dk</a><br />               <br /><em>Assens Kommune</em><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">www.assens.dk/uddannelsesafdelingen</a><br /> <br /><em>Region Syddanmark</em><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /> <br /><strong>Ansættelsesprocessen</strong><br />Alle dine oplysninger i ansøgningen afgiver du på tro og love mht. indhold og rigtighed.<br />Dit materiale behandles af et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra de 3 samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse.<br /><br />Når du søger, giver du os samtykke til at dele informationerne mellem virksomhederne og Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler </strong><br />Vi afholder samtaler med de udvalgte kandidater <strong>den 12., 14. og 19. november 2018</strong>.  <br />Skal du til samtale, modtager du en indkaldelse fra os pr. mail i <strong>uge 45 </strong>(vær opmærksom på at mailen kan havne i ”uønsket post”).<br /> <br /><strong><u>Ansøgningsfrist: Søg gerne nu – og senest den 1. november 2018</u></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi har i Aften Nord borgertilgang, og har brug for dig i vores team.

  Vi har i Aften Nord borgertilgang, og har brug for dig i vores team.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Aftengruppen dækker alle forløb, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aften Nord har ca. 900 borgerbesøg.<br />Der er ansat ca. 85 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br />Hvorfor skal du søge den ledige stilling i aften nord? <ul> <li>Vi har borgertilgang og har brug for netop dig i vores team</li> <li>Har næsten udelukkende grundlæggende sygeplejeopgaver</li> <li>Vi er ikke verdensmestre – men arbejder på at blive det.</li> </ul>   <br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne og ser muligheder i korte borgerforløb</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og kan lide at have stor indflydelse på sit arbejde</li> <li>Har flair for IT, god til at dokumentere skriftligt og er mundtligt velfunderet</li> <li>Er positiv, stabil, fleksibel og kreativ i sin opgaveløsning</li> <li>Er god til at bevare overblikket i pressede situationer, og kan arbejde selvstændigt og ansvarligt</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har kørekort</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kolleger, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til Kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Timetal 29 3/4 timer med weekendvagt hver 2. uge.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annette Johansen på 65513810, assisterende rehabiliteringsleder Linda Ball på 65 31 3818 eller assisterende rehabiliteringsleder Tine Riis Kristensen på 6551 3811.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler løbende.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du talstærk og har du flair for at arbejde med data og analyser? Og vil du være en del af et team, hvor vi sparrer og udfordrer hinanden på vores forskellige fagligheder? Så er det dig, vi søger som vores nye praktikant.

  <em>Er du talstærk og har du flair for at arbejde med data og analyser? Og vil du være en del af et team, hvor vi sparrer og udfordrer hinanden på vores forskellige fagligheder?<br />Så er det dig, vi søger som vores nye praktikant.</em><br /><br />Børn- og Ungeforvaltningen er den største forvaltning i Odense Kommune med mere end 6.500 medarbejdere. Vi har høje ambitioner for byens børn og unge. Deres udvikling og læring er en afgørende faktor for, hvordan vores samfund former sig i fremtiden. Derfor er vi optagede af de resultater og den forskel, som vi sammen skaber for vores børn og unge. I et økonomisk perspektiv betyder det, at vi skal være fremsynede og sikre bedst mulig anvendelse af ressourcer.<br /> <br /><strong>Vi har brug for dig</strong><br />Vi har brug for dig til at hjælpe os med at blive endnu stærkere til at anvende data og analyser. Vi har derfor behov for store mængder initiativrighed og gåpåmod og lyst til at lære børn- og ungeområdet godt at kende. Du vil som praktikant få en enestående mulighed for hands-on-erfaring og lejlighed til at prøve at snuse til det at være konsulent i en stor organisation.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Budget og Analyse er en del af stabsenheden Økonomi og Styring. Udover Budget og Analyse består stabsenheden af Regnskab, Løn og Personale og Digitalisering. Budget og Analyse har 8 medarbejdere, som betjener den politiske og øverste ledelse og fagafdelingerne.<br /><br />Budget og Analyse er ansvarlig for datagrundlaget i hele forvaltningen, herunder strukturering, rapportering og analyse af data. Derudover har vi også ansvaret for den overordnede planlægning, styring og koordinering af forvaltningens samlede økonomi og økonomistyring. Vi arbejder løbende med at udvikle vores økonomistyring, planlægningsgrundlag og ledelsesinformation, der tilsammen skal sikre et solidt beslutningsgrundlag.<br /><br />Vi har en uformel omgangstone, sætter pris på humor og nyder at gå på arbejde, fordi vi brænder for det, vi laver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi kan tilbyde dig en praktik med masser af udfordringer og tilpas med støtte fra din tilkoblede mentor. Du får mulighed for at understøtte udviklingen inden for et vigtigt område i Odense Kommune. Som analysepraktikant kommer du til at udarbejde analyser, nøgletal og ledelsesinformation. Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor både den faglige sparring og det gode samarbejde vægtes højt. <br /> <br />Dine konkrete arbejdsopgaver kommer til at være: <ul> <li>Medvirkning til udvikling og vedligeholdelse af data i datawarehouse</li> <li>Udarbejde analyser</li> <li>Deltage i udviklingsprojekter</li> <li>Understøtte kollegaer i forvaltningen i forhold til dataudtræk og analyser </li> </ul> Odense Kommunes datawarehouse er baseret på programmer fra SAS Institute. Vi anvender hovedsageligt programmerne fra SAS, når vi arbejder med ledelsesinformation og analyser. Kendskab til SAS vil derfor være en fordel – men hvis du er vant til at arbejde med store datamængder, kommer kan du nok hurtigt til at lære værktøjerne at kende.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Er på kandidatstudiet på en relevant uddannelse, fx cand.oecon, cand.scient.oecon eller lignende</li> <li>Har lyst til eller erfaring med modellering, strukturering og analyse af data</li> <li>Er gode analytiske og metodiske kompetencer</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er god til at arbejde tværfagligt</li> <li>Er initiativrig og har mod på nye opgaver og arbejder selvstændigt  </li> </ul> Det er vigtigt, at du har en skarp analytisk sans, samt økonomisk indsigt og forståelse. Men lige så vigtigt er det, at du finder det spændende at arbejde med data, tal og analyser.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikken er ulønnet. Arbejdstid aftales nærmere afhængig af studieordning, men vi forventer, at du vil skulle arbejde cirka 30 timer/uge. Praktikken er som udgangspunkt et helt semester begyndende fra 1. februar 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere kan du kontakte specialkonsulent Rikke Kousted på 40192779, rbh@odense.dk, specialkonsulent Sanne Villekjær på 30516159, sav@odense.dk  eller budget- og analysechef Claus Færch på 24891814, clafc@odense.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 14. november 2018. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Er du i gang med uddannelsen til mediegrafiker? Har du lyst til at arbejde med kreative og innovative opgaver og kampagner? Så er du måske vores nye mediegrafikerelev til bibliotekerne.

  <em>Er du i gang med uddannelsen til mediegrafiker? Har du lyst til at arbejde med kreative og innovative opgaver og kampagner? Så er du måske vores nye mediegrafikerelev til bibliotekerne.</em><br /><br />Odense Biblioteker og Borgerservice søger pr. 15. januar 2019 en dygtig og kreativ<br />mediegrafikerelev, der kan være med til at løse en lang række forskelligartede grafiske<br />opgaver af høj kvalitet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du vil indgå i et formidlingsteam på fire medarbejdere - og du vil især komme til at<br />arbejde tæt sammen med grafikeren. Formidlingsteamet er en del af bibliotekets<br />sekretariat, der betjener biblioteket med en række forskellige funktioner.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære arbejdsopgaver vil være:  <ul> <li>Design og opsætning af foldere, plakater, roll-ups og outdoor</li> <li>Produktion af filer til digitale outdoormedier</li> <li>Ad hoc grafiske opgaver</li> <li>Deltage i planlægning og afvikling af kampagner</li> <li>Markedsføring af events og festivaler både på off- og online medier</li> <li>Annoncering og udvikling af kampagner til sociale medier</li> </ul> <strong>Hvem er du?</strong> <ul> <li>Du har afsluttet grundforløbet på mediegrafikeruddannelsen</li> <li>Du er positiv, udadvendt og du har humor</li> <li>Du arbejder godt selvstændigt, og har samtidig gode samarbejdsevner</li> <li>Du er åben og klar til at lære nyt</li> <li>Du har sans for detaljer, og ‘godt nok’ kan næsten altid blive bedre i din optik</li> </ul> <strong>Hvad kan vi tilbyde?</strong> <ul> <li>En elevplads til dig i et spændende og anderledes bibliotek med fokus på udvikling og innovation.</li> <li>Meget alsidige og kreative opgaver og muligheden for at være en del af projekter.</li> <li>Muligheden for at arbejde selvstændigt med opgaver fra idé til færdigt produkt.</li> <li>Gode kolleger i et sekretariat, hvor der er højt til loftet og godt humør</li> <li>Vi har licens til Adobe CC, og vi arbejder udelukkende på Mac i de grafiske programmer.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Grafier Pernille Nielsen på 65514415 /mail<br />pern@odense.dk eller Sekretariatschef, Steffen Nissen på telefon 65514402 / mail:<br />snis@odense.dk. Du kan også læse mere om Odense Bibliotekerne på<br />www.odensebib.dk<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes i henhold til gældende overenskomst med HK på fuld tid 37 timer om<br />ugen. Du får løn i hele uddannelsesperioden. <br />Husk at vedhæft dine relevante eksamensbeviser samt eksempler på grafisk arbejde<br />du har lavet. Hvis du endnu ikke har modtaget dit eksamenbevis, så vedhæft dine<br />standpunktskarakter. Har du modtaget merit for dele af adgangskravene, skal disse<br />også vedhæftes.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 23. november 2018.<br />Ansøgningsfrist er søndag den 4. november 2018 kl. 23.59.<br />Jobbet er med tiltrædelse 15. januar 2019.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Elever||Kommunikation og Formidling||Kultur, Fritid og Design
 • Vi har fået et stigende antal opgaver, og derfor søger vi nye kolleger til at hjælpe os med at varetage opgaver indenfor personlig pleje ved vores borgere. Det drejer sig om vikariater fra et halvt til et helt år som social- og sundhedshjælper i dagvagt på 32-35 timer ugentligt

  Vi har fået et stigende antal opgaver, og derfor søger vi nye kolleger til at hjælpe os med at varetage opgaver indenfor personlig pleje ved vores borgere. Det drejer sig om vikariater fra et halvt til et helt år som social- og sundhedshjælper i dagvagt på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb.<br /><br />Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Tagtækkervej i Odense M.<br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega <ul> <li>Der er dygtig og engageret</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsningen</li> <li>Der er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg</li> <li>Der har kørekort</li> <li>Der har flair for IT</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 6551 3465 eller assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 6551 3688.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. november 2018.<br />Vi indkalder løbende til samtaler, så tøv ikke med at sende os din spændende ansøgning.<br /> <br />Vi glæder os til at høre fra dig.
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Psykolog til Behandlingscenter Unge & Rusmidler

  I Unge & Rusmidler søger vi en psykolog til en stilling i U18 med tiltrædelse den 1. januar 2019. Målgruppen i Unge & Rusmidler er unge under 30 år med et overvejende eksperimentelt baseret brug af illegale rusmidler, men også unge med et egentligt misbrug af f.eks. hash.

  I Unge & Rusmidler søger vi en psykolog til en stilling i U18 med tiltrædelse den 1. januar 2019.<br /> <br />Målgruppen i Unge & Rusmidler er unge under 30 år med et overvejende eksperimentelt baseret brug af illegale rusmidler, men også unge med et egentligt misbrug af f.eks. hash.<br />Unge & Rusmidler har tilbud om behandling efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142<br /> <br />Unge, under 18 år, der har rusmiddelproblemer, tilbydes behandling i U18.<br />Behandlingen foretages af et lille tværfagligt sammensat team, som er en del af afdelingens samlede behandlingstilbud.<br /> <br />Der arbejdes i U18 ud fra en beskrevet programteori, og der tages behandlingsmæssigt udgangspunkt i kognitiv behandling, kombineret med andre metoder relevant for aldersgruppen. Behandlingen er primært baseret på individuelle samtaler med den unge. Samtidig er der betydelig fokus på forældresamarbejde, ligesom der lægges vægt på at behandlingen i U18 koordineres med andre kommunale tiltag.<br /> <br />Der er p.t. ca. 210 klienter indskrevet til ambulant behandling i Unge & Rusmidler – heraf ca. 30 i U18.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Unge & Rusmidler er der 24 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, læge, sygeplejersker, psykolog og sekretær.<br />En del af disse medarbejdere arbejder i forskellige udviklingsprojekter, blandt andet med fokus på tidlig indsats <ul> <li>Afdelingen har en faglig stærk og erfaren medarbejderstab, der loyalt samarbejder om målene for området</li> <li>Vi arbejder blandt andet efter kognitive og systemiske metoder samt med Motivational Interviewing</li> <li>Fleksibilitet, forskellighed, anerkendelse og humor er vigtige nøgleord</li> <li>Udvikling er i fokus</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver som psykolog i U18 vil være: <ul> <li>At være faglig ressourceperson indenfor det psykologfaglige felt</li> <li>At udarbejde sociale udredninger, beskrivelser og vurderinger</li> <li>At være primærbehandler for unge i misbrugsbehandling</li> <li>At udarbejde psykologiske udredninger på baggrund af test og screeninger både til brug i behandlingsplanlægningen internt i afdelingen, men også til brug for anbefalinger af øvrige tiltag i forhold til den unge</li> <li>At kunne levere faglig kollegial bistand vedrørende unge, hvor der kan være mistanke om tilstødende psykiatriske problemstillinger</li> <li>At være aktiv i samarbejdet med det psykiatriske system, herunder også at kunne være med til at udvikle samarbejdet</li> <li>At samarbejde og være i tæt kontakt med forældrene til den unge</li> <li>At være i tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger og andre professionelle omkring den unge</li> <li>At yde konsultativ bistand til andre professionelle vedrørende unge og rusmidler</li> </ul> Der lægges stor vægt på, at du kan være en del af den almene misbrugsbehandling, men også kan være tydelig som psykolog både i forhold til enkeltsager og mere generelt i forhold til U18.  <br /><br />Det forventes, at du: <ul> <li>Er psykolog eller cand. pæd. psyk. og har relevant efteruddannelse blandt andet indenfor det kognitive område</li> <li>Har testerfaring.</li> <li>Har erfaring med at arbejde med unge og misbrug</li> <li>Er psykisk robust, fleksibel og ansvarlig i forhold til løsning af opgaverne</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Deltagelse i et erfarent team som arbejder fokuseret med misbrugsbehandling til unge under 18 år</li> <li>Samarbejde og sparring med afdelingens anden psykolog, der arbejder med unge mellem 18 og 30 år</li> <li>Deltagelse i sparringsmøder med psykologer fra andre kommuner, der alle arbejder med misbrugsbehandling</li> <li>Jævnlig supervision, både metodisk og personlig</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Det vil være en mulighed, at ansættelsesn sker i fleksjob.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte leder Åse Kjøller eller en medarbejder i U18 teamet på 6375 2630 kan indhentes på 6375 2630.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2018.<br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 5. november 2018 og 2. samtalerunde den 15. november 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  25-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Bellinge

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Vest søger 2 dagplejere til området Bellinge med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (Bellinge).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br />Vi genopslår stillingerne, for at udvide ansøgerfeltet.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • På grund af opnormering søger Behandlingscenter Odense en afdelingslæge til familievenlig stilling 37 timer ugentlig eller to læger til deltidsstillinger.

  På grund af opnormering søger Behandlingscenter Odense en afdelingslæge til familievenlig stilling 37 timer ugentlig eller to læger til deltidsstillinger.<br /> <br />Arbejdstiden er i dagtimerne på hverdage.<br />Weekendvagter er frivillige og vel-honorerede, men tilbydes først efter længere tids oplæring.<br />Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Behandlingscenter Odense er det offentlige misbrugsbehandlingstilbud som drives af Odense Kommune.<br />Vi tilbyder misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau inden for Ungebehandling,<br />Alkoholbehandling, Stofmisbrugsbehandling for voksne samt landets største Heroinklinik.<br />Lægebemandingen udgøres aktuelt af 1 reservelæge i introduktionsstilling, 2 1. reservelæger, 2 afdelingslæger og en behandlingsansvarlig overlæge.<br />Vi tilbyder et godt og engageret arbejdsmiljø med omsorgsfulde, støttende kollegaer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det lægelige arbejde består af udredning af misbruget, følgetilstande og øvrige helbredsforhold og iværksættelse af evt. medikamentel behandling af misbrugsproblematikken. Det lægelige arbejde koordineres tværfagligt med det<br />sundhedsfaglige og socialfaglige personale.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Dine kvalifikationer: <ul> <li>Du har flere års lægelig erfaring, er gerne speciallæge i et klinisk speciale.</li> <li>Du har forståelse for, og er god til, at kommunikere med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde.</li> <li>Du har interesse for misbrugsbehandling og de helbredsproblemer, der følger heraf.</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og har lyst til at deltage i det tværfaglige samarbejde i misbrugsbehandlingen og det socialmedicinske samarbejde.</li> <li>Du har aldrig selv haft et misbrug.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overlæge Merete Skamling<br />på 2979 2389 eller på mesk@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 24. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt den 29. oktober 2018.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Aftenpersonale er et stabilt folkefærd, men det sker at medarbejderne har behov for nye udfordringer, går på efterløn eller på pension. Derfor har vi lige nu behov for faste, stabile, dygtige og ansvarsfulde social- og sundhedshjælpere til aften nord.

  <em>Aftenpersonale er et stabilt folkefærd, men det sker at medarbejderne har behov for nye udfordringer, går på efterløn eller på pension. Derfor har vi lige nu behov for faste, stabile, dygtige og ansvarsfulde social- og sundhedshjælpere til aften nord.</em><br /><br />Vi søger faglærte social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengruppe i Nord.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Der er tale om faste stillinger på 28 timer ugentligt, og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30. <br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring alderdomsforandringer og de støttebehov, der kan følge med</li> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort </li> <li>er sikker i egne kompetencer </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annette Johansen på 6551 3810, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 31. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt løbende.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-10-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Stadiongruppen

  Vi søger afløsere som brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø.

  Stadiongruppen søger afløsere, er du sygeplejeske-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. <br /><br />Vi søger afløsere, som brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Vi er en udekørende gruppe i Vest, som varetager plejeopgaver ved borgere med  vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker,  pædagog, assistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li> Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li> Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li> Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li> Har flair for dokumentation samt IT</li> <li> Er robust og brænder for forandringer</li> <li> Har kørekort/ kan cykle</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li> En hverdag der ikke er forudsigelig</li> <li> Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>l En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>l Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>En arbejdsplads der gerne vil tilpasse sig dit arbejdsliv, så det passer ind i din</li> <li>hverdag og familieliv</li> <li>Vi lægger vægt pået godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil fået tæt samarbejde, med sygeplejesker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, pædagog, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdomsudvikling.l</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3834 eller på 2428 8838.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 1. november 2018. Samtaler afholdes løbende.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-11-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn sammen med et af Danmarks største og fagligt stærkeste team? - så kan du være den specialtandlæge vi søger.

  <em>Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn sammen med et af Danmarks største og fagligt stærkeste team? - så kan du være den specialtandlæge vi søger.</em><br /><br />Da én af vores specialtandlæger gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en specialtandlæge med tiltrædelse 1. september 2018.  Stillingen er på fuld tid, men vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse eller alternativ tiltrædelsesdato.<br /> <br /><strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense</strong> <br />Odense er en by i rivende udvikling, og det er Center for Tandpleje også, som Tandreguleringscenter Fyn er en del af. Center for Tandpleje tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn, unge og udsatte voksne i Odense Kommune.  <br /><br />Til at løse opgaverne er vi 150 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet, og vi prioriterer fastholdelse af engagerede medarbejdere højt. Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Center for Tandpleje arbejder vi med udvikling af professionel ledelse. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /> <br />Vi har en målsætning om at være et fagligt fyrtårn. Vi tror på, at vejen til målet er: <ul> <li>kvalitet - vi arbejder på et højt, fagligt niveau og har stort fokus på udvikling og læring</li> <li>trivsel - anerkendende kommunikation og medinddragelse i opgaveløsningen</li> <li>ledelse - tydelige mål gennem professionel ledelse  </li> </ul> <strong>Kort fortalt om Tandreguleringscenter Fyn</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af den ortodontiske service for fem fynske kommuner (Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense). Centret har en population på omkring 66.000 børn og unge. Der er 50 dygtige og engagerede medarbejdere ansat i Tandreguleringscenter Fyn. Centret har egen røntgenafdeling og eget dentallaboratorium.<br /> <br />Vores arbejde understøttes af programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til interoral scanning.<br /> <br />Der er netop investeret stort i Tandreguleringscenter Fyn, og dermed skabt de rette økonomiske vilkår for, at kunne tilbyde børn- og unge kortere ventetid på tandreguleringsbehandling.<br /> <br /><strong>Jobbet giver dig mulighed for</strong> <ul> <li>at indgå i et stærkt fagligt fællesskab båret af medarbejderengagement og lysten til faglig udvikling</li> <li>at blive en del af et stort regulereringscenter med 50 kollegaer, hvoraf syv er specialtandlæger</li> <li>at udføre hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med erfarne kollegaer, kæbekirurg og tandteknikere</li> <li>at have 3 timers ugentlig sparring med specialtandlægerne, hvor I løbende kalibrere med hinanden og giver hinanden faglig sparring</li> <li>at blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads</li> <li>at komme på kurser i både ind- og udland</li> <li>at prioritere rettidige behandlinger højt</li> <li>at arbejde i et velfungerende team med rutineret klinikpersonale tilrettet efter dine behov</li> <li>at arbejde i en tandpleje, der er anerkendt på landsplan for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling på et fagligt højt niveau</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os – vi har kapaciteten til at oplære nyuddannede specialtandlæger</li> <li>Du trives som en del af et hold, hvor vi er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i vores opgaver</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer du arbejder for og sammen med</li> <li>Du respekterer rammerne for serviceniveauet i en offentlig tandpleje</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt Tandregulering center Fyns børn og unge</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge Marianne Nannerup på 65 51 55 00 eller pr. mail manan@odense.dk.<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a> eller du kan se filmen om vores arbejdsplads på linket <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RTY2iRvb24A&feature=youtu.be" target="_blank" title="her">her</a><u>.</u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende og samtaler afholdes ad hoc til stillingen er besat. 
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse 1. august 2018. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du tandlægen, der brænder for at skabe tandsundhed sammen med et stort hold af dygtige kollegaer? Bliv tandlæge i Voksentandplejen i Odenses Center for Tandpleje.

  I Odense Kommune er vi i gang med en sammenlægning af omsorgs- og specialtandpleje til Voksentandplejen. Vi arbejder målrettet med at skabe et fælles fundament for et spændende speciale i Center for Tandpleje. Det indebærer, at vi sidst på året flytter til nye klinikker på Grønløkkevej 30. Der vil være 6 store og 1 mindre klinik, hvoraf 4 store klinikker er med mulighed for generel anæstesi. Alle klinikker er lyse og moderne indrettet, bl.a. med røntgen på stolene.<br /><br />Alle tandfaglige specialer, såvel som teknik og anæstesi, vil være repræsenteret på Grønløkkevej. Det vil være et kraftcenter med høje faglige ambitioner og vedvarende udvikling af faget.<br /><br />Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed. Vi søger nu en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for voksentandplejens brugere.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Voksentandplejen er en sammenlægning af omsorgs- og specialtandplejen og får en samlet patientgruppe på ca. 3000 brugere hvoraf ca. 1700 er tilknyttet specialtandplejen og ca. 1300 i omsorgstandplejen.<br /><br />Specialtandplejen er lokaliseret på Heden 7 i Odense og har en klinik på Skaboeshusevej 112 i Nyborg (tidligere Strandvænget). Fra november 2018 lukkes disse lokationer og alt drift vil flytte til Grønløkkevej.<br /><br />I specialtandplejen vil du blive del af et team på 11 personer, med stor samlet erfaring. Klinikken kendetegnes som en arbejdsplads med stort medarbejderengagement og lyst til at yde en indsats for udsatte borgere. Efter sammenlægningen vil vi være ca. 20 medarbejdere i voksentandplejen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en erfaren tandlæge, der har lyst til at arbejde med fysisk og psykisk handicappede borgere. Vi udfører hele det faglige spektrum af behandlinger, undersøgelser, tandrensninger, cariesterapi, parodontose behandlinger, alle former for protetik samt kirurgi. En stor del af vores behandlinger foregår i generel anæstesi, med fast tilknyttet narkose team.<br /><br />Vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau. Som ansat i Center for Tandpleje får du desuden en fast faglig sparringspartner fra dag et, og vi sikrer en grundig og professionel introduktion samt fokus på din fortsatte faglige udvikling.  <ul> <li>Du er uddannet tandlæge og har bred faglig erfaring såvel som menneskelig indsigt og forståelse.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med.</li> <li>Du trives, som del af et hold, hvor I er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i jeres opgaver.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt voksentandplejens brugere. </li> </ul> <strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense </strong><br />Vi tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn og unge bosat i Odense Kommune. Vi har et tandreguleringscenter, som desuden leverer de ortodontiske behandlinger til fem fynske kommuner; og en Voksentandpleje, som behandler patienter henvist fra hele Fyn.<br /> <br />Til at løse opgaverne er vi 140 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet, og vi prioriterer fastholdelse af engagerede medarbejdere. Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Odense Kommune arbejder vi desuden meget med vores ledere. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på fuld tid tilknyttet specialtandplejen. Vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse og er fleksible i forhold til ansættelsesdato.<br />Stillingen er til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingstandlæge Britta Eriksen 6551 5507 eller på beri@odense.dk. <br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/" target="_blank">www.odensetandpleje.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes ad hoc, til stillingen er besat. <br /><br /><strong>OBS: Når du ansøger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse. </strong>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Natgruppen

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen. Har du en relevant uddannelse/erfaring, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen med ansættelse løbende.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet dækker hele Odense Kommune og består af udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud. Natgruppens arbejdsområde dækker forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt udegrupper i Odense.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper  </li> </ul> <strong>Natgruppen tilbyder </strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Natgruppens ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a> eller på 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje