Spring til indhold

67 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Bifrost Børnehus - tidsbegrænset

  Bifrost søger pædagog på 35 timer til tidsbegrænset stilling for ekstra tilførte midler til særlig udsatte børn.

  Pædagogstillingen er på 35 timer/uge og vil fordeles både i vuggestuen og børnehaven. Stillingen er en del af tilførelse af ekstra midler og er derfor tidsbegrænset til den 31. august 2021. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Børnehuset Bifrost er en del af Børneinstitution Kragsbjerg. Institutionen består desuden af Børnehuset SkatteØen, Tryllefløjten, Elverhaven og Den blå Planet.<br /><br />Børnehuset Bifrost er et integreret børnehus med 1 vuggestuegruppe og en børnehave-gruppe opdelt i 3 læringsfællesskaber. Børnehuset Bifrost er placeret i Korsløkkehaven, hvorfor vi har et tæt samarbejde med lokalmiljøet som bl.a. omfatter plejehjemmet, bolig- konsulenterne, skole mm. Vi er et visionært Børnehus i udvikling som tør forandring og som sætter en ære i at være faglig engageret, nytænkende og rollemodeller for børnene. I Børnehuset Bifrost kan vi tilbyde dig en arbejdsplads med god trivsel, høj social kapital, indlæring, ansvar og kreativitet.<br /> <br />I Børneinstitution Kragsbjerg hyldes forskelligheden blandt børn, forældre og personale. Det giver derfor ikke mening at fremhæve udvalgte, specifikke kompetencer, der værdsættes frem for andre. Vores kompetenceprofil er derfor centreret om begreberne Ejerskab, Følgeskab og Fællesskab.<br /> <br /><strong>Ejerskab og lederskab på Kerneopgaven</strong><br />Den pædagogiske praksis i Børneinstitution Kragsbjerg tager nært afsæt i dagtilbuds-lovens beskrivelse af kerneopgaven: ’Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæg-gende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv’. Det prioriteres og værdsættes, at kerneopgaven løftes alsidigt i de individuelle børnehuse i Børneinstitution Kragsbjerg. Det forventes derfor, at du: <ul> <li>tager ejerskab for den overordnede målsætning</li> <li>tager lederskab på at omsætte målsætningen i fantasifulde, kvalitative og lærerige lege- og læringsmiljøer </li> </ul> <strong>Følgeskab omkring opgaven</strong><br />I Børneinstitution Kragsbjerg løftes kerneopgaven i et følgeskab mellem alle Børneinstitution Kragsbjergs ansatte. Det forventes derfor, at du: <ul> <li>spiller professionelt sammen med ledelsen – formelt og uformelt</li> <li>har aktive og konstruktive og udviklende bidrag i handlinger og din kommunikation</li> <li>har respekt for organisationens kerneopgave, kommandoveje, rammer, vilkår, målsætninger og ressourcer  </li> </ul> <strong>Fællesskab omkring kerneopgaven</strong><br />I Dagtilbudsloven tydeliggøres det, at ”dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”. Det forventes derfor, at du <ul> <li>formår at skabe en konstruktiv, ærlig og inddragende dialog til og med forældrene</li> <li>formår at understøtte og give plads til forældrenes aktive ageren i forhold til deres barns trivsel og udvikling.</li> <li>Understøtter et inkluderende samarbejde forældrene imellem.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiget organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig leder Christina Gørlev Hansen på 30456830 eller mail: cgha@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 16. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 19. december 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt?

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde? Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer?</em></div> <br />Kan du svare ”ja” til ovenstående, så læs videre.<br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til et årsvikariat i aftenvagt på 26 timer ugentligt med weekend vagt hver 2. weekend i lige uger. Tiltrædelse 1. februar 2020. <br /><br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Vi er et plejecenter i Odense Kommune med 108 beboere, fordelt på 12 enheder.<br /><br />Beboerne, der tilknyttes plejecentret, er i forløb Vedvarende Sygdomsudvikling, hvilket er et bredt område, som mange diagnoser kan komme under.<br /><br />Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagog, ergoterapeut og medarbejdere i fleksjob med forskellige baggrunde. Vi har tilknyttet centersygeplejersker til alle enheder i dagvagten. Derudover har vi en del studerende i huset<br /><br />Vi arbejder efter den rehabiliterende tilgang til den enkelte beboer, og vægter beboernes livskvalitet, samt medbestemmelse højt.<br /><br />Du skal kunne rumme forskelligheder, have empati samt respekt for de beslutninger der træffes, og du skal kunne rumme at være ansat i en politisk styret organisation.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Dine kompetencer: <ul> <li>Du er udannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Du er god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og er glad i samværet på arbejdspladsen</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde</li> <li>Du kan holde hovedet koldt i kaos</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En flok dejlige kolleger</li> <li>En familievenlig arbejdsplads</li> <li>Stor indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver, i fællesskabet med kollegerne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annegrethe Strøger på 6551 3309, <a href="mailto:anneg@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">anneg@odense.dk</a>  eller assisterende rehabiliteringsleder Pia Falcher Talbro på 6551 3313, pft@odense.dk.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 6. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt?

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde? </em></div> <br />Kan du svare ”ja” til ovenstående, så læs videre.<br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent  til fast stilling på 34 timer ugentligt i dagvagt med vagt hver 2. weekend i  ulige uger. Tiltrædelse 1. februar 2020.<br /> <br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Vi er et plejecenter i Odense Kommune med 108 beboere, fordelt på 12 afdelinger.<br /><br />Beboerne, der tilknyttes plejecentret, er i forløb Vedvarende Sygdomsudvikling, hvilket er et bredt område, som mange diagnoser kan komme under.<br /><br />Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, pædagoger social- og sundhedshjælpere, elever, husassistent og medarbejdere i fleksjob med forskellige baggrunde. Vi har tilknyttet centersygeplejersker til alle enheder.<br /><br />Vi arbejder efter den rehabiliterende tilgang til den enkelte beboer, og vægter beboernes livskvalitet, samt medbestemmelse højt<br /><br />Du skal kunne rumme forskelligheder, have empati samt respekt for de beslutninger der træffes, og du skal kunne rumme at være ansat i en politisk styret organisation.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Dine kompetencer: <ul> <li>Du er udannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Du er god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og er glad i samværet på arbejdspladsen</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde</li> <li>Du kan holde hovedet koldt i kaos</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En flok dejlige kolleger</li> <li>En familievenlig arbejdsplads</li> <li>Stor indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver, i fællesskabet med kollegerne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annegrethe Strøger på 6551 3309, <a href="mailto:anneg@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">anneg@odense.dk</a>  eller assisterende rehabiliteringsleder Pia Falcher Talbro på 6551 3313, pft@odense.dk.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 6. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ydelsessagsbehandler til Kontanthjælp

  Er det nu at du skal være en del af vores afdeling? Vi står klar med en masse dygtige kollegaer som tilsammen udgør en herlig mangfoldig arbejdsplads.

  Kontanthjælp søger en erfaren ydelsessagsbehandler til en fast stilling på 37 timer ugentligt med forventet tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.<br /> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at få borgerne i uddannelse og job. I Kontanthjælp understøtter vi dette ved at sikre borgerens forsørgelsesgrundlag, så de kan fokusere på at komme i beskæftigelse.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er 55 medarbejdere, som arbejder helhedsorienteret med administrative og borgerrettede myndighedsopgaver primært indenfor Lov om aktiv socialpolitik.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære arbejdsopgaver bliver, at: <ul> <li>Behandle digitale ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse</li> <li>Sikre korrekt udbetaling af ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik</li> <li>Foretage opfølgning på løbende forsørgelsessager - § 10 sager</li> <li>Yde råd og helhedsorienteret vejledning til borgerne</li> </ul> Andre opgaver bliver, at: <ul> <li>Afholde samtaler om forsørgelsesydelser for de borgere, der ikke er digitale</li> <li>Udføre administrative opgaver, der er tilknyttet til udbetalingen af de ydelser, vi varetager</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er rutineret og har erfaring i at arbejde med Lov om aktiv socialpolitik og inden for kort tid vil kunne indgå i de daglige driftsopgaver</li> <li>På en professionel måde håndterer konflikter med borgere og er bevidst om din kommunikation</li> <li>Har flair for at arbejde med IT, og solid erfaring med KMD Aktiv</li> <li>Har flair for tal og kompleks lovgivning</li> <li>Er struktureret og god til at prioritere din tid i forhold til de daglige arbejdsopgaver</li> <li>Er kontoruddannet, socialrådgiver, administrationsbachelor, socialformidler eller har lignende relevant uddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En stor afdeling, hvor vi arbejder med tilpasset LEAN, hvilket betyder at vi ikke arbejder med egne sagsstammer</li> <li>En arbejdsplads, hvor der er mulighed for at du og dine kollegaer kan indrette arbejdsdagen fleksibelt</li> <li>Sparring med erfarne kollegaer, prioritering af høj faglighed og et tillidsfuldt samarbejde med nærmeste ledere</li> <li>En mangfoldig gruppe kollegaer, både hvad angår alder, baggrund og personlighed, hvor vi sætter pris på godt humør og hjælpsomhed</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønning vil tage udgangspunkt i grundløn 22 i HK´s overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Vil du vide mere om stillingen eller vores arbejdsplads, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Rikke Knudsen på 6163 1802 eller ydelsessagsbehandler Dorte Nørgaard på 6375 8465.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 12. december 2019. Vi forventer at holde samtaler mandag den 16. december og torsdag den 19. december 2019.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Brænder du for ledelse i børnemiljøet? Tror du på, at trivsel og læring er en fælles opgave? Og har du en optimistisk tilgang til folkeskolens virke? Så er det måske dig, vi leder efter!

  <em>Brænder du for ledelse i børnemiljøet? Tror du på, at trivsel og læring er en fælles opgave? Og har du en optimistisk tilgang til folkeskolens virke? Så er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Korup Skole er vi fælles om læring, så alle elever bliver så dygtige, de kan - uanset baggrund. Vi har fælles værdier og tilgange til arbejdet. Vi arbejder bl.a. med low arousal, co-teaching og aktionslæring. Det kan du læse om i vores elevsyn og samarbejdssyn på vores hjemmeside – korupskole.aula.dk. <br /><br />Skolens undervisere er først og fremmest organiseret i team omkring årgangene. Men de mødes også med fagligt ligesindede på tværs af årgange og afdelinger og drøfter, hvordan skolen skal give vores børn de oplevelser, som alle husker. Skolen har fem af disse fællesskaber:  <ul> <li>Sprog & kultur</li> <li>Science</li> <li>Trivsel & inklusion</li> <li>Håndværk & erhverv</li> <li>Musik, bevægelse & fantasi </li> </ul> <br />Børnemiljøet er fysisk placeret i to blokke med det yngste børnemiljø bestående af 0.- 2. kl. og sfo i den ene blok, hvor der også er et stort fællesrum. Det ældste børnemiljø bestående af 3.- 5. kl., er i en mindre blok, hvor vi har helt nye faglokaler til håndværk & design og madkundskab. <br /><br />Foruden børnemiljøet består skolen af et ungemiljø for 6.-9. kl. og en heldagsafdeling med ca. 65 elever i alderen 6-17 år. Skolen har i alt ca. 500 elever og ca. 80 fastansatte medarbejdere. <br /><br />Afdelingslederen for børnemiljøet har personaleansvar for det pædagogiske personale i sfo og 0.- 5. kl. Det drejer sig om ca. 25 dygtige fagprofessionelle medarbejdere.<br /><br /><strong>Afdelingslederens opgaver indbefatter bl.a:</strong> <ul> <li>Overordnet planlægning af arbejdstid (i Trio) </li> <li>Fordeling af opgaver i afdelingen</li> <li>Skemalægning i afdelingen</li> <li>Mu-samtaler</li> <li>Teamudvikling</li> <li>Deltagelse i årgangskonferencer</li> <li>Samarbejde med børnehusene omkring elevernes overgang</li> <li>Samarbejde med forældre om elevsager</li> <li>Sparring med lederteamet om skolens samlede drift og udvikling.</li> </ul> <br /><strong>Vi søger en leder, der</strong> <ul> <li>har en optimistisk tilgang til folkeskolens virke</li> <li>kaster sig ind i samarbejdet med elever, forældre, medarbejdere og ledere</li> <li>kan balancere mellem at stå forrest med handlekraft og være bagland for de medarbejdere, der møder vores elever og deres forældre hele tiden</li> <li>arbejder struktureret og følger op på initiativer og aftaler</li> <li>har styr på arbejdstider og skemaer</li> <li>har prøvet kræfter med ledelse og er i gang eller færdig med en lederuddannelse.</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du nysgerrig på ovenstående, kan du kontakte skoleleder Simon Hempel-Jørgensen på 4036 8553 eller <a href="mailto:simh@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">simh@odense.dk</a> <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 23. december 2019.<br /><br />Vi forventer at holde 1. samtalerunde den 9. januar og 2. runde den 17. januar.<br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofil i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Enghaveskolen søger pædagoger til barselvikariater og til faste fuldtidsstillinger snarest muligt.

  Enghaveskolen søger pædagoger til barselvikariater og til faste fuldtidsstillinger snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en integreret institution, der består af folkeskole fra 0 - 10 klasse og Børnehave for børn i alderen 2 - 6 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum. Åbningstiden er fra kl. 7.00 - 16.00.<br /><br />Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.<br />Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, Børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever. Undervisningen foregår fra kl. 8.30 - 15.00 og der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00 - 8.30 og fra kl.15.00 - 16.00. Børnehavens åbningstid er i tidsrummet fra kl. 7.00 - 16.00.<br /><br /><strong>Vi</strong><strong> tilbyder:</strong> <ul> <li>en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt</li> <li>introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal</li> <li>intern kompetenceudvikling</li> <li>uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)</li> <li>et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde</li> <li>en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord</li> <li>et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi har følgende forventninger til dig:<br /><br />Organisering: <ul> <li>at skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen</li> <li>at bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen</li> <li>at afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse</li> </ul> Pædagogfaglige kompetencer: <ul> <li>har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret</li> <li>deltagelse i opstilling af kompetence- og læringsmål</li> <li>organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø</li> <li>skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile</li> <li>kan anvende IT</li> </ul> Relationskompetence: <ul> <li>af være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende</li> <li>være på forkant i relationen</li> <li>etablering af et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt</li> <li>er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende</li> <li>har en systemisk grundforståelse ift. sprog og relationer, har indfølingsevne</li> <li>at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere</li> <li>at være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information</li> <li>at planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder</li> </ul> Refleksiv kompetence: <ul> <li>at bidrage aktivt til en refleksionskultur,<strong> </strong>at kunne lytte og spørge</li> <li>at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer</li> <li>at kunne give og modtage feedback og feedforward  </li> <li>at være åben og nysgerrig ift. ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis</li> </ul> Medarbejderskab: <ul> <li> at vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier</li> <li>et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlings berettigede organisation og KL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Jørgen Schoop eller afdelingsleder Tina Storm på 6375 3500.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. december 2019. Samtaler afholdes den 18. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Odense Kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – tror du også på det? Er du dygtig, lyttende og professionel og kan du motivere til forandring og kommunikere coachende? Tør du sætte din faglighed i spil i en tværfaglig tilgang?

  <em>Odense Kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – tror du også på det? Er du dygtig, lyttende og professionel, og kan du motivere til forandring og kommunikere coachende? Tør du sætte din faglighed i spil i en tværfaglig tilgang, og er du nysgerrig på hvilke metoder og indsatser, der virker, så er du måske en af de kompetente kolleger, vi søger? </em><br /><br />Beskæftigelses- & Socialforvaltningen søger tre beskæftigelsesrådgivere til indsatsen Alle Skal Med. <br /><br />Borgergruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (enkelte jobparate). Alle Skal Med-indsatsen har sat en stærk strategisk retning med fokus på virksomhedskontakt og jobskabelse. Det er borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, der er i fokus.<br /> <br />I byrådets budget 2019 er der under overskriften ”Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet” investeret 10 mio. kr. årligt i fire år til langtidsledige og aktivitetsparate borgere.<br /> <br />Vi tror på, at vi med en målrettet indsats kan understøtte, at endnu flere borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet, og at vi med endnu flere hænder kan fortsætte den gode udvikling for både borgere og virksomheder.<br /> <br />Indsatsens målgruppe er ledige med mindre end 52 ugers ledighed som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager.<br /><br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Rammen for vores arbejde er en håndholdt indsats med afsæt i beskæftigelsesmålene og i gældende lovgivning. Vi har fokus på, at borgeren er ekspert på egne behov og på hvad der skal til for at komme videre i forhold til arbejdsmarkedet.<br /><br />Til at løfte opgaven har vi etableret en afdeling bemandet med nogle af vores dygtigste jobrådgivere. Men vi har brug for flere medarbejdere, der gerne vil flytte mennesker og har mod på at kaste sig ind i opgaven og prøve nye og andre metoder af.<br /><br />Jobrådgiveren forestår jobrettede samtaler med en motiverende og empowerment-orienteret tilgang samt etablering af virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med jobkonsulenterne. Vi søger således jobrådgivere med beskæftigelses- og sundhedsfaglige profiler, der har lyst til at arbejde tværfagligt, kan motivere og i solidt samarbejde med borgerne finde vej ind på arbejdsmarkedet.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er den rette profil, hvis du: <ul> <li>Har en beskæftigelses-, socialfaglig uddannelse eller har en sundhedsfaglig baggrund</li> <li>Har erfaring fra beskæftigelsesområdet eller fra sundhedsindsatser, der fremmer og understøtter beskæftigelse</li> <li>Har mod på og lyst til at arbejde udviklingsorienteret sammen med dine kollegaer, borgeren og samarbejdspartnere</li> <li>Kan arbejde med inddragelse og forandringer uanset om det er i relation til egen faglig praksis, borgeren, netværk, virksomheder eller andre</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og systematisk og bruge IT-systemer som redskab</li> <li>Har erfaring med virksomhedskontakt, henvisning til aktive tilbud og med sanktionering</li> </ul> Du skal have indsigt i den kommunale organisation og være i stand til at agere på tværs af områderne. Du skal være åben og samarbejdende både internt og eksternt, fordi du ser det som vejen til idéudvikling. Du skal være energisk og resultatorienteret og fremfor alt skal du være omstillingsparat.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er 37 timer ugentlig og med tiltrædelse 1. februar 2020. <br /><br />Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte afdelingsleder Betina Dideriksen på 5116 2351 for yderligere information om stillingen.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="https://www.odense.dk/">odense.dk.</a> Her kan du også læse meget mere om vores <a href="https://view.joomag.com/politikker-besk%C3%A6ftigelsespolitik/0956124001467184857">beskæftigelsespolitik</a>, vores <a href="https://view.joomag.com/strategier-strategi-for-mødet-med-borgeren/0910166001485426058?short">Strategi for mødet med borgeren</a> og vores <a href="https://view.joomag.com/strategier-uddannelsesstrategi/0661955001485500654?short">uddannelsesstrategi</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 17. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 19. december 2019 og fredag, den 20. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Sedenhuse, som er et af Odense Kommunes botilbud for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger en ny kollega - gerne pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent til fast stilling 30 timer ugentlig.

  Sedenhuse, som er et af Odense Kommunes botilbud for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger en ny kollega - gerne pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent til fast stilling 30 timer ugentlig. Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter individuel aftale.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På bostedet Sedenhuse bor 40 unge borgere, heraf 4 kørestolsbrugere. Alle har på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne behov for omfattende vejledning og praktisk hjælp til almindelige daglige funktioner og nogle til personlig pleje. Sedenhuse henvender sig primært til udviklingshæmmede, som er i gang med at udvikle egen voksenidentitet, selvstændighed og mestring af praktiske færdigheder. Borgernes funktionsniveau er varierende, men fælles for alle er behovet for støtte til et aktivt liv på egne præmisser. De fleste borgere har tætte sociale netværk i familien og blandt ligestillede.<br /><br />Sedenhuse er kendetegnet ved en målrettet og struktureret faglig indsats med borgeren i centrum, som tilrettelægges ud fra Odense Kommunes rehabiliteringsstrategi, med borgerens mestringsmuligheder i fokus. Mødet med borgeren sker ud fra en anerkendende tilgang i relationsarbejdet med den enkelte, tilført specialpædagogiske metoder. Derfor vægtes personalets enkelte kompetencer og monofaglighed højt og ved prioritering af disse, kan vi tilbyde et bredt favnende tilbud med mange forskellige aktiviteter.<br /><br />På Sedenhuse er der ansat ca. 40 medarbejdere i faste stillinger, samt vikarer, studerende og elever. Personalegruppen består af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, samt køkken- og servicepersonale, der alle indgår i et tværfagligt miljø omkring beboernes hverdag.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer.</li> <li>En tværfaglig og engageret personalegruppe, som er med til at sætte deres præg på de pædagogiske tilgange. Vi har således medarbejdere, som ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til f.eks. seksualvejledning, neuropædagogik, sanseintegration, velfærdsteknologi, MI, NADA og tegn til tale. </li> <li>Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt.</li> <li>Mulighed for at være frontløber ved implementeringen af nye IT-tiltag.</li> <li>En organisation, hvor der er mulighed for at være praktikvejleder for både pædagogstuderende, ergoterapeutstuderende og PAU-elever, samt mentor for virksomhedspraktikanter.</li> <li>En stilling, hvor du bliver aktiv medspiller omkring hele borgerens liv.</li> </ul> <strong>Om dig og jobbet</strong><br />Vi søger en kollega, som: <ul> <li>I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette pædagogiske afsæt på opgaverne og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte borgers kompetencer og udfordringer.</li> <li>Er stærk i skriftlighed og kan udføre dokumentationsarbejde samt arbejde med IT.</li> <li>Tør og er villig til at evaluere egne handlinger i et fagligt perspektiv.</li> <li>Har interesse for aktivt at deltage i implementeringen af nye tiltag.</li> <li>Har kendskab til og erfaring med målgruppens særlige problemstillinger og gerne har specialviden inden for neuropædagogik, borderline eller tegn til tale.</li> <li>Mestrer at kommunikere i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, forældre, kollegaer og ledelse.</li> <li>Forholder sig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne.</li> <li>Kan glæde sig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles og egen udvikling.</li> <li>Er reflekterende, både alene og i fællesskab og kan omsætte refleksioner til handling.</li> <li>Er handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler.</li> <li>Er tålmodig og trives med at arbejde i lange pædagogiske processer.</li> <li>Har kørekort og villig til at køre bostedets busser.</li> <li>Er indstillet på at have skiftende arbejdstider - dag, aften og hver anden weekend - i tidsrummet kl. 6.45-23.15.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Der afholdes infomøde på Sedenhuse, Bjerggårdshaven 39, 5240 Odense NØ, tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.00 – 18.00. Tilmelding til Thomas Laugesen på nedenstående mail.<br /><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos rehabiliteringsleder Thomas Laugesen på 2447 2937 og på <a href="file:///C:/Users/regp/Desktop/Stillingsopslag/tla@odense.dk">tla@odense.dk.</a><br /><br />Se evt. vores <u><a href="https://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud/sedenhuse" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.</u><br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Assisterende rehabiliteringsleder til Tornhuset

  Tornhuset søger en engageret assisterende rehabiliteringsleder med ledelseserfaring og en stærk socialfaglig baggrund.

  <strong><em>Vil du gerne</em></strong> <ul> <li><strong><em>Være en del af et ledelsesteam</em></strong></li> <li><strong><em>Lede engagerede medarbejdere</em></strong></li> <li><strong><em>Lede flere afdelinger samtidig</em></strong></li> <li><strong><em>Være medskaber af et godt liv for borgergruppen</em></strong></li> <li><strong><em>Og har du en bred og velfunderet faglighed</em></strong></li> </ul> <strong><em>Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder.</em></strong><br /><br />Tornhuset søger en engageret assisterende rehabiliteringsleder med ledelseserfaring og en stærk socialfaglig baggrund med tiltrædelse 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Om Tornhuset</strong><br />Tornhuset består af 3 dagtilbud, 6 afdelinger med døgntilbud samt et støttecenter for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser, varierende grad af udviklingshæmning samt eventuelle psykiatriske tillægsdiagnoser. Vi er fysisk fordelt over 5 forskellige matrikler.<br />Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe, bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, køkkenledere, fysioterapeuter samt pædagogmedhjælpere.<br /><br />Tornhuset er kendetegnet ved en målrettet, struktureret og systematisk faglig indsats med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tænkning og har borgerens mestringsmuligheder i fokus.<br /><br />Vores grundlæggende tilgang er baseret på TEACCH, Low Arousal, LA2, KRAP og neuropædagogik. Alle afdelinger får faglig supervision af ekstern psykolog.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I stillingen som assisterende rehabiliteringsleder vil du blive den daglige leder for Bodelen Tornbjergvej og Hvedevangen/Støttedelen.<br /><br />Du vil indgå i et lederteam med tre andre assisterende rehabiliteringsledere samt referere direkte til rehabiliteringslederen. Vi arbejder med ”det store Vi” og hjælper hinanden på tværs af ledelsesområder.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Har ledelseserfaring og relevant lederuddannelse</li> <li>Har interesse for og en bred socialfaglig baggrund inden for det specialiserede område meget gerne med erfaring med borgere med ASF</li> <li>Kan facilitere kontinuerlig udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne gennem faglig sparring og coaching</li> <li>Mestrer at inddrage pårørende i arbejdet omkring borgeren.</li> <li>Har en sikker ledelsesstil, og kan lede og koordinere udvidelser og forandringsprocesser og evner at styre inden for de givne rammer så ressourcerne udnyttes bedst muligt</li> <li>Er god til at overskue flere og komplekse opgaver, samt kan arbejde med uddelegering</li> <li>Har fokus på personaleledelse som et middel til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Kan håndtere væsentlige administrative styringsopgaver, så som intern strategisk udvikling, arbejdsplanlægning og økonomi</li> </ul> <strong>Som person er du</strong>: <ul> <li>Tydelig som leder, nærværende, vedholdende, autentisk og anerkendende</li> <li>En holdspiller med evnen til at kunne begejstre og få følgeskab</li> <li>Ambitiøs og iderig på Tornhusets vegne</li> <li>Struktureret med evnen til at bevare overblikket og roen, også i pressede situationer</li> <li>En afslutter i dit arbejde og opgaveløsning</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende lederstilling på en højt specialiseret arbejdsplads.</li> <li>Et ledelsesteam, der arbejder værdibaseret og hvor fagligheden er i højsæde, som har fokus på kvalitet, høj grad af professionalisme, konstruktiv sparring, nytænkning, gensidig respekt og loyalitet</li> <li>En arbejdsplads hvor udviklings- og forandringsprocesser er en del af hverdagen, og du vil have indflydelse på udvikling af kulturen i organisationen.</li> <li>Et afvekslende og udfordrende lederjob, hvor personaleledelse, faglighed og den daglige drift er i fokus</li> <li>Ledersupervision i gruppe med øvrige assisterende rehabiliteringsledere i Medfødt Hjerneskade.</li> <li>Engagerede medarbejdere, der arbejder teambaseret i tværfagligt sammensatte afdelinger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen uden højeste tjenestetid, og er med tiltrædelse hurtigst muligt eller pr. 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Anne-Mette Sørensen 2925 3400.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 5. januar 2020.<br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 16. januar, og 2. samtalerunde den 22. januar. Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en af vores nye kollegaer, der i fællesskab med os vil højne vores faglighed?

  <em>Er du en af vores nye kollegaer, der i fællesskab med os vil højne vores faglighed?</em><br /><br />Udekørende daggruppe, Forløb vedvarende sygdomsforløn søger to social- og sundhedsassistenter på 32/37 timer pr. uge.<br /><br />Så er du social- og sundhedsassistent og har lyst til at arbejde med borgere, som har en vedvarende sygdom og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er nedenstående måske noget for dig.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Udekørende gruppe i vedvarende sygdom, Syd, er geografisk placeret på Østerbæksvej 83, 1 sal. Gruppen specialiserer sig i forhold til samarbejdet med borgere med vedvarende sygdoms fx efter demens eller KOL.<br /><br />Vi er en veletableret gruppe, der har fokus på tværfaglighed, rehabilitering, monofaglige kompetencer. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af ca. 22 social- og sundhedspersonaler, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut samt 5 sygeplejersker. Herudover er der tilknyttet elever og studerende. <br /> <br /><strong>Fokus for indsats</strong> <br />Fokus for indsatsen er at, borger med vedvarende sygdom og deres pårørende ydes det bedste mulige koordinerede rehabiliteringsforløb og at borgerne bruger deres træningspotentiale.<br /><br />Medarbejderne skal i dette forløb både tænke i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Hvis funktionsnedsættelserne er permanente, skal der ydermere være fokus på fremtidsperspektiver, forebyggelse og mestring af komplekse problemstillinger.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job med mulighed for at specialisere sig inden for demens m.m.</li> <li>Udvikling inden for rehabilitering, lærer at målrette indsatsen og løbende evaluere borgernes mål</li> <li>Tværfaglige kollegaer som arbejder målrettet i henhold til borgers ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Tværfagligt og monofagligt fællesskaber som tager ansvar for opgaver – med samarbejde på tværs af geografi og specialer</li> <li>Et spændende, afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Teammøde hver 4. uge samt fælles p-møde hver 4 uge</li> <li>Gensidig respekt for hinandens fagligheder</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Har du interesse i elev arbejder og er der mulighed for at få uddannelse indenfor området</li> <li>Vi tilbyder uddannelse indenfor demens indenfor en overskuelig tidshorisont</li> <li>Vi har fokus på at højne fagligheden i gruppen, da borgere i eget hjem bliver mere komplekse </li> </ul> <strong>Vi lægger vægt på at du</strong> <ul> <li>Har en høj faglighed og mestre sundhedsfaglige udfordringer</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag der kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfagligt samarbejde</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og tager del i at udvikle praksis</li> <li>Er robust og kan lide at ikke to dage ligner hinanden</li> <li>Har kørekort</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care, FMK, 1.plan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Dorthe Weber på 65513638.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. december 2019, og vi forventer og afholde samtaler den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Specialkonsulent til Data og Ledelsesinformation

  Brænder du for at lave ledelsesinformation og analyser? Kan du tænke dig at arbejde i et stærkt fagligt miljø? Kan du tænke dig at arbejde sammen med gode kolleger med højt humør? Så skal du søge jobbet som specialkonsulent hos os i Data & Ledelsesinformation – som en del af Staben i Beskæftigelse

  <em>Brænder du for at lave ledelsesinformation og analyser? </em><em>Kan du tænke dig at arbejde i et stærkt fagligt miljø? </em><em>Kan du tænke dig at arbejde sammen med gode kolleger med højt humør?</em><br /> <br />Så skal du søge jobbet som specialkonsulent hos os i Data & Ledelsesinformation – som en del af Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /> <br /><strong>Hvem er vi</strong><br />I afdelingen Data & Ledelsesinformation leverer vi nøgletal og analyser til både det politiske og administrative niveau. Vi arbejder målrettet med at automatisere dannelse af vores information, så vores kræfter frigives til nye udviklingsområder og projekter. Vores vision er, at få klik på musen skal give adgang til ledelses- og driftsinformation, der kan understøtte styrings- og beslutningsprocesser på alle niveauer.<br /><br />Vores arbejdsfelt er indenfor beskæftigelses- og socialområdet og spænder fra unge i alderen 15-18 år til voksne, fra alkohol- og misbrugsbehandling til beskæftigelsesindsatser og uddannelsevejledning. Det er områder, der understøttes af mange It-systemer og data.<br /><br />Vi har ansvaret for, at forvaltningens fagdata er struktureret optimalt i vores datawarehouse. Opgaverne bliver løst ved en bred vifte af SAS værktøjer. Vi er en fagligt stærk enhed, der nyder stor respekt i hele organisationen. Vi bidrager aktivt til arbejdet med ledelsesinformation og analyse på tværs af Odense kommune – og barren er sat højt.<br /><br />Vi ser en stigende efterspørgsel efter data, analyser og ledelsesinformation til alle niveauer i forvaltningen. Dette kombineret med det store politiske fokus på at få flere ledige i job, gør det til en spændende arbejdsplads med konstant udvikling.<br /><br />Vi har en uformel omgangstone og værdsætter godt humør og stærk faglighed.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil bestå i ETL udvikling,  analyseopgaver og dannelse af automatiseret ledelsesinformation ved rapporter på vores Informationsplatform.<br /><br />Som ETL-udvikler skal du tilrettelægge grunddata i datawarehouse, som kommer fra forskellige fagsystemer, så de kan anvendes til ledelsesinformation og analyser mv. Du skal derfor kunne kombinere forståelsen for en god brugeroplevelse med evnen til at programmere det i praksis.<br /><br />Som analysemedarbejder skal du lave analyser og automatiseret ledelsesinformation. Du skal derfor have en god data- og analyseforståelse, og have et blik for at formidle ledelsesinformation i BI-rapporter på vores Informationsplatform. Arbejdet sker i tæt dialog med driftsorganisationen f.eks. gennem projekt- og arbejdsgrupper.<br /><br />Vi anvender SAS-produkter i arbejdet med data, eksempelvis Data Integration Studio, Enterprise Guide og Visual Analytics.<br /><br />Du vil indgå i tæt samarbejde med alle i Staben og ikke mindst dine 6 kollegaer i Data & Ledelsesinformation.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har en videregående uddannelse og formentlig erfaring med analyse og ETL arbejde. Vi forventer derfor, at du har kendskab til eller erfaring med et eller flere analyse og ETL værktøjer.<br /><br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Har god dataforståelse</li> <li>Kan arbejde både selvstændigt og i team i forbindelse med opgaveløsning</li> <li>Er slutbrugerorienteret og serviceminded</li> <li>Er analytisk stærk og kan formidle dette i tekst og figurer</li> <li>Kan planlægge og bevare overblikket</li> <li>Evner at omsætte idéer til konkrete produkter/resultater, der kan anvendes i den daglige drift</li> <li>Er ambitiøs og udviklingsorienteret</li> <li>Er struktureret og dokumenterer dit arbejde</li> <li>Har erfaring med at arbejde i en politisk organisation</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelse sker som specialkonsulent i fast stilling på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. marts 2020. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du gerne drøfte dine personlige kvalifikationer i forhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Data & Ledelsesinformation Marianne Gjerstorff på 3051 6309. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 5. januar 2020. Bemærk, at vi indkalder med kort varsel til samtaler den 10. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Enghaveskolen søger et antal pædagogiske assistenter / pædagogmedhjælpere. Der er tale om faste stillinger. Alle stillinger er på 32 timer med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. februar 2020.

  Enghaveskolen søger et antal pædagogiske assistenter / pædagogmedhjælpere. Der er tale om faste stillinger. Alle stillinger er på 32 timer med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. februar 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en integreret institution der består af folkeskole fra 0-10 klasse og børnehave for børn i alderen 2-6 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum. Åbningstiden er fra kl. 7.00 - 16.00.<br /><br />Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.<br />Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever. Undervisningen foregår fra kl. 8.30 - 15.00 og der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00 - 8.30 og fra kl. 15.00 - 16.00.<br /><br /><strong>Vi</strong><strong> tilbyder</strong> <ul> <li>en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt</li> <li>introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal</li> <li>intern kompetenceudvikling</li> <li>uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)</li> <li>et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde</li> <li>en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord</li> <li>et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi har følgende forventninger til dig:<br /><br />Organisering: <ul> <li>at skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen</li> <li>at bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen</li> <li>at afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse</li> </ul> Pædagogfaglige kompetencer: <ul> <li>har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret</li> </ul> <ul> <li>deltagelse i opstilling af kompetence- og læringsmål</li> <li>organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø</li> <li>skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile</li> <li>kan anvende IT</li> </ul> Relationskompetence: <ul> <li>af være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende</li> <li>være på forkant i relationen</li> <li>etablering af et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt</li> <li>er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende</li> <li>har en systemisk grundforståelse ift. sprog og relationer, har indfølingsevne</li> <li>at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere</li> <li>at være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information</li> <li>at planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder</li> </ul> Refleksiv kompetence: <ul> <li>at bidrage aktivt til en refleksionskultur,<strong> </strong>at kunne lytte og spørge</li> <li>at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer</li> <li>at kunne give og modtage feedback og feedforward  </li> <li>at være åben og nysgerrig ift. ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis</li> </ul> Medarbejderskab:  <ul> <li>at vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier</li> <li>et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlings berettigede organisation og KL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lars Hejmann eller souschef Morten Højgaard på 6375 3500.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 11. december 2019. Samtaler afholdes tirsdag den 17. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!

  <em>Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!</em><br /><br />Vi søger to socialrådgivere til faste stillinger med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. februar 2020.<br /><br />Odense Kommune ønsker at sætte yderligere særlig fokus på den gode barndom med udgangspunkt i så tidlig indsats om muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Børne- og Ungerågivningen møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn få præcis den støtte, der er behov for. De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerågivningen til en spændende arbejdsplads i udvikling og forandring. Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børne- og Ungerågivningen vægtes det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.<br /><br />Børne- og Ungerågivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet</strong> <ul> <li>Som socialrådgiver i Børne- og Ungerågivningen bliver du en del af et fagligt stærkt team med fagligt dygtige og kompetente kollegaer.</li> <li>Du bliver ansvarlig for din egen sagsstamme, og vi vægter faglig sparring og samarbejde højt.</li> </ul> I en hverdag med mange opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du fagligt er:  <ul> <li>Dygtig til at planlægge aktiviteter og systematisere samt tager hensyn til mulige skiftende omstændigheder.</li> <li>Stærk på lovgivningen og kan omsætte den til praksis og er opsøgende i forhold til ny lovgivning og anden relevant viden.</li> <li>God til at kommunikere med alle typer mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos borgerne.</li> <li>En del af et større system, hvor du har forståelse for, hvordan del og helhed spiller sammen.</li> <li>Derudover, at faglighed og samarbejde er vigtigt for dig.</li> </ul> Dine personlige kompetencer: <ul> <li>Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn.</li> <li>Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav.</li> <li>Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at lære af de borgere, kolleger og samarbejdspartnere, som du interagerer med.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig, og hvor<br />du får rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig<br />med at du får et hav af dygtige kolleger at sparre med.<br /><br />Som ny medarbejder bliver du tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerågivningen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Cathe Bilenberg på 2363 9160.<br /><br />Læs mere om <u><a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd/boerne-og-ungeraadgivningen" target="_blank" title="Børne- og Ungerådgivningen">Børne- og Ungerågivningen</a></u> og <u><a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd" target="_blank" title="Familie- og Velfærdsafdelingen">Familie- og Velfærdsafdelingen</a>.</u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Forud for en eventuel samtale forventer vi, at du har sat dig ind i vores opgaver,<br />organisation og vigtigste samarbejdspartnere.<br /><br />Ansøgningsfrist er 17. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 20. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Bostedet Munkehatten

  Har du lyst til at arbejde med livsbekræftende borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen? Så er du måske vores nye pædagog.

  <em>Har du lyst til at arbejde med livsbekræftende borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen? Så er du måske Munkehattens nye pædagog.</em><br /><br />Bostedet Munkehatten søger en fagligt dygtig og engageret pædagog til fantastiske borgere, som arbejder innovativt med at finde løsninger, for at fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”. <br /><br />Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og påklædning, praktiske gøremål og almindelig livsførelse. Der vil være opgaver i form af pædagogiske projekter med henblik på rehabilitering af borgeren.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog, evt. med speciale i neuropædagogik</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og være koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> Personlige egenskaber: <br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, som: <ul> <li>Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 24210604. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 17. december 2019, og vi forventer at holde samtaler 20. december 2019. <br /><br /> <br /> <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Assistent til Fritidssekretariatet

  Brænder du for en alsidig hverdag med varierende administrative opgaver indenfor fritidsområdet, og trives du i rollen som serviceminded blæksprutte, der skaber gode relationer internt som eksternt på din arbejdsplads? Så er du måske vores nye medarbejder.

  <em>Brænder du for en alsidig hverdag med varierende administrative opgaver indenfor fritidsområdet, og trives du i rollen som serviceminded blæksprutte, der skaber gode relationer internt som eksternt på din arbejdsplads? Så er du måske vores nye medarbejder.</em><br /><br />Vi søger en kompetent, energisk og serviceminded medarbejder med erfaring og interesse for at arbejde med såvel det frivillige foreningsliv som kommercielle idrætsaktører.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fritidssekretariatet varetager administrationen af folkeoplysningsområdet (tilskud og udlån af lokaler til foreninger, aftenskoler m.fl.) samt administration af Odense Idrætspark, som driver 9 idrætsanlæg samt 5 svømmehaller, 1 friluftsbad og 1 havnebad.<br /><br />Fritidssekretariatet er en del af Fritid og Folkeoplysning, der står for udvikling, drift og gode oplevelser i byens idrætspark og svømmehaller. Fritid og Folkeoplysning skaber desuden rammer og muligheder for fritidslivet med henblik på, at flest mulige borgere motiveres og inspireres til at deltage i aktiviteter og fællesskaber. Fritidssekretariatet er fysisk placeret i Odense Idrætspark.<br /><br /><strong>Dine arbejdsopgaver</strong><br />Dit arbejdsområde vil ligge indenfor folkeoplysningsområdet, og de primære arbejdsopgaver vil være: <ul> <li>behandling af ansøgninger om lån af offentlige gymnastiksale, haller og udendørsanlæg til folkeoplysende formål</li> <li>administrative opgaver i forbindelse med fordeling af sæsontider på boldbaner</li> <li>kontakt til skoler m.fl. vedrørende udlån af lokaler og udendørsanlæg</li> <li>tilsyn med folkeoplysende aktiviteter</li> <li>vedligehold og opdatering af IT-fagsystem</li> <li>forefaldende opgaver i løsning af afdelingens øvrige opgaver (kundebetjening, servicering af øvrige teams m.m.)</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har en relevant administrativ baggrund, gerne en kontoruddannelse. Du kan lide at tage ansvar for dit arbejde og trives med varierende arbejdsopgaver, praktiske såvel som administrative.<br /> <br />Vi forventer, at du <ul> <li>har gode formidlings- og samarbejdsevner</li> <li>har stærke IT-kundskaber</li> <li>besidder en stor faglighed og en sund dømmekraft</li> <li>kan arbejde selvstændigt</li> <li>er villig til at udvikle dine kompetencer</li> <li>er positiv, har et smittende humør og ser muligheder frem for begrænsninger </li> </ul> Som person er du serviceminded, detaljeorienteret og struktureret. Du er fleksibel, og det falder dig naturligt at varetage forefaldende opgaver i løbet af dagen.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et spændende og afvekslende job i en moderne, effektiv og udviklingsorienteret organisation. En arbejdsplads fyldt med aktiviteter og mennesker, hvor du vil få en stor kontaktflade såvel internt som eksternt. Et godt kollegialt netværk og et godt socialt miljø.<br /><br />Vi vægter et værdiskabende arbejdsmiljø med fokus på kunderne.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br />Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 32 timer. Stillingen er til besættelse 1. februar 2020 eller hurtigst muligt derefter. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekretariatsleder Gitte Riding på 2466 2292 eller <a href="mailto:gri@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">gri@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 15. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Botilbuddet Rydsåvej

  Har du erfaring med psykiatri/socialpsykiatri og er du interesseret i gerontopsykiatri, så læs videre.

  Botilbuddet Rydsåvej søger en sygeplejerske i fast stilling på 30 - 37 timer/ ugl. pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag og aftenvagt og der arbejdes hver 2. weekend<br /> <br /><strong>Botilbuddet Rydsåvej</strong><br />Er et gerontopsykiatrisk botilbud for 43 borgere og en udredningsplads. Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt.<br /> <br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Har interesse i gerontopsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for beboerens værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Tilknytning til eget team, hvor du vil stå for de komplekse sygeplejefaglige opgaver</li> <li>Tæt faglig sparring med øvrige sygeplejersker på Rydsåvej</li> <li>At du i samarbejde med de udekørende sygeplejerske fordeler de komplekse opgaver på Rydsåsvej</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Camilla Munck på 5116 7681 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091<br /><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. december 2019. Vi afholder ansættelsessamtaler den 18. december 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du bred erfaring med administration af bolig- og erhvervslejemål? Besidder du indgående økonomisk og juridisk indsigt samt forståelse? Og kan du samtidig holde fokus på mål og sikre opfyldelse i tæt dialog med interessenter? Så er du måske vores nye ejendomsadministrator.

  <em>Har du bred erfaring med administration af bolig- og erhvervslejemål? Besidder du indgående økonomisk og juridisk indsigt samt forståelse? Og kan du samtidig </em><em>holde fokus på mål og sikre opfyldelse i tæt dialog med interessenter? Så </em><em>er du måske vores nye ejendomsadministrator.</em><br /><br />Kravene til bygninger, lokaler og indretning ændrer sig løbende i en stor kommune som Odense. Vi arbejder derfor løbende på at skabe bedre og mere effektiv brug af vores bygninger.<br /><br />I Ejendomsadministration søger vi en ny kollega, som kan tage ansvar for egen portefølje og samtidig vil være med til at supplere og styrke den daglige drift og fulde administration inden for både bolig og erhverv.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som ejendomsadministrator vil din primære funktion være at administrere kommunens erhvervslejemål, men også boliger, plejeboliger og ubebyggede arealer m.m. Dine daglige opgaver vil bestå af alt fra udarbejdelse af kontrakter, forbrugs- og driftsregnskaber, opkrævninger, varslinger, budget og regnskaber, flytteopgørelser m.m.<br /><br />Du vil endvidere få ansvaret for koordinerende og administrative opgaver i forbindelse med udarbejdelse af business cases til brug for optimering af kommunens kvadratmeter. Ligeledes skal du kunne planlægge og koordinere de mange delopgaver, der sammen skal sikre udvikling af kommunens bygninger, så de bruges klogt og effektivt.<br /><br />Det er afgørende for os, at vi har engagerede medarbejdere, som kan løse opgaverne i tæt samarbejde med øvrige funktioner på tværs af både afdelinger og forvaltninger. Vi vægter samarbejde højt og arbejder til daglig tværfagligt for at udnytte hinandens viden og kompetencer optimalt.<br /><br />I Ejendomsadministration har vi en vigtig rolle i at skabe overblik, samle alle trådene, koordinere og levere et samlet og fyldestgørende beslutningsgrundlag til vores politikere og samarbejdspartnere internt i Odense Kommune.<br /><br />Selvom der er travlt, er det en selvfølge, at overblik, præcision og kvalitet går hånd i hånd.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Det er et krav, at du: <ul> <li>har ejendomsadministratoruddannelsen eller tilsvarende, samt minimum 3 års erfaring fra ejendomsadministrationsbranchen</li> <li>har erfaring med ejendomsøkonomi og besidder økonomisk og ikke mindst juridisk indsigt</li> <li>er specialist</li> </ul> Derudover er det vigtigt for os, at du: <ul> <li>har et indgående kendskab til administration af bolig- og erhvervslejemål</li> <li>er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt med fokus på høj kvalitet  </li> <li>har erfaring med og kan anvende Unik Bolig 4</li> <li>har kendskab til administration af almene boliger (er en fordel men ikke et krav)</li> <li>trives i et travlt miljø med skiftende dagsordener og prioriteter</li> <li>har gennemslagskraft og er en stærk kommunikator, initiativrig, udadvendt og trives med en uformel omgangstone i åbent kontormiljø</li> <li>har flair for at skabe og udvikle netværk i organisationen</li> <li>trives i en dagligdag med stor dynamik, skiftende prioriteringer og korte deadlines</li> <li>er god til både skriftlig og mundtlig formidling</li> <li>er i stand til at udvikle og forny dig</li> </ul> Vi prioriterer, at du har et indgående kendskab til administration af bolig- og erhvervslejemål.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ejendomsadministration er organiseret i By- og Kulturforvaltningen og udgør sammen med Rengøringen Bygningsdrift.<br /><br />Ejendomsadministration består af 12 engagerede, dedikerede og professionelle medarbejdere, og vi administrerer ca. 600 ejendomme fordelt på ca. 1 mio. m2.<br /><br />Bygningsdrift er en del af Odense Kommunes Ejendomscenter, som, i tæt samarbejde og i fællesskab med vores samarbejdspartnere, skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme, så de bruges klogt og effektivt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat 1. februar 2020, og er en fast stilling og arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flexordning.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos leder for Ejendomsadministration Gitte Bech på 3066 1510 eller <a href="mailto:gibec@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">gibec@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. december 2019. <br /><br />Indkaldelse til samtaler vil foregå, med et telefonopkald, fredag den 13. december 2019.<br />1. samtaler afholdes mandag den 16. december 2019.<br />2. samtaler afholdes onsdag den 18. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du sundhedsfagligt uddannet, og kunne du tænke dig at blive en del af et tværfagligt team? Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter og 4 social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, som dækker afløsning på tværs af hele Natgruppen.

  <em>Er du sundhedsfagligt uddannet, og kunne du tænke dig at blive en del af et tværfagligt team?</em><br /><br />Natgruppen søger 2 social- og sundhedsassistenter og 4 social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, som dækker afløsning på tværs af hele Natgruppen. Stillingerne er på 28 timer ugentlig og primært med arbejde hver 2. uge. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere<br /><br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger dig, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedsassistentuddannelse eller social- og sundhedshjælperuddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din sundhedsfaglige viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne.</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Camilla Hedegaard på 65513937, assisterende rehabiliteringsleder Anne Jasinski 65513937 eller rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513937. <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. december 2019. Samtaler afholdes løbende.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.

  <em>Engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige kollegaer til Udekørende Team Syd, Natgruppen.</em><br /><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.<br /><br />Aktuelt har vi stillinger i udekørende gruppe i Syd. For stillingerne gælder at timetallet er på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge.<br /><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og sygehjælpere. <br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedshjælperuddannelse eller social- og sundhedsassistentuddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Som medarbejder i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>At blive en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du vekommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne Guldborg Jasinski på 6551 3937, og får yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 12. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Hjemmesygeplejerske til Hjallesegruppen

  Er du sygeplejerske - klinisk vejleder, og har du lyst til at arbejde med borgere, som har en sindslidelse, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig.

  <em>Er du sygeplejerske - klinisk vejleder, og har du lyst til at arbejde med borgere, som har en sindslidelse, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig.</em><br /><br />Udekørende daggruppe i Forløb Sindslidende i Syd søger en hjemmesygeplejerske - klinisk vejleder til en fast stilling med tiltrædelse hurtigst muligt, gerne 1. februar 2020. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Jobbet består bl.a. i sårpleje, medicindosering, psykisk støtte, injektion, kateterskift og sondeernæring. <br /><br />Stillingen er på 32- 37 timer om ugen. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 4. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet fra kl. 7-15.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>er du klinisk vejleder vil det et plus</li> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt.</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang og har lyst til at drible med forandringer og udvikling.</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang.</li> <li>du har overblik og er god til at planlægge.</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden.</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder.</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske.</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne.</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling.</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere.</li> <li>en rummelig arbejdsplads.</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet.</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallesegruppen er opdelt i Hjallese Centrum, som kører i bymidten og Hjallese Syd, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Bellinge, Blangstedgårdkvarteret, Birkum, Sanderum og Dalum m.v.<br /><br />I vores forløb arbejder vi med borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel. Vi møder ind på Bjergegade 15. <br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistent, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi samarbejder ligeledes tæt med vores rehabiliteringsrådgivere og mange andre samarbejdspartnere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder for Hjallesegruppen Sara Mortensen på 65513265 for at få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er løbende. Samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Eventyrgården

  Du er pædagogen der er stolt af dit fag og du tager ansvar for at lede og guide de børnegrupper du er sammen med og du motiveres af at reflektere fagligt sammen med dine kollegaer, omkring at etablere de bedste læringsmiljøer og trivsel for børnehusets børn.

  <em>Høj faglighed, mod, ordentlighed og samarbejde, er grundpiller som dit arbejde er bygget op omkring</em><br /> <br />Er det dig – så er du måske vores nye kollega.<br /> <br /><strong>Børneinstitutionen Korup-Næsby vil kendes på:</strong> <ul> <li>Børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber</li> <li>At vi tilbyder inspirerende lærings -og deltagelsesmiljøer i børnehøjde</li> <li>Voksne omkring børnene der er tydelige i at tage ledelse af børnegrupper og læringsmiljøer</li> <li>Et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>Høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere, i et spændende fagligt arbejdsfællesskab, hvor der er en høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven</li> </ul> Vi tilbyder en pædagogstilling i Børnehuset Eventyrgården med start 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter:<br /><br /><strong>En fastansættelse i en pædagogstilling på 37 timer ugentlig på børnehavegruppen.</strong><br /><br /><strong>Børnehuset Eventyrgården</strong> er et integreret børnehus med en børnehavegruppe på 36/40 børn og en vuggestue på 12 børn – den kollega vi søger, skal som udgangspunkt arbejde på børnehavegruppen, men vi er ét hus og ét hold og vi hjælper hinanden når der er behov for det. Vi etablerer læringsmiljøer med udgangspunkt i den børnegruppe vi har og det kalder på, at den voksne ”flytter” sig.<br /> <br />Vi arbejder med kontekst bestemte mål, handleplaner og evalueringer, for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det faglige fokus er på social inklusion og de pædagogiske læreplaners temaer.<br />Vi organiserer i dagligdagen arbejdet med overbliksvoksne og fordybelsesvoksne, i forhold til børnegrupper og de læringsrum vi tilbyder.<br /> <br /><strong>Vi ønsker om vores kommende kollega at:</strong> <ul> <li>Du er altid nysgerrig på at forstå barneperspektivet</li> <li>Du kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogiske tiltag, både i inde og uderummet</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og du kan samarbejde</li> <li>Du er reflekterende i forhold til egen og kollegaers faglige praksis</li> <li>Du har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt og digitalt</li> <li>Du møder børn, kolleger, ledelse og forældre med oprigtighed engagement og faglighed</li> <li>Du indgår aktivt i Eventyrgårdens og institutionen Korup-Næsbys arbejdsfællesskaber</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kl og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Eventyrgården, Conny Østergaard Christensen på 6375 1550, for yderligere vedr. stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. december 2019 og vi forventer og holde samtaler den 17.december 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du er en pædagog der er motiveret og engageret i at udfolde din faglighed gennem vuggestuepædagogik og du påtager dig ansvaret for, at de børn der møder dig, møder en anerkendende voksen, der etablerer en hverdag med omsorg, trivsel og læring - hver dag..

  <em>Høj faglighed, mod, ordentlighed og samarbejde, er grundpiller som dit arbejde er bygget op omkring</em><br /> <br />Er det dig – så er du måske vores nye kollega<br /> <br /><strong>Børneinstitutionen Korup-Næsby vil kendes på:</strong> <ul> <li>Børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber</li> <li>At vi tilbyder inspirerende lærings -og deltagelsesmiljøer i børnehøjde</li> <li>Voksne omkring børnene der er tydelige i at tage ledelse af børnegrupper og læringsmiljøer</li> <li>Et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>Høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere, i et spændende fagligt arbejdsfællesskab, hvor der er en høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven</li> </ul> Vi tilbyder et barselsvikariat til vuggestuen i Børnehuset Eventyrgården med start 1 januar 2020 eller hurtigst muligt derefter:<br /><br /><strong>Børnehuset Eventyrgården</strong> er et integreret børnehus med en børnehavegruppe på 36/40 børn og en vuggestue på 12 børn – den kollega vi søger, skal som udgangspunkt arbejde på vuggestuegruppen, men vi er ét hus og ét hold og vi hjælper hinanden når der er behov for det. Vi etablerer læringsmiljøer med udgangspunkt i den børnegruppe vi har og det kalder på, at den voksne ”flytter” sig.<br /> <br />Vi arbejder med kontekst bestemte mål, handleplaner og evalueringer, for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det faglige fokus er på social inklusion og de pædagogiske læreplaners temaer.<br />Vi organiserer i dagligdagen arbejdet med overbliksvoksne og fordybelsesvoksne, i forhold til børnegrupper og de læringsrum vi tilbyder.<br /> <br /><strong>Vi ønsker om vores kommende kollega at:</strong> <ul> <li>Du er altid nysgerrig på at forstå barneperspektivet</li> <li>Du kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogiske tiltag, både i inde og uderummet</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og du kan samarbejde</li> <li>Du er reflekterende i forhold til egen og kollegaers faglige praksis</li> <li>Du har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt og digitalt</li> <li>Du møder børn, kolleger, ledelse og forældre med oprigtighed engagement og faglighed</li> <li>Du indgår aktivt i Eventyrgårdens og institutionen Korup-Næsbys arbejdsfællesskaber</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Eventyrgården, Conny Østergaard Christensen på 6375 1550, for yderligere vedrørende stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. december  2019 og vi forventer og holde samtaler den 17. december 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til CSV Odense, Klub Nova

  Er du ufaglært, og har du lyst til at arbejde med unge mennesker med særlige behov, er det måske dig, vi er på udkig efter.

  <em>Er du ufaglært, og har du lyst til at arbejde med unge mennesker med særlige behov, er det måske dig, vi er på udkig efter.</em><br /> <br />CSV Odense - Vestfyn – Brangstrup søger en pædagogmedhjælper i 25 timer om ugen til vores klubtilbud, Klub Nova, i afdelingen på Rismarksvej i Odense V. Der er tale om en begivenhedsansættelse, der udløber senest 30. juni 2020.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Klub Nova er et fritidstilbud til unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som går på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Odense, afdeling Rismarksvej. Klubben er et eftermiddagstilbud til unge mellem 16 og 25 år.<br /> <br />De unges handicap og støttebehov i klubben spænder bredt. Klubben modtager unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med multiple funktionsnedsættelser.<br /><br />Klubben har åbent hverdage fra kl. 13.30 – 17.00, torsdage til kl. 18.00 og fredage fra kl. 11.30 til kl. 16.00. Derudover holder klubben heldagsåbent fra kl. 8.00 til almindelig lukketid i skolens ferier, med undtagelse af to ugers sommerferie. Fremmødetiden er i klubbens åbningstid. Desuden er der afsat tid til teammøde samt andet forberedelse op til de 25 timer.<br /><br />Til de omkring 16 elever i klubben er der tilknyttet tre pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Der arbejdes i et tværfagligt, selvstyrende team.<br /> <br />Fokuspunkter:<br />Med udgangspunkt i de unges individuelle behov og ønsker tilrettelægges et indholdsrigt tilbud med aktiviteter, alternativ kommunikation, sansestimulering, omsorgsopgaver m.m.<br />Vi vægter at give de unge oplevelser og rum til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi ser os som en del af den brobygning, der sætter de unge i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.<br /><br />Klubben er sammen med ungdomsuddannelsen på CSV Odense en del af det samlede pædagogiske tilbud.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har interesse i og gerne erfaring med arbejdet med unge med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og funktionsnedsættelser.</li> <li>Du er robust og kan tage ansvar.</li> <li>Du er engageret, fleksibel og har humor.</li> <li>Du kan og vil arbejde med omsorgsopgaver i spisesituationer og personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg.</li> <li>Du er god til at samarbejde.</li> <li>Du har mod på at fungere som tilkaldevikar i STU’en foruden ansættelsen i klubtilbuddet.</li> <li>Du har lyst til at arbejde i et tværfagligt team.</li> <li>Du møder dine kolleger og eleverne med respekt og nysgerrighed.</li> <li>Du har kørekort til bil.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En engageret personalegruppe, der tænker positivt, kreativt og fremadrettet.</li> <li>En personalegruppe, der arbejder tværfagligt i et selvstyrende team.</li> <li>Spændende udfordringer i samarbejdet med de unge.</li> <li>Mulighed for at være medskaber af et ungdomsmiljø.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er 25 timer ugentligt og vil være til besættelse 1. januar 2020. Der er tale en en begivenhedsansættelse, der senest slutter 30. juni 2020.<br /> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås hos leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller på 2929 1488.<br /> <br />Du kan få mere information om centeret og Klub Nova <a href="https://www.odense.dk/csv" target="_blank" title="her"><u>her</u></a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 12. december 2019. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt tirsdag, den 17. december 2019 mellem kl. 9.00 og 11.00.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejepædagog til Dagplejen Vest

  Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at skabe udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at motivere, systematisk og selvstændig i dit arbejde?

  <em>Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at skabe udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at motivere, systematisk og selvstændig i dit arbejde? Så er du måske vores nye dagplejepædagog.</em><br /><br />Dagplejen Vest søger dagplejepædagog – vil du være med?<br /><br />I Odense er dagplejen med helt fremme, og vi arbejder konstant på at yde den bedst mulige kvalitet i vores tilbud.  <br /><br />I Dagplejen Vest arbejder vi med afsæt i glæde, tillid og gode relationer – ord som går igen over alt i vores arbejde og samarbejde. Vi udvikler hele tiden vores tilbud, så vi kan imødekomme samtidens forældre og stille børnene bedst muligt til det samfund de allerede er en del af. Lige nu fokuserer vi på vores materiale til arbejdet med læreplaner, tæt samarbejde med forældre - individuelt som med vores bestyrelse. Vi er også langt med at bruge nye digitale redskaber, f.eks. Børnetube, Wizefloor, robotter etc. Vi har en høj grad af fleksibilitet og frihed under ansvar, således vil der være mulighed for at arbejde hjemme engang i mellem efter nærmere aftale.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får et tæt, tillidsbaseret samarbejde med dagplejerne og andre samarbejdspartnere om at udvikle og sikre den bedst mulige dagpleje. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med ca. 6 i hver, med tilsammen 24 børn. Som dagplejeplejepædagog er du tilknyttet 3 legestuegrupper, hvor du er med til at skabe højest mulig kvalitet for børnene. Derudover varetager du et formelt tilsyn med den enkelte dagplejer.<br />Som dagplejepædagog skal du ca. 1 gang om ugen varetage morgenvagter fra kl. 6.00.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har en pædagogisk uddannelse og pædagogisk erfaring</li> <li>har lyst til et arbejde med mange forskelligartede opgaver, og i mange forskellige rammer</li> <li>er god til at formidle både mundtligt og ikke mindst skriftligt</li> <li>har en positiv og anerkendende tilgang til og i dit arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>har lyst til at indgå i et udviklende teamsamarbejde</li> <li>har stærke IT-kundskaber og stor interesse for at anvende IT i den pædagogiske praksis</li> </ul> Som dagplejepædagog i Dagplejen Vest kommer du ikke altid rejsende med svar, men vil til alle tider bruge din faglighed som refleksionsramme, og du er ikke bange for at gøre brug af dit team.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen er organiseret i 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder og et antal dagplejepædagoger.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 30 timer om ugen. Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter naturligvis gerne på den rette til jobbet.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Vest Svend Degn på 23727013 eller teamleder Gitte Løv på 29790555. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 16. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler fredag, den 20. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Demens, men ikke som du forventer det. Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores ledige faste stilling på 32 timer om ugen i primært dagvagt. Du vil fast skulle arbejde hver 2. weekend i lige uger.

  <em>Demens, men ikke som du forventer det.</em><br /><br />Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores ledige faste stilling på 32 timer om ugen i primært dagvagt. Du vil fast skulle arbejde hver 2. weekend i lige uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enrum Plejecenter er et hyggeligt lille plejecenter på 2 etager med plads til 24 beboere med middel til svær demens. Beboernes sanser er vigtige i vores arbejde og vi bruger meget tid på at finde ud af hvad, der gør den enkelte beboer glad.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvorfor skal Enrum Plejecenter være DIN nye arbejdsplads? <ul> <li>Fantastisk mulighed for at blive specialiseret inden for demensområdet</li> <li>Rig mulighed for yderligere dygtiggørelse i form af kurser og uddannelse</li> <li>Du vil lære gode pædagogiske og terapeutiske principper</li> <li>Plads til nytænkning og medindflydelse</li> <li>Du skal være klar på at tage del i både rengøring og tøjvask</li> <li>Når man siger ”ja” til en stilling på Enrum Plejecenter, siger man ”ja” til at være på, fra man går ind ad døren, til man går hjem</li> <li>En socialpædagogisk indgangsvinkel er vigtig, fordi vi ofte oplever, at det som virker i dag, ikke nødvendigvis virker i morgen</li> <li>Beboerne kan ikke selv give udtryk for deres behov, og det kræver derfor en meget høj faglighed at arbejde hos os</li> <li>Mange af vores beboere har en psykiatrisk diagnose</li> <li>Vores beboere bevarer et langt stykke hen ad vejen deres personlighed og sociale fornemmelser. Vi oplever dog også, at de er meget sårbare over for at blive korrigeret. Det betyder, at personalet ofte skal gå på kompromis med sig selv</li> <li>Det kan være meget udfordrende fagligt at arbejde på Enrum Plejecenter, idet vi skal være meget skarpe på, hvad vi ser og hvad vi har brug for hjælp til. Hvornår er det rette tidspunkt at give PN? Hvornår skal der skærmes osv.</li> <li>Arbejdet skal hænge sammen i løbet af døgnet. Det kræver, at vi tør og kan handle. Både på det vi selv ser, men også på det som er givet videre fra aften og nattevagten</li> <li>Man skal hos os heller ikke være bange for fysisk kontakt. Mange af vores beboere lider af hudsult. Så vi krammer ofte vores beboere</li> <li>Det er ikke ualmindeligt, at vi synger beboerne i bad eller i seng</li> <li>Humor fylder meget i dagligdagen</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er robust både fysisk og psykisk</li> <li>Positivt indstillet, du skal have ”JA hatten” på</li> <li>Har engagement og lyst til at arbejde med mennesker med demens</li> <li>Møder beboerne med den rehabiliterende tilgang</li> <li>Har flair for IT</li> <li>Er ansvarlig og tolerant</li> <li>Fremstår rolig i en presset hverdag, da det er meget vigtigt for vores beboere</li> <li>Du mister ikke så let overblikket og hvis du gør, så finder du det hurtigt igen</li> <li>Er rolig men samtidig udadvendt</li> <li>Borgerne på Enrum Plejecenter er middel til svært demente. Derfor kræver det, at du har erfaring med demens og brænder for området</li> <li>Vi ser gerne en ny kollega, som har arbejdet i et demensafsnit eller som har arbejdet i en skærmet enhed med udadreagerende borgere, men det er ikke et krav</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. februar 2020 eller hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at komme på besøg eller ringe til rehabiliteringsleder Lisa Pedersen på 3059 4358 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Nørgaard på 3091 3574. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 15. december 2019. Vi afholder samtaler torsdag, den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at præge Odenses byudvikling? Vi søger en arkitekt til særligt at understøtte den arkitektoniske kvalitet og en byplanlægger med brede kompetencer.

  Vi søger en arkitekt til særligt at understøtte den arkitektoniske kvalitet og en byplanlægger med brede kompetencer. <br /><br /><strong>Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?</strong><br />Vi søger to dygtige kollegaer, der aktivt har lyst til at planlægge udviklingen af Danmarks tredje største by, der er i kraftig vækst. Letbane, omdannede bydele, nyt sygehus, universitet, byliv, kvalitet i byggeriet – vi har gang i meget. Det kræver kvalificeret og nytænkende fysisk planlægning. Vil du være med på holdet?<br /><br />Odense undergår i disse år en historisk stor transformation. Der bygges som aldrig før, vi har ambitioner om at blive Danmarks grønneste storby, og vi har kvalitet og arkitektur på dagsordenen. Derfor er der brug for både spidse og brede kompetencer, når vi udvikler den levende, grønne og gode by.<br /><br /><strong>Hvorfor lige dig?</strong><br />Vi har to stillinger, vi ønsker at få besat:<br /><br />Fordi du: <ul> <li>Er arkitekt eller besidder lignende kompetencer</li> <li>Er i stand til at bidrage til den arkitektoniske kvalitet i såvel det byggede som omgivelserne rundt om</li> <li>Er lige så opmærksom på konteksten som på byggeriet</li> <li>Eventuelt er kompetent inden for bygningsbevaring, da det vil gøre din ansøgning særligt velkommen</li> </ul> Fordi du er: <ul> <li>Byplanlægger med en videregående uddannelse – det kan være arkitekt, ingeniør, landinspektør mm.</li> </ul> Fordi du derudover er: <ul> <li>God til at skrue en lokalplan sammen</li> <li>Hjemme i Planloven og gerne andre relevante lovgivninger</li> <li>Den, der kan sætte dig for bordenden i dialogen med en investor</li> <li>Begejstret for at udvikle kompetencer i forhandling og dialog</li> <li>I stand til at overskue komplekse opgaver og gerne flere på en gang</li> <li>Har fokus på kvalitet i arbejdet, kan vurdere projekter og gå i faglig dialog om gode løsninger</li> <li>God til at kommunikere og formidle, samarbejde og finde løsninger</li> <li>En rigtig god kollega</li> </ul> <strong>Hvorfor os?</strong><br />Fordi vi i Byplan er: <ul> <li>20 dygtige kollegaer med høj trivsel i en travl hverdag</li> <li>Bredt samarbejdende med kollegaer inden for blandt andet strategisk byudvikling, miljø, natur, byggeri og drift</li> <li>Dem, der omsætter spændende idéer til virkelighed i samarbejde med bygherrer, investorer, borgere, foreninger og politikere</li> <li>Placeret i smukke rammer på Odense Slot – 5 minutter fra banegården</li> <li>Gode kollegaer, der understøtter hinanden – også når det går rigtigt stærkt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er fuldtidsstillinger og ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte byplanchef Jeanette W Olsen på 6551 2501 eller fagleder for lokalplanlægningen Paw Gadgaard på 6138 4114.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. januar 2020, og samtaler afholdes en den 13. og 14. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Kan du tænke dig en spændende hverdag sammen med livsbekræftende borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne i en velfungerende medarbejdergruppe, så er dette stillingen for dig!

  <em>Kan du tænke dig en spændende hverdag sammen med livsbekræftende borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne i en velfungerende medarbejdergruppe, så er dette stillingen for dig! </em><br /><br />Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent til vores fantastiske borgere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent.</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren.</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust.</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende.</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger.</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau.</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever.</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, som: <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum.</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation.</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet.</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde.</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne.</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø.</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er fast og på 34 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider, samt arbejde hver anden weekend.<br /><br />Tiltrædelse 1. januar 2020. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 2421 0604. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. december 2019, og vi forventer at afholde samtaler den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Lumby Skole

  Vi søger en lærer/læsevejleder til en fast stilling i vores almenafdeling med stor lyst til at udvikle skolen i samarbejde med lærere, pædagoger og ledelse. Vi lægger vægt på at tilrettelægge en differentieret undervisning, udfra den enkelte elevs behov.

  <em>Vi søger en lærer/læsevejleder til en fast stilling i vores almenafdeling med stor lyst til at udvikle skolen i samarbejde med lærere, pædagoger og ledelse</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lumby Skole har i almenskolen cirka 100 elever fordelt på indskoling/mellemtrin – derudover har vi en specialpædagogisk afdeling med 65 elever (autisme). Lumby Skole er en del af Skolefællesskab Nord, som består af Stige, Lumby og Søhusskolen. Vi er placeret i den nordlige del af Odense med skønne grønne omgivelser, masser af plads og et lokalsamfund, der bakker op om skolen.<br /><br />Vi lægger vægt på at tilrettelægge en differentieret undervisning, der i høj grad tager afsæt i de enkelte elevers behov. Vi dyrker de små og store fællesskaber, og vi har en helt unik stemning på skolen.<br /><br /><strong>Vi drømmer om en lærer, som:</strong> <ul> <li>Har dansk, kristendom og historie som linjefag eller tilsvarende kompetenceniveau</li> <li>Er uddannet læsevejleder – vi kan tilbyde ca. 6 ugentlige lektioner som læsevejleder</li> <li>Har erfaring med at undervise i indskoling og mellemtrin</li> <li>Brænder for at fortsætte udviklingen af Lumby Skole, så vi også i fremtiden står som en pædagogisk og didaktisk stærk skole med plads til alle</li> <li>Brænder for at indgå i et professionelt læringsfællesskab sammen med det øvrige personale</li> <li>Er nærværende og tydelig i hverdagen</li> <li>Er positiv, stabil og engageret</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil være i 3. klasse (dansk, historie og kristendom) og i vores 0. klasse. Derudover kan der være tale om støttetimer – måske har du nogle helt særlige kompetencer, som kan bringes i spil? Som læsevejleder vil du ligeledes indgå i vores ressourceteam – både lokalt, i skolefællesskabet og i det kommunale netværk. I år er vejlederne i gang med et forløb om Vurdering for Læring.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?<br />Er du velkommen til at kontakte vores hjemmeside </strong><a href="http://www.lumbyskole.odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">www.lumbyskole.odense.dk</a> ellers vores Facebookside "Lumby Skole Almen".<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. december 2019 og vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler tirsdag den 17. december 2019 om eftermiddagen/aften.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du konsolideret i din fysioterapeutiske rolle? Har du en pædagogisk tilgang til arbejdet med studerende? Og har du en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker? Så hører vi gerne fra dig. Genoptræning Nord er klinisk undervisningssted for alle praktikker i fysioterapeutuddannelsen.

  <em>Er du konsolideret i din fysioterapeutiske rolle? Har du en pædagogisk tilgang til<br />arbejdet med studerende? Og har du en respektfuld og anerkendende tilgang til andre<br />mennesker? Så hører vi gerne fra dig.</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen, Genoptræningscenter Øst v/Genoptræning Nord søger en klinisk underviser for fysioterapeutstuderende 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. februar 2020, da vores nuværende søger nye interne udfordringer.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />På genoptræningscentrene i Genoptræning Nord er kollegagruppen tværfagligt sammensat. Gruppen består af ergo- og fysioterapeuter, én BA i Ernæring og Sundhed og én social- og sundhedsassistent med en bred faglig baggrund.<br /><br />Vi arbejder med rehabilitering som metode til at støtte borgerne i at nå deres mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for dels ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau blandt andet efter indlæggelse på sygehus, samt til yngre borgere med komplekse tværfaglige genoptræningsbehov. Genoptræningen foregår hovedsageligt på genoptræningscenter, men også i borgers eget hjem/nærmiljø.<br /><br />Genoptræning Nord er et aktivt klinisk uddannelsessted for ergo- og fysioterapeutstuderende.<br /><br />Fælles krav til opgaveløsningen i Ældre- og Handicapforvaltningen er at sikre, at borgeren opnår bedst mulige rehabiliterings effekt, effektprogression og eftereffekt i overensstemmelse med sine mål. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Ansvar for de studerende og den læring, der skal finde sted i de kliniske  praktikker, der er i tilknytning til fysioterapeutuddannelsen.</li> <li>Tæt samarbejde med teamet af KU`ere i Genoptræning og fysioterapeutuddannelsen/UCL.</li> <li>Tæt samarbejde med kollegaerne på Genoptræningscentrene og fra ud-kørende grupper om de studerendes læringsmål.</li> <li>Tæt planlægning og opfølgning med kollegaerne på Genoptræningscentrene og udkørende grupper om genoptræningsborgene og holdene, der tilknyttes studerende.</li> <li>Tæt samarbejde med klinisk underviser for ergoterapeutstuderende.</li> <li>Planlægning og faglig sparring med de øvrige kliniske undervisere, som arbejder  med genoptræning.</li> <li>Driftsopgaver: Genoptræning Sundhedslovens §140 og §86.1.</li> <li>Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i forhold til borgernes rehabiliteringsplan.</li> <li>Faglig og tværfaglig sparring med kolleger.</li> <li>Tværfagligt samarbejde i øvrigt.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Konsolideret i din fysioterapeutiske rolle og bredt fagligt velfunderet.</li> <li>Lyst til at lære og lære fra dig.</li> <li>Har pædagogisk, motiverende og reflekterende tilgang til faget og arbejdet med de studerende.</li> <li>Mestre flere opgaver samtidig og formår at være bindeled mellem de studerende, kollegaer og driften.</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge dit og de studerendes arbejde, også lavpraktisk.</li> <li>Evner at skabe struktur og rammer for de studerende.</li> <li>Tager udgangspunkt i borgerens hele situation og understøtter borgeren til at kunne skabe et meningsfuldt liv.</li> <li>Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang.</li> <li>Fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt.</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker.</li> <li>Er initiativrig, reflekterende og ansvarstagende i opgaveløsningen.</li> <li>Har lyst til at være brobygger til nye samarbejdspartnere</li> <li>Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og spændende job.</li> <li>Et godt og robust kollegialt arbejdsklima.</li> <li>Gode vilkår for faglig og gensidig sparring.</li> <li>Mulighed for at få det kliniske undervisningsmodul på diplomniveau.</li> <li>Den tidligere kliniske underviser kan bruges som sparringspartner i opstartsfasen.</li> </ul> Ansøgere med en overbygning af bacheloren i fysioterapi i form af en kandidat/master opfordres også til at søge. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.  <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål vedrørende selve jobfunktionen som klinisk underviser bedes rettet til klinisk underviser for fysioterapeutstuderende Randip Parmar-Sielemann på 65513520. <br /><br />Øvrige spørgsmål rettes til tillidsrepræsentant for fysioterapeuter Thomas Elkjær Andersen på 2485 6331, Anja Dührr Gade på 3060 4489 eller rehabiliteringsleder Dorte Kirketerp-Møller på 6551 3561. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen sendes elektronisk via nedenstående link og skal indeholde dokumentation i forhold til tidligere ansættelser, dokumentation for uddannelse samt autorisationsbevis.<br /><br />Ansøgningsfrist er 13. december 2019.  <br /><br />Samtaler afholdes den 17. december 2019, 18. december 2019 og 19. december 2019 på Genoptræningscenter Øst.<br />Vi forventer at afholde første samtalerunde tirsdag, den 17. december 2019 og onsdag, den 18. december 2019. Anden samtalerunde afholdes torsdag, den 19. december 2019. Der vil indgå en opgave i forbindelse med anden samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Administrativ medarbejder til Fællesadministration i Børn- og Ungeforvaltningen. Vil du være en del af en ny administrativ enhed i Børn og Ungeforvaltningen? Kan du understøtte og samarbejde med mange forskellige faggrupper? Er du optaget af at optimere og udvikle opgaveløsningen?

  Fællesadministration søger en administrativ medarbejder da en af vores kollegaer søger nye udfordringer. <ul> <li>Vil du være en del af en ny administrativ enhed i Børn og Ungeforvaltningen?</li> <li>Kan du understøtte og samarbejde med mange forskellige faggrupper?</li> <li>Er du optaget af at optimere og udvikle opgaveløsningen?</li> <li>Kan du svare ja til ovenstående, er du måske den medarbejder vi søger                    </li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi er en nyetableret administrativ enhed placeret i staben i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Vi understøtter forskellige faggrupper inden for det alment forebyggende og specialiserede børne- og ungeområde. De 3 afdelinger vi servicerer, er Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Børneterapien og Specialpædagogisk Rådgivning. Du kan læse mere om afdelingerne på <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen" style="color:blue; text-decoration:underline">Odense.dk/Børn- og Ungeforvaltningen</a><br /><br />Vi assisterer de 3 afdelinger indenfor et bredt felt af administrative opgaver herunder personaleadministration, økonomi, bogføringer, udlæg, indkøb, regnskab, budgetopfølgninger, kursusadministration, mødebookinger, telefonpasning, håndtering af mail fra fællespostkasser, diverse opgaver i forhold til journalsystemer og meget mere. Vi arbejder tæt sammen med de forskellige faggrupper og har samtidig borgerkontakt.<br /><br />Vi er en afdeling, som løbende forholder os til opgavesættet for at optimere og effektivisere opgaveløsningen. Dermed sikrer vi ambitionen om at være en ressourceeffektiv og velfungerende administration.<br /><br />I afdelingen vil du få 7 engagerede kollegaer, som sammen løser opgaverne i et uformelt miljø. Du vil indgå i et stærkt fagligt fællesskab med gode udviklingsmuligheder.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får blandt andet ansvaret for:   <ul> <li>Budgetopfølgning for én af de afdelinger vi understøtter administrativt. Dette sker i tæt samarbejde med afdelingslederen</li> <li>Generel administrativ understøttelse af forskellige faggrupper</li> <li>Økonomi opgaver generelt, herunder bogføringer, indkøb og regnskab</li> <li>Sekretariatsbetjening af mødefora herunder udarbejdelse af dagsordener og referater</li> </ul> Dit opgavesæt er ikke fuldt ud fastlagt fra første dag, men vil blive justeret ud fra afdelingens opgaveløsning og dine interesser.  <br /><br /><strong>Om dig </strong>                                                                                                     <br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har erfaring fra en lignende stilling – gerne i en kommune eller anden offentlig myndighed</li> <li>Er en kompetent it-bruger, der er hjemmevant i Office-pakken og har let ved at tilgå nye it-systemer</li> <li>Har erfaring med eller mod på at arbejde med økonomistyring</li> <li>Er vant til at arbejde med forskellige samarbejdspartnere og har lyst til borgerkontakt</li> <li>Er fleksibel og har et godt humør, også i travle perioder</li> <li>Kendskab til børn og ungeområdet vil være en fordel, men ikke en forudsætning</li> </ul> <br /><strong>Personlige kompetencer</strong><br />Vi søger en ny kollega, som har et godt overblik og systematisk sans, der gør dig i stand til at varetage og koordinere mange opgaver. Du kan arbejde selvstændigt og overholde deadlines. Du er serviceminded og fleksibel i forhold til arbejdsopgaver samt god til at samarbejde på tværs i organisationen.  <br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde dig et job med frihed under ansvar i et uformelt arbejdsmiljø og en udfordrende dagligdag, hvor du vil have mulighed for at gøre en forskel og i sidste ende skabe de bedste rammer for børn og unge i Odense.<br /><br />Kan du se dig selv som administrativ medarbejder i afdelingen ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat den 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Administrativ leder Peter Petersen på 5177 7340.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Arbejdsstedet er Børn- og Ungeforvaltningen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 16. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Aftengruppe Nord

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er du måske vores nye aftensygeplejerske i Aftengruppe Nord?

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er du måske vores nye aftensygeplejerske i Aftengruppe Nord?</em><br /> <br />Da vi i Aftengruppe Nord opnormerer på sygepleje søger vi en sygeplejerske som vil være en del af et spændende Team!<br /><br />Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig sygeplejerske, som brænder for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at arbejde på tværs med de øvrige tilbud i kommunen. Stillingen er på 28 timer ugentlig i fast aftenvagt. Vi arbejder 5-2 med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 900 borgerbesøg<br />Der er ansat 82 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften. Vi vægter samarbejdet højt, såvel på tværs af medarbejdergruppen som mellem medarbejdere og lederteamet, og på den baggrund er vi i stand til at udvise stor fleksibilitet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Er kreativ og fleksibel i din opgaveløsning</li> <li>Har lyst og evne til at samarbejde med borgere og kollegaer</li> <li>Har bred klinisk erfaring, pædagogisk indsigt og gerne erfaring fra hjemmesygepleje – men dette er ikke et krav</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>Har kørekort</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har en positiv tilgang til både borgere og kollegaer</li> <li>Brænder for at arbejder tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Har højt humør</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling </li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabilieringsleder Pernille Hilbert på 2428 8838. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 20. december  2019. <br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at gøre Odense til det bedste sted at drive virksomhed? Er du en skarp og serviceminded koordinator? Har du lyst til at gøre det let at starte, drive og udvikle virksomhed? Så er der nu mulighed for at blive en vigtig del af Erhvervskontakten.

  <em>Brænder du for at gøre Odense til det bedste sted at drive virksomhed? Er du en skarp og serviceminded koordinator? Har du lyst til at gøre det let at starte, drive og udvikle virksomhed? Så er der nu mulighed for at blive en vigtig del af Erhvervskontakten. </em><br /><br />Erhvervskontakten søger to dygtige konsulenter, der som deres primære arbejdsområde skal koordinere virksomhedshenvendelser til Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Erhvervskontakten er erhvervslivets hovedindgang til det offentlige Odense. Vi understøtter Odenses vækstdagsorden gennem en stærk og personlig kontakt til virksomhederne i Odense, og vi koordinerer virksomhedernes kontakt med de offentlige myndigheder, der skal til for at hjælpe virksomhederne videre i deres udvikling.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Der er nu to ledige stillinger i Erhvervskontakten – den ene er en fuldtidsstilling og den anden er tidsbegrænset til 2 år. Fælles for dem begge er, at du skal understøtte byens virksomheder med etablering, udvidelse, flytning af virksomhed, godkendelse af et udviklings-/byggeprojekt, miljøgodkendelser mv. Du er i den forbindelse virksomhedens kontaktperson og koordinator ind i kommunens bagland af dygtige specialister og til andre myndighedsområder uden for kommunen, i forhold til at skabe den gode løsning med de nødvendige tilladelser for virksomheden.<br /><br />Dine primære opgaver bliver at: <ul> <li>Servicere virksomheder, der henvender sig – herunder afholde møder, koordinere sager og afklare svar og skabe løsningsmuligheder i samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>Være projektleder og koordinator for virksomhedens myndighedstilladelser, herunder sikre fremdrift og god dialog indadtil mellem virksomhed og kommune</li> <li>Være en del af vores Hotline – vores direkte telefonlinje for byens virksomheder</li> <li>Bidrage til informationsaktiviteter for virksomheder</li> <li>Indgå i samarbejde med andre aktører i erhvervsfremmesystemet</li> <li>Bidrage som en aktiv kollega og medudvikler på teamet</li> </ul> I Erhvervskontakten løser vi vores opgaver i tæt samspil med virksomheder, myndigheder og samt andre relevante erhvervsfremmeaktører. Stillingen indebærer derfor en bred kontakt- og samarbejdsflade.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Motiveres af at gøre en forskel for Odenses virksomheder og samtidig har blik den for myndighedsmæssige kontekst vi indgår i</li> <li>Forstår at sætte virksomheden i centrum</li> <li>Er serviceorienteret, imødekommende og trives med at indgå i forskellige samarbejder og netværk</li> <li>Engagerer dig og tager ejerskab og ansvar i din opgaveløsning</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaver</li> <li>Er god til at arbejde selvstændigt, men også en positiv holdspiller</li> <li>Hurtigt kan sætte dig ind i nye fagområder og komplekse problemstillinger</li> <li>Trives med at have mange sager i gang samtidig</li> <li>Kan bevare overblikket og en løsningsorienteret tilgang</li> </ul> Du har: <ul> <li>Relevant akademisk uddannelse og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Interesse for og gerne erfaring med erhvervsudvikling og erhvervsfremmesystemet, lokal, regionalt og nationalt</li> <li>Stærke relationelle kompetencer</li> <li>Et stærkt engelsk - mundtligt og skriftligt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />I Erhvervskontakten bliver du en del kontoret Byggesag og Erhverv<em>, </em>der består af 39 engagerede medarbejdere, der arbejder med erhvervsfremme, iværksætteri, byggesagsbehandling, BBR og adresse. Du vil blive en del af et fællesskab og få gode kollegaer i et engageret arbejdsmiljø, som både fagligt og socialt vil bidrage til, at du får et godt afsæt for at løse dine opgaver. Vi bor på Odense Slot i hjertet af Odense – kun få minutters gang fra Odense Banegård.<br /><br /><strong>Vil du være med?</strong><br />Odense er en by, der satser på vækst. I de kommende år blomstrer en lang række ambitiøse byggeprojekter op i centrum, på havnen, ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye supersygehus tager form. Odense bliver en åben og moderne dansk storby med en letbane, der nemt, hurtigt og bæredygtigt transporterer byens borgere og gæster rundt i byen. <br /><br />Som medarbejder i Odense Kommune skal du derfor have lyst til at blive en del af de samarbejder og fællesskaber, der har til formål at udvikle fremtidens Odense. Vi er stolte af vores by og arbejder engageret på at skabe fremtidens Odense. Vil du være med?<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om 2 fuldtidsstillinger med tiltrædelse 1. februar 2020. Den ene stilling er tidsbegrænset til 2 år.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte Anette Pihl Nielsen, chef for Byggesag og Erhverv, på 2933 5433 eller Jane Immerkær, teamleder i Erhvervskontakten, på 6551 2493.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 12. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 51.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Driftsleder til Teknisk Service

  Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.

  <em>Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.</em><br /> <br />Til vores driftslederteam, bestående af seks driftsledere, søger vi en udadvendt og tillidsvækkende driftsleder, der evner at være både teamplayer og arbejde selvstændigt samt naturligvis være udviklingsorienteret på en nytænkende måde.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Teknisk Service er en del af Byggeri og Ejendom i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Læs mere <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen">her</a>. Vi er en Udviklings- og Facilities Management-enhed, der i fællesskab med samarbejdspartnere skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme. Vi er ca. 300 ansatte inden for Teknisk Service og Byggeri & Vedligehold.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som driftsleder kommer du til at arbejde i en helhedsorienteret kultur, som har fokus på at yde brugerne af Odense kommunes bygninger, en høj service, så de kan fokusere på deres kerneopgave.<br /><br />Du får ansvaret for at teknisk serviceopgaverne i et distrikt, løses på den mest optimale måde – til gavn for brugerne. I et distrikt er der ca.175 bygninger og ca. 40 kompetente medarbejdere (primært ejendomsserviceteknikere og håndværkere), der udfører tekniske serviceopgaver på ejendomme og udearealer fordelt rundt om i Odense Kommune.<br /><br />Du vil komme til at indgå i et ledelsesteam med fem sideordnede kollegaer, der hver især varetager tilsvarende opgaveområder. I det daglige vil du fysisk være placeret i storrumskontor med kollegaer, der varetager andre servicefunktioner for ejendommene i Odense Kommune - og her er koordinering og teamwork afgørende i hverdagen.<br /><br />Din væsentligste opgave vil være daglig driftsledelse og udvikling præget af brugerhenvendelser, medarbejderkontakt, teamwork og gensidig sparring. Der vil også være opgaver i tværgående samarbejdsprojekter med kolleger, brugere og samarbejdspartnere, hvor forretningsorientering og -udvikling er i fokus. Hovedparten af din arbejdstid vil være på kontoret, hvorfor du skal trives med og evne distanceledelse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Som driftsleder er dine mål at <ul> <li>Være garant for høj faglig kvalitet i den daglige opgaveløsning og for optimal ressourceudnyttelse</li> <li>Opnå resultater gennem ledelse af mennesker, motiverer og styrke medarbejdere med forskellig viden</li> <li>Bidrage til at igangsætte nødvendige initiativer inden for både udvikling og dagligdagsdrift</li> <li>Samarbejde bredt med både kollegaer i kommunens forvaltninger samt med eksterne leverandører</li> <li>Have fokus på den brugeroplevede kvalitet; ”kundens” behov og tilfredshed</li> </ul> Fagligt forventer vi, at du <ul> <li>Kan dokumentere praktisk ledererfaring - gerne på fagområdet teknisk service, installatørvirksomhed eller anden lignende virksomhed</li> <li>Har lederuddannelse, grundlæggende lederuddannelse eller tilsvarende</li> <li>Har stor erfaring med og nemt ved både skriftlig formidling og fremstilling</li> <li>Har et godt kendskab til IT samt en solid erfaring med Excel</li> <li>Har kendskab til arbejdsmiljøarbejde</li> <li>Har erfaring med at læse, forstå og følge op på budgetter</li> <li>Søger nye idéer og optimeringsmuligheder i organisationen</li> <li>Er struktureret med et godt overblik, der sikre at også igangsatte opgaver afsluttes</li> </ul> Som leder og kollega forventer vi, at du <ul> <li>Er udadvendt, samarbejdsorienteret og trives med at være sammen med andre mennesker</li> <li>Er engageret, og vil være med til at tegne fremtiden for Teknisk Service</li> <li>Kan arbejde i teams på flere niveauer og samtidig tage selvstændige beslutninger</li> <li>Er lydhør og tillidsvækkende samt formår at lede medarbejdere, der fysisk er spredt over mange arbejdspladser i distriktet</li> <li>Er opsøgende i forhold til nye tendenser på området, herunder også teknik</li> <li>Kan stille egen bil til rådighed</li> <li>Er proaktiv</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et varieret arbejde med mange personlige kontakter</li> <li>Faglig sparring og fælles ansvar i teams samt med engagerede leder kollegaer</li> <li>Selvstændigt ansvar for Teknisk Service standarder på tværs af distrikterne</li> <li>En spændende arbejdsplads med høj social kapital</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>Kontor på Odense Slot i byens måske smukkeste omgivelser</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du refererer til chef for Teknisk Service, Jan Geisle.<br /><br />Stillingen ønskes besat pr. den 1. februar 2020. <br /><br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Teknisk Service, Jan Geisle på mobil 5125 3142.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er den 15. december 2019. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 17. december 2019 og 2. ansættelsessamtale den 20. december 2019.<br /> <br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer.<br /> <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger en rehabiliteringsrådgiver til sagsbehandling af ansøgninger om støtte til handicapbil efter Lov om Social Service § 114. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen, som ønskes besat 1. februar 2020 eller før.

  Ældre- og Handicapforvaltningen, Myndighedsområde 1, Indgangen, søger en rehabiliteringsrådgiver til sagsbehandling af ansøgninger om støtte til handicapbil efter Lov om Social Service § 114. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen, som ønskes besat snarest muligt.<br /><br /><strong>Hvem er vi</strong><br />Vi arbejder målrettet med borgerkontakt og kommunikation og har gode relationer højt prioriteret. Vi er fælles om mange af opgaverne og har blik for hinandens kompetencer. Der er plads til undren og faglig udvikling.<br />Vi sætter begreber som imødekommenhed, respektfuldhed, anerkendelse og vidensdeling højt.<br /><br /><strong>Om afdelingen</strong><br />Bilteamet består af 5 bilsagsbehandlere: 3 terapeuter og 2 administrative sagsbehandlere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Bilsagsbehandlerne afholder samtaler med borgere, der har søgt om støtte til køb af bil, særlig indretning i bil, fritagelse for grøn ejerafgift og/eller søgt om tilskud til kørekort.<br />Bilsagsbehandlerne tager ud til bilopbyggere og bilforhandlere for at finde billigst egnet bil sammen med borgeren, og vurderer hvilke indretninger, bilen skal have.<br /><br />De administrative medarbejdere varetager den økonomiske del med beregning, oprettelse af gældsbrev, klausuleringspapirer m.m.<br /><br /><strong>Din profil</strong> <ul> <li>Er uddannet ergoterapeut/fysioterapeut</li> <li>Har kendskab til eller interesse for opgaven om bilsagsbehandling/sagsbehandling</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, indgå konstruktivt i teamet og være med til at sikre høj faglighed og kvalitet</li> <li>Har gode IT- kompetencer og færdes vant i journaler og kaster sig gerne over andre systemer</li> <li>Er interesseret i og åben overfor samarbejde med andre faggrupper, kolleger i og udenfor afdelingen</li> <li>Har fokus på kommunikation og formidling som et vigtigt arbejdsredskab og kan håndtere den svære samtale</li> <li>Kan bevare overblikket i pressede situationer og tænke i innovative og kreative løsninger</li> <li>Er fleksibel, har positiv tilgang til arbejdet og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder anerkendende og reflekterende i tilgangen til borgere, pårørende og samarbejdspartnere</li> <li>Er indstillet på samarbejde med og besøg hos bilforhandlere og bilopbyggere</li> <li>Er struktureret og i stand til at prioritere arbejdsopgaver</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat 1. februar 2020 eller før.<br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Hvis du vil vide mere</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Flemming Angel på <a href="mailto:fang@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">fang@odense.dk</a> eller på 2139 6032.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 12. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 18. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vi søger en ny ernæringsassistent eller kok med start 1. januar 2020 eller snarest derefter til den forældretilvalgte obligatoriske frokostordning.

  Da vores dygtige kok har søgt nye udfordringer, søger Børnehuset Blangstedgård en ny ernæringsassistent eller kok med start 1. januar 2020 eller snarest derefter til den forældretilvalgte obligatoriske frokostordning. Frokostordningen er på valg hvert andet år.<br /><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Blangstedgård er normeret til 33 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn og er en del af Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård.<br /><br />Læs mere om Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård <u><a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/tornbjerg-rosengaard" target="_blank" title="her">her</a>.</u><br /><br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Vores nye medarbejder har et godt overblik, er glad for at være sammen med børn, kommunikerer på en god måde og kan rumme, at der er børn, som interesserer sig for det, der foregår i køkkenet. <ul> <li>Du skal lave sund og mættende økologisk mad, som er inspirerende og varieret, gør børnene nysgerrige og giver børnene lyst til at smage.</li> <li>Du skal være stabil og robust, have kendskab til sundhedsstyrelsens retningslinjer, egenkontrol samt hygiejnekursus.</li> <li>Du kan lide at have travlt, har et godt overblik, er effektiv og går ikke af vejen for udfordringer, fordi du er god til at finde løsninger.</li> <li>Du skal have lyst til at arbejde med børn og pædagogisk personale og indtænke mad, mod og glæde ind i projekter og hverdagen.</li> <li>Du deltager i køkkennetværksmøder 4 x årligt i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i udvikling med et godt arbejdsmiljø, hvor du skal være en aktiv del af den måde, vi arbejder på.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Gitte Ahrenfeldt Hermansen på 51149221.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 12. december 2019. Vi forventer at holde samtaler onsdag, den 18. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Brænder du for at motivere og lede børn og voksne i et velfungerende børnehus? Er du målrettet, beslutningsdygtig og nytænkende? Og står du på et fundament af faglighed som kan danne basis for en videreudvikling af det pædagogiske arbejde? Er du optaget af bevægelse?

  <em>Brænder du for at motivere og lede børn og voksne i et velfungerende børnehus? Er du målrettet, beslutningsdygtig og nytænkende? Er du optaget af bevægelse? Og står du på et fundament af faglighed som kan danne basis for en videreudvikling af det pædagogiske arbejde? </em>Så kan det være dig vi leder efter!<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder i Børnehuset Klostergården vil du få en hverdag med en bred vifte af opgaver. Du bliver leder for en børnegruppe på 63 børnehavebørn, 12 vuggestuebørn samt en medarbejdergruppe på 13 personer, der er fordelt på to huse. Du får primært din gang i det ene hus, hvor du selv har børnetid, og får som leder en opgave i at være nærværende i begge huse.<br /><br />I et stort hus som Klostergården er der flere ledelsesopgaver end i et mindre børnehus, du vil derfor opleve at du til tider vil få flere ledelsesmæssige opgaver i forhold til sparring med medarbejderne, planlægning og som tovholder i forbindelse med børnesager.<br /><br />Klostergården en idrætsbørnehave og bevægelse er en meget stor del af det pædagogiske arbejde – når aktiviteter planlægges og tilrettelægges tænkes bevægelse altid ind.<br /><br />Det bliver dit ansvar at tage udgangspunkt i de styrker, der er blandt medarbejdere, børn og forældre i børnehuset, for derfra at videreudvikle og idegenerere. Du skal i samarbejde med forældre og medarbejdere sætte mål for det pædagogiske arbejde, så det hele tiden udvikler sig og det pædagogiske læringsmiljø understøtter de overordnede mål for Odense Kommune og Børneinstitutionen Nord.<br /><br />Du vil som daglig pædagogisk leder blive en del af et ledelsesteam med 7 andre daglige ledere og institutionslederen. Lederteamet mødes jævnligt og arbejder på at bruge hinandens kompetencer til fælles bedste. Du vil derfor som leder kunne hente inspiration og viden både fra dit team og fra hyppige sparringsmøder med institutionslederen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du <ul> <li>er fleksibel og nytænkende</li> <li>er handlekraftig og går foran fagligt</li> <li>sætter pris på vores faglighed og skubber til os på samme tid</li> <li>ser udfordringerne og inspirerer til løsningen af dem</li> <li>udtrykker en stabilitet og ro, som giver tryghed hos børn og voksne.</li> </ul> Som en del af ledelsesteamet i institution Nord skal du vægte teamarbejdet højt. Vi forventer, at du bidrager tillidsfuldt og aktivt i arbejdet og bakker op om de beslutninger, der træffes i lederteamet.<br /><br />Fagligt forventer vi, at du har en relevant uddannelse og at du har ledelseserfaring - eller som minimum har gennemgået et førlederforløb.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Klostergården er et aldersintegreret hus med 63 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn fordelt på to huse – Det Røde Hus og Det Gule Hus.<br /><br />Børnehuset Klostergården er en Idrætsbørnehave. Det betyder, at pædagogisk idræt er et bærende element i de daglige pædagogiske aktiviteter. Vi tilgodeser, at børnene har behov for at udfolde sig fysisk og at det er en naturlig del af børns udvikling at løbe, klatre og prøve sig selv af. Dette gør vi bl.a. via indretningen af de forskellige rum, så der både er plads til de store bevægelser og det mere stillesiddende. Udendørs er en stor del af legepladsen indrettet som naturlegeplads. Her har vi kuperet terræn, buske til huler, træer til at klatre i mm. Vi har også mulighed for at løbe stærkt, cykle, rutsje, gynge, balancere og meget andet.<br /><br />Klostergården er placeret midt i et stort grønt rekreativt område med et veludbygget stinet, der er lukket for kørende trafik. Vi skaber mange oplevelser og indtryk gennem en flittig brug af dette område, og både traveture og cykelture er hyppige beskæftigelser. I det hele taget er udelivet højt prioriteret i hverdagen, og det skal være særdeles dårligt vejr, hvis ikke alle er ude mindst en gang om dagen.<br /><br /><strong>Børneinstitution Nord</strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />Vi betragter hele børneinstitutionen som vores fællesskab og har som en fælles opgave at få institutionen til at fungere som en helhed. Vi søger inspiration ved hinanden via inspirationsgrupper, og vi gør meget ud af at dyrke det sociale og faglige fællesskab.<br /><br /><strong>I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag</strong> <ul> <li>Medarbejdere og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Det vil være en god ide at kontakte institutionsleder Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen inden du søger. Så kan vi tale videre om jobbet, og du vil også have mulighed for at se Børnehuset Klostergården. Jan kan kontaktes på 2963 1124.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Hvis du kan se dig selv i dette opslag og kan genkende refleksionerne og udfordringerne, så stryg til tasterne og søg stillingen.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde torsdag den 16. januar og 2. runde tirsdag den 28. januar.<br /><br />Kandidater som indkaldes til 2. samtale vil blive bedt om at forberede en casefremlæggelse og gennemføre en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br /><br /><strong>Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.</strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du pædagogisk velfunderet og brænder for den daglige ledelsesmæssige opgave? Vil du stå i spidsen for et mindre børnehus med en stærk forankring i lokalmiljøet? Og giver faglige fællesskaber dig inspiration og motivation i din ledelsespraksis? Så kan det være dig, vi søger!

  <em>Er du pædagogisk velfunderet og brænder for den daglige ledelsesmæssige opgave? Vil du stå i spidsen for et mindre børnehus med en stærk forankring i lokalmiljøet? Og giver faglige fællesskaber dig inspiration og motivation i din ledelsespraksis? </em><br />Så kan det være dig, vi søger, til stillingen som daglig pædagogisk leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder af børnehuset Lillelund vil du opleve at blive en del af et engageret lokalsamfund, hvor forældrene støtter op om børnehuset.<br /><br />Det bliver din primære opgave at videreføre børnehusets kultur og - sammen med medarbejderne - at videreudvikle et læringsmiljø, hvor børn kan trives, lære og udvikle sig.<br /><br />Du bliver en del af et hus, hvor nøgleordene er tryghed, nærhed og omsorg. Det er grundlæggende værdier, som også kan ses i måden, du leder dit personale på, og hvordan du møder børn og forældre i hverdagen.<br /><br />Samtidigt er det din opgave at facilitere den fortsatte pædagogiske udvikling i Lillelund med særlig fokus på implementering af de styrkede pædagogiske læreplaner.  <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />I Børnehuset Lillelund ønsker vi os en daglig pædagogisk leder som: <ul> <li>arbejder systematisk og skaber ramme for god pædagogik i børnehuset</li> <li>er pædagogisk velfunderet</li> <li>evner at formidle indholdet af den pædagogiske praksis såvel i tale som på skrift</li> <li>håndterer modsatrettede forventninger og krav</li> <li>understøtter og videreudvikler børnehusets værdier.</li> </ul> Som en del af ledelsesteamet i institution Nord skal du vægte teamarbejdet højt. Vi forventer, at du bidrager tillidsfuldt og aktivt i arbejdet og bakker op om de beslutninger, der træffes i lederteamet.<br /><br />Fagligt forventer vi, at du har en relevant uddannelse og at du har ledelseserfaring - eller som minimum har gennemgået et førlederforløb.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Lillelund er et aldersintegreret børnehus med 11 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn, 10 engagerede medarbejdere og en stor og medspillende forældregruppe. Medarbejdergruppen i Lillelund består af 6 pædagoger, 1 studerende og 3 pædagogmedhjælpere.<br /><br />Børnehuset råder over gode rammer. For eksempel har vi en stor og spændende legeplads, da vi prioriterer udelivet højt.<br /><br />Vi tror på, at omsorg og nærhed hører nøje sammen med, at vi er opmærksomme på, hvordan børnene har det - at vi lytter til børnene og giver dem respons på det, de siger og gør. Med til trygheden hos børnene hører også, at de ved hvad de voksne står for, giver udtryk for klare holdninger og normer og guider børnene derefter.<br /><br />Vi har til stadighed fokus på at læringsmiljøerne understøtter det enkelte barns udvikling og der arbejdes bevidst med, at børnene kan og gør mange ting selv, for der derigennem at fastholde den selvstændige udvikling og mestring.<br /><br />Desuden lægger vi vægt på at skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn og på at understøtte og styrke barnets relationskompetencer.<br /><br /><strong>Børneinstitution Nord</strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />Vi betragter hele børneinstitutionen som vores fællesskab og har som en fælles opgave at få institutionen til at fungere som en helhed. Vi søger inspiration ved hinanden via inspirationsgrupper, og vi gør meget ud af at dyrke det sociale og faglige fællesskab.<br /><br /><strong>I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag</strong> <ul> <li>Medarbejdere og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Det vil være en god ide at kontakte institutionsleder, Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen inden du søger. Så kan vi tale videre om jobbet, og du vil også have mulighed for at se Børnehuset Lillelund. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde onsdag den 15. januar og 2. runde den 30. januar.<br /><br />Kandidater som indkaldes til 2. samtale vil blive bedt om at forberede en casefremlæggelse og gennemføre en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.

  <em>Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.</em><strong><em> </em></strong><em> </em><br /> <br />Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård tilbyder en attraktiv og spændende lederstilling i Børnehus Blangstedgård, da vores daglig pædagogisk leder går på pension.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård består af seks børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder. De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør – sammen med institutionslederen – Teamledelsen for hele Børneinstitutionen. Hvis du brænder for at medvirke til pædagogisk udvikling, høj faglighed og systematisk tilgang til opgaveløsning for hele Børneinstitutionen, er der rige udfoldelsesmuligheder her.<br /><br />I Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård arbejder vi målrettet med social inklusion, hvilket kræver, at du interesserer dig for at arbejde med at udvikle værdier i de sociale fællesskaber og læringsmiljøer, så alle børn inkluderes i fællesskaberne og støttes i positiv udvikling.<br /><br />Du kommer ind i et velfungerende ledelsesteam, som altid har faglighed og højeste kvalitet for løsning som mål, for det vi er sammen om - nemlig børnene. Vi samarbejder åbent og tæt på tværs af institutionen, og kompetencer bringes i spil, hvor de kan være understøttende i de enkelte børnehuse samt i en fælles udvikling.<br /><br /><strong>Om Blangstedgård</strong><br />Børnehuset Blangstedgård er et af byens store børnehuse. Børnehuset ligger i Odenses sydøstlige bydel i et boligområde med blandet bebyggelse, tæt på dejlige naturområder. Til børnehuset hører en stor naturlegeplads.<br /><br />Blangstedgård har to afdelinger, som hver har en koordinator, der udover det pædagogiske arbejde bl.a. tager sig af koordinering og planlægning. De to koordinatorer refererer til den daglige pædagogiske leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder i Blangstedgård får du ansvaret for at videreudvikle et hus med 33 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Blangstedgård er desuden et ressourcehus, hvilket betyder, at der er indvisiteret 2-3 børn med særlige behov.<br /><br />Du får ansvaret for en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere (pædagoger, pædagogmedhjælpere, en kok og en studerende). Børnehuset har den forældrevalgte frokostordning. Frokostordningen er på valg hvert andet år.<br /><br />Du vil få et stort medansvar for trivsel og udvikling blandt børn, medarbejdere og forældre. Med ledelsesansvaret følger forpligtigelser. Du har ikke kun ledelsesret, men også ledelsespligt. Du kan tilbyde et stort drive i dit personlige engagement, du har lyst til udvikling og mod til at tage ansvar.   <br /><br />En væsentlig værdi for dig er ordentlighed. Dette, ved du, er nødvendigt, når du ønsker at skabe en arbejdspladskultur, hvor anerkendelse af forskelligheder er en forudsætning for at kunne sikre pædagogisk praksis af høj faglighed og samtidig et godt arbejdsmiljø.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du formår at samle børnehuset ved at have øje for samhørighed, samarbejde og anerkendelse af personalet, samt ved at vedholde kontinuitet mellem de to afdelinger, til gavn for såvel personale som børn og forældre. Du er en visionær pædagogisk leder som brænder for ledelse, og går foran i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med ledelse, har en relevant uddannelse, samt teoretisk og praktisk viden inden for området. Vi ser også gerne, at du har en lederuddannelse</li> <li>Har fokus på at sætte den pædagogiske ramme som, med afsæt i vores overordnede mål, bedst muligt understøtter børnenes behov.</li> <li>Har viden om social inklusion, og om hvordan det indtænkes i den daglige praksis.</li> <li>Har viden om og erfaring med den narrative metode.</li> </ul> <strong>Derudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Er en god systematiker og planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af Børneinstitutionen.</li> <li>Har en åben og nysgerrig tilgang til dine opgaver, og du har et anerkendende menneskesyn. Du tør erkende, når ting kan være anderledes</li> <li>Har evnen til at handle velovervejet - også i pressede situationer.</li> <li>Du er en dygtig kommunikator, både skriftligt og mundtligt - og du har styr på IT.</li> </ul> Du kan finde uddybende oplysninger om børnehusets faglige prioriteringer og indsatsområder på Børneinstitution Tornbjerg-Rosengårds hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/tornbjerg-rosengaard">her</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved institutionsleder i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård<br />Gitte Ahrenfeldt Hermansen på 5114 9221.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledelsesgrundlag <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 5. januar 2020.<br /><br />Vi forventer at holde 1. samtaler mandag den 13. januar 2020 og 2. samtaler tirsdag den 21. januar 2020. Kandidater, som inviteres til 2. samtale, skal være indstillet på i uge 3 at gennemføre en personprofiltest og præsentere referencer.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • H.C. Andersen skolen søger en lærer hurtigst muligt. Vi har brug for en supermatematiker til ungeskolen. Vi ønsker derfor først og fremmest, at du kan varetage undervisningen i fagene matematik, håndværk og design samt kristendomskundskab.

  <strong>Kan du se dig selv i denne profil? Du...</strong> <ul> <li>har lyst til høj faglig kvalitet i et bredt samarbejde</li> <li>er tryg ved at formidle mål og resultater til sine kolleger og kan håndtere feedback</li> <li>vil arbejde fleksibelt og selvreflekterende</li> <li>er i stand til at møde de udfordringer, der byder sig såvel inden for som uden for skolens eget miljø</li> <li>kan fungere i et selv- og medledende team og har vilje og evne til at udmønte både den økonomiske og den timemæssige ressource</li> <li>kan lide at træde nye stier</li> <li>har blik for mulighederne i en kompleks dagligdag</li> <li>har mod på løbende kompetenceudvikling og undervisning ud fra et fælles teoretisk grundlag</li> <li>har blik for den enkeltes trivsel og sætter arbejdsglæde hos sine elever højt</li> <li>har en god portion humoristisk sans og gerne en lille bitte smule selvironi...</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />H. C. Andersen Skolen huser i skoletiden 300 glade elever fra 0. - 9. årgang i to spor. H.C. Andersen Skolen er opdelt i et børnemiljø (0. - 5. kl.) med helhedsskole og en ungeskole (5. - 9. kl.).<br />I indretningen af H.C. Andersen Skolen er der lagt vægt på fleksibilitet, så rammerne for undervisningen kan tilpasses de elevaktiviteter, der er planlagt. Det forventes således også, at der i det pædagogiske personale er en sådan grad af fleksibilitet, at der kan samarbejdes om tilrettelæggelse af elevernes samlede skoledag.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi har brug for en supermatematiker til ungeskolen</li> <li>Vi ønsker derfor først og fremmest, at du kan varetage undervisningen i fagene matematik, håndværk og design samt kristendomskundskab</li> <li>Det bliver ligeledes din opgave at samarbejde med dine kolleger på 6. og 7. årgang, være årgangslærer og varetage de mangeartede opgaver, der knytter sig til at være tæt på en gruppe børn og deres familier.</li> <li>Du får sammen med dine kolleger ansvaret for 6. årgangs trivsel og læring – naturligvis i et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene.</li> </ul> <strong>Om dig                                                                                                                               </strong> <ul> <li>Du er relations- og samarbejdskompetent</li> <li>Du har ikke nødvendigvis erfaring men mod på den særlige opgave, vi varetager</li> <li>Du har mod på sammen med alle vi andre at drible med ’makkerlæring’, ’stilladsering og modellering’ og elevlæringssamtaler og 66--dagssamtaler i dette skoleår</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Anna Vadgaard, 40350821 eller souchef Rami Dibaje, på 28943525<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 18. december 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Specialplejecenter NæsbyHus

  Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere.

  <em>Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerekendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere til Specialplejecenter NæsbyHus. </em><br /><br />Vi søger en pædagog til fast stilling i dagvagt 32-35 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.   <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsbyhus er et specialplejecenter, som fortrinsvis er rettet mod borgere med en erhvervet hjerneskade. Der er 40 lejligheder, hvor aldersfordelingen p.t er fra 27 -102 år. For at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsat arbejder vi tæt sammen med sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, diætister m.fl.<br /><br />Kerneopgaven er at støtte borgeren i hverdagslivet ud fra individuelle indsatser.<br /><br />Vi arbejder alle ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejder har eller vil blive tilbudt en neuropædagogisk efteruddannelse.<br /><br /><strong> Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet pædagog.</li> <li>Du varetager plejeopgaver på lige fod med øvrige faggrupper med fokus på rehabilitering.</li> <li>Du kan håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med en forskelligartet opgavemængde og sammensætning.</li> <li>Du har fokus på borgernes ressourcer og er motiverende og anerkendende i dit arbejde.</li> <li>Du kan skabe struktur og forudsigelighed med fokus på borgernes selvstændighed.</li> <li>Du kan arbejde med borgerens handleplaner, dokumentation og evalueringer.</li> <li>Du kan med et godt humør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende beboergruppe med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer.</li> <li>Stor frihedsgrad til planlægning af opgaver.</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Grundig instruktion.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. februar 2020 eller efter aftale.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Paula Jensen på 51166745 eller assisterende rehabiliteringsleder Tina Forberg på 65513653.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. december 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere.

  <em>Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdreningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere til Specialplejecenter NæsbyHus. </em><br /><br /><strong>Vi søger </strong> <ul> <li>social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt 32-35 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.</li> <li>social- og sundhedshjælper til blandede vagter eller aftenvagt 32-35 timer ugentlig i vikariat frem til 1. oktober 2020.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Næsbyhus er et specialplejecenter, som fortrinsvis er rettet mod borgere med en erhvervet hjerneskade. Der er 40 lejligheder, hvor aldersfordelingen p.t er fra 27 -102 år. For at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsat arbejder vi tæt sammen med sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, diætister m.fl.<br /><br />Kerneopgaven er at støtte borgeren i hverdagslivet ud fra individuelle indsatser.<br /><br />Vi arbejder alle ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejder har eller vil blive tilbudt en neuropædagogisk efteruddannelse.<br /><br /><strong> Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.</li> <li>Du skal brænde for helhedspleje ud fra en neuropædagogisk tilgang, - og meget gerne med erfaring fra lignende.</li> <li>Du kan håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med en forskelligartet opgavemængde og sammensætning.</li> <li>Du har fokus på borgernes ressourcer og er motiverende og anerkendende i dit arbejde.</li> <li>Du kan skabe struktur og forudsigelighed med fokus på borgernes selvstændighed.</li> <li>Du kan arbejde med borgerens handleplaner, dokumentation og evalueringer.</li> <li>Du kan med et godt humør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende beboergruppe med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer.</li> <li>Stor frihedsgrad til planlægning af opgaver.</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Grundig instruktion.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Paula Jensen på 51166745 eller assisternede rehabiliteringsleder Tina Forberg på 65513653.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. december 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til Næsby Skole

  Næsby Skole søger engageret og ambitiøs skolepædag, der brænder for at indgå i et samarbejde med lærerne og skolepædagoger. Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt til Børneskolen og SFO/SFO2.

  Næsby Skole søger engageret og ambitiøs skolepædag, der brænder for at indgå i et samarbejde med lærerne og skolepædagoger.<br /><br />Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt til Børneskolen og SFO/SFO2 og er pt. til vores nuværende børnehaveklasse, efter endt skoledag er timerne fordelt på henholdsvis SFO og SFO2.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er i skolens storteam 1, som er rammen for børn i 0. og 1. klasse. Storteamet bygger på de professionelle læringsfællesskaber, som er medvirkende til at skabe de bedste rammer for læring og trivsel.<br /><br />I SFO delen skal du være engageret, udviklingsorienteret og aktiv i samværet med børnene og tillige være en pædagog, som er bevidst om egne styrker i det pædagogiske arbejde med børnene og i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, da du skal indgå i en velfungerende SFO og SFO2-team, hvor der arbejdes på tværs af klasser og afdelinger.<br /><br />SFO er funktionsopdelt med børn fra 0. - 3. årgang.<br /><br />SFO2 er forbeholdt 4. årgang, hvor der for eksempel arbejdes med E- sport/bevægelse. Derfor søges en skolepædagog med E-sport-kompetencer på børneniveau, samt evner til at indgå i de øvrige værksteder i SFO og SFO2.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Der lægges vægt på følgende kompetencer: <ul> <li>Du skal have høje ambitioner for det enkelte barn, for klassen samt læringsmiljøet i skole- og SFOdelen. </li> <li>Du skal indgå i et forpligtende teamsamarbejde med lærere og pædagoger, hvor alle tager et kollektiv, medansvar for børnenes læring, dannelse og trivsel. </li> <li>Du skal være i stand til at bedrive klasseledelse, have fokus på alle børn og kunne indgå i fællesskaber. </li> <li>Du ser forskelligheder som en styrke og besidder et lyst og positivt børnesyn.</li> </ul> <strong>Om skolen</strong><br />Næsby Skole ligger tæt på naturskønt område. Det giver mulighed for mange forskellige udeaktiviteter for både SFO’erne og skolen.<br /><br />Næsby Skole er en udviklingsorienteret, velfungerende skole, som tillige er blevet certificeret som UNICEF Rettighedsskole. Næsby Skole har 380 elever fordelt på 0. - 9. årgang.<br /><br />Du kan læse mere om Næsby Skole <a href="https://naesby-skole.aula.dk/">her</a><br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En attraktiv stilling i et skolemiljø præget af et positivt engagement hos ledelse, lærere, pædagoger, teknisk service personale samt elever og forældre.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Irene Vierø på 6375 1504 eller skoleleder Berith Bonnesen på 6375 1502, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 12. december 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 51, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Bliv pædagogisk assistentelev i Odense Kommune

  Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer? Er du ansvarlig, robust, empatisk og er du en god rollemodel? Så er det måske lige dig, vi søger som pædagogisk assistentelev!

  <em>Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer? Er du ansvarlig, robust, empatisk og er du en god rollemodel? Så er det måske lige dig, vi søger som pædagogisk assistentelev!</em><br /><br />Odense Kommune søger elever til uddannelsen som pædagogisk assistent med opstart den 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />På uddannelsen vil du udvikle personlige og faglige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læringsprocesser.<br /><br />Uddannelsen er en praktisk orienteret pædagogisk uddannelse og har fire faglige fokusområder: <ul> <li>Natur og udeliv</li> <li>Digital kultur</li> <li>Bevægelse og idræt</li> <li>Sundhed i den pædagogiske praksis</li> </ul> Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned, som består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Den kan dog være kortere afhængig af din baggrund.<br /><br />Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Odense. Praktikkerne tilrettelægges i Odense Kommune inden for vuggestuer, børnehaver, skoler og tilbud for børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap.<br /><br />Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.<br /><br />Uddannelsen som pædagogisk assistent giver mulighed for, at du kan søge ind på pædagogstudiet, eller akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.<br /><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />For at kunne søge en stilling som pædagogisk assistentelev skal du være i gang med erhvervsuddannelsens grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet det efter august 2015. Du skal vedlægge dokumentation for dit grundforløb i din ansøgning.<br /><br />Hvis du har taget grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen Fyn, skal du vedlægge kompetencebevis og uddannelsesplan, som du kan finde på Social- og Sundhedsskolens elevplan.<br /><br />Hvis du har spørgsmål om adgangskravene, kan du kontakte en uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /><br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Viser interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for det pædagogiske område.</li> <li>Arbejder med personlig udvikling og indgår positivt i samarbejdet med respekt, ansvar og hensyn til andre mennesker.</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.<br /><br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne for voksenelev, kan du søge om voksenelevløn.<br />Læs om kriterierne for voksenelevløn <u><strong><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=82222bc9-be7b-42ae-901d-d010ff7b7c72">her i skemaet.</a></strong></u><br /><br />Hvis du opfylder kriterierne, skal du <strong>vedhæfte det udfyldte og underskrevne</strong> skema til din ansøgning. Der gives ikke dispensation for kriterierne.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på <u><strong><a href="https://sosufyn.dk/uddannelser-2/paedagogisk-assistent-pa/" target="_blank">www.sosufyn.dk</a></strong></u><br /><br />Du kan læse mere om den pædagogiske assistentuddannelse i Odense Kommune på <strong><u><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/paedagogisk-assistent" target="_blank">odense.dk/elev</a></u></strong> eller se filmen med Simon og Nicki, vores to nuværende elever <strong><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=lAUFXtqXO7Y&feature=youtu.be" target="_blank">her.</a></u></strong><br /><br />Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinator, Maiken Seiferheld på tlf. 6551 1191 eller på mail <a href="mailto:mse@odense.dk">mse@odense.dk</a> eller Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere på telefon 6310 2779.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. december 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 5, 2020.<br /><br />Vær opmærksom på, at vores mails kan havne i ”uønsket post”.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Underviser i klassisk slagtøj til MGK Fyn

  Vi søger en engageret og fagligt velfunderet lærer, der kan undervise en klassisk slagtøjs-elev i hovedfag 60 minutter om ugen. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 1,5/37.

  MGK Fyn søger en engageret og fagligt velfunderet lærer, der kan undervise en klassisk slagtøjs-elev i hovedfag 60 minutter om ugen. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 1,5/37.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />MGK (Musikalsk Grundkursus) er et landsdækkende tilbud, udformet som et 3-årigt gratis overbygningskursus på en musikskole. Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere, som kan deltage i og stimulere det regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse.<br /><br />MGK Fyn indgår som et væsentligt element i den fynske talentudvikling. Vi har ca. 42 elever mellem 14-25 år fordelt på 3 linjer: Rytmisk, klassisk og produktion. Undervisningen foregår primært på Odense Musikskole i Danmarksgade 10, hvor eleverne har egen ”lejlighed” og adgang til øve-faciliteter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningen starter i uge 3, 2020 og slutter i uge 24, 2020. Derudover skal afvikles et antal koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.<br /><br />Undervisningen på MGK Fyn afvikles i lokalerne ved Odense Musikskole i Danmarksgade 10, 5000 Odense C.<br /><br />Undervisningen ligger på en ugedag, der aftales og koordineres i samarbejde med eleven og koordinatoren på MGK Fyn.<br /><br />Du får fast tilknytning til MGK Fyn i et team med 8-10 MGK-lærere.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du har: <ul> <li>stærke musikfaglige kompetencer på videregående niveau</li> <li>uddannelse fra et musikkonservatorium</li> <li>gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning / MGK-undervisning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 6375 8595 eller mail <a href="mailto:umo@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">umo@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 9. december 2019. Samtales afholdes i uge 50 eller 51.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du social-og sundhedsassistent og har lyst til nye udfordringer? Vil du være en del af Hjallese gruppen som arbejder rehabiliterende med den enkelte borger så er du måske vores nye kollega

  <em>Er du social-og sundhedsassistent og har lyst til nye udfordringer? Vil du være en del af Hjallesegruppen, som arbejder rehabiliterende med den enkelte borger, så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Hjallese Syd er en ude kørende daggruppe, hvor vi mangler social- og sundhedsassistenter til at køre helhedspleje ved den enkelte borger. Derfor søger vi social- og sundhedsassistenter, som kan arbejde mellem 30 og 37 timer ugentligt. Der arbejdes hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallesegruppen har både bil og cykelruter. Vi er sammensat af flere faggrupper og sammen løfter vi i flok. Gruppen vægter højt, at du kan lære fra dig, da der er et flow af elever<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Der er behov for social-og sundhedsassistenter, der kan agere på komplekse samt akutte opgaver. Du må gerne have viden om samt kendskab til sygdomme ved vores borgere i forløb sindslidelse. Har du mod på en hverdag, hvor opgaverne er meget forskellige ved den enkelte borger.<br />Har du lyst til nye engagerede kollegaer, så vil vi se frem til at høre fra dig<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er åben og imødekommende</li> <li>Du har lyst til at vidensdele af dine kompetencer</li> <li>Er faglig dygtig og fleksibel i din opgaveløsning.</li> <li>Du er positiv, motiverende og en god kollega</li> <li>Du kan strukturere dine opgaver på en selvstændig måde</li> <li>Du er anerkendende i tale og skrift</li> <li>Du skal kunne arbejde tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Du bidrager med godt humør, stabilitet og robusthed i en travl hverdag.</li> </ul> Vi forventer, at: <ul> <li>Du har kørekort</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Du er loyal</li> <li>Du kan arbejde med IT gerne med care - én plan </li> <li>Du er faglig kompetent</li> <li>Du bruger din viden samt dine erfaringer</li> <li>Du bidrager til et godt arbejdsmiljø med arrangement og nysgerrighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En grundig introduktion til opgaverne i gruppen</li> <li>En arbejdsplads med humor og god energi</li> <li>En uforudsigelig hverdag</li> <li>Faglig sparring og udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pia Ryberg på 2486 3645 eller assisterende rehabiliteringsleder Tine Riis Kristensen på 2041 5297, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 12. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 16. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Trivsel, udvikling og nærvær er vigtigt for alle både børn og voksne. Synes du også det, så se her.

  <em>Trivsel, udvikling og nærvær er vigtigt for alle både børn og voksne. Synes du også det, så se her.</em><br /><br />Vores dygtige pædagogmedhjælper starter på studie den 1. februar 2020, og derfor søger vi en ny dygtig pædagogmedhjælper på 28 timer med primærfunktion i børnehaven pr. 1. februar 2020. <br /><br /><strong>Vi er et børnehus, der lægger vægt på</strong> <ul> <li>at styrke barnets sproglige udvikling og dannelse</li> <li>at skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn</li> <li>at understøtte og styrke barnets sociale udvikling</li> <li>at understøtte børnenes motorik, selvhulpethed, fantasi, kreativitet, fordybelse og leg</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Som pædagogmedhjælper kommer du til at indgå i hverdagens pædagogiske og praktiske arbejdsopgaver, på lige fod med alle dine andre kolleger i børnehuset.<br />Du skal kunne trives og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag, omgivet af en masse glade og friske børn, og gode kolleger.  <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du <ul> <li>er stabil og engageret og har lyst til at lære nyt</li> <li>kan og tør tage initiativ og kan handle på egen hånd</li> <li>er omsorgsfuld og nærværende</li> <li>er fleksibel og ansvarsbevidst</li> <li>har overblik</li> <li>er åben og udadvendt både over for børn, forældre og kolleger</li> <li>har humor, masser af energi og et lyst sind</li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Børnehuset Søhus er en velfungerende integreret institution for 0 til 6 årige. Vi byder på en vuggestuegruppe med 17 børn, en børnehavegruppe med 34 børn, og 12 gode og engagerede kollegaer, godt fordelt på alder og køn, og som prioriterer høj faglighed, godt arbejdsmiljø og et godt børneliv.<br /><br />Vores børnehus ligger i den nordlige del af Odense med mange grønne områder, godt stisystem og Odense Kanal i overkommelig gåafstand. Vi er et børnehus med gode fysiske rammer, så der er både plads til fysisk udfoldelse og til ro og fordybelse.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Lyder stillingen som noget for dig, og har du lyst til at høre mere kan du kontakte daglig leder Gitte Svane på 30 69 44 83 eller 63 75 71 60.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 11. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 17. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgivere til Job og Udvikling

  Som jobrådgiver og koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er det din opgave at sikre tilstedeværelsen af koordinering, helhed og sammenhæng. Når der iværksættes flere tiltag, skal de derfor tænkes sammen og sigte mod samme mål – nemlig beskæftigelse.

  <strong>Tillidsskabende og beskæftigelsesrettede Jobrådgivere søges til Jobrehabilitering 1 </strong><br /><br />Odense kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – vi arbejder derfor med troen på at også borgere som er langt fra arbejdsmarkedet kan støttes derhen. Tror du også på det, og vil du være med til at knække kurven, så også de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, igennem en tillidsskabende og vedholdende tilgang kan skabe fodfæste på arbejdsmarkedet?<br />Vil du være en del af ovenstående og kan du: <ul> <li>Holde fokus på en jobrettet indsats?</li> <li>Navigere i kompleksitet?</li> <li>Tænke helhedsorienteret?</li> <li>Kommunikere tydeligt?<strong>                  </strong></li> </ul> <strong>Om os</strong><br />I Jobrehabilitering 1 har vi primært ansvaret for at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats. Vores fokus er på de udsatte borgere og på hvordan også de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, et arbejde som ofte kalder på et godt og tæt tværgående og tværfagligt samarbejde både internt samt eksternt i organisationen.<br /><br />Vi er en arbejdsplads hvor trivsel, arbejdsglæden og et godt sammenhold er i fokus. Sammen med en nærværende og involverende ledelse, har vi løbende fokus på faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver og koordinerende sagsbehandler er det din opgave at sikre tilstedeværelsen af koordinering, helhed og sammenhæng. Når der iværksættes flere tiltag, skal de derfor tænkes sammen og sigte mod samme mål – nemlig beskæftigelse.<br /><br />I samtalerne skal du kunne bevare det jobrettede fokus hvor der sammen med borgeren udarbejdes CV og drøftes jobmål.<br /><br />Gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er bred. Som jobrådgiver er det derfor nødvendigt at du tager udgangspunkt i den enkelte borger og skaber mening for denne i forhold til de indsatser som iværksættes. Du skal sikre medinddragelse og rollesikkerhed i mødet med borgeren, hvor der også skabes tydelighed omkring muligheder, krav og forventninger<br />Via en individuel tilgang til borgerne, skal en tidlig og aktiv indsats således prioriteres højt. <ul> <li>Det bliver din opgave at navigere som myndighed overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, dette kræver at du kan formidle og arbejde efter beskæftigelseslovgivningen</li> <li>Konkret kommer du til at varetage den beskæftigelsesrettede indsats, hvor du igennem et tæt samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspersoner som f.eks. jobkonsulenter, skal tilrettelægge en plan for den enkelte borger</li> <li>For borgere som ses i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, er det din opgave sammen med borgeren at klargøre sagen til møde i rehabiliteringsteamet</li> <li>Som jobrådgiver er det derfor vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis</li> </ul> <strong>Om dig </strong> <ul> <li>Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager</li> <li>Du har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job- og målrettet sammen med den enkelte borgere, henimod et jobmatch</li> <li>Du er serviceminded og møder borgerne anerkendende</li> <li>Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde</li> <li>Du har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt</li> <li>Du tør begå fejl og lære af dem</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og et godt kollegaskab, hvor der er fokus på at løfte opgaven i fællesskab. I jobbet vil du Indgå i faglig sparring med kollegaer internt i afdelingen og på tværs af andre afdelinger.<br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om et antal faste stillingere som jobrådgivere, med opstart 1.februar 2020 eller hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte Afdelingsleder Ida Nørbygaard på 20311987 eller Afdelingsleder Louise Rasmussen på 21758138 for yderligere information om stillingerne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11.december 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 18.december 2019 eller den 19.december 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til botilbuddet Tornhuset

  Vil du være en del af bo-tilbuddet Tornhuset? Vi søger flere pædagoger til botilbud for unge mennesker med autisme i Odense SØ. Tornhus Syd er et specialepædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i arbejdet.

  <em>Vil du være en del af bo-tilbuddet Tornhuset? Vi søger flere pædagoger til botilbud for unge mennesker med autisme i Odense SØ.</em><br /><br />Vi opnormerer vores fantastiske tilbud, med flere pædagoger. Vi søger derfor pædagoger, der er interesseret i, enten 32 timers stillinger med tilknytning til bo-enheden eller 37 timers stillinger, der vil være en kombination mellem bo-enheden og Tornværkstedet Peder Skrams Vej. Kombinationstillingen vil indebære en fast dag på værkstedet om ugen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhus Syd er et specialepædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal 2 og KRAP. På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.<br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og flere har desuden en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I bo-tilbuddet er der fra september 9 unge mennesker, bosiddende på Tornhus Syd. Derudover er der en aflastningsplads, der benyttes af en lille gruppe borgere. Bo-tilbuddet indeholder en mindre enhed på 2 borgere med sensoriske vanskeligheder, der kræver særlig skærmning.<br />Arbejdet består i at skabe et fantastisk trygt og dejligt hjem til de unge mennesker, der vil derfor indgå både almindelige dagligdags opgaver samt aktiviteter så som spil, ture ud af huset og andre oplevelser, som borgerne har lyst til. Der kan forventes lettere plejeopgaver. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver. Arbejdstiden er mellem 6.30 og 22.15. Der planlægges med skiftende arbejdstider og weekendarbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer: <ul> <li>At du med afsæt i dine kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, det vil sige opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers  handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation.</li> <li>Er i besiddelse af kørekort.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø.</li> <li>Fokus på neuropædagogik samt KRAP og Low Arousal.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling.</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion til arbejdet, samt en kursusdag for  nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. KRAP og Low Arousal.</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag.</li> <li>Faglig supervision.</li> <li>Tæt samarbejde med værkstedet pårørende samt eksterne  samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse 1. februar 2020 eller snares derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tanja Vølund på 23265216 eller <a href="mailto:Tanvo@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">Tanvo@odense.dk</a> <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 10. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 18. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  10-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Kroggårdsskolen - barselsvikariat

  Er du frisk på at være lærer på Kroggårdsskolen? Har du linjefag i dansk og mod på drengeidræt? Kan du planlægge et afvekslende læringsmiljø med inddragelse af forskellige læringsstile og praktiske aktiviteter?  Kan du svare ja til ovenstående, så er det måske lige dig vi står og mangler.

  <em>Er du frisk på at være lærer på Kroggårdsskolen? Har du linjefag i dansk og mod på drengeidræt? Kan du planlægge et afvekslende læringsmiljø med inddragelse af forskellige læringsstile og praktiske aktiviteter? <br />Kan du svare ja til ovenstående, så er det måske lige dig vi står og mangler.</em><br /><br />Vi søger en lærer til et barselsvikariat i indskolingen og mellemtrinnet på 37 timer ugentlig fra 1. januar 2020. <br /><br />Ønsker du at arbejde på en skole med fokus på: <ul> <li>faglighed og trivsel?</li> <li>et stærkt fællesskab?</li> <li>dygtige og engagerede kolleger?</li> </ul> Så er du måske den lærer vi søger.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Kroggårdsskolen er beliggende i den nordlige del af Odense Kommune og har klasser fra 0. - 9. årgang med 600 elever. Kroggårdsskolen er opdelt i børneskole (0.-6. årgang) og ungeskole (7.-9. årgang). Vi har et stærkt samarbejde i både årgangsteams og klasseteams.<br />På Kroggårdsskolen er der dynamik, udvikling og samarbejde. Vi har konstant fokus på optimering af læringsmiljøet, og vi tager hånd om hele barnet med udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Skolen er en rettighedsskole under UNICEF. Vi har en tæt tilknytning til lokalsamfundet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en uddannet lærer, der <ul> <li>har linjefag i dansk og mod på drengeidræt.</li> <li>er god til klasseledelse med forudsigelighed, struktur og faste rammer.</li> <li>kan planlægge et afvekslende læringsmiljø med inddragelse af forskellige læringsstile og praktiske aktiviteter.</li> <li>har fokus på at udvikle den enkelte elev fagligt, socialt og personligt.</li> <li>er god til at kommunikere med både elever og forældre på en venlig og respektfuld måde.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde en</strong> <ul> <li>udviklingsorienteret skole, der er tæt knyttet til lokalsamfundet.</li> <li>et godt samarbejde mellem alle faggrupper på skolen.</li> <li>skole i udvikling.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan findes på <a href="http://kroggaardsskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="skolens hjemmeside">skolens hjemmeside</a>. <br />Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Eva Aas Andersen på 21 18 76 74, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi skal have din ansøgning samt CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser senest onsdag, den 11. december 2019. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag, den 17. december 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du social og sundhedsassistent og har du lyst til nye udfordringer? Vil du være en del af Hunderupgruppen, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere, der har et vedvarende sygdomsforløb? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Er du social og sundhedsassistent og har du lyst til nye udfordringer? Vil du være en del af Hunderupgruppen, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere, der har et vedvarende sygdomsforløb? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Vores motto og tilgang til opgaverne er ” Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” fordi sammen lykkedes vi bedst …<br /><br />I Hunderupgruppen som er en udekørende  daggruppe i Centrum, har vi medarbejdere, der går på efterløn, derfor søger vi  social- og sundhedsassistenter til stillinger på 30-35 timer ugentligt med arbejde hver 3 weekend. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen er en cykelgruppe og en daggruppe sammensat af flere faggrupper som samarbejder mono- og tværfagligt i teams, vi har en god social kapital som vi vægter højt og værner om.<br />Gruppen er uddannelses sted,så du må gerne kunne lære fra dig. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har brug for social- og sundhedsassistenter, der kan handle på akutte og komplekse opgaver, har kendskab til sygdomme ved borgere der er i et vedvarende sygdomsforløb, har lyst og evner til blandt andet at arbejde med borgere der har demens.<br /><br />Har du mod på en hverdag, hvor arbejdsopgaverne er mangeartede, hvor borgerens mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven, og har du mod på at få mange nye engagerede kollegaer, som alle har en sundhedsfaglig baggrund og som i fællesskab har en anerkendende tilgang til kerneopgaverne og samarbejdet? Så lad os høre fra dig.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ligger vægt på følgende værdier: <ul> <li>at du er åben og imødekommende og har lyst til at tilegne dig ny viden og kompetenceudvikle i samspil med dine kollegaer.</li> <li>at du er positiv, motiverende og en god kollega</li> <li>at du kan planlægge, strukturer og dokumentere dine opgaver på en selvstændig måde</li> <li>at du kan kommunikere anerkendende i tale og skrift .</li> <li>at du med godt humør, stabilitet og robusthed bidrager i en travl hverdag</li> </ul> Vi forventer: <ul> <li>At du er loyal og medvirker til at implementere OKÆ s strategier</li> <li>At du har flair for IT systemer som  Care og én plan</li> <li>At du er faglig kompetent</li> <li>At du  indgår i teamsamarbejde</li> <li>At du bidrager til et godt arbejdsmiljø med engagement og nysgerrighed .</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En arbejdsplads med god energi og humor, god social kapital</li> <li>En engageret og meget kompetent personale gruppe ,der er en konstant udvikling</li> <li> En uforudsigelig hverdag</li> <li> Faglig sparring og udvikling</li> <li> Kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse senest 1. februar 2020, men gerne før.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Hansen på 6551 3711 eller assisterende rehabiliteringsleder Ken Simonsen på 6551 3710, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 9. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 13. december 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af et travlt og vigtigt kontor? Og har du lyst til at skabe økonomisk vækst og menneskelig værdi for Odenses borgere og virksomheder i et tæt samarbejde med resten af forvaltningen? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Vil du være en del af et travlt og vigtigt kontor? Og har du lyst til at skabe økonomisk vækst og menneskelig værdi for Odenses borgere og virksomheder i et tæt samarbejde med resten af forvaltningen? Så er du måske vores nye kollega. </em><br /> <br />Du får chancen for at sætte dit præg på en vigtig afdeling og hjælpe med at gøre Odenses ambitioner til virkelighed. Du får mulighed for at spille en nøglerolle i udviklingen af en ny, moderne dansk storby og bringe din faglighed og personlighed i spil i en af landets største byer.<br /> <br />Der bliver investeret og bygget i Odense som aldrig før. Byggerier skyder op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye supersygehus tager form. Om få år gør letbanen det nemt, hurtigt og bæredygtigt at komme rundt i byen.<br /> <br />Byrådets prioritering af området og den generelle vækst i Odense har således skabt travlhed i kommunens byggesagskontor. I gennemsnit behandler Byggesag i Odense Kommune 3000 - 4000 byggesager hvert år. Derfor har vi nu brug for to gode kollegaer, som kan være med til at realisere byrådets visioner om at gøre Odense til en moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer.<br /> <br />Vi er et dynamisk hold, der mangler to nye byggesagsbehandlere. Du skal sammen med både nye og erfarne kolleger i kontoret sikre en god og saglig byggesagsbehandling for borgere og virksomheder i Odense.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Byggesag og Erhverv hører hjemme i By- og Kulturforvaltningen i afdelingen Bæredygtighed og Mobilitet, og vi er placeret i hjertet af byen på Odense Slot. Vi er i dag 19 medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling og administrative opgaver forbundet med sagsbehandlingen.<br /> <br />I By- og Kulturforvaltningen er vi knap 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder, drift af svømmehaller, veje og parker til lokalplaner, affaldsplanlægning og erhvervsudvikling.<br /> <br />Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte Odenses udvikling.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at arbejde med konkret byggesagsbehandling, som tager udgangspunkt i: <ul> <li>Byggeloven</li> <li>Bygningsreglementet</li> <li>Planloven, lokalplaner og kommuneplanen  </li> </ul> Du vil også skulle deltage i forskellige projekter i forvaltningen.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>Har en faglig relevant uddannelse som fx bygningskonstruktør, ingeniør eller akademisk uddannelse</li> <li>Har erfaring med og lyst til at arbejde med kommunal byggesagsbehandling</li> <li>Har erfaring med og lyst til at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Er serviceminded, udadvendt og løsningsorienteret</li> <li>Er empatisk, tolerant og god til at bevare roen og overblikket</li> <li>Er struktureret, grundig og har et godt blik for detaljer</li> <li>Har blandt andet ordentlighed og integritet som dine personlige værdier  </li> </ul> Du skal også være god til at: <ul> <li>Gå i dialog med de borgere og virksomheder, som henvender sig til forvaltningen</li> <li>Håndtere uenighed eller konflikter og løse dem på en konstruktiv måde</li> <li>Arbejde selvstændigt, men samtidig drives du af at arbejde sammen med andre for et fælles mål  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Der er tale om faste stillinger på 37 timer om ugen. Ansættelse ønskes hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anette Pihl Nielsen på 29 33 54 33 eller teamleder Anders Lisberg Jørgensen på 65 51 24 21.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 12. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 51.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor vi sætter en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås.

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor vi sætter en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås. </em><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i det daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd og har fået muligheden for at ansætte nye ansigter. Vi ønsker at opretholde det høje faglige niveau, som vi har i gruppen og søger derfor uddannet  social- og sundhedsassistenter/hjælpere til faste stillinger på 32-37 timer ugentligt med mulighed for at lave aftale om arbejde hver 2. eller 3. weekend. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden.</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Jensen på 2340 6077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Sørensen på 2142 7453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 13. december 2019. Samtaler forventes at blive afholdt løbende, og du vil blive indkaldt telefonisk. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  13-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være tæt på beslutningsprocesserne og have indsigt i styringen, budgetprocessen og analysearbejdet i en af landets største kommuner? Så er det måske dig, vi søger som studentermedhjælper.

  <em>Vil du være tæt på beslutningsprocesserne og have indsigt i styringen, budgetprocessen og analysearbejdet i en af landets største kommuner? Så er det måske dig, vi søger som studentermedhjælper.</em><br /><br /><strong>Om os </strong><br />Budget & Effekt har ansvaret for den overordnede budgetlægning i Odense Kommune, og er med til at tilvejebringe gennemsigtighed og demokratisk indsigt som grundlag for politiske drøftelser og prioriteringer. I overskriftsform er kontorets hovedopgaver <ul> <li>Budget</li> <li>Analyse</li> <li>Effektstyring</li> <li>Prognose</li> <li>Finansiering</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Som studentermedhjælper bliver du inddraget i en bred vifte af kontorets opgaver. Du kommer til at løfte opgaver, hvor du gør brug af din faglighed, men skal også være indstillet på, at der kan komme opgaver af mere praktisk karakter. Særligt kommer du til at bidrage til kontorets analyseopgaver. Både i forhold til planlægning, databehandling og formidling af resultater. Analyserne vi laver spænder vidt, lige fra mindre adhoc opgaver - eksempelvis baseret på udtræk fra statistiksbanken.dk - over surveybaserede undersøgelser til større og mere avancerede registerbaserede analyser.<br /><br />Blandt de faste surveybaserede analyser vi har ansvaret for, er fem årlige undersøgelser gennem Odense Kommunes borgerpanel og virksomhedspanel. Her kommer du til at stå for udformning af spørgeramme, opsætning af spørgeskema, databearbejdning og afrapportering. Dette sker i dialog med samarbejdspartnere på tværs af hele organisationen og under supervision af konsulenter fra kontoret.<br /><br />Som studentermedhjælper kommer du også til arbejde med registerbaserede opgørelser og analyser vedrørende politiske fokusområder og effektmål. Odense Kommune har et af Danmarks mest veludbyggede datavarehuse, og kontoret har endvidere forskeradgang til Danmarks Statistiks registre. Du får mulighed for på egen hånd at arbejde med store datamængder af høj kvalitet – naturligvis med sparring fra det øvrige kontor.<br /><br />Endelig vil du igennem arbejdsopgaver få indsigt i kommunal økonomi. Du vil få indblik i en politisk organisation, og deri samarbejdet mellem politikere og embedsmænd. Du vil komme til at arbejde med kommunens budgetlægning og økonomistyring på tværs af kommunens fem forvaltninger. Det kan eksempelvis være at lave præsentationer og understøtte økonomiske analyser.<br /><br />Du kommer til at arbejde i et åbent kontormiljø præget af høj faglighed. Dine primære værktøjer bliver Survey Xact, SAS og Microsofts Officepakke. Kendskab til Survey Xact, SAS eller andre statistiske værktøjer som R er en fordel men ikke en forudsætning, da vi naturligvis sørger for, at du får den nødvendige oplæring.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er indskrevet på en relevant videregående uddannelse, f.eks. oecon eller scient.pol</li> <li>Er analytisk stærk</li> <li>Brænder for at udvikle dig fagligt</li> <li>Har et positivt væsen og tør være opsøgende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har en veludviklet ordens- og kvalitetssans</li> <li>Har et stort drive og er god til at få tingene til at ske  </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Arbejdstiden er 15 timer om ugen. <br />Vi har i Odense Kommune naturligvis forståelse og respekt for, at du er studerende, og vi vil derfor tage hensyn til dine eksaminer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte chefkonsulent Jacob B. Larsen på 3012 0727 eller <a href="mailto:jacob@odense.dk">jacob@odense.dk</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Send din ansøgning, dit CV samt dine aktuelle eksamenspapirer via linket herunder senest onsdag, den 11. december 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag, den 16. december 2019.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-12-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Søhus eller Stige

  Bor du i Søhus eller Stige? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Søhus eller Stige? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer i Søhus eller Stige med ansættelse 1. januar 2020 eller hurtigst mulig derefter. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Søhus eller Stige. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Teknisk stærk projektleder til anlægsområdet

  Har du ambitioner om at gøre en positiv forskel for borgerne og brugerne af de offentlige arealer i fremtidens Odense, og blive udfordret i en stor og kompleks organisation? Har du evnen og viljen til at samskabe med kollegaer og samarbejdspartnere på alle niveauer?

  <em>Ønsker du at gøre en positiv forskel for borgerne i fremtidens Odense, og har du viljen til at samskabe med kollegaer og samarbejdspartnere på alle niveauer?</em><br /><br />Vi søger en anlægsteknisk stærk projektleder til at stå i spidsen for en del af de mange spændende anlægsprojekter og -opgaver, som By- og Kulturforvaltningen udfører. Der foregår rigtig mange aktiviteter i Odense, som afleder store og små anlægsprojekter, der skal udvikles, projekteres og udføres. Det er her, du kan bringe dig selv og din faglighed i spil!<br /><br /><strong>Om os:</strong><br />Anlæg & Fornyelse er en del af By- & Kulturforvaltningen, som varetager forvaltningens bygherrerolle for anlægsområdet.<br />Vi er placeret på Odense Slot, i hjertet af Odense og tæt på stationen og trafikterminalen.<br /><br />Vi har i Forvaltningen fokus på kerneopgaven og den gode proces, men prioriterer også en uformel og respektfuld tilgang til hinanden. Vi påstår at kunne se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver forankret i Anlæg & Fornyelse, som er forvaltningens enhed, der varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter inden for anlægsområdet i tæt samarbejde med den øvrige organisation i kommunen.<br /><br />Jobbet er en hybrid mellem varetagelse af bygherrerollen og at udføre projektledelse og egenprojektering.<br />Bygherrerollen indebærer ansvar for at projekterne gennemføres i henhold til de politiske beslutninger og gældende strategier, politikker og handleplaner etc.<br />Projektlederrollen indebærer ledelse af den processuelle del af projekterne, herunder styring af tid, økonomi og teknik. Rollen omfatter også ansvar for involvering af interessenter, styring af rådgivere og entreprenører.<br /><br />Egenprojektering forventer vi udgør en mindre del af jobbet, og typisk omfatter mindre ressourcekrævende anlægsprojekter, hvor dine anlægs-/vejtekniske og CAD-kompetencer bliver bragt i spil.<br /><br />De projekter, du over tid bliver involveret i, forventes at have en større spændvidde, som rækker fra planlægning, projektering og udførelse af trafikale foranstaltninger for at sikre skoleveje, til nye byrum, veje, broer og havnefronter. I begyndelsen bliver du involveret i afgrænsede trafikregulerende projekter.<br /><br />Dine primære arbejdsopgaver omfatter: <ul> <li>Bygherrerepræsentant – Ansvarlig for realisering af anlægsprojekterne i henhold til de politiske beslutninger.</li> <li>Projektleder – Ansvarlig for styring af anlægsprojekterne.</li> <li>Egenprojektering – Levering af den tekniske projektering for anlægsprojekterne.</li> </ul> Vi forventer, der er et eller flere sammenfald mellem dine primære arbejdsopgaver, afhængig af den aktuelle projektportefølje.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har en relevant teknisk uddannelse som bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller en tilsvarende anlægsteknisk uddannelse, erhvervserfaring som projekterende eller entreprenør inden for anlægsområdet og nu er projektleder eller bygherre, med delvis egenprojektering af trafikanlæg.<br /><br />Vi forventer, at du har en personlig robusthed og evner aktivt og konstruktivt at indgå professionelt i arbejdsfællesskaber. Du har fokus på at skabe overblik for både dig selv, projektdeltagerne og fastholde den gode projektproces. Vi forestiller os desuden, at du har en personlig vedholdenhed, og er motiveret for at bidrage til, at vi gennem høj ansvarlighed og faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger i kerneopgaven.<br /><br />Stillingen indebærer en høj grad af selvstændighed og frihed under ansvar, hvorfor vi søger dig, som er åben og ærlig, skaber tillid omkring dig, er omgængelig, kan prioritere og administrer dine opgaver, så de skaber størst mulig værdi for borgerne og brugerne i Odense.<br /><br />I forvaltningen har vi et princip omkring positiv indblanding, hvorfor det er et vilkår, at du er åben og har en positiv tilgang til andres indblanding i dine opgaver. Det er blandt andet her, vi har en forventning om, at du evner at bringe dine sociale kompetencer i spil, og se det kvalificerende og konstruktive i indblandingen.<br />Vi forventer, du er i stand til at understøtte en positiv stemning, og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet, og brænder du for at gøre en positiv forskel, og dele denne med andre, vil det naturligvis tælle på plussiden.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der vil eventuelt kunne forhandles om kvalifikationstillæg.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Poul-Ivan Ikkala på 2170 9612 eller poia@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 5. januar 2020 – uge 1. Vi afholder to samtalerunder. Første samtale afholder vi i uge 3, og anden samtale bliver afholdt i uge 4, 2020. Mellem første og anden samtale skal du udfylde en kompetenceprofil. Resultatet af kompetenceprofilen bliver drøftet ved den anden samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Har du stor erfaring fra tale-sprogområdet? Brænder du for strategisk udvikling af sprog, dannelse og tidlig indsats? Evner du driftsledelse af selvtilrettelæggende medarbejdere?

  <em>Har du stor erfaring fra tale-sprogområdet? Brænder du for strategisk udvikling af sprog, dannelse og tidlig indsats? Evner du driftsledelse af selvtilrettelæggende medarbejdere? </em><br /><br />Stillingen som leder for en del af PPR i Odense, nemlig Tale/Sprog- og Høreområdet er ledig. Derfor søger Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse nu en ny leder på området.<br />Tale/Sprog og Høre-konsulenterne er forankret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. En tværfaglig enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier primært på almenområdet.<br /><br />Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse har en central opgave ind i Børn og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge. Læs mere <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/strategi-for-tidlig-indsats">her </a><br />Udover Tale/Sprog- og høre- konsulenterne består Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse af familiebehandlere, sundhedsplejersker, småbørns- og skolepsykologer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt ergo- og fysioterapeuter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver ansvarlig for personaleledelsen af 25 selvtilrettelæggende medarbejdere med forankring ind på tale-/sprogområdet. Desuden bliver du ansvarlig for den strategiske udvikling og driften af medarbejderne ind i sporene under de prioriterede strategier, herunder bl.a. strategierne for sprog, dannelse og tidlig indsats. Strategien for tidlig indsats har bl.a. stort fokus på sammenhæng i de yngstes liv, inkluderende læringsmiljøer, fravær og fremmøde og gode overgange mellem både dagtilbud til skole og skole til ungdomsuddannelse.<br /><br />Som teamleder for tale-/sprogområdet bidrager du ind på den tværfaglige dagsorden, i tæt og koordineret samarbejde med de øvrige 6 teamledere i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Du skal medvirke til at sikre den tværfaglige indsats i lokalområderne på tværs af byen, herunder samarbejde med de lokale dagpleje-/institutions- og skoleledere. Som teamleder har du en særlig opgave i forhold til at lede, skabe og understøtte meningsfulde og værdiskabende arbejdsfællesskaber mellem medarbejderne på tale-/sprogområdet og de øvrige faggrupper i afdelingen. Der et tæt samarbejde med ledelsen i henholdsvis dagtilbuds- og skoleafdelingen samt med ledelsen af Specialpædagogisk Rådgivning/SPPR, som yder rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.<br /><br />Du refererer til øverste leder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du evner at lede en faglig stærk medarbejdergruppe, som værdsætter tydelige rammer og retning ind i forhold til en selvtilrettelagt praksis. Du arbejder med en tydelig ledelsesmæssig kobling af kerneopgaven og trivsel. Du har erfaring med ledelse af tale-/sprogområdet eller anden del af PPR-feltet, i forhold til børn og unge, eller ledelseserfaring fra anden relevant kontekst. Eller du har lyst og mod til at udvikle dig til leder og har stor erfaring med tale-/sprogområdet enten direkte eller indirekte. <br /><br />Du har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Et ledelsesteam som arbejder ud fra tillidsbaseret ledelse og vægter høj kvalitet i samarbejdet. Desuden vægtes et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem faglighed og trivsel såvel i det monofaglige- som i det tværfaglige regi i organisationen. Du har blik for sammenhæng mellem indsatser og ønsket om effekt for børn, unge og deres familie.<br /><br />Du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift.<br /><br />Du har en faglig baggrund fra tale-/sprogområdet eller anden relevant baggrund med flere års erfaring. Gerne erfaring med driftsledelse og/eller erfaring med at koordinere og lede processer i praksis.<br /><br />Du har ambitioner for tale-/sprogområdet, som du sætter i spil med faggruppen, nøglepersoner og ledelsesteam. Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og kan navigere sikkert i den økonomiske virkelighed kombineret med krav til kvalitet, effekt og faglig udvikling.<br /><br />Du er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål, herunder kan du navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører. Endvidere har du blik for de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet.<br /><br />Du begår dig naturligt blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig.<br />Du indgår i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen.<br /><br />Kan du se dig selv som teamleder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse ud fra de beskrevne opgaver, og genkender du dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat den 1. februar 2020 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på 2147 0283 eller <a href="mailto:tbs@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">tbs@odense.dk</a>.<br />Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist tirsdag den 3. december 2019. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde henholdsvis med 1. samtale den 9. december og 2. samtale den 13. december. Der er imellem samtalerne en test for de udvalgte kandidater.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  06-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til natgruppen

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.<br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som sommerferieafløsere i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige Social- og<br />sundhedshjælpere - Social- og sundhedsassistenter og Pædagoger som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Nat området bestå af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på Social-og sundhedsassistenter, Pædagoger, Sygehjælpere og Social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores må er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdesplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder  Anne Guldborg Jasinski på 65513937 eller mail agul@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er ikke fast og annoncen vil blive taget af nettet når vi har ansøgere nok og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Hurtigst muligt
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Seden og Vollsmose

  Bor du i Seden eller Vollsmose? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Seden eller Vollsmose? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer i Seden og Vollsmose med ansættelse 1. januar 2020. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Seden eller Vollsmose. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du på Biskorupvej, Vollsmose eller Åsumvej? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du på Biskorupvej, Vollsmose eller Åsumvej? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Biskorupvej, Vollmose eller Åsumvej med ansættelse 1. januar 2020. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Biskorupvej, Vollsmose eller Åsumvej. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse snarest muligt dog senest 1. december 2019, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Aftengruppe Nord

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som afløsere i Aftengruppe Nord.<br /><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og<br />sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sundhedsfaglige studerende.<br /><br />Arbejdstiden vil være kl. 15-23 eller kl. 15.30 til 23.30 og tiltrædelse er hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 900 borgerbesøg. Der er ansat ca. 85 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften. Vi har næsten udelukkende grundlæggende sygeplejeopgaver. Vi er ikke verdensmestre – men arbejder på at blive det.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li> Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdsplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513937eller på <a href="mailto:phja@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">phja@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer i Skibhus / Risingområdet med ansættelse hurtigst muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. <br />Ved ansættelse i Brændekilde vil stillingen eventuelt kunne oprettes som Trilledagpleje.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Bellinge/Brændekilde med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet