Spring til indhold

Whistleblower-ordning: Sådan kan du trygt indberette i Odense Kommune

En sikker, uafhængig kanal for whistleblowere til indberetning af lovovertrædelser og andre kritisable eller uetiske forhold.

Årlig rapportering 2023

I henhold til whistleblowerloven skal offentlige myndigheder én gang årligt offentliggøre en række oplysninger vedr. indberetningerne.

Odense Kommune kan oplyse, at for perioden den december 2022 til december 2023 er:

 

Hvad er formålet med whistleblower-ordningen?

Odense Kommune whistleblower-ordning kan benyttes af medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører.

Whistleblower-ordningen er udtryk for åbenhed og ansvarlighed og skal ses som et supplement til den interne dialog i Odense Kommune.

Du kan bruge whistleblower-ordningen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

 

Hvad kan du indberette?

Du kan for eksempel indberette:

  • Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Trusler mod miljø sundhed og sikkerhed

Sådan laver du en indberetning

Du indberetter et forhold ved at

  1. Åbne Odense Kommunes Whistleblower-portal.
  2. Klikke på linket "Foretag indberetning".
  3. Udfylde webformularen, som du bliver guidet igennem.

Fortrolig, sikker og professionel håndtering - og anonymitet, hvis du ønsker det

Når du indberetter via Whistleblower-portalen, kan du være tryg ved at vide, at alle sager screenes og behandles af Lund Elmer Sandager Advokater. Lund Elmer Sandager er uvildige og har erfaring med håndtering af whistleblower-ordninger.

Alle indberetninger behandles strengt fortroligt. Hvis du i forbindelse med din indberetning angiver kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer), er det kun Lund Elmer Sandager, der vil kunne se disse oplysninger. Kontaktoplysningerne bliver ikke videregivet til Odense Kommune. Du har også mulighed for at være anonym i din indberetning. Når du er anonym, har vi ikke mulighed for at identificere dig, men vi har også sværere ved at kommunikere med dig og stille dig opklarende spørgsmål.

Kommunikationen mellem dig og os er under alle omstændigheder sikker og vil i udgangspunktet foregå gennem Whistleblower-portalen.

Du kan finde flere oplysninger om sagsbehandlingen og beskyttelse af dine personoplysninger under menupunktet "Privatlivspolitik". Under menupunktet Whistleblower-politikken kan du læse mere om anvendelsen af whistleblower-ordningen. Hvis du har spørgsmål, så har vi samlet de mest almindelige spørgsmål under menupunktet FAQ.

Whistleblower-portalen må ikke benyttes til falske anklager eller chikane mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst urigtige/usande oplysninger. Alle, der foretager indberetninger via whistleblower-ordningen i god tro, er beskyttet mod repressalier.

Borgmesterforvaltningen