Spring til indhold

Om hjemmesiden

Odense Kommunes hjemmeside skal gøre det nemt for kommunens borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere og andre interesserede at finde informationer og betjene sig selv.

Hjemmesidens kategorier og indhold

Selvbetjening

Opdateringer, nyheder og pressemeddelelser

Browsere

Tilgængelighed

Mobilvenligt design

Privatlivspolitik og cookies

Teknikken bag hjemmesiden

Kommunale kampagnesites og institutionssites

 

Hjemmesidens kategorier og indhold

Hjemmesiden er delt op i fem overordnede kategorier:

  • Borger - indeholder det, der er nødvendigt at vide for dig, som er bosiddende i kommunen, herunder selvbetjening.
  • Erhverv - indeholder det, der er nødvendigt at vide for dig, som er erhvervsdrivende i kommunen, herunder selvbetjening.
  • Politik - information om kommunens politiske organer, dagsordener, mødereferater, politikker, strategier, kommunens økonomi, høringsportal, borgerpanel og virksomhedspanel.
  • Brug byen - fortæller om aktiviteter, kultur, natur, fritid, events m.m. i Odense.
  • Byens udvikling - om letbanen, omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og andre byudviklingsprojekter, der transformerer Odense fra en stor dansk by til dansk storby.

Billeder på odense.dk og en lang række kommunale kampagnesites og institutionssites er i stor udstrækning leveret af Colourbox eller kommunens eget materiale.

 

Selvbetjening

På hjemmesiden finder du overalt en række selvbetjeningsmuligheder - dels vist under overskriften Selvbetjening i visuelt fremtrædende grønne bokse og bjælker på de enkelte sider, dels præsenteret som en samlet klikbar liste på Selvbetjeningsoversigten

Selvbetjeningsløsningerne linker i mange tilfælde til andre hjemmesider, men de vil altid være lavet for Odense Kommune.

For at bruge selvbetjeningsløsningerne vil du i stor udstrækning skulle bruge NemID.

Opdateringer, nyheder og pressemeddelelser

Informationerne på hjemmesiden bliver opdateret løbende af webredaktører fra kommunens syv forvaltninger. På forsiden kan du holde dig ajour med pressemeddelelser og nyheder.

Du kan også abonnere på nyheder og pressemeddelelser.

 

Tilgængelighed for brugere med funktionsnedsættelse

Odense Kommunes hjemmeside følger de internationale retningslinjer for webtilgængelighed fra W3C og dermed også de officielle danske retningslinjer (se Digitaliseringsstyrelsens beskrivelse af krav til webtilgængelighed).

God tilgængelighed er en forudsætning for, at brugere med funktionsnedsættelse kan benytte hjemmesiden på lige fod med andre.

 

Eksempler på god tilgængelighed på odense.dk er:

  • Du kan navigere rundt uden en mus ved at tabulere dig frem
  • Design og indhold er kodet og mærket op, sådan at du, hvis du f.eks. er synshandicappet eller ordblind, kan bruge din egen skærmlæser, syntetisk tale og punktskrift. Du kan også vælge at bruge den gratis skærmlæser, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed på http://www.adgangforalle.dk/. Eller funktionen Adgang med tegn for hørehæmmede med læsevanskeligheder, som du kan slå til via knappen nederst på alle odense.dk-websider.
  • Kontrasterne på tekstfarve og baggrund er tilstrækkeligt tydelige
  • Løsningen er robust og gengives fornuftigt i de mest hyppige browsere

Du kan ændre tekststørrelsen på hjemmesiden via indstillingerne i din browser. Vælg her funktionen "Zoom".

Hvis du vil forstørre teksten på hjemmesiden på en pc, skal du finde zoom-funktionen i din browser.

Ud over de muligheder, der findes i browseren for at forstørre teksten, findes der programmer, der yderligere kan forstørre indholdet på skærmen. 

Som rådgiver på tilgængelighed har Odense Kommune brugt konsulentvirksomheden Sensus,

 

Derudover er webtilgængelighedsbureauet Inklusio blevet brugt i august/september 2020 til at screene for tekniske fejl på odense.dk. Det er især de problematikker under WCAG 2.1, som ikke umiddelbart kan opdages maskinelt, som Inklusio har fanget.


Der er en visse dokumenter på odense.dk, hvor Odense Kommune har mulighed for at dispensere fra loven om webtilgængelighed. Læs mere om dispensation fra loven om webtilgængelighed.

 

 

Browsere

Hjemmesiden odense.dk kan ses af de fleste gængse browsere, da sitet overholder de internationale retningslinier for html-standarden.

Du skal være opmærksom på, hvilket versionsnummer din browser har. Ældre browsere, eksempelvis Internet Explorer,  kan have problemer med at vise Odense.dk rigtigt. Du kan læse mere om problemer med visningen under Tekniske spørgsmål og svar.

 

Mobilvenligt design

 

Odense.dk præsenteres i et mobilvenligt design - et såkaldt responsivt design. Det betyder, at grafik, billeder og tekst ændrer sig alt efter din skærmstørrelse.

 

Sprog - oversættelse - translation

Indhold på odense.dk er hovedsageligt publiceret på dansk. Ønsker du at se indholdet på et andet sprog, kan du vælge at bruge en browser med oversættelsesfunktion som f.eks. Google Chrome.

 

Most of the content on odense.dk is in Danish. If you want the content translated, you can choose to use a browser offering translation as a service like e.g. Google Chrome. 

 

Teknikken bag hjemmesiden

Til redigering af odense.dk - og også en lang række kommunale kampagnesites og institutionssites - bruger vi content management systemet Sitecore CMS.

Søgefunktionaliteten er leveret af Cludo og søger i alle websider og dokumenter på hjemmesiden.  


Kommunale kampagnesites og institutionssites

En hel række af Odense Kommunes andre websites kan du finde på Oversigt over kommunale kampagnesites og institutionssites.

Borgmesterforvaltningen