Spring til indhold

Webtilgængelighed - dokumenter med dispensation

Se listen over dokument-områder på odense.dk, som har fået dispensation fra loven om webtilgængelighed.

Alle dokumenter på odense.dk skal som udgangspunkt leve op til loven om webtilgængelighed, hvis de er publiceret efter 23. september 2018 eller er nødvendige for aktive administrative processer.

Dog er der i lovgivningen mulighed for at dispensere for kravene om webtilgængelighed, hvis der er tale om en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde - taget målgruppen og besøgstallet i betragtning. I Odense Kommune vurderes en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde at være, når: 

  • Der er it-systemer, som genererer dokumenter, og som man ikke lige uden videre kan opdatere/udskifte. Myndigheden skal lægge en plan for, hvornår it-systemet lever op til loven om webtilgængelighed.
  • Eksterne parter (borgere, mindre erhvervsvirksomheder) leverer indscannede dokumenter, som ikke kan levers digitalt og er over fem sider.
  • Dokumenter, som er komplekse og arbejdstunge at gøre webtilgængelige, og hvor det skønnes ud fra lignende dokumenter, at der er under 10 klik (besøg) om året. 
  • Komplekse tekniske tegninger som eksempelvis ingeniør- og arkitekttegninger.

Dispensation

Du kan på listen her se specifikke områder med dokumenter, hvor Odense Kommune har valgt at dispensere fra lovgivningen:

  • Bilag til politiske dagsordner og referater fra 23. September 2018 – 15. Juni 2023. Det tidligere fælleskommunale dagsordenssystem var først muligt at opdatere, så det kunne håndtere webtilgængelighed i juni 2023. 

Midlertidig dispensation

  • Styrelsen for patientsikkerhed leverer sundhedsfaglige tilsynsrapporter på ældreområdet. Disse er i øjeblikket ikke webtilgængelige. Ældre- og Handicapforvaltningen er i dialog med styrelsen om, hvornår tilsynsrapporterne kan leveres i et webtilgængeligt format. Opdateret 06.09.2023.

  • By- og Kulturforvaltningen (Byggesag) giver landzonetilladelser og dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven. Disse pdf’er er i øjeblikket ikke webtilgængelige. Odense Kommune er i dialog med leverandøren af fagsystemet, så pdf’er genereret i fagsystemet på sigt er webtilgængelige. Opdateret 23.10.2023.

  • By- og Kulturforvaltningen (Køb salg og erhverv) udstiller i forbindelse med salg af kommunale ejendomme en lang række dokumenter fra eksterne parter som fx Erhvervsstyrelsen (Ejendomsdatarapporter), Danmarks Miljøportal og Bygnings- og Boligregisteret. Disse pdf’er er i øjeblikket ikke webtilgængelige. Odense Kommune vil gå i dialog med parterne, så pdf’er på sigt er webtilgængelige. Opdateret 22.11.2023.

  • Socialtilsynene leverer tilsynsrapporter på det sociale område. Disse er i øjeblikket ikke webtilgængelige. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i dialog med socialtilsynene om, hvornår tilsynsrapporterne kan leveres i et webtilgængeligt format. Opdateret 22.05.2024.

Borgmesterforvaltningen