Spring til indhold

Sundhedsfaglige tilsyn på sundhedsfaglige behandlingssteder i Ældre- og Handicapforvaltningen

På denne side offentliggøres alle rapporter vedrørende sundhedsfaglige tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager tilsyn på alle sundhedsfaglige behandlingssteder (arbejdssteder), hvor der arbejder autoriserede sundhedspersoner eller personer, der arbejder på delegation fra disse.

I Ældre -og Handicapforvaltningen er behandlingsstederne hjemmepleje, den kommunale sygepleje, genoptræningssteder, bosteder/opholdssteder, plejecentre og kommunale akutfunktioner.

 

Tilsyn foretages ud fra risikovurdering

Tilsynene foretages ud fra en risikovurdering af, hvor der kan være behandlingssteder, behandlinger eller procedurer med potentiel fare for patientsikkerheden. Der er således ingen automatik i, hvor ofte en arbejdsplads får tilsyn. Det betyder, at nogle behandlingssteder kan have flere tilsynsrapporter, mens andre ingen har. 

Resultatet af tilsynet dokumenteres i en rapport, der offentliggøres her på siden og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i 3 år. Derudover er rapporten tilgængelig i papirudgave på arbejdspladserne.

 

Se tilsynsrapporter

Sundhedsfaglige tilsyn 2024

Sundhedsfaglige tilsyn 2023

Sundhedsfaglige tilsyn 2022

Sundhedsfaglige tilsyn 2021

   

Ældre- og Handicapforvaltningen