Spring til indhold

Råd og udvalg

Ældre- og Handicapforvaltningen styres politisk af Ældre- og Handicapudvalget, der samarbejder med både Handicaprådet og Ældrerådet i Odense

Handicapråd 

Handicaprådet rådgiver byrådet og forvaltningen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Rådet virker desuden som forum for løbende dialog mellem handicappede og deres organisationer og kommunen.
Læs mere om Handicaprådet 


Ældreråd

Tilsvarende rådgiver Ældrerådet byrådet og forvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, lokalrådene, byrådet, de politiske udvalg og forvaltningerne. Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper og kan i denne egenskab tage initiativer på området.

Læs mere om Ældrerådet

 

Ældre- og Handicapudvalg

Ældre- og Handicapudvalget er et fagudvalg, som selvstændigt kan træffe en række beslutninger inden for ældre- og handicapområdet. fagområde. Større sager bliver dog, efter indstilling fra fagudvalget, behandlet i Økonomiudvalget og til sidst i byrådet.

 
Ældre- og Handicapudvalget holder møder hver anden tirsdag kl. 08.30. Er du interesseret i at se mødedatoer, dagsordener og referater samt se en oversigt over udvalgets medlemmer, så fortsæt til Ældre- og Handicapudvalgets side.

 

Sundhedsudvalget

I Odense Kommune har vi valgt at arbejde med sundhed i bred forstand på tværs af alle målgrupper og opgaver. Vi har et tværgående Sundhedsudvalg, der arbejder for, at sundhedsperspektivet altid er til stede til gavn for borgerne. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at understøtte de kerneydelser, kommunen tilbyder.

 

Er du interesseret i at se mødedatoer, dagsordener og referater samt se en oversigt over udvalgets medlemmer, så fortsæt til Sundhedsudvalgets side.

Ældre- og Handicapforvaltningen