Spring til indhold

Ældrerådet

Ældreråd er kommunens politiske samarbejdspartner på ældreområdet.

Ældrerådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer, som rådgiver byrådet og forvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne er 60+ og sidder for en fireårig periode, der følger kommunevalgene. For at være medlem af Ældrerådet, skal man være bosiddende i Odense Kommune.

 

Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, byrådet, de politiske udvalg og forvaltningerne. Og Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper, og de kan i denne egenskab tage initiativer på området. 

 

Du kan læse meget mere på Ældrerådets egen hjemmeside

 

 

Kontakt

 

Formand for Ældrerådet, Torben Bundgaard

Tlf. 29 91 56 72
E-mail: tobu@odenseborger.dk

 

Konsulent i Ældrerådet, Annette Frost

Tlf. 20 55 75 48

Ældre- og Handicapforvaltningen