Ældrerådet

Ældreråd er kommunens politiske samarbejdspartner på ældreområdet.

Ældrerådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer, som rådgiver byrådet og forvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne er 60+ og sidder for en fireårig periode, der følger kommunevalgene. For at være medlem af Ældrerådet, skal man være bosiddende i Odense Kommune.

 

Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, byrådet, de politiske udvalg og forvaltningerne. Og Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper, og de kan i denne egenskab tage initiativer på området. 

 

Du kan læse meget mere på Ældrerådets egen hjemmeside

 

 

Kontakt

Formand for Ældrerådet, Dagmar Andersen
Tlf. 23 62 94 80
E-mail: kapia@nal-net.dkKonsulent i Ældrerådet, Lene Noer
Tlf. 65 51 32 07
E-mail: lno@odense.dk

Sekretær i Ældrerådet, Pia Sandholdt
Tlf. 65 51 30 03
E-mail: ps@odense.dk

Opdateret 13-05-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen