Spring til indhold

Plejehjem

Hvis du ønsker at komme på plejehjem skal du søge om en plejebolig.
For at komme i betragtning, skal du have et stort behov for støtte og pleje hele døgnet.

Der er flere forskellige plejeboliger i Odense Kommune. Der er almindelige plejeboliger, særlige demensboliger og midlertidige pladser. I alle plejeboligerne er der mulighed for akut hjælp hele døgnet og nærhed af personale, der giver tryghed i dagligdagen. 

Ansøg om en plejebolig

  

 

Plejeboliger (på et plejehjem)

På et plejehjem, tidligere kaldt plejecenter, findes der 1- og 2-rumsboliger med eget bad og toilet. De kan være indrettet som leve-bo-miljøer. Et leve-bo-miljø er et sted, hvor livet og aktiviteterne i størst muligt omfang svarer til en families hverdag. Beboerne kan tage aktivt del i dagligdagen samt opleve en genkendelig døgnrytme. Både beboere, pårørende og personale er en integreret del af livet i bo-enheden. Se en oversigt over alle plejehjem her.

 

Særlige demensboliger 

Der findes særlige demensboliger, der er indrettet som 1- eller 2-rumsboliger. Nogle ligger i forbindelse med et almindeligt plejehjem, andre er selvstændige demensplejehjem. Personer med demens tilbydes dog oftest en plads i et leve-bo-miljø på de øvrige plejehjem. 

 

Midlertidige pladser

Der findes midlertidige pladser til borgere, der i en periode har behov for pleje døgnet rundt, f.eks. pga. af akut opstået sygdom, kriser i forbindelse med ægtefælles dødsfald eller lignende. Et midlertidigt ophold kan også bruges til at forebygge indlæggelse eller være et midlertidigt pusterum efter udskrivelse fra sygehus, inden man vender tilbage til sit hjem.

 

Hjælp og støtte i en plejebolig

I alle plejeboligerne er der mulighed for akut hjælp hele døgnet og nærhed af personale, der giver tryghed i dagligdagen. Når du flytter ind, vil personalet her tage en snak med dig (og eventuelt dine pårørende) om dine behov for hjælp og støtte i hverdagen. I Odense Kommune har vi udarbejdet en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand. Her beskrives, hvordan vi arbejder, samt hvad og hvordan du kan forvente at få hjælp.

 

Fraflytning af plejebolig

 

Tilsyn

Du kan læse om tilsyn for plejehjem her.

Ældre- og Handicapforvaltningen