Spring til indhold

Kørselsordning til ældre med et handicap

Nogle ældre med et handicap kan have brug for visiteret kørsel/befordring til bl.a. læge og familiebesøg.

I Odense Kommune er det 'Mobil i Odense', der tager sig af samtlige mobilitetstiltag. Det er således Mobil i Odense du kan anmode om den visiterede sociale kørsel, hvis du opfylder kriterierne til de forskellige kørselsordninger. 

 

Læs mere om vores kørselsordninger her

Ældre- og Handicapforvaltningen