Spring til indhold

Ældre- og handicapvenlig bolig

Ældreboliger skal sikre ældre og personer med handicap hensigtsmæssige boligforhold.

Selvbetjening

Ældre- og handicapvenlige boliger er typisk opført som to-værelses rækkehuse og etageejendomme. De er indrettet med bad og toilet, soveværelse, stue og køkken.

Boligerne er kørestolsegnede, og adgangsforholdene og indretningen er velegnede for gangbesværede. Etagebyggeri indeholder elevator.

Der er forskel på at ansøge om en ældre- og handicapvenlig bolig og en plejebolig. Kontakt Ældreboligkontoret, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktoplysningerne her på siden.

Bemærk: ved ansøgningen skal du benytte NemID. Læs mere om NemID her, og om hvordan du bestiller et NemID.

 

Hvem kan få en ældrebolig?

For at være berettiget til en ældre- og handicapvenlig bolig, efter Loven om Almene Boligers § 54, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Du har en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Du har behov for en bolig med en særlig indretning, der tillader brug af ganghjælpemidler og andre større hjælpemidler indendørs
  • Ved at flytte i en ældre- og handicapvenlig bolig bliver dine muligheder for at klare personlig og praktiske opgaver i hjemmet selvstændigt væsentligt forbedret
  • Dit behov for pleje, støtte og omsorg kan ikke varetages i en almen bolig.

Odense kommune bevilger ikke ældre- og handicapvenlige boliger alene på baggrund af alder, at man står uden bolig eller grundet nuværende boligs størrelse og adgangsforhold.

For at få en ældrebolig skal du ansøge via vores selvbetjening her på siden. Når du ansøger vil du blive vurderet ud fra dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Tildelingen af en ledig bolig sker efter størst behov (det kan enten være de helbredsmæssige årsager eller nuværende boligs uegnethed, der er afgørende.) Dernæst tages hensyn til anciennitet på ventelisten. Vær opmærksom på, at jo flere krav du har til fx geografisk placering af ældreboligen, jo længere tid kan det tage, før du får tildelt en bolig.

Det er først muligt at komme ud og se boligen, når du får den tildelt. Det er altså ikke muligt at se boligerne, inden du ansøger.

Kommunen er ikke forpligtet til at finde en bolig til dig, hvis du står mellem hussalg og behov for ældrebolig og er på venteliste og/eller visiteret til en ældrebolig. Der henvises i den mellemliggende periode til boligforeninger, indtil der er plads i en kommunal ældre- og handicapvenlig bolig.

 

Hvad koster det? 

Ved indflytning i en ældre- og handicapvenlig bolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovens regler.

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk tilskud til enkeltudgifter, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.

 

Flytning til anden kommune

Hvis du ønsker en ældre- og handicapvenlig bolig i en anden kommune end Odense, er det også en mulighed. Det kræver dog, at du opfylder kriterierne for tildeling af en bolig i begge kommuner - både Odense og tilflytterkommunen. Hvis du ønsker at flytte til en anden kommune, skal du søge den ældrevenlige bolig i Odense. Hvis tilflytningskommunen har lang venteliste med egne borgere, kan de afslå ansøgningen.

 

Se en oversigt over samtlige ældreboliger i Odense Kommune

Tjekliste ved flytning

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen