Spring til indhold

Pension og tilskud

Her finder du information om bl.a. folkepension, førtidspension, personligt tillæg, enkeltydelser og helbredstillæg.

Selvbetjening

Folkepension

Du kan søge om folkepension allerede et halvt år, før du fylder 67 år. Du skal selv søge folkepension - den bliver ikke automatisk udbetalt. 

 

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du opfylder en række krav.

Du skal være dansk statsborger og have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

 

Du kan læse mere om folkepension og tilskud på www.borger.dk/folkepension

 

Er du førtidspensionist, overgår du automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Tilskud til pensionister (før 2003)

Tilskud til førtidspensionister (efter 2003)

Dokumentation til ansøgning om tilskud

Førtidspension

Delpension

Leveattest

Pensionistbevis

 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål om ydelserne, så kan du få hjælp på borger.dk/folkepension

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • Se, hvilke frister du skal huske
  • Få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen