Spring til indhold

Seniorpension

Seniorpension er en mulighed for dig, hvis din arbejdsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at du ikke kan arbejde og dermed forsørge dig selv, heller ikke med støtte, f.eks. støtte i form af et fleksjob.

For at få seniorpension skal du:

  • Der må maksimalt være 6 år til, at du kan gå på folkepension.
  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet på fuld tid (mindst 27 timer ugentligt) i mindst 20 -25 år.
  • Fleksjob betragtes som fuld tid i denne forbindelse.
  • Deltidsbeskæftigelse omregnes forholdsvist til fuldtidsbeskæftigelse.
  • Du har været på arbejdsmarkedet inden for de seneste 5 år.

 

Fra. 1. januar 2021 skal du søge om seniorpension hos ATP Seniorpension, klik her for at søge.

 

Når vi vurderer din arbejdsevne, skal du ikke i afklaringsforløb. Det vil sige, du skal ikke i praktik eller ressourceforløb.

Hvis du vil vide høre mere om seniorførtidspension eller ønsker at søge om seniorførtidspension, er du velkommen til at ringe til Odense Kommunes Kontaktcenter på 66 13 13 72.  

 

Hvis du vil læse mere om seniorførtidspension

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet informationsmateriale, som du kan læse her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen