Spring til indhold

Dokumentation til ansøgningen

Når du søger Personligt tillæg, som folke- og/eller førtidspensionist før 2003, samt enkeltydelse som førtidspensionist efter 2003, skal du i ansøgningen vedhæfte/vedlægge dokumentation for de formueforhold, indtægter og udgifter, som du anfører i ansøgningen

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

Vigtigt information:

Vær opmærksom på, at der i øjeblikket kan forekomme lang ventetid ved personlig henvendelse.
Skal du blot aflevere en ansøgning, regning eller lign., kan du benytte postkassen ved den gamle hovedindgang.
Du kan med fordel søge information på www.odense.dk eller på www.borger.dk  

Udbetaling Danmark får nyt Pensionssystem, og systemet er derfor lukket i perioden 22. februar til 1. marts 2020 begge dage inklusive. Det vil sige, at vi ikke har adgang til systemet i denne periode, hvilket betyder, at vi ikke kan se oplysninger omkring pensionsudbetalinger, helbredstillægsprocent, formueoplysninger, pensionsstatus med mere.

Derudover er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folke- og førtidspension lukket midlertidigt i perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen i den periode. Se yderligere på www.borger.dk/pension

 

 
 

Såfremt du har anført nogle af nedenstående udgifter eller indtægter i ansøgningen, skal du aflevere dokumentation som følger:

Faste udgifter

 • Husleje - den seneste opkrævning
 • Varme - den seneste aconto opkrævning
 • El - den seneste aconto opkrævning
 • Vand - den seneste aconto opkrævning
 • Familieforsikring
 • Telefon
 • Medielicens
 • Udgifter til boliglån til nuværende bolig
 • Fagforening/A-kasse
 • Børnepasning
 • Børnebidrag
 • Udgifter til invalidebil eller lignende
 • Kopi af købekontrakt på afbetalingskøb

Dokumentationen for faste udgifter må gerne være betalingsoversigter fra Betalingsservice. Hvis du benytter netbank, er det vigtigt, at du vedhæfter underbilaget for at få de nødvendige oplysninger med.

Det skal fremgå af dokumentationen, hvad der betales for, hvilken periode betalingen dækker og udgiftens størrelse.

Indtægter

 • Udbetalingsmeddelelser
 • Lønsedler
 • Hvis der bor børn på adressen, skal du oplyse om og dokumentere børnenes eventuelle arbejdsindtægter.

Formue

 • Oplysninger om kontanter
 • Bankindestående - kontoudskrifter for alle konti
 • Værdi af bil, sommerhus, campingvogn m.v.
 • Værdi af aktier, obligationer og pantebreve

Hvis der bor andre personer på adressen er det vigtigt at oplyse om dette.


Ovenstående dokumentationskrav gælder i forbindelse med ansøgning afBeskæftigelses- og Socialforvaltningen