Spring til indhold

Dokumentation til ansøgningen

Når du søger personligt tillæg som folke- og/eller førtidspensionist før 2003, samt enkeltydelse som førtidspensionist efter 2003, skal du i ansøgningen vedhæfte dokumentation for de formueforhold, indtægter og udgifter, som du anfører i ansøgningen

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Såfremt du har anført nogle af nedenstående udgifter eller indtægter i ansøgningen, skal du aflevere dokumentation som følger:

Faste udgifter

 • Husleje - den seneste opkrævning
 • Varme - den seneste aconto opkrævning
 • El - den seneste aconto opkrævning
 • Vand - den seneste aconto opkrævning
 • Familieforsikring
 • Telefon
 • Udgifter til boliglån til nuværende bolig
 • A-kasse
 • Børnepasning
 • Børnebidrag
 • Udgifter til bil og oplysning om, hvorfor der er behov for bil
 • Kopi af købekontrakt på afbetalingskøb

Dokumentationen for faste udgifter må gerne være betalingsoversigter fra Betalingsservice. Hvis du benytter netbank, er det vigtigt, at du vedhæfter underbilaget for at få de nødvendige oplysninger med.

Det skal fremgå af dokumentationen, hvad der betales for, hvilken periode betalingen dækker og udgiftens størrelse.

Indtægter

 • Udbetalingsmeddelelser
 • Lønsedler
 • Hvis der bor børn på adressen, skal du oplyse om og dokumentere børnenes eventuelle arbejdsindtægter.

Formue

 • Oplysninger om kontanter
 • Bankindestående - kontoudskrifter for alle konti
 • Værdi af bil, sommerhus, campingvogn m.v.
 • Værdi af aktier, obligationer og pantebreve
 • Pensionsopsparing, kapitalpension mv.

Hvis der bor andre personer på adressen er det vigtigt at oplyse om dette.


Ovenstående dokumentationskrav gælder i forbindelse med ansøgning af:

Personligt tillæg, læs mere

Enkeltydelser til førtidspensionister, læs mereBeskæftigelses- og Socialforvaltningen