Spring til indhold

Personligt tillæg

Personligt tillæg ydes til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før 2003 til dækning af rimelige og nødvendige udgifter.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Tirs 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

Til folke- og førtidspensionister: Information om midlertidigt lukket system

Udbetaling Danmark får nyt Pensionssystem, og systemet er derfor lukket i perioden 22. februar til 1. marts 2020 begge dage inklusive.
Det vil sige, at vi ikke har adgang til systemet i denne periode, hvilket betyder, at vi ikke kan se oplysninger omkring pensionsudbetalinger, helbredstillægsprocent, formueoplysninger, pensionsstatus med mere.

Derudover er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folke- og førtidspension lukket midlertidigt i perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen i den periode.  
Se yderligere på www.borger.dk/pension

 

 
 

Personligt tillæg ydes til dækning af rimelig og nødvendige udgifter, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det kan fx være en resterende egenbetaling efter helbredstillæg, tandbehandling, depositum, flyttehjælp eller supplement til brøkpension. 

Personligt tillæg kan udbetales efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter.

I vurderingen lægger vi vægt på:

• om udgiften er rimelig og nødvendig 
• om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen. 
• om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du møde personligt op eller ringe til os.

Pension, boligstøtte, varmehjælp og ældrecheck

Udbetaling Danmark udbetaler folkepension, boligstøtte og varmetillæg til dig. Er du folkepensionist er det også Udbetaling Danmark, der udbetaler din ældrecheck. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 

Læs mere om pension på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen