Spring til indhold

Personligt tillæg

Personligt tillæg ydes til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før 2003 til dækning af rimelige og nødvendige udgifter.

Personligt tillæg ydes til dækning af rimelig og nødvendige udgifter, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det kan fx være en resterende egenbetaling efter helbredstillæg, tandbehandling, depositum, flyttehjælp eller supplement til brøkpension. 

Personligt tillæg kan udbetales efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter.

I vurderingen lægger vi vægt på:

• om udgiften er rimelig og nødvendig 
• om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen. 
• om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning.

Du kan læse mere om dokumentation til ansøgningen her

Du kan søge via den digitale løsning "Ansøg om personligt tillæg". Du skal have MitID for at kunne anvende den digitale løsning.

Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen?

En anden person kan hjælpe dig med at udfylde og indsende ansøgningen digitalt. Det kræver en fuldmagt, som du skal underskrive og vedhæfte som bilag til ansøgningen. Du kan tage et billede af fuldmagten og vedhæfte dette.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du skrive eller ringe til os.

Pension, boligstøtte, varmehjælp (varmetilskud) og ældrecheck

Udbetaling Danmark udbetaler folkepension, boligstøtte og varmetillæg (varmetilskud) til dig. Er du folkepensionist er det også Udbetaling Danmark, der udbetaler din ældrecheck. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 

Læs mere om pension på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen