Spring til indhold

Tilskud til førtidspensionister (efter 2003)

Er du blevet førtidspensionist efter 2003 og er i en vanskelig økonomisk situation, kan du her læse mere om, hvordan du søger om økonomisk tilskud.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

 

 

 
 

Du kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter - også kaldet enkeltydelser-, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation. Det er en betingelse, at du ikke selv kan betale. Du skal søge, inden du påtager dig udgiften.

Du kan fx søge om hjælp til: 

  • Flyttehjælp
  • Økonomisk hjælp i særlige tilfælde
  • Sygebehandling (fx tandbehandling, medicin og psykolog)
  • Samvær med børn
  • Supplement til brøkpension

Du kan søge via den digitale løsning i den grønne boks til højre. Du skal have NemID for, at kunne anvendeden digitale løsning

Du vil blive bedt om at vedhæfte dokumentation i forbindelse med din ansøgning - Du kan læse mere om dokumentation til ansøgningen her  

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du skrive eller ringe til os. 

Læs mere om førtidspension her.

Odense Kommune foretager en individuel vurdering

Når du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurderingen lægger vi bl.a. vægt på:

  • om udgiften er rimelig og nødvendig
  • om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen
  • om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning

 

Pension og boligstøtte

Udbetaling Danmark udbetaler pension og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.
Læs mere om pension og ansøg digitalt på borger.dk


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen