Spring til indhold

Økonomisk tilskud til førtidspensionister

Er du blevet førtidspensionist efter 2003 og er i en vanskelig økonomisk situation, kan du her læse mere om, hvordan du søger om økonomisk tilskud.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Tirs 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00


 

 

Du kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter - også kaldet enkeltydelser-, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation. Det er en betingelse, at du ikke selv kan betale. Du skal søge, inden du påtager dig udgiften.

Du kan fx søge om hjælp til: 

  • Flyttehjælp
  • Økonomisk hjælp i særlige tilfælde
  • Sygebehandling (fx tandbehandling, medicin og psykolog)
  • Samvær med børn
  • Supplement til brøkpension

Du skal udfylde:

  • Økonomisk tilskud til førtidspensionister
  • Oplysningskema - økonomisk tilskud til førtidspensionister

Læs mere om dukumentation i forbindelse med oplysningsskemaet her.

De udfyldte skemaer skal du sammen med den nødvendige dokumentation om din aktuelle formue, indtægter, og løbende udgifter aflevere til Tilskud til pensionister, Egeparken 2A, 5240 Odense NØ. Hvis du vil maile skemaerne til os, skal de sammen med den nødvendige dokumentation, sendes til os via digital post. Du skal have NemID for, at kunne anvende digital post.

Læs mere om førtidspension her.

Odense Kommune foretager en individuel vurdering

Når du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurderingen lægger vi bl.a. vægt på:

  • om udgiften er rimelig og nødvendig
  • om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen
  • om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning

I forbindelse med oplysningskemaet skal du være opmærksom på, at der skal vedlægges dokumentation for husstandens indtægter, fasteudgifter samt formue.

Pension og boligstøtte

Udbetaling Danmark udbetaler pension og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.
Læs mere om pension og ansøg digitalt på borger.dk


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen