Spring til indhold

Tilskud til førtidspension (efter 2003), seniorpension og tidlig pension

Er du blevet førtidspensionist efter 2003, seniorpensionister og tidlig pensionister og er i en vanskelig økonomisk situation, kan du her læse mere om, hvordan du søger om økonomisk tilskud.

Du kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter - også kaldet enkeltydelser-, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation. Det er en betingelse, at du ikke selv kan betale. Du skal søge, inden du påtager dig udgiften.

Du kan fx søge om hjælp til: 

  • Flyttehjælp
  • Økonomisk hjælp i særlige tilfælde
  • Sygebehandling (fx tandbehandling, medicin og psykolog)
  • Samvær med børn
  • Supplement til brøkpension

Du kan søge via den digitale løsning i den grønne boks til højre. Du skal have NemID for, at kunne anvende den digitale løsning 

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du skrive eller ringe til os. 

Læs mere om førtidspension her

 

Odense Kommune foretager en individuel vurdering

Når du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurderingen lægger vi bl.a. vægt på:

  • om udgiften er rimelig og nødvendig
  • om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen
  • om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning

I forbindelse med oplysningsskemaet skal du være opmærksom på, at der skal vedlægges dokumentation for husstandens indtægter, fasteudgifter samt formue.

Du kan læse mere om dokumentation til ansøgningen her  

Pension og boligstøtte

Udbetaling Danmark udbetaler pension og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.

Læs mere om pension og ansøg digitalt på borger.dk


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen