Spring til indhold

Supplement til førtidspension (efter 2003), seniorpension og tidlig pension

Hvis du modtager dansk pension, men ikke har optjent retten til fuld dansk pension, får du udbetalt pension som brøkpension eller procentpension.

Udbetaling Danmark beregner din pension på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden.

Du kan søge supplement til din pension, hvis du:

  • Modtager førtidspension efter 2003, seniorpension eller tidlig pension og
  • Får udbetalt brøkpension eller procentpension

Ved ansøgning om supplement skal vi foretage to vurderinger:

  • Vi skal vurdere, om du er berettiget til et supplement op til niveau svarende til bestemmelserne for kontanthjælp.
  • På baggrund af dine og evt. ægtefælles indtægter og udgifter skal vi tage stilling til, om du har behov for yderligere supplement. Det har betydning, om du eller din ægtefælle har andre indtægter eller formue.

Et supplement kan sammen med din pension højst udgøre et beløb svarende til en fuld dansk pension.

Supplement er skattepligtigt, og du skal være opmærksom på, det kan have betydning for beregning af andre tilskud som fx boligstøtte. Supplement beregnes som udgangspunkt fra den dag, vi modtager ansøgningen.

Sådan ansøger du om supplement

Du skal benytte selvbetjeningsløsningen ”Supplement til førtidspension (efter 2003), seniorpension og tidlig pension". Klik på den grønne knap her på siden for at gå i gang. Når du er logget ind med Nem-ID / MitID, skal du udfylde to ansøgninger:

 

  • Ved ansøgningen ”Hjælp til forsørgelse” søger du om supplement op til niveau svarende til bestemmelserne for kontanthjælp.
  • Ved ansøgning om ”Enkeltydelser” søger du om behovsbestemt supplement.

 

Hvis du ikke kan benytte de digitale selvbetjeningsløsninger, skal du rette telefonisk henvendelse til kommunen.

Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde

Modtager du supplement til din brøkpension / procentpension, kan du være omfattet af personkredsen for særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, og der vil blive vurderet på din mulighed for at modtage støtte. Du kan læse mere om særlig støtte her

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen