Spring til indhold

Særlig Støtte

Hvis du har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der i forbindelse med udbetaling af visse offentlige forsørgelsesydelser og under visse betingelser ydes en særlig skattefri støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 83 00

Egeparken 2A, stuen
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kontanthjælp Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

Onsdag d. 21. oktober har Kontanthjælp lukket for telefoniske henvendelser

Til behandling af din ansøgning har vi brug for: 

  • Kopi af din lejekontrakt
  • Boligstøtte
  • De nyeste oplysninger i form af seneste opkrævninger for de enkelte udgiftsposter
  • Den nyeste opgørelse vedrørende forbrugsafgifter (el, vand og varme). 
  • Hvis du har andre tvunget udgifter i forbindelse med din bolig skal du også oplyse dette. 

Hvis du ikke allerede modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du også fremsende oplysninger om dine formueforhold.

Du kan ansøge ved at sende os en mail via digital post.

Særlig støtte kan ikke ydes:

  • Til personer, der har nået efterlønsalderen og modtager en ydelse svarende til folkepension
  • Til ægtepar, hvor den ene har været hjemmearbejdende og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Til ægtepar, hvis hjælp er bortfaldet eller nedsat pga. reglen om 225 timers ordinært arbejde. Læs mere om 225 timers reglen her.
  • Vær opmærksom på, at den særlige støtte kan nedsættes, hvis dine ydelser (kontanthjælp/uddannelseshjælp/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte, boligstøtte) overstiger kontanthjælpsloftet. Læs mere om kontanthjælpsloftet her.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen