Spring til indhold

Ung og brug for ekstra støtte?

Oplever du udfordringer med at klare hverdagen? Ungerådgivningen kan i samarbejde med dig støtte op om udfordringer i din hverdag, samtidig med at du evt. er i gang med uddannelse eller anden aktivitet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Det kan fx være, at du er udfordret psykisk, fysisk, socialt og/eller har et forbrug af rusmidler? Vi rådgiver og understøtter dig i din vej mod at blive selvhjulpen, så du igen kan mestre din hverdag.

 

Vi kan bl.a. støtte dig i forhold til:

  • at skabe struktur i din hverdag
  • at lære at få lavet de hverdagsting, som du synes er svære
  • at navigere i og forstå de offentlige systemer
  • at iværksætte støtte i henhold til barnets lov og serviceloven
  • at støtte dig i at starte uddannelse eller job
  • at støtte dig i forhold til at bo selv

Hvem kan få hjælp fra Ungerådgivningen?

Ungerådgivningen er til dig, der er mellem 15 og 30 år. Dit forløb hos os laves efter en konkret vurdering og efter dine individuelle behov. Vi sikrer et koordineret forløb i samarbejde med dig.

Rådgivning, iværksættelse af støtte og støttende indsatser sker efter barnets lov eller serviceloven.

Vi samarbejder bl.a. med:

Vi har et tæt samarbejde med Børne- og Familieafdelingen og samarbejdspartnere herunder og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO), psykiatrien, beskæftigelsesområdet og støttemuligheder i civilsamfundet, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken uddannelse der er noget for dig.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen