Spring til indhold

Sygemeldt og sygedagpenge

Hvis du bliver sygemeldt, kan du søge om sygedagpenge og få støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du har meldt dig syg, får du et brev fra Odense Kommune i din digitale post. I brevet vil vi informere dig om, hvad der skal ske, og vi vil bede dig om at udfylde et oplysningsskema om din sygdom.

 

Første gang vi taler sammen, tager vi udgangspunkt i oplysningsskemaet. På den måde får vi indblik i din situation og kan hjælpe dig bedst muligt.

 

Dit sygedagpengeforløb - sådan foregår det

 

 

For at modtage sygedagpenge, skal kommunen vurdere dig til at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Læs mere om sygedagpenge, alt efter om du er i job, ledig eller selvstændig:

 

Jeg er i job

Du skal allerførst kontakte din arbejdsgiver og melde dig syg. Her skal du også fortælle, hvor lang tid du forventer at være syg.

Når du er sygemeldt og lønmodtagerJeg er ledig og tilknyttet en a-kasse

 

Du skal melde dig syg hos din a-kasse på din første sygedag. Det gør du på jobnet.dk

 

Når du er sygemeldt og ledig (tilknyttet en a-kasse)

 

 

Jeg er ledig og ikke tilknyttet en a-kasse

Du skal ringe til Sygedagpenge og Refusion og melde dig syg. Så taler vi om, hvad der skal ske fremover i dit forløb. Ring til 63 75 83 00

 

 

Jeg er selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du søge om sygedagpenge fra Odense Kommune, hvis du bliver syg.

Du skal selv indberette dit sygefravær via virk.dk på dette link
, inden der er gået 14 dage fra din første sygedag. Du har ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom.

Når du er sygemeldt og selvstændig

 

 

Jeg er arbejdsgiver

Find hjælp på vores informationssider for virksomheder

 

 

Læs mere her på siderne om:

Raskmelding

Tidligere opfølgning ved langvarigt fravær

Arbejdsfastholdelse og delvis raskmelding

Kronisk eller langvarig sygdom - §56 aftale

Ferie under sygdom

Kontakt Refusion og Sygedagpenge

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen