Spring til indhold

Har du en sygemeldt medarbejder?

Har du en syg medarbejder, skal du anmelde sygefraværet til Odense Kommune. Læs mere om regler og muligheder her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hotline-service

Sygedagpengeafdelingen har en hotline (tlf.: 30 52 34 56) til dig, der er samarbejdspartner (arbejdsgiver, læge, A-kasse, faglig organisation etc.).

 

Servicen skal sikre råd og vejledning omkring fastholdelse, sygedagpengeregler, sygedagpengeforløb - og muligheder i den forbindelse - samt tidlig etablering af samarbejde og trepartssamtaler for før-sygemeldte og ny-sygemeldte. 

 

Det er også muligt at anmode om tidlig opfølgning/Fast-track.


Har du spørgsmål vedrørende en konkret verserende sygedagpengesag eller udbetaling/refusion i forbindelse med en sygemelding, så skal du kontakte sagsbehandler på sagen.

 

Anmeldelse af sygefravær

Din frist for at anmelde sygefraværet til Odense Kommune afhænger af, om du udbetaler løn under sygefraværet og hvor længe sygefraværet varer:

 

  • Betaler du løn under sygefraværet, og er din medarbejder syg i mere end 30 kalenderdage, så skal du anmelde sygefraværet til Odense Kommune senest fem uger efter første fraværsdag.
  • Udbetaler du sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, men ikke løn under det fortsatte sygefravær, så skal du anmelde sygefraværet til Odense Kommune senest én uge efter, at du ikke længere udbetaler sygedagpenge.
  • Udbetaler du hverken løn eller sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, så skal du anmelde sygefraværet til Odense Kommune inden fjorten dage fra første fraværsdag.

Anmeld sygefravær via NemRefusion på virk.dk

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen