Spring til indhold

Jobafklaringsforløb

Hvis din medarbejder vurderes at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men Odense Kommune ikke kan forlænge udbetalingen af sygedagpenge, er der mulighed for at overgå til et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpenge.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Jobafklaringsforløbet tilrettelægges med fokus på hurtigst muligt at få medarbejderen tilbage til jobbet og med inddragelse af virksomheden.

 

Forløbet er kendetegnet ved, at medarbejderen skal have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Medarbejderen bliver indkaldt til et møde med et tværfagligt rehabiliteringsteam, som indstiller til, hvilken tværfaglig indsats man skal have under jobafklaringsforløbet.

 

Fokus i et jobafklaringsforløb er, at personen får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe personen tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Forløbet kan bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor) samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven.

 

Forsørgelse under et jobafklaringsforløb

Under jobafklaringsforløbet modtager din medarbejder ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen er på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. 

 

Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, vil der være mulighed for at få refusion svarende til niveauet på kontanthjælp. Refusionen bliver udregnet efter, hvad din medarbejder er berettiget til i forhold til kontanthjælpssatserne.

 
Læs mere om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

 

Hvor længe kan et jobafklaringsforløb vare?

Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på to år. Der kan være tilfælde, hvor der er behov for et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb. Din medarbejder skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at være berettiget til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

 

Medarbejderens sygdom og dens betydning for arbejdsevnen er afgørende for, om det er muligt at indgå i et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet ophører, når medarbejderen ikke længere er uarbejdsdygtig, herunder når helbredstilstanden er stationær.

 

Læs mere om jobafklaringsforløb


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen