Spring til indhold

Tidlig opfølgning

Som arbejdsgiver kan du bede Odense Kommune om en tidlig opfølgning/samtale i forhold til en syg medarbejder, hvis der er risiko for, at sygdommen vil vare over otte uger. En tidlig opfølgning kan øge din medarbejders mulighed for at komme hurtigere tilbage i arbejde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

En tidlig opfølgning/fast track indebærer, at medarbejderen kommer til samtale i afdelingen Job & Sygdom. Samtalen finder sted senest 14 dage efter, vi har modtaget anmodningen om tidlig opfølgning. Formålet er, at vi tidligere kan komme i gang med at lægge en plan for, hvordan din medarbejder kommer tilbage på arbejde. 

 

Din medarbejder skal give samtykke til tidlig opfølgning.


Samarbejde mellem virksomhed, medarbejder og Job & Sygdom

Før du kontakter Job & Sygdom, så tal med din medarbejder om muligheder og fordele ved en tidlig opfølgningsindsats.


Sådan gør du

  • Du skal bede om tidlig opfølgning/fast track, inden medarbejderen har været syg i fem uger. 
  • Det gør du på www.virk.dk - under NemRefusion, ved at ringe til vores hotline på telefon 30 52 34 56 eller skrive til Job & Sygdoms digitale postkasse.
  • Gør din medarbejder opmærksom på, at han/hun selv skal acceptere anmodningen om tidlig opfølgning/fast track i sin digitale postkasse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen