Spring til indhold

Delvis eller fuld raskmelding

Her kan du læse nærmere om reglerne for delvis eller fuld raskmelding.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Delvis raskmelding 

Der kan udbetales supplerende sygedagpenge helt ned til fire timers fravær i forhold til normal arbejdstid, hvis medarbejderen er delvis sygemeldt og får løn for de timer, hun/han er på arbejde.

 

Fuld raskmelding

Er sygefraværet mindre end fire timer om ugen betragtes medarbejderen som fuldt raskmeldt. Dvs. hvis fraværet er mindre end 4 timer pr. uge, kan der ikke ydes sygedagpenge/sygedagpengerefusion.

 

Medarbejderen er forpligtet til at melde sig rask til Arbejdsgiverrefusion og Sygedagpengeudbetaling, sin beskæftigelsessagsbehandler eller via den digitale selvbetjening.

 

Udbetaling af sygedagpenge/sygedagpengerefusion ophører den dag, medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig igen - uanset om medarbejderen undlader at raskmelde sig eller genoptager sit arbejde.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen