Spring til indhold

Delvis eller fuld raskmelding

Her kan du læse nærmere om reglerne for delvis eller fuld raskmelding. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Delvis raskmelding 

Der kan udbetales supplerende sygedagpenge helt ned til fire timers fravær i forhold til normal arbejdstid, hvis medarbejderen er delvis sygemeldt og får løn for de timer, hun/han er på arbejde.

 

Fuld raskmelding

Er sygefraværet mindre end fire timer om ugen betragtes medarbejderen som fuldt raskmeldt. Dvs. hvis fraværet er mindre end 4 timer pr. uge, kan der ikke ydes sygedagpenge/sygedagpengerefusion.

 

Medarbejderen er forpligtet til at melde sig rask til Arbejdsgiverrefusion og Sygedagpengeudbetaling, sin beskæftigelsessagsbehandler eller via den digitale selvbetjening. Udbetaling af sygedagpenge/sygedagpengerefusion ophører den dag, medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig igen - uanset om medarbejderen undlader at raskmelde sig eller genoptager sit arbejde.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen