Spring til indhold

Fakta om sygedagpengerefusion

Få svar de oftest stillede spørgsmål om reglerne for sygedagpengerefusion for arbejdsgivere.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

En medarbejders sygefravær skal anmeldes digitalt til ydelsescentret i bopælskommunen senest 5 uger efter første fraværsdag. Ved senere anmeldelse kan der først ydes refusion fra modtagelsesdato. 

Det er din pligt som arbejdsgiver at anmelde din medarbejders sygefravær. Sygedagpenge gives ved fuld eller delvis fravær på grund af medarbejderens egen sygdom. 

 

Hvornår er det arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpengene?

  • Din medarbejder har ret til sygedagpenge/løn fra sin arbejdsgiver, hvis medarbejderen har været ansat i mindst 74 timer i de sidste otte uger før sygefraværet.
  • Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage.
  • Efter den 30. fraværsdag udbetaler Refusion og Sygedagpenge i Odense Kommune refusion til arbejdsgiver eller sygedagpenge direkte til medarbejderen, når lønudbetalingen ophører.
  • Hvem der skal modtage sygedagpenge eller refusion er bestemt af overenskomsten eller aftale med arbejdstager. 

Husk at give Refusion og Sygedagpenge besked via den digitale indberetning, når lønudbetalingen ophører.

 

Hvor meget kan der udbetales?

Du kan se de gældende satser for sygedagpenge på borger.dk

 

Man har ikke ret til sygedagpenge på helligdage, som falder på en hverdag (de såkaldte søgnehelligdage).

 

Kan medarbejderen holde ferie under sygemelding?

Som udgangspunkt har din medarbejder ikke ret til ferie, når denne er fuldt sygemeldt. Der bliver lavet en individuel vurdering i hver sag, og din medarbejder skal derfor have godkendt ferie hos sin sagsbehandler i Jobcentret. Der kan ikke udbetales refusion eller sygedagpenge, når medarbejderen holder ferie under sygemelding. Er medarbejderen delvis raskmeldt, så indgår medarbejderen under de almindelige ferieregler.

 

Hvor længe kan der udbetales sygedagpenge?

Sygedagpenge er en kortvarig ydelse. Man har ret til sygedagpenge i 22 uger. Vær opmærksom på, at afdelingen Job & Sygdom senest efter tre måneder skal vurdere, om den sygemeldte vil kunne udføre andet arbejde i et jobafklaringsforløb. 

 

Udbetalingen ophører, når der er udbetalt sygedagpenge for mere end 22 uger inden for de seneste 9 måneder. Der er dog visse undtagelser, og beskæftigelsessagsbehandleren vil vurdere og tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen