Spring til indhold

Muligheder for fastholdelse

Her får du et overblik over de muligheder, du har for at fastholde en medarbejder med en kronisk/langvarig sygdom.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

§ 56-aftale - kronisk/langvarig sygdom

Hvis en medarbejder har en kronisk eller langvarig sygdom, som gør, at han/hun får øget fravær, så kan en §56-aftale være en mulighed.

 

§ 58a-aftale - kronisk/langvarig sygdom - selvstændige

Hvis du er selvstændig og lider af en kronisk eller langvarig sygdom, som gør, at du får øget fravær, så kan en § 58a-aftale være en mulighed.


Arbejdspladsindretning og opgaver

Odense Kommune kan være dig behjælpelig med råd og vejledning om ergonomi, indretning af din medarbejders arbejdsplads, samt omplacering i virksomheden. Der er også mulighed for at søge hjælpemidler.

 

Personlig assistance

Hvis en medarbejder får en kronisk lidelse eller et handicap, der betyder, at han/hun ikke længere kan udføre alle sine sædvanlige arbejdsopgaver, så kan en personlig assistent være en god løsning. Her kan virksomheden få økonomisk støtte til at ansætte en personlig assistent, der kan varetage de praktiske opgaver, som medarbejderen ikke længere har mulighed for at udføre. Din medarbejder kan få personlig assistance i op til 20 timer om ugen.

 

Den personlige assistent kan enten være en kollega, som bliver købt fri til opgaven, eller en medarbejder, der bliver ansat til at udføre opgaven. Selvstændige kan også få støtte til at ansætte en personlig assistent. 

 

Læs mere om personlig assistance hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Mentor 

Har en medarbejder pga. sine helbredsproblemer brug for særlig støtte til fx oplæring og introduktion på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution samt hjælp til at lære at tage offentlige transportmidler til/fra arbejde, så kan medarbejderen få tilknyttet en mentor. En mentor tilknyttes i tilfælde, hvor der er tale om støtte, der ligger udover almindelig introduktion til en ny medarbejder. En mentorordning bruges typisk, hvis medarbejderen har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode. 

 

En mentor kan både være en medarbejder, som virksomheden ansætter til opgaven eller en erfaren medarbejder i virksomheden.

 

Odense Kommune yder økonomisk støtte til virksomheden, som skal ansætte en mentor.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen