Spring til indhold

Personlig assistance

Har du brug for ekstra hjælp til dine arbejdsopgaver på grund af et handicap, så kan du søge jobcentret om at få bevilliget en personlig assistent.

Hvad er personlig assistance?

Jobcenteret kan yde personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af et handicap ikke kan udføre alle de funktioner, der følger med i jobbet. Jobcentret kan desuden bevilge personlig assistance i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Formålet med ordningen er at give personer med fysiske og psykiske handicap de samme muligheder for at varetage et job eller deltage i et efter- eller videreuddannelsesforløb som personer uden funktionsnedsættelser. Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Du kan søge om en personlig assistance, hvis du:

  • har et arbejde
  • har et fleksjob
  • er ledig
  • er ansat i løntilskud
  • er i virksomhedspraktik
  • er selvstændig

Hvis du er under uddannelse, kan du også søge om personlig assistance. Her skal du dog som hovedregel søge via SPS-ordningen ”Specialpædagogisk støtte”.


Hvad er omfanget af personlig assistance?

Antallet af personlig assistance-timer bevilges altid efter en konkret vurdering af dit behov i det enkelte tilfælde. Det er et krav for bevilling, at du kan udføre hovedindholdet og de væsentlige arbejdsopgaver i forbindelse med stillingsindholdet.

Hvordan søger jeg om personlig assistance?

Kontakt Job og Funktion for at ansøge om en personlig assistanceordning.

Får du bevilget personlig assistanceordning, vil din arbejdsgiver få et tilskud til ordningen. Tilskud til personlig assistance kan først bevilges, når der er et konkret job eller tilbud at tage udgangspunkt i.

 

Information for arbejdsgivere

Læs om tilskud til personlig assistance og søg refusion her