Spring til indhold

Fortrinsadgang

I nogle tilfælde kan et handicap betyde, at det er svært at søge job på normale vilkår. Fortrinsadgang giver mulighed for at komme til ansættelsessamtale til opslåede stillinger ved en offentlig arbejdsgiver.

Hvad betyder fortrinsadgang / fortrinsret?

Fortrinsadgang eller fortrinsret betyder, at du vil blive indkaldt til jobsamtale ved en offentlig arbejdsgiver, hvis du opfylder de krav, der stilles i stillingsopslaget til uddannelsesniveau.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Kommunale fællesskaber
  • Statslige institutioner
  • Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Du ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at du er den bedst kvalificerede til jobbet.

Hvis du ikke tilbydes jobbet, skal arbejdsgiver skriftligt redegøre til jobcentret, hvorfor stillingen besættes til anden side – før stillingen bliver besat. Jobcentret kan på den baggrund gå i dialog med arbejdsgiver, bl.a. om de handicapkompenserende ordninger.

 

Hvem er omfattet af fortrinsadgang?

Personer, der på grund af funktionsnedsættelse, har vanskeligt ved at opnå ansættelse. Formålet med fortrinsadgangen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, så de ligestilles med personer uden handicap og får samme muligheder for at få et job.

Hvordan søger jeg en stilling med fortrinsadgang?

Du kan enten inddrage jobcentret eller vælge at søge en stilling med fortrinsadgang uden om jobcentret, hvor du selv gør opmærksom på i din ansøgning, at du ønsker fortrinsadgang. 

For begge muligheder gælder, at de formelle uddannelsesmæssige krav i jobopslaget skal være opfyldte.

Kravet om fortrinsret bortfalder, hvis arbejdsgiveren vælger at ansætte en person, der allerede er ansat på arbejdspladsen.