Spring til indhold

Løntilskud til nyuddannede med handicap

Hvis du er nyuddannet og har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge et job med særligt løntilskud i isbryderordningen.

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap - isbryderordning

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, som har til formål at give dig erhvervserfaring som nyuddannet. 

Ordningen går ud på, at du kan blive ansat i en virksomhed i op til 12 måneder. Du vil få en løn svarende til det overenskomstmæssige niveau for dit fagområde.

Din arbejdsgiver kan søge refusion af lønudgifterne til dig. Det betyder, at din arbejdsgiver vil kunne få tilskud til ansættelsen.

 

Hvem er omfattet?

Du er omfattet af ordningen, hvis du:

  • har gennemført en uddannelse, der varer mindst 18 måneder, og som giver ret til optagelse i en a-kasse (du behøver dog ikke at være medlem af en a-kasse)
  • mangler erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet i
  • du behøver ikke at være ledig, før du kan blive en del af isbryderordningen. Du kan blive en del af isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job

OBS: Din mulighed for at blive en del af isbryderordningen udløber, når der er gået 2 år, fra du blev færdiguddannet.

 

Hvordan bliver jeg en del af isbryderordningen?

Du skal selv finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dig i løntilskuddet. Når du har fundet en arbejdsgiver, der ønsker at ansætte dig, skal du henvende dig til Job og Funktion.

Vi ordner papirerne sammen med din arbejdsgiver. I praksis foregår det sådan, at vi udbetaler tilskuddet til din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver udbetaler løn til dig. 

Vær opmærksom på, at ansættelse med løntilskud ikke kan etableres hos den arbejdsgiver, hvor du senest har været i beskæftigelse. Det gælder også, hvis du undervejs i din uddannelse har været i (lønnet) praktik hos samme arbejdsgiver.

Isbryderordningen kan kombineres med de øvrige kompenserende ordninger, fx personlig assistance og hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt for, at du kan varetage dit job.

 

Information til arbejdsgivere

Læs mere om løntilskud til nyuddannede med nedsat funktionsevne