Spring til indhold

Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvad er revalidering?

Du har mulighed for at søge om revalidering, hvis du har begrænsninger i arbejdsevnen pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager, der medfører, at du ikke kan forsørge dig selv eller familien. Du har også mulighed for at søge om revalidering, hvis din arbejdsevne er truet.

 

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. 

Det er Odense Kommunes ansvar at vurdere og beslutte, om du kan bevilges revalidering - til hvad og hvor længe. 

 

Du modtager revalideringsydelse, når du er bevilget revalidering. Du kan maksimalt modtage revalideringsydelse i 5 år.

 

Målgruppen for revalidering

Du kan herunder se eksempler på, hvem der kan være i målgruppen for revalidering:

  • Personer med fysiske og psykiske handicap
  • Enlige forsørgere, der er i en socialt fastlåst situation, der begrænser deres arbejdsevne
  • Unge, der er sent udviklede eller bogligt svage
  • Personer, der er arbejdsløse og hvor andre støtteordninger ikke er tilstrækkelige
  • Personer med massive beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige vanskeligheder
  • Personer, der modtager sygedagpenge, og som ikke umiddelbart må antages at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • Personer med særlige psykiske eller sociale vanskeligheder, herunder misbrugs- og eller kriminalitetsproblemer 

 

Læs mere om revalidering og revalideringsydelse på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen