Spring til indhold

Revalidering

Du har mulighed for at søge om revalidering, hvis du har begrænsninger i arbejdsevnen pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager, der medfører, at du ikke kan forsørge dig selv eller familien.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Du har også mulighed for at søge om revalidering, hvis din arbejdsevne er truet.

 

Det er Odense Kommunes ansvar at vurdere og beslutte, om du kan bevilges revalidering - til hvad og hvor længe.

 

Du kan herunder se eksempler på, hvem der kan være i målgruppen for en mulig revalidering:

  • Personer med fysiske og psykiske handicap
  • Enlige forsørgere, der er i en socialt fastlåst situation, der begrænser deres arbejdsevne
  • Unge, der er sent udviklede eller bogligt svage
  • Personer, der er arbejdsløse og hvor andre støtteordninger ikke er tilstrækkelige
  • Personer med massive beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige vanskeligheder
  • Personer, der modtager sygedagpenge, og som ikke umiddelbart må antages at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • Personer med særlige psykiske eller sociale vanskeligheder, herunder misbrugs- og eller kriminalitetsproblemer 

 

Læs mere om revalidering på borger.dk

 

Klagemuligheder

Hvis du ikke er enig i en afgørelse om revalidering, kan du henvende dig til den afdeling, der har behandlet sagen, for at få en uddybende forklaring.

 

Ønsker du herefter at anke afgørelsen, skal det ske senest 4 uger efter afgørelsen. Det gør du ved at sende klagen til den afdeling i Odense Kommune, som har truffet afgørelsen. 

 

Hvis der ved en fornyet vurdering af sagen, træffes anden afgørelse, vil du indenfor 4 uger få en meddelelse om det.

 

Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes din klage videre til Ankestyrelsen. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen