Spring til indhold

Fleksjob

Et fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til dig, der har varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er fleksjob?

Med et fleksjob kan du stadig være en del af arbejdsmarkedet, selvom dit helbred sætter begrænsninger for dit arbejdsliv. For at få et fleksjob skal din arbejdsevne være begrænset i sådan et omfang, at du ikke kan have et arbejde på fuld tid. Når du er ansat i et fleksjob, får du løn for de timer, du arbejder og herefter supplerer kommunen med et flekslønstilskud. Hvis du som fleksjobber er ledig, kan du få ledighedsydelse. 

Hvordan får jeg fleksjob? 

Din arbejdsevne bliver vurderet ud fra oplysninger om dit helbred. Du skal også igennem et afklaringsforløb, hvor resultatet af det forløb også bliver vurderet. Når din arbejdsevne er beskrevet, mødes du med et rehabiliteringsteam, og på baggrund af det møde bliver der lavet en indstilling til f.eks. fleksjob. Indstillingen bliver sendt til Bevillingsforum, som træffer den endelige afgørelse. 
 

Læs mere om fleksjob på borger.dk

 

 

Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse dækker forskellige initiativer, som kan støtte din fastholdelse til arbejdsmarkedet. Målet for arbejdsfastholdelse er at holde fast i den arbejdsplads, hvor du allerede er ansat. Der er også mulighed for et fastholdelsesfleksjob. Her kommer du i fleksjob på din egen arbejdsplads.

Læs mere om arbejdsfastholdelse her.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen