Spring til indhold

Jobsøgningsforløb for dig, der er visiteret til et fleksjob

Er du fleksjobber og ledig? Læs her, hvordan vi samarbejder om at få dig i fleksjob.

For at understøtte din videre vej i fleksjob, vil du som ledig blive en del af vores jobsøgningsforløb og tilknyttet en personlig jobformidler.

 

Hvad indeholder et jobsøgningsforløb?

Jobsøgningsforløbet indeholder forskellige tilbud, som understøtter din jobsøgning og hjælper med at bygge bro til arbejdsmarkedet.

 

Informationsmøde

Du vil som ledig blive indkaldt til et informationsmøde. Her vil du blive introduceret til indholdet i vores jobsøgningsforløb. Vi vil også introducere dig for den lovgivning, du som ledig og vi som jobcenter, er forpligtet til at følge.

 

Individuelle jobsamtaler

Du vil i forløbet også deltage i individuelle jobsamtaler med din jobformidler. Her laver I sammen en jobsøgningsplan med dine jobmål, og I drøfter, hvilke af tilbuddene i jobsøgningsforløbet, der vil kunne understøtte dig i at komme i fleksjob. Du og din jobformidler vil i jobsamtalerne følge op på din jobsøgningsplan, og sammen justere den, hvis der bliver behov for det.


Sideløbende med din deltagelse i jobsøgningsforløb og de individuelle jobsamtaler, forventes det, at du er aktivt jobsøgende, samt at du står til rådighed for et fleksjob der matcher dine kompetencer og skånehensyn.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen