Spring til indhold

Rehabiliteringsteamet

Skal du til møde i rehabiliteringsteamet? Her kan du blive klogere på, hvad et rehabiliteringsteam er, samt hvad der sker før, under og efter mødet.

Hvad er et rehabiliteringsteam?

Et rehabiliteringsteam er en gruppe sammensat af forskellige faglige personer, der i fællesskab og i samarbejde med dig og din jobrådgiver tager stilling til, hvad der nu skal ske med dig i relation til job eller uddannelse. 

 

Et rehabiliteringsmøde handler om dig og dine muligheder

Du skal mødes med rehabiliteringsteamet med det formål at vurdere, hvad der skal til for, at du kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet kan ikke træffe afgørelser, men indstille til ressourceforløb, indhold i ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller til anden beskæftigelsesrettet indsats, som kan forbedre din situation

I teamet bliver der set på dine muligheder ud fra et helhedsorienteret og tværfagligt perspektiv. Dit fremmøde er vigtigt, fordi det handler om dig, og fordi din sag ikke kan afgøres uden afholdelse af mødet. Du er velkommen til at tage en bisidder med.

 

Hvem skal med til møde i Rehabiliteringsteamet?

Du og din jobrådgiver deltager ved mødet sammen med repræsentanter fra:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet Sundhed og Omsorg
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (Hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse)
  • Sundhedskoordinator fra Regionens Kliniske funktion (læger)
  • Andre relevante samarbejdspartnere efter aftale med dig

Hvad sker der efter mødet?

Hvad der skal ske efter mødet, afhænger af, hvilken afgørelse din sag får: 

 

Indstilling til ressourceforløb:

Du vil få tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som hjælper dig med at sammensætte de indsatser, Rehabiliteringsteamet indstiller til.

Indstilling til fleksjob, tilskud til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed og førtidspension:

De relevante udvalg behandler indstillingen, hvorefter du vil modtage en afgørelse.

Indstilling til anden beskæftigelsesrettet indsats:

Du indstilles til anden beskæftigelsesrettet indsats, hvis teamet vurderer, at din situation ikke er tilstrækkelig afklaret og/eller du kan støttes i din proces med at blive en del af arbejdsmarkedet med en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Det er din jobrådgiver, som iværksætter de indsatser, der er peget på.

Læs mere om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen