Spring til indhold

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er for dig, der har komplekse problemer og har brug for længerevarende særlig hjælp og støtte for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er en længerevarende og specifikt tilpasset indsats, der støtter dig i at komme ud i job eller uddannelse.

Du kan kun få tildelt et ressourceforløb, hvis alle andre beskæftigelsesmuligheder - også revalidering - er udtømte. Et ressourceforløb kan vare 1 til 3 år. 

 

Hvad består et ressourceforløb af?

Ressourceforløbet vil ofte bestå af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, som bliver kombineret og koordineret på tværs.

Når du er i ressourceforløb, får du tildelt en koordinerende sagsbehandler, som er med til at sikre, at dit forløb bliver tilpasset og justeret undervejs.

Fokus for forløbet er at udvikle din arbejdsevne gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

 

Målgruppen for ressourceforløb - under og over 30 år

I Odense Kommune er ressourceforløb opdelt i aldersgrupperne under og over 30 år. Du vil blive kontaktet af en sagsbehandler, som varetager din sag i samarbejde med dig.

  • Er du under 30 år, får du en koordinerede sagsbehandler fra Uddannelsesrådgivningen 3. 
  • Er du 30 år eller derover, får du en koordinerede sagsbehandler fra Job og Udvikling 4. 

Når du kommer i ressourceforløb, vil du modtage ressourceforløbsydelse.

Læs mere om ressourceforløbsydelse på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen