Spring til indhold

Førtidspension

Du kan få førtidspension, hvis du ikke kan forsørge dig selv på grund af en varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension er en skattepligtig ydelse, som udbetales til dig, som ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.

 

Læs mere om førtidspension her

Kan jeg få førtidspension?

Det er din kommune, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. I vurderingen ser din kommune på en række forhold, fx uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred.

  • Du har ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.

  • Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Har du et langt arbejdsliv bag dig, har du mulighed for at søge om ret til tidlig pension eller seniorpension. Både tidlig pension og seniorpension giver mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension. 

 

Som førtidspensionist behøver du ikke stå uden for arbejdsmarkedet

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde, når du får førtidspension, men din førtidspension kan blive sat ned i henhold til din indkomst. Som førtidspensionist kan et job med løntilskud (tidligere kaldet skånejob) også være en mulighed.

Læs mere om beskæftigelse som førtidspensionist på borger.dk 

Læs mere om regler for løntilskud for førtidspensionister (skånejob)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen