Spring til indhold

Byens vision

Arbejdet med Bystrategi 2023 er i gang. Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem mod 2035.

Arbejdet med Bystrategi 2023 er i gang. Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem til 2035. Bystrategien vil komme til at sætte retning for alt fra fremtidens byudvikling og vækst over børn- og ungeområdet til sundhed og klima. Derved er bystrategien med til at bestemme, hvordan Odense skal vokse, forandres og ændres – kort sagt hvilken by Odense skal blive i 2035. Samtidig er den Odense byråds vision og ‘arbejdspapir’ for en by i hastig udvikling.

 

Med Bystrategi 2023 skal der sættes endnu større fokus på klimadagsordenen og en klarere og mere proaktiv retning for byens fysiske udvikling.

 

Siden vil blive opdateret løbende om processen frem mod politisk vedtagelse af Bystrategi 2023.

 

Læs også om Bystrategi 2019.

 


Borgmesterforvaltningen

INFORMATION