Spring til indhold

Byens vision: Bystrategi 2023

Bystrategi 2023 er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem mod 2035. Bystrategien sætter retning for alt fra fremtidens byudvikling og vækst over børn- og ungeområdet til sundhed og klima.

Hvilken by skal Odense være i fremtiden? Og hvordan bliver Odense en endnu mere attraktiv by for borgere, virksomheder og turister? 

Det er nogle af de spørgsmål, som Odense Byråd har lagt til grund for udarbejdelsen af Bystrategi 2023.  
Bystrategi 2023 udgør byrådets vision og forandringsfortælling for fremtidens Odense under overskriften En storby med omtanke.

 

Visionen og den overordnede strategi udfoldes i fire hovedtemaer:

  • Odenses byudviklingsmodel: En klar retning mod en klimaneutral, sund og levevenlig storby i 2035
  • Byudvikling med omtanke
  • En attraktiv by for borgere og virksomheder
  • Alle skal have adgang til byens fællesskaber

Derved sætter bystrategien retning for, hvordan Odense skal forandres til en storby med omtanke frem mod 2035.

 

 

 

Baggrundsrapport og planlægning siden sidst

Som en del af arbejdet frem mod Bystrategi 2023 er der udarbejdet en baggrundsrapport. Baggrundsrapporten giver et 360 graders blik på Odenses udfordringer og muligheder på mellemlang og lang sigt på tværs af alle forvaltningsområder men med et særligt fokus på byudviklingen og den fysiske planlægning. Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2020-2032 er der gennemført planlægning, der understøtter intentionerne fra Bystrategi 2019 om at udvikle Odense fra stor dansk by til dansk storby – en storby med omtanke.

 

En oversigt over de enkelte kommuneplantillæg og lokalplaner, som er vedtaget i planperioden fremgår af baggrundsrapporten til Bystrategi 2023 jf. Planlovens § 23a, stk. 2.

Læs Baggrundsrapporten

 

Borgmesterforvaltningen