Spring til indhold

Pressekontakter til forvaltninger

Her kan du finde den rette pressekontakt i forvaltningerne samt rådmænd.

Borgmesterforvaltningen

Borgmester:

Peter Rahbæk Juel

Telefon:

30 51 31 15

   

Pressetelefon:

65 51 10 10

   

Om forvaltningen:

Forvaltningen er ansvarlig for en række centrale opgaver, herunder økonomi, jura, personale og internationale forhold. Desuden tager forvaltningen sig af forhold vedrørende borgmesteren, økonomiudvalget og byrådet.

 

 

By- og Kulturforvaltningen

Rådmand:

Christoffer Lilleholt

Telefon:

30 60 43 56

   

Pressetelefon:

65 51 20 80

   

Om forvaltningen:

Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. borgerservice, by, miljø, trafik, energi, byfornyelse, boligforbedring og vedligeholdelse af bygninger, anlæg, veje, pladser, kirkegårde og grønne områder. Herudover hører fritids- og kulturområdet også hjemme i By- og Kulturforvaltningen med biblioteker, idræt, museer, symfoniorkester og andre kulturelle og folkeoplysende aktiviteter. 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Rådmand:

Brian Dybro

Telefon:

24 62 11 18

   

Pressetelefon:

29 79 25 48

   

Om forvaltningen:

Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. socialt arbejde, job og beskæftigelse og integration og flygtninge. Desuden har forvaltningen opgaver inden for uddannelsesområdet og familieområdet.

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen

Rådmand:

Susanne Crawley

Telefon:

30 60 44 19

   

Pressetelefon:

63 75 45 25

   

Om forvaltningen:

Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. sundhedspleje, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ungdomsskoler og den kommunale tandpleje. Desuden er forvaltningen ansvarlig for specialindsatser overfor børn og unge.

  

 

Ældre- og Handicapforvaltningen

Rådmand:

Søren Windell

Telefon:

30 70 36 93

   

Pressetelefon:

63 75 85 75

   

Om forvaltningen:

Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for opgaver vedr. ældre og handicappede i Odense Kommune. Desuden er forvaltningen ansvarlig for rehabilitering.

 

Rådmand:   
Pressetelefon:  
Kommunikationschef:  
Om forvaltningen:  


Borgmesterforvaltningen