Spring til indhold

Pressekontakter til forvaltninger

Her kan du finde den rette pressekontakt i forvaltningerne samt rådmænd. Alle kommunens forvaltninger er listet nedenfor.

Se alle kontakter til alle kommunens forvaltninger på denne side. (scroll ned.)

Læs mere her, hvis din henvendelse drejer sig om aktindsigt. 

 

Borgmesterforvaltningen

 

Borgmester:

Peter Rahbæk Juel

 

Presserådgiver

24 37 33 97, almos@odense.dk, (borgmesterens presserådgiver).

 

Pressetelefon: 

 65 51 10 10 (generelle henvendelser. Se forvaltningernes pressekontakter nedenfor.)

 

Om forvaltningen:

Forvaltningen er ansvarlig for en række centrale opgaver, herunder økonomi, jura, personale og internationale forhold. Desuden tager forvaltningen sig af forhold vedrørende borgmesteren, økonomiudvalget og byrådet.  

 

By- og Kulturforvaltningen

Pressetelefon: 

65 51 20 80

 

Rådmand: 

Søren Windell

 

Telefon: 

  

Om forvaltningen:

Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. borgerservice, by, miljø, trafik, byfornyelse, boligforbedring og vedligeholdelse af bygninger, anlæg, veje, pladser, kirkegårde og grønne områder. Herunder hører fritids- og kulturområdet også hjemme i By- og Kulturforvaltningen med biblioteker, idræt og andre kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Pressetelefon: 

29 79 25 48

 

Rådmand:

Christoffer Lilleholt

 

Telefon:

30 60 43 56

 

Om forvaltningen: 

Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. socialt arbejde, job, beskæftigelse og integration og flygtninge. Desuden har forvaltningen opgaver inden for uddannelsesområdet og familie området.

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen

Pressetelefon: 

63 75 45 25

Rådmand: 

Susanne Crawley

Telefon: 

30 60 44 19

 

Om forvaltningen: 

Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. sundhedspleje, dagpleje, børnehaver, folkeskoler, ungdomsskoler og den kommunale tandpleje. Desuden er forvaltningen ansvarlig for specialindsatser overfor børn og unge.

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen 

Pressetelefon: 

63 75 85 75

Rådmand: 

Brian Dybro

 

Telefon: 

24 62 11 18

 

Om forvaltningen: 

Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for opgaver vedr. ældre og handicappede i Odense Kommune. Desuden er forvaltningen ansvarlig for rehabilitering.

 

 

Sundhedsforvaltningen

Pressetelefon:

63751866

 

Rådmand:

Tommy Hummelmose

Telefon

40 25 24 23 

 

Om forvaltningen

Forvaltningen har opgaveportefølje omkring det tværgående sundhedsarbejde og sundhedspuljerne. Der er stadig en fungerende matrix-organisering af sundhed på tværs af forvaltninger og med ansvar for sundhed i alle forvaltninger.

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen

Pressetelefon:

28 18 19 14 ved presseansvarlig Camilla Ahlmann-Petersen

Rådmand:

Tim Vermund

 

Telefon:

40 22 88 75

 

Om forvaltningen:

Klima- og Miljøforvaltningen er etableret pr. 1. januar 2022 med opgaver, som i udgangspunktet knytter an til Odense Byråds beslutning om, at Odense skal være klimaneutral i 2030.

 

Borgmesterforvaltningen