Spring til indhold

Kriseberedskab

Kommunen har et beredskab i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Hvis der sker noget uventet – ulykker eller katastrofer som epidemier, kemikalieulykker, naturkatastrofer, terror eller lignende – i Odense, har Odense Kommune et kriseberedskab, der hurtigt kan samles.

Beredskabet skal sikre, at kommunens funktioner i videst muligt omfang opretholdes og fungerer på trods af den uventede situation.

 

Information i forbindelse med en krise

I krisesituationer vil Odense Kommunes hjemmeside odense.dk blive brugt til at sikre borgerne nem adgang til vigtig information. Her vil eksisterende funktioner og informationer (serviceinformation, selvbetjening, politisk mødemateriale m.v.) stadig kunne anvendes.


Både kommunens facebookside og Instagram vil benyttes til at dele oplysninger, ligesom lokal presse inddrages i formidlingen.


Krisestaben i Odense Kommune vil bestræbe sig på at opretholde et højt, præcist og rettidigt informationsniveau.


Alle borgere opfordres til at holde sig orienteret på Odense.dk og i landsdækkende såvel som regionale medier.

 

Sikringsrum i Odense Kommune

I forbindelse med udbruddet af krigen i Ukraine, har der været stigende interesse for beskyttelsesrum/sikringsrum. I Odense Kommune er det Beredskab Fyn, der står for disse. Beredskab Fyn udleverer ikke lister over placeringen af beskyttelsesrum/sikringsrum i Odense.

Odense Kommunes sociale medier

Odense Kommunes facebookside
Odense Kommune Instagram

Borgmesterforvaltningen