Spring til indhold

Vækst i Odense

Odense er i forvandling. Det skaber interesse hos investorer, og vi arbejder aktivt på at tiltrække investeringer, der understøtter både virksomhederne og byens transformation.

Vi investerer i fremtiden gennem afsatte vækstmidler på følgende hovedområder:

  • Et vækstspor, der handler om den nye turismestrategi med et stærkt fokus på digitalisering
  • Et event- og oplevelsesspor med fokus på store events, der bidrager til mere omsætning i byen, sætter Odense på landkortet, og gør byen mere attraktiv både at være i og besøge.
  • En erhvervsrettet indsats, der handler om tiltrækning med udgangspunkt i byens styrkeposition på robotområdet og de områder, der kan være med til at rykke Odense op på en ny vækstkurve i fremtiden, fx drone, healthtech eller medicinsk cannabis.

Odense Kommunes vækstpolitik danner grundlag for indsatsen og understøtter byens mange spændende initiativer og aktiviteter.

Odense Kommunes vækstpolitik

Odense Kommunes turismestrategi

Borgmesterforvaltningen