Spring til indhold

Borgerrådgiver

Odense Kommunes borgerrådgiver kan hjælpe dig med råd og vejledning vedrørende dialogen med kommunen eller klagemuligheder. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger.

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Odense Kommune samt at bidrage til sikring af retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling eller kommunens udførelse af praktiske opgaver.


Borgerrådgiverfunktionen skal gøre det lettere at rette henvendelse om utilfredshed og sikre konstruktiv brug af henvendelser til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

 

Borgerrådgiverens opgave

Uanset, om du er borger, forening og virksomhed, der er utilfreds med Odense Kommunes sagsbehandling eller udførelse af en praktisk opgave, kan du søge hjælp hos borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med råd og vejledning vedrørende dialogen med kommunen eller klagemuligheder.

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger.

 

Borgerrådgiveren hjælpe med:

  • Rådgive om spørgsmål afledt af samarbejdet med kommunen.
  • Behandle henvendelser om utilfredshed.
  • Vejlede om klagemuligheder.
  • Hjælpe til at forstå en afgørelse mv.
  • Hjælpe med dialog/tilbyde mægling.
  • Viderebringe borgeres forslag til forbedringer i sagsbehandling og betjening.

Sagsbehandlingstid

Du kan forvente svar inden 15 arbejdsdage. 

BEMÆRK:
Borgerrådgiveren kan først behandle din henvendelse, når du har været i dialog med den konkrete afdeling om sagen og ikke ser flere muligheder for at komme videre.

 

Hvad borgerrådgiveren ikke kan hjælpe med

  • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser.
  • Behandle forhold, som andre klageinstanser tager sig af (det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene).
  • Behandle spørgsmål om kommunens personale- og ansættelsesforhold.
  • Behandle henvendelser om politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveauet i kommunen. 

Andre informationer  

Husk at bruge digital post til personfølsomme oplysninger

Borgerrådgiveren svarer ikke på SMS.

Borgmesterforvaltningen