Spring til indhold

Fleksjob - ansæt en fleksjobber

Mangler du en loyal og stabil deltidsmedarbejder? Reglerne på fleksjobområdet gør det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber for alle typer virksomheder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Fleksjob er job på særlige vilkår for personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Oprettelsen af et fleksjob forudsætter, at der tages individuelle hensyn til personens arbejdsevne, og at arbejdsopgaver og tempo er afstemt efter personens skånehensyn og effektivitet. Til gengæld betaler virksomheden kun løn for den reelle arbejdsindsats.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.

Få inspiration, læs virksomhedscases og få en kort gennemgang af lovændringerne her

Økonomien kort fortalt:

  • Din virksomhed betaler udelukkende for medarbejderens effektive arbejdstid 
  • Ved sygdom ydes dagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til nødvendigt værktøj, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance

Dine fordele:  

  • Når du ansætter en fleksjobber, betaler du kun for de timer, hvor medarbejderen er effektiv 
  • Du kan ansætte en fleksjobber i helt ned til 1 time/uge til at løse eksempelvis helt konkrete opgaver 
  • Du har ikke andre administrative udfordringer end ved en ordinær ansættelse
  • At fastholde en medarbejder i fleksjob og at oprette nye fleksjob signalerer social ansvarlighed og skaber tryghed i organisationen

Hør om tre virksomheders erfaringer med brug af fleksjobbere

Læs mere om fleksjob her.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen