Spring til indhold

Tilskud til opkvalificering

Som offentlig eller privat virksomhed kan du ansøge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tilskud til opkvalificering

Skal du ansætte nye medarbejdere, der skal have en særlig form for opkvalificering?

Du kan ansøge om at få tilskud til opkvalificeringen. Det kan f.eks. være til køb af uddannelse til den ledige.

Den ledige skal ansættes på ordinære vilkår, for at du kan søge om tilskuddet.


Betingelser:
Det er en betingelse for at give tilskud til supplerende kurser eller uddannelse, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give.

Det er også en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen.

Blanketter:
Blanket AF 92 til ansøgning om tilskud til opkvalificering kan findes på www.jobnet.dk/blanketter.

Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt.

Ansøgningen sendes til: Virksomhedsservice, Tolderlundsvej 2, stuen, 5000 Odense eller Virksomhedsservice@odense.dk


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen