Spring til indhold

Seniorjob

Tilskudsordning til ansættelse af personer, der opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor deres dagpengeret udløber.

Hvad er et seniorjob?

I et seniorjob bliver medarbejderen ansat i en offentlig virksomhed i henhold til gældende overenskomst. 

 

Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører dagen før, den ansatte i seniorjob kan gå på efterløn. Den ansatte i seniorjob optjener ikke timer til en ny dagpengeperiode og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Seniorjob kan kun tilbydes i kommunale virksomheder.

 

Betingelser

Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed.

 

De ansatte skal være hørt i forbindelse med ansættelse af en person i seniorjob.
 

Ophør af ansættelsen

Ansatte i seniorjob kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, herunder gælder også prøvetid.

Såfremt ansættelsesaftalen ikke lever op til arbejdsgivers forventning og planlægges at ophøre, skal Odense Kommune inddrages forinden, da en afskedigelse vil kunne medføre at personens ret til seniorjob ophører.
 

Såfremt den ansatte i seniorjob ophører med at indbetale til efterløn, er Odense Kommune forpligtet til at orientere arbejdsgiver, da ansættelsen i seniorjob derved ophører.

 

Odense Kommune er forpligtet til at orientere arbejdsgiver, såfremt det frikommuneforsøg der ligger til grund for ordningen ophører og dermed medfører, at seniorjob ansættelsen på det aftalte grundlag ophører.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen