Spring til indhold

Hjælpemidler til brug på arbejde

Tilskud til hjælpemidler m.m. til personer med begrænset arbejdsevne.

En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Det kan fx være til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber eller indretning af arbejdspladsen. 

 

Søg om tilskud til hjælpemidler på arbejdspladsen

Hvis du - eller din medarbejder - har begrænset arbejdsevne, kan vi yde tilskud til hjælpemidler, der gør det muligt at opnå eller fastholde beskæftigelse. Du kan søge her på siden ved at benytte selvbetjeningsløsningen. 

Har du spørgsmål?

Kontakt Job & Funktion i Odense Kommune (se kontaktoplysninger i boksen).

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen